MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 554/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 554         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

596. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

750. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

757. - Hotărâre privind desfiintarea unei unităti sanitare publice cu paturi din judetul Giurgiu si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgentă Giurgiu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

736. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale QUICK LEASING IFN - S.A.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 5 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 922 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 923, prevăzută în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Almăj”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins:

“1. DC 122 Isalnita - Sitoaia - Almăj, L = 5,6 km din care 4,950 km modernizat prin proiectul SAPARD sub denumirea de Modernizare drum comunal DC 122 si drumuri locale, comuna Almăj, judetul Dolj;

2. DC 109 Almăj - Cotofenii din fată, L = 2,0 km”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2979543”;

b) după pozitia nr. 66 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 67, prevăzută în anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 10 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Amărăstii de Sus”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

- la pozitia nr. 35, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“satul Amărăstii de Sus, Strada principală Cotelici, din DJ 542, de la Patru Haralambie, spre sud, până la Radu Dumitru, L = 911 ui, I - 9 ui; satul Amărăstii de Sus, Strada principală Dăbulenilor, din DJ 542, de la Primărie spre vest până ia Zegheanu Măria, L = 727 m, l = 9 m; satul Amărăstii de Sus, Strada secundară General Vasile, din DJ 542, de la Radu Aurel cu ocolire spre sud până la Primărie, L = 422 m, l = 9 m; satul Zvorsca, Strada secundară învierii, din DJ 542 spre nord, de la Stefan Gheorghe prin ocolirea cimitirului până la Diaconu Victor, L = 346 m, l = 9 m; satul Zvorsca, Strada secundară Cuta, din DJ 542 spre sud, de la Neacsu Adi până la Nicolae Aurel, L = 372 m, l = 9 m.”

4. La anexa nr. 12 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Argetoaia”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 198 se introduc 10 noi pozitii, pozitiile nr. 199-208, prevăzute în anexa nr. 3.

5. La anexa nr. 14 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bistret”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Străzi sat Bistret

1. strada lancu Jianu, L = 201,03 m

2. strada Avram lancu, L = 325,26 m

3. Strada Revolutiei, L = 2.983,71 m

4. Strada Unirii, L = 1.404,07 m

5. Strada Victoriei, L = 1.594,46 m

6. strada Constantin Brâncoveanu, L = 126,54 m

7. strada Tudor Vladimirescu, L = 324,16 m

8. strada Mihai Viteazu, L = 199,60 m

9. strada Horia, L = 108,19 m

10. strada Vasile Lupu, L = 91,27 m

11. strada Mircea cel Bătrân, L = 289,94 m

12. strada Ecaterina Teodoroiu, L = 65,89 m

13. strada Anul 1848, L = 138,17 m

14. strada Traian, L = 401,32 m

15. Strada Eroilor, L = 389,26 m

16. strada A. I. Cuza, L = 928,45 m

17. strada Carol I, L = 118,38 m

18. strada Nicolae Bălcescu, L = 480,51 m

19. strada Decebal, L = 96,91 m

20. Strada Independentei, L = 191,93 m

21. strada Burebista, L = 124,12 m

22. strada Vlad Tepes, L = 518,03 m

23. strada Alexandru Lăpusneanu, L = 96,83 m

24. strada Fratii Buzesti, L = 280,80 m

25. Strada Teiului, L = l00,53 m

26. Strada Târgului, L = 480,49 m

27. Strada Narciselor, L = 53,47 m

28. Strada Garoafelor, L = 235 m

29. Strada Bujorului, L = 716,16 m

30. Strada Trandafirilor, L = 337 m

31. Strada Crinilor, L = 278,88 m

32. Strada Violetelor, L = 347,82 m

33. Strada Crizantemelor, L = 501,97 m

34. Strada Zambilelor, L = 509,13 m

35. Strada Plopilor, L = 367,91 m

36. Strada Ghioceilor, L = 1.135,76 m

Străzi sat Plosca

1. strada George Cosbuc, L = 1.379,61 m

2. strada Ana Blandiana, L = 697,56 m

3. strada Mihai Eminescu, L = 438 m

4. strada Marin Sorescu, L = 254,68 m

5. strada Costache Negruzzi, L = 174,67 m

6. strada Nicolae lorga, L = 305,38 m

7. strada Eugen Lovinescu, L = 619,13 m

8. strada Tudor Arghezi, L = 472,08 m

9. strada George Topârceanu, L = 40,47 m

10. strada George Bacovia, L = 404,62 m

11. strada Liviu Rebreanu, L = 241,50 m

12. strada Petre Ispirescu, L = 36,04 m

13. strada loan SIavici, L = 128,73 m

14. strada Barbu St. Delavrancea, L = 102,74 m

15. strada I. L. Caragiale, L = 397,09 m

16. strada Elena Farago, L = 71,34 m

17. strada Eugen Jebeleanu, L = 78,43 m


18. strada Ion Creangă, L = 265,30 m

19. strada Nichita Stănescu, L = 94,03 m

20. strada Octavian Goga, L = 135,95 m

21. strada Marin Preda, L = 166,48 m

22. strada Adrian Păunescu, L = 185,85 m

23. strada Fănus Neagu, L = 47,24 m

Străzi sat Bistretul Nou

1. Strada Plevnei, L = 639,31 m

2. strada Smârdan, L = 678,12 m

3. strada Rovine, L = 680,24 m

4. strada Oituz, L = 679,43 m

5. strada Dorobanti, L = 606,33 m

6. strada Mărăsesti, L = 636,33 m

7. strada Penes Curcanii, L = 635,75 m

8. strada Călugăreni, L = 749,79 m

9. Strada Ostasilor, L = 582,84 m

10. Strada 1 Decembrie 1918, L = 78 m

11. Strada 1 Mai, L = 320,53 m

12. strada Posada, L = 870,53 m

13. strada Mărăsti, L = 860,01 m

Străzi sat Brândusa

1. Strada Rozelor, L = 569,87 m

2. Strada Liliacului, L = 575,46 m

3. Strada Orhideelor, L = 720,12 m

4. Strada Mărgăritarului, L = 243,69 m

5. Strada Mixandrelor, L = 455,27 m

6. Strada Castanilor, L = 207,43 m

7. Strada Salcâmului, L = 118,24 m

8. Strada Petuniilor, L = 581,93 m

9. Strada Clopoteilor, L = 439,70 m

10. Strada Margaretelor, L = 340,85 m

Total lungime străzi L = 35.549,64 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “324.041,96”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 5.928,53 m”;

b) după pozitia nr. 97 se introduc 16 noi pozitii, pozitiile nr. 98-113, prevăzute în anexa nr. 4.

6. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Botosesti-Paia”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 87 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile nr. 88-94, prevăzute în anexa nr. 5.

7. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brădesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 41 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 42-45, prevăzute în anexa nr. 6.

8. La anexa nr. 21 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Breasta”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

- la pozitia nr. 37, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Satul Breasta

1. strada Constantin Argetoianu, L = 3.656 m, l = 16 m

2. Strada Popiciului, L = 1.020 m, l = 13,5 m

3. Strada Primăriei, L = 1.227 m, l = 16 m

4. Strada îngustă, L = 260 m, l = 10 m

5. Strada Mecanizării, L = 234 m, l = 10 m

6. Strada Agrarienilor, L = 336 m, l = 10 m

7. Strada Morii, L = 1.251 m, l = 12 m

8. Strada Depozitului, L = 1.000 m, l = 10 m

9. Strada Dealului, L = 202 m, l = 12 m

10. Aleea I Dealului, L = 426 m, l = 10 m

11. Strada Cimitirului, L = 790m, l = 10 m

12. Aleea I Cimitirului, L = 208 m, l = 10 m

13. Strada Cotită, L = 200 m, l = 10 m

14. Strada Italienilor, L = 850 m, l = 10 m

15. Strada Parcului, L = 300 m, l = 10 m

Satul Valea Lungului

1. Strada Principală, L = 1.140 m, l = 16 m

2. Strada Târgovetilor, L = 280 m, l = 11 m

3. Strada Scolii, L = 294 m, l = 10 m

4. Strada Cimitirului, L = 301 m, l = 10 m

5. strada Poiana, L = 200 m, l = 10 m

6. Strada Islazului, L = 300 m, l = 9 m

Satul Crovna

1. Strada Principală, L = 1.026 m, l = 16 m

2. Strada Cimitirului, L = 500 m, l = 8,5 m

3. Strada Râului, L = 220 m, l = 8,5 m

4. Aleea I Râului, L = 150 m, l = 8 m

5. Aleea II Râului, L = 50 m, l = 8 m

Satul Obedin

1. Strada Argetoaiei, L = 1.563 m, l = 16 m

2. Strada Jiului, L = 367 m, l = 10 m

3. strada Moreni, L = 504 m, l = 10 m

4. Strada Cimitirului, L = 180 m, l = 8 m

Satul Făget

I. Strada Vâlcelei, L = 2.822 m, l = 9 m

Satul Cotu

Strada Cărămizarilor, L = 1.500 m, l = 9 m”.

9. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bucovăt”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 78 se introduc 18 noi pozitii, pozitiile nr. 79-96, prevăzute în anexa nr. 7.

10. La anexa nr. 23 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bulzesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 143 se introduc 10 noi pozitii, pozitiile nr. 144-153, prevăzute în anexa nr. 8.

II. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Caraula”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 32;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins:

“A. drumuri comunale (Lxl) [mxm]:

1. DC 58 Caraula-Plenita: 1.500x6;

2. DC 10 Caraula-Cornu: 2.500x6;

3. DC 10 Caraula-Izvoare: 4.500x6.

B. drumuri vicinale: 120.000x3

C. străzi (drumuri interioare):

1. Aleea 1 Craiovei: 250x3,5;

2. Aleea 1 Dealului: 75x3;

3. Aleea 1 Digului: 125x3,5;

4. Aleea 1 Dudului: 150x2,5;

5. Aleea 1 Florilor: 250x3;

6. Aleea 1 Romilor: 75x2;

7. Aleea 1 Tigăniei: 150x2,5;

8. Aleea 1 Veterinarului: 75x2;

9. Aleea 2 Craiovei: 100x3,5;

10. Aleea 2 Dealului: 100x5;

11. Aleea 2 Digului: 225x4;

12. Aleea 2 Tigăniei: 150x2;

13. Aleea 2 Veterinarului: 100x2;

14. Aleea 3 Craiovei: 150x3,5;

15. Aleea 3 Digului: 140x4;

16. Aleea 3 Tigăniei: 150x2,5;

17. Aleea 4 Craiovei: 150x4;

18. Aleea 4 Digului: 75x3;

19. Aleea 5 Craiovei: 250x3;

20. Aleea 5 Digului: 350x2,5;

21. Aleea 6 Craiovei: 400x4;

22. Aleea 7 Craiovei: 360x5;


23. Aleea Cimitirului: 600x3,5;

24. Aleea Izvorului: 200x2;

25. Strada Baldovinilor: 200x4;

26. Strada Castanilor: 1.550x6;

27. Strada Căprarilor: 200x4;

28. Strada Cazaniei: 210x4;

29. Strada Ciocănarilor: 700x6;

30. Strada Colonelului: 350x6;

31. Strada Craiovei: 3.500x6;

32. Strada Dealului: 1.550x6;

33. Strada Digului: 1.700x6;

34. Strada Dispensarului: 250x5;

35. Strada Dudului: 1.500x6;

36. Strada Economistului: 360x4;

37. Strada Fântânilor: 400x5;

38. Strada Grădinilor: 250x4;

39. Strada Florilor: 700x4;

40. Strada Inginerului: 650x6;

41. Strada Mihai Eminescu: 850x6;

42. strada încurte: 300x4;

43. Strada Morii: 350x6;

44. strada Ogoare: 300x6;

45. Strada Opranilor: 400x5;

46. strada Pefată: 700x4;

47. Strada Pirului: 350x5;

48. Strada Politistului: 200x5;

49. Strada Postasului: 450x5;

50. strada Preot Cornitescu I.: 340x5;

51. strada Preot Vasilasi M.: 400x5;

52. Strada Primarului: 400x6;

53. strada Rocadă: 900x4;

54. Strada Românasului: 250x6;

55. Strada Romilor: 400x5;

56. Strada Sanitarului: 400x6;

57. Strada Tigăniei: 400x4;

58. Strada Uzinei: 700x6;

59. Strada Văii: 350x4;

60. Strada Veterinarului: 600x5;

61. Strada Viilor: 350x5;

62. Soseaua Cornului: 450x6;

63. Soseaua Plenitei: 350x6”

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri vicinale”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Remodernizare 105 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1992”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public a comunei Caraula, conform HCL 14/1999, modificată prin HCL 30/2009”;

- la pozitia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 1.900 mp, vecini: N - Sandru Aurel si Sandru Ion, E - Papală Paul, S - DJ 552, V - Cernea Viorica si Strada Uzinei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Caraula, conform HCL 14/1999, modificată prin HCL 30/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 7.422 mp, vecini: N - DJ 552, E - biserică, drum, S - drum, V - drum si Chipirlin Aristica”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.400”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public a comunei Caraula, conform HCL 14/1999, modificată prin HCL 30/2009”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire C.L. + cămin cultural + Evidenta populatiei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 583 mp, clădire din cărămidă acoperită cu tiglă”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public a comunei Caraula, conform HCL 14/1999, modificată prin HCL 30/2009”;

- la pozitia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 2.838 mp, vecini: N - drum, E - Neagoe M. si Dolojean M., S - DJ 552, V - Cooperativa de credit si Miciulică V”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “183000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Caraula, conform HCL 43/2006, modificată prin HCL 30/2009”;

- la pozitia nr. 28, coloana 4 va avea următorul cuprins: “S = 20.000 mp”;

c) după pozitia nr. 33 se introduc 93 de noi pozitii, pozitiile nr. 34-126, prevăzute în anexa nr. 9.

12. La anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Carpen”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 28 se introduc 83 de noi pozitii, pozitiile nr. 29-111, prevăzute în anexa nr. 10.

13. La anexa nr. 28 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Călărasi”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 126 se introduc 22 de noi pozitii, pozitiile nr. 127-148, prevăzute în anexa nr. 11.

14. La anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cerat”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 113 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 114, prevăzută în anexa nr. 12.

15. La anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cernătesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 86 se introduc 48 de noi pozitii, pozitiile nr. 87-134, prevăzute în anexa nr. 13.

16. La anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Cetate”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Străzi sat Cetate

