MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 531/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 531         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

709. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.184/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 

711. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj

 

737. - Hotărâre pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Nationale a României

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

74. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor de către domnul Lóránt Para

 

75. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor de către domnul Daniel Serbănescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.357. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2011

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.184/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) si art. 31 si 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 8 decembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 si nota de subsol aferentă se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică «Varianta de ocolire a municipiului Caracal», potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).”

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localitătii Caracal, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.”

3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:

“Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

4. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 709.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesante, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2010)

 

LISTA

cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, situate pe raza localitătii Caracal, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numele si prenumele proprietarului/

detinătorului terenului

Tarlaua/ parcela

Numărul cadastral/

numărul topografic

Număr

carte

funciară

Suprafats

terenului

Valoarea

despăgubirii

terenului

Suprafata totală

Suprafata

de expropriat

(m2)

(m2)

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Olt

Caracal

STOICA PAUL- ARISTOTEL STOICA ELENA-CARMEN

28/18

1507

-

40000

113

339

2

Olt

Caracal

ANDREESCUIOANA

28/64

-

-

7500

165

495

3

Olt

Caracal

BRULEA PETRE

28/10

-

-

5000

134

402

4

Olt

Caracal

STOICA PAUL- ARISTOTEL

28/62

1545

51376

3619

111

333

5

Olt

Caracal

CIOCOIU EUGENIA

28/8

-

-

5000

174

522

6

Olt

Caracal

SERBAN PARASCHIVA

28/7

-

-

2850

135

405

7

Olt

Caracal

BARAITARU EUGENIA

28/59

-

-

2900

 

228

 

684

 

BARAITARU VASILE

 

