MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 467/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 467         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

632. - Hotărâre pentru aprobarea închiderii unor părti din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” -S.A.

 

659. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

 

669. - Hotărâre privind accesul autoritătilor publice române la programul informatic aferent instrumentelor Prum în scopul realizării schimbului automat de date privind înmatricularea vehiculelor cu statele membre ale Uniunii Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerintelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru stabilirea conditiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

 

112. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel

 

1.128. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 937/2007

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea închiderii unor părti din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă închiderea unor părti din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care din motive de rentabilitate nu mai justifică mentinerea în functiune.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a mijloacelor fixe - părti din infrastructura feroviară prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în conditiile legii. Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. Îsi va actualiza corespunzător datele din evidenta contabilă.

Art. 4. - (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 632.

 

ANEXA

SITUATIA

infrastructurii feroviare care se închide (661,300 km)

 

DOMENIUL PUBLIC

 

Nr. crt.

Sectia de circulatie

Linii curente

(km)

Linii din statii

Total (km)

Statia cale ferată, haltă

km

Număr MF

Interoperabile

Neinteroperabile

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Bucuresti Nord-Bucuresti Basarab-Bucuresti Grivita-Post MiscareRampa Ploiesti Triaj- Azuga

0,000

Bucuresti Basarab

0,458

147 766 partial

 

0,458

2

Ploiesti Triaj, Ghighiu, Ploiesti Crâng, Ploiesti Nord

4,500

 

0,000

147 766 partial

 

4,5

3

Ploiesti Sud- Armăsesti

0,000

Armăsesti

0,8

147 766 partial

 

0,8

4

Ploiesti Vest-Târgoviste-Fieni

0,000

Doicesti

1,249

147 766 partial

 

1,249

5

Bucuresti Nord-Titu-Călinesti

0,000

Ciocănesti

0,614

147 766 partial

 

5,634

Ghergani

0,343

147 766 partial

 

Leordeni Arges

0,677

147 766 partial

 

Mătăsaru

1,799

147 766 partial

 

Fusea

2,201

147 766 partial

 

6

Mogosoaia-Pantelimon

0,000

Voluntari

1,218

147 766 partial

 

1,218

7

Bucuresti Obor-Titan Sud-Oltenita

3,090

Bucuresti Sud-Grupa Călători

0,824

147 766 partial

 

5,503

Oltenita

0,784

147 766 partial

 

Antestatie Faur

0,805

147 766 partial

 

8

Bucuresti Triaj, Post Miscare Giulesti

1,720

Bucuresti Triaj

21,745

121 316 partial

 

23,465

9

Urziceni-Brosteni

0,000

Brosteni

0,919

147 766 partial

 

0,919

10

Băbeni-Piatra Olt

0,000

Strejesti

0,782

147 780 partial

 

1,935

Zlătărei

0,235

147 780 partial

 

Zăvideni

0,918

147 780 partial

 

11

Turnu Rosu-Băbeni

0,000

Govora

0,982

147 780 partial

 

2,801

Dăesti

0,949

147 780 partial

 

Cornet

0,870

147 780 partial

 

12

Cărbunesti-Filiasi

0,000

Tântăreni

1,040

147 780 partial

 

5,015

Gilort

0,484

147 780 partial

 

Turburea

0,689

147 780 partial

 

Bărbătesti

0,745

147 780 partial

 

Jupânesti

0,590

147 780 partial

 

Cărbunesti

1,467

147 780 partial

 

13

Târgu Jiu-Strâmbuta

0,000

Lainici

0,739

147 780 partial

 

0,739

14

Cărbunesti- Al beni

0,000

Albeni

0,039

147 780 partial

 

0,039

15

Băbeni-Berbesti- Alunu

0,000

Popesti

0,696

147 780 partial

 

2,431

Copăceni

0,900

147 780 partial

 

Berbesti

0,835

147 780 partial

 

16

Gura Motrului-Turceni-Târgu Jiu

0,000

Plopsoru

1,898

147 780 partial

 

5,320

Rogojelu

2,583

147 780 partial

 

Amaradia

0,839

147 780 partial

 

17

Turceni-Drăgotesti

0,000

Borăscu

0,899

147 780 partial

 

0,899

18

Rosiori-Videle

0,000

Atârnati

0,991

147 780 partial

 

0,991

19

Caracal-Rosiori

0,000

Măldăeni

1,000

147 780 partial

 

4,003

Mihăesti

1,024

147 780 partial

 

Radomiresti

1,979

147 780 partial

 

20

Caracal-Craiova

0,000

Grozăvesti

1,008

147 780 partial

 

1,008

21

Craiova-Filiasi

0,000

Triaj

8,113

121 326 partial

 

8,113

Cernele

0,770

147 780 partial

 

1,516

Filiasi

0,746

147 780 partial

 

22

Filiasi-Strehaia

0,000

Strehaia

0,082

147 780 partial

 