1. Strada Eternitătii, suprafată = 4.000 mp

2. Strada Jiului, suprafată = 2.829 mp

3. Strada Alunului, suprafată = 6.729 mp

4. strada Mircesti, suprafată = 952 mp

5. strada Mărăsti, suprafată = 512 mp

6. strada Horia, suprafată = 480 mp

7. Strada Salcâmului, suprafată = 3.334 mp

8. strada Gheorghe Vasilichi, suprafată = 1.590 mp

9. Strada Teilor, suprafată = 4.612 mp

10. strada Ecaterina Teodoriu, suprafată = 1.822 mp

11. Strada Eroilor, suprafată = 720 mp

12. Strada Stejarului, suprafată = 2.588 mp

13. strada Fratii Buzesti, suprafată = 1.328 mp

14. strada Tudor Vladimirescu, suprafată = 2.881 mp

15. strada Dacia, suprafată = 960 mp

16. bd. Gheorghe Magheru, suprafată = 14.612 mp

17. Strada Artarului, suprafată = 680 mp

18. strada Vlad Tepes, suprafată = 8.448 mp

19. Strada Unirii, suprafată = 800 mp

20. strada Obor, suprafată = 6.790 mp

21. strada Petre Bălăceanu, suprafată = 4.637 mp

22. strada Păltinis, suprafată = 5.653 mp

23. Strada Aviatorilor, suprafată = 240 mp

24. Strada Crângului, suprafată = 2.815 mp

25. Aleea Crângului, suprafată = 696 mp

26. strada George Enescu, suprafată = 1.039 mp

27. Strada Revolutiei, suprafată = 6.650 mp

28. strada Mihai Eminescu, suprafată = 4.113 mp

29. Strada Plevnei, suprafată = 473 mp

30. strada Mărăsesti, suprafată = 3.136 mp

31. Strada Târgului, suprafată = 87 mp

32. strada Rovine, suprafată = 2.940 mp

33. strada Pades, suprafată = 1.504 mp


34. Strada Păcii, suprafată = 473 mp

35. strada Decebal, suprafată = 1.467 mp

36. strada Brâncoveni, suprafată = 1.408 mp

37. Strada Siretului, suprafată = 980 mp

38. strada Vasile Alecsandri, suprafată = 4.804 mp

39. Strada Brestei, suprafată = 1.472 mp

40. Strada Viilor, suprafată = 2.645 mp

41. strada Panduri, suprafată = 2.000 mp

42. strada Oituz, suprafată = 420 mp

43. Strada Sperantei, suprafată = 798 mp

44. Fundătura Sperantei, suprafată = 348 mp

45. Strada Culturii, suprafată = 210 mp

46. strada Ana Ipătescu, suprafată = 1.899 mp

47. strada Făgăras, suprafată = 456 mp

48. strada Vasile Lupu, suprafată = 495 mp

49. strada Nicolae Bălcescu, suprafată = 2.552 mp

50. strada Crisan, suprafată = 1.280 mp

51. strada Bucegi, suprafată = 653 mp

52. strada Ipotesti, suprafată = 504 mp

53. Strada Crisului, suprafată = 400 mp

54. strada Basarabia, suprafată = 3.913 mp

55. strada Doctor Jean Neagoe, suprafată = 780 mp

56. strada Mihail Sadoveanu, suprafată = 1.331 mp

57. strada Stirbei Vodă, suprafată = 2.700 mp

58. strada împăratul Traian, suprafată = 2.090 mp

59. strada Alexandru loan Cuza, suprafată = 3.056 mp

60. strada Carol I, suprafată = 5.040 mp

61. Strada 1 Decembrie, suprafată = 6.640 mp

62. strada Avram lancu, suprafată = 5.304 mp

63. Soseaua Mică, suprafată = 12.126 mp

64. strada Dimitrie Boiintineanu, suprafată = 7.616 mp

65. Strada Toamnei, suprafată = 9.494 mp

66. strada Ion Maiorescu, suprafată = 3.427 mp

67. strada George Cosbuc, suprafată = 14.182 mp

68. strada Tismana, suprafată = 15.000 mp

69. strada General Dragalina, suprafată = 780 mp

70. strada Voineasa, suprafată = 1.464 mp

71. Strada Trotusului, suprafată = 600 mp

72. strada Nicolae lorga, suprafată = 184 mp

73. Strada Măcesului, suprafată = 1.287 mp

74. Fundătura Eternitătii, suprafată = 1.200 mp

75. strada Gheorghe Doja, suprafată = 3.499 mp

76. Strada Fermei, suprafată = 3.670 mp

77. strada Colonel Blejoiu, suprafată = 638 mp

78. Strada Primăverii, suprafată = 24.214 mp Total suprafată străzi sat Cetate = 256.149 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1998”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.465.589,63”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Străzi sat Moreni

1. Strada Macului, suprafată = 2.940 mp

2. Strada Crizantemei, suprafată = 1.989 mp

3. Strada Trandafirilor, suprafată = 7.896 mp

4. Strada Teilor, suprafată = 2.064 mp

5. Strada Florilor, suprafată = 200 mp

6. Strada Plopilor, suprafată = 1.224 mp

7. Strada Orhideelor, suprafată = 1.054 mp

8. Strada Zambilei, suprafată = 1.824 mp

9. Strada Garoafei, suprafată = 714 mp

10. Strada Panselelor, suprafată = 1.992 mp

11. Strada Salcâmului, suprafată = 440 mp

12. Strada Liliacului, suprafată = 4.000 mp

13. Strada Crinilor, suprafată = 900 mp

14. Strada Lalelelor, suprafată = 824 mp

15. Strada Magnoliei, suprafată = 300 mp

16. Strada Nufărului, suprafată = 504 mp

17. Strada Toporasi, suprafată = 596 mp

18. Strada Tufănele, suprafată = 1.804 mp

19. Strada Petuniilor, suprafată = 2.372 mp

20. Strada Stânjeneilor, suprafată = 264 mp Total străzi sat Moreni, suprafată = 33.901 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1998”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “803.622,21”;

b) după pozitia nr. 33 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 34-44, prevăzute în anexa nr. 14.

17. La anexa nr. 34 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciupercenii Noi”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 39 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 40-43, prevăzute în anexa nr. 15.

18. La anexa nr. 36 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cotofenii din Dos”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Cheiul Gârlei, L = 400 ml; Strada Florilor, L = 660 ml”;

b) după pozitia nr. 95 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 96, prevăzută în anexa nr. 16.

19. La anexa nr. 37 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Daneti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 184 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 185, prevăzută în anexa nr. 17.

20. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Dăbuleni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 52 se introduc 10 noi pozitii, pozitiile nr. 53-62, prevăzute în anexa nr. 18.

21. La anexa nr. 39 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Desa”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 61 se introduc 23 de noi pozitii, pozitiile nr. 62-84, prevăzute în anexa nr. 19.

22. La anexa nr. 41 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobresti”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Sat Căciulătesti

1. Strada Principală - se află pe DN 55

2. Strada Robenilor, L = 800 m, l = 10 m

3. strada Mărăcinesti, L = 900 m, l = 10 m

4. Strada Bisericii, L = 400 m, l = 10 m

5. strada Tudor Vladimirescu, L = 700 m, l = 10 m

6. strada Matiescu, L = 800 m, l = 10 m

7. strada Groza, L = 500 m, l = 10 m

8. Aleea Nucului, L = 100 m, l = 4 m

9. Aleea 6, L = 170 m, l = 4 m

10. Aleea 5, L = 60 m, l = 4 m

11. Strada Bujorului, L = 900 m, l = 10 m

12. Aleea 4, L = 70 m, l = 4 m

13. Aleea 3, L = 160 m, l = 4 m

14. Aleea 2, L = 140 m, l = 4 m

15. Aleea 1, L = 130 m, l = 4 m

Sat Toceni

1. Strada Principală - se află pe DN 55

2. strada Mihai Eminescu, L = 950 m, l = 10 m

3. Strada Artarului, L = 850 m, l = 10 m

4. Strada Lalelelor, L = 900 m, l = 10 m

5. Strada Morii, L = 200 m, l = 10 m

6. Aleea 1, L = 30 m, l = 4 m

7. Aleea 1 bis, L = 130 m, l = 4 m


8. Aleea 2, L = 90 m, l = 4m

9. Aleea 3, L = 100 m, l = 4 m

10. Aleea 4, L = 100 m, l = 4 m

11. Aleea 5, L = 100 m, l = 4 m

12. Aleea 6, L = 100 m, l = 4 m

13. Aleea 7, L = 110 m, l = 4 m

14. Aleea Topii, L = 100 m, l = 4 m

Sat Dobresti

1. Strada Principală - se află pe DN 55

2. strada Tomesti, L = 1.100 m, l = 10 m

3. strada Bosonesti, L = 1.850 m, l = 10 m

4. Aleea 3, L- 130 m, l = 4 m

5. Aleea 2, L = 100 m, l = 4 m

6. Aleea 1, L = 50 m, l = 4m

Sat Murta

1. Strada Principală - se află pe DN 55

2. Strada Jiului, se află pe DJ 561 C

3. Strada Murtenilor - se află pe DJ 561 C

4. Strada Morarului, L = 1.600 m, l = 10 m

5. Strada Brutarului, L = 700 m, l = 10 m

6. Strada Crinului, L = 120 m, l = 10 m

7. Strada Bisericii, L = 120 m, l = 10 m

8. Aleea 1, L = 80 m, l = 4m

9. Aleea 2, L = 100 m, l = 4 m

10. Aleea 3, L = 80 m, l = 4 m

11. Aleea 4, L = 130 m, l = 4 m

12. Aleea 5, L = 100 m, l = 4 m

13. Aleea 6, L = 160 m, l = 4 m

14. Aleea 7, L = 150 m, l = 4 m

15. Aleea 8, L = 220m, l = 4 m

16. Aleea 9, L = 140 m, l = 4 m

17. Aleea 10, L = 125 m, l = 4m

Sat Georocel

1. Strada Georocenilor - se află pe DJ 561 C

2. Strada Dispensarului, L = 100 m, l = 10 m

3. Strada Fermei, L = 150 m, l = 10 m

4. Strada Trifoiului, L = 280 m, l = 10 m

5. Aleea 1, L = 50 m, l = 4 m

6. Aleea 3, L = 680 m, l = 4 m

7. Aleea 4, L = 70 m, l = 4 m

8. Aleea 2, L = 250 m, l = 4 m

9. Aleea 5, L = 250 m, l = 4 m”,

iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.339.710”;

b) după pozitia nr. 31 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 32, prevăzută în anexa nr. 20.

23. La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drăgotesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 43 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 44, prevăzută în anexa nr. 21.

24. La anexa nr. 47 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gighera”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 36 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 37, prevăzută în anexa nr. 22.

25. La anexa nr. 50 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gângiova”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Ulite”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: ,1. Ulita Principală (pe DJ 561 B)

2. Ulita Scolii, L = 604,01 m

3. Ulita învătător Pungă, L = 586,45 m

4. Ulita Profesor Taloi, L = 815,30 m

5. Ulita Inginer Pata, L = 749,78 m

6. Ulita învătător Popescu, L = 480,30 m

7. Ulita învătător Stănescu, L = 287,92 m

8. Ulita Satu-Nou, L = 167,58 m

9. Ulita învătător Brandibur, L = 93,63 m

10. Uiita Morii, L = 91,99 m

Total lungime ulite L = 3.876,96 m”;

b) după pozitia nr. 42 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 43, prevăzută în anexa nr. 23.

