MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 243/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 243         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 aprilie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

209/385. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea utilizării machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ

 

404/1.793/1.030. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului deveniturisi cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 209 din 21 martie 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 385 din 23 februarie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea utilizării machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. Cs.A. 2.978/2011 al Ministerului Sănătătii si nr. DG 791/2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- titlul II si titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă utilizarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici programelor/ subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ, finantate în anii 2011 si 2012 din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, conform anexelor nr. 1 si 2.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ, conform anexei nr. 3.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unitătile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătătii să deruleze programe/subprograme nationale de sănătate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline si antidiabetice orale) si testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant si medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi), precum si centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută

 

ANEXA Nr. 1

 

Unitatea Sanitară:...................................

1. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

Raportare pentru...................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012.)

Tabelul 1.1.1. Situatia beneficiarilor de medicamente si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de persoane infectate HIV/SIDA cărora li s-au eliberat medicamente

Nr. de persoane cu tratament postexpunere

Nr. total de beneficiari

cărora li s-au eliberat

medicamente

Cheltuieli cu medicamente

pentru persoane infectate

HIV/SIDA cărora li s-au

eliberat medicamente

Cheltuieli cu medicamente

pentru persoane cu tratament

postexpunere

Cheltuieli totale medicamente

C1

C2

C3 = C1 + C2

C4

C5

C6 = C4 + C5

 

 

 

 

 

 


Tabelul 1.1.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul  perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2-C3

 

 

 

 

 

C3 = C6 din tabelul 1.1.1.

Unitatea Sanitară:...................................

1. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

Raportare pentru...............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 1.2.1. Situatia bolnavilor tratati, a numărului de examene bacteriologice si radiologice si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

Totalul

bolnavilor

cărora li s-au eliberat

medicamente

Nr.de

examene

bacteriologice

Nr.de examene radiologice

Cheltuieli cu medicamentele

Totalul bolnavilor cu tuberculoză categoria I, II, III (regim I, II, III)

Totalul bolnavilor cu tratament individualizat, din care:

Bolnavi cu tuberculoză MDR

Totalul cheltuielilor cu medicamente

Totalul

cheltuielilor cu materiale

sanitare

pentru

examene

bacteriologice

Totalul

cheltuielilor cu materiale

sanitare

pentru

examene

radiologice

Totalul

cheltuielilor cu materiale

sanitare

Totalul cheltuielilor

Totalul bolnavilor cu tuberculoză categoria I, II, III (regim I, II, III)

Totalul bolnavilor cu

tratament individualizat,

din care:

Bolnavi cu

tuberculoză

MDR

CI

C2

C3

C4 = C1 + C2

C5

C6

C7

C8

C9

C10 = C7 + C8

C11

C12

C13 = C11 + C12

C14 = C10 + C13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1.2.2. Situatia stocului medicamentelor si materialelor sanitare (lei)

 

Valoarea

medicamentelor

în stoc la începutul

perioadei

de raportare

Valoarea

medicamentelor

intrate în cursul

perioadei de

raportare

Valoarea medicamentelor

consumate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea

medicamentelor

în stoc la sfârsitul

perioadei de

raportare

Valoarea

materialelor

sanitare în stoc la începutul perioadei de

raportare

Valoarea

materialelor

sanitare intrate

în cursul perioadei de

raportare

Valoarea

materialelor

sanitare consumate

în cursul perioadei

de raportare

Valoarea

materialelor

sanitare în stoc

la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 -C3

C5

C6

C7

C8 = C5 + C6 -C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 = C10 din tabelul 1.2.1. C7 = C13 din tabelul 1.2.1.

Unitatea Sanitară:...................................

3. PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice

Raportare pentru..............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale deAsigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 3.1.1. Situatia bolnavilor tratati pe tipuri de terapie si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente:

Totalul bolnavilor

pentru care s-au

eliberat medicamente

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale

terapie standard

medicamente cu aprobarea comisiei CAS

medicamente cu aprobarea comisiei CNAS

terapie standard

medicamente cu aprobarea comisiei CAS

medicamente cu aprobarea comisiei CNAS

01

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8 = C5 + C6 + C7

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 3.1.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

 

 

 

 

 

C3 = C8 din tabelul 3.1.1.

Unitatea Sanitară:...................................

3. PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE:

3.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT

Raportare pentru..............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 3.2.1. Situatia bolnavilor cu afectiuni oncologice monitorizati prin PET-CT si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cu afectiuni oncologice monitorizati prin PET-CT

Număr investigatii

Cheltuieli pentru bolnavii cu afectiuni oncologice monitorizati prin PET-CT

C1

C2

C3

 

 

 

 

Unitatea Sanitară:...................................

4. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂTII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (implant cohlear si proteze auditive)

Raportare pentru...................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 4.1. Situatia bolnavilor cu surditate tratati si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cu surditate beneficiari de:

Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

implant cohlear

proteză BAHA

proteză VIBRANT

TOTAL

implanturi cohleare

proteze BAHA

proteză VIBRANT

TOTAL

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 4.2. Situatia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Materiale sanitare

Valoarea materialelor

sanitare în stoc la începutul

perioadei de raportare

Valoarea materialelor

sanitare intrate în cursul

perioadei de raportare

Valoarea materialelor

sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor

sanitare în stoc la sfârsitul

perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

implanturi cohleare

 

 

 

 

proteze BAHA

 

 

 

 

proteză VIBRANT

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.1. C3 proteze BAHA= C6 din tabelul 4.1. C3 proteză VIBRANT= C7 din tabelul 4.1. C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.1.


Unitatea Sanitară:...................................

5. PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT

Raportare pentru..............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 5.1. Situatia bolnavilor tratati pe tipuri de terapie si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie

Nr. total de bolnavi

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale cu medicamente

insulina

ADO

ADO + insulina

insulina

ADO

ADO + insulina

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 5.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

 

C3 = C8 din tabelul 5.1.

Tabelul 5.3. Situatia bolnavilor evaluati prin dozarea hemoglobinei glicate (HbA1c) si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluati prin dozarea HbA1c

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor prin dozarea HbA1c

C1

C2

 

 

 

Unitatea Sanitară:...................................

6. PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE

Scleroză multiplă (6.1)

Raportare pentru..............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.1.1. Situatia bolnavilor tratati pe tipuri de terapie si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat medicamente:

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

interferon beta 1a

interferon beta 1 b

glatiramer acetat

natalizumab

TOTAL

interferon beta 1a

interferon beta 1 b

glatiramer acetat

natalizumab

TOTAL

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

CI

C2

C3

C4

C5

C6

C7 = C1+...+ C6

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14 = C8+...+ C13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 6.1.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Medicamentul

Valoarea medicamentelor

în stoc la începutul

perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor

intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

consumate în cursul

perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor

în stoc la sfârsitul perioadei

de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2-C3

Avonex

 

 

 

 

Rebif

 

 

 

 

Betaferon

 

 

 

 

Extavia

 

 

 

 

Copaxone

 

 

 

 

Tysabri

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 


C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1. C3 Rebif =C9 din tabelul 6.1.1. C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1. C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1. C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1. C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1. C3 Total= C14 din tabelul 6.1.1.

Unitatea Sanitară:..................................

6. PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE

Hemofilie, talasemie (6.2)

Raportare pentru..............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.2.1. Situatia bolnavilor cu hemofilie si talasemie tratati si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Totalul bolnavilor beneficiari

în luna de raportare

 

 

 

Cheltuieli cu medicamentele, pentru

Cheltuieli totale

Hemofilie

Talasemie

Hemofilie

Talasemie

fără interventie

chirurgicală

majoră

cu interventie chirurgicală

majoră pentru artropatii invalidante

Totalul bolnavilor cu hemofilie

fără interventie

chirurgicală

majoră

cu interventie chirurgicala

majoră pentru artropatii invalidante

Totalul

bolnavilor

cu hemofilie

Ci

C2

C3 = C1 +C2

C4

C5 = C3 + C4

C6

C7

C8 = C6 + C7

C9

C10 = C8 + C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 6.2.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor

în stoc la începutul

perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor

intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

consumate în cursul

perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor

în stoc la sfârsitul perioadei

de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

hemofilie

 

 

 

 

talasemie

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.2.1. C3 talasemie = C9 din tabelul 6.2.1. C3 total = C10 din tabelul 6.2.1.


Unitatea Sanitară:...................................

6. PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE

Alte boli rare (6.3) - medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis

Raportare pentru..............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale deAsigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.3.1. Situatia bolnavilor cu boli rare tratati (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Boli neurologice

degenerative/

inflamatorii

Boli neurologice

degenerative/

inflamatorii -

puseu acut

Miastenia

gravis - crize

miastenice

Osteogeneză imperfectă

 

 

Boala Fabry

 

 

Boala Pompe

 

 

Tirozinemie

 

 

HTPA

Bosentan

Sindenafil

Bosentan si Sindenafil

Total HTPA

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 6.3.2. Situatia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Cheltuieli pentru medicamente boli rare

Boli neurologice

degenerative/

inflamatorii

Boli neurologice

degenerative/

inflamatorii -

puseu acut

Miastenia

gravis - crize

miastenice

Osteogeneză imperfectă

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

HTPA

Bosentan

Sindenafil

Bosentan si Sindenafil

Total HTPA

Total cheltuieli

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

 

Tabelul 6.3.3. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor

în stoc la începutul

perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor

intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

consumate în cursul

perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor

în stoc la sfârsitul perioadei

de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

Boli neurologice degenerative/ inflamatorii

 

 

 

 

Boli neurologice degenerative/ inflamatorii - puseu acut

 

 

 

 

Miastenia gravis - crize miastenice

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă

 

 

 

 

Boala Fabry

 

 

 

 

Boala Pompe

 

 

 

 

Tirozinemie

 

 

 

 

HTPA

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.3.2.

C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut = C2 din tabelul 6.3.2.

C3 Miastenia gravis - crize miastenice = C3 din tabelul 6.3.2.

C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.3.2.

C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.3.2.

C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.3.2.

C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.3.2.

C3 HTPA= C11 din tabelul 6.3.2.

C3 TOTAL = C12 din tabelul 6.3.2.


Unitatea Sanitară:............

8. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE

Raportare pentru............................................................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 8.1. Situatia bolnavilor tratati pe tipuri de afectiune si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamentele pentru:

Cheltuieli totale

Osteoporoză

Gusa prin tireomegalie datorată carentei de iod

Gusa prin tireomegalie datorată proliferării maligne

Total

Osteoporoză

Gusa prin tireomegalie datorată carentei de iod

Gusa prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

 

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 + C3

C5

C6

C7

C8 = C5 + C6 + C7

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 8.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor

în stoc la începutul

perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor

intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

consumate în cursul

perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor

în stoc la sfârsitul perioadei

de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

osteoporoză

 

 

 

 

gusa carentă iod

 

 

 

 

gusa proliferare malignă

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 osteoporoza = C5 din tabelul 8.1.

C3 gusa carentă iod = C6 din tabelul 8.1.

C3 gusa proliferare malignă = C7 din tabelul 8.1.

C3 TOTAL = C8 din tabelul 8.1.

Unitatea Sanitară..............................