0,082

23

Strehaia-Vârciorova

0,000

Gura Văii

0,086

147 780 partial

 

0,086

24

Pitesti-Olt

0,000

Pitesti

0,257

147 780 partial

 

0,257

25

Piatra-Olt-Craiova

0,000

Plaiu Vulcănesti

0,102

147 780 partial

 

0,102

26

Rosiori-Turnu Măgurele

0,000

Salcia

0,766

147 780 partial

 

2,332

Turnu Măgurele Port

1,566

147 780 partial

 

27

Rosiori Nord - Alexandria

0,000

Alexandria

0,845

147 780 partial

 

1,367

Plosca

0,522

147 780 partial

 

28

Amaradia-Bârsesti

0,000

Bârsesti

2,554

147 780 partial

 

2,554

29

Aurel Vlaicu (Sibot)-Simeria- Arad- Curtici -Frontiera română

0,000

Aurel Vlaicu

1,137

147 792 partial

 

27,251


0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Simeria

0,675

147 792 partial

 

 

Deva

0,901

147 792 partial

 

Brănisca

1,994

147 792 partial

 

Gurasada

0,665

147 792 partial

 

Câmpuri-Surduc

1,774

147 792 partial

 

Zam

0,078

147 792 partial

 

Ilteu

0,930

147 792 partial

 

Săvârsiri

0,627

147 792 partial

 

Văradia

0,983

147 792 partial

 

Bătuta

0,739

147 792 partial

 

Barza va

0,889

147 792 partial

 

Conop

1,167

147 792 partial

 

Milova

0,112

147 792 partial

 

Cicir

1,932

147 792 partial

 

Glogovăt

1,174

147 792 partial

 

Arad

8,951

147 792 partial

 

Curtici

1,493

147 792 partial

 

Sofronea

1,030

147 792 partial

 

30

Târgu Jiu-Simeria

0,000

Băcia

1,199

147 792 partial

 

12,641

 

 

 

Călan-Băi

3,702

147 792 partial

 

 

 

 

 

Bretea Streiului

1,704

147 792 partial

 

 

 

 

 

Subcetate

1,165

147 792 partial

 

 

 

 

 

Băesti

1,274

147 792 partial

 

 

 

 

 

Pui

1,085

147 792 partial

 

 

 

 

 

Merisor

0,878

147 792 partial

 

 

 

 

 

Petrosani-Triaj

1,634

147 792 partial

 

 

31

Simeria-Pestis

0,000

Bârcea Mică

0,727

147 792 partial

 

0,727

32

Arad-Oradea

0,000

Utvinisul Nou

0,759

147 792 partial

 

1,636

 

 

 

Sântana

0,318

147 792 partial

 

 

 

 

 

Simand

0,483

147 792 partial

 

 

 

 

 

Nădab

0,076

147 792 partial

 

 

33

Vârciorova-Timisoara- Arad

0,000

Valea Cernei

0,108

147 792 partial

 

6,481

 

 

 

Toplet

0,085

147 792 partial

 

 

 

 

 

Mehadia Nouă

0,140

147 792 partial

 

 

 

 

 

Mehadia

0,381

147 792 partial

 

 

 

 

 

lablanita

0,060

147 792 partial

 

 

 

 

 

Poarta

0,060

147 792 partial

 

 

 

 

 

Teregova

0,050

147 792 partial

 

 

 

 

 

SIatina-Timis

0,077

147 792 partial

 

 

 

 

 

Valea Timisului

0,050

147 792 partial

 

 

 

 

 

Balta Sărată

0,123

147 792 partial

 

 

 

 

 

Zăgujeni

1,709

147 792 partial

 

 

 

 

 

Găvojdia

0,968

147 792 partial

 

 

 

 

 

Belint

0,064

147 792 partial

 

 

 

 

 

Chizătău

0,062

147 792 partial

 

 

 

 

 

Topolovăt

0,287

147 792 partial

 

 

 

 

 

Timisoara Est

0,050

147 792 partial

 

 

 

 

 

Săcălaz

0,050

147 792 partial

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Ronat Triaj Grupa D

0,240

147 792 partial

 

 

 

 

 

Sânandrei

0,980

147 792 partial

 

 

 

 

 

Valea Viilor

0,937

147 792 partial

 

 

34

Caransebes-Resita Sud

0,000

Caransebes Triaj

9,857

121 359 partial

 

9,857

 

 

 

Cornutei Banat

0,697

147 792 partial

 

1,507

 

 

 

Resita Nord

0,810

147 792 partial

 

 

35

Timisoara Nord-Jimbolia

0,000

Ronat Triaj Grupa A

2,029

147 792 partial

 

2,029

36

Timisoara Nord-Voiteni-Stamora Moravita-Frontiera română

0,000

Voiteni

0,697

147 792 partial

 

0,697

37

Oravita- Anina

0,000

Anina

1,544

147 792 partial

 

1,544

38

Oravita-lam

0,000

Răcăjdia

0,064

147 792 partial

 

