MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 557/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 557         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 august 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

670. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor principal de politie unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 

671. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

719. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

759. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului nr. 4 convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 30 martie 2011 si la Londra la 1 aprilie 2011, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta! semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

 

760. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere retele canalizare menajeră si pluvială în cartierele Munteni si Podeni din municipiulBârlad, judetul Vaslui” din cadrul proiectului prioritar “Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apă a localitătilor” din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

768. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad - CF Curtici - DJ 709B, judetul Arad”

 

769. - Hotărâre privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unui sector de drum national, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în vederea realizării proiectelor prioritare de interes national si european

 

771. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

133. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor principal de politie unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de politie Florescu Nicolae Bujor i se acordă gradul profesional de chestor principal de politie si îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 august 2011.

Nr. 670.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Roxana Daniela Iftimie se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Marele Ducat de Luxemburg.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 august 2011.

Nr. 671.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 5 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Băicoi”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “C1 (S+P+1): suprafată construită - 698 mp, suprafată desfăsurată - 1.516 mp; C2 (P+3): suprafată construită - 564 mp, suprafată desfăsurată - 2.244 mp; C3 (S+P+3): suprafată construită - 396 mp, suprafată desfăsurată - 1.861 mp; C4 (P): suprafată construită - 17 mp; C5 (P): suprafată construită - 28 mp; C6 (P): suprafată construită - 27 mp; C7 (P): suprafată construită - 4 mp; C8 (P): suprafată construită - 53 mp; C9 (P): suprafată construită - 29 mp; C10 (P): suprafată construită - 58 mp; C11 (P): suprafată construită - 144 mp; C12 (P): suprafată construită - 87 mp; C13 (P): suprafată construită - 80 mp; C14 (P): suprafată construită - 7 mp; C15 (P): suprafată construită - 110 mp; C16 (P): suprafată construită - 65 mp;”.

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren - 18.136 mp; vecinătăti: Aleea Spitalului, Magdici Vasilica, mostenitor defunct Smoleanu Gheorghe, mostenitor defunct Voinea Nicolae, Giuca Ion, mostenitor defunct lorga Gheorghe, mostenitor defunct Câmpeanu Constantin, mostenitor defunct Coconea Petre, Moise Cornel, strada Aleea Timis, consiliul local, Suba Dragostin, Stadion, Burada Ion;”.

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “C1 (S+P+1): suprafată construită - 284 mp, suprafată desfăsurată - 683 mp; C2 (P+1): suprafată construită - 96 mp, suprafată desfăsurată - 166 mp; C3 (P): suprafată construită - 5 mp; C4 (P): suprafată construită - 59 mp; C5 (P): suprafată construită - 79 mp; C6 (P): suprafată construită - 39 mp; C7 (P): suprafată construită - 57 mp;”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “112.988,23”.

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren - 8.286 mp; vecinătăti: Strada Unirii, Clubul Copiilor, mostenitorul defunctului Popa Aurica, consiliul local, Buturoiu Aurelia, Grup Scolar Constantin Cantacuzino”.

b) după pozitia nr. 341 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 342, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Apostolache”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 16 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 17-20, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baba Ana”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum sătesc Baba Ana, în lungime totală de 9.462 ml”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Străzile: D1 = 700 ml, D2 = 244 ml, D3 = 605 ml, D4 = 520 ml, D5 = 269 ml, D6 = 440 ml, D7 = 425 ml, D8 = 335 ml, D8A= 410 ml, D8B = 140 ml, D10 = 360 ml, D11 = 420 ml, D12 = 340 ml, D13 = 440 ml, D14 = 372 ml, D15 = 550 ml, D16 = 403 ml, D17 = 549 ml, D18 = 555 ml, D20 = 325 ml, D21 = 324 ml, D22 = 166 ml, D22A = 570 ml”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum sătesc Conduratu în lungime totală de 7.173 ml”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Străzile: D1 = 410 ml, D2 = 921 ml, D3 = 60 ml, D4 = 382 ml, D5 = 404 ml, D6 = 422 ml, D7 = 802 ml, D8 = 872 ml, D9 = 501 ml, D10 = 50 ml, D11 = 220 ml, D12 = 410 ml, D13 = 260 ml, D15 = 457 ml, D16 = 542 ml, D17 = 460ml”;

- la pozitia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum sătesc Ciresanu în lungime totală de 6.474 mi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Străzile: D1 = 370 ml, D2 = 284 ml, D3 = 285 ml, D4 = 148 ml, D5 = 570 ml, D6 = 240 ml, D7 = 340 ml, D8 = 325 ml, D9 = 800 ml, D9A= 110 ml, D10 = 530 ml, D11 = 563 ml, D12 = 450 ml, D13 = 460 ml, D14 = 519 ml, D15 = 240 ml, D16 = 140 ml, D17 = 100 ml”.

4. La anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brazi”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Număr inventar-1068; Suprafată teren intravilan - 26.979 mp, situat în tarlaua 76, parcela Ce 387 - satul Brazii de Jos, comuna Brazi, vecinătăti: Nord - izlaz + dispensar uman, Est- drum, Sud - izlaz, Vest - izlaz; vestiar parter + mansardă, având un număr de 12 încăperi în suprafată construită de 82 mp si suprafată desfăsurată de 164 mp; împrejmuire - 390 ml”;

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Număr inventar-1069; Suprafată teren intravilan -15.646 mp, situat în tarlaua 64, parcela Ce 337/2 - satul Popesti, comuna Brazi, vecinătăti: Nord - drum, Est - drum, Sud - mostenitori defunct Sturdza Zoe, Vest - mostenitori defunct Sturdza Zoe; împrejmuire - 340 ml”;

5. La anexa nr. 37 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cerasu”, sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 100 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 101 si 102, conform anexei nr. 3.

6. La anexa nr. 58 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Vitioarei”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 43-53;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum sătesc 19 - peste Gârlă, 250 m x 6m”;


- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum sătesc 2 - pe câmp, 930 m x 6 m”;

c) după pozitia nr. 147 se introduc 22 de noi pozitii, pozitiile nr. 148-169, conform anexei nr. 4.

7. La anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măneciu”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 44, 74 si 75;

b) la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Măneciu-Pământeni, 780 mp, număr inventar 1008, teren aferent 3.577 mp, carte funciară 2579”;

c) după pozitia nr. 353 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 354 si 355, conform anexei nr. 5.

