MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 903/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 903         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 decembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

23. - Hotărâre privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României si Parlamentul Republicii Moldova

 

DECRETE

 

956. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.208. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum si a numărului de salariati ce urmează să fie disponibilizati si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

291. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 70/2011

 

1.003. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind mandatarea Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel nr. 91/2003 si de a semna un act aditional în acest sens

 

6.551. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind documentele scolare si universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

25. - Ordin privind raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012

 

26. - Ordin privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudentă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012

 


HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României si Parlamentul Republicii Moldova

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României si Parlamentul Republicii Moldova, denumită în continuare Comisia.

Art. 2. - Componenta nominală a părtii române în cadrul Comisiei este cea prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si Senat în sedinta comună din 12 decembrie 2011, cu respectarea dispozitiilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 12 decembrie 2011.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

Componenta nominală a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României si Parlamentul Republicii Moldova

 

CAMERA DEPUTATILOR

- deputat Nicusor Păduraru (Grupul parlamentar al PD-L)

- deputat Sanda Maria Ardeleanu (Grupul parlamentar al PD-L)

- deputat Tudor Pantîru (Grupul parlamentar al PSD)

- deputat Attila Korodi (Grupul parlamentar al UDMR)

 

SENAT

- senator Toader Mocanu (Grupul parlamentar al PD-L)

- senator Titus Corlătean (Grupul parlamentar al PSD)

- senator Dan Radu Rusanu (Grupul parlamentar al PNL)

- senator Cristian David (Grupul parlamentar al PNL)

- senator Sorin Serioja Chivu (Grupul parlamentar progresist)

- senator AlmosAlbert (Grupul parlamentar al UDMR)


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B, art. 7 lit. Asi B, art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

pentru profesionalismul si devotamentul dovedite în îndeplinirea misiunilor specifice Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1*.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National ServiciulCredinciosîn grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*.

Art. 4. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credinciosîn grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4*.

Art. 5. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 5*.

Art. 6. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6*.

Art. 7. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7*.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8*.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 9*.

Art. 10. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 10*.

Art. 11. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 11*.

Art. 12. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 12*.

Art. 13. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios clasa a III-a-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 13*.

Art. 14. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 14*.

Art. 15. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios clasa a III-a-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 15*.

Art. 16. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 16*.

Art. 17. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a III-a-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 17*.

Art. 18. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa I, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 18*.

Art. 19. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 19*.

Art. 20. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III-a-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 20*.

Art. 21. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 21*.

Art. 22. - Anexele nr. 1-21* fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 decembrie 2011.

Nr. 956.


* Anexele contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum si a numărului de salariati ce urmează să fie disponibilizati si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum si a numărului de salariati ce urmează să fie disponibilizati si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 3 august 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După numărul curent 3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 4, cu următorul cuprins:

“4. Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A. 200”

2. Ultimul rând se modifică si va avea următorul cuprins:

“TOTAL: 1.500”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de

afaceri,

Kâroly Borbely,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 1.208.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI

PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 70/2011

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 70/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 si 250 bis din 8 aprilie 2011, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 2, subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins:

“2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011, aprobat prin anexa nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si rectificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, este de 13.000.000 lei, gestionati de Agentie pentru organizarea si desfăsurarea de workshopuri de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC si acordarea de alocatii financiare nerambursabile (AFN). Prin implementarea Programului în anul 2011 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 122 de beneficiari.”

2. La punctul 2 subpunctul 2.2, litera b) va avea următorul cuprins:

,b) Etapa a II-a - 12.200.000 lei - pentru finantarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin alocatie financiară nerambursabilă, în limita bugetului alocat.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 12 decembrie 2011.

Nr. 291.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind mandatarea Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel nr. 91/2003 si de a semna un act aditional în acest sens

 

Având în vedere:

- Memorandumul nr. AB 3.743 din 2 noiembrie 2010 de aprobare de către Guvernul României a renegocierii Contractului de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel nr. 91/2003,

- aprobarea de către Guvernul României, prin Memorandumul nr.AB 38.573 din 29 august 2011, a rezultatului renegocierii Contractului de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel nr. 91/2003,

în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.501/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea Contractului de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel, încheiat între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si Societatea Comercială “Alstom Transport” - S.A., si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se mandatează Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. să modifice preturile unitare ce intră în compunerea anuală a pretului mentenantei, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, si să semneze actul aditional la Contractul de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel nr. 91/2003.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2011.

