MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 408/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 408         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

85. - Lege pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România si Republica San Marino de modificare a Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

 

Protocol de modificare a Conventiei dintre Republica San Marino si România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

 

542. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România si Republica San Marino de modificare a Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

 

526. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului comunicatiilor si informaticii

 

527. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Statului Major al Fortelor Navale

 

528. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Centrului pentru Operatii Speciale “General-maior Grigore Bastan”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

276/24/132. - Ordin al ministrului sănătătii, al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru

consum uman

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 756/2010

- Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010

 

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale,

semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România si Republica San Marino

de modificare a Conventiei dintre România si Republica San Marino

pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital,

semnată la San Marino la 23 mai 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România si Republica San Marino de modificare a Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, ratificată prin Legea nr. 384/2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

IOAN CHELARU

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 85.

 

Ambasada Republicii San Marino Nr. 115/P

 

Ambasada Republicii San Marino la Roma prezintă salutul său Ambasadei României la Roma si, cu referire la Conventia dintre Republica San Marino si România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, are onoarea să propună încheierea unui protocol de modificare a Conventiei mentionate mai sus, cu următorul continut:

 

“PROTOCOL

de modificare a Conventiei dintre Republica San Marino si România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la

impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

 

Republica San Marino si România,

dorind să modifice Conventia dintre Republica San Marino si România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007 (denumită în continuare Conventia), au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

 

Textul articolului 27 al Conventiei se abrogă si este înlocuit de următoarele:

 

«ARTICOLUL 27

Schimbul de informatii

 

1. Autoritătile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informatii care se anticipează că vor fi relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei conventii sau pentru administrarea ori implementarea legislatiilor interne privitoare la impozitele de orice fel si natură percepute de sau în numele statelor contractante, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară Conventiei. Schimbul de informatii nu este limitat de art. 1 si 2 din Conventie.

2. Orice informatie obtinută de un stat contractant în baza paragrafului 1 al acestui articol va fi tratată ca fiind secretă în acelasi mod ca si informatia obtinută în baza prevederilor legislatiei interne a acelui stat si va fi dezvăluită numai persoanelor sau autoritătilor (inclusiv instantelor judecătoresti si organelor administrative) însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea impozitelor sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 al acestui articol sau cu supravegherea actiunilor mentionate anterior. Asemenea persoane sau autorităti vor folosi informatia numai în astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informatia în procedurile judecătoresti sau în deciziile judiciare.

3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligatia:


a) de a lua măsuri administrative contrare legislatiei si practicii administrative ale acelui stat contractant sau ale celuilalt;

b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute în baza legislatiei sau în cadrul practicii administrative normale a acelui stat contractant sau a celuilalt;

c) de a furniza informatii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

4. Dacă un stat contractant solicită informatii în conformitate cu prevederile acestui articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informatiilor pentru a obtine informatiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informatii în scopurile sale fiscale proprii. Obligatia prevăzută în propozitia anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3 al acestui articol, însă aceste limitări nu vor fi interpretate ca permitând unui stat contractant să refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes national fată de informatiile respective.

5. Prevederile paragrafului 3 al acestui articol nu vor fi interpretate ca permitând unui stat contractant să refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul că informatiile sunt detinute de o bancă, altă institutie financiară, trust, fundatie, împuternicit sau de o persoană ce actionează ca agent sau în calitate fiduciară ori pentru că acestea se referă la participatiile detinute în cadrul unei persoane.»

 

ARTICOLUL II

Fiecare dintre statele contractante va notifica celuilalt stat contractant, pe căi diplomatice, îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului protocol. Protocolul va intra în vigoare la data ultimei dintre aceste notificări. Prevederile sale se vor aplica:

a) în ceea ce priveste impozitele retinute la sursă, la venitul creditat sau plătibil în ori după prima zi a lunii ianuarie a anului imediat următor anului în care protocolul intră în vigoare; si

b) în ceea ce priveste alte impozite, la venitul creditat sau plătibil în ori după prima zi a lunii ianuarie a anului imediat următor anului în care protocolul intră în vigoare.

 

ARTICOLUL III

 

Prezentul protocol va face parte integrantă din Conventie, va rămâne în vigoare atât timp cât va rămâne în vigoare Conventia si se va aplica atât timp cât se va aplica Conventia.”

Daca aceasta propunere este acceptabila, aceasta nota verbala împreuna cu nota verbala de răspuns a dumneavoastră va constitui un protocol între Republica San Marino si România de modificare a Conventiei între Republica San Marino si România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, care va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului.

Ambasada Republicii San Marino la Roma foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Roma asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Roma, 27 iulie 2010.

 

Ambasadei României Roma

.............................................................................................................................................................................................

