MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 920/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 920         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 decembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.233. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării “Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55- DN6”

 

1.234. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 19 Oradea-Satu Mare km 5+853-km 135+600”

 

1.276. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război si văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

138. - Decizie privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Dezsi Attila, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

139. - Decizie privind numirea domnului Dezsi Attila în functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.822. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

30. - Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării “Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării “Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării “Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localitătilor Cârcea si Pielesti din judetul Dolj, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 1, situate pe raza localitătilor Cârcea si Pielesti din judetul Dolj, sunt în cuantum total de 1.939 mii lei si sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pozitia “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. la dispozitia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunostinta publică prin afisarea la sediul consiliului local respectiv si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.233.

 

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării “Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6”, situate pe raza localitătilor Cârcea si Pielesti din judetul Dolj, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numele si prenumele proprietarului/detinătorului

terenului

Total suprafată

(mp)

Tarlaua

Parcela

Categoria

de folosintă

Numărul

cadastral

(număr topo)

Pozitia fată de localitate

Suprafata

de

expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii

terenului conform Legii nr. 255/2010, cu modificările si completările

ulterioare (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Dolj

Cârcea

GROZA AUREL

13.600

T59

A66

A

2213

Intravilan

197

1.199

2

Dolj

Cârcea

COTOLAN ELENA

3.000

T59

A64

A

1634

Intravilan

182

1.108

3

Dolj

Cârcea

ANDREI TOMITA

3.000

T59

A63 lot 1

A

1637/1/1

Intravilan

283

1.723

4

Dolj

Cârcea

ANDREI TOMITA

5.000

T59

A63 lot 2

A

1637/2

Intravilan

294

1.790

5

Dolj

Cârcea

ANDREI TOMITA

5.700

T59

A62 lot 1

A

1309/1

Intravilan

541

3.294

6

Dolj

Cârcea

ANDREI TOMITA

5.500

T59

A61 lot 1

A

1632/1

Intravilan

541

3.294

7

Dolj

Cârcea

STANESCU C-TIN

15.000

T59

A60

A

1795

Intravilan

1.165

7.093

8

Dolj

Cârcea

CHIREAGHEORGHE

4.000

T59

A58

A

-

Intravilan