0,064

39

Livezeni-Lupeni Tehnic

0,000

Iscroni

1,462

147 792 partial

 

2,419

 

 

 

Vulcani

0,957

147 792 partial

 

 

40

Războieni-Cluj-Oradea- Episcopia Bihor

0,000

Câmpia Turzii

0,269

147 804 partial

 

7,286

 

 

 

Apahida

0,907

147 804 partial

 

 

 

 

 

Cluj-Napoca

0,078

147 804 partial

 

 

 

 

 

Baciu Triaj

1,697

147 804 partial

 

 

 

 

 

Gârbău

1,201

147 804 partial

 

 

 

 

 

Aghires

0,355

147 804 partial

 

 

 

 

 

Tileagd

0,814

147 804 partial

 

 

 

 

 

Ciucea

0,727

147 804 partial

 

 

 

 

 

Bratca

0,862

147 804 partial

 

 

 

 

 

Vadu Crisului

0,376

147 804 partial

 

 

41

Oradea-Ciumeghiu

0,000

Salonta

0,875

147 804 partial

 

0,875

42

Deda-Dej Triaj-Jibou-Baia Mare- Baia Mare Sud-Satu Mare

0,000

Dej Triaj

4,317

121 364 partial

 

4,317

 

 

 

Baia Mare Sud

3,485

147 804 partial

 

11,197

 

 

 

Botiz

0,000

147 804 partial

 

 

 

 

 

Răstoci

1,017

147 804 partial

 

 

 

 

 

Letca

0,883

147 804 partial

 

 

 

 

 

Cuciulat

0,210

147 804 partial

 

 

 

 

 

Băbuteni

0,906

147 804 partial

 

 

 

 

 

Benesat

0,099

147 804 partial

 

 

 

 

 

Coldău

1,425

147 804 partial

 

 

 

 

 

Măgherus

0,824

147 804 partial

 

 

 

 

 

Sărătel

1,492

147 804 partial

 

 

 

 

 

Mărisel

0,856

147 804 partial

 

 

43

Beclean pe Somes-Salva-llva Mică

0,000

Mogoseni

0,177

147 804 partial

 

3,817

 

 

 

Nimigea

0,831

147 804 partial

 

 

 

 

 

Salva

0,069

147 804 partial

 

 

 

 

 

Rebrisoara

0,987

147 804 partial

 

 

 

 

 

Feldru

0,876

147 804 partial

 

 

 

 

 

llva Mică

0,877

147 804 partial

 

 

44

Apahida-Dej Călători

0,000

Bontida

0,848

147 804 partial

 

0,848

45

Oradea-Episcopia Bihor-SăcuieniBihor-Cărei-Satu Mare-Botiz-Halmeu

0,000

Sanislău

0,816

147 804 partial

 

3,548

 

 

 

Cărei

1,974

147 804 partial

 

 

 

 

 

Satu Mare Sud

0,758

147 804 partial

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

46

Salva-Viseu de Jos-Sighetu Marmatiei

0,000

Bocicoi

0,772

147 804 partial

 

2,618

 

 

 

Cămara Sighet

0,910

147 804 partial

 

 

 

 

 

Cosbuc

0,936

147 804 partial

 

 

47

Câmpia Turzii-Turda

0,865

Turda

2,815

147 804 partial

 

3,680

48

Brasov-Podu Olt

0,000

Codlea

0,631

147 816 partial

 

7,848

 

 

 

Dumbrăvita Bârsei

0,797

147 816 partial

 

 

 

 

 

Persani

1,762

147 816 partial

 

 

 

 

 

Sercaia

0,787

147 816 partial

 

 

 

 

 

Făgăras

1,197

147 816 partial

 

 

 

 

 

Voila

0,775

147 816 partial

 

 

 

 

 

Porumbacu

1,098

147 816 partial

 

 

 

 

 

Avrig

0,801

147 816 partial

 

 

49

Sibiu-Vintu de Jos

0,000

Turnisor

0,203

147 816 partial

 

2,649

 

 

 

Cristian

2,187

147 816 partial

 

 

 

 

 

Orlat

0,082

147 816 partial

 

 

 

 

 

Miercurea Sibiului

0,177

147 816 partial

 

 

50

Vintu de Jos-Sibot

0,000

Vintu de Jos

0,186

147 816 partial

 

2,253

 

 

 

Blandiana

0,853

147 816 partial

 

 

 

 

 

Sibot

1,214

147 816 partial

 

 

51

Teius-Vintu de Jos

0,000

Coslariu

22,686

147 816 partial

 

26,417

 

 

 

Sântimbru

0,983

147 816 partial

 

 

 

 

 

Bărăbant

2,346

147 816 partial

 

 

 

 

 

Alba lulia

0,402

147 816 partial

 

 

52

Teius-Războieni

0,000

Războieni

0,287

147 816 partial

 

0,287

53

Sighisoara-Teius

0,000

Sighisoara

0,745

147 816 partial

 