26. La anexa nr. 52 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Goicea”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 36 se introduc 108 noi pozitii, pozitiile nr. 37-144, prevăzute în anexa nr. 24.

27. La anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Goiesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 30 se introduc 17 noi pozitii, pozitiile nr. 31-47, prevăzute în anexa nr. 25.

28. La anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grecesti”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Sat Gropanele

1. Strada Părului, L = 350m

2. Strada lancului, L = 250 m

3. Strada Târgului, L = 600 m

Sat Bărboi

1. strada Cepoiesti, L = 450 m

2. strada Lupulesti, L = 100 m

3. strada Bărboieni, L = 520 m

4. Strada Morii, L = 800 m

5. strada Ploscari, L = 140 m

6. Strada Agronomului, L = 150 m

Sat Grecesti

1. Strada Scolii, L = 950 m

2. strada Bogdănesti, L = 150 m

3. strada Grădinaru, L = 250 m

4. strada Mănesti, L = 450 m

5. strada Sf. Dumitru, L = 550 m

6. strada Ulmis, L = 250 m

7. Strada Dealului, L = 300 m

8. strada Zmeu, L = 50 m

9. Strada Tuturului, L = 100 m

Sat Grădistea

1. strada Drăganu, L = 600 m

Sat Busu

1. Strada Busuletului, L = 650 m

2. Strada Spătarilor, L = 210 m

3. Strada Notarului, L = 600 m

4. Strada Dăogarilor, L = 730 m

5. Strada Fonestilor, L = 302 m”;

b) după pozitia nr. 39 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 40-45, prevăzute în anexa nr. 26.

29. La anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Izvoare”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Sat Izvoare

1. Strada Principală, de la Pârvu Constantin la Belă Marin, se află pe DJ 561D

2. strada Motreni, de la Drugălău la Chipirlin Mircea, L = 555 m

3. strada Dr. Petre Vancea, de la ing. Bală Constantin la Dobre Ion, L = 790 m


4. strada Gheorghe Enescu, de la Deca Ion la Neagoe Gheorghe, L = 262 m

5. Aleea Bujorului, de la Sârbu Traian la Tolea Constantin, L = 198 m

6. Strada Independentei, de la Balaban Măria la Neagoe Marin, L = 551 m

7. soseaua Caraula, de la Păpălă Traian la Poarta Plaiului, se află pe DC 10

8. Strada Gorjenilor, de la lonescu Florea la Vâlceanu Nicolae, L = 945 m

9. strada Colonel D. lonescu, de la Călinescu Cornel la Badea Nicolită, L = 521 m

10. Strada Padinei, de la ing. Peptusel la Popescu Constantin, L = 262 m

11. aleea Vâlcele, de la lonescu Constantin la Predan Gheorghe, L = 222 m

12. Strada Dealului, de la Mită Silvian la Urîta Viorel, L = 805 m

13. Aleea II Dealului, din Strada Dealului la Dobre Virgil, L = 92 m

14. Aleea III Dealului, din Strada Dealului la Urîta Viorel, L = 78 m

15. Aleea I Dealului, de la Gălut Dumitru la Baicon Misu, L = 350 m

16. Aleea II Republicii, din Strada Republicii la Fulgu Gabi, L = 33 m

17. Aleea III Republicii, din Strada Republicii la lonescu Titel, L = 39m

18. Aleea I Republicii, din Strada Republicii la Pârvu Marin, L = 55 m

19. Strada Duzilor, de la Belă Gheorghe la Mârzanca Elena, L = 342 m

20. Strada Pietei, de la Neagoe Nicu la piată, L = 160 m

21. Strada Eternitătii, din Strada Republicii la cimitir, L = 419 m

22. Strada Castanului, de la Mirescu Eugenia la Grecu Vlaicu, L = 209m

23. Aleea Plaiului, din Str. Plaiului la Păpălă Mărgulina, L = 50 m

24. Aleea Teilor, de la ing. Sandru la lordache Stefan, L = 172 m

25. Aleea Viilor, de la Mos Constantin la Ciocioi Cornel, L = 299 m

26. strada Vinalcool, de la Stoian Marin la Visan, L = 680 m

27. strada lliută Rudăreanu, de la Forai la Chipirlin Mircea, L = 620 m

28. strada Dumbrăveni, de la Putu Gheorghe la Barbu Viorel, L = 353 m

29. Strada Libertătii, de la Costică Sofei la Putu Sabina, L = 411 m

30. Strada Rozelor, de la Neagoe Dorin la Făsui Ana, L = 505 m

31. Strada Zambilelor, de la Stefan Ana la Goata Emilia, L = 619 m

32. Strada Ulmului, de la Cocîrla Mioara la Cocîrla Constantin, L = 524 m

33. Strada Cazaniei, de la Simniceanu lulică la Molcut Alexandru, L = 451 m

34. Aleea Rozelor 1, de la Neagoe Gheorghe la Mirescu, L = 134 m

35. Aleea Rozelor 2, de la strada Rozelor la strada Duzilor, L = 171 m

36. Strada Liliacului, de la Molcut Silvia la Popescu Elisabeta, L =128m

37. Aleea Lămâitei, de la Popescu Veta la Popescu Constantina, L = 69 m

38. aleea Fundături I, de la Badea Nicolită la Băilesteanu, L = 87 m

39. aleea Fundături II, de la Sofei Petre la Câmp, L = 77 m Total lungime străzi sat Izvoare L = 12.238 m

Sat Domnu Tudor

1. soseaua Galicea Mare, de la biserică la Ivan Eugenia, se află pe DJ 561 G

2. Soseaua Giubegii, de la Moraru Margareta la Dascălu Elena, se află pe DJ 561 D

3. Strada Prunilor, de la Bărbuceanu Florian la Farfara Viorel, L = 892 m

4. Strada Artarului, de la Stanică Ion la Fică Viorel, L = 887 m

5. Strada Pădurii, de la Molcut Marin la Urâta Dumitru, L = 1.105m

6. Strada Stejarului, de la Filip Mihai la Corneanu Constantin, L = 344 m

7. Strada Pietei, de la Lăcătusu Dumitru la Barbu Viorel, L = 580 m

8. Strada Pinului, de la Vasile Gheorghe la Urâta Constantin, L = 571 m

9. Strada Viilor, de la Predatu Gheorghe la Dascălu Elena, L = 582 m

10. Strada Teilor, de la Badea Aurelia la Predatu Gheorghe, L = 889 m

11. Strada Salcâmului, de la Badea Ulpică la Băloi Stefan, L = 898 m

12. Aleea Tufănelelor, de la lovan Gheorghe la Măgăreată Florin, L = 247 m

13. strada Mărginasi, de la Asociatia Domnul Tudor la Badea Lisa, L = 106 m

Total lungime străzi sat Domnu Tudor L = 7.101 m

Sat Corlate

1. strada V.G. Paleologu, de la Coman Floarea la lancu Luciu, L = 1.517 m

2. Strada Uzinei, de la Cruceru Dumitru la Poteacă Elena, L = 408 m

3. Strada Castanilor, de la Dragomir Gheorghe la Tărziu Nicolae, L = 414 m

4. Strada Trandafirilor, de la Mitică Voicu la Tăbăran Gheorghe, L = 469 m

5. Strada Pietei, de la Ionică Constantin la Micutelu Măria, L = 83 m

6. Strada Lămâitei, de la Micutelu Gheorghe la Miron Dumitru, L = 220 m

7. Strada Salcâmului, de la Robu Gheorghe la Gata Aurelia, L = 218m

8. Strada Păcii, de la Stoian Florea la Florea Costinel, L = 290 m

9. Aleea Lămâitei, de la Dodită Constantin la lordache Gheorghe, L = 129 m

10. Strada Bujorului, de la Stângă Mitra la Budurcă Marin, L = 575 m

11. Strada Crinului, de la lonescu Marin la lonescu Rita, L = 546 m

12. Strada Soarelui, de la Popa Florea la lovan Titu, L = 185 m

13. Strada Liliacului, de la Glăvan Petre la Tufan Gheorghe, L = 232 m

14. Strada Cherciului, de la Albu Floarea la Zaharia Lilu, L = 460 m

Total lungime străzi sat Corlate L = 5.746 m”.

