MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 447/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 447         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

86. - Lege privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 si 2 martie 2010 la Bucuresti si la 3 februarie 2010 la Washington dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, si pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006

 

543. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 si 2 martie 2010 la Bucuresti si la 3 februarie 2010 la Washington dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, si pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

608. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 2 Chislaz, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Alpha Metal” - S.A.

 

609. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII -15 Melinesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Sigma Energy” - S.R.L.

 

610. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 3 Cosesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Alpha Metal” - S.A.

 

611. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 4 Cosminele, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Alpha Metal” - S.A.

 

612. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 10 Fierbinti-Târg, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Sigma Energy” - S.R.L.

 

631. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E VIII - 8 Est Depresiunea Panonică, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A..

 

633. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 14 Grivita Nord, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Expert Petroleum Filiala Medias - S.R.L. si Celtique Energie Petroleum Ltd. UK

 

642. - Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de tigarete

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

155. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în scoli

 

DECIZII ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 7 din 9 mai 2011


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 si 2 martie 2010 la Bucuresti si la 3 februarie 2010 la Washington dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, si pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se ratifică Amendamentul, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 si 2 martie 2010 la Bucuresti si la 3 februarie 2010 la Washington dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, în valoare de 106,2 milioane euro, ratificat prin Legea nr. 124/2007.

Art. II. - Legea nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Costul total al Proiectului privind serviciile municipale este de 178,53 milioane euro.

(2) Finantarea proiectului se va asigura din următoarele surse: 106,2 milioane euro - împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare; 2,09 milioane euro din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor; 44,34 milioane euro - transferuri din bugetul local al sectoarelor 1 si 6 ale municipiului Bucuresti în bugetul local al municipiului Bucuresti; 25,9 milioane euro - alocatii din bugetul local al municipiului Arad.”

2. La articolul 3, punctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. 11 milioane euro pentru finantarea în 10 judete ale tării a asistentei tehnice privind pregătirea unor proiecte în domeniul mediului, care urmează a fi finantate din fonduri nerambursabile, postaderare. Această parte va fi implementată de Ministerul Mediului si Pădurilor, care va fi si coordonatorul întregului proiect.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Între Ministerul Finantelor Publice, municipiul Bucuresti, municipiul Arad si Ministerul Mediului si Pădurilor vor fi încheiate acorduri subsidiare si, respectiv, acorduri de împrumut subsidiare, în care vor fi precizate drepturile si obligatiile părtilor, inclusiv obligativitatea celor două municipii de a concesiona serviciile de utilitate publică, ce vor fi prestate pentru investitiile realizate conform art. 2, către operatorul municipiului Bucuresti si, respectiv, către operatorul regional al municipiului Arad.”

Art. III. - Legea nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2007, cu modificările aduse prin prezenta lege va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 86.

 

 


Banca Mondială

Strada H 1818, N.W.

(202)477-1234

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Washington D.C. 20433

Adresa postală: INTBAFRAD

Asociatia de Dezvoltare Internatională

S.U.A.

Adresa postală: INDEVAS

 

 

 

 

3 februarie 2010

 

Excelentei Sale,

Sebastian Vlădescu,

ministrul finantelor publice

 

Bucuresti, România

 

Proiectul privind serviciile municipale (împrumutul RO 4835)

Amendarea Acordului de împrumut

 

Stimate domnule ministru,

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România (împrumutat) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru proiectul mai sus mentionat, din data de 24 iulie 2006 (Acordul), si la scrisoarea din data de 11 august 2009 a domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat în Ministerul Finantelor Publice, prin care se solicită efectuarea unor amendamente la acordul mai sus mentionat.

Vom trata într-o scrisoare separată de amendament (anexată) modificările solicitate a fi aduse Acordului de proiect dintre municipalitatea Bucuresti si Bancă, pentru proiectul mai sus mentionat, din data de 24 iulie 2006.

Suntem de acord cu solicitarea mai sus mentionată si propunem, deci, amendarea Acordului după cum urmează:

1. În anexa 1, Obiectivul Proiectului se modifică si va avea următorul continut (modificările sunt indicate cu caractere cursive):

“Obiectivul Proiectului este acela de a asista împrumutatul în directia respectării directivelor de mediu ale UE în sectorul apelor si al apelor uzate, îmbunătătind astfel calitatea si sfera de acoperire a serviciilor de ape si ape uzate, în principal prin: (i) sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii în municipiile Bucuresti si Arad, în vederea furnizării unor servicii mai bune de ape si ape uzate si a îmbunătătirii managementului apelor din precipitatii; si (ii) elaborarea de proiecte prioritare privind apele si apele uzate în judete selectate.”