9,542

 

 

 

Dumbrăveni

0,839

147 816 partial

 

 

 

 

 

Atei

0,974

147 816 partial

 

 

 

 

 

Copsa Mică

0,554

147 816 partial

 

 

 

 

 

Câmpul Libertătii

3,566

147 816 partial

 

 

 

 

 

Blaj

1,272

147 816 partial

 

 

 

 

 

Crăciunel

1,592

147 816 partial

 

 

54

Brasov-Sighisoara

0,000

Feldioara

2,040

147 816 partial

 

8,027

 

 

 

Augustin

2,095

147 816 partial

 

 

 

 

 

Rupea

0,694

147 816 partial

 

 

 

 

 

Archita

1,750

147 816 partial

 

 

 

 

 

Beia

0,400

147 816 partial

 

 

 

 

 

Mureni

0,090

147 816 partial

 

 

 

 

 

Albesti-Târnava

0,958

147 816 partial

 

 

55

Predeal-Brasov

0,000

Dârste

0,183

147 816 partial

 

0,183

 

 

 

Brasov Triaj

7,168

121 369 partial

 

7,168

56

Brasov-Siculeni

0,000

Sfântu Gheorghe

0,962

147 816 partial

 

3,447

 

 

 

Bodoc

0,835

147 816 partial

 

 

 

 

 

Sânsimion

0,833

147 816 partial

 

 

 

 

 

Sâncrăieni

0,817

147 816 partial

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

57

Siculeni-Deda

0,000

Izvoru Oltului

0,240

147 816 partial

 

1,866

 

 

 

Gheorgheni

0,689

147 816 partial

 

 

 

 

 

Gălăutas

0,125

147 816 partial

 

 

 

 

 

Toplita

0,087

147 816 partial

 

 

 

 

 

Deda

0,725

147 816 partial

 

 

58

Deda-Războieni

0,000

Târgu Mures

0,905

147 816 partial

 

3,281

 

 

 

Cipău

1,462

147 816 partial

 

 

 

 

 

Ludus

0,000

147 816 partial

 

 

 

 

 

Gligoresti

0,914

147 816 partial

 

 

59

Avrig-Mârsa

4,963

Mârsa

1,441

147 816 partial

 

6,404

60

Adjud-Bacău-Vicsani

0,000

Orbeni

0,316

147 828 partial

 

2,356

 

 

 

Pascani Triaj

0,850

147 828 partial

 

 

 

 

 

Veresti

0,690

147 828 partial

 

 

 

 

 

Văratec

0,500

147 828 partial

 

 

61

llva Mică-Suceava

0,000

Gura Humorului

0,507

147 828 partial

 

6,245

 

 

 

Gura Humorului oras

0,183

147 828 partial

 

 

 

 

 

Frasin

1,194

147 828 partial

 

 

 

 

 

Câmpulung Est

0,756

147 828 partial

 

 

 

 

 

Mestecănis

0,966

147 828 partial

 

 

 

 

 

lacobeni

0,084

147 828 partial

 

 

 

 

 

Argestru

2,059

147 828 partial

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

0,125

147 828 partial

 

 

 

 

 

Floreni

0,371

147 828 partial

 

 

62

Bacău-Bicaz

0,000

Roznov

1,217

147 828 partial

 

5,939

 

 

 

Bicaz

0,891

147 828 partial

 

 

 

 

 

Gara veche Piatra-Neamt

3,831

147 828 partial

 

 

63

Veresti-Botosani

0,000

Botosani

1,305

147 828 partial

 

1,305

64

Tecuci-Bârlad-lasi-Ungheni Prut

0,000

Berheci

0,793

147 828 partial

 

6,101

 

 

 

Nichiseni

0,879

147 828 partial

 

 

 

 

 

Zorleni

0,794

147 828 partial

 

 

 

 

 

Crasna

0,133

147 828 partial

 

 

 

 

 

Munteni

0,817

147 828 partial

 

 

 

 

 

Ciurea

2,685

147 828 partial

 

 

65

Zorleni-Fălciu

0,000

Fălciu

1,868

147 828 partial

 

2,252

 

 

 

Fălciu Nord

0,384

147 828 partial

 

 

66

Pascani-lasi

0,000

Târgu Frumos

0,183

147 828 partial

 

0,183

67

Valea Călugărească- Adjud

0,000

Buzău

0,778

147 840 partial

 

14,901

 

 

 

Mărăsesti

10,737

147 840 partial

 

 

 

 

 

Adjud

3,386

147 840 partial

 

 

68

Adjud-Ghimes

0,000

Valea Uzului

1,851

147 840 partial

 

3,029

 

 

 

Comănesti

0,667

147 840 partial

 

 

 

 

 

Ghimes

0,511

147 840 partial

 

 

69

Bărbosi-Mărăsesti

0,000

General Eremia Grigorescu

1,871

147 840 partial

 

2,873

 

 

 