30. La anexa nr. 58 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lipovu”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DC 20 Lipovu (DJ 561 F) - Lipovu de Sus, lungime = 0,750 km DC 21 Lipovu (DJ 561 F) - Haltă Sălcuta, lungime = 2,500 km Total lungime drumuri comunale L = 3,250 km”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

“1. Strada 1, lungime = 3,200 km 2. Strada 906, lungime = 1,800 km


3. Strada 686-1, lungime = 1,300 km

4. Strada 686-2, lungime = 0,877 km

5. Strada 687-3, lungime = 0,915 km

6. Strada 2.739, lungime = 0,400 km

7. Strada 2.687, lungime = 0,400 km

8. Strada 2.644, lungime = 0,400 km

9. Strada 2.192, lungime = 0,400 km

10. Strada 2.159, lungime = 0,340 km

11. Strada 1.119, lungime = 0,460 km

12. Strada 2.110, lungime = 0,560 km

13. Strada 2.293, lungime = 0,660 km

14. Strada 2.250, lungime = 0,680 km

15. Strada 2.514, lungime = 0,540 km

16. Strada 1.339, lungime = 0,580 km

17. Strada 1.642, lungime = 1,340 km

18. Strada 2.371, lungime = 0,700 km

19. Strada 2.465, lungime = 0,660 km

20. Strada 2.460, lungime = 0,540 km

21. Strada 1.501, lungime = 0,700 km

22. Strada 2.301, lungime = 0,720 km

23. Strada 1.361, lungime = 0,720 km

24. Strada 1.145, lungime = 1,160 km

25. Strada 361, lungime = 0,300 km

26. Strada 336, lungime = 0,300 km

27. Strada 1.351, lungime = 0,460 km

28. Strada 818, lungime = 0,700 km

29. Strada 687, lungime = 0,320 km

30. Strada 764, lungime = 0,660 km

31. Strada 146, lungime = 0,400 km

32. Strada 65, lungime = 0,560 km

33. Strada 688, lungime = 0,240 km

34. Strada 765, lungime = 0,220 km

35. Strada 19, lungime = 0,120 km

36. Strada 227, lungime = 0,220 km

37. Strada 611, lungime = 0,198 km

Total lungime străzi L = 24,750 km”.

31. La anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măcesu de Sus”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 48 se introduc 35 de noi pozitii, pozitiile nr. 49-83, prevăzute în anexa nr. 27.

32. La anexa nr. 64 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mischii”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 30 si 31.

b) la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Satul Mischii

1. Ciocănaru, suprafată teren aferent = 188 mp

2. Barosanu, suprafată teren aferent = 546 mp

3. Busoi, suprafată teren aferent = 21 mp

4. Ghioroianu, suprafată teren aferent = 32 mp

5. Fota, suprafată teren aferent = 21 mp

6. Gheorghită, suprafată teren aferent = 1.586 mp

7. Titel Mehedinteanu, suprafată teren aferent = 48 mp

8. Trăscani, suprafată teren aferent = 512 mp

9. Popescu Constantin, suprafată teren aferent = 81 mp

10. Cărăvan Păun, suprafată teren aferent = 378 mp

11. Ghită Ana, suprafată teren aferent = 2.074 mp

Satul Motoci

1. Dragomir Constantin, suprafată teren aferent = 100 mp

2. Ciucă Ion, suprafată teren aferent = 27 mp

3. Serban Ion, suprafată teren aferent = 42 mp

4. Ene Gheorghită, suprafată teren aferent = 3.511 mp

5. Udrea Nicolae, suprafată teren aferent = 1.289 mp

6. Gâscă, suprafată teren aferent = 144 mp

7. Popescu Ana, suprafată teren aferent = 59 mp

8. Epure Ion, suprafată teren aferent = 38 mp Satul Călinesti

1. Călărasu loan, suprafată teren aferent = 1.938 mp

2. Ciobanu Stefan, suprafată teren aferent = 1.777 mp

3. Băcanu Alexandru, suprafată teren aferent = 29.180 mp

4. Pită Marin, suprafată teren aferent = 6.036 mp

5. Săftescu Ion, suprafată teren aferent = 2.437 mp

Satul Mlecănesti

1. Turcu Marian, suprafată teren aferent = 6 mp

2. Mocanu Constantin, suprafată teren aferent = 18 mp

3. Giurăscu Marin, suprafată teren aferent = 9 mp

4. Micu Marin, suprafată teren aferent = 14 mp

5. Popa Gheorghe, suprafată teren aferent = 8 mp

6. Constantin Gheorghe, suprafată teren aferent = 13 mp

7. Dincă lonescu, suprafată teren aferent = 11 mp

8. Croitoru Lucica, suprafată teren aferent = 10 mp

9. Ghită Mircea, suprafată teren aferent = 4.320 mp

10. Firu Vergică, suprafată teren aferent = 21 mp

Total suprafată teren aferent fântâni = 56.495 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.474,25”.

33. La anexa nr. 67 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Murgasi”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 142 se introduc 20 de noi pozitii, pozitiile nr. 143-162, prevăzute în anexa nr. 28.

34. La anexa nr. 69 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Orodel”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 59 se introduc 19 noi pozitii, pozitiile nr. 60-78, prevăzute în anexa nr. 29.

35. La anexa nr. 70 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ostroveni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 130 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 131, prevăzută în anexa nr. 30.

36. La anexa nr. 71 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Perisor”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata de 3.463 mp, cu următorii vecini: N - DN Craiova- Calafat, E - sediu nou primărie, S - Galiceanu Ispas, V - drum comunal”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.060,25”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata de 1.766 mp, cu următorii vecini: N - DN Craiova- Calafat, E - drum comunal, S - Pârvan Badea, V - sediu nou primărie”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.090,50”;

b) după pozitia nr. 52 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 53, prevăzută în anexa nr. 31.

37. La anexa nr. 74 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plenita”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 96 si 97;

b) după pozitia nr. 103 se introduc 10 noi pozitii, pozitiile nr. 104-113, prevăzute în anexa nr. 32.

38. La anexa nr. 75 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poiana Mare”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Sat Poiana Mare

1. Strada Târgului - se află pe DJ 553

2. strada Kogălniceanu, L = 660 m

3. Strada Gării - se află pe DJ 553

4. Strada lancului, L = 500 m


5. Strada Doamnei, L = 670 m

6. strada Popa Fănică, L = 340 m

7. strada Stepan, L = 450 m

8. strada Chiot, L = 730 m

9. Strada Rozelor, L = 600 m

10. Strada Plutonului, L = 670 m

11. Strada Liliacului, L = 280m

12. Strada Morii Negrilă, L = 950 m

13. strada Mătăsari, L = 650 m

14. Strada Pinului, L = 700 m

15. Strada Dunării, L = 320 m

16. strada Balta Concea, L = 585 m

17. Strada Teilor, L = 420 m

18. Strada Viilor, L = 400m

19. Strada Florilor, L = 534 m

20. strada Traian Lalescu, L = 275 m

21. Strada Independentei - se află pe DN 55A

22. strada Tudor Vladimirescu, L = 1.330 m

23. strada Balta Popescu, L = 800 m

24. strada Nicolae Titulescu, L = 3.200 m

25. Strada Oierilor, L = 940 m

26. strada Mihai Viteazu, L = 3.150 m

27. Strada Cazaniei, L = 610 m

28. strada A. I. Cuza, L = 2.830 m

29. strada Constantin Brâncusi, L = 650 m

30. Strada Primăverii, L = 1.720 m

31. Strada Toamnei, L = 1.950 m

32. Strada Barierei, L = 1.600 m

33. Strada Bărbierilor, L = 700 m

34. strada Ciocârlia, L = 550 m

35. Strada Macului, L = 170 m

36. Strada Complexului, L = 330 m

37. strada Service Dacia, L = 130 m

38. Strada Victoriei, L = 620 m

39. Strada Salcâmului, L = 650 m

40. strada Petre Trăistaru, L = 580 m

41. Strada Cojocarilor, L = 375 m

42. strada llaru, L = 450 m

43. Strada Agriculturii, L = 1.300 m

44. strada Liviu Rebreanu, L = 275 m

45. strada Stănărângă, L = 950 m

46. strada lancu Jianu, L = 130 m

47. Strada 1 Decembrie - se află pe DN 55A

48. Strada Scurtă, L = 230 m

49. Strada Veteranilor, L = 1.200 m

50. Strada Aurarilor, L = 540 m

51. strada Balta Mare, L = 1.330 m

52. strada General Magereanu, L = 2.200 m

53. Strada Bisericii, L = 2.650 m

54. Strada Castanilor, L = 1.220 m

55. Strada Linistei, L = 2.540 m

56. strada Tache Filipescu, L = 1.250 m

57. Strada Morii Marincu, L = 1.000 m”,

coloana 4 va avea următorul cuprins: “1997”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.336.020”;

b) după pozitia nr. 89 se introduc 15 noi pozitii, pozitiile nr. 90-104, prevăzute în anexa nr. 33.

