MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 295/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 295         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 aprilie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

42. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru constructii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009

 

412. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru constructii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009

 

ACTE ALE SENATULUI

 

2. - Declaratie privind comemorarea a 25 de ani de la accidentul de la Cemobîl

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

393. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.30. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.82/2010 privind organizarea si functionarea Comitetului director al proiectului “Sistem informatic de sprijin al actiunilor militare”

 

351/464. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe plătitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevăzute la art. 3631 alin.(1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, solutionarea contestatiilor si încasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 928/591/2010

 

1.169. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru constructii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline ia Grupul de lucru pentru constructii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

 Nr. 42.


*) Traducere.

 

Paris, 6 septembrie 2007

AG/2007.655.ma

 

Stimate domnule Vosganian,

 

La o întâlnire recentă, Consiliul OCDE a fost de acord să invite România ca membru cu drepturi depline în Grupul de lucru pentru constructii navale (WP6) al Consiliului în conditiile mentionate mai jos. Grupul de lucru pentru constructii navale functionează pe baza prevederilor aplicabile ale Conventiei privind Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si ale deciziilor Consiliului care stabilesc grupurile de lucru [C/66(57)] amendate (vezi anexa nr. I). Ca membru cu drepturi depline, România este invitată să participe în Grupul de lucru pentru constructii navale pe picior de egalitate cu tările membre ale OCDE prin:

(i) acordul de a coopera la activitătile Grupului de lucru pentru constructii navale al Consiliului în îndeplinirea mandatului acestuia si, în special, de a informa ceilalti participanti si de a furniza grupului de lucru informatiile de care este nevoie pentru ca acesta să îsi îndeplinească sarcinile si de a contribui într-o manieră adecvată la finantarea activitătilor grupului de lucru; si

(ii) acceptarea prevederilor următoarelor instrumente:

- Acordul general revizuit pentru eliminarea progresivă a obstacolelor din calea conditiilor competitive normale în industria constructiilor navale, asa cum este prevăzut în documentul OCDE C(82)194/Final (anexa nr. II); si

- Liniile directoare generale revizuite pentru politicile guvernamentale în industria constructiilor navale, asa cum sunt prevăzute în documentul OCDE C(83)27 (anexa nr. III).

Valoarea contributiei financiare a României la WP6 ca membru cu drepturi depline va fi calculată în conformitate cu decizia Consiliului OCDE privind evaluarea contributiilor din partea statelor membre ale OCDE.

Aceasta înseamnă că 30% din bugetul total al grupului de lucru al Consiliului este alcătuit din contributia fixă, egală, a participantilor la WP6, iar restul de 70% va fi calculat pe baza mediei productiei de constructii navale a fiecărui participant pe ultimii 3 ani. Contributia maximă individuală a oricărui participant este limitată la 25% din bugetul total.


Orientativ (dar supus confirmării finale), contributia României pentru anul 2008 se va situa între 12.000 si 15.000 euro.

Dacă Guvernul dumneavoastră este de acord cu cele de mai sus, vă propun ca textul acestei scrisori împreună cu cel al răspunsului dumneavoastră să constituie un acord între Organizatie si Guvernul României. Acesta va intra în vigoare la data la care Guvernul României va informa Organizatia că au fost îndeplinite formalitătile constitutionale necesare pentru intrarea în vigoare. Fiecare parte poate să înceteze acest acord cu o notificare prealabilă de 12 luni.

 

Cu stimă,

Angel Gurria

Către:

Dl Varujan Vosganian

Dl Viorel Palască

Dl Victor Schmidt

Dna Roxana Iftimie

 

Paris, 6 iulie 2009

Nr. 1.790

 

Domnului Angel Gurria

Secretar general

Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

 

Stimate domnule Angel Gurria,

 

Este o plăcere pentru mine să vă informez că Ministerul Economiei si Comertului din România a primit scrisoarea dumneavoastră din 6 septembrie 2007 având următorul continut:

“La o reuniune recentă, Consiliul OCDE a fost de acord să invite România ca membru cu drepturi depline în Grupul de lucru pentru constructii navale (WP6) al Consiliului în conditiile mentionate mai jos. Grupul de lucru pentru constructii navale functionează pe baza prevederilor aplicabile ale Conventiei privind Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si ale deciziilor Consiliului care stabilesc grupurile de lucru [C/66(57)] amendate (vezi anexa nr. I). Ca membru cu drepturi depline, România este invitată să participe la Grupul de lucru pentru constructii navale în conditii de egalitate cu tările membre ale OCDE prin:

(i) acordul de a coopera la activitătile Grupului de lucru pentru constructii navale al Consiliului în îndeplinirea mandatului acestuia si, în special, de a informa ceilalti participanti si de a furniza grupului de lucru informatiile de care este nevoie pentru ca acesta să îsi îndeplinească sarcinile si de a contribui într-o manieră adecvată la finantarea activitătilor grupului de lucru; si

(ii) acceptarea prevederilor următoarelor instrumente:

- Acordul general revizuit pentru eliminarea progresivă a obstacolelor din calea conditiilor competitive normale în industria constructiilor navale, asa cum este prevăzut în documentul OCDE C(82)194/Final (anexa nr. II); si

- Liniile directoare generale revizuite pentru politicile guvernamentale în industria constructiilor navale, asa cum sunt prevăzute în documentul OCDE C(83)27 (anexa nr. lll).Valoarea contributiei financiare a României la WP6 ca membru cu drepturi depline va fi calculată în conformitate cu decizia Consiliului OCDE privind evaluarea contributiilor din partea statelor membre ale OCDE.

Aceasta înseamnă că 30% din bugetul total al grupului de lucru al Consiliului este alcătuit din contributia fixă, egală, a participantilor la WP6, iar restul de 70% va fi calculat pe baza mediei productiei de constructii navale a fiecărui participant pe ultimii 3 ani. Contributia maximă individuală a oricărui participant este limitată la 25% din bugetul total.

