MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 545/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 545         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

630. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor si a Hotărârii Guvernului nr. 1.973/2004 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

 

745. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti - Jilava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

33. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare si raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor si a Hotărârii Guvernului nr. 1.973/2004 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 si 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Salonta”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitiile nr. 449, 450, 462, 470, 471 si 581 se abrogă, iar la sectiunea II “Bunuri mobile” pozitiile nr. 1 si 7 se abrogă.

2. La Anexa nr. 4 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Alesd”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) pozitiile nr. 3, 156, 159, 160, 161, 162, 188, 190, 208, 214, 219, 227, 228, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 291, 361 si 370 se abrogă;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1980”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “839.999,76”;

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1980”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “157.999,59”;

- la pozitia nr. 4, coloana 6 va avea următorul cuprins: “749.999,96”;

- la pozitia nr. 5, coloana 6 va avea următorul cuprins: “2.115.000,00”;

- la pozitia nr. 6, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Poiana Florilor, L= 6,00 m, I = 5,00 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “20.000,00”;

- la pozitia nr. 7, coloana 6 va avea următorul cuprins: “299.999,51”;

- la pozitia nr. 8, coloana 6 va avea următorul cuprins: “250.000,00”;

- la pozitia nr. 9, coloana 6 va avea următorul cuprins: “249.999,87”;

- la pozitia nr. 10, coloana 6 va avea următorul cuprins: “299.999,40”;

- la pozitia nr. 11, coloana 6 va avea următorul cuprins: “241.999,50”;

- la pozitia nr. 12, coloana 6 va avea următorul cuprins: “205.999,54”;

- la pozitia nr. 13, coloana 6 va avea următorul cuprins: “73.999,41”;

- la pozitia nr. 14, coloana 6 va avea următorul cuprins: “175.999,84”;

- la pozitia nr. 15, coloana 6 va avea următorul cuprins: “147.999,57”;

- la pozitia nr. 16, coloana 6 va avea următorul cuprins: “142.999,63”;

- la pozitia nr. 17, coloana 6 va avea următorul cuprins: “417.999,34”;

- la pozitia nr. 18, coloana 6 va avea următorul cuprins: “114.999,37”;

- la pozitia nr. 19, coloana 6 va avea următorul cuprins: “87.999,54”;

- la pozitia nr. 20, coloana 6 va avea următorul cuprins: “120.999,75”;

- la pozitia nr. 21, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 558/1, L = 0,16 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “87.999,54”;

- la pozitia nr. 22, coloana 6 va avea următorul cuprins: “340.999,36”;

- la pozitia nr. 23, coloana 6 va avea următorul cuprins: “186.999,41”;

- la pozitia nr. 24, coloana 6 va avea următorul cuprins: “70.999,60”;

- la pozitia nr. 25, coloana 6 va avea următorul cuprins: “48.999,71”;

- la pozitia nr. 26, coloana 6 va avea următorul cuprins: “120.999,75”;

- la pozitia nr. 27, coloana 6 va avea următorul cuprins: “32.999,45”;

- la pozitia nr. 28, coloana 6 va avea următorul cuprins: “65.999,65”;

- la pozitia nr. 29, coloana 6 va avea următorul cuprins: “32.999,45”;

- la pozitia nr. 30, coloana 6 va avea următorul cuprins: “76.999,98”;

- la pozitia nr. 31, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1750/22, L = 0,14 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “164.999,52”;

- la pozitia nr. 32, coloana 6 va avea următorul cuprins: “202.999,66”;

- la pozitia nr. 33, coloana 6 va avea următorul cuprins: “114.999,37”;

- la pozitia nr. 34, coloana 6 va avea următorul cuprins: “87.999,54”;

- la pozitia nr. 35, coloana 6 va avea următorul cuprins: “158.999,89”;

- la pozitia nr. 36, coloana 6 va avea următorul cuprins: “912.999,40”;

- la pozitia nr. 37, coloana 6 va avea următorul cuprins: “98.999,86”;


- la pozitia nr. 38, coloana 6 va avea următorul cuprins: “114.999,37”;

- la pozitia nr. 39, coloana 6 va avea următorul cuprins: “120.999,75”;

- la pozitia nr. 40, coloana 6 va avea următorul cuprins: “32.999,45”;

- la pozitia nr. 41, coloana 6 va avea următorul cuprins: “252.999,82”;

- la pozitia nr. 42, coloana 6 va avea următorul cuprins: “263.999,38”;

- la pozitia nr. 43, coloana 6 va avea următorul cuprins: “296.999,59”;

- la pozitia nr. 44, coloana 6 va avea următorul cuprins: “411.999,97”;

- la pozitia nr. 45, coloana 6 va avea următorul cuprins: “252.999,82”;

- la pozitia nr. 46, coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.198.999,42”;

- la pozitia nr. 47, coloana 6 va avea următorul cuprins: “44.999,52”;

- la pozitia nr. 48, coloana 6 va avea următorul cuprins: “659.999,92”;

- la pozitia nr. 49, coloana 6 va avea următorul cuprins: “54.999,78”;

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “312.999,98”;

- la pozitia nr. 51, coloana 6 va avea următorul cuprins: “98.999,86”;

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 870, L= 0,18 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “389.999,82”;

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “620.000,07”;

- la pozitia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Henri Coandă (str. DCA- Pestis)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 653, L = 0,17 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “37.999,86”;

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “44.999,96”;

- la pozitia nr. 56, coloana 6 va avea următorul cuprins: “44.999,46”;

- la pozitia nr. 57, coloana 6 va avea următorul cuprins: “19.999,76”;

- la pozitia nr. 58, coloana 6 va avea următorul cuprins: “14.999,82”;

- la pozitia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “39.999,52”;

- la pozitia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “44.999,46”;

- la pozitia nr. 61, coloana 6 va avea următorul cuprins: “19.999,76”;

- la pozitia nr. 62, coloana 6 va avea următorul cuprins: “14.999,82”;

- la pozitia nr. 63, coloana 6 va avea următorul cuprins: “9.999,88”;

- la pozitia nr. 64, coloana 6 va avea următorul cuprins: “44.999,46”;

- la pozitia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “49.999,40”;

- la pozitia nr. 66, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Nr. 173-180, L = 0,60 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “27.999,51”;

- la pozitia nr. 67, coloana 6 va avea următorul cuprins: “19.999,76”;

- la pozitia nr. 68, coloana 6 va avea următorul cuprins: “24.000,01”;

- la pozitia nr. 69, coloana 6 va avea următorul cuprins: “19.999,76”;

- la pozitia nr. 70, coloana 6 va avea următorul cuprins: “11.999,65”;

- la pozitia nr. 71, coloana 6 va avea următorul cuprins: “19.999,78”;

- la pozitia nr. 72, coloana 6 va avea următorul cuprins: “8.000,13”;

- la pozitia nr. 73, coloana 4 va avea următorul cuprins: “L = 0,32 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “16.999,73”;

- la pozitia nr. 74, coloana 6 va avea următorul cuprins: “13.999,68”;

- la pozitia nr. 75, coloana 6 va avea următorul cuprins: “13.999,68”;

- la pozitia nr. 76, coloana 6 va avea următorul cuprins: “40.999,58”;

- la pozitia nr. 77, coloana 6 va avea următorul cuprins: “11.000,18”;

- la pozitia nr. 78, coloana 6 va avea următorul cuprins: “8.999,60”;

- la pozitia nr. 79, coloana 6 va avea următorul cuprins: “11.999,65”;

- la pozitia nr. 80, coloana 6 va avea următorul cuprins: “8.000,07”;

- la pozitia nr. 81, coloana 6 va avea următorul cuprins: “18.999,90”;

- la pozitia nr. 82, coloana 6 va avea următorul cuprins: “18.999,90”;

- la pozitia nr. 83, coloana 6 va avea următorul cuprins: “15.999,72”;

- la pozitia nr. 84, coloana 6 va avea următorul cuprins: “7.000,00”;

- la pozitia nr. 85, coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.000,36”;

- la pozitia nr. 86, coloana 6 va avea următorul cuprins: “7.000,00”;

- la pozitia nr. 87, coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.000,36”;

- la pozitia nr. 88, coloana 4 va avea următorul cuprins: “L=1,0 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “53.999,73”;

- la pozitia nr. 89, coloana 6 va avea următorul cuprins: “13.999,92”;

- la pozitia nr. 90, coloana 6 va avea următorul cuprins: “7.999,80”;

- la pozitia nr. 91, coloana 4 va avea următorul cuprins: “L = 1,16 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “63.000,05”;

- la pozitia nr. 92, coloana 6 va avea următorul cuprins: “15.999,87”;

- la pozitia nr. 93, coloana 6 va avea următorul cuprins: “20.000,04”;

- la pozitia nr. 94, coloana 6 va avea următorul cuprins: “11.000,00”;

- la pozitia nr. 95, coloana 6 va avea următorul cuprins: “9.000,05”;

- la pozitia nr. 96, coloana 6 va avea următorul cuprins: “15.999,81”;

- la pozitia nr. 97, coloana 6 va avea următorul cuprins: “69.000,17”;

- la pozitia nr. 98, coloana 6 va avea următorul cuprins: “16.999,93”;


- la pozitia nr. 99, coloana 6 va avea următorul cuprins: “11.000,06”;

- la pozitia nr. 100, coloana 6 va avea următorul cuprins: “11.999,75”;

- la pozitia nr. 101, coloana 6 va avea următorul cuprins: “25.999,89”;

- la pozitia nr. 102, coloana 6 va avea următorul cuprins: “27.000,04”;

- la pozitia nr. 103, coloana 6 va avea următorul cuprins: “25.000,01”;

- la pozitia nr. 104, coloana 6 va avea următorul cuprins: “117.999,93”;

- la pozitia nr. 105, coloana 6 va avea următorul cuprins: “39.999,81”;

- la pozitia nr. 106, coloana 6 va avea următorul cuprins: “4.999,87”;

- la pozitia nr. 107, coloana 6 va avea următorul cuprins: “15.000,12”;

- la pozitia nr. 108, coloana 6 va avea următorul cuprins: “82.999,87”;

- la pozitia nr. 109, coloana 6 va avea următorul cuprins: “9.999,94”;

- la pozitia nr. 110, coloana 6 va avea următorul cuprins: “204.000,06”;

- la pozitia nr. 111, coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.000,36”;

- la pozitia nr. 112, coloana 6 va avea următorul cuprins: “9.999,94”;

- la pozitia nr. 113, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Pădurea Neagră, pompă L 100-200 - Q50, 50, 15/3000; pompă L 65-196, Q20, H50, 11/3000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.187,4”;

- la pozitia nr. 114, coloana 6 va avea următorul cuprins: “33,3”;

- la pozitia nr. 115, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Put colector (bazin)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “78,7”;

- la pozitia nr. 116, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Pădurea Neagră (2 bucăti)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.233,5”;

- la pozitia nr. 117, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.8.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “17.824,6”;

- la pozitia nr. 118, coloana 6 va avea următorul cuprins: “8.687,1”;

- la pozitia nr. 119, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea aductiune”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Pădurea Neagră, L - 690 m, Φ 200 mm - tub beton; L- 150 m, Φ 150 mm - otel”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1957, 1984”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “419,1”;

- la pozitia nr. 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea distributie apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Pădurea Neagră, retea L - 490 m, Φ 50 mm - otel, retea L - 110 m, Φ 80 mm - otel, retea L - 100 m, Φ 35 mm - otel, retea L- 120 m, Φ 25 mm - otel, retea L - 180 m, Φ 50 mm - PEHD, retea L - 80 m, Φ 40 mm - PEHD, retea L - 320 m, Φ 32 mm - PEHD, retea L - 120 m, Φ 25 mm - PEHD, retea L - 620 m, Φ 125 mm - otel, retea L - 1.180 m, Φ 100 mm - otel”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1983, 1983, 1983, 1983, 2005, 2005, 2004, 2004, 1965, 1965”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.301,20”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 121, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Alesd: pompa Sadu 100, 37/3000 = 1; pompa Sadu 100, 30/3000= 1; pompa Sadu 100, 45/3000 = 1; pompa SP 125-3A, 26/3000 = 1,P1; pompa SP 125-3A, 26/3000 = 1, P2; pompa SP 125-3A, 26/3000 = 1 P3; convertizor frecventa VLT 6062; convertizor frecventa VLT 6042; tablou electric cd. SOFTSTARTER; camera de colectare (reziduuri beton, h - 6,8); pompe de clorinare CMS EXT 0720 FP; pompe de clorinare CMS EXT 0720 FP”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1970, 1970, 1970, 2001, 2002, 2004, 2001, 2004, 2002, 1970, 2002, 2002”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “22.283,00”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 122, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 121.”;

- la pozitia nr. 123, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Alesd: L = 1.307 ml cu 26 de cămine 0 300/ 0 400”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1973”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “69.900,60”;

- la pozitia nr. 124, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 123.”;

- la pozitia nr. 125, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 123.”;

- la pozitia nr. 126, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 121.”;

- la pozitia nr. 127, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 121.”;

- la pozitia nr. 128, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Alesd - acces până la poarta N si V”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “36,50”;

- la pozitia nr. 129, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 128.”;

- la pozitia nr. 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum Uzina de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Alesd - în interior uzină”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “308,60”;

- la pozitia nr. 131, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 130.”;

- la pozitia nr. 132, coloana 3 va avea următorul cuprins: “împrejmuire dren captare”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Alesd - împrejmuire zonă protectie sanitară”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “74.075,50”;

- la pozitia nr. 133, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 132.”;

- la pozitia nr. 134, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 132.”;

- la pozitia nr. 135, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Alesd - latura sudică dren captare”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “79.904,60”;

- la pozitia nr. 136, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 135.”;

- la pozitia nr. 137, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Alesd - 3 bucăti: o latură nordică, o latură sudică, o latură vestică”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “32,50”;

- la pozitia nr. 138, coloana 6 va avea următorul cuprins: “948,60”;

- la pozitia nr. 139, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Alesd - mal drept Cris/dren”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “110.526,70”;

- la pozitia nr. 140, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 139.”;

- la pozitia nr. 141, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.11.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “660,50”;


- la pozitia nr. 142, coloana 6 va avea următorul cuprins: “280,80”;

- la pozitia nr. 143, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 138.”;

- la pozitia nr. 144, coloana 6 va avea următorul cuprins: “313,1”;

- la pozitia nr. 145, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 132.”;

- la pozitia nr. 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: “priza de captare + dig”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Pădurea Neagră, mal drept pârâul Bistra”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “21.166,40”;

- la pozitia nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Rezervoare de înmagazinare”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Deal Pestis - 2 bucăti x 150 mc”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “20.232,60”;

- la pozitia nr. 148, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Rezervoare de înmagazinare”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “29.900,40”;

- la pozitia nr. 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren aferent rezervoarelor si împrejmuire”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Deal Pestis, identificat sub nr. top. 1535 Pestis cu cota de 1.336/62.544 mp, nr. top. 1674 Pestis cu o cotă de 130/7.266 mp, nr. top. 580 Alesd cu cota de 150/637 mp, nr. top. 594 Alesd cu cota de 234/931 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “23.000”;

- la pozitia nr. 150, coloana 6 va avea următorul cuprins: “190,90”;

- la pozitia nr. 151, coloana 6 va avea următorul cuprins: “277,30”;

- la pozitia nr. 152, coloana 6 va avea următorul cuprins: “420,20”;

- la pozitia nr. 153, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.5.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Uzina de apă Pădurea Neagră, nr. top. 930 cu suprafata de 882 mp si nr. top. 945/3 cu suprafata de 1.706 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “50.000,00”;

- la pozitia nr. 154, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.5.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.849.133,00”;

- la pozitia nr. 155, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Conductă aductiune”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Subtraversare E.60, legătură statie - pompe - bazine - L = 1.950 m, Φ 250 mm - otel, L = 50 m, Φ 200 mm - fontă”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “34.998,00”;

- la pozitia nr. 157, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 155.”;

- la pozitia nr. 158, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 155.”;

