MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 132/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 132         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 februarie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

211. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.637 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

 

Decizia nr. 1.642 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 32 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

95. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002

 

115. - Hotărâre pentru aprobarea participării României la Expozitia Mondială 2015 “Hrănirea planetei, energie pentru viată”, Milano, Italia

 

121. - Hotărâre privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Inspectia Muncii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru dăruirea, devotamentul si profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc, prin obtinerea unor rezultate remarcabile în competitiile internationale de seniori din cursul anului 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv, clasa a II-a cu 2 barete, doamnei Ana Măria Florentina Brânză, sportivă (spadă).

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv, clasa a II-a:

1. doamnei Simona Alexandru, sportivă (spadă);

2. domnului Alexandru Dumitrescu, sportiv (kaiac-canoe);

3. doamnei Loredana lordăchioiu, sportivă (spadă);

4. doamnei Anca Măroiu, sportivă (spadă);

5. domnului Victor Mihalachi, sportiv (kaiac-canoe);

6. doamnei Ana Porgras, sportivă (gimnastică).

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv, clasa a III-a cu 2 barete, doamnei Alina Alexandra Dumitru, sportivă (judo).

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv, clasa a III-a cu 1 baretă:

1. doamnei Măria Diana Bursuc, sportivă (canotaj);

2. doamnei Ioana Crăciun, sportivă (canotaj);

3. doamnei Roxana Cogianu, sportivă (canotaj);

4. doamnei Adelina Cojocariu, sportivă (canotaj).

Art. 5. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv, clasa a III-a:

1. doamnei Nicoleta Albu, sportivă (canotaj);

2. doamnei Oana Corina Căprioriu, sportivă (judo);

3. doamnei Diana Măria Chelaru, sportivă (gimnastică);

4. doamnei Camelia Lupascu, sportivă (canotaj);

5. domnului Ninel Minculescu, sportiv (haltere);

6. doamnei Eniko Mironcic, sportivă (canotaj);

7. doamnei Elena- Amelia Răcea, sportivă (gimnastică);

8. doamnei Teodora Stoica, sportivă (canotaj);

9. doamnei lonelia Zaharia, sportivă (canotaj).

Art. 6. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv, clasa I:

1. domnului Antoniu Buci, sportiv (haltere);

2. domnului Valeriu Calancea, sportiv (haltere);

3. doamnei Daniela Dodean, sportivă (tenis de masă);

4. domnului Tiberiu Dolniceanu, sportiv (scrimă);

5. domnului Rares Dumitrescu, sportiv (scrimă);

6. doamnei Nicoleta Grasu, sportivă (atletism);

7. domnului Cosmin Hâncianu, sportiv (scrimă);

8. doamnei Cristina Hirici, sportivă (tenis de masă);

9. doamnei lulia Necula, sportivă (tenis de masă);

10. domnului Marian Oprea, sportiv (atletism);

11. domnului Ion Iulian Panait, sportiv (lupte);

12. doamnei Elizabeta Samara, sportivă (tenis de masă);

13. domnului Gelu Florin Zalomir, sportiv (scrimă).

Art. 7. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv, clasa a II-a cu 1 baretă, doamnei Ana Măria Pavăl, sportivă (lupte).

Art. 8. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv, clasa a II-a:

1. doamnei Carmen Andreea Amariei, sportivă (handbal);

2. doamnei Camelia Balint, sportivă (handbal);

3. doamnei Florina Măria Chintoan, sportivă (handbal);

4. doamnei Roxana Cocos, sportivă (haltere);

5. doamnei Alice Valentina Elisei Ardean, sportivă (handbal);

6. doamnei Adina Laura Fiera, sportivă (handbal);

7. doamnei Melinda Anamaria Gaiger, sportivă (handbal);

8. doamnei Raluca Oana Haidu, sportivă (gimnastică);

9. domnului Flavius Koczi, sportiv (gimnastică);

10. doamnei Georgeta Narcisa Lecusanu, sportivă (handbal);

11. doamnei Ramona Petruta Maier, sportivă (handbal);

12. doamnei Oana Andreea Manea, sportivă (handbal);

13. doamnei Ada Emilia Moldovan, sportivă (handbal);

14. doamnei Cristina Giorgiana Neagu, sportivă (handbal);

15. doamnei lulia Vasilica Puscasu, sportivă (handbal);

16. doamnei Andreea Mihaela Smedescu, sportivă (handbal);

17. doamnei Ionela Stanca, sportivă (handbal);

18. doamnei Florentina Stanciu, sportivă (handbal);

19. domnului Gheorghită Stefan, sportiv (lupte);

20. doamnei Măria Mihaela Tivădar, sportivă (handbal);

21. doamnei Talida Tolnai, sportivă (handbal);

22. doamnei Paula Claudia Ungureanu, sportivă (handbal);

23. doamnei Clara Stela Vădineanu, sportivă (handbal);

24. doamnei Cristina Georgiana Vărzaru, sportivă (handbal);

25. doamnei Patricia Măria Vizitiu, sportivă (handbal).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 februarie 2011.

Nr. 211.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.637

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Alin lonut Criveanu în Dosarul nr. 6.322/299/2009al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin procurator Loredana Criveanu, lipsind partea Asociatia de Proprietari Bloc B6 Bucuresti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Procuratorul solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că persoanele care nu sunt membre ale asociatiei de proprietari nu au posibilitatea de a ataca în fata instantelor judecătoresti hotărârile adoptate de asociatie, împrejurare care este de natură a îngrădi accesul liber la justitie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, critica vizând, în principal, modalitatea de aplicare a textului de lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 6.322/299/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Alin lonut Criveanu într-o cauză având ca obiect anulare act - obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, îngrădind liberul acces la justitie, întrucât prevăd numai pentru membrii asociatiei de proprietari posibilitatea de a ataca în justitie o hotărâre a adunării generale, desi aceasta le este aplicabilă si proprietarilor care nu sunt membri ai asociatiei.

