MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 638/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 638         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE        Vineri, 10 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

23. - Hotărāre privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

79. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării

 

82. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale

 

887. - Hotărāre privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotărārea Guvernului hr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

924. - Hotărāre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea īn domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport care intersectează granita romāno-ungară, semnat la Budapesta la 12 mai 2010

 

Acord īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea īn domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport care intersectează granita romāno-ungară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.233. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum si a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare si de păstrare ale acestora

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

419. - Ordin pentru punerea īn aplicare a Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 50 si 501 din Legea concurentei nr. 21/1996

 

420. - Ordin pentru punerea īn aplicare a Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996


 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputatilor

nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale

a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

Īn temeiul art. 40 alin. (4) si al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Eugen Nicolicea, apartinānd Grupului parlamentar al independentilor, este desemnat īn calitate de membru al Comisiei pentru regulament.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din 8 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 23.

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării

 

Stiind că īn Romānia īnvătămāntul constituie prioritate natională si că actualul context economic nu permite sustinerea financiară a Academiei de Stiinte Tehnice din Romānia, Academiei Oamenilor de Stiintă din Romānia si Academiei de Stiinte Medicale de la bugetul de stat, fără afectarea interesului superior al elevului si studentului,

cunoscānd legile de īnfiintare a academiilor mentionate, care prevăd posibilitatea suportării cheltuielilor din venituri proprii,

solutia propusă prin prezentul act normativ este īn deplină concordantă cu Memorandumul Guvernului cu tema „Adoptarea Planului de sporire a eficientei si eficacitătii cheltuielilor publice destinate cercetării-dezvoltării", īnregistrat cu nr. 20/8590/DNAdin 4 mai 2010.

Măsurile propuse prin acest act normativ trebuie luate cāt mai urgent, īnainte de īnceperea anului scolar 2010-2011, pentru ca alocarea fondurilor provenite de la bugetul de stat si prevăzute pentru finantarea academiilor mentionate să se afecteze altor activităti educationale a căror singură modalitate de finantare este de la bugetul de stat.

De asemenea este necesar ca Romānia să īsi respecte angajamentele privind unele măsuri din domeniul financiar luate fată de organismele externe (Fondul Monetar International, Comisia Europeană si Banca Mondială).

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 230/2008 privind īnfiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Fondurile necesare functionării ASTR conform prezentei legi si statutului propriu se asigură din venituri proprii. Indemnizatiile prevăzute la art. 15 se acordă īn limita fondurilor disponibile."

3. Articolul 30 se abrogă.


Art. II. - Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.

2. La articolul 8, alineatul (7) va avea următorul cuprins: „(7) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(6) se acordă īn limita fondurilor disponibile."

3. La articolul 19, alineatul (21) va avea următorul cuprins:

„(21) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitătile din subordine se aprobă de presedintele AOSR, la propunerea secretarului stiintific."

4. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 20. - (1) Finantarea activitătii AOSR si a unitătilor din subordine se asigură din venituri proprii."

6. La articolul 20, alineatele (23) si (24) se abrogă.

7. La articolul 20, alineatul (25) va avea următorul cuprins:

„(25) Plata indemnizatiilor si drepturilor salariale se face īn limita fondurilor disponibile."

8. Articolul 21 se abrogă.

9. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 10. - (1) Membrii titulari ai Academiei de Stiinte Medicale beneficiază de o indemnizatie lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie, īn limita fondurilor disponibile."

2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei de Stiinte Medicale se face īn conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului bugetar, īn limita fondurilor disponibile."

3. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 24. - (1) Finantarea Academiei de Stiinte Medicale se asigură din venituri proprii."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 79.

