MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 878/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 878         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 decembrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

853. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.202. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.234. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal (ciclul inferior)”, domeniul “mecanica”, calificarea profesională “mecanic agricol”, respectiv pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician în agricultură” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol si Industrie Alimentară “Gaman Janos” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

5.624. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională “tehnician instalator pentru constructii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar din localitatea Macin

 

5.626. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “protectia mediului” calificarea profesională “tehnician laborant pentru protectia calitătii mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în prelucrarea cărnii si a laptelui” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul “Brad Segal” din municipiul Tulcea

 

5.628. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “informatică”, calificarea profesională “tehnician echipamente de calcul”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician controlul calitătii produselor agroalimentare” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Miron Nicolescu” din municipiul Giurgiu

 

5.630. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “asistent de gestiune în transporturi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic din municipiul Resita.

 

5.631. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol din localitatea Topolog

 

5.635. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician activităti de agroturism montan” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol “Alexandru Borza” din localitatea Geoagiu

 

5.636. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie”, nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician activităti de agroturism montan” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Âgromontan “Romeo Constantinescu” din localitatea Vălenii de Munte

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

262. - Hotărâre privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B, ale art. 8 lit. Asi B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

pentru meritele deosebite si competenta dovedite în îndeplinirea atributiilor legale specifice,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 1*.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National ServiciulCredincios în grad de Ofiter, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*.

Art. 4. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4*.

Art. 5. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 5*.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6*.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7*.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8*.

Art. 9. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios, clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 9*.

Art. 10. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios, clasa a III-a-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 10*.

Art. 11. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios, clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 11*.

Art. 12. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios, clasa a III-a-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 12*.

Art. 13. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit, clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 13*.

Art. 14. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit, clasa a III-a-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 14*.

Art. 15. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă, clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 15*.

Art. 16. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă, clasa a III-a-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 16*.

Art. 17. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 853.


*Anexele contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Nicolae Ivăschescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.202.

 


ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011)

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Operatorul economic: administratia natională a Îmbunătătirilor funciare - r.a.

Sediul/Adresa: Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, municipiul Bucuresti

Codul fiscal: R 16787270

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 RECTIFICAT

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15)

1

268.901,00

 

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

268.831,00

 

 

a) productia vândută

3

79.468,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

176.363,00

 

 

- subventii, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru. TVA fără drept de deducere conform, alin. (4) si (5) ale art. 147 din Legea nr. 571/2003, actualizată

6

 

 

 

- transferuri conform prevederilor legale în vigoare

7

176.363,00

 

 

d) productia de imobilizări

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

13.000.00

 

2

Venituri financiare-total, din care:

10

70,00

 

 

a) venituri din imobilizări financiare

11

 

 

 

b) venituri din alte investirii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituii din dobânzi

13

70,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47 + 50)

16

268.501,00

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

268.487,00

 

 

a) cheltuieli materiale

18

83.512,66

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

27.000,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

153.861,52

 

 

d1 -salarii

22

117.798,33

 

 

d2 - cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

33.707,22

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

24.884,90

 

 

-cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

25

883,49

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

7.126.80

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

812,04


 

 

d3- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2.355,97

 

 

d3.1. - cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

2.355,97

 

 

- tichete de cresa, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

d3.2. - tichete de masa

32

 

 

 

d3.3. - tichete de vacanta

33

 

 

 

e) cheltuieli cu plătile compematorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

4.000,00

 

 

h) cheltuieli cu prestatiile externe

37

 

 

 

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

112,82

 

 

i.1. - contract de mandat, din care:

39

104,32

 

 

- contract de mandat

39.1

803

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

39.2

16,96

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

39.3

0,60

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

39.4

4,86

 

 

-cheltuieli sociale prevăzute prin aii. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

39.5

1,61

 

 

i.2. - cheltuieli de protocol din care:

40

5,50

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

i. 3. - cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

42

3,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

i. 4. - cheltuieli cu sponsorizarea

45

 

 

 

i.5. – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

i. 6. - redeventa din concesionarea bunurilor publice

47

 

 

 

i. 7. - alte cheltuieli de exploatare

47.1

 


 

