MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 38/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 38         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.369/2010. - Hotărâre privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog în perioada 2010-2012

 

18. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie al Judetului Arada unui imobil situat în orasul Sântana, judetul Arad, trecut în domeniul public al statului

 

19. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

20. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în vederea scoaterii din functiune si casării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2010-23 ianuarie 2011

 

3. - Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2011


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog în perioada 2010-2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog în perioada 2010-2012, denumit în continuare Plan de actiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Planul de actiune prevăzut la art. 1 poate fi completat si cu alte activităti, prin ordin, sau, după caz, prin ordin comun al conducătorilor institutiilor implicate.

Art. 3. - Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de actiune se stabilesc de către fiecare institutie publică cu atributii în realizarea obiectivelor, în raport cu prioritătile, resursele disponibile si etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetele aprobate anual.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul educatiei, cercetării,

tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.369.

 

 

ANEXĂ

 

PLANUL DE ACTIUNE

pentru implementarea Strategiei Nationale Antidrog în perioada 2010-2012

 

I. REDUCEREA CERERII

Obiectiv general: Mentinerea la un nivel scăzut comparativ cu cel actual al prevalentei consumului ilicit de droguri si reducerea într-un mod corelat a prevalentei consumului de alcool si tutun în rândul populatiei generale prin consolidarea măsurilor de prevenire si prin dezvoltarea sistemului public si privat de asistentă medicală, psihologică si socială

1.1. PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI

Obiectiv general

Constientizarea si implicarea întregii populatii, în special a copiilor si tinerilor, în programe de prevenire a consumului de droguri, universale, selective si indicate, în scopul întăririi influentei factorilor de protectie si al reducerii influentelor factorilor de risc

A. Prevenire în scoală

 

 

 

Obiectiv specific

Activităti pentru realizarea obiectivelor

Termen de evaluare

Termen de realizare

Responsabili

Observatii

1. Dezvoltarea unor atitudini si practici la nivelul întregii populatii aflate într-o formă de învătământ, prin intermediul programelor scolare si de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viată sănătos, fără tutun, alcool si droguri

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Implementarea unor programe de formare initială în domeniul adictiilor si de formare de abilităti destinate educatorilor si persoanelor resursă din învătământul prescolar

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/Centrul National de Formare si Cercetare în Adictii (CNFCA)

 

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.2. Implementarea unor programe de formare initială si consiliere în adictii si de formare de abilităti destinate cadrelor didactice, consilierilor scolari si persoanelor resursă (inclusiv monitorii în prevenirea adictiilor) din centrele de resurse educationale

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/CNFCA

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.3. Implementarea la nivel national a Programului “Educatie pentru sănătate în scoala românească”

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.4. Dezvoltarea în fiecare judet a minimum unui proiect local anual de prevenire universală a consumului de droguri în mediul scolar, în parteneriat cu structuri ale administratiei publice locale, organizatii neguvernamentale si mass-media

Anual

Anual

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.5. Dezvoltarea în fiecare judet a minimum unui proiect local anual de prevenire selectivă a consumului de droguri în mediul scolar (copii cu părinti cu dependentă de alcool, tutun si droguri ilicite, copii din familii cu nivel socio-economic scăzut, copii cu părinti cu tulburări psihice, copii cu risc de abandon scolar), în parteneriat cu structuri ale administratiei publice locale, organizatii neguvernamentale si mass-media

Anual

Anual

- Inspectoratul General

al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA)

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

- Ministerul Sănătătii

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- directiile judetene pentru protectia drepturilor copilului

 

1.6. Implementarea a cel putin unui proiect local de petrecere a timpului liber, având ca beneficiar populatia scolară

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General

al Politiei Române/ Agentia  Natională Antidrog, prin CPECA

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

- ONG-uri

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- directiile judetene pentru protectia drepturilor copilului

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.7. Elaborarea si actualizarea bazei de date privind programele scolare nationale si locale de prevenire universală a consumului de droguri si a celor de petrecere a timpului liber, prin formarea specialistilor Agentiei Nationale Antidrog, CPECA si partenerilor institutionali în utilizarea instrumentului de evaluare si softului EDDRA

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/CPECA  - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- directiile judetene pentru protectia drepturilor copilului

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.8. Crearea si dezvoltarea a cel putin unui proiect national, regional si local adresat populatiei scolare (proiecte-pilot de informare, educare, campanii si formare de abilităti etc.) în legătură cu riscurile consumului de droguri licite si ilicite

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/CPECA

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.9. Dezvoltarea si implementarea de către centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog din centrele universitare a cel putin unui proiect de prevenire a consumului de droguri în mediul universitar

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/CPECA

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

 

2. Cresterea influentei factorilor de  protectie la vârste mici pentru evitarea sau cel putin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun si droguri

 

 

 

 

2.1. Elaborarea si implementarea a minimum unui proiect-pilot de interventie timpurie în mediul prescolar, prin cresterea influentei factorilor de protectie si scăderea influentei factorilor de risc în adictii (dezvoltarea coping-urilor etc), utilizându-se ca resursă educatorii formati în adictii la activitatea 1.1

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Inspectoratul General al Politiei Române/

Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Finantelor Publice

 

2.2. Elaborarea si implementarea a minimum unui proiect-pilot de interventie timpurie în mediul scolar gimnazial, prin cresterea influentei factorilor de protectie si scăderea influentei factorilor de risc în adictii (dezvoltarea coping-urilor etc.)

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Finantelor Publice

 

2.3. Elaborarea si implementarea unei campanii nationale media de informare a populatiei scolare în legătură cu factorii de risc si de protectie în consumul de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Consiliul National al Audiovizualului

 

2.4. Desfăsurarea în scoli de activităti structurate de informare a familiei sau apartinătorilor privind factorii de risc si de protectie, individuali si de grup

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General

al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/CPECA

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

 

3. Sensibilizarea si educarea populatiei scolare în scopul evitării consumului experimental/ recreational de droguri si trecerii de la acesta la cel regulat

 

 

3.1. Organizarea unei campanii media sau a unei campanii nationale si/sau locale de informare/ constientizare, inclusiv în spatii recreationale, pentru sensibilizarea si constientizarea populatiei scolare cu vârsta cuprinsă între 11 si 15 ani în legătură cu riscurile consumului experimental de alcool, tutun si de canabis

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/CPECA

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

- ONG-uri

- autorităti ale administratiei publice locale

 

3.2. Organizarea unor campanii media sau unei campanii nationale si/sau locale de informare/ constientizare în cluburi, discoteci si alte spatii recreationale, pe tipurile de substante mentionate, pentru sensibilizarea si constientizarea adolescentilor cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani în legătură cu riscurile consumului recreational de canabis, amfetamine, ecstasy si cocaină

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/CPECA

- Ministerul Educatiei, Cercetării Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

- ONG-uri

- autorităti ale administratiei publice locale

Alegerea categoriei de vârstă si a tipurilor de substante s-a făcut fundamentat pe studiile de prevalentă GPS 2007 si 2004, precum si pe analiza comparativă a ESPAD 2007, 2003 si 1999.

 

                                                           B. Prevenire în familie                                                           

 

Obiectiv specific

Activităti pentru realizarea obiectivelor

Termen de evaluare

Termen de realizare

Responsabili

Observatii

1. Sensibilizarea, constientizarea si motivarea părintilor în vederea implicării active, obiective si corelate a acestora cu celelalte arii de interventie preventivă

1.1. Elaborarea si implementarea a cel putin unui proiect-pilot local de prevenire selectivă (programe de tip informare sau formare abilităti) a consumului de droguri adresat familiilor

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/CPECA

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

2. Oferirea de programe de prevenire care să permită părintilor să devină activi în prevenirea consumului de droguri în cadrul familiei

 

 

 

2.1. Implementarea unui program- pilot de formare initială în  adictii a profesionistilor din sistemul de protectie a copilului care lucrează cu părinti la risc (familii dezavantajate economic, social etc.) din serviciile de prevenire a abandonului, prevenirea  abuzului/neglijării/ exploatării copilului, servicii rezidentiale etc. din directiile generale de asistentă socială si protectia copilului

2.2. Implementarea unui program- pilot de formare initială în domeniul adictiilor si de formare de abilităti destinat asistentilor maternali din directiile generale de asistentă socială si protectia copilului

Decembrie 2012

Decembrie 2012

Decembrie 2012

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, CPECA si CNFCA

- autorităti ale administratiei publice locale

- directiile generale de asistentă socială si protectia copilului

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Ministerul Finantelor Publice

 

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin CNFCA si CPECA

- autorităti ale administratiei publice locale

- directiile generale de asistentă socială si protectia copilului

 

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Ministerul Finantelor Publice

 

2.3. Implementarea unui program-pilot national de tip “Scoala Părintilor”, prin intermediul persoanelor resursă formate în cadrul activitătilor 1.1 si 2.1

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, CPECA

- ONG-uri

- autorităti ale administratiei publice locale

- directiile generale de asistentă socială si protectia copilului

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

3. Dezvoltarea unor programe de formare a părintilor în vederea cresterii influentei factorilor de protectie si scăderii celor de risc în consumul de droguri

 

 

3.1. Implementarea unor programe locale de prevenire adresate familiilor în vederea scăderii factorilor de risc si a cresterii factorilor de protectie familiali

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- comisiile judetene de incluziune socială

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

3.2. Implementarea unui proiect-pilot de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresat părintilor care lucrează în Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, prin intermediul unui chat specializat care să ofere informatii si suport familiilor în scopul cresterii influentei factorilor de protectie (în special a capacitătii de comunicare, luare a deciziilor, suport emotional etc.)

