MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 647/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

24. - Hotărâre privind modificarea art. 34 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

21. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

906. - Decret pentru numirea presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

907. - Decret pentru numirea vicepresedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

908. - Decret pentru numirea presedintelui Sectiei comerciale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

909. - Decret pentru numirea presedintelui Sectiei civile si de proprietate intelectuală a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

921. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române în domeniul public al comunei Găneasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Găneasa, judetul Olt

 

958. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii-anexe aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Harghita, în vederea scoaterii din functiune si demolării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.433. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 904/2010

 

2.176/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

2.307. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

 

INITIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂTENILOR POTRIVIT LEGII NR. 189/1999

 

Proiect de lege privind completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 34 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 34 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 34. - (1) Vicepresedintii îndeplinesc atributiile stabilite de Biroul permanent sau încredintate de presedintele Camerei Deputatilor.

(2) Vicepresedintii conduc activitatea Biroului permanent si a plenului Camerei Deputatilor, la solicitarea presedintelui sau, în absenta acestuia, prin decizie a presedintelui Camerei Deputatilor.

(3) În perioada în care presedintele Camerei Deputatilor asigură interimatul functiei de Presedinte al României, atributiile presedintelui Camerei Deputatilor se exercită de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedintele Camerei Deputatilor.

(4) Fiecare vicepresedinte coordonează si activitatea unor comisii permanente stabilite de Biroul permanent, prin hotărâre a acestuia.

(5) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (4), vicepresedintele coordonator poate participa la lucrările comisiilor, fără drept de vot, prezentând informări Biroului permanent."

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor in sedinta din 15 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 24.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. V „Componenta Comisiei pentru politică externă", domnul senator Severin Georgică - Grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat + Partidul Conservator - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Mitrea Miron-Tudor - Grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat + Partidul Conservator.

2. La anexa nr. XI „Componenta Comisiei pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă", domnul senator Severin Georgică - Grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat + Partidul Conservator - se include în componenta comisiei, în locul doamnei senator Vasilescu Lia Olguta - Grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat + Partidul Conservator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 septembrie 2010.

Nr. 21.

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 165 din 25 februarie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Livia Doina Stanciu se numeste în functia de presedinte al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 906.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea vicepresedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Sectiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 862 din 16 septembrie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Rodica Aida Popa se numeste în functia de vicepresedinte al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 907.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea presedintelui Sectiei comerciale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Sectiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 863 din 16 septembrie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul judecător Adrian Bordea se numeste în functia de presedinte al Sectiei comerciale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 908.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea presedintelui Sectiei civile si de proprietate intelectuală a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 620 din 10 iunie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Lavinia Curelea se numeste în functia de presedinte al Sectiei civile si de proprietate intelectuală a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 909.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române în domeniul public al comunei Găneasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Găneasa, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române în domeniul public al comunei Găneasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Găneasa, în vederea înfiintării unei întreprinderi sociale care va functiona ca Centru-pilot la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia în domeniul formării profesionale si ocupării durabile.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 921.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul General al Politiei Române în domeniul public al comunei Găneasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Găneasa

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finantelor Publice

Imobil 42-18, comuna Găneasa,

judetul Olt

Statul român, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române

Comuna Găneasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Găneasa

Suprafata construită = Suprafata desfăsurată = 3.680 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 135.402 m2 C.F.nr. 50.155

Cod de clasificare - 8.29.10 Nr.M.F.P - 111.523


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii-anexe aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Harghita,

în vederea scoaterii din functiune si demolării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Valorile de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, înregistrate la pozitiile cu nr. MFP 153.674 si 144.473 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii-anexe, situate în orasul Cristuru Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr. 1, judetul Harghita, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Harghita, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Trecerea in domeniul privat al statului se face in vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor-anexe mentionate la art. 2.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la bunurile publice prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Bunul imobil-teren identificat în anexa nr. 1, pozitia 2, pentru care nu există o valoare de inventar, întrucât nu a fost evaluat până în prezent, se va evalua la valoarea de piată, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite, conform standardelor în vigoare, de evaluatori autorizati, atestati conform legii, ale căror servicii vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 958.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor pentru care se modifică valoarea de inventar

 

Nr. crt.

Codul de clasificare si numărul de identificare atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Adresa imobilului

Denumirea

Persoana juridică la care se află în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

1.

- cod. 8.29.06 -Nr.M.F.P. 153.674

Orasul Cristuru Secuiesc,

str. Budai Nagy Antal nr. 1,

judetul Harghita

Sediul Centrului Teritorial pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Cristuru Secuiesc

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Praf. Dr. G. K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Harghita

Suprafata construită a sediului = 228,75 m2; P; Suprafata terenului = 13.369 m2;

Suprafata construită a anexelor =1.953 m2

541.684

2.

