MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 124/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 124         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 februarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

68. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brăila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Brăila

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

40. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

247. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema “Istoria aurului - Paftaua de la Curtea de Arges”

 

7. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2011

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

1. - Decizie privind înfiintarea unei comisii de lucru

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brăila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Brăila

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brăila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 si 378 bis din 4 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chiscani”:

- la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 13, 17, 19 si 21;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “157.080,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 16,679 km, din care: pietruite - 16,679 km, Str. Tineretului - 1,500 km, Str. Câmpului - 2,438 km, Str. Scolii - 2,500 km, Str. Noianului -1,765 km, str. Sf. Vasile - 0,150 km, Str. Păcii -0,575 km, str. Sf. Gheorghe -0,575 km, str. Sf. Măria - 0,400 km, str. Sf. Nicolae - 0,750 km, str. Sf. Cuvioasa Parascheva - 0,450 km, str. Sf. Dumitru - 0,547 km, Str. Vadului - 0,100 km, str. Vasile Alecsandri - 0,425 km, str. Camil Peters - 0,250 km, str. Petre Ispirescu - 0,225 km, str. George Topîrceanu - 0,625 km, str. Ion Minulescu - 0,550 km, str. George Bacovia - 0,150 km, str. Ion Agîrbiceanu - 0,375 km, str. Ion Creangă - 0,450 km, str. Mateiu Caragiale - 1,054 km, str. Tudor Vianu - 0,225 km, str. Mihai Eminescu - 0,425 km, str. George Călinescu - 0,175 km”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2001”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.824.794,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 8,285 km, din care: pietruite - 8,285 km, Str. Piersicului - 0,725 km, Str. Părului - 0,725 km, Str. Nucului - 0,725 km, Str. Scolii - 0,725 km, Str. Mărului - 0,725 km, Str. Ciresului - 0,725 km, Str. Zarzărului - 1,000 km, Str. Prunului - 1,000 km, Str. Alunului - 1,025 km, Str. Corcodusului - 0,185 km, Str. Visinului - 0,125 km, Str. Caisului  - 0,275 km, Str. Dudului - 0,200 km, Str. Roscovei - 0,125 km”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2001”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “787.411,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 5,925 km, din care: pietruite - 5,925 km, Str. Panselutelor - 0,200 km, Str. Crizantemelor - 0,375 km, Str. Nuferilor - 0,250 km, Str. Ghioceilor - 0,250 km, Str. Narciselor - 0,400 km, Str. Zambilelor - 0,525 km, Str. Lăcrămioarelor - 0,525 km, Str. Berzei - 0,250 km, str. Petropolis -1,100 km, Str. Digului -1,100 km, Str. Turcului - 0,950 km”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2001”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “458.304,00, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 14,470 km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “136.261,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.121,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “36.963,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil satul Chiscani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Clădire clorinare apă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “24.214,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil satul Chiscani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediul consiliului local, Vecinătăti: N - cămin cultural II, S - Federalcoop, E - scoală, teren fotbal, V - DJ 212, Suprafată totală teren - 2.217 mp, din care: Suprafată construită - 190 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “121.687,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată totală teren - 1.320 mp, din care: Suprafată construită - 606 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “68.771,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Vecinătăti: N - cămin cultural I, S - clădire primărie, E - teren fotbal, V - DJ 212, Suprafată totală teren - 1.103,00 mp, din care: Suprafată construită - 766 mp, regim de înăltime P+1, constructie din cărămidă, planseu din beton armat, sarpantă din lemn”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “207.945,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată totală teren - 3.814 mp, din care: Suprafată construită - 332 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.281.860,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil satul Chiscani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: grădinită + scoala cu clasele I-IV, Suprafată totală teren - 2.444 mp, Suprafată totală construită - 559 mp, din care: Clădire grădinită - Suprafată construită - 213 mp, Clădire scoală clasele I-IV, Suprafată construită - 312 mp, grup sanitar - fosă septică, Suprafată construită - 34 mp”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1930, 1976, 1930, 2007”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “218.935,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil satul Chiscani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: grădinită + scoală cu clasele I-VIII, Vecinătăti: N - dispensar uman, S - proprietar particular, E - stradă comunală, V - stradă comunală, Suprafată totală teren - 4.399 mp, din care: Suprafată totală construită - 801 mp, Clădire grădinită, Suprafată construită - 223 mp, Clădire scoală cu clasele I-VIII, Suprafată construită - 578 mp, Constructii din cărămidă, acoperite cu tablă”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1928, 1979”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “412.393,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil satul Lacu Sărat”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: grădinită + scoală cu clasele I-IV, Vecinătăti: N - proprietar particular, S - stradă comunală, E - teren fotbal, V - cămin cultural Lacu Sărat, Suprafată totală teren - 5.182 mp, din care: Suprafată totală construită - 282 mp, Clădire grădinită, Suprafată construită - 91 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, planseu cu sarpantă din lemn, Clădire scoală cu clasele I-IV, Suprafată construită- 191 mp, Constructie din zidărie acoperită cu tablă”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1935”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “42.995,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 18, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil satul Chiscani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală cu clasele I-VIII, Vecinătăti: N - teren primărie, S - proprietar particular, E - stradă comunală, V - sediu primărie, Suprafată totală teren - 4.552 mp, din care: Suprafată construită - 555,00 mp, Constructie din cărămidă, planseu din beton, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “379.267,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil satul Vărsătura”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală cu clasele I-IV, Vecinătăti: N - proprietar particular, S - ocolul silvic, E - DE 584, V - proprietar particular, Suprafată total teren - 1.106 mp, din care: Suprafată construită - 102 mp, Constructie din zidărie, planseu paiantă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “15.264,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 22, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Statie auto satul Chiscani”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “17.654,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 23, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan satul Chiscani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: teren sport, Suprafată teren - 6.329 mp, împrejmuire gard plasă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “37.130,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 24, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan satul Lacu Sărat”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: teren sport, Vecinătăti: N - proprietar particular, E - sediu fost CAP Chiscani, S - stradă comunală, V - scoală Lacu Sărat, Suprafată teren - 6.680 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “30.622,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

- la pozitia nr. 25, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan satul Chiscani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: cimitir comunal, Suprafată teren - 38.506 mp, împrejmuire gard plasă, plăci beton, Vecinătăti: N - proprietar particular (Vasile Ioana), S, E, V - drum exploatare”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009”;

c) după pozitia nr. 27 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 28-31, potrivit anexei nr. 1;

- sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

2. La anexa nr. 11 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciresu”:

- La sectiunea I “Bunuri imobile”: a ) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Total lungime străzi - 35,482 km, din care: asfalt - 2,568 km, pietruit - 31,264 km, pământ - 1,650 km, satul Ciresu - 10,242 km, din care: asfalt - 1,150 km, pietruit - 9,092 km, satul Scărlătesti - 10,590 km, din care: asfalt - 1,418 km, pietruit - 9,172 km, satul Vultureni - 5,150 km, din care: pietruit- 4,900 km, pământ - 0,250 km, satul Batogu - 7,850 km, din care: pietruit - 7,450 km, pământ - 0,400 km, satul lonesti - 1,650 km, din care: pietruit - 0,650 km, pământ - 1,000 km”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Ciresu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediu primărie, Vecinătăti: N - post politie, S - DJ 203P, E - proprietate particulară, V - drum comunal, Suprafată totală teren - 2.275 mp, din care: Suprafată construită- 307 mp, din care: Clădire sediu administrativ -159 mp, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, Clădire remiză PSI - suprafată construită - 104 mp, Clădire din prefabricate din beton, acoperită cu plăci din azbociment, Magazie - suprafată construită - 44 mp, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuire: gard din beton si fier, Lungime - 116,75 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “72.430,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Ciresu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cămin cultural, Vecinătăti: N - drum comunal, S - proprietate particulară, E - DJ 203P, V - proprietate particulară, Suprafată teren -2.306 mp, din care: Suprafată construită - 447 mp, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuire: gard din beton si fier, Lungime - 101 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “138.968,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Batogu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: cămin cultural, Vecinătăti: N - casă parohială, S - DJ 203R, E - Parohia Batogu, V - drum comunal, Suprafată teren - 1.680 mp, din care: Suprafată construită - 302 mp, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, Capacitate - 100 locuri”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “30.537,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Scărlătesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cămin cultural, Vecinătăti: N - păsune comunală, S - drum comunal, E - proprietate particulară, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 2.110 mp, din care: Suprafată construită - 298 mp, Clădire din cărămidă acoperită cu tablă, Capacitate - 100 locuri”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “26.035,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Vultureni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: cămin cultural, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - DJ 203, E, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 1.999 mp, Suprafată construită - 209 mp, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, Capacitate - 100 locuri, împrejmuire - gard din beton, Lungime - 23 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “21.409,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Ciresu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală cu clasele I-VIII, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S, E - proprietate particulară, V - drum comunal, Suprafată teren - 5.670 mp, din care: Suprafată construită totală - 1.003 mp, din care: Scoală corp A (4 săli, un hol, o cancelarie, un cabinet director, un laborator, un cabinet informatică) - 596 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, Scoală corp B (două săli clasă, un hol) - 104 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, Magazie (două camere) - 54 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, Magazie lemne - 60 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu plăci din azbociment, Grup sanitar- 18 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu plăci din azbociment, Atelier scoală - 171 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, împrejmuire - gard din beton, Lungime - 102,85 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “93.054,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Batogu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală cu clasele I-VIII, Vecinătăti: N - DJ 203R, S - proprietate particulară, E - drum comunal, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 3.498 mp, Suprafată construită - 690 mp, din care: Scoală corp A (3 săli de clasă, hol, bibliotecă, cancelarie, birou) - Suprafată construită - 317 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, Scoală corp B (două săli de clasă, magazie, hol), Suprafată construită -132 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, Scoală veche (două săli de clasă) - suprafată construită - 92 mp, clădire construită din cărămidă acoperită cu tablă, Magazie - Suprafată construită - 92 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, Grup sanitar - Suprafată construită - 48 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, Centrală termică - Suprafată construită - 6 mp, Constructie din rigips acoperită cu tablă, împrejmuire din beton si gard din plasă sârmă, Lungime - 40 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “495.923,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Scărlătesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală cu clasele I-VIII, Vecinătăti: N - păsune comunală, S - drum comunal, E - proprietate particulară,