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

48

14,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

50

14,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

400,00

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

64,00

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS

 

 

 

 

DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

336,00

 

1

Rezerve legale

55

20,00

 

2

Acoperirea pierderilor contabile

56

 

 

 

din anii precedenti

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale

57

 

 

 

prevăzute de lege

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la nL55,56,57,58 si 59

60

316,00

 

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

61

0,00

 

8

Minimum 90% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

284,40

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pctl-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

31,60

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

58.500,00

 

1

Surse proprii

65

3.000,00

 

2

Alocatii de la buget

66

55.500,00

 

3

Credite bancare

67

 

 

 

-interne

68

 

 

 

-externe

69

 

 

4

Alte surse - Fonduri SAPARD

70

 


VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

55.500,00

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, inclusiv pentru TVA Iară drept de deducere conform alin. (4) si (5) ale art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, actualizata

72

55.500,00

 

 

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

- interne

74

 

 

 

-externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

4.916.847,21

 

1

Rezerve legale

77

1.666.52

 

2

Rezerve statutare

78

 

 

3

Alte rezerve

79

4.915.180,69

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

1

Venituri totale

80

268.901,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

268.501,00

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

5.116,00

 

4

Nr. mediu de salariati total

83

5.050.00

 

5

Fond de salarii, din care:

84

117.798.33

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

117.787,09

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

11,24

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)

87

1.943,68

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd. 80 / 83) - in preturi curente

88

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (Iei / persoana) (rd. 80 / 83) - in preturi comparate

89

 

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoana)

90

1.050,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale) x 1000] (rd.l6/rd.l) x 1000

91

998,51

 

11

Plati restante - total

92

30.800,00

 

 

- preturi curente

93

30.800,00

 

12

- preturi comparabile

94

30.800,00

 

 

Creante restante - total

95

27.000,00

 

 

- preturi curente

96

27.000.00

 

 

- preturi comparabile

97

27.000,00


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal (ciclul inferior)”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “mecanic agricol”, respectiv pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician în agricultură” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol si Industrie Alimentară “Gaman Janos” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii educatiei nationale nr. 1/2011,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 22 martie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în februarie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal (ciclul inferior)”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “mecanic agricol”, respectiv pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician în agricultură”, limba de predare “maghiară”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol si Industrie Alimentară “Gaman Janos” din municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Str. Ciucului nr. 50, judetul Covasna, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol si Industrie Alimentară “Gaman Janos” din municipiul Sfântu Gheorghe este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol si Industrie Alimentară “Gaman Janos” din municipiul Sfântu Gheorghe, Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 30 august 2011.

Nr. 5.234.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională “tehnician instalator pentru constructii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar din localitatea Macin

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională “tehnician instalator pentru constructii”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar, cu sediul în localitatea Macin, str. Vasile Alecsandri nr. 7, judetul Tulcea, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar din localitatea Macin este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar din localitatea Macin, Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.624.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “protectia mediului”, calificarea profesională “tehnician laborant pentru protectia calitătii mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în prelucrarea cărnii si a laptelui” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul “Brad Segal” din municipiul Tulcea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “protectia mediului”, calificarea profesională “tehnician laborant pentru protectia calitătii mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în prelucrarea cărnii si a laptelui”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul “Brad Segal”, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 146, judetul Tulcea, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul “Brad Segal” din municipiul Tulcea este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul “Brad Segal” din municipiul Tulcea, Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.626.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “informatică”, calificarea profesională “tehnician echipamente de calcul”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician controlul calitătii produselor agroalimentare” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Miron Nicolescu” din municipiul Giurgiu

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “informatică”, calificarea profesională “tehnician echipamente de calcul”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician controlul calitătii produselor agroalimentare”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Miron Nicolescu”, cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. SIoboziei nr. 1, judetul Giurgiu, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Miron Nicolescu” din municipiul Giurgiu este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Miron Nicolescu” din municipiul Giurgiu, Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.628.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “asistent de gestiune în transporturi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic din municipiul Resita

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “asistent de gestiune în transporturi”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic, cu sediul în municipiul Resita, bd. Al. I. Cuza nr. 39, judetul Caras-Severin, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic din municipiul Resita este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Caras-Severin, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic din municipiul Resita, Inspectoratul Scolar al Judetului Caras-Severin si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.630.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol din localitatea Topolog

