MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 245/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 245         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 aprilie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

44. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

414. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

45. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei tir. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

415. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

46. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

416. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

47. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

 

417. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

 

48. - Lege pentru înfiintarea satului Culmea, judetul Constanta, prin reorganizarea orasului Ovidiu, judetul Constanta

 

418. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea satului Culmea, judetul Constanta, prin reorganizarea orasului Ovidiu, judetul Constanta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

331. - Hotărâre privind aprobarea listei unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

 

348. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de către domnul Szabo Marius Lucian

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (î) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 3 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 44.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

Nr. 414.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106 din 2 decembrie 2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 9 decembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 45.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

Nr. 415.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2010, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 10 articolul 120, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 46.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

Nr. 416.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32 din 7 aprilie 2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 47.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

Nr. 417.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea satului Culmea, judetul Constanta, prin reorganizarea orasului Ovidiu, judetul Constanta

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează satul Culmea, judetul Constanta, prin reorganizarea orasului Ovidiu, judetul Constanta.

Art. 2. - (1) în urma reorganizării prevăzute la art. 1, orasul Ovidiu are în componentă satele Poiana, Culmea si localitatea Ovidiu.

(2) Resedinta orasului Ovidiu este în localitatea Ovidiu.

Art. 3. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 1981, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 48.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea satului Culmea, judetul Constanta, prin reorganizarea orasului Ovidiu, judetul Constanta

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea satului Culmea, judetul Constanta, prin reorganizarea orasului Ovidiu, judetul Constanta, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

Nr. 418.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor, prevăzute în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. M/1-M/11.

Art. 2. - (1) Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. 11/1-M/5 se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului “Investitii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

(2) Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. M/6 - M/11 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. I si nr. M/1-M/11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) pozitiile 25, 44, 70, 92 si 104 din anexa nr. IA, precum si anexele nr. M/25, M/44, N/70, N/92 si 11/104 privind Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ale obiectivelor de investitii “Amenajare Valea Seinei, în localitatea Seini, judetul Maramures”, “Amenajare Valea Crăiasa, judetul Bihor”, “Regularizare pârâu Frumoasa aval baraj Frumoasa - confluentă cu râul Olt, judetul Harghita”, “Regularizare râu Ialomita amonte si aval Târgoviste în zonele Brănesti, Secuieni, Comisani, Bucsani, Mărcesti, Dobra, Gheboaia, Finta, Cornesti, judetul Dâmbovita” si “Apărare împotriva inundatiilor a localitătii Tudor Vladimirescu, judetul Tulcea” la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;

b) pozitia 19 din anexa nr. I si anexa nr. M/19 privind Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Amenajarea râului Mures în zona barajului de priză Azomures, judetul Mures” din Hotărârea Guvernului nr. 443/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si cofinantat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 331.

 

 


ANEXA Nr. I

 

LISTA

obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor

 

Nr. crt.

Denumirea

1.

Amenajare Vale Seinei în localitatea Seini, judetul Maramures

2.

Amenajare Valea Crăiasa, judetul Bihor

3.

Regularizare pârâu Frumoasa aval baraj Frumoasa - confluentă cu râul Olt, judetul Harghita

4.

Regularizare râu Ialomita amonte si aval Târgoviste în zona localitătilor Brănesti, Secuieni, Comisani, Bucsani, Mărcesti, Dobra, Gheboaia, Finta, Cornesti, judetul Dâmbovita

5.

Apărarea împotriva inundatiilor a localitătii Tudor Vladimirescu, judetul Tulcea

6.

Amenajarea râului Mures în zona barajului de priză Azomures - Târgu Mures, judetul Mures

7.

Îndiguire pârâu Govora pe sectorul Stoenesti-Govora sat, judetul Vâlcea

8.

Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golesti - confluenta cu râul Putna, judetul Vrancea

9.

Derivatie de ape mari Miulesti, judetul Dâmbovita

10.

Punerea în sigurantă si reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Stânca-Costesti

11.

