MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 397/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 397         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 iunie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

13. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2011

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 667 din 18 mai 2011 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 8 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

876. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea structurii organizatorice a Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

 

883. - Ordin al ministrului sănătătii privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătătii, din unitătile sanitare finantate integral de la bugetul de stat, precum si pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

2.061. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Bistrita-Năsăud

 

2.257. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Dolj

 

2.259. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Civic Maghiar

 

2.266. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Sălaj

 

2.521. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brasov

 

3.084. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 1

 

3.085. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Tulcea

 

3.086. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Neamt

 

3.086 bis. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Iasi

 

3.087. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Ialomita

 

3.088. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Călărasi

 

3.089. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Arges

 

3.090. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Teleorman

 

3.091. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

3.092. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Arad


 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2011

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2011, finantată integral din venituri proprii, se stabileste în sumă de 212.000 mii lei - venituri si 308.341 mii lei - cheltuieli, cu un deficit în valoare de 96.341 mii lei, care se acoperă din excedentul anilor precedenti.

Art. 2. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli se face de către Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM), în conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 31 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

Nr. 13.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2011

 

 

 

- mii lei-

Denumirea Indicatorilor

Cod

Program 2011

0

1

2

VENITURI - TOTALE

 

212.000

Venituri din prestări servicii

33.10.08

197.000

Alte venituri

36.10.50

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

15.000

CHELTUIELI-TOTALE

 

308.341

CHELTUIELI CURENTE

01

183.174

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

92.650

RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

32.517

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:

01

183.174

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

68.306

Cheltuieli salariate în bani

10.01

51.910

Cheltuieii saiariale in natura

10,02

1.358

Contributii

10.03

15.040

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

52.308

Bunuri si servicii

20.01

19.964

Reparatii curente

20.02

1.175

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

20.05

424

De plasări, detasări .transferări

20.06

2.660

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

189

Consultantă si expertiză

20.12

9.960

Pregătire profesională

20.13

1.000

Protectia muncii

20.14

296

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

140

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legate

20.25

230

Alte chetuieli*)

20.30

16.270

TITLULUI. DOBÂNZI

30

16.734

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

18734

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

38.000

Transferuri curente

51.01

38.000

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1.457

Transferuri curente in străinătate (către organizatii internationale)

55.02

1.457

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE

56

4.093

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

4.093

TITLUL IX. ASISTENTĂ SOCIALA

57

2.274

Ajutoare sociale

57.02

2.274

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

92.650

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCSARE

71

92.S50

ACTIVE FIXE

71.01

92.650

OPERATIUNI FINANCIARE

79

32.517

TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

32.517

Rambursări de credite externe

81.01

32.517

TITLUL XVIII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

-96.341

Rezerve

91.01

0

Excedent

92.01

0

Deficit”)

93.01

-96.341

 

*) din care 1.000 mii lei reprezintă cheltuieli aferente implementării serviciului universal.

**) Deficitul, În sumă de 96.341 mii lei, se acoperă din disponibilitătile înregistrate la 31 decembrie 2010, În sumă de 425.994 mii lei.

 

ANEXA Nr. 2

SITUATIA PRIVIND ACTIUNILE MULTIANUALE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare mii lei

 

Actiune / Denumire

Cod Indicator

I/II

TOTAL

Cheltuieli efectuate până la 31/12/2010

PROGRAM 2011

ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT

Propuneri 2012

Propuneri 2013

Propuneri 2014

0

1

2

3 = 4 + ... +10

4

5

6

7

8

1. Laborator pentru încercări de compatibilitate electr ornaartetică

71.01.01

I.

18.583

-

18.563

-

 

-

II.

18.503

-

5.949

12.614

-

 

2. Extindere Sistem National de Management al Spectrului

71.01,02

I.

9.250

9.250

0

.

.

.

II.

9.250

3.324

5.926

-

-

-

3. Produse software, licente MS

71.01.30

I.

7.935

 

7,935

 

 

-

II.

7.935

-

2.141

1.566

1.566

2.662

4. Sistem informatic pentru gestionarea spectrului de frecvente

71.01.30

I.

10.905

10.905

0

 

-

.

II.

10.905

-

10.905

-

-

-

5. Sistem informatic tip ERP

71.01.30

I.