Ambasada României în Italia

Nr. 3.610

Ambasada României la Roma prezintă salutul său Ambasadei Republicii San Marino la Roma si are onoarea de a confirma primirea Notei verbale nr. 115/P din data de 27 iulie 2010 a distinsei ambasade, cu următorul continut:

“Ambasada Republicii San Marino la Roma prezintă salutul său Ambasadei României la Roma si, cu referire la Conventia dintre Republica San Marino si România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, are onoarea să propună încheierea unui protocol de modificare a Conventiei mentionate mai sus, cu următorul continut:

 

«PROTOCOL

de modificare a Conventiei dintre Republica San Marino si România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la

impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

 

Republica San Marino si România,

dorind să modifice Conventia dintre Republica San Marino si România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007 (denumită în continuare Conventia), au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

 

Textul articolului 27 al Conventiei se abrogă si este înlocuit de următoarele:

 

“ARTICOLUL 27

Schimbul de informatii

 

1. Autoritătile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informatii care se anticipează că vor fi relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei conventii sau pentru administrarea ori implementarea legislatiilor interne privitoare la impozitele de orice fel si natură percepute de sau în numele statelor contractante, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară Conventiei. Schimbul de informatii nu este limitat de art. 1 si 2 din Conventie.

2. Orice informatie obtinută de un stat contractant în baza paragrafului 1 al acestui articol va fi tratată ca fiind secretă în acelasi mod ca si informatia obtinută în baza prevederilor legislatiei interne a acelui stat si va fi dezvăluită numai persoanelor sau autoritătilor (inclusiv instantelor judecătoresti si organelor administrative) însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea impozitelor sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 al acestui articol sau cu supravegherea actiunilor mentionate anterior. Asemenea persoane sau autorităti vor folosi informatia numai în astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informatia în procedurile judecătoresti sau în deciziile judiciare.

3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligatia:

a) de a lua măsuri administrative contrare legislatiei si practicii administrative ale acelui stat contractant sau ale celuilalt;

b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute în baza legislatiei sau în cadrul practicii administrative normale a acelui stat contractant sau a celuilalt;

c) de a furniza informatii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

4. Dacă un stat contractant solicită informatii în conformitate cu prevederile acestui articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informatiilor pentru a obtine informatiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informatii în scopurile sale fiscale proprii. Obligatia prevăzută în propozitia anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3 al acestui articol, însă aceste limitări nu vor fi interpretate ca permitând unui stat contractant să refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes national fată de informatiile respective.

5. Prevederile paragrafului 3 al acestui articol nu vor fi interpretate ca permitând unui stat contractant să refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul că informatiile sunt detinute de o bancă, altă institutie financiară, trust, fundatie, împuternicit sau de o persoană ce actionează ca agent sau în calitate fiduciară ori pentru că acestea se referă la participatiile detinute în cadrul unei persoane.”

 

ARTICOLUL II

 

Fiecare dintre statele contractante va notifica celuilalt stat contractant, pe căi diplomatice, îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului protocol. Protocolul va intra în vigoare la data ultimei dintre aceste notificări. Prevederile sale se vor aplica:

a) în ceea ce priveste impozitele retinute la sursă, la venitul creditat sau plătibil în ori după prima zi a lunii ianuarie a anului imediat următor anului în care protocolul intră în vigoare; si

b) în ceea ce priveste alte impozite, la venitul creditat sau plătibil în ori după prima zi a lunii ianuarie a anului imediat următor anului în care protocolul intră în vigoare.

 

ARTICOLUL III

 

Prezentul protocol va face parte integrantă din Conventie, va rămâne în vigoare atât timp cât va rămâne în vigoare Conventia si se va aplica atât timp cât se va aplica Conventia.»

Dacă această propunere este acceptabilă, această notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a dumneavoastră va constitui un protocol între Republica San Marino si România de modificare a Conventiei între Republica San Marino si România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, care va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului.”

Ambasada României la Roma are onoarea să confirme că această propunere este acceptabilă si că nota verbală a distinsei ambasade împreună cu această notă verbală de răspuns constituie un protocol între România si Republica San Marino de modificare a Conventiei între România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, care va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului.

Ambasada României la Roma foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii San Marino la Roma asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Roma, 27 iulie 2010.

 

Ambasadei Republicii San Marino

Roma

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma

la 27 iulie 2010, dintre România si Republica San Marino de modificare a Conventiei dintre România si Republica San

Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România si Republica San Marino de modificare a Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 542.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă

Comandamentului comunicatiilor si informaticii

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Comandamentului comunicatiilor si informaticii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 526.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Statului Major

al Fortelor Navale

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Statului Major al Fortelor Navale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 527.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Centrului

pentru Operatii Speciale “General-maior Grigore Bastan

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Centrului pentru Operatii Speciale “General-maior Grigore Bastan”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 528.