200

1.218

9

Dolj

Cârcea

ORBULETU DANIEL

10.000

T59

A57

A

2065

Intravilan

472

2.874

10

Dolj

Cârcea

Ml REA C-TIN

5.000

T59

A54

A

-

Intravilan

229

1.394

11

Dolj

Cârcea

DINU C-TIN

5.000

T59

A52

A

-

Intravilan

228

1.388

12

Dolj

Cârcea

ZGLOBIU CLAUDIU

20.680

T59

A51

A

-

Intravilan

214

1.303

13

Dolj

Cârcea

S.C. EXFLOR - ZGLOBIU CLAUDIU

13.900

T59

A48-50

A

1404/1- 1408/1- 1409/1- 1410/1- 1407/1

Intravilan

533

3.245

14

Dolj

Cârcea

S.C. ALBATROS SRL., CIOLAN PAULA

2.400

T38

A21

A

-

Intravilan

1.002

6.101

15

Dolj

Cârcea

CIOLAN PAULA

450

T38

A21/2

A

-

Intravilan

136

828

16

Dolj

Cârcea

S.C. ALBATROS S.R.L

1.540

T38

A21/3

A

-

Intravilan

179

1.090

17

Dolj

Cârcea

GISCA VIORICA

1.100

T38

A22

A

-

Intravilan

27

165

18

Dolj

Cârcea

MATEESCU GABRIELA

12.600

T38

A23

A

-

Intravilan

11

67

19

Dolj

Cârcea

PUPĂZA VALERICA

24.900

T131

A5

A

-

Intravilan

2.440

14.856

20

Dolj

Cârcea

PUPĂZA VALERICA

10.000

T131

A6

A

-

Intravilan

513

3.124

21

Dolj

Cârcea

PUPĂZA VALERICA

10.000

T131

A7

A

-

Intravilan

539

3.282

22

Dolj

Cârcea

SALELIUC FLORIN

10.000

T131

A8

A

1987

Intravilan

538

3.275

23

Dolj

Cârcea

LACRICEANU I. FLOAREA

9.900

T131

A9

A

-

Intravilan

532

3.239

24

Dolj

Cârcea

STAICUN. AURICA

10.000

T131

A10

A

-

Intravilan

536

3.263

25

Dolj

Cârcea

NICAM. MARIUS

8.800

T131

A12

A

30054

Intravilan

471

2.867

26

Dolj

Cârcea

POPA AURI CA

10.000

T131

A13

A

-

Intravilan

535

3.257

27

Dolj

Cârcea

IANCULESCU I. MĂRIA

10.000

T131

A14

A

2271

Intravilan

534

3.251

28

Dolj

Cârcea

IANCULESCU C MĂRIA

15.000

T131

A15

A

2271

Intravilan

800

4.871

29

Dolj

Cârcea

MIREAZINICA

12.100

T131

A16

A

-

Intravilan

643

3.915

30

Dolj

Cârcea

POPA Ml HAI

10.000

T131

A18

A

-

Intravilan

532

3.239

31

Dolj

Cârcea

POPA Ml HAI

10.000

T131

A19

A

-

Intravilan

532

3.239

32

Dolj

Cârcea

POPA Ml HAI

10.000

T131

A20

A

-

Intravilan

532

3.239

33

Dolj

Cârcea

TICLEA COSTICA

11.800

T131

A22

A

2429

Intravilan

628

3.823

34

Dolj

Cârcea

STEFAN MĂRIA

15.000

T131

A23

A

-

Intravilan

796

4.846


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

35

Dolj

Cârcea

TICLEAC. PETRE

15.000

T131

A24

A

1730

Intravilan

795

4.840

36

Dolj

Cârcea

MITRICAC. C-TIN

8.500

T131

A25

A

-

Intravilan

450

2.740

37

Dolj

Cârcea

PREDESCU M. FLOAREA

4.200

T131

A26

A

-

Intravilan

222

1.351

38

Dolj

Cârcea

MINEAN. ION

10.000

T131

A27

A

-

Intravilan

534

3.251

39

Dolj

Cârcea

OCHEA CONSTANTA

7.500

T131

A28

A

1581

Intravilan

394

2.399

40

Dolj

Cârcea

VASILCOIU EMILIA

8.300

T131

A29

A

-

Intravilan

489

2.977

41

Dolj

Cârcea

GROZA IONEL AURELIAN

13.800

T131

A30

A

-

Intravilan

728

4.432

42

Dolj

Cârcea

GROZA IONEL AURELIAN

5.000

T131

A31

A

1610

Intravilan

264

1.608

43

Dolj