-

-

8

Olt

Caracal

PAVELZOEGHEORGHITA

28/57

-

-

3700

1011

3033

9

Olt

Caracal

MIRICAOFILAT

28/4

-

-

12500

6700

20100

10

Olt

Caracal

CINCIULESCU VALENTINA BALAICAN IUSTINA

28/3

-

-

2540

800

2400

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

11

Olt

Caracal

RAFAILA MARIN

28/2/2

3138/2

51380

15000

3050

9150

12

Olt

Caracal

RAFAILA MARIN

28/2/1

3138/1

51378

10000

1486

4458

13

Olt

Caracal

FIRU CARMEN CORALIA FIRU REMUS

28/1/2

3109/2

51379

5203

370

1110

14

Olt

Caracal

CONSILIUL LOCAL CARACAL

42/0

-

-

28302

1223

367

15

Olt

Caracal

BADEA ION BADEA TUDORA BADEA MARIA

42/46

-

-

10000

310

93

16

Olt

Caracal

DEGERATU STELIAN

42/44

-

-

7312

178

53

17

Olt

Caracal

DEGERATU FLOREA DEGERATU STELIAN

42/43

-

-

24800

330

99

18

Olt

Caracal

CIOBANU DUMITRU

42/42

-

-

7000

19

6

19

Olt

Caracal

CONSILIUL LOCAL CARACAL

35/17/2

-

-

11765

114

34

20

Olt

Caracal

JULEANICOLAE

35/16

-

-

9600

384

115

21

Olt

Caracal

TITIRIGA CONSTANTIN BADEA ELENA NEDEIANU GHEORGHITA

35/15

-

-

10020

685

206

22

Olt

Caracal

STROESCU T IOAN

35/14

-

-

10300

925

278

23

Olt

Caracal

CIOBANU ION

35/13

-

-

22000

2095

629

24

Olt

Caracal

SMARANDACHE STEFAN

35/12

-

-

10000

1177

353

25

Olt

Caracal

VOICU I. MARIN

35/11

-

-

9600

1257

377

26

Olt

Caracal

DUICAOCTAVIAN

35/10

1722

-

11489

1471

441

27

Olt

Caracal

STANCU ROXANA ELENA

35/10

1721

51422

10511

1319

396

28

Olt

Caracal

CIRLOBAN FANICA

35/9

-

-

13425

1623

487

29

Olt

Caracal

PIRLOGEAFLORICA

35/8

-

-

10000

1173

352

30

Olt

Caracal

DRACEAMIHAIL

35/7

-

-

4800

552

166

31

Olt

Caracal

DRACEA FLORICA

35/6/1

-

-

5000

567

170

32

Olt

Caracal

BADEA CONSTANTIN

35/6

-

-

8500

925

278

33

Olt

Caracal

ION GHEORGHE

35/5

-

-

9665

788

236

34

Olt

Caracal

CIOBANU ION

35/18

-

-

10000

638

191

35

Olt

Caracal

CONSILIUL LOCAL CARACAL

35/3/1

-

-

3537

226

68

36

Olt

Caracal

CALOTA MIRCEA

35/3

-

-

3563

227

68

37

Olt

Caracal

GRAMNEA MARIN GRAMNEAMIHAIL GRAMNEA FLOREA

35/2

-

-

2500

158

47

38

Olt

Caracal

TUFIS ILIE

35/1

-

-

21900

1258

377

39

Olt

Caracal

IGNAT DANIELA CERASELA

35/1/4

2561

51425

10000

3329

999

40

Olt

Caracal

GLISCA PETRE

35/1/3

-

-

7000

2814

844

41

Olt

Caracal

MANDA PAULA

35/1/5

-

-

5000

269

81

42

Olt

Caracal

GLISCA NICOLAE GLISCA ION

36/1

-

-

10200

510

153

43

Olt

Caracal

PATRU NICOLAE PATRU ION

36/2

-

-

10045

515

155

44

Olt

Caracal

DUICAION

36/3

-

-

10000

555

167


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

45

Olt

Caracal

DUICA GHEORGHE

36/1

-

-

10000

611

183

46

Olt

Caracal

HRISTEA TEODORA

36/5/1

-

-

2500

971

291

47

Olt

Caracal

DIMIAN CONSTANTIN

36/6

-

-

10000

363

109

48

Olt

Caracal

PRUNA CONSTANTIN

36/6/1

-

-

3700

564

169

49

Olt

Caracal