 


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA

MINISTERUL AGRICULTURII

Nr. 276 din 31 martie 2011

VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ALIMENTELOR

Nr. 24 din 4 mai 2011

Nr. 132 din 1 iunie 2011

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului

agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii

alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică nr. Cs.A. 2.898/2011 din cadrul Ministerului Sănătătii,

având în vedere art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I. - Normele privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 si 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa X “Lista cu produsele alimentare în care poate fi utilizat un număr limitat de aditivi alimentari din anexa IX”, rubrica “Preparate din carne tocată proaspătă preambalate” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Preparate preambalate din carne proaspătă tocată

E 261 Acetat de potasiu E262iAcetat de sodiu E 262ii Diacetat de sodiu E 300 Acid ascorbic E 301 Ascorbat de sodiu E 302 Ascorbat de calciu E 325 Lactat de sodiu E 326 Lactat de potasiu E 330 Acid citric E 331 Citrati de sodiu E 332 Citrati de potasiu E 333 Citrati de calciu

quantum satis”

2. La anexa X, după rubrica “Unt de smântână acidă” se introduce o nouă rubrică, cu următorul cuprins:

“Produse fermentate cu

E 406 Agar

quantum satis”

fermenti vii, pe bază de

E 407 Caragenan

 

smântână, nearomatizate si

E 410 Gumă din seminte de carruba

 

produse de substitutie cu un

E 412 Gumă de guar

 

continut de grăsime mai mic

E 415 Gumă de xantan

 

de 20%

E 440 Pectine

E 460 Celuloză

E 466 Carboximetilceluloză

E 471 Mono- si digliceride ale acizilor grasi

E 1404 Amidon oxidat

E 1410 Fosfat de amidon

E 1412 Fosfat de diamidon

E 1413 Fosfat de diamidon fosfatat

 


 

E 1414 Fosfat de diamidon acetilat

E 1420 Amidon acetilat

E 1422 Adipat de diamidon acetilat

E 1440 Hidroxil propil amidon

E 1442 Fosfat hidroxil propil diamidon

E 1450 Succinat de octenil sodiu amidon

E 1451 Amidon acetilat oxidat

 

 

3. La anexa XI “Lista cu conservantii si antioxidantii autorizati conditionat”, la partea A “Sorbati, benzoati si p-hidroxibenzoati”, la tabelul al doilea se introduc patru noi rubrici, cu următorul cuprins:

“Produse similare cu produse din peste pe bază de alge marine

1.000

500

 

 

 

 

Bere la butoi care contine zahăr fermentabil adăugat si/sau sucuri sau concentrate din fructe adăugate peste 0,5%

200

200

 

400

 

 

Citrice proaspete nedecojite (numai tratament de suprafată)

20

 

 

 

 

 

Suplimente alimentare definite conform Directivei 2002/46/CE, furnizate sub formă uscată, continând preparate de vitamina A si de combinatii de vitamina A si D

 

 

 

1.000

în produsul

gata

de consum”

 

 

 

4. La anexa XI, la partea B “Anhidride sulfuroase si sulfiti” se introduc două noi rubrici, cu următorul cuprins:

“Afine (numai Vaccinium corymbosum)

10

Scortisoară (numai Cinnamomum ceylanicum)

150”

 

5. La anexa XI, la partea C “Alti conservanti”, punctele E 234 si E 242 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“E 234

Nizină*)

Budincă din gris si tapioca si produse similare

3 mg/kg

 

 

Brânză maturată si brânză topită

12,5 mg/kg

 

 

Clotted cream

10 mg/kg

 

 

Mascarpone

10 mg/kg

 

 

Ouă lichide pasteurizate (albus, gălbenus sau ou întreg)

6,25 mg/l

 


*) Această substantă poate fi prezentă în anumite brânzeturi, ca urmare a procesului de fermentare.”

 

“E 242

Dicarbonat de dimetil

Băuturi aromatizate nealcoolice Vin fără alcool Concentrat lichid de ceai

250 mg/l de cantitate de încorporare, reziduuri nedetectabile

 

 

Cidru de mere, cidru de pere si vinuri din fructe Vin cu continut redus de alcool Băuturi pe bază de vin si produse care fac obiectul Regulamentului (CEE) nr. 1.601/91

250 mg/l de cantitate de încorporare, reziduuri nedetectabile”


6. La anexa XI, la partea D “Alti antioxidanti”, după punctul E 316 se introduce un nou punct, punctul E 392, cu următorul cuprins:

 

„E 392

Extracte de rozmarin

Uleiuri vegetale (cu exceptia uleiurilor virgine si a uleiurilor de măsline) si grăsimi vegetale în care continutul de acizi grasi polinesaturati este peste 15% g/g din totalul acizilor grasi, pentru o utilizare în produsele alimentare netratate termic

30 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic) Raportat la grăsime

 

 

 

Uleiuri de peste si ulei de alge

50 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic) Raportat la grăsime

 

 

 

Untură de porc, grăsimi de vită, pasăre,

oaie si porc

Grăsimi si uleiuri pentru fabricarea

profesională a produselor alimentare

tratate termic

Ulei si grăsime pentru prăjire, cu exceptia

uleiului de măsline si a celui din tescovină

de măsline

Gustări (pe bază de cereale, cartofi sau

amidon)