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

si alte măsuri financiar-fiscale

 

Luānd īn considerare recomandările organizatiilor financiare internationale de a elabora si aplica măsuri īn vederea mentinerii sustenabilitătii bugetelor de asigurări sociale, pe fondul persistentei efectelor crizei economico-financiare asupra pietei muncii din Romānia,

īn vederea luării de măsuri imediate cu impact asupra bugetului, cu efecte pe termen mediu si lung, īn scopul reducerii riscului unui dezechilibru bugetar major, precum si a deficitului bugetar,

pentru a asigura o bună desfăsurare a activitătii de colectare a contributiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj si pentru evitarea aparitiei unor blocaje īn acest proces generate de depunerea de către un număr mare de persoane a declaratiilor de asigurare la aceste sisteme de asigurări,

īntrucāt nepromovarea prezentei ordonante de urgentă ar avea consecinte negative asupra gradului de colectare a contributiilor sociale la buget,

deoarece aceste īmprejurări vizează interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu suferă amānare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor măsuri īn vederea evitării disfunctionalitătilor īn colectarea contributiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - La articolul 7 alineatul (1) punctul 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, subpunctul 2.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă īndeplineste cel putin unul dintre următoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se află īntr-o relatie de subordonare fată de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, si respectă conditiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce īi revin si modul de īndeplinire a acestora, locul desfăsurării activitătii, programul de lucru;

b) īn prestarea activitătii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spatii cu īnzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de muncă sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu si cu capitalul propriu;

c) plătitorul de venit suportă īn interesul desfăsurării activitătii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare īn tară si īn străinătate, precum si alte cheltuieli de această natură;

d) plătitorul de venit suportă indemnizatia de concediu de odihnă si indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, īn contul beneficiarului de venit."

Art. II. -Articolul III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. III. - (1) Orice venituri de natură profesională, altele decāt cele salariale, se impozitează cu cota de impozit pe venit.

(2) Īn sistemul public de pensii si īn sistemul asigurărilor pentru somaj, prin venituri de natură profesională, altele decāt cele de natură salariată, īn sensul prezentei ordonante de urgentă, se īntelege acele venituri realizate din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si/sau venituri rezultate din activităti profesionale desfăsurate īn baza contractelor/conventiilor īncheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor venituri se datorează contributiile individuale de asigurări sociale si asigurări pentru somaj.

(3) Persoanele fizice care realizează venituri de natură profesională, pentru care, potrivit prezentei ordonante de urgentă, se datorează si se plăteste contributia individuală de asigurări sociale si contributia individuală de asigurări pentru somaj, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, īn sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si īn sistemul asigurărilor pentru somaj si beneficiază de prestatiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, precum si de indemnizatie de somaj īn conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Prevederile alin. (3) cu privire la statutul de asigurat obligatoriu, prin efectul legii, īn sistemul asigurărilor pentru somaj nu se aplică persoanelor pentru care la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se prevede, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, că asigurarea īn sistemul asigurărilor pentru somaj este facultativă si care detin statutul de asigurat īn acest sistem īn temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, cu exceptia cazului īn care aceste persoane renuntă la contractul de asigurare.

(5) Persoanelor asigurate īn alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile alin. (2).

(6) Persoanele care, īn mod ocazional, realizează, pe lāngă veniturile de natură salarială, si venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, nu datorează contributiile individuale si pentru aceste venituri de natură profesională.

(7) Persoanele care, īn mod ocazional, realizează exclusiv venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, datorează contributiile prevăzute la alin. (2). Īn această situatie baza de calcul anuală nu poate depăsi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(8) Persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, pe lāngă veniturile de natură salarială, si venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, datorează contributiile individuale si pentru aceste venituri de natură profesională la baza de calcul astfel cum este prevăzută la alin. (17).

(9) Persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, datorează contributiile prevăzute la alin. (2) la baza de calcul astfel cum este prevăzută la alin. (17).

(10) īn sensul alin. (6) si (7), prin venituri realizate īn mod ocazional se īntelege acele venituri realizate ca urmare a desfăsurării unei activităti, īn mod sporadic, fără a avea un caracter de regularitate.

(11) Obligatia declarării, calculării, retinerii si plătii contributiilor individuale de asigurări sociale si de asigurări pentru somaj, corespunzătoare veniturilor prevăzute la alin. (2), revine plătitorului de venit.

