MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 585/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 585         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 august 2011

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 601 din 5 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Conditiilor minime de functionare a abatoarelor de capacitate mică

 

188. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 19/2006

 

1.296/2.404/1.858. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

4.864. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a statului de functii si a organigramei Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 601

din 5 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, exceptie ridicată de Elena Păsărin, Dorina Susnea, Liliana Linca, Elena Butiuc, Gabriela Liliana Codin Ivanis, Măria Enea, Nicolae Răcănel, Măria Vana, Adriana Scurtu, Ioana Iolanda Lupulescu, Roxana Constantin, Elena Dorina Manea, Larisa Monica Boboc, Ludmila Barbutu, Elena Besoi, Alina Claudia Călin, Verginica Cojocaru, Violeta Radulea, Liliana Colta, Minerva Petria, Firuta Socu, Cristina Bocea, Iulia Dobrescu Stamatoiu Cornelia, Angela Apostol, Georgeta Serbănescu (Aringhe), Luminita Rasoveanu, Constanta Ghitu, Valentina Sipoteanu, Elena Serbu, Aurelia Popescu, Claudia Cocolan, Ramona Răceanu, Laurentiu Florin Calotă, Ileana Anastasiu, Ioana Mihaela Coman, Elena Iliescu, Cristina Pârcălabu si Loredana Musetescu în Dosarul nr. 4.532/95/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât textele de lege criticate au fost abrogate înainte de data sesizării Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.532/95/2009, Curtea de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 16 din Legea nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, ale art. 2, 3 si 60 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea si ale art. 1, 3 si următoarele din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de recurentii reclamanti Elena Păsărin, Dorina Susnea, Liliana Linca, Elena Butiuc, Gabriela Liliana Codin Ivanis, Măria Enea, Nicolae Răcănel, Măria Vana, Adriana Scurtu, Ioana Iolanda Lupulescu, Roxana Constantin, Elena Dorina Manea, Larisa Monica Boboc, Ludmila Barbutu, Elena Besoi, Alina Claudia Călin, Verginica Cojocaru, Violeta Radulea, Liliana Colta, Minerva Petria, Firuta Socu, Cristina Bocea, Iulia Dobrescu Stamatoiu Cornelia, Angela Apostol, Georgeta Serbănescu (Aringhe), Luminita Rasoveanu, Constanta Ghitu, Valentina Sipoteanu, Elena Serbu, Aurelia Popescu, Claudia Cocolan, Ramona Răceanu, Laurentiu Florin Calotă, Ileana Anastasiu, Ioana Mihaela Coman, Elena Iliescu, Cristina Pârcălabu si Loredana Musetescu într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect solutionarea recursului declarat împotriva unei sentinte civile a Tribunalului Gorj prin care a fost respinsă actiunea reclamantilor prin care acestia au solicitat să fie obligati intimatii la plata diferentei de salarizare dintre grefieri si specialisti IT (fosti grefieri informaticieni) din cadrul instantelor judecătoresti, precum si efectuarea mentiunilor corespunzătoare în carnetele de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece creează discriminări între specialistii IT care fac parte din personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, specialisti care beneficiază de privilegii suplimentare fată de celelalte categorii de personal care compun personalul auxiliar de specialitate.

Astfel, potrivit art. 3 din Legea nr. 567/2004, “Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori si specialisti IT”. Cap. 6 din această lege stabileste drepturile si îndatoririle personalului auxiliar de specialitate, atât pentru grefieri, cât si pentru specialistii IT, iar Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 reglementează salarizarea si alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea.

Prin urmare, specialistii IT fac parte din personalul auxiliar de specialitate si, până la adoptarea Legii nr. 97/2008, au fost retribuiti în acelasi mod ca si restul personalului auxiliar.

Prin adoptarea Legii nr. 97/2008 s-au modificat prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006, introducându-se sintagma “precum si de la instante si parchete”, ceea ce creează discriminări cu privire la drepturile salariale între specialistii IT si celălalt personal auxiliar de specialitate.