- la pozitia nr. 163, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cartierul Soimul: L = 455 m, Φ 160 mm, PEHD; L = 360 m, Φ 140 mm, PEHD; L = 340 m, Φ 110 mm, PEHD; L = 280 m, Φ 63 mm, PEHD; L = 70 m, Φ 40 mm, PEHD; L = 200 m, Φ 90 mm, otel; L= 105 m, Φ 100 mm, otel; L = 125 m, Φ 50 mm, otel; L = 120 m, Φ 150 mm, azbest; L = 80 m, Φ 100 mm, azbest”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 1984, 1971, 1972, 1972, 1972”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “33.260,30”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 164, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Dâmbovitei: L = 175 m, Φ 100 mm, azbest, strada Bucegi: L = 175 m, Φ 100 mm, azbest, strada Husia: L = 65 m, Φ 50 mm, otel, L = 50 m, Φ 25 mm, otel, strada Avram lancu: L = 40 m, Φ 200 mm, otel, L = 360 m, 0200 mm, PEHD, L = 20 m, Φ 100 mm, otel, Strada Salcâmilor: L = 275 m, Φ 100 mm, azbest”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1979, 1971, 1989, 1989, 1979, 2004, 1979, 1984”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “18.917,50”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada 1 Decembrie: L = 680 m, Φ 100 mm, otel, L = 120 m, Φ 90 mm, otel, L = 70 m, Φ 50 mm, otel, L = 110 m, Φ 35 mm, otel, L= 160 m, Φ 100 mm, azbest, Strada Crinului: L= 170 m, Φ 50 mm, otel, L = 80 m, Φ 35 mm, otel, strada Horea: L = 240, Φ 100 mm, azbest, L = 60 m, Φ 35 mm, otel, strada Mihail Sadoveanu: L = 275 m, Φ 100 mm, azbest, strada Arena Sportivă: L = 195 m, Φ 100 mm, azbest, L = 80 m, Φ 50 mm, otel, L = 53 m, Φ 25 mm, otel, strada Piata Unirii, L = 240 m, Φ 150 mm, otel, L = 210 m, Φ 100 mm, otel, L = 100 m, Φ 63 mm, PEHD, L = 60 m, Φ 40 mm, PEHD”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1971, 1971, 1971, 1971, 1985, 1989, 1994, 1989, 1994, 1994, 1989, 1989, 1990, 1979, 1979, 2004, 2004”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “2.370,90;

- la pozitia nr. 166, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Closca, subtraversare E 60: L = 330 m, Φ 100 mm, azbest, strada Mihai Viteazul: L = 60 m, Φ 5 mm, otel, Strada Plopilor: L = 60 m, Φ 100 mm, otel, L = 240 m, Φ 100 mm, azbest, Strada Pârâului: L = 130 m, Φ 50 mm, otel, L= 120 m, Φ 100 mm, azbest, strada Crisul Repede: L = 220m, Φ 100 mm, azbest, strada Crisan: L= 175 m, Φ 100 mm, azbest, L = 135 m, Φ 35 mm, otel, strada 1 Mai: L = 205 m, Φ 100 mm, azbest”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1971, 1989, 1989, 1984, 1989, 1984, 1984, 1984, 1989, 1984”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “18.074,70”;

- la pozitia nr. 167, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Conductă apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei I (principală): L = 180 m, Φ 150 mm, azbest, L = 160 m, Φ 100 mm, azbest, L = 200 m, Φ 100 mm, fontă, L = 60 m, Φ 90 mm, otel”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1972, 1972, 1972, 1984”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.912,60”;

- la pozitia nr. 168, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 163.”;

- la pozitia nr. 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Rândunicii: L = 160 m, Φ 100 mm, azbest; strada Nicolae Bălcescu: L = 150 m, Φ 100 mm, azbest, strada Mihai Eminescu: L = 280 m, Φ 100 mm, azbest, L = 240 m, Φ 100 mm, azbest, Strada Morii: L = 85 m, Φ 100 mm, azbest, Strada Viitorului: L = 220 m, Φ 100 mm, PEHD, strada Richter Karoly: L = 600 m, Φ 100 mm, PEHD, L = 200 m, Φ 50 mm, PEHD, Strada Victoriei: L = 50 m, Φ 25 mm, otel”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1989, 1984, 1989, 1989, 2005, 2005, 2005, 1991”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “10.807,40”;

- la pozitia nr. 170, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Mioritei: L = 110 m, Φ 100 mm, azbest, Strada Trandafirilor: L = 70 m, Φ 25 mm, otel, Strada Nufărului: L = 110 m, Φ 50 mm, otel, Strada Visinului: L = 280 m, Φ 90 mm, PEHD, strada Lunca Grisului: L = 380 m, Φ 100 mm, azbest, L = 40 m, Φ 50 mm, PEHD, strada George Cosbuc: L = 80 m, Φ 100 mm, azbest, L = 60 m, Φ 35 mm, otel”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1989, 1991, 1991,2004, 1989, 1999, 1989, 1989”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.054,90”;

- la pozitia nr. 171, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cartierul Soimul - 71 de bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “7.908,30”;

- la pozitia nr. 172, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 163.”;

- la pozitia nr. 173, coloana 3, va avea următorul cuprins: “Retea apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Florilor: L = 260 m, Φ 250 mm, otel, L = 200 m, Φ 156 mm, otel, L= 100 m, Φ 100 mm, azbest, Strada Castanilor: L = 160 m, Φ 40 mm, PEHD, L = 120 m, Φ 32 mm, PEHD, Strada Teiului: L = 225 m, Φ 150 mm, otel, Strada Lalelelor: L= 110 m, Φ 50 mm, otel, Strada Târgului:! = 110 m, Φ 25 mm, otel, L = 90 m, Φ 63 mm, PEHD, L = 70 m, Φ 40 mm, PEHD”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1971, 1971, 1984, 2008, 2008, 1979, 1979, 1979, 2006, 2006”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.322,90”;

- la pozitia nr. 174, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 120.”;

- la pozitia nr. 175, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei - 36 bucăti, strada Mihai Viteazul - 11 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “5.235,00”;

- la pozitia nr. 176, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea publică”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Crisul Repede - 16 bucăti, strada Mihai Eminescu - 11 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.315,80”;

- la pozitia nr. 177, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea publică”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada 1 Decembrie - 81 de bucăti, strada Mihail Sadoveanu - 6 bucăti, Strada Mioritei - 14 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “51,60”;

- la pozitia nr. 178, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea publică”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada 1 Mai - 7 bucăti, Strada Morii- 6 bucăti; strada N. Bălcescu - 17 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.684,20”;

- la pozitia nr. 179, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea publică”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Crisan - 29 de bucăti, Strada Nucului - 24 de bucăti, Strada Nufărului - 9 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “7.614,10”;

- la pozitia nr. 180, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea publică”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Avram lancu - 25 de bucăti, strada Obor - 179 de bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “25.052,80”;

- la pozitia nr. 181, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea publică”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Bartok Bela - 12 bucăti, Strada Pârâului - 30 de bucăti, Strada Plopilor - 19 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “7.491,30”;

- la pozitia nr. 182, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea publică”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Bobâlna - 116 bucăti, strada Piata Unirii - 28 de bucăti, Strada Rândunicii - 28 de bucăti, Strada Răsăritului - 2 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “21.368,60”;

- la pozitia nr. 183, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea publică”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Bucegi - 59 de bucăti, Strada Salcâmilor - 32 de bucăti, strada T. Vladimirescu - 88 de bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “22.493,90”;

- la pozitia nr. 184, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea publică”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Castanilor - 14 bucăti, Strada Teiului - 15 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.727,10”;

- la pozitia nr. 185, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Bobâlna: L = 90 m, Φ 150 mm otel, L = 120 m, Φ 100 mm otel, L = 90 m, Φ 50 mm otel, L = 140 m, Φ 35 mm otel, L = 130 m, Φ 25 mm otel, L = 260 m, Φ 160 mm PEHD, L = 170 m, Φ 100 mm PEHD, L = 610 m, Φ 100 mm azbest”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2004, 1979, 1989, 1984, 1984, 2004, 2005, 1979”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “12.292,90”; iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 186, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Closca - 35 de bucăti, Strada Trandafirului - 7 bucăti, Strada Victoriei - 10 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “6.386,00”;

- la pozitia nr. 187, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Crinului - 31 de bucăti, Strada Viilor - 69 de bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “13.423,20”;

- la pozitia nr. 189, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”; coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransament la retea apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Arena Sportivă - 21 de bucăti, Strada Viitorului - 8 bucăti, Strada Lalelelor - 7 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “4.832,40”;

- la pozitia nr. 191, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Tudor Vladimirescu: L = 860 m, Φ 100 mm azbest, L = 120 m, Φ 100 mm otel, L = 70 m, Φ 50 mm otel, L = 70 m, Φ 35 mm otel, L = 95 m, Φ 63 mm PEHD, L = 130m, Φ 40 mm PEHD”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1981, 1989, 1994, 1979, 2004, 2004”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “872,80”; iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 192, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Nucului: L = 460 m, Φ 90 mm PEHD, L = 65 m, Φ 100 mm azbest, L = 150 m, Φ 35 mm otel; strada G. E. Palade: L = 500 m, Φ 50 mm otel; strada Ady Endre: L = 75 m, Φ 100 mm azbest, L = 160 m, Φ 35 mm otel, L = 100 m, Φ 50 mm otel, L = 70 m, Φ 50 mm PEHD; strada H. Coandă: L = 16 m, Φ 35 mm, otel”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2002, 1981, 1994, 1983, 1989, 1994, 1994, 2008, 1989”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “5.261,20”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 193, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Viilor: L = 770 m, Φ 100 mm azbest, L = 190 m, Φ 80 mm otel; strada Bartok Bela: L = 50 m, Φ 25 mm otel, L = 60 m, Φ 32 mm PEHD, strada I. Ratiu: L = 220 m, Φ 63/50 mm, PEHD, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1981, 1991, 2001, 2002, 2006”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.559,80”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 194, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransament la retea apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Dâmbovitei - 23 de bucăti, străzile Visinului si I. Ratiu - 21 de bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “6.031,90”;

- la pozitia nr. 195, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransament la retea apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Florilor- 23 de bucăti, strada Curte Cris - 17 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “5.597,80”;

- la pozitia nr. 196, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 191.”;

- la pozitia nr. 197, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 167.”;

- la pozitia nr. 198, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Conductă de apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Obor Alesd: L = 400 m, Φ 150 mm azbest, L = 320 m, Φ 100 mm azbest, L = 320 m, Φ 32 mm PEHD, L = 120 m, Φ 50 mm PVC, L = 160 m, Φ 35 mm otel, L = 120 m, Φ 80 mm otel”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1989, 1980, 2004, 1992, 1990, 1990”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “2.225,80”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 199, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea apă”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada G. Cosbuc - 10 bucăti; Strada Târgului - 4 bucăti”;

- la pozitia nr. 200, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 163.”;

- la pozitia nr. 201, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Retea alimentare cu apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei II: L = 390 m, Φ 100 mm azbest, L = 50 m, Φ 80 mm otel, L = 200 m, Φ 50 mm otel”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1980, 1989, 1989”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “69,80”;

- la pozitia nr. 202, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 120.”;

- la pozitia nr. 203, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Horea - 29 de bucăti, strada Richter Karoly - 7 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “5.243,60”;

- la pozitia nr. 204, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 165.”;

- la pozitia nr. 205, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransament la retea apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Husia - 8 bucăti, strada Lunca Crisului - 28 de bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “5.346,40”;

- la pozitia nr. 206, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.15.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bransamente la retea apă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “localitatea Pestis - 63 de bucăti, localitatea Pădurea Neagră - 114 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “26.792,10”;

- la pozitia nr. 207, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Statia de epurare”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Statia de epurare Alesd: grătar si canal de evacuare, statie pompe recirculare nămol 1 bucată, statie pompe ape uzate/colectorul nr. 2-1 bucată, grup motor suflante, pod raclor/decantor suflante - 2 bucăti, transformator sudură, grătar 2 compartimente, debitmetru Parchall cu cheie limnimetrică, canal evacuare emisar, clădire laborator si grup social, teren statie epurare - nr. cadastral 100928, cu suprafata de 8.130 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1974, 1997, 1983, 1980, 1983, 1980, 1983, 1983, 1974, 1971, 1983”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “170.000,00”;

- la pozitia nr. 209, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.13.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.489,40”;

- la pozitia nr. 210, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Decantor Inmhoff”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Statia de epurare Alesd - 5 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “153.071,60”;

- la pozitia nr. 211, coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.508,40”;

- la pozitia nr. 212, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Împrejmuire cu sârmă ghimpată, stâlpi din beton”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 211.”;

- la pozitia nr. 213, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 210.”;

- la pozitia nr. 215, coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.407,80”;

- la pozitia nr. 216, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum pietruit pentru acces la statia de epurare (str. George Emil Palade)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Statia de epurare Alesd, L = 490 ml”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “7.258,60”;

- la pozitia nr. 217, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Statia de epurare Alesd - 3 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “10.625,20”;

- la pozitia nr. 218, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 207.”;

- la pozitia nr. 220, coloana 6 va avea următorul cuprins: “4.754,40”;

- la pozitia nr. 221, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 210.”;

- la pozitia nr. 222, coloana 6 va avea următorul cuprins: “35.562,30”;

- la pozitia nr. 223, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 209.”;

- la pozitia nr. 224, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Statia de pompare nr. 1/nămol - 1 bucată”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “387,60”;

- la pozitia nr. 225, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Statia de pompare nr. 2/drenaj - 1 bucată”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “636,80”;

- la pozitia nr. 226, coloana 6 va avea următorul cuprins: “12.587,50”;

- la pozitia nr. 229, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cartierul Soimul: L = 420 m, Φ 300 mm tub beton, L = 590 m, Φ 250 mm tub beton, L = 390 m, Φ 200 mm tub beton, L = 170 m, Φ 150 mm tub beton, L = 165 m, Φ 250 mm PVC - KG, L = 90 m, Φ 200 mm PVC - KG, L = 60 m, Φ 100 mm otel”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1971, 1982, 1983, 1983, 2002, 2004, 1997”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “45.435,60”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 230, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada M. Eminescu: L = 320 m, Φ 300 mm tub beton, Strada Nucului: L = 360 m, Φ 300 mm tub beton, Strada 1 Mai: L = 160 m, Φ 200 mm tub beton, strada Crisan: L = 290 m, Φ 200 mm tub beton, strada N. Bălcescu: L = 175 m, Φ 200 mm tub beton, Strada 1 Decembrie: L = 390 m, Φ 300 mm tub beton, L = 130 m, Φ 200 mm tub beton, L = 110 m, Φ 200 mm tub beton, L = 180 m, Φ 250 mm tub beton, L = 110 m, Φ 200 mm PVC - KG, Strada Salcâmilor: L = 250 m, Φ 250 mm tub beton, strada Bucegi: L = 120 m, Φ 200 mm tub beton, L = 490 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Crinului: L = 250 m, Φ 250 mm tub beton, strada Closca: L = 305 m, Φ 250 mm tub beton, strada Horea: L = 370 m, Φ 300 mm tub beton, strada M. Sadoveanu: L = 45 m, Φ 200 mm tub beton, Strada Viilor: L = 860 m, Φ 250 mm tub beton, strada Husia: L = 60 m, Φ 200 mm tub beton, Strada Nucului/1 Decembrie: L = 320 m, Φ 300 mm tub beton, strada Arena Sportivă: L = 420 m, Φ 250 mm tub beton, strada Lunca Crisului: L = 560 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Morii: L = 100 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Viitorului: L = 220 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Răsăritului: L = 170 m, Φ 200 mm tub beton, Strada Victoriei: L = 70 m, Φ 200 mm tub beton, Strada Trandafirului: L = 65 m, Φ 200 mm tub beton, strada Bobâlna: L = 210 m, Φ 200 mm tub beton, L = 150 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Viitorului - Henri Coandă: L = 240 m, Φ 200 mm PVC - KG, strada Henri Coandă: L = 260 m, Φ 200 mm PVC - KG, strada Henri Coandă - Richter Karoly: L = 280 m, Φ 150 mm tub beton, strada Richter Karoly: L = 180 m, Φ 150 mm PVC - KG, strada Bartok Bela: L = 410 m, Φ 300 mm PVC - KG, strada G. E. Palade: L = 410 m, Φ 400 mm tub beton, strada T Vladimirescu: L = 295 m, Φ 400 mm tub beton, L = 190 m, Φ 300 mm tub beton, L = 240 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Ciocârliei II (sud): L = 220 m, Φ 250 mm tub beton, L = 110 m, Φ 300 mm tub beton, L = 300 m, Φ 200 mm tub beton, Strada Visinului: L = 225 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Oborului: L = 290 m, Φ 250 mm tub beton, L = 195 m, Φ 85 mm tub beton, strada Ion Ratiu: L = 280 m, Φ 200 mm PVC - KG, strada Crisul Repede: L = 230 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Pârâului: L = 210 m, Φ 250 mm tub beton, L = 200 m, Φ 200 mm tub beton, strada George Cosbuc: L = 150 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Castanilor: L = 90 m, Φ 200 mm tub beton, strada Piata Unirii: L = 160 m, Φ 250 mm tub beton, L = 110 m, Φ 200 mm tub beton, Strada Mioritei: L = 160 m, Φ 200 mm tub beton, Strada Rândunicii: L = 140 m, Φ 200 mm tub beton, Strada Teiului: L = 260 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Dâmbovitei: L = 310 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Plopilor: L = 170 m, Φ 200 mm tub beton, strada Ady Endre: L = 610 m, Φ 250 mm tub beton, strada Avram lancu: L = 300 m, Φ 250 mm tub beton, Strada Florilor: L = 230 m, Φ 200 mm tub beton, Strada Lalelelor: L = 100 m, Φ 200 mm tub beton, Strada Târgului: L = 230 m, Φ 200 mm tub beton”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 2001, 1998, 1984, 2002, 1997, 1998, 1984, 1998, 1998, 1997, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1984, 2005, 2005, 1989, 2005, 2005, 1997, 1997, 1984, 1997, 1984, 1984, 1985, 1997, 1997, 1997, 2006, 1984, 1984, 1983, 1984, 1989, 1984, 1984, 1989, 1997, 1984, 1984, 1983, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “104.333,00”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al orasului Alesd, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 62/1999 si nr. 186/2009”;