(12) Prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la obligatiile angajatorilor īn ceea ce priveste declararea, calcularea, retinerea si plata contributiilor de asigurări sociale, respectiv a contributiilor de asigurări pentru somaj, precum si sanctiunile corelative īn cazul nerespectării acestora se aplică īn mod corespunzător si obligatiei prevăzute la alin. (11).

(13) Plătitorii de venit au obligatia de a depune, lunar, pānă la data de 25 a lunii următoare celei īn care s-au plătit veniturile de natură profesională, cāte o declaratie privind evidenta nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decāt cele de natură salarială.

(14) Declaratiile prevăzute la alin. (13) se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, precum si a municipiului Bucuresti, īn a căror rază teritorială īsi are sediul plătitorul de venit.

(15) Plătitorii de venit nu au obligatia declarării, calculării, retinerii si plătii contributiilor individuale de asigurări pentru somaj si de asigurări sociale, corespunzătoare veniturilor profesionale plătite, persoanelor prevăzute la alin. (4) care detin statutul de asigurat īn temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, precum si persoanelor prevăzute la alin. (5), după caz.

(16) Persoanele prevăzute la alin. (3) au obligatia de a dovedi plătitorului de venit că fac parte din categoria persoanelor prevăzute la alin. (4) care detin statutul de asigurat īn temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, precum si din categoria celor prevăzute la alin. (5).

(17) Baza lunară de calcul la care se datorează contributiile individuale de asigurări sociale si de asigurări pentru somaj este:

a) venitul brut diminuat cu cota de cheltuială prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, la art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe;

b) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfăsurată īn baza contractelor/conventiilor īncheiate potrivit Codului civil.

(18) Baza lunară de calcul la care se datorează contributiile individuale de asigurări sociale si asigurări pentru somaj nu poate depăsi īn cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(19) Cotele contributiilor individuale prevăzute la alin. (2) sunt cele stabilite de legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru contributia individuală de asigurări sociale si pentru contributia individuală de asigurări pentru somaj.

(20) Persoanele care realizează veniturile prevăzute la alin. (2) datorează contributia individuală de asigurări sociale si dacă se regăsesc īn situatia mentionată la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(21) Persoanele care realizează veniturile prevăzute la alin. (2) datorează contributia individuală de asigurări pentru somaj si īn situatia īn care se regăsesc la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(22) Contributiile individuale de asigurări sociale si de asigurări pentru somaj se virează īn conturi distincte stabilite cu această destinatie si comunicate de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(23) Pentru perioadele īn care s-au datorat si s-au plătit contributiile individuale de asigurări sociale, numărul de puncte realizat lunar īn sistemul public de pensii se calculează potrivit art. 78 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, la care se aplică coeficientul rezultat ca raport īntre cota de contributie individuală de asigurări sociale si cota de contributie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă īn conditii normale.

(24) Pentru persoanele care realizează venituri de natură profesională prevăzute la alin. (2), stagiul de cotizare īn sistemul public de pensii se constituie din toate perioadele pentru care s-a datorat si s-a plătit contributia individuală de asigurări sociale, conform prezentei ordonante de urgentă.

(25) Perioadele īn care s-au datorat si s-au plătit contributiile individuale de asigurări pentru somaj īn conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare īn sistemul asigurărilor pentru somaj.

(26) Veniturile de natură profesională prevăzute la alin. (2) pentru care se datorează si se plătesc contributiile individuale de asigurări pentru somaj se iau īn calcul la stabilirea cuantumului indemnizatiei de somaj, potrivit legii, prin aplicarea asupra acestora a unui coeficient rezultat ca raport īntre cota de contributie individuală de asigurări pentru somaj si cota de contributie datorată la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit legii, de către persoanele asigurate īn baza contractului de asigurare pentru somaj.

(27) Sumele reprezentānd contributii achitate īn plus ca urmare a depăsirii plafonului prevăzut la alin. (18) se restituie sau se compensează, la cererea asiguratului, depusă la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Aceste institutii au obligatia de a transmite cererile asiguratilor către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si, după caz, la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă. Restituirea si/sau compensarea se fac de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si, după caz, de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, prin structurile lor teritoriale, īn conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(28) Īn măsura īn care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instructiuni cu privire la contributia individuală de asigurări sociale, respectiv contributia individuală de asigurări pentru somaj, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice."