Curtea de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale consideră următoarele:

Jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale este în sensul că analiza unei norme juridice care si-a încetat existenta înainte de sesizare este contrară rolului si functiilor instantei de contencios constitutional, stabilite prin Constitutie. Prin urmare, instanta apreciază că, în prezent, Curtea Constitutională nu ar mai fi competentă să analizeze constitutionalitatea textelor de lege criticate, întrucât Legea nr. 330/2009 a abrogat aceste dispozitii, exceptia devenind astfel inadmisibilă.

În raport însă de considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 838/2009, potrivit cărora singura autoritate abilitată să exercite controlul constitutionalitătii legilor sau ordonantelor este instanta constitutională, nici înalta Curte de Casatie si Justitie si nici instantele judecătoresti neavând competenta de a controla constitutionalitatea legilor sau ordonantelor, indiferent dacă acestea sunt sau nu în vigoare, instanta admite cererea de sesizare.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că din examinarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006, precum si a reglementărilor cuprinse în anexa VI/6 la Legea-cadru nr. 330/2009, rezultă în mod evident că cele două solutii legislative sunt diferite.

Mentionează că, astfel cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 1.073/2009, pentru anul 2010, în domeniul justitiei, indemnizatiile de încadrare se calculează în functie de indemnizatia aflată în plată la 31 decembrie 2009, însă această situatie nu poate duce la angajarea competentei Curtii Constitutionale la a controla constitutionalitatea unei ordonante de urgentă abrogate expres si care, în momentul de fată, ultraactivează, deci doar produce efecte pe viitor în virtutea Legii-cadru nr. 330/2009.

De altfel, chiar si atunci când erau în vigoare, consideră că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 nu erau discriminatorii, diferentele de salarizare bazându-se pe criterii obiective, constând în conditiile specifice prevăzute de lege privind ocuparea unor astfel de functii, natura functiei, atributiile si responsabilitătile deosebite. De asemenea, atributiile de serviciu concrete ale specialistilor IT sunt diferite de cele ale restului personalului auxiliar de specialitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 16 din Legea nr. 97/2008 a devenit inadmisibilă, textele de lege criticate fiind abrogate prin Legea-cadru nr. 330/2009.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. I pct. 16 din Legea nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008), ale art. 2, 3 si 60 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004), ale art. 1, 3 si următoarele din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007).

Din examinarea motivării exceptiei de neconstitutionalitate rezultă că autorii acesteia critică doar prevederile art. I pct. 16 din Legea nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, care au următorul continut:

- Art. I pct. 16 din Legea nr. 97/2008: “Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007, cu următoarele modificări si completări: [...]

16. La articolul VI punctul 2, la articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Salariul de bază pentru specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si pentru specialistii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al înaltei Curti de Casatie si Justitie si al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si de la instante si parchete se stabileste potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă, cu exceptia situatiei în care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, beneficiază de un salariu de bază mai mare. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si specialistii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al înaltei Curti de Casatie si Justitie si al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie beneficiază si de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte, după caz. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism beneficiază si de prevederile art. 23.»“

Curtea observă că acesta modifică art. VI pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2007, care avea următorul continut:

- Art. VI: “Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, se modifică după cum urmează:

[...]

2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Salariul de bază pentru specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si pentru specialistii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii si al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie se stabileste potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si specialistii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii si al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie beneficiază si de celelalte drepturi salariate prevăzute de lege pentru functionarii publici. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism beneficiază si de prevederile art. 23.»“

Prin urmare, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate modifică art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007.

La data sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 fusese abrogată, potrivit art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009 (lege abrogată ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010).

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste prevederi de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1)si (2) privind egalitatea în fata legii, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, dispozitiilor art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si Protocolului nr. 12 la aceasta, referitoare la interzicerea discriminării, ale art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, privind egalitatea, precum si ale art. 2, 3 si 60 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea si ale art. 1, 3 si următoarele din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, la data sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 era abrogată, potrivit art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea-cadru nr. 330/2009, lege abrogată ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010.

Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate nu mai îndeplineste una dintre conditiile de admisibilitate prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, si anume aceea care impune ca textul legal ce formează obiectul acesteia să fie în vigoare. Fată de momentul pronuntării asupra prezentei exceptii, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, prevederile de lege criticate fiind abrogate înainte de data sesizării Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, exceptie ridicată de Elena Păsărin, Dorina Susnea, Liliana Linca, Elena Butiuc, Gabriela Liliana Codin Ivanis, Măria Enea, Nicolae Răcănel, Măria Vana, Adriana Scurtu, Ioana Iolanda Lupulescu, Roxana Constantin, Elena Dorina Manea, Larisa Monica Boboc, Ludmila Barbutu, Elena Besoi, Alina Claudia Călin, Verginica Cojocaru, Violeta Radulea, Liliana Colta, Minerva Petria, Firuta Socu, Cristina Bocea, Iulia Dobrescu Stamatoiu Cornelia, Angela Apostol, Georgeta Serbănescu (Aringhe), Luminita Rasoveanu, Constanta Ghitu, Valentina Sipoteanu, Elena Serbu, Aurelia Popescu, Claudia Cocolan, Ramona Răceanu, Laurentiu Florin Calotă, Ileana Anastasiu, Ioana Mihaela Coman, Elena Iliescu, Cristina Pârcălabu si Loredana Musetescu în Dosarul nr. 4.532/95/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Conditiilor minime de functionare a abatoarelor de capacitate mică

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 578 din 23 martie 2011, întocmit de Directia de igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere:

a) prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare;

b) prevederile Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare;

c) prevederile Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;

d) prevederile Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman;

e) prevederile Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă;

f) prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002;

g) prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

h) prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.075/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenta de Trichinella în carne, tinând cont de prevederile art. 66 si art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Conditiile minime de functionare a abatoarelor de capacitate mică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 35.


 

ANEXĂ

 

CONDITII MINIME

de functionare a abatoarelor de capacitate mică

 

Art. 1. - Conditiile minime de functionare a abatoarelor de capacitate mică se stabilesc în baza art. 10 alin. (4) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu respectarea prevederilor din anexa III la acelasi regulament, precum si cu respectarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor în timpul sacrificării si uciderii si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, fără a aduce atingere:

a) normelor corespunzătoare de sănătate animală si de sănătate publică, inclusiv normelor pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor encefalopatii spongiforme transmisibile;

b) cerintelor în domeniul bunăstării animalelor;

c) cerintelor privind identificarea animalelor si trasabilitatea produselor de origine animală.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) abator de capacitate mică - unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, cazarea si tăierea unui număr redus de animale, precum si pentru livrarea produselor comestibile si necomestibile rezultate;

b) număr redus de animale - numărul maxim de animale care, într-un interval de timp prestabilit, pot fi sacrificate, incluzând tăierile de urgentă:

1. porcine, ovine sau caprine - 100 de capete/lună;

2. bovine - 20 de capete/lună;

3. orice combinatie a acestor specii, dar care nu depăseste 2,5UVM/zi;

c) UVM - unitate vită mare, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) si ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori:

1. carne provenită de la bovine adulte = 1,00 UVM;

2. carne provenită de la alte categorii de bovine = 0,50 UVM;

3. carne provenită de la porcine cu peste 100 kg greutate vie = 0,20 UVM;

4. carne provenită de la alte categorii de porcine = 0,15 UVM;

5. carne provenită de la ovine si caprine = 0,10 UVM;

6. carne provenită de la miei, iezi, purcei sub 15 kg greutate vie = 0,05 UVM.

Art. 3. - (1) Abatoarele de capacitate mică functionează în baza autorizatiei sanitare veterinare eliberate de serviciile sanitare veterinare, în conformitate cu legislatia specifică în vigoare.