De asemenea, autorul exceptiei consideră că prin prevederile art. 26 din Legea nr. 230/2007 se încalcă si dreptul ia liberă asociere, deoarece obligă pe proprietar să se înscrie în asociatie, chiar dacă nu doreste acest lucru, în caz contrar neputând ataca în justitie hotărârile asociatiei care îi afectează interesele.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă îsi exprimă opinia în sensul netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că dispozitia legală pretins neconstitutională nu poate fi interpretată în sensul excluderii vreunei categorii sau grup social de la exercitiul drepturilor procesuale pe care Ie-a instituit.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, text de lege care are următorul cuprins: “Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natură să producă daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca în justitie respectiva hotărâre, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea în justitie nu întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanta dispune suspendarea acesteia.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie si în art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere, precum si dispozitiilor art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 20 potrivit căruia nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociatie, din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că sustinerile autorului exceptiei sunt nefondate, întrucât din cuprinsul textului art. 26 din Legea nr. 230/2007 rezultă indubitabil dreptul oricărui proprietar/coproprietar dintr-un imobil cu destinatie de locuinte (unde s-a constituit o asociatie de locatari alcătuită doar dintr-o parte din numărul total al proprietarilor de spatii locative) de a ataca în justitie hotărârea adunării generale a asociatiei, dacă aceasta “este de natură să producă daune intereselor proprietarilor”. Reglementând procedura prin care proprietarii care se consideră nedreptătiti pot ataca în justitie hotărârile asociatiei de proprietari, textul de iege criticat nu face niciun fel de distinctie între proprietarii membri ai asociatiei de proprietari si ceilalti proprietari. Asadar, nu se poate retine că textul de lege criticat ar contraveni principiului constitutional al egalitătii în drepturi sau accesului liber la justitie.

În legătură cu critici similare aduse dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007, Curtea Constitutională s-a pronuntat si în alte rânduri, de exemplu prin Decizia nr. 436 din 26 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2009, sau prin Decizia nr. 1.155 din 11 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 ianuarie 2008, statuând că aceste prevederi legale sunt constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Alin lonut Criveanu în Dosarul nr. 6.322/299/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.642

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 32 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 32 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia de locatari nr. 761 din Galati, Marin Frunză, Mihaela Smadu, Ion Petrică si Neculai Ciubucciu în Dosarul nr. 192/233/2007 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât critica nu respectă conditiile legale cu privire la motivare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 9 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 192/233/2007, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 si art. 32 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia de locatari nr. 761 din Galati, Marin Frunză, Mihaela Smadu, Ion Petrică si Neculai Ciubucciu într-o cauză având ca obiect o cerere de recuzare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii sustin că dispozitiile art. 31 si art. 32 din Codul de procedură civilă încalcă dreptul la un proces public, dreptul la un recurs efectiv si dreptul la apărare, deoarece solutionarea cererii de recuzare nu se face în sedintă publică, cu citarea legală a părtilor, ci prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, împotriva căreia petentul nu poate exercita nicio cale de atac.

Judecătoria Galati apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cercetarea recuzării în camera de consiliu nu încalcă accesul liber la justitie si nici dreptul la apărare, întrucât nu priveste fondul cauzei si nu presupune dezbateri contradictorii. Prin această procedură legiuitorul a avut în vedere solutionarea cu celeritate a cererii de recuzare în scopul evitării tergiversării solutionării fondului cauzei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 31 si art. 32 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul cuprins:

- Art. 31: “Instanta decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezenta părtilor si ascultând pe judecătorul recuzat.

Nu se admite interogatoriul sau jurământul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare.

În cursul judecării cererii de recuzare nu se va face nici un act de procedură.”;

- Art. 32: “încheierea asupra recuzării se citeste în sedintă publică.

Dacă recuzarea a fost admisă, judecătorul se va retrage de la judecarea pricinii.

Încheierea prin care s-a hotărât recuzarea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de judecătorul recuzat urmează să fie păstrate.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor cuprinse în art. 1, 4, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 53, 124, 126 si 148 din Constitutie, art. 6, 13, 14 si 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si dispozitiilor art. 1-10 si art. 30 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor criticate, de exemplu prin Decizia nr. 1.192 din 30 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 21 octombrie 2010, Decizia nr. 1.074 din 14 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, Decizia nr. 231 din 19 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, sau prin Decizia nr. 547 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005.

Curtea a retinut că judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin această reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si operative de solutionare a acestei cereri; încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca odată cu fondul, instanta superioară urmând a reface toate actele si dovezile administrate la prima instantă, atunci când constată că cererea de recuzare a fost pe nedrept respinsă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 32 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia de locatari nr. 761 din Galati, Marin Frunză, Mihaela Smadu, Ion Petrică si Neculai Ciubucciu în Dosarul nr. 192/233/2007 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezentele norme tehnice se aplică persoanelor juridice si fizice care produc, detin, prepară, experimentează, distrug, transportă, depozitează, mânuiesc, folosesc, comercializează sau execută orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor care implică materii explozive.

(2) Prezentele norme tehnice se aplică numai dacă nu se aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prezentele norme tehnice se aplică numai dacă nu aduc atingere reglementărilor privind operatiunile cu materii explozive efectuate de către institutiile publice cu atributii în domeniul apărării, sigurantei nationale si ordinii publice.”

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:

 

Categoria

Nivelul riscului

Nivelul de zgomot

Utilizare

Destinatie

Exemple neexhaustive (numai pentru informare)

0

1

2

3

4

5

1

foarte scăzut

neglijabil

în spatii restrânse sau în interiorul clădirilor cu destinatia de locuintă

divertisment

- focuri bengale

- chibrituri bengale

- betisoare bengale

- pocnitori de Crăciun

- jerbe

- granule scânteietoare

- chibrituri detonante

- pocnitori pentru petreceri

- serpi

- scântei

- pocnitori cu confeti

- bobite explozive

2

scăzut

scăzut

în exterior, în spatii restrânse si care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni

divertisment

- petarde

- baterii si combinatii

- focuri bengale

- betisoare bengale

- bile pocnitoare

- petarde duble

- petarde luminoase

- granule scânteietoare

- jerbe

- pocnitori săltărete

- moriscă săltăreată

- mine

- minirachete

- rachete

- candele romane

- scântei

- moriscă zburătoare

- sori rotitori

3

mediu

Nu este dăunător sănătătii umane.