Art. III. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică pentru veniturile de natura celor prevăzute la art. II din prezenta ordonantă de urgentă, plătite după data intrării īn vigoare a acesteia.

(2) Contributiile individuale de asigurări sociale si de asigurări pentru somaj plătite anterior datei intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă, īn baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 791/2010, sunt considerate obligatii achitate si nu mai fac obiectul prezentei ordonante de urgentă.

(3) Perioada pentru care persoanele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 au datorat si au plătit contributiile individuale de asigurări sociale si de asigurări de somaj, potrivit prevederilor legale īn vigoare pānă la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă, constituie stagiu de cotizare īn aceste sisteme de asigurări.

(4) La data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 542 din 3 august 2010.

(5) Orice dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă se abrogă.

Art. IV. - Modelul declaratiilor privind evidenta nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decāt cele de natură salarială, se aprobă īn termen de maximum 5 zile de la intrarea īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe lalomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 82.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Valoarea de inventar a bunurilor imobile apartinānd domeniului public al statului avānd nr. M.F.P. 35517, 35522 si 144475 din anexa nr. 44 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică corespunzător datelor prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. II. - Se aprobă īnscrierea īn inventarul bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor cu datele de identificare

prevăzute īn anexa nr. 2, situate īn localitătile Zalău si Chisineu-Cris, intrate īn domeniul public al statului si date īn administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. III. - Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Finantelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 887.

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

4267230

Serviciul de

Telecomunicatii

Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobāndirii/

dării īn

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

- lei -

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Concesiune/

īnchiriat/

Dat cu titlu

gratuit

Tipul bunului

 

 

Descrierea

tehnică

(pe scurt)

Vecinătătile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

35517

8.15.02

Retele

telefonice

de

transport

si

distributie

Cabluri de cupru si fibră optică īn canalizatie

 

Tara: Romānia

1998

44.985.653

- H.G.R. nr. 808 din 2.12.1997

- H.G. nr. 439 din 8.04.2009

- P.V. nr. 35.873 din 31.12.2008

- P.V. nr. 35.272 din 31.12.2009

īn administrare

 

Imobil


Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobāndirii/

dării īn

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

- lei -

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Concesiune/

īnchiriat/

Dat cu titlu

gratuit

Tipul bunului

 

 

Descrierea

tehnică

(pe scurt)

Vecinătătile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

35522

8.29.19

Imobil 3

Constructie din beton, cărămidă, terasă

 

Tara: Romānia Judetul: Ilfov

1980

1.993.331

- Decret prezidential nr. 216 din 13.07.1979

- H.G. nr. 439 din 8.04.2009

- P.V. 136.470 din 20.10.2009

Īn administrare

 

Imobil

144475

8.29.11

Imobil 38

Constructie beton si cărămidă

 

Tara:

Romānia

Judetul:

Brasov

Comuna:

Cristian

2002

36.675.149

- H.G. nr. 114 din 7.02.2002

- H.G. nr. 943 din 14.08.2003

- H.G. nr. 439 din 8.04.2009

- P.V. 136.730, 136.731 din 26.09.2008

Īn administrare

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

4267230

Serviciul de

Telecomunicatii

Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobāndirii/

dării īn

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

- lei -

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Concesiune/

īnchiriat/

Dat cu titlu

gratuit

Tipul bunului

 

 

Descrierea

tehnică

(pe scurt)

Vecinătătile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

īn administrare/ concesiune

 

8.29.11

Teren 33

150 m2

 

Tara:

Romānia

Judetul:

Sălaj

Localitatea:

Zalău

2009

82.790

- Decizia Inspectoratului Teritorial Silvic si de Vānătoare Oradea nr. 104 din 17.02.2009

Īn administrare

 

Imobil

 

8.29.11

Teren 34

54 m2

 

Tara: Romānia Judetul: Arad

Localitatea: Chisineu-Cris

2010

3.633

- Hotărārea Consiliului Local Chisineu-Cris nr. 13 din 18.02.2009, modificată de

- Hotărārea Consiliului Local Chisineu-Cris nr. 59 din 16.06.2010

Īn administrare

 

Imobil

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea

īn domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport

care intersectează granita romāno-ungară, semnat la Budapesta la 12 mai 2010

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 20 din Legea 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea īn domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport care intersectează granita romāno-ungară, semnat la Budapesta la 12 mai 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 924.