Cosmesti

1,002

147 840 partial

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

70

Galati-Făurei

2,740

Făurei

0,092

147 840 partial

 

8,619

 

 

 

Brăila Sud

0,264

147 840 partial

 

 

 

 

 

Vădeni

1,141

147 840 partial

 

 

 

 

 

Filesti

0,691

147 840 partial

 

 

 

 

 

Bărbosi Triaj grupa B

0,579

147 840 partial

 

 

 

 

 

Galati Larga Ana

1,767

147 840 partial

 

 

 

 

 

Galati transbordare + transpunere

1,345

147 840 partial

 

 

71

Făurei-Tecuci

0,000

Balta Albă

0,997

147 840 partial

 

5,945

 

 

 

Bordeasca Nouă

0,924

147 840 partial

 

 

 

 

 

Suraia

2,124

147 840 partial

 

 

 

 

 

Condrea

1,900

147 840 partial

 

 

72

Buzău-Tăndărei

0,000

Ciresu

0,773

147 840 partial

 

0,773

73

Buzău-Berea

0,000

Buzău Nord

0,725

147 840 partial

 

1,067

 

 

 

Vernesti

0,342

147 840 partial

 

 

74

Bucuresti Nord-Ciulnita-Fetesti- Medgidia-Constanta-Mangalia(inclusiv Mangalia-Mangalia Port, Agigea Ecluză- Agigea Sud)

6,853

Valu lui Traian, grupa asteptare

33,423

147 852 partial

 

44,810

Constanta

0,101

147 852 partial

 

Eforie Nord

0,630

147 852 partial

 

Eforie Sud

0,514

147 852 partial

 

Costinesti

0,150

147 852 partial

 

Neptun

0,050

147 852 partial

 

Mangalia Port

0,751

147 852 partial

 

Agigea Sud

2,338

147 852 partial

 

75

Medgidia-Negru Vodă

0,000

Ciocârlia

0,622

147 852 partial

 

2,732

 

 

 

Casicea

0,808

147 852 partial

 

 

 

 

 

Negru Vodă

1,302

147 852 partial

 

 

76

Medgidia-Tulcea

0,000

De rin

0,682

147 852 partial

 

9,357

 

 

 

Nicolae Bălcescu

1,217

147 852 partial

 

 

 

 

 

Baia Dobrogei

0,653

147 852 partial

 

 

 

 

 

Ceamurlia

0,825

147 852 partial

 

 

 

 

 

Codru

1,335

147 852 partial

 

 

 

 

 

Babadag

0,890

147 852 partial

 

 

 

 

 

Zebil

2,496

147 852 partial

 

 

 

 

 

Cataloi

0,452

147 852 partial

 

 

 

 

 

Tulcea oras

0,807

147 852 partial

 

 

77

Urziceni-SIobozia Nouă-Tăndărei

0,000

Ograda

3,417

147 852 partial

 

5,428

 

 

 

Perieti

2,011

147 852 partial

 

 

78

SIobozia Veche-Ciulnita-Călărasi

0,000

Stefan Vodă

2,070

147 852 partial

 

2,070

79

Constanta Ferryboat- Agigea Nord (Agigea Ecluză-Ferryboat)

0,000

Ferryboat

0,698

147 852 partial

 

0,698

80

Complexul feroviar Constanta PortPalas-Port A (linia tunel)Constanta Port AConstanta Port BConstanta Port Mol V

7,304

Port A

5,184

147 852 partial

 

19,589

PortB

4,555

147 852 partial

 

MolV

2,546

147 852 partial

 


0

1

2

3

4

5

6

7

81

Fetesti-Făurei-Buzău (Tăndărei- Giurgeni)

21,546

Chirana

1,654

147 852 partial

 

25,713

 

 

 

Gura lalomitei

1,348

147 852 partial

 

 

 

 

 

Giurgeni

1,165

147 852 partial

 

 

82

Palas-Constanta Mărfuri-Năvodari (818 fir I Constanta Mărfuri-Siutghiol)

14,702

Constanta Mărfuri

 

147 852 partial

 

14,702

83

Ploiesti Nord-Măneciu

0,000

Făget Teleajen

0,649

 

147 767 partial

0,649

84

Căciulati-Snagov Plaje

0,000

Snagov Plaje

0,795

 

147 767 partial

0,795

85

Lupeni Tehnic-Lupeni

0,000

Lupeni

0,150

 

147 793 partial

0,150

86

Simeria-Hunedoara

5,029

 

 

 

147 793 partial

5,029

87

Mintia-Brad-Ineu

6,200

Păulis-Lunca

2,966

 

147 793 partial

13,062

 

 

 

Stoeneasa

1,465

 

147 793 partial

 

 

 

 

Bocsig

0,785

 

147 793 partial

 

 

 

 

Aciuta

0,153

 

147 793 partial

 

 

 

 

Vârfurile

0,784

 

147 793 partial

 

 

 

 

Vata

0,610

 

147 793 partial

 

