MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 889/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 889         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 decembrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

243. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 168/2011 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

3.565. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

831. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 168/2011 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

Având în vedere Referatul privind aprobarea completării anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 168/2011 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier nr. 404.598 din 5 decembrie 2011 al Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ale art. 5.4, 6.2, 14.1 si 14.2 din Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Oii Terminal” - S.A. Constanta, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. - La anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 168/2011 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011, sectiunea “Titei” se completează cu următoarele tarife pentru derularea operatiunilor de transport prin terminalul petrolier:

 

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful*)

(lei/tonă)

“Descărcat din navă în rezervor

indiferent de cantitate

9,67

Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

16,93


*) Tariful nu include consumurile tehnologice si T.V.A.”

 

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 243.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

Având în vedere prevederile art. 26, art. 32 alin. (1) si ale art. 33 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 si 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2012, Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili administrează un număr de 2.000 de mari contribuabili, persoane juridice române, inclusiv entitătile rezultate în urma fuziunii cu alti contribuabili, aflati la data intrării în vigoare a prezentului ordin în administrarea sa.”

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), în categoria marilor contribuabili intră si contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Codul fiscal.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

(2) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mari care vor fi administrati de către Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili se publică pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

4. La articolul 6, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Lista marilor contribuabili prevăzuti la alin. (1) se întocmeste până la data de 20 decembrie a fiecărui an, se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(4) Lista nominală a sediilor secundare ale marilor contribuabili se actualizează anual si se publică până la data de 20 decembrie pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

5. La articolul 7, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Pentru contribuabilii prevăzuti la art. 1 si pentru sediile secundare ale acestora, informatiile aflate în sistemul informatic de administrare a creantelor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire, în primele 5 zile lucrătoare ale anului pentru care se efectuează selectia.

(4) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selectia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari si ale sediilor secundare ale acestora.”

6. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Pentru selectia marilor contribuabili administrati, începând cu data de 1 ianuarie 2012, de către Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, prevăzuti la art. 1 alin. (1) si în anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010, cu modificările ulterioare, se suspendă aplicarea criteriului de selectie prevăzut în anexa nr. 1 lit. A a ordinului mentionat mai sus.

Art. III. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare, Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 8 decembrie 2011.

Nr. 3.565.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.730/2010)

 

LISTA

marilor contribuabili care sunt administrati de Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie 2012

 

 

Nr. crt.

Judetul

Codul unic de înregistrare fiscală

Denumirea contribuabilului

1

ALBA

1755369

ALBA LACT S.A

2

ALBA

5900631

ALPIN 57 LUX SRL

3

ALBA

1755482

APA-CTTA S.A.

4

ALBA

1758381

APULUM S.A.

5

ALBA

18039704

BOSCH REXROTH S.R.L.

6

ALBA

1769224

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA COMERCIALA UZINA MECANICA CUGIR SA

7

ALBA

1771593

ELIS PAVAJE SRL.

8

ALBA

14444712

ELIT S.R.L.

9

ALBA

8273278

FLOREA GRUP S.R.L.

10

ALBA

14554103

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L.

11

ALBA

11380843

JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA

12

ALBA

11358544

KRONOSPAN SEBES S.A.

13

ALBA

5608999

MERCADO S-RL.

14

ALBA

17565441

PEHART TEC S.A.

15

ALBA

6698930

REKORD S.R.L.

16

ALBA

9762620

ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.

17

ALBA

1750957

SATURN SA.

18

ALBA

18169879

SIMPE S.R.L.

19

ALBA

14179039

STAR TRANSMISSION CUGIR S.R.L.

20

ALBA

5066472

SUPREMIA GRUP SRL.

21

ALBA

5182310

TRANSAVIA S.A

22

ALBA

11556290

UZINA DE VAGOANE AIUD S.A.

23

ARAD

9140172

AGRIROM S.R.L

24

ARAD

6444975

AMARAD S.A.

25

ARAD

8461115

ARCHIM FERTIL S.R.L.

26

ARAD

10966616

ASTRA VAGOANE CALATORI S A

27

ARAD

13841617

AUTO GROUP C MB. SRL.

28

ARAD

6336590

AUTO SCHUNN S.R.L.