Decembrie 2012

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, CNFCA, CPECA

- ONG-uri

- autorităti ale administratiei publice locale

- Ministerul Finantelor Publice

 

 

C. Prevenire comunitară

 

Obiectiv specific

Activităti pentru realizarea obiectivelor

Termen de evaluare

Termen de realizare

Responsabili

Observatii

1. Initierea si derularea de către autoritătile administratiei publice locale a unor proiecte în

parteneriat public/privat, de interes local, pentru protectia comunitătilor proprii, cu sprijinul centrelor judetene de prevenire, evaluare si consiliere antidrog si a Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realizarea si implementarea la nivelul municipiului Bucuresti si al fiecărui judet a strategiei locale antidrog, fundamentată pe studiile stiintifice în domeniu existente la nivel local, în parteneriat cu autoritătile si cu ONG-urile locale

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin CPECA

- autorităti ale administratiei publice locale

- structuri locale ale institutiilor publice implicate în Strategia Natională Antidrog

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.2. Elaborarea si implementarea cel putin a unui proiect national, regional sau local de prevenire comunitară a consumului de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin CPECA

- autorităti ale administratiei publice locale

- structuri locale ale institutiilor publice implicate în Strategia Natională Antidrog

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.3. Dezvoltarea unui sistem telefonic national de informare si consiliere tip INFO LINE capacitat inclusiv să refere cazuri către sistemul national de asistentă a consumatorilor de droguri

Decembrie 2012

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, CPECA

- ONG-uri cu expertiză în domeniul serviciilor telefonice tip help-line

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.4. Realizarea cel putin a unui proiect local/regional de prevenire universală a consumului de droguri, în parteneriat cu Patriarhia Română, Biserica Romano-Catolică/culte religioase/organizatii religioase

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române, prin Agentia Natională Antidrog

- Biserica Romano-Catolică, Patriarhia Română

- culte sau organizatii religioase

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.5. Dezvoltarea si implementarea unui proiect-pilot de prevenire a consumului de droguri, prin informare, educare si promovare a serviciilor oferite de către centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog (CPECA)  la nivelul asociatiilor de proprietari din comunitate

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin CPECA

- autorităti ale administratiei publice locale

- Politia comunitară

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.6. Dezvoltarea si implementarea la nivel local cel putin a unui proiect de prevenire selectivă a consumului de droguri în spatii recreationale (cluburi, discoteci, baruri etc), inclusiv prin asocierea unor măsuri de harm reduction la ecstasy, amfetamine si metamfetamine si alte substante

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin CPECA

- autorităti ale administratiei publice locale, structuri locale ale institutiilor publice implicate în Strategia Natională Antidrog

- ONG-uri

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

- Ministerul Finantelor Publice

 

1.7. Realizarea de către centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog a unor activităti de informare, sensibilizare, inclusiv prin metode cultural-artistice cu tematică antidrog adresate comunitătilor din mediul rural (caravane antidrog, festivaluri de film la sate, întâlniri de popularizare a legislatiei si de informare a comunitătii, expozitii si vernisaje de pictură, caricatură, afise, postere)

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin CPECA - Ministerul Educatiei Cercetării Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

- ONG-uri

- Ministerul Finantelor Publice

 


2. Stimularea si sprijinirea de către autoritătile publice locale, inclusiv financiar, a initiativelor organizatiilor neguvernamentale ce desfăsoară activităti de prevenire a consumului de droguri în comunitătile locale

 

 

 

2.1. Capacitarea Agentiei Nationale Antidrog, prin implementarea Programului de interes national de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri - 2009-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.101/2008, de a gestiona fonduri guvernamentale pentru stimularea initiativelor ONG-urilor în domeniul prevenirii consumului de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române, prin Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Finantelor Publice

 

2.2. Realizarea cel putin a unui proiect local de prevenire a consumului de droguri în comunitate, în parteneriat cu autoritătile publice locale si ONG-urile locale

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin CPECA

- autorităti ale administratiei publice locale

- ONG-uri locale

- Ministerul Finantelor Publice

 

2.3. Facilitarea accesului CPECA la resursele financiare ale autoritătilor administratiei publice locale în vederea dezvoltării de către organizatii neguvernamentale a unor proiecte comunitare de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor, prin structurile administratiei publice locale

- Ministerul Finantelor Publice

 

3. Elaborarea si derularea programelor finantate de la bugetul de stat pentru prevenirea consumului de droguri în arii regionale de interes diferentiate în raport cu numărul consumatorilor, preferintele de consum, statutul ocupational, caracteristicile grupurilor de risc, particularităti ale dezvoltării economice, turistice, de infrastructură, mediu etc.

 

 

3.1. Implementarea Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008, cu modificările si completările ulterioare, în arii regionale de interes

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române, prin Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Finantelor Publice

 

3.2. Realizarea si analiza unor studii calitative, în scopul identificării strategiilor eficiente si adaptate de interventie la locul de muncă, precum si în vederea stabilirii grupelor ocupationale din COR cu risc crescut de consum

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Finantelor Publice

- Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

- Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor

 

4. Initierea si dezvoltarea unor proiecte si programe adecvate în folosul comunitătilor locale, pentru consolidarea educatiei civice, culturale si spirituale, ce se constituie în alternativa de viată sănătoasă, cultivarea abstinentei la consumul de droguri, inclusiv alcool si tutun, încurajarea formării unui

climat social care să împiedice stigmatizarea si marginalizarea persoanelor afectate de consumul de droguri

4.1. Dezvoltarea unei retele nationale de voluntariat în domeniul prevenirii consumului de droguri, consolidării educatiei civice si promovării unor alternative de viată sănătoasă

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, CPECA

- ONG-uri

- Ministerul Finantelor Publice

 

4.2. Elaborarea si implementarea cel putin a unui proiect de informare/educare cu privire la consumul de alcool si/sau tutun la

nivel national/regional/local, adresat populatiei generale din comunitătile respective

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, CPECA

- Ministerul Sănătătii

- ONG-uri în domeniu

- Ministerul Finantelor Publice

 

 

5. Crearea oportunitătilor si stimularea participării mass-mediei la sustinerea, prin mijloace specifice, a programelor, proiectelor si campaniilor antidrog

 

 

 

 

 

 

5.1. Elaborarea, implementarea si promovarea unor parteneriate media în vederea sustinerii unor evenimente publice si campanii

antidrog

Anual

Decembrie 2011

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, CPECA

- Ministerul Finantelor Publice

 

5.2. Realizarea a două sesiuni de formare de bază în domeniul prevenirii consumului de droguri, la nivel local, adresate jurnalistilor

Decembrie 2012

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, CNFCA, CPECA

- Ministerul Finantelor Publice

 

5.3. Elaborarea anuală a Strategiei de comunicare în domeniul drogodependentei

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

5.4. Promovarea activitătii Agentiei Nationale Antidrog si a centrelor de prevenire, evaluare si consiliere antidrog prin intermediul comunicării electronice: site-ul Agentiei Nationale Antidrog si Reteaua natională de site-uri, comunicate în format electronic etc.