în exterior, în spatii deschise, vaste si care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni

divertisment

- roti zburătore

- petarde

- baterii si combinatii

- focuri bengale

- petarde luminoase

- jerbe

- mine

- rachete

- candele romane

- tub cu tragere

- sori rotitori

4

mare

Nu este dăunător sănătătii umane.

exclusivă de către pirotehnicieni

divertisment

- mine

- candele romane

- jerbe

- rachete

- sori rotitori

T1

scăzut

 

pe scenă, în interior sau în exterior, utilizate exclusiv de către pirotehnicieni

scenă

 

T2

mare

 

pe scenă, în interior sau în exterior, utilizate exclusiv de către pirotehnicieni

scenă

 

P1

scăzut

 

 

în alte scopuri decât divertisment si scenă

- articole pirotehnice destinate vehiculelor

- alte destinatii tehnice

P2

mare

 

destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni

în alte scopuri decât divertisment si scenă

- destinatii tehnice

 

(2) Articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 si P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni si numai în scopul pentru care sunt destinate.”

4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Articolele pirotehnice pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 612/2010.”

5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Prepararea mecanizată a amestecurilor explozive simple si a emulsiilor explozive la detinători se face cu utilaje conforme, cu respectarea prevederilor din cartea tehnică si a instructiunilor proprii de securitate si sănătate în muncă, elaborate potrivit prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, ale Legii nr. 126/1995, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată.”

6. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spatii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obtinerea autorizatiei de a le detine si comercializa din partea inspectoratului teritorial de muncă si a inspectoratului de politie judetean/Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti si după obtinerea acordului unitătii inspectoratului pentru situatii de urgentă în a cărei rază de competentă functionează.

(2) Etichetarea articolelor pirotehnice se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 612/2010.

(3) Pentru organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 si 4, trebuie obtinute acordurile prevăzute de Legea nr. 126/1995, cu modificările si completările ulterioare, cu cel putin 48 de ore înainte.”

7. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) în vederea autorizării pentru a efectua operatiuni cu materii explozive, persoanele fizice autorizate potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, sau persoanele juridice trebuie să prezinte la inspectoratul teritorial de muncă un dosar care să cuprindă:

a) cerere pentru autorizare, care trebuie să contină cel putin: denumirea, sediul si obiectul activitătii, adresa, numărul de telefon/fax, persoana de contact, precum si tipul materiilor explozive cu care efectuează operatiuni;

b) copie de pe certificatul de înregistrare si statutul operatorului economic;

c) certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizării;

d) cazierul judiciar pentru asociati si administratori din care să rezulte că nu au fost condamnati printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie;

e) planul locatiei unde se realizează activitatea în care să fie evidentiate amplasarea locurilor de muncă, distantele dintre obiectivele interioare, distantele de sigurantă, drumuri interioare, căi ferate uzinale, delimitarea teritoriului, căi de evacuare, la scara 1:1000;

f) schema electrică monofilară de alimentare cu energie electrică a locatiei unde se desfăsoară activitatea;

g) schema privind modul de asigurare a iluminatului;


h) planul cuprinzând dotările si amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea si prevenirea incendiilor;

i) schema instalatiei de protectie contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor măsurării rezistentei prizelor efectuate la termenul scadent;

j) descrierea modului de asigurare a pazei si a gardurilor împrejmuitoare acolo unde este cazul;

k) descrierea modului de asigurare a depozitării materiilor prime si a productiei finite;

l) descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmării si evacuării personalului în caz de pericol;

m) lista mijloacelor de transport în interiorul depozitului;

n) lista cu personalul calificat si autorizat să efectueze operatiuni cu materii explozive.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care detin depozite de materii explozive, în vederea autorizării acestora, trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă suplimentar documentelor si informatiilor prevăzute la alin. (1) următoarele:

a) pentru depozite de explozivi de uz civil, date privind capacitatea maximă de stocare în echivalent TNT, numărul camerelor de stocare si capacitatea acestora, tipul depozitului;

b) pentru depozite de articole pirotehnice, date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor si capacitatea acestora, tipul depozitului;

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot efectua operatiuni cu materii explozive numai după ce, în prealabil, au obtinut autorizatia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Autorizatia prevăzută la alin. (3) se vizează anual de către inspectoratul teritorial de muncă si inspectoratul judetean de politie/Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti.

(5) în vederea obtinerii vizelor anuale, persoana autorizată care solicită viza trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului prin care se certifică faptul că are acelasi obiect de activitate, precum si declaratia pe propria răspundere prin care să mentioneze că nu s-au schimbat conditiile initiale de autorizare.

(6) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

(7) Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului în vederea autorizării, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător si notificate solicitantului înainte de expirarea termenului initial.

(8) Inspectoratul teritorial de muncă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:

a) termenul de procesare a cererii;

b) căile de atac, pentru situatia în care în urma procesării a fost emis un refuz de eliberare a autorizatiei.

(9) în cazul unei cereri sau a unei documentatii incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (8).

(10) în cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

(11) În termen de 10 zile lucrătoare, inspectoratul teritorial de muncă are obligatia de a analiza dosarul, conform domeniului de competentă, după care îl transmite însotit, după caz, de avizul sau refuzul avizării dosarului către inspectoratul judetean de politie/Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti.

(12) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, Inspectoratul judetean de politie/Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti are obligatia de a analiza dosarul, conform domeniului de competentă, după care îl retransmite însotit, după caz, de avizul sau refuzul avizării dosarului către inspectoratul teritorial de muncă.

(13) în situatia în care inspectoratul teritorial de muncă sau inspectoratul judetean de politie/Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti nu avizează dosarul acesta/aceasta trebuie să transmită solicitantului decizia luată si să o motiveze clar.

(14) în cazul în care autoritătile prevăzute la alin. (13) avizează dosarul, inspectoratul teritorial de muncă va elibera solicitantului autorizatia prevăzută în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, după caz.

(15) Persoanele fizice si juridice autorizate, stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, pot presta diverse operatiuni cu materii explozive pe teritoriul României în regim transfrontalier, ocazional sau pe durată determinată, sub rezerva notificării la inspectoratul teritorial de muncă si la inspectoratul judetean de politie/Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, inclusiv prin intermediul Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic, cu cel putin 5 zile lucrătoare anterior începerii activitătii, si a următoarelor informatii:

a) statul membru de origine;

b) datele de identificare si copie după autorizatia din tara sa;

c) datele de identificare ale beneficiarului si locul în care va presta activitatea;

d) date privind materia explozivă folosită si/sau denumirea comercială a acesteia;

e) informatii privind depozitul autorizat de materii explozive pe care îl detine, îl închiriază sau îl utilizează pe teritoriul României;

f) lista artificierilor si/sau pirotehnistilor autorizati si copii după actele doveditoare a autorizării acestora emise de autoritătile competente din tara de origine.