29

ARAD

8145422

BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A.

30

ARAD

14300172

BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS ROMÂNIA SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLA

31

ARAD

14593668

CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD S.A. ( C.E.T.ARAD)

32

ARAD

16876750

COFICAB EASTERN EUROPE S.R.L.

33

ARAD

1714890

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTIC

34

ARAD

1683483

COMPANIA DE APA ARAD S.A.

35

ARAD

1703548

CONAR S.A.

36

ARAD

12897806

COTTA INTERNATIONAL S.R.L.

37

ARAD

1686943

DARIMEX INTERNATIONAL S.R.L.

38

ARAD

14632325

DITRE INTERNATIONAL S.R.L.

39

ARAD

8983631

EKR-ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA S.R.L.

40

ARAD

1687442

ICIM ARAD S.A.

41

ARAD

1680630

IMOTRUSTS.A.

42

ARAD

12470111

KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L.

43

ARAD

9449810

LAGERMAX AUTOTRANSPORT S.R.L.

44

ARAD

11385425

LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL.

45

ARAD

13455578

MAXSTILE S.R.L.

46

ARAD

3513698

P.A.B. ROMÂNIA S.R.L.

47

ARAD

1689176

REMAT MG. S.A.

48

ARAD

12425340

ROSKO TEXTIL S.R.L.

49

ARAD

16344329

SAPA PROFILES S.R.L.

50

ARAD

2761040

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRISANA-SA

51

ARAD

8703952

TAKATA-PETRI ROMÂNIA S.R.L.

52

ARAD

5596002

TEHNODOMUS S.A.

53

ARAD

11168477

TRANSCONDOR S.A.

54

ARAD

15781880

YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRL.

55

ARGES

128396

ANA IMEPS.A.

56

ARGES

13009001

APA-CANAL 2000 SA

57

ARGES

128833

ARGECOM S.A.

58

ARGES

16506641

ASKOLL ROMÂNIA S.R.L.

59

ARGES

11557890

AUTEC AUTOTECHNIK S.R.L.

60

ARGES

160796

AUTOMOBILE-DACIA S.A.

61

ARGES

18066946

BAMESA OTEL S.A.

62

ARGES

6543790

CAROLI FOODS GROUP S.R.L.

63

ARGES

130744

CLEMANS S.R.L.

64

ARGES

6833743

COM DIVERS AUTO RO SA

65

ARGES

21805488

CONARG CONSTRUCT S.R.L.

66

ARGES

128302

CONARG S.A.

67

ARGES

6288817

COR.TUBI S.R.L.

68

ARGES

5138471

D.R.I.M. DANIEL S.R.L.

69

ARGES

6865630

DELTA PLUS TRADING S.R.L.

70

ARGES

4227295

DR. OETKER RO S.R.L.

71

ARGES

15S027

ELECTROARGES SA

72

ARGES

14829190

EURO AUTO PLASTIC SYSTEMS SRL.

73

ARGES

1 3807976

EURO TEHNO GROUP S.R.L.

74

ARGES

129022

FARMACEUTICA ARGESFARM S.A

75

ARGES

4851409

FILDAS TRADING S.R.L.

76

ARGES

14932616

FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES S.A.

77

ARGES

13807887

FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L.

78

ARGES

15428170

GENERAL TRUST ARGES SRL

79

ARGES

16939009

GIC NOSAG METAL S.R.L.

80

ARGES

14543457

HOEDLMAYR-LAZAR ROMÂNIA S.R.L.

81

ARGES

11909627

INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L.

82

ARGES

6443910

INTERNATIONAL LAZAR COMPANY S.R.L.

83

ARGES

23040276

IOANA MED FARM S.R.L.

84

ARGES

14622062

JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA S.R.L.

85

ARGES

13241086

LEAR CORPORATION ROMÂNIA SRL.

86

ARGES

17159770

LEONI WIRING SYSTEMS PITESTI S.R.L

87

ARGES

4462630

LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA S.R.L.


88

ARGES

9813260

MATRITE DACIA S.R.L

89

ARGES

16917876

MECHROM INDUSTRY S.R.L.

90

ARGES

128507

METABET C F S.A.

