MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 912/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 912         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 decembrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

970. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

971. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

976. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

977. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia direct în retragere cu noul grad

 

982. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010

 

983. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de Al Cincilea Protocol aditional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998

 

991. - Decret pentru numirea unui consilier prezidential

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.226. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 441/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

1.230. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 896/2011 privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii si înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului

 

1.231. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

 

1.241. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finantării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.021. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

42. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 190 de ani de la Revolutia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si patrimoniului national, în semn de apreciere pentru cariera muzicală deosebită desfăsurată pe plan national si international, precum si pentru eforturile constante de a descoperi si de a promova noi talente,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria B “Muzică”, domnului Attila Weinberger (AG Weinberger), muzician.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 decembrie 2011.

Nr. 970.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia avută la dezvoltarea relatiilor politice, economice si culturale româno-germane,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor.

- doamnei Doris Pack, europarlamentar si presedinta Comisiei pentru cultură, tineret, educatie, media si sport din Parlamentul European;

- doamnei Ruth Hieronymi, presedinta Consiliului de administratie a postului media Westdeutscher Rundfunk.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F “Promovarea culturii”, domnului Robert Christian Schwartz, seful redactiei de limba română a postului de radio Deutsche Welle.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial si Comercial în grad de Comandor Camerei de Industrie si Comert Palatinat.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 decembrie 2011.

Nr. 971.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Geru Stefan lon-Marin trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 976.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia direct în retragere cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 109/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Serban Gheorghe Liviu se înaintează în gradul de general-maior cu două stele si trece direct în retragere cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 977.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 228 din 9 noiembrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 982.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de Al Cincilea Protocol aditional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 232 din 16 noiembrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului cel de Al Cincilea Protocol aditional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 983.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 3 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bogdan Mănoiu se numeste în functia de consilier prezidential.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 991.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 441/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României,

republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 441/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 11 mai 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.226.

 

 


ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 441/2011)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

664.392

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

623.865

 

 

a)

din productia vândută

3

315.925

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

96.895

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

211.045

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

40.527

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

176

 

 

d)

alte venituri financiare

14

40.351

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

910.770

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

875.714

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

207.437

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

6.686

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

72.631

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

81.548

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

56.272

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

16.580

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

12.359

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

436

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

3.534

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

251

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

8.696

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare din care:

29

1.824


 

 

 

 

- tichete de cresă. of. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

1.824

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.715

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

3.005

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

19.286

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

56.622

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

6.150

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

425.354

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul: pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

1.458

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

35.056

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

3,898

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

31,158

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

(246.378)

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 


 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

95.022

 

1

 

Surse proprii

65

15.496

 

2

 

Alocatii de la buget

66

79.526

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

95.022

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

15.496

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

79.526

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

79.526

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

664.392

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

910.770

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.157

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

1,670

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 


 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

56.272

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

56.192

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

80

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.804

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu fn preturi curente (miilei/pe rsoană)(rd. 81/84)

89

398

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

398

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

1.371

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

2.658.051

 

 

b)

preturi comparabile

95

2.658.051

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

347.369

 

 

b)

preturi comparabile

98

347.369

 

NOTĂ:

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 896/2011 privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii si înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 896/2011 privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii si înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 28 septembrie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 200.000 mii lei, în anii 2011-2012, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru continuarea si finalizarea unor lucrări destinate prevenirii si înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- suma de 62.420 mii lei, pentru suplimentarea sumelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a lucrărilor de înlăturare si prevenire a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii, cu modificările ulterioare, cu finantare din bugetul Fondului pentru mediu, prevăzută în anexa nr. 1;

- suma de 1.000 mii lei, pentru suplimentarea sumelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2010 pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, cu finantare din bugetul Fondului pentru mediu, prevăzută în anexa nr. 2;

- suma de 136.580 mii lei, pentru lucrări în continuare, prevăzută în anexa nr. 3.”

2. Anexa nr. 1 “Suplimentarea sumelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a lucrărilor de înlăturare si prevenire a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii, cu finantare din bugetul Fondului pentru mediu” se modifică după cum urmează:

a) pozitia nr. 2 “Amenajarea râului Vaser la Viseul de Sus, judetul Maramures”, cu valoarea de 2.250 mii lei, se abrogă;

b) suma aferentă Administratiei Bazinale de Apă Somes- Tisa, prevăzută la nr. crt. I, va avea următorul cuprins: “4.625 mii lei”;

c) totalul va avea următorul cuprins: “62.420 mii lei”.