- la pozitia nr. 231, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 229.”;

- la pozitia nr. 232, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Canal colector Str. Ciocârliei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Canalizare: L = 350 m, Φ 300 mm tub beton, L = 140 m, Φ 250 mm tub beton, L = 235 m, Φ 250 mm tub beton, L = 200 m, Φ 125 mm tub beton”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1983, 1983, 1997, 1985”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “43.652,40”;

- la pozitia nr. 233, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 232.”;

- la pozitia nr. 234, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Racord cartierul Soimul”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Canalizare - 72”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “466,20”;

- la pozitia nr. 235, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 236, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 237, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 238, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 239, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 240, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 241, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 242, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 243, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 244, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 245, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 246, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 247, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 248, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 249, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 250, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 251, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 252, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 253, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 234.”;

- la pozitia nr. 254, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Racorduri străzi Alesd”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada 1 Decembrie - 46, Strada 1 Mai - 6, strada Arena Sportivă - 12, strada Avram lancu - 17, strada Bartok Bela - 13, strada Bobâlna - 34, strada M. Viteazul - 10, Strada Castanilor - 4, Strada Ciocârliei - 35, strada Closca - 30, Strada Crinului - 22, strada Crisan - 24, strada Crisul Repede - 13, Strada Dâmbovitei - 21, Strada Florilor- 14”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “391,30”;

- la pozitia nr. 255, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada G. Cosbuc - 10, strada Horea - 23, strada Husia - 5, strada Lunca Crisului - 23, strada Bucegi - 45, strada M. Eminescu - 26, strada M. Sadoveanu - 5, Strada Mioritei - 13, Strada Morii - 4, strada N. Bălcescu -11, Strada Nucului - 17, Strada Nufărului - 7, strada Obor- 16, Strada Pârâului - 23, Strada Plopilor - 16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “418,00”;

- la pozitia nr. 256, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Piata Unirii - 20, Strada Rândunicii - 16, Strada Răsăritului - 1, Strada Salcâmilor - 23, strada T. Vladimirescu - 41, Strada Teiului - 8, Strada Trandafirului - 6, Strada Victoriei - 6, Strada Viilor - 52, Strada Viitorului - 8, străzile Visinului si I. Ratiu - 6, Strada Lalelelor - 7, Strada Târgului - 4, strada Richter Karoly - 6, localitatea Pădurea Neagră - 50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “22,30”;

- la pozitia nr. 257, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cartier bloc 2: L = 490 m, Φ 250 mm tub beton, L = 55 m, Φ 200 mm otel, L = 150 m, Φ 200 mm tub beton, L = 60 m, Φ 150 mm tub beton”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1969, 1969”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “7.017,80”;


- la pozitia nr. 258, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 257.”;

- la pozitia nr. 259, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 257.”;

- la pozitia nr. 260, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Principală (cartier blocuri - statie epurare): L = 720 m, Φ 300 mm tub beton, L = 640 m, Φ 250 mm tub beton, L = 70 m, Φ 200 mm tub beton, L = 60 m, Φ 300 mm otel, L = 30 m, Φ 250 mm PVC - KG”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1966, 1966, 1983, 1966, 2002”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “6.017,40”;

- la pozitia nr. 261, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cartier blocl: L = 360 m, Φ 250 mm tub beton, L = 50 m, Φ 200 mm otel, L = 210 m, Φ 200 mm tub beton, L = 140 m, Φ 150 mm tub beton”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “774,30”;

- la pozitia nr. 262, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pădurea Neagră: - grătar mecanic 1 bucată, debitmetru Prachall 1 bucată, decantor Imhoff 1 bucată, statie pompe 1 bucată, turnuri biofiltru 2 bucăti, decantor secundar 1 bucată, pat uscare nămol 50 mp 1 bucată, statie clorinare 1 bucată, clădire grup social, împrejmuire statie, canal evacuare emisar: L = 40 ml, Φ 300, suprafată teren statie epurare”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1958, 1958, 1958, 1983, 1958, 1958, 1958, 1958, 1983, 1983, 1958”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “11.421,30”;

- la pozitia nr. 276, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Bobâlna nr. 23, suprafată = 5.305 mp, nr. cadastral 1179”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “393.235,50”;

- la pozitia nr. 277, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piata de animale (Birou administratie)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Lângă podul peste Crisul Repede, suprafată construită = 38 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “90.870,00”;

- la pozitia nr. 278, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “45.217,50”;

- la pozitia nr. 279, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “70.720,61”;

- la pozitia nr. 280, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “44.780,62”;

- la pozitia nr. 281, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cartierul Soimul, suprafată = 1.288 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “67.826,25”;

- la pozitia nr. 282, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Piata Unirii, suprafată = 152 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “7-559,65”;

- la pozitia nr. 283, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Primărie, suprafată = 25 mp, nr. topo 132/1, CF nr. 4556 Alesd”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “461,60”;

- la pozitia nr. 284, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Lângă Scoala cu clasele I-VIII «Constantin Serban», Alesd, suprafată = 1.136 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “7.615,97”;

- la pozitia nr. 285, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “115.998,57”;

- la pozitia nr. 286, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “74.952,92”;

- la pozitia nr. 287, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “2.522,99”;

- la pozitia nr. 288, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.10.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “9.232,02”;

- la pozitia nr. 289, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.440.682,20”;

- la pozitia nr. 290, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “561.380,20”;

- la pozitia nr. 292, coloana 6 va avea următorul cuprins: “629.841,20”;

- la pozitia nr. 293, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Semafoare galben intermitent Alesd, 3 bucăti”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “D.N.E. 60, Strada Ciocârliei, Scoala Generală 3 bucăti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.276,00”;

- la pozitia nr. 294, coloana 6 va avea următorul cuprins: “10.044,00”;

- la pozitia nr. 295, coloana 6 va avea următorul cuprins: “384.482,20”;

- la pozitia nr. 296, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cimitir Alesd, suprafată = 50 mp, platforma = 144 mp, zid de sprijin = 40 ml”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “105.943,20”;

- la pozitia nr. 297, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tinăud nr. 80, nr. topo. 108 si 105, suprafată construită 1 = 214 mp- corp principal, suprafată construită 2 = 27 mp - magazie”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “195.824,00”;

- la pozitia nr. 298, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Bobâlna nr. 8, nr. cadastral 230, suprafată = 1.215 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “2.206.305,00”;

- la pozitia nr. 299, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pestis nr. 50, nr. cadastral 886, suprafată construită = 172 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “78.329,60”;

- la pozitia nr. 300, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire scoală cu 12 săli de clasă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Colegiul Tehnic «Al. Roman» Alesd, Strada Ciocârliei nr. 8 Alesd, clădire corp principal, nr. cadastrale 296, 297 si 298, suprafată construită 1 = 890 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.773.004,60”;

- la pozitia nr. 301, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire scoală”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII «Constantin Serban» Alesd - local II, Strada Ciocârliei nr. 8 Alesd, nr. cadastral 298, suprafată construită 3 = 593 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.838.103,40”;

- la pozitia nr. 302, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei nr. 8, Alesd, nr. cadastral 298, suprafată construită 4 = 626 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.082.767,40”;

- la pozitia nr. 303, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei nr. 8, Alesd, nr. cadastral 297, suprafată construită 2 = 566 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “763.433,40”;

- la pozitia nr. 304, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei nr. 8, Alesd, nr. cadastral 297, suprafată construită 4 = 612 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “544.278,80”;

- la pozitia nr. 305, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei nr. 8, Alesd, nr. cadastral 297, suprafată construită 3 = 269 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “909.468,80”;

- la pozitia nr. 306, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Atelier scoală + scoala de arte si meserii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei nr. 8, Alesd, corp vechi: nr. cadastral 296, suprafată construită 2 = 784 mp, corp nou: 116 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.591.180,00”;

- la pozitia nr. 307, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei nr. 8, Alesd, nr. cadastral 298, suprafată construită 4 = 334 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “297.361,80”;


- la pozitia nr. 308, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cămin C.L.A. nr. 1”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei nr. 8, Alesd, nr. cadastral 297, suprafată construită = 608 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “426.960,40”;

- la pozitia nr. 309, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei nr. 8, Alesd, nr. cadastral 297, suprafată construită 1 = 608 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “248.978,60”;

- la pozitia nr. 310, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.6.8.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “40.587,18”;

- la pozitia nr. 311, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.6.8.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei nr. 8, Alesd, nr. cadastral 297, suprafată construită 3 = 8 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “96.052,60”;

- la pozitia nr. 312, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 314.”;

- la pozitia nr. 313, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Valoarea este inclusă la pozitia nr. 314.”;

- la pozitia nr. 314, coloana 6 va avea următorul cuprins: “131.578,00”;

- la pozitia nr. 315, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.9.2.2.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “263.220,26”;

- la pozitia nr. 316, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.8.4.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “155.288,94”;

- la pozitia nr. 322, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cartierul Soimul, nr. cadastral 1056, suprafată construită 4 = 168 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “186.032,80”;

- la pozitia nr. 323, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cartierul Soimul, nr. cadastral 1056, suprafată construită 3 = 254 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “203.625,12”;

- la pozitia nr. 324, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII «Constantin Serban» Alesd, cartierul Soimul nr. 1, corp principal: nr. cadastral 1055, suprafată construită 1 = 783 mp, suprafată construită 2 = 93 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “2.055.101,60”;

- la pozitia nr. 325, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Teiului, corp clădire principal cu împrejmuire, magazie, extindere; nr. cadastral 796, suprafată construită 1 = 325 mp - corp principal, suprafată construită 2 = 26 mp - magazine (centrală), suprafată construită 3 = 140 mp, extindere corp principal”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “565.937,90”;

- la pozitia nr. 327, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pestis, corp clădire principal cu împrejmuire si magazie; nr. cadastral 100079, suprafată construită 1 = 399 mp - corp principal, suprafată construită 2 = 17 mp - magazie”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “181.448,27”;

- la pozitia nr. 328, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pestis, corp clădire suprafată = 220 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “779.830,90”;

- la pozitia nr. 329, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pestis, nr. cadastral 606, suprafată construită = 170 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “78.329,60”;

- la pozitia nr. 330, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pădurea Neagră, nr. cadastral 1066, suprafată construită 1 = 557 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “176.659,20”;

- la pozitia nr. 331, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tinăud, corp clădire principal cu împrejmuire, magazie si wc; nr. cadastral 1188, suprafată construită 1 = 209 mp - corp principal, suprafată construită 2 = 62 mp - magazie, suprafată construită 3 = 27 mp - wc”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “211.241,60”;

- la pozitia nr. 332, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tinăud, corp clădire principal cu împrejmuire si magazie; nr. cadastral 1190, suprafată construită 1 = 133 mp – corp principal, suprafată construită 2 = 16 mp - magazie”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “139.523,00”;

- la pozitia nr. 333, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII «Constantin Serban» Alesd”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “14.982,00”;

- la pozitia nr. 334, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Gard centrală termică (GPL)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII «Constantin Serban» Alesd”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “139.433,00”;

- la pozitia nr. 335, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire Spitalul Orăsenesc Alesd”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada 1 Decembrie nr. 3, nr. cadastral 100551, suprafată teren = 4.057 mp, suprafată construită 1 = 816 mp, suprafată construită 2 = 119 mp, suprafată construită 4 = 59 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “2.017.585,60”;

- la pozitia nr. 338, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Piata Unirii nr. 16 Alesd, nr. cadastral 100231, suprafată teren = 1.017 mp, suprafată construită = 463 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.786.157,96”;

- la pozitia nr. 339, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cartierul Soimul, nr. cadastral 948, suprafată teren = 1.507 mp, suprafată construită = 385 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:”1.190.281,00”;

- la pozitia nr. 340, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pestis, nr. cadastral 886, suprafată = 596 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “79.920,00”;

- la pozitia nr. 341, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire dispensar urban si teren aferent”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Adresa: Pădurea Neagră, suprafată construită = 140 mp, suprafată teren = 572 mp, identificat cu nr. topo. 903/2”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “106.608,20”;

- la pozitia nr. 345, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.8.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tinăud nr. 171, nr. cadastral 1188, suprafată = 2.700 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “24.867,28”;

- la pozitia nr. 346, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.8.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tinăud nr. 79, nr. cadastral 1190, suprafată = 511 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “9.946,90”;

- la pozitia nr. 348, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.8.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Teiului nr. 11, nr. cadastral 796, suprafată = 1.173 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “62.599,24”;

- la pozitia nr. 349, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.8.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Scoala generală cu clasele I - VIII, cartierul Soimul, nr. cadastral 1055, suprafată = 8.705 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “437.274,13”;

- la pozitia nr. 350, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.8.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren Colegiul Tehnic «Al. Roman» Alesd”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocârliei nr. 8, Alesd, nr. cadastrale 296, 297 si 298, suprafată = 6.375 mp, suprafată = 7.118 mp, suprafată = 5.179 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “1.228.452,63”;

- la pozitia nr. 351, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.8.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pădurea Neagră, nr. cadastral 1066, suprafată = 2.651 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “129.212,36”;

- la pozitia nr. 352, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.8.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pestis, nr. cadastral 100079, suprafată = 920 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “18.431,05”;

- la pozitia nr. 353, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.8.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pestis, nr. cadastral 959, suprafată = 2.845 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “98.298,91”;

- la pozitia nr. 354, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.8.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pestis, nr. cadastral 606, suprafată = 940 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “18.431,05”;

- la pozitia nr. 355, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2.4.2.8.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Alesd, nr. cadastral 230, suprafată = 3.362 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “189.761,76”;

- la pozitia nr. 356, coloana 6 va avea următorul cuprins: “33.840,00”;

- la pozitia nr. 357, coloana 6 va avea următorul cuprins: “18.240,00”;

- la pozitia nr. 358, coloana 6 va avea următorul cuprins: “25.440,00”;

- la pozitia nr. 359, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.6.8.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.761,05”;

- la pozitia nr. 360, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.6.8.”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “3.652,80”;

- la pozitia nr. 362, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Spitalul de Pneumoftiziologie Alesd, clădire Sanatoriul TBC - Sectia 1 Alesd, clădire sectie, bloc alimentar, locuintă medici, magazii, birou administrativ si fântâni”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Adresa: Alesd, strada Richter Karoly nr. 3 (fosta stradă Bobâlna nr. 78); folosinta actuală spital, CF nr. 100647, nr. cadastral 953, suprafată construită 1 = 493 mp, suprafată construită 2 = 254 mp, suprafată construită 3 = 220 mp, suprafată construită 4 = 173 mp, suprafată construită 5 = 35 mp, suprafată construită 6 = 9 mp, suprafată construită 7=14 mp, suprafată construită 8=14 mp, suprafată construită 9 = 160 mp, suprafată construită 10 = 166 mp, suprafată construită 11 = 131 mp, nr. niveluri = 1-2, regim înăltime P - P + 1 E, suprafată construită = 1.669 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “251.518,75”;

c) după pozitia nr. 436 se introduc douăzeci si nouă de noi pozitii, pozitiile nr. 437-465, prevăzute în anexa nr. 1.