- cod. 8.29.06

- Nr. M.F.P. 144.473

Orasul Cristuru Secuiesc,

str. Budai Nagy Antal nr. 1,

judetul Harghita

Centrul Local Cristuru Secuiesc

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean

Harghita

Suprafata terenului = 375 m2;

Suprafata construită a anexelor = 350 m2

33,61

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Harghita, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării

 

Adresa constructiei care se transmite

Codul de clasificare si numărul de identificare atribuit de

Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare constructia

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Orasul Cristuru Secuiesc,

str. Budai Nagy Antal nr. 1, judetul Harghita

- cod.8.29.06

- Nr. M.F.P. 144.473 (partial)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Harghita

Suprafata construită a anexelor - 350 m2

Valoarea de inventar - 33,61 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 904/2010

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.577 din 19 iulie 2010 al Directiei politici si strategii în silvicultură,

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) si ale art. 15 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 904/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 29 iunie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (5), litera a) se abrogă.


2. La articolul 19, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Suspendarea autorizatiei de practică se dispune pentru o perioadă de 1-6 luni, în cazurile prevăzute la alin. (5), precum si pentru nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 9 alin. (4)."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbéy

 

Bucuresti, 9 septembrie 2010.

Nr. 1.433.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Având în vedere dispozitiile art. 35 si 39 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Pentru serviciile prevăzute la nr. crt. 2 si 3 din anexă se aplică un tarif suplimentar de 30% pentru solutionarea cererii în termen de 48 de ore.

(2) Pentru serviciile prevăzute la nr. crt. 3 din anexă, în cazul mai multor operatiuni, se percepe tariful de bază plus 10% din acesta pentru fiecare nouă operatiune, fără a se depăsi dublul tarifului de bază.

(3) Serviciile prevăzute la nr. crt. 1 si 4 din anexă se prestează la data solicitării, fără a se percepe alte tarife suplimentare.

Art. 3. - Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Tarifele prevăzute în anexă includ taxa pe valoarea adăugată.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 231/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 28 ianuarie 2010.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 2.176/C.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale înainte de depunerea cererii de înregistrare a comerciantilor

 

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Tariful (lei)

1.

Îndrumarea prealabilă privind formalitătile legale pentru constituirea si înregistrarea în registrul comertului a persoanelor juridice/persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale, modificarea actelor/datelor acestora înregistrate în registrul comertului si altele asemenea; îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare si a formularelor tipizate specifice activitătii registrului comertului

19,8/oră

2.

Redactarea actului constitutiv initial sau în forma actualizată al persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare în registrul comertului, redactarea statutului pentru societătile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic initial ori în forma actualizată, a statutului si/sau a contractului de societate initial sau în forma actualizată pentru persoane juridice, dacă sunt înscrisuri separate, a acordului de constituire a întreprinderilor familiale, ce include procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale

162/act

3.

Redactarea actului modificator, actului aditional ori, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociatilor ori actionarilor, a deciziei consiliului de administratie/asociatului unic privind modificări ale actului constitutiv/ statutului/ contractului/acordului de constituire referitoare la: sediul social/profesional; denumirea firmei sau emblema acesteia; durata de functionare; forma juridică; domeniul principal de activitate si activitatea principală; obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN; administratori, împuterniciti, directori, reprezentanti si/sau cenzori; primirea, retragerea de membri sau asociati; majorarea sau reducerea capitalului social ori declararea/modificarea patrimoniului de afectatiune; înfiintarea sau desfiintarea de puncte de lucru ori alte sedii secundare; divizare sau fuziune; dizolvare ori lichidare; alte elemente ale actului constitutiv/statutului/contractului de societate/acordului de constituire (date de identificare, participare la profit/beneficii si pierderi, suspendarea sau reluarea activitătii etc); declaratia persoanelor fizice autorizate sau titulare ale întreprinderilor individuale privitoare la constituirea patrimoniului de afectatiune; actul aditional la acordul de constituire a întreprinderilor familiale

49,5 + 10%

element suplimentar

4.

Darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistentă; extragerea din bazele de date de acte normative si listarea pentru eliberare, la cerere

10,8/act

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. În vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 17 punctul 17.2, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) aprobă strategiile generale si politicile referitoare la cadrul de administrare a activitătii Băncii;".

2. La articolul 17 punctul 17.2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

,,f1) revizuieste, cel putin o dată pe an, si, dacă este necesar, modifică strategiile generale si politicile referitoare la cadrul de administrare a activitătii Băncii;".

3. La articolul 17 punctul 17.2, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) aprobă profilul de risc, strategiile si politicile privind administrarea riscurilor din cadrul Băncii si reconsideră profilul de risc;".

4. La articolul 17 punctul 17.2, litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) analizează periodic si revizuieste în mod sistematic si regulat, cel putin o dată pe an, strategiile si politicile privind administrarea riscurilor;".

5. La articolul 17 punctul 17.2, după litera I) se introduce o nouă literă, litera I1), cu următorul cuprins:

,,l1) este responsabil pentru supravegherea activitătii Comitetului de directie si conformitătii respectivei activităti cu strategiile si politicile stabilite de Consiliul de administratie;".

6. La articolul 17 punctul 17.2, litera n) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,n) aprobă structura organizatorică a Băncii, regulamentul de organizare si functionare si le revizuieste cel putin o dată pe an;".

7. La articolul 20 punctul 20.2, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) implementează strategiile generale si politicile referitoare la cadrul de administrare a activitătii Băncii, aprobate de Consiliul de administratie;".

8. La articolul 20 punctul 20.2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) promovează standarde de profesionalism si de etică ridicate, ce urmează a fi revizuite în mod continuu;".