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

5.5. Realizarea anuală a unor materiale video (filme documentare, spoturi de promovare sau publicitare) pentru a fi utilizate în cadrul întâlnirilor directe sau difuzarea lor prin intermediul canalelor TV

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

5.6. Realizarea unor materiale multimedia de promovare a activitătii Agentiei Nationale Antidrog destinate partenerilor interni si internationali

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

6. Dezvoltarea de programe de informare si

constientizare a întregii populatii pentru dobândirea unei atitudini de tolerantă în scopul

diminuării marginalizării si stigmatizării consumatorilor de droguri, precum si a unei

atitudini de responsabilitate în prevenirea consumului

6.1. Implementarea la nivel national a unei campanii media de informare si constientizare a populatiei generale în scopul modificării atitudinii publice fată de consumatorii de droguri si al evitării discriminării prin cresterea tolerantei

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/

Agentia Natională Antidrog

- Consiliul National al Audiovizualului

- Ministerul Finantelor Publice

Primăria si O.N.G-uri

7. Dezvoltarea unui sistem de evaluare si monitorizare, integrat si individualizat, al copiilor si tinerilor aflati în situatii de risc care să favorizeze procesul de maturizare, integrare socială, educatie si formare profesională

 

 

 

7.1. Realizarea unui studiu calitativ pentru identificarea profilului de

vulnerabilitate al copiilor si tinerilor aflati în situatii de risc (evaluare

initială în procesul de elaborare de programe si servicii)

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Ministerul Finantelor Publice

 

7.2. Realizarea si implementarea cel putin a unui proiect national, regional, local de prevenire selectivă adresat grupurilor vulnerabile identificate prin studiul de la activitatea 7.1

Decembrie 2012

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/CPECA

- Ministerul Finantelor Publice

 

7.3. Implementarea de către CPECA a proiectului “FreD goes net - Interventii timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost identificati/depistati pentru prima oară”

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

 

8. Sensibilizarea, informarea si responsabilizarea tuturor mediilor de comunicare în masă în vederea transmiterii unor mesaje cu caracter preventiv bazate pe evidente stiintifice

8.1. Încheierea unor protocoale de colaborare cu Consiliul National al Audiovizualului pentru fiecare campanie prevăzută cu spoturi audio-video, cu scopul difuzării spoturilor cu mesaj antidrog în regim de spoturi sociale

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Consiliul National al Audiovizualului

- Ministerul Finantelor Publice

 

9. Extinderea programelor de educatie pentru promovarea unui stil de viată sănătos si pentru prevenirea consumului de droguri în rândul tuturor persoanelor aflate în penitenciare

 

 

9.1. Realizarea de sesiuni de formare de bază în domeniul adictiilor adresate personalului socioeducativ din penitenciare, cu scopul diseminării informatiilor prin metoda educatiei între egali

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin CPECA

- Administratia Natională a Penitenciarelor

- Ministerul Finantelor Publice

Autoritatea locală teritorială si O.N.G-urile

9.2. Dezvoltarea si implementarea cel putin a unui proiect national - local de prevenire a consumului de droguri în penitenciare

Anual

Decembrie 2012

- Administratia Natională a Penitenciarelor

- Inspectoratul General al Politiei Române/Agentia Natională Antidrog, prin CNFCAsi CPECA

- Ministerul Finantelor Publice

 

10. Îmbunătătirea prevederilor legislative pentru implementarea măsurilor de protectie antidoping a sportivilor

10.1. Realizarea cel putin a unei campanii nationale de prevenire a consumului de droguri/antidoping prin informare, educare, constientizare adresate sportivilor de performantă

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Agentia Natională Antidoping

- Ministerul Finantelor Publice

 

11. Crearea si dezvoltarea unui sistem national integrat de servicii specializate de prevenire a consumului de droguri, precum si a unui sistem national de formare profesională în domeniu, inclusiv elaborarea si validarea standardelor minime de calitate a serviciilor de prevenire

 

 

 

11.1. Realizarea si implementarea prin ordin comun a standardelor de calitate pentru programele de prevenire a consumului de droguri, în acord cu standardele europene în domeniu

Decembrie 2012

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, CPECA

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Ministerul Sănătătii

 

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Ministerul Finantelor Publice

 

11.2. Dezvoltarea si acreditarea programelor de formare de bază, specifică si continuă în domeniul adictiilor

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin CNFCA

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Centrul National de Formare Profesională a Adultilor

- Ministerul Finantelor Publice

 

11.3. Formarea profesionistilor din centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog în domeniul prevenirii consumului de droguri (formare continuă)

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, prin CNFCA

- Ministerul Finantelor Publice

 

 

I.2. ASISTENTA MEDICALĂ, PSIHOLOGICĂ SI SOCIALĂ, REDUCEREA RISCURILOR SI REINSERTIA SOCIALĂ

Obiectiv general

Cresterea accesibilitătii prin dezvoltarea cantitativă si calitativă a serviciilor si a măsurilor medicale, psihologice si sociale integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare si adaptare continuă pentru fiecare consumator în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependentei fizice si/sau psihice si/sau a reducerii riscurilor asociate consumului având ca scop final reinsertia socială a consumatorilor

A. Reducerea riscurilor
Obiectiv general

Asigurarea accesului consumatorilor de droguri la serviciile de reducere a riscurilor, prin promovarea si dezvoltarea programelor si politicilor adecvate si necesare în sistemul de asistentă, în afara acestuia si în sistemul penitenciar

 

Obiectiv specific

Activităti pentru realizarea obiectivelor

Termen de evaluare

Termen de realizare

Responsabili

Observatii

1. Crearea si perfectionarea continuă a cadrului organizatoric pentru asigurarea tuturor măsurilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri (schimb de echipamente medicale sterile, inclusiv ace si seringi, consiliere psihologică si pre/ posttestare, programe de tratament substitutiv etc.) adresate populatiei consumatoare aflate în sistemul de asistentă, în afara acestuia sau în penitenciare

1.1. Dezvoltarea unor programe si campanii de reducere a riscurilor pentru consumatorii de droguri aflati în sistemul de asistentă, în afara acestuia, în aresturi si penitenciare

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Administratia Natională a Penitenciarelor

- Ministerul Sănătătii

- ONG-uri

 

2. Dezvoltarea actiunilor comunitare si profesionale care să permită accesul la toate grupurile de consumatori de droguri în scopul cresterii sprijinului acordat acestora si al diminuării marginalizării sociale

 

 

2.1. Dezvoltarea de servicii tip centru de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri licite si ilicite

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- ONG-uri

- Ministerul Sănătătii

- Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

Primăria si parteneriat institutional

2.2. Dezvoltarea unui serviciu (de teren) tip metabus (autobuz pentru distributie medicatie de substitutie pentru opiacee), care să desfăsoare actiuni de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri pe cale injectabilă

Decembrie 2012

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Sănătătii

- ONG-uri

 

3. Crearea cadrului organizatoric si de reglementări necesare asigurării vigilentei epidemiologice

 

 

3.1. Asigurarea accesului consumatorilor de droguri la servicii de evaluare medicală paraclinică pentru monitorizarea stării de sănătate

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Sănătătii

 

3.2. Realizarea de studii privind comportamentele de risc ale consumatorilor de droguri injectabile referitoare la HIV si hepatite, boli cu transmitere sexuală etc.

Decembrie 2012

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Sănătătii

- ONG-uri

 

4. Dezvoltarea si îmbunătătirea cadrului de formare profesională de bază, specializată si continuă a profesionistilor care lucrează în domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri

 

 

4.1. Informarea politistilor, farmacistilor, medicilor cu privire la măsurile si serviciile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog/CNFCA

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Ministerul Sănătătii

 

4.2. Elaborarea unei curricule nationale de formare în domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog, CNFCA

- Ministerul Sănătătii

- Centrul Român HIV/SIDA

- Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor

- ONG-uri

 

 

B. Asistentă medicală, psihologică, socială si reinsertia socială Obiectiv general

Asigurarea accesului consumatorilor de droguri la serviciile de reducere a riscurilor, prin promovarea si dezvoltarea programelor si politicilor adecvate si necesare în sistemul de asistentă, în afara acestuia si în sistemul penitenciar

 

Obiectiv specific

Activităti pentru realizarea obiectivelor

Termen de evaluare

Termen de realizare

Responsabili

Observatii

1. Dezvoltarea circuitului integrat de asistentă a consumatorilor si consumatorilor dependenti de droguri pe cel putin 3 niveluri, care să ofere o retea de resurse (pornind de la modelul creat în centre de excelentă), să garanteze pentru accesul consumatorilor si disponibilitatea generală a acestor servicii

 

 

 

 

1.1. Adaptarea si dezvoltarea instrumentelor si mecanismelor de colaborare între furnizorii de servicii din reteaua de sănătate publică, reteaua serviciilor sociale, serviciile Agentiei Nationale Antidrog, furnizorii privati, precum si serviciile de asistentă oferite persoanelor condamnate în medii neprivative si privative de libertate, pentru asigurarea functionalitătii circuitului integrat de asistentă

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Justitiei, prin Directia de probatiune si Administratia Natională a Penitenciarelor

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Ministerul Sănătătii

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- ONG-uri

 

1.2. Fundamentarea si planificarea multianuală, de către fiecare minister, în functie de aria de competentă, a resurselor necesare dezvoltării sistemului de asistentă integrată, tinând cont de evaluările anuale privind cererea de servicii si prevalenta consumului de droguri. Documentele de planificare vor fi înaintate, ulterior, structurilor aflate în coordonarea/subordonarea acestor ministere, care au responsabilităti în dezvoltarea acestor servicii.