(16) Documentele emise de autorităti competente din alte state membre se depun, în copie, de către prestator, care atestă conformitatea acestora cu originalul, însotite de o traducere neautorizată în limba română.

(17) Persoanele juridice si fizice autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care doresc să presteze activitatea de depozitare sau comercializare a materiilor explozive în regim transnational sau transfrontalier ori prestatorii stabiliti în aceste state, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, trebuie să notifice această intentie la inspectoratul teritorial de muncă/inspectoratul judetean de politie/Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza căruia urmează să îsi desfăsoare activitatea si să prezinte dovada spatiului de depozitare sau de comercializare conforme cu prevederile prezentelor norme tehnice.”

8. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

10. La articolul 25, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în actele însotitoare este obligatoriu să se mentioneze categoria articolelor pirotehnice transportate.”


11. La articolul 34, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în cazul lucrărilor de prospectiuni, explorări geologice, constructii hidroenergetice sau hidrotehnice, constructii sau reparatii de drumuri, căi ferate, precum si al minelor cu o durată de functionare de până la 5 ani, depozitele temporare, prevăzute la art. 31 lit. f), cu exceptia bordeielor, pot fi folosite pe toată durata lucrărilor fără drept de prelungire a duratei de functionare a acestora.”

12. La articolul 36, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Orice depozit de materii explozive poate fi modificat numai în baza unui proiect si poate functiona numai după obtinerea unei noi autorizări.”

13. La articolul 42, alineatul (4) se abrogă.

14. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Depozitele de materii explozive trebuie să fie prevăzute cu instalatii de semnalizare si alarmare.

(2) Modul de alegere si amplasare a acestor instalatii se stabileste prin proiect.”

15. La articolul 59, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazuri exceptionale, de strictă necesitate si numai peste incintele depozitelor subterane, se admit asemenea traversări, însă numai pe bază de proiecte avizate potrivit legii.”

16. La articolul 65, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) La exploatările miniere la zi sau lucrări de inginerie civilă materiile explozive se pot păstra si în firide mobile metalice sau din beton, executate pe bază de proiect avizat de inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îsi desfăsoară activitatea unitătile respective.”

17. La articolul 66, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 66. - (1) încăperile în care se depozitează si se mânuiesc materii explozive pentru articole de vânătoare, perforări de sonde, articole pirotehnice, fuzee antigrindină, capse de alarmare C.F.R., diferite tipuri de cartuse de semnalizare si altele asemenea trebuie să fie construite din materiale incombustibile si să aibă o singură usă de acces confectionată din metal.”

18. Articolul 68 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - (1) Articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, în încăperi construite potrivit prevederilor art. 66, după cum urmează:

a) în clădiri cu spatii comerciale în încăperile de comercializare, numai articole pirotehnice din categoriile 1 si P1, până la o greutate brută de 100 kg;

b) într-o încăpere alăturată spatiului de comercializare care nu serveste locuirii continue de către persoane, numai articole pirotehnice din categoriile 1 si P1, până la o greutate brută de 500 kg;

c) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1, până la o greutate brută de 1.000 kg.

(2) Cantităti mai mari decât cele prevăzute la alin. (1) si articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, P2, T1 si T2 se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice autorizate.

(3) în încăperile în care se păstrează articole pirotehnice se vor asigura conditiile prevăzute de instructiunile producătorului.”

19. Titlul capitolului IX se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IX

Autorizarea artificierilor si pirotehnicienilor”

20. Articolul 114 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 114. - (1) Efectuarea operatiunilor cu explozivi, respectiv lucrări de împuscare, preparare de amestecuri explozive simple si emulsii explozive, transport, manipulare, depozitare, gestionare, distrugere, precum si alte operatiuni specifice acestui domeniu, inclusiv prestarea unor servicii similare, se efectuează numai de către artificieri autorizati.

(2) Utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment din categoria 2, 3 si 4, a articolelor pirotehnice din categoria P2, precum si a articolelor pirotehnice de scenă se încredintează numai persoanelor care sunt autorizate ca pirotehnicieni.

(3) în cinematografie, efectele speciale pentru care este necesară utilizarea de explozivi si/sau articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1 si T2 se realizează numai de către artificieri, respectiv pirotehnicieni autorizati, cu exceptia situatiilor în care declansarea exploziilor/articolelor pirotehnice se face de către interpretul respectivei secvente.”

21. Articolul 115 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 115. - (1) Pot desfăsura activitatea de artificier sau pirotehnician pe teritoriul României cetătenii români si cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, în conditiile prezentelor norme tehnice.

(2) Cetătenii români pot desfăsura activitatea de artificier sau pirotehnician numai după obtinerea calificării profesionale corespunzătoare si ulterior autorizării, în conditiile prezentelor norme tehnice.

(3) Cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pot desfăsura activitatea de artificier sau pirotehnician în conditiile prevăzute la art. 1191.

(4) Autorizarea prevăzută la alin. (2) este dovedită prin carnetul de artificier, respectiv pirotehnician.”

22. Articolul 116 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 116. - (1) Cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician, prevăzute la art. 115, pot fi organizate numai de către furnizorii de formare profesională autorizati, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cursurile necesare calificării în meseria de artificier trebuie să contină cel putin tematici referitoare la:

a) legislatia în domeniul explozivilor;

b) notiuni generale despre explozivi (compozitie, terminologie, domeniul de utilizare, caracteristici termodinamice, reactii chimice explozive, gaze de explozie, clasificare, detonatie, brizantă, capacitatea de lucru, determinarea altor parametri precum umiditatea, densitatea, sensibilitatea chimică la detonatie si soc);

c) descrierea principalilor compusi chimici explozivi;

d) mijloace de initiere si aprindere (capse detonante pirotehnice si electrice, fitiluri detonante si de amorsare, bustere, sistem NONEL, explozoare);

e) scheme de împuscare si de conectare a sistemelor de initiere;

f) transportul, depozitarea, manipularea, evidenta, distrugerea explozivilor;

g) plasarea găurilor, încărcarea, burarea si declansarea încărcăturilor;

h) scheme de legare si de aprindere a explozivilor;

i) rateuri si lichidarea acestora;

j) lucrări de împuscare în locuri cu atmosfere potential explozive;


k) standarde privind explozivii;

l) cerinte de securitate si sănătate în muncă specifice meseriei de artificier;

m) reguli de prevenire si stingere a incendiilor.