Orientativ (dar supus confirmării finale), contributia României pentru anul 2008 se va situa între 12.000 si 15.000 euro.

Dacă Guvernul dumneavoastră este de acord cu cele de mai sus, vă propun ca textul acestei scrisori împreună cu cel al răspunsului dumneavoastră să constituie un acord între Organizatie si Guvernul României. Acesta va intra în vigoare la data la care Guvernul României va informa Organizatia că au fost îndeplinite formalitătile constitutionale necesare pentru intrarea în vigoare. Fiecare parte poate să înceteze acest acord cu o notificare prealabilă de 12 luni.”

În numele Guvernului României, îmi face plăcere să confirm acordul nostru cu propunerile cuprinse în scrisoarea dumneavoastră care împreună cu această scrisoare de răspuns va constitui un acord între Guvernul României si Organizatie privind participarea României ca membru cu drepturi depline în Grupul de lucru pentru constructii navale, care va intra în vigoare la data la care Guvernul României informează Organizatia că formalitătile constitutionale necesare pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite.

 

Al dumneavoastră,

Teodor Baconschi,

ambasadorul României


 

ANEXA Nr. I

 

Rezolutia Consiliului [C(66)57], amendată

 

Consiliul,

tinând cont de Raportul din 24 iulie 1965 al Grupului de lucru ad-hoc pentru constructii navale, care defineste diferite domenii ca fiind cele mai adecvate pentru atentia guvernamentală [C(65)86];

notând Raportul de evolutie din 29 octombrie 1965 privind termenii de credit pentru vânzarea de nave [C(65)111] al Grupului Comitetului pentru Comert privind creditele de export si garantiile de credit,

făcând referire la obiectivele Organizatiei si având în vedere faptul că toate tările mari constructoare de nave sunt membre ale acesteia:

I. decide să se înfiinteze un grup de lucru ad-hoc în care să fie reprezentate Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Japonia, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii si Comisia Comunitătilor Europene;

II. Împuterniceste grupul de lucru să înceapă să lucreze fără întârziere pentru:

a) a elabora, în lumina rapoartelor mai sus mentionate si având în vedere aspectul social si alte conditii relevante din fiecare stat membru, recomandările îndreptate spre o reducere progresivă a factorilor care distorsionează conditiile competitive normale din industria constructiilor navale;

b) a tine sub control, în acelasi timp, situatia din industria constructiilor navale;

III. cere grupului de lucru să îsi îndeplinească îndatoririle cât mai repede cu putintă.

 

ANEXA Nr. II

 

Acordul general revizuit pentru eliminarea progresivă a obstacolelor din calea conditiilor competitive normale în industria constructiilor navale 23 februarie 1983 - Anexa la C(82)194/Final

 

1. Guvernele participante1) confirmă faptul că este în intentia lor să continue politica de eliminare progresivă a obstacolelor din calea conditiilor competitive normale în industria constructiilor navale, cum ar fi, printre altele:

a) subventii guvernamentale la creditele de export;

b) subventii directe pentru industria constructiilor navale;

c) tarife vamale sau alte bariere la import;

d) politici fiscale discriminatorii;

e) reglementări oficiale discriminatorii sau practici interne;

f) ajutoare specifice pentru investitii;

g) subventii pentru restructurarea industriei constructiilor navale interne;

h) orice alte forme de ajutoare publice indirecte care sunt obstacole în calea conditiilor competitive normale din industria constructiilor navale.

2. Tările participante la întelegerea asupra creditelor de export pentru nave îsi confirmă intentia de a continua, având în vedere celelalte eforturi internationale în domeniu si, de asemenea^ conditiile specifice de piată, să reducă asistenta oferită prin facilităti (asa cum sunt acestea definite în întelegerea asupra creditelor de export pentru nave) pentru creditele de export.

3. Guvernele participante sunt de acord să depună toate eforturile pentru a se asigura că, având în vedere situatia mondială din industrie si, în special, cea socială din fiecare dintre statele membre si luând în considerare eforturile similare făcute de alte guverne participante si conditiile specifice de pe piată, scopurile mai sus mentionate sunt atinse în mod gradat. În acest scop, ele sunt de acord să elaboreze o procedură care ar trebui să permită, într-o perioadă de timp stabilită de comun acord, implementarea concertată a obiectivelor acordului.

4. Un guvern participant care, din motive imperative, decide să se abtină de la reducerea pe care s-a oferit să o facă sau să retragă o reducere deja făcută trebuie să anunte imediat această hotărâre, împreună cu motivele explicite ale acesteia. Grupul de lucru va examina cazul în următoarea sesiune ordinară sau într-o sesiune extraordinară convenită la cererea oricăruia dintre celelalte guverne participante.

5. Guvernele participante sunt de acord să nu introducă nicio măsură nouă de asistentă sau să le intensifice pe cele existente, fie direct, fie indirect, specifice pentru industria constructiilor navale, numai dacă nu sunt motive imperative pentru o astfel de interventie. O astfel de interventie ar trebui să fie pe termen scurt, descrescătoare si să constea în sau să fie însotită de actiuni corective. Prevederile privind notificarea oricărei astfel de interventii din partea guvernului respectiv si privind examinarea acesteia de către Grupul de lucru nr. 6 sunt aceleasi cu cele stabilite în clauza 4.

6. Fiecare guvern participant va anunta secretarului general orice schimbare în sistemul său de asistentă pentru industria constructiilor navale care afectează implementarea acordului general revizuit. Orice guvern participant la acordul general poate cere informatii de la un alt guvern participant asupra situatiei exacte referitoare la măsurile de asistentă în vigoare si asupra progreselor înregistrate în reducerea lor. Guvernele participante încearcă să furnizeze orice informatie solicitată cu cea mai mare viteză posibilă. În conformitate cu regulile si practicile OCDE, orice guvern participant poate cere secretarului general să actioneze în nume propriu în această cauză si să facă publică informatia obtinută tuturor participantilor la acordul general revizuit.