5.743

-

5.743

-

-

-

II.

5.743

-

0

3.712

1.211

820

6. Sistem informatic de prelucrare si circulatie documente

71.01.30

I.

2.847

-

2.847

-

-

.

II.

2.847

 

784

1.227

836

0

7. Sistem de monitorizare activitate retea

71.01.30

I.

1.150

.

1.150

 

-

-

II.

1.150

-

262

888

-

-

8. Sistem informatic de raportare a activitătii

71.01.30

I.

836

-

836

-

-

-

II.

836

-

0

836

0

0

9. Solutie Integrată de securizare a sistemului informatic; în vederea certi ficării ISO 27001

71.01.02

I.

6.480

-

6,480

-

-

-

I

6.480

-

1.045

2.600

1.770

1.065

10. Sistem automatizare a proceselor specifice IT (JTIL) si de tip “ticfceting” interdepartamental

71.01.30

I.

2.059

-

2.059

.

-

-

II.

2.059

-

784

919

251

105

11. Sistem de integrare a interfetelor utilizator de operare oniine pe Intranet

71.01.30

I.

1.306

-

1.306

-

-

-

II.

1.306

 

235

653

209

209

12, Platformă informatica pentru măsurarea calităti; serviciului de acces !a internet

71.01.02

I.

2.480

-

2.480

-

-

-

II.

2.480

-

0

2.480

-

-

13. Site de informare privind managementul spectrului radio în tările din Balcani si Europa centrală

71.01.30

I.

366

-

366

-

-

-

II.

366

-

157

209

-

-

14. Adaptarea sistemului software de gestiune a porta bilitătli numerelor în vederea implementăriicontroalelor aplicabile în vederea certificării SMSI

71.01.30

I.

157

-

157

-

 

 

II.

157

-

0

157

-

-

15. Aplicatie oniine pentru compararea ofertelor de comunicasi destinate utilizatorilor finali

56.01

I.

2.209

-

2.209

-

.

 

II.

2.209

-

2.129

80

-

-

16. E- ANCOM.RO - platforma de e-leaming ANCOM

56.01

I.

18.872

-

18.872

-

-

-

II.

18.872

-

1.964

16.908

-

-

17. Interoperabilitate în comunicarea publică privind agenda digitală - Consiliul National al Audiovizualului, Autoritatea Naponalâ pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, Consiliul Concurentei

56.01

I.

11

 

11

 

.

.

II.

11

-

 

3

_

8

18. Excelent ANCOM - Managementul performanteipersonalului

56.02

I.

2.350

-

2.350

-

-

-

II.

2.350

 

 

1.B80

470

-

19. Sanse egale de acces la serviciile de comunicatii electronice pentru persoanele cu dlzabllltăti din România

56.02

I.

1.306

-

1.306

_

_

_

II.

1.306

-

 

1.306

-

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 667

din 18 mai 2011

referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 8 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010

 

Cu Adresa nr. 51/1.901 din 21 aprilie 2011, secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale sesizarea formulată de un grup de 53 de deputati, în conformitate cu prevederile art. 146 lit. I) din Constitutie si ale art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, pentru exercitarea controlului de constitutionalitate asupra Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 8 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 2.454 din 21 aprilie 2011 si constituie obiectul Dosarului nr. 525L/2/2011.

La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile celor 53 de deputati. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de neconstitutionalitate sunt următorii: Victor-Viorel Ponta, Adrian Năstase, Mircea Dusa, Aurelia Vasile, Marian Neacsu, Viorel Hrebenciuc, Dumitru Chirită, Florin-Costin Pâslaru, Lucretia Rosea, Victor Socaciu, Sonia-Maria Drăghici, Rodica Nassar, Dorel Covaci, Victor Cristea, Cornel Itu, Florin lordache, Ion Stan, Ion Burnei, Filip Georgescu, Andrei Dolineaschi, luliu Nosa, Vasile Popeangă, Neculai Rătoi, Gheorghe Ana, Angel Tîlvăr, Cornel-Cristian Resmerită, Marian Ghiveciu, Costică Macaleti, Horia Teodorescu, Eugen Bejinariu, Nicolae Bănicioiu, Gheorghe Antochi, Viorel Stefan, Sorin Constantin Stragea, Tudor Pantîru, Ion Călin, Nicolae-Ciprian Nica, Doina Burcău, Radu Costin Vasilică, Aurel Vlădoiu, Antonella Marinescu, Valeriu Stefan Zgonea, Laurentiu Nistor, Anghel Stanciu, Iulian Claudiu Manda, Florina Ruxandra Jipa, Gheorghe Ciocan, Cristian-Sorin Dumitrescu, Radu Eugeniu Coclici, Mădălin-Stefan Voicu, Florentin Gust Bălosin, Ciprian-Florin Luca si loan Sorin Roman.