Lucrări de îndiguire pentru apărarea împotriva inundatiilor pentru localitatea Ceatalchioi, judetul Tulcea

 

ANEXA Nr. II/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare Vale Seinei în localitatea Seini, judetul Maramures”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Somes – Tisa

Amplasament: bazinul hidrografic al râului Somes, pe valea Seinei, afluent de dreapta al râului Somes, în zona localitătii Seini, judetul Maramures

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

45.756*)

(în preturi valabile la data de 31 iulie 2010; 1 euro = 4,2471 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

de finantat - rest de executat

 

mii lei

43.062

din aceasta:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

38.499

Esalonarea investitiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

15.000

 

C + M

mii lei

13.000

Anul II

INV

mii lei

15.000

 

C + M

mii lei

13.000

Anul III

INV

mii lei

13.062

 

C + M

mii lei

12.499

Capacităti:

 

 

 

 

- acumulare (Vtota|)

mii m3

440,00

 

- amenajare albie

km

5,000

 

- protectie de mal

km

1,995

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului “Investitii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ANEXA Nr. II/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare Valea Crăiasa, judetul Bihor”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Crisuri – Oradea

Amplasament: în albia minoră si albia majoră a Văii Crăiasa, de la confluenta cu râul Crisul Negru, în zona localitătilor Sudrigiu, Dumbrăvani, Brădet, Chiscău si Giulesti, judetul Bihor

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

20.790*)

(în preturi valabile la data de 1 iulie 2010; 1 euro = 4,3523 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

de finantat - rest de executat

 

mii lei

14.170

din aceasta:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

12.886

Esalonarea investitiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

9.500

 

C + M

mii lei

8.600

Anul II

INV

mii lei

4.670

 

C + M

mii lei

4.286

Capacităti:

 

 

 

 

- amenajare albie

- consolidări (ziduri

km

17,275

 

de sprijin, gabioane, prism)

km

9,333

Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului “Investitii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare pârâu Frumoasa aval baraj Frumoasa - confluentă cu râul Olt, judetul Harghita”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Olt

Amplasament: pe pârâul Racu, în intravilanul localitătilor Mihăileni - sat Văcăresti, Nădejdea, comuna Siculeni si comuna Racu, judetul Harghita

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

13.242*)

(în preturi valabile la data de 31 august 2010; 1 euro = 4,2326 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

de finantat - rest de executat

 

mii lei

5.793

din aceasta:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

5.194

Esalonarea investitiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

2.900

 

C + M

mii lei

2.600

Anul II

INV

mii lei

2.893

 

C + M

mii lei

2.594

Capacităti:

 

 

 

 

- consolidări de maluri

km

10,34

 

- supraînăltare dig

km

0,30

 

- prag beton

buc.

1

 

- reprofilare albie

km

2,00

 

- refacere poduri

buc.

5

Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului “Investitii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/4

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare râu Ialomita amonte si aval Târgoviste în zona localitătilor Brănesti, Secuieni, Comisani, Bucsani, Mărcesti, Dobra, Gheboaia, Finta, Cornesti, judetul Dâmbovita”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Buzău - Ialomita

Amplasament: pe râul Ialomita, sectorul Brănesti-Cornesti, judetul Dâmbovita

 

Indicatorii tehnico- economici:

 

 

 

Valoarea totală a nvestitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

54.648*)

(în preturi valabile la data d 30 octombrie 2010; 1 euro = 4,2664 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

43.780

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

11.000

C + M

mii lei

8.800

Anul II

INV

mii lei

16.400

C + M

mii lei

13.200

Anul III

INV

mii lei

16.400

C + M

mii lei

13.200

Anul IV

INV

mii lei

10.848

C + M

mii lei

8.580

Capacităti:

 

 

 

 

- diguri de apărare

- consolidări de maluri

km

km

19,22

10,35

Durata de realizare a investitiei

 

luni

48

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului “Investitii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/5

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Apărarea împotriva inundatiilor a localitătii Tudor Vladimirescu, judetul Tulcea”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

Amplasament: pe malul stâng al Dunării vizavi de municipiul Tulcea, între mila 39,7 si 37,5, judetul Tulcea