 

 

 

Brad

0,099

 

147 793 partial

 

88

Dobresti-Rogoz

10,231

Dobresti

1,444

 

147 805 partial

11,675

89

Ulmeni Sălaj (exculsiv) - Cehu Silvaniei

19,986

Cehu Silvaniei

0,387

 

147 805 partial

20,373

90

Baia Mare Sud (exclusiv) - Baia Sprie

0,840

 

0,000

 

147 805 partial

0,840

91

Fundu Moldovei-Pojorâta

6,165

 

 

 

147 829 partial

6,165

92

Gura Humorului-Dărmănesti

0,000

Vârfu Dealului

1,061

 

147 829 partial

1,061

93

Vama-Moldovita

19,708

Moldovita

0,538

 

147 829 partial

20,246

94

Domesti-Siret

16,000

 

 

 

147 829 partial

16,000

95

Gura Putnei-Nisipitu

25,200

 

 

 

147 829 partial

25,200

96

Crasna-Husi

0,000

Husi

0,182

 

147 829 partial

0,182

97

Dângeni-Săveni

16,000

 

 

 

147 829 partial

16,000

98

Podu lloaiei-Hârlău

0,000

Cotnari

0,539

 

147 829 partial

0,539

99

Letcani-Dorohoi

0,000

Rediu

0,624

 

147 829 partial

0,624

100

Domisoara-Floreni ramificatie

0,000

Dorna-Burcut

0,275

 

147 829 partial

0,275

101

Focsani-Odobesti

10,221

Odobesti

1,988

 

147 841 partial

12,209

102

Saligny Est-Cernavodă Oras

7,359

Saligny Vest

7,308

 

147 853 partial

21,764

 

 

 

Cernavodă oras

7,097

 

147 853 partial

 

103

Capu Midia-Sitorman

10,445

Piatra

2,402

 

147 853 partial

27,947

 

 

 

Sitorman

15,100

 

147 853 partial

 

104

Dorobantu-Capu Midia

0,000

Statia Nisipari

4,081

 

147 853 partial

4,081

TOTAL INFRASTRUCTURĂ DOMENIU PUBLIC

661,300


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 si 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 17 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Borsa”, sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la pozitia nr. 64, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Teren pentru construire bază sportivă”; coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Teren situat în intravilanul localitătii Borsa, FN, în suprafată de 10.000 mp, cu destinatia de amplasament pentru construire bază sportivă, identificat în tarlaua 62 si parcela 1032, cu nr. cadastral 1531/37 si cu următoarele vecinătăti: la N - drum, la S - drum, la V - Bodocan Petru si la E - pârâu”; coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: “1949”; coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: “21.500” si coloana nr. 6 se modifică si va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Borsa, potrivit Legii nr. 213/1998 si Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999”;

b) după pozitia nr. 91 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 92, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Floresti”, sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) pozitiile nr. 7 si 10 se abrogă;

b) la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Alei din pământ pietruite”; coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Alei din pământ pietruite, situate în localitatea Floresti, în lungime totală de 2.780 m si în lătime de 3-3,5 m”; coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: “1991”; coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: “33.360” si coloana nr. 6 se modifică si va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Legii nr. 213/1998, O.U.G. nr. 43/1997 si Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

c) după pozitia nr. 41 se introduc 68 de noi pozitii, pozitiile nr. 42-109, potrivit anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 47 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jucu”, sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) pozitiile nr. 6, 13 si 27 se abrogă;

b) după pozitia nr. 54 se introduc 31 de noi pozitii, pozitiile nr. 55-85, potrivit anexei nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 659.

 

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Borsa

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

92

 

Teren arabil

Teren arabil situat în extravilanul localitătii Ciumăfaia, înscris în cartea funciară nr. 50146 a comunei Borsa, în suprafată de 600 mp, cu nr. cadastral 50146

2011

6.180

Domeniul public al comunei Borsa, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011, Contract de donatie cu încheierea de autentificare nr. 255/2011 a notarului public Fodor Gheorghe


 

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Floresti

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

42

1.3.7.1.

Strada Halelor

Strada Halelor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 775 m si lătime de 5,5 m

1981

27.543

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

43

1.3.7.1.

Strada Valea Gârboului

Strada Valea Gârboului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 2.020 m si lătime de 6 m, cu 4 podete din beton

1999

59.629

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

44

1.3.7.1.

Strada Zambilei

Strada Zambilei, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.135 m si lătime de 6 m

2008

77.180

Domeniul public al comunei Floresti potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

45

1.3.7.1.

Strada Lăcrămioarelor

Strada Lăcrămioarelor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 645 m si lătime de 5,5 m

2008

60.307

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

46

1.3.7.1.

Strada Margaretelor

Strada Margaretelor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.663 m si lătime de 5,5 m, cu 15 podete din beton

2008

72.254

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

47

1.3.7.1.

Strada Narciselor

Strada Narciselor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 500 m si lătime de 5,5 m

2008

46.750

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

48

1.3.7.1.