 

ACORD

īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea īn domeniul conductelor

pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport care intersectează granita romāno-ungară

 

Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Ungare (denumite īn continuare, părti),

dorind să acorde o atentie sporită securitătii aprovizionării cu energie īn Romānia si Republica Ungară,

convenind să dezvolte cooperarea reciproc avantajoasă īn domeniul transportului de gaze naturale si al energiei electrice, de ambele părti ale frontierei de stat,

avānd īn vedere că interconectarea sistemelor nationale de transport de gaze naturale si energie electrică atāt īn Romānia, cāt si īn Republica Ungară constituie obiective strategice, care servesc la sporirea securitătii īn aprovizionarea cu energie,

dorind să īnlesnească si să asigure conditiile corespunzătoare pentru interconectarea sistemelor nationale de transport de gaze naturale si constructia conductei Nabucco īn conformitate cu prevederile Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Romānia, Republica Ungară si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009,

facilitānd cooperarea dintre sistemele de energie electrică ale celor două tări, respectiv crearea unor piete regionale de energie electrică si dezvoltarea comercializării energiei electrice īntre cele două state,

luānd īn considerare prevederile Acordului dintre Romānia si Republica Ungaria privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1993, si ale Conventiei dintre Romānia si Republica Ungară privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 16 septembrie 1993,

dorind ca īn viitor să coopereze, īn scopul facilitării cercetării si extractiei hidrocarburilor, īn conditii reciproc avantajoase, de ambele părti ale frontierei,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Īn scopul aplicării acestui Acord, termenii următori au īntelesul mentionat:

a) constructie - desemnează ansamblul lucrărilor pentru pregătirea, realizarea si punerea īn functiune a conductelor de transport, care traversează frontiera dintre cele două state pe o distantă de 100 metri de la linia de frontieră, īn scopul conectării sistemelor de transport nationale;

b) exploatare - ansamblul de activităti si lucrări care au drept scop asigurarea permanentă a stării de functionare corespunzătoare conditiilor tehnico-economice si de sigurantă a conductelor si īnregistrarea datelor tehnice ale acestora;


c) īntretinere - desemnează ansamblul de activităti si lucrări efectuate de către operatorul conductei, īn vederea mentinerii si exploatării īn deplină sigurantă a acesteia, avānd īn special īn vedere să nu fie periclitate viata, securitatea si sănătatea muncii, protectia mediului, patrimoniul si furnizarea;

d) reconstructie - orice lucrări, diferite de cele precizate īn paragrafele a) si c), īn urma cărora se modifică parametrii tehnici ai conductei;

e) īnlăturarea avariilor - desemnează ansamblul activitătilor si lucrărilor efectuate īn urma unei avarii, care au drept scop restabilirea stării de functionare corespunzătoare;

f) conducte - desemnează conductele de transport de gaze naturale, mentionate la art. 7, precum si liniile electrice de transport mentionate la art. 8.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Pentru aplicarea prezentului acord, părtile desemnează īn Romānia Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, iar īn Republica Ungară ministerul condus de către ministrul īnsărcinat cu problemele energiei, denumite, īn continuare, ministerele.

(2) Părtile vor lua măsuri pentru a sprijini implementarea proiectelor identificate la art. 7 si art. 8 ale prezentului Acord. Ministerele vor desemna agentii economici responsabili de implementarea prezentului acord, denumiti, īn continuare, societăti comerciale, si se vor informa reciproc asupra denumirii, sediului si reprezentantilor acestora care participă la implementarea proiectelor.