91

ARGES

13635501

METALIMPEX ROMÂNIA S.R.L

92

ARGES

10509908

ONIX ASIGURĂRI S.A.

93

ARGES

16682893

RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE S.R.L

94

ARGES

18699808

RENAULT MECANIQUE ROUMANIE SRL

95

ARGES

129154

ROLAST S.A.

96

ARGES

15944937

SEALYNX AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L

97

ARGES

9431775

TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES S.R.L.

98

ARGES

22808091

VALEO SISTEME TERMICE S.R.L.

99

ARGES

5395513

ZEUS S.A.

100

BACĂU

950531

AEROSTAR S.A.

101

BACĂU

2816014

AGRICOLA INTERNATIONAL S.A.

102

BACĂU

17488233

AMURCO S.R.L.

103

BACĂU

18356346

ARENA CITY CENTER SRL

104

BACĂU

14639374

C.E.T S.A.

105

BACĂU

960322

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

106

BACĂU

11136173

COMFERT SRL.

107

BACĂU

2816464

DEDEMAN S.R.L.

108

BACĂU

12447070

HQLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO S.R.L.

109

BACĂU

5845723

INTERAGROALIMENT S.R.L.

110

BACĂU

4102968

LICURICI IMPEX S.R.L.

111

BACĂU

5243655

PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

112

BACĂU

950264

P AM BAC S.A.

113

BACĂU

15640563

PESCADO GRUP S.R.L.

114

BACĂU

958772

RAFO S.A.

115

BACĂU

6087031

ROMBET S.A.

116

BACĂU

11060610

RUSTRANS S.R.L.

117

BACĂU

18774861

SALBAC S.A.

118

BACĂU

9459059

SIMBAINVEST S.R.L.

119

BACĂU

2816642

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

120

BACĂU

9942680

SPEDITION UMB S.R.L.

121

BACĂU

17042060

TEHNOSTRADE S.R.L.

122

BACĂU

992154

VASION S.R.L.

123

BIHOR

16957137

ADA FABRICA DE MOBILA S.R.L.

124

BIHOR

5119976

ADEPLAST S.A.

125

BIHOR

113301

AGROIND CAUACEU S.A.

126

BIHOR

9834611

ARA SHOES ROMÂNIA SRL

127

BIHOR

17882067

BIHORE S.R.L.

128

BIHOR

16386391

CELESTICA ( ROMÂNIA ) SRL

129

BIHOR

54760

COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

130

BIHOR

15087723

CONNECTRONICS ROMÂNIA S.R.L.

131

BIHOR

3183972

D&C IMPEX S.R.L.

132

BIHOR

6073087

DEME MACARALE S.R.L.

133

BIHOR

4983108

DESIRA IMPEX S.R.L.

134

BIHOR

10980670

DRUMURI BIHOR S.A.

135

BIHOR

14790708

ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

136

BIHOR

12457015

EUROPEAN FOOD S.A.

137

BIHOR

83715

FRIGOEXPRES S.A

138

BIHOR

2397676

H. ESSERS TRANSPORT S.R.L.

139

BIHOR

21631896

HANIL ELECTRONICS S.R.L.

140

BIHOR

13398367

LLOYD SHOES ROMÂNIA S.R.L.

141

BIHOR

13718003

MASTERPLAST ROMÂNIA S.R.L.

142

BIHOR

3276613

NATURAVIT TRADE S.R.L.

143

BIHOR

18107744

NORDIC INVESTMENTS FUND RETAIL SRL.

144

BIHOR

108046

NUTRIENTUL S.A

145

BIHOR

63483

ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

146

BIHOR

54744

PLASTOR SA.

147

BIHOR

11725985

READYMIX ROMÂNIA S.R.L.

148

BIHOR

4755150

REPCON S.A.

149

BIHOR

17882210

REROPAM S.R.L.

150

BIHOR

6649997

SELINA S.R.L.

151

BIHOR

67329

SINTEZA SA.

152

BIHOR

5796116

TIGER AMIRA COM S.R.L.

153

BIHOR

108526

TURISM FELIX S.A.

154

BIHOR

54620

UAMT S.A.

155

BIHOR

65484

ZAHĂRUL ORADEA S.A.