39. Anexa nr. 76 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Podari”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 2.760 mp”;

b) după pozitia nr. 51 se introduc 39 de noi pozitii, pozitiile nr. 52-90, prevăzute în anexa nr. 34.

40. La anexa nr. 79 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rast”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 48 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 49-52, prevăzute în anexa nr. 35.

41. La anexa nr. 82 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sălcuta”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 38;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DC 101 Tencănău-Sălcuta, L = 6,723 km, de la intrare sat Tencănău, partea de est, până la iesire sat Sălcuta, partea de est”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.350.785”;

- la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Sat Sălcuta

1. strada Alexandru loan Cuza, situată pe DC 101

2. Strada Liliecilor, de la Curcă I. Gheorghe până la Chiritescu Marin, L = 600 m

3. strada Catargiu, de la Sandu Constantin până la Giurcă Ion, L = 292 m

4. Strada Rozelor, de la DC 101 până la podul de peste pârâul Valea Satului, L = 240 m

5. strada I. D. Militaru, de la fântâna Stan Olteanu până la Roibu Florea, L = 1.400 m

6. strada Măreanca, de la lancu Lazăr până la Gogosanu Florin, L = 300 m

7. Strada Cornisorului, de la Pârvu Ion până la Boltasu Nicolae, L = 200 m

8. Strada Bisericii, de la Curcă Gheorghe până la Cimpoeru Gheorghe, L = 150 m

9. Strada Mesteacănului, de la Bosa Elena până la Neghină Dumitru, L = 350 m

10. strada Badea Nina, de la Badea Ana până la Moină Ana, L = 156 m

11. Strada Nucului, de la DC 101 până la Matei Marius, L = 208 m

12. Strada Izvorului, de la Prioteasa Ion de pe strada I.D. Militaru până la Morenci Ignat de pe strada A.l. Cuza, L = 400 m

Sat Plopsor

1. strada C.S. Nicolăescu Plopsor, situată pe DJ 552

2. strada Traian Demetrescu, de la lordache Nicolae până la Cîndescu Măria, L = 1.500 m

3. Strada Mărului, de la Fim Ioana până la Bosa llie, L = 500 m

4. Strada Lebedei, de la Mic Ion până la magazinul lui Mîrtan Sefan, L = 328 m

5. Aleea I, de la Morenciu Gogu până la Ciuciulete Stefan, L = 50 m

6. Aleea II, de la Bosa llie până la Barbu Marian, L = 50 m

7. Strada Frasinului, de la Mîrtan Stefan până la Trandafirescu llie, L = 250 m

8. Strada Viilor, de la Stoican Mircea până la Cîrpici Sica, L = 230 m

9. Strada Câmpului, de la Cîrpici Gheorghe până la Nica Gheorghe, L = 120 m

10. Strada Romilor, de la Mihai loan până la Chiriac Stefan, L =145m

11. strada Remus, de la Sandu Nelut până la Gheorghe Eugeniu, L = 77 m

12. Strada Podisorului, de la Stoian Ion până la Crutan Marin, L = 600m

13. Strada Bradului, de la Cârpici Călina până la Radu Rodica, L = 116 m

14. Strada Macului, de la Radu Rodica până la Dincutoiu Nicolae, L = 160 m

15. Strada Mirestilor, de la Usurelu Marian până la Mirescu Stefan Bobu, L = 470 m


16. Strada Rugului, de la Gheorghe Marian până la Nica Brătian, L = 145 m

17. Strada Târgului, în spatele Târgului Plopsor, L = 140 m

Sat Tencănău

1. strada Decebal, situată pe DC 101

2. Strada Crinului, de la Mateiasi Titu până la sediul fostului CAP Tencănău, L = 300 m

3. Strada Castanilor, de la Mitrache Marin până la sediul fostului CAP Tencănău, L = 1.400 m

4. Strada Bisericii, de la Barbu Costel până la Ropotin Tanta, L = 400 m

5. Strada Codrului, de la Fugaru Ion până la Pripoiu Dumitru, L = 1.600 m

6. Strada Salcâmului, de la Udrea Gheorghe până la Afrem Dumitru, L = 600 m

7. Strada Fragilor, de la Pripoi Leontina până la Tălânga Ion, L = 400 m

8. Strada Fântânii, de la Afrem Ion până la Sorcoi Constanta, L =182m

9. Strada Părului, de la Ică Emil până la Ghită Măria, L = 112 m

10. Strada Pârâului, de la Mitrache Marin până la Dragomir Floarea, L = 230 m

11. Strada Parcului, de la Crutan Marian până la Ionică llie, L =140m

12. Strada Dudului, de la Ghită llie până laAlionte Cristea, L = 160 m

Sat Mâna

1. Strada Morii, situată pe DJ 552 A

2. strada Căpitan Ion Mîrza, de la Pădureanu Dumitru până la Pandelică Gheorghe, L = 1.150 m

3. Strada Stejarului, de la Pascu Stela până la Constantin Ion, L = 650m

4. Strada Cimitirului, de la Moise Dorina până la cimitir, L = 150 m

5. aleea Surcel, de la lota Marin până la Răducan Constantin, L = 150 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.193.984”;

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: “204.883”;

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: “112.291”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “În sat Plopsor, dotat cu mese de ciment pentru desfăsurarea activitătii, vecini: V = DJ 552, E = teren sport Plopsor”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.891”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata construită = 382 mp, constructie din cărămidă acoperită cu tiglă, vecini: V = Militam Liviu, E = Primăria Sălcuta, se află în curtea primăriei”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “57.944”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata construită = 240 mp, constructie din cărămidă acoperită cu plăci de azbociment, vecini: E = Biserica Plopsor, S = DJ 552”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.933”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 588 mp - curtea căminului”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “42.860”;

- la pozitia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.080”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = DC 101, E = Caletzeanu Elena-Veronica”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “156.477”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata 4.990 mp, Vecini: S = DC 101, E = Caletzeanu Elena Veronica”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “363.697”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “E = Marin Ion, S = DJ 552”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.809”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = DC 101, N = Preoteasa Teodor”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.060”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = DC 101, N = Preoteasa Teodor”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “100.123”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită - 654 mp, constructie formată din două corpuri construite din cărămidă, acoperite cu tablă, vecini: S = DC 101, N = Strada Bisericii”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “151.940”;

- la pozitia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: “471.906”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită = 4 mp, în curtea Scolii Generale Sălcuta (Scoala Veche)”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită = 4 mp, în fata Primăriei Sălcuta”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită = 4 mp, în curtea casei parohiale Plopsor”;

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată = 5.000 mp, E = Mutuleanu Dumitru, V = Târgul de săptămână Plopsor”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “350.704”;

- la pozitia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: “148.053”;

- la pozitia nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: “521.247”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “N = strada Căpitan Ion Mîrza, S = teren agricol”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.398”;

- la pozitia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: “44.285”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită = 40 mp, constructie din cărămidă acoperită cu tablă, vecini: E = magazin alimentar, N = strada Căpitan Ion Mîrza”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.462”;

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: “N = DC 101”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.554”;

c) după pozitia nr. 38 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile nr. 39-45, prevăzute în anexa nr. 36.

42. La anexa nr. 83 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scăesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 9.

43. La anexa nr. 84 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Seaca de Câmp”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 30 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 31, prevăzută în anexa nr. 37.