(3) Ministerele se vor informa permanent despre orice schimbare intervenită pe parcurs īn denumirea societătilor comerciale, despre schimbarea sediului sau reprezentantului acestora, respectiv despre numărul si categoria traseelor conductelor vizate de pe propriul teritoriu.

 

ARTICOLUL 3

 

Angajarea īn muncă, prestarea de servicii, trimiterea si sederea persoanelor care participă pe teritoriul statului celeilalte părti la implementarea lucrărilor care decurg din prezentul acord trebuie să corespundă legislatiei īn vigoare īn statele părtilor.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Persoanele care efectuează lucrări care decurg din punerea īn aplicare a prezentului acord vor avea dreptul să treacă frontiera si īn afara punctelor de trecere a frontierei īn baza tabelului nominal si a documentului de identitate, specificate īn paragraful (2).

(2) Tabelul nominal īntocmit de societătile comerciale va trebui să cuprindă, pe lāngă datele din documentul de identificare, locul de desfăsurare, data īnceperii si data probabilă a finalizării lucrărilor, cāt si identificarea actului care permite persoanelor dintr-un stat tert angajarea īn muncă, prestarea de servicii, trimiterea si sederea pe teritoriul statului celeilalte părti.

(3) Cu cel putin 15 zile īnainte de īnceperea lucrărilor, societătile comerciale au obligatia de a trimite organelor competente de control si supraveghere a frontierei tabelul nominal, care, după avizarea de către autoritatea de control, va fi trimis fără īntārziere autoritătii de control din statul celeilalte părti.

(4) Reprezentantul autorizat cu conducerea lucrărilor are obligatia să prezinte organelor de control si supraveghere a frontierei, la cerere, tabelul nominal avizat.

(5) Societătile comerciale sunt obligate să īnstiinteze, īn prealabil, organele competente cu controlul si supravegherea frontierei si īmputernicitii de frontieră despre toate lucrările de constructie, exploatare, īntretinere, reconstructie si īnlăturare a avariilor care ar putea afecta semnele de frontieră sau linia

frontierei de stat, inclusiv lucrările de stabilire si marcare a punctelor de intersectie frontalieră.

(6) Lucrările de constructie, exploatare, īntretinere, reconstructie si de īnlăturare a avariilor conductelor vor fi executate īn asa fel īncāt să nu se deterioreze semnele de frontieră care marchează linia frontierei de stat, panourile de frontieră aflate pe podurile de frontieră si alte marcaje.

(7) Societătile comerciale vor informa, īn prealabil, īmputernicitii de frontieră, respectiv organele competente cu controlul si supravegherea frontierei din ambele state, despre amplasarea, echiparea si īntretinerea, īn conformitate cu normele de securitate, īn imediata apropiere a liniei de frontieră, respectiv a culoarului de frontieră, a unor instalatii ce nu sunt direct necesare utilizării conductelor potrivit destinatiei. Societătile comerciale vor lua īn considerare, īn mod obligatoriu, pozitia īmputernicitilor de frontieră din ambele state privind conditiile de executare a lucrărilor cu atingere la marcajele de frontieră.

(8) Fiecare autoritate de frontieră din cele două state are obligatia să verifice continutul si veridicitatea informatiilor primite de la societătile comerciale de pe teritoriul statelor lor, īnainte de a le transmite celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Īn conformitate cu legislatiile īn vigoare īn statele părtilor, societătile comerciale vor lua măsuri pentru obtinerea īn timp util a autorizatiilor necesare efectuării lucrărilor de constructie, exploatare, īntretinere, reconstructie si de īnlăturare a avariilor.

(2) Lucrările de constructie, exploatare, īntretinere, reconstructie si de īnlăturare a avariilor conductelor vor fi executate īn concordantă cu prevederile legale si tehnice, inclusiv īn domeniul sănătătii si securitătii īn muncă, īn vigoare īn statul părtii pe care se află tronsonul īn cauză al conductei.