STUPARU GHEORGHE

52/13

-

-

12140

18

5

50

Olt

Caracal

GLISCAGHEORGHITA

52/13/1

-

-

2500

27

8

51

Olt

Caracal

PASCU TU DOR

52/14

-

-

14700

300

90

52

Olt

Caracal

TUFIS DUMITRU

52/15

-

-

11200

295

89

53

Olt

Caracal

ISTRATE MARIA

52/16

-

-

24700

3160

948

54

Olt

Caracal

BĂNICA TOMA

52/17

-

-

30000

5605

1682

55

Olt

Caracal

BOSOGEAANA

52/18

-

-

10100

1536

461

56

Olt

Caracal

PATRU NICOLAE PATRU ION

52/19

-

-

9600

1368

410

57

Olt

Caracal

NEAGU GHEORGHE

52/20

-

-

7900

1108

332

58

Olt

Caracal

PASCU MARIA PASCU GHEORGHE PASCU ION

52/21

-

-

26400

3739

1122

59

Olt

Caracal

PASCU ION

52/21

-

-

37845

366

110

60

Olt

Caracal

DUICA NICOLAE

52/23

-

-

19664

5227

1568

61

Olt

Caracal

NEAGU GHEORGHE

52/24

-

-

22100

7082

2125

62

Olt

Caracal

HRISTEA CONSTANTIN

52/25

-

-

13500

2294

688

63

Olt

Caracal

CAROI MIHAI DRAGOMIR FLOAREA TITIRIGA NICOLAE

52/26

-

-

5700

701

210

64

Olt

Caracal

CIOBANU IOANA

52/27

-

-

2600

255

77

65

Olt

Caracal

NEDEIANU PĂUN

52/28

-

-

10200

610

183

66

Olt

Caracal

RAFAILA ANDREI

52/29

-

-

5000

59

18

67

Olt

Caracal

DOICIN DOMNICA POPA SILVIA

57/1

1682

-

27600

3670

11010

68

Olt

Caracal

DOBROMIRION

57/2

1453

-

15000

99

297

69

Olt

Caracal

DEGERATU ILINCA

64/17

-

-

5800

2

6

70

Olt

Caracal

NICOLA FLORIN

64/18

-

-

6630

108

324

71

Olt

Caracal

CAROI MIHAI CAROI VASILE CAROI PETRE

64/19

-

-

3103

145

435

72

Olt

Caracal

CONSILIUL LOCAL CARACAL

64/19/1

-

-

3200

209

627

73

Olt

Caracal

DHEIRHOARAABDALLA DHEIRHOARAMADALINA

64/20

-

-

11800

1711

5133

74

Olt

Caracal

BUSICASTOIAN BUSICA CONSTANTIN BUSICA MARIN

63/17

-

-

2500

2500

7500

75

Olt

Caracal

TOBESCU SMARANDICA

63/16

-

-

2500

2500

7500

76

Olt

Caracal

SANDU ELENA

63/15

-

-

5000

1339

4017

77

Olt

Caracal

BUZATU MARIA

63/14

-

-

2500

130

390

78

Olt

Caracal

BUZATU ANA

63/13

-

-

12000

438

1314

79

Olt

Caracal

POPESCU ECATERINA DUMITRESCU MARIA

63/12

-

-

22500

22

66


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80

Olt

Caracal

BARAITARU FLORICA

62/16

-

-

6200

5282

1585

81

Olt

Caracal

MINCAGHEORGHITA

62/15

-

-

2500

2500

750

82

Olt

Caracal

JIANU D. ION

62/14

-

-

2500

2500

750

83

Olt

Caracal

ANGELESCU ION ANGELESCU GHEORGHE ANGELESCU TUDOR PETRACHE MARIA

62/13

-

-

6850

2239

672

84

Olt

Caracal

CIORNA PETRE

62/14

-

-

34500

13084

3925

85

Olt

Caracal

FLORESCU MARIN

62/1 /1

-

-

4956

274

82

86

Olt

Caracal

BUZA ION BUZA FLOREA PATRU OPRICA DIOSTEANU ELENA BUZA IOANA

62/1 12

-

-

7850

466

140

87

Olt

Caracal

BALOI TEODORA

62/1 /3

-

-

6900

406

122

88

Olt

Caracal

BRANCOVEANU ION

62/1/4

-

-

8400

957

287

89

Olt

Caracal

BUZATU GHEORGHITA

62/1 /5

-

-

13700

1973

592

90

Olt

Caracal

GROZAVESCU ELEONORA

62/1/6

-