1) Participantii la acest acord general revizuit sunt: Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii.


7. Un guvern participant la acordul general revizuit care consideră că o măsură de asistentă aplicabilă industriei constructiilor navale dintr-o altă tară favorizează santierele navale ale acesteia si, prin urmare, competitia internatională este semnificativ distorsionată poate solicita informatii detaliate privind măsura respectivă si, după ce a primit răspunsul la cererea sa, poate ridica această problemă în Grupul de lucru nr. 6.

8. Cu conditia notificării asupra deciziei sale către celelalte guverne participante si dacă s-a luat notă de discutiile pe care grupul de lucru trebuie să le aibă cât mai curând, orice guvern participant la acordul general revizuit poate egala asistenta dată de o altă tară în cazul unei anumite tranzactii, dacă o astfel de asistentă este incompatibilă cu acordul general revizuit.

9. Acordul general revizuit intră în vigoare în momentul în care acei membri ai Grupului de lucru nr. 6, după ce au notificat secretarului general adeziunea lor, decid că ei constituie o majoritate reprezentativă a membrilor Grupului de lucru nr. 6; orice membru al Grupului de lucru nr. 6 care nu este de acord cu ceea ce constituie o majoritate reprezentativă nu va fi obligat să respecte decizia altora. Acordul general revizuit este deschis si altor tări membre ale OCDE.

10. Acordul general revizuit este supus revizuirii oricât de des este cerut de către guvernele participante si oricum la intervale care nu depăsesc un an. Cu aceste ocazii, Grupul de lucru nr. 6 va examina situatia cererii si a ofertei si progresele înregistrate în reducerea obstacolelor din calea conditiilor competitive normale în vederea atingerii obiectivelor finale ale acordului general revizuit, având în vedere circumstantele care prevalează în acel moment.

11. Orice guvern participant se poate retrage din acordul general revizuit după o notificare cu 3 luni înainte a partenerilor asupra intentiei sale. În această perioadă, la cererea oricăruia dintre parteneri, trebuie să aibă loc o reuniune a Grupului de lucru nr. 6 pentru revizuirea acordului general. Oricare alt guvern participant, după notificarea partenerilor săi, se poate retrage din acordul general revizuit la aceeasi dată ia care guvernul a făcut prima notificare.

 

ANEXA Nr. III

 

Liniile directoare generale revizuite pentru politicile guvernamentale în industria constructiilor navale 23 februarie 1983 - Anexa la C(83)27

 

1. Grupul de lucru nr. 6 pentru constructii navale al Consiliului a fost invitat de către Consiliu “să continue si să intensifice eforturile pentru realizarea unui echilibru mai bun pe piata constructiilor navale care este unul dintre factorii esentiali pentru facilitarea reducerii gradate a măsurilor de asistentă pentru industria constructiilor navale” [C(82)194(Final)]; în conformitate cu acesti termeni de referintă, grupul de lucru analizează continuu posibilele căi de remediere a dezechilibrului actual si posibil pe viitor din industria constructiilor navale.

2. După examinarea si evaluarea perspectivelor cererii si ofertei din constructiile navale, Grupul de lucru nr. 6 consideră că rezultatele analizelor sale arată clar, dincolo de miscările ciclice ale cererii, seriozitatea problemelor care trebuie rezolvate: persistenta unui excedent de capacitate a santierelor navale care este conditionată de o cerere slabă ce rezultă dintr-un surplus semnificativ de tonaj pe termen scurt si mediu.

3. Tările membre ale grupului de lucru sunt de acord că pentru remedierea dezechilibrului structural care există în această industrie sunt necesare în continuare eforturi în toate tările constructoare de nave, pentru a se asigura că se realizează reglarea indispensabilă a capacitătii mondiale de constructii navale într-un mod cât mai putin dăunător si cât mai echitabil.

4. Tările membre ale grupului de lucru consideră că seriozitatea situatiei face să fie esential faptul ca comunitatea maritimă internatională, în special guvernele si industria din toate tările constructoare de nave, să caute fiecare mijloc de refacere a conditiilor normale si echilibrate de competitie si piată în cel mai scurt timp cu putintă.

5. Tările membre ale grupului de lucru care participă la acordurile încheiate în cadrul Grupului de lucru nr. 6 al Consiliului, în special la Acordul general revizuit pentru eliminarea progresivă a obstacolelor din calea conditiilor competitive normale în industria constructiilor navale si la întelegerea privind creditele de export pentru nave, îsi reafirmă adeziunea la aceste acorduri.

6. Tările membre ale Grupului de lucru nr. 6 pentru constructii navale acceptă principiile de solidaritate, corectitudine si responsabilitate internatională, ceea ce implică faptul că fiecare tară constructoare de nave joacă un rol adecvat în rezolvarea dificultătilor.

7. Tările membre ale grupului de lucru sunt de acord că trebuie continuate politici nationale adecvate pentru rezolvarea problemelor de adaptare care apar în fiecare tară constructoare de nave si accentuează faptul că, în virtutea principiilor de solidaritate, corectitudine si responsabilitate, este necesară cooperarea internatională pentru facilitarea continuării acestor politici si evitarea actiunii unilaterale care ar putea dăuna celorlalte tări.

8. În spiritul principiilor agreate în paragrafele de mai sus, tările membre ale grupului de lucru au fost de acord cu următoarele linii directoare generale revizuite care ar putea orienta actiunea guvernelor în adaptarea procesului din industria constructiilor navale si ar facilita discutiile ulterioare nationale si internationale.