8. Anexa nr. 83 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Secăria” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 6.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 719.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Băicoi

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

342

1.6.4

Imobil încăpere

Orasul Băicoi, Strada Closca nr. 3 (Sediu Politie oras Băicoi)

Suprafata utilă - 30 mp

Număr încăperi - 1

2005

16.585

Domeniul public al orasului Băicoi, conform Hotărârii Consiliului local nr. 5/2011

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Apostolache

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar - lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

17

1.6.2

Grădinita de copii satul Apostolache

Vecini: Nord - DJ 102C, Est - domeniul public al comunei Apostolache, Sud - drum comunal, Vest - drum comunal

Suprafată construită - 250,40 mp

Suprafată desfăsurată - 366 mp

Suprafată teren aferent- 1.500 mp

2005

891.516,74

Domeniul public al comunei Apostolache, conform Hotărârii Consiliului local nr. 17/2011

18

1.8.8

Retea alimentare cu apă

Valea Cricovului Buzota Apostolache Marlogea

2003

413.923,94

Domeniul public al comunei Apostolache, conform Hotărârii Consiliului local nr. 17/2011

19

1.6.2

Teren de sport Scoala Generală cu clasele I-VIII Apostolache

Suprafata - 800 mp Vecini: Nord - DJ 102C Est - Scoala Generală Sud - drum comunal Vest - Petre Ion

2007

199.972,10

Domeniul public al comunei Apostolache, conform Hotărârii Consiliului local nr. 17/2011

20

 

Teren dispensar veterinar

Vecini: Nord - defunct lonită Nicolae Est - defunct Ionită Nicolae Sud -DJ102C Vest - drum comunal

1991

 

Domeniul public al comunei Apostolache, conform Hotărârii Consiliului local nr. 17/2011

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cerasu

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

101

1.8.11

Teren destinat amplasării unui bazin de înmagazinare a apei

Situat în comuna Cerasu, satul Sion, punct “Brusturis”

Suprafata - 2.625 mp

Vecini: Nord - domeniul privat al comunei, Est - drum local, Sud - domeniul privat al comunei, Vest - domeniul privat al comunei

1945

131.250

Domeniul public al comunei Cerasu, conform Hotărârii Consiliului local nr. 40/2010

102

1.8.11

Teren destinat amplasării unui bazin de înmagazinare a apei

Situat în comuna Cerasu, satul Sion, punct “Plai”

Suprafata - 1.642 mp

Vecini: Nord - domeniul privat al comunei, Sud - drum local, Est - domeniul privat al comunei, Vest - domeniul privat al comunei

1945

82.100

Domeniul public al comunei Cerasu, conform Hotărârii Consiliului local nr. 40/2010

 

ANEXA Nr. 4

 

Completări

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Vitioarei

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

148

4.1.1

Iaz decantor Z

Sat Gura Vitioarei, tarlaua 24, parcela 784 Suprafata - 6,30 ha Vecini: Nord - drum Sud - albie râul Teleajen Vest - proprietăti private Est - albie râul Teleajen

1972

 

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

149

4.1.1

Iaz decantor B

Sat Gura Vitioarei, tarlaua 24, parcelele 750 si 758

Suprafata -14,60 ha

Vecini: Nord - teritoriu oras Vălenii de Munte, Sud - S.C. Hidro Prahova - S.A., Vest – drum,Est - râul Teleajen

1980

 

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

150

4.1.1

Carieră

Sat Gura Vitioarei, tarlaua 25, parcelele 796 -799 Suprafata - 30 ha Vecini: Nord - ocolul silvic si S.C. Sticloval - S.A. Sud - ocolul silvic Vest - albie râul Teleajen Est - S.C. Sticloval - S.A.

1958

 

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

151

4.1.1

Iaz decantor

Sat Făgetu, tarlaua 60, parcela Np 1767; tarlaua 61, parcela Np 1768796 – 799, Suprafata - 28,55 ha

Vecini: Nord - proprietăti private, Sud - izlaz comunal, Vest - râul Teleajen, Est - izlaz comunal si pădure ocol silvic

1990

 

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

152

1.3.7.1

Drum sătesc 1 sat Poiana Copăceni

“La Brazi”, Lungime - 1.063 m, Lătime - 6 m

2010

613.000

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

153

1.3.7.1

Drum sătesc 2 sat Poiana Copăceni

“Pe Plai”, Lungime - 602 m, Lătime – 4 m

2010

347.470

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

154

1.3.7.1

Drum sătesc 3 sat Poiana Copăceni

“Plai”, Lungime - 209 m, Lătime - 4 m

2010

124.000

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

155

1.3.7.1

Drum sătesc 5 sat Poiana Copăceni

“La Sondă” Lungime - 155 m, Lătime - 4 m

2010

93.230

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

156

1.3.7.1

Drum sătesc 7 sat Poiana Copăceni

“La Ciupitu” Lungime - 285 m, Lătime - 4 m

2010

167.000

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

157

1.3.7.1

Drum sătesc 9

“La Dan” Lungime - 100 m

2010

62.110

Domeniul public al comunei Gura

 

 

sat Poiana Copăceni

Lătime - 4 m

 

 

Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

158

1.3.7.1

Drum sătesc 10 sat Poiana Copăceni

“La Staverescu” Lungime - 209 m Lătime - 4 m

2010

124.000

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

159

1.3.7.1

Drum sătesc 11 sat Poiana Copăceni

“La Cărutasu” Lungime - 192 m Lătime - 4 m

2010

115.330

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

160

1.3.7.1

Drum sătesc 13 sat Poiana Copăceni

“La Fântână” Lungime - 89 m Lătime - 4 m

2010

54.580

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

161

1.3.7.1

Drum sătesc 14 sat Poiana Copăceni

“Gârla”, Lungime - 112 m, Lătime - 4 m

2010

69.000

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

162

1.3.7.1

Drum sătesc 15 sat Poiana Copăceni

“La Cârjan” Lungime – 204 m, Lătime - 4 m

2010

121.200

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

163

1.3.7.1

Drum sătesc 16 sat Poiana Copăceni

“Poiana”, Lungime - 204 m, Lătime - 4 m

2010

120.190

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

164

1.3.7.1

Drum sătesc 17 sat Poiana Copăceni

“La Ene”, Lungime - 470 m, Lătime - 4 m

2010

272.440

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

165

1.3.7.1

Drum sătesc 18 sat Poiana Copăceni

“Pe Ulită” Lungime - 403 m Lătime - 4 m

2010

234.300

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

166

1.3.7.1

Drum sătesc 19 sat Poiana Copăceni

“La Chibrit” Lungime - 477 m, Lătime - 6 m

2010

277.290

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

167

1.3.7.1

Drum sătesc 20 sat Poiana Copăceni

“Nucet”, Lungime - 206 m, Lătime - 4 m

2010

120.940

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

168

1.3.7.1

Drum sătesc 21 sat Poiana Copăceni

“La Anghel” Lungime - 118 m, Lătime - 4 m

2010

72.150

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

169

1.3.7.1

Drum sătesc 22 sat Poiana Copăceni

“Pe Vale”, Lungime - 235 m, Lătime - 4 m

2010

140.890

Domeniul public al comunei Gura Vitioarei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 16/2011

 

ANEXA Nr. 5

 

Completări

la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Măneciu, judetul Prahova

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

354

1.8.1.1

Teren aferent construirii unei grădinite

Măneciu-Pământeni, Suprafata - 1.042 mp, livezi – pomi, Carte funciară 2579

1982

83.360

Domeniul public al comunei Măneciu, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2011

355

1.8.1.1

Drum sătesc pământ

Drum sătesc 10, Lungime - 105 m, Suprafata - 919 mp, Sat Cheia

1979

3.413

Domeniul public al comunei Măneciu, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2011