2. În anexa 1, Partea 3 a Proiectului se modifică si va avea următorul continut (modificările sunt indicate cu caractere cursive):

“Partea 3: Pregătirea Proiectului pentru UE

Servicii de asistentă tehnică pentru pregătirea auditurilor din cadrul Părtii 3 a Proiectului si pentru elaborarea de solicitări de finantare de la UE în cadrul Proiectului în cel putin zece (10) judete, în acest fel garantându-se că împrumutatul îsi îndeplineste angajamentele asumate fată de UE în ceea ce priveste îmbunătătirile în sectorul de mediu, că fondurile nerambursabile de la UE sunt utilizate cu eficacitate pe măsura disponibilizării lor si că atât la nivel central, cât si la nivel local este dezvoltată capacitatea de a elabora si implementa proiecte care să corespundă directivelor UE aplicabile, cuprinzând asistentă ce va fi derulată în două faze, după cum urmează:

(i) faza 1, pentru colectarea de date si evaluarea situatiei curente, elaborarea unui plan principal la nivel judetean care să identifice întregul necesar de investitii, efectuarea unui studiu de fezabilitate detaliat si a unei analize institutionale, elaborarea unui formular de solicitare pentru obtinerea de Fonduri Structurale si de Coeziune de la UE; si dezvoltarea institutională în directia cultivării unui management eficient al investitiilor de mediu, incluzând instruirea profesională destinată personalului MMGA si oraselor si asezărilor mici din cele zece (10) judete mentionate anterior; si

(ii) faza 2, constând în elaborarea dosarelor complete de licitatii pentru contractele de servicii, bunuri si lucrări ce se impun pentru implementarea studiilor de fezabilitate realizate în cadrul primei faze.”

3. În anexa 2, sectiunea I, se introduce un nou paragraf C - Anti-Coruptie -, care va avea următorul continut:

“Împrumutatul se va asigura că Proiectul este derulat în conformitate cu prevederile Ghidului Anti-Coruptie.”

4. În anexa 2, sectiunea I, se introduce un nou paragraf D - Măsuri asigurătorii -, care va avea următorul continut:

“Împrumutatul se va asigura că terenul necesar Proiectului este achizitionat în conformitate cu principiile si procedurile prevăzute în CPAT (Cadrul de politici privind achizitionarea terenurilor) în mod satisfăcător pentru Bancă, si că nu va cesiona, amenda, abroga sau deroga de la nicio prevedere a acestuia fără a avea în prealabil aprobarea Băncii.”


5. În anexa 2, coloana “% din cheltuieli ce va fi finantat” a tabelului inclus în sectiunea IV.A paragraful 2 se modifică în sensul că va include, pentru toate cifrele, următoarea modificare ce indică plafonul maxim: “până la %”. Tabelul inclus în sectiunea IV.A paragraful 2 va avea următorul continut:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în euro)

%

din cheltuieli ce va fi finantat

“(1) Lucrări, bunuri si servicii de consultantă în cadrul Părtii 1 a Proiectului, exceptând B1 - Lucrări civile în sectorul 1 - Contractul Băneasa nr. 3.637/12.07.2007

48.000.000

65% pentru activitătile efectuate până la 30 iunie 2009,

si 83% după această dată

(2) Lucrări, bunuri si servicii de consultantă în cadrul Părtii a 2-a a Proiectului

47.200.000

94%

(3) Servicii de consultantă în cadrul părtii a 3-a a Proiectului

11.000.000

84%

SUMA TOTALA:

106.200.000”

 

 

Suntem de acord prin prezenta că, în cadrul categoriei (1), exceptia mai sus mentionată nu acoperă următoarele două facturi, ce sunt deci, acceptate la plată, transmise de Primăria Bucuresti: Factura nr. 841.024 din data de 30 aprilie 2009, în valoare de 219.949,52 RON, si Factura nr. 841.023 din data de 30 aprilie 2009, în valoare de 3.079.293,34 RON.

Am consemnat si prin prezenta ne exprimăm acordul fată de solicitarea dumneavoastră de clarificări referitoare la categoria (2). Procentul mai sus mentionat pentru categoria (2) va fi utilizat până la epuizarea totală a sumelor din împrumut alocate părtii a 2-a, iar după aceea finantarea va fi asigurată 100% din bugetul Primăriei Arad.