-

13570

2055

617

91

Olt

Caracal

NEGRILA MARIA

62/1 17

-

-

5000

777

233

92

Olt

Caracal

CEAUSENIE DUMITRU CEAUSENIE JIANU SANDU ELENA VASILE MARIA

62/1/8

-

-

7500

1189

357

93

Olt

Caracal

CALIN IOANA

62/1 /9

-

-

9740

1585

476

94

Olt

Caracal

CRANGUREANU CONSTANTIN

62/1/10

-

-

4100

682

205

95

Olt

Caracal

DATCU AURELIA

62/1/11

-

-

5000

843

253

96

Olt

Caracal

TUDOR I. ELENA

62/1/12

-

-

20000

3514

1054

97

Olt

Caracal

INCROSNATU MIHAIL INCROSNATU GHEORGHE INCROSNATU VASILICA INCROSNATU FLORENTINA OPREA MARIA

62/1/13

-

-

20000

3132

940

98

Olt

Caracal

VASILE MARIANA ISPAS CONSTANTIN ISPAS ROBERT

62/1/14

-

-

10000

944

283

99

Olt

Caracal

DRACEA CONSTANTIN

62/1/15

-

-

7500

713

214

100

Olt

Caracal

STANCA N. TUDOR

62/1/16

-

-

10000

982

295

101

Olt

Caracal

STANCA M. JEAN ION

62/1/17

-

-

22730

2425

728

102

Olt

Caracal

STANCA ELENA

62/1/18

-

-

18334

2228

668

103

Olt

Caracal

CHELBEA VIOREL CHELBEA ELENA

62/1/19

2568

51428

5000

651

195

104

Olt

Caracal

OLTEANU ANGELA

62/1/20

-

-

2500

333

100

105

Olt

Caracal

TRUTESCU OCTAVIAN

62/1/21

-

-

7464

1021

306

106

Olt

Caracal

PATRU TEODORA

62/1/22

-

-

10000

1425

428

107

Olt

Caracal

POPESCU DUMITRU

62/1/23

-

-

10000

1483

445

108

Olt

Caracal

PRIU LELICA

62/1/24

-

-

9766

1474

442

109

Olt

Caracal

PANA GHEORGHE

62/1/25

-

-

4890

911

273


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

110

Olt

Caracal

POPAEMILIAN POPA PAUL POPAALEXANDRU DANESCU ALEXANDRINA

62/1/26

-

-

5000

1577

473

111

Olt

Caracal

POPA PAUL POPAMIHAIL

62/1/27

-

-

5900

1567

470

112

Olt

Caracal

PETCU F. ION

62/1/28

-

-

22500

4044

1213

113

Olt

Caracal

NEAGU MARIA

62/1/29

-

-

7500

1121

336

114

Olt

Caracal

STOICANESCU GHEORGHITA

62/1/30

-

-

4044

610

183

115

Olt

Caracal

CRANGUREANU TRAIAN CRANGUREANU NICOLAE

62/1/31

-

-

6000

908

272

116

Olt

Caracal

CAPATANA CONSTANTIN-JEAN STOIANANA-MARIA

62/1/32

2887

-

6600

982

295

117

Olt

Caracal

CALOFETEANU ION

62/1/33

-

-

11700

1735

521

118

Olt

Caracal

CALOFETEANU IOAN

62/1/34

-

-

18500

2767

830

119

Olt

Caracal

CEAUSENIE MARIA SAMAREANU VIRGINIA CORNELIA

62/1/35

-

-

17000

2682

805

120

Olt

Caracal

CIOBANU DUMITRU STOENESCU ELENA CIOVICA EUGENIA GROZAVESCU ANA CIOBANU GHEORGHE CIOBANU FLOREA SORCIAN VICTORIA

62/1/36

-

-

4280

709

213

121

Olt

Caracal

CRANTEAVASILE

62/1/37

-

-

9400

1601

480

122

Olt

Caracal

GHITA DUMITRA

62/1/38

-

-

12230

2188

656

123

Olt

Caracal

MALCIU MARIA

62/1/40

-

-

8800

1647

494

124

Olt

Caracal

MINCAC. ION

62/1/41

-

-

2900

562

169

125

Olt

Caracal

NEAGOE CONSTANTIN

62/1/42

-

-

9280

1120

336

126

Olt

Caracal

NICOLAE EUGEN VOICUANA

62/1/43

-

-

9200

912

274

127

Olt

Caracal

NICOLAE ELENA

62/1/44

-

-

12000

167

50

128

Olt

Caracal