Cârcea

PREDA VIOREL

9.000

T131

A32

A

1735

Intravilan

474

2.886

44

Dolj

Cârcea

MATEI MARICICA

6.400

T131

A33

A

-

Intravilan

337

2.052

45

Dolj

Cârcea

VILARAP FLOAREA

9.000

T131

A34

A

-

Intravilan

475

2.892

46

Dolj

Cârcea

DRINCEANU GHE. GABRIEL

15.000

T131

A35

A

-

Intravilan

792

4.822

47

Dolj

Cârcea

IACOV M. TOMITA

7.000

T131

A36

A

-

Intravilan

370

2.253

48

Dolj

Cârcea

PITU VERGIL

9.200

T131

A37

A

-

Intravilan

486

2.959

49

Dolj

Cârcea

PATRU FLOAREA

5.000

T131

A38

A

30752

Intravilan

264

1.608

50

Dolj

Cârcea

VULCANESCU ELENA

5.800

T131

A39

A

-

Intravilan

307

1.870

51

Dolj

Cârcea

NEAGU V. IOANA

5.000

T131

A40

A

30818

Intravilan

265

1.613

52

Dolj

Cârcea

SANDU FLORINA MIOARA

5.000

T131

A41

A

30709

Intravilan

265

1.613

53

Dolj

Cârcea

SOTOI O GHEORGHE

9.600

T131

A42

A

1915

Intravilan

510

3.105

54

Dolj

Cârcea

S.C. MILLENIUM

10.000

T131

A43

A

2031

Intravilan

533

3.245

55

Dolj

Cârcea

VASILE DRUGAN ILIE

5.000

T131

A44

A

2155

Intravilan

267

1.625

56

Dolj

Cârcea

DUMAGAZ

5.000

T131

A45

A

2127

Intravilan

267

1.625

57

Dolj

Cârcea

S.C. MILLENIUM

5.000

T131

A46

A

2130

Intravilan

268

1.632

58

Dolj

Cârcea

S.C. MILLENIUM

7.500

T131

A47

A

1631

Intravilan

402

2.448

59

Dolj

Cârcea

S.C. MILLENIUM

20.300

T131

A48

A

-

Intravilan

1.566

9.535

60

Dolj

Cârcea

S.C. MILLENIUM

2.300

T131

A49

A

-

Intravilan

161

980

61

Dolj

Cârcea

S.C. MILLENIUM

5.000

T131

A50

A

-

Intravilan

267

1.625

62

Dolj

Cârcea

ORBULETU ELENA

3.200

T131

A51

A

2160

Intravilan

172

1.048

63

Dolj

Cârcea

DINA FLORINA

10.000

T131

A52

A

-

Intravilan

545

3.318

64

Dolj

Cârcea

POPESCU I. NICOLITA

7.929

T131

A54

A

2457

Intravilan

434

2.642

65

Dolj

Cârcea

POPESCU I. NICOLITA

10.000

T131

A55

A

2457

Intravilan

550

3.349

66

Dolj

Cârcea

S.C. MILLENIUM

10.000

T131

A56

A

1890

Intravilan

553

3.367

67

Dolj

Cârcea

TITA MARIOARA

10.000

T131

A57

A

-

Intravilan

556

3.386

68

Dolj

Cârcea

PREDESCU FLOAREA

5.000

T131

A58

A

-

Intravilan

279

1.698

69

Dolj

Cârcea

GHITAANASTASIA

20.000

T131

A59

A

1924

Intravilan

1.124

6.843

70

Dolj

Cârcea

CANALE GABRIELA

7.700

T131

A60

A

-

Intravilan

436

2.654

71

Dolj

Cârcea

CRISTOFIR N. GHEORGHE

5.000

T131

A61

A

-

Intravilan

284

1.729

72

Dolj

Cârcea

DUMAGAZ

5.000

T131

A61

A

1951

Intravilan

284

1.729

73

Dolj

Cârcea

BUDRICAPAULINA DINESCU DUMITRU

10.000

T131

A62

A

2536

Intravilan

572

3.483

74

Dolj

Cârcea

CERNAIANU ECATERINA

5.000

T131

A63

A

-

Intravilan

288

1.754

75

Dolj

Cârcea

KNIZEL VIORICA

5.000

T131

A64

A

-

Intravilan

288

1.754

76

Dolj

Cârcea

VILARA STEFAN

4.800

T131

A65

A

-

Intravilan

278

1.693


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

77

Dolj

Cârcea

MICU CONSTANTIN

20.000

T131

A66