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 83 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001)

 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Secăria, judetul Prahova

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.4

Primărie, consiliul local,

Tarlaua - 31, parcela - Curti constructii 202

1974

2.209.000

Domeniul public al comunei

 

 

Cămin cultural, bibliotecă comunală, politie, politie comunitară

Regim de înăltime - D+P+E

Suprafată construită desfăsurată - 692 mp

Structura de rezistentă - piatră, lemn si BCA

Suprafată de teren = 566 mp

 

 

Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

2

1.6.2

Scoală cu clasele I-VIII

Tarlaua - 31, parcela – curti constructii 133

Regim de înăltime: D+P

Suprafată construită desfăsurată - 898 mp

Structura de rezistentă: piatră si lemn

Suprafată de teren = 2.350 mp

1958

2.131.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

3

1.6.2

Grădinita cu program normal

Tarlaua - 31, parcela – curti constructii 140

Regim de înăltime: P+1+M

Suprafată construită desfăsurată - 439 mp

Structura de rezistentă: piatră, BCA si lemn

Suprafată de teren = 993 mp

1980

2.118.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

4

1.2.1

Dispensar veterinar cu anexă

Tarlaua - 31, parcela – curti constructii 314

Regim de înăltime: P+fânar

Suprafată construită desfăsurată - 273 mp

Structură de rezistentă: piatră si lemn

Suprafată de teren = 800 mp

1946

891.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

5

1.6.2

Dispensar uman cu anexă

Tarlaua - 31, parcela – curti constructii 145

Regim de înăltime: S+P

Suprafată construită desfăsurată - 98 mp

Structură de rezistentă: piatră si lemn

Suprafată de teren = 750 mp

1966

825.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

6

1.3.19

Postă,

Romtelecom,

CEC

Tarlaua - 31, parcela – curti constructii 137

Regim de înăltime: P

Suprafată construită desfăsurată - 125 mp

Structura de rezistentă: piatră si lemn

Suprafată de teren = 190 mp

1933

219.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

7

1.2.1

Saivan cu anexă

Situat în fâneata “Florei”

Tarlaua - 6, parcela - F 83

Regim de înăltime: P

Suprafată construită desfăsurată - 192 mp

Structura de rezistentă: piatră si lemn

Suprafată de teren = 250 mp

1960

5200

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

8

1.2.1

Stână

Situată în muntele “Doamnele”

Tarlaua - 4, parcela - Ps 33

Regim de înăltime: P

Suprafată construită desfăsurată - 80 mp

Structura de rezistentă: piatră si lemn

Suprafată de teren = 250 mp

1935

3600

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

9

1.2.1

Stână

Situată în muntele “Cotofana”

Tarlaua - 2, parcela - Ps 3

Regim de înăltime: P

Suprafată construită desfăsurată - 80 mp

Structura de rezistentă: piatră si lemn

Suprafată de teren = 250 mp

1951

3600

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

10

1.2.1

Stână

Situată în muntele “Vornicu”

Tarlaua - 2, parcela - Ps 6

Regim de înăltime: P

Suprafată construită desfăsurată - 80 mp

Structura de rezistentă: piatră si lemn

Suprafată de teren = 250 mp

1951

3600

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

11

2.5

Teren pentru constructii de utilitate publică

În suprafată de 3 ha, situat în zona albiei pârâului Secăria, a afluentilor si în zona retelei stradale centrale

1921

1.290.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

12

1.1.5

Platformă de depozitare materiale rezultate din demolări + put sec

Situată în punctul “Gâlmeuta” Tarlaua - 8, parcela - Pd 107 Suprafată de teren = 5.000 mp

2008

415.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

13

1.8.6

Retea de alimentare cu apă a

localitătii - Mierlele

Retea de aductiune: captare Mierlele - rezervor Florei, în lungime de - 3,57 km

Retea de aductiune: Rezervor Florei - distributie Furcituri, în lungime de 1,83 km

Retea de distributie: Gâlmeia-Lunca

Lacului-Neg roi-Săftesti-Centru- Lăcureni: în lungime de 19 km

Rezervor nr. 1 Florei = 180 mc

1980

3.455.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

14

1.8.6

Retea de alimentare cu apă a

localitătii - Seciuri

Captare Seciuri - Rezervor Podeie: Lungime = 1,5 km Rezervor Podeie-Zona Seciuri: Lungime = 1,6 km Rezervor nr. 2 Podeie = 80 mc

1980

800.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

15

1.8.6

Retea de alimentare cu apă a

localitătii - Brad

Captare Brad-rezervor Brad: Lungime = 1,8 km Rezervor Brad-Drumul Carului: Lungime = 2 km Rezervor nr. 3 Brad = 100 mc

1980

900.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

16

1.6.2

Monument Eroi

Intersectia DJ 101 S Secăria-Valea Doftanei- Aleea Plutelor-Strada Cimitirului

1994

430.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

17

1.3.7.1

Drum comunal clasificat DC 1B

Secăria-Posada, De la Primăria Secăria (km 0+000) până la Muzeul Cinegetic Posada (km 7+000) Lungime - 7 km

1921

3.000.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

18

1.3.7.1

Drum comunal clasificat DC2C

Secăria-Sotrile, De la Primăria Secăria (km 0+000) până la Sotrile-satul Seciuri (km 7+000) Lungime - 7 km

1921

1.200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

19

1.3.7.1

Drum vicinal Seciuri 1

De la DJ 101S (la Cruce) până la DC 2C (Mătrăguna)

Lungime - 2 km

2009

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

20

1.3.7.1

Drum vicinal Seciuri 2

De la Aurelia Mărgărit până la DJ 101S (Bădica)

Lungime - 1,5 km

2009

150.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

21

1.3.7.1

Drum vicinal Poieni- Ogradă

De la DJ 101S (Podeie) la Poieni, până la DC 1B (Gâlmeuta) Lungime - 3,5 km

2009

350.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

22

1.3.7.1

Drum vicinal Valea Secăriei 1

De la Lunca Morii la Baraj Paltinu, la Gâlma (drumul de jos), până la Mostenitor Petre Stefan Lungime - 4 km

1921

400.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

23

1.3.7.1

Drum vicinal Valea Secăriei 2

De la Valea Secăriei la Podul Oprinii, până la Văcărie Lungime - 1,5 km

1921

150.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

24

1.3.7.1

Drum vicinal Valea Secăriei 3

De la Valea Secăriei la Seciuri, până la Corneanu

Lungime - 3 km

1921

300.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

25

1.3.7.1

Drum vicinal Fata Ristoasă

De la Seciuri (Văcărie) la Fata Ristoasă, până la Bordeiul Tomii Lungime - 2 km

1921

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

26

1.3.7.1

Drum vicinal Gâlma 1

De la Lunca Morii (Drumul de mijloc) până la Mostenitor Petre Stefan Lungime -2,5 km

