MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 260/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 260         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

352. - Hotărâre pentru aprobarea transmiterii unor terenuri degradate cu destinatie agricolă, în suprafată totală de 73,7 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

354. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

355. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “IOR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

358. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Radioactiv Mineral” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

252. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port si de înregistrare a muncitorilor portuari

 

337. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 309/2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea transmiterii unor terenuri degradate cu destinatie agricolă, în suprafată totală de 73,7 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

 

Având în vedere prevederile art. 82 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenurilor degradate cu destinatie agricolă, în suprafată totală de 73,7 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

Art. 2. - (1) Reconstructia ecologică prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 1 se realizează de către subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Cheltuielile necesare pentru lucrările de reconstructie ecologică prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 1 se suportă integral din fondul de conservare si regenerare a pădurilor.

Art. 3. - Terenurile degradate preluate de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva potrivit art. 1 se scot din evidenta terenurilor cu destinatie agricolă, se înregistrează în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.

Art. 4. - În cazul neîndeplinirii scopului pentru care se transmit terenurile, în termen de 2 ani acestea vor reveni în administrarea Agentiei Domeniilor Statului.

Art. 5. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Agentia Domeniilor Statului si Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - După transmiterea terenurilor prevăzute la art. 1, Ministerul Mediului si Pădurilor va modifica în mod corespunzător anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 352.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor degradate cu destinatie agricolă care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Amplasamentul terenurilor

Persoana juridică de la care se transmit terenurile

Persoana juridică la care se transmit

terenurile

Caracteristicile terenurilor

Judetul

Comuna

Tarlaua

Parcela

Suprafata

- ha -

0

1

2

3

4

5

6

Sibiu

Axente Sever

Agentia Domeniilor Statului

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

10

629

0,25

634

0,15

637/1

0,02

637/2

0,01

637/3

0,04

637/4

0,01

637/5

0,10

637/6

0,01

637/7

0,12

637/8

0,01

637/9

0,11

657/1

0,02

657/2

0,01

657/3

0,07

657/4

0,01

657/5

0,06

657/6

0,01

657/7

0,09

658

0,04

659/1

0,04

659/2

0,02

659/3

0,26

659/4

0,10

659/5

0,03

660/1

0,12

660/2

0,03

660/3

0,17

660/4

0,02

660/5

0,11

660/6

0,15

661/1

0,04

661/2

0,07

661/3

0,07

661/4

0,26

661/5

0,04

662/1

0,13

662/2

0,04

662/3

0,09

662/4

0,12

662/5

0,04

663/1

0,21

663/2

0,21

663/3

0,17

663/4

0,04

664/1

0,05

664/2

0,04

664/3

0,08

664/4

0,01

665/1

0,10

665/2

0,19

665/3

0,02

665/4

0,10

666/1

0,02

666/2

0,21


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

666/3

0,02

 

 

 

 

 

666/4

0,15

 

 

 

 

 

667/1

0,10

 

 

 

 

 

667/2

0,06

 

 

 

 

 

667/3

0,19

 

 

 

 

 

667/4

0,07

 

 

 

 

 

667/5

0,03

 

 

 

 

 

667/6

0,01

 

 

 

 

 

668/1

0,35

 

 

 

 

 

668/2

0,06

 

 

 

 

 

668/3

0,05

 

 

 

 

 

668/4

0,01

 

 

 

 

 

699

0,12

 

 

 

 

 

700

0,08

 

 

 

 

 

701

0,17

 

 

 

 

 

702

0,02

 

 

 

 

 

703

0,39

 

 

 

 

 

704

0,18

 

 

 

 

 

705

0,02

 

 

 

 

 

706

0,24

 

 

 

 

 

707

0,08

 

 

 

 

 

708

0,08

 

 

 

 

 

709

0,12

 

 

 

 

 

710

0,02

 

 

 

 

 

711

0,08

 

 

 

 

 

712

0,24

 

 

 