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

41.700*)

(în preturi valabile la data de 1 iulie 2010; 1 euro = 4,3688 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

de finantat - rest de executat

 

mii lei

18.239

din aceasta:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

14.637

Capacităti:

 

 

 

 

- diguri de apărare

km

8,086

Durata totală de realizare a investitiei

 

luni

33

Durata rest de realizare a investitiei

 

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului “Investitii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/6

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajarea râului Mures în zona barajului de priză Azomures - Târgu Mures, judetul Mures”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Mures

Amplasament: pe râul Mures în zona intravilanului localitătii Târgu Mures si se desfăsoară în albia minoră si zona dig mal, judetul Mures

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

32.935*)

(în preturi valabile la data de 1 iulie 2010; 1 euro = 4,3523 lei),

 

mii lei

 

din care:

 

mii lei

 

de finantat - rest de executat

 

mii lei

15.914

din aceasta:

 

mii lei

 

constructii-montaj

 

mii lei

14.074

Esalonarea investitiei - rest de executat

 

mii lei

 

Anul I

INV

mii lei

6.900

 

C + M

mii lei

6.300

Anul II

INV

mii lei

6.000

 

C + M

mii lei

5.500

Anul III

INV

mii lei

3.014

 

C + M

mii lei

2.274

 


Capacităti:

 

 

 

 

- regularizare albie compusă din următoarele lucrări:

km

6,5

 

- praguri de colmatare

- prag de colmatare P5 (completare rizbermă -16.650 m3 piatră brută)

buc.

4

 

- consolidare maluri

- amenajare debusare afluenti

- corectie de mal albie minoră

km

10,40

Durata de realizare a investitiei

 

luni

30

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/7

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “îndiguire pârâu Govora pe sectorul Stoenesti-Govora sat, judetul Vâlcea”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Olt

Amplasament: în bazinul hidrografic Olt, pe cursul pârâului Govora (cod cadastral VII.1.149) pe teritoriul administrativ al localitătilor Stoenesti, Bunesti, Firesti-Râpănesti si Govora sat, judetul Vâlcea

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

33.122*)

(în preturi valabile la data de 31 martie 2010; 1 euro = 4,0729 lei)

 

 

 

din care:

 

 

 

Constructii-montaj

 

mii lei

29.370

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

9.000

 

C+M

mii lei

7.500

Anul II

INV

mii lei

9.000

 

C+M

mii lei

7.500

Anul III

INV

mii lei

9.000

 

C+M

mii lei

7.500

Anul IV

INV

mii lei

6.122

 

C+M

mii lei

6.870

Capacităti:

 

 

 

 

- amenajare albie

km

15,00

 

- consolidări de mal

km

13,52

Durata de realizare a investitiei

 

luni

48

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 11/8

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII T E H N I C O-E C O N O M I C I

ai obiectivului de investitii “Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golesti - confluenta cu râul Putna, judetul Vrancea”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Siret

Amplasament: în albia minoră si albia majoră a râului Milcov, pe sectorul aval Golesti - confluenta cu râul Putna, judetul Vrancea

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

30.821*)

(în preturi valabile la data de 31 martie 2010; 1 euro = 4,0729 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

Constructii-montaj

 

mii lei

27.725

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

20.000

 

C+M

mii lei

18.000

Anul II

INV

mii lei

10.821

 

C+M

mii lei

9.725

Capacităti:

 

 

 

 

- apărări de maluri

km

10,79

 

- diguri din materiale locale

km

3,80

Durata de realizare a investitiei

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/9

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Derivatie de ape mari Miulesti, judetul Dâmbovita”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Arges - Vedea

Amplasament: zona de luncă comună dintre râul Arges si râul Sabar, aval derivatiei Găiesti, judetul Dâmbovita

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

115.736*)

(în preturi valabile la data de 1 iulie 2010; 1 euro = 4,3523 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

100.674

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

33.500

 

C+M

mii lei

29.200

Anul II

INV

mii lei

40.500

 