 

 

 

 

 

Sosuri

100 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic) Raportat la grăsime

 

 

 

Produse fine de panificatie

200 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic) Raportat la grăsime

 

 

 

Suplimente alimentare definite conform Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare

400 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic)

 

 

 

Cartofi deshidratati Produse din ouă Gumă de mestecat

200 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic)

 

 

 

Lapte praf pentru distribuitoare automate Mirodenii si condimente Nuci procesate

200 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic) Raportat la grăsime

 

 

 

Supe si supe clare deshidratate

50 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic)

 

 

 

Carne deshidratată

150 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic)

 

 

 

Produse pe bază de carne si peste, cu exceptia cărnii deshidratate si a cârnatilor uscati

150 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic) Exprimat raportat la grăsime

 

 

 

Cârnati uscati

100 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic)

 

 

 

Arome

1.000 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic)

 

 

 

Lapte pudră pentru fabricarea înghetatei

30 mg/kg (exprimat ca sumă de carnosol si acid carnosic)”


7. La anexa XII “Lista cu alti aditivi autorizati”, în coloanele 3 si 4 ale punctelor E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 si E 452, după rubrica “Băuturi din proteine vegetale” se introduce o nouă rubrică, cu următorul cuprins:

 

 

 

“Băuturi care contin proteine din zer destinate sportivilor

4 g/kg”

 

8. La anexa XII, înainte de punctele E 432, E433, E 434, E 435 si E 436 se introduce un nou punct, punctul E 427, cu următorul cuprins:

“E 427

Guma cassia

înghetate

Produse pe bază de lapte fermentat, cu

exceptia produselor fermentate cu

fermenti vii, nearomatizate, pe bază de

lapte

Deserturi pe bază de produse lactate si

produse similare

Umpluturi, învelisuri si glazuri pentru

produse fine de panificatie si pentru

deserturi

Brânză topită

Sosuri si sosuri pentru salate

Supe si supe clare deshidratate

2.500 mg/kg

 

 

 

 

Produse din carne tratate termic

1.500 mg/kg”

 

9. La anexa XII, coloanele 3 si 4 ale punctelor E 901, E 902 si E 904, se introduc următoarele rubrici:

 

 

“- Vafe pentru înghetată preambalate (numai pentru E 901)

quantum satis

 

 

Arome în băuturile aromatizate nealcoolice (numai pentru E 901)

0,2 g/kg în băuturile aromatizate”

 

10. La anexa XII, după punctul E 959 se introduce un nou punct, punctul E 961, cu următorul cuprins:

“E 961

Neotam

Ape aromatizate cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr

2 mg/l ca potentiator de aromă

 

 

Băuturi pe bază de lapte si produse derivate sau pe bază de sucuri de fructe, cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr

2 mg/l ca potentiator de aromă

 

 

«Snacks (gustări)»: gustări sărate si uscate, din amidon sau din nuci si alune glazurate, preambalate si având diferite arome

2 mg/kg ca potentiator de aromă

 

 

Produse de cofetărie pe bază de amidon, cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr

3 mg/kg ca potentiator de aromă

 

 

Dropsuri pentru împrospătarea respiratiei, fără adaos de zahăr

3 mg/kg ca potentiator de aromă

 

 

Pastile puternic aromatizate pentru gât, fără adaos de zahăr

3 mg/kg ca potentiator de aromă

 

 

Gumă de mestecat cu adaos de zahăr Gemuri, jeleuri si marmelade cu valoare energetică redusă

3 mg/kg ca potentiator de aromă

 

 

Sosuri

2 mg/kg ca potentiator de aromă

 

 

Suplimente alimentare definite conform Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.069/2007, furnizate sub formă lichidă

2 mg/kg ca potentiator de aromă


 

 

Suplimente alimentare definite conform Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.069/2007, furnizate sub formă solidă Suplimente alimentare definite conform Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.069/2007 pe bază de vitamine si/sau elemente minerale, furnizate sub formă de sirop sau nemasticabile

2 mg/kg ca potentiator de aromă 2 mg/kg ca potentiator de aromă”

 

11. La anexa XII, după punctul E 1202 se introduce un nou punct, punctul E 1203, cu următorul cuprins:

“E 1203

Alcool polivinilic

Suplimente alimentare definite conform Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.069/2007, sub formă de capsule si tablete

18 g/kg”

 

12. La anexa XII, punctul E 1505 se modifică si va avea următorul cuprins:

“E 1505

Citrat de trietil

Suplimente alimentare definite conform Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.069/2007, sub formă de capsule si tablete

3,5 g/kg

 

 

Albus de ou deshidratat

quantum satis”

 

13. La anexa XII, după punctul E 1452 se introduce un nou punct, punctul E 1521, cu următorul cuprins:

“E 1521

Polietilen glicol

Suplimente alimentare definite conform Ordinului MSP nr. 1.069/2007, sub formă de capsule si tablete