(3) Pe durata lucrărilor de constructie, exploatare, īntretinere, reconstructie si de īnlăturare a avariilor, organismele de control vor avea acces īn zona lucrărilor de constructie, exploatare, īntretinere, reconstructie si de īnlăturare a avariilor conductelor si īsi vor putea exercita atributiile de control pe teritoriul statului de jurisdictie.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Īn cazul īn care intervin situatii de natură să īmpiedice īndeplinirea obligatiilor oricăreia dintre părti sau dacă apar diferende īn privinta interpretării si aplicării prezentului acord, ministerele se vor consulta īn vederea găsirii unei solutii reciproc acceptabile pentru surmontarea dificultătilor si a diferendelor apărute si asigurarea aplicării prevederilor prezentului acord.

(2) Solutionarea diferendelor referitoare la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord, care nu pot fi solutionate prin consultări īntre ministere, se va face prin negocieri īntre părti.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Prezentul articol se referă la construirea, exploatarea, īntretinerea, reconstructia si īnlăturarea avariilor interconectării sistemelor de transport al gazelor.

(2) Conductele care fac obiectul prezentului articol sunt următoarele:

a) gazoductul de tranzit de īnaltă presiune Szeged-Arad si cablul de telecomunicatii care intersectează linia de frontieră īntre localitătile Csanādpalota si Nădlac, īntre bornele de frontieră cu numerele B22 si B23, la distanta de 47,2 metri de la borna de frontieră B22 si la 141 de metri de la borna de frontieră B23, măsurată pe linia frontierei;

b) gazoductul Nabucco si cablul de telecomunicatii, care vor trece la sud de locul gazoductului de tranzit indicat la lit. a), la 34 de metri de acesta īn directia bornei de frontieră B22.


ARTICOLUL 8

(1) Prezentul articol se referă la construirea, exploatarea, īntretinerea, reconstructia si īnlăturarea avariilor interconectării sistemelor de transport al energiei electrice.

(2) Conductele care fac obiectul prezentului articol sunt următoarele:

a) linia electrică de 400 kV Sāndorfalva-Arad, care intersectează frontiera de stat īntre bornele de frontieră B44 si B45;

b) linia electrică de 400 kV Bekescsaba-Nădab, care intersectează frontiera de stat īntre bornele de frontieră D53 si D54.

 

ARTICOL 9

 

(1) Activitătile legate de conductele prevăzute la art. 7 si 8 vor fi realizate īn cadrul cooperării antreprenoriale dintre societătile comerciale, iar răspunderea pentru obligatiile care decurg din activitătile din prezentul acord o poartă exclusiv societătile comerciale īn cauză.

(2) Părtile vor lua măsuri pentru a sprijini societătile comerciale īn conformitate cu legislatia lor, pentru ca acestea să īsi poată īndeplini obligatiile.

ARTICOLUL 10

 

Societătile comerciale se vor īnstiinta reciproc cu privire la īnceperea lucrărilor de constructie, exploatare, īntretinere, reconstructie si īnlăturare a avariilor, executate īn baza prezentului acord.

 

ARTICOLUL 11

 

(1) Părtile īncheie prezentul acord pe o perioadă nedeterminată.

(2) Prezentul acord va intra īn vigoare la 30 de zile de la data ultimei notificări prin care părtile īsi comunică reciproc īndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale īn vigoare.

(3) Prezentul acord va fi aplicat provizoriu la 45 de zile de la data semnării.

(4) Prezentul acord va putea fi denuntat de oricare dintre părti prin notificare scrisă adresată pe cale diplomatică celeilalte părti. Īn acest caz, acordul īsi va īnceta valabilitatea după 12 (douăsprezece) luni de la data transmiterii pe cale diplomatică a notificării de denuntare.

(5) Prezentul acord va putea fi amendat oricānd prin acordul comun scris al părtilor. Amendamentele vor intra īn vigoare conform procedurii mentionate la paragraful (2).