Nr. 1.003.

 

ANEXĂ

 

COMPUNEREA PRETULUI

 

A. Pretul mentenantei începând cu data începerii si până la data de 31 decembrie 2010

 

Potrivit art. 8.1.1 paragraful nr. 4 din contract, începând cu data începerii si până la data de 31 decembrie 2010 pretul mentenantei se exprimă după cum urmează:

1. Componenta fixă

Pretul lunar al mentenantei se va calcula exclusiv pe baza structurii parcului de vagoane. Nu va fi influentat de cantitatea serviciilor standard efectiv prestate într-o anumită lună.

În vederea înlăturării oricărui dubiu calculul pretului lunar al mentenantei reprezintă media aritmetică a valorii efective a serviciilor prestate în cursul unui an calendaristic si nu măsurarea concretă lunară a cantitătilor acestor servicii.

Componenta ce va fi facturată lunar sub formă de componentă fixă, componentă a pretului de mentenantă, este indicată în tabelul de mai jos:

 

Anul

Trimestrul

Lei/lună (cifre)

Lei/lună (litere)

1

Trimestrul 1

3.699.034,42

Trei milioane sase sute nouăzeci si nouă de mii treizeci si patru virgulă patruzeci si doi

Trimestrul 2

3.082.528,69

Trei milioane optzeci si două de mii cinci sute douăzeci si opt virgulă saizeci si nouă

Trimestrul 3

2.835.926,40

Două milioane opt sute treizeci si cinci de mii nouă sute douăzeci si sase virgulă patruzeci

Trimestrul 4

2.712.625,27

Două milioane sapte sute doisprezece mii sase sute douăzeci si cinci virgulă douăzeci si sapte

2

2.652.157,64

Două milioane sase sute cincizeci si două de mii o sută cincizeci si sapte virgulă saizeci si patru

3

3.093.987,68

Trei milioane nouăzeci si trei de mii nouă sute optzeci si sapte virgulă saizeci si opt

4

2.374.040,52

Două milioane trei sute saptezeci si patru de mii patruzeci virgulă cincizeci si doi

5

1.997.650,23

Un milion nouă sute nouăzeci si sapte mii sase sute cincizeci virgulă douăzeci si trei

6

2.372.883,90

Două milioane trei sute saptezeci si două mii opt sute optzeci si trei virgulă nouăzeci

7

2.372.883,90

Două milioane trei sute saptezeci si două mii opt sute optzeci si trei virgulă nouăzeci


2. Componenta variabilă

Componenta variabilă este defalcată după tipul de parc de vagoane.

În situatia în care compunerea parcului de vagoane diferă în mod semnificativ fată de ceea ce s-a previzionat cu privire la întregul parc de vagoane, părtile pot solicita o întrunire în vederea discutării revizuirii componentei variabile.

Componenta variabilă pentru vagoanele componente din Parcul Astra (PA) pentru o lună a perioadei de mentenantă este indicată în tabelul de mai jos:

 

Anul

1.1.1. lei/lună (cifre)

1.1.2. lei/lună (litere)

1

16.027,64

Saisprezece mii douăzeci si sapte virgulă saizeci si patru

2

19.764,76

Nouăsprezece mii sapte sute saizeci si patru virgulă saptezeci si sase

3

29.177,74

Douăzeci si nouă de mii o sută saptezeci si sapte virgulă saptezeci si patru

4

32.214,92

Treizeci si două de mii două sute paisprezece virgulă nouăzeci si doi

5

37.518,13

Treizeci si sapte de mii cinci sute optsprezece virgulă treisprezece

6

44.565,43

Patruzeci si patru de mii cinci sute saizeci si cinci virgulă patruzeci si trei

7

44.565,43

Patruzeci si patru de mii cinci sute saizeci si cinci virgulă patruzeci si trei

 