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Justitiei, prin Directia de probatiune si Administratia Natională a Penitenciarelor

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Ministerul Sănătătii

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Ministerul Finantelor Publice

- autorităti ale administratiei publice locale

 

1.3. Sprijinirea si colaborarea cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate oferirea de servicii de asistentă integrată pentru consumatorii de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Ministerul Sănătătii

- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

1.4. Sprijinirea, în conditiile legii, a dezvoltării serviciilor private de asistentă integrată

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Sănătătii

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

2. Cresterea disponibilitătii serviciilor atât ca diversitate si multidisciplinaritate, cât si ca răspândire teritorială si adaptarea acestora la nevoile individuale ale consumatorilor si la tipul de consum (unic sau policonsum)

 

 

 

 

 

 

2.1. Implementarea de către centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog de proiecte specifice de asistentă pe tip de drog si/sau tip de consum, conform datelor de prevalentă a consumului din zona de referintă (de exemplu: tutun, alcool, droguri injectabile, medicamente, ecstasy, canabis, cocaină, policonsum, consum recreational etc.)

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

2.2. Acreditarea centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

2.3. Dezvoltarea de centre de zi pentru reintegrarea socială a consumatorilor de droguri si alcool

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- autorităti ale administratiei publice locale

- ONG-uri

 

2.4. Dezvoltarea si consolidarea serviciilor ambulatorii (nivelul 2 de asistentă - element central al sistemului public de asistentă medicală, psihologică si socială) prin consolidarea functionării centrelor de asistentă integrată a adictiilor

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Ministerul Sănătătii

- autorităti ale administratiei publice locale

- ONG-uri

 

2.5. Dezvoltarea de centre rezidentiale de tip comunitate terapeutică

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Ministerul Sănătătii

- autorităti ale administratiei publice locale

- ONG-uri

 

2.6. Crearea de locuinte protejate,

dotate conform standardelor minime obligatorii în domeniu, dezvoltate în zonele identificate ca zone de risc

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- autorităti ale administratiei publice locale

- ONG-uri

 

2.7. Fundamentarea în scopul promovării propunerilor de lege ferenda prin care să se asigure decontarea cheltuielilor cu asistenta medicală pentru persoanele consumatoare dependente de droguri de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate

- Ministerul Sănătătii

- Ministerul Finantelor Publice

 

 

3. Dezvoltarea resurselor necesare  interventiilor active de atragere a consumatorilor care nu au contact cu sistemul de asistentă sau nu sunt pregătiti pentru schimbarea comportamentului, precum si asigurarea asistentei medicale si sociale de bază pentru acestia

3.1. Dezvoltarea de servicii sociale tip adăpost în zonele de risc pentru consumul de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- autorităti ale administratiei publice locale

- ONG-uri

 

3.2. Implementarea prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare si consiliere antidrog a unei campanii nationale anuale de promovare a serviciilor de asistentă si interventie timpurie

Anual

Decembrie 2012

Inspectoratul General al Politiei Române/Agentia Natională Antidrog

 

3.3. Efectuarea unui studiu calitativ comparativ cu privire la factorii care influentează mentinerea beneficiarilor în programele de tratament substitutiv (metadonă si buprenorfină + naloxonă)

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Sănătătii

- ONG-uri

 

3.4. Efectuarea unui studiu privind identificarea factorilor de risc si de protectie cu privire la consumul de droguri în rândul populatiei vulnerabile: persoane care practică sex comercial, persoane care întretin relatii sexuale cu persoane de acelasi sex, victime ale traficului de fiinte umane

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 


4. Individualizarea interventiilor medicale, psihologice si sociale prin intermediul evaluării multidimensionale si asigurarea managementului de caz, aplicate consumatorilor de droguri care intră în contact cu serviciile de asistentă într-un cadru coordonat

4.1. Implementarea în fiecare judet si sector al municipiului Bucuresti de către centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog în colaborare cu furnizorii de servicii de asistentă a serviciilor specifice pentru activitătile de evaluare, management de caz oferite individualizat consumatorilor de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Sănătătii

- Ministerul Justitiei, prin structurile teritoriale ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor si serviciile de probatiune de pe lângă tribunale

- Ministerul Administratiei si Internelor

- alti furnizori de servicii sociale

- ONG-uri

- furnizori privati

 

5. Dezvoltarea politicilor si măsurilor, asigurarea resurselor si cadrului legal pentru dezvoltarea si întărirea serviciilor ambulatorii (nivelul 2 de asistentă) - element central al sistemului public de asistentă medicală, psihologică si socială - în scopul asigurării accesului tuturor consumatorilor la acest nivel de asistentă

5.1. Fundamentarea necesarului de resurse minime pentru functionarea conform standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a serviciilor de nivel 2 (CPECA)

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Finantelor Publice

- Ministerul Sănătătii

 

6. Asigurarea si implementarea cadrului legal pentru dezvoltarea si definirea rolurilor specifice si specializate ale resurselor nivelului 3, ca parte integrantă si esentială a sistemului public de asistentă medicală, psihologică si socială pentru reabilitarea si reinsertia socială a consumatorilor de droguri aflati în centre ambulatorii

6.1. Elaborarea unor proceduri-cadru de lucru pentru serviciile de nivel 3

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Sănătătii

- Ministerul Justitiei, prin serviciile de probatiune de pe lângă tribunale si Administratia Natională a Penitenciarelor

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- ONG-uri

 

6.2. Elaborarea de programe de formare profesională care să faciliteze accesul pe piata muncii a consumatorilor de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

7. Dezvoltarea cadrului institutional care să asigure accesul general si timpuriu al copiilor si tinerilor la servicii psihologice, medicale si sociale specifice consumului de droguri

7.1. Amenajarea si asigurarea functionării unui centru de zi pentru copii în zonele de risc

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- autorităti ale administratiei publice locale

 

7.2. Elaborarea standardelor minime de asistentă medicală, psihologică si socială pentru minorii consumatori de droguri

Decembrie 2011

Decembrie 2011

- Ministerul Sănătătii

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului

 

8. Dezvoltarea unui program integrat de asistentă medicală, psihologică si socială care să ofere o retea de resurse si care să garanteze accesul si disponibilitatea generală a tuturor consumatorilor de droguri din sistemul penitenciar în scopul reintegrării sociale

8.1. Dezvoltarea unui program national de asistentă integrată pentru consumatorii de droguri aflati în sistemul penitenciar

Anual

Decembrie 2012

Administratia Natională a Penitenciarelor

 

9. Dezvoltarea si implementarea standardizării sistemului de asistentă medicală, psihologică si socială care să permită monitorizarea si evaluarea proceselor si a rezultatelor acestuia

9.1. Implementarea la nivel national a SISANA (Soft Integrat de Asistentă pentru Agentia Natională Antidrog)

Etapa I - la nivelul centrelor de asistentă ale Agentiei Nationale

Antidrog: 2009-2010

Etapa II - la nivelul furnizorilor de servicii de asistentă din reteaua

Ministerului Sănătătii, Ministerului Justitiei, ONG-uri: 2011-2012

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Sănătătii

- Administratia Natională a Penitenciarelor

- ONG-uri

 

10. Dezvoltarea si îmbunătătirea cadrului de formare profesională de bază, specializată si continuă a profesionistilor care lucrează în domeniul asistentei medicale, psihologice si sociale a consumatorilor de droguri

 

 

10.1. Supervizarea si intervizarea profesionistilor din centrele de asistentă ale Agentiei Nationale Antidrog

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

10.2. Formare profesională continuă specializată în adictii pentru dezvoltarea serviciilor de asistentă de nivel I, II si III

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Sănătătii

- Ministerul Justitiei, prin structurile teritoriale ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor si serviciile de probatiune de pe lângă tribunale

- Ministerul Administratiei si Internelor

-Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- ONG-uri

- furnizori privati

- Colegiul Medicilor din România

- Colegiul Farmacistilor din România

- Colegiul Psihologilor din România -Colegiul National al asistentilor sociali

- Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

- Centrul National de Formare Profesională a Adultilor

 