V - drum comunal, Suprafată totală teren - 2.212 mp, din care: Suprafată construită - 309 mp, din care: Clădire scoală - Suprafată construită - 213 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, Grup sanitar - Suprafată construită - 32 mp, Put forat - Suprafată construită - 64 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “8.655,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Scărlătesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală cu clasele I-VIII, Vecinătăti: N - păsune comunală, S - drum comunal, E - proprietate particulară,

V - Parohia Scărlătesti, Suprafată totală teren - 11.420 mp, din care: Suprafată construită totală - 294 mp, din care: Clădire scoală - 199 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, Atelier scoală - Suprafată construită - 95 mp, Constructie din cărămidă cu planseu din beton, împrejmuire cu gard din plasă sudată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2.353,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Vultureni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoală cu clasele I-VIII, Vecinătăti: N - drum comunal, S - proprietate particulară, E - drum comunal,

V - proprietate particulară, Suprafată totală teren - 7.122 mp, din care: Suprafată construită - 759 mp, din care: Clădire scoală nouă - 458 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, Clădire scoală veche sat Vultureni, Suprafată construită - 170 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, Clădire grădinită - Suprafată construită - 91 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, Grup sanitar - Suprafată construită - 40 mp, împrejmuire: gard din beton si plasă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “509.172,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Ciresu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: grădinită de copii, Vecinătăti: N - drum comunal, S - teren primărie, E - proprietate particulară, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 1.740 mp, din care: Suprafată construită - 311 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuire - gard din fier forjat, Lungime - 29 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “450.073,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Scărlătesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: grădinită de copii, Vecinătăti: N - drum comunal, S - teren proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - proprietate particulară, Suprafată totală teren - 2.406 mp, din care: Suprafată construită - 327 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, împrejmuire: gard din plasă sudată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “451.743,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Ciresu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Dispensar uman, Vecinătăti: N - teren primărie, S - drum comunal, E - S.C. Popalex - SRL, V - bloc 18 ap., Suprafată teren - 1.695 mp, din care: Suprafată construită - 561 mp, Clădire (P+1) construită din beton acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “104.371,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Scărlătesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: remiză PSI, Vecinătăti: N - scoală generală Scărlătesti, S - drum comunal, E - proprietate particulară, V- scoală generală, Suprafată teren - 30 mp, din care: Suprafată construită - 30 mp, Constructie din paiantă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2.418,00”, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Batogu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: remiză PSI, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - drum comunal, Suprafată teren - 30 mp, din care: Suprafată construită - 30 mp, Constructie din paiantă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.511,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 18, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “16.230,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 21, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Ciresu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Piată comunală, Vecinătăti: N - sediul SNIF, S - proprietate particulară, E - calea ferată, V - DJ 203 P, Suprafată totală teren - 7.000 mp, din care: Piată comunală - 1.966 mp, Centrul social îngrijire bătrâni - 1.479 mp, împrejmuire: gard din stâlpi beton si plasă sudată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “18.690,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 22, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Ciresu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cimitir situat în partea de N-V a satului Ciresu, Suprafată totală teren - 12.730 mp, împrejmuire: plasă din sârmă, plasă sudată si stâlpi din teava fier”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “39.888,80”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 23, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Batogu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: cimitir, situat în partea de E a satului Batogu Vechi, Suprafată teren - 10.000 mp, împrejmuire: gard din plasă sudată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “41.175,22”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 24, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Scărlătesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: cimitir, Vecinătăti: N – proprietate particulară, S - casă parohială, E - drum comunal, V - calea ferată, Suprafată teren - 8.742 mp, împrejmuire: gard din scândură si plasă din sârmă”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 25, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Vultureni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: cimitir, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - drum de exploatare, E - drum comunal, V - Parohia Vultureni, Suprafată teren - 8.759 mp, împrejmuire: gard plasă din sârmă”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

- la pozitia nr. 26, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat lonesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cimitir, Vecinătăti: N - DJ 203R, S - drum comunal, E - proprietate particulară, V - DJ 203R, Suprafată teren - 8.200 mp, împrejmuire cu gard din plasă din sârmă”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009”;

b) după pozitia nr. 31 se introduc saisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 32-47, potrivit anexei nr. 2;

- sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

3. La anexa nr. 15 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gemenele”:

a) La sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 21.460 m, pietruite, din care: străzi principale - 6.290 m, Strada 1 - 370 m, de la nr. 343 la nr. 47, Strada 2 - 480 m, de la nr. 359 la nr. 512, Strada 3 - 310 m, de la nr. 425 la nr. 432, Strada 4 - 370 m, de la nr. 337 la nr. 28, Strada 5 - 310 m, de la nr. 366 la nr. 564, Strada 6 - 630 m, de la nr. 372 la nr. 715, Strada 7 - 1.070 m, de la nr. 10 la nr. 721, Strada 8-580 m, de la nr. 393 la nr. 733, Strada 9 - 460 m, de la nr. 309 la nr. 1, Strada 10 - 570 m, de la nr. 252 la nr. 297, Strada 11-570 m, de la nr. 410 la nr. 404, Strada 12 - 570 m, de la nr. 557 la nr. 552, străzi secundare pietruite - 15.170,00 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “263.643,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală de 2,67 km, pietruit”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gemenele”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - sediul Consiliului Local Gemenele, Cvartal 17, Parcela 280, Amplasat în Strada a IV-a, colt cu DJ 202B, Vecinătăti: N - cămin cultural, S - stradă, E - proprietate particulară, V - DJ 202B, Suprafată teren - 2.357 mp, din care: Suprafată totală construită - 368,00 mp, din care: Corp principal - suprafată construită - 170 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie beton, Magazie combustibil - suprafată construită - 72,00 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, fundatie beton, Clădire Remiză Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă - Suprafată construită - 126,00 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, fundatie beton, împrejmuire plăci beton - 190 m, împrejmuire gard metal - 190 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “52.346,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;


- la pozitia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gemenele”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - cămin cultural, Cvartal 17, Parcela 279, în incintă functionează Biblioteca comunală, Vecinătăti: N - stradă, S - teren primărie, E - proprietate particulară, V - DJ 202 B, Suprafată teren - 1.336 mp, din care: Suprafată totală construită - 357,65 mp, din care: Clădire cămin - suprafată construită - 341,00 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton, Grup sanitar - suprafată construită - 16,65 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1948, 2007”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “256.857,00; 23.630,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gemenele”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - dispensar uman, Cvartal 23, Parcela 371, Vecinătăti: N - strada, S, V - scoală generală, E - DJ 202 B, Suprafată teren - 793 mp, din care: Suprafată construită - 319 mp, din care: Corp dispensar - suprafată construită - 313 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton, Grup sanitar - suprafată construită - 6 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “69.655,00; 821,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gemenele”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - sediul consiliului local si grădinită, Cvartal 28, Parcela 477, Vecinătăti: N - DJ 221, S, E - proprietate particulară, V - bloc proprietate particular, Suprafată teren - 1.659 mp, din care: Suprafată construită - 297 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton, clădire garaj si grup sanitar - suprafată construită - 90,0 mp, Constructie din BCA, fundatie din beton, acoperită cu tablă zincată, Grădinită situată la parter + etaj, Suprafată construită - 348 mp, Gard - lungime totală - 102 m, din care: în partea de N - 35 m - gard din fier forjat cu fundatie din beton, Gard din scândură - 67 m, în partea de E, S, V”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1964,2008”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “195.585,00; 19.565,00; 152.004,00; 270.443,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gemenele”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - scoală generală cu clasele I-VIII, Vecinătăti: N - drum comunal, E - DJ 202 B, V - proprietate particulară, S - DJ 221, Suprafată teren - 3.237 mp, din care: Suprafată total construită - 1.014 mp, din care: Corp scoală - suprafată construită - 723 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie si planseu din beton, Corp atelier -suprafată construită - 90 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton, Sală sport - suprafată construită - 105 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton, Grup sanitar vechi - suprafată construită - 36 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton, Grup sanitar nou - suprafată construită - 40,0 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton, Centrală termică - suprafată construită - 20,0 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton, împrejmuire - Lungime totală - 153 m, Fundatie din beton, panouri din cornier cu fier beton”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1963, 1985, 2008, 2008”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “749.239,00; 6.949,00; 2.702,00; 3.761,00; 50.000,00; 90.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Găvani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - scoală generală cu clasele I - IV, Vecinătăti: N, V - proprietate particulară, E - drum comunal, S - DJ 221, Suprafată teren - 2.409 mp, din care: Suprafată construită - 243 mp, din care: Clădire scoală - suprafată construită - 219 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton, Grup sanitar - suprafată construită - 24 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fundatie din beton, împrejmuire - 50 m”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1963, 2008”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “81.048,00; 37.000,00; 2.843,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Statie 1 - Amplasată pe strada a V-a, DJ 221, Suprafată de refugiu betonată - 28 mp, pe care este amplasată - o cabină policarbonat, Statia 2 - Suprafată de refugiu betonată - 30 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “6.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasată pe DJ 221, în centrul satului, Suprafată de refugiu betonată - 24 mp, Constructie din policarbonat, Suprafată construită - 8 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “6.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Gemenele”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - bază sportivă (teren sport), Amplasată în intravilanul localitătii în partea de E, Vecinătăti: S - DJ 221, N, E - proprietate particulară, V - drum exploatare, Suprafată totală - 9.150,00 mp, din care: Suprafată teren fotbal - 5.343,00 mp, Tribună - 94,50 mp, Alee pietonală - 267,50 mp, Spatiu verde înconjurător - 3.445,00 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “105.315,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasată pe strada a IV-a, Cvartal 25, Parcela 402, Vecinătăti: N, E - drum comunal, S, V - proprietate particulară, Suprafată construită - 32 mp, Constructie din boltari, acoperită cu plăci de azbociment”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2.800,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Gemenele”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - cimitir ortodox, Amplasat în partea de N a localitătii, Vecinătăti: N, S - drum exploatare, E, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 22.000 mp, împrejmuire cu gard cu panouri din plasă, Lungime - 420 m”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Găvani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - cimitir ortodox, Amplasat în partea de S- Ea localitătii Găvani, Vecinătăti: S, E - proprietate particulară, N, V - drum exploatare, Suprafată teren - 2.275,00 mp”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “ Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;