Componenta variabilă pentru vagoanele componente din Parcul Bombardier 2 (PB2) si Bombardier 21 (PB21) pentru o ună a perioadei de mentenantă este indicată în tabelul de mai jos:

 

Anul

Lei/lună (cifre)

Lei/lună (litere)

1

17.592,09

Saptesprezece mii cinci sute nouăzeci si doi virgulă zero nouă

2

25.768,88

Douăzeci si cinci de mii sapte sute saizeci si opt virgulă optzeci si opt

3

26.370,08

Douăzeci si sase de mii trei sute saptezeci virgulă zero opt

4

30.950,06

Treizeci de mii nouă sute cincizeci virgulă zero sase

5

23.448,18

Douăzeci si trei de mii patru sute patruzeci si opt virgulă optsprezece

6

23.448,18

Douăzeci si trei de mii patru sute patruzeci si opt virgulă optsprezece

7

23.448,18

Douăzeci si trei de mii patru sute patruzeci si opt virgulă optsprezece

 

Componenta variabilă totală, cu referire la o perioadă determinată de timp (“i”), pentru un parc de vagoane dat, este egală cu pretul pentru un vagon pentru perioada corespunzătoare, înmultit cu numărul de vagoane ale fiecărei categorii din acel parc de vagoane.

Componenta variabilă totală (CV) este calculată potrivit următoarei formule:

 

CVI = NAI x PAI + NB2I x PB2I + NB21I x PB21I,

 

în care:

NAI reprezintă numărul de vagoane tip Astra din cadrul parcului pe perioada I;

PAI reprezintă pretul variabil pentru un vagon si pentru o lună valabil pentru vagoanele tip Astra pe perioada I;

NB2I reprezintă numărul de vagoane tip Bombardier BM2 din cadrul parcului pe perioada I;

PB2I reprezintă pretul variabil per vagon si per lună valabil pentru vagoanele tip Bombardier BM2 pe perioada I;

NB21I reprezintă numărul de vagoane tip Bombardier BM21 din cadrul parcului pe perioada I;

PB21I reprezintă pretul variabil per vagon si per lună valabil pentru vagoanele tip Bombardier BM21 pe perioada I;

CVI reprezintă componenta variabilă totală pe perioada I.

B. Pretul mentenantei începând cu data de 1 ianuarie 2011

Potrivit art. 8.1.1 paragraful nr. 4 din contract, începând cu data de 1 ianuarie 2011 pretul mentenantei se exprimă după cum urmează:

(i) pret parc vechi: 25,40 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane si 16,94 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul vechi compuse din 4 vagoane, valori aplicabile pentru serviciile standard prestate pentru vagoanele incluse în parcul vechi;

(ii) pret parc nou: 15,07 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul nou, pret aplicabil pentru serviciile standard prestate pentru vagoanele incluse în parcul nou.

Pretul pentru o perioadă de facturare i se calculează conform formulei:

 

Pi = Pv6* total kmv6i + Pv4* total kmv4i+ Pn * total kmni,

 

unde:

Pv6 reprezintă pretul pe km tren pentru trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane;


total kmv6i reprezintă numărul total de km tren parcursi în perioada de facturare i de trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane;

Pv4 reprezintă pretul pe km tren pentru trenurile din parcul vechi compuse din 4 vagoane;

total kmv4i reprezintă numărul total de km tren parcursi în perioada de facturare i de trenurile din parcul vechi compuse din 4 vagoane;

Pn reprezintă pretul pe km tren pentru trenurile din parcul nou; si

total kmv4i reprezintă numărul total de km tren parcursi de trenurile din parcul nou în perioada de facturare i.

Începând cu luna ianuarie a anului 2012, componentele pretului mentenantei se actualizează anual, în luna ianuarie a fiecărui an, cu indicele general cumulat de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică pentru anul anterior.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind documentele scolare si universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română

 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) În sistemul national de învătământ, documentele scolare si universitare oficiale nominalizate prin prezentul ordin se întocmesc numai în limba română.