9. Fiecare membru al Grupului de lucru nr. 6 ar trebui:

a) să facă eforturi pentru a se asigura că, în situatia existentă a dezechilibrului pietei, un scop prioritar în restructurarea industriei constructiilor navale rămâne reglarea adecvată a capacitătii de productie, recunoscând problemele regionale si de fortă de muncă care rezultă în urmărirea acestui scop;


b) să nu ia nicio măsură si nici să nu dea, direct sau indirect, niciun ajutor industriei constructiilor navale care ar putea să deregleze pe termen scurt sau mai lung procesul necesar al adaptării industriei si, deci, ar prelungi dezechilibrul structural al pietei;

c) să se asigure ca politica sa si să vegheze ca practicile sale, în ceea ce priveste comenzile si productia, să tină seama de persistenta dezechilibrului structural al pietei, de acordurile la care participa si de principiile de solidaritate, corectitudine si responsabilitate internatională, ceea ce implică faptul că fiecare tară constructoare de nave joacă un rol adecvat în rezolvarea dificultătilor, si să vegheze ca practicile industriei sale să rămână, în special în ceea ce priveste preturile, încadrul unei competitii corecte;

d) să se abtină a lua măsuri care ar putea ajuta la crearea unor noi capacităti de constructii navale si care ar agrava dezechilibrul structural mondial în industria constructiilor navale;

e) în continuarea eforturilor către o reglare indispensabilă în industria constructiilor navale, să vegheze în special ca refacerea conditiilor normale si echilibrate de pe piată să nu fie dereglată de reactivarea prematură a capacitătilor care sunt în prezent eliminate din fluxul de constructii navale comerciale.

10. Aceste linii directoare generale se adresează guvernelor. Conformarea cu acestea nu este obligatorie; ele nu limitează drepturile tărilor membre de a lua măsurile referitoare la industria constructiilor navale în conformitate cu acordurile internationale deja încheiate, în special în cadrul OCDE, dar implică luarea lor în considerare de către participanti în aplicarea drepturilor lor.

11. Guvernele membre ale Grupului de lucru nr. 6 pentru constructii navale al Consiliului, fiind de acord cu liniile directoare generale revizuite, au decis:

a) să se informeze reciproc, în mod rapid, în cadrul Grupului de lucru nr. 6 despre progresele politicilor nationale si despre noile măsuri în acest domeniu;

b) că o sesiune specială a grupului de lucru poate fi stabilită la cererea uneia sau mai multor tări participante, ori de câte ori este necesar;

c) că subgrupul pe teme de cerere si ofertă trebuie să informeze regulat grupul de lucru privind progresele în restabilirea echilibrului pe piată pe termen scurt sau mai lung si, în special, privind tendinta noilor comenzi, a registrelor de comenzi si a navelor finalizate si tendinta investitiilor în capacităti de constructii navale.

12. Guvernele membre ale Grupului de lucru nr. 6 sunt la curent cu faptul că liniile directoare generale revizuite mentionate în paragrafele precedente constituie un cadru general pentru politicile guvernamentale. Ele sunt de acord asupra faptului că solutiile practice care permit o revenire la functionarea echilibrată a pietei ar trebui să fie implementate de fiecare guvern în cadrul principiilor si procedurilor acestor linii directoare generale revizuite.

Următoarele tări care sunt membre ale Grupului de lucru pentru constructii navale al Consiliului: Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Italia, Japonia, Coreea, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii au decis să adopte liniile directoare generale revizuite pentru politicile guvernamentale în industria constructiilor navale.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru constructii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru constructii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

 Nr. 412.


 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECLARATIE

 

privind comemorarea a 25 de ani de la accidentul de la Cernobîl

Luând în considerare faptul că:

a) la 26 aprilie 2011 se comemorează 25 de ani de la accidentul de la Cernobîl, considerat a fi cel mai grav accident nuclear din istoria exploatării si utilizării energiei nucleare;

b) accidentul nuclear de la Cernobîl a afectat atât poporul ucrainean, cât si popoarele din vecinătate, inclusiv poporul român, provocând zeci de decese si punând în pericol viata si sănătatea a mii de persoane dintre milioanele de persoane expuse radiatiilor;

c) pierderile si distrugerile de natură umană, economică si socială suferite de poporul ucrainean în urma accidentului de la Cernobîl sunt resimtite si astăzi;

d) la 25 de ani de la cel mai grav accident nuclear în plan mondial am fost martorii tragediei de la Fukushima, provocată în urma unui cutremur cu o magnitudine de 9 grade, urmat de un tsunami cu efecte devastatoare;

e) energia nucleară reprezintă o sursă de energie în 34 de state, iar România este unul dintre acestea;

f) riscurile eventualelor accidente nucleare vizează în cele mai multe cazuri o zonă care depăseste frontierele nationale sau regionale, iar impactul în plan uman, social si economic se extinde pe perioade de timp de ordinul zecilor de ani;

g) siguranta energetică va fi o prioritate a presedintiei franceze a G8 si G20, asa cum a afirmat la Kiev, cu ocazia Summitului “Utilizarea sigură si inovativă a energiei nucleare”, prim-ministrul francez Frangois Fillon;

h) declaratia de la Kiev, semnată la 19 aprilie 2011, cu ocazia Summitului de la Kiev “Utilizarea sigură si inovativă a energiei nucleare”, îsi propune reafirmarea eforturilor de cooperare internatională, în vederea întăririi capacitătii comune de a preveni si de a lupta împotriva efectelor eventualelor accidente nucleare,

 

Senatul României:

 

1. transmite un mesaj de solidaritate statului si poporului ucrainean în amintirea tragediei de la Cernobîl;

2. Îsi exprimă compasiunea fată de victimele si familiile victimelor a căror viată a fost distrusă sau a căror sănătate a fost afectată în urma accidentului de la Cernobîl;