A

-

Intravilan

1.167

7.105

78

Dolj

Cârcea

VASILUTA MATILDA

20.000

T131

A67

A

-

Intravilan

1.175

7.154

79

Dolj

Cârcea

S.C. MILLENIUM

8.000

T131

A68

A

1815

Intravilan

471

2.867

80

Dolj

Cârcea

IVANA LIOARA

5.000

T131

A69

A

1913

Intravilan

295

1.796

81

Dolj

Cârcea

CRISTOFIR GABRIEL

12.500

T131

A70

A

2025

Intravilan

740

4.505

82

Dolj

Cârcea

LACRICEANU D. MĂRIA

9.300

T131

A71

A

1774

Intravilan

552

3.361

83

Dolj

Cârcea

MARIN ELENA

5.000

T131

A72

A

2002

Intravilan

297

1.808

84

Dolj

Cârcea

DINU I. STEFAN

5.600

T131

A73

A

-

Intravilan

333

2.028

85

Dolj

Cârcea

DINUC.TIN

10.000

T131

A74

A

-

Intravilan

598

3.641

86

Dolj

Cârcea

ZAMFIRESCU PETRE

10.500

T131

A76

A

-

Intravilan

799

4.864

87

Dolj

Cârcea

GROZA IONEL AURELIAN

5.000

T131

A77

A

-

Intravilan

493

3.001

88

Dolj

Cârcea

STANESCU IOANA

5.900

T131

A78

A

1745

Intravilan

567

3.452

89

Dolj

Cârcea

VASILCOIU CONSTANTA

7.500

T131

A79

A

-

Intravilan

543

3.306

90

Dolj

Cârcea

TANASIE IONEL

13.300

T131

A80

A

-

Intravilan

923

5.620

91

Dolj

Cârcea

BILTAC CORNELIA

9.900

T131

A80

A

-

Intravilan

730

4.444

92

Dolj

Cârcea

POPAI. ION

10.000

T131

A81

A

1794

Intravilan

735

4.475

93

Dolj

Cârcea

DINESCU TOMITA

15.000

T131

A82

A

-

Intravilan

283

1.723

94

Dolj

Cârcea

CIOACA DINU

7.500

T58

A46

A

-

Intravilan

24

146

95

Dolj

Cârcea

OLARU CONSTANTIN

3.000

T58

A45

A

-

Intravilan

101

615

96

Dolj

Cârcea

STEFANESCU ILIAS

10.500

T58

A43

A

-

Intravilan

839

5.108

97

Dolj

Cârcea

CRISTOFIR DUMITRA

5.600

T58

A42

A

-

Intravilan

698

4.250

98

Dolj

Cârcea

PAPONI CORINA

9.500

T58

A41

A

2115

Intravilan

1.514

9.218

99

Dolj

Cârcea

TICLEA MARIN

8.000

T58

A40

A

-

Intravilan

1.560

9.498

100

Dolj

Cârcea

TUTU ELENA

5.800

T58

A39

A

-

Intravilan

1.265

7.702

101

Dolj

Cârcea

SERBAN DUMITRU

10.000

T58

A38

A

2272

Intravilan

1.919

11.684

102

Dolj

Cârcea

STEFAN MĂRIA

13.700

T58

A37

A

-

Intravilan

2.189

13.327

103

Dolj

Cârcea

IACOV ZINICA

5.000

T58

A36

A

-

Intravilan

717

4.366

104

Dolj

Cârcea

IACOV SORIN

4.800

T58

A35

A

2277

Intravilan

658

4.007

105

Dolj

Cârcea

OLTEANU ELENA

10.000

T58

A33

A

-

Intravilan

1.291

7.860

106

Dolj

Cârcea

STAICU IOANA

10.000

T58

A32

A

-

Intravilan

1.204

7.331

107

Dolj

Cârcea

VESELU DUMITRANA

5.500

T58

A31

A

-

Intravilan

631

3.842

108

Dolj

Cârcea

STAICU CRĂCIUN

10.000

T58

A30

A

-

Intravilan

1.100

6.697

109

Dolj

Cârcea

POPA PETRE SI MĂRIA

9.600

T58

A29

A

-

Intravilan

1.006

6.125

110

Dolj

Cârcea

OAGANA MARIAN

6.400

T58

A28

A

-

Intravilan

647

3.939

111

Dolj

Cârcea

CIOABLANELU

13.800

T58

A27

A

-

Intravilan

1.338

8.146

112

Dolj

Cârcea

MICU JAN

10.000

T58

A26

A

-

Intravilan

928

5.650

113

Dolj

Cârcea

VASILCOIU MĂRIA

2.900