1921

250.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

27

1.3.7.1

Drum vicinal Gâlma2

De la Rezervor Brad la Drumul de sus, până la Muchea Galbenă Lungime - 3,5 km

1921

350.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

28

1.3.7.1

Drum vicinal Gâlma3

De la Drumul de sus la Drumul de mijloc, până la Drumul pe vale Lungime - 1,5 km

1921

150.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

29

1.3.7.1

Drum vicinal Gâlma 4

De la DJ 101S (Troită) la Carieră, la Gâlmă, la Grădinile de in, la Fata Golii, până la Drumul de sus Lungime - 4 km

1921

400.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

30

1.3.7.1

Drum vicinal Pogoane 1

De la DJ 101S (Stâlpulet) la Groapa Mare, până la Gâlgoi Lungime - 2 km

2009

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

31

1.3.7.1

Drum vicinal Pogoane 2

De la DJ 101 S (Troita) la Vârf Pogoane, până la Gâlgoi Lungime - 2 km

1921

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

32

1.3.7.1

Drum vicinal Grădini - Groape - Gâlgoi - DC 1B Tronson II

De la DJ 101S (Plaiul Tesilei) la Groape, la Gâlgoi, la Groapa Turcului, la DC 1 B Toplită, până la DC 1B Poarta Floreiului Lungime - 3,3 km

2009

330.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

33

1.3.7.1

Drum vicinal Gâlgoi

De la Gâlgoi (Ion Ursu) până la Groapa Turcului

Lungime - 1,5 km

1921

150.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

34

1.3.7.1

Drum vicinal Groape 1

De la Gâlgoi (Schiopu loakim) la Meri, la Valea Floreiului, la Hătas, până la Dosul Furciturilor Lungime - 4 km

1921

400.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

35

1.3.7.1

Drum vicinal Groape 2

De la Groapa Turcului la Hătas, până la Valea Floreiului Lungime - 3 km

1921

300.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

36

1.3.7.1

Drum vicinal Groape 3

De la Groapa Turcului (Pis) până la Plaiul Medeniilor Lungime - 1,5 km

1921

150.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

37

1.3.7.1

Drum vicinal Groape 4

De la Groapa Turcului (Pis) până la Valea Floreiului Lungime - 2 km

1921

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

38

1.3.7.1

Drum vicinal Valea Costii

De la Negroiu Mihai la Plaiul Mânzului, până la Poieni Lungime - 1,8 km

1921

180.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

39

1.3.7.1

Drum vicinal Gâlmeia

De la Toplită, punctul “Stoican”, până la Purcăreată

Lungime - 2,5 km

1921

250.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

40

1.3.7.1

Drum vicinal de acces pentru investitia Extindere si modernizare sistem

alimentare cu apă

De la DC 1B Podet Pietris la Curmătură, la rezervor Florei, până la captarea Mierlele

Lungime - 3,04 km

1921

2.133.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

41

1.3.7.1

Drum vicinal Furcituri 1

De la strada Negroi (Vâlceaua Mare) până la Drumul Grădini - Groape Lungime - 0,3 km

1921

30.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

42

1.3.7.1

Drum vicinal Furcituri 2

De la Groapa Turcului la vârful Furciturilor, până la Curmătură Lungime - 2 km

1921

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

43

1.3.7.1

Drum vicinal Florei 1

De la Rezervor Florei la Dosul Zănogii, până la captarea Mierlele Lungime - 2 km

1921

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

44

1.3.7.1

Drum vicinal Florei 2

De la DC 1B (Poarta Floreiului) până la DC 1B (Valea Floreiului) Lungime - 2 km

1921

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

45

1.3.7.1

Drum vicinal Florei 3

De la DC 1B Gâlmeută la Poarta Floreiului, până la Zănoaga Lungime - 3 km

1921

300.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

46

1.3.7.1

Drum vicinal Doamnele

De la grădini Zănoaga până la Doamnele Platou Lungime - 3,5 km

1921

350.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

47

1.3.7.1

Drum vicinal Vornicu

De la Doamnele Platou la Găgutu, până la stâna Vornicu Lungime - 5 km

1921

500.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

48

1.3.7.1

Drum vicinal Cotofana

De la stâna Vornicu la Piscul Câinelui, până la stâna Cotofana Lungime - 4 km

1921

400.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

49

1.3.7.1

Drum vicinal Drăganu

De la stâna Cotofana până la stâna Drăganu

1921

700.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

50

1.3.7.1

Strada Comarnicului

De la Primăria Secăria la Podeie, până la Crucea Secăriei Lungime - 2 km

2010

1.500.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

51

1.3.7.1

Strada Valea Păisului

De la Păisan Vasile la Valea Păisului, la Băjenaru Ion, până la Răducanu Aurelia Lungime - 0,4 km

2010

50.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

52

1.3.7.1

Strada Podul Jepilor

De la Musat Mihai la Megelea Călin, la Mărgărit Aurelia, până la Grosu Elvira Lungime - 1,1 km

2010

100.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

53

1.3.7.1

Strada Seciuri

De la Jilcă Carmen la Grosu D. Gheorghe, la Mătrăguna, la Mărgăriti, până la Bocolea Gheorghe Lungime - 1 km

2010

100.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

54

1.3.7.1

Strada Teiului

De la Preda Gheorghe la Aldea Ion, la Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Prahova, până la Bâtu Ion Lungime - 0,4 km

2010

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

55

1.3.7.1

Strada Piatra Mare

De la Sorica Nicolae la Oprica Ana, până la Dumitra Gheorghe Lungime - 0,5 km

2010

50.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

56

1.3.7.1

Strada Drumul Carului

De la Musat Măria la Tocitu Alexandru, la Megelea Traian, până la Neagoe Eufrosina Lungime - 0,7 km

2010

442.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

57

1.3.7.1

Aleea Tocitilor

De la Tocitu Ana la Tocitu Viorica, până la teren Megelea Traian Lungime - 0,1 km

2010

10.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

58

1.3.7.1

Strada Bradului

De la Megelea Măria la Megelea Traian, la punctul Valea Bălănesti, la Musat Măria, la Păisan Vasile, până la Andrei Ion

Lungime - 0,7 km

2010

70.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

59

1.3.7.1

Aleea Mestecenilor

De la Mostenitor Megelea Vasile la Megelea Gheorghe, la Băjenaru Ion, până la Văsîi Eleonora Lungime - 0,1 km

2010

10.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

60

1.3.7.1

Aleea Plutelor

De la COOP Valea Doftanei la Megelea Margareta, la Văsîi Ana, la Mănescu Mihaela, până la Dragulănescu Natalia Lungime - 0,4 km

2010

220.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

61

1.3.7.1

Aleea Eternitătii

De la Stoian Mihaela la Cimitir, la Georgescu Stefan, până la Monument Eroi

Lungime - 0,2 km

2010

40.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

62

1.3.7.1

Strada Valea Bălănesti

De la Nică Romeu la Meteleciu Petre, la Bălan Iulian, la Nică Miron, până la Neagoe I. Gheorghe Lungime - 1,3 km