3. salută eforturile si contributia financiară ale comunitătii internationale, ale statelor Uniunii Europene, inclusiv ale României, ale statelor G8 si G20, pentru a asigura stabilizarea si eliminarea riscurilor pentru mediu la centrala de la Cernobîl;

4. consideră că exploatarea si utilizarea sigură a energiei nucleare trebuie să devină o prioritate la nivel national, regional si mondial;

5. subliniază necesitatea identificării si adoptării unui set de măsuri în plan national si european care să reglementeze si să promoveze utilizarea tehnologiei si inovării pentru asigurarea securitătii în domeniul nuclear;

6. salută initiativa Comisiei Europene în ceea ce priveste elaborarea unui mecanism revizuit de teste si verificare a centralelor nucleare aflate în functiune în statele Uniunii Europene si în statele vecine Uniunii Europene;

7. consideră important ca un sistem de testare obiectiv al stării reale a reactoarelor aflate în functiune să fie aplicat la nivel mondial, în linie cu întărirea cooperării internationale în domeniul sigurantei nucleare;

8. Încurajează statele care desfăsoară programe nucleare să aloce resurse suficiente pentru asigurarea functionării corecte a autoritătilor ce reglementează exploatarea energiei nucleare;

9. Încurajează statele să sustină programe de cercetare si inovare pentru noi forme de energie.

 

Această declaratie a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 26 aprilie 2011.

 Nr. 2.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Autoritatea natională competentă în sensul art. 16 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele si obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, este Ministerul Sănătătii.”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), (11), (12), (2)-(9), art. 14, 161, 23, art. 26 alin. (2)-(4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă si ale anexei nr. 2 la norme, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;”.

3. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 78/142/CEE din 30 ianuarie 1978 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind materialele si obiectele care contin monomerul clorură de vinii si care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 44 din 15 februarie 1978, Directiva Comisiei 80/766/CEE din 8 iulie 1980 de stabilire a metodei comunitare pentru controlul oficial al continutului de monomer clorură de vinii în materialele si obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 213 din 16 august 1980, Directiva Comisiei 81/432/CEE din 29 aprilie 1981 de stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul oficial al clorurii de vinii eliberate de materiale si obiecte în alimente, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 167 din 24 iunie 1981, Directiva Consiliului 82/711/CEE din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituentilor materialelor si ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 297 din 23 octombrie 1982, astfel cum a fost amendată prin Directiva 93/8/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 de modificare a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituentilor materialelor si ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 90 din 14 aprilie 1993, si de Directiva 97/48/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 de modificare pentru a doua oară a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituentilor materialelor si a obiectelor din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 222 din 12 august 1997, Directiva Consiliului 84/500/CEE din 15 octombrie 1984 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L277 din 20 octombrie 1984, astfel cum a fost amendată de Directiva Comisiei 2005/31/CE din 29 aprilie 2005 de modificare a Directivei 84/500/CEE a Consiliului în ceea ce priveste declaratia de conformitate si criteriile de performantă pentru metoda de analiză a obiectelor din ceramică destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 110 din 30 aprilie 2005, Directiva Consiliului 85/572/CEE din 19 decembrie 1985 de stabilire a listei de simulanti utilizati pentru testarea migrării constituentilor materialelor si obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985, astfel cum a fost amendată prin Directiva Comisiei 2007/19/CE din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele si obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare si a Directivei Consiliului 85/572/CEE a Consiliului de stabilire a listei de simulanti utilizati pentru testarea migrării constituentilor materialelor si obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L91 din 31 martie 2007, Directiva Comisiei 93/11/CEE din 15 martie 1993 privind eliberarea N-nitrozaminelor si a substantelor N-nitrozabile din tetinele si suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 93 din 17 aprilie 1993, precum si Directiva Comisiei 2011/8/UE din 28 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 2002/72/CE în ceea ce priveste restrictia de utilizare a bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 26 din 29 ianuarie 2011, si creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare si de abrogare a Directivei 80/590/CEE si 89/109/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 13 noiembrie 2004, a Regulamentului (CE) nr. 1.895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivati epoxidici în materialele si obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005, precum si a Regulamentului Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele si obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 12 din 15 ianuarie 2011, Regulamentul Comisiei (UE) nr. 321/2011 din 1 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 10/2011 al Comisiei în ceea ce priveste restrictionarea utilizării substantei bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 87 din 2 aprilie 2011”.

4. În anexa nr. 2 la norme, în lista prevăzută la sectiunea A, la numărul de referintă 13480, expresia “LMS (T) = 0,6 mg/kg” din coloana 4 se modifică si se înlocuieste cu expresia “LMS (T) = 0,6 mg/kg”. A nu se utiliza la fabricarea biberoanelor din policarbonat pentru sugari, astfel cum sunt definiti la art. 8 lit. a) din Normele privind alimentele cu destinatie nutritională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Începând cu data de 1 mai 2011, la articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, cu modificările si completările ulterioare, literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. (b) si art. 15 din Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 8 si 9 si ale anexei I la Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 23, art. 26 alin. (2)-(4), art. 30, art. 32 alin. (2), aft. 33, art. 35 alin. (3) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;”.

Art. III. - Începând cu data de 1 mai 2011, la Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, articolele 10, 101, 102, 11-16, 161, 17-21, precum si anexele nr. 2, 3, 4, 41, 5, 6, 61, 7, 8 si 9 se abrogă si se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele si obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Bârna Tanczos,

secretar de stat

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 393.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.82/2010 privind organizarea si functionarea Comitetului director al proiectului “Sistem informatic de sprijin al actiunilor militare”

 

Având în vedere restrictiile bugetare si previziunile financiare pentru următorii ani, precum si prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.82/2010 privind organizarea si functionarea Comitetului director al proiectului “Sistem informatic de sprijin al actiunilor militare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 21 iulie 2010.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 15 aprilie 2011.