T58

A25

A

1757

Intravilan

263

1.601

114

Dolj

Cârcea

STAICU AURICA

10.000

T58

A24

A

2144

Intravilan

1.010

6.149

115

Dolj

Cârcea

IACOV ION

5.200

T58

A23

A

-

Intravilan

571

3.476

116

Dolj

Cârcea

DRINCEANU FELICIA

13.100

T58

A22

A

-

Intravilan

1.219

7.422

117

Dolj

Cârcea

ZANFIRESCU NICOLAE

13.600

T58

A21

A

-

Intravilan

1.136

6.916

118

Dolj

Cârcea

PUPĂZA VALERICA

10.000

T58

A20

A

-

Intravilan

938

5.711

119

Dolj

Cârcea

ORBULETU ADRIANA

7.500

T58

A18

A

1956

Intravilan

721

4.390

120

Dolj

Cârcea

MAGHERESCU GERMENE

13.500

T58

A17

A

-

Intravilan

1.342

8.170

121

Dolj

Cârcea

MAGHERESCU GERMENE

25.300

T58

A16

A

-

Intravilan

2.689

16.372


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

122

Dolj

Cârcea

BALUTA FLORICA

5.000

T58

A15

A

1767

Intravilan

563

3.428

123

Dolj

Cârcea

MARIN ELA

6.000

T58

A14

A

-

Intravilan

692

4.213

124

Dolj

Cârcea

SLAVOIU MARIOARA

10.000

T58

A12

A

1873

Intravilan

1.195

7.275

125

Dolj

Cârcea

ORBULETU DANIEL

15.000

T58

A10/1

A

2489

Intravilan

1.907

11.611

126

Dolj

Cârcea

PUPĂZA VALERICA

5.000

T58

A9

A

-

Intravilan

671

4.085

127

Dolj

Cârcea

PATRUTOIU STATICA

10.000

T58

A8

A

2123

Intravilan

1.403

8.543

128

Dolj

Cârcea

ANGHELI.CRISTINEL

7.500

T58

A7

A

-

Intravilan

1.115

6.789

129

Dolj

Cârcea

ANGHELSORINEL

10.000

T58

A6

A

-

Intravilan

1.588

9.669

130

Dolj

Cârcea

BALUTEANU MIHAI

11.800

T58

A4

A

-

Intravilan

1.661

10.113

131

Dolj

Cârcea

CIURLEAVIOREL

16.800

T58

A2

A

-

Intravilan

811

4.938

132

Dolj

Cârcea

STANCU ELENA

2.400

T40

A52

A

-

Intravilan

11

67

133

Dolj

Cârcea

ENACHE

2.300

T40

A50

A

2109

Intravilan

274

1.669

134

Dolj

Cârcea

CIOACA GRIGORE

2.300

T40

A49

A

-

Intravilan

580

3.532

135

Dolj

Cârcea

ENACHEANA

2.300

T40

A48

A

-

Intravilan

889

5.412

136

Dolj

Cârcea

MIERTOIU MARIANA

2.600

T40

A47

A

-

Intravilan

1.400

8.524

137

Dolj

Cârcea

PREDA VIORICA

2.600

T40

A46

A

-

Intravilan

1.446

8.804

138

Dolj

Cârcea

PATRU COSTICA

2.400

T40

A45

A

-

Intravilan

1.328

8.085

139

Dolj

Cârcea

TOMA CONSTANTA

2.600

T40

A44

A

-

Intravilan

1.440

8.767

140

Dolj

Cârcea

CAMPEANU MĂRIA

2.600

T40

A43

A

-

Intravilan

1.265

7.702

141

Dolj

Cârcea

NICA MARIN

2.200

T40

A42

A

-

Intravilan

770

4.688

142

Dolj

Cârcea

DOBRITAAUREL

2.600

T40

A41

A

-

Intravilan

499

3.038

143

Dolj

Cârcea

ORBULETU GHEORGHE

2.600

T40

A40

A

-

Intravilan

236

1.437

144

Dolj

Cârcea

CAPRARU MARIANA CIMPEANU GEORGE

2.600

T40

A39

A

-

Intravilan

45

274

145

Dolj

Cârcea

STATIUNEA DIDACTICA BANU MĂRĂCINE

6.820

T40

 

A

-

Intravilan

6.820

41.523

146

Dolj

Cârcea

STATIUNEA DIDACTICA BANU MĂRĂCINE

32.123

T28

 

A

-

Intravilan

32.123

195.581

147

Dolj

Cârcea

STATIUNEA DIDACTICA BANU MĂRĂCINE

32.025

T28

 