- la pozitia nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren - 20 mp, din care: Suprafată construită - 4 mp, Constructie din piatră, Amplasat în curtea primăriei - Cvartal 17, Parcela 280, împrejmuire - panouri din plasă”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Gemenele”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - platforme gunoi, amplasament: 1 platformă - în partea de N-E, 1 platformă - în partea de S - E, 1 platformă - în partea de S - V, Suprafată totală - 2,5 ha, platforme închise”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Găvani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasament - N-E localitătii, Suprafată - 0,5 ha, Platformă de gunoi închisă”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gemenele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2009”;

b) sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

4. La anexa nr. 17 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gropeni”:

- la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 5 si 14;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 22.592 m pietruite, din care: 1. Str. Scolii - 1.793 m, 2. str. Sfântul Nicolae - 1.844 m, 3. str. Sfânta Măria - 1.429 m, 4. str. Panait Istrati - 421 m, 5. str. George Enescu - 2.093 m, 6. Str. Eroilor - 2.179 m, 7. Str. Brăilei - 3.039 m, 8. Str. Morii - 1.318 m, 9. Str. Tineretului - 470 m, 1 0. Str. Stadionului - 4 m, 11. str. Nicolae Bălcescu - 195 m, 12. Str. Muncii - 475 m, 13. Str. Danubiului - 1.854 m, 14. str. Mihai Eminescu - 1.107 m, 15. str. Massim C. Ion - 678 m, 16. Str. Apusului - 383 m, 17. str. Mihail Sebastian - 222 m, 18. Str. Unirii - 84 m, 19. str. I. Gh. Duca - 400 m, 20. Str. Democratiei - 225 m, 21. str. Ion Creangă - 380 m, 22. Str. Patriei - 120 m, 23. str. Mihail Sadoveanu - 500 m, 24. str. Vasile Alecsandri - 490 m, 25. Str. Soarelui - 425 m”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1789”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “51.443,26”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gropeni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediul Consiliului Local Gropeni, str. Mihai Eminescu, Cvartal 22, Parcela 608, Vecinătăti: N - str. Mihai Eminescu, S - scoala, E - proprietate particulară, V - Str. Eroilor, Suprafată teren - 1.320,00 mp, Suprafată construită - 580,14 mp, Clădire din cărămidă, acoperită cu tiglă metalică rosie, regim de înăltime P+ 2E”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “856.120,48”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gropeni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: cămin cultural, str. Mihai Eminescu, Cvartal 19, Parcela 574, Vecinătăti: N - grădinita de copii, S - str. Mihai Eminescu, E - proprietate particulară, V - Str. Eroilor, Suprafată teren - 1.296 mp, Suprafată construită - 740 mp, Clădire din cărămidă, fundatie din beton, planseu din beton”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “121.700,99”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gropeni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: grădinita de copii, Str. Eroilor nr. 3, Cvartal nr. 1, Parcela 572, Vecinătăti: N - post politie, S - cămin cultural, E - proprietate particulară, V - Str. Eroilor, Suprafată teren - 1.913 mp, Suprafată construită total - 401 mp, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, cu fundatie, planseu si plafon din beton, clădire formată din 17 încăperi si 4 holuri, Anexă magazie - 13 mp, Clădire din cărămidă acoperită cu tablă, Anexă - 33 mp, Clădire din cărămidă acoperită cu tablă, împrejmuire -176,15 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “133.869,77”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gropeni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - Scoală, E - proprietate particulară, V - Str. Scolii, Suprafată teren - 4.251 mp, Suprafată totală construită - 502 mp, Clădire din cărămidă, fundatie din beton, plafon din beton si sipcă, planseu din beton si parchet, Magazie - suprafată construită - 37 mp, Anexă - suprafată construită - 15 mp, Grup sanitar - 72,67 mp, Clădiri din cărămidă, fundatie din beton, plafon din beton si sipcă, planseu din beton, parchet, împrejmuire - 336,28 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “85.416,47”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gropeni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală, Cvartal nr. 14, Parcela nr. 424, Vecinătăti: N - clădire scoală corp A, S - proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - Str. Scolii, Suprafată teren - 1.417 mp, Suprafată construită - 150 mp, clădire din cărămidă, fundatie din beton, plafon din beton si sipcă, planseu din beton, parchet”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2.063”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gropeni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală, Vecinătăti: N - proprietate consiliul local, S- proprietate particulară, E - Str. Scolii, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 1.326 mp, Suprafată construită - 395,82 mp, împrejmuire - 174 m, Clădire din cărămidă, fundatie din beton, plafon din beton si sipcă, planseu din beton, parchet”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.552,88”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gropeni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală, str. Massim C. Ion, Vecinătăti: N - sediul primăriei, S - str. Massim C. Ion, E - Str. Eroilor, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 6.000 mp, Suprafată construită - 370 mp, împrejmuire - 334,34 m, Clădire din cărămidă, fundatie din beton, plafon din beton si sipcă, planseu din beton, parchet”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “312.611,07”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gropeni Noi”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoală, zona I. Gh. Duca, Vecinătăti: N - stradă, S - teren proprietate particulară, E - teren proprietate particulară, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 4.000 mp, Suprafată construită - 105 mp, împrejmuire - 256,66 m, Clădire din cărămidă, fundatie din beton, plafon din beton si sipcă, planseu din beton, parchet”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “4.904,41”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Gropeni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sală festivităti, str. Sfântul Nicolae, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 791 mp, Suprafată construită - 377,58 mp, împrejmuire - 105 m, Clădire din cărămidă, fundatie din beton, planseu din pal”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “16.159,64”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren neproductiv pentru investitii”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sos. Unirii, Suprafată totală - 3,2 ha, Tarlaua nr. 88, Vecinătăti: S - DJ 255 A, E - teren proprietate particulară, V - canal CA1”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 15, la coloana nr. 3, mentiunea privind vecinătătile va avea următorul cuprins: “Vecinătăti: N - DJ 212, S - cimitir, E - cimitir, V - str. Mihai Eminescu”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “5,0”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasat la intersectia străzilor Eroilor si Mihai Eminescu, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - str. Mihai Eminescu, E - Str. Eroilor, V - proprietate particulară, Suprafată totală teren - 333,66 mp, Suprafată construită - 10,79 mp, constructie din beton si marmură”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010”;

c) după pozitia nr. 16 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 17-25, potrivit anexei nr. 3;

- sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

5. La anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mărasu”:

- la sectiunea I “Bunuri imobile”: a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 se completează cu următoarea mentiune: “4,0 km asfaltat, 5,3 km pietruit, 4,4 km de pământ”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “4.500.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 se completează cu următoarea mentiune: “pietruit”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.826.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 3 se completează cu următoarea mentiune: “pietruit”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.826.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “2,0 km pietruit, 3,5 km de pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “2,5 km pietruit, 15,5 km pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “5,0 km pietruit, 6,0 km pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “5,0 km pietruit, 3,0 km pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “0,5 km pietruit, 3,0 km de pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Mărasu - 20 km, Tăcău -10 km, Băndoiu - 5 km, Măgureni - 8 km, Plopi - 2 km”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Mărasu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediu primărie, Vecinătăti: N, V - proprietate particulară, S - drum judetean 212 A, E - Scoală Mărasu, Suprafată teren - 2.290 mp, din care: Suprafată construită - 425 mp, din care: Corp A - 280 mp, constructie din boltari, acoperită cu tablă, Corp B - 145 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, situată în centrul civic, împrejmuire din gard cu fundatie de beton si panouri de fier forjat + cherestea si panouri din plasă cu stâlpi metalici, Lungime - 200 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “372.734,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Mărasu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Destinatie - cămin cultural, Vecinătăti: N - DJ 212A, S - drum vicinal, E - teren consiliul local, V - Brutăria Mărasu, Suprafată teren - 380 mp, din care: Suprafată construită - 180 mp, Constructie din cărămidă si paiantă amplasată în centrul civic, în incintă functionează biblioteca comunală, cu o suprafată de 30 mp si Punctul de acces liber la informatii al populatiei în suprafată de 40 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “282.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Tăcău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - cămin cultural, Vecinătăti: N, V - proprietate particulară, S - drum vicinal, E - drum public, Suprafată teren - 1.470 mp, din care: Suprafată construită - 270 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu plăci de azbociment”, iar coloana nr.

6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Măgureni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - cămin cultural, Vecinătăti: N - biserică, S - dig protectie, E - proprietate particulară, V - drum vicinal, Suprafată teren - 1.400 mp, din care: Suprafată construită - 250 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, în incintă functionează grădinita de copii, 1 cameră - 30 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “27.551,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Mărasu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - dispensar uman, Vecinătăti: N - DJ212A, S, E - proprietate particulară, V - drum public, Suprafată teren - 1.812 mp, din care: Suprafată construită - 278 mp, Constructie din cărămidă acoperită cu tablă, suprafată curte - 1.534 mp, împrejmuire cu fundatie de beton si panouri de fier forjat + cherestea”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “511.869,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “1.1.1.1”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Mărasu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - brutărie, Vecinătăti: N, S - teren consiliul local, E - Consumcoop, V - cămin cultural, Suprafată teren - 3.600 mp, Suprafată construită - 220 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “152.223,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Tăcău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - grădinită copii, Vecinătăti: N - scoală generală, S, V - drum public, E - proprietate particulară, Suprafată teren - 1.250 mp, din care: Suprafată construită - 260 mp, Constructie din cărămidă si paiantă, realizată în acelasi cvartal cu scoala”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Mărasu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Destinatie - clădire scoală, Vecinătăti: N, S, V - proprietate particulară, E - DJ 212, Suprafată teren - 3.296 mp, Suprafată construită - 745 mp, din care: - Corp scoală (P+E) - 637 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, Magazie - 48 mp, Grup sanitar - 60 mp, împrejmuire cu fundatie de beton si panouri fier forjat + panouri din plasă sudată, cu stâlpi metalici”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “730.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 18, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Băndoiu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Destinatie: clădire scoală, Vecinătăti: N, S, V - proprietate particulară, E - teren consiliul local, Suprafată teren - 3.750 mp, Suprafată construită - 502 mp, din care: Corp scoală - 432 mp, Constructie din boltari, acoperită cu plăci de azbociment, Magazie - 50 mp, Grup sanitar - 20 mp, împrejmuire de cherestea”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “100.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 19, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Tăcău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - clădire scoală, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - grădinită de copii, E, V - drum comunal, Suprafată teren - 4.100 mp, Suprafată construită - 605,5 mp, din care: Corp scoală - 457,5 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, Magazie - 48 mp, Grup sanitar - 100 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuire din panouri din plasă sudată cu stâlpi metalici”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “690.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Măgureni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - clădire scoală, Vecinătăti: N, E - proprietate particulară, S, V - drum public, Suprafată teren - 3.870 mp, Suprafată construită - 660 mp, din care: Corp scoală A-430 mp, Corp scoală B - 150 mp, Grup sanitar - 40 mp, Magazie - 40 mp, Constructii din cărămidă, acoperite cu tablă, împrejmuire din panouri de plasă zincată - 300 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “936.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 21, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Plopi”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - clădire scoală, Vecinătăti: N, E - proprietate particulară, S - drum public, V - teren consiliul local, Suprafată teren - 3.611 mp, Suprafată construită - 211 mp, din care: Corp scoală - 171 mp, Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, Grup sanitar - 40 mp, Constructie din boltari, acoperită cu tablă, împrejmuire din panouri de plasă sudată si cherestea cu stâlpi metalici”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “346.267,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “50,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 23, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Vecinătăti: N, V - proprietate particulară, S, E - drum public”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