 

 

713

0,05

 

 

 

 

 

714

0,07

 

 

 

 

 

715

0,02

 

 

 

 

 

716

0,06

 

 

 

 

 

717

0,02

 

 

 

 

 

718

0,08

 

 

 

 

 

719

0,02

 

 

 

 

 

720

0,10

 

 

 

 

 

721

0,02

 

 

 

 

 

722

0,12

 

 

 

 

 

723

0,03

 

 

 

 

 

724

0,03

 

 

 

 

 

725

0,46

 

 

 

 

 

726

0,60

 

 

 

 

 

727

0,01

 

 

 

 

 

728

0,01

 

 

 

 

 

729

0,01

 

 

 

 

 

730

0,04

 

 

 

 

 

731

0,06

 

 

 

 

 

732

0,38

 

 

 

 

 

733

0,02

 

 

 

 

 

734

0,08


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

735

0,05

 

 

 

 

 

736

0,10

 

 

 

 

 

737

0,08

 

 

 

 

 

738

0,08

 

 

 

 

 

739/1

0,28

 

 

 

 

 

739/2

0,02

 

 

 

 

 

739/3

0,02

 

 

 

 

 

771

0,24

 

 

 

 

 

772/1

0,74

 

 

 

 

 

772/2

0,06

 

 

 

 

 

772/3

0,30

 

 

 

 

 

775

0,42

 

 

 

 

 

776

0,02

 

 

 

 

 

777

0,09

 

 

 

 

 

778

0,09

 

 

 

 

 

779

0,23

 

 

 

 

 

780

0,02

 

 

 

 

 

781

0,19

 

 

 

 

 

782

0,10

 

 

 

 

 

783

0,18

 

 

 

 

 

784

0,05

 

 

 

 

 

785/1

0,15

 

 

 

 

 

785/2

0,03

 

 

 

 

 

786

0,03

 

 

 

 

 

787

0,11

 

 

 

 

 

788

0,30

 

 

 

 

 

789

0,30

 

 

 

 

 

790

0,04

 

 

 

 

 

791

0,13

 

 

 

 

 

792

0,03

 

 

 

 

 

793

0,10

 

 

 

 

 

794

0,03

 

 

 

 

 

795

0,11

 

 

 

 

 

796

0,11

 

 

 

 

 

797

0,04

 

 

 

 

 

798

0,31

 

 

 

 

 

799

0,14

 

 

 

 

 

800

0,23

 

 

 

 

 

801

0,11

 

 

 

 

 

802

0,03

 

 

 

 

 

803

0,08

 

 

 

 

 

804

0,02

 

 

 

 

 

805

0,09

 

 

 

 

 

806

0,02

 

 

 

 

 

807

0,06

 

 

 

 

 

808

0,07

 

 

 

 

 

809

0,32

 

 

 

 

 

810

0,03


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

811/1

0,04

 

 

 

 

 

811/2

0,02

 

 

 

 

 

811/3

0,06

 

 

 

 

 

811/4

0,02

 

 

 

 

 

811/5

0,06

 

 

 

 

 

811/6

0,02

 

 

 

 

 

811/7

0,06

 

 

 

 

 

811/8

0,02

 

 

 

 

 

811/9

0,05

 

 

 

 

 

812

0,01

 

 

 

 

 

813

0,34

 

 

 

 

 

814

0,03

 

 

 

 

 

815

0,02

 

 

 

 

 

816

0,30

 

 

 

 

 

817

0,14

 

 

 

 

 

818

0,13

 

 

 

 

 

819

0,08

 

 

 

 

 

820

0,28

 

 

 

 

 

821

0,03

 

 

 

 

 

822

0,05

 

 

 

 

 

823

0,37

 

 

 

 

 

824

0,14

 

 

 

 

 

825

0,13

 

 

 

 

 

826

0,28

 

 

 

 

 

827

0,17

 

 

 

 

 

828

0,06

 

 

 