9. PROGRAMUL NATIONAL DE ORTOPEDIE

Raportare pentru............................................................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 9.1 Situatia numărului de bolnavi beneficiari ai programului

 

Nr. de endoproteze

Nr.

de bolnavi cu endo­proteze

 

 

Nr.

de bolnavi cu endo­proteze tumorale

 

 

Nr. de bolnavi

cu implant segmentar

de coloană

Nr. total bolnavi program

 

 

proteză

totală

sold

cimentată

proteză totală sold cimen­tată tip luxatie conge­nitală

proteză totală sold

necimen­tată

proteză bipolară

sold cimentată

proteză Moore

proteză totală genunchi cimen­tată fără stabilizare post.

proteză totală genunchi cimen­tată cu stabilizare post.

proteză unicom-parti-mentală genunchi

proteză

totală sold

cimen­tată

revizie

proteză totală sold necimen­tată revizie

elemente

de ranforsare cotii si metafi-zodiafi-zară femur

proteză totală

genunchi

cimentată

revizie

proteză totală

umăr

proteză

partială

umăr

proteză totală cot

alte endo­proteze

Total endo­proteze

Total, din care:

copii

adulti

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C1+...+C16

C18

C19

C20 = C21 + C22

C21

C22

C23 = C18+ C19 + C20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 9.2. Situatia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze si implant segmentar de coloană (lei)

 

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru endo­proteze

tumorale

 

 

Cheltuieli pentru implant segmentar de coloană

Cheltuieli totale program

 

 

proteză totală sold cimen­tată

proteză totală sold

cimen­tată tip

luxatie

conge­nitală

proteză totală sold neci­mentată

proteză bipolară sold cimen­tată

proteză Moore

proteză totală genunchi cimentată fără stabili­zare post.

proteză totală

genunchi

cimen

tată

cu stabili­zare post.

proteză unicom-

parti-mentală genunchi

proteză

totală sold

cimen­tată

revizie

proteză totală sold necimen­tată revizie

elemente

de ranfor-

sare

cotii si

metafi-

zodiafi-

zară

femur

proteză

totală

genunchi

cimentată

revizie

proteză totală umăr

proteză

partială

umăr

proteză

totală

cot

alte endo­proteze

Total cheltuieli pentru endo­proteze

Total, din care:

copii

adulti

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C1+...+C16

C18

C19 = C20 + C21

C20

C21

C22 = C17 + C18 + C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. În coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de sold cimentate si a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

Tabelul 9.3. Situatia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Materiale sanitare

Valoarea materialelor

sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor

sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor

sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor

sanitare în stoc la sfârsitul perioadei

de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

endoproteze + ciment

 

 

 

 

endoproteze tumorale

 

 

 

 

implant segmentar

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2.

C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2.

C3 implant segm = C19 din tabelul 9.2.

C3 TOTAL = C22 din tabelul 9.2.

NOTA:

Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale si instrumentatie segmentară de coloană.


Tabelul 9.4. Situatia numărului de endoproteze si implanturi segmentare de coloană rămase în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

 

Număr de endoproteze

Număr de implanturi segmentare de coloană

Număr de endo­proteze tumorale

proteză totală sold cimentată

proteză totală sold cimentată tip luxatie congeni­tală

proteză totală sold necimen­tată

proteză bipolară

sold cimentată

proteză Moore

proteză

totală

genunchi

cimentată

fără

stabilizare

post.

proteză

totală

genunchi

cimentată

cu

stabilizare

post.

proteză unicompar-timentală genunchi

proteză totală sold cimentată

revizie

proteză totală sold necimen­tată revizie

elemente de

ranforsare cotii si metafi-

zodiafizară femur

proteză totală

genunchi

cimentată

revizie

proteză totală

umăr

proteză

partială

umăr

proteză totală cot

alte endo­proteze

Total endoproteze în luna de raportare

Total, din care:

copii

adulti

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C1+...+C16

C18

C19

C20

C21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

Unitatea Sanitară........................

10. PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANĂ

Tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic (10.2)

Raportare pentru............................................................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 10.2.1. Situatia numărului de bolnavi cu transplant hepatic tratati pentru recidiva hepatitei cronice si a cheltuielilor aferente

 

Nr. de bolnavi cu transplant hepatic tratati pentru recidiva hepatitei cronice cu imunoglobulină antihepatitică B

Cheltuieli pentru medicamente

CI

C2

 

 

 

Tabelul 10.2.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Valoarea medicamentelor

în stoc la începutul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

intrate în cursul perioadei de

raportare

Valoarea medicamentelor

consumate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor în

stoc la sfârsitul perioadei de

raportare

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

 

 

 

 

 

C3 = C2 din tabelul 10.2.1


Unitatea Sanitară........................

11. PROGRAMUL NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTĂ RENALĂ CRONICĂ

Raportare pentru...................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 11.1. Situatia bolnavilor pe tipuri de dializă si a cheltuielilor aferente (lei) în sectorul public

 

Nr. de bolnavi dializati

Nr.

de sedinte

hemodializă

conventională

Nr.

de sedinte

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totale

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

Total

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12 = C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 11.2. Situatia bolnavilor pe tipuri de dializă si a cheltuielilor aferente (lei) în centrele-pilot si alte unităti private

 

Nr. de bolnavi dializati

Nr.

de sedinte

hemodializă

conventională

Nr.

de sedinte

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totale

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

Total

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12 = C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea Sanitară............