Autorii sesizării consideră neconstitutională Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, deoarece contravine prevederilor art. 64 alin. (5) din Constitutie, Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010, precum si dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. f), art. 40 alin. (3), art. 41, art. 43 alin. (2), art. 44 si art. 45 alin. (1), (2), (4) si (5) din Regulamentul Camerei Deputatilor. În acest sens, acestia sustin că, “după adoptarea de către Curtea Constitutională a Deciziei nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010 [...], Grupul parlamentar al deputatilor independenti, în realitate membri ai UNPR, partid care nu a participat la alegeri, cu concursul deputatilor PDL, UDMR, minorităti, a reusit să promoveze un proiect de hotărâre în Plenul Camerei Deputatilor prin care, în contradictie cu prevederile constitutionale si ale Regulamentului Camerei Deputatilor, să-si impună în mai multe comisii permanente parlamentari nu ca simpli membri, ci în birourile acestor comisii”. Proiectul de hotărâre a fost adoptatele Plenul Camerei Deputatilor cu ignorarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010 si cu încălcarea art. 45 din Regulamentul Camerei Deputatilor. În continuare, consideră că “stabilirea functiilor în cadrul comisiilor permanente, în lipsa unui acord între toti liderii grupurilor parlamentare nu poate avea loc decât în sesiunea următoare si nu în cea în desfăsurare. Prin adoptarea Hotărârii nr. 8/2011, deputatii UNPR, constituiti în Grupul independentilor, au depăsit numărul functiilor raportat la ponderea pe care o au în cadrul Camerei Deputatilor”. În aceste conditii si tinând seama de faptul că “Plenul nu poate decât să ia act de hotărârile fiecărei comisii,” adoptarea Hotărârii nr. 8/2011 de către Plen reprezintă “un abuz”.

În temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, la data de 21 aprilie 2011, Curtea Constitutională a solicitat punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputatilor asupra sesizării de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor nu a comunicat punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputatilor asupra sesizării de neconstitutionalitate.

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

examinând sesizarea, lucrările si documentele depuse la dosar, raportul întocmit de judecătorul-raportor, Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8 din 12 aprilie 2011, prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională, în temeiul prevederilor art. 146 lit. I) din Constitutie si al dispozitiilor art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizată să se pronunte asupra sesizării de neconstitutionalitate.

Obiectul sesizării de neconstitutionalitate îl constituie Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010.

Autorii sesizării sustin că această hotărâre contravine “prevederilor art. 64 alin. (5) din Constitutie, Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010, potrivit căreia, după constituirea oficială a unui grup parlamentar, acesta poate solicita functii începând cu următoarea sesiune parlamentară, precum si dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. f), art. 40 alin. (3), art. 41, art. 43 alin. (2), art. 44 si art. 45 alin. (1), (2), (4) si (5) din Regulamentul Camerei Deputatilor”.

Examinând obiectul si temeiurile sesizării de neconstitutionalitate, Curtea retine că autorii sesizării solicită să se constate că Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8 din 12 aprilie 2011 este contrară, în principal, prevederilor art. 64 alin. (5) din Constitutie, conform cărora “Birourile permanente si comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit configuratiei politice a fiecărei Camere”, pentru faptul că Grupul parlamentar al deputatilor independenti a reusit să promoveze un proiect de hotărâre în Plenul Camerei Deputatilor prin care să îsi impună în mai multe comisii permanente parlamentari nu ca simpli membri, ci în birourile acestor comisii.