SCARLAT O PETRE

73/13

-

-

10000

1180

3540

129

Olt

Caracal

NICHITA FLOREA

73/12

22

-

10000

1309

3927

130

Olt

Caracal

NICHITA STEFAN

73/11

-

-

20000

2381

7143

131

Olt

Caracal

ANGHEL PETRE

73/10

-

-

10000

1156

3468

132

Olt

Caracal

ANDREI O MARIN

73/9

-

-

22300

1797

5391

133

Olt

Caracal

PATROAICA VICTORIA

74/64

-

-

5100

3

9

134

Olt

Caracal

RONEACONSTATIN

74/12

-

-

55500

17610

52830

135

Olt

Caracal

BOSCORONITA

74/10/1

-

-

10000

5243

15729

136

Olt

Caracal

ANDRONACHE TRAIAN

74/106

-

-

17500

2627

7881

137

Olt

Caracal

RAFAILA NICOLAE

27/1

2237

51432

6110

119

357

138

Olt

Caracal

DIORELION

27/2

-

-

10000

574

1722

139

Olt

Caracal

GLISCAZOE

27/2/1

-

-

8600

365

1095

140

Olt

Caracal

STROESCU T. IOAN

27/2/2

-

-

9700

112

336

141

Olt

Caracal

VOICU MARIN

27/3

-

-

19100

8

24


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

142

Olt

Caracal

DUMITRESCU ION

36/1/47

-

-

2600

75

23

143

Olt

Caracal

BOSCOR ELENA

36/1/48

-

-

2400

187

56

144

Olt

Caracal

BOSCOR CONSTANTA

36/1/49

-

-

2458

309

93

145

Olt

Caracal

CRANGUREANU FLORICA

36/1/51

-

-

2710

468

140

146

Olt

Caracal

GLISCAI. MARIN

36/1/51

-

-

2600

563

169

147

Olt

Caracal

VLADUT NICOLAE VLADUT CONSTANTIN VLADUT DUMITRU

36/1/52

-

-

2600

658

197

148

Olt

Caracal

GRAMNEA MARIN GRAMNEAMIHAIL GRAMNEA FLOREA

36/1/54

-

-

2600

661

198

149

Olt

Caracal

BRULEAVASILICA

36/1/54

-

-

2500

624

187

150

Olt

Caracal

SMARANDESCU MARIN

36/1/55

-

-

2500

613

184

151

Olt

Caracal

INCROSNATU ELENA

36/1/56

-

-

2500

603

181

152

Olt

Caracal

MITRACHE GHEORGHITA

36/1/58

-

-

3000

752

226

153

Olt

Caracal

INCROSNATU TUDOR INCROSNATU MARIN INCROSNATU IUSTIN

36/1/59

-

-

2600

586

176

154

Olt

Caracal

GROZAVESCU MARCELA

36/1/59

-

-

2700

598

179

155

Olt

Caracal

GLISCAM. GHEORGHE

36/1/61

-

-

2700

586

176

156

Olt

Caracal

STUPARU GHEORGHE

36/1/62

-

-

2700

574

172

157

Olt

Caracal

RADOI CONSTANTIN

36/1/62

-

-

2400

504

151

158

Olt

Caracal

RADOI VASILE RADOI CONSTANTIN RADOI ANA RADOI ELENA

36/1/64

-

-

2600

547

164

159

Olt

Caracal

NEAGU MARIA DUMITRESCU GHEORGHITA GIRNITA IOANA

36/1/65

-

-

2900

612

184

160

Olt

Caracal

GRAMNEA STELA

36/1/65

-

-

2500

529

159

161

Olt

Caracal

CAROI MIHAI DRAGOMIR FLOAREA TITIRIGA NICOLAE

36/1/66

-

-

2400

509

153

162

Olt

Caracal

FUSU IOANA

36/1/68

-

-

2900

618

185

163

Olt

Caracal

CRĂCIUN ANA

36/1/68

-

-

2700

577

173

164

Olt

Caracal

BADEA DUMITRU

36/1/70

-

-

4820

955

287

165

Olt

Caracal

BADEA TRAIAN

36/1/70

-

-

2600

305

92

166

Olt

Caracal

BADEA ILIE BADEA TRAIAN BADEA GEORGIA BADEA DUMITRU JIANU MARIA BADEA MARIN MITRACHE ANA BADEA NICOLAE

36/1/71

-

-

2500

291

87

167

Olt

Caracal

PRUNA OLIMPIA

36/1/72

-

-

2600

206

62

168

Olt