2010

500.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

63

1.3.7.1

Strada Lăcureni

De la Văsîi Alexandru la Megelea I. Gheorghe, la Barbu Nicolae, la Vlada Constantin, la Cismaru Vasile, la Savu Vasilica, până la Bălan Florin Lungime - 0,8 km

2010

80.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

64

1.3.7.1

Aleea Prunilor

De la Schiopu D. Ion la Savu Dumitru, la Bălan Dumitru, la Megelea I. Gheorghe, până la Bălan Cornelia Lungime - 0,5 km

2011

50.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

65

1.3.7.1

Aleea Primăverii

De la Neagoe Eufrosina la Aldea Cornelia, la mostenitor Popa Măria, până la Savu Iulian

2011

10.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

66

1.3.7.1

Aleea Pogoanelor

De la Neagoe Elena la Nica Romeu, la Neagoe Măria, mostenitor Grosu Măria, la Toma Gheorghe, Grosu Doru, până la Neagoe Dumitru

2011

10,000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

67

1.3.7.1

Strada Groapa Mare

De la Popa Gheorghe la mostenitor Lungu Valeria, la Văsîi Alexandru, până la Megelea Măria Lungime - 0,5 km

2010

50.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

68

1.3.7.1

Strada Merilor

De la teren Neacsu Gheorghe la Mărgărit Petre, la Neagoe Constantin, la Bălan Gheorghe, până la Seceleanu Doru

Lungime - 0,2 km

2010

20.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

69

1.3.7.1

Aleea Florilor

De la Savu Eleodor la Popa Iulian, până la Neagoe Elena Lungime - 0,2 km

2010

40.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

70

1.3.7.1

Strada Bădiceni

De la Popa Măria la Onea Viorel, la Mărgărit Gheorghe, la Rosculet Valentin, la Schiopu V. Gheorghe, la Schiopu loakim, la mostenitor Bădiceanu Ion, până la Cocă Sofronie Lungime - 0,5 km

2010

376.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

71

1.3.7.1

Strada Museti

De la Megelea Radu la Carabelea loakim, la mostenitor Drăgan lancu, până la Grosu Sorin Lungime - 0,5 km

2010

50.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

72

1.3.7.1

Aleea Sălciilor

De la Megelea Radu la Popa Ghe. Gheorghe, la mostenitor Popa Măria, până la Popa Iulian Lungime - 0,1 km

2011

10.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

73

1.3.7.1

Aleea Viei

De la Grosu I. Gheorghe la Megelea Gheorghe, până la Plesa Gheorghe Lungime - 0,1 km

2011

10.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

74

1.3.7.1

Strada Pogoane

De la Grosu Măria la Zavragiu Ion, la Schiopu loakim, la Oprea Vasile, până la Susu Lita Lungime - 0,4 km

2010

40.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

75

1.3.7.1

Strada Gâlgoi

De la Bolboacă Cornel la Negroiu C. Ion, la Schiopu M. Ion, la Megelea V. Ion, până la Stanicei Elena Lungime - 0,4 km

2010

40.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

76

1.3.7.1

Strada Meteleci

De la Onea Irin la Neagu Petre, la Rosculet Gheorghe, la Meteleciu Cornel, la Meteleciu Petre, până la Megelea Constantin Lungime - 0,3 km

2010

30.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

77

1.3.7.1

Strada Ungurenilor

De la teren Tebeică Georgeta la Megelea Cornelia, la Grosu Vasile, până la Podet Turci Lungime - 0,2 km

2010

20.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

78

1.3.7.1

Strada

Antonie

Iorgovan

De la Podet Turci la Schiopu Gelu, la Grosu Ana, până la Gâlmeanu Constantin Lungime - 0,3 km

2010

50.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

79

1.3.7.1

Strada Principală

De la Mărgărit Vasile la Megelea I. Radu, la Schiopu Lucica, la mostenitor Lupu Vasile, la Megelea Cristian, la Postă, la Grădinita cu program normal, până la Grosu Aurelia Lungime - 0,7 km

2010

400.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

80

1.3.7.1

Strada Floreiului

De la mostenitor Plumb Gheorghe la Schiopu Alexandru, până la Schiopu V. Gheorghe Lungime - 0,4 km

2010

100.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

81

1.3.7.1

Strada Valea Secăriei

De la Rosculet Alexandru la Turea Marian, până la Gudima Anatolii Lungime - 0,4 km

2010

40.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

82

1.3.7.1

Strada Scolii

De la Scoala cu clasele I-VIII la Băjenaru Elena, până la Turcu Marcela Lungime - 0,1 km

2010

40.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

83

1.3.7.1

Strada Brutăriei

De la Pascu Dan la Matei Eugen, la Neagoe Ion, la Rosculet Vasile, până la S.C.TAROVTAR COM - S.R.L. Lungime - 0,3 km

2010

40.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

84

1.3.7.1

Strada Bisericii

De la Biserica “Buna Vestire” la Metelciu Ion, la Schiopu M. Dumitru, la Schiopu D. Marin, până la Mărgărit Aurelia Lungime - 0,5 km

2010

140.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

85

1.3.7.1

Strada 1 Decembrie

De la Bâgiu Anca la Megelea D. Ion, la Călărasu Cristina, până la Lungu Valeria Lungime - 0,2 km

2010

140.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

86

1.3.7.1

Strada Turci

De la Turcu D. Ion la Schiopu Nicolae, la Mărgărit Florin, până la Negroiu Gheorghe Lungime - 0,4 km

2010

40.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

87

1.3.7.1

Strada Săftesti

De la Alsaftii Măria la Apostol Eleonora, la Negroiu Elena, până la Podul nr. 5 Lungime - 0,6 km

2010

60.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

88

1.3.7.1

Aleea Trandafirilor

De la mostenitor Musat Măria la Negroiu Vasile, până la Negroiu V. Gheorghe Lungime - 0,2 km

2011

20.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

89

1.3.7.1

Strada Negroi

De la teren Megelea Adriana la Secăreanu Constantin, la Cârstea Ion, până la Cârstea Gheorghe Lungime - 0,7 km

2010

70.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

90

1.3.7.1

Strada Furcituri

De la teren Schiopu Cornel la Cârstea Gheorghe, la Musat Viorica, la Negroiu C. Ion, la Schiopu Vasile, la mostenitor Cârstea Constantin, până la Grosu lancu Gheorghe Lungime - 0,8 km

2010

80.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

91

1.3.7.1

Strada Toplită

De la Marinescu Adrian la Megelea P. Ana, la Neagoe Ion, la Jitaru Gheorge, până la Tocitu Eleonora Lungime - 1,8 km

2010

1.600.0000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

92

1.3.7.1

Aleea Salcâmilor

De la mostenitor Schiopu Gheorghe la Megelea D. Ion, până la Crăciun Elena Lungime - 0,3 km

2010

30.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

93

1.3.7.1

Strada Aldesti

De la teren Ion Mihaela la Moncea Adrian, la Aldea N. Ion, până la Cârstea Sorin

Lungime - 0,5 km

2010

50.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

94

1.3.7.1

Strada Gâlmeia

Schiopu N. Măria la mostenitor Lupu Gheorghe, la Văsîi Ana, la Buzeteanu Pompilia, la Bălănica Ion, până la Neagoe Iulian Lungime - 1 km