156

BISTRITA-NASAUD

6337545

AGRO-INVEST PROD S.R.L.

157

BISTRITA-NASAUD

566787

AQUABIS S.A.

158

BISTRITA-NASAUD

5908104

CARMO-LACT PROD S R.L.

159

BISTRITA-NASAUD

564360

COMBIS S.A.

160

BISTRITA-NASAUD

568656

COMELF S.A.

161

BISTRITA-NASAUD

573652

DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.

162

BISTRITA-NASAUD

5027384

ELECTROPLAST S.A.

163

BISTRITA-NASAUD

3094433

GOMAR LUX S.A.

164

BISTRITA-NASAUD

566930

IPROEB S.A.

165

BISTRITA-NASAUD

13878942

ITALTEXTIL SĂRATA SRL.

166

BISTRITA-NASAUD

12472414

LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L

167

BISTRITA-NASAUD

571163

RAAL SA

168

BISTRITA-NASAUD

7488031

RCB ELECTRO 97 S.A.

169

BISTRITA-NASAUD

564638

ROMBAT S.A.

170

BISTRITA-NASAUD

14205910

ROSEYARNS S.R.L.

171

BISTRITA-NASAUD

3094980

TERAPLASTS.A.

172

BOTOSANI

15031617

CARREMAN ROMÂNIA S.R.L.

173

BOTOSANI

9194636

DOLY-COM S.R.L.

174

BOTOSANI

16857863

DOROTEX S.R.L.

175

BOTOSANI

7348194

ELECTRO- ALFA INTERNATIONAL S.R.L.

176

BOTOSANI

7464520

ELSACO ELECTRONIC S.R.L.

177

BOTOSANI

12153083

FORMENS S R.L.

178

BOTOSANI

18697920

ROLANA TEX S.R.L.

179

BOTOSANI

14806618

STORSACK ROMÂNIA S.R.L.

180

BOTOSANI

4013062

VICTOR CONSTRUCT S.R.L

181

BRĂILA

11940410

AGRIMON S.R.L.

182

BRĂILA

15290646

BONA AVIS SRL.

183

BRĂILA

3106589

CETS.A.


184

BRĂILA

12595352

CHIMAGRI S.R.L.

185

BRĂILA

5443785

COMISION TRADE S.R.L.

186

BRĂILA

7179966

COMPANIA DE UTILITĂTI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.

187

BRĂILA

12233140

COMPLEXUL DE PORCI BRĂILA S.A.

188

BRĂILA

2266948

LAMINORUL S.A.

189

BRĂILA

6815364

MAREX S.A.

190

BRĂILA

2265683

PROMEX SA.

191

BRĂILA

2244532

STX RO OFFSHORE BRĂILA S.A.

192

BRĂILA

22S6522

TRACON S.R.L,

193

BRĂILA

3719893

VEGETAL TRADING S.R.L.

194

BRASOV

5368900

AGETAPS S.R.L.

195

BRASOV

9641092

AUTOLIV ROMÂNIA S.R.L.

196

BRASOV

5450286

AUTOMOBILE 8AVARIA S.R.L.

197

BRASOV

8631856

BANCA ROMANA DE SCONT S.A.

198

BRASOV

18596705

BECOTEK METAL S.R.L.

199

BRASOV

16023191

BENCHMARK ELECTRONICS ROMÂNIA S.R.L.

200

BRASOV

15379680

CARMEUSE HOLDING S.R.L.

201

BRASOV

4894710

CARMOLIMP S.R.L.

202

BRASOV

1096128

COMPANIA APA BRASOV S.A.

203

BRASOV

13945863

COMPANIA NATIONALA ROMARM SA BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA COMERCIALA CARFIL SA.

204

BRASOV

1100008

CONDMAG S.A.

205

BRASOV

11411737

DELACO DISTRIBUTION S A.

206

BRASOV

15371295

DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMÂNIA S.R.L

207

BRASOV

17802998

DUVENBECK LOGISTIK SRL.

208

BRASOV

1132506

ECOPACK S.A.

209

BRASOV

1124988

ECOPAPER SA.

210

BRASOV

18878617

ELDON S.R.L.

211

BRASOV

1115033

ELMAS S.R.L.