(3) Cursurile necesare calificării în meseria de pirotehnician trebuie să contină cel putin:

a) legislatia în domeniul articolelor pirotehnice;

b) notiuni generale despre articole pirotehnice (terminologie, clasificare, mod de realizare, continut de substantă explozivă netă);

c) standarde aplicabile;

d) prevederi privind siguranta publică si de securitate pentru pirotehnicieni;

e) prevederi de securitate si sănătate în muncă specifice meseriei de pirotehnician;

f) reguli privind transportul, depozitarea, manipularea, evidenta si distrugerea articolelor pirotehnice;

g) reguli de prevenire si stingere a incendiilor.”

23. Articolul 117 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 117. - (1) în vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, solicitantii trebuie să depună un dosar care să contină următoarele documente:

a) cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu mentionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidentă, precum si a datelor de contact;

b) copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă/certificat/adeverintă de absolvire a 8 sau 10 clase;

c) certificat medical care să contină mentiunea «clinic sănătos»;

d) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;

e) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infractiuni comise cu intentie.

(2) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerintelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însotite de o traducere neoficială în limba română.

(3) Dosarele prevăzute la alin. (1) se înregistrează si se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.

(4) în situatia în care un furnizor de formare profesională autorizat îsi încetează activitatea, acesta are obligatia de a preda dosarele prevăzute la alin. (1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia si-a desfăsurat activitatea.

(5) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unui dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării.”

24. Articolul 118 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 118. - Furnizorii de formare profesională au obligatia să anunte inspectoratului teritorial de muncă perioada de desfăsurare a cursului de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.”

25. Articolul 119 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 119. - (1) Autorizarea artificierilor, respectiv a pirotehnicienilor se face în baza unui examen sustinut în fata unei comisii formate din reprezentanti ai inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia solicitantul îsi are domiciliul, resedinta sau rezidenta.

(2) Pentru a putea participa si sustine examenul în vederea autorizării ca artificier, respectiv ca pirotehnician, candidatul trebuie să transmită comisiei un dosar care să contină următoarele documente:

a) cerere, care va cuprinde pe lângă datele personale si lucrările pentru care solicită autorizarea;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe certificatul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, certificată de către solicitant;

d) certificat de cazier judiciar care să dovedească faptul că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infractiuni comise cu intentie;

e) certificat medical din care să rezulte faptul că solicitantul este clinic sănătos;

f) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier sau pirotehnician;

g) două fotografii 3x4 cm.

(3) Dovada respectării cerintelor prevăzute la alin. (2) lit. b)-f) poate fi făcută si prin prezentarea unor documente echivalente, emise în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în copie, de către solicitant, care confirmă conformitatea acestora cu originalul, însotite de o traducere neautorizată în limba română.

(4) în cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, inspectoratul teritorial de muncă va contacta autoritătile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pietei interne, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.”

26. După articolul 119 se introduc două noi articole, articolele 1191 si 1192, cu următorul cuprins:

“Art. 1191, - (1) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European pot desfăsura activitatea de artificier sau de pirotehnician, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice în regim de autorizare sau luare în evidentă.

(2) Cetătenii altor state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si cetătenii români care au obtinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pot dobândi calitatea de artificier sau de pirotehnician autorizat potrivit prezentelor norme tehnice în aceleasi conditii ca si cetătenii români.

(3) Cetătenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si cetătenii români care au dobândit calitatea de artificier ori de pirotehnician autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, calitate certificată de o autoritate competentă din aceste state membre, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând artificierii sau pirotehnicienii autorizati, întocmit pe specialităti de Inspectia Muncii, în vederea exercitării profesiei în România, în conditiile legii, fiind exceptati de la procedura de examinare prevăzută la art. 119.


(4) Cetăteanul unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, autorizat ca artificier ori pirotehnician, care exercită în mod legal această profesie în statul membru de origine sau de provenientă, poate exercita temporar ori ocazional pe teritoriul României activitătile specifice profesiei de artificier sau de pirotehnician, fiind exceptat de la procedura de examinare reglementată la art. 119.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (3) si (4) au dreptul să exercite pe teritoriul României fără parcurgerea procedurii de autorizare reglementată la art. 119 numai tipul de lucrări pentru care au fost autorizate deja în statul membru de stabilire sau de provenientă si cu notificarea prealabilă a inspectoratului teritorial de muncă, înainte de începerea lucrărilor.

Art. 1192. - (1) Cererea de autorizare ca artificier sau pirotehnician se adresează inspectoratului teritorial de muncă din judetul de domiciliu sau de resedintă si va fi însotită de actele doveditoare privind îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezentele norme tehnice.

(2) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, inspectoratul teritorial de muncă va informa solicitantul cu privire la data programării examenului de autorizare, care nu poate depăsi 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

(3) Data programată pentru examen poate fi amânată o singură dată, cu maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectată de această prelungire. Modificarea datei programate pentru examen trebuie motivată si notificată solicitantului înainte de expirarea termenului initial.

(4) în cazul în care solicitantul nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însotită de actele doveditoare, inspectoratul teritorial de muncă îi comunică acestuia refuzul de participare la examenul de autorizare ori, după caz, necesitatea completării documentelor impuse de lege. În cazul în care unei persoane îi este refuzată participarea la examenul de autorizare, comunicarea trebuie să fie motivată clar, argumentând cauzele.

(5) în situatia necesitătii completării documentelor impuse de lege, inspectoratul teritorial de muncă va comunica persoanei în cauză, în termen de maximum 10 zile de la depunerea documentatiei complete, data programării examenului, care nu poate să depăsească 30 de zile calendaristice de la data depunerii noilor documente.

(6) Absolventii cursurilor de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician care, din diverse motive, nu s-au prezentat la data fixată pentru examenul de autorizare vor depune o cerere la inspectoratul teritorial de muncă în vederea solicitării unei reprogramări a acestuia.”