6. În anexa 2, sectiunea IV, paragraful B se modifică si va avea următorul continut (modificările sunt indicate cu caractere cursive):

“B. Conditii de tragere; Perioada de tragere.

1. Fără a contraveni prevederilor părtii A a acestei sectiuni, nu se vor face trageri: (i) din Contul de împrumut până când Banca nu a primit plata integrală a comisionului initial; sau (ii) pentru plăti efectuate anterior datei acestui acord; si (iii) în cadrul categoriilor (1) si (2), până când împrumutatul nu îsi va îi îndeplinit obligatiile ce îi revin conform sectiunii I.D a acestei Anexe.”

7. În anexa 2, sectiunea V, paragraful (ii) se modifică si va avea următorul continut (modificările sunt indicate cu caractere cursive):

“(ii) monitorizarea conformării de către Apa Nova si operatorul regional din Arad în vederea respectării indicatorilor de performantă aplicabili în furnizarea de servicii publice.”

8. În apendix se introduc următoarele definiti noi ce vor avea următorul continut:

“Ghidul Anti-Coruptie” înseamnă “Ghidul de prevenire si combatere a fraudei si coruptiei în proiecte finantate prin împrumuturi BIRD si prin credite si împrumuturi nerambursabile ADI”, din data de 15 octombrie 2006.

“Operator regional” înseamnă o societate comercială al cărei capital social apartine integral unitătilor administrativ-teritoriale, membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitară, ce are ca obiect de activitate prestarea de servicii de utilitate publică si care este înfiintată în baza hotărârilor autoritătilor deliberative”.

“CPAT” înseamnă Cadrul de politici privind achizitionarea terenurilor, satisfăcător pentru Bancă, întocmit si aprobat de către împrumutat pe data de 15 decembrie 2009, în care se stabilesc principiile, regulile si procedurile aplicabile achizitiei de terenuri în cadrul Proiectului, si mentionate în sectiunea I.D din anexa 2 la acest acord.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea exemplarului atasat al acestei scrisori. Acest amendament va intra în vigoare la data contrasemnării de către dumneavoastră a acestei scrisori.

 

Al dumneavoastră cu sinceritate,

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Peter Harrold

director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord

România

 

Prin: Bogdan Drăgoi,

reprezentant autorizat

Functia: secretar de stat

Data: 2 martie 2010


 

Către: Dl Theodor Ahlers

Vicepresedinte în exercitiu

Europa si Asia Centrală

Banca Mondială Fax: 001.202.477.87.72

001.202.522.25.66

 

De la: Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Fax: 4021.312.20.11

 

Ref.: Proiectul privind serviciile municipale - Acordul de împrumut nr. 4835 RO

Nr. de pagini:

Data: 11 august 2009

 

Stimate domn,

În adresa noastră din 3 decembrie 2008, având în vedere cererea formulată de beneficiarii împrumutului, v-am solicitat avizul cu privire la modificarea Acordului de împrumut după cum urmează:

- datorită cresterii costului total al părtii 1, estimate la 92.339.779 EUR, care va fi acoperit de la bugetul local al sectoarelor 1 si 6 ale municipiului Bucuresti, procentul finantat din suma împrumutului va scădea la 52%;

- costul total al părtii a 2-a a crescut la 73.092.484 EUR, care va fi acoperit de la bugetul local al Primăriei Municipiului Arad. Totusi, Primăria Municipiului Arad doreste să mentină acelasi procent de finantare din suma împrumutului, iar după consumarea întregii sume alocate din împrumut acestei părti a 2-a, să continue finantarea părtii a 2-a 100% de la bugetul local al acestei primării;

- pentru partea a 3-a, proiectele vor fi pentru 10 judete în loc de 11.

În plus fată de cele mentionate anterior, pe baza discutiilor ce au avut loc în Bucuresti în cursul ultimei misiuni BIRD, pentru a atinge mai bine obiectivele proiectului si pentru a reflecta mai bine stadiul actual al proiectului, la cererea organismelor de implementare a proiectului, vă rugăm să fiti de acord si cu următoarele modificări ale Acordului de împrumut:

- reflectarea în acordul de împrumut a modului în care este numit operatorul, în cazul municipiului Arad;

- actualizarea anexei 2, ca urmare a excluderii din valoarea împrumutului, începând cu 25 mai 2009, a finantării contractului B1, în cazul municipiului Bucuresti. Pentru informatii mai detaliate, anexăm un tabel în care este propusă finantarea părtii 1, respectiv procentul din cheltuieli finantat de BIRD după 30 iunie 2009. După cum se poate observa, chiar dacă pentru următoarea perioadă procentul mediu de finantare BIRD este de 46%, deoarece acest procent diferă de la un contract la altul, în anexa 2 la Acordul de împrumut ar putea fi mentionat procentul maxim, respectiv de până la 83%, pentru a respecta regulile de finantare BIRD.