10 g/kg”

 

14. În anexa XIII “Lista cu substantele suport si solventii purtători autorizati”, punctul Polietilenglicol 6000 se modifică si va avea următorul cuprins:

“E 1521

Polietilen glicol

îndulcitori”

 

15. La anexa XIV “Lista cu aditivii alimentari autorizati în alimentele pentru sugari si copii de vârstă mică”, partea a 3-a “Lista cu aditivii alimentari autorizati în alimentele pe bază de cereale prelucrate si alimente pentru sugari si copii de vârstă mică”, după punctul E 526 se introduce un nou punct, punctul E 920, cu următorul cuprins:

“E 920

L-cisteină

Biscuiti pentru sugari si copii de vârstă mică

1 g/kg”

 

16. La anexa XVI “Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori”, după punctul E 959 se introduce un nou punct, punctul E 961, cu următorul cuprins:

 

“E 961 - NEOTAM

 

Sinonime

Ester 1-metilic al N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-a-aspartil]-L-fenilalaninei

 

Ester metilic al N(3,3-dimetilbutil)-L-aspartil-L-fenilalaninei

Definitie

Neotam este fabricat prin reactia dintre aspartam si 3,3, -dimetil-

 

butiraldehidă în metanol, sub presiune de hidrogen,

 

în prezenta unui catalizator paladiu/carbon.

 

Este izolat si purificat prin filtrare, eventual în prezenta pământului

 

de diatomee. După îndepărtarea solventului prin distilare, neotam

 

este spălat cu apă, izolat prin centrifugare si, în final, uscat în vid

Nr. CAS

165450-17-9

Denumire chimică

Ester 1-metilic al N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-a-aspartil]-L-fenilalaninei

Formulă chimică

C20H30N2O5

Masă moleculară

378,47


Descriere

Pulbere albă spre alburie

Compozitie

Nu mai putin de 97% raportat la substanta uscată

Identificare

 

Solubilitate

4,75% (g/g) la 60°C în apă, solubilă în etanol si acetat de etil

Puritate

 

Continutele apă

Nu mai mult de 5% (Karl Fischer, mărimea probei 25 ± 5 mg)

pH

5,0-7,0 (0,5% solutie apoasă)

Interval de topire

81 °C-84°C

N-[ (3,3-dimetilbutil)-L-a-aspartil]-L-fenilalanină

Nu mai mult de 1,5%

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg”

 

17. La anexa XVII “Criterii specifice de puritate pentru alti aditivi alimentari”, punctul E 290, subrubrica “Continut de ulei” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Continut de ulei I Nu mai mult de 5 mg/kg”

 

18. La anexa XVII, după punctul E 385 se introduce un nou punct, punctul E 392, cu următorul cuprins:

 

“E 392 EXTRACTE DE ROZMARIN

SPECIFICATII GENERALE

 

Sinonim

Extract de frunze de rozmarin (antioxidant)

Definitie

Extractele de rozmarin contin mai multe componente, despre care

 

s-a demonstrat că posedă functii antioxidante. Aceste componente

 

apartin în principal claselor de acizi fenolici, flavonoide, diterpenoizi.

 

Pe lângă componentele antioxidante, extractele pot contine,

 

de asemenea, triterpeni si materii extractabile cu solvent organic

 

definite în specificatia următoare

IESCE

283-291-9

Denumire chimică

Extract de rozmarin (Rosmarinus officinalis)

Descriere

Antioxidantul din extract de frunze de rozmarin este obtinut prin

 

extractia frunzelor de Rosmarinus officinalis prin intermediul unui

 

sistem de solventi autorizat pentru alimente. Extractele pot

 

fi apoi dezodorizate si decolorate. Extractele pot fi standardizate

Identificare

 

Compusi antioxidanti de referintă:

Acid carnosic (C20H28O4) si carnosol (C20H26O4) (care contin

diterpeni fenolici

nu mai putin de 90% din totalul de diterpeni fenolici)

Materii volatile de referintă

Borneol, acetat de bornil, camfor, 1,8-cineol, verbenonă

Densitate

> 0,25 g/ml

Solubilitate

Insolubil în apă

Puritate

 

Pierderi prin deshidratare

<5%

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 2 mg/kg

 

1. Extracte de rozmarin obtinute din frunze de rozmarin uscate prin extractie cu acetonă

Descriere

Extractele de rozmarin sunt obtinute din frunze de rozmarin uscate

 

prin extractie cu acetonă, filtrare, purificare si evaporare a solventului

 

urmată de uscare si sitare, pentru a obtine 0 pulbere fină sau un lichid

Identificare

 

Continut de compusi antioxidanti de referintă

10% m/m, exprimat ca total de acid carnosic si carnosol

Raport antioxidant/materii volatile

(Total % m/m de acid carnosic si carnosol) > 15 (% m/m de materii volatile

 

de referintă)*

 