A

-

Intravilan

32.025

194.984

148

Dolj

Cârcea

IACOV COSTICA

6.800

T141

A17

A

1530

Intravilan

260

1.583

149

Dolj

Cârcea

MARCU MISU

10.000

T141

A16

A

1525

Intravilan

3.267

19.891

150

Dolj

Cârcea

CONSTANTINESCU AMELIA

16.300

T141

A15

A

1533

Intravilan

11.677

71.095

151

Dolj

Cârcea

ENACHE DRAGOS

15.700

T141

A14

A

-

Intravilan

10.987

66.894

152

Dolj

Cârcea

CEALACU D. MĂRIA

10.000

T141

A13

A

2458

Intravilan

4.749

28.914

153

Dolj

Cârcea

PĂUN GEORGETA

10.000

T141

A12

A

-

Intravilan

2.487

15.142

154

Dolj

Cârcea

PĂUN GEORGETA

13.000

T141

A11

A

-

Intravilan

286

1.741

155

Dolj

Cârcea

OPRIS CORNELIA

512

T140

A26-28 lot 43

A

-

Intravilan

14

85

156

Dolj

Cârcea

OPRIS CORNELIA

512

T140

A26-28 lot 44

A

-

Intravilan

70

426

157

Dolj

Cârcea

OPRIS CORNELIA

512

T140

A26-28 lot 45

A

-

Intravilan

128

779

158

Dolj

Cârcea

OPRIS CORNELIA

512

T140

A26-28 lot 46

A

-

Intravilan

186

1.133

159

Dolj

Cârcea

OPRIS CORNELIA

512

T140

A26-28 lot 47

A

-

Intravilan

244

1.485

160

Dolj

Cârcea

OPRIS CORNELIA

512

T140

A26-28 lot 48

A

-

Intravilan

302

1.839


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

161

Dolj

Cârcea

OPRIS CORNELIA

512

T140

A26-28 lot 49

A

-

Intravilan

361

2.198

162

Dolj

Cârcea

OPRIS CORNELIA

512

T140

A26-28 lot 50

A

-

Intravilan

419

2.551

163

Dolj

Cârcea

OPRIS CORNELIA

512

T140

A26-28 lot 51

A

-

Intravilan

581

3.537

164

Dolj

Cârcea

OPRIS CORNELIA

7.932

T140

A26-28 lot 52

A

-

Intravilan

1.554

9.462

165

Dolj

Cârcea

PUPĂZA VIOREL

15.700

T140

A25

A

-

Intravilan

3.738

22.758

166

Dolj

Cârcea

PATRU ELENA

17.600

T140

A24

A

-

Intravilan

4.398

26.777

167

Dolj

Cârcea

TEODORESCU MĂRIA

5.200

T140

A23

A

1568

Intravilan

1.307

7.958

168

Dolj

Cârcea

PUTINELU M. ELENA

7.115

T140

A22

A

-

Intravilan

1.705

10.381

169

Dolj

Cârcea

PUTINELU M. ELENA

20.800

T140

A22

A

-

Intravilan

6.081

37.024

170

Dolj

Cârcea

MIERTOIU MĂRIA

4.700

T140

A21

A

-

Intravilan

1.683

10.247

171

Dolj

Cârcea

ORBULETU I. GHEORGHE

18.700

T140

A20

A

2246

Intravilan

7.838

47.721

172

Dolj

Cârcea

ORBULETU M. ION

4.900

T140

A19

A

2247

Intravilan

2.356

14.345

173

Dolj

Cârcea

BUZATU, CITU GEORGETA

16.200

T140

A18

A

-

Intravilan

8.439

51.381

174

Dolj

Cârcea

GHEORGHE C. IOANA

6.800

T140

A17

A

-

Intravilan

3.376

20.555

175

Dolj

Cârcea

NICAC. TUDOSIE

18.300

T140

A16

A

1957

Intravilan

7.041

42.869

176

Dolj

Cârcea