Având în vedere cele de mai sus, anexa 1, anexa 2 si apendixul vor fi modificate si, corespunzător, si acordurile de proiect pentru Bucuresti si Arad, fără alte schimbări privind indicatorii de monitorizare si evaluare (actul aditional nr. 2).

În baza celor sus-mentionate, Acordul de împrumut ar trebui modificat după cum urmează:

- Anexa 1 - Descrierea proiectului se va modifica si va avea următorul continut:

- primul paragraf: “Obiectivul Proiectului este acela de a asista împrumutatul în directia respectării directivelor de mediu ale UE în sectorul apelor si al apelor uzate, îmbunătătind astfel calitatea si sfera de acoperire a serviciilor de ape si ape uzate, în principal prin: (i) sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii în municipiile Bucuresti si Arad, în vederea furnizării unor servicii mai bune de ape si ape uzate si a îmbunătătirii managementului apelor din precipitatii; si (ii) elaborarea de proiecte prioritare privind apele si apele uzate în zece (10) judete.”

- paragraful patru: Pregătirea Proiectului pentru UE, partea a 3-a: “Servicii de asistentă tehnică pentru pregătirea auditurilor din cadrul părtii a 3-a a Proiectului si pentru elaborarea de solicitări de finantare de la UE în cadrul proiectului în cel putin zece (10) judete, în acest fel garantându-se că împrumutatul îsi îndeplineste angajamentele asumate fată de UE în ceea ce priveste îmbunătătirile în sectorul de mediu, că fondurile nerambursabile de la UE sunt utilizate cu eficacitate pe măsura disponibilizării lor si că atât la nivel central, cât si la nivel local este dezvoltată capacitatea de a elabora si implementa proiecte care să corespundă directivelor UE aplicabile, cuprinzând asistentă ce va fi derulată în două faze, după cum urmează: (i) faza 1, pentru colectarea de date si evaluarea situatiei curente, elaborarea unui plan principal la nivel judetean care să identifice întregul necesar de investitii, efectuarea unui studiu de fezabilitate detaliat si a unei analize institutionale, elaborarea unui formular de solicitare pentru obtinerea de fonduri structurale si de coeziune de la UE; si dezvoltarea institutională în directia cultivării unui management eficient al investitiilor de mediu, incluzând instruirea profesională destinată personalului MMGAsi oraselor si asezărilor mici din cele zece (10) judete mentionate anterior; si (ii) faza 2, constând în elaborarea dosarelor complete de licitatii pentru contractele de servicii, bunuri si lucrări ce se impun pentru implementarea studiilor de fezabilitate realizate în cadrul primei faze.”


- În anexa 2, sectiunea IV A, tabelul de la punctul 2 se modifică si va avea următorul continut:

 

“Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în euro)

Procentul din cheltuieli de finantat

(1) Lucrări, bunuri si servicii de consultantă în cadrul părtii 1 a Proiectului

48.000.000

65% pentru activitătile desfăsurate înainte de 30 iunie 2009 si maximum 83% ulterior

(2) Lucrări, bunuri si servicii de consultantă în cadrul părtii a 2-a a Proiectului.

47.200.000

94%*

(3) Servicii de consultantă în cadrul părtii a 3-a a Proiectului

11.000.000

84%

SUMA TOTALA

106.200.000

 


* Procentul va rămâne neschimbat până la folosirea integrală a sumei alocate părtii a 2-a din suma împrumutului, iar după aceea costul acestei părti a 2-a va fi acoperit 100% de la bugetul Primăriei Arad.”

 

- În anexa 2, sectiunea V - Alte angajamente, punctul 1, la litera (ii), sintagma “operatorul selectat” va fi înlocuită cu sintagma “operatorul regional”.

- În apendix - Definitii se va adăuga un paragraf nou:

“Operator regional - societate comercială al cărei capital social apartine integral unitătilor administrativ-teritoriale, membre ale unei asociatii pentru dezvoltare intercomunitară, care are ca obiect de activitate servicii de utilităti publice si care va fi înfiintată pe baza hotărârilor acestor autorităti deliberative.”