II. REDUCEREA OFERTEI

Obiectiv general: Reducerea la un nivel cât mai scăzut a infractionalitătii în domeniul drogurilor si a celei conexe, prin eficientizarea activitătilor institutiilor abilitate în combaterea criminalitătii organizate în legătură cu drogurile, ca rezultat al îmbunătătirii si extinderii cooperării interinstitutionale interne si internationale, al consolidării legislative si institutionale, specializării personalului din domeniu si asigurării resurselor necesare

 

Obiectiv specific

Activităti pentru realizarea obiectivelor

Termen de evaluare

Termen de realizare

Responsabili

Observatii

1. Îmbunătătirea cuantificabilă a eficacitătii aplicării legii, în materie de droguri, de către institutii specializate

 

 

 

 

 

la. Documentarea operativă a activitătii infractionale a grupurilor organizate de traficanti, a legăturilor infractionale si a rutelor utilizate de acestia, a metodelor si mijloacelor de săvârsire a infractiunilor la regimul drogurilor

 

 

 

1.a.1. Realizarea unui schimb permanent de date cu structurile de informatii din Serviciul Român de Informatii si Serviciul de Informatii Externe, pe baza protocoalelor încheiate

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia de combatere a criminalitătii organizate

- Directia generală de informatii si protectie internă

 

1.a.2. Efectuarea de analize strategice si tactice în legătură cu grupurile organizate interne si transfrontaliere, în conformitate cu recomandările din rezolutia Consiliului European si recomandările Conventiei Unice a Natiunilor Unite asupra stupefiantelor

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia de combatere a criminalitătii organizate

 

1.a.3. Finalizarea componentei informatice de prelucrare a informatiilor antidrog (ADIS/AntiDruglnformaticSystem)în cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, în baza proiectului PHARE RO 2006/018-147.03..04.01.04.

Decembrie 2011

Decembrie 2011

- Autoritatea Natională a Vămilor

 

1.b. Corelarea activitătilor de combatere a traficului ilicit de droguri cu cele legate de consumul de droguri si cu măsurile de asistentă destinate consumatorilor

1.b.1. Intensificarea activitătilor de cunoastere si combatere a traficului stradal de droguri, conform recomandărilor prevăzute în Rezolutia Consiliului European din 29 noiembrie 1996 - OJC 375 din 12 decembrie 1996

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române - Directia de combatere a criminalitătii organizate

- Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

- inspectoratelejudetene de politie

- Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

 

1.c. Corelarea activitătilor de combatere a microtraficului cu cele de prevenire si combatere a traficului transfrontalierde droguri

1.C.1. Cresterea numărului de operatiuni multidisciplinare de aplicare a legii de către formatiunile de politie în locurile, mediile si zonele de risc frecventate de traficantii si consumatorii de droguri, în raport cu evolutia situatiei operative, corelate cu activitătile similare desfăsurate de politia de frontieră si organele vamale în zona de competentă

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române

- Autoritatea Natională a Vămilor

- Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

 

1.d. Dezvoltarea coordonată a sistemului de analiză operativă a informatiilor

1.d.1. Desfăsurarea de activităti comune pe linia analizelor informatiilor operative de către echipele mixte

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române

- Autoritatea Natională a Vămilor

 

2. Contracararea riscurilor de către institutiile abilitate în combaterea traficului ilicit de droguri

 

 

 

 

 

2.a. Colectarea în sistem informatic a datelor, monitorizarea acestora si dezvoltarea analizei strategice

2.a.1. Alimentarea bazelor de date cu indicatorii statistici pe reducerea ofertei existente la nivelul Agentiei Nationale Antidrog

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2.a.2. Exploatarea datelor statistice din bazele de date existente la nivelul Agentiei Nationale Antidrog în vederea stabilirii tendintelor fenomenului drogurilor la nivel national si furnizarea de rapoarte către institutiile implicate

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

 

2.b. Dezvoltarea sistemului analizelor de risc

2.b.1. Perfectionarea continuă a sistemului analizelor de risc în porturi, aeroporturi si punctele de frontieră unde se înregistrează un trafic sporit de mărfuri si călători

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române

- Autoritatea Natională a Vămilor

 

2.c. Îmbunătătirea calitătii controlului vamal

2.C.1. Organizarea unor cursuri de pregătire pentru personalul vamal ce desfăsoară activităti pe linie antidrog

Anual

Decembrie 2012

- Autoritatea Natională a Vămilor

 

3. Optimizarea activitătii structurilor implicate în reducerea ofertei de droguri si cresterea eficacitătii acestora

3.1. Dezvoltarea grupurilor de lucru comune între Directia de Combatere a Criminalitătii Organizate, Politia de Frontieră Română si Autoritatea Natională a Vămilor, pe centre zonale, conform recomandărilor Rezolutiei Consiliului Europei din 29 noiembrie 1996

Decembrie 2011

Decembrie 2011

- Inspectoratul General al Politiei Române

- Autoritatea Natională a Vămilor

 

4. Combaterea traficului international de droguri si precursori

 

 

 

 

 

4.a. Intensificarea actiunilor operative de cooperare internatională vizând identificarea si anihilarea retelelor internationale de trafic ce desfăsoară activităti infractionale pe teritoriul tării

4.a.1. Schimb operativ de date si informatii privind retelele transfrontaliere de traficanti de droguri, prin ofiterii de legătură străini acreditati în România

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Autoritatea Natională a Vămilor

 

4.a.2. Transmiterea operativă de date si informatii prin ofiterii de legătură români aflati la post în străinătate

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

 

4.b. Intensificarea actiunilor de identificare a noilor droguri de sinteză si extinderea colaborării

interinstitutionale interne si internationale în acest scop

4.b.1. Realizarea profilului judiciar al drogurilor confiscate pe teritoriul national

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române

 

4.b.2. Schimb operativ de date si informatii cu tări în care se produc droguri sintetice

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române

 

4.c. Participarea la actiuni internationale comune ce au drept obiectiv anihilarea unor retele de traficanti, prin includerea expertilor români în echipe comune de actiune

 

 

4.C.1. Organizarea si operationalizarea unor grupuri comune de lucru si actiuni regionale

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române, prin Directia de combatere a criminalitătii si Agentia Natională Antidrog - Punctul national focal

 

4.C.2. Cooperarea operativă în domeniul livrărilor controlate conform ari, 40 si 73 din Catalogul Schengen

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Public

- Inspectoratul General al Politiei Române - Directia de combatere a criminalitătii organizate

- Autoritatea Natională a Vămilor

 

4.d. Dezvoltarea colaborării internationale în vederea împiedicării deturnării substantelor stupefiante si psihotrope si a precursorilor utilizati la fabricarea ilegală a acestora din circuitul legal în traficul ilicit

4.d.1. Utilizarea sistemului pen - on-line pentru monitorizarea operatiunilor de import/export

Anual

Decembrie 2012

- Autoritatea Natională a Vămilor - Inspectoratul General al Politiei Române/Agentia Natională Antidrog

 

4.d.2. Participarea la grupurile de lucru internationale pe problematica precursori

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 


4.e. Participarea activă a României la operatiunile interstatale: TOPAZ, PURPLE, PRISM si altele

4.e.1. Derularea activitătilor specifice în operatiunile PRISM si altele pentru monitorizarea si combaterea deturnării precursorilor din circuitul legal

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române - Directia de combatere a criminalitătii organizate

 

5. Intensificarea măsurilor de identificare, sechestrare si confiscare a bunurilor folosite la săvârsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri si precursori si a produselor acestor infractiuni si folosirea eficientă a fondurilor realizate din valorificarea acestora pentru sustinerea activitătilor de reducere a cererii si ofertei de droguri

5.1. Identificarea pe parcursul întregului proces penal, începând cu faza actelor premergătoare, a bunurilor si valorilor susceptibile a face obiectul confiscării speciale, în cauzele penale privind infractiuni la regimul drogurilor si precursorilor

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Public

- Inspectoratul General al Politiei Române

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

5.2. Repartizarea prin bugetul Inspectoratului General al Politiei Române a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârsirii de infractiuni la regimul drogurilor si precursorilor, în baza programelor de reducere a cererii si ofertei de droguri, fundamentate în acest scop

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române

 

6. Prevenirea si combaterea practicilor de spălare a banilor proveniti din infractiuni la regimul drogurilor si precursorilor, prin măsuri comune ale structurilor de luptă antidrog cu Banca Natională si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

6.1. Implementarea unor proiecte operationale comune cu statele membre ale Uniunii Europene

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

7. Prevenirea si combaterea deturnării precursorilor ce pot fi utilizati la fabricarea ilegală a substantelor si produselor stupefiante si psihotrope

7.1. Monitorizarea operatiunilor licite cu precursori si realizarea informărilor anuale către Comisia Europeană si INCB

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

7.2. Dezvoltarea colaborării cu societatea civilă

Decembrie 2011

Decembrie 2011

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

7.3. Organizarea si desfăsurarea de actiuni specifice comune pentru identificarea si anihilarea laboratoarelor clandestine pentru fabricarea ilicită a drogurilor

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române - Directia de Combatere a Criminalitătii Organizate

- Autoritatea Natională a Vămilor

 

8. Modernizarea dotării tehnice necesare institutiilor abilitate în combaterea traficului si consumului ilicit de droguri la nivelul standardelor internationale

8.1. Achizitionarea de mijloace tehnice necesare pentru cresterea capacitătii de luptă împotriva traficului si consumului ilicit de droguri a Serviciului antidrog din cadrul Directiei de combatere a criminalitătii organizate si a Serviciului de combatere a traficului de droguri din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, la nivel central si teritorial (autoturisme, truse narcotest, camere video, aparate foto digitale, reportofoane etc.)