(* exprimat ca procent de materii volatile totale în extract măsurat

 

prin cromatografie în fază gazoasă - spectrometrie de masă, «CG-SM»)

Solventi reziduali

Acetonă: nu mai mult de 500 mg/kg


2. Extracte de rozmarin preparate prin extractia frunzelor de rozmarin uscate cu ajutorul dioxidului de carbon supercritic Extracte de rozmarin obtinute din frunze de rozmarin uscate extrase cu ajutorul dioxidului de carbon supercritic cu o cantitate mică de etanol ca solvent

 

Identificare

 

Continut de compusi antioxidanti de referintă

> 13% m/m, exprimat ca total de acid carnosic si carnosol

Raport antioxidant/materii volatile

(Total % m/m de acid carnosic si carnosol) > 15 (% m/m de materii

 

volatile de referintă)*

 

(* exprimat ca procent de materii volatile totale în extract măsurat

 

prin cromatografie în fază gazoasă - spectrometrie de masă, «CG-SM»)

Solventi reziduali

Etanol: nu mai mult de 2%

 

3. Extracte de rozmarin preparate din extract etanolic dezodorizat de rozmarin

Extracte de rozmarin preparate din extract etanolic dezodorizat de rozmarin. Extractele pot fi purificate suplimentar, de exemplu, prin tratament cu cărbune activ si/sau prin distilare moleculară. Extractele pot fi în suspensie în substante suport adecvate si autorizate sau uscate prin pulverizare

 

Identificare

 

Continut de compusi antioxidanti de referintă

2 5% m/m, exprimat ca total de acid carnosic si carnosol

Raport antioxidant/materii volatile

(Total % m/m de acid carnosic si carnosol) > 15 (% m/m de materii

 

volatile de referintă)*

 

(* exprimat ca procent de materii volatile totale în extras, măsurat

 

prin cromatografie în fază gazoasă - spectrometrie de masă, «CG-SM»)

Solventi reziduali

Etanol: nu mai mult de 500 mg/kg

 

4. Extracte de rozmarin decolorate si dezodorizate, obtinute printr-o extractie în două faze, utilizând hexan si etanol Extracte de rozmarin care sunt preparate dintr-un extract etanolic dezodorizat de rozmarin supus unei extractii cu hexan.

Extractele pot fi purificate suplimentar, de exemplu, prin tratament cu cărbune activ si/sau prin distilare moleculară. Extractele pot

fi în suspensie în substante suport adecvate si autorizate sau uscate prin pulverizare

 

Identificare

 

Continut de compusi antioxidanti de referintă

2 5% m/m, exprimat ca total de acid carnosic si carnosol

Raport antioxidant/materii volatile

(Total % m/m de acid carnosic si carnosol) > 15 (% m/m de materii

volatile de referintă)*

(* exprimat ca procent de materii volatile totale în extract, măsurat

prin cromatografie în fază gazoasă - spectrometrie de masă, «CG-SM»)

Solventi reziduali

Hexan: nu mai mult de 25 mg/kg Etanol: nu mai mult de 500 mg/kg”

 

19. La anexa XVII, punctul E 426 se modifică si va avea următorul cuprins:

a) Rubricile “Definitie” si “Descriere” se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Definitie

Hemiceluloza de soia este o polizaharidă rafinată solubilă în apă obtinută

 

din fibră de soia din specii naturale prin extractie în apă caldă.

 

Nu se foloseste niciun precipitant organic în afară de etanol

Descriere

Pulbere fluidă albă sau alb-gălbuie”

b) La rubrica “Puritate” se introduce o nouă subrubrică, subrubrica “Etanol”, cu următorul cuprins:

“Etanol I nu mai mult de 2%”

 

20. La anexa XVII, după punctul E 426 se introduce un nou punct, punctul E 427, cu următorul cuprins:

“E 427 GUMA CASSIA

 

Sinonime

 

Definitie

Guma cassia este endospermul măcinat si purificat al semintelor

 

de Cassia tora si Cassia obtusifoli (Leguminosae), continând mai putin

 

de 0,05 % de Cassia occidentalis. Ea constă în principal în polizaharide

 

cu masă moleculară mare, compuse în principal dintr-un lant liniar de


Compozitie

unităti de 1,4-(3-D-manopiranoză legate cu unităti de

1,6-a-D- galactopiranoză.

Raportul manoză/galactoză este de aproximativ 5:1

în cursul fabricării, semintele sunt decorticate si degerminate prin

tratament termic mecanic, urmat de măcinarea si sitarea endospermului.

Endospermul măcinat este purificat suplimentar prin extractie cu

izopropanol

Nu mai putin de 75% de galactomanan

Descriere

Pulbere inodoră, de culoare galben pal până la alb-gălbui

Identificare

 

Solubilitate

Insolubilă în etanol. Se dispersează bine în apă rece formând o solutie coloidală

Formare de gel cu borat

La dispersia apoasă a probei se adaugă suficientă solutie de testare de borat de sodiu (ST) pentru a ridica pH-ul la o valoare mai mare de 9; se formează un gel.