- la pozitia nr. 24, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren - 12.000 mp”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010”;

b) după pozitia nr. 27 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 28-31, potrivit anexei nr. 4;

- sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

6. La anexa nr. 21 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mircea Vodă”:

- la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 5, 17, 18;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Traseu: Sutesti - Mircea Vodă. Lungimea totală: - 15.00 km. Asfalt - 5,3 km. Pietruit -9,7 km, Km 2+ 000 -km 17 + 000 Pomi în aliniament - 300 buc, Fără podete si parcări”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea totală - 47,00 km, din care: asfalt - 1,2 km, pământ - 24,8 km, pietruire - 21,0 km, Trotuare - 2,0 km”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea totală - 6,5 km, din care: pământ - 1,5 km, piatră - 5,0 km, Trotuare - 1,0 km”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sistem de alimentare cu apă potabilă sat Mircea Vodă, Vecinătăti: N -teren primărie, S - stradă comunală, E - Sosea, V - proprietate particulară, Total suprafată teren - 6.020 mp, din care: Teren aferent statiei de alimentare, tratare, pompare este constituit în incinta delimitată de gardul de protectie - 1.700 mp, Teren aferent retelelor de artere si conducte stradale - 4.320 mp, Total suprafată construită - 457 mp, Corp A - Statie tratare apă, suprafată construită - 16 mp, clădire din cărămidă, cu planseu din beton armat, Corp B - Suprafată construită - 314 mp, rezervor înmagazinare apă cu o capacitate de - 300 mc, Corp C - suprafată construită - 65 mp, statie pompare apă, Clădire construită din cărămidă, cu planseu din beton armat, Platformă acces - suprafată construită - 62 mp, Conducte distributie apă - lungimea totală - 8,4 km, Cămine - 10 buc, Platformă acces - 62 mp, împrejmuire cu gard din panouri metalice - 165 ml”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.992.428,47”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Mircea Vodă”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: Sediu Primărie, Vecinătăti: N - stradă comunală, S - proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - stradă comunală, Total suprafată teren - 2.006 mp, din care: Total suprafată construită - 531 mp, Corp A - Suprafată construită - 380 mp, Clădire sediu, construită din cărămidă acoperită cu tablă, formată din 13 încăperi, Corp B - Suprafată construită - 29 mp, Clădire depozit lemne, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, formată dintr-o încăpere, Corp C - Suprafată construită - 117 mp, Clădire remiză PSI, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 5 încăperi, Corp D - Suprafată construită - 5 mp, Grup sanitar, clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 2 încăperi, împrejmuire din gard de plăci de beton si gard viu”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “651.991,49”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Mircea Vodă”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: cămin cultural Mircea Vodă, Vecinătăti: N - stradă comunală, S - dispensar uman, E - stradă comunală, V - proprietate particulară, Total suprafată teren - 2.350 mp, din care: Total suprafată construită - 370 mp, Corp A - Suprafată construită - 350 mp, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, în incintă functionează biblioteca comunală, Corp B - Grup sanitar, Suprafată construită - 20 mp, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 2 încăperi, împrejmuit cu gard din plăci de beton”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “220.423,05”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Dedulesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: cămin cultural Dedulesti, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - proprietate particulară, E - stradă comunală, V - stradă comunală, Total suprafată teren - 1.319 mp, din care: Total suprafată construită - 250 mp, Sediu cămin cultural, suprafată construită - 250 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuit cu plăci din beton si scândură”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “86.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Mircea Vodă”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: grădinită copii Mircea Vodă, Vecinătăti: N- Scoala generală nr. 1, S – proprietate particulară, E - stradă comunală, V - proprietate particulară, Total suprafată teren - 2.601 mp, din care: Total suprafată construită - 274 mp, Sediu grădinită, Suprafată construită - 274 mp, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 8 încăperi, împrejmuire cu gard din plăci de beton”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “226.117,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Dedulesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “grădinită copii Dedulesti, Vecinătăti: N - drum comunal, S - proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - drum comunal, Total suprafată teren - 1.222 mp, din care: Total suprafată construită - 217 mp, Corp A- Suprafată construită - 167 mp, Local grădinită, Clădire din cărămidă, dotată cu încălzire centrală, usi si geamuri termopane, acoperită cu tablă, formată din 5 încăperi, Corp B - Suprafată construită - 50 mp, Grup sanitar, Clădire din cărămidă, împrejmuire cu gard din plăci de beton si scândură”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “124.051,80”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Mircea Vodă”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala generală nr. 1, Vecinătăti: N - stradă comunală, S - Grădinită copii, E - drum comunal, V - proprietate particulară, Total suprafată teren - 9.314 mp, din care: Total suprafată construită - 753 mp, Corp A - Suprafată construită - 613 mp, Localul scoli - clădire din cărămidă acoperită cu tablă, formată din 7 săli de clasă, Corp B - suprafată construită - 102 mp, Atelier scoală, Clădire din cărămidă, acoperită cu plăci din azbociment, Corp C - suprafată construită - 38 mp, Grup sanitar, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 2 încăperi, împrejmuire cu gard din plăci de beton”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “283.239,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Mircea Vodă”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala generală nr. 2, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - stradă comunală, E - proprietate particulară, V - proprietate particulară, Total suprafată teren - 9.875 mp, din care: Total suprafată construită - 949 mp, Corp B - Suprafată construită - 465 mp, Local scoală nouă, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 4 săli de clasă, Corp C - Suprafată construită - 298 mp, Local scoală veche, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 4 săli de clasă, Corp A - Suprafată construită - 123 mp, Magazie lemne, Clădire din cărămidă, acoperită cu plăci din azbociment, formată din 4 încăperi, Corp D - Suprafată construită - 63 mp, Grup sanitar, împrejmuire cu gard pe cadre de beton”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1966, 1951, 1968, 1975, 2007”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “261.500,80”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil sat Dedulesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: Scoala generală Dedulesti, Vecinătăti: N - stradă comunală, S - proprietate particulară, E - proprietate din care: Total suprafată construită - 608 mp, Corp A- Suprafată construită - 569 mp, Localul scolii, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 7 săli de clasă, Corp C - Suprafată construită - 39 mp, Grup sanitar, Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 2 încăperi, împrejmuire cu gard din panouri metalice”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1964, 1969, 2008”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “821.314,18”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasare: în parcul din centrul civic al comunei Mircea Vodă, Total suprafată teren - 6 mp, din care: Total suprafată construită - 3 mp, Constructie din cărămidă, tencuită, împrejmuire cu lant”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Mircea Vodă”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: Parc amplasat în centrul civic al comunei, Vecinătăti: N - stradă comunală, S - stradă comunală, E - stradă comunală, V - stradă comunală, Total suprafată teren - 20.438 mp, împrejmuit cu panouri de plasă sudată”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

- la pozitia nr. 19, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Dedulesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “ Destinatie: Teren sport Dedulesti, Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - proprietate particulară, E - stradă comunală, V - proprietate particulară, Total suprafată teren - 10.000 mp, dotări 3 cabine (bănci rezervă si apă curentă), împrejmuit cu panouri din plasă sudată”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1990, 2007”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “17.596,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010”;

c) după pozitia nr. 19 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 20-30, potrivit anexei nr. 5;

- sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

7. La anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Surdila Găiseanca”:

- la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitia nr. 10;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 13.901,36 m, din care: asfalt- 1.069,48 m si pietruit 12,831,88 m identificate astfel: Str. Brăilei: suprafată totală - 15.491,9 mp si lungime 1.069,48 m - drum asfaltat, str. Satu Vechi: suprafată totală - 17.137,94 mp si lungime 1.312,05 m - drum de piatră, Str. Văii: suprafată totală - 15.657.33 mp si lungime 833,5 m drum de piatră, Str. Viilor: suprafată totală: 6.126,39 mp si lungime 592,99 m - drum de piatră, Str. Prunilor: suprafată totală - 10.979,27 mp si lungime 939,78 m - drum de piatră, Str. Primăverii: suprafată totală - 5.239,31 mp si lungime 444,86 m - drum de piatră, Str. Veteranilor: suprafată totală - 13.906,82 mp si lungime 1.178,23 m - drum de piatră, Str. Eroilor: suprafată totală - 13.533,15 mp si lungime 1.147,08 m - drum de piatră, str. Sf. Gheorghe: suprafată totală - 17.329,95 mp si lungime 1.098,85 m - drum de piatră, Str. Scolii: suprafată totală - 12.646.34 mp si lungime 1.048,32 m - drum de piatră, Str. Unirii: suprafată totală - 15.001,28 mp si lungime 1.090,92 m - drum de piatră, Str. Buzoielului: suprafată totală - 12.641,27 mp si lungime 1.050,31 m - drum de piatră, Str. Luncii: suprafată totală -11.315,10 mp si lungime 1.033,61 m - drum de piatră, Str. Morii: suprafată totală - 16.307,76 mp si lungime 1.061,38 m - drum de piatră”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 8.366,73 m, din care: asfalt - 1.317 m si pietruit - 7.049,73 m, identificate astfel: str. Costache Filipescu: suprafată totală - 23.764,24 mp si lungime 1.317 m - drum asfaltat, Str. Apusului: suprafată totală - 2.246,4 mp si lungime 172,91 m - drum de piatră, Str. Nouă: suprafată totală - 4.184,59 mp si lungime 338,64 m - drum de piatră, Str. Scolii: suprafată totală - 6.747,27 mp si lungime 533,95 m - drum de piatră, Str. Agricultorilor: suprafată totală - 6.980,65 mp si lungime 664,46 m - drum de piatră, Str. Bărăganului: suprafată totală - 2.385,83 mp si lungime 210,89 m - drum de piatră, Str. Frumoasă: suprafată totală - 8.758,49 mp si lungime 639,63 m - drum de piatră, Str. 1 Decembrie: suprafată totală - 8.526,86 mp si lungime 658,94 m - drum de piatră, Str. Postei: suprafată totală - 8.168,14 mp si lungime 627,40 m - drum de piatră, str. Sf. Nicolae: suprafată totală - 7.966,85 mp si lungime 592,95 m - drum de piatră, Str. Unirii: suprafată totală - 5.948,44 mp si lungime 502,06 m - drum de piatră, Str. Libertătii: suprafată totală - 4.084,74 mp si lungime 496.04 m - drum de piatră, Str. Teilor: suprafată totală - 1.845,34 mp si lungime 192,08 m - drum de piatră, Str. Zorilor: suprafată totală - 2.597,40 mp si lungime 220,79 m - drum de piatră, Str. Lungă: suprafată totală - 10.558,95 mp si lungime 834,75 m - drum de piatră, Str. Plopilor: suprafată totală - 335,66 mp si lungime 48,28 m - drum de piatră, Str. Grădinii: suprafată totală - 4.021,85 mp si lungime 315,96 m - drum de piatră”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “1.8”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren - 1.512 mp, Vecinătăti: N - teren primărie, E - Casă parohială, S - teren primărie, V - proprietate particulară, Suprafată construită total - 178 mp, din care: Statie pompe - 52 mp, Rezervor apă - 83 mp, Statie clorinare - 18 mp, Atelier - 25 mp, împrejmuire - gard confectionat din cadre de plasă împletită si stâlpi de teava neagră, Lungime - 204,11 m, Conducte distributie total -11.742,88 m, din care: conducte de otel - 7.680,73 m, conducte politub - 4.062,15 m, 14 cămine”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.065.893,28”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “1.8”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren - 1.003 mp, Vecinătăti: N - teren primărie, E - Scoala Filipesti, S - Scoala Filipesti, V - Str. Scolii, Suprafată construită total - 154 mp, din care: Statie pompe - 53 mp, Rezervor apă - 82 mp, Statie clorinare - 19 mp, împrejmuire: Gard confectionat din cadre de plasă împletită si stâlpi de teava neagră, Lungime - 128.05 m, Conducte distributie total - 7.129,24 m, din care: Conducte otel - 5.359,24 m, Conducte politub - 1.770 m, un cămin”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “789.315,83”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil Str. Brăilei nr. 14, sat Surdila Găiseanca”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediu Primărie, Vecinătăti: N - str. Sf. Gheorghe, E - Str. Brăilei, S - Consumcoop Surdila Găiseanca, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 2.894 mp, din care: Suprafată construită - 741 mp, din care: Sediu administrativ - 249 mp, Garaj auto, Sală sedinte, Grup sanitar, Vestiar personal administrativ si Magazie - 163 mp, Garaj auto - 49 mp, Magazie combustibili - 54 mp, Structura noului sediu administrativ - 226 mp, împrejmuire: N - panouri de plasă împletită - 71,10 m, E - gard de scândură cu stâlpi de teava si postament de beton - 44,72 m, S - gard din cadre de plasă împletită, V - gard de scândură cu stâlpi de teava neagră”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “6.831,51”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil str. Costache Filipescu nr. 51, sat Filipesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: punct de lucru primărie, Vecinătăti: N - str. Costache Filipescu, E - Str. Agricultorilor, S - proprietate particulară, V - proprietate particulară, Suprafată teren - 1.378 mp, din care: Suprafată construită - 149 mp, împrejmuire: N - gard din plăci de beton - 34,04 m, E - gard din scândură cu stâlpi de teava neagră - 47,77 m, S - gard din scândură cu stâlpi de teava neagră - 32,41 m, V - gard din scândură cu stâlpi de teava neagră - 37,19 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “45.841,30”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil Str. Brăilei nr. 34, sat Surdila Găiseanca”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Clădire Cămin Cultural, Vecinătăti: N - proprietate particulară, E - proprietate particulară, S - proprietate particulară, V - Str. Brăilei, Suprafată teren - 986 mp, din care: Suprafată construită - 392 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuire: N - gard din plasă, E - gard din panouri de tablă, S - gard din plăci de beton, V - fără gard”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “101.012,03”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil str. Costache Filipescu nr. 29, sat Filipesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Clădire cămin cultural, Vecinătăti: N - proprietate particulară, E - proprietate particulară, S - str. Costache Filipescu, V - Scoala Filipesti, Suprafată teren - 1.014 mp, din care: Suprafată construită - 315 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “200.844,32”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil strada Costache Filipescu nr. 32, sat Filipesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinită de copii, Vecinătăti: N - proprietate particulară, E - proprietate particulară, S - str. Costache Filipescu, V - S.C. Banakys - S.R.L., suprafată teren - 1.748 mp, din care: suprafată construită - 261 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuire cu gard de plăci de beton”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “59.273,60”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil Str. Brăilei nr. 36, sat Surdila Găiseanca”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoală, Vecinătăti: N - Parohia Surdila Găiseanca, E - proprietate particulară, S - Str. Scolii, V - Str. Brăilei, Suprafată teren - 8.048 mp, din care: Suprafată construită - 1.088 mp, Constructie de cărămidă, cu acoperis de tablă, împrejmuire N - gard de scândură cu stâlpi de teava neagră, E - gard de scândură, S - gard din cadre de plasă - 93,36 m, V - gard din scândură cu stâlpi din teava si fundatie de beton - 85,21 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.780,09”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil str. Costache Filipescu nr. 30, sat Filipesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoală, Vecinătăti: N - teren primărie, E - Cămin Cultural Filipesti, S - str. Costache Filipescu, V - Str. Scolii, Suprafată teren -4.872 mp, din care: Suprafată construită - 623,58 mp, constructie de cărămidă, cu acoperis de tablă, împrejmuire: N - gard din cadre de plasă împletită, E - neîmprejmuit, S - gard din plăci de beton - 63,23 m, V - gard din cadre de plasă împletită - 62,78 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “246.618,35”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan Surdila Găiseanca”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Teren sport, Vecinătăti: N - teren primărie, E - teren primărie, S - Str. Stadionului, V - proprietate particulară, Suprafata terenului - 23.300,00 mp, Clădire vestiare - 50 mp, constructie din cărămidă cu acoperis din tablă, împrejmuire din panouri de plasă galvanizată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “20.441,45”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan Surdila Găiseanca”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cimitir, Vecinătăti: N - teren primărie, E - teren parohie, S - drum exploatare, V - drum exploatare, Suprafata terenului - 20.000 mp, împrejmuire din gard de plăci de beton”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “7.599,86”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan sat Filipesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cimitir, Vecinătăti: N - teren primărie, E - teren primărie, S - DN2B, V - teren primărie, Suprafata terenului - 25.000 mp, împrejmuire gard de plăci de beton si plasă sudată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “33.176,08”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local Surdila Găiseanca nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009”;

c) după pozitia nr. 16 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 17-19, potrivit anexei nr. 6;

- sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 68.


 

ANEXA Nr. 1

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chiscani

 

Sectiunea I. Bunuri imobile

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

28.

1.8.6.

Conductă alimentare cu apă sat Chiscani

Lungime totală - 21,400 km,

Conductă apă potabilă

Retea aductiune azbociment

D - 250, Retea distributie PVC, D - 110,63, 50, 90,75,

Cămine vizitare robinete - 8 buc.

2006

302.477,00

Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009

29.

1.8.6.

Conductă alimentare cu apă sat Lacu Sărat

Lungime totală - 9,150 km,

Conductă apă potabilă

Retea distributie D -50, 110,75

Cămine vizitare robinete - 10 buc.

2006

251.144,00

Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009

30.

1.8.6.

Conductă alimentare cu apă sat Vărsătura

Lungime totală - 0,520 km

Conductă apă potabilă,

Conductă alimentare D - 90, 75

2004

11.744,00

Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009

31.

1.3.17.2

Podet “Ene”

Amplasament extravilan comuna Chiscani

Lungime totală - 7,0 km

Constructie din beton armat

2003

14.815,00

Domeniul public al comunei Chiscani, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2009

 

ANEXA Nr. 2

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciresu

 

Sectiunea I. Bunuri imobile

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

32.

1.6.2.

Bază sportivă Ciresu

Suprafată teren - 15.000 mp, Suprafată construită - 48 mp,

Tarlaua 74, Parcela 409/1,

Clădire din cărămidă cu planseu din beton

1970

14.997,39

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

33.

 

Teren agricol intravilan sat Ciresu

Destinatie: Gospodărie de apă,

Vecinătăti: N, E – proprietăti particulare, V - DJ 203 R, S - drum comunal, Suprafată teren - 2.251 mp, Tarlaua 12, Parcela 185/1

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

34.

 

Teren agricol intravilan sat Ciresu

Destinatie: pentru Statie de epurare,

Vecinătăti:  N - proprietate particulară, E - DJ 203 P, V – teren Primărie, S - râul Călmătui,

Suprafată teren - 500 mp Tarlaua106, Parcela 564

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

35.

 

Teren agricol intravilan sat Ciresu

Destinatie: pentru Statie de pompare SP2,

Vecinătăti: N, E - proprietăti particulare, V - teren Primărie, S – drum comunal,

Suprafată teren - 25 mp, Tarlaua 24, Parcela 311/1

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

36.