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Inspectoratul General al Politiei Române

- Ministerul Public

 

8.2 Achizitionarea unor truse de detectie cu reactivi pentru precursori în vederea sporirii capacitătii de actiune în domeniul prevenirii deturnării precursorilor de droguri din circuitul licit si depistării acestora

Decembrie 2012

Decembrie 2012

Inspectoratul General al Politiei Române/Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

9. Dezvoltarea capacitătii manageriale si a profesionalizării specialistilor din domeniu prin programe de cooperare internatională

 

 

 

 

9.1. Desfăsurarea unor programe de pregătire comună pentru judecători, procurori si politistii antidrog

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Ministerul Public

- Institutul National al Magistraturii

 

9.2. Atragerea de fonduri internationale pentru dezvoltarea tehnicilor de interventie în domeniul combaterii traficului de droguri si pentru activităti de instruire a profesionistilor din institutiile de aplicare a legii

Anual

Decembrie 2012

Inspectoratul General al Politiei Române/Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

9.3. Derularea unor programe de training privind precursorii de droguri, descriere, substituentii acestora, măsuri si mijloace de detectie si reguli de manipulare si păstrare, pentru politisti, politistii de frontieră si lucrătorii vamali

Anual

Decembrie 2012

Inspectoratul General al Politiei Române/Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

9.4. Participarea la programele de pregătire anuale ale CEPOL

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române

 

 

III. COOPERARE INTERNATIONALĂ

Obiectiv general: Recunoasterea României ca partener de încredere în efortul global de reducere a cererii si ofertei de droguri, atât în cadrul relatiilor cu statele membre ale Uniunii Europene si cu structurile europene specializate, cât si în contextul mai larg al forurilor internationale si relatiilor cu statele producătoare de droguri, cu cele aflate pe rutele transnationale ale drogurilor si cu cele având experiente relevante în combaterea acestui flagel

 

Obiectiv specific

Activităti pentru realizarea obiectivelor

Termen de evaluare

Termen de realizare

Responsabili

Observatii

1. Dezvoltarea relatiilor cu partenerii din statele membre si organismele specializate ale Uniunii Europene

 

 

 

 

 

la. Preluarea si implementarea corespunzătoare a prevederilor acquis-ului specific, în cadrul legislativ si institutional intern

 

 

 

1.a.1. Monitorizarea permanentă a evolutiei legislatiei comunitare referitoare la droguri si domeniile conexe

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

1.a.2. Armonizarea legislatiei nationale cu prevederile acquis-ului în materie

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

1.a.3. Adaptarea si dezvoltarea cadrului institutional national antidrog în conformitate cu legislatia natională si cadrul institutional comunitar specific

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

1.b. Dezvoltarea relatiilor parteneriale din sfera relatiilor internationale, desfăsurate de institutiile nationale implicate în reducerea cererii si/sau ofertei de droguri, cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea asigurării unui transfer eficient de date, informatii, experiente si bune practici si desfăsurării de actiuni comune

 

 

1.b.1. Desfăsurarea unor actiuni comune (schimburi de experientă, comisii mixte, vizite de documentare, ateliere de lucru si alte tipuri de reuniuni) cu institutiile similare din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea implementării acordurilor bilaterale încheiate de România cu tările respective în scopul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate în domeniul traficului si consumului ilicit de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate de la nivel central si local, organizatii neguvernamentale

 

1.b.2. Realizarea unor schimburi de date (rapoarte de evaluare, studii, analize strategice etc.) privind fenomenul drogurilor

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Ministerul Public

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

- Ministerul Justitiei/ Directia probatiune

- Autoritatea Natională a Vămilor

 


1 .c. Participarea activă a României la activitătile desfăsurate de institutiile Uniunii Europene (EMCDDA/REITOX, EUROPOL, EUROCUSTOMS, EUROJUST etc.) în domeniile prevenirii si combaterii traficului si consumului de droguri

 

 

 

 

1.C.1. Elaborarea si transmiterea anuală către institutiile europene competente a rapoartelor de tară privind evolutia fenomenului drogurilor în România

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

1.C.2. Participarea activă la reuniunile Grupului orizontal pe droguri al Consiliului Uniunii Europene

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

1.C.3. Participarea la activitătile Consiliului de administratie al Centrului European de Monitorizare a Drogurilor si a Dependentei de Droguri (EMCDDA) si ale retelei REITOX a acestuia pentru punctele nationale focale

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

1.C.4. Intensificarea cooperării institutiilor române cu EUROPOL, EUROJUST, EUROCUSTOMS si alte agentii specializate ale Uniunii Europene, prin participarea la reuniunile internationale organizate de institutiile respective si transmiterea datelor statistice sau a informărilor periodice, convenite de comun acord ori solicitate de acestea

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2. Intensificarea relatiilor de colaborare cu alte state si organisme internationale interesate în reducerea ofertei si cererii de droguri

 

 

 

 

 

2.a. Participarea activă a României la activitătile institutiilor si forurilor internationale ce au ca obiectiv lupta împotriva traficului si consumului ilicit de droguri (Oficiul Natiunilor Unite pentru Droguri si Criminalitate, Comisia de Stupefiante a ONU, Organul International pentru Controlul Stupefiantelor, OIPC-Interpol, Grupul de la Dublin, Grupul Pompidou al Consiliului Europei, Centrul Regional SECI, OECMN etc.) si reducerea consecintelor negative ale consumului de droguri (UNAIDS, Organizatia Mondială a Sănătătii etc.)

2.a.1. Participarea reprezentantilor tării noastre la reuniunile internationale pe tema luptei împotriva drogurilor

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2.a.2. Desemnarea unor specialisti din cadrul Agentiei pentru a participa, în calitate de experti, la activitătile institutiilor si forurilor internationale, europene si regionale ce vizează combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2.a.3. Îndeplinirea la termen a obligatiilor ce revin României privind completarea si transmiterea către ONUDC si INCB/OICS a chestionarelor anuale si bienale referitoare la evolutia fenomenului drogurilor si precursorilor acestora în România

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2.a.4. Participarea la conferintele ministeriale din perioada 2010-2012, la reuniunile semestriale ale corespondentilor permanenti si la celelalte activităti organizate de Grupul Pompidou al Consiliului Europei

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 


 

 

 

Europei în domeniul prevenirii si combaterii consumului de droguri si tratamentului drogodependentilor

 

 

 

 

2.a.5. Îndeplinirea obligatiilor ce revin tării noastre din copresedintia Grupului Mini-Dublin Europa de Est-Caucaz si participarea activă la reuniunile semestriale ale Grupului Dublin

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2.a.6. Fundamentarea si lansarea unei propuneri românesti de cooperare în combaterea traficului de droguri la Marea Neagră în cadrul Initiativei “Paris Pact”

Decembrie 2011

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2.b. Intensificarea cooperării bilaterale si multilaterale cu statele de origine a drogurilor sau aflate pe rutele internationale de transport al acestora

 

 

 

2.b.1. Revigorarea acordurilor de cooperare încheiate de România cu diverse state prin intensificarea activitătilor desfăsurate în comun pentru reducerea ofertei de droguri, dezvoltarea cooperării si schimbului de informatii în domeniu

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2.b.2. Acordarea de asistentă tehnică necesară statelor de origine a drogurilor sau aflate pe rutele internationale de transport al drogurilor, în conformitate cu Planul de actiune pe droguri al Uniunii Europene