în plus fată de amendamentele mentionate mai sus, pentru a evita interpretarea eronată în ceea ce priveste achizitia terenurilor, ar fi bine să existe o astfel de clauză în Acordul de împrumut si, de asemenea, să existe cel putin în Acordul de proiect încheiat cu Primăria Municipiului Bucuresti.

În speranta că solicitarea noastră se va bucura de întelegerea si sprijinul dumneavoastră, asteptăm răspunsul dumneavoastră.

 

Cu stimă,

pentru si în numele României,

Bogdan Drăgoi,

(semnătura indescifrabilă) secretar de stat

Ce: Benoît Blarel,

director de tară

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

Francois Boulanger,

lider de echipă

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

Cesar Niculescu,

ofiter operatiuni

Reprezentanta Băncii Mondiale în România


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 si 2 martie 2010 la Bucuresti si la 3 februarie 2010 la Washington dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, si pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 si 2 martie 2010 la Bucuresti si la 3 februarie 2010 la Washington dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, si pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 543.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare- exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 2 Chislaz, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Alpha Metal” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 2 Chislaz, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Alpha Metal” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 2 Chislaz, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 608.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 15 Melinesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Sigma Energy” - S.R.L.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 15 Melinesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Sigma Energy” - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 15 Melinesti, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 609.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul PIX - 3 Cosesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Alpha Metal” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 3 Cosesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Alpha Metal” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 3 Cosesti, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru

Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 610.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 4 Cosminele, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Alpha Metal” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 4 Cosminele, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Alpha Metal” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 4 Cosminele, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 611.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 10 Fierbinti-Târg, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Sigma Energy” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 10 Fierbinti-Târg, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Sigma Energy” - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 10 Fierbinti-Târg, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 612.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E VIII - 8 Est Depresiunea Panonică, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E VIII - 8 Est Depresiunea Panonică, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E VIII - 8 Est Depresiunea Panonică, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 631.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 14 Grivita Nord, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Expert Petroleum Filiala Medias - S.R.L. si Celtique Energie Petroleum Ltd. UK

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 14 Grivita Nord, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si firmele Expert Petroleum Filiala Medias - S.R.L. si Celtique Energie Petroleum Ltd. UK, în calitate de concesionari, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 14 Grivita Nord, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 633.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de tigarete

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al prevederilor art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 la titlul VII din aceeasi lege,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 iulie 2011, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de tigarete, prevăzut în coloana 3 din anexa nr. 6 la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, este de 51,49 euro/1.000 de tigarete.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 642.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în scoli

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici în sectorul vegetal nr. 71.655 din 23 iunie 2011,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 85/2010 pentru aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în scoli, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 9 aprilie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 “Caracteristici generale” va avea următorul cuprins:

“1. Caracteristici generale

În aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, se vor furniza mere cu o greutate minimă de 110 grame, încadrate la categoria «Extra» si/sau categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevăzut în anexa I «Standarde de comercializare prevăzute la articolul 3» - partea B «Standarde de comercializare specifice» - partea 1 «Standard de comercializare pentru mere» la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate.

Se vor asigura transportul si distributia zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar (scoli).”

2. Punctul 3 “Calitatea, prezentarea si marcajul produselor” va avea următorul cuprins:

“3. Calitatea, prezentarea si marcajul produselor

Merele trebuie să respecte anexa I «Standarde de comercializare prevăzute la articolul 3» - partea B «Standarde de comercializare specifice» - partea 1 «Standard de comercializare pentru mere» la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.

Prezentarea merelor se va face în ambalaje care să permită numărarea cu usurintă a acestora.

Pe ambalaje trebuie inscriptionate în mod obligatoriu:

- denumirea produsului;

- cantitatea netă, exprimată în kilograme;

- conditiile de depozitare;

- denumirea si adresa furnizorului;

- mentiune privind lotul;

- mentiunea «Produs distribuit gratuit conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2010. Este interzisă comercializarea!»;

- data expirării.

Merele trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli si dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, să reziste la transport si manipulare.

Loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli vor fi însotite de buletine de analiză privind continutul reziduurilor de pesticide si metale grele, care vor fi emise înainte de începerea distributiei fructelor, aferente loturilor respective. Dacă în perioada derulării distributiei apar situatii independente de vointa furnizorului, de natură să afecteze loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, acestea vor fi însotite de buletine de analize privind continutul de alti contaminanti. Buletinele de analiză se eliberează de laboratoare nationale sau comunitare acreditate în conformitate cu ISO EN 17025.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 23 iunie 2011.