3. La anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Valea lui Minai”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31,93”;

- la pozitia nr. 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: “37,74”;

- la pozitia nr. 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: “42,09”;

- la pozitia nr. 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.466,43”;

b) după pozitia nr. 178 se introduc cincizeci si nouă de noi pozitii, pozitiile nr. 179-237, prevăzute în anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 12 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Abrămut”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Crestur - 3.000 m, din care: Strada Mică 995 m, Strada Scolii 120 m, Strada Mare 500 m, Strada Interioară 760 m, Strada Păsunii 625 m”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Făncica - 1.750 m, din care: Strada de Jos 725 m, strada Imas 500 m, Strada Bucurestiului 525 m”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Petreu - 4.733 m, din care: Strada Scolii 550 m, strada Perjes 800 m, Strada Gării 550 m, Strada Viilor 850 m, Strada Reformată 405 m, Strada Română 375 m, strada Korpazug 600 m, bretea de legătură 193 m, strada Soricel 255 m, Strada Mică 155 m”;

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Crestur nr. 99, CF nr. 205, nr. topo. 62, suprafata construită 243 mp, suprafata totală 887 mp”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan Petreu cu clădire Casa de cultură în regim D + P + M”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Petreu nr. 275, nr. cadastral 50080 teren - curti constructii în intravilan, în suprafată totală de 4.413 mp; Petreu nr. 275, nr. cadastral 50080 C1 - constructii administrative si social-culturale - Casa de cultură în regim D + P + M, în suprafată de 443 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2002, 2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.477.045”;

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Petreu nr. 416, teren intravilan în suprafată de 3.548 mp”.

5. La anexa nr. 14 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Auseu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: “D. A. Auseu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de pământ Auseu -Valea Omului, lungime = 600 m, lătime = 6,5 m, suprafată totală = 3.900 mp, nr. topo. 570”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.488”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “D. A. Gheghie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de pământ Gheghie - La Păsune, lungime = 1.200 m, lătime = 6,5 m, suprafată totală = 7.800 mp, nr. topo. 224”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “D. A. Luncsoara”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de pământ Venter Florica - La Glimee, lungime = 2.800 m, lătime = 6,5 m, suprafată totală = 18.200 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.200”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “D. A. Luncsoara”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de pământ de la Madar Florian la Pădureni, lungime = 1.800 m, lătime = 6,5 m, suprafată totală = 11.700 mp, nr. topo. 2923”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.700”;

b) după pozitia nr. 178 se introduc saptesprezece noi pozitii, pozitiile nr. 179-195, prevăzute în anexa nr. 3.

6. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bale”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Scoala nouă, suprafata totală = 0,327 ha, satul Almasu Mare, Str. Principală nr. 95, nr. cadastral 50055, suprafată clădiri = 205 mp”;

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săldăbagiu de Barcău - Ghida - Almasu Mic - DC 130 Almasu Mare, drum din pământ si pietruit, nr. topo./cadastrale 963, 989, 1145/50133, lungime = 8,3 km, suprafata carosabilă = 82.802 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1”;

b) după pozitia nr. 93 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 94-97, prevăzute în anexa nr. 4.

7. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Biharia”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) pozitiile nr. 74, 75, 76, 77, 109, 119, 121, 122, 124 si 149 se abrogă;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: “50”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Gaspar Andras, adiacent cu DN 19 lângă scoală pe lateralul Cimitirului Reformat, delimitat la vest de Strada Cetătii, între numerele 118 si 119, nr. topo. 932/29, 932/23, 932/22, 932/9 Biharia”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, Strada Somesului nr. topo. 932/2A1, între intersectia străzii Gaspar Andras si cimitir pe partea de est si Strada Salcâmului în partea de vest - trotuar din beton pe partea nordică a străzii, suprafata totală = 0,240 ha, suprafata utilă = 0,135 ha (300x4,5 m)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “17.455,54”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Szent Peter, situat între intersectia dintre străzile Trandafirilor, Cetătii si Piata Bisericii la est, până la intersectia cu străzile Moldovei si Salcâmului la vest - trotuar de beton pe partea nordică a străzii, suprafată totală = 0,240 ha, suprafată utilă = 0,236 ha (315 x 7,5 m)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.227,60”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, Strada Salcâmului, situată între intersectia Străzii Moldovei cu strada Szent Peter la sud si depozitul Kiskun la nord - trotuar de beton în partea estică a străzii, suprafata totală = 0,600 ha, suprafata utilă = 0,225 ha, nr. topo. 932/1A”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6,00”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Piata Bisericii, în centrul localitătii, lângă biserica catolică la NV, în spatele dispensarului uman la sud, până la intersectia cu strada Arany Janos lângă piata veche - SE - trotuar drum de pavaj doar pe o parte a străzii, suprafata totală = 0,900 ha, suprafata utilă = 0,080 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Crisul Repede, adiacentă la vest cu Strada Trandafirilor si la est cu Strada Muresului, nr. topo. 924/2B”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1966”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,50”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, Strada Rozelor, adiacentă Străzii Trandafirilor la vest până la est si terenuri agricole la sud, nr. topo. 4972/20, 4972/21 si 4972/23”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1974”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14,10”;

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal asfaltat, cu trotuare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, Strada Oltului, situată adiacent cu Strada Cetătii la est si strada Menumorut la est, nr. topo. 924/2 A1, suprafata totală = 0,168 ha, suprafată utilă = 0,072 ha, lungimea străzii este de 222 ml”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1945”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “133.908,81”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal asfaltat, cu trotuare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Livada, situată adiacent cu Strada Cetătii la est si strada Menumorut la est paralel cu Strada Oltului, nr. topo. 924/2 A2, suprafata totală = 0,168 ha, suprafata utilă = 0,072 ha, lungimea străzii este de 235 ml”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1945”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “141.750,31”;

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, păsune - din tub de beton peste valea Chesmeu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.969,38”;

- la pozitia nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De la Casa Pompei până la intrare pe Str. Bihorului conductă din teavă - 1.600 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ,,2,40”;

- la pozitia nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2,70”;

- la pozitia nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8,00”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, Str. Oltului - din teava de polietilenă - 150 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8,00”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Gaspar Andras, din teava zincată 250 ml - conductă din polietilenă - 1.800 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “27,60”;

- la pozitia nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10,60”;

- la pozitia nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7,10”;

- la pozitia nr. 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Szent Peter - conductă de azbociment - 560 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10,20”;

- la pozitia nr. 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5,20”;

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Moldovei - conductă din polietilenă - 900 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “47,70”;

- la pozitia nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Arany Janos - conductă azbociment - 700 ml + 350 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “27,50”;

- la pozitia nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: “17,50”;

- la pozitia nr. 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2,70”;

- la pozitia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Piata Bisericii, centru - conductă zincată - 100 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 71, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1975”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2,00”;

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, strada Szent Peter - arteziană 1 buc. nr. topo.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 93, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Depozit de gunoi desfiintat”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Depozit de gunoi desfiintat”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: “41.223,36”;

- la pozitia nr. 107, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: “în centrul localitătii Biharia, lângă biserici, în intersectia străzii Piata Bisericii cu Strada Trandafirilor, suprafată teren = 0,04 ha, suprafata utilă = 0,03 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10,00”;

- la pozitia nr. 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, Strada Cetătii, adiacent cu strada Gaspar Andras în partea de est, nr. topo. 940, suprafată teren = 1,00 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

- la pozitia nr. 147, coloana 1 va avea următorul cuprins: “6.3.4.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Biharia, nr. topo. 8, 4, 6, situat în scolile de pe străzile Piata Bisericii, Gării, Cetătii, capacitate 26 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2,00”;

- la pozitia nr. 150, coloana 1 va avea următorul cuprins: “6.3.4.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2,00”;

- la pozitia nr. 152, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2,00”;

- la pozitia nr. 153, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2,00”;

- la pozitia nr. 154, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2,00”;

- la pozitia nr. 157, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1945”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,00”;

c) după pozitia nr. 164 se introduc treisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 165-177, prevăzute în anexa nr. 5.

8. La anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Boianu-Mare”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada 7 - 0,550 km, Strada 11 - 0,450 km, Strada 13 - 0,500 km”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada 8 - 0,250 km, Strada 9 - 0,300 km, Strada 10 - 0,150 km, Strada 10.01 - 0,410 km, Strada 10.02 - 0,305 km, Strada 12 - 0,310 km, Strada 14 - 0,450 km, Strada 15 - 0,300 km, Strada 16 - 0,550 km, Strada 17 - 0,200 km, Strada 18 - 0,500 km, Strada 19 - 0,250 km, Alte străzi - 1,825 km”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada 1 -0,350 km, Strada 2 - 0,430 km, Strada 3 - 0,150 km, Strada 6 - 0,200 km, Strada 8 - 0,100 km”;

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada 4 - 0,130 km, Strada 5 - 0,225 km, Strada 7 - 0,650 km, Strada 20 - 0,150 km”.

9. La anexa nr. 20 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Borod”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 182 se introduc cincisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 183-197, prevăzute în anexa nr. 6.

10. La anexa nr. 21 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bors”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi în localitatea Santăul Mare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 3,18 km, asfalt = 2,68 km, pietruit = 0,50 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1975-2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.068.556,00”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi în localitatea Santăul Mic”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 2,90 km, asfalt = 2,90 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1975-2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “968.949,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bors nr. 49/1999 si Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bors nr. 90/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi în localitatea Sântion”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 9,58 km, asfalt = 9,20 km, pietruit = 0,38 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1975-2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.244.827,00”;

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi în localitatea Bors”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 4,30 km, asfalt = 4,30 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1975-2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.154.151,00”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată = 10.900 mp, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1971-2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “177.194,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bors nr. 49/1999 si Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bors nr. 90/2009”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată = 22.705 mp, Suprafată construită = 330 mp, nr. cadastral 159”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1958, 2008-2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Valoare constructie = 1.145.111,00; valoare teren = 1.471.284,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bors nr. 49/1999 si Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bors nr. 90/2009”;

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Amenajări la parc în localitatea Bors”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2002-2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Valoare constructie = 270.643,00; valoare teren = 453.600,00”;

- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cămin cultural (casă comunală) Santăul Mare”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Valoare constructie = 292.767,00; valoare teren = 219.445,00”;

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bors nr. 198, nr. cadastrale 1144 si 1145”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Valoare constructie = 718.737,00; valoare teren = 367.318,00”;

- la pozitia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sântion nr. 27/a, nr. cadastral 245”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Valoare constructie = 441.395,00; valoare teren = 213.208,00”;

- la pozitia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Santăul Mic nr. 50, nr. topo. 45/3, 46/2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Valoare constructie = 306.970,00; valoare teren = 49.960,00”;

b) după pozitia nr. 98 se introduc patruzeci si cinci de noi pozitii, pozitiile nr. 99-143, prevăzute în anexa nr. 7.

11. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bratca”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la pozitia nr. 153, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Centrul de informare turistică Bratca”, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Clădire în suprafată de 127,46 mp si teren aferent în suprafată de 343 mp, amplasată lângă Canalul Morii pe partea stângă a DJ 764D”, iar coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: “5,00”;

b) după pozitia nr. 232 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 233, prevăzută în anexa nr. 8.

12. La anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Budureasa”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 75 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 76, prevăzută în anexa nr. 9.

13. La anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bulz”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 53 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 54 si 55, prevăzute în anexa nr. 10.

14. La anexa nr. 27 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buntesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 380 m, nr. topo. 1079, 70”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 800 m, nr. topo. 208, 291, 160”;


- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 640 m, nr. topo. 381”;

- la pozitia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grădinita Poienii de Sus”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1.272 m, nr. topo. 155, 156”.

b) după pozitia nr. 80 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 81-84, prevăzute în anexa nr. 11.

15. La anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cărpinet”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 48 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 49, prevăzută în anexa nr. 12.

16. La anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cetariu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 79 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 80-82, prevăzute în anexa nr. 13.

17. La anexa nr. 34 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cherechiu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la pozitia nr. 22, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Chesereu nr. 114, nr. cadastral 50088, CF 50088 Cherechiu, suprafată construită 369 mp + 1.079 mp teren intravilan aferent”;

b) după pozitia nr. 40 se introduc unsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 41-51, prevăzute în anexa nr. 14.

18. La anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chislaz”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Hăucesti - 1.085,37 m”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Chislaz - 2,717 km, din care: strada 1 cu lungimea de 1.125,00 m; strada 2 cu lungimea de 629,00 m; strada 3 cu lungimea de 963,00 m”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Misca - 5,9 km, din care: strada 1 cu lungimea de 1.002,00 m; strada 2 cu lungimea de 928,00 m; strada 3 cu lungimea de 622,00 m; strada 4 cu lungimea de 279,00 m; strada 5 cu lungimea de 579,00 m; alte străzi cu lungimea de 2.490,00 m”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Chiraleu - 4,00 km, din care: strada 1 cu lungimea de 268,00 m; strada 2 cu lungimea de 98,00 m; strada 3 cu lungimea de 572,00 m; strada 4 cu lungimea de 743,00 m; strada 5 cu lungimea de 657,00 m; strada 6 cu lungimea de 401,00 m; strada 7 cu lungimea de 1.063,00 m; alte străzi cu lungimea de 198,00 m”;

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sânlazăr - 3,5 km, din care: strada 1 cu lungimea de 766,00 m; strada 2 cu lungimea de 556,00 m; alte străzi cu lungimea de 2.178,00 m”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Poclusa de Barcău - 3,00 km, din care: strada 1 cu lungimea de 449,00 m; strada 2 cu lungimea de 605,00 m; strada 3 cu lungimea de 258,00 m; strada 4 cu lungimea de 234,00 m; strada 5 cu lungimea de 1.113,33 m; alte străzi cu lungimea de 341,00 m”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Hăucesti - 1,5 km, din care: strada 1 cu lungimea de 205,00 m; strada 2 cu lungimea de 216,00 m; alte străzi cu lungimea de 1.079,00 m”;

b) după pozitia nr. 87 se introduc saptesprezece noi pozitii, pozitiile nr. 88-104, prevăzute în anexa nr. 15.

19. La anexa nr. 36 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciuhoi”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 75 se introduc treisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 76-88, prevăzute în anexa nr. 16.

20. La anexa nr. 37 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciumeghiu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada nr. 1 Ciumeghiu, 1.113 m, suprafată = 11.130 mp, strada nr. 2 Ciumeghiu, 1.459 m, suprafată = 14.590 mp, strada nr. 3 Ciumeghiu, 854 m, suprafată = 8.540 mp, strada nr. 4 Ciumeghiu, 799 m, suprafată = 7.990 mp, strada nr. 5 Ciumeghiu, 606 m, suprafată = 6.060 mp, strada nr. 6 Ciumeghiu, 509 m, suprafată = 5.090 mp, strada nr. 7 Ciumeghiu, 1.241 m, suprafată = 12.410 mp, strada nr. 8 Ciumeghiu, 419 m, suprafată = 4.190 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.000”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada nr. 1 Boiu, 1.760 m, suprafată = 17.600 mp, strada nr. 2 Boiu, 830 m, suprafată = 8.300 mp, strada nr. 3 Boiu, 1.010 m, suprafată = 10.100 mp, strada nr. 4 Boiu, 565 m, suprafată = 5.650 mp, strada nr. 5 Boiu, 301 m, Suprafată = 3.010 mp, strada nr. 6 Boiu, 422 m, suprafată = 4.220 mp, strada nr. 7 Boiu, 425 m, suprafată = 4.250 mp, strada nr. 8 Boiu, 147 m, suprafată = 1.470 mp, strada nr. 9 Boiu, 540 m, suprafată = 5.400 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.000”;

b) după pozitia nr. 43 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 44-48, prevăzute în anexa nr. 17.

21. La anexa nr. 40 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Copăcel”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la pozitia nr. 4, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Sat Chijic, nr. topo. 237, suprafata = 18.800 mp, lungime = 1.343 mp”, iar coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: “131.600”;

b) după pozitia nr. 99 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 100-106, prevăzute în anexa nr. 18.