3. Anexa nr. 3 “Lucrări în continuare” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la nr. crt. I “Administratia Bazinală de Apă Somes-Tisa, după pozitia nr. 2 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 21, cu următorul cuprins:

 

 

 

Beneficiar

Valoarea finantării 2011-2012

Denumirea obiectivului

0

1

2

“21

Amenajarea râului Vaser la Viseul de Sus, judetul Maramures

2.250”

 

b) suma aferentă Administratiei Bazinale de Apă Somes- Tisa, prevăzută la nr. crt. I, se modifică si va avea următorul cuprins: “8.150 mii lei”;

c) totalul se modifică si va avea următorul cuprins: “136.580 mii lei.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.230.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice,

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sunt exceptati de la prevederile alin. (1) următorii beneficiari de avansuri acordate în conditiile prezentei hotărâri:

a) institutiile publice;

b) persoanele juridice fără scop patrimonial;

c) institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale;

d) microîntreprinderile sau întreprinderile mici, asa cum sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimulareaînfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, si care au calitatea de contractori în

cadrul unor programe specifice de sustinere a cercetării-dezvoltării, inovării si transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor nou- Înfiintate inovatoare, pentru finantările obtinute prin aceste programe;

e) titularii drepturilor de autor - pentru contractele de comandă.”

2. La articolul 8, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, planurile sectoriale si alte programe de cercetare-dezvoltare, precum si pentru finantarea institutională de bază, inclusiv pentru proiectele de cercetare stiintifică obtinute prin competitii nationale si pentru granturile gestionate prin Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, acordarea sumelor reprezentând plăti în avans si recuperarea acestora se fac în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (71) din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile art. 191 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La anexa nr. 1 punctul I, numerele curente 2 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Actiuni si categorii de cheltuieli

Criterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor

0

1

2

“2.

Programe, proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare, actiuni cuprinse în Planul national, în planurile sectoriale si alte programe de cercetare-dezvoltare, altele decât proiectele de cercetare stiintifică obtinute prin competitii nationale si programele prin care se derulează acestea

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii;

b) existenta contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect;

c) nominalizarea de către contractor a persoanei responsabile: director de program, responsabil de proiect;

d) aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului, depusă de contractor;

e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, semestru sau al altei perioade prevăzute în contractul de finantare, în cuantum de 30% din suma alocată din fonduri publice, prevăzută în contract pentru perioada pentru care se acordă avansul.

3.

Teme si actiuni de cercetare stiintifică finantate sub formă de proiecte sau granturi, altele decât proiectele sau granturile de cercetare stiintifică obtinute prin competitii nationale

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii;

b) existenta contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect;

c) nominalizarea de către contractor a persoanei responsabile: director de program, responsabil de proiect;

d) aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului, depusă de contractor;

e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, semestru sau al altei perioade prevăzute în contractul de finantare, în cuantum de până la 30% din suma alocată din fonduri publice, prevăzută în contract pentru perioada pentru care se acordă avansul.”

 

4. La anexa nr. 1 punctul I, după numărul curent 3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 31, cu următorul cuprins:

 

 

Nr. crt.

Actiuni si categorii de cheltuieli

Criterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor

0

1

1

„31.

Proiecte sau granturi de cercetare stiintifică obtinute prin competitii nationale si programe prin care se derulează acestea

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii;

b) existenta contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect;

c) nominalizarea de către contractor a persoanei responsabile: director de program, responsabil de proiect;

d) aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului, depusă de contractor;

e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, semestru sau al altei perioade prevăzute în contractul de finantare, în cuantum de minimum 30% si maximum 90% din suma alocată din fonduri publice, prevăzută în contract pentru perioada pentru care se acordă avansul; limitele procentuale până la care se pot acorda avansurile se stabilesc de către ordonatorul principal de credite al institutiei din bugetul căreia se finantează proiectele.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.231.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finantării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finantării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 21 octombrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri esalonat, redistribuită în timp după cum urmează: în anul 2012 - suma de 59.950 mii lei si în anul 2013 - suma de 40.050 mii lei.”

2. La articolul 5, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Fondul pentru mediu alocă suma prevăzută la art. 2 alin. (1) în mai multe transe, pe măsura executării lucrărilor, numai dacă lucrările respective sunt receptionate în conditiile legii si fazelor de executie.