27. Articolul 120 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 120. - (1) Examinarea în vederea autorizării se face în functie de tipul de lucrări pe care solicitantul intentionează să le execute.

(2) Examinarea solicitantilor pentru exercitarea activitătii de artificier va avea în vedere verificarea cunostintelor cel putin în ceea ce priveste:

a) actele normative din domeniul explozivilor;

b) notiuni despre explozivi si mijloace de initiere;

c) modul în care trebuie efectuate lucrările pe care le execută un artificier;

d) reguli privind prevenirea si stingerea incendiilor;

e) reguli de sănătate si securitate în muncă aplicabile activitătii.

(3) Examinarea solicitantilor pentru exercitarea activitătii de pirotehnician va avea în vedere verificarea cunostintelor cel putin în ceea ce priveste:

a) actele normative din domeniul articolelor pirotehnice;

b) notiuni despre articole pirotehnice, clasificare, tipuri, terminologie, standarde;

c) modul în care trebuie efectuate lucrările pe care le execută un pirotehnician;

d) reguli privind prevenirea si stingerea incendiilor;

e) reguli de sănătate si securitate în muncă aplicabile activitătii.

(4) Rezultatele examenului de autorizare pentru exercitarea activitătii de artificier, respectiv de pirotehnician se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei.

(5) Decizia de nepromovare a examenului de autorizare pentru exercitarea activitătii de artificier sau de pirotehnician se motivează în mod clar, prezentându-se cauzele, si poate fi contestată la Inspectia Muncii si, după caz, atacată la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

(6) După promovarea examenului, solicitantul trebuie să efectueze o practică timp de două luni sub supravegherea unui artificier autorizat, respectiv pirotehnician autorizat si cu experientă, timp în care va executa lucrări cu explozivi sau articole pirotehnice care să îi permită să desfăsoare singur activitatea pentru care a fost autorizat.

(7) Eliberarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat se face după ce acesta face dovada că a parcurs perioada de practică prevăzută la alin. (6) si constă în eliberarea acestuia, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 10 a) si 10 b), sau înscrierea unei noi operatiuni, după caz.

(8) Eliberarea carnetelor de artificier, respectiv de pirotehnician sau înscrierea unor noi activităti în acestea se face de către inspectoratul teritorial de muncă.

(9) Exercitarea activitătii pentru care s-a obtinut autorizatia este permisă numai pentru tipul de lucrări înscrise în carnet.

(10) Extinderea autorizatiei pentru alte operatiuni decât cele pentru care o persoană a fost autorizată la o anumită dată ca artificier sau pirotehnician implică o nouă examinare, urmată de o nouă perioadă de practică de două luni, potrivit prevederilor alin. (2)-(8).”

28. După articolul 120 se introduc două noi articole, articolele 1201 si 1202, cu următorul cuprins:

“Art. 1201. - (1) Lucrările pe care le poate executa un artificier autorizat sunt următoarele:

1. În subteran:

a) lucrări de împuscare în subteran în mine grizutoase;

b) lucrări de împuscare în subteran în mine negrizutoase;

c) lucrări de împuscare în alte lucrări subterane de tip minier (de exemplu, tuneluri, galerii de aductiune, încăperi pentru utilaje);

2. la suprafată:

a) lucrări de împuscare la exploatări miniere la zi, constructii de drumuri si terasamente, demolări sau derocări de altă natură;

b) lucrări de împuscare subacvatice executate de la suprafată;

c) lucrări de împuscare a obiectelor din metal;

d) lucrări de împuscare în prospectiuni geologice, seismice, perforări de sonde;

e) lucrări de împuscare în medii calde;

f) lucrări de realizare a efectelor speciale în productia de filme;

g) lucrări pentru dislocarea buturugilor cu rădăcini;


h) lucrări de dezmembrare a supragabaritilor; i) lucrări de spargere a ghetii si de eliberare a blocărilor cu sloiuri de gheată; j) lucrări speciale; k) transport explozivi.

(2) în cazul operatiunilor subacvatice cu explozivi unde este necesară interventia scafandrilor, acestia, pe lângă detinerea brevetului de scafandru, trebuie să fie autorizati ca artificieri.

(3) Nu se consideră lucrări de împuscare în subteran lucrările care se execută sub nivelul solului care nu au drept scop realizarea unor lucrări de tip minier sau lucrările de demolare care se execută începând de la nivelul solului în jos.

(4) Un artificier autorizat pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. a) poate executa si lucrări prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) si c), iar un artificier autorizat pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) poate executa si lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. c) si invers.

Art. 1202. - Operatiunile pe care le poate efectua un pirotehnician autorizat sunt următoarele:

a) realizarea focurilor de artificii cu efecte luminoase sau sonore prin utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment;

b) efectuarea de efecte luminoase sau acustice în timpul spectacolelor care se desfăsoară în interior ori exterior prin utilizarea articolelor pirotehnice de scenă;

c) utilizarea de alte articole pirotehnice, cum ar fi mijloacele de semnalizare acustice si luminoase de diferite tipuri, de combatere a dăunătorilor si protectie a plantelor în agricultură, mijloacele producătoare de fum si ceată, precum si altele asemenea cu întrebuintări tehnice;

d) realizarea de efecte speciale în productii cinematografice prin utilizarea de articole pirotehnice.”

29. Articolul 121 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 121. - (1) Dosarele prevăzute la art. 119 alin. (2) se înregistrează si se păstrează la inspectoratele teritoriale de muncă la care au fost depuse pentru persoanele cărora Ie-a fost eliberat carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician.

(2) Persoanelor care nu au promovat examenul de autorizare dosarul li se restituie pe bază de semnătură.

(3) Solicitantul poate relua procedura de autorizare numai după o perioadă de 30 de zile de la data restituirii dosarului.

(4) Autorizatiile de artificieri si pirotehnicieni acordate anterior prezentelor reglementări rămân valabile, în conditiile legii.”

30. Articolul 122 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 122. - (1) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligatia să tină evidenta nominală a tuturor artificierilor si pirotehnicienilor autorizati, atât pentru cei salariati la diversi operatori economici, cât si pentru cei care practică această activitate în mod independent. Evidenta respectivă trebuie să contină numele persoanei autorizate, domiciliul, resedinta sau rezidenta acestuia, tipul de lucrări pentru care este autorizat, data eliberării autorizatiei, alte informatii.