44. La anexa nr. 86 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Secu”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 28, coloana 3 - categoria “Drumuri sătesti (ulite)” va avea următorul cuprins:

“Drumuri sătesti (ulite) sat Secu:

1. drum Cecani, L = 0,650 km, l = 4 m, Cv 18, P 422;

2. drum la răsărit de Ochea, L = 0,600 km, l = 4 m, Cv 20, P457;

3. drum la răsărit de Cornel Tache, L = 0,118 km, l = 4 m, Cv 20, P 457;

4. drum Cimitir, L = 0,140 km, l = 4 m, Cv 21, P 479;

5. drum la Făsui, L = 0,230 km, l = 5 m, Cv 22, P 488;


6. drum la apus Dincă, L = 0,164 km, l = 8 m, Cv 23, P 517;

7. drum ce duce la Tîrei, L = 0,214 km, l = 5 m, Cv 24, P 520;

8. drum ce duce la Moară, L = 0,320 km, l = 6 m, Cv 25, P528;

9. drum la apus de Dan Titu, L = 0,500 km, l = 5 m, Cv 2, P514;

10. drum la est de Dan I. St. Nicolae, L = 0,500 km, l = 5 m, Cv2, P37;

11. drum la apus de Tremurici, L = 0,116 km, l = 4 m, Cv 5, P84;

12. drum spre Gioadă Alexe, L = 0,164 km, l = 4 m, Cv 4, P78;

13. drum spre Dan C. Alexandru, L = 0,400 km, l = 5 m, Cv 4, P79;

14. drum Biserică, L = 0,375 km, l = 6 m, Cv 8, P 145;

15. drum Stână, L = 0,056 km, l = 4 m, Cv 9, P 146;

16. drum ce duce la Ismana, L = 0,270 km, l = 4 m, Cv 9, P 175;

17. drum ce duce la Dealul Calului, L = 0,565 km, l = 5 m, Cv9, P201;

18. drum între Ciungu Eugen si Stanciu, L = 0,060 km, l = 4 m, Cv10, P207;

19. drum între Cojocaru Cornel si Virgil, L = 0,152 km, l = 6 m, Cv10, P214;

20. drum ce urcă la Căta, L = 0,023 km, l = 6 m, Cv 11, P 260;

21. drum ce urcă la Mitu Cană, L = 0,079 km, l = 4 m, Cv 11, P250;

22. drum ce urcă la Tolbaru Sabin, L = 0,050 km, l = 4 m, Cv11,P268;

23. drum ce coboară la Titu Dumitrana, L = 0,055 km, l = 4 m, Cv13, P277;

24. drum ce duce la Amza, L = 0,210 km, l = 6 m, Cv 14, P282;

25. drum la apus de Trosc (Vlădani), L = 0,250 km, l = 5 m, Cv14, P316;

26. drum la Jenică (Tapu), L = 0,265 km, l = 5 m, Cv 14, P 342;

27. drum de la Ion Pacioi, L = 0,139 km, l = 4 m, Cv 15, P350;

28. drum la apus de Ibinceanu, L = 0,720 km, l = 6 m, Cv 16, P 386/1;

Drumuri sătesti (ulite) sat Sumandra:

1. drum principal prin sat CAP, L = 0,390 km, l = 8 m, Cv 1, P29;

2. drum ce urcă la nord de Dumitrascu, L = 0,250 km, l = 8 m, Cv 2, P 52;

3. drum între Purcel si Dumitrascu, L = 0,120 km, l = 8 m, Cv 3, P 62;

4. drum la est de CAP, L = 0,300 km, l = 6 m, Cv 4, P 70;

5. drum spre Purcaru Aurel, L = 0,200 km, l = 6 m, Cv 5, P 95;

6. drum de la Cimitir la Ploscaru, L = 0,420 km, l = 6 m, Cv 7, P178;

7. drum ce duce la Nae Purcaru, L = 0,150 km, l = 6 m, Cv10, P178;

8. drum spre Micu Bebe, L = 0,500 km, l = 7 m, Cv 11, P 215;

9. drum la apus de Popescu St. lancu, L = 0,500 km, l = 6 m, Cv12, P223;

Drumuri sătesti (ulite) sat Comănicea:

1. drum Linia 2, L = 1,100 km, l = 8 m, Cv 1, P 36 si Cv 4, P 147;

2. drum la est de Vulpe Gheorghe, L = 0,170 km, l = 4 m, Cv2, P66;

3. drum la apus de Mustată lacob, L = 0,150 km, l = 6 m, Cv3, P17;

4.drumlaestdeObacu, L = 0,150 km, l = 2 m, Cv3, P88/1;

5. drum la apus de Tudorită, L = 0,140 km, l = 6 m, Cv 5, P 184;

6. drum de la Vulpe Rita, L = 0,084 km, l = 4 m, Cv 6, P 279;

7. drum de la Marcu, L = 0,900 km, l = 5 m, Cv 8, P 310;

Drumuri sătesti (ulite) sat Smadovicioara:

1. drum ce coboară la Ibinceanu Mircea, L = 0,800 km, l = 7 m, Cv2, P10;

2. drum la est de Ibinceanu Ana, L = 0,500 km, l = 6 m, Cv 2, P20;

3. drum la vest de Ibinceanu Alexe, L = 0,400 km, l = 7 m, Cv 3, P 36;

4. drum la est de Sârbulescu Nicolae, L = 0,420 km, l = 8 m, Cv 3, P 63;

5. drum la vest de Săceanu Sava, L = 0,400 km, l = 7 m, Cv6, P91;

6. drum la Mihut, L = 0,200 km, l = 4 m, Cv 6, P 104;

7. drum la nord de Cană Alexe, L = 0,600 km, l = 7 m, Cv 7, P128;

8. drum la vest de Lică Elena, L = 0,200 km, l = 6 m, Cv 11, P178;

9. drum la Ciobotea Nitut, L = 0,300 km, l = 6 m, Cv 13, P 194;

10. drum la est de Zamfir Dumitru, L = 0,600 km, l = 8 m, Cv14, P217;

11. drum la est de Nită, L = 0,155 km, l = 8 m, Cv 15, P218;

12. drum la Vrăjitoare, L = 0,800 km, l = 6 m, Cv 16, P 225;

13. drum la Cană C. V. Ion, L = 0,450 km, l = 4 m, Cv 20, P 293”;

- la pozitia nr. 43, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De la intersectia DJ 606 C de la Sectia SMA la DC 125 Smadovicioara (DE 519, 529, 626, 679, 709), L = 6 km, l = 5 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1998”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “834.000”;

- la pozitia nr. 44, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De la intersectia DJ 606 C la hotar comuna Grecesti sat Bărboi, DE 1809, L = 3,460 km, l = 8 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1998”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “480940”;

- la pozitia nr. 45, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de la intersectia DJ 606 C Tarifa la drum pietruit Sondă, DE 1623, DE 1654, L = 5,200 km, l = 7 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1998”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “722.800”;

- la pozitia nr. 46, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de la DC 125 Tarifa la ulita Giurcă, DE 1279, DE 1440, L = 3,500 km, l = 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1998”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “486500”;

b) după pozitia nr. 50 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 51-54, prevăzute în anexa nr. 38.

45. La anexa nr. 90 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Teasc”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

- la pozitia nr. 6, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Grădinită Teasc si After School”.

46. La anexa nr. 91 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Terpezita”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

- la pozitia nr. 145, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins “S = 6.369 mp”.

47. La anexa nr. 98 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Verbita”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 44 se introduc 71 de noi pozitii, pozitiile nr. 45-115, prevăzute în anexa nr. 39.


48. La anexa nr. 99 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vârtop”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 19 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 20, prevăzută în anexa nr. 40.

49. La anexa nr. 104 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cotofenii din Fată”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 24 se introduc 46 de noi pozitii, pozitiile nr. 25-70, prevăzute în anexa nr. 41.

50. La anexa nr. 112 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cârcea”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 16, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri de exploatare agricolă”, coloana 3 va avea următorul cuprins:

“Lungime totală = 102,490 km, din care:

1) De 253 - drum din pământ bătut L = 556 m, l = 7 m, S = 0,3892 ha

Vecinătăti: N - hotar Pielesti, E -T139, V -T18, mS - De 287/1

2) De 287/1 - drum din pământ bătut L = 743 m, l = 7 m, S = 0,5201 ha

Vecinătăti: N - De 253 E -T27, V -T138, T137 S - De518

3) De 518 - drum din pământ bătut L = 1.160 m, l = 7m, S = 0,8120 ha

Vecinătăti: N -De 287/1, De 292 E -T136, T46, T133, V -T135, T134, T132 S - De 292, De 470

4) De 470 - drum din pământ bătut L = 1.983 m, l = 7m, S= 1,3881 ha

Vecinătăti: N -T 132, T 133, De 518 E - De 255, V - De 433, S - De 518, T 58, hotar Cosoveni

5) De 433 - drum din pământ bătut L = 1.052 mJ = 7 m, S = 0,7364 ha

Vecinătăti: N -T40 E - De 470, V - De 325, S -T39, T58

6) De 292 - drum din pământ bătut L = 2.107 m, l=7m, S= 1,4749 ha

Vecinătăti: N -T 135, T 136, De 518, E - De 255, V - De 458/1, S -T 134, T 46, De 518

7) De 292 - drum betonat

L = 1.000 m, l = 7m, S = 0,7 ha

Vecinătăti: N -T28, E - De 464/7, V - DJ 652 A S -T44, m

8) De 249 - drum din pământ bătut L = 740 m, l = 7 m, S = 0,5180 ha

Vecinătăti: N - hotar Pielesti E -T18, V -T140, S - De 288/1

9) De 288/1 - drum din pământ bătut L = 410m, l = 7m, S = 0,2870 ha

Vecinătăti: N - De 249 E -T138, V -T141, S - De 292/3

10) De 292/3 - drum din pământ bătut L = 340m, l = 7m, S = 0,2380 ha

Vecinătăti: N - De 288/1 E -T137, V -T28, S - De 464/7

11) De 464/7 - drum din pământ bătut L = 210m, l = 7m, S = 0,1470 ha

Vecinătăti: N - De 292/3 E -T135, V -T28, S - De 292, De 483

12) De 463 - drum din pământ bătut L = 1.000 m, l = 8m, S = 0,8 ha

Vecinătăti: N - De 292, De 464/7, E - De 435, V -T134, T132 S- A462, T40”,

coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1975, 1991, 1991, 1991, 1991, 1980”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “12856, 17180, 26822, 45851, 24325, 48718, 27746, 17110, 9480, 7861, 4855, 26425”.