 

Teren agricol intravilan sat Ciresu

Destinatie: Statie de pompare SP 1,

Vecinătăti: N – teren Primărie, E - teren Primărie, V - DJ 203 R, S – drum comunal, Suprafată teren - 25 mp, Tarlaua 248/1

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

37.

 

Teren agricol extravilan sat Batogu

Destinatie: Gospodărie de apă (fost CAP Batogu),

Vecinătăti: N, E, V - teren primărie, S -DJ 203 R, Tarlaua 51,

Parcela 305/1, Suprafată teren - 900 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

38.

 

Teren agricol intravilan sat Batogu

Destinatie: pentru Statia de pompare SP 1, Vecinătăti: N - DJ 203 R, E – canal desecare HC351,S, V - terenuri proprietate particulară, Tarlaua 8, Parcela 158/3, Suprafată teren - 25 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

39.

 

Teren agricol intravilan sat Batogu

Destinatie: Statie de pompare SP 2,

Vecinătăti: N, E, S - proprietăti particulare, V - DJ 203 R, Suprafată

teren - 25 mp, Tarlaua 7, Parcela 255

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

40.

 

Teren agricol intravilan sat Batogu

Destinatie: Statie de pompare SP 3,

Vecinătăti: N - DJ 203 R, S, E, V – proprietăti particulare, Tarlaua 13,

Parcela 478/1, Suprafată teren - 25 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

41.

 

Teren agricol extravilan sat Batogu

Destinatie: pentru Statie de epurare,

Vecinătăti: N - proprietate particulară, E - canal desecare HC 355,

V, S - teren primărie,

Tarlaua 62, Parcela 357/1, Suprafată teren - 900 mp, Drum exploatare 354, Destinatie: Conducte ape uzate - 800 ml, Suprafată -2.400 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009


0

1

2

3

4

5

6

42.

 

Teren agricol extravilan sat Ciresu

Destinatie: aferent Conductei de aductiune apă PEHD

0 - 250 mm, Lungime - 340 ml, Tarlaua 105, Parcela 547, Suprafată - 340 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

43.

 

Monumente si situri istorice sat Scărlătesti

Amplasare: sat Scărlătesti, comuna Ciresu “Popina”, situată la circa 500 m nord de satul Scărlătesti si la 150 m vest de calea ferată Buzău- Constanta, Tarlaua 130, Parcela 779, Suprafată teren - 4.735 mp, din care: Alee acces - 322,5 mp, Situl arheologic Scărlătesti, punct “Popina” indicativ: Br-i-s-b-02058, Morminte

sarmatice: indicativ Br-i-m-b-02058.01, indicativ - Br-i-m-b-02058.02, asezare - indicativ - Br-i-m-b-02058.03

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

44.

 

Teren agricol extravilan sat Scărlătesti

Destinatie: pentru Statia de epurare, Tarlaua 113,

Parcela 607 Suprafată teren - 2.500 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

45.

 

Teren agricol extravilan sat Scărlătesti

Destinatie: Gospodărie de apă, Suprafată teren - 750 mp,

Tarlaua 130, Parcela 771/1,

Conductă aductiune apă PEHD 110, conducte ape uzate, conducte de distributie, Suprafată teren - 4.940 mp, Tarlaua 130, Parcela 773, 783, Tarlaua 114, Parcelele 615, 617

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

46.

 

Teren agricol intravilan sat Scărlătesti

Destinatie: Statie de pompare SP 1,

Vecinătăti: N, E, V - drum comunal, S - proprietate particulară,

Suprafată teren - 25 mp, Tarlaua 27, Parcela 811/2

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

47.

 

Teren agricol extravilan sat Ciresu

Destinatie: Conductă aductiune apă PEHD, 0 - 90 mm,

Suprafată teren - 2.025 mp, din care: Tarlaua 107-325 mp, Tarlaua 108-490 mp, Tarlalele 67, 68, 69, 70, 72-1.210 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Ciresu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

 

ANEXA Nr. 3

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gropeni

 

Sectiunea 1. Bunuri imobile

Nr. cit

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

17.

1.6.2

Centru de îngrijire si consiliere bătrâni Gropeni

Str. Scolii,

Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - clădire scoală corp C, E - strada Scolii, V - parohia Sfântul Nicolae Gropeni, Suprafată teren -

1.489 mp, Suprafată construită - 74,45 mp, împrejmuire - 169,12 mp

Constructie din cărămidă si beton, acoperită cu tablă

1940

11.890,70

Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010

18.

 

Teren neproductiv pentru investitii Gropeni

Vecinătăti: N - teren A.D.S. Bucuresti, S - teren Consiliul Local E-teren A.N.I.F. Brăila, V - teren intravilan Gropeni, Suprafată totală - 500,00 ha, Clasele de calitate: a II-a si a IV-a, Situat în tarlalele:117, 118, 119, 120, 121, 122, 124,125, 126, 127,128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149/1, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160

2004

 

Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010

19.

1.3.7.

Drum exploatare Gropeni

Lungime - 2.500 m, Situat în extravilanul localitătii, în tarlaua nr. 79, Vecinătăti: N - DJ.212, S - DJ 255A, E - canal de evacuare, V - sola 79

1991

392,00

Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010

20.

1.3.7.1.

Drum exploatare Gropeni

Lungime - 2.500 m, Situat în extravilanul localitătii, în tarlaua nr. 79, Vecinătăti: N - sola 79, S - canal de evacuare, E -D.J.212 V-drum de exploatare

1991

392,00

Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010

21.

 

Teren neproductiv pentru investitii Gropeni

Suprafată totală - 9.435 mp, situat în extravilanul localitătii, în tarlaua nr. 88, Vecinătăti: N - canal de evacuare, S - DJ 255A E - teren proprietate a Consiliului local, V - canal de evacuare

1991

1.477,00

Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010

22.

1.3.7.2.

Drum exploatare Gropeni

Situat în extravilanul localitătii Gropeni, Lungime - 1.600 m

Vecinătăti: N – canal desecare, S - DJ 255 A, E - solele 82/3, 82/2

V -solele 14,17

1960

251,00

Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010

23.

1.3.7.3.

Drum exploatare Gropeni

Situat în extravilanul localitătii Gropeni, Lungime - 2.200 m

Vecinătăti: N – canal desecare, S - DJ 255 A, E -solele 23/2 22, 21/5 V - canal desecare

1960

345,00

Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010

24.

1.3.7.4.

Drum exploatare Gropeni

Situat în extravilanul localitătii Gropeni, Lungime-1.700 m

Vecinătăti: N - canal desecare, S - DJ 255 A,

E -solele 18, 19,20

1960

267,00

Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010

25.

1.3.7.4.

Drum exploatare Gropeni

Situat în extravilanul localitătii Gropeni, Lungime - 7.100m Vecinătăti: N - solele 1, 2, 6, 7,8,9, 18,23,24,25, S -solele 3, 4, 5, 10, 16, 17, 79,80,81/4,82/1,82/3, E -DJ212, V - canal desecare

1960

1.115,00

Domeniul public al comunei Gropeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2010

 

ANEXA Nr. 4

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Mărasu

 

Sectiunea I. Bunuri imobile

Nr. crt.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

28.

 

Teren intravilan sat Tăcău

 

Destinatie: teren constructie biserică,

Vecinătăti: N, E - DC 61, S, V - proprietăti particulare,

Suprafată teren - 1.425 mp, împrejmuire cu gard din scândură

2001

 

Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010

29.

 

Teren intravilan sat Măgureni

Destinatie: teren constructie biserică,

Vecinătăti: N - DC 62, S - cămin cultural, E - drum vicinal, V - proprietate particulară

Suprafată teren - 1.000 mp, împrejmuire din scândură

2006

 

Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010

30.

 

Teren intravilan sat Mărasu

Destinatie: teren constructie grădinită,

Vecinătăti: N -DJ212A, S - Brutăria Mărasu, E - Cooperativa

Consumcoop, V – Cămin cultural

suprafată teren - 3.660 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010

31.

1.1.1.1.

Clădire abator sat Mărasu

Vecinătăti: N, S, V – teren consiliul local, E - drum public

Suprafată teren - 1.400 mp, din care: Suprafată construită - 450 mp

Constructie din beton si fier, acoperită cu plăci de azbociment

2005

19.600,00

Domeniul public al comunei Mărasu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2010


ANEXA Nr. 5

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mircea Vodă

 

Sectiunea 1. Bunuri imobile

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

20.

1.8.

Sistem de alimentare cu apă potabilă sat Dedulesti

Vecinătăti: N, S, E – proprietăti particulare, V - DC 38,

Total suprafată - 3.545 mp, din care: Teren aferent statiei de alimentare, tratare, pompare este constituit în incinta delimitată de gardul de protectie - 1.151 mp, Teren aferent retelelor de artere si

conducte stradale - 2.394 mp, Total suprafată construită - 405,40 mp, Corp A- Statie tratare apă – Suprafată construită - 18,60 mp, Clădire din cărămidă, cu planseu din beton, Corp B – Rezervor

înmagazinare apă capacitate totală - 100 mc, Corp C - Statie pompare – Suprafată construită - 17,80 mp, Clădire din cărămidă, cu planseu din beton armat., Platformă de acces - 154 mp, Conducte distributie apă – Lungime totală - 5,25 km, Conductă de aductiune - 2.152 m, Cămine - 3 buc, împrejmuire cu gard cu plasă pe cadru metalic- 138 m

2004

1.084.237,46

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010

21.

 

Teren de sport sat Mircea Vodă

Vecinătăti: N, V - proprietate particulară, S - DN 2B, E - drum acces

Total suprafată teren - 23.000 mp

2007

 

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010

22.

 

Teren intravilan sat Mircea Vodă

Destinatia: Târg de animale,

Vecinătăti: N, S, E, V – stradă comunală

Total suprafată teren - 16.000mp

2008

 

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010

23.

 

Parc nou sat Dedulesti

Vecinătăti: N, S, E, - stradă comunală, V – proprietate particulară

Total suprafată teren - 2.300 mp

2008

 

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010

24.

 

Teren extravilan sat Dedulesti

Destinatia: Statie epurare,

Vecinătăti: N,S, E, V - proprietate particulară

Total suprafată teren - 4.000 mp

2007

 

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010


0

1

2

3

4

5

6

25.

 

Monumentul Eroilor sat Dedulesti

Vecinătăti: N, S, E, V - domeniul public, Total suprafată teren - 6 mp, din care:

Total suprafată construită - 3 mp, Constructie din cărămidă, tencuită

2006

 

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010

26.