DINUTC. IULIAN

7.200

T140

A15

A

-

Intravilan

1.617

9.845

177

Dolj

Cârcea

VILARAT STEFAN

5.400

T140

A14

A

1538

Intravilan

688

4.189

178

Dolj

Cârcea

CIURLEA MĂRIA

16.800

T140

A13

A

-

Intravilan

488

2.971

179

Dolj

Pielesti

NEDELCU ELENA

10.700

T50

A11

A

1414

Extravilan

1.355

2.619

180

Dolj

Pielesti

IONITA DUMITRU

15.600

T50

A10

A

-

Extravilan

1.063

2.054

181

Dolj

Pielesti

BOLEA NICOLAE

500

T50

A9 lot 7

Ce

-

Intravilan

78

753

182

Dolj

Pielesti

CERNOBAI VICTORIA

500

T50

A9 lot 8

Ce

-

Intravilan

313

3.024

183

Dolj

Pielesti

CERNOBAI VICTORIA

500

T50

A9 lot 9

Ce

-

Intravilan

489

4.725

184

Dolj

Pielesti

CERNOBAI VICTORIA

500

T50

A9lot10

Ce

-

Intravilan

500

4.831

185

Dolj

Pielesti

CERNOBAI VICTORIA

500

T50

A9 lot 11

Ce

-

Intravilan

500

4.831

186

Dolj

Pielesti

BIRA MĂRIA

500

T50

A9 lot 12

Ce

-

Intravilan

398

3.846

187

Dolj

Pielesti

BIRA MĂRIA

500

T50

A9lot13

Ce

-

Intravilan

210

2.029

188

Dolj

Pielesti

BIRA MĂRIA

500

T50

A9 lot 14

Ce

-

Intravilan

43

415

189

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

3.550

T50

A9lot16

Dr

-

Intravilan

1.213

11.719

190

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

500

T50

A9 lot 26

Ce

-

Intravilan

310

2.995

191

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

500

T50

A9 lot 27

Ce

-

Intravilan

332

3.207

192

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

500

T50

A9 lot 28

Ce

-

Intravilan

455

4.396

193

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

500

T50

A9 lot 29

Ce

-

Intravilan

500

4.831

194

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

500

T50

A9 lot 30

Ce

-

Intravilan

500

4.831

195

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

500

T50

A9 lot 31

Ce

-

Intravilan

500

4.831

196

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

7.452

T50

A9 lot 32

Ce

-

Intravilan

931

8.995

197

Dolj

Pielesti

VLĂDOIANU VALENTIN DANIEL; SLOTEA NAZIANA

14.400

T50

A7, 8

A

-

Extravilan

3.993

7.716

198

Dolj

Pielesti

SCHIOPU IONEL

10.000

T50

A6

A

-

Extravilan

1.895

3.662

199

Dolj

Pielesti

ZAH ARIA Ml HAI

4.718

T50

A5 lot 1

A

-

Extravilan

1.945

3.759

200

Dolj

Pielesti

GASAN RAMONA

1.600

T50

A5 lot 10

A

-

Extravilan

412

796


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

201

Dolj

Pielesti

NEACSU MITA

8.000

T50

A4/1

A

1775

Extravilan

866

1.674

202

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

10.000

T50

A3

A

-

Extravilan

573