(2) în sistemul national de învătământ preuniversitar se emit, începând cu anul scolar 2011-2012, următoarele documente scolare oficiale, întocmite numai în limba română:

a) registrul matricol;

b) catalogul clasei;

c) cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;

d) cataloagele pentru examenele de corigente, diferente si pentru încheierea situatiei scolare;

e) portofoliul personal pentru educatie permanentă;

f) foaia matricolă;

g) adeverinta de studii/adeverinta de absolvire;

h) registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii; i) carnetul de elev.

(3) în sistemul national de învătământ superior se emit, începând cu anul scolar 2011-2012, următoarele documente universitare oficiale, întocmite numai în limba română:

a) registrul matricol;

b) cataloagele pentru examene, restante si diferente;

c) planul de învătământ;

d) fisa specializării;

e)fisa disciplinei;

f) programa analitică;

g) situatia scolară;

h) portofoliul personal pentru educatie permanentă;

i) registrul unic de evidentă a formularelor actelor de studii;

j) carnetul de student;

k) adeverinta privind scolarizarea;

l) adeverinta privind finalizarea studiilor;

m) legitimatiile de transport ale studentilor.

Art. 2. - Unitătile de învătământ preuniversitar si institutiile de învătământ superior acreditate si autorizate provizoriu să functioneze pot efectua si emite, la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale documentelor si ale altor înscrisuri scolare si universitare proprii nominalizate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Directia generală management, resurse umane si retea scolară si Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare, institutiile de învătământ superior si unitătile de învătământ preuniversitar.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2011.

Nr. 6.551.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (6) din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 26/2011 privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudentă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste forma, continutul, frecventa si modalitătile de transmitere a formularelor de raportare a situatiilor care se transmit periodic Băncii Nationale a României în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 26/2011 privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudentă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012 de către împrumutători, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. b) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare.

Art. 2. - Modelele formularelor de raportare sunt prezentate în anexă.

Art. 3. - Formularele de raportare se completează de împrumutători pe baza datelor prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 aplicabile în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, referitoare la:

a) ansamblul teritoriului national si toate subunitătile din străinătate - la nivelul global al împrumutătorului;

b) operatiunile, reprezentând credite si plasamente, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. n) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.

Art. 4. - (1) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători Băncii Nationale a României după cum urmează:

a) prin intermediul sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, denumit în continuare SIRBNR, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, cu modificările ulterioare;

b) pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Directiei supraveghere.

(2) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători lunar, în termen de 17 zile de la încheierea lunii pentru care se întocmeste raportarea.

Art. 5. - (1) în cazul retelelor organizatiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc si raportează două seturi de formulare, respectiv la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit si la nivelul întregii retele.

(2) în vederea întocmirii raportărilor la nivelul retelei, casele centrale ale cooperativelor de credit agregă datele aferente organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul întregii retele. Pentru acest scop, operatiunile de credit/plasament desfăsurate între organizatiile cooperatiste din cadrul aceleiasi retele se exclud.

Art. 6. - Nerespectarea prezentelor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Pentru raportarea aferentă lunii ianuarie 2012, împrumutătorii vor întocmi si vor transmite Băncii Nationale a României, dintre situatiile prevăzute în anexă, numai situatia (1) si situatia (2.2).

Art. 8. - Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006, cu modificările ulterioare, institutiile raportoare transmit Băncii Nationale a României raportările respective prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub formă de fisiere Excel.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2011.

Nr. 25.


 

ANEXĂ

 

SITUATIA (1)

clasificării expunerilor din credite/plasamente, precum si a ajustărilor de valoare aferente acestora la data de [.../.../...]

 

Denumirea institutiei de credit/casei centrale/retelei:..................