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol, cu sediul în localitatea Topolog, Str. 1 Decembrie nr. 17-19, judetul Tulcea, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol din localitatea Topolog este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agricol din localitatea Topolog, Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.631.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician activităti de agroturism montan” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol “Alexandru Borza” din localitatea Geoagiu

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician activităti de agroturism montan”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol “Alexandru Borza”, cu sediul în localitatea Geoagiu, Str. Independentei nr. 47, judetul Hunedoara, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol “Alexandru Borza” din localitatea Geoagiu este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol “Alexandru Borza” din localitatea Geoagiu, Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.635.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie”, nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician activităti de agroturism montan” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agromontan “Romeo Constantinescu” din localitatea Vălenii de Munte

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie”, nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician activităti de agroturism montan”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agromontan “Romeo Constantinescu”, cu sediul în localitatea Vălenii de Munte, Str. Brazilor nr. 13, judetul Prahova, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agromontan “Romeo Constantinescu” din localitatea Vălenii de Munte este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agromontan “Romeo Constantinescu” din localitatea Vălenii de Munte, Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.636.


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) si art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 24 noiembrie 2011, hotărăste:

Se aprobă cotizatiile si taxele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera), persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, după cum urmează:

A. Cotizatii fixe

Art. 1. - (1) Cotizatiile fixe anuale reprezintă sumele în lei care trebuie achitate de către membrii Camerei, persoane fizice si juridice, active sau nonactive, în vederea mentinerii în Registrul public al auditorilor financiari si a asigurării accesului la serviciile gratuite acordate de Cameră membrilor acesteia.

(2) Cotizatiile fixe anuale se stabilesc după cum urmează:

a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 700 lei;

b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 350 lei;

c) pentru persoanele juridice: 600 lei.

Art. 2. - (1) Plata cotizatiilor fixe anuale pentru persoane fizice se face în două transe anuale astfel:

a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei până la 31 martie, respectiv 300 lei până la 30 septembrie a fiecărui an;

b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei până la 31 martie, respectiv 150 lei până la 30 septembrie a fiecărui an.

(2) Plata cotizatiilor fixe anuale pentru persoane juridice se face până la data de 31 martie a fiecărui an.

(3) în cazul auditorilor financiari persoane fizice si juridice, care se înscriu în Registrul public al auditorilor financiari după data de 31 ianuarie, cotizatia fixă anuală se plăteste în termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calitătii de membru al Camerei.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) duce la sanctionarea membrilor Camerei, conform prevederilor legale existente.

B. Cotizatii variabile

Art. 3. - (1) Cotizatiile variabile anuale reprezintă contributiile auditorilor financiari, membrii Camerei, calculate prin aplicarea cotelor specificate la alin. (2) la totalul onorariilor calculat conform alin. (3).

(2) Cotizatiile variabile anuale se calculează prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, în functie de mărimea acestora, astfel:

- se aplică o cotă de 0,5% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mic sau egal cu 50.000 lei;

- se aplică o cotă de 0,8% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 50.000 lei si mai mic sau egal cu 200.000 lei;

- se aplică o cotă de 0,9% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 200.000 lei si mai mic sau egal cu 600.000 lei;

- se aplică o cotă de 1,0% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 600.000 lei si mai mic sau egal cu 1.000.000 lei;

- se aplică o cotă de 1,2% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 1.000.000 lei.

(3) Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizatia variabilă se calculează însumând onorariile obtinute din activitatea de audit financiar cu onorariile obtinute din activitatea de audit intern, precum si cu alte onorarii obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, de exemplu, dar fără să se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană, alte organizatii; auditul situatiilor financiare ale cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societătilor comerciale potrivit solicitărilor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistentă în vederea retratării situatiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultantă si alte lucrări care necesită calitatea de auditor financiar etc.) pentru perioada de raportare.