Strada Tăutului

Strada Tăutului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 2.480 m si lătime de 10 m, cu 28 de podete din beton

1999

47.048

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

49

1.3.7.1.

Strada Poligonului

Strada Poligonului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 420 m si lătime de 7,5 m, cu 27 de podete din beton

1998

37.718

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

50

1.3.7.1.

Strada Muncitorilor

Strada Muncitorilor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 370 m si lătime de 7,5 m, cu 26 de podete din beton

1956

20.035

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010


0

1

2

3

4

5

6

51

1.3.7.1.

Strada Cetătii

Strada Cetătii, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 970 m si lătime de 10 m, cu 52 de podete din beton

1969

51.420

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

52

1.3.7.1.

Strada Prof. loachim Olteanu

Strada Prof. loachim Olteanu, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 345 m si lătime de 5,5 m

2001

27.600

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

53

1.3.7.1.

Strada Florilor

Strada Florilor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 710 m si lătime de 6 m

2006

227.200

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

54

1.3.7.1.

Strada Prof. loan Rus

Strada Prof. loan Rus, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.040 m si lătime de 6 m, cu 10 podete din beton

2003

344.863

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

55

1.3.7.1.

Strada Uzinei Electrice

Strada Uzinei Electrice, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 405 m si lătime de 5,5 m

1972

12.227

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

56

1.3.7.1.

Strada Prof. Dumitru Mocanu

Strada Prof. Dumitru Mocanu, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.690 msi lătime de 6,5 m

2003

335.995

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

57

1.3.7.1.

Strada Cuza Vodă

Strada Cuza Vodă, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 520 m si lătime de 7,5 m, cu 58 de podete din beton

1930

1.469.604

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

58

1.3.7.1.

Strada Dumitru Tăutan

Strada Dumitru Tăutan, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 190 m si lătime de 6,5 m

2003

7.382

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

59

1.3.7.1.

Strada lazului

Strada lazului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 440 m si lătime de 5,5 m

1996

50.000

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

60

1.3.7.1.

Strada Morii

Strada Morii, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 125 m si lătime de 9,5 m, cu 7 podete din beton

1927

151.620,07

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

61

1.3.7.1.

Strada Tudor Vladimirescu

Strada Tudor Vladimirescu, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 790 m si lătime de 8 m, cu 102 podete din beton

1927

967.687,29

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010


0

1

2

3

4

5

6

62

1.3.7.1.

Strada Sportului

Strada Sportului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 930 m si lătime de 6,5 m, cu 6 podete din beton

1963

3.720

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

63

1.3.7.1.

Strada Balastierei

Strada Balastierei, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 690 m si lătime de 6,5 m, cu un podet din beton

2003

37.950

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

64

1.3.7.1.

Strada Colonia de sub Deal

Strada Colonia de sub Deal, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.650 m si lătime de 5,5 m

1935

6.600

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

65

1.3.7.1.

Strada Simion Bărnutiu

Strada Simion Bărnutiu, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 270 m si lătime de 8 m, cu 36 de podete din beton

1927

445.395,46

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

66

1.3.7.1.

Strada Andrei Muresanu

Strada Andrei Muresanu, situată în localitatea Floresti cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 370 m si lătime de 6,5 m, cu 20 de podete din beton

1928

2.035

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

67

1.3.7.1.

Strada Gheorghe Doja

Strada Gheorghe Doja, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 490 m si lătime de 10 m, cu 3 podete din beton

1962

1.201.365,87

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

68

1.3.7.1.

Strada Nicolae Bălcescu

Strada Nicolae Bălcescu, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 390 m si lătime de 5,5 m, cu 50 de podete din beton

1963

614.560

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

69

1.3.7.1.

Strada Mihail Kogălniceanu

Strada Mihail Kogălniceanu, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 440 m si lătime de 15 m, cu 16 podete din beton

1962

913.923,75

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

70

1.3.7.1.

Strada Colonia Nouă

Strada Colonia Nouă, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 95 m si lătime de 3,5 m, cu 46 de podete din beton

1964

521.369

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

71

1.3.7.1.

Strada Câmpului

Strada Câmpului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 50 m si lătime de 3,5 m

1966

152.341

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

72

1.3.7.1.

Strada Horea

Strada Horea, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 855 m si lătime de 10 m, cu 25 de podete din beton

1947

1.118.467,87

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010


0

1

2

3

4

5

6

73

1.3.7.1.

Strada Closca

Strada Closca, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 690 m si lătime de 6,5 m, cu 84 de podete din beton

1947

68.254

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

74

1.3.7.1.

Strada Crisan

Strada Crisan, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 245 m si lătime de 5,5 m, cu 16 podete din beton

1990

19.600

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

75

1.3.7.1.

Strada Stadionului

Strada Stadionului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 435 m si lătime de 6 m

2010

208.800

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

76

1.3.7.1.