 Nr. M.30.

 


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 351 din 21 aprilie 2011

 

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 464 din 19 aprilie 2011

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe plătitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, solutionarea contestatiilor si încasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 928/591/2010

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Ministerului Sănătătii nr. Cs.A./4.407/2011 si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.602 din 19 aprilie 2011,

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele privind organizarea evidentei pe plătitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, solutionarea contestatiilor si încasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 928/591/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Contributia se virează în contul deschis pe numele Ministerului Sănătătii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, cont care va fi afisat pe site-ul Ministerului Sănătătii, în conditiile legii, la termenele prevăzute în notificarea prevăzută la art. 5 alin. (4).”

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în primele 5 zile ale lunii următoare încheierii unui trimestru, persoanele prevăzute la art. 3 au obligatia să depună la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, pe suport hârtie si în format electronic, declaratiile prevăzute în anexele nr. 2a si 2b.

(2) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligatia să depună la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, pe suport hârtie si în format electronic, declaratiile prevăzute în anexele nr. 2a1 si 2b1 în primele 5 zile ale lunii următoare celei în care au fost încasate în totalitate veniturile aferente unui trimestru.

(3) Declaratiile prevăzute la alin. (1) si (2) se dau pe propria răspundere, se semnează si se asumă de către reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la art. 3. Depunerea declaratiei si completarea tuturor câmpurilor sunt obligatorii. În cazul în care pentru declaratiile prevăzute la alin. (1) nu există date, se completează cu zero.

(4) Contributia datorată în functie de datele raportate prin declaratiile 2a1 si 2b1 se notifică de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la data depunerii

declaratiilor si se comunică persoanelor mentionate la art. 3, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Sumele notificate conform alin. (4) pot fi contestate în termen de 3 zile de la data luării la cunostintă, la comisia de contestatii formată din 3 reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, constituită prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. Persoanele desemnate în comisia de solutionare a contestatilor nu pot desfăsura activităti privind colectarea, centralizarea, calcularea contributiei si notificarea acesteia.”

3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Datele cu privire la sumele notificate conform art. 5 alin. (4), în format centralizat, se transmit Ministerului Sănătătii în perioada 25-30 a fiecărei luni următoare celei în care au fost încasate în totalitate veniturile aferente unui trimestru.”

4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Nerespectarea termenelor de depunere a declaratiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) si (2) sau depunerea acestora cu date incomplete si/sau incorecte se notifică de Casa Natională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la data depunerii lor. Accesoriile datorate pentru neplata la termen se suportă de persoana care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 3 si are obligatia să depună declaratia conform prevederilor art. 5 alin. (2).”

5. După anexa nr. 2a se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2a1, prevăzută în anexa nr. 1.

6. După anexa nr. 2b se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2b1, prevăzută în anexa nr. 2.

7. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

8. În cuprinsul anexelor nr. 1-5, sintagma “2010” se înlocuieste cu “anul....”.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută

 

ANEXA Nr. 1

 

(Anexa nr. 2a1

la norme)

 

Persoana autorizată în România............................................................... (denumirea, adresa)

Codul de înregistrare fiscală..................................................

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata,............................................, CNP........................................, în calitate de reprezentant legal al........................................................., potrivit Documentului*..............nr....../.........., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că toate informatiile si datele cuprinse în prezenta declaratie sunt complete si conforme cu realitatea.

Prezenta declaratie a fost dată astăzi,......................................, si contine un număr de......pagini.

 

Data.................

Numele si prenumele reprezentantului legal

semnătura si stampila

......................................

 

Lista medicamentelor utilizate în tratamentul ambulatoriu, aferente trimestrului........./anul a căror contravaloare a fost încasată

 

DCI

Cod CIM

Denumire comercială**

Forma farmaceutică

Concentratia

Numărul/ Data autorizatiei de punere pe piată/ autorizatiei de comercializare

Forma de ambalare

Cantitatea încasată

trimestrul ... anul

Pretul de vânzare, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2009***

Total sumă (8x9=10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total DCI1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCI 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total DCI 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentratie si formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele comercializate pentru tratamentul ambulatoriu.

*** Pretul de vânzare trebuie să fie conform Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentratie si formă de ambalare (cantitate).

 

Declaratia se depune trimestrial la Casa Natională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare celei în care au fost încasate în totalitate veniturile aferente unui trimestru.


 

ANEXA Nr. 2

 

(Anexa nr. 2b1

la norme)

 

Persoana autorizată în România............................................................... (denumirea, adresa)

Codul de înregistrare fiscală..................................................

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata,............................................, CNP........................................, în calitate de reprezentant legal al ......................................, potrivit Documentului*..............nr....../.........., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că toate informatiile si datele cuprinse în prezenta declaratie sunt complete si conforme cu realitatea.

Prezenta declaratie a fost dată astăzi,......................................, si contine un număr de......pagini.

 

Data.................

Numele si prenumele reprezentantului legal

semnătura si stampila

......................................

 

Lista medicamentelor utilizate de către unitătile sanitare cu paturi, aferente trimestrului........./anul a căror contravaloare a fost încasată

 

DCI

Cod CIM

Denumire comercială**

Forma farmaceutică

Concentratia

Numărul/ Data autorizatiei de punere pe piată/ autorizatiei de comercializare

Forma de ambalare

Cantitatea încasată

trimestrul ... anul ...

Pretul de vânzare, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2009***

Total sumă (8x9=10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DCI 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total DCI1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCI 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total DCI 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Reprezintă documentul care atestă calitatea de reprezentant legal.

** Se va înscrie pentru fiecare formă farmaceutică, concentratie si formă de ambalare (cantitate), pentru medicamentele utilizate de către unitătile sanitare cu paturi.