Caracal

DELCEAILIE

36/1/73

-

-

2600

107

32

169

Olt

Caracal

GLISCA NICOLAE

36/1/74

-

-

2600

10

3


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

170

Olt

Caracal

VIRJOGHE MARIA

56/1/1

-

-

4300

461

138

171

Olt

Caracal

CONSILIUL LOCAL CARACAL

56/1/2

-

-

2700

287

86

172

Olt

Caracal

MANDA MARIA

56/1/64

-

-

2500

291

87

173

Olt

Caracal

OLTEANU ANGELA

56/1/4

-

-

2500

376

113

174

Olt

Caracal

SMARANDACHE GHEORGHE

56/1/5

-

-

3100

336

101

175

Olt

Caracal

MAGNEAMIHAELA

56/1/6

-

-

2500

267

80

176

Olt

Caracal

SERBAN ELENA

56/1/7

-

-

2800

297

89

177

Olt

Caracal

GRAMNEA ELENA

56/1/8

-

-

2000

214

64

178

Olt

Caracal

GRAMNEA ELENA NICOLAITA FLORICA

56/1/9

-

-

4200

431

129

179

Olt

Caracal

BLEJAGHEORGHITA

56/1/10

-

-

3000

326

98

180

Olt

Caracal

MINCAVASILE

56/1/11

-

-

2900

300

90

181

Olt

Caracal

MINCAI. MARIN

56/1/11

-

-

2900

343

103

182

Olt

Caracal

SANDU ELENA

56/1/12

-

-

2800

309

93

183

Olt

Caracal

BUZATU ST. NICOLAE

56/1/13

-

-

2500

275

83

184

Olt

Caracal

IGNAT DANIELA CERASELA

56/1/14

2565

51423

2700

297

89

185

Olt

Caracal

GAVRILA SILVIA GAVRILAMARIUS ANGHELELENA BATAGUI EUGENIA DUICA MARIA

56/1/15

-

-

2800

309

93

186

Olt

Caracal

MARGHIDAN ELENA

56/1/16

-

-

2600

286

86

187

Olt

Caracal

GROZAVESCU TUDOR

56/1/17

-

-

2600

285

86

188

Olt

Caracal

STANCU MARGARETA SERBAN CONSTANTA

56/1/18

-

-

2300

251

75

189

Olt

Caracal

BUZATU VETA

56/1/19

-

-

2400

261

78

190

Olt

Caracal

MITRU ELENA

56/1/20

-

-

2600

282

85

191

Olt

Caracal

CONSILIUL LOCAL CARACAL

56/1/21

-

-

2700

287

86

192

Olt

Caracal

BLEJA MARIN

56/1/23

-

-

2900

307

92

193

Olt

Caracal

BLEJAALEXANDRU

56/1/22

-

-

2845

305

92

194

Olt

Caracal

BLEJAANA

56/1/21/1

-

-

2500

275

83

195

Olt

Caracal

SANDU IONEL

56/1/24

-

-

2600

293

88

196

Olt

Caracal

STOIAN ZOIA GLISCA CONSTANTA DINU EUGENIA

56/1/25

-

-

2800

322

97

197

Olt

Caracal

MINCAVASILE MINCA MARIN MINCA PETRE MINCA FLORICA

56/1/27

-

-

2700

314

94

198

Olt

Caracal

NEAGU T GHEORGHE

56/1/27

-

-

2700

315

95

199

Olt

Caracal

BOBONETE MARIA

56/1/29

-

-

2700

317

95

200

Olt

Caracal

MINCAADRIAN BLEJA ECATERI NA

56/1/30

-

-

2600

306

92


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

201

Olt

Caracal

GLISCA VIORICA

56/1/30

-

-

2600

319

96

202

Olt

Caracal

NICA CONSTANTIN

56/1/31

-

-

2600

308

92

203

Olt

Caracal

SERBAN GHEORGHITA

56/1/33

-

-

2600

309

93

204

Olt

Caracal

CEUSENIE DUMITRU CEUSENIEJIANU SANDU ELENA VASILE MARIA

56/1/33

-

-

2500

295

89

205

Olt

Caracal

BUZATU MARIA PITIGOI MARIN PITIGOI NICOLAE

56/1/34

-

-

2700

317

95

206

Olt

Caracal

MITRICA DUMITRU MITRICAION DINU ELENA MITRICA GHEORGHE MITRICA NICOLAE STĂVAR LELIA MITRICA MARIA DINCAION MITRICA EUGEN DINCA GHEORGHE