În legătură cu acest aspect, Curtea retine că, în temeiul prevederilor constitutionale ale art. 61 privind rolul si structura Parlamentului si ale art. 64 privind organizarea internă a fiecărei Camere a Parlamentului, fiecare Cameră este în drept să îsi stabilească, în limitele si cu respectarea prevederilor constitutionale, regulile de organizare si functionare, care, în substanta lor, alcătuiesc regulamentul fiecărei Camere. Ca urmare, organizarea si functionarea fiecărei Camere a Parlamentului se stabilesc prin regulament propriu, adoptat prin hotărâre proprie a fiecărei Camere, cu votul majoritătii membrilor Camerei respective.

Astfel, în virtutea principiului autonomiei regulamentare a Camerei Deputatilor, consacrat de art. 64 alin. (1) teza întâi din Constitutie, orice reglementare privind organizarea si functionarea Camerei Deputatilor, care nu este prevăzută de Constitutie, poate si trebuie să fie stabilită prin regulamentul propriu. Prin urmare, Camera Deputatilor este suverană în a adopta măsurile pe care le consideră necesare si oportune pentru buna organizare si functionare a sa, inclusiv cele privind constituirea si alegerea structurilor sale de conducere si de lucru.

În acest sens sunt dispozitiile art. 12 si art. 20 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum au fost modificate si completate prin dispozitiile hotărârilor Camerei Deputatilor nr. 26/2010 si nr. 27/2010, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 12: “(1) Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei Deputatilor. Ele se pot constitui din deputati care au candidat în alegeri pe lista aceluiasi partid politic, a aceleiasi formatiuni politice, pe listele unei aliante politice sau aliante electorale si din deputati independenti sau care au devenit independenti. Deputatii care reprezintă organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care au obtinut mandatul de deputat în conformitate cu art. 62 alin. (2) din Constitutia României, republicată, pot constitui un singur grup parlamentar.

(2) Deputatii unui partid politic sau ai unei formatiuni politice nu pot constitui decât un singur grup parlamentar.

(3) Deputatii care au candidat pe listele unei aliante politice sau aliante electorale si fac parte din partide politice diferite pot constitui grupuri parlamentare proprii ale partidelor politice din care fac parte.

(4) Deputatii partidelor politice, formatiunilor politice, aliantelor politice sau ai aliantelor electorale care nu întrunesc numărul necesar pentru a forma un grup parlamentar, precum si deputatii independenti sau care au devenit independenti în timpul unei legislaturi se pot reuni în grupuri parlamentare mixte ori se pot afilia altor grupuri parlamentare constituite potrivit alin. (1) sau într-un grup al deputatilor independenti, după caz.

(5) Deputatii care au devenit independenti în timpul unei legislaturi pot constitui un singur grup parlamentar cu respectarea alin. (6).

(6) Un grup parlamentar este format din minimum 10 deputati.

(7) în cazul constituirii de noi grupuri parlamentare, acestea sunt prezentate plenului de către liderii lor, la începutul sesiunii parlamentare.”;

- Art. 20 alin. (3): “Biroul permanent al Camerei Deputatilor este format în urma negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, respectându-se configuratia politică a Camerei


Deputatilor. În cazul constituirii unui grup de deputati independenti având un număr de minimum 10 deputati, componenta Biroului permanent se renegociază conform noii configuratii politice a Camerei Deputatilor, începând cu următoarea sesiune. Grupului parlamentar constituit din deputatii independenti îi poate reveni un singur reprezentant în Biroul permanent.”

În aceste conditii este evident că respectarea principiului statuat prin art. 64 alin. (5) din Constitutie intră în obligatiile Plenului Camerei Deputatilor, iar Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/2011 nu contine nicio dispozitie care ar înfrânge acest principiu constitutional.

În continuare, Curtea constată că, prin raportare la cele retinute prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010 privind constitutionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) si (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) si art. 44 din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile Camerei Deputatilor nr. 26 si nr. 27 din 5 octombrie 2010, decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 22 decembrie 2010, autorii sesizării nu formulează o critică întemeiată de neconstitu-tionalitate a Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 8 din 12 aprilie 2011. Astfel, din perspectiva situatiei examinate de Curtea Constitutională prin decizia mentionată, si anume cea referitoare la procedura de modificare a unor texte regulamentare, prin prezenta sesizare este adusă spre analiză situatia deputatilor UNPR, constituiti în Grupul independentilor, care, prin efectul hotărârii criticate, au depăsit numărul functiilor raportat la ponderea pe care o au în cadrul Camerei Deputatilor. Or, o asemenea abordare nu poate fi primită, din moment ce, respectând structura politică a Camerei Deputatilor, liderii grupurilor parlamentare au competenta de a negocia sau renegocia eventuala modificare a componentei Biroului permanent, care se realizează începând cu următoarea sesiune, precum si componenta birourilor de conducere ale comisiilor permanente.