2010

100.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

95

1.3.7.1

Strada Lunca Lacului

De la Mărgărit Constantin la Ulei Elena, la Grosu Mariana, până la Schiopu Gheorghe Lungime - 1,1 km

2010

110.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

96

1.3.7.1

Aleea Groscenilor

De la Schiopu Alexandru la Grosu Ghe. Vasile, la mostenitor Grosu Vasile, până la Schiopu Ion Lungime - 0,2 km

2011

20.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

97

1.3.7.1

Strada Ulita Lungă

De la Onea Viorica la Pogoanele Bisericii, la Megelea A. Ion, la Schiopu Ghe. Gheorghe, până la Schiopu Alexandru Lungime - 0,6 km

2010

60.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

98

1.3.7.1

Aleea Gâlmeuta

De la Megelea Alexandru la Megelea A. Ion, la Văsîi I. Ion, la Văsîi Nicolae, la Văsîi M. Traian, până la teren Grosu Mariana Lungime - 1 km

2010

100.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

99

1.3.7.1

Strada Ograda

De la Văsîi Eleonora la Mărgărit Constantin, la Mărgărit Cornel, la Grosu Anghel, până la teren Grosu I. Gheorghe Lungime - 1 km

2010

100.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

100

1.3.7.1

Aleea Mărăcinilor

De la Mărgărit Măria la Negroiu Mihai, la Lupu Pantelimon, până la Rosculet Lucian

Lungime - 0,4 km

2011

10,000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

101

1.3.7.1

Strada Valea Costii

De la Neagoe Măria la Grosu D. Ion, la Negroiu Mihai, la Bălăceanu Marian, la Schiopu Florin, la Schiopu Vasile, până la Schiopu Răzvan Lungime - 1 km

2010

100.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

102

1.3.7.1

Strada Plaiul Cucului

De la Safta Cornel la Panait Vladimir, la Mostenitor Popa Mircea, la Danciu Constantin, la Schiopu Emil, până la Rosculet Elena Lungime - 0,3 km

2010

30.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

103

1.3.17.2

Pod nr. 1

Situat pe DJ 101 S - punctul Primărie Construit din beton armat Lungime = 36,6 ml Lătime = 10 ml

1987

30.100.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

104

1.3.17.2

Pod nr. 2

Situat pe DJ 101 S - punctul Monument Eroi Construit din beton armat Lungime = 11 ml Lătime = 5 ml

1994

10.750.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

105

1.3.17.12

Pod nr. 3

Situat pe DC 1B - punctul Ungureanu Construit din beton armat Lungime = 15 ml Lătime = 4,4 ml

1994

17.200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

106

1.3.17.2

Pod nr. 4

Situat pe Valea Secăriei - punctul Turci, Construit din lemn, Lungime = 7 ml, Lătime = 3 ml

1997

4.300.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

107

1.3.17.2

Pod nr. 5

Situat pe Valea Secăriei – punctul Bercu,

Construit din beton armat, Lungime = 12 ml, Lătime = 5,2 ml

2003

12.900.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

108

1.3.17.2

Pod nr. 6

Situat pe Valea Secăriei – punctul Toplită,

Construit din metal, Lungime = 6,5 ml, Lătime = 3,3 ml

1997

8.600.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

109

1.3.17.2

Podet nr. 1

Situat pe Valea Paisului – punctul Brezeanu,

Construit din tuburi de beton armat, Lungime = 7 ml, Lătime = 3 ml

2000

430.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

110

1.3.17.2

Podet nr. 2

Situat pe Valea Bălănesti – punctul PT. 338,

Construit din tuburi de beton armat, Lungime = 10 ml, Lătime = 3 ml,

2005

440.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

111

1.3.17.2

Podet nr. 3

Situat pe Valea Bălănesti – punctul Durică,

Construit din metal, Lungime = 6 ml, Lătime= 3,7 m

2005

860.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

112

1.3.17.2

Podet nr. 4

Situat pe Valea Bălănesti – punctul Iulică Bălan,

Construit din tuburi de beton armat, Lungime = 5 ml, Lătime = 4 ml

2005

900.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

113

1.3.17.2

Podet nr. 5

Situat pe Valea Bălănesti – punctul Silică Păisan,

Construit din traverse de beton armat, Lungime = 5 ml, Lătime = 4 ml

2010

400.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

114

1.3.17.2

Podet nr. 6

Situat pe Valea Secăriei – punctul Pietris,

Construit din tuburi de beton armat, Lungime = 7,5 ml, Lătime = 4,5 ml

1994

300.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

115

1.3.17.1

Punte pietonală nr. 1

Situată pe Valea Paisului – punctul Bădica,

Construită din lemn, Lungime = 8 ml, Lătime = 1 ml

2006

43.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

116

1.3.17.1

Punte pietonală nr. 2

Situată pe Valea Bălănesti – punctul Mănescu

Construită din lemn, Lungime = 9 ml, Lătime = 1,1 ml

2000

45.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

117

1.3.17.1

Punte pietonală nr. 3

Situată pe Valea Bălănesti - punctul Nică Miron, Construită din lemn, Lungime = 9 ml, Lătime = 1 ml

2005

45.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

118

1.3.17.1

Punte pietonală nr. 4

Situată pe Valea Bălănesti – punctul Stanicei,

Construită din lemn, Lungime = 10 ml, Lătime =1 ml

2009

45.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

119

1.3.17.1

Punte pietonală nr. 5

Situată pe Valea Bălănesti – punctul Oseacă,

Construită din lemn, Lungime = 7 ml, Lătime = 1 ml

2005

30.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

120

1.3.17.1

Punte pietonală nr. 6

Situată pe Valea Secăriei – punctul Brutărie,

Construită din lemn, Lungime = 11 ml, Lătime = 1 ml

2000

40.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

121

1.3.17.1

Punte pietonală nr. 7

Situată pe Valea Costii - punctul Vasile Tăpălagă,

Construită din lemn, Lungime = 5 ml, Lătime = 1 ml

2005

30.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

122

1.1.17

Carieră de piatră gresie cuartiferă

Situată în punctul Gâlma – Vârful Coltului,

Suprafată de 10 ha extravilan, Tarlaua 26, parcela Ps. 398

1970

13.330.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

123

1.8.15

Teren destinat pentru construirea unei statii de epurare

Situat în punctul Valea Secăriei – Piatra Mare

Suprafată de 1.500 mp extravilan, Tarlaua 31, Parcela 375

2002

6.500

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

124

1.8.15

Teren destinat pentru construire SRM gaze naturale

Situat în punctul Gâlmeuta Suprafată de 1.000 mp extravilan Tarlaua 7 parcela Ps 106

2008

8.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

125

1.6.2

Teren polivalent de sport

Situat în punctul Gâlmeia - Furcituri Suprafată de 2.756 mp intravilan Tarlaua 9, parcela Ps 134