Formare de gel cu gumă de xantan

Se cântăresc 1,5 g de probă si 1,5 g de gumă de xantan si se amestecă. Se adaugă acest amestec, amestecând rapid, în 300 ml de apă la 80°C într-un pahar Berzelius de 400 ml. Se amestecă până când amestecul este dizolvat si se amestecă în continuare încă 30 de minute după dizolvare (se mentine temperatura peste 60°C în cursul procesului de amestecare). Amestecarea se opreste si amestecul se lasă să se răcească la temperatura camerei cel putin două ore.

Se formează un gel ferm, viscoelastic, după ce temperatura scade sub 40°C, însă niciun gel nu se formează într-o solutie de control 1% continând numai gumă cassia sau gumă de xantan, preparată într-un mod similar.

Vâscozitate

Mai mică de 500 mPa.s (25 °C, 2h, solutie 1%) corespunzând unei mase molecular medii de 200 000-300 000 D

Puritate

 

Materie insolubilă în acid

Nu mai mult de 2%

pH

5,5-8 (solutie apoasă 1%)

Materie grasă brută

Nu mai mult de 1%

Proteine

Nu mai mult de 7%

Cenusă totală

Nu mai mult de 1,2%

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 12% (5 h, 105°C)

Antrachinone totale

Nu mai mult de 0,5 mg/kg (limită de detectie)

Solventi reziduali

Nu mai mult de 750 mg/kg de alcool izopropil

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Criterii microbiologice

 

Număr total de germeni

Nu mai mult de 5.000 unităti formatoare de colonii per gram

Drojdii si mucegaiuri

Nu mai mult de 100 unităti formatoare de colonii per gram

Salmonella spp.

Absentă în 25 g

E. Coli

Absentă în 1 g”

 

21. La anexa XVII, punctul E463, subrubrica “Compozitie” se modifică si va avea următorul cuprins:

Compozitie

Contine cel mult 80,5% grupări de hidroxipropoxil (-OCH2CHOHCH3)

 

echivalentul a cel mult 4,6 grupări de hidroxipropil per unitatea

 

de anhidroglucoză raportat la substanta anhidră”

 

22. La anexa XVII, punctul “E 949 Hidrogen”, la rubrica “Puritate”, subrubrica “Azot” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Azot

Nu mai mult de 0,07% v/v


23. La anexa XVII, după punctul E 1201 se introduce un nou punct, punctul E 1203, cu următorul cuprins:

“E 1203 ALCOOL POLIVINILIC

 

Sinonime

Polimer de alcool polivinilic, PVOH

Definitie

Denumire chimică

Alcoolul polivinilic este o răsină sintetică preparată prin polimerizarea acetatului de vinii, urmată de hidroliză partială a esterului în prezenta unui catalizator alcalin. Caracteristicile fizice ale produsului depind de gradul de polimerizare si de gradul de hidroliză Homopolimer de etenol

Formulă chimică

(C2H3OR)n, unde R = H sau COCH3

Descriere

Pulbere granulară albă sau de culoare crem, inodoră, insipidă si translucidă

Identificare

 

Solubilitate

Solubilă în apă; putin solubilă în etanol

Reactia de precipitare

Se dizolvă 0,25 g de probă în 5 ml de apă, se încălzeste si se lasă solutia să se răcească la temperatura camerei. Prin adăugarea de 10 ml de etanol la această solutie, se obtine un precipitat alb, tulbure sau floculant

Reactia de culoare

Se dizolvă 0,01 g de probă în 100 ml de apă, se încălzeste si se lasă solutia să se răcească la temperatura camerei. Apare o culoare albastră, dacă se adaugă (la 5 ml de solutie) o picătură de solutie de testare de iod (ST) si câteva picături de solutie de acid boric.

Se dizolvă 0,5 g de probă în 10 ml de apă, se încălzeste si se lasă solutia să se răcească la temperatura camerei. Apare o culoare rosu închis după adăugarea unei picături de solutie de testare de iod la 5 ml de solutie.

Vâscozitate

între 4,8 si 5,8 mPa.s (4% solutie la 20°C) corespunzând unei mase moleculare medii de 26.000-30.000 D

Puritate

 

Materie insolubilă în apă

Nu mai mult de 0,1%

Indice de ester

între 125 si 153 mg KOH/g

Grad de hidroliză

între 86,5 si 89%

Indice de aciditate

Nu mai mult de 3

Solventi reziduali

Nu mai mult de 1% metanol, 1% acetat de metal

pH

între 5 si 6,5 (4% solutie)

Pierdere prin uscare

Nu mai mult de 5% (105°C, 3H)

Reziduu în urma arderii

Nu mai mult de 1%

Plumb

Nu mai mult de 2 mg/kg”