Strada Trandafirilor

Strada Trandafirilor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 180 m si lătime de 4 m

1947

35.623

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

77

1.3.7.1.

Strada Somesului

Strada Somesului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 660 m si lătime de 7,5 m

1947

5.535

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

78

1.3.7.1.

Strada Tineretului

Strada Tineretului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 530 m si lătime de 6 m, cu un podet din otel

2004

254.400

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

79

1.3.7.1.

Strada Plopilor

Strada Plopilor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 365 m si lătime de 8,5 m, cu 36 de podete din beton

1969

4.243

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

80

1.3.7.1.

Strada Digului

Strada Digului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 649 m si lătime de 9 m, cu 14 podete din beton

1969

29.148

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

81

1.3.7.1.

Strada Castanilor

Strada Castanilor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 375 m si lătime de 5,5 m, cu 30 de podete din beton

1969

12.387

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

82

1.3.7.1.

Strada Muzeul Apei

Strada Muzeul Apei, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 330 m si lătime de 6,5 m

2000

108.900

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

83

1.3.7.1.

Strada Urusagului

Strada Urusagului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.070 m si lătime de 5,5 m

2007

229.660

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010


0

1

2

3

4

5

6

84

1.3.7.1.

Strada Cătănii

Strada Cătănii, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.025 m si lătime de 5,5 m

2007

214.213

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

85

1.3.7.1.

Strada Porii

Strada Porii, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.325 m si lătime de 5,5 m

2007

211.216

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

86

1.3.7.1.

Strada Fermelor

Strada Fermelor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 895 m si lătime de 5,5 m

1997

154.889

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

87

1.3.7.1.

Strada Abatorului

Strada Abatorului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 425 m si lătime de 6 m, cu un podet din beton

1997

97.245

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

88

1.3.7.1.

Strada Stejarului

Strada Stejarului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 980 m si lătime de 5,5 m, cu două podete din beton

2008

214.315

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

89

1.3.7.1.

Strada Teiului

Strada Teiului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.780 m si lătime de 5,5 m

2008

356.235

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

90

1.3.7.1.

Strada Fagului

Strada Fagului, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 645 m si lătime de 5,5 m

2008

187.236

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

91

1.3.7.1.

Strada Eroilor

Strada Eroilor, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.370 m si lătime de 8 m, cu 3 podete din beton

2008

3.023.941,56

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

92

1.3.7.1.

Strada Cardinal luliu Hossu

Strada Cardinal luliu Hossu, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 415 m si lătime de 10 m, cu 19 podete din beton

1947

16.897

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

93

1.3.7.1

Strada Răzoare

Strada Răzoare, situată în localitatea Floresti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 1.341 m si lătime de 6 m, cu 5 podete din beton

2008

118.160

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

94

1.3.7.1.

Strada 1

Strada 1, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 2.690 m si lătime de 6 m, cu 178 de podete din beton

1960

745.144

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010


0

1

2

3

4

5

6

95

1.3.7.1.

Strada 2

Strada 2, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.785 m si lătime de 6 m

1960

494.454

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

96

1.3.7.1.

Strada 3

Strada 3, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 505 m si lătime de 6 m, cu 11 podete din beton

1960

139.887

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

97

1.3.7.1.

Strada 4

Strada 4, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 505 m si lătime de 6 m

1960

139.920

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

98

1.3.7.1.

Strada 5

Strada 5, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 2.120 m si lătime de 6 m, cu 38 de podete din beton

1960

270.500

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

99

1.3.7.1.

Strada 6

Strada 6, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.170 m si lătime de 6 m, cu 23 de podete din beton si otel

1960

324.096

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

100

1.3.7.1.

Strada 7

Strada 7, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 825 m si lătime de 6 m, cu 5 podete din beton

1960

228.529

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

101

1.3.7.1.

Strada 8

Strada 8, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.190 m si lătime de 6 m, cu 21 de podete din beton

1960

329.636

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

102

1.3.7.1.

Strada 9

Strada 9, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.355 m si lătime de 5,5 m

1980

357.342

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

103

1.3.7.1.

Strada 10

Strada 10, situată în localitatea Luna de Sus, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 1.320 m si lătime de 5,5 m, cu 3 podete din beton

1980

365.618

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

104

1.3.7.1.

Strada 1

Strada 1, situată în localitatea Tăuti, cu îmbrăcăminte din asfalt, în lungime de 3.375 m si lătime de 6 m, cu 84 de podete din beton

1999

934.893

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

105

1.3.7.1.

Strada 2

Strada 2, situată în localitatea Tăuti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 825 m si lătime de 5,5 m, cu 16 podete din beton

1999

448.611

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

106

1.3.7.1.

Strada 3

Strada 3, situată în localitatea Tăuti, cu îmbrăcăminte din piatră si pământ bătătorit, în lungime de 265 m si lătime de 5,5 m, cu 4 podete din beton

1999

144.099

Domeniul public al comunei Floresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010

107

1.3.7.1.