(2) în vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare prevăzute la alin. (1), abatoarele de capacitate mică trebuie să corespundă cerintelor minime prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004, precum si în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006, după cum urmează:

a) să detină un padoc acoperit, la amenajarea căruia trebuie avute în vedere criteriile epidemiologice si de bunăstare a animalelor, în functie de capacitatea maximă zilnică de sacrificare;

b) conditia prevăzută la lit. a) nu este obligatorie dacă animalele sunt sacrificate imediat la sosirea la abator si dacă nu sunt transportate de la o distantă mai mare de 50 km;

c) examenul ante-mortem trebuie să aibă loc imediat după sosirea animalelor la unitate;

d) se poate utiliza acelasi spatiu al unitătii pentru mai multe faze de lucru, cu conditia ca acestea să fie succesive si separate în timp, iar între diferitele faze să se efectueze curătenia si dezinfectia, după caz;

e) în cazul curăteniei si al dezinfectiei, în baza analizei de risc, unitatea trebuie să se îngrijească de protectia carcaselor, a cărnii si a organelor care nu au fost încă livrate;

f) trebuie să se asigure un număr suficient de cutite si alte instrumente de lucru, care să fie sterilizate într-o singură etapă, astfel ca ele să fie de ajuns numeric si igienic pe tot parcursul procesului de sacrificare;

g) trebuie să se asigure câte un sterilizator, atât în spatiul murdar, cât si în spatiul curat, după caz;

h) trebuie să se asigure utilizarea instrumentelor de lucru în conditii igienice;

i) produsele finite, respectiv semicarcasele, sferturile de carcasă si organele, trebuie depozitate în conditii de frig, în spatii dimensionate în functie de capacitatea unitătii;

j) nu sunt necesare spatiile de frig în cazul în care produsele rezultate se prelucrează imediat după obtinere sau sunt destinate prelucrării într-o altă unitate, unde se pot asigura conditiile de frig, inclusiv conditiile de trasabilitate;

k) în cazul sacrificărilor de bovine si ovine adulte este necesară existenta spatiului de frig pentru depozitarea carcaselor până la primirea rezultatelor privind testarea pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile;

l) din punct de vedere al amenajărilor constructive si al instalatiilor interioare:

1. peretii si pavimentul unitătii trebuie să fie usor de spălat, de dezinfectat si din materiale care să nu permită pătrunderea si stationarea apei;

2. pavimentul trebuie să fie astfel construit încât să permită drenarea apei către sistemul de canalizare;

3. capacele canalelor de scurgere trebuie să fie acoperite cu clopot pentru împiedicarea aparitiei mirosurilor neplăcute; pentru unitătile care sacrifică bovine si ovine, canalizarea trebuie protejată de site cu diametrul de 6 mm;

4. tavanul trebuie realizat astfel încât să nu permită acumularea de murdărie, condens sau mucegaiuri si, de asemenea, să fie usor de igienizat si dezinfectat;

5. conductele si cablurile trebuie să fie protejate;

6. corpurile de iluminat trebuie să fie usor de curătat si să fie prevăzute cu protectie împotriva contaminării carcaselor cu sticlă;

7. usile si ferestrele trebuie să se închidă ermetic pentru a asigura protectia împotriva rozătoarelor si a insectelor; ferestrele care comunică cu exteriorul trebuie să fie protejate de plase contra insectelor;

8. instalatiile si echipamentele din unitate trebuie să fie usor de curătat, dezinfectat, rezistente la coroziune;


9. instalatiile si echipamentele trebuie să prevină contactul între carne si pardoseli, pereti si dispozitive de fixare;

m) după terminarea activitătilor zilnice se asigură, în mod obligatoriu, efectuarea curăteniei si a dezinfectiei spatiilor, aparaturii, instalatiilor si ustensilelor de lucru;

n) trebuie să se asigure apă potabilă în cantitate suficientă, din reteaua publică sau din sursă proprie, care să fie verificată în conformitate cu legislatia în vigoare;

o) să nu permită accesul dăunătorilor si să dispună de proceduri privind controlul rozătoarelor;

p) trebuie să asigure trasabilitatea documentată a miscării animalelor, a procesului de sacrificare si de livrare a produselor, inclusiv a informatiilor lantului alimentar, în acest sens fiind necesară sacrificarea numai a animalelor identificate, precum si actualizarea bazei de date conform legislatiei în vigoare;