212

BRASOV

14403216

EUROCOPTER ROMÂNIA S.A.

213

BRASOV

6567900

EUROPHARM HOLDING S.A.

214

BRASOV

68S4339

EUROPHARM S.A.

215

BRASOV

1104107

FARMACOM SA.

216

BRASOV

20712879

FLAVUS INVESTITII S.R.L.

217

BRASOV

12451845

GALLI GALLO S.R.L.

218

BRASOV

17388757

H&EREINERT S.R.L.

219

BRASOV

13312578

HOLVER S.R.L.

220

BRASOV

18420074

HUTCHINSON S.R.L.

221

BRASOV

1132930

IAR S.A.

222

BRASOV

7283630

ICCO ELECTRIC S.R.L.

223

BRASOV

6646680

KRONOSPAN ROMÂNIA S.R.L.

224

BRASOV

1106817

LEFRUMARIN SRL.

225

BRASOV

11452974

LOSAN ROMÂNIA S.R.L.

226

BRASOV

1098846

LUCA SRL.

227

BRASOV

22915470

MIELE TEHNICA S.R.L.

228

BRASOV

1095769

PREFĂ S.A.

229

BRASOV

4077201

PRO SOFT SRL.

230

BRASOV

1112568

PRODLACTA S A.

231

BRASOV

6039433

PUROLITE S.R.L.

232

BRASOV

15756232

QUIN ROMÂNIA S.R.L.

233

BRASOV

17792B8S

RAVENSDALE INVESTMENTS S.R.L.

234

BRASOV

14026264

RC-CF TRANS S.R.L.

235

BRASOV

110255S

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BRASOV RA

236

BRASOV

17121902

REGIOTRANS S.R.L.

237

BRASOV

1088125

REMAT BRASOV S.A.

238

BRASOV

6382686

ROLEM S.R.L.

239

BRASOV

10600770

ROM OILS.A.

240

BRASOV

1107049

ROMAN S.A.

241

BRASOV

1962437

ROPHARMA S.A.

242

BRASOV

13421834

ROULEAU-GUICHARD ROUMANIE S.R.L.

243

BRASOV

14882941

SCHAEFFLER ROMÂNIA SRL.

244

BRASOV

11805367

SELGROS CASH S CARRY S.R.L.

245

BRASOV

6981790

SERGIANA PRODIMPEX SRL

246

BRASOV

14430652

SIKA ROMÂNIA S.R.L.

247

BRASOV

13569912

SILNEF S.R.L

248

BRASOV

14257595

SOCIETATEA COMERCIALA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. -S.C.R.L. BRASOV S.A.

249

BRASOV

14493260

SOCIETATEA COMERCIALA FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE “ ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD”

250

BRASOV

3047687

SOCIETATEA OE INVESTITII FINANCIARE-TRANSILVANIA S.A.

251

BRASOV

17375366

STABILUS ROMÂNIA S.R.L.

252

BRASOV

9609695

STAR EAST PET S.R.L.

253

BRASOV

6620400

TEMADCO SRL.

254

BRASOV

1113652

TESS S.R.L.

255

BRASOV

11331727

TIRIAC AUTO S.R.L

256

BRASOV

17379570

TOTAL LUBRICANTS ROMÂNIA S.A.

257

BRASOV

6816530

VECTRA SERVICE S.R.L.

258

BRASOV

11075840

VIESSMANN S.R.L.

259

BRASOV

1126350

VIROMET S.A.

260

BUZĂU

19075420

ABCONSTRUCT S.R.L.

261

BUZĂU

13443360

AGRICOVER SA.

262

BUZĂU

1152740

AGROGLOBAL S.A.

263

BUZĂU

2406600

AROMET S.A.

264

BUZĂU

1144071

AVICOLA BUZĂU S.A.

265

BUZĂU

1145077

BOROMIR PROD S.A.

266

BUZĂU

16791351

BUNGE ROMÂNIA S.R.L.

267

BUZĂU

13939136

CASA DE VINURI ZORESTI S.A

268

BUZĂU

9199340

CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE COMPANY S.R.L.

269

BUZĂU

22987337

COMPANIA DE APA S.A.

270

BUZĂU

1153932

CONCAS S.A.