22. La anexa nr. 41 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cristioru de Jos”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 263”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “pietruit, lungime 8,5 km, DN 79 - Cristioru de Sus - Bâlc”;

- la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 264”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “pietruit, lungime 9,4 km, DN 79 - Cristioru de Sus”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pietruit, lungime 1 km, DN 79 - Săliste de Vascău”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pietruit, lungime 3,15 km, DN 79 - Cristioru de Jos - Tărăbontesti”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pietruit, lungime 320 m Cristioru de Jos si fundăturile aferente: Bălăjesti - 400 m, Valea Buturii 520 m”;

- la pozitia nr. 17, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.17.2.”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.3.17.2.”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “1.3.17.2.”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lemn + beton peste Crisul Negru, sat Săliste de Vascău, lângă imobil cu nr. 6”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lemn + beton peste Crisul Negru, sat Poiana, lângă imobil cu nr. 67”;


- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: “beton peste Valea Mare, sat Poiana, lângă imobil cu nr. 70”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”;

- la pozitia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata construită 60 mp, Cristioru de Jos nr. 16, nr. topo. 47”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata construită 60 mp, teren aferent suprafată 100 mp, Cristioru de Jos nr. 50 si Bâlc nr. topo. 4025”;

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata construită 100 mp, suprafată teren aferent 100 mp, Cristioru de Sus nr. 69, nr. topo. 2307”;

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII si grădinita”;

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-IV si grădinita”;

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-IV si grădinita”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită 200 mp si suprafată teren aferent 500 mp, Cristioru de Jos nr. 15, nr. topo. 47”;

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită 60 mp si suprafată teren aferent 100 mp, Cristioru de Sus nr. 50, nr. topo. 2026”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial”;

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Hotarul dintre satele Poiana si Săliste de Vascău - teren aferent 40.335 mp, nr. topo. 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413 Săliste de Vascău”;

b) după pozitia nr. 58 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 59-60, prevăzute în anexa nr. 19.

23. La anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Curtuiseni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Curtuiseni, nr. topo. 293/1, 293/2 si 294”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Curtuiseni, nr. cadastral 50035, CF nr. 50035 Curtuiseni, suprafata = 3.254 mp”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Văsad, nr. topo. 431, suprafata = 740 mp, nr. topo. 434, suprafata = 1.254 mp, suprafată totală = 1.994 mp”;

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 128A”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 2910,577/11,2469,1680, lungime = 6.200 m, suprafata = 7.440 mp, lătime = 12 m, scara 1: 2880”;

- la pozitia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Scara 1: 10.000, nr. topo. 1528, lungime = 3.043 m, lătime -4m, suprafata = 31.200 mp, drum de pământ spre Galospetreu”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC3”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum comunal DC 3, Curtuiseni - Văsad, nr. topo. 904, 1159, 578, 434, lungime = 4.782 m, suprafata = 52.602 mp, lătime = 11 m, scara 1: 2880”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Curtuiseni, nr. topo. 791, 989, 999/1, 73, 67, 576, 601, 735/1, 734/2, 662, 671, 112, suprafata = 41.390 mp, lungime = 1.155 m, lătime = 4 m”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Curtuiseni, nr. topo. 1603, 1492, 1495, 1597, suprafata = 16.500 mp, lungime = 4.950 m, lătime = 4 m”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Văsad, nr. topo. 434, scara 1: 2880, suprafata=10.833 mp”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Curtuiseni, nr. topo. 2464/91, 2464/21, 2470, lungime = 929 m, suprafata = 6.506 mp, lătime = 7 m, scara 1: 2880”;

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Curtuiseni, nr. topo. 577/1 A, lungime = 1.160 m, suprafata = 37.120 mp, lătime = 30 m, scara 1: 2880”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Curtuiseni, nr. topo. 577/1 A, lungime = 1.356 m, suprafata = 33.897 mp, lătime = 25 m, scara 1: 2880”;

b) după pozitia nr. 63 se introduc unsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 64-74, prevăzute în anexa nr. 20.

24. La anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Derna”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitia nr. 78 se abrogă.

25. La anexa nr. 45 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Diosig”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 119 se introduc douăzeci si una de noi pozitii, pozitiile nr. 120-140, prevăzute în anexa nr. 21.

26. La anexa nr. 47 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drăgănesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 78 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 79-81, prevăzute în anexa nr. 22.

27. La anexa nr. 49 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Finis”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 261 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 262, prevăzută în anexa nr. 23.

28. Anexa nr. 50 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Girisu de Cris” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

29. La anexa nr. 51 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hidiselu de Sus”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi împietruite”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Hidiselu de Sus - 5,478 km”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi împietruite”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Mierlău - 4 km”;

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi împietruite”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sumugiu - 6,770 km”;

b) după pozitia 121 se introduc treisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 122-134, prevăzute în anexa nr. 25.

30. La anexa nr. 52 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Holod”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 23, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Sat Holod, lungime totală = 2,024 km, din care: strada 2 în lungime de 149,31 m, strada 3 în lungime de 158,38 m, strada 4 în lungime de 236,58 m, strada 5 în lungime de 891,84 m”;

- la pozitia nr. 24, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Sat Vintere, lungime totală = 5,878 km, din care: strada 1 în lungime de 425,91 m, strada 2 în lungime de 161,12 m, strada 3 în lungime de 30,34 m, strada 4 în lungime de 841,62 m, strada 5 în lungime de 171,16 m, strada 6 în lungime de 152,23 m, strada 7 în lungime de 751,56 m, strada 8 în lungime de 306,40 m, strada 9 în lungime de 210,40 m, strada 10 în lungime de 139,45 m, strada 11 în lungime de 63,52 m, strada 12 în lungime de


154,64 m, strada 13 în lungime de 882,16 m, strada 14 în lungime de 1.087,89 m, strada 15 în lungime de 141,58 m, strada 16 în lungime de 94,65 m, strada 17 în lungime de 100,44 m, strada 18 în lungime de 12,00 m, strada 19 în lungime de 116,31 m, strada 20 în lungime de 34,33 m”;

b) după pozitia nr. 124 se introduc opt noi pozitii, pozitiile nr. 125-132, prevăzute în anexa nr. 26.

31. La anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Husasău de Tinca”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DC 67 Fonău, din DJ 795 A până la limita comunei Husasău de Tinca cu comuna Lăzăreni, lungimea = 6,1 km, drum pietruit”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1993”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Husasău de Tinca, lungime de 800 ml, de pământ, de lângă Tuderici Mihai până la păsune (ulita Bujac Mare), iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1993”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Husasău de Tinca, lungime de 200 ml, de pământ, de lângă Ciontos pînă la Vale (ulicioara lui Ciontos), lungime de 300 ml, de pământ, de lângă Negrău Florian până la Vale (ulicioara lui Baiduc), lungime de 270 ml, de pământ, de lângă Primărie până la Prelipcean Gheorghe (ulicioara Bujac mic), lungime de 160 ml, de pământ de lângă Prelipcean Gheorghe până la Covaci loachim (ulicioara Bujac Mic 1)”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1993”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Husasău de Tinca, lungime de 1.100 ml, de pământ, de lângă Căminul cultural până la Bărar loan (ulicioara de pe Groapă)”;

b) după pozitia nr. 88 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 89-97, prevăzute în anexa nr. 27.

32. La anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lazuri de Beius”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

- la pozitia nr. 41, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII Lazuri de Beius, teren aferent constructiei, Grădinita cu program normal Lazuri de Beius”, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Scoala: Lazuri de Beius nr. 101, nr. topo. 226 - suprafata = 498 mp, nr. topo. 227 - suprafata = 373 mp, suprafata construită = 374 mp, suprafata aferentă = 125 mp; Grădinita: Lazuri de Beius nr. 101, nr. topo. 227, suprafata construită = 215 mp, suprafata aferentă constructiei = 275 mp”, iar coloana 4 se modifică si va avea următorul cuprins: “2009”.

33. La anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lăzăreni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la pozitia nr. 33, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Teren destinat construirii unei grădinite de copii sat Lăzăreni”, iar coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Suprafata 750 mp, nr. cadastral 50.116”;

b) după pozitia nr. 69 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 70 si 71, prevăzute în anexa nr. 28.

34. La anexa nr. 57 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lugasu de Jos”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie Chislaz, în localitatea Lugasu de Jos, lungime = 2.390 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lugasu de Jos nr. 30 din 29.03.2010”;

- la pozitia nr. 33, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie Brodi, în localitatea Lugasu de Jos, lungime = 820 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lugasu de Jos nr. 30 din 29.03.2010”;

- pozitia 67, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie Rozsas, în localitatea Urvind, lungime = 1.200 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lugasu de Jos nr. 30 din 29.03.2010”;

- pozitia 71, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie Mocsar, în localitatea Urvind, lungime = 2.970 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lugasu de Jos nr. 30 din 29.03.2010”;

b) după pozitia nr. 165 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 166-168, prevăzute în anexa nr. 29.

35. La anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mădăras”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) pozitia nr. 100 se abrogă;

b) după pozitia nr. 107 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 108-111, prevăzute în anexa nr. 30.

36. La anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măgesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 86 se introduc optsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 87-104, prevăzute în anexa nr. 31.

37. La anexa nr. 61 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nojorid”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 97 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 98-102, prevăzute în anexa nr. 32.

38. La anexa nr. 62 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Olcea”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) pozitia nr. 62 se abrogă;

b) după pozitia nr. 110 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 111-117, prevăzute în anexa nr. 33.

39. La anexa nr. 64 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasa”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 105 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 106 si 107, prevăzute în anexa nr. 34.

40. La anexa nr. 67 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Popesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 115 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 116-119, prevăzute în anexa nr. 35.

41. La anexa nr. 70 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rieni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) pozitiile nr. 40 si 42 se abrogă;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2. si 1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum asfaltat în localitatea Rieni din DN 76 până la gara CFR Rieni, lungime = 474 m, lătime = 5 m si drum pietruit de la gara CFR localitatea Rieni până la intrarea în localitatea Cucuceni, lungime = 1.700 m, lătime = 4 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009 si 1997”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “165.000 si 42.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:


“Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.03.2011”;

- la pozitia nr. 6, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2. si 1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum asfaltat de la TGIE localitatea Rieni, până la iesirea din satul Valea de Jos, lungime = 3.560, lătime = 5 m si drum pietruit de la iesirea din satul Valea de Jos până la limita cu comuna Pietroasa, lungime = 1.280 m, lătime = 5 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005 si 2003”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.246.000 si 32.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.03.2011”;

- la pozitia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum asfaltat de la locuinta lui Durnea Viorel, localitatea Sudrigiu, până la locuinta lui Blaj Adrian si izlazul comunal, localitatea Sudrigiu, lungime = 730, lătime = 4 m si drum asfaltat din DN 76 de la intrarea în localitatea Sudrigiu până la iesirea din DN 76 spre Beius, lungime = 680 m, lătime = 4 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010 si 2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “222.000 si 238.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.03.2011”;

- la pozitia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum asfaltat de la locuinta lui Ilie loan, localitatea Sudrigiu, până la locuinta lui Sudrigian Aron spre izlazul comunal, lungime = 900 m, lătime = 5 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “213.900”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.03.2011”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum pietruit de la locuinta lui Blaj Vasile, localitatea Sudrigiu, până la Scoala cu clasele I-IV, lungime = 100 m, lătime = 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.03.2011”;

- la pozitia nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2. si 1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum asfaltat din DN 76 în localitatea Petrileni până la locuinta lui Mihoc Ionel, lungime = 365 m, lătime = 5 m si drum pietruit de lângă casa de locuit a lui Mihoc Ionel până la izlazul comunal, lungime = 435 m, lătime = 4 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009 si 2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “74.357 si 54.200”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.03.2011”;

- la pozitia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D3 - drum asfaltat din DN 76 de lângă blocul de locuinte până la casa lui Lup loan, lungime = 207 m, lătime = 4 m, D4 - drum asfaltat de la locuinta lui Sora loan la locuinta lui Puie Nicolae, lungime = 47 m, lătime = 4 m si D5 - drum asfaltat din DN 76 de lângă Căminul cultural la locuinta lui Deliman Viorel, lungime = 310 m, lătime = 4 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009, 2009 si 2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “75.092, 17.049 si 112.457”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.03.2011”;

- la pozitia nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D1 - Drum asfaltat din DC 240 de la locuinta lui Dulca Măria până la DN 76, lungime = 300 m, lătime = 4 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “108.829”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.03.2011”;

- la pozitia nr. 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D2 - drum asfaltat din DC 240 de la locuinta lui Dulca Patriciu până la DN 76, lungime = 210 m, lătime = 4 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “76.180”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.03.2011”;

c) după pozitia nr. 59 se introduc treizeci si patru de noi pozitii, pozitiile nr. 60-93, prevăzute în anexa nr. 36.

42. La anexa nr. 72 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sacadat”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 10, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sacadat, lungime = 1.473,00 m, lătime = 5 m, acostament total 1 m”;

- la pozitia nr. 11, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sacadat, lungime = 1.220,00 m, lătime = 4 m, acostament total 1 m”;

- la pozitia nr. 12, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sacadat, lungime = 2.558,95 m, lătime = 4 m, acostament total 1 m”;

- la pozitia nr. 13, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sacadat, lungime = 1.682,00 m, lătime = 4 m, acostament total 1 m”;

- la pozitia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sacadat, lungime = 864,00 m, lătime = 4 m, acostament total 1 m”;

- la pozitia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sacadat, lungime = 961,00 m, lătime = 5 m, acostament total 1 m”;

- la pozitia nr. 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sacadat, lungime = 1.161,69 m, lătime = 5 m, acostament total 1 m”;

- la pozitia nr. 36, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Săbolciu, lungime = 603,00 m, lătime = 4 m”;

- la pozitia nr. 41, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Săbolciu, lungime = 1.415,00 m, lătime = 5 m, acostament total 1 m”;

- la pozitia nr. 44, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Săbolciu, lungime = 1.395,00 m, lătime = 5 m, acostament total 1 m”;

- la pozitia nr. 53, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Borsa, lungime = 1.795,00 m, lătime = 4 m”;

- la pozitia nr. 58, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.1.7.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Borsa, lungime = 1.031,28 m”;

- la pozitia nr. 181, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săbolciu, suprafata = 1.775 mp, nr. cadastral 291, CF nr. 1644 Săbolciu”;

- la pozitia nr. 185, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sacadat nr. 178, suprafata totală = 1.988 mp, nr. cadastral 273, CF nr. 50149 Sacadat”;

- la pozitia nr. 194, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.4.”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sacadat nr. 177, suprafata totală = 1.092 mp, nr. cadastral 272, CF nr. 50148 Sacadat”;

- la pozitia nr. 201, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.4.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Casa satului cu terenul aferent”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Borsa nr. 11, destinatia de cabinet medical, suprafata totală = 299 mp, nr. cadastral 285, CF nr. 1667 Borsa”;

- la pozitia nr. 203, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.4.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădirea scolii cu terenul aferent”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Borsa nr. 20, suprafata totală = 4.772 mp, nr. cadastral 19, CF nr. 50141 Borsa”;

- la pozitia nr. 206, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Frăgărie - Câmp, nr. cadastral 312, suprafata = 3.753 mp, CF nr. 1584 Sacadat”;

- la pozitia nr. 207, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren arabil si fâneată”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1,6258 ha teren, din care: 1,4001 ha teren arabil si 0,2247 ha teren fâneată, nr. cadastral 50102, CF nr. 50102 Sacadat”;

- la pozitia nr. 216, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren arabil”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 2.464 mp, nr. topo. 1798/2 (730 mp), nr. topo. 1798/4 (142 mp), nr. topo. 1798/5 (917 mp), nr. topo. 1798/7 (480 mp), nr. topo. 1799/3 (61 mp), nr. topo. 1799/5 (134 mp), CF nr. 378 Sacadat”.

43. La anexa nr. 74 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sălacea”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 124 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 125-127, prevăzute în anexa nr. 37.

44. La anexa nr. 78 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sântandrei”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 66 se introduc cincizeci si două de noi pozitii, pozitiile nr. 67-118, prevăzute în anexa nr. 38.

45. La anexa nr. 82 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Simian”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

- la pozitia nr. 2, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Drum sătesc si drum agricol de exploatatie”, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Simian-Silindru- Voivozi, 81,60 km, din care: nr. cadastral 50077, suprafata 21.378 mp, CF 50077, nr. cadastral 50089, suprafata 3.200 mp - Drumul Bagamer; drum 1 lungime 4,22 km, compus din DE 139, lungime = 1,05 km, DE 490 lungime = 0,40 km, DE 489 lungime = 0,30 km, DE 941 lungime = 1,02 km, DE 468/2 lungime = 1,45 km, drum 2 lungime 4,35 km, compus din DE 543/1 lungime = 0,56 km, DE 542 lungime = 1,54 km, DE 865 lungime = 1,80 km, DE 1033 lungime = 0,45 km, drum 3 lungime 5,25 km, compus din DE 1107 lungime = 0,45 km, DE 2346 lungime = 1,30 km, DE 2338 lungime = 1,80 km, DE 2332 lungime = 1,70 km, drum 4 lungime = 3,25 km, compus din DE 1759 lungime = 2,05 km, DE 1173 lungime = 1,20 km”, iar coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: “1.938.934, 45”.