Nr. 155.

 

DECIZII ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 7

din 9 mai 2011

 

Dosar nr. 6/2011

 

Livia Doina Stanciu - presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului

Lavinia Curelea - presedintele Sectiei civile si de proprietate intelectuală

Anton Pandrea - presedintele Sectiei penale

Gabriela Victoria Bîrsan - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Adrian Bordea - presedintele Sectiei comerciale

Ana Măria Dascălu - judecător Sectia penală - judecător raportor

Traian Gherasim - judecător Sectia penală

Iulian Ilie Dragomir - judecător Sectia penală

Gheorghe Florea - judecător Sectia penală

Mariana Ghena - judecător Sectia penală

Sandei Lucian Macavei - judecător Sectia penală

Sofica Dumitrascu - judecător Sectia penală

Luminita Livia Zglimbea - judecător Sectia penală

Magdalena Iordache - judecător Sectia penală

Mirela Sorina Popescu - judecător Sectia penală

Cristina Rotaru - judecător Sectia penală

Angela Dragne - judecător Sectia penală

Ana Hermina Iancu - judecător Sectia penală

Ionut Matei - judecător Sectia penală

Cristina lulia Tarcea - judecător Sectia civilăsi de proprietate intelectuală

Mona Măria Pivniceru - judecător Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Carmen Sârbu - judecător Sectia de contencios administrativ si fiscal

Corina Alina Corbu - judecător Sectia de contencios administrativ si fiscal

Elena Cârcei - judecător Sectia comercială

Carmen Trănica Teau - judecător Sectia comercială

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2011 este constituit conform art. 4144 alin. 3 din Codul de procedură penală, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, raportat la art. 272 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

Sedinta completului este prezidată de doamna judecător Livia Doina Stanciu, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna luliana Nedelcu, procuror sef al Sectiei judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

La sedinta de judecată participă magistratul-asistent din cadrul Sectiilor Unite, doamna Cristina Pascu, desemnat în conformitate cu dispozitiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în vederea interpretării si aplicării unitare a dispozitiilor art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală, respectiv dacă termenul de 30 de zile, instituit de acest articol, curge de la pronuntarea hotărârii instantei de fond care a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale sau de la rămânerea definitivă a acestei hotărâri.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea si aplicarea unitară a legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitară

Prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a arătat că în practica judiciară natională nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală, respectiv dacă termenul de 30 de zile instituit de acest articol curge de la pronuntarea hotărârii instantei de fond care a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale sau de la rămânerea definitivă a acestei hotărâri.

2. Examenul jurisprudential

Prin recursul în interesul legii se arată că, în urma verificării jurisprudentei la nivel national, cu privire la determinarea momentului de la care curge termenul de 30 de zile instituit de dispozitiile art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală, respectiv de la pronuntarea sau de la rămânerea definitivă a hotărârii instantei de fond care a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale sau de la rămânerea definitivă a acestei hotărâri, a fost relevată o practică neunitară.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecătoresti

3.1. Într-o primă orientare a practicii, unele instante, în interpretarea si aplicarea prevederilor art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală, au apreciat că termenul de 30 de zile, reglementat de norma precitată, curge de la pronuntarea hotărârii instantei de fond care a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale, în temeiul art. 332 alin. 2 din Codul de procedură penală, argumentându-se că recursul declarat împotriva unei încheieri prin care s-a dispus mentinerea unei măsuri preventive nu este suspensiv de executare, potrivit art. 141 alin. 3 din Codul de procedură penală, ulterior, organul de urmărire trebuind să propună prelungirea duratei arestării preventive, deoarece, fiind o procedură specială, instanta nu poate aplica dispozitiile comune ale art. 3002, raportat la art. 160b din Codul de procedură penală.

3.2. Într-o a doua orientare a practicii, alte instante au apreciat că termenul de 30 de zile, prevăzut de art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală, curge de la rămânerea definitivă a hotărârii instantei de fond care a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale.