 

24. La anexa XVII, punctul Polietilenglicol 6000 se modifică si va avea următorul cuprins:

“E 1521 POLIETILEN GLICOLI

 

Sinonime

PEG, macrogol, oxid de polietilenă

Definitie

Polimeri de aditie ai oxidului de etilena si ai apei desemnati de

 

obicei printr-un număr corespunzând aproximativ masei molecular

Denumire chimică

alfa-Hidro-omega-hidroxipoli (oxi-1,2-etandiol)

Formulă chimică

HOCH2-(CH2-0-CH2)n-CH2OH

Masă moleculară medie

între 380 si 9.000 D

Compozitie

PEG 400: nu mai putin de 95% si nu mai mult de 105%

 

PEG 3000: nu mai putin de 90% si nu mai mult de 110%

 

PEG 3350: nu mai putin de 90% si nu mai mult de 110%

 

PEG 4000: nu mai putin de 90% si nu mai mult de 110%

 

PEG 6000: nu mai putin de 90% si nu mai mult de 110%

 

PEG 8000: nu mai putin de 87,5% si nu mai mult de 112,5%


Descriere

PEG 400 este un lichid higroscopic limpede, vâscos, incolor sau

 

aproape incolor

 

PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 si PEG 8000 sunt

 

solide albe sau aproape albe cu un aspect de ceară sau de parafină

Identificare

 

Punct de topire

PEG 400: 4-8°C

 

PEG 3000: 50-56°C

 

PEG 3350: 53-57°C

 

PEG 4000: 53-59°C

 

PEG 6000: 55-61 °C

 

PEG 8000: 55-62°C

Vâscozitate

PEG 400: între 105 si 130 mPa.s la 20°C

 

PEG 3000: între 75 si 100 mPa.s la 20°C

 

PEG 3350: între 83 si 120 mPa.s la 20°C

 

PEG 4000: între 110si 170 mPa.s la 20°C

 

PEG 6000: între 200 si 270 mPa.s la 20°C

 

PEG 8000: între 260 si 510 mPa.s la 20°C

 

Pentru polietilen-glicolii care au o masă moleculară medie mai mare

 

de 400, vâscozitatea este determinată pe baza unei solutii 50% m/m

 

din substanta candidată în apă

Solubilitate

PEG 400 se poate amesteca cu apa, este foarte solubil în acetonă,

 

în alcool si în clorura de metilen, practic insolubil în uleiuri grase si

 

uleiuri minerale

 

PEG 3000 si PEG 3350: foarte solubile în apă si în clorură de metilen,

 

foarte putin solubile în alcool, practic insolubile în uleiuri grase si în uleiuri

 

minerale

 

PEG 4000, PEG 6000 si PEG 8000: foarte solubile în apă si în clorură

 

de metilen, practic insolubile în alcool, în uleiuri grase si în uleiuri minerale

Puritate

 

Aciditate sau alcalinitate

Se dizolvă 5 g în 50 ml de apă lipsită de dioxid de carbon si se adaugă

 

0,15 ml de solutie de albastru de bromotimol. Solutia este galbenă sau

 

verde. Nu mai mult de 0,1 ml de hidroxid de sodiu 0,1 M este necesar

 

pentru a schimba culoarea indicatorului în albastru

Indice de hidroxil

PEG 400: 264-300

 

PEG 3000: 34-42

 

PEG 3350: 30-38

 

PEG 4000: 25-32

 

PEG 6000: 16-22

 

PEG 8000: 12-16

Cenusă sulfatată

Nu mai mult de 0,2%

1,4-Dioxan

Nu mai mult de 10 mg/kg

Oxid de etilena

Nu mai mult de 0,2 mg/kg

Etilen glicol si dietilen glicol

Nu mai mult de 0,25% m/m în total, individual sau în combinatie

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg”

 

Art. II. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2010/69/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010 de modificare a anexelor la Directiva 95/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind aditivii alimentari, altii decât colorantii si îndulcitorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L279 din 23 octombrie 2010, ale Directivei 2010/37/UE a Comisiei din 17 iunie 2010 de modificare a Directivei 2008/60/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru îndulcitori, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 152 din 18 iunie 2010 si ale Directivei 2010/67/UE a Comisiei din 20 octombrie 2010 de modificare a Directivei 2008/84/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, altii decât colorantii si îndulcitorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 277 din 21 octombrie 2010.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

p. Presedintele Autoritătii Nationale

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Cseke Attila

Sanitare Veterinare si pentru Siguranta

Alimentelor,

Corneliu Ceică

Valeriu Tabără


RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 12 august 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 8 alin. (2) lit. d), în loc de: “... si codul unic de înregistrare...” se va citi: “... si/sau codul unic de înregistrare...”.

 

* La Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 4 aprilie 2011, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la Uniunea Natională pentru Progresul României, la pct. 1, în loc de: “.. .209.201 lei”se va citi: “.. .212.855,50 lei”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.