 

Piată publică sat Mircea Vodă

Vecinătăti: N, S, E, V – stradă comunală

Total suprafată teren - 2.500 mp

2008

 

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010

27.

 

Teren Centru de zi sat Mircea Vodă

Vecinătăti: N, S, E, V – stradă comunală

Total suprafată teren - 5.000 mp

2008

 

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010

28.

1.6.2.

Dispensar uman sat Mircea Vodă

Vecinătăti: N - Cămin cultural Mircea Vodă, S – Smeu Traian, E - drum comunal, V - Stăncescu Mihai, Total suprafată teren - 141,50 mp, din care: Suprafată construită - 135,84 mp, Constructie amplasată la parter bloc, formată din 10 încăperi (holuri, sală de tratament, cabinet medic, cabinet consultatii copii, grupuri sanitare, vestiar, debara, fisier, centrală), Dotată cu grup sanitar, încălzire centrală, racordată la reteaua de iluminat public si apă

2009

225.305,66

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010

29.

 

Teren sport sat Mircea Vodă

Vecinătăti: N – proprietate particulară, D.N. 2B, S - Panturu Vasile, E – drum acces, V - Nistor Tudorel, Total suprafată teren - 10.000 mp, Dotări 3 cabine (bănci de rezervă), împrejmuit cu panouri din plasă sudată

2009

36.067,50 14.686,35

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010

30.

 

Teren intravilan sat Mircea Vodă

Destinatia: pentru realizarea obiectivului de investitii în cadrul Programului “Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”, Vecinătăti: N - teren proprietate privată a primăriei, S - DN 2B, E - drum acces, V - păsune, Suprafată totală - 5.000 mp

Neîmprejmuit si fără dotări

2010

 

Domeniul public al comunei Mircea Vodă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010


ANEXA Nr. 6

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Surdila Găiseanca

 

Sectiunea 1. Bunuri imobile

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosintă

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

17.

 

Teren extravilan Surdila Găiseanca

Destinatie: constructie statie epurare ape uzate Suprafată totală - 1.600 mp Amplasament: Tarla 76

2008

2.880

Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009

18.

 

Teren extravilan Filipesti

Destinatie: constructie statie pompare ape uzate Suprafată totală: 1.600 mp Amplasament: Tarla 32

2008

2.880

Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009

19.

 

Retea iluminat public comuna Surdila Găiseanca

Modernizarea retelei vechi prin montarea a 291 corpuri iluminat si amenajarea a 4 puncte de transformare

Extinderea retelei de iluminat public prin montarea a 12 stâlpi si a 12 corpuri de iluminat si a unui traseu de 494 ml conductor

2006

148.209,02

Domeniul public al comunei Surdila Găiseanca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

Văzând Referatul de aprobare nr 69.666/2011 al Directiei generale politici agricole,

în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 21 iunie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Comitetul este format din:

a) un consilier al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

b) 2 reprezentanti ai Directiei generale politici în sectorul vegetal;

c) 2 reprezentanti ai Directiei generale politici în zootehnie si industrie alimentară;

d) un reprezentant al Directiei generale buget-finante si fonduri europene;


e) un reprezentant al Directiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR;

f) un reprezentant al Directiei juridice;

g) un reprezentant al Serviciului relatia cu Parlamentul si dialog social”.

2. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Lista sectoarelor si a filierelor de produse agroalimentare pentru care se poate acorda recunoasterea ca OIPAeste prevăzută în anexa nr. 1.”

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 2 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 15 februarie 2011.

Nr. 40.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 143/2010)

LISTA

sectoarelor si a filierelor de produse agroalimentare pentru care se poate acorda recunoasterea ca OIPA

 

Nr. crt.

Sectorul

Filiera

1.

Vegetal

cereale

2.

cereale pentru bere, hamei, bere

3.

orez

4.

oleaginoase

5.

sfeclă de zahăr, zahăr

6.

cartof

7.

plante textile (in si cânepă) si produse procesate

8.

Vegetal

furaje uscate

9.

struguri, vin, produse pe bază de vin

10.

legume si fructe proaspete si procesate

11.

tutun brut si produse din tutun

12.

alcool etilic de origine agricolă

13.

plante vii si produse de floricultură

14.

plante medicinale si aromatice si produse procesate

15.

alte filiere (produse traditionale, ecologice etc.)

16.

Zootehnic

carne de porc

17.

carne de vită si mânzat

18.

carne de oaie si de capră

19.

lapte si produse lactate

20.

carne de pasăre, ouă

21.

miere si produse apicole

22.

alte filiere (produse traditionale, ecologice etc.)


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 10 februarie 2011.

Nr. 247.

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele criterii de evaluare se aplică personalului angajat cu contract individual de muncă din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu exceptia celui care ocupă functii de demnitate publică, a secretarului general, a secretarilor generali adjuncti si a celui salarizat pe bază de contract de prestări servicii.

(2) Prezentele criterii de evaluare se pot aplica si la nivelul institutiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 2. - (1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordantei dintre cerintele postului, calitătile angajatului si rezultatele muncii acestuia la un moment dat.

(2) Pentru atingerea obiectivului mentionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevăd evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor în raport cu cerintele posturilor.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual

 

Art. 3. - Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activitătii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obtinute în mod efectiv.

Art. 4. - Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizează pentru:

a) exprimarea si dimensionarea corectă a obiectivelor;

b) determinarea directiilor si modalitătilor de perfectionare profesională a salariatilor si de crestere a performantelor lor;

c) stabilirea abaterilor fată de obiectivele adoptate si efectuarea corectiilor;

d) micsorarea riscurilor provocate de mentinerea sau promovarea unor persoane incompetente.

Art. 5. - Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:

a) completarea fisei de evaluare de către evaluator;

b) interviul;


c) contrasemnarea fisei de evaluare.

Art. 6. - (1) Evaluatorul este persoana din cadrul institutiei, cu atributii de conducere a compartimentului în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea angajatul evaluat sau, după caz, care coordonează activitatea respectivului angajat.

(2) în sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator:

a) persoana aflată în functia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea salariatul aflat într-o functie de executie sau care coordonează activitatea acestuia;

b) persoana aflată în functia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a autoritătii sau institutiei publice, pentru salariatul aflat într-o functie de conducere;

c) persoana aflată într-o functie de conducere în cadrul ministerului, care coordonează domeniul de activitate pentru director general/director.

Art. 7. - (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerintele postului.

(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.

Art. 8. - (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 si 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

(3) Pot fi supusi evaluării anuale salariatii care au desfăsurat activitate cel putin 6 luni în cursul perioadei evaluate.

(4) Sunt exceptate de la evaluarea anuală, desfăsurată în perioada prevăzută la alin. (2), următoarele categorii de salariati:

a) persoanele angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant, de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an;

b) persoanele angajate în cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, al căror contract individual de muncă este suspendat, în conditiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel putin 6 luni de la reluarea activitătii;

c) persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face după o perioadă cuprinsă între 6 si 12 luni de la reluarea activitătii.

Art. 9. - În mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual se face si în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului evaluat încetează sau se modifică, în conditiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în conditiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligatia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeste o diplomă de studii de nivel superior si urmează să fie promovat, în conditiile legii, într-o functie corespunzătoare studiilor absolvite sau când este promovat în grad superior.

Art. 10. - (1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) în functie de specificul activitătii desfăsurate efectiv de către salariat, evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunostinta salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.

(3) Salariatii care exercită, cu caracter temporar, o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respectivă.

Art. 11. - Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 6, completează fisele de evaluare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv nr. 2b, după cum urmează:

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;

c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultătile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată si orice alte observatii pe care le consideră relevante;

d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;

e) stabilesc eventualele necesităti de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

Art. 12. - (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informatii care are loc între evaluator si persoana evaluată, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notările si consemnările făcute de evaluator în fisa de evaluare;

b) se semnează si se datează fisa de evaluare de către evaluator si de către persoana evaluată.

(2) în cazul în care între persoana evaluată si evaluator există diferente de opinie asupra notărilor si consemnărilor făcute, în fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fisa de evaluare.

Art. 13. - (1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire.

(2) Pentru a obtine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

(3) Semnificatia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.


Art. 14. - Calificativul final al evaluării se stabileste pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător. Performanta este cu mult sub standard. În acest caz, se va evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi mentinut pe post;

b) între 2,01-3,00 - satisfăcător. Performanta este la nivelul minim al standardelor sau putin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performantelor ce trebuie atins si de salariatii mai putin competenti sau lipsiti de experientă;

c) între 3,01-4,00 - bine. Performanta se situează în limitele superioare al standardelor si ale performantelor realizate de către ceilalti salariati;

d) între 4,01-5,00 - foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performantele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor si performantelor celorlalti salariati.

Art. 15. - (1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la art. 5 lit. a) si b), fisa de evaluare se înaintează contrasemnatarului.

(2) în sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat în functia superioară evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a institutiei.

(3) în situatia în care calitatea de evaluator o are conducătorul institutiei, fisa de evaluare nu se contrasemnează.

Art. 16. - (1) Fisa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realitătii;

b) între evaluator si persoana evaluată există diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.

(2) Fisa de evaluare modificată în conditiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunostinta salariatului evaluat.

Art. 17. - (1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul institutiei.

(2) Contestatia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostintă de către salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestatiei de către o comisie constituită în acest scop prin act administrativ al conducătorului autoritătii. Aceasta va solutiona contestatia pe baza raportului de evaluare si a referatelor întocmite de salariatul evaluat, evaluator si contrasemnatar.

(3) Rezultatul contestatiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei.

(4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (3), evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 19. - Anexele nr. 1, 2a, 2b si 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la criteriile de evaluare

 

CRITERII GENERALE

de evaluare a personalului contractual

 

I. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupă posturi de executie:

1. cunostinte si experientă;

2. complexitate, creativitate si diversitatea activitătilor;

3. judecata si impactul deciziilor;

4. contacte si comunicare;

5. conditii de muncă;

6. incompatibilităti si regimuri speciale.

II. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupă posturi de conducere:

1. cunostinte si experientă;

2. complexitate, creativitate si diversitatea activitătilor;

3. judecata si impactul deciziilor;

4. influentă, coordonare si supervizare;

5. contacte si comunicare;

6. conditii de muncă;

7. incompatibilităti si regimuri speciale.