În sustinerea acestei opinii s-a argumentat că etapa procesuală a judecătii se întinde până la momentul rămânerii definitive a hotărârii prin care instanta de fond a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale, fiind, deci, incidente dispozitiile referitoare la arestarea preventivă a inculpatului în cursul judecătii, respectiv art. 3002 din Codul de procedură penală. Ulterior momentului arătat arestarea inculpatului are din nou natura juridică a arestării preventive din cursul urmăririi penale, fiind aplicabile dispozitiile art. 155 si ale art. 159 din Codul de procedură penală. Astfel, s-a stabilit că durata arestării nu poate fi stabilită de către instanta de fond, urmând ca starea de arest să fie verificată cu respectarea termenului de 60 de zile, până la rămânerea definitivă a solutiei, ulterior, în conditiile în care rămâne definitivă solutia primei instante, măsura arestării preventive putând fi prelungită cu respectarea termenului de 30 de zile.

La acest punct de vedere au aderat si instantele care, desi nu s-au pronuntat în mod expres asupra acestei chestiuni, au mentinut, în recurs, starea de arest a inculpatului, cu depăsirea termenului de 30 de zile de la data pronuntării de către prima instantă a solutiei de restituire a cauzei la procuror.

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a opinat pentru cea de-a doua orientare jurisprudentială.

Prin argumentele expuse s-a sustinut că prevederile art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală trebuie interpretate coroborat cu cele ale art. 272 din Codul de procedură penală; dispozitia de restituire nu este executorie, iar recursul declarat împotriva hotărârii pronuntate sub acest aspect este suspensiv de executare, potrivit dispozitiilor art. 3855 din Codul de procedură penală, această dispozitie putând fi pusă în executare doar după rămânerea definitivă a hotărârii (la expirarea termenului de recurs, în ipoteza neexercitării căii de atac, sau, după caz, la data pronuntării hotărârii de respingere a recursului, în ipoteza exercitării acestuia).


S-a motivat totodată că în termenul de 30 de zile prevăzut de art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală, procurorul trebuie să sesizeze instanta fie cu rechizitoriu, fie cu propunere de prelungire a arestării preventive, termenul arătat nereprezentând durata pentru care prima instantă mentine starea de arest, cauza întorcându-se în faza de urmărire penală după rămânerea definitivă a hotărârii de restituire, aceasta fiind ratiunea pentru care legiuitorul a prevăzut termenul de 30 de zile (durata maximă pentru care, în cursul urmăririi penale, instanta poate dispune prelungirea arestării).

S-a argumentat, de asemenea, că prima instantă, dispunând restituirea cauzei, nu mentine arestarea pentru o anumită perioadă de timp, rămânând în sarcina instantei de recurs ca, în situatia în care se promovează această cale de atac, să verifice în termen de 60 de zile legalitatea stării de arest si, respectiv, în sarcina procurorului, dacă hotărârea de restituire nu este recurată, să sesizeze instanta cu propunere de prelungire a arestării preventive, temeiul mentinerii arestării reprezentându-l, în majoritatea cazurilor, art. 332 alin. 3 din Codul de procedură penală.

5. Raportul asupra recursului în interesul legii

Proiectul de solutie propus prin raportul întocmit în cauză a vizat, de asemenea, cea de-a doua solutie identificată de examenul jurisprudential si reluată în recursul în interesul legii, respectiv că dispozitiile art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală se interpretează în sensul că în cazul restituirii cauzei de către instanta de judecată, potrivit art. 272 din Codul de procedură penală, dacă inculpatul este arestat si instanta mentine arestarea preventivă, termenul de 30 de zile curge de la rămânerea definitivă a hotărârii instantei prin care s-a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale.

S-a argumentat, în esentă, că recursul declarat împotriva dispozitiei cuprinse în hotărârea primei instante, de restituire a cauzei la procuror, este suspensiv de executare, spre deosebire de recursul declarat împotriva dispozitiei de mentinere a măsurii arestării preventive, care este executorie, potrivit dispozitiilor art. 141 alin. 3 din Codul de procedură penală, si, de asemenea, că temeiul mentinerii măsurii arestării este constituit de dispozitiile art. 332 alin. 3 din Codul de procedură penală, dosarul fiind trimis procurorului imediat după rămânerea definitivă a hotărârii la prima instantă sau în cel mult 3 zile de la pronuntarea hotărârii de către instanta de recurs, reluarea urmăririi având loc în baza hotărârii de desesizare, care constituie actul de sesizare a procurorului, cauza trecând din nou în faza de urmărire penală, procurorul redevenind conducătorul procesului penal.