În raport cu aceste împrejurări, analiza Curtii este si trebuie să fie una în drept, fără a viza aspecte de fapt ale procedurii exclusiv parlamentare.

În fine, nici critica Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 8/2011, prin raportare la dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. f), art. 40 alin. (3), art. 41, art. 43 alin. (2), art. 44 si art. 45 alin. (1), (2), (4) si (5) din Regulamentul Camerei Deputatilor, nu poate fi primită. Asemenea critici nu intră în competenta Curtii Constitutionale, care, în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, “asigură controlul constitutionalitătii legilor, a tratatelor internationale, a regulamentelor Parlamentului si a ordonantelor Guvernului”, iar potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, “sunt neconstitutionale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei”.

De altfel, potrivit obiectului de activitate si trăsăturilor caracteristice, comisiile permanente sunt organe de lucru ale Camerei Deputatilor pentru pregătirea activitătii de legiferare, precum si pentru realizarea functiei de control parlamentar.

Fată de cele mentionate, Curtea constată că sesizarea formulată de un grup de 53 de deputati pentru exercitarea controlului de constitutionalitate asupra Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 8 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor nu este întemeiată, urmând a fi respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. I) din Constitutie, al art. 1,3, 10 si 27 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge sesizarea si constată că Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor este constitutională.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Camerei Deputatilor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Deliberarea a avut loc la data de 18 mai 2011 si la ea au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Mircea Stefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán si Tudorel Toader, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea structurii organizatorice a Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei organizare si politici salariale nr. Cs.A. 6.240 din 31 mai 2011;

- prevederile art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înfiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice si pentru aprobarea înfiintării unei activităti finantate integral din venituri proprii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

 Nr. 876.

 

ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătătii, din unitătile sanitare finantate integral de la bugetul de stat, precum si pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.273 din 31 mai 2011 al Directiei generale economice,

pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Drepturile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Sănătătii, din unitătile sanitare finantate integral de la bugetul de stat, precum si pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, prevăzute prin hotărâri judecătoresti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2010, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli de judecată, despăgubiri, taxe judiciare si altele asemenea.

Art. 2. - Procedura de efectuare a plătii drepturilor de natură salarială, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2010, se desfăsoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare.

Art. 3. - Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Sănătătii, din unitătile sanitare finantate integral de la bugetul de stat, precum si pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2010, se realizează potrivit art. 1 alin. (1) si (3) din ordonantă.

Art. 4. - Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente transelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonantă vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2012, 2013 si 2014 si vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Sănătătii.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către toate structurile subordonate Ministerului Sănătătii ale căror conducători au calitatea de ordonator de credite.

Art. 6. - (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, denumită în continuare data publicării, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite vor transmite datele aferente plătii transei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonantă, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoresti si pe alineatele clasificatiei economice, ordonatorilor de credite care le asigură finantarea.

(2) în termen de 17 zile lucrătoare de la data publicării, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii tertiari de credite, precum si pe cele reprezentând necesarul propriu si le vor transmite Directiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătătii.

(3) în termen de 25 de zile lucrătoare de la data publicării, Directia generală economică va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari si tertiari de credite din finantare, precum si pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice si va propune Ministerului Finantelor Publice modificările corespunzătoare pentru proiectul de buget.

Art. 7. - În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din ordonantă, propunerile ordonatorilor secundari si tertiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar în anul 2012, respectiv 2013.

Art. 8. - (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor bănesti personalului prevăzut la art. 1, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, si nu se cumulează cu drepturile salariale din luna plătii.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.

Art. 9. - Ordonatorii secundari si tertiari de credite din cadrul Ministerului Sănătătii au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

 Nr. 883.


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteană Bistrita-Năsăud

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-7 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Bistrita-Năsăud pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Bistrita-Năsăud au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 152.950,50 lei, donatii de la persoane fizice în valoare de 105.320,00 si dobânzi bancare în cuantum de 38,14 lei.