56/1/35

-

-

2700

322

97

207

Olt

Caracal

ION MARIA

56/1/36

-

-

2500

300

90

208

Olt

Caracal

BUZATU MARIA

56/1/37

-

-

2500

302

91

209

Olt

Caracal

MINCAM. GHEORGHE

56/1/38

-

-

2700

330

99

210

Olt

Caracal

BĂNCIU STEFAN

56/1/39

-

-

2500

308

92

211

Olt

Caracal

PETCU LEANA

56/1/40

-

-

2800

347

104

212

Olt

Caracal

BĂNCIU STEFAN

56/1/41

-

-

2500

310

93

213

Olt

Caracal

BURICATA GHEORGHE BURICATATOMA BURICATA ROMAN NICULESCU NICULINA GHIZDAVESCU FLOREA BARAITARU GRIGORITA

56/1/42

-

-

2500

309

93

214

Olt

Caracal

STANCU NICOLAE

56/1/43

-

-

2600

321

96

215

Olt

Caracal

STANCU FLOREA

56/1/44

-

-

2700

344

103

216

Olt

Caracal

LUNGU MARIN

56/1/45

-

-

3000

382

115

217

Olt

Caracal

NEGRILA VASILE

56/1/46

-

-

2600

318

95

218

Olt

Caracal

PATRU NICOLAE PATRU ION

56/1/48

-

-

5300

622

187

219

Olt

Caracal

NEDEIANU ION

56/1/48/1

-

-

2700

322

97

220

Olt

Caracal

ION VASILE

56/1/51

-

-

2700

326

98

221

Olt

Caracal

ISTRATE MARIA

56/1/52

-

-

2700

324

97

222

Olt

Caracal

MITRICA NICOLAE

56/1/53

-

-

2500

299

90

223

Olt

Caracal

BADEA R. GHEORGHE BADEA MIHAI

56/1/54

-

-

1700

299

90

224

Olt

Caracal

DOBROMIRION

56/1/55

-

-

2500

301

90

225

Olt

Caracal

STOIAN C. PETRE

56/1/56

-

-

2500

299

90

226

Olt

Caracal

LUNGU GHEORGHE MARIN ECATERINA LUNGU VICTOR LUNGU ECATERINA LUNGU MARIN

56/1/57

-

-

2600

230

69


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

227

Olt

Caracal

ILIE ANA

56/1/58

-

-

2500

292

88

228

Olt

Caracal

BRANCOVEANU PAUL

56/1/59

-

-

2500

289

87

229

Olt

Caracal

LUNGU OPRICA

56/1/60

-

-

3000

343

103

230

Olt

Caracal

PATRU ELENA

56/1/41

-

-

2900

289

867

231

Olt

Caracal

BUTUSINA STEFAN

56/1/62

-

-

2500

149

447

232

Olt

Caracal

MARINESCU DUMITRA

56/1/63

-

-

2300

50

150

233

Olt

Caracal

OPREATEODORA INCROSNATU VASILICA

36/3/23

-

-

3495

197

59

234

Olt

Caracal

STUPARU TOMA

36/3/24

-

-

3900

484

145

235

Olt

Caracal

PIRVAN FLOREA

36/3/25

-

-

3700

751

225

236

Olt

Caracal

PASCU NICOLAE PASCU DOMNICA PETRISORNICULINA VULPE ELENA PASCU TU DOR ANDREI IOANA

36/3/26

-

-

3000

564

169

237

Olt

Caracal

CATANAFANICA

36/3/27

-

-

3400

666

200

238

Olt

Caracal

CATANATUDOR

36/3/28

-

-

3600

715

215

239

Olt

Caracal

RISTEA ELENA ION NICOLAE

36/3/29

-

-

2600

514

154

240

Olt

Caracal

BUSICA VALENTIN

36/3/30

-

-

3100

617

185

241

Olt

Caracal

BITA STEFAN

36/3/31

-

-

7144

1518

455

242

Olt

Caracal

BORTOI GHEORGHE BORTOI CONSTANTIN BRAD EUGENIA

36/3/32

-

-

3400

710

213

243

Olt

Caracal

ISTRATE MARIA

36/3/33

-

-

3300

696

209

244

Olt

Caracal

BRINCOVEANU MARIN

36/3/34

-

-

3100

671

201

245

Olt

Caracal

TREPSARU IRINA BRULEATOMA

36/3/35

-

-

3400

460

138

246

Olt

Caracal

SMARANDACHE STEFAN

36/3/36

-

-

3600

225

68

247

Olt

Caracal

PASCU MARIA PASCU GHEORGHE PASCU ION

36/3/37

-

-

3500

10

3

248

Olt

Caracal

TUDORACHE ION

36/2/20

-

-

2800

4

1

249

Olt

Caracal

LIXANDRU ELENA

36/2/21

-

-

2800

393

118

250

Olt

Caracal

LUNGU GHEORGHE

36/2/22

590

-

3200

1292

388

251

Olt

Caracal

BUDACAIOANA

36/2/23

-

-

2700

1811

543

252

Olt

Caracal

BRINCOVEANU FLORINA

36/2/24

-

-

2600

1483

445

253

Olt

Caracal

RONCEAGHEORGHE

36/2/25

-

-

2700

782

235

254

Olt

Caracal

CAROI GHEORGHITA DRAGOMIR FLOAREA TITIRIGA NICOLAE

36/2/26

1275 1276

-

2400

95

29

255

Olt

Caracal

CONSILIUL LOCAL FĂRCASELE

122/0

-

-

10534

6

2

256

Olt

Caracal

MISSIRLIU ALEXANDRU

122/1

-

-

19800

3

1

257

Olt

Caracal

CONSILIUL LOCAL CARACAL

104/1/1

-

-

201

200

600

258

Olt

Caracal

MONTE VERDE GROUP

104/1

2100

51492

1400

154

462

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