12. PROGRAMUL NATIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENTEI HEPATICE

Raportare pentru..............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 12.1. Situatia numărului de bolnavi tratati prin epurare extrahepatică si a cheltuielilor aferente

 

Nr. de bolnavi tratati prin epurare extrahepatică

Cheltuieli pentru epurare extrahepatică

C1

C2

 

 

 

Tabelul 12.2. Situatia stocului de medicamente si materiale sanitare (lei)

 

Valoarea

medicamentelor

în stoc la începutul

perioadei de

raportare

Valoarea

medicamentelor

intrate în cursul

perioadei de

raportare

Valoarea

medicamentelor

consumate în cursul

perioadei de

raportare

Valoarea

medicamentelor

în stoc la sfârsitul

perioadei de

raportare

Valoarea

materialelor sanitare

în stoc la începutul

perioadei de

raportare

Valoarea

materialelor sanitare

intrate în cursul

perioadei de

raportare

Valoarea

materialelor sanitare

consumate în cursul

perioadei de

raportare

Valoarea

materialelor sanitare

în stoc la sfârsitul

perioadei de

raportare

CI

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

C5

C6

C7

C8 = C5+ C6 - C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 + C7 = C2 din tabelul 12.1


UNITATEA SANITARĂ:...................................

Raportare pentru..............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

 

SITUATIA INDICATORILOR SPECIFICI

aferenti programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ

 

Programul/Subprogramul de sănătate

Indicatorii fizici

Indicatorii de eficientă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficientă

Valoarea (lei)

Subprogramul de tratament a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

Numărul de persoane infectate cu HIV/SIDA tratate

 

cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat

 

Numărul de persoane postexpunere tratate

 

cost mediu/persoană tratată postexpunere

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

Numărul de bolnavi de tuberculoză tratati

 

cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice

Numărul de bolnavi cu afectiuni oncologice tratati

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT

Numărul de bolnavi cu afectiuni oncologice monitorizati prin PET-CT

 

cost mediu/investigatie PET-CT

 

Programul national de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)

Numărul de bolnavi cu implant cohlear

 

cost mediu/bolnav cu implant cohlear

 

Numărul de bolnavi cu proteză BAHA

 

cost mediu/bolnav cu proteză BAHA

 

Numărul de bolnavi cu proteză VIBRANT

 

cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT

 

Programul national de diabet zaharat

Numărul de bolnavi cu diabet zaharat tratati

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Numărul de bolnavi cu diabet zaharat evaluati prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare

Numărul de bolnavi cu scleroză multiplă tratati

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Numărul de bolnavi cu hemofilie fără interventie chirurgicală majoră

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie fără interventie chirurgicală majoră

 

Numărul de bolnavi cu hemofilie care necesită interventii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu interventie chirurgicală majoră

 

Numărul de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Numărul de bolnavi cu boli neurologice

degenerative/inflamatorii

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice

degenerative/inflamatorii

 

Numărul de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii - în puseu acut

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii - în puseu acut

 

Numărul de bolnavi cu miastenia gravis - crize miastenice

 

cost mediu/bolnav cu miastenie gravis-crize miastenice

 

Numărul de bolnavi cu osteogeneză imperfectă

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă

 

Numărul de bolnavi cu boală Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boală Fabry

 

Numărul de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

Numărul de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

Numărul total bolnavi cu HTPA tratati

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 


Programul/Subprogramul de sănătate

Indicatorii fizici

Indicatorii de eficientă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficientă

Valoarea (lei)

Programul national de boli endocrine

Numărul de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

Numărul de bolnavi cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod

 

cost mediu/bolnav cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod

 

Numărul de bolnavi cu gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul national de ortopedie

Numărul de bolnavi cu afectiuni articulare endoprotezati

 

cost mediu/bolnav endoprotezat

 

Numărul de bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulară tumorală

 

Numărul de bolnavi cu implant segmentar de coloană, din care:

 

cost mediu/bolnav cu implant segmentar de coloană

 

Numărul de bolnavi copii

 

cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană

Numărul de bolnavi adulti

 

cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

Numărul de bolnavi cu transplant hepatic tratati pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Numărul de bolnavi tratati prin hemodializă conventională

 

cost mediu/sedintă de hemodializă conventională

 

Numărul de bolnavi tratati prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

Numărul de bolnavi tratati prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

Numărul de bolnavi tratati prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice

Numărul de bolnavi tratati prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Raportare pentru..............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

 

SITUATIA INDICATORILOR SPECIFICI

aferenti programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ

 

Programul/Subprogramul de sănătate

Indicatorii fizici

Indicatorii de eficientă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficientă

Valoarea (lei)

Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

 

 

Numărul de persoane infectate cu HIV/SIDA tratate

 

cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat

 

Numărul de persoane postexpunere tratate

 

cost mediu/persoană tratată postexpunere

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

Numărul de bolnavi de tuberculoză tratati

 

cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice

Numărul de bolnavi cu afectiuni oncologice tratati

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT

Numărul de bolnavi cu afectiuni oncologice monitorizati prin PET-CT

 

cost mediu/investigatie PET-CT la bolnav cu afectiuni oncologice monitorizat

 

Programul national de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)

 

 

 

Numărul de bolnavi cu implant cohlear

 

cost mediu/bolnav cu implant cohlear

 

Numărul de bolnavi cu proteză BAHA

 

cost mediu/bolnav cu proteză BAHA

 

Numărul de bolnavi cu proteză VIBRANT

 

cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT

 

Programul national de diabet zaharat

Numărul de bolnavi cu diabet zaharat tratati

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Numărul de bolnavi cu diabet zaharat evaluati prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

Numărul de copii cu diabet zaharat automonitorizati

 

cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat

 

Numărul de adulti cu diabet zaharat automonitorizati

 

cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat

 

Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare

Numărul de bolnavi cu scleroză multiplă tratati

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Numărul de bolnavi cu hemofilie fără interventie chirurgicală majoră