271

BUZĂU

1154610

DUCTIL S.A.

272

BUZĂU

11845183

DUCTIL STEEL S.A.

273

BUZĂU

14684529

ECOFOREST S.A.

274

BUZĂU

2809076

EUROAVIPO S.A.

275

BUZĂU

6482146

EXIMPROD GRUP S.R.L.

276

BUZĂU

3109801

GEROM SA.

277

BUZĂU

16848342

GREENFIBER INTERNATIONAL S.A.

278

BUZĂU

14855491

GREENTECH SA


279

BUZĂU

5959639

GRUP ROMET S.A.

230

BUZĂU

12870517

HERMES PHARMAS.A.

281

BUZĂU

13117640

HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA,

282

BUZĂU

16021522

INDUSTRIA FILATI BUZĂU S.R.L.

283

BUZĂU

1181444

KRONBERGER GRUP SA.

284

BUZĂU

6303828

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA

285

BUZĂU

1158050

ROMCARBON S.A.

286

BUZĂU

6676584

ROMTEM S.A.

287

BUZĂU

14434956

TOTALAGRO S.A.

28a

BUZĂU

B3B4S37

UNIROM S.A.

289

BUZĂU

1151753

VAE APCAROM S.A.

290

BUZĂU

15426390

VIS AGRI SRL.

291

BUZĂU

17762966

ZENTYSS S.R.L.

292

CĂLĂRASI

1922947

AGRO-CHIRNOGI SA.

293

CĂLĂRASI

1928648

ALDIS S.R.L

294

CĂLĂRASI

1931520

ASTALROM S.A

295

CĂLĂRASI

1911093

AVICOLA CĂLĂRASI S.A.

296

CĂLĂRASI

13210799

BRAVO INTERNATIONAL S.R.L.

297

CĂLĂRASI

18277250

DONALAM S.R.L.

298

CĂLĂRASI

18305733

EUROAVI S.R.L.

299

CĂLĂRASI

1924239

NUTRICOM S.A.

300

CĂLĂRASI

24570491

PRIO EXTRACTIE S.R.L.

301

CĂLĂRASI

1921852

REMATSA

302

CĂLĂRASI

11882475

SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA S.R.L.

303

CĂLĂRASI

14723741

TURBON ROMÂNIA SRL

304

CARAS-SEVERIN

16868757

AQUACARAS S.A.

305

CARAS-SEVERIN

1062303

C+C S.A.

306

CARAS-SEVERIN

18383022

COLLINI COM S.R.L.

307

CARAS-SEVERIN

7880018

MASSIV FOREST PRODUCTS S.R.L.

308

CARAS-SEVERIN

5767242

MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

309

CARAS-SEVERIN

6695683

PANGRAM S.A.

310

CARAS-SEVERIN

12419356

POWER TRADE S.R.L.

311

CARAS-SEVERIN

7465313

STAICONS COMPANY S.R.L.

312

CARAS-SEVERIN

19157333

TMD FRICTION ROMÂNIA S R.L

313

CARAS-SEVERIN

1064207

TMK - RESITA S.A.

314

CLUJ

200513

ACI CLUJ S.A.

315

CLUJ

224385

ACOMIN S.A.

316

CLUJ

23885858

AEGON ASIGURĂRI DE VIATA S.A.

317

CLUJ

6528510

AGIS COMPUTER SRL.

318

CLUJ

9343479

AGRESSIONE GROUP S.A.

319

CLUJ

18680651

AMGAZ FURNIZARE S.R.L.

320

CLUJ

9478840

ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRĂRI A R L CLUJ S.A.

321

CLUJ

225615

AUTOWORLD S.R.L.

322

CLUJ

5022670

BANCA TRANSILVANIA S.A.

323

CLUJ

201535

CARBOCHIM S.A.

324

CLUJ

2873052

CLAR IMPORT EXPORT SRL.

325

CLUJ

201217

COMPANIA DE APA SOMES S.A.

326

CLUJ

15298771

ECOLOR SRL.

327

CLUJ

9256208

ELECTROGRUP S.A.

328

CLUJ

201594

ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA.

329

CLUJ

4835284

ELMAT S.R.L

330

CLUJ

18284762

EMERSON S.R.L.