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Categorii de clasificare

Expuneri brute

Expuneri nete(i)

Coeficient

Ajustări prudentiale de

valoare aferente

activelor financiare

reprezentând

credite/ plasamente

Ajustări pentru depreciere alocate activelor financiare reprezentând credite/plasamente

din care:

Total

principal

creante atasate si sume de amortizat

principal

creante atasate si sume de amortizat

total

ajustări specifice

pentru deprecieri

identificate la

nivel individual

ajustări specifice pentru deprecieri

identificate la nivelul grupurilor de active

financiare

ajustări colective

pentru pierderi

generate, dar

neidentificate

A

B

1

2

3

4

5 = 3 + 4

6

7 = 5*6

8

9

10

11=8 + 9+10

I - expuneri înregistrate fată de institutiile de credit

1.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2.

Pierdere -total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5.

Total (rd. 1 la 2)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

II - expuneri înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, din care:

A. debitori, persoane juridice

6.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

7.

în observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

8.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

9.

îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

10.

Pierdere -total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

11.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

12.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

13.

Total (rd. 6 la 10)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

B1. debitori, persoane fizice, altii decât cei expusi la riscul valutar

14.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

15.

în observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

16.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

17.

îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

18.

Pierdere -total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

19.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

20.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

21.

Total (rd. 14 la 18)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

B2. debitori, persoane fizice, expusi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute

 

22.

Standard

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

23.

în observatie

 

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

24.

Substandard

 

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

25.

îndoielnic

 

 

 

 

 

0,53

 

 

 

 

 

26.

Pierdere -total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

27.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

28.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

29.

Total (rd. 22 la 26)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

30.

Total

(rd. 5+13+21+29)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


SITUATIA (2.1)

privind clasificarea la sfârsitul lunii anterioare, respectiv data de [ll/zz/aaaa], a expunerilor înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor problemă care în cursul lunii curente au făcut obiectul operatiunilor de înlocuire, precum si nivelul ajustărilor de valoare aferente acestora

 

Denumirea institutiei de credit/casei centrale/retelei: ..................................

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Categorii de clasificare

Expuneri brute

Expuneri neteCO

Coeficient

Ajustări

prudentiale de

valoare aferente

activelor financiare

reprezentând

credite

 

Ajustări pentru depreciere alocate activelor financiare reprezentând credite

din care:

Total

principal

creante atasate si sume de amortizat

principal

creante atasate si sume de amortizat

total

ajustări specifice

pentru deprecieri

identificate la

nivel individual

ajustări specifice pentru deprecieri

identificate la

nivelul grupurilor

de active

financiare

ajustări

colective

pentru pierderi

generate, dar

neidentificate

A

B

1

2

3

4

5 = 3 + 4

6

7 = 5*6

8

9

10

11=8 + 9+10

A. debitori, persoane juridice

1.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2.

în observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

3.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

4.

îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

5.

Pierdere - total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

6.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

7.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

8.

Total (rd. 1 la 5)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Bl debitori, persoane fizice, altii decât cei expusi la riscul valutar

9.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

10.

în observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

11.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

12.

îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

13.

Pierdere - total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

14.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

15.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

16.

Total (rd. 9 la 13)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

B2. debitori, persoane fizice, expusi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)

17.

Standard

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

18.

în observatie

 

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

19.

Substandard

 

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

20.

îndoielnic

 

 

 

 

 

0,53

 

 

 

 

 

21.

Pierdere - total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

22.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

23.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

24.

Total (rd. 17 la 21)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

25.

Total (rd. 8+16+24)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


SITUATIA (2.2)

privind clasificarea la sfârsitul lunii curente, respectiv data de [ll/zz/aaaa], a expunerilor înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor problemă care în cursul lunii curente au făcut obiectul aplicării cerintelor prevăzute de art. 6 alin. (7) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare, precum si nivelul ajustărilor de valoare aferente acestora

 

Denumirea institutiei de credit/casei centrale/retelei:..................................

 

- lei –

 

Nr. crt.