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie fără interventie chirurgicală majoră

 

Numărul de bolnavi cu hemofilie care necesită interventii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu interventie chirurgicală majoră

 

Numărul de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Numărul de bolnavi cu boli neurologice

degenerative/inflamatorii

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamatorii

 

Numărul de bolnavi cu boli neurologice

degenerative/inflamatorii - în puseu acut

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice

degenerative/inflamatorii - în puseu acut

 

Numărul de bolnavi cu miastenia gravis - crize miastenice

 

cost mediu/bolnav cu miastenie gravis - crize miastenice

 

Numărul de bolnavi cu osteogeneză imperfectă

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă

 

Numărul de bolnavi cu boală Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boală Fabry

 

Numărul de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

Numărul de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 


Programul/Subprogramul de sănătate

Indicatorii fizici

Indicatorii de eficientă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficientă

Valoarea (lei)

 

Numărul total de bolnavi cu HTPA tratati

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

Numărul de copii cu mucoviscidoză

 

cost mediu/copil cu mucoviscidoză

 

Numărul de adulti cu mucoviscidoză

 

cost mediu/adult cu mucoviscidoză

 

Numărul de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică

 

cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică

 

Numărul de bolnavi cu epidermoliza buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliza buloasă

 

Numărul de bolnavi cu sindrom Prader Willi

 

cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi

 

Programul national de boli endocrine

Numărul de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

Numărul de bolnavi cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod

 

cost mediu/bolnav cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod

 

Numărul de bolnavi cu gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul national de ortopedie

Numărul de bolnavi cu afectiuni articulare endoprotezati

 

cost mediu/bolnav endoprotezat

 

Numărul de bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulară tumorală

 

Numărul de bolnavi cu implant segmentar de coloană, din care:

 

cost mediu/bolnav cu implant segmentar de coloană

 

Numărul de bolnavi copii

 

cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană

 

Numărul de bolnavi adulti

 

cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană

 

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

Numărul de bolnavi tratati pentru stare posttransplant

 

cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant

 

Numărul de bolnavi cu transplant hepatic tratati pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Numărul de bolnavi tratati prin hemodializă conventională

 

cost mediu/sedintă de hemodializă conventională

 

Numărul de bolnavi tratati prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

Numărul de bolnavi tratati prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

Numărul de bolnavi tratati prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice

Numărul de bolnavi tratati prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Casa de Asigurări de Sănătate...................................

1. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

Raportare pentru...................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale

de sănătate pentru anii 2011 si 2012.)

Tabelul 1.1.1. Situatia beneficiarilor de medicamente si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de persoane infectate HIV/SIDA cărora li s-au eliberat medicamente

Nr. de persoane cu tratament postexpunere

Nr. total de beneficiari

cărora li s-au eliberat

medicamente

Cheltuieli cu medicamente pentru persoane infectate HIV/SIDA cărora li s-au eliberat medicamente

Cheltuieli

cu medicamente pentru

persoane cu tratament

postexpunere

Cheltuieli totale medicamente

C1

C2

C3 = C1+C2

C4

C5

C6 = C4+C5

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1.1.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Valoarea medicamentelor

în stoc la începutul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

consumate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

în stoc la sfârsitul perioadei

de raportare

C1

C2

C3

C 4 = C1+C2-C3

 

 

 

 

 

C3 = C6 din tabelul 1.1.1.

Casa de Asigurări de Sănătate........

1. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

Raportare pentru...............................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale deAsigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 1.2.1. Situatia bolnavilor tratati, a numărului de examene bacteriologice si radiologice si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

Total

bolnavi

cărora li

s-au eliberat

medicamente

Nr. de examene bacteriologice

Nr. de examene radiologice

Cheltuieli cu medicamentele

Total cheltuieli

cu medicamente

Total cheltuieli

cu materiale

sanitare

pentru

examene

bacteriologice

Total cheltuieli

cu materiale

sanitare

pentru

examene

radiologice

Total cheltuieli

cu materiale

sanitare

Total cheltuieli

Total

bolnavi cu

tuberculoză

categoria I, II, III (regim I, II,

III)

Total bolnavi

cu tratament

individualizat,

din care:

Bolnavi cu

tuberculoză

MDR

Total

bolnavi cu

tuberculoză

categoria I, II, III (regim I, II,

III)

Total bolnavi

cu tratament

individualizat,

din care:

Bolnavi cu

tuberculoză

MDR

C1

C2

C3

C4 = C1+C2

C5

C6

C7

C8

C9

C10 = C7+C8

C11

C12

C13 = C11+C12

C14 = C10+C13

 

Tabelul 1.2.2. Situatia stocului medicamentelor si materialelor sanitare (lei)

 

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul

perioadei de raportare

Valoarea

medicamentelor

consumate în cursul

perioadei de raportare

Valoarea

medicamentelor

în stoc la sfârsitul

perioadei de raportare

Valoarea

materialelor

sanitare în stoc la începutul perioadei de

raportare

Valoarea

materialelor

sanitare intrate

în cursul perioadei

de raportare

Valoarea materialelor

sanitare

consumate în

cursul perioadei

de raportare

Valoarea

materialelor

sanitare în stoc la sfârsitul perioadei

de raportare

CI

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

C5

C6

C7

C8 = C5+C6-C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 = C10 din tabelul 1.2.1. C7 = C13 din tabelul 1.2.1.


Casa de Asigurări de Sănătate...........

3. PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice

Raportare pentru............................................................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 3.1.1. Situatia bolnavilor tratati pe tipuri de terapie si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

Total bolnavi pentru care s-au eliberat medica­mente

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale

terapie standard

medicamente cu aprobarea comisiei CAS

medicamente cu aprobarea comisiei CNAS

terapie standard

medicamente cu aprobarea comisiei CAS

medicamente cu aprobarea comisiei CNAS

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13 =

C11+C12

C14

C15

C16 =

C14+C15

C17

C18

C19 = C17+C18

C20 =

C13+C16+

C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 3.1.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor

consumate în cursul perioadei de

raportare

Valoarea medicamentelor în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

 

 

 

 

 

C3 = C11+C14+C17 din tabelul 3.1.1.

Casa de Asigurări de Sănătate.......................................

3. PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

3.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT

Raportare pentru.....................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabel 3.2.1. Situatia bolnavilor cu monitorizare activă si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cu afectiuni oncologice monitorizati prin PET-CT

Număr investigatii

Cheltuieli pentru bolnavii cu afectiuni oncologice monitorizati prin PET-CT

C1

C2

C3

 

 

 


Casa de Asigurări de Sănătate............

4. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂTII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT COHLEAR SI PROTEZE AUDITIVE) Raportare pentru.............................................................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 4.1. Situatia bolnavilor cu surditate tratati si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cu surditate congenitală beneficiari de:

Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

implant cohlear

proteză BAHA

proteză VIBRANT

Total

implanturi cohleare

proteze BAHA

proteze VIBRANT

Total

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 + C3

C5

C6

C7

C8 = C5 + C6 + C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 4.2. Situatia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Materiale sanitare

Valoarea materialelor

sanitare în stoc

la începutul perioadei

de raportare

Valoarea materialelor

sanitare intrate

în cursul perioadei

de raportare

Valoarea materialelor

sanitare consumate

în cursul perioadei

de raportare

Valoarea materialelor

sanitare în stoc

la sfârsitul perioadei

de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2-C3

implanturi cohleare

 

 

 

 

proteze BAHA

 

 

 

 

proteză VIBRANT

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.1. C3 proteze BAHA= C6 din tabelul 4.1. C3 VIBRANT = C7 din tabelul 4.1. C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.1.

Casa de Asigurări de Sănătate........

5. PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT

Raportare pentru.............................................................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 5.1. Situatia bolnavilor tratati pe tipuri de terapie si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie

Nr. total de bolnavi

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli

totale cu

medicamentele

insulina

ADO

ADO + insulina

insulina

ADO

ADO + insulina

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităti sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13 = C11+C12

C14

C15

C16 =

C14+C15

C17

C18

018 = C17+C18

C20 = C13+C16+C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 5.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Valoarea medicamentelor în

stoc la începutul perioadei de

raportare

Valoarea medicamentelor

intrate în cursul perioadei de

raportare

Valoarea medicamentelor

consumate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor în

stoc la sfârsitul perioadei de

raportare

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

 

 

 

 

 

C3 = C11 +C14 + C17 din tabelul 5.1.

Tabelul 5.3. Situatia bolnavilor cu diabet zaharat automonitorizati si a bolnavilor evaluati prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Numărul de bolnavi cu diabet zaharat tratati cu insulina automonitorizati

Numărul de bolnavi cu diabet zaharat evaluati prin dozarea HbA1c

Cheltuieli pentru bolnavii cu diabet zaharat tratati cu insulina automonitorizati

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor prin dozarea HbA1c

copii

adulti

copii

adulti

C1

C2

C3

C4

C5

C6

 

 

 

 

 

 

 

Casa de asigurări de sănătate.......

6. PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE

Scleroză multiplă (6.1)

Raportare pentru.............................................................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.1.1. Situatia bolnavilor tratati pe tipuri de terapie si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat medicamente:

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

interferon beta 1a

interferon beta 1b

glatiramer acetat

natalizumab

TOTAL

interferon beta 1a

interferon beta 1b

glatiramer acetat

natalizumab

TOTAL

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7 = C1+...+ C6

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14 = C8+...+ C13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 6.1.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Medicament

Valoarea

medicamentelor în stoc

la începutul perioadei

de raportare

Valoarea

medicamentelor intrate

în cursul perioadei

de raportare

Valoarea

medicamentelor consumate

în cursul perioadei

de raportare

Valoarea

medicamentelor în stoc

la sfârsitul perioadei

de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

Avonex

 

 

 

 

Rebif

 

 

 

 

Betaferon

 

 

 

 

Extavia

 

 

 

 

Copaxone

 

 

 

 

Tysabri

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1. C3 Rebif =C9 din tabelul 6.1.1. C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1. C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1. C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1. C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1. C3 Total= C14 din tabelul 6.1.1.

Casa de Asigurări de Sănătate.............................

6. PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE

Hemofilie, Talasemie (6.2)

Raportare pentru..................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.2.1. Situatia bolnavilor cu hemofilie si talasemie tratati si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Total bolnavi beneficiari

în luna de raportare

Cheltuieli cu medicamentele, pentru

Cheltuieli totale

Hemofilie

Talasemie

Hemofilie

Talasemie

fără

interventie

chirurgicală

majoră

cu interventie chirurgicală

majoră pentru

artropatii

invalidante

Total bolnavi cu hemofilie

fără

interventie

chirurgicală

majoră

cu interventie chirurgicală

majoră pentru

artropatii

invalidante

Total bolnavi cu hemofilie

C1

C2

C3 = C1+C2

C4

C5 = C3+C4

C6

C7

C8 = C6+C7

C9

C10 = C8+C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 6.2.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Medicamente pentru:

Valoarea

medicamentelor în stoc

la începutul perioadei

de raportare

Valoarea

medicamentelor intrate

în cursul perioadei

de raportare

Valoarea

medicamentelor consumate

în cursul perioadei

de raportare

Valoarea

medicamentelor în stoc

la sfârsitul perioadei

de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

hemofilie

 

 

 

 

talasemie

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.2.1. C3 talasemie = C9 din tabelul 6.2.1. C3 total = C10 din tabelul 6.2.1.