C+M

mii lei

35.300

Anul III

INV

mii lei

41.736

 

C+M

mii lei

36.174

Capacităti:

 

 

 

 

- albie amen lajată

km

26,663

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. II/10

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Punerea în sigurantă si reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic Stânca-Costesti”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costesti

Amplasament: acumularea Stânca-Costesti este amplasată pe râul Prut, pe granita dintre România si Republica Moldova, în dreptul comunei Stânca pe malul românesc si al comunei Costesti de pe malul moldovenesc, la 576 km de la confluenta Prut-Dunăre

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

185.685*)

(în preturi valabile la data de 1 septembrie 2010; 1 euro = 4,2597 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

130.089

Valoarea aferentă părtii române (inclusiv TVA)

 

mii lei

71.153*)

(în preturi valabile la data de 1 septembrie 2010; 1 euro = 4,2597 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

47.541

Esalonarea investitiei aferentă părtii române

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

35.600

 

C+M

mii lei

23.800

Anul II

INV

mii lei

35.553

 

C+M

mii lei

23.741

Capacităti partea română:

- punerea în sigurantă:

- baraj principal

- galerie de drenaj

- lac compensator

- evacuator de ape mari

- turn de manevră

- reabilitare drumuri principale si secundare

- reabilitare echipamente hidromecanice si electrice la golire de fund, descărcător de ape mari, priză de apă, stăvilarde retentie, M.H.C., pompe epuisment

- reabilitare sistem informational si de monitorizare

 

 

Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 11/11

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Lucrări de îndiguire pentru apărarea împotriva inundatiilor pentru localitatea Ceatalchioi, judetul Tulcea”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral

Amplasament: lucrările sunt amplasate atât pe Dunăre - bratul Chilia, sectorul cuprins între localitătile Ceatalchioi-Plaur, precum si în interior de la DC1 - canal Sireasa până la intersectia cu DC1 localitatea Ceatalchioi, judetul Tulcea

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (etapa I + etapa II)

 

mii lei

68.472*)

(în preturi valabile la data de 30 septembrie 2010; 1 euro = 4,1981 lei)

 

 

 

(inclusiv TVA),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

57.698

din care:

 

 

 

Valoarea investitiei etapa I ( conform Hotărârii Guvernului nr. 796/2010

 

mii lei

5.000*)

pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor

 

 

 

lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse

 

 

 

de fenomenele meteorologice periculoase)

 

 

 

(în preturi valabile la data de 30 septembrie 2010; 1 euro = 4,1981 lei)

 

 

 

(inclusiv TVA),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

4.585

Valoarea investitiei etapa II

 

mii lei

63.472*)

(în preturi valabile la data de 30 septembrie 2010; 1 euro = 4,1981 lei)

 

 

 

(inclusiv TVA),

 

 

 

din care:

 

 

 

constructii-montaj

 

mii lei

53.113

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

36.800

 

C+M

mii lei

31.200

Anul II

INV

mii lei

31.672

 

C+M

mii lei

26.498

Capacităti:

TOTAL - etapa I + etapa II

 

 

 

- refacere brese drum

km

0,288

 

- supraînăltare dig

km

5,707

 

- dig nou

din care:

Etapa I ( conform Hotărârii Guvernului nr. 796/2010)

km

9,530

 

- refacere brese drum

- supraînăltare dig

km

0,288

 

Podiscă Călin la cote partiale

Etapa II

km

1,970

 

- supraînăltare dig (1.970 m finalizati din etapa I)

km

5,707

 

- dig nou

km

9,530

Durata de realizare a investitiei,

 

luni

24

din care:

 

 

 

- etapa I

 

luni

3

- etapa II

 

luni

21

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de către domnul Szabo Marius Lucian

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Szabo Marius Lucian exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de subprefect al judetului Hunedoara.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 348.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Partidul Civic Maghiar

 

Completare la cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale Partidului Civic Maghiar în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

1. Cuantumul total al donatiilor primite de la persoane fizice în anul 2010: 33.349 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din alte surse: venituri din dobânzi bancare: 1,95 lei


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.