*** Pretul de vânzare trebuie să fie conform Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman, pentru fiecare formă farmaceutică, concentratie si formă de ambalare (cantitate).

 

Declaratia se depune trimestrial la Casa Natională de Asigurări de Sănătate până la data de 5 a lunii următoare celei în care au fost încasate în totalitate veniturile aferente unui trimestru.

 

 


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la norme)

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CABINET PRESEDINTE

Calea Călărasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3, Bucuresti

E-mail:..........., tel........., fax......

 

Către

Persoana autorizată în România........................................................................................

(denumirea, adresa)

 

Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin reprezentantul său legal, presedinte .............................................

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 928/591/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidentei de plătitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, solutionarea contestatiilor si încasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

emite următoarea

NOTIFICARE

Articol unic. - (1) Prin prezenta vă comunicăm că în consecinta declaratiilor depuse de către reprezentantul legal, contributia datorată si care urmează a fi virată este în sumă de ..................................................... (în cifre si litere) lei.

(2) Virarea sumei prevăzute la alin. (1) se face până la data de...................

(3) Virarea sumei prevăzute la alin. (1) se face în contul nr. RO25TREZ700500320X001488, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti pe numele Ministerului Sănătătii.

(4) Prezenta notificare poate fi contestată în termen de 3 zile de la data luării la cunostintă.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

.............................................

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Având în vedere:

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitătii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;


- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin directiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 284/2009 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizatiile prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 1.169.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileste modalitatea de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, denumit în continuare MMFPS, următoarelor organizatii neguvernamentale, denumite în continuare organizatii: Asociatia Nevăzătorilor din România, Asociatia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociatia Natională a Surzilor din România, Liga Natională a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugărească si Consiliul National al Dizabilitătii din România, organizatie de tip federatie.

(2) Subventiile se acordă exclusiv în completarea veniturilor proprii ale organizatiilor definite la alin. (1), pe întreaga durată a anului bugetar, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

Art. 2. - Sumele provenite din subventii de la bugetul de stat se utilizează pentru următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal si de întretinere, cu exceptia chiriilor;

b) cheltuieli pentru activităti specifice de interes general ale organizatiilor.

Art. 3. - (1) în vederea obtinerii subventiilor, organizatiile depun la registratura MMFPS, în fiecare an, după aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) statutul organizatiei, însotit de actele aditionale;

b) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generală a membrilor organizatiei;

c) statul de functii;

d) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

e) bilantul contabil, avizat de administratia financiară;

f) adresa de înaintare a documentatiei pentru obtinerea subventiei, depusă la registratura MMFPS;

g) proiectul programelor organizatiei, denumit în continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliată a activitătilor specifice de interes general ale acesteia, propuse a fi subventionate;

h) centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative si cheltuieli cu activitătile specifice de interes general.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) documentele mentionate la lit. b) si e), care trebuie depuse la registratura MMFPS până la data de 15 mai a anului pentru care s-a solicitat subventia.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se depun în copii certificate, iar cele mentionate la lit. g) si h) se depun în original.

(4) în vederea planificării bugetare, organizatiile depun proiectul si estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul următor, până la data de 31 iulie a fiecărui an, la sediul MMFPS.

(5) Descrierea activitătilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu următoarele puncte, pentru fiecare activitate:

a) denumirea activitătii;


b) obiectivele urmărite;

c) o scurtă motivatie a organizării/derulării activitătii respective;

d) rezultatele asteptate;

e) costurile implicate de activitatea respectivă, atât cele suportate de organizatie, cât si cele solicitate din subventie, defalcate pe tipuri de cheltuieli;

f) perioada de desfăsurare a activitătii;

g) statul de functii pentru fiecare dintre activitătile specifice de interes general, după caz.

 

CAPITOLUL II

Activitătii si cheltuieli pentru care se acordă subventii

 

SECTIUNEA 1

Cheltuieli de administrare

 

Art. 4. - Acordarea subventiilor pentru cheltuieli de administrare se face pentru următoarele cheltuieli eligibile:

1. cheltuieli de personal - cheltuieli cu salariile pentru 5 persoane la nivel central si două persoane la nivel de filială; nu este permisă cumularea functiilor subventionate de către MMFPS;

2. cheltuieli de întretinere - cheltuieli cu utilităti: energie electrică, apă, canal, salubrizare, energie termică, cablu TV si internet, două abonamente de telefonie, unul telefax si unul mobil de grup la nivel central, si câte unul telefax pentru fiecare filială.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cheltuieli pentru activităti specifice de interes general

 

Art. 5. - (1) Cheltuielile pentru activităti specifice de interes general sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la solicitarea motivată a organizatiei.

(2) Ordinul este aprobat în baza evaluării proiectului de către directiile de specialitate din cadrul MMFPS (Directia generală protectia persoanelor cu handicap si Directia economică).

Art. 6. - (1) Evaluarea cuprinde două etape distincte: evaluarea din punct de vedere metodologic a continutului si relevantei activitătilor specifice de interes general propuse de organizatii si evaluarea din punct de vedere economico-financiar a tipurilor de cheltuieli si sumelor solicitate pentru subventionare.

(2) în urma evaluării se poate decide subventionarea tuturor activitătilor propuse de organizatii, a unora dintre ele sau se poate decide să nu fie subventionată niciuna.

(3) Fiecare dintre cele două etape ale evaluării este eliminatorie în vederea decontării cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 7. - (1) Evaluarea din punct de vedere metodologic foloseste ca reper definitia activitătii specifice de interes general.

(2) în sensul prezentei metodologii, termenul activităti specifice de interes general are următoarea semnificatie: activitatea de importantă socială sau utilă unei colectivităti/unui grup, desfăsurată în conformitate cu misiunea, scopul si obiectivele stabilite prin statutul organizatiei sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintă.