Casa de Asigurări de Sănătate..................

6. PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE

Alte boli rare (6.3) - medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis

Raportare pentru..........................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 6.3.1. Situatia bolnavilor cu boli rare tratati (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Boli

neurologice

degenerative/

inflamatorii

Boli

neurologice degenerative/ inflamatorii -

puseu acut

Miastenie gravis -

crize miastenice

Osteogeneză imperfectă

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

HTPA

Bosentan

Sindenafil

Bosentan si Sindenafil

Total HTPA

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 6.3.2. Situatia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Cheltuieli pentru medicamente boli rare

Boli

neurologice

degenerative/

inflamatorii

Boli

neurologice degenerative/ inflamatorii -

puseu acut

Miastenie gravis -

crize miastenice

Osteogeneză imperfectă

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

HTPA

Total cheltuieli

Bosentan

Sindenafil

Bosentan si Sindenafil

Total HTPA

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 6.3.3. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Medicamente pentru:

Valoarea

medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea

medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea

medicamentelor consumate

în cursul perioadei de raportare

Valoarea

medicamentelor în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

Boli neurologice degenerative/inflamatorii

 

 

 

 

Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut

 

 

 

 

Miastenie gravis - crize miastenice

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă

 

 

 

 

Boala Fabry

 

 

 

 

Boala Pompe

 

 

 

 

Tirozinemie

 

 

 

 

HTPA

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.3.2.

C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut = C2 din tabelul 6.3.2.

C3 Miastenia gravis - crize miastenice = C3 din tabelul 6.3.2.

C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.3.2.

C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.3.2.

C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.3.2.

C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.3.2.

C3 HTPA= C11 din tabelul 6.3.2.

C3 TOTAL = C12 din tabelul 6.3.2.


Tabelul 6.3.4. Situatia bolnavilor cu boli rare si a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)

 

Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale

Mucoviscidoză copii

Mucoviscidoză adulti

Scleroză

laterală

amiotrofică

Epidermoliză buloasă

Sindrom Prader Willi

Mucoviscidoză copii

Mucoviscidoză adulti

Scleroză

laterală

amiotrofică

Epidermoliză buloasă

Sindrom Prader Vilii

01

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11 =C6+...+ C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de Asigurări de Sănătate...................................

8. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE

Raportare pentru.............................................................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 8.1. Situatia bolnavilor tratati pe tipuri de afectiune si a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale

 

 

Osteoporoză

Gusă prin tireomegalie

datorată carentei

de iod

Gusă prin tireomegalie

datorată proliferării

maligne

Total

Osteoporoză

Gusă prin tireomegalie

datorată carentei

de iod

Gusă prin tireomegalie

datorată proliferării

maligne

01

C2

C3

C4 = C1+C2+C3

C5

C6

C7

C8 = C5+C6+C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 8.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

osteoporoză

 

 

 

 

gusă carentă iod

 

 

 

 

gusă proliferare malignă

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 osteoporoză = C5 din tabelul 8.1.

C3 gusă carentă iod = C6 din tabelul 8.1.

C3 gusă proliferare malignă = C7 din tabelul 8.1.

C3 TOTAL = C8 din tabelul 8.1.


Casa de Asigurări de Sănătate............

9. PROGRAMUL NATIONAL DE ORTOPEDIE

Raportare pentru...............................................................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 9.1. situatia numărului de bolnavi beneficiari ai programului

 

Nr. de endoproteze

Nr.

de bolnavi cu endo­proteze

 

 

Nr.

de bolnavi cu endo­proteze tumorale

 

 

Nr. de bolnavi

cu implant segmentar

de coloană

Nr. total bolnavi program

 

 

proteză

totală

sold

cimentată

proteză totală sold cimen­tată tip luxatie conge­nitală

proteză totală sold

necimen­tată

proteză bipolară

sold cimentată

proteză Moore

proteză totală genunchi cimen­tată fără stabilizare post.

proteză totală genunchi cimen­tată cu stabilizare post.

proteză unicom-parti-mentală genunchi

proteză

totală sold

cimen­tată

REVIZIE

proteză totală sold

necimen­tată

REVIZIE

elemente

de ranforsare cotii si metafi-zodiafi-zară femur

proteză

totală

genunchi

cimentată

REVIZIE

proteză totală

umăr

proteză

partială

umăr

proteză totală cot

alte endo­proteze

Total

endo­proteze

Total, din care:

copii

adulti

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C1+...+C16

C18

C19

C20 = C21+C22

C21

C22

C23=C18+ C19+C20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 9.2. Situatia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze si implant segmentar de coloană (lei)

 

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru endo­proteze

tumorale

 

 

Cheltuieli pentru implant segmentar de coloană

Cheltuieli totale program

 

 

proteză totală sold cimen­tată

proteză totală sold

cimen­tată tip

luxatie

conge­nitală

proteză totală sold neci­mentată

proteză bipolară sold cimen­tată

proteză Moore

proteză totală genunchi cimentată fără stabili­zare post.

proteză totală

genunchi cimen­tată

cu stabili­zare post.

proteză unico pri­pa rti-mentală genunchi

proteză totală sold cimen­tată REVIZIE

proteză totală sold

necimen­tată

REVIZIE

elemente de ranfor­sare cotii si metafi-zodiafi-zară femur

proteză

totală

genunchi

cimentată

REVIZIE

proteză totală umăr

proteză

partială

umăr

proteză

totală

cot

alte endo­proteze

Total cheltuieli pentru endo­proteze

Total, din care:

copii

adulti

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17 = C1+...+C16

C18

C19 = C20+C21

C20

C21

C22 = C17+C18+C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. În coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de sold cimentate si a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.