2008

560.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

126

1.6.2

Zona verde naturală - agrement

Situată în punctul Gâlmeia - Furcituri Suprafată de 8 ha extravilan Tarlaua 9, parcela Ps 134

2008

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

127

1.6.2

Arie naturală protejată de interes peisagistic Cheile Secăriei

Situată în punctul Valea Secăriei - Piatra Mare - Mătrăguna Suprafată de 64 ha extravilan Tarlaua 24

2008

450.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

128

2.4.2.8.1

Zona de agrement La Brad

Pădure de pin concesionată, situată în zona Gâlma-Brad

Suprafată de 30,9 ha extravilan

Tarlaua 25, parcelele Pd 387, 388, 400, 401

1956

200.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

129

1.6.1.1

Grup sanitar public

Situat pe strada Antonie Iorgovan nr. 13

Structura de rezistentă - cărămidă si lemn

Suprafata construită = 16 mp

2008

15.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

130

1.2.11

Constructie pentru îmbăiat ovinele

Situată pe islazul Furcituri Construită din beton Suprafată de 5.000 mp teren extravilan Tarlaua 9, parcela Ps 134

2008

20.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

131

1.4.2.2

Ziduri de sprijin

Situate în Zona centrală, pe Valea Secăriei si Valea Bălănesti

1985

112.500

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

132

1.4.2.2

Prag de fund din beton

Situate pe Valea Secăriei - Gâlmeia, punctul Burlacu

2006

47.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

133

1.4.2.2

Gabioane

Situate pe Valea Secăriei - Gâlmeia, punctul Furcituri

2006

30.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

134

1.4.2.2

Prag de fund din beton

Situate pe Valea Bălănesti, punctul lulică Bălan

2005

13.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

135

1.4.2.2

Gabioane

Situate pe Valea Bălănesti, punctul Sulă

2005

129.200

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011


0

1

2

3

4

5

6

136

1.4.2.2

Gabioane

Situate pe Valea Bălănesti, punctul Mierlită

2005

30.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

137

1.4.2.2

Clădire pichet PSI

Situată pe Strada Comarnicului nr. 8 Suprafata construită desfăsurată = 40 mp

2010

30.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

138

1.7.1.2

Corpuri iluminat public

Reteaua de iluminat public a localitătii 200 buc.

2007

7.500

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

139

1.8.13

Hidranti publici

Montati pe reteaua principală de distributie apă 5 buc.

2008

10.500

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

140

1.8.15

Teren curti-constructii

Situat pe Strada Principală nr. 13, Tarlaua 31, parcela 149 Suprafata - 500 mp

1978

20.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

141

1.6.2

Constructie centrală termică pentru sediu Primărie si Cămin Cultural

Situată pe strada Antonie Iorgovan nr. 14 Structura de rezistentă BCAsi lemn Suprafata construită = 18 mp

2010

20.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

142

5.2.1

Teren cu vegetatie forestieră

Situat în zona Gâlma - Brad Tarlalele 26 si 14 Parcelele 401 si 195 UP III, UA 12 si 135

2002

30.900

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

143

1.3.17.1

Punte pietonală nr. 7

Situată pe Valea Secăriei – punctul Codan

Construită din lemn, Lungime - 12 ml, Lătime - 1 ml

2007

45.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

144

1.3.7.1

Drum vicinal Gâlma 5

De la intersectia străzilor Drumul Carului si Bradului - punctul rezervor apă Brad până la DJ 101S Secăria - Valea Doftanei - punctul Stâlpulet Lungime - 0,34 km

1921

34.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

145

1.3.7.1

Drum vicinal

Valea

Floreiului

De la Valea Floreiului, punctul “La Meri”, la Hatas, până la captarea “Mierlele” Lungime - 10 km

1921

2.000.000

Domeniul public al comunei Secăria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 20/2011

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului nr. 4 convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 30 martie 2011 si la Londra la 1 aprilie 2011, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul nr. 4 convenit prin schimb de scrisori*), semnate la Bucuresti la 30 martie 2011 si la Londra la 1 aprilie 2011, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 759.


*) Traducere.

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

România

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucuresti, România

 

În atentia:          Doamnei Angela Carabas, director general

Directia generală de trezorerie si datorie publică

CC:                  Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti în atentia:

Doamnei Daniela Draghia, director general

 

1 aprilie 2011

 

România - Proiectul Constanta By-pass - Operatia nr. 33.391

Notificare de realocare

 

Referitor la Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2005 (Acordul de împrumut) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si la Acordul de proiect datat 7 decembrie 2005 (Acordul de proiect) dintre Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale si Bancă.


Expresiile folosite în prezenta scrisoare sunt conforme cu definitia stipulată în Acordul de împrumut si în Acordul de proiect.

În conformitate cu anexa nr. 2 la Acordul de împrumut si cu sectiunea 3.03(a) din Termenii si Conditiile standard datate februarie 1999, asa cum au fost introduse în Acordul de împrumut, si în conformitate cu solicitarea Debitorului din data de 30 martie 2011, Banca a realocat sumele între categoriile aferente împrumutului mentionate în anexa nr. 2 a Acordului de împrumut, conform anexei la prezenta notificare.

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

Itziar Perkins,

manager de portofoliu

Echipa de transporturi

(semnătură indescifrabilă)

 

One Exchange Square, Londra, EC2A2JN, Marea Britanie

Tel.: +4420 7338 6000 sau +4420 7496 6000

Fax: +4420 7338 6100 sau +4420 7496 6100

www.ebid.com

Realocări - addendum la anexa nr. 2

 

Categoria

Sume realocate în euro

Sume realocate în RON

Lucrări pentru partea A-1

-3,642,854.72

 

Lucrări pentru partea A-2

+2,593,278.75

+8,000,000

Lucrări pentru partea A-3

 

-8,000,000

Servicii de consultantă pentru partea B-1

+741,521.00

 

Servicii de consultantă pentru partea B-2

+184,632.00

 

Servicii de consultantă pentru partea B-3

+123,422.97

 

 

Pentru a evita orice neclarităti, addendumul la anexa nr. 2, în urma realocărilor de mai sus, va avea următorul continut:

 

Addendum la anexa nr. 2

 

Categoria

Sume alocate din împrumut, în moneda împrumutului

(euro)

Sume alocate din împrumut, în moneda împrumutului

(RON)

Procentaj din cheltuieli care urmează a fi finantat

(1) Lucrări pentru partea A-1

69,460,290.28

16,080,808

56,56% din valoarea contractului (cu exceptia achizitiei de terenuri, impozite si taxe)

(2) Lucrări pentru partea A-2

4,481,178.75

45,967,113

65,90% din valoarea contractului (cu exceptia achizitiei de terenuri, impozite si taxe)

(3) Lucrări pentru partea A-3

 

142,000,000

96,31% din valoarea contractului (cu exceptia achizitiei de terenuri, impozite si taxe)

(4) Servicii de consultantă pentru partea B-1

12,741,521.00

 

100% din valoarea contractului (cu exceptia impozitelor si taxelor)

(5) Servicii de consultantă pentru partea B-2

756,112.00

 

94,25% din valoarea contractului (cu exceptia impozitelor si taxelor)

(6) Servicii de consultantă pentru partea B-3

1,350,897.97

 

95.48% din valoarea contractului (cu exceptia impozitelor si taxelor)

(7) Comision initial

 

 

 

TOTAL:

88,790,000

204,047,921

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Finantelor Publice

Cabinet secretar de stat

30 martie 2011

 

Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare

Doamnei Claudia Pendred, director de tară

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60

Metropolis Center, sectorul 1, Bucuresti

Tel.:+40 21 202 7100

Fax:+40 21 202 7110

CC: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale Attn.:

Doamnei Daniela Draghia, director general

 

RE: Proiectul Constanta By-pass

Operatia nr. 33.391

 

Referitor la Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2005 (Acordul de împrumut) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca). Termenii sunt utilizati în această scrisoare conform definitiilor din Acordul de împrumut.