q) să respecte normele privind bunăstarea animalelor în timpul sacrificării prin asigurarea echipamentelor de contentie si asomare corespunzătoare speciei animalelor sacrificate;

r) să anunte medicul veterinar oficial asupra transportului, pentru examenul ante-mortem, precum si a datei si orei sacrificării animalelor, pentru examenul post-mortem, cu cel putin 24 de ore înainte de începerea acestuia;

s) să informeze medicul veterinar oficial asupra datelor privind numărul, specia, categoria si provenienta animalelor care urmează a fi sacrificate;

t) pentru personalul sanitar-veterinar care asigură supravegherea si controlul cărnii se asigură un spatiu separat sau un dulap, după caz, cu posibilităti de închidere; dulapul poate fi amplasat în aceeasi cameră cu cea a administratorului unitătii;

u) sacrificarea animalelor în unitate este permisă doar cu acceptul medicului veterinar oficial, după efectuarea examenului ante-mortem;

v) din punct de vedere al subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman:

1. subprodusele rezultate în urma sacrificărilor trebuie să fie colectate în mod igienic în cazul fiecărei unităti;

2. dacă în cadrul aceleiasi unităti se sacrifică animale care apartin mai multor specii, iar subprodusele se încadrează în categorii diferite de risc, ele trebuie colectate diferit conform reglementărilor din domeniu;

3. poate fi aprobată si folosirea unui singur container, caz în care subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman trebuie încadrate în categoria cea mai mare de risc;

w) trebuie să se efectueze teste microbiologice aplicabile alimentelor conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările si completările ulterioare;

x) marcarea si etichetarea cărnii se fac în conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare;

y) din punct de vedere al aspectelor legate de personal:

1. pentru un număr redus de personal vestiarul poate să fie format si dintr-o singură cameră, unde se poate respecta principiul sistemului alb-negru prin utilizarea a două dulapuri, din care unul pentru hainele de stradă si unul pentru hainele de lucru;

2. dacă în unitate lucrează atât personal de sex feminin, cât si de sex masculin, se pot amenaja două vestiare sau, în cazul unui singur vestiar, trebuie reglementat si documentat fluxul alternant al persoanelor de sexe diferite;

3. toaletele trebuie să fie într-un număr suficient, fără ca ele să se deschidă în spatiile de lucru; ele trebuie dotate cu instalatii adecvate de spălare, dezinfectie si de uscare a mâinilor;

4. personalul muncitor trebuie să poarte permanent echipament de protectie, care să poată fi schimbat ori de câte ori este nevoie;

5. starea de sănătate a personalului lucrător trebuie verificată periodic, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în vigoare.

Art. 4. - Animalele destinate sacrificării trebuie să fie obligatoriu identificate si însotite de certificat sanitar veterinar, documentul privind informatiile pentru lantul alimentar, precum si de documentele de identificare conform legislatiei în vigoare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 19/2006

 

Văzând Referatul Directiei generale politici în zootehnie si industria alimentară nr. 95.632 din 7 iulie 2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele de apreciere a bovinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 19/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 15 februarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. Autoritatea competentă

(1) Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» este autoritatea competentă pentru acreditarea organizatiilor si asociatiilor crescătorilor de taurine si bubaline care efectuează serviciile de determinare a calitătii genetice a raselor de animale.

(2) Serviciul de determinare a calitătii genetice a raselor de animale cuprinde următoarele activităti:

a) controlul cantitativ si calitativ al performantelor de productie la animale;

b) constituirea bazelor de date privind controlul performantelor si prelucrarea lor;

c) estimarea valorii de ameliorare a animalelor.

(3) Organizatiile si asociatiile acreditate pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale elaborează metodologia de lucru privind efectuarea controlului performantelor de productie. Aceasta se avizează de organizatia sau asociatia crescătorilor de animale acreditată pentru înfiintarea si mentinerea registrului genealogic în care sunt înscrise animalele ce fac obiectul serviciului de determinare a calitătii genetice si se aprobă de către autoritatea competentă pentru ameliorare si reproductie în zootehnie.