(4) Onorariile luate în calcul sunt cele facturate în cursul perioadei de raportare, din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, si nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Art. 4. - (1) Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice si persoane juridice, trebuie să achite în cursul anului cotizatiile variabile anuale, sub formă de avans, până la data de 30 septembrie, în functie de modalitătile de calcul prevăzute la art. 2 alin. (2) si (3). Cotizatia variabilă sub formă de avans se calculează asupra onorariilor încasate până la 30 iunie 2011, mai putin sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligatia mentionării ulterioare a sumelor respective si a beneficiarilor acestora în Raportul anual al membrilor.

(2) Pe baza situatiilor financiare întocmite pentru exercitiul financiar care se încheie la 31 decembrie se va stabili cuantumul definitiv al cotizatiei variabile datorate de membrii Camerei, aferentă totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea veniturilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar.

Din cuantumul definitiv al cotizatiei se va scădea avansul achitat de membrii Camerei până la data de 30 septembrie, conform alin. (1), diferenta urmând a fi regularizată (achitată de membrii Camerei sau rambursată de către aceasta, după caz) până la data de 31 martie a anului următor.


(3) Acordarea vizei anuale, pe carnetul de auditor financiar, pentru exercitarea profesiei se va face numai în conditiile îndeplinirii obligatiilor, inclusiv a celor de plată a cotizatiilor fixe si variabile anuale, de către membrii Camerei. Viza este valabilă din momentul acordării până la data de 31 martie a anului următor acordării acesteia.

(4) Pentru veniturile obtinute sub formă de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si pentru alte venituri, sub formă de salariu, realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele în cauză nu vor datora cotizatie variabilă către Cameră.

C. Taxe

Art. 5. - (1) Taxele pentru auditorii financiari sunt următoarele:

a) taxa pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane fizice care au obtinut calificarea în România este în sumă de 650 lei;

b) taxa pentru recunoasterea calificării de auditor financiar, atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane fizice care au obtinut calificarea în alte state membre ale Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene ori în terte tări este în sumă de 2.600 lei.

În caz de nepromovabilitate a interviului-test pentru recunoasterea calificării de auditor financiar în România se restituie 25% din sumă;

c) taxa pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane juridice este în sumă de 1.300 lei;

d) taxa pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane juridice din alte state membre sau din terte tări este în sumă de 2.600 lei.

În caz de respingere a dosarului se restituie 50% din sumă;

e) taxa pentru reatribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane fizice si juridice este în sumă de 3.000 lei;

f) taxa pentru organizarea cursului suplimentar pentru membrii Camerei care au primit calificativul D, C sau B este în sumă de 400 lei.

(2) Taxele stabilite la alin. (1) se achită în numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar.

Art. 6. - (1) Taxele si cotizatiile pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar sunt următoarele:

a) taxa pentru testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu - 500 lei;

b) taxa pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar pentru persoanele care au promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu - 250 lei;

c) taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu, conform prevederilor legale existente în ceea ce priveste echivalarea si înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar - 500 lei;

d) taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu, conform prevederilor legale existente în ceea ce priveste echivalarea si înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar pentru studentii Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - 500 lei;

e) cotizatia fixă anuală pentru monitorizarea activitătii de pregătire practică a membrilor stagiari - 550 lei/an;

f) taxa pentru examenul de competentă profesională pentru atribuirea calitătii de auditor financiar - 400 lei/probă.

(2) Taxele si cotizatiile stabilite la alin. (1) se achită în numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar.

(3) Taxa stabilită la alin. (1) lit. c) si d) se achită la momentul depunerii dosarului pentru echivalarea testului de acces la stagiu. În caz de respingere a dosarului de echivalare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, se va restitui 75% din suma achitată.

(4) Cotizatia fixă anuală stabilită la alin. (1) lit. e) se achită în două transe astfel:

a) 300 lei până la data de 31 mai, respectiv

b) 250 lei până la data de 30 septembrie a fiecărui an de stagiu.

Neachitarea la termenele stabilite a taxelor si cotizatiilor pentru membrii stagiari duce la imposibilitatea finalizării anului de stagiu.

Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cotizatia variabilă se calculează potrivit prezentei hotărâri pentru onorariile încasate pentru anul 2011 de către auditorii financiari persoane fizice si juridice.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 237/2011 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România si pentru stagiarii în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 13 iulie 2011.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamtu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2011.

Nr. 262.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.