9. La articolul 20 punctul 20.2, litera n) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,n) aprobă fondurile de premiere a salariatilor Băncii si repartizarea acestora, în concordantă cu principiile politicii generale de remunerare a personalului;".


10. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 21

Comitetul de audit

21.1. Comitetul de audit este un comitet permanent, independent fată de Comitetul de directie al Băncii, constituit în baza prevederilor legii societătilor comerciale si a reglementărilor emise de Banca Natională a României. Comitetul de audit asistă Consiliul de administratie în realizarea atributiilor acestuia pe linia auditului intern. Comitetul de audit are functie consultativă în ceea ce priveste strategia si politica Băncii privind sistemul de control intern, auditul intern si auditul financiar, respectiv controlul modului în care riscurile semnificative sunt administrate.

21.2. Comitetul de audit este format din membri ai Consiliului de administratie care nu îndeplinesc si functii de conducere.

21.3. Comitetul de audit este responsabil de:

a) supravegherea auditorilor interni si auditorilor financiari;

b) aprobarea sau propunerea de aprobare adresată Consiliului de administratie privind numirea, remunerarea si revocarea auditorului financiar de către adunarea generală ordinară a actionarilor;

c) revizuirea si aprobarea sferei de cuprindere a auditului si a frecventei angajamentelor de audit;

d) primirea rapoartelor de audit;

e) asigurarea că Comitetul de directie ia măsurile de remediere necesare pentru a solutiona deficientele identificate în activitatea de control si de conformitate, precum si a altor probleme identificate de auditori.

21.4. Principalele atributii ale Comitetului de audit sunt:

a) încurajează comunicarea între membrii Consiliului de administratie, directorii Băncii, auditul intern, auditorul financiar si Banca Natională a României;

b) avizează statutul auditului intern, planul de audit si revizuirea sa, precum si necesarul de resurse aferente acestei activităti;

c) asigură relatia cu auditorul financiar al Băncii, în sensul primirii planului de audit si analizării constatărilor si recomandărilor acestuia, precum si ale altor organe de supraveghere si control din afara Băncii;

d) analizează si avizează constatările si recomandările auditului intern si planurile pentru implementarea acestora;

e) avizează raportul anual privind angajamentele de audit desfăsurate în perioada respectivă, din care să reiasă constatările si recomandările auditului intern si modul de implementare a recomandărilor respective de către conducerea structurii auditate;

f) are acces la orice date sau înregistrări necesare îndeplinirii atributiilor ce îi revin;

g) poate formula recomandări adresate Consiliului de administratie privind strategia si politica Băncii în domeniul controlului intern, auditului intern si auditului financiar, precum si pentru numirea auditorului financiar al institutiei de credit.

21.5. Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de audit face parte integrantă din Regulamentul de organizare si functionare al Băncii."

Art. II. - Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suportă de către CEC BANK - S.A.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 2.307.

 

INITIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂTENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

INITIATIVĂ LEGISLATIVĂ

 

LEGE

privind completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 3/2000 privind privind organizarea si desfăsurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 se introduce un nou alineat (4) si va avea următorul cuprins:

Art. 11. - (1) Presedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să îsi exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de interes national.

(2) Problemele care se supun referendumului si data desfăsurării acestuia se stabilesc de Presedintele României, prin decret.

(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului initiat de Presedintele României urmează să fie exprimat, printr-o hotărâre adoptată în sedinta comună a celor două Camere, cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor.

(4) La solicitarea unui milion de cetăteni cu drept de vot, cu privire la o anumită problemă de interes national, solicitare formulată potrivit Legii nr. 189/1999 privind initiativa legislativă cetătenească si după consultarea Parlamentului, Presedintele României cere poporului să îsi exprime vointa prin referendum cu privire la problema de interes national care face obiectul initiativei cetătenesti."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în sedinta din..., cu respectarea prevederilor ari. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

AVIZ

referitor la initiativa legislativă a cetătenilor privind completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

Analizând initiativa legislativă a cetătenilor privind completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului,

CONSILIUL LEGISLATIV,

În temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, si al art. 46 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ,

avizează negativ initiativa legislativă a cetătenilor, pentru următoarele considerente:

1. Initiativa legislativă a cetătenilor are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat, alin. (4), a art. 11 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare, în sensul instituirii obligatiei Presedintelui României de a declansa procedura referendumului cu privire la probleme de interes national la solicitarea unui număr de un milion de cetăteni cu drept de vot, solicitare formulată potrivit Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, republicată.

Prin continutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. d)din Constitutia României, republicată, iar în aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Precizăm că acelasi grup de initiativă legislativă a mai înaintat Consiliului Legislativ un proiect privind modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, pentru care a fost emis Avizul cu observatii si propuneri nr. 1.557 din 29 decembrie 2009.

Proiectul respectiv prevedea, ca si prezentul proiect, introducerea alin. (4) la art. 11 si, în plus, modificarea alin. (1) al art. 14.

Desi în avizul sus-mentionat Consiliul Legislativ a precizat că era necesară eliminarea din proiect a pct. 1, care prevedea introducerea alin. (4) la art. 11, si reformularea, în mod corespunzător, a textului care se referea la modificarea alin. (1) al art. 14, în noua redactare a proiectului nu s-a tinut seama de observatiile si propunerile formulate, mentinându-se forma propusă initial pentru art. 11 alin. (4) si fiind eliminată modificarea art. 14 alin. (1).

3. Asa cum s-a precizat si în Avizul nr. 1.557/2009, prin norma propusă pentru art. 11 alin. (4) privind declansarea de către Presedintele României a procedurii referendumului la solicitarea unui număr de un milion de cetăteni cu drept de vot se instituie obligatia Presedintelui de a cere poporului să îsi exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de interes national mentionate expres în solicitarea cetătenilor.

Din redactarea propusă rezultă că problemele de interes national care urmează să fie supuse referendumului sunt stabilite de către cetăteni, nu de către Presedintele României.

Or, potrivit dispozitiilor art. 90 din Constitutia României, republicată, si Deciziei Curtii Constitutionale nr. 567/2006, în determinarea problemelor de interes national ce se supun referendumului, Presedintele României are competentă exclusivă. Astfel cum a retinut instanta de contencios constitutional în decizia sus-mentionată, „numai Presedintele României are dreptul de a decide care sunt problemele de interes national si, în cadrul acestora, de a stabili, prin decret, problema concretă ce se supune referendumului si data desfăsurării acestuia." Prin urmare, reglementarea prin lege a organizării obligatorii a referendumului de către Presedintele României si stabilirea problemelor de interes national de către alte persoane decât Presedintele României, astfel cum se propune în proiect, este de natură a aduce atingere competentei exclusive a Presedintelui în acest domeniu, asa cum a statuat Curtea Constitutională.

Mentionăm că, în reglementarea actuală, nimic nu îl împiedică pe Presedintele României ca, odată sesizat chiar si de un singur cetătean, cu o anumită problemă, în măsura în care Presedintele o consideră de interes national, să o supună spre consultare poporului, prin referendum.

4. Semnalăm că la redactarea proiectului nu a fost avută în vedere forma actuală a art. 11 din Legea nr. 3/2000, astfel cum aceasta a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2009.

În acest context, precizăm că norma propusă nici nu putea constitui alin. (4) al art. 11 deoarece acest articol are deja 4 alineate.

 

Presedinte,

Dragos Iliescu

 

Bucuresti, 19 august 2010.

Nr. 1.050.

 

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

 

DECLARATIE DE CONSTITUIRE

a grupului de initiativă legislativă, împuternicire si expunere de motive

 

Subsemnatii fondatori ai grupului de initiativă legislativă cetătenească:

- Georgescu Cătălin, cetătean român, fiul lui Ion si al Elenei, născut la data de 7.12.1973 în Galati, judetul Galati, domiciliat în Bucuresti, str. Sg. Ion Nedeleanu nr. 12, bl. P76, se. A, ap. 1, sectorul 5, Bucuresti, identificat cu CI. seria RR nr. 612053, eliberatăde SPCEP S5 la data de 3.06.2009, CNP 1731207131226, alegător cu drept de vot;

- Ene Viorel, cetătean român, fiul lui Marin si Măria, născut la data de 10.06.1953 în Bucuresti, sectorul 3, domiciliat în Bucuresti, Str. Argesului nr. 5-7, bl. 33, se. 3, et. 3, ap! 56, sectorul 4, identificat cu CI. seria DP nr. 099498, eliberată de D.G.E.I.P-D.E.P la data de 25.08.2003, CNP 1530610400135, alegător cu drept de vot;

- Rapcea Mihai, cetătean român, fiul lui Mihai si al Violetei, născut la data de 1.05.1975 în Bucuresti, sectorul 8, domiciliat în Bucuresti, str. Zmeica nr. 12, sectorul 4, Bucuresti, identificat cu CI. seria RT nr. 379402, eliberată de SPCEP S5 la data de 1.04.2005^ CNP 1750501440014, alegător cu dreptde vot;

- Varlam Ion, cetătean român, fiul lui Horia-Vlad si Elisabeta, născut la data de 8.06.1938 în Bucuresti, sectorul 1, domiciliat în Bucuresti, Str. Braziliei nr. 52, sectorul 1, Bucuresti, identificat cu CI. seria RR nr. 356788, eliberată de SPCEP S1 Biroul nr. 1 la data de 12.10.2005, CNP 1380608400607, alegător cu drept de vot;

- Martin Ion, cetătean român, fiul lui Stan si al Sultanei, născut la data de 9.09.1939 în comuna Aldeni, judetul Buzău, domiciliat în Bucuresti, Str. Aleea Compozitorilor nr. 8, bl. Z22, se. A, et. 7, ap. 46, sectorul 6, identificat cu CI. seria RD nr. 463084, eliberată de SPCEP S6 Biroul 3 la data de 10.02.2006, CNP 1390909400342, alegător cu drept de vot;

- Dan Grigore, cetătean român, fiul lui Traian si al Dumitrei, născut la data de 5.09.1944 în Lehliu, judetul Călărasi, domiciliat în Bucuresti, str. Brasov nr. 18, bl. F1, se. B, et. 2, ap. 28, sectorul 6, identificat cu CI. seria RR nr. 474358, eliberată de SPCEP S6 Biroul nr. 3 la data de 25.07.2007, CNP 1440905400064, alegător cu drept de vot;

- Hîncean Rodica-Sabina, cetătean român, fiica lui Alexa si a Vioricăi, născută la data de 27.01.1980 în Bucuresti, domiciliată în Bucuresti, sos. Alexandria nr. 18, bl. L5, se. A, et. 5, ap. 19, sectorul 5, Bucuresti, posesoare CI. seria RTnr. 531353, eliberată de SPCEP S5 Biroul 3 la data de 3.06.2009, CNP 2800127450070, alegător cu drept de vot;

-Surdu Mircea, cetătean român, fiul lui Gheorghe si Victoria, născut la data de 28.07.1954 în Bucuresti, sectorul 4, domiciliat în Bucuresti, str. Nera nr. 1, bl. F5, se. 2, et. 4, ap. 40, sectorul 6, identificat cu CI. seria RTnr. 579020, eliberată la data de 18.07.2008 de SPCEP S6 Biroul nr. 3, CNP 1540728400556, alegător cu drept de vot;

- Istrate Serafim, cetătean român, fiul lui Gheorghe si Elena, născut la data de 12.02.1932 în Hudesti, judetul Botosani, domiciliat în Bucuresti, str. Ciochină nr. 3, bl. 20, se. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 4, identificat cu CI. seria DP nr. 108235, eliberată de D.G.E.I.P-D.E.P la data de 8.09.2004, CNP 1320212400151, alegător cu drept de vot;

- Lucan Eugen, cetătean român, fiul lui Alexandru si Eugenia-Cristina, domiciliat în Piatra Neamt, Str. Brânduselor nr. 5, bl. D24, se. B, et. 3, ap. 32, judetul Neamt, identificat cu CI. seria NT nr. 137508, eliberată de Politia Municipiului Piatra-Neamt la data de 10.09.2002, CNP 1720613270615, alegător cu drept de vot;

- Stefanache Sorina, cetătean român, fiica lui Paul si Aurelia, născută la data de 17.05.1963 în Moinesti, judetul Bacău, domiciliată în Bucuresti, str. Barcă nr. 16, bl. M160, se. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 5, identificată cu CI. seria RR nr. 354324, eliberată de SPCEP S5 Birou nr. 3 la data de 19.09.2005, CNP 2630517045884, alegător cu drept de vot, prin prezenta declarăm că promovăm, în conditiile prevăzute de Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, initiativa legislativă cetătenească având ca scop modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului (modificarea art. 11 si art. 14 din lege) si ne însusim expunerea de motive a initiativei legislative, conform art. 3 alin. 1 din lege.

Declarăm, potrivit art. 2 alin. 3 din Legea nr. 189/1999, sub sanctiunea prevăzută de lege pentru falsul în înscrisuri oficiale, că îndeplinim conditiile prevăzute de lege pentru a face parte din grupul de initiativă legislativă, respectiv nu suntem alesi prin vot universal într-o functie de demnitate publică, nu suntem membri ai Guvernului, nu îndeplinim functia de prim-ministru, avem calitatea de alegător cu drept de vot si nu ne aflăm într-o situatie de a nu putea face parte din partidele politice prevăzute de lege.

Presedintele Grupului de initiativă legislativă, care va rezolva problemele operative ale grupului si va reprezenta Comitetul în Raportul cu autoritătile publice centrale si locale (obtinerea avizului Consiliului Legislativ, publicarea initiativei legislative, atestarea listelor de sustinători/înregistrarea, verificarea si sustinerea initiativei legislative), este desemnat domnul avocat Georgescu Cătălin.

Prin prezenta îl împuternicim pe presedintele desemnat al Grupului de initiativă legislativă, domnul avocat Georgescu Cătălin, în conditiile prevăzute de Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, să solicite avizul Consiliului Legislativ privind initiativa legislativă cetătenească de modificare a Legii. nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Se va introduce un nou alineat, alineatul (4), care prevede:

Art. 11. - (4) Presedintele României, la solicitarea unui număr de un milion de cetăteni cu drept de vot, în conditiile prevăzute de Legea nr. 189/1999 privind initiativa legislativă cetătenească si după consultarea Parlamentului, va cere poporului să îsi exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de interes national."


2. La alineatul 1 al articolului 14 se va introduce o nouă teză, care va avea următorul cuprins:

„Se organizează referendum local de către consiliile locale sau judetene, în conditiile prezentei legi, la cererea unui număr de cetăteni reprezentând minimum 30% din numărul celor înscrisi pe listele electorale permanente în unitătile administrativ-teritoriale, respectiv judetul, orasul sau comuna, ori numai în cazul subdiviziunilor interesate ale acestora."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în sedinta din..., cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

PRESEDINTELE SENATULUI

 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV

 

Legitimitatea democratică este în momentul prezent adusă în prim-planul discursului public, respectarea ei fiind una din conditiile sine qua non ale oricărei democratii.

Legitimitatea înseamnă că reprezentantii poporului, în cadrul democratiilor parlamentare, servesc interesul public, colectiv, si îl transpun în decizii legislative echitabile.

Transparenta si participarea la procesul legislativ pot rezolva eficient problemele tehnocratice care intervin atât în procesul legislativ, îmbunătătind calitatea reglementării, cât si în procesul administrativ, asigurându-se respectarea dreptului la o bună administrare.

În teoria dreptului constitutional se aminteste despre „deficitul de legitimitate", înteles ca fiind o „inadecvare a structurilor si practicilor institutionale la necesitătile democratiei reprezentative". Se accentuează în special legitimarea nu atât prin rezultat, cât legitimarea prin proces, în sensul de accentuare a participării în cadrul întregului sistem, abordare orientată către „factorii de intrare", absenta birocratismului legislativ, reala putere de decizie populară, transparenta si echitatea procedurii (Renaud Dehousse). Legitimitatea asigură legitimarea, dimensiunile tehnice, normative ale procesului, fiind, alături de „factorii de intrare", esentiale în câstigarea încrederii si acceptării la nivel popular, de masă.

În prezent practica referendumului national la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este spectaculoasă si reflectă atentia acordată în aceste state legitimitătii, de exemplu, referendumurile organizate pentru ratificarea Tratatului privind Uniunea Europeană, sau referendumul organizat recent, în luna mai 2009, în Elvetia, pentru introducerea măsurilor dispuse de Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului Europei din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate în pasapoarte si în documente de călătorie emise de statele membre ale Uniunii Europene.

Comisia Europeană, în Carta albă privind guvernarea, a privit legitimitatea ca fiind strâns legată de normele democratice: „nu în primul rând si înainte de orice chestiune de deficit, adică absenta unei institutii parlamentare analoage aceleia aflate în centrul vietii publice nationale, [...] criza de legitimitate politică europeană îsi are originea în procedurile Comunitătii Europene, care au devenit mai curând protocolare decât originale, [...] actuala gestionare a complexitătii de către puterile nationale si comunitare care se ocupă de Europa, desi este admirabilă în multe privinte, nu face cu adevărat dreptate nici bogătiei de cunostinte si nici diversitătii contextelor...". (Comisia Europeană, 2001)

Principiul asigurării democratiei participative este asigurat de Tratatul privind Uniunea Europeană (art. 11 pct. 4, titlul II), care prevede că, la cererea unui număr de un milion de cetăteni dintr-un număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană este invitată, în cadrul atributiilor sale, să întocmească un proiect de act normativ adecvat în legătură cu problemele cu care cetătenii au sesizat Comisia. Împreună cu prevederile Cartei de la NISA privind dreptul la o bună administrare, aceste prevederi normative au inspirat prezentul proiect de lege.

 

DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE SI SCHIMBĂRILE PRECONIZATE

 

Legea privind modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului a fost, de la adoptarea sa, modificată succesiv de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2003, Legea nr. 551/2003, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2005, respinsă prin Legea nr. 243/2006, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2007, Legea nr. 129/2007 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2007, existând inclusiv jurisprudentă relevantă a Curtii Constitutionale, respectiv Decizia Curtii Constitutionale nr. 567/2006, Decizia Curtii Constitutionale nr. 392/2007.

Semnificativă pentru contextul si spiritul care se degajă din interpretarea Legii nr. 3/2000 este Decizia Curtii Constitutionale nr. 567 din 11 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 14 iulie 2006, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului.

În redactarea proiectului de lege, noi am retinut din motivarea Curtii Constitutionale următoarele: „Potrivit art. 90 din Constitutie, «Presedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la probleme de interes national». Din examinarea textului constitutional, rezultă că acesta nu defineste, pe de o parte, nici «problemele de interes national», iar pe de altă parte, nu prevede nici că aceste probleme vor fi stabilite ulterior prin lege. În lipsa unor astfel de precizări dispozitiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 adaugă la textul constitutional invocat, care stabileste doar procedura referendumului initiat de Presedinte cu privire la «probleme de interes national», ce presupune două faze:

a) consultarea Parlamentului, care urmează să adopte o hotărâre în sedinta comună a celor două Camere, cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor asupra referendumului initiat de Presedintele României. În situatia în care Parlamentul nu a fost consultat, Presedintele nu va putea proceda la initierea referendumului;

b) consultarea poporului, care îsi exprimă vointa cu privire la problemele de interes national ce îi sunt supuse de către Presedinte.

Din cele arătate se deduce, fără echivoc, că art. 90 din Constitutie stabileste competenta exclusivă a Presedintelui în determinarea problemelor de interes national ce se supun referendumului, chiar dacă consultarea Parlamentului este obligatorie. Numai Presedintele României are dreptul de a decide care sunt problemele de interes national si, în cadrul acestora, de a stabili, prin decret, problema concretă ce se supune referendumului si data desfăsurării acestuia. Sub acest aspect, Curtea constată că enumerarea limitativă în cuprinsul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 a unor situatii considerate a fi «probleme de interes national» este de natură a îngrădi dreptul Presedintelui de a consulta poporul, stiut fiind faptul că, în timp, interesul national poate diferi, oricând putând interveni situatii noi, care să reclame organizarea unui referendum. Orice enumerare a situatiilor considerate ca fiind de «interes national» la momentul la care legiuitorul adoptă reglementarea se poate transforma ulterior într-o îngrădire, într-o limitare care să afecteze dreptul constitutional al Presedintelui de a decide singur cu privire la problemele asupra cărora vrea să consulte poporul. Acest drept exclusiv al Presedintelui îsi găseste suportul în dispozitiile constitutionale ale art. 80 referitor la «Rolul Presedintelui», ale art. 2 alin. (1), potrivit căruia «Suveranitatea natională apartine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, [...], precum si prin referendum», ale art. 81 alin. (1) referitor la legitimitatea electorală egală a Presedintelui României cu legitimarea Parlamentului si ale art. 1 alin. (4), care stabileste că «Statul se organizează potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor legislativă, executivă si judecătorească - în cadrul democratiei constitutionale».

Stabilirea prin lege a problemelor de interes national reprezintă un amestec al Parlamentului în exercitarea atributiilor exclusive ce-i sunt conferite prin Constitutie Presedintelui si, ca atare, o nesocotire a principiului separatiei si echilibrului puterilor în cadrul democratiei constitutionale.

Prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 nu sunt sustinute nici de dispozitiile art. 73 alin. (3) lit. d) din Constitutie, potrivit cărora prin lege organică se reglementează «organizarea si desfăsurarea referendumului», întrucât textul are în vedere stabilirea prin lege a unor măsuri tehnice, procedurale, necesare în procesul de consultare a poporului pe calea referendumului.

Pentru considerentele expuse, Curtea constată că prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, în redactarea criticată de Avocatul Poporului, limitează, în mod nejustificat, prerogativele constitutionale ale Presedintelui României în acest domeniu si, ca atare, sunt neconstitutionale".

Această idee si principiu constitutional al suprematiei si suveranitătii poporului care se exercită prin referendum este esentială si stă la baza Proiectului de lege, acestea neputând fi limitate prin măsurile tehnice, procedurale, de consultare a poporului pe calea referendumului.

Cea mai recentă modificare a Legii nr. 3/2000 propusă prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103 din 30 septembrie 2009 urmăreste să justifice în preambul necesitatea acestor modificări, care „vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată": „Având în vedere faptul că Presedintele României a demarat procedura pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national pentru organizarea în România a unui parlament unicameral, prin anuntul public din data de 24 septembrie 2009, trebuie luate de urgentă măsurile necesare, atât legale, cât si tehnice, pentru a se putea organiza în conditii optime acest referendum si pentru a se profita de oportunitatea realizării simultane a acestui demers constitutional cu cel al desfăsurării scrutinului pentru alegerea Presedintelui României, stabilit, prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009, la data de 22 noiembrie 2009, ceea ce ar determina o reducere a cheltuielilor aferente acestor procese electorale cu aproximativ 15 milioane de euro.

Tinând cont de faptul că, pentru a se putea desfăsura la aceeasi dată, 22 noiembrie 2009, atât alegerile pentru Presedintele României, cât si referendumul national de consultare a poporului privind trecerea în România la un parlament unicameral, se impune o concentrare a eforturilor tuturor actorilor implicati pentru a se parcurge procedurile legale si organizatorice necesare, având în vedere cerinta ca Presedintele României în functie să poată exercita prerogativa constitutională a stabilirii referendumului national, precum si necesitatea realizării în fapt a continutului acestei atributii, retinându-se necesitatea obiectivă a completării, în regim de urgentă, a Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare, cu norme care să înlocuiască prevederile declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 392 din 17 aprilie 2007 si care nu au fost puse de acord cu normele Constitutiei, în termen de 45 de zile de la data publicării deciziei Curtii Constitutionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, văzând si că formula modificării Legii nr. 3/2000, cu modificările si completările ulterioare, pe calea ordonantei de urgentă, a fost folosită de 4 ori până în prezent, probabil tot din motive similare, de guvernele anterioare, respectiv prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementări referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului, aprobată prin Legea nr. 550/2003, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, aprobată prin Legea nr. 65/2008, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, aprobată prin Legea nr. 276/2007, având în vedere practica europeană în materie, concretizată în rezolutiile Comisiei Europene pentru democratie prin drept (Comisia de la Venetia), care a adoptat, cu prilejul celei de-a 18-a reuniuni din 2006, documentul intitulat «Liniile directoare cu privire la organizarea referendumului», în care se precizează că, în cazul în care Parlamentul are obligatia de a transmite un punct de vedere cu privire la organizarea unui referendum, trebuie să fie fixat un termen înăuntrul căruia Legislativul să îsi dea acest aviz consultativ, iar în cazul în care termenul nu este respectat, textul va fi supus la vot fără avizul Parlamentului, aspecte care impun necesitatea modificării legislatiei române".

Modificarea propusă prin prezentul proiect de lege, a cărei utilitate se justifică în actualul context politic, este un demers de alt palier, fundamental, care completează modificările de procedură avute în vedere de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2009 si armonizarea acestora cu bunele practici europene.

În documentul european fundamental, rezolutiile Comisiei Europene pentru democratie prin drept sunt prevăzute principii care fundamentează Proiectul de lege propus, cum ar fi egalitatea de sanse si oportunităti privind organizarea referendumului, respectiv setul de reguli specifice aplicabile cererii de referendum în cazul initiativelor populare: orice cetătean care se bucură de toate drepturile politice este îndreptătit să semneze pentru o initiativă populară sau să solicite referendum, iar solicitarea poate fi refuzată numai în cazurile prevăzute de lege, avându-se în vedere interesul public si principiul egalitătii.

În opinia initiatorilor prezentului proiect de lege, reglementarea propusă rebalansează „deficitul de legitimitate", reconectează pe cetăteni la guvernare, stimulează activismul, participarea si influentarea cetătenească a procesului legislativ, dă o nouă dimensiune autonomiei locale, responsabilizează alesii locali si parlamentarii, îmbunătăteste comunicarea politică, combate discriminarea, creste eficient democratia, constituind un exercitiu democratic util României.

Tehnoredactată de domnul avocat Georgescu Cătălin si autentificată la Biroul Notarial „Melania Popa si Asociatii", astăzi, data autentificării, în 5 (cinci) exemplare, dintre care 4 (patru) exemplare s-au eliberat părtilor.

 

Declaranti

 

Georgescu Cătălin

Ene Viorel

Rapcea Mihai

Varlam Ion

Martin Ion

Dan Grigore

Hîncean Rodica-Sabina

Surdu Mircea

Istrate Serafim

Lucan Eugen

Stefanache Sorina

Roncea George

 

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCURESTI

BIROUL NOTARIAL „MELANIA POPA SI ASOCIATII"

Bucuresti, str. Batiste nr. 28, sectorul 2

Tel./fax: 021.313.03.12

Număr înregistrare operator de date cu caracter personal: 11211

 

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE

Nr. 2.512 anul 2009, luna noiembrie, ziua 12

 

În fata mea, Melania Popa, notar public, la sediul biroului, pentru autentificarea prezentei declaratii, s-au prezentat:

- Georgescu Cătălin, domiciliat în Bucuresti, str. Sg. Ion Nedeleanu nr. 12, bl. P76, se. A, ap. 1, sectorul 5, Bucuresti, identificat cu CI. seria RR nr. 612053, eliberată de SPCEP S5 la data de 3.06.2009, CNP 1731207131226;

- Ene Viorel, domiciliat în Bucuresti, Str. Argesului nr. 5-7, bl. 33, se. 3, et. 3, ap. 56, sectorul 4, identificat cu CI. seria DP nr. 099498, eliberată de D.G.E.I.P - D.E.P la data de 25.08.2003, CNP 1530610400135;

- Rapcea Mihai, domiciliat în Bucuresti, str. Zmeica nr. 12, sectorul 4, Bucuresti, identificat cu CI. seria RT nr. 379402, eliberată de 1.04.2005 de SPCEP S5, CNP 1750501440014;

- Varlam Ion, domiciliat în Bucuresti, Str. Braziliei nr. 52, sectorul 1, Bucuresti, identificat cu CI. seria RR nr. 356788, eliberată de SPCEP S1 Biroul nr. 1 la data de 12.10.2005, CNP 1380608400607;

- Martin Ion, domiciliat în Bucuresti, Aleea Compozitorilor nr. 8, bl. Z22, se. A, et. 7, ap. 46, sectorul 6, identificat cu CI. seria RD nr. 463084, eliberată de SPCEP S6 Biroul nr. 3 la data de 10.02.2006, CNP 1390909400342;

- Dan Grigore, domiciliat în Bucuresti, Str. Brasov nr. 18, bl. F1, se. B, et. 2, ap. 28, sectorul 6, identificat cu CI. seria RR nr. 474358, eliberată de SPCEP S6 Biroul nr. 3 la data de 25.07.2007, CNP 1440905400064;


- Hîncean Rodica-Sabina, domiciliată în Bucuresti, Sos. Alexandria nr. 18, bl. L5, se. A, et. 5, ap. 19, sectorul 5, Bucuresti, identificată cu CI. seria RT nr. 531353, eliberată de 3.06.2009 de SPCEP S5 Biroul nr. 3, CNP 2800127450070;

- Surdu Mircea, domiciliat în Bucuresti, str. Nera nr. 1, bl. F5, se. 2, et. 4, ap. 40, sectorul 6, identificat cu CI. seria RT nr. 579020, eliberată la data de 18.07.2008 de SPCEP S6 Biroul nr. 3, CNP 1540728400556;

- Istrate Serafim, domiciliat în Bucuresti, str. Ciochină nr. 3, bl. 20, se. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 4, identificat cu CI. seria DP nr. 108235, eliberată de D.G.E.I.P - D.E.P la data de 8.09.2004, CNP 1320212400151;

- Lucan Eugen, domiciliat în Piatra-Neamt, Str. Brânduselor nr. 5, bl. D24, se. B, et. 3, ap. 32, judetul Neamt, identificat cu CI. seria NT nr. 137508, eliberată de Politia Municipiului Piatra-Neamt la data de 10.09.2002, CNP 1720613270615; si

- Stefanache Sorina, domiciliată în Bucuresti, str. Barcă nr. 16, bl. M160, se. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 5, identificată cu CI. seria RR nr. 354324, eliberată de SPCEP S5 Birou nr. 3 la data de 19.09.2005, CNP 2630517045884,

care, după citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului înscris si au semnat toate exemplarele.

Constatându-se îndeplinirea conditiilor de fond si de formă prevăzute de lege,

În temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare,

se declară autentic prezentul înscris.

S-a încasat onorariul de 360 lei, plus TVA 19%, cu bonul fiscal nr. 1/2009.

 

Notar public,

Melania Popa


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.