(3) Activitătile specifice ale organizatiilor sunt de două feluri:

1. activităti cu caracter permanent, servicii indispensabile vietii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecărei categorii de handicap în parte, după cum urmează:

a) handicapul vizual - tipărituri Braille, înregistrări de carte audio, masterizare de carte audio, publicatii în format Braille, în format audio, în format vizual cu caractere mărite si în format vizual obisnuit, tehnici de audio descriptie a documentarelor filmate si a filmelor artistice românesti, servicii si programe sportive, servicii de cercetare si identificare a handicapului vizual în rândul populatiei;

b) handicapul auditiv - servicii de comunicare în limbaj mimico-gestual, publicatii în scriere obisnuită;

c) servicii de identificare si cercetare a tuturor situatiilor de handicap si a conditiilor de sănătate handicapante, specific Consiliului National al Dizabilitătii din România, organizatie de tip federatie;

2. activităti specifice de tip eveniment, cu desfăsurare limitată în timp, valabile pentru toate categoriile de handicap: seminare, expozitii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinte, spectacole.

Activitătile cu caracter permanent (servicii) cu desfăsurare lunară sunt subventionate lunar pentru luna precedentă, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.

Activitătile de tip eveniment, cu desfăsurare limitată în timp, sunt subventionate după încheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.

(4) Caracteristicile activitătii specifice de interes general sunt următoarele:

- este definitorie pentru organizatia care solicită subventia, conform statutului său;

- concură la îndeplinirea obiectivelor proprii;

- se adresează unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-tintă specificat în statutul organizatiei care solicită subventia;

- satisface nevoile si interesele acestor beneficiari, este utilă celor cărora îi este destinată;

- diminuează riscul de excludere socială a acestora si creste gradul de incluziune socială;

- implică beneficiarii directi si membrii comunitătii în organizare si derulare, facilitând coeziunea si solidaritatea socială;

- nu urmăreste obtinerea unui profit.

Art. 8. - (1) Evaluarea din punct de vedere economico-financiar urmăreste corelarea tipurilor de cheltuieli propuse pentru derularea activitătilor specifice cu cheltuielile mentionate în prevederile legale în vigoare.

(2) în urma evaluării pot fi finantate următoarele cheltuieli pentru activitătile specifice de interes general, în functie de tipul activitătii, astfel:

1. pentru activităti educative, culturale, sportive, concursuri si seminare:

a) transport si cazare numai pentru persoanele cu handicap si însotitorii acestora, în conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar;

b) taxe de participare, pentru persoanele cu handicap;

c) taxe de intrare la muzee si săli de spectacol, pentru persoanele cu handicap si însotitorii acestora, în străinătate;

d) plata arbitrului, instructorului, contravaloarea închirierii sălii, amenajării si sonorizării;


e) mediatizarea activitătii - afise, pliante si anunturi;

f) materiale consumabile necesare desfăsurării activitătii;

g) combustibilul pentru transportul persoanelor si/sau al materialelor necesare desfăsurării activitătii, cu autoturismul aflat în dotarea organizatiei sau autoturisme proprietate personală pentru transportul de persoane, conduse de însotitori, cu conditia ca însotitorii să fie angajati permanenti ai organizatiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislatiei în vigoare;

2. pentru activităti de informare si crestere a gradului de accesibilizare la mediul informational si comunicational - publicatii, interpreti de limbaj mimico-gestual si surdocecitate:

a) materiale consumabile necesare realizării obiectivelor activitătii - hârtie, carton, cleiuri, hârtie specială Braille, sisteme de legătorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri;

b) servicii si materiale de întretinere pentru aparatura de tipografie si multiplicare;

c) taxe postale în vederea transmiterii publicatiilor către membrii organizatiei;

d) servicii prestate de către persoane fizice sau juridice autorizate, în scopul realizării obiectivelor acestor activităti;

e) salarii pentru persoanele care participă la realizarea obiectivelor acestor activităti, precum si pentru interpretii de limbaj mimico-gestual, cu conditia ca acestia să fie autorizati sau calificati.

(3) Achizitia bunurilor si serviciilor trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie indispensabilă desfăsurării activitătilor respective;

b) să aibă o valoare în conformitate cu pretul de pe piată al bunului/serviciului respectiv;

c) să respecte prevederile legale în vigoare pentru sistemul bugetar, respectiv legislatiei privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contactelor de concesiune de servicii.

 

CAPITOLUL III

Acordarea subventiilor

 

Art. 9. - (1) Acordarea subventiilor pentru cheltuieli de administrare se face lunar, iar pentru cheltuieli privind activitătile specifice de interes general ale organizatiei se face pe măsura realizării lor, conform anexei la ordinul prevăzut la art. 5 alin. (1).

(2) Acordarea subventiilor se face pe bază de documente justificative, în luna următoare depunerii documentatiei de solicitare, în functie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.

(3) Documentatia pentru solicitarea de subventii se va depune până la data de 14 a lunii în curs pentru luna precedentă.

(4) Pentru cheltuielile de personal, subventiile se acordă pe baza copiilor statelor de plată si a centralizatorului acestora. Atât statele de plată, cât si centralizatorul trebuie să fie semnate si stampilate “conform cu originalul”.

(5) Pentru cheltuielile de întretinere, subventia se acordă pe baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat si stampilat de conducerea organizatiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate si stampilate “conform cu originalul”.

(6) Pentru cheltuielile privind activitătile specifice de interes general, subventia se acordă pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activitătile desfăsurate, semnat si stampilat de conducerea organizatiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate si parafate “conform cu originalul”, precum si o copie de pe tabelul participantilor.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 10. - MMFPS îsi rezervă dreptul de a executa misiuni de audit si control referitoare la modul în care sunt cheltuite sumele obtinute din subventii.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.