258.702

246.848


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 si 681 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pericei”, la sectiunea I “Bunuri imobile”

a) la litera C “Drumuri comunale”, pozitia 15 se modifică după cum urmează:

- coloana 3 va avea următorul cuprins: “DN 1H Pericei - DJ 110B Bădăcin, lungime: 13,924 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1921”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public comunal, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 2/2010”;

b) la litera C “Drumuri comunale”, după pozitia 15 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 151-154, la litera F “Poduri si podete”, după pozitia 97 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 971-974, iar la litera H “Drumuri de exploatatie agricolă”, după pozitia 120

se introduc sase noi pozitii, pozitiile 1201-1206, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 48 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rus”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, la litera B “Terenuri neocupate de constructii”, după pozitia 13 se introduc două noi pozitii, pozitiile 131 si 132, iar după litera F se introduce o nouă literă, litera G “Retele electrice”, cuprinzând pozitia 90, potrivit anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zimbor”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, la litera D1 “Drumuri de exploatatie agricolă”, pozitia 1289 se modifică după cum urmează:

- coloana 3 va avea următorul cuprins: “Leagă DC Sâncraiu Almasului - Dolu de Pădurea între Hotare, lungime: 4.050 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public comunal, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 12/2011 si Hotărârii Consiliului local nr. 21/2011”.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 711.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pericei

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

C. Drumuri comunale

151

1.3.7.1.

Drum comunal 103 A

DN 1 H (intersectie strada Maior) - limită hotar cu comuna Crasna, lungime: 5,680 km

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 2/2010

152

1.3.7.1.

Drum comunal 103 B

DC 103 (intersectie strada Got) - limită hotar cadastral Simleu Silvaniei, lungime: 1,456 km

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 2/2010

153

1.3.7.1.

Drum comunal 102

Intersectia DC 103 - Periceiul Mic (intersectia cu drumul Sărmas), lungime: 3,844 km

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 2/2010

154

1.3.7.1.

Drum comunal 102A

DC 102 (intersectia Suseni) - limită hotar cadastral Vârsolt (parcela Teglas), lungime: 2,466 km

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 2/2010

F. Poduri si podete Sat Pericei

971

1.3.17.2.

Podet din beton

Intersectia DN 1 H - drum Rât Mic

1985

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 13/2011

972

1.3.17.2.

Podet din beton

Drumul Gozul Tiganilor - str. Maior

1985

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 13/2011

973

1.3.17.2.

Podet din beton

Drumul Poias - Drumul Pârâu Uscat

1985

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 13/2011

974

1.3.17.2.

Pod din beton

Drumul Anderlicht - Parcela Colitca

1985

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 13/2011

H. Drumuri de exploatatie agricolă Sat Pericei

1201

1.3.7.3.

Rât Mic

DN 1 H - drum Tarina de Jos, lungime: 275 m

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 13/2011

1202

1.3.7.3.

Militer

Drum Călău - Limita cadastrală Simleu Silvaniei, lungime: 950 m

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 13/2011

1203

1.3.7.3.

Gozul Tiganilor

Drum Călău - Drum Maior, lungime: 500 m

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 13/2011

1204

1.3.7.3.

Anderlicht

Drum Debre Tog - limita cadastrală Vârsolt, lungime: 925 m

1921

0

Domeniul public al comunei Pericei,