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2.b.3. Extinderea cooperării cu agentiile similare din statele candidate la Uniunea Europeană, statele din Balcanii de Vest, Ucraina, Caucaz, Federatia Rusă si tările din America de Sud si Caraibe, conform politicii europene vizând lupta antidrog

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2.c. Dezvoltarea si amplificarea relatiilor parteneriale cu state care au experientă relevantă în domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri în scopul asigurării transferului reciproc de experientă si bune practici

2.C.1. Realizarea unor schimburi de experientă si activităti comune de formare profesională pentru personalul implicat în actiuni de reducere a cererii si ofertei de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

3. Participarea la programe internationale privind reducerea cererii si ofertei de droguri

 

 

 

 

 

3.a. Participarea activă la programele Uniunii Europene privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, reducerea efectelor asociate abuzului de droguri, tratamentul si/sau recuperarea

socioprofesională a persoanelor dependente de droguri

3.a.1. Atragerea de resurse financiare din fondurile structurale ale Uniunii, în vederea consolidării si dezvoltării capacitătii operationale a institutiilor române cu atributii în domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

3.a.2. Furnizarea de asistentă tehnică tărilor candidate de către institutiile române implicate în lupta antidrog, în conformitate cu prevederile Strategiei Uniunii Europene privind drogurile 2005- 2012 si ale politicii de vecinătate a U.E.

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

3.b. Participarea la programele de luptă împotriva drogurilor, lansate de organizatiile internationale sau structurile guvernamentale si neguvernamentale din alte state

 

 

3.b.1. Consolidarea cooperării institutiilor românesti cu structurile Organizatiei Natiunilor Unite (în special cu UNICEF, UNAIDS si UNDP) si cu alte organizatii internationale (precum OMS, OMV etc.) prin participarea la implementarea de programe/proiecte având ca obiective reducerea cererii si a ofertei de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

3.b.2. Monitorizarea/Evaluarea proiectelor privind drogurile, dezvoltate cu sprijinul partenerilor internationali

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General a Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate de la nivel central si local, organizatii neguvernamentale

 

3.c. Sustinerea participării în parteneriat a institutiilor publice cu organizatiile neguvernamentale române la proiecte internationale

 

 

3.C.1. Organizarea de întâlniri periodice între reprezentantii institutiilor publice si cei ai ONG-urilor în vederea identificării prioritătilor si armonizării viitoarelor actiuni

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

3.C.2. Încheierea si implementarea de protocoale de colaborare între institutiile publice si organizatiile neguvernamentale vizând participarea comună la proiecte si programe cu finantare internatională

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

3.d. Implicarea tot mai activă a comunitătilor locale (prin institutiile locale, autoritătile locale si reprezentantii societătii civile) în proiecte internationale (transfer de bune practici, schimburi de specialisti, foruri bilaterale, regionale sau internationale etc.)

3.d.1. Participarea activă a centrelor de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, alături de ceilalti parteneri institutionali si organizationali, în implementarea la nivel local a proiectelor internationale

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

 

IV. INFORMARE, CERCETARE SI EVALUARE

Obiectiv general: îmbunătătirea capacitătii Observatorului Român de Droguri si Toxicomanii de colectare si procesare a datelor necesare întocmirii Raportului national anual privind situatia drogurilor în conformitate cu indicatorii recomandati de către Centrul European de Monitorizare a Drogurilor si a Dependentei de Droguri de la Lisabona si a formularelor ONU privind situatia anuală si bienală a drogurilor

 

Obiectiv specific

Activităti pentru realizarea obiectivelor

Termen de evaluare

Termen de realizare

Responsabili

Observatii

1. Monitorizarea situatiei drogurilor prin crearea si dezvoltarea sistemului informational prin utilizarea instrumentelor specifice (indicatori, tabele standard, chestionare) pentru realizarea unor standarde de calitate a datelor, în scopul cunoasterii:

 

 

 

 

 

1.1. consumului de droguri în rândul populatiei generale, a populatiei tinere si a consumului problematic

 

 

 

1.1.1. Implementarea unor studii în rândul populatiei tinere în vederea evaluării tendintelor înregistrate în consumul de droguri (de exemplu:

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

ESPAD 2011, studii privind consumul de droguri în spatii recreationale, studii privind consumul de droguri în rândul liceenilor, studentilor sau a populatiei tinere neinstitutionalizate)

 

 

 

 

1.1.2. Evaluarea periodică a situatiei consumului problematic de droguri prin realizarea de estimări a numărului de consumatori folosind diferite metode (metoda multiplicatorilor, captură-recaptură, RDS etc.)

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

1.1.3. Implementarea de studii si cercetări privind consumul de droguri la nivel regional si local (judetean)

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

1.2. numărului si caracteristicilor persoanelor admise la tratament ca urmare a consumului de droguri si a patologiei asociate

 

 

1.2.1. Colectarea, analiza si interpretarea datelor referitoare la cererea de tratament ca urmare a consumului de droguri, precum si a patologiei asociate

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

1.2.2. Colectarea datelor referitoare la bolile infectioase (HVB/HVC/HIV, alte boli infectioase) asociate consumului de droguri, prin utilizarea bazei de date (pct. 1.b.1) si prin efectuarea de studii în grupele considerate la risc

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

1.3. numărului de decese si a mortalitătii asociate consumului de droguri

1.3.1. Monitorizarea deceselor cauzate de consumul de droguri si a mortalitătii asociate

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

1.4. tendintelor înregistrate în domeniul reducerii ofertei de droguri

 

 

1.4.1. Elaborarea de indicatori-cheie pentru culegerea de date relevante pentru politica în domeniul infractiunilor legate de droguri, al cultivării ilegale, al pietei drogurilor si al interventiilor pentru reducerea ofertei, precum si dezvoltarea unei strategii de colectare a acestora

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române, prin Agentia Natională Antidrog; Directia de combatere a criminalitătii organizate; Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

- Consiliul Superior al Magistraturii

- Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

- Autoritatea Natională a Vămilor

 

1.4.2. Monitorizarea noilor droguri/amestecuri apărute pe piată prin intermediul Sistemului de Avertizare Rapidă (Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informatii, evaluarea riscurilor si controlul noilor substante psihoactive)

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile/structurile cu atributii în domeniu

 

2. Aplicarea unor sondaje la nivel national, la interval de minimum 2 ani, finantate de la bugetul de stat si coordonate de Agentia Natională Antidrog, privind populatia de risc, nivelul consumului de droguri si al consecintelor

acestuia

2.1. Efectuarea de studii/sondaje în populatia generală referitoare la cunostinte, atitudini, practici despre consumul de droguri si consecintele acestuia

Decembrie 2011

Decembrie 2011

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 


3. Realizarea unor evaluări independente referitoare la politicile de răspuns privind

combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, adoptate de institutiile/organizatiile publice si private, prin monitorizarea  interventiilor din domeniul: prevenirii consumului de droguri, asistentei integrate a consumatorului (ocazional si dependent) si reducerii ofertei de droguri

3.1. Monitorizarea programelor din domeniul reducerii cererii de droguri desfăsurate de diferite institutii/organizatii, conform standardelor EDDRA

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

4. Diseminarea informatiilor către institutiile/organizatiile cu atributii în reducerea

cererii si ofertei de droguri prin facilitarea accesului la informatii si a comunicării între si cu toate institutiile /organizatiile implicate, în vederea adaptării politicilor de răspuns la nevoile identificate, prin:

4.1. Asigurarea resurselor necesare punctelor focale nationale ale

Reitox1 pentru a îndeplini obligatiile si standardele de calitate ale

statutului de membru OEDT.

Contributia punctelor focale nationale la OEDT pe baza acordurilor anuale si cu sprijin corespunzător din partea OEDT

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

4.2. Elaborarea Raportului privind situatia drogurilor în România

Anual

Noiembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile/ structurile cu atributii în domeniu

 

4.3. Completarea tabelelor standard solicitate de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor si Dependentei de droguri (EMCDDA) si a chestionarelor UNODC

Octombrie 2011

Octombrie 2012

Octombrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile/ structurile cu atributii în domeniu

 

4.4. Distribuirea Raportului national către toate institutiile care furnizează date, către partenerii nationali si internationali ai ANA

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

4.5. Organizarea si participarea la cursuri de instruire specifice, în principal la reuniunile EMCDDA/REITOX

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

4.6. Organizarea de ateliere de lucru cu reprezentantii institutiilor publice si private care detin date privind drogurile, pentru implementarea indicatorilor-cheie si a indicatorilor majori EMCDDA, analiza periodică a situatiei în domeniul colectării si raportării datelor si pentru permanenta actualizare a retelelor de colectare a datelor

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

4.7. Elaborarea de instrumente

pentru a evalua mai bine eficacitatea si impactul politicii în materie de droguri (de exemplu, instrumente-model de evaluare, indicatori de eficacitate a politicilor, analize privind cheltuielile publice etc.)