Categorii de clasificare

Expuneri brute

Expuneri nete(1)

Coeficient

Ajustări

prudentiale de

valoare aferente

activelor financiare

reprezentând

credite

Ajustări pentru depreciere alocate activelor financiare reprezentând credite

din care:

Total

principal

creante atasate si sume de amortizat

principal

creante atasate si sume de amortizat

total

ajustări specifice

pentru deprecieri

identificate la

nivel individual

ajustări specifice pentru deprecieri

identificate la

nivelul grupurilor

de active

financiare

ajustări

colective

pentru pierderi

generate, dar

neidentificate

A

B

1

2

3

4

5 = 3 + 4

6

7 = 5*6

8

9

10

11=8 + 9+10

A. debitori, persoane juridice

1.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2.

în observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

3.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

4.

îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

5.

Pierdere - total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

6.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

7.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

8.

Total (rd. 1 la 5)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

B1. debitori, persoane fizice, altii decât cei expusi la riscul valutar

9.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

10.

în observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

11.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

12.

îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

13.

Pierdere - total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

14.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

15.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

16.

Total (rd. 9 la 13)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

B2. debitori, persoane fizice, expusi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)

17.

Standard

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

18.

în observatie

 

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

19.

Substandard

 

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

20.

îndoielnic

 

 

 

 

 

0,53

 

 

 

 

 

21.

Pierdere - total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

22.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

23.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

24.

Total (rd. 17 la 21)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

25.

Total (rd. 8+16+24)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


SITUATIA (2.3)

privind dinamica în cadrul categoriilor de performantă financiară a expunerilor înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor problemă cuprinse în cadrul raportărilor situatia (2.1) si situatia (2.2), aferentă perioadei [.../.../...] - [.../.../...] (sfârsitul lunii anterioare celei în care au fost desfăsurate operatiunile de înlocuire - sfârsitul lunii în care au fost desfăsurate operatiunile de înlocuire)

 

Denumirea institutiei de credit/casei centrale/retelei:..................

 

 

 

 

 

(%)

 

Ponderea volumului de expuneri din credite aferent categoriei de performantă financiară finale în volumul total de expuneri din credite aferent categoriei de performantă financiară initiale

 

 

Categoria de performantă financiară initială

A

B

C

D

E

Total

Descriere (2)

A

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact

...............................................

(nume, prenume, telefon)

Persoană autorizată***)

...............................................

(nume, prenume, semnătură)

Persoană autorizată***)

...............................................

(nume, prenume, semnătură)

 

(1) Expunerile nete reprezintă expunerile brute diminuate corespunzător garantiilor aferente.


*) Categoria 1: expuneri reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria “pierdere”, în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile si în cazul cărora nu au fost initiate proceduri judiciare.

**) Categoria 2: expuneri reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria “pierdere”, în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile si/sau în cazul cărora au fost initiate proceduri judiciare.

(2) în cazul în care totalul nu este 100% se va întocmi o scurtă descriere a operatiunilor care au condus la această situatie.

***) Persoana autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a institutiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudentă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012

 

Având în vedere prevederile art. 24, 101, 104, 122, 148, 149, 289, 320, art. 384 alin. (1) si art. 385 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea institutiilor de credit si ale Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte pentru toti indicatorii de prudentă bancară enumerati la alin. (2) lit. b) si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre numai pentru determinarea indicatorilor de prudentă bancară privind lichiditatea si riscul mare de lichiditate prevăzuti la alin. (2) lit. b) pct. 5.

(2) în sensul prezentului ordin, termenii si/sau expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Standardele internationale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, au semnificatia prevăzută la art. 2 din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit;


b) indicatorii de prudentă bancară - indicatorii reprezentând:

1. indicatorii de solvabilitate pentru institutiile de credit;

2. expunerile mari;

3. expunerile fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit;

4. pozitiile valutare (limite);

5. situatiile referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate;

6. modificările potentiale ale valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii;

7. fondurile proprii;

c) stat membru si stat tert au întelesul prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitatului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în sensul prezentului ordin sintagma modificările legislative legate de implementarea IFRS la nivel individual se referă la dispozitii ale cadrului de reglementare cu intrare în vigoare/aplicabilitate începând cu 1 ianuarie 2012, după cum urmează:

- Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010;

- Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare;

- Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea institutiilor de credit;

- Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2011 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit.