(4) Metodologia de lucru privind efectuarea controlului performantelor de productie reglementează atributiile organizatiei de control, modul de instruire a controlorilor, atributiile acestora si documentele primare pe care trebuie să le completeze în exercitarea serviciului, supracontrolul, drepturile si obligatiile crescătorilor care solicită înscrierea vacilor în controlul performantelor de productie.”

2. Articolele 2-4 se abrogă.

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. Restrictii

(1) Controlul oficial se efectuează de către controlori străini de fermă. Nu pot fi controlori:

a) persoanele care lucrează în fermă;

b) persoanele interesate financiar în fermă;

c) rudele pe linie ascendentă sau descendentă de gradul I.

(2) Crescătorii care solicită efectuarea controlului prin metoda B vor fi autorizati pentru efectuarea controlului în ferma proprie, la solicitare, de către organizatiile si asociatiile acreditate pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, după efectuarea cursurilor de instruire organizate de acestea.”

4. Articolele 6-8 se abrogă.

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. Obiectul controlului oficial al productiei de lapte

(1) Controlul oficial se desfăsoară permanent, pe baza graficului de control întocmit de organizatiile si asociatiile crescătorilor de taurine si bubaline acreditate de către autoritatea competentă pentru ameliorare si reproductie în zootehnie.

(2) Prelevarea probelor de lapte se face exclusiv de controlorii de productie.

(3) Vacile sunt luate în controlul oficial al productiei de lapte, dacă nu au depăsit 80 de zile de lactatie de la data fătării. În cazul în care data fătării nu este înregistrată sau s-a depăsit perioada de 80 de zile de la fătare, vacile vor fi luate în controlul oficial la începutul lactatiei următoare.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), în primul an de prestare a serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, preluarea în controlul oficial se face în orice stadiu al lactatiei, iar calculul productiei de lapte se face prin metode de aproximare recunoscute de ICAR.”

6. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. Raportul prelevărilor probelor de lapte Controlorul înscrie rezultatele si data prelevărilor probelor de lapte în buletine (cărti) de control si în documentele însotitoare corespunzătoare. Controlorii vor fi instruiti asupra metodologiei de lucru privind efectuarea controlului performantelor de productie.”

7. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Inspectia si supracontrolul trebuie efectuate la minimum 10% din numărul total de controale oficiale efectuate pe parcursul unui an de control, astfel:

a) inspectia este efectuată de către personalul autoritătii competente pentru ameliorare si reproductie în zootehnie la 10% din numărul total de controale oficiale;

b) supracontrolul este efectuat de către personalul organizatiei de control într-un procent minim stabilit prin metodologia de lucru privind efectuarea controlului performantelor de productie.”

8. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. Inspectia laboratorului pentru analiza calitătii laptelui

(1) Laboratoarele pentru controlul calitătii laptelui trebuie să fie acreditate de Asociatia de Acreditare din România (RENAR) si să respecte conditiile stabilite la acreditare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), până la obtinerea acreditării RENAR, laboratoarele pot functiona în baza regulamentului propriu, aprobat de autoritatea competentă numai în cazul în care fac dovada începerii procedurii de acreditare.

(3) Autoritatea competentă verifică permanent respectarea conditiilor stabilite la acreditarea RENAR a laboratorului pentru controlul calitătii laptelui.”

9. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

“Art. 77. - Corectitudinea înscrisurilor din certificatele de origine este confirmată de către autoritatea competentă.”

Art. II. - Metodologia de lucru privind efectuarea controlului performantelor de productie prevăzută la art. 1 alin. ( 3) din Normele de apreciere a bovinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 19/2006, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, se elaborează în termen de 90 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 9 august 2011.

Nr. 188.

 


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.296 din 23 iunie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.404 din 10 august 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.858 din 15 iulie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ale societătilor comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1- 3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexele nr. 1-3 se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, a Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societătile comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială OPCOM - S.A.