46. La anexa nr. 83 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sinteu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satul Sinteu nr. 15, suprafata construită = 253 mp, suprafata construită = 425 mp, nr. top. 4477, teren aferent = 4.400 mp”.

- la pozitia nr. 31, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal Valea Târnei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “DC Cuzlenet, lungime = 767 m, DC Morong, lungime = 660 m, DC 206, lungime = 1.530 m”;

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal Sinteu”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “DC 173, lungime = 3.500 m, DC Linia, lungime = 1.700 m, DC Bistra 1, lungime = 2.048 m, DC Bistra 2, lungime = 605 m”;

- la pozitia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal Huta Voivozi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “DC Mucha, lungime = 1.427 m”.

47. La anexa nr. 86 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tarcea”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarcea 7.200 m, din care: T1 410 m, T2 232 m, T3 505 m, T4 223 m, T5 78 m, T6 323 m, T7 481 m, T8 120 m, T9 584 m, T10 380 m, T11 130 m, T13 202 m, T14 118 m, T15 3.414 m”;

- la pozitia nr. 73, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adoni 5.700 metri, din care: TA2 1.400 m, TA4 500 m, TA5 900 m, TA6 415 m, TA7 475 m, TA8 560 m, TA9 200 m, TA10 400 m, TA11 75 m, TA12 775 m”;

- la pozitia nr. 74, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Galospetreu 7.800 m, din care: TGP1 456 m, TGP2 764 m, TGP3 1.217 m, TGP4 224 m, TGP5 373 m, TGP6 646 m, TGP7 760 m, TGP8 1.600 m, TGP9 204 m, TGP11 1.556 m”;

- la pozitia nr. 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren în suprafată totală de 3.611 mp (0,3611 ha), situat în comuna Tarcea, intravilanul localitătii Adoni, nr. 26, identificat prin nr. cadastral 50063, din care 1.192 mp (0,1192 ha) cu destinatia de curti-constructii, pe care este amplasat punctul sanitar având o suprafată construită de 138 mp (0,0138 ha) si o constructie anexă cu o suprafată construită de 42 mp (0,0042 ha), 2.419 mp (0,2419 ha) grădină aferentă, având categoria de folosintă arabil”;

b) după pozitia nr. 191 se introduc treisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 192-204, prevăzute în anexa nr. 39.

48. La anexa nr. 88 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tăuteu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Scoala Generală Chiribis”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Chiribis nr. 66, CF nr. 50018, nr. cadastral 1562, teren aferent = 3.888 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “176.241”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Scoala Generală Ciutelec”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ciutelec nr. 135, CF nr. 1373, nr. cadastral 1558, teren aferent = 685 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “56.400”;

- la pozitia 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Scoala Generală 2 Tăuteu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tăuteu nr. 209, CF nr. 1385, nr. cadastral 1559, teren aferent = 5.304 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.000”;

b) după pozitia nr. 87 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 88, prevăzută în anexa nr. 40.

49. La anexa nr. 91 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tulea”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 233 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 234, prevăzută în anexa nr. 41.

50. La anexa nr. 92 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tetchea”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 112 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 113, prevăzută în anexa nr. 42.

51. La anexa nr. 93 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Uileacu de Beius”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Uileacu de Beius nr. 73, nr. cadastral 50034, suprafată construită = 365 mp, suprafată teren aferentă = 873 mp”;

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Uileacu de Beius nr. 73, nr. cadastral 50034, suprafată construită = 480 mp, suprafată teren aferentă = 2.968 mp”;

b) după pozitia nr. 100 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 101, prevăzută în anexa nr. 43.

52. La anexa nr. 96 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vârciorog”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Drum comunal DC 180”, iar coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Lungimea = 4,762 km Vârciorog - Fâsca”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.973/2004 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 si 74 bis din 21 ianuarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tămăseu”, la sectiunea I

“Bunuri imobile”, după pozitia nr. 66 se introduc douăzeci si trei de noi pozitii, pozitiile nr. 67-89, prevăzute în anexa nr. 44.

2. La anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paleu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de piatră 2,1 km, de la Oradea la Săldăbagiu de Munte, suprafată totală = 14.700 mp, suprafată utilă = 12.600 mp”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala generală Paleu si Grădinita cu program prelungit Paleu”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Scoala generală: adresa - Paleu nr. 20, intravilan, nr. cadastral 50884, suprafată construită = 160 mp, suprafată teren aferent = 2.500 mp, Grădinita cu program prelungit: adresa - Paleu nr. 20, intravilan, nr. cadastral 50884, suprafată construită = 120 mp, suprafată teren aferent = 2.500 mp”;

b) după pozitia nr. 35 se introduc paisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 36-49, prevăzute în anexa nr. 45.

3. La anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sannicolau Român”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Berechiu - 3.532 ml, Strada 1 - 748,47 ml”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sannicolau Român 15.500 ml, strada 1 - 919,87 ml, strada 2 - 753,27 ml, strada 3 - 866,58 ml, strada 4 - 187,26 ml, strada 5 - 51,62 ml, strada 6 - 760,63 ml, strada 7 - 831,58 ml, strada 8 - 686,65 ml, strada 9 - 169,37 ml, strada 10 - 201,29 ml, strada 11 -209,73 ml, strada 12- 610,68 ml”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Roit 4.172 mi, strada 1 - 2.193,10 ml, strada 2 - 40,74 ml”;

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Roit - Livada, 3.139,16 ml”;

b) după pozitia nr. 55 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 56-62, prevăzute în anexa nr. 46.

Art. III. - Anexele nr. 1-46*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 630.


*) Anexele nr. 1-46 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti – Jilava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor bunur mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administraref Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerulu Justitiei, Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti - Jilava.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Apărării Nationale se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Cheltuielile determinate de transportul si manipularea bunurilor din locul de depozitare, precum si paza materială a acestora se suportă de către beneficiar.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 745.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile care se transmit fără plată din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti – Jilava

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

U./M.

Cantitatea

Valoarea

Pretul unitar

Beneficiarul

U.M. detinătoare

1.

Cartus 7,65 mm cu glont obisnuit pentru pistol, tub alamă (lot N48-80-22)

buc.

10.000

100

0,01

Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti Jilava

Ministerul Apărării Nationale - U.M. 01516 Chitila

2.

Ladă ambalat cartuse de infanterie cu capac si fund de lemn

buc.

3

0,03

0,01

Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti Jilava

Ministerul Apărării Nationale - U.M. 01516 Chitila


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare si raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termică utilă

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) si ale art. 72 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termică utilă,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare si raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termică utilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 8 iulie 2011.

Nr. 33.

 

ANEXA

METODOLOGIE

de monitorizare si raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termică utilă

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta metodologie are ca scop stabilirea metodelor utilizate de ANRE în vederea monitorizării sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltă eficientă bazată pe cererea de energie termică utilă, si anume:

a) determinarea indicatorilor care să permită evaluarea eficientei si modului de functionare a schemei de sprijin si a impactului său asupra pretului la consumatorii finali;

b) stabilirea informatiilor necesare, a furnizorilor acestora, a frecventei si formatului de raportare a acestora;

c) stabilirea tipului de analize efectuate si a frecventei rapoartelor realizate în urma monitorizării;

d) stabilirea continutului raportului public si a frecventei de publicare a acestuia.

Art. 2. - Rezultatele monitorizării sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltă eficientă sunt utilizate în vederea elaborării rapoartelor obligatorii către autorităti publice nationale si europene, elaborării de propuneri pentru îmbunătătirea schemei de sprijin sau a reglementărilor secundare aferente, initierea unor actiuni de îndrumare si control la operatorii implicati.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Metodologia se aplică în activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a cogenerarii bazate pe cererea de energie termică utilă, respectiv a schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficientă, inclusiv în evaluarea si raportarea către Comisia Europeană a datelor relevante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termică utilă si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă.

Art. 4. - Producătorii detinători de unităti de producere în cogenerare, furnizorii consumatorilor finali de energie electrică, operatorul de transport si sistem Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare CN TRANSELECTRICA SA, în calitate de administrator al schemei de sprijin, operatorii principali de distributie, furnizorii care cumpără, în tranzactii transfrontaliere, energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, certificată cu garantii de origine, precum si furnizorii care vând energie electrică în tranzactii transfrontaliere aplică prevederile prezentei metodologii.


 

CAPITOLUL III

Definitii si abrevieri

 

Art. 5. - În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

ANRE

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

CAF

cazan de apă fierbinte

 

CAI

cazan de abur industrial

 

CE

Comisia Europeană

 

CEEC*

capacitatea electrică de înaltă eficientă a configuratiei

 

EEEC*

energia electrică de înaltă eficientă a configuratiei

 

CEIC*

capacitatea electrică instalată a configuratiei

 

CTCC*

consumul total de combustibil al configuratiei

 

Ecog

energie electrică produsă în cogenerare

 

EEP*

economia de energie primară

 

EETC*

energia electrică totală a configuratiei

 

ETC*

energie termică a configuratiei

 

GO

garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă

 

OTS

operatorul de transport si sistem CN Transelectrica SA, în calitatea sa de administrator al ser

emei de sprijin

PZU

piata pentru ziua următoare

 

SEN

Sistem Electroenergetic National

 

TA

turbină cu abur

 

TG

componenta de injectie a tarifului de transport

 

 

Abrevierile CEEC, CEIC, CTCC, EEEC, EETC, ETC si EEP au semnificatiile si sunt determinate în conformitate cu Regulamentul de calificare.

 

Art. 6. - În întelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizati au următoarele semnificatii:

 

Administrator al schemei de sprijin

operator desemnat prin reglementările privitoare la schema de sprijin să colecteze contributia pentru cogenerare de la furnizori si să distribuie bonusurile pentru cogenerarea de înaltă eficientă către producători

Autoconsum

energia electrică din productia proprie a unei centrale, care este consumată în cadrul activitătilor operatorului economic care detine respectiva centrală, altele decât producerea de energie electrică si termică

Bonus necuvenit

suma acordată sub formă de bonus pentru o cantitate de energie electrică care nu a fost produsă în cogenerare de înaltă eficientă

Bonus neacordat

suma necesară a fi acordată sub formă de bonus, pentru cantitatea de energie electrică de înaltă eficientă produsă suplimentar fată de cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă pentru care s-a acordat bonus

Capacitate electrică de înaltă eficientă

Capacitatea de producere a energiei electrice (MWe) a unei configuratii de productie în cogenerare, calificată conform prevederilor Regulamentului de calificare

CheltuieliA/enituri financiare aferente schemei de sprijin

CheltuielileA/eniturile privind dobânzile aferente creditelor contractate/disponibilului în contul curent sau depozitelor înfiintate de administratorul schemei de sprijin pentru plata în termen a obligatiilor/administrarea sumelor disponibile în cont

CheltuieliA/enituri exceptionale aferente schemei de sprijin

CheltuielileA/eniturile privind penalitătile de întârziere aplicate administratorului schemei de sprijin/de către acesta pentru neplata la scadentă a facturilor aferente schemei de sprijin

Configuratie de productie în cogenerare

Ansamblul echipamentelor si sistemelor de operare, inclusiv mijloacele de măsurare si control, care concură la realizarea productiei combinate de energie electrică si termică pe baza energiei din combustibilul consumat. Poate fi constituită din una sau mai multe unităti de cogenerare de acelasi tip, amplasate în aceeasi centrală si cu aceleasi caracteristici, precum si din echipamentele de transfer al căldurii ce urmează a fi folosită în scop util: procese industriale sau consum urban.


Contributie pentru cogenerarea de înaltă eficientă

Tarif unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică si de furnizorii care livrează energie electrică la export, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin

Decizia CE de autorizare a schemei

Decizia CE nr. C (2009) 7.085 cu privire la ajutorul de stat nr. 437/17.09.2009 privind compatibilitatea cu piata comună a schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării

Eficienta globală

Suma productiilor de energie termică utilă si de energie electrică raportată la cantitatea de energie continută în combustibilii utilizati pentru producerea acestor energii într-un proces de cogenerare

Energie electrică produsă în cogenerare

Energia electrică produsă simultan si în acelasi proces cu energia termică utilă si determinată în conformitate cu prevederile Metodologiei de garantii de origine, cap. III, sectiunea 1

Energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă

Energia electrică produsă într-un proces de cogenerare care îndeplineste criteriile specificate la art. 3 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 si este calificată în baza Regulamentului de calificare

Energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă calificată estimativ lunar

Energia electrică rezultată ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficientă, pe baza aplicării lunare a procedurii simplificate specificate în Regulamentul de calificare - cap. III, sectiunea a 5-a

Energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă care poate beneficia de garantii de origine

Energia electrică rezultată ca fiind produsă în cogenerare de eficientă înaltă, pe baza criteriilor specificate în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, determinată în conformitate cu Metodologia de garantii de origine, cap. III, sectiunea a 2-a, si conform precizărilor Deciziei Comisiei din 19 noiembrie 2008 nr. 2008/952/CE de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Energie electrică livrată din configuratie (ce poate beneficia de schema de sprijin)

Diferenta dintre energia electrică produsă la bornele generatoarelor proprii ale configuratiei si autoconsumul si consumul propriu tehnologic din productia proprie a configuratiei.

Energie electrică livrată din centrală (energie electrică netă)

Diferenta dintre energia electrică produsă (brută) în centrală si consumul propriu tehnologic al centralei

Energie termică utilă

Energia termică produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificabile economic de energie termică pentru procese de încălzire, uscare sau răcire

Export national de energie electrică

Tranzactii transfrontaliere cu energie electrică în care proprietatea asupra acesteia se transferă de la un rezident la un nerezident

Export în afara UE de energie electrică

Tranzactii cu energie electrică ce este transportată în afara teritoriului statistic al UE si face obiectul procedurilor vamale de export definitiv

Import national de energie electrică

Tranzactii transfrontaliere cu energie electrică în care proprietatea asupra acesteia se transferă de la un nerezident la un rezident

Metodologia de stabilire a bonusului

Metodologia de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010, cu modificările ulterioare

Metodologia de stabilire a contributiei

Metodologia de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2011

Metodologia de monitorizare a pietei angro

Metodologia de monitorizare a pietei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurentă pe piată si prevenirea abuzului de pozitie dominantă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006, cu modificările ulterioare

Metodologia de monitorizare a pietei cu amănuntul

Metodologia de monitorizare a pietei cu amănuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2008, cu modificările ulterioare


Metodologia de supracompensare

Metodologia de determinare a costurilor si veniturilor pentru activitatea de producere a energiei electrice si a energiei termice în cogenerare, respectiv a supracompensării activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare, prevăzută la art. 6 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009

Metodologia de garantii de origine

Metodologia de calcul pentru stabilirea cantitătilor de energie electrică produse în cogenerare de eficientă înaltă în vederea certificării prin garantii de origine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2009

Metodologia de raportare a informatiilor despre consumatori

Metodologie privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii de energie electrică, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale si a Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii de energie electrică

Pret de referintă pentru energia electrică

Pretul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă, prin contracte reglementate, aprobat de ANRE în baza art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009

Pret reglementat pentru energia electrică

Pretul energiei electrice aprobat prin decizie a presedintelui ANRE, determinat în conformitate cu Metodologia de stabilire a bonusului

Producător care beneficiază de schema de sprijin

Producător de energie electrică în centrale de cogenerare:

- care este inclus în Lista capacitătilor cu acreditare finală, conform procedurii de avizare;

- a cărui productie de energie electrică este calificată de ANRE ca fiind de înaltă eficientă, conform Regulamentului de calificare;

- care a solicitat acordarea schemei de sprijin; si

- care nu face parte din categoria producătorilor cu unităti de cogenerare de mică putere sau microcogenerare.

Producător cu unităti dispecerizabile

Producător de energie electrică ce detine cel putin o unitate dispecerizabilă

Producător nedispecerizabil

Producător de energie electrică ce nu detine nicio unitate dispecerizabilă

Producător cu unităti de cogenerare de mică putere

Producător care detine doar unităti de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 1 MWe

Producător cu unităti de microcogenerare

Producător care detine doar unităti de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 50 kWe

Procedura de avizare

Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2010

Regulament de calificare

Regulamentul de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010

Regulament de administrare a schemei de sprijin

Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2011

Sistem de promovare

Mecanism de promovare a cogenerării, constând într-o metodă sau într-o combinatie de metode prin care se creează avantaje explicite ori potentiale pentru comercializarea energiei electrice produse în cogenerare, bazată pe cererea de energie termică utilă: schemă bonus, pret reglementat etc.