1.107

203

Dolj

Pielesti

SOLOMONESCU IOANA

3.600

T50

A2/1

A

-

Extravilan

115

222

204

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

6.700

T50

A2

A

857

Extravilan

97

187

205

Dolj

Pielesti

NICOLAE ION

8.491

T50

A166

A

-

Extravilan

1

2

206

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

12.398

T50

A165

A

831

Extravilan

89

172

207

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

4.701

T50

A164

A

830

Extravilan

36

69

208

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

11.697

T50

A163

A

829

Extravilan

90

174

209

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

9.300

T50

A160

A

828

Extravilan

72

139

210

Dolj

Pielesti

JAN IOANA

9.598

T50

A159

A

-

Extravilan

75

145

211

Dolj

Pielesti

TUICA STEFAN

7.202

T50

A153

A

-

Extravilan

56

108

212

Dolj

Pielesti

GHEORGHE ALEXANDRINA

11.202

T50

A157

A

-

Extravilan

88

170

213

Dolj

Pielesti

PREJBEANU GHITA

10.798

T50

A156

A

-

Extravilan

84

162

214

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

10.697

T50

A232

A

-

Extravilan

64

123

215

Dolj

Pielesti

MATEI NICOLAE

6.006

T50

A154/1

A

-

Extravilan

17

33

216

Dolj

Pielesti

SLOTEA NAZIANA

24.703

T50

A155/1

A

-

Extravilan

3

6

217

Dolj

Pielesti

COMUNA PIELESTI

2.745

T50

 

P

-

Extravilan

302

408

218

Dolj

Pielesti

COMUNA PIELESTI

 

T47

P96

P

-

Intravilan

2.173

10.287

219

Dolj

Pielesti

AN DREESCU ADRIAN

10.000

T46

A40

A

-

Intravilan

227

1.535

220

Dolj

Pielesti

CARGOL MADALINA

10.000

T46

A31

A

-

Intravilan

800

5.410

221

Dolj

Pielesti

CRETU ECATERINA

9.200

T46

A32

A

509

Intravilan

1.037

7.014

222

Dolj

Pielesti

ALEXANDRU ILEANA

10.000

T46

A30

A

425

Intravilan

1.392

9.414

223

Dolj

Pielesti

ROBU DORA

12.600

T46

A29

A

166

Intravilan

1.896

12.822

224

Dolj

Pielesti

COSANGIU IOANA

4.900

T46

A27

A

-

Intravilan

604

4.085

225

Dolj

Pielesti

NICU MĂRIA

4.100

T46

A28

A

169

Intravilan

539

3.645

226

Dolj

Pielesti

NISTOR GHEORGHE

5.500

T46

A26

A

168

Intravilan

696

4.707

227

Dolj

Pielesti

POPA ION

8.900

T46

A24

A

67

Intravilan

1.048

7.088

228

Dolj

Pielesti

BADULESCU MĂRIA SI BADULESCU GHEORGHE

10.000

T46

A25 lot 1

A

728

Intravilan

2.193

14.832

229

Dolj

Pielesti

CHIMOIU MARCEL

5.700

T46

A23

A

271

Intravilan

615

4.159

230

Dolj

Pielesti

JAHANI MARTA

5.000

T46

A22

A

321

Intravilan

548

3.706

231

Dolj

Pielesti

NITU DOMNICA

5.000

T46

A21

A

320

Intravilan

548

3.706

232

Dolj