Tabelul 9.3. Situatia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Materiale sanitare

Valoarea materialelor sanitare

în stoc la începutul perioadei

de raportare

Valoarea materialelor sanitare

intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea materialelor sanitare

consumate în cursul perioadei

de raportare

Valoare materialelor sanitare

în stoc la sfârsitul perioadei

de raportare

CO

01

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

endoproteze + ciment

 

 

 

 

endoproteze tumorale

 

 

 

 

implant segmentar

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2. C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2. C3 implant segmentar = C19 din tabelul 9.2. C3 TOTAL = C22 din tabelul 9.2.

NOTĂ:

Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale si instrumentatie segmentară de coloană.

Tabelul 9.4. Situatia numărului de endoproteze si implanturi segmentare de coloană rămase în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

 

Număr de endoproteze

Număr de implanturi segmentare de coloană

Număr de endo­proteze tumorale

proteză

totală

sold

cimentată

proteză

totală

sold

cimentată

tip luxatie

congenitală

proteză totală sold necimen­tată

proteză bipolară

sold cimentată

proteză Moore

proteză

totală

genunchi

cimentată

fără

stabilizare

post.

proteză

totală

genunchi

cimentată

cu

stabilizare

post.

proteză unicom-

partimen-tală

genunchi

proteză

totală

sold

cimentată

REVIZIE

proteză totală sold

necimen­tată

REVIZIE

elemente de

ranforsare cotii si metafi-

zodiafizară femur

proteză

totală

genunchi

cimentată

REVIZIE

proteză totală

umăr

proteză

partială

umăr

proteză

totală

cot

alte endo­proteze

Total endoproteze

Total, din care:

copii

adulti

CI

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

CI 5

C16

C17 = C1+...+C16

C18

C19

C20

C21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.


Casa de Asigurări de Sănătate.......

10. PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANĂ -Tratamentul stării posttransplant

Raportare pentru.................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 10.1. Situatia bolnavilor cu stare posttransplant

 

Nr. de bolnavi cu transplant cărora li s-au eliberat medicamente pentru starea posttransplant

Cheltuieli cu medicamente pentru starea posttransplant

C1

C2

 

 

 

Casa de Asigurări de Sănătate.......

10. PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANĂ

Tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic (10.2)..................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)

Tabelul 10.2.1. Situatia numărului de bolnavi cu transplant hepatic tratati pentru recidiva hepatitei cronice si a cheltuielilor aferente

 

Nr. de bolnavi cu transplant hepatic tratati pentru recidiva hepatitei cronice cu imunoglobulină antihepatitică B

Cheltuieli pentru medicamente

C1

C2

 

 

 

Tabelul 10.2.2. Situatia stocului de medicamente (lei)

 

Valoarea medicamentelor

în stoc la începutul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

consumate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor

în stoc la sfârsitul perioadei

de raportare

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

 

 

 

 

 

C3 = C2 din tabelul 10.2.1.

Casa de Asigurări de Sănătate

11. PROGRAMUL NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTĂ RENALĂ CRONICĂ

Raportare pentru........................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110.2010.)

Tabelul 11.1. Situatia bolnavilor pe tipuri de dializă si a cheltuielilor aferente (lei) în sectorul public

 

Nr. de bolnavi dializati

Nr. de sedinte

hemodializă

conventională

Nr. de sedinte

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totale

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

Total

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12 = C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 11.2. Situatia bolnavilor pe tipuri de dializă si a cheltuielilor aferente (lei) în centrele-pilot si alte unităti private

 

Nr. de bolnavi dializati

Nr.

de sedinte

hemodializă

conventională

Nr.

de sedinte

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totale

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

Total

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

CI

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12 = C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 11.3. Situatia bolnavilor pe tipuri de dializă si a cheltuielilor aferente (lei) cumulat la nivelul CAS

 

Nr. de bolnavi dializati

Nr.

de sedinte

hemodializă

conventională

Nr. de sedinte hemodiafil­trare intermitentă on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totale

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

Total

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12 = C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 = C6 din tabelul 11.1 + C6 din tabelul 11.2. C7 = C7 din tabelul 11.1 + C7 din tabelul 11.2. C8 = C8 din tabelul 11.1 + C8 din tabelul 11.2. C9 = C9 din tabelul 11.1 + C9 din tabelul 11.2. C10 = C10 din tabelul 11.1 + C10 din tabelul 11.2. C11 = C11 din tabelul 11.1 + C11 din tabelul 11.2. C12 = C12 din tabelul 11.1 + C12 din tabelul 11.2.

Casa de Asigurări de Sănătate

12. PROGRAMUL NATIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENTEI HEPATICE

Raportare pentru.........................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110.2010.)

Tabelul 12.1.Situatia numărului de bolnavi tratati prin epurare extrahepatică si a cheltuielilor aferente

 

Nr. de pacienti tratati prin epurare extrahepatică

Cheltuieli pentru epurare extrahepatică

C1

C2

 

 

 

Tabelul 12.2. Situatia stocului de medicamente si materiale sanitare (lei)

 

Valoarea

medicamentelor

în stoc

la începutul

perioadei

de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul

perioadei de raportare

Valoarea

medicamentelor

consumate

în cursul perioadei

de raportare

Valoarea

medicamentelor

în stoc la sfârsitul

perioadei de raportare

Valoarea

materialelor

sanitare în stoc

la începutul

perioadei de raportare

Valoarea

materialelor

sanitare intrate

în cursul

perioadei

de raportare