 


ANEXA Nr. 2

 la criteriile de evaluare

 

FISĂ DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă posturi contractuale de conducere

 

Numele si prenumele persoanei evaluate ............................................................

Functia .................................................................................................................

Data ultimei promovări .........................................................................................

Numele si prenumele evaluatorului ......................................................................

Functia .................................................................................................................

Perioada evaluată: de la .......................................... la .......................................

 

Nr. crt.

Obiective în perioada evaluată

% din timp

Realizat (pondere) %

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Obiective revizuite în perioada evaluată

% din timp

Realizat (pondere) %

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor

 

 

Nr. crt.

Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale

Note

Comentarii

1.

Cunostinte si experientă

 

 

2.

Complexitate, creativitate si diversitatea activitătilor

 

 

3.

Judecata si impactul deciziilor

 

 

4.

Influentă, coordonare si supervizare

 

 

5.

Contacte si comunicare

 

 

6.

Conditii de muncă

 

 

7.

Incompatibilităti si regimuri speciale

 

 

8.

Alte criterii specifice*)

 

 

 

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

 

 

 

Nota finală a evaluării

 

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/2

 

Calificativul evaluării

 

 

Rezultate deosebite:

1...................................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................................................................

Dificultăti obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1...................................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................................................................

Alte observatii:

1...................................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................................................................

Comentariile persoanei evaluate

 

 

 

Obiective pentru următoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

Obiectivul

% din timp

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

 

Propuneri de programe de instruire/formare profesională pentru perioada următoare

 

 

 

Numele si prenumele persoanei evaluate......................

Functia............................................................................

Semnătura....................................................

Data..............................................................

 

Numele si prenumele evaluatorului................................

Functia............................................................................

Semnătura evaluatorului..........................................

Data.........................................................................

 

Numele si prenumele persoanei care contrasemnează .

Functia............................................................................

Semnătura persoanei care contrasemnează.......................................

Data.........................................................................

 

Am luat cunostintă de fisa de evaluare după contrasemnare.

Semnătura persoanei evaluate.......................................

Data........................................................................


*) Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare, în functie de specificul domeniului de activitate.

 


ANEXA Nr. 2b

la criteriile de evaluare

FISĂ DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă posturi contractuale de executie

 

Numele si prenumele persoanei evaluate ............................................................

Functia .................................................................................................................

Gradul/Treapta .....................................................................................................

Data ultimei promovări .........................................................................................

Numele si prenumele evaluatorului ......................................................................

Functia ..................................................................................................................

Perioada evaluată: de la ......................................... la .........................................

 

Nr. crt.

Obiective în perioada evaluată

% din timp

Realizat (pondere) %

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Obiective revizuite în perioada evaluată

% din timp

Realizat (pondere) %

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota pentru îndeplinirea obiectivelor

 

Nr. crt.

Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale

Note

Comentarii

1.

Cunostinte si experientă

 

 

2.

Complexitate, creativitate si diversitatea activitătilor

 

 

3.

Judecata si impactul deciziilor

 

 

4.

Contacte si comunicare

 

 

5.

Conditii de muncă

 

 

6.

Incompatibilităti si regimuri speciale

 

 

7.

Alte criterii specifice*)

 

 

 

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

 

 

 

Nota finală a evaluării

 

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/2

 

Calificativul evaluării

 


Rezultate deosebite:

1...................................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................................................................

Dificultăti obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1...................................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................................................................

Alte observatii:

1...................................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................................................................

Comentariile persoanei evaluate

 

 

 

Obiective pentru următoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

Obiectivul

% din timp

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

 

Propuneri de programe de instruire/formare profesională pentru perioada următoare

 

 

 

 

Numele si prenumele persoanei evaluate..................................................

Functia........................................................................................................

Semnătura....................................................

Data..............................................................

 

Numele si prenumele evaluatorului............................................................

Functia.......................................................................................................

Semnătura evaluatorului..........................................

Data.........................................................................

 

Numele si prenumele persoanei care contrasemnează ..................................

Functia............................................................................

Semnătura persoanei care contrasemnează.......................................

Data...........................

 

Am luat cunostintă de fisa de evaluare după contrasemnare,

Semnătura persoanei evaluate.......................................

Data...........................

 

*) Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare, în functie de specificul domeniului de activitate.

 


ANEXA Nr. 3

la criteriile de evaluare

 

Denumirea institutiei

Directia/Serviciul/Biroul/Compartimentul

Aprob1)

 

FISA POSTULUI

nr.......................

 

 

Informatii generale privind postul:

1. Denumirea postului:

2. Nivelul postului: de conducere/de executie

3. Obiectivul/Obiectivele postului:

Conditii specifice privind ocuparea postului2):

1. Studii de specialitate:

2. Perfectionări (specializări)3):

3. Vechimea în muncă/specialitatea necesară:

4. Cunostinte de operare/programare pe calculator:

5. Limbi străine4):

6. Abilităti, calităti si aptitudini necesare:

7. Cerinte specifice5):

8. Competenta managerială (cunostinte de management, calităti si aptitudini manageriale):

Descrierea sarcinilor ce revin postului:

1.

2.

..................................................................

Responsabilitatea implicată de post:

1. De pregătire/luare a deciziilor6):

2. Delegare de atributii si competentă:

3. De păstrare a confidentialitătii: Sfera relatională a titularului postului:

1. Sfera relatională internă:

a) relatii ierarhice:

- subordonat fată de:

- superior pentru:

b) relatii functionale:

c) relatii de control:

d) relatii de reprezentare:

2. Sfera relatională externă:

a) cu autorităti si institutii publice:

b) cu organizatii internationale:

c) cu persoane juridice private: întocmit de7):

Numele si prenumele:.....................

Functia:.......................................

Semnătura:....................................

Data întocmirii:......................

S-a luat la cunostintă de către ocupantul postului:

Numele si prenumele:..............................

Semnătura:...........................

Data:.......................

 

Avizat de8):

Numele si prenumele:.....................

Functia contractuală de conducere:

Semnătura:..................................

Data:.............................


1) Se va completa cu numele si functia conducătorului institutiei. Se va semna de către conducătorul institutiei si se va stampila în mod obligatoriu.

2) Se va completa cu informatiile corespunzătoare conditiilor prevăzute de lege si stabilite la nivelul institutiei pentru ocuparea functiei corespunzătoare.

3) Dacă este cazul.

4) Pentru fiecare dintre criteriile “citit”, “scris” si “vorbit” se va stabili nivelul cunostintelor după cum urmează: “cunostinte de bază”, “nivel mediu”, “nivel avansat”.

5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detasări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite conditii.

6) Limitele libertătii decizionale de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

7) Se întocmeste de conducătorul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea titularul postului.

8) Se avizează de către superiorul ierarhic al persoanei prevăzute la pct. 7.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema “Istoria aurului - Paftaua de la Curtea de Arges”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 7 februarie 2011, o monedă din aur cu tema “Istoria aurului - Paftaua de la Curtea de Arges”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din aur sunt următoarele:

Valoare nominală: 10 lei

Metal: aur

Titlu: 999%o

Formă: rotundă

Diametru: 13,92 mm

Greutate: 1,224 g

Calitate: proof

Margine: zimtată

Aversul prezintă Biserica Domnească de la Curtea de Arges unde a fost descoperită paftaua, valoarea nominală a monedei

“10 LEI” si stema României; dedesubt, anul de emisiune “2011” si inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”.

Reversul prezintă imaginea paftalei si inscriptia “PAFTAUA DE LA CURTEA DE ARGES”.

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ si certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur din emisiunea numismatică cu tema “Istoria aurului - Paftaua de la Curtea de Arges” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2011.

Nr. 6.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2011

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2011, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,47% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,84% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,48% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Bancn Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 februarie 2011.

Nr. 7.


 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind înfiintarea unei comisii de lucru

În temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 38 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 36/2008 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum si de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, care urmează măsura compensatorie în vederea recunoasterii profesionale în România,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea unei comisii de lucru care va avea ca obiect de activitate analiza si avizarea dosarelor ce necesită aplicarea probei de aptitudini ca măsură compensatorie în vederea recunoasterii profesionale în România, precum si organizarea si desfăsurarea probei de aptitudini.

Art. 2. - (1) Comisia va fi formată dintr-un presedinte, un vicepresedinte, 3 membri, un secretar, un reprezentant al Ministerului Sănătătii, 2 reprezentanti ai comisiei de specialitate a Colegiului Medicilor din România în specialitatea medicului petent.

(2) Nominalizarea membrilor comisiei se va face prin decizie a biroului executiv.

(3) Reprezentantii comisiei de specialitate a Colegiului Medicilor din România vor fi cadre universitare si vor fi nominalizati la propunerea Departamentului profesional stiintific al Colegiului Medicilor din România.

Art. 3. - (1) Comisia se întruneste la convocarea Departamentului profesional stiintific al Colegiului Medicilor din România, în functie de solicitări.

(2) Pentru activitatea desfăsurată, membrii comisiei au dreptul la o indemnizatie de sedintă, care va fi stabilită prin decizie a biroului executiv.

(3) Lucrările sedintei vor fi consemnate într-un proces-verbal care va fi semnat de toti membrii comisiei la sfârsitul sedintei.

Art. 4. - Analiza solicitărilor de recunoastere a calificării profesionale, precum si modul de desfăsurare si stabilirea continutului probei de aptitudini în vederea recunoasterii calificării profesionale în România se vor desfăsura potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 5. - În cazul în care se decide necesitatea desfăsurării unei probe de aptitudini, aceasta se va desfăsura cu o comisie formată din presedinte, cele două cadre didactice de specialitate si reprezentantul Ministerului Sănătătii din comisia prevăzută la art. 1.

Art. 6. - Proba de aptitudini se va desfăsura conform metodologiei propuse de comisia prevăzută la art. 1

Art. 7. - Calificativul acordat, semnat de presedintele comisiei, va fi înaintat Ministerului Sănătătii.

Art. 8. - Vicepresedintele comisiei prevăzute la art. 1 va îndeplini functia de presedinte în absenta acestuia din urmă.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2010 privind înfiintarea unei comisii de lucru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 3 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2011.

Nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.