Schemă de sprijin

Schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, si al cărei cadru legal de implementare este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009

Tehnologii de cogenerare

Tehnologiile enumerate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 219/2007


CAPITOLUL IV

Obiectivele monitorizării schemei de sprijin

 

Art. 7. - Prin desfăsurarea activitătii de monitorizare a schemei de sprijin se urmăreste realizarea următoarelor obiective:

a) evaluarea eficientei schemei de sprijin în a realiza economii de combustibil fată de producerea separată a energiei electrice si termice raportat la efortul financiar necesar, evaluarea progreselor înregistrate în privinta cresterii cotei cogenerării de înaltă eficientă, a păstrării viabilitătii economice a unitătilor de cogenerare de înaltă eficientă existente si a aparitiei unora noi, precum si evaluarea încadrării în bugetul schemei avut în vedere la autorizarea acesteia de către CE;

b) depistarea eventualelor deficiente ale sistemului de promovare sau ale modului de aplicare a acestuia de către operatorii implicati;

c) realizarea rapoartelor periodice către autorităti nationale si europene si publicarea pe site-ul ANRE a informatiilor relevante cu privire la rezultatele implementării sistemului de promovare a energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă, în particular a schemei de sprijin tip bonus, si la dezvoltarea în România a cogenerării pe baza energiei termice utile.

 

CAPITOLUL V

Indicatori de evaluare a eficientei schemei de sprijin

 

Art. 8. - În scopul aprecierii eficientei schemei de sprijin implementate pentru promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă se urmăreste evolutia următorilor indicatori si corelarea dintre acestia:

1. N1: Numărul de unităti/configuratii de cogenerare care accesează schema de sprijin;

2. N2: Numărul de unităti/configuratii de cogenerare;

3. R1: Raportul dintre capacitatea electrică de înaltă eficientă a configuratiilor (ICEEC) de productie în cogenerare si capacitatea electrică instalată a configuratiilor (CEIC) care accesează schema de sprijin - pe tehnologii de cogenerare;

4. R2: Raportul dintre energia electrică de înaltă eficientă (EEEC) si energia electrică produsă în cogenerare (Ecog) - separat pe fiecare configuratie, pe categorii de configuratii (în functie de tipul tehnologiei, capacitatea electrică instalată etc.) si total. Energia electrică produsă în cogenerare de o unitate (Ecog, k) este cea determinată în conformitate cu formula descrisă la art. 25 din Metodologia de garantii de origine, utilizând coeficientul Ck actualizat conform art. 6 alin. (2) din aceeasi metodologie, iar pentru o configuratie este suma valorilor aferente unitătilor componente;

5. R3: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare (Ecog) si energia electrică totală a configuratiei (EETC) de cogenerare - separat pe fiecare configuratie, pe categorii de configuratii (în functie de tipul tehnologiei, capacitatea electrică instalată etc.) si total;

6. R4: Raportul dintre energia electrică de înaltă eficientă a configuratiilor (IEEEC) si energia termică a configuratiilor de cogenerare (IETC);

7. E1: Eficienta globală obtinută pe fiecare configuratie de cogenerare si pe total configuratii, comparativ cu valoarea din anul anterior;

8. D1: Durata echivalentă de utilizare a capacitătii de producere separată a unitătilor de cogenerare, calculată cu formula:

DUcsep = (EETC-EEEC)/(CEIC-CEEC);

9. E2: Economia de energie primară (EEP) calculată conform prevederilor Regulamentului de calificare fată de producerea separată cu tehnologii alternative, a căror eficientă are valorile de referintă armonizate stabilite prin Ordinul presedintelui

Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2007 privind aprobarea Valorilor de referintă armonizate aplicabile la nivel national ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică, si pentru aprobarea factorilor de corectie aplicabili la nivel national;

10. E3: Economia de energie primară realizată de functionarea unitătilor de cogenerare fată de producerea separată a energiei electrice si termice în centralele SEN; pentru producerea separată a energiei electrice se utilizează datele de productie ale unitătilor de condensatie din SEN, functionând pe baza aceluiasi tip de combustibil fosil în perioada de analiză, iar pentru producerea separată a energiei termice se utilizează datele de productie aferente CAI-urilor/CAF-urilordin centralele SEN în perioada de analiză; aducerea la termeni comparabili, din punctul de vedere al combustibilului utilizat, a datelor necesare comparatiei se face utilizând proportionalitatea cu valorile de referintă ale eficientei pentru producerea separată de energie termică, stabilite prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2007;

11. B1: Bugetul anual al schemei de sprijin (suma bonusurilor datorate producătorilor pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficientă);

12. B2: Bugetul anual al schemei (efortul financiar) raportat la economia de energie primară (pretul combustibilului economisit), în ambele variante de calcul al economiei de energie primară (economiei de combustibil);

13. R5: Raportul dintre energia electrică de înaltă eficientă a configuratiilor (IEEEC) calificată final si energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă avută în vedere la avizarea schemei de sprijin de către CE, pe total SEN;

14. R6: Raportul dintre bugetul anual final al schemei si bugetul anual al schemei avut în vedere la determinarea bugetului total pentru întreaga durată a schemei, prevăzut în Decizia CE de autorizare a acesteia;

15. D2: Diferenta dintre veniturile totale ale producătorilor cu unităti de cogenerare si costurile de producere a energiei electrice si termice ale acestora; diferenta mentionată se determină la nivel agregat, precum si pentru fiecare categorie de producători în cogenerare, în functie de combustibilul majoritar utilizat; aceasta nu reprezintă analiza de supracompensare, care se realizează individual, pe baza Metodologiei de supracompensare;

16. S1: Sumele primite de fiecare producător ca ajutoare de stat de alte categorii decât schema de sprijin.

 

CAPITOLUL VI

Indicatori de evaluare a functionării schemei de sprijin

 

Art. 9. - În scopul aprecierii modului de aplicare si functionare a schemei de sprijin implementate pentru promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă, se urmăreste evolutia următorilor indicatori:

1. R7: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă (calificată final pentru anul t) si energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă estimată la stabilirea contributiei pentru anul t;

2. E4: Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă calificată estimativ lunar;

3. R8: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă calificată final pentru anul t si energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă în anul t conform calificării estimative lunare;

4. CI: Costurile financiare (dobânzi) si exceptionale (penalităti de întârziere) nete (costuri minus venituri) implicate de administrarea schemei de sprijin;

5. E4: Energia electrică de import cu GO pentru cogenerare de eficientă înaltă pentru care s-a returnat contravaloarea contributiei de cogenerare;


6. D3: Diferenta dintre sumele datorate ca bonus pentru cogenerare în anul t (inclusiv bonusuri neacordate minus bonusuri necuvenite) si sumele rezultate din contributiile pentru cogenerare aferente anului t;

7. C2: Cota reprezentată de contributia pentru cogenerare în pretul mediu la consumatorul final, pe categorii de consumatori;

8. R9: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă vândută pe piata concurentială în anul t si energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă calificată pentru anul t.

 

CAPITOLUL VII

Informatii necesare

 

Art. 10. - Informatiile necesare monitorizării schemei de sprijin pentru cogenerare sunt asigurate de către operatorii implicati, după cum urmează:

1. Informatii transmise de către administratorul schemei de sprijin, CN Transelectrica SA, cu privire la:

a) energia electrică si drepturile de încasare a contributiei pentru cogenerare de la furnizorii consumatorilor finali/cei care efectuează autofurnizare, de la furnizorii exportatori si de la producătorii cu drept de furnizare/autofurnizare si obligatiile de returnare a contributiei către furnizorii importatori, pentru energia electrică importată pentru care există GO pentru cogenerare de eficientă înaltă, respectiv energia electrică si obligatiile de plată a bonusului către producătorii de energie electrică pentru energia electrică de înaltă eficientă livrată în retele - lunar;

b) cantităti si contravaloarea bonusului necuvenit si ale celui neacordat, precum si contravaloarea supracompensării stabilite de ANRE si facturate, pentru fiecare producător - anual;

c) costurile si veniturile financiare si exceptionale implicate de administrarea schemei de sprijin - lunar.

2. Informatii transmise de către producătorii detinători de unităti de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, cu privire la:

a) energia electrică totală a fiecărei configuratii (EETC) de cogenerare - lunar;

b) energia electrică produsă din fiecare centrală - lunar de la producătorii cu unităti dispecerizabile si trimestrial de la cei nedispecerizabili si total semestrial/anual;

c) energia electrică produsă în cogenerare de fiecare centrală de cogenerare (Ecog) - semestrial/anual;

d) energia electrică livrată din fiecare configuratie de cogenerare - lunar;

e) energia electrică livrată din fiecare centrală (Energie electrică netă) - lunar de la producătorii cu unităti dispecerizabile si trimestrial de la cei nedispecerizabili si total semestrial/anual;

f) energia termică a fiecărei configuratii (ETC) de cogenerare - lunar;

g) energia termică livrată la gardul centralei, din care în cogenerare - lunar de la producătorii cu unităti dispecerizabile si trimestrial de la cei nedispecerizabili, respectiv cea livrată din CAI/CAF - semestrial/anual;

h) cantitătile vândute/livrate de energie termică, distinct: la gardul centralei/la reteaua de transport, la reteaua de distributie etc. - semestrial/anual;

i) consum total de combustibil al fiecărei configuratii de cogenerare (CTCC) - lunar;

j) consumul total de combustibil la nivel de centrală si distinct în surse de producere separată a energiei termice/electrice, pe categorii (solid/lichid/gazos) - lunar de la producătorii cu unităti dispecerizabile si trimestrial de la cei nedispecerizabili, respectiv pe tipuri (lignit/huilă/păcură/gazos din reteaua de transport/gazos din reteaua de distributie) - semestrial/anual;

k) cantitătile vândute si veniturile realizate din vânzarea energiei electrice, pe contracte pe piata reglementată, vânzarea la consumatori racordati direct (cu si fără plata tarifelor de transport si/sau distributie), decontarea internă pentru livrarea la locul de producere/alte locuri de consum, bonus - trimestrial, precum si venituri pe celelalte segmente ale pietei de energie electrică (contracte bilaterale, PZU, piata de echilibrare etc), la nivel de centrală, cumulate semestrial/anual;

l) veniturile realizate de producătorii cu unităti de cogenerare, altele decât cele din vânzarea energiei electrice/termice, (de exemplu: furnizare servicii tehnologice de sistem, vânzare drepturi emisii CO2 etc.) - semestrial/anual;

m) veniturile realizate din vânzarea energiei termice la nivel de centrală, pe piata reglementată si pe cea concurentială - semestrial/anual;

n) venituri rezultate din aplicarea altor sisteme de promovare adoptate la nivel national sau local - semestrial/anual;

0) costurile de producere a energiei electrice si termice la nivel de centrală, pe categorii, precum si cele aferente participării la piata de energie electrică - semestrial/anual;

p) pretul mediu si puterea calorifică ale fiecărui tip de combustibil utilizat, pe centrală - semestrial/anual;

q) ajutoare de investitii primite - anual;

r) valoarea neamortizată a mijloacelor fixe - anual;

s) valoarea activelor imobilizate - anual.

3. Informatii transmise de către producătorii de energie electrică în cogenerare cu unităti de mică putere si microcogenerare, cu privire la:

a) energia electrică produsă din fiecare centrală de cogenerare - anual;

b) energia electrică produsă în cogenerare de fiecare centrală de cogenerare (Ecog) - anual;

c) energia electrică livrată din fiecare centrală de cogenerare (energie electrică netă) - anual;

d) energia electrică de înaltă eficientă calificată - anual;

e) cantitătile vândute de energie electrică, pe categorii: contracte pe piata concurentială/reglementată, vânzare la consumatori racordati direct, decontare internă pentru livrarea la alte locuri de consum - cu si fără plata serviciilor de transport/distributie etc. - anual;

f) energia termică livrată din surse de producere separată - CAI/CAF -anual;

g) cantitătile vândute/livrate de energie termică, distinct: la gardul centralei/la reteaua de transport, la reteaua de distributie etc. - anual;

h) consumul total de combustibil la nivel de centrală, pe categorii (lignit/huilă/lichid/gazos din reteaua de transport/gazos din reteaua de distributie) - anual;

i) venituri realizate pe piata de energie electrică, reglementat si concurential - anual;

j) veniturile realizate din vânzarea energiei termice la nivel de centrală, reglementat si concurential - anual;

k) venituri rezultate din aplicarea altor sisteme de promovare adoptate la nivel national sau local - anual;

1) alte venituri - anual;

m) costurile de producere a energiei electrice si termice la nivel de centrală, pe categoriile: combustibil, alte variabile, fixe - anual;

n) pretul mediu si puterea calorifică ale fiecărui tip de combustibil utilizat, pe centrală - anual;

o) ajutoare de investitii primite - anual;

p) valoarea neamortizată a mijloacelor fixe - anual;

q) valoarea activelor imobilizate - anual.


4. Informatii transmise de către producătorii termo de energie electrică în unităti de producere separată, cu privire la:

a) energia electrică produsă - lunar;

b) energia electrică livrată din centrală (energia electrică netă) - lunar;

c) consumul de combustibil, pe categorii (solid/lichid/ gazos) - lunar.

5. Informatii transmise de către furnizorii consumatorilor finali si de către furnizorii exportatori/importatori, inclusiv producătorii cu licentă sau drept de furnizare, cu privire la:

a) energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă achizitionată la pret reglementat de la producătorii în cogenerare care accesează schema bonus si de la producătorii detinători de unităti de putere mică si microcogenerare, precum si preturile medii corespunzătoare - semestrial, în cazul furnizorilor impliciti;

b) cantităti si preturi pentru energia importată si exportată - lunar;

c) cantităti de energie electrică si contravaloarea contributiei aferente pentru energia furnizată consumatorilor, exportată si/sau importată cu GO - trimestrial;

d) cantităti si venituri pe tipuri de tarife reglementate si pe componentele acestora - lunar, în cazul furnizorilor impliciti;

e) consum si pret mediu pe fiecare categorie (transă de consum) la consumatorii finali necasnici alimentati concurential - lunar;

f) consum, venituri din vânzarea energiei, valoarea accizei, a TVA, pret mediu retea si pret total, inclusiv taxe, la toate tipurile de consumatori (casnici si asimilati, necasnici, alimentati în regim concurential si/sau reglementat) - semestrial.

6. Informatii transmise de către operatorii de distributie principali cu privire la energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă achizitionată la pret reglementat de la producători în cogenerare - semestrial.

7. Informatii preluate de la compartimentele emitente din ANRE:

a) lista producătorilor de energie electrică si termică înregistrati la ANRE conform Regulamentului de calificare (din care, a celor acreditati conform procedurii de avizare) - semestrial si anual;

b) lista producătorilor de energie electrică si termică beneficiari ai schemei de sprijin - anual;

c) capacitatea electrică de înaltă eficientă a configuratiilor de cogenerare - anual;

d) capacitatea electrică instalată a unitătilor de cogenerare supuse calificării - anual;

e) energia electrică de înaltă eficientă a fiecărei configuratii (EEEC) de cogenerare, calificată anual, respectiv estimată lunar, conform Regulamentului de calificare;

f) energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin (energie electrică livrată), determinată conform Regulamentului de calificare (Ess) - lunar si anual;

g) nivelul bonusului rezultat conform Metodologiei de stabilire bonus, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE, pentru fiecare producător/centrală de cogenerare - semestrial/anual;

h) preturile de referintă si reglementate zi/noapte pentru energia electrică si preturile de referintă si reglementate pentru energia termică rezultate conform Metodologiei de stabilire a bonusului, aprobate de ANRE - semestrial/anual;

i) cantitătile reglementate lunare de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă ce pot fi vândute prin contracte reglementate - semestrial/anual;

j) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă în fiecare an si pe fiecare tip de combustibil, avută în vedere la avizarea schemei de sprijin de către CE;

k) energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă care poate beneficia de garantii de origine - anual;

l) bugetul anual al schemei de sprijin avut în vedere la avizarea schemei;

m) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă estimată la stabilirea contributiei pentru perioada viitoare - semestrial/anual;

n) valoarea tarifului de administrare a schemei, parte componentă a contributiei - semestrial/anual.