 

 

829

0,34

 

 

 

 

 

830

0,11

 

 

 

 

 

831

0,22

 

 

 

 

 

832

0,10

 

 

 

 

 

833

0,13

 

 

 

 

 

834

0,02

 

 

 

 

 

835

0,12

 

 

 

 

 

836

0,03

 

 

 

 

 

837

0,15

 

 

 

 

 

838

0,12

 

 

 

 

 

839

0,27

 

 

 

 

 

840

1,84

 

 

 

 

 

841

0,06

 

 

 

 

 

842

0,02

 

 

 

 

 

843

0,02

 

 

 

 

 

844

0,28

 

 

 

 

 

845

0,04

 

 

 

 

 

846

0,31

 

 

 

 

 

847

0,05

 

 

 

 

13

1070

0,71

 

 

 

 

 

1071

0,43

 

 

 

 

 

1072

0,27


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

1073/2

3,87

 

 

 

 

 

1073/3

0,24

 

 

 

 

 

1073/5

0,24

 

 

 

 

 

1073/6

0,09

 

 

 

 

 

1074/1

0,34

 

 

 

 

 

1075/1

1,10

 

 

 

 

 

1076/1

1,41

 

 

 

 

 

1077

0,71

 

 

 

 

 

1078

0,37

 

 

 

 

 

1079

0,02

 

 

 

 

 

1080

0,56

 

 

 

 

 

1081

0,02

 

 

 

 

 

1082

0,63

 

 

 

 

 

1083

0,02

 

 

 

 

 

1084

0,34

 

 

 

 

 

1085

0,06

 

 

 

 

 

1086

0,15

 

 

 

 

 

1087

0,35

 

 

 

 

 

1089

9,00

 

 

 

 

 

1162

0,04

 

 

 

 

 

1163/1

0,73

 

 

 

 

 

1164

0,01

 

 

 

 

 

1165/1

0,49

 

 

 

 

 

1166

0,01

 

 

 

 

47

2720

0,17

 

 

 

 

 

2721

3,09

 

 

 

 

 

2722

0,41

 

 

 

 

 

2723

0,56

 

 

 

 

48

2741

1,90

 

 

 

 

 

2742

2,58

 

 

 

 

 

2743

0,17

 

 

 

 

 

2744

0,19

 

 

 

 

 

2745

4,10

 

 

 

 

 

2746

0,39

 

 

 

 

 

2747

0,02

 

 

 

 

 

2748

0,13

 

 

 

 

 

2749

0,01

 

 

 

 

 

2750

0,08

 

 

 

 

 

2751

0,08

 

 

 

 

 

2752

0,47

 

 

 

 

 

2753

0,02

 

 

 

 

 

2754

0,27

 

 

 

 

 

2755

0,02

 

 

 

 

 

2756/1

0,19

 

 

 

 

 

2756/2

0,02

 

 

 

 

 

2756/3

0,13

 

 

 

 

 

2757

0,13

 

 

 

 

 

2758

0,43


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

2759

0,08

 

 

 

 

 

2760/1

0,14

 

 

 

 

 

2760/2

0,01

 

 

 

 

 

2760/3

0,31

 

 

 

 

 

2761

0,01

 

 

 

 

 

2762/1

0,27

 

 

 

 

 

2762/2

0,01

 

 

 

 

 

2762/3

0,08

 

 

 

 

 

2764

0,27

 

 

 

 

 

2765

2,53

 

 

 

 

 

2766

0,70

 

 

 

 

 

2767

0,39

 

 

 

 

 

2768

0,86

 

 

 

 

 

2769

1,09

 

 

 

 

 

2770

1,88

 

 

 

 

 

2771

0,16

 

 

 

 

 

2772

0,39

 

 

 

 

 

2773

0,37

 

 

 

 

 

2774

0,12

 

 

 

 

 

2775

0,36

 

 

 

 

 

2776

0,35

 

 

 

 

 

2777

0,01

 

 

 

 

 

2778

0,21

 

 

 

 

 

2779

0,02

 

 

 

 

 

2780

0,25

 

 

 

 

 

2781

0,64

 

 

 

 

 

2786/3

1,13

TOTAL JUDETUL SIBIU

 

 

 

 

73,70

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.