Art. 2. - (1) Toate institutiile de credit persoane juridice române si sucursalele din România ale institutiilor de credit din state terte trebuie să remită Băncii Nationale a României - Directia supraveghere până la 1 martie 2012, atât pe suport hârtie, cu semnătura persoanelor autorizate, cât si electronic, toate formularele pentru indicatorii de prudentă bancară prevăzuti la art. 1 alin. (2) lit. b) întocmite la nivel individual în baza datelor înregistrate în conturile de deschidere a exercitiului financiar al anului 2012, cu luarea în considerare, în cazul institutiilor de credit si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte care utilizează abordarea standard pentru riscul de credit, a aplicării prevederilor referitoare la determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare din

Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011, asa cum este prevăzută aceasta la art. 5.

(2) Sucursalele din România ale institutiilor de credit din alte state membre trebuie să remită Băncii Nationale a României - Directia supraveghere până la 1 martie 2012, atât pe suport hârtie, cu semnătura persoanelor autorizate, cât si electronic, toate formularele aferente indicatorilor de prudentă bancară privind lichiditatea si riscul mare de lichiditate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 5.

(3) Banca Natională a României - Directia supraveghere poate solicita institutiilor de credit orice alte informatii si situatii considerate necesare pentru evaluarea impactului modificărilor legislative legate de implementarea IFRS la nivel individual si de amendamentele aduse cadrului de reglementare privind lichiditatea institutiilor de credit si determinarea pozitiilor valutare (limite).

(4) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii pentru perioadele de raportare aferente anului 2012, inclusiv pentru raportarea prevăzută la alin. (1), vor fi avute în vedere următoarele:

a) în scopul aplicării art. 4 lit. b) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, republicat, cu modificările si completările ulterioare, institutiile de credit includ, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) din acelasi regulament, rezultatul reportat evidentiat în conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, cu exceptia sumelor prevăzute la lit. b);

b) includerea rezultatului exercitiului financiar al anului 2011, determinat potrivit Ordinului Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare, evidentiat în conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, se supune conditiilor prevăzute la art. 6 alin (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Institutiile de credit care înregistrează neîncadrări ale indicatorilor de prudentă bancară prevăzuti la art. 1 alin. (2) lit. b), calculati la nivel individual pe baza datelor din conturile de deschidere a exercitiului financiar al anului 2012 conform prevederilor art. 2 alin. (1), fată de limitele reglementate, vor asigura reîncadrarea respectivilor indicatori în limitele reglementate până la data de 30 iunie 2012.

(2) Institutiile de credit cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) trebuie să dispună si să implementeze un plan viabil si documentat de reîncadrare în limitele reglementate ale indicatorilor de prudentă bancară până la data de 30 iunie 2012.

(3) Institutiile de credit cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) trebuie să se asigure că nivelul indicatorilor de prudentă bancară prevăzuti la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 1-3 si 6 determinati la nivel individual pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 si 30 iunie 2012 nu se deteriorează fată de nivelul aferent respectivilor indicatori determinat în baza datelor din conturile de deschidere a exercitiului financiar al anului 2012 conform prevederilor art. 2 alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul institutiilor de credit care la data de 31 decembrie 2011 nu respectau limitele reglementate pentru indicatorii de prudentă bancară prevăzuti la art. 1 alin. (2) lit. b) si în cazul cărora nu au fost duse la îndeplinire, până la această dată, în termenele solicitate, măsurile de remediere dispuse în acest sens în cadrul procesului de supraveghere.

(5) în sensul alin. (1), termenul prevăzut la art. 32 alin. (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 25/2011 se prelungeste până la 30 iunie 2012.

Art. 4. - În cazul în care, ca urmare a aprobării situatiilor financiare anuale întocmite pentru 31 decembrie 2011 de către adunarea generală a actionarilor, nivelul indicatorilor de prudentă bancară prevăzuti la art. 1 alin. (2) lit. b), calculati în baza datelor înregistrate în conturile de deschidere a exercitiului financiar al anului 2012 ce au fost refăcute ca efect al respectivei aprobări, se modifică, raportările aferente acestora efectuate conform prevederilor art. 2 alin. (1) si cele întocmite pentru perioada scursă de la începutul anului în curs si până la data aprobării situatiilor financiare anuale vor fi refăcute si retransmise Băncii Nationale a României în termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobării situatiilor financiare anuale, dar nu mai târziu de data de 15 mai 2012.