 
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VEMITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

17.230

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

17.030

 

 

a)

din productia vândută

3

16.575

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

B)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

produci

ia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

455

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduristructura Ie/P ha re

9a

455

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

200

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imohili7ate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

200

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

15.933

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

15.898

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

269

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu enerqie si apă)

19

183

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

7.225

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

5.414

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.549

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.151

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

27

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

293

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

78

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

262

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

96

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completărileulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

140

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conformprevederilor legale

33a

 


 

 

-)

ch. cu plătile brute compensatorii of. CCMaferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

09

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

36

1.740

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

37

5.800

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

680

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

26

 

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

10

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

6

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

35

 

 

 

- contributia societătii ref.la ajutorarea sinistratilor inundatiilor din perioada iunie-iulie 2010

45a

 

 

 

 

- contributia societătii la diminuareaefectelor crizei econ.cf.OG.nr.18/2010

45b

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionareabunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, litigii câstigate de terti in instanta, etc.

47c

125

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

36

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

36

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.297

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

197

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.099

 

1

 

Rezerve legale

55

65

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumutun

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

1.035

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

52


 

8

 

90% vărsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

931

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

52

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

3.310

 

1

 

Surse proprii

65

3.310

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

-

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

3.310

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

3310

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

65

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri aferente productiei vândute (rd.3)

81

16.575

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor din productia vânduta

82

14.747

 

 

 

«011- rri 17-rrl IR-rri ?q+rrl 1Q»

 

 

 

3

 

Nr. proqnozat de personal la finele anului

83

85

 

4

 

Nr. mediu de salariati total in activitate

84

81

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

5.414

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

5.406

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

9

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

5.561

 

7

 

Productivitatea muncit pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

205

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (produse functionale/nr.mediu de salariati)

91

6,1

 

10

 

Cheltuieli la 1000 lei venituri (rd.82/rd.81)x1000

92

889,7

 

11

 

Plati restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

 

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA

 


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială TELETRANS - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

45.448

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

45.013

 

 

a)

din productia vândută

3

44.542

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale învinoarp

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

471

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

82)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

435

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

360

 

 

d)

alte venituri financiare

14

75

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

41.096

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

40.519

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

5.838

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

265

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

18.074

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

13.642

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

3.681

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

2.838

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

68

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

709

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

66

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

751


 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

273

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

467

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

11

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

n

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

9)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

4.177

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

10.865

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.300

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

38

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

50

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

63

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionareabunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

519

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

304

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

577

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

577

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

4.352

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

696


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

3.656

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

3.656

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

183

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

3.290

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

183

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

5.700

 

1

 

Surse proprii

65

2.800

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

2.900

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

5.700

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

5.700

 

 

 

I - cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 


VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

45.448

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

41.096

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

246

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

246

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

13.642

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de contract individual de muncă

86

13.602

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

40

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.608

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)

89

185

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (kbit/sec*km/persoana)

91

130

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

904

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

88

 

 

b)

preturi comparabile

95

88

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

88

 

 

b)

preturi comparabile

98

88

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială FORMENERG - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

8.000

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

8.000

 

 

a)

din productia vândută

3

7.000

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

1,000

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

1.000

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

0

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

0

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

7.830

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

7.805

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

120

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

140

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.001

 

 

 

d1

cheltuieli cu salariile

22

1.458

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

426

 

 

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

335

 

 

 

 

cheltuiel privind contributia la asigurări pentru somaj

25

8

 

 

 

 

cheltuiel privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

83

 

 

 

 

cheltuiel privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

117

 

 

 

 

d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările sicompletările ulterioare, din care:

29

7

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completărileulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completărileulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

82

 

 

 

 

d3,3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

e)

cheltuieli cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si ne corporale

36

630

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe

37

3.625

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.382

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

2

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

40

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) cheltuiel cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

1.000

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

0


 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

25

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

25

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

170

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

26

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

144

 

1

 

Rezerve legale

55

9

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

136

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

7

 

8

 

Minimum 50 %, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

122

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

7

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

500

 

1

 

Surse proprii

65

500

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: