MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 652/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 652         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

898. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Centrul de Formare Initială si Continua Orăstie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

979. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de prefect al judetului Bacău de către domnul Olaru Neculai

 

980. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Scripăt Constantin din functia publică de subprefect al judetului Bacău în functia publică de prefect al judetului Bacău

 

981. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Bacău de către domnul Dascălu Gelu-Mugurel

 

982. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

229. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Steriu Alexandru Ion

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.422. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare culturală, educatională si stiintifică dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2010-2013, semnat la Bucuresti la 12 august 2010

 

Program de colaborare culturală, educatională si stiintifică între Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2010-2013

 

5.135. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal” (scoală de maistri), domeniul „mecanic”, calificarea profesională „maistru mecanic”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitarde stat Grupul Scolar Industrial de Petrol „Teleajen” din municipiul Ploiesti

 

5.136. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „an de completare”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „bucătar”, respectiv pentru nivelul „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie”, domeniul „estetica si igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Ploiesti

 

5.137. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „an de completare”, domeniul „electronică si automatizări”, calificarea profesională „electronist aparate si echipamente”, respectiv pentru nivelul „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională „tehnician instalator pentru constructii”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Elie Radu” din municipiul Ploiesti

 

5.138. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „organizator banqueting”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul „Mihail Cantacuzino” din localitatea Sinaia

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 838/2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Centrul de Formare Initială si Continuă Orăstie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Centrul de Formare Initială si Continuă Orăstie, situate în judetul Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 898.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Centrul de Formare Initială si Continuă Orăstie care se trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

Valoarea contabilă

Număr de înregistrare a imobilului

depus la M.F.P.

Orăstie,

Str.Armatei nr. 16,

judetul Hunedoara

Ministerul Administratiei si Internelor - Centrul de Formare Initială si Continuă al Ministerului Administratiei si Internelor- Orăstie

1. Pavilion 42-31-06 „punct control tehnic auto”:

Se = 12,00 m2 Sd = 12,00 m2

6.033,02 lei

155.181 (partial)

2. Pavilion 42-31-21 „padoc câini”:

Se = 54,00 m2 Sd = 54,00 m2

3.552,88 lei

3. Pavilion 42-31-23 „magazie”:

Se = 726,00 m2 Sd = 726,00 m2

187.875,30 lei

Orăstie,

Str. Codrului nr. 1,

judetul Hunedoara

Ministerul Administratiei si Internelor - Centrul de Formare Initială si Continuă al Ministerului Administratiei si Internelor- Orăstie

Pavilion 42-32-02 „magazie munitii”:

Se = 155,00 m2 Sd = 155,00 m2

22.238,13 lei

101.234 (partial)


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de prefect al judetului Bacău de către domnul Olaru Neculai

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de prefect al judetului Bacău de către domnul Olaru Neculai.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 979.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Scripăt Constantin din functia publică de subprefect al judetului Bacău în functia publică de prefect al judetului Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Scripăt Constantin i se aplică mobilitatea din functia publică de subprefect al judetului Bacău în functia publică de prefect al judetului Bacău.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 980.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Bacău de către domnul Dascălu Gelu-Mugurel

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Dascălu Gelu-Mugurel exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de subprefect al judetului Bacău.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 981.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, constând în 30 de constructii usoare din elemente modulate în limita sumei de 650.000 lei, inclusiv transportul.

(2) Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitatea de 30 de bucăti constructii usoare din elemente modulate aprobată a fi scoasă din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite conform prevederilor legale.

(3) Reîntregirea stocurilor rezerve de stat cu cantitătile acordate potrivit alin. (1) se asigură de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, în anul 2011, în limita bugetului aprobat.

Art. 2. - (1) Transportul, manipularea si paza bunurilor până la predarea către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova se efectuează cu forte si mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si cu mijloace ale unor societăti comerciale, angajate de acestea.


(2) Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire a activitătii de acordare a ajutorului umanitar de urgentă se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, în limita bugetului aprobat.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat

si Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 982.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Steriu Alexandru Ion

 

Având în vedere avizul favorabil nr. 498.938 din 15 septembrie 2010 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 89 alin. (21) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Steriu Alexandru Ion exercită cu caracter temporar, prin detasare, functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 229.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului de colaborare culturală, educatională si stiintifică dintre Guvernul României zi Guvernul Statului Israel pentru anii 2010-2013, semnat la Bucuresti la 12 august 2010

 

În baza art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,

în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de colaborare culturală, educatională si stiintifică dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2010-2013, semnat la Bucuresti la 12 august 2010.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 2 septembrie 2010.

Nr. 1.422.

 

PROGRAM

de colaborare culturală, educatională si stiintifică între Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2010-2013

 

Guvernul României si Guvernul Statului Israel, denumite în continuare părti,

animate de dorinta lor de a întări relatiile de prietenie si de a promova schimburile în domeniile culturii si educatiei, bazate pe Acordul de colaborare culturală, educatională si stiintifică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1979,

au convenit asupra următorului program de colaborare pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013.

Părtile sunt convinse că această colaborare va contribui la dezvoltarea relatiilor dintre ele si la cultivarea interesului, mai ales în rândul tinerilor din cele două state, cu privire la istoria si cultura poporului român, a poporului evreu si a Statului Israel.

 

CAPITOLUL I

Educatie

 

SECTIUNEA 1

Consideratii generale

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile încurajează dezvoltarea colaborării dintre institutiile de învătământ ale celor două state.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile, în limita disponibilitătilor lor bugetare, promovează schimbul de informatii, experientă, documentatie si experti în următoarele domenii:

a) sistemul educational al celor două state;

b) pregătirea si perfectionarea profesorilor;

c) organizarea scolilor;

d) regulamente scolare - cum ar fi reglementarea activitătii profesorilor etc;

e) educatia pentru nevoi speciale;

f) descentralizarea si autonomia scolară;

g) educatia civică;

h) lucrul cu copiii dotati;

i) integrarea culturală si religioasă a grupurilor minoritare, inclusiv prin proiecte comune;

j) punerea în aplicare de programe antidrog, inclusiv prin proiecte comune;

k) predarea limbilor străine;

I) educatia alternativă;

m) scolile comunitătii;

n) studiul în colaborare;

o) educatia pentru egalitate de sanse;

p) cultură si patrimoniu;

q) formarea adultilor;

r) educatia stiintifică si tehnologică;

s) integrarea tinerilor în comunitate.


 

ARTICOLUL 3

 

Părtile se angajează să prevină publicarea de manuale scolare ce încurajează rasismul, antisemitismul si xenofobia, pentru a contracara prejudecătile si stereotipurile negative. Părtile se vor informa reciproc în cazul în care vor identifica astfel de publicatii.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Părtile încurajează cercetarea si munca educatională legate de destinul tragic al comunitătii evreiesti din România în perioada celui de-al Doilea Război Mondial sub ocupatia nazistă. Părtile subliniază importanta educării tinerei generatii despre Holocaust, în spiritul Declaratiei de la Stockholm, adoptată în cadrul Conferintei Internationale asupra Holocaustului din ianuarie 2000 si în conformitate cu Raportul final al Comisiei Internationale pentru Studierea Holocaustului.

(2) în acest context, părtile sustin activitătile educationale care vizează combaterea rasismului si antisemitismului, întreprinse în scolile de toate nivelurile, inclusiv participarea elevilor si cadrelor didactice la diverse evenimente cu caracter comemorativ sau la seminare si stagii de documentare pe această temă.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile încurajează participarea la actiunile programului Task Force pentru educatia privind Holocaustul, în mod special:

a) cursurile de perfectionare organizate de Autoritatea pentru Memoria Martirilor si Eroilor Holocaustului de la Yad Vashem, din Ierusalim. Cursurile de 3 săptămâni pentru profesorii români de istorie vorbitori de limbă engleză se organizează anual în lunile ianuarie si iulie;

b) seminarele de perfectionare pentru profesorii români, organizate în fiecare an, în universitătile si centrele de perfectionare din România, cu sprijinul Autoritătii pentru Memoria Martirilor si Eroilor Holocaustului de la Yad Vashem, din Ierusalim;

c) cursurile anuale de perfectionare, pentru 25 de profesori români, organizate de Autoritatea pentru Memoria Martirilor si Eroilor Holocaustului de la Yad Vashem, cât si de alte institutii similare din lume. Aceste cursuri de 3 săptămâni se adresează profesorilor de istorie vorbitori de limba engleză.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile încurajează colaborarea între scoli pe diverse proiecte bazate pe tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC).

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile subliniază importanta recunoasterii reciproce a certificatelor si diplomelor scolare, a diplomelor si a gradelor academice. Părtile fac schimb de informatii si documentatie pe această temă si sunt pregătite să negocieze în conformitate cu reglementările si normele fiecărui stat.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile încurajează colaborarea dintre tineri pe diferite proiecte bazate pe contributia în folosul comunitătii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Burse

 

ARTICOLUL 9

 

Partea română oferă anual până la 4 (patru) burse la cursurile de vară de limbă, literatură si civilizatie română organizate în România.

 

ARTICOLUL 10

 

Partea israeliană oferă anual 1 (una) bursă la un curs de vară de limbă ebraică modernă organizat în Israel.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile îsi vor acorda anual trei (3) burse, de durata unui an universitar (8 luni), pentru studii postuniversitare sau de cercetare.

 

ARTICOLUL 12

 

Bursele se acordă în limita bugetelor părtilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cooperarea dintre universităti si institutiile de învătământ superior

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile fac schimb de publicatii, literatură, materiale de cercetare si alte informatii în domeniul educatiei universitare.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile facilitează participarea a 3 (trei) cadre universitare la conferinte/seminare nationale si internationale si la alte evenimente similare ce se vor organiza în cele două state, pe perioade de până la 5 (cinci) zile fiecare, pe durata valabilitătii prezentului program. Taxele/Costurile de înscriere a acestor participanti vor fi suportate de institutia gazdă.

 

ARTICOLUL 15

 

Părtile colaborează pentru promovarea studiilor privind cultura, limba si istoria modernă a celuilalt stat în universitătile proprii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Predarea limbii

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Părtile depun toate eforturile pentru a promova predarea celor două limbi în statele lor. Părtile promovează predarea limbii, literaturii, istoriei, traditiei si culturii celor două state în institutiile lor de învătământ primar, liceal si universitar.

(2) în acest scop, experti din cele două state vor fi invitati să tină prelegeri si seminare si să coordoneze alte activităti educationale.

(3) Conditiile de realizare a activitătilor profesorilor respectivi în statul primitor vor fi negociate între institutiile implicate din cele două state sau pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 17

 

Partea română încurajează crearea unui lectorat de limbă română la institutii de învătământ superior din Israel.

 

ARTICOLUL 18

 

Partea israeliană încurajează studiul limbii ebraice în universităti din România.

 

ARTICOLUL 19

 

Părtile îsi exprimă satisfactia cu privire la deschiderea Institutului Cultural Român de la Tel Aviv.

 

ARTICOLUL 20

 

Centrele de studii ebraice continuă să functioneze împreună cu lectoratele de limbă si literatură ebraică la universitătile din Cluj-Napoca, lasi, Craiova si Bucuresti.


 

CAPITOLUL II

Stiintă

 

ARTICOLUL 21

 

Părtile încurajează colaborarea directă dintre institutii stiintifice si de cercetare. Continutul acestei colaborări va fi stabilit de institutiile competente.

 

ARTICOLUL 22

 

(1) Părtile încurajează schimburile de oameni de stiintă si cercetători pentru cercetare, studii, consultări sau discutii pe teme stiintifice.

(2) Termenii si conditiile acestor schimburi vor fi stabilite pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 23

 

Părtile încurajează realizarea în comun de cercetări stiintifice si tehnologice, de proiecte de dezvoltare si cercetare în domenii de interes reciproc, precum si de schimburi de informatie si publicatii stiintifice si tehnice.

 

ARTICOLUL 24

 

Părtile încurajează cooperarea directă dintre universităti, institute de cercetare stiintifică, academii de stiinte, alte institutii de cercetare stiintifică.

 

CAPITOLUL III

Schimburile în domeniul tineretului

 

ARTICOLUL 25

 

(1) Părtile sustin schimburile de tineri si adulti tineri, acestea reprezentând un element major al relatiilor dintre cele două state.

(2) Părtile vor avea în vedere cu precădere participarea activă a tinerilor la aceste programe si promovarea colaborării si relatiilor dintre acestia prin activităti specifice de tineret.

(3) Părtile încurajează proiectele comune ale specialistilor si expertilor în domeniul tineretului.

(4) Părtile încurajează schimburile de tineri pe baza diferitelor proiecte axate pe contributia în folosul comunitătii.

(5) Părtile iau notă cu satisfactie de semnarea, în anul 2002, la Tel Aviv, a Acordului de cooperare în domeniul tineretului si sportului dintre Ministerul român al Tineretului si Sportului si Consiliul Israelian de Schimburi de Tineret.

 

CAPITOLUL IV

Colaborarea în cadrul organizatiilor internationale

 

ARTICOLUL 26

 

Părtile vor coopera în domeniul educatiei, stiintei, culturii, sportului, tineretului si comunicatiilor în cadrul UNESCO si al altor organizatii internationale, cu scopul de a schimba informatii si de a implementa programe comune de actiune. Părtile vor colabora în cadrul programelor relevante ale Uniunii Europene si Consiliului Europei.

 

CAPITOLUL V

Cultură si artă

 

SECTIUNEA 1

Consideratii generale

 

ARTICOLUL 27

 

(1) Părtile apreciază continuitatea activitătilor culturale reciproce, evidentiind rolul important al legăturilor culturale dintre cele două state.

(2) Părtile îsi reafirmă intentia de a continua să încurajeze colaborarea directă dintre institutiile culturale, organizatiile si indivizii din cele două state.

(3) Părtile se străduiesc să sustină initiativele menite să sprijine organizatiile publice si private si persoanele angajate în promovarea si sponsorizarea actiunilor culturale românesti în Israel si a actiunilor culturale israeliene în România.

 

ARTICOLUL 28

 

(1) Părtile sprijină schimbul de grupuri artistice sau de persoane ce participă la turnee si festivaluri, inclusiv conferinte, simpozioane, spectacole reciproce, ateliere, spectacole artistice internationale, precum si întâlniri ce presupun schimburi de informatii si experientă în domeniul muzicii, teatrului, dansului, artelor vizuale si plastice, designului si altele.

(2) în acest scop vor fi alocate până la 20 (douăzeci) de zile/persoană anual, în limita bugetului fiecărei părti.

 

ARTICOLUL 29

 

Părtile încurajează vizitele criticilor de artă, scriitorilor si jurnalistilor din domeniul culturii, cu scopul de a promova o mai bună întelegere a evolutiilor sociologice si culturale ce au loc în celălalt stat. În acest scop, părtile vor schimba până la 4 (patru) experti pentru o perioadă de până la 5 (cinci) zile pe durata valabilitătii prezentului program.

 

SECTIUNEA a 2-a

Festivaluri

 

ARTICOLUL 30

 

(1) Părtile încurajează schimbul de experti si artisti pentru spectacole si participarea la festivalurile lor de muzică, dans si teatru. Detaliile privind aceste schimburi, precum numărul de artisti si durata sederii, se stabilesc pe principiul reciprocitătii.

(2) Părtile schimbă până la 3 (trei) experti în domeniul festivalurilor, pentru o perioadă de până la 5 (cinci) zile, pentru a schimba informatii si a promova colaborarea în acest domeniu.

 

ARTICOLUL 31

 

Părtile se vor informa reciproc, în avans, în legătură cu festivalurile internationale majore organizate în statele lor, în vederea facilitării participării. Misiunile diplomatice vor transmite informatii în capitalele din cele două state.

 

ARTICOLUL 32

 

Partea română invită partea israeliană să participe la următoarele festivaluri de anvergură: Evenimente teatrale:

a) Festivalul International de Teatru, Sibiu, anual, în lunile mai-iunie;

b) Festivalul International de Teatru, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamt, anual, în luna octombrie;

c) Festivalul International de Teatru pentru Copii „100, 1000, un milion de povesti”, Teatrul Ion Creangă, Bucuresti, anual, în luna octombrie;


d) Festivalul National de Teatru I.L. Caragiale, cu participare internatională începând din anul 2006, Bucuresti, UNITER, anual, în luna noiembrie;

e) Festivalul International de Teatru de Animatie Gulliver, Teatrul Gulliver, Galati, anual, în luna noiembrie;

f) Festivalul International de Teatru de Animatie Puck, Teatrul Puck, Cluj-Napoca, anual, în luna noiembrie.

Evenimente muzicale:

a) Festivalul „Săptămâna Internatională a Muzicii Noi”, Bucuresti, anual, în luna mai;

b) Festivalul International „Timisoara Muzicală”, Timisoara, anual, în luna mai;

c) Festivalul International „Zilele Muzicale Târgumuresene”, Târgu Mures, anual, în luna mai;

d) Festivalul si Concursul International „Hariclea Darclee - Masterclasses”, Brăila, anual, în luna iunie;

e) Festivalul International „Muzica Nouă”, Bacău, anual, în luna iulie;

f) Festivalul International al Muzicii de Cameră, Filarmonica din Brasov, anual, în luna septembrie;

g) Festivalul si Concursul International „George Enescu”, Bucuresti, anual, în luna septembrie;

h) Festivalul International „Constantin Silvestri”, Filarmonica din Târgu Mures, anual, în luna octombrie.

 

ARTICOLUL 33

 

Partea israeliană invită partea română să participe la următoarele festivaluri de anvergură:

a) Festivalul Israel, Ierusalim, anual, în lunile mai/iunie;

b) Concursul International de Pian Artur Rubinstein, trienal, la date variabile;

c) Festivalul International de Dans Carmiel, anual, în luna iulie;

d) Manifestarea Internatională la Centrul de Dans si Teatru Suzanne Dellal, Tel Aviv, anual, în luna decembrie;

e) Conferinta internatională Isra - Darma si popularizarea internatională a teatrului, anual, în luna decembrie;

f) Târgul International de Carte de la Ierusalim, bienal, în luna februarie;

g) Festivalul International de Jazz de la Marea Rosie, anual, în luna august;

h) Festivalul International de Teatru pentru Copii si Tineret de la Haifa, anual, în luna aprilie;

i) Festivalul International Klezmerde la Safed, anual, în lunile iulie sau august;

j) Dance-Europa la Centrul de Dans si Teatru Suzanne Dellal, Tel Aviv, anual, în lunile octombrie-noiembrie;

k) Festivalul International de Muzică Felicja Blumental, anual, în luna mai;

I) Festivalul International al Teatrelor de Păpusi din Ierusalim, anual, în luna august;

m) Cursurile internationale de Vioară Keshet Eilon din vestul Galileei, anual, în lunile iulie-august;

n) Festivalul de Muzică de Cameră Kfar Blum, anual, în luna iulie;

o) Festivalul de Dans Popular M.A.TA.F, anual, în lunile iulie-august.

 

SECTIUNEA a 3-a

Arte plastice, arhitectură, fotografie si design

 

ARTICOLUL 34

 

(1) Părtile colaborează în domeniul artelor frumoase si al târgurilor de mestesuguri.

(2) Părtile încurajează schimbul de expozitii si colaborarea între artisti, mestesugari populari, experti în artă si specialisti în lucrări traditionale populare.

 

ARTICOLUL 35

 

Părtile sprijină schimbul de expozitii pe perioada valabilitătii prezentului program si promovează vizitele curatorilor de expozitii sau ale expertilor în restaurarea operelor de artă. Pentru acest scop, părtile vor schimba până la 2 (doi) experti pentru o perioadă de până la 5 (cinci) zile, pe perioada valabilitătii acestui program. Proiectele vor fi convenite între părti pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 36

 

Părtile încurajează colaborarea directă între arhitecti si institutiile lor si schimbul de arhitecti, precum si schimbul de informatii si promovarea de expozitii. În acest sens, părtile fac schimb de 1 (un) expert, pentru cel mult 5 (cinci) zile, pe parcursul valabilitătii prezentului program.

 

SECTIUNEA a 4-a

Muzee si expozitii

 

 

ARTICOLUL 37

 

Părtile încurajează contactele directe între muzee, colectii, galerii si alte institutii similare din cele două state, inclusiv schimbul de specialisti din cadrul acestor institutii - muzeografi, conservatori, restauratori, curatori -, precum si împrumuturile de bunuri culturale, în vederea realizării expozitiilor temporare, schimbul de publicatii, materiale si informatii din domeniu.

 

SECTIUNEA a 5-a

Muzică

 

ARTICOLUL 38

 

(1) Părtile sprijină prezentarea de lucrări ale compozitorilor lor în celălalt stat.

(2) Părtile sustin, de asemenea, contactele directe între muzicieni - dirijori, solisti etc, organizatii muzicale, institutii, asociatii, orchestre si conservatoare, în domeniul muzicii clasice si contemporane.

(3) Părtile facilitează participarea propriilor muzicieni ca membri în jurii si observatori la festivaluri de anvergură, competitii si evenimente organizate în cele două state.

 

SECTIUNEA a 6-a

Dans

 

ARTICOLUL 39

 

(1) Părtile încurajează schimbul de dansatori, coregrafi, experti în domeniul dansului, profesori si producători de festivaluri de dans.

(2) De asemenea, părtile participă împreună la dezvoltarea colaborării culturale multilaterale.

 

SECTIUNEA a 7-a

Teatru

 

ARTICOLUL 40

 

(1) Părtile încurajează schimbul de actori, regizori, scenaristi, critici etc.

(2) De asemenea, părtile participă împreună la dezvoltarea colaborării culturale multilaterale.


 

SECTIUNEA a 8-a

Cultura gastronomică

 

ARTICOLUL 41

 

(1) Părtile studiază posibilitătile de colaborare în domeniul culturii gastronomice, în vederea promovării traditiilor gastronomice proprii.

(2) în acest scop, părtile vor schimba până la 3 (trei) experti pentru perioade de până ia 4 (patru) zile, pe perioada valabilitătii prezentului program.

 

SECTIUNEA a 9-a

Literatură si târguri de carte

 

ARTICOLUL 42

 

Părtile lucrează în comun pentru a promova traducerea de proză, poezie si alte opere literare contemporane din statele lor în limba celuilalt stat si încurajează distribuirea operelor traduse în limbile lor.

 

ARTICOLUL 43

 

(1) Părtile iau notă de interesul părtii române de a promova autorii români si de a sprijini prezenta acestora pe piata internatională de carte, inclusiv prin programe ale Institutului Cultural Român.

(2) Institutiile interesate ale celor două părti pot face schimb de scriitori, poeti sau traducători, un număr total de 3 (trei) persoane, fiecare pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) zile, pe parcursul valabilitătii prezentului program.

 

ARTICOLUL 44

 

(1) Părtile încurajează promovarea în străinătate a culturii nationale scrise. Astfel, scriitorii si editorii pot participa la seminare, ateliere si lecturi de poezie, care au ca scop promovarea unei mai bune întelegeri între cele două comunităti literare.

(2) Părtile sustin participarea poetilor si a scriitorilor la festivaluri si evenimente literare.

(3) în acest scop vor fi alocate anual 5 (cinci) zile.

 

ARTICOLUL 45

 

Părtile încurajează contactele directe între edituri si bibliotecile nationale.

 

ARTICOLUL 46

 

(1) Părtile se invită reciproc să participe la târgurile internationale de carte din statul respectiv, pe baze comerciale si necomerciale, pe parcursul valabilitătii prezentului program.

(2) Partea română îsi propune să participe la Târgul International de Carte de la Ierusalim, manifestare culturală la care România a participat în mod traditional.

 

SECTIUNEA a 10-a

Patrimoniu cultural si arheologie

 

ARTICOLUL 47

 

(1) Părtile încurajează colaborarea în vederea protejării patrimoniilor lor culturale si se vor informa cu privire la legile si regulamentele nationale relevante.

(2) în plus, părtile încurajează activitătile destinate conservării monumentelor, patrimoniului cultural material si imaterial de interes comun.

 

ARTICOLUL 48

 

(1) Părtile încurajează colaborarea directă dintre institutii din domeniul protectiei patrimoniului comun.

(2) De asemenea, părtile efectuează schimburi de specialisti, experti, informatii si materiale publicitare, precum si de informatii despre seminare.

 

ARTICOLUL 49

 

Părtile încurajează colaborarea în vederea prevenirii traficului ilegal de bunuri apartinând patrimoniului cultural, în conformitate cu dreptul international si cu legile si regulamentele nationale în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 50

 

(1) Părtile încurajează colaborarea în domeniul săpăturilor arheologice, al conservării urbane si al cercetării în domeniul arhitecturii.

(2) Detaliile acestei colaborări vor fi stabilite pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 51

 

(1) Părtile încurajează autoritătile de profil din statele lor în vederea efectuării de schimburi de informatii si publicatii în domeniul arheologiei.

(2) Părtile încurajează, de asemenea, organizarea de seminare comune pe subiecte de interes comun care să se desfăsoare pe perioada valabilitătii prezentului program.

(3) Detaliile în acest sens vor fi stabilite de Ministerul Culturii si Patrimoniului National si de Autoritatea Israeliană pentru Antichităti.

 

ARTICOLUL 52

 

(1) Pe parcursul valabilitătii prezentului program, părtile vor face schimb de 1 (un) expert în domeniul arheologiei, conservării si restaurării bunurilor culturale si conservării monumentelor si arhitecturii, pentru o perioadă de până la 4 (patru) zile, pentru a face schimb de informatii pe problemele mentionate.

(2) Detaliile privind acest schimb vor fi stabilite de Ministerul Culturii si Patrimoniului National si de Autoritatea Israeliană pentru Antichităti.

 

ARTICOLUL 53

 

Părtile încurajează schimbul de informatii la nivelul autoritătilor centrale privind organizarea sistemului institutional si legislativ de protejare a patrimoniului cultural national mobil.

 

SECTIUNEA a 11-a

Cinematografie si audiovizual

 

ARTICOLUL 54

 

(1) Părtile încurajează participarea de filme si producători la festivalurile internationale de film din celălalt stat.

(2) Ambele părti vor promova retrospective cinematografice speciale ale celuilalt stat în cadrul festivalurilor internationale de film organizate în statele lor.

(3) Partea israeliană anuntă părtii române următoarele festivaluri majore ce se organizează în Israel:

a) Festivalul International de Film de la Ierusalim, anual, în luna iulie;

b) Festivalul International de Film de la Haifa, anual, în luna octombrie;

c) Festivalul International al Filmului Studentesc, Tel Aviv, bienal, în luna iunie;

d) Festivalul International al Filmului pentru Femei, Rehovot, anual, în luna septembrie;


e) Festivalul International Doc- Aviv al Filmului Documentar de la Tel Aviv, anual, în luna aprilie;

f) Festivalul Filmului Evreiesc Mondial, din Beer-Sheva, anual, în luna noiembrie.

 

ARTICOLUL 55

 

Părtile încurajează organizarea de săptămâni ale filmului ale celeilalte părti pe teritoriul statelor lor. Filmele vor fi vizionate în cele două state si vor avea subtitrări în limba engleză, dacă filmul nu este vorbit în această limbă, si vor trebui să îndeplinească cerintele legale privind limbajul folosit.

 

ARTICOLUL 56

 

Fiecare parte încurajează vizitele reciproce de experti sau de personalităti din domeniul cinematografiei. În acest scop, părtile fac schimb anual de 2 (doi) experti din domeniul cinematografiei si audiovizualului, pentru o perioadă de până la 5 (cinci) zile, pentru a participa la festivaluri, conferinte, recenzii, întâlniri, retrospective si la alte evenimente internationale de prestigiu.

 

ARTICOLUL 57

 

(1) Părtile încurajează colaborarea dintre experti din domeniul cinematografiei si televiziunii, precum si dintre institutii din aceste domenii din cele două state.

(2) Părtile apreciază colaborarea dintre scolile de film si televiziune, precum si dintre arhivele lor nationale de filme si vor formula propuneri de schimburi de studenti si profesori din cele două scoli de film.

 

ARTICOLUL 58

 

Părtile îsi exprimă interesul în promovarea coproductiilor în rândul producătorilor de film români si israelieni. Părtile vor pune în discutie si vor încheia un acord privind coproductia de filme, care să faciliteze viitoarele coproductii.

 

ARTICOLUL 59

 

Părtile încurajează cooperarea dintre autoritătile de televiziune din cele două state, precum si schimbul de materiale de filme artistice si documentare si de experti în acest domeniu, pe baze comerciale si necomerciale, precum si organizarea de ateliere pe teme de televiziune educatională, pregătirea personalului si materiale ce vizează o mai bună cunoastere si întelegere a celuilalt stat.

 

CAPITOLUL VI

Arhive si biblioteci

 

ARTICOLUL 60

 

Arhivele Nationale ale României si institutiile similare din Israel facilitează colaborarea bilaterală prin schimb de experti cu scopul de a desfăsura cercetări stiintifice în arhive si documentare privind teoria si practica arhivistică, pentru perioade stabilite de comun acord, precum si prin schimburi de publicatii si informatii specializate, cu respectarea prevederilor legale din statele lor.

 

ARTICOLUL 61

 

(1) Părtile vor promova colaborarea dintre biblioteci, în conformitate cu legislatia lor, prin schimb de experti, publicatii stiintifice, microfilme, cărti, informatii digitale si copii de pe documente, baze de date si regulamente.

(2) Schimburile au loc în conformitate cu prevederile legale nationale, în functie de cadrul bugetar al părtilor.

(3) Părtile au în vedere schimbul câte unui arhivist sau bibliotecar pentru perioade de cel mult câte 5 (cinci) zile în fiecare caz, pentru a se informa cu privire la organizarea fiecărei arhive/biblioteci, precum si pentru misiuni de studiu si cercetare.

 

CAPITOLUL VII

Proprietatea intelectuală

 

ARTICOLUL 62

 

(1) Părtile asigură protectia necesară si eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală ale tuturor materialelor obtinute în baza prezentului program, în conformitate cu legile si regulamentele în vigoare în statele lor si în conformitate cu acordurile internationale la care ambele sunt parte.

(2) Drepturile de proprietate intelectuală dobândite ca rezultat al unei activităti comune vor fi atribuite în baza conditiilor convenite în comun, prevăzute în contracte si acorduri separate între partenerii activitătii comune respective.

(3) Niciuna dintre părti nu va transmite informatii protejate de legea proprietătii intelectuale si obtinute în baza prezentului program către o tertă parte, fără acordul prealabil, în scris, al celeilalte părti.

 

CAPITOLUL VIII

Sport

 

ARTICOLUL 63

 

(1) Părtile încurajează colaborarea în domeniul sportului, în principal prin schimbul de echipe sportive, antrenori si experti în diverse discipline.

(2) Conditiile si detaliile acestor schimburi vor fi convenite între organizatiile interesate din cele două state.

 

CAPITOLUL IX

Prevederi financiare

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 64

 

(1) Dispozitiile financiare, în cazul în care nu există întelegeri speciale între părti, sunt reglementate pe bază de reciprocitate, în limitele bugetului, după cum urmează:

a) partea trimitătoare acoperă cheltuielile de transport dus-întors pentru delegatiile si reprezentantii săi, inclusiv cheltuielile de transport al echipamentului si al exponatelor;

b) partea primitoare sau institutia interesată acoperă cheltuielile de cazare, masă, transport intern, în conformitate cu reglementările interne în vigoare.

(2) Programul actiunilor va fi stabilit prin consultări între institutiile interesate din cele două state.

(3) Conditiile financiare pentru actiunile sportive sunt convenite direct între institutiile interesate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Schimbul de persoane

 

ARTICOLUL 65

 

Schimbul de persoane este reglementat după cum urmează:

a) fiecare parte trimite celeilalte părti datele referitoare la persoane - nume, curriculum vitae, obiectivele vizitei, limbile vorbite, itinerarele propuse, datele de sosire si plecare programate - în limba engleză, cu cel putin 2 (două) luni înainte de data prevăzută a vizitei delegatiei sau a persoanelor respective;

b) partea primitoare confirmă acceptul său în termen de 1 (una) lună de la primirea propunerii;

c) persoanele sau delegatiile invitate trebuie să cunoască fie limba părtii primitoare, fie limba engleză, fie o altă limbă asupra căreia se va conveni între părti;

d) partea trimitătoare acoperă cheltuielile de transport dus-întors între cele două capitale;

e) partea israeliană, ca parte primitoare, pune la dispozitia persoanelor cazare la hotel de cel putin 3 stele;

f) partea română, ca parte primitoare, pune la dispozitia persoanelor cazare la hotel de cel putin două stele si diurnă pentru masă, conform reglementărilor interne în vigoare;

g) fiecare persoană trebuie să aibă asigurare medicală valabilă pe teritoriul statului primitor, al cărei cost cade în sarcina sa.

 

SECTIUNEA a 3-a

Burse

 

ARTICOLUL 66

 

(1) Termenele si conditiile financiare pentru bursele oferite de partea română la cursurile de vară de limbă, literatură, civilizatie română din România vor fi anuntate anual, pe căi diplomatice, precum si pe pagina de internet a Ministerului român al Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului: www.edu.ro/summercourses.htm

(2) Termenele si conditiile financiare pentru bursele oferite de partea israeliană - termenele de depunere a candidaturilor, limita de vârstă, numărul burselor si documentele necesare, limba utilizată la constituirea dosarului de candidatură, formularele de candidatură, conditiile financiare si alte detalii privind oportunitătile oferite în cadrul burselor acordate de partea israeliană - vor fi furnizate anual pe căi diplomatice, precum si pe pagina de internet a Ministerului israelian al Afacerilor Externe: http://www.mfa.gov.il

(3) Partea israeliană acordă participantilor la cursurile de vară ale Scolii de Limbă ULPAN, acceptati în cadrul prezentului program, înscriere gratuită la cursuri, alocatie care să acopere cheltuielile de trai, în conformitate cu conditiile scolii de vară, asigurare medicală, cu exceptia tratamentului dentar si al bolilor cronice.

 

SECTIUNEA a 4-a

Lectorate

 

ARTICOLUL 67

 

Partea română sustine financiar propriul lectorat.

 

SECTIUNEA a 5-a

Schimbul de expozitii

 

ARTICOLUL 68

 

Schimbul de expozitii va fi realizat în următoarele conditii:

a) partea trimitătoare acoperă cheltuielile de transport al exponatelor la si de la destinatia stabilită în statul de primire;

b) partea primitoare sau institutia interesată acoperă cheltuielile de transport al exponatelor pe teritoriul statului său si cheltuielile legate de organizarea expozitiei, inclusiv costurile legate de montare si demontare, cu exceptia situatiei în care părtile convin altfel. Partea primitoare asigură si publicitatea pentru expozitie;

c) partea trimitătoare suportă costul asigurării exponatelor;

d) partea primitoare sau institutia interesată asigură cazarea si alocatia pentru masă pentru specialistii - artisti/curatori - care însotesc expozitia, conform prevederilor financiare din prezentul program. Părtile vor conveni asupra numărului de persoane care însotesc expozitia si asupra duratei sederii lor.

 

CAPITOLUL X

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 69

 

Prezentul program nu exclude posibilitatea realizării altor schimburi culturale, stiintifice si educationale.

 

ARTICOLUL 70

 

Părtile convin ca initiativele mentionate în prezentul program să fie puse în aplicare în limitele bugetelor lor anuale.

 

ARTICOLUL 71

 

Toate activitătile si schimburile mentionate în prezentul program se vor realiza cu respectarea legislatiilor celor două părti.

 

ARTICOLUL 72

 

Orice diferentă de interpretare care ar putea apărea pe durata aplicării prezentului program va fi rezolvată pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 73

 

Părtile încredintează autoritătilor lor competente punerea în aplicare a prezentului program.

 

ARTICOLUL 74

 

Prezentul program intră în vigoare la data semnării si va fi valabil până la data de 31 decembrie 2013.

 

ARTICOLUL 75

 

(1) Prezentul program poate fi amendat sau modificat cu consimtământul celor două părti.

(2) Amendamentele sau modificările vor fi făcute în scris si vor face parte integrantă din prezentul program.

Semnat la Bucuresti la 12 august 2010, ce corespunde cu 2 Elul 5770, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru

Guvernul României,

Dom Romulus Costea,

secretar de stat,

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru

Guvernul Statului Israel,

Oren David,

Ambasadorul Statului Israel la Bucuresti


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal” (scoală de maistri), domeniul „mecanic”, calificarea profesională „maistru mecanic”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Industrial de Petrol „Teleajen” din municipiul Ploiesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 8 iunie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada iulie 2009-iunie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ „postliceal” (scoală de maistri), domeniul „mecanic”, calificarea profesională „maistru mecanic”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Industrial de Petrol „Teleajen” din municipiul Ploiesti, cu sediul în str. Mihai Bravu nr. 241, judetul Prahova, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Industrial de Petrol „Teleajen” din municipiul Ploiesti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Industrial de Petrol „Teleajen” din municipiul Ploiesti, Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2010.

Nr. 5.135.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „an de completare”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „bucătar”, respectiv pentru nivelul „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie”, domeniul „estetica si igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Ploiesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,


luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 31 martie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada iulie 2009 - martie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ „an de completare”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „bucătar”, respectiv pentru nivelul „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie”, domeniul „estetica si igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Ploiesti, cu sediul în str. Deditel nr. 4, judetul Prahova, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Ploiesti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Ploiesti, Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2010.

Nr. 5.136.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „an de completare”, domeniul „electronică si automatizări”, calificarea profesională „electronist aparate si echipamente”, respectiv pentru nivelul „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională „tehnician instalator pentru constructii”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Elie Radu” din municipiul Ploiesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 31 martie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada iulie 2009-martie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ „an de completare”, domeniul „electronică si automatizări”, calificarea profesională „electronist aparate si echipamente”, respectiv pentru nivelul „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „constructii, instalatii si lucrări”, calificarea profesională „tehnician instalator pentru constructii”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Elie Radu” din municipiul Ploiesti, cu sediul în Sos. Vestului nr. 22, judetul Prahova, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Elie Radu” din municipiul Ploiesti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Elie Radu” din municipiul Ploiesti, Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2010.

Nr. 5.137.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „organizator banqueting”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul „Mihail Cantacuzino” din localitatea Sinaia

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 8 iunie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada iulie 2009-iunie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „organizator banqueting”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul „Mihail Cantacuzino” din localitatea Sinaia, cu sediul în calea Bucuresti nr. 40bis, judetul Prahova, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul „Mihail Cantacuzino” din localitatea Sinaia este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul „Mihail Cantacuzino” din localitatea Sinaia, Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2010.

Nr. 5.138.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2010, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, coloana „Specificare”, la „Pui de carne, din care:”, în loc de: „în ferme (capacitate între 0,3-1,5 milioane de capete/an)”se va citi: „în ferme (capacitate între 0,03 si 1,5 milioane de capete/an)”;

- în anexa nr. 2, coloana „Coeficient de conversie în UVM, conform anexei V la Regulamentul (CE) 1.974/2006 al Comisiei”, la „Găini din rase grele”, în loc de: „0,003” se va citi: „0,014”, iar la „Pui de curcă”, în loc de: „0,014” se va citi: „0,003”;

- în anexele nr. 2.1-2.6, 3 si 3.1-3.6, coloana „Specificare”, la „Pui de carne, din care:”, în loc de: „în ferme (capacitate între 0,3 si 1,5 milioane de capete/an)” se va citi: „în ferme (capacitate între 0,03 si 1,5 milioane de capete/an)”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.