Având în vedere circumstantele curente si solicitarea făcută de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale prin scrisoarea din data de 3 martie 2011, vă rugăm să aveti amabilitatea de a accepta modificarea propusă a Acordului de împrumut.

În conformitate cu anexa nr. 2 a Acordului de împrumut, Amendamentul nr. 2 si sectiunea 3.03(a) a Termenilor si Conditiilor standard datate februarie 1999, după cum au fost introduse în Acordul de împrumut, în baza stadiului curent de implementare a Proiectului, vă rugăm să aveti amabilitatea de a accepta realocarea sumelor între categoriile împrumutului mentionate în anexa nr. 2 la Acordul de împrumut, în conformitate cu tabelul de mai jos.

 

Realocări - document atasat la anexa nr. 2

 

Categoria

Sume realocate în euro

Sume realocate în RON

(1) Lucrări pentru partea A-1

-3,642,854.72

 

(2) Lucrări pentru partea A-2

+2,593,278.75

+8,000,000

(3) Lucrări pentru partea A-3

 

-8,000,000

(4) Servicii de consultantă pentru partea B-1

+741,521.00

 

(5) Servicii de consultantă pentru partea B-2

+184,632.00

 

(6) Servicii de consultantă pentru partea B-3

+ 123,422.97

 

 

Pentru a evita orice neclarităti, documentul atasat anexei nr. 2 trebuie să aibă următorul continut:

Addendumul la anexa nr. 2 va fi modificat si va avea următorul continut:

 

Categoria

Sume alocate din împrumut, în moneda împrumutului

(euro)

Sume alocate din împrumut, în moneda împrumutului

(RON)

Procentaj din cheltuieli care urmează a fi finantat

(1) Lucrări pentru partea A-1

69,460,290.28

16,080,808.0

56,56% din valoarea contractului (cu exceptia achizitiei de terenuri, impozite si taxe)

(2) Lucrări pentru partea A-2

4,481,178.75

45,967,113.0

65,9% din valoarea contractului (cu exceptia achizitiei de terenuri, impozite si taxe)

(3) Lucrări pentru partea A-3

 

142,000,000

96,31% din valoarea contractului (cu exceptia achizitiei de terenuri, impozite si taxe)

(4) Servicii de consultantă pentru partea B-1

12,741,521.0

 

100% din valoarea contractului (cu exceptia achizitiei de terenuri, impozite si taxe)

(5) Servicii de consultantă pentru partea B-2

756,112.0

 

94,25% din valoarea contractului (cu exceptia achizitiei de terenuri, impozite si taxe)

(6) Servicii de consultantă pentru partea B-3

1,350,897.97

 

95,48% din valoarea contractului (cu exceptia achizitiei de terenuri, impozite si taxe)

(7) Comision initial

 

 

100%

TOTAL:

88,790,000

204,047,921

 

 

Pentru categoria A-3 au fost încheiate contracte pentru toate cele 96 de obiective. Chiar dacă valoarea totală aferentă a suferit modificări fată de valoarea estimată initial în baza evaluărilor, diferenta va fi suportată de la bugetul de stat prin realocări de la alte categorii.

În consecintă, suma de 142 milioane RON este suficientă pentru finalizarea tuturor obiectivelor pentru reconstructia sectiunilor de drumuri si a podurilor afectate de inundatii. Deci restul sumei trebuie să fie cheltuit pentru a acoperi valoarea actualizată a lucrărilor pentru categoria A-2 si noile preturi pentru serviciile suplimentare de consultantă pentru B-1, B-2, B-3.

Toti ceilalti termeni si conditii din Contractul de finantare vor rămâne nemodificati.

În speranta că solicitarea noastră va beneficia de întelegerea si sustinerea dumneavoastră, asteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere retele canalizare menajeră si pluvială în cartierele Munteni si Podeni din municipiul Bârlad, judetul Vaslui” din cadrul proiectului prioritar “Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apă a localitătilor” din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere retele canalizare menajeră si pluvială în cartierele Munteni si Podeni din municipiul Bârlad, judetul Vaslui” din cadrul proiectului prioritar “Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apă a localitătilor” din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se asigură în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 760.


 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Extindere retele canalizare menajeră si pluvială în cartierele Munteni si Podeni din municipiul Bârlad, judetul Vaslui”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: municipiul Bârlad

Amplasament: judetul Vaslui, municipiul Bârlad

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv T.V.A.)

 

 

(în preturi la data de 27 mai 2011; 1 euro = 4,1333 lei),

mii lei

40.693

din care:

 

 

constructii+montaj

mii lei

26.200

Capacităti:

 

 

Canalizare menajeră:

 

 

- lungimea retelei de canalizare menajeră:

m

19.186

- statii de pompare ape uzate

buc.

3

- conducte refulare

m

90

- subtraversare râu

buc.

1

Canalizare pluvială:

 

 

- lungimea rigolei de colectare

m

14.676

- statii de pompare ape uzate

buc.

2

- conducte refulare

m

430

Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic, conform Normativului P/100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad - CF Curtici - DJ 709B, judetul Arad”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad - CF Curtici - DJ 709B, judetul Arad” pe raza municipiului Arad, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad - CF Curtici - DJ 709B, judetul Arad”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Arad, proprietarii sau

detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza municipiului Arad, sunt în cuantum total de 1.008 mii lei si sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului transporturilor si Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Alte transferuri”, pozitia “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. la dispozitia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunostinta publică prin afisarea la sediul consiliului local respectiv si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 768.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad - CF Curtici - DJ 709B, judetul Arad”, situate pe raza municipiului Arad, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numele si prenumele proprietarului/detinătorului

Tarla/Parcelă

Nr. cadastral/ Nr. topografic

Nr. Carte

funciară

Suprafata totală

(m2)

Suprafata

de expropriat

(m2)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ARAD

ARAD

SEBASTIAN LIVIU DAN

167.1573/8

-

318183

5.000

50

1.815

2.

ARAD

ARAD

MOLNAR GHEORGHE ALEXANDRU; MOLNAR VIOLETA MARINELA

167.1573/7/4

11461

317524

2.500