Echipa de control a recomandat Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Bistrita-Năsăud să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 2.061.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Dolj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-11 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Dolj pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Dolj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 97.646,68 lei si donatii de la persoane fizice în valoare de 3.474,00 lei.

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 2.257.

 

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Civic Maghiar

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-11 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Civic Maghiar pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Civic Maghiar au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 51.857,00 lei si donatii de la persoane fizice în valoare de 33.349,00. Nu au fost încasate donatii confidentiale.

Balanta de verificare a lunii decembrie a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Registrul de casă a fost întocmit conform prevederilor legale.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform registrului inventar.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 2.259.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Sălaj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-13 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Sălaj pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Sălaj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 26.681,00 lei si alte venituri în sumă de 6.516,29 lei.

Echipa de control a recomandat Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Sălaj să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 2.266.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 14-21 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Brasov pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 97.171,26 lei, donatii de la persoane juridice în valoare de 695,00 lei si dobânzi bancare în valoare de 525,08 lei.

Balanta de verificare a lunii decembrie a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Registrul de casă a fost întocmit conform prevederilor legale.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform registrului-inventar.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 2.521.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 1

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4 -13 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 1 pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Sectorului 1 au fost obtinute numai din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 765,00 lei.

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 3.084.

 

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Tulcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 8 -15 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Tulcea pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Tulcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 38.128,00 lei si donatii de la persoane fizice în valoare de 4.504,00 lei.

Organizarea si conducerea contabilitătii se realizează în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, Organizatia Judeteană Tulcea a Partidului National Liberal întocmind pentru veniturile si cheltuielile aferente anului 2010 Registrul de casă, Registrul-jurnal si balante lunare de verificare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 3.085.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Neamt

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 12 -19 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Neamt pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Neamt au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 89.548,48 lei si donatii de la persoane juridice în valoare de 15.013,00 lei.

Au fost efectuată inventarierea patrimoniului în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

A fost întocmite Registrul de casă, Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 3.086.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteană Iasi

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-11 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Iasi pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Iasi au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 159.780,32 lei, donatii în valoare de 19.000,00 (donatii de la persoane fizice în valoare de 17.500,00 lei si donatii de la persoane juridice în valoare de 1.500,00 lei) si alte venituri în cuantum de 255.530,32. Nu au fost încasate donatii confidentiale.

A fost efectuată inventarierea patrimoniului în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

Au fost întocmite Registrul de casă, Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 3.086 bis.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Ialomita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-19 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Ialomita pentru anul 2010.

Constatări:

Organizatia Judeteană Ialomita a Partidului Conservator nu a încasat cotizatii de la membri, nu a beneficiat de donatii si nici de alte venituri, nedesfăsurând activitate financiar-contabilă.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 3.087.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Călărasi

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-14 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Călărasi pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Călărasi au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 69.137,00 lei, donatii în valoare de 43.000,00 lei si dobânzi bancare în sumă de 39,23 lei.

Cotizatiile au fost încasate prin numerar, pe bază de chitante si prin bancă.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 3.088.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Arges

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-8 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Arges pentru anul 2010.


Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Arges au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 272.814,00 lei si alte venituri în sumă de 33.316,58 lei.

Contabilitatea a fost organizată cu respectarea prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Echipa de control a recomandat actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 3.089.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Teleorman

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 12-15 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Teleorman pentru anul 2010.

Constatări:

Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Teleorman nu a avut surse de venit provenite din cotizatii, donatii si alte venituri.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 3.090.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-26 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Dâmbovita pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Dâmbovita au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 76.404,00 lei si donatii în valoare de 1.000,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă conform normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

La Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Dâmbovita s-a efectuat inventarierea bunurilor, respectându-se Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.


În urma verificării documentelor puse la dispozitia echipei de control de către reprezentantii Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Dâmbovita s-a constatat că au fost respectate prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, în sensul că nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar-contabil.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 3.091.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteană Arad

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-15 aprilie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal, organizatia judeteană Arad pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Arad au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 135.290,00 lei, donatii în valoare de 126.219,05 lei si alte venituri în cuantum de 23.854,00 lei.

Balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform registrului-inventar.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 3.092.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.