331

CLUJ

211717

ENERGOBIT S.R.L.

332

CLUJ

9951956

EVW HOLDING S.R.L.

333

CLUJ

3553943

EXIMTUR S.R.L.

334

CLUJ

199150

FARMEC S.A.

335

CLUJ

14297530

FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L.

336

CLUJ

242403

GRUP 4 INSTALATII S.A.

337

CLUJ

12398300

IRROM INDUSTRIE S.R.L

338

CLUJ

18528158

IULIUS MALLCLUJ SRL

339

CLUJ

3685073

JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L.

340

CLUJ

6654810

LOGISTIC E VAN WIJK S.R.L.

341

CLUJ

14292991

MAGREB KNITWEAR EAST S.A

342

CLUJ

199710

MECHEL CÂMPIA TURZII SA.

343

CLUJ

17736215

METALICPLAS DISTRIBUTION SRL

344

CLUJ

6702918

METALICPLAS IMPEX S.R.L.

345

CLUJ

9338154

MOBILE DISTRIBUTION S R.L.

346

CLUJ

7745470

MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

347

CLUJ

199125

NAPOLACT S.A.

348

CLUJ

17884386

NEODIGITAL S.R.L.

349

CLUJ

21147633

NEW COM TELECOMUNICATII S.R.L.

350

CLUJ

16367144

NOKIA ROMÂNIA S RL

351

CLUJ

22647564

NVER ROMÂNIA S.R.L.

352

CLUJ

216510

ONCOS IMPEX SRL.

353

CLUJ

8155370

PANPETROL COM S.R.L.

354

CLUJ

200106

PHARMAFARM S.A,

355

CLUJ

199222

PRODVINALCO S.A.

356

CLUJ

4815309

PUNCTUAL COMIMPEX S.R.L.

357

CLUJ

201373

REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

358

CLUJ

15705409

REMATINVEST S.R.L.

359

CLUJ

4016034

RMB INTER AUTO S.R.L.

360

CLUJ

10208549

RONDOCARTON S.R.L.

361

CLUJ

247605

RONOR SRL

362

CLUJ

199028

SANEX S.A.

363

CLUJ

8986492

SAWA S A.

364

CLUJ

10166281

SECPRAL PRO INSTALATII S.R.L.

365

CLUJ

14476722

SOCIETATEA COMERCIALA FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE “ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD” S.A.

366

CLUJ

14331896

SOCIETATEA COMERCIALA SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A.

367

CLUJ

199800

SOMES S.A.

368

CLUJ

199745

SORTILEMN S.A.

369

CLUJ

15357398

TERAPIA S.A.

370

CLUJ

245817

TIGER SOMES IMPEX S.A.

371

CLUJ

16133240

TOP C&S DISTRIBUTION S.R.L.

372

CLUJ

15633191

TRANSFEROVIAR GRUP S A.

373

CLUJ

199044

TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A.


374

CLUJ

18245666

TRELLEBORG AUTOMOTIVE DEJ SRL.

375

CLUJ

2897361

TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA.

376

CLUJ

12940442

VLG RO S.R.L.

377

CONSTANTA

1873054

ALFA BETA S.R.L.

378

CONSTANTA

8204170

AMEROPAGRAINSS.A.

379

CONSTANTA

2421812

ARGOS SA.

380

CONSTANTA

1872644

ARGUS S.A.

381

CONSTANTA

13771279

BALCAN CONTROL GRUP S.R.L.

382

CONSTANTA

13205709

BARTER TRADING ROMÂNIA S.R.L.

383

CONSTANTA

17803497

BITUMTRADING S.R.L

384

CONSTANTA

8877045

BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.

385

CONSTANTA

13635412

BRISEGROUP SRL.

386

CONSTANTA

18677427

CARCO HOLDING S.R.L.

387

CONSTANTA

5235377

CARDINAL MOTORS S.R.L.

388

CONSTANTA

1891328

CELCO SA.

389

CONSTANTA

1910160

CHIMPEXS.A.

390

CONSTANTA

1868287

COMCM SA.