Art. 11. - Datele care sunt raportate către ANRE în baza altor reglementări si sunt comune cu cele necesare pentru monitorizarea schemei de sprijin sunt preluate în formatul în care acestea au fost transmise sau agregat, pe baza unor rapoarte de prelucrare a bazei de date ANRE.

Art. 12. - Descrierea succintă a continutului machetelor de raportare si frecventa de raportare a datelor necesare monitorizării sunt prezentate în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta metodologie: informatii raportate de către administratorul schemei de sprijin, producători, furnizori, distribuitori, inclusiv cele prevăzute deja în alte reglementări.

 

CAPITOLUL VIII

Rezultatele monitorizării schemei de sprijin. Rapoarte

 

Art. 13. - Rezultatele activitătii de monitorizare a sistemului de promovare a cogenerării pe baza energiei termice utile fac obiectul unor rapoarte trimestriale, care includ evaluări cu privire la efectele aplicării schemei de sprijin asupra productiei de energie electrică si termică în cogenerare si asupra producătorilor beneficiari, efectele asupra consumatorilor de energie electrică si/sau termică, precum si aprecieri privind îndeplinirea obiectivului principal al introducerii schemei de sprijin, si anume economia de combustibil fată de producerea separată, conducând la efecte benefice asupra mediului.

Art. 14. - Evaluările cuprinse în raportul de monitorizare a schemei de sprijin pentru cogenerare se vor referi, după caz, la următoarele aspecte:

a) respectarea conditiilor de acordare a sprijinului prevăzute în Decizia CE de autorizare a schemei;

b) capacitatea schemei de sprijin de a determina cresterea capacitătii instalate si a productiei de energie (electrică si termică) în procese de cogenerare de înaltă eficientă;

c) gradul de extindere a utilizării tehnologiilor alternative de cogenerare fată de cea predominantă în România, cu TA;

d) măsura în care schema de sprijin încurajează redimensionarea echipamentelor în concordantă cu caracteristicile sarcinii termice, respectiv retehnologizarea/mentinerea echipamentelor la parametrii de eficientă necesari accesului la schema de sprijin;

e) capacitatea schemei de a determina utilizarea în centrale a regimurilor de functionare optime în relatie cu cerintele de încadrare în piata de energie electrică si cu obiectivele avute în vedere la proiectarea centralelor de cogenerare din România;

f) măsura în care schema de sprijin asigură echilibrul dintre costurile si veniturile producătorilor de energie electrică în cogenerare, la nivel agregat si pe categorii, în functie de combustibilul majoritar utilizat - concluzii rezultate din analiza realizată pe o durată alunecătoare de 4 ani;

g) ponderea contributiei de cogenerare în structura tarifelor la consumatorii finali, reflectând efortul financiar făcut de consumatori pentru sustinerea cogenerării de înaltă eficientă;

h) variatiile pretului la consumatorul final datorate variatiei contributiei ca urmare a modificărilor fată de prognoză;

i) efectul aplicării schemei de sprijin asupra pietei de energie electrică;

j) capacitatea schemei de sprijin de a contribui la dezvoltarea pietei concurentiale de energie electrică;

k) efectul schemei de sprijin asupra pietei de energie termică;

l) economia de combustibil realizată tinând seamă de consumurile specifice medii de combustibil realizate în România


la producerea separată a energiei electrice, comparativ cu economia de combustibil calculată conform legislatiei europene/nationale si Regulamentului de calificare;

m) eficienta schemei ca rezultat al comparatiei pretului echivalent al combustibilului economisit cu preturile medii ale combustibililor pe piată;

n) măsura în care evaluările initiale privind productiile si bugetul schemei corespund valorilor realizate, evidentierea factorilor ce contribuie la modificări;

o) interferente între sistemul de GO si schema de sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă pe baza energiei termice utile; efectul returnării contravalorii contributiei aferente importului energiei electrice cu GO de cogenerare asupra pietei de energie electrică;

p) propuneri referitoare la îmbunătătirea cadrului de reglementare secundar sau a legislatiei primare, rezultate din analizele efectuate.

 

CAPITOLUL IX

Asigurarea transparentei

 

Art. 15. - ANRE publică rapoarte trimestriale pe site-ul ANRE, cuprinzând sinteze cu privire la rezultatele monitorizării schemei de sprijin pentru cogenerare, incluzând în principal următoarele date:

a) contravaloarea contributiei pentru cogenerare plătită de către consumatori, din care contravaloarea tarifului de administrare;

b) cantitatea de energie electrică facturată consumatorilor finali si exportată la care s-a aplicat contributia;

c) cantitatea de energie electrică de înaltă eficientă care a beneficiat de schemă de sprijin, estimată lunar si final anual, precum si sumele corespunzătoare ale contravalorii bonusului;

d) cantitatea de energie electrică importată cu garantii de origine pentru productia de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă, pentru care s-a solicitat returnarea contributiei;

e) economia de combustibil realizată în procesele de cogenerare de înaltă eficientă, estimată/calculată în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare;

f) preturile medii de vânzare a energiei electrice (componenta de energie) si termice de către producătorii beneficiari ai schemei de sprijin, la nivel agregat;

g) cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Raportarea datelor necesare monitorizării schemei de sprijin de către participantii la piată se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, cu cele ale procedurilor specifice de raportare prevăzute în alte reglementări emise de ANRE, precum si cu respectarea termenelor si a metodelor specificate de ANRE în corespondenta cu operatorii economici implicati.

 

ANEXA Nr. 1

LISTA

raportărilor realizate de Transelectrica

 

Nr. crt.

Denumirea machetei

Continut

Frecventă raportare

Reglementări care prevăd raportarea

1.

Drepturi de Încasare/Obligatii de plată a contributiei pentru cogenerare

Cantităti si sume de încasat aferente contributiei pentru cogenerare de la fiecare furnizor, pe tip alimentare/export si obligatii de returnare a contributiei către furnizorii importatori de energie cu garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă

Lunar

Regulament de administrare a schemei de sprijin, art. 25 alin. (1)

Art. 10 alin. 1 din metodologie

2.

Obligatii de plată a bonusului pentru cogenerare

Cantităti si sume de plată aferente bonusului pentru cogenerare către fiecare producător, pe tip de combustibil

Lunar

Regulament de administrare a schemei de sprijin, art. 25 alin. (1)

Art. 10 alin. 1 din metodologie

3.

CheltuieliA/enituri financiare induse de schema de sprijin pentru cogenerare

Cheltuieli si venituri financiare induse de schema de sprijin pentru cogenerare: dobânzi, penalităti, rate nominale

Lunar

Regulament de administrare a schemei de sprijin, art. 25 alin. (2)

Art. 10 alin. 1 din metodologie

4.

Drepturi de încasare a bonusului necuvenit/Obligatii de plată a bonusului neacordat

Bonus necuvenit/neacordat, pentru fiecare producător, defalcat pe tip de combustibil

Anual

Regulament de administrare a schemei de sprijin, art. 25 alin. (1)

Art. 10 alin. 1 din metodologie

5.

Drepturi de încasare a sumelor considerate supracompensare

Supracompensare pentru fiecare producător, defalcat pe tip de combustibil

Anual

Regulament de administrare a schemei de sprijin, art. 25 alin. (1)

Art. 10 alin. 1 din metodologie

 

LISTA


raportărilor realizate de producători

 

Nr. crt.

Categoria producătorului

Denumirea machetei

Continut

Frecventă raportare

Reglementări care prevăd raportarea

1

Producători cu unităti dispecerizabile

Date de calificare lunară

Date necesare determinării lunare a cantitătilor ce beneficiază de schema de sprijin, energie electrică livrată, energie electrică produsă/livrată în cogenerare - date pe configuratii

Lunar

Regulamentul de calificare, sectiunea a 5-a, art. 32

Art. 10 pct. 2 din metodologie

2

Date privind energia produsă si consumul de combustibil

Productii/Livrări de energie electrică si termică pe categorii, consum de combustibil pe categorii - agregate pe centrale

Lunar

Metodologia de monitorizare, a pietei angro, art. 16

Art. 10 pct. 2 din metodologie

3

Tranzactii aferente schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficientă

Tranzactii de vânzare/cumpărare aferente energiei electrice, pe contracte sau categorii de contracte - agregate pe producător

Trimestrial

Art. 10 pct. 2 din metodologie

4

Venituri, costuri, productii si consumuri aferente activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare

Venituri pe categorii, costuri pe categorii, productii de energie si consumuri de combustibil cumulate pe perioadă (după regularizări), preturi combustibil pe categorii - agregate pe centrale

Semestrial si anual

Art. 10 pct. 2 din metodologie

1

Producători nedispecerizabili, exclusiv cei de putere mică si microcogenerare

Date de calificare lunară

Date necesare determinării lunare a cantitătilor ce beneficiază de schema de sprijin, energie electrică livrată, energie electrică produsă/livrată în cogenerare - date lunare, pe configuratii

Lunar

Regulamentul de calificare, sectiunea a 5-a, art. 32

Art. 10 pct. 2 din metodologie

2

Date privind energia produsă si consumul de combustibil

Productii/Livrări de energie electrică si termică pe categorii, consum de combustibil pe categorii - date lunare, agregate pe centrale

Trimestrial

Art. 10 pct. 2 din metodologie

3

Tranzactii aferente schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficientă

Cantităti si preturi pe contracte de vânzare si cumpărare pe fiecare contraparte sau pe categorii, decontare internă, bonus

Trimestrial

Art. 10 pct. 2 din metodologie

4

Venituri, costuri, productii si consumuri aferente activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare

Venituri pe categorii, costuri pe categorii, productii de energie si consumuri de combustibil cumulate pe perioadă (după regularizări), preturi combustibil pe categorii - agregate pe centrale

Semestrial si anual

Art. 10 pct. 2 din metodologie

1

Producători termo de energie electrică în unităti de producere separată

Date privind energia produsă si consumul de combustibil

Productii/Livrări de energie electrică pe categorii, consum de combustibil pe categorii - agregate pe centrale

Lunar

Metodologia monitorizare a pietei angro, art. 16

Art. 10 pct. 4 din metodologie

1

Producători cu centrale de putere mică si microcogenerare

Productii si consumuri aferente activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare în centrale de mică putere (50kW<P<1MW)sau microcogenerare (P<50kW)

Productii de energie si consumuri de combustibil cumulate pe perioadă (după regularizări) - agregate pe centrale

Anual

Art. 10 pct. 3 din metodologie

2

Venituri si costuri aferente activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare în centrale de mică putere (50kW<P<1MW)sau microcogenerare (P<50kW)

Venituri pe categorii, costuri pe categorii, preturi combustibil pe categorii - agregate pe centrale

Anual

Art. 10 pct. 3 din metodologie

 

ANEXA Nr. 3

LISTA

raportărilor realizate de furnizori

 

Nr. crt.

Tipul furnizorului

Denumirea machetei

Continut

Frecventă

Reglementări care prevăd raportarea

1

Furnizori impliciti

Tranzactii cu energie electrică aferente schemei de sprijin pentru cogenerare de înaltă eficientă

Achizitie cu cantităti si preturi reglementate de la fiecare dintre producătorii în cogenerare si de la cei de putere mică si de microcogenerare

Semestrial

Art. 10 pct. 5 din metodologie

2

Tranzactii angro pe piata concurentială de energie electrică

Cantităti si preturi energie importată si energie exportată

Lunar

Metodologia de monitorizare a pietei angro, art. 16

Art. 10 pct. 5 din metodologie

3

Obligatii de plată/Drepturi de încasare a contributiei pentru cogenerare de înaltă eficientă

Cantităti de energie electrică si contravaloarea contributiei aferente, de plată sau de încasare, pentru energia furnizată consumatorilor, exportată sau importată cu garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă (GO)

Trimestrial

Art. 10 pct. 5 din metodologie

4

Vânzare la

consumatori captivi pe niveluri de tensiune

Cantităti si venituri pe tipuri de tarife reglementate si pe componentele acestora

Lunar

Metodologie de calcul necesar stabilirii preturilor si tarifelor reglementate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2008 Art. 10 pct. 5 din metodologie

5.

 

Preturi medii de revenire pentru categorii de consumatori necasnici alimentati în regim concurential

Consum lunar pe categorie (transă de consum), pret mediu pe categorie

Lunar

Metodologia de monitorizare a pietei cu amănuntul , art. 14

Art. 10 pct. 5 din metodologie

6

Preturi medii de revenire la consumatori casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, alimentati în regim concurential

Consum semestrial pe categorie (transă de consum), valoare venituri din vânzarea energiei electrice pe fiecare categorie, pret mediu de vânzare, valoare acciză, TVA, pret mediu, inclusiv taxe, pret mediu retea

Semestrial

Metodologie de raportare a informatiilor despre consumatori, pct. 6

subpct. 6.10

Art. 10 pct. 5 din metodologie

7

Preturi medii de revenire la consumatori casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, alimentati în regim reglementat

Consum semestrial pe categorie (transă de consum), valoare venituri din vânzarea energiei electrice pe fiecare categorie, pret mediu de vânzare, valoare acciză, TVA, pret mediu, inclusiv taxe, pret mediu retea

Semestrial

Metodologie de raportare a informatiilor despre consumatori, pct. 6

subpct. 6.10

Art. 10 pct. 5 din metodologie

8.

Preturi medii de revenire la consumatori de energie electrică, altii decât consumatorii casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, alimentati în regim concurential

Consum semestrial pe categorie (transă de consum), valoare venituri din vânzarea energiei electrice pe fiecare categorie, pret mediu de vânzare, valoare acciză, TVA, pret mediu, inclusiv taxe, pret mediu retea

Semestrial

Metodologie de raportare a informatiilor despre consumatori, pct. 6

subpct. 6.10

Art. 10 pct. 5 din metodologie

9.

Preturi medii de revenire la consumatori de energie electrică, altii decât consumatorii casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, alimentati în regim reglementat

Consum semestrial pe categorie (transă de consum), valoare venituri din vânzarea energiei electrice pe fiecare categorie, pret mediu de vânzare, valoare acciză, TVA, pret mediu, inclusiv taxe, pret mediu retea

Semestrial

Metodologie de raportare a informatiilor despre consumatori, pct. 6

subpct. 6.10

Art. 10 pct. 5 din metodologie

1.

Furnizori concurentiali

(inclusiv producătorii cu licentă de furnizare, pentru tranzactiile realizate în calitate de furnizor)

Obligatii de plată/Drepturi de încasare a contributiei pentru cogenerare de înaltă eficientă

Cantităti de energie electrică si contributia aferentă, de plată sau de încasare, pentru energia furnizată consumatorilor, exportată si/sau importată cu GO

Trimestrial

Art. 10 pct. 5 din metodologie

2.

Tranzactii angro pe piata concurentială de

energie electrică

Cantităti si preturi energie importată si energie exportată

Lunar

Metodologia de monitorizare a pietei angro, art. 16

Art. 10 pct. 5 din metodologie

3.

Preturi medii de revenire pentru categorii de consumatori necasnici alimentati în regim concurential

Consum lunar pe categorie (transă de consum), pret mediu pe categorie

Lunar

Metodologia de monitorizare

a pietei cu amănuntul, art. 14 Art. 10 pct. 5 din metodologie

4.

 

Preturi medii de revenire la consumatori de energie electrică, altii decât consumatorii casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, alimentati în regim concurential

Consum semestrial pe categorie (transă de consum), valoare venituri din vânzarea energiei electrice pe fiecare categorie, pret mediu de vânzare, valoare acciză, TVA, pret mediu, inclusiv taxe, pret mediu retea

Semestrial

Metodologie de raportare informatiilor despre consumatori, pct. 6

subpct. 6.10

Art. 10 pct. 5 din metodologie

5.

Preturi medii de revenire la consumatori casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, alimentati în regim concurential

Consum semestrial pe categorie (transă de consum), valoare venituri din vânzarea energiei electrice pe fiecare categorie, pret mediu de vânzare, valoare acciză, TVA, pret mediu, inclusiv taxe, pret mediu retea

Semestrial

Metodologie de raportare a informatiilor despre consumatori, pct. 6

subpct. 6.10

Art. 10 pct. 5 din metodologie

 

ANEXA Nr. 4

LISTA

raportărilor realizate de operatori de distributie

 

Nr. crt.

Tipul distribuitorului

Denumirea machetei

Continut

Frecventă

Reglementări care prevăd raportarea

1

Operatori de distributie principali

Tranzactii cu energie electrică aferente schemei bonus

Achizitie cu cantităti si preturi reglementate de la producători în cogenerare care accesează schema bonus

Semestrial

Art. 10 pct. 6 din metodologie

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.