(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventiile prevăzute la art. 3 se aplică si în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în bugetele de venituri si cheltuieli ale filialelor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., a căror aprobare se face prin ordin comun al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 354.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NATIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

2.781.427

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

2.701.427

 

 

a)

din productia vândută

3

2.667.427

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

34.000

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

80.000

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

1.000

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

4.000

 

 

d)

alte venituri financiare

14

75.000

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2.756.427

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2.620.775

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.864.130


 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

2.581

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

156.249

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

111.820

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

33.218

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

24.847

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

839

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

7.203

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

329

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

11.211

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

2.229

 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificărilesicompletările ulterioare

30

 

 

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

4.114

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

3.307

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

285.000

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

259.796

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

53.020

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

187

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

1.000

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

\4) ch. cu sponsorizarea, din care:

45

333

 

 

 

- activităti umanitare, calamităti naturale,inundatii

45a

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.actîvitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

1.258


 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

144

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

135.652

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

48.100

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

87.552

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

25.000

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

8.440

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

16.560

1

 

Rezerve legale

55

1.250

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

15.310

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

765

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

13.779

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

766

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

466.500

1

 

Surse proprii

65

321.000

2

 

Alocatii de la buget

66

 

3

 

Credite bancare

67

140.655

 

a)

- interne

68

 

 

b)

- externe

69

 


 

4

 

Alte surse (grant)

70

4,845

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

466.500

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

296.500

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

170.000

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

1.250

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

2.781.427

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

2.756.427

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

2.200

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

2.200

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

111.820

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

111.474

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

346

 

e

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.222

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

1.264

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (Kme retehnologizati/persoana)

91

0,578

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

991

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

800

 

 

b)

preturi comparabile

95

800

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

69.808

 

 

b)

preturi comparabile

98

69.808

 

Nota: Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “IOR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “IOR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă, care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială “IOR” - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 355.


 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ “IOR” - S.A

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

24.155

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

22.800

 

 

a)

din productia vândută

3

16.500

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

500

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

1.000

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

4.800

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1.355

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

55

 

 

d)

alte venituri financiare

14

1.300

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

24.100

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

23.100

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

2.500

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

2.650

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

400

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

11.145

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

7.655

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

2.573

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.950

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

63

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

560


 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

0

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

917

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

117

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

800

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

0

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

600

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

4.854

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

951

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

1

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

13

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

850

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.000


 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

550

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

450

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

55

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

8

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

47

1

 

Rezerve legale

55

3

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

44

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

2

8

 

Minimum 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

40

g

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

2

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

1.000

1

 

Surse proprii

65

1.000

2

 

Alocatii de la buget

66

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

a)

- interne

68

 

 

b)

- externe

69

 

4

 

Alte surse

70

 

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

1.000


 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

700

 

 

 

I - cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

450

 

 

a)

interne

74

450

 

 

b)

externe

75

 

III

 

REZERVE, din care:

76

20

 

1

 

Rezerve legale

77

3

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

17

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

24.155

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

24.100

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

395

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

385

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

0

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

7.655

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

7.290

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

365

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.578

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

63

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

63

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

997,7

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

1.500

 

 

b)

preturi comparabile

95

1.500

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

950

 

 

b)

preturi comparabile

98

950

 

Nota: Câstigul mediu pe salariat este calculată fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisie de Cenzori, AGA

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Radioactiv Mineral” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Radioactiv Mineral” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială “Radioactiv Mineral” - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 358.

 

ANEXĂ


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ “RADIOACTIV MINERAL” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.350

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.350

 

 

a)

din productia vândută

3

1.200

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

150