(3) Transa finală în cadrul fiecărui obiectiv se alocă din Fondul pentru mediu numai dacă lucrările sunt finalizate si receptionate la terminarea lucrărilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, si dacă sunt validate si asumate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.”

3. Articolul 6 se abrogă.

4. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.241.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010)

 

LISTA

obiectivelor si a sumelor alocate lucrărilor de închidere a unor iazuri de decantare din sectorul minier, finantate din Fondul pentru mediu

 

Nr. crt.

Obiectiv

Hotărârea Guvernului de

aprobare

Data încetării activitătii

Cheltuieli totale

conform documentatiilor

tehnice (decembrie 2009)

- lei -

din care:

Perioada de derulare a lucrărilor

(grafice de executie)

Bugetul de stat

- lei -

Fondul pentru mediu

- lei -

Demararea lucrărilor

Termen de finalizare

2011

2012

2013

1.

Mina Baia Sprie - iaz Tăutii de Sus, Maramures

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

44.572.665

5.372.665

39.200.000

decembrie

---->

septembrie

2.

Mina Certej - iaz Valea Miresului si Valea Mealu, Hunedoara

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

24.463.967

4.463.967

20.000.000

decembrie

---->

martie

3.

lazTăusani, Caras-Severin

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

9.550.638

1.890.638

7.660.000

-

februarie

mai

4.

Mina Deaiu Negru Inferior- iaz Deaiu Negru si iaz Pârâul Cailor, Suceava

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2003

27.024.555

7.634.555

19.390.000

decembrie

---->

mai

5.

Mina Teliuc - iazurile nr. 1, 2 si 3, Hunedoara

Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2006

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007- anexa nr. 4

2005

18.211.064

4.461.064

13.750.000

decembrie

noiembrie

-

Total general pentru închderea iazurilor de decantare din sectorul minier (lei)

 

123.822.889

23.822.889

100.000.000

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2011.

Nr. 1.021.

 

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2011

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

46.502,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

46.502,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

46.502,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

46.502,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

46.502,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii si ale activităti

46.502,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL

2.769,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

2.609,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1.468,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

1.115,00

 

 

01

Salarii de bază

1.114,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizatie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacantă

-

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

1,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

-

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

45,00

 

 

01

Tichete de masă

45,00

 

10.03

 

Contributii

308,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

232,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

6,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

58,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de munca

3,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

9,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale

-

 

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

1.141,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

406,00

 

 

01

Furnituri de birou

80,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

-

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrică

5,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

1,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

80,00

 

 

06

Piese de schimb

-

 

 

07

Transport

-

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

80,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

80,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

80,00

 

20.02

 

Reparatii curente

-

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

-

 

 

01

Medicamente

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500,00

 

 

01

Uniforme si echipament

500,00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

-

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

30,00

 

 

01

Deplasări interne

30,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

-

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

-

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

80,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

-

 

20.14

 

Protectia muncii

80,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

45,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

15,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viata

-

 

 

04

Chirii

30,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

160,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

160,00

 

71.01

 

Active fixe

160,00

 

 

01

Constructii

-

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

80,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

80,00

 

 

30

Alte active fixe

-

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

-

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

46.502,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

2.769,00

 

 

 

a) Excedent

43.733,00

 

 

 

b) Deficit

 

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

 

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011:

 

1) Număr mediu de personal: 261 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 4.257 lei(RON)/salariat,

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 6 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 1 mii lei).

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 190 de ani de la Revolutia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 12 decembrie 2011, o monedă din aur dedicată aniversării a 190 de ani de la Revolutia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din aur sunt următoarele:

Valoare nominală 100 lei

Metal aur

Titlu 900%o

Formă rotundă

Diametru 21 mm

Greutate 6,452 g

Calitate proof

Cant zimtat

Aversul prezintă o compozitie sugerând trecerea Oltului de către pandurii lui Tudor Vladimirescu, inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”, stema României, valoarea nominală “100 LEI” si anul de emisiune “2011”.

Reversul prezintă portretul lui Tudor Vladimirescu, un grup de panduri si o imagine de epocă a Mănăstirii Tismana, anul “1821” si inscriptia în arc de cerc “TUDOR VLADIMIRESCU”.

Art. 3. - Moneda din aur, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însotită de o brosură de prezentare a emisiunii numismatice, redactată în limbile română, engleză si franceză. Brosura include si certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur din emisiunea numismatică dedicată aniversării a 190 de ani de la Revolutia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 42.


 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.