(2) Inspectia Muncii va publica pe site-ul institutiei lista completă a artificierilor si pe cea a pirotehnicienilor autorizati, pe care le actualizează ori de câte ori este necesar.

(3) Operatorii economici care au angajati artificieri si pirotehnicieni autorizati au obligatia să comunice inspectoratelor teritoriale de muncă numele persoanelor autorizate angajate si orice schimbare a acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la angajare si, respectiv, de la schimbare.

(4) Artificierii si pirotehnicienii autorizati au obligatia, atunci când se schimbă datele lor de identificare, să comunice modificările respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare, prin postă sau prin PCU electronic, inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistrati.

(5) Artificierii si pirotehnicienii, în cazul în care îsi schimbă domiciliul, resedinta sau rezidenta, au obligatia ca, prin postă sau prin PCU electronic, concomitent cu îndeplinirea prevederilor alin. (4), să solicite înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia si-au stabilit noul domiciliu sau noua rezidentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare.

(6) Inspectia Muncii va actualiza listele prevăzute la alin. (2) cu noile informatii prevăzute la alin. (4) si (5) ale artificierului sau pirotehnicianului respectiv.”

31. Articolul 123 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 123. - (1) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician poate fi suspendat de către inspectorii de muncă cu atributii de control în acest domeniu, pe o perioadă de 3 luni, în situatia în care se constată abateri ale titularului de la prevederile legale privind securitatea si sănătatea în muncă.

(2) Atunci când constată abateri de la prevederile legale privind siguranta publică, organele de politie pot face propuneri inspectoratelor teritoriale de muncă în vederea suspendării carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician, pentru o perioadă de 3 luni.

(3) Artificierul sau pirotehnicianul căruia i s-a suspendat carnetul are obligatia să predea acest carnet inspectoratului teritorial de muncă emitent, care îl va înapoia titularului după expirarea perioadei de suspendare.

(4) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician se anulează de către inspectoratul teritorial de muncă emitent în următoarele cazuri:

a) ca urmare a încălcărilor grave sau repetate ale prevederilor legale privind regimul explozivilor/articolelor pirotehnice;

b) la întreruperea activitătii pentru o perioadă de mai mult de 4 ani.”

32. Articolul 124 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 124. - (1) în cazul anulării carnetului de artificier/pirotehnician prevăzute la art. 123 alin. (4), acesta se predă inspectoratului teritorial de muncă emitent.

(2) Obtinerea unui nou carnet este posibilă numai după trecerea a cel putin 2 ani de la data anulării, pe baza unui nou examen de autorizare.”

33. Articolul 125 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 125. - (1) Anual, artificierii, respectiv pirotehnicienii autorizati au obligatia să efectueze examene psihologice, din care să rezulte dacă acestia sunt sau nu sunt apti pentru activitatea pe care o îndeplinesc.

(2) Concluzia examenului prevăzut la alin. (1) se va transmite de către psihologul care l-a efectuat direct persoanei examinate, care are obligatia de a o transmite inspectoratului teritorial de muncă, în copie.

(3) Examinarea psihologică trebuie efectuată cu 30 de zile înainte de data expirării valabilitătii ultimei examinări psihologice.

(4) Neefectuarea examenului psihologic în termenul prevăzut atrage suspendarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician până la momentul efectuării examinării, iar în cazul în care examinarea nu este efectuată în următoarele 3 luni, se va proceda la anularea carnetului.


(5) în cazul în care în urma efectuării examenului psihologic rezultă că persoana examinată nu este aptă să îsi exercite meseria, i se retrage dreptul de practicare a meseriei de artificier sau pirotehnician si i se anulează carnetul.

(6) Efectuarea instructajelor în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, precum si a celor privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.”

34. La articolul 1251, alineatul (4) se abrogă.

35. După articolul 1251 se introduc cinci noi articole, articolele 1252-1256, cu următorul cuprins:

“Art. 1252. - Operatorii economici care au ca lucrători artificieri sau pirotehnicieni autorizati, precum si artificierii si pirotehnicienii autorizati care îsi desfăsoară activitatea în mod independent, dar care sunt stabiliti într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European si care efectuează operatiuni cu explozivi ori articole pirotehnice în regim transnational sau transfrontalierîn România, au obligatia să anunte cu 5 zile înainte de desfăsurarea activitătilor respective, inclusiv prin intermediul PCU electronic, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îsi desfăsoară activitatea.

Art. 1253. - (1) Procedurile si formalitătile de autorizare prevăzute în prezentele norme tehnice pot fi îndeplinite si prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

(2) Prevederile prezentelor norme tehnice referitoare la PCU electronic se aplică în 60 de zile de la data operationalizării acestuia.

Art. 1254. - În cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizărilor sau notificărilor prevăzute de prezenta hotărâre, inspectoratul teritorial de muncă contactează autoritătile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI), în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 1255. - Autorizarea artificierilor si pirotehnicienilor, a depozitelor pentru materiile explozive si a serviciilor cu materii explozive este exceptată de la procedura aprobării tacite, astfel cum aceasta este reglementată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 1256. - Prevederile privind procedurile si formalitătile de autorizare, precum si autorizarea artificierilor si pirotehnicienilor, reglementate de prezentele norme tehnice, se completează cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.”

36. Capitolul X “Conditiile ce trebuie îndeplinite în vederea autorizării pentru activitatea de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii” se abrogă.

37. În titlul si în cuprinsul hotărârii, termenii “pirotehnist” si “pirotehnist pentru focuri de artificii” se înlocuiesc cu termenul “pirotehnician”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta hotărâre transpune dispozitiile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în domeniul serviciilor cu explozivi de uz civil si articole pirotehnice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea obligatiilor ce rezultă din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Károly Borbély,

secretar de stat

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 95.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării României la Expozitia Mondială 2015 “Hrănirea planetei, energie pentru viată”, Milano, Italia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României, în perioada 1 mai-31 octombrie 2015, la Expozitia Mondială 2015 “Hrănirea planetei, energie pentru viată”, Milano, Italia, denumită în continuare expozitie mondială.

Art. 2. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, coordonează procesul de pregătire si de participare a României la expozitia mondială.

(2) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveste organizarea si participarea României la expozitia mondială se asigură de comisarul general al Sectiunii române.