Art. II. - Anexele nr. 1-41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

loan Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 596.


*) Anexele nr. 1-41 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Regia Autonomă «Monitorul Oficial», denumită în continuare Regia autonomă, cu sediul în municipiul Bucuresti, este înfiintată si functionează sub autoritatea Camerei Deputatilor.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie productia editorială si tipografică, precum si difuzarea publicatiilor executate, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Regiei autonome, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. La articolul 3, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 11 si 12, cu următorul cuprins:

“Monitorul Oficial al României, publicatia oficială a statului român, este organizat si functionează potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată.

Serviciul public de editare a Monitorului Oficial al României este asigurat de către Regia autonomă si este protejat de lege. Copierea, transpunerea si difuzarea, indiferent de suport, a publicatiei Monitorul Oficial al României, în formatul protejat de lege, fără consimtământul titularului de drepturi, sunt interzise. Este de asemenea interzisă, fără acordul titularului de drepturi, punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, a produselor protejate potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, care apartin Regiei autonome sau a copiilor de pe acestea, indiferent de suport.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010.”

5. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Activitatea Regiei autonome se desfăsoară în sediul aflat în municipiul Bucuresti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, si în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5.

Regia autonomă poate înfiinta filiale, unităti si subunităti, puncte de lucru, sectii, potrivit legii.”

6. Articolul 7 se abrogă.

7. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Conducerea Regiei autonome este asigurată de către consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie este directorul general al Regiei autonome, desemnat de către membrii acestuia si numit de către secretarul general al Camerei Deputatilor prin ordin.”

8. Articolul 10 se abrogă.

9. La anexă, articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Regia Autonomă «Monitorul Oficial», denumită în continuare Regia autonomă, este persoană juridică ce desfăsoară activitate de interes public national, sub autoritatea Camerei Deputatilor, functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu prezentul regulament.”

10. La anexă, articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Activitatea Regiei autonome se desfăsoară în sediul aflat în municipiul Bucuresti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, si în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5.”

11. La anexă, articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome îl constituie:

a) editarea si tipărirea Monitorului Oficial al României, părtile I-VII, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, precum si potrivit altor acte normative;

b) elaborarea si editarea pe orice tip de suport a colectiilor legislative si a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba română si/sau în limbi străine;

c) editarea si tipărirea de carte si presă, realizarea altor activităti de tipărire, servicii pregătitoare, legătorie si servicii conexe, reproducerea înregistrărilor;

d) stocarea si prelucrarea informatiei legislative, imprimarea materialelor destinate activitătii parlamentare;

e) realizarea de software, editarea altor produse software, consultantă în domeniul tehnologiei informatiei, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si portalurilor web, activităti conexe în realizarea obiectului de activitate si la comandă, alte activităti de servicii informationale;

f) repararea masinilor, echipamentelor electronice si electrice, precum si activităti de întretinere în domeniul tipografic, intermediere în comertul cu masini, echipamente, consumabile, în legătură cu obiectul de activitate;

g) comertul cu ridicata si cu amănuntul în realizarea obiectului de activitate, precum si valorificarea produselor chimice - cerneluri, adezivi, uleiuri etc. În domeniul poligrafie, cu hârtie, precum si cu produse fără specializare, din domeniul de activitate al regiei;


h) comertul cu amănuntul al cărtilor, ziarelor, CD-urilor si DVD-urilorîn magazine specializate si nespecializate, standuri, chioscuri, piete, prin internet, precum si în afara acestora;

i) activităti de distributie si expeditie a bunurilor realizate, transportul acestora si transport în realizarea obiectului de activitate;

j) activitătile de testare si analize tehnice, cercetare, activităti de formare si perfectionare profesională, precum si alte forme de învătământ, în conditiile legii, care au legătură cu obiectul de activitate;

k) activitătile de promovare si publicitate a produselor si activitătii proprii, consultantă în domeniul relatiilor publice si al comunicării, în legătură cu obiectul de activitate;

l) activitătile de închiriere a bunurilor proprii, masini, echipamente si alte bunuri tangibile, precum si a imobilelor proprietatea Regiei autonome;

m) organizarea de expozitii, târguri, congrese si întruniri în legătură cu obiectul de activitate sau cu domenii conexe;

n) activitătile de arhivă si bibliotecă în legătură cu obiectul de activitate, activităti de servicii, suport pentru întreprinderi, în legătură cu obiectul de activitate.”

12. La anexă, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010.”

13. La anexă, articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Regia autonomă este proprietara imobilelor dobândite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achizitiei unui spatiu de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», aprobată cu modificări prin Legea nr. 196/2000, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», aprobată prin Legea nr. 658/2001, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome «Monitorul Oficial», aprobată prin Legea nr. 576/2002, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial» în proprietatea acesteia si are în administrare imobilul proprietatea statului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 551/1992 privind transmiterea unui imobil din administrarea Societătii Comerciale «Herăstrău Nord» - S.A. în administrarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial».”

14. La anexă, articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Consiliul de administratie are următoarele atributii principale:

a) aprobă structura organizatorică si functională a Regiei autonome, numărul de posturi si Regulamentul de ordine interioară;

b) aprobă înfiintarea/desfiintarea de filiale, sectii, unităti, subunităti sau puncte de lucru;

c) aprobă programele economice ale Regiei autonome;

d) propune si aprobă, după caz, atragerea de surse de finantare pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome;

e) aprobă preturile si tarifele pentru publicatiile, lucrările si serviciile Regiei autonome, precum si acordarea de reduceri de preturi, potrivit legii, a perioadelor de gratie si a întinderii riscului contractual;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei autonome si situatiile financiare anuale;

g) stabileste clauzele contractului de mandat si reprezintă Regia autonomă la semnarea acestuia;

h) prezintă secretarului general al Camerei Deputatilor un raport asupra activitătii Regiei autonome în anul precedent si programul de activitate pentru anul în curs;

i) aprobă propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât cele stabilite de legislatia în domeniul achizitiilor publice;

j) aprobă planul de investitii anual;

k) aprobă scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale si necorporale;

l) hotărăste în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu exceptia celor date în competenta altor autorităti, potrivit legii.”

15. La anexă, articolele 13 si 14 se abrogă.

16. La anexă, articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Regia autonomă întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, care se aprobă de Guvern, precum si situatii financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene, după modelele stabilite de Ministerul Finantelor Publice.”

17. La anexă, capitolul VII, cuprinzând articolele 18-22, se abrogă.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 750.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea unei unităti sanitare publice cu paturi din judetul Giurgiu si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgentă Giurgiu

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat, cu sediul în comuna Bucsani, judetul Giurgiu, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judetean Giurgiu.

(2) Desfiintarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Giurgiu, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Giurgiu, sos. Bucuresti nr. 82, al cărei management a fost preluat de către Consiliul Judetean Giurgiu.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Judetean de Urgentă Giurgiu, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al presedintelui Consiliului Judetean Giurgiu, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judetean de Urgentă Giurgiu.

(2) Personalul tehnico-economic-administrativ si de întretinere care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judetean de Urgentă Giurgiu, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare.

Art. 4. - Patrimoniul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judetean de Urgentă Giurgiu prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2, pozitia 168 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 757.


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale QUICK LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale QUICK LEASING IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, prin Scrisoarea nr. 130 din 6 iunie 2011, înregistrată la Banca Natională a României sub nr. C/8.202 din 8 iunie 2011, si îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale QUICK LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 158, judetul Cluj, înregistrată la registrul comertului sub nr. J12/1162/2000, cod unic de înregistrare 13445280, înscrisă în Registrul general la sectiunea k) “Activităti multiple de creditare” sub nr. RG-PJR-13-110177.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 22 iulie 2011.

Nr. 736.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.