Art. 5. - (1) în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012 Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011 se aplică fără luarea în considerare a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) si a prevederilor care decurg din/se referă la acestea.

(2) în perioada mentionată la alin. (1), la aplicarea prevederilor art. 19 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011 se au în vedere următoarele:

a) Etapa prevăzută la lit. e) pct. 3 nu se aplică.

b) La litera e), punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“4. Agregarea sumelor obtinute la pct. 1 si 2, distinct în cadrul totalurilor de mai jos, în scopul stabilirii sumei care urmează a fi dedusă din fondurile proprii ale împrumutătorului:

4.1. totalul ajustărilor prudentiale de valoare;

4.2. totalul ajustărilor pentru depreciere alocate.”

c) După litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) Stabilirea sumei totale care urmează a fi dedusă din fondurile proprii ale împrumutătorului, în vederea determinării nivelului total al acestora, prin parcurgerea următorilor pasi:

1. obtinerea valorii maxime în urma comparării celor două totaluri prevăzute la pct. 4.1 si 4.2 de la lit. e) pct. 4;

2. determinarea diferentei dintre valoarea obtinută la pct. 1 si totalul ajustărilor pentru depreciere alocate prevăzut la pct. 4.2 de la lit. e) pct. 4. Această diferentă reprezintă suma totală care se va scădea din fondurile proprii ale împrumutătorului.”

d) La aplicarea prevederilor lit. a)-e) sintagmele extrase reprezentând expuneri si expuneri au semnificatia de extrase componente ale activelor financiare: principal, creante atasate si/sau sume de amortizat (debitoare - pozitive; creditoare - negative). În cadrul etapei de la lit. d), la pct. 1 are loc diminuarea extraselor în functie de garantii, sens în care pct. 1.1 se aplică numai extraselor pozitive; pct. 1.2 se aplică, în locul pct. 1 de la lit. e), sumelor pozitive rezultate după agregarea valorilor obtinute anterior, aferente extraselor componente ale activelor financiare.

(3) Până la data prevăzută la art. 26 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011, împrumutătorii au obligatia de a asigura conformitatea cu prevederile art. 3 alin. (3) din regulamentul respectiv, privind validarea normelor interne de către Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, inclusiv în ceea ce priveste modificările necesare pentru implementarea cerintelor prezentului ordin.

(4) în perioada mentionată la alin. (1), Ordinul Băncii Nationale a României nr. 14/2011 pentru raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare nu se aplică.

(5) în perioada mentionată la alin. (1), împrumutătorii, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. b) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011, raportează periodic Băncii Nationale a României situatii aferente aplicării acestuia în conformitate cu modificările si completările dispuse de prezentul ordin.

(6) Forma si continutul situatiilor prevăzute la alin. (5), precum si frecventa si modalitătile de transmitere a acestora se stabilesc prin ordin emis de Banca Natională a României.

(7) în perioada mentionată la alin. (1), pentru calculul indicatorilor de prudentă bancară prevăzuti la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 1)-3) si 6), ajustarea de valoare a activelor care fac obiectul Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 reprezintă:

a) ajustarea prudentială de valoare în cazul în care, în urma aplicării prevederilor art. 19 lit. g) pct. 1 din acelasi regulament, totalul ajustărilor prudentiale de valoare este mai mare sau egal cu totalul ajustărilor pentru depreciere alocate; sau

b) ajustarea pentru depreciere alocată în cazul în care, în urma aplicării prevederilor art. 19 lit. g) pct. 1 din acelasi regulament, totalul ajustărilor prudentiale de valoare este mai mic decât totalul ajustărilor pentru depreciere alocate.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor si sanctiunilor prevăzute la art. 226, 227 si 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012, cu exceptia prevederilor art. 5 alin. (3), care intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2011.

Nr. 26.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.