(3) Comisarul general al Sectiunii române este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea MAE.

Art. 3. - (1) în vederea elaborării conceptului de participare a României la expozitia mondială se constituie o comisie de organizare.

(2) Comisia de organizare este condusă de comisarul general al Sectiunii române si are în componentă reprezentanti, la nivel de secretar de stat, din cadrul următoarelor ministere:

a) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului;

b) Ministerul Culturii si Patrimoniului National;

c) Ministerul Mediului si Pădurilor;

d) Ministerul Educatiei, Cercetări, Tineretului si Sportului;

e) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

f) Ministerul Finantelor Publice;

g) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(3) Desemnarea reprezentantilor prevăzuti la alin. (2) se face prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Comisia de organizare va coopera si cu alte institutii publice si private, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

(5) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanti ai autoritătilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităti si institutii publice, precum si ai persoanelor juridice de drept privat.

Art. 4. - Comisariatul general pentru expozitii mondiale functionează în cadrul MAE, în subordinea comisarului general al Sectiunii române. Comisariatul general pentru expozitii mondiale are următoarele atributii principale:

a) implementează conceptul si programul de participare a României la expozitia mondială si asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatori;

b) colaborează cu organizatorii expozitiei mondiale pentru pregătirea si realizarea activitătilor cuprinse în programul acestora si realizează în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea si participarea României la expozitia mondială;

c) participă la elaborarea caietului de sarcini si la organizarea licitatiilor, în conditiile legii, pentru proiectarea, organizarea si realizarea pavilionului si a celorlalte manifestări prin care România va fi reprezentată la expozitia mondială;

d) asigură managementul organizatoric si monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expozitia mondială, pe parcursul etapelor de pregătire, de desfăsurare a participării, de închidere a expozitiei, inclusiv pe perioada de dezafectare a pavilionului si de predare a locatiei;

e) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăsurarea propriei activităti, precum si pentru asigurarea participării României la expozitia mondială;

f) coordonează activitătile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promotionale, precum si realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expozitia mondială;

g) asigură îndeplinirea altor atributii si sarcini stabilite de ministrul afacerilor externe pentru participarea în bune conditii la expozitia mondială;

h) prezintă periodic ministrului afacerilor externe rapoarte privind stadiul pregătirii si desfăsurării participării României la expozitia mondială, precum si modul de gestionare a fondurilor aferente.

Art. 5. - (1) Se autorizează MAE să obtină venituri din închirierea unor spatii cu destinatia de desfăsurare de activităti comerciale, de natura alimentatiei publice cu specific national si a vânzării de suveniruri românesti reprezentative, în cadrul pavilionului României.

(2) Suprafata alocată pentru activităti comerciale nu poate depăsi 20% din suprafata construită totală a pavilionului.

(3) închirierea spatiilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitatie publică. Licitatia publică se organizează pe bază de norme interne, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe, care vor contine cel putin: modalitatea de publicitate a intentiei MAE de selectare a unor operatori economici pentru desfăsurarea de activităti comerciale; termenii de referintă pentru selectare; modelul de contract; numărul minim de operatori economici care trebuie să depună oferta; calendarul procedurii.

(4) Chiria încasată se virează integral la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii si participării României la expozitia mondială se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MAE, capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”.

(2) Organizarea actiunilor de reprezentare si protocol în Italia, pe durata desfăsurării expozitiei mondiale, se realizează în conformitate cu legislatia în vigoare privind modul si conditiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare si celelalte reprezentante ale României în străinătate pot să organizeze actiuni de protocol si de reprezentare si se efectuează cu aprobarea comisarului general pentru Sectiunea română la expozitia mondială.

(3) în bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse si cheltuielile cu diurnele legale, cazarea si transportul ziaristilor, ale membrilor colectivelor artistice, sportive, stiintifice si altele asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expozitiei mondiale.


(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) se suportă de la titlul “Bunuri si servicii”, capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”.

(5) Scăderea din contabilitate a contravalorii eventualelor pagube care pot apărea în timpul participării la expozitia mondială si care nu se datorează culpei vreunei persoane se face, în conditiile legii, pe baza aprobării ministrului afacerilor externe, în calitatea sa de ordonator principal de credite.

(6) în urma închiderii expozitiei mondiale, bunurile de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinând pavilionului României, inclusiv structurile de constructie si amenajare, se scot din functiune, se casează, se transferă la misiunile diplomatice, oficiile consulare si celelalte reprezentante ale României în străinătate, se donează, se repatriază sau se valorifică în Italia, după caz, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(7) Lista bunurilor prevăzute la alin. (6) si destinatia acestora se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(8) în completarea alocatiilor bugetare prevăzute la alin. (1) si (4) se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice din tară si din străinătate, precum si alte surse atrase în conditiile legii.

(9) Elaborarea conceptului de participare la expozitia mondială se realizează prin dezbatere publică, cu consultarea institutelor de arhitectură, institutelor de cercetare-dezvoltare, a principalelor institutii culturale.

(10) Comisarul general pentru Sectiunea română răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării si participării României la expozitia mondială, potrivit prevederilor legale.

(11) Structura detaliată a bugetului aferent pregătirii si participării României la expozitia mondială se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 115.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Inspectia Muncii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) si ale art. 11 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Inspectia Muncii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă, în conditiile legii.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Inspectia Muncii împreună cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor emite normele tehnice privind modul de utilizare a retelei constituite potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicatii Speciale să achizitioneze de pe piata publică servicii de comunicatii de buclă locală sau alte tipuri de servicii de comunicatii pe care Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu le poate asigura cu resurse proprii, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru Inspectia Muncii, si să gestioneze reteaua constituită conform cerintelor beneficiarului.

Art. 4. - (1) Modul de recuperare a costurilor pentru serviciile prevăzute la art. 3, precum si orice alte detalii se stabilesc prin protocol comun, încheiat între Inspectia Muncii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Clauzele protocolului se pot renegocia anual, la cererea uneia dintre părti.

Art. 5. - (1) Costurile pentru serviciile achizitionate potrivit art. 3 se recuperează de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale din sumele alocate cu această destinatie în bugetul Inspectiei Muncii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Cu sumele rezultate în urma acestei activităti, încasate în cadrul aceluiasi exercitiu financiar, Serviciul de Telecomunicatii Speciale reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 121.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.