6. Înalta Curte

După cum rezultă din interpretarea coroborată a dispozitiilor art. 332, 272 si 274 din Codul de procedură penală, când instanta constată, înainte de terminarea cercetării judecătoresti, că în cauza supusă judecătii s-a efectuat cercetarea penală de un alt organ decât cel competent, că nu au fost respectate dispozitiile privitoare la competenta după materie sau după calitatea persoanei, sesizarea instantei, prezenta învinuitului sau inculpatului si asistarea acestuia de către apărător, instanta restituie cauza procurorului, pronuntându-se si asupra măsurilor preventive, de sigurantă si asigurătorii.

Dosarul este trimis procurorului imediat după rămânerea definitivă a hotărârii la prima instantă sau în cel mult 3 zile de la pronuntarea hotărârii de către instanta de recurs. În cazul în care inculpatul este arestat preventiv, procurorul procedează potrivit dispozitiilor art. 156 si 159 din Codul de procedură penală.

Se constată, de asemenea, că în cazul restituirii cauzei în vederea refacerii urmăririi penale, urmărirea se reia pe baza hotărârii prin care instanta a dispus restituirea.

Interpretând dispozitiile art. 332 din Codul de procedură penală prin prisma prevederilor art. 3855 din Codul de procedură penală, de la care legea procesuală în vigoare, în cazul analizat, nu a prevăzut exceptii, rezultă că dispozitia primei instante cu privire la restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale nu este executorie, un eventual recurs declarat în cauză fiind suspensiv de executare.

Asadar, dispozitia de restituire nu poate fi pusă în executare decât după rămânerea definitivă a hotărârii de desesizare a primei instante, prin respingerea recursului sau prin nerecurare, anterior momentului arătat cauza aflându-se în cursul judecătii, iar ulterior trecând din nou în faza de urmărire penală, actul de sesizare al procurorului constituindu-l hotărârea de desesizare pronuntată de prima instantă.

Consecintele juridice ale acestei etapizări a procesului penal se produc, în mod evident, si cu privire la incidenta în cauză a unor prevederi legale referitoare la prelungirea sau mentinerea măsurii arestării preventive si la durata acestei măsuri.

Astfel, anterior rămânerii definitive a hotărârii primei instante prin care aceasta a dispus restituirea cauzei la procuror si mentinerea arestării preventive, potrivit art. 332 alin. 3 din Codul de procedură penală, cauza cu judecarea căreia instanta a fost sesizată (prin rechizitoriu) se află în faza judecătii.

Ulterior, în măsura în care hotărârea de desesizare rămâne definitivă, în sensul solutiei de restituire, cauza va reveni în etapa urmăririi penale.

Prima instantă, de la momentul sesizării ei si până la pronuntarea unei hotărâri, dispune cu privire la mentinerea măsurii arestării preventive în temeiul dispozitiilor art. 3001 si 3002 raportat la art. 160b din Codul de procedură penală. În situatia în care apreciază că se impune restituirea cauzei la procuror, mentinerea măsurii arestării preventive se întemeiază pe dispozitiile art. 332 alin. 3 din Codul de procedură penală; instanta de recurs, în situatia declarării acestei căi de atac, urmează a verifica legalitatea si temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului în termenul de 60 de zile prevăzut de art. 3002 din Codul de procedură penală.

De la data rămânerii definitive a solutiei de restituire a cauzei la procuror, urmărirea penală este reluată, arestarea preventivă a inculpatului dobândind din nou natura juridică a arestării preventive în cursul urmăririi penale. Fiind incidente, astfel, dispozitiile art. 155 si 159 din Codul de procedură penală, procurorul are posibilitatea, dacă apreciază că este necesar, să propună prelungirea duratei arestării preventive, cu respectarea termenului de 30 de zile, sau să sesizeze instanta cu rechizitoriu.

Asa fiind, termenul de 30 de zile, reglementat de prevederile art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală, curge de la data rămânerii definitive a hotărârii instantei prin care s-a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale.


Pentru considerentele arătate, în temeiul al art. 4144 si al art. 4145 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si stabileste că:

Dispozitiile art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală se interpretează în sensul că, în situatia restituirii cauzei, potrivit art. 272 din Codul de procedură penală, dacă inculpatul este arestat si instanta mentine arestarea preventivă, termenul de 30 de zile curge de la rămânerea definitivă a hotărârii instantei prin care s-a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale.

Obligatorie, potrivit art. 4145 alin. 4 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 9 mai 2011.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

LIVIA DOINA STANCIU

Magistrat-asistent,

Cristina Pascu


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.