Decembrie 2011

Decembrie 2012

- Inspectoratul General

al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

 

1 Reteaua europeană de informatii privind drogurile si toxicomaniile.

 


V. COORDONARE INSTITUTIONALĂ

Obiectiv general: Asigurarea unei conceptii strategice unitare, coordonarea implementării acesteia, monitorizarea si evaluarea activitătilor de reducere a cererii si a ofertei de droguri si a celor de cooperare internatională, colectarea, procesarea si transmiterea datelor către organismele internationale, de către Agentia Natională Antidrog

 

Obiectiv specific

Activităti pentru realizarea obiectivelor

Termen de evaluare

Termen de realizare

Responsabili

Observatii

1. Dezvoltarea capacitătii institutionale si operationale si consolidarea rolului Agentiei Nationale Antidrog de coordonator national al luptei împotriva traficului si consumului ilicit de droguri

1.1. Elaborarea strategiilor locale ale centrelor de prevenire, evaluare si consiliere antidrog

Decembrie 2011

Decembrie 2011

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

2. Dezvoltarea cooperării între institutiile de aplicare a legii, între acestea si serviciile sociale, de sănătate publică si structurile societătii civile

 

 

 

2.1. Actualizarea, conform noilor cerinte, a protocoalelor de colaborare în domeniile de interes reciproc între institutiile de aplicare a legii, între acestea si serviciile sociale, de sănătate publică si structurile societătii civile

Decembrie 2011

Decembrie 2011

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

2.2. Dezvoltarea retelelor locale de prevenire a consumului ilicit de droguri

Permanent

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

2.3. Organizarea unor întâlniri periodice de informare reciprocă cu toate institutiile implicate în reducerea cererii si ofertei de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

3. Monitorizarea indicatorilor în vederea standardizării acestora în raport cu indicatorii statistici europeni si transmiterea datelor către organismele internationale de control al drogurilor

3.1. Elaborarea rapoartelor periodice de evaluare privind implementarea Strategiei Nationale Antidrog si transmiterea datelor către institutiile si organizatiile nationale si internationale

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

4. Dezvoltarea activitătii de cercetare stiintifică a fenomenului drogurilor

4.1. Facilitarea includerii specialistilor români în teme de cercetare specifice, dezvoltate de agentiile comunitare si de alte organisme internationale interesate de evolutia si tendintele fenomenului drogurilor

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

5. Monitorizarea si evaluarea activitătilor de reducere a cererii si ofertei de droguri desfăsurate de institutiile implicate pentru fundamentarea politicilor antidrog

 

 

 

5.1. Monitorizarea si evaluarea activitătilor de reducere a cererii si ofertei de droguri desfăsurate de institutiile implicate

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

5.2. Monitorizarea si evaluarea utilizării resurselor financiare alocate institutiilor cu responsabilităti în domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

5.3. Realizarea unor prognoze privind fenomenul drogurilor pe baza evaluărilor efectuate

Decembrie 2011

Decembrie 2011

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

6. Informarea organismelor internationale în legătură cu evolutia fenomenului drogurilor

6.1. Realizarea Raportului national privind situatia drogurilor si transmiterea acestuia la EMCDDA

Anual

Anual

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

7. Dezvoltarea activitătilor de elaborare, coordonare si monitorizare a programelor si proiectelor privind reducerea cererii si ofertei de droguri si atragerea de resurse pentru implementarea acestora

 

 

 

7.1. Identificarea institutiilor si organismelor internationale capabile să sustină financiar activitătile nationale de reducere a cererii si ofertei de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

7.2. Elaborarea si adoptarea unei grile de evaluare si monitorizare a programelor si proiectelor antidrog

Decembrie 2011

Decembrie 2011

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

7.3. Monitorizarea prin intermediul centrelor de prevenire, evaluare si consiliere antidrog a programelor si proiectelor locale privind reducerea cererii si ofertei de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

8. Asigurarea reprezentării României pe plan international în legătură cu fenomenul drogurilor

 

 

8.1. Pregătirea documentelor-suport pentru reprezentantii României care participă la reuniuni oficiale internationale consacrate problemei drogurilor

Anual

Decembrie 2012

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog

 

8.2. Asigurarea suportului financiar necesar reprezentării României în cadrul principalelor reuniuni internationale pe linie de droguri

Anual

Decembrie 2012

- Ministerul Administratiei si Internelor

- Inspectoratul General al Politiei Române

 

9. Consolidarea si implementarea Programului Marea Aliantă Română Antidrog prin cooperarea tuturor institutiilor implicate

9.1. Implementarea Programului “Marea Aliantă Română Antidrog” (MARA) având ca obiectiv general constituirea si implementarea Sistemului national integrat de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de droguri în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, în conditiile legii

Decembrie 2011

Decembrie 2011

- Inspectoratul General al Politiei Române/ Agentia Natională Antidrog si institutiile implicate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Arad a unui imobil situat în orasul Sântana, judetul Arad, trecut în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Arad a unui imobil situat în orasul Sântana, str. Mihai Eminescu nr. 24/A, judetul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Sântana nr. 140 din 20 octombrie 2009, cu destinatia sediu al Politiei Orasului Sântana.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 18.


 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Arad

 

Locul unde este situat imobilul

Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului din

domeniul public al unitătii administrativ-teritoriale în domeniul public al statului

Persoana juridică la care se transmite în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. MFP

Orasul Sântana, str. Mihai Eminescu nr. 24/A, judetul Arad

Hotărârea Consiliului Local al Orasului Sântana nr. 140 din 20 octombrie 2009

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Arad

Teren: 936,0 m2

Suprafata construită: 271,0 m2

Nr. cadastral (top):408-410/1

Se va atribui.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 19.


 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila

 

Denumire

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

- în lei -

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/

folosintă/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/

Dat cu titlu gratuit

Tipul bunului

Sediu administrativ

Lotul 3, constructia C2 (fostă C4)

Suprafata totală

utilă = 322,49 rri2,

din care:

Parter windfang cu casa scării = 25,10 m2

Etaj = 297,39 m2

Nr. carte funciară 70004-C2-U2/Făurei

Nr. cadastral 70004-C2-U2/ Făurei

Pe latura nordică:

Lot 2 si Banca Agricolă Sucursala Făurei

Pe latura estică: teren primărie

Pe latura sudică: teren primărie

Pe latura vestică: Str. Păcii

Orasul Făurei, Str. Păcii nr. 2, ap. 2, judetul Brăila

2009

25.2239,80

Contract de apartamentare si de vânzare-cumpărare

Autentificat cu nr. 2.809/

2.12.2009

Adminis­trarea OCPI Brăila

 

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în vederea scoaterii din functiune si casării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la pozitia cu nr. M.FP 150.089 (partial), reevaluat conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în municipiul Târgoviste, bd. Carol I nr. 49, judetul Dâmbovita, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 2 se va face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, în conditiile legii.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 20.

 

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului a cărui valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

150.089

45-340

Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Militară 0705 Târgoviste

Municipiul Târgoviste, bd. Carol I nr. 49, judetul Dâmbovita

5.755.858,01 lei

 

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

Numărul de înregistrare al imobilului depus la M.F.P

Municipiul Târgoviste, bd. Carol I nr. 49, judetul Dâmbovita

 

 

 

 

Ministerul Administratiei si Internelor- Unitatea Militară 0705 Târgoviste

 

 

 

 

Solar 45-340-08

Suprafata construită = 63,00 m2

Suprafata desfăsurată = 63,00 m2

Valoarea contabilă =0,1 lei

150.089 (partial)

 

 

 

 

Becii 45-340-10

Suprafata construită = 170,00 m2

Suprafata desfăsurată = 170,00 m2

Valoarea contabilă = 41.309,84 lei

Beci 2 45-340-11

Suprafata construită = 170,00 m2

Suprafata desfăsurată = 170,00 m2

Valoarea contabilă = 42.207,88 lei

Beci 3 45-340-12

Suprafata construită = 173,00 m2

Suprafata desfăsurată = 173,00 m2

Valoarea contabilă = 21.552,96 lei


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2010-23 ianuarie 2011

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2010-23 ianuarie 2011, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,56% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,88% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,49% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2011.

Nr. 2.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2011

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2011, ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută sunt următoarele:

- 12,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 12,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2011.

Nr. 3.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.