391

CONSTANTA

11062831

COMPANIA NATIONALA “ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” - S.A.CONSTANTA

392

CONSTANTA

11087755

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

393

CONSTANTA

6744514

COMPREST UTIL S.R.L.

394

CONSTANTA

1909360

COMVEX S.A.

395

CONSTANTA

1875349

CONFORT URBAN S.R.L.

396

CONSTANTA

11396700

CONGAZ S.A.

397

CONSTANTA

16026481

CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL S.R.L

398

CONSTANTA

9115330

DAEWOO-MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA

399

CONSTANTA

1869819

DOBROGEA GRUP S.A

400

CONSTANTA

1863972

DUO SRL.

401

CONSTANTA

8165608

E.N.B. S.R.L.

402

CONSTANTA

10849977

ECO PETROLEUM S.A.

403

CONSTANTA

7092273

ELCOMEX-I.E.A. S.A.

404

CONSTANTA

14500308

ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

405

CONSTANTA

16941050

EXTIM TRADING S.R.L

406

CONSTANTA

10562600

FIVE-HOLDING S.A.

407

CONSTANTA

8816137

G&G ROMÂNIA S.R.L.

408

CONSTANTA

5160991

GENERAL CONCRETE CERNAVODA SRL.

409

CONSTANTA

11034874

GEPETO IMPEX S.A.

410

CONSTANTA

14546461

GRANI COMERT SRL

411

CONSTANTA

16020764

GRUP SERVICII PETROLIERE S.A.

412

CONSTANTA

9538837

HEINRIG IMPEX S.R.L.

413

CONSTANTA

17687333

IONESCOM COLECT SRL.

414

CONSTANTA

12057736

KIRAZOGLU CORPORATION S.R.L,

415

CONSTANTA

7471897

MĂRIA TRADING S.R.L.

416

CONSTANTA

11799478

METAL HOUSECO. S.R.L.

417

CONSTANTA

21226273

MIDIA MARINE TERMINAL S.R.L.

418

CONSTANTA

1910217

MINMETAL S.A.

419

CONSTANTA

14940805

MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

420

CONSTANTA

18240790

NEW GRAINS GROUP S.R.L.

421

CONSTANTA

7561485

NORTH STAR SHIPPING SRL.

422

CONSTANTA

2410163

OIL TERMINAL SA.

423

CONSTANTA

2417935

OSTROVIT S.A.

424

CONSTANTA

6162290

PETROCONST S.A.

425

CONSTANTA

12079629

POLARIS M.HOLDING S.R.L.

426

CONSTANTA

1909840

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA

427

CONSTANTA

2749993

REGIA AUTONOMA JUDETEANĂ DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA RA

428

CONSTANTA

1883902

REGIA AUTONOMA TRANSPORT IN COMUN RA

429

CONSTANTA

14320668

RIG SERVICE S.A.

430

CONSTANTA

8091020

RO-CREDO SRL.

431

CONSTANTA

15077797

ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L.

432

CONSTANTA

1860712

ROMPETROL RAFINARE S.A.

433

CONSTANTA

3540609

ROMSPEED S R.L.

434

CONSTANTA

1879871

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.

435

CONSTANTA

9898801

SARGEANT MARINE ROMÂNIA S.R.L.

436

CONSTANTA

18011924

SER TRANSNAV S.R.L.

437

CONSTANTA

21780669

SILO IMPEX 2007 S.R.L.

438

CONSTANTA

1870767

SOCEP S.A.

439

CONSTANTA

3851796

TOBIASS R.L.

440

CONSTANTA

12439094

TOMINI TRADING S.R.L.

441

CONSTANTA

1891794

TOMISS.A,

442

CONSTANTA

2980547

TURISM,HOTELURI.RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

443

CONSTANTA

9875301

TUTUN SI ZIARE S.R.L.

444

CONSTANTA

4084594

UNITED SHIPPING AGENCY S.R.L.

445

CONSTANTA

14325363

UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.

446

COVASNA

551751

“BERTIS” S.R.L.

447

COVASNA

6529508

ARCON SRL

448

COVASNA

14601183

COMBRIDGE S.R.L.

449

COVASNA

550152

COVALACT S.A.

450

COVASNA

6529672

DOMO RETAIL S.A.

451

COVASNA

6933815