Semnat la 12 mai 2010 la Budapesta, īn două exemplare originale, īn limbile romānă si maghiară, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul Romāniei,

Pentru Guvernul Republicii Ungare,

Ireny Comaroschi,

Peter Urat Honig,

ambasadorul Romāniei īn Republica Ungară

ministrul transporturilor, comunicatiilor si energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 449/2008

pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum si a caracteristicilor de tipărire,

modului de difuzare, utilizare si de păstrare ale acestora

 

Avānd īn vedere:

- Hotărārea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor īncadrate īn muncă, republicată;

- prevederile art. 1201 si 228 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Nota inspectorului general de stat nr. 1.571 din 25 august 2010,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Modelul 2 „Decizie referitoare la obligatiile de plată accesorii aferente comisionului datorat" prevăzut īn anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum si a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare si de păstrare ale acestora, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 565 din 28 iulie 2008, se modifică si se īnlocuieste cu modelul prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Serviciul economic din cadrul Inspectiei Muncii si inspectoratele teritoriale de muncă vor lua măsurile necesare pentru ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 31 august 2010.

Nr. 1.233.

 


ANEXĂ

 

MODEL 2

 

I.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSPECTIA MUNCII

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judetului.............

Str.......................nr.............

Localitatea.....................

DECIZIE

Nr.......

referitoare la obligatiile de plată accesorii aferente comisionului datorat

 

Numele si prenumele/Denumirea debitorului................................

Domiciliul/Sediul īn localitatea......................................., str..........................................nr......., bl..........., sc........., et....., ap........., sectorul/judetul.......................

Cod de identificare...............................................

Īn temeiul art. 88 lit. c), art. 119 si art. 1201 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru plata cu īntārziere a comisionului reglementat de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor īncadrate īn muncă, republicată, s-au calculat pentru perioada .......................................următoarele:

- dobānzi..................lei aferente comisionului datorat;

- penalităti de īntārziere...................lei aferente comisionului datorat;

- majorări de īntārziere..................lei aferente comisionului datorat;

- total creante fiscale accesorii.........................

Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată: fisa pe plătitor.

Fisa pe plătitor se poate prezenta la cererea contribuabilului.

Īn conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prezentul īnscris constituie titlu de creantă.

Vă invităm ca īn termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să achitati sau să faceti dovada plătii sumelor mentionate īn prezenta decizie, care constituie si īnstiintare de plată.

Īmpotriva prezentului act se poate formula contestatie, īn conformitate cu prevederile art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, īn termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia si care se depune la sediul inspectoratului teritorial de muncă emitent.

Data īntocmirii............................

Data comunicării.........................

Data comunicării prezentei decizii reprezintă:

- data semnării de primire, īn conditiile art. 44 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- data īnscrisă de postă la remiterea „confirmării de primire", īn conditiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afisării anuntului publicitar īn conditiile art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 

Inspector-sef,

................................................

Seful Compartimentului relatii de muncă,

................................................

L.S.

Īntocmit

 

II.

- Denumire: Decizie referitoare la obligatiile de plată accesorii aferente comisionului datorat

- Format: A4

- Caracteristici de tipărire: se editează pe o singură pagină.

- Se utilizează: de către organul de control cu atributii de inspectie fiscală la stabilirea obligatiilor de plată accesorii.

- Se īntocmeste: īn două exemplare.

- Circulă: - un exemplar la contribuabil;

- un exemplar rămāne la dosarul fiscal al contribuabilului, detinut de compartimentul de contabilitate.

- Se arhivează - exemplarul 1 la dosarul fiscal al contribuabilului.

 


ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea īn aplicare a Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor

pentru contraventiile prevăzute la art. 50 si 501 din Legea concurentei nr. 21/1996

 

Īn baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 21 alin. (2) si ale art. 27 alin. (4), ale art. 28 alin. (1), precum si ale art. 52 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - Īn urma adoptării īn plenul Consiliului Concurentei se pun īn aplicare Instructiunile privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 50 si 501 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea īn aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Instructiunile prevăzute la art. 1 intră īn vigoare la data publicării lor īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Bogdan Marius Chiritoiu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2010.

Nr. 419.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 50 si 501

din Legea concurentei nr. 21/1996

 

Īn temeiul art. 27 alin. (1) si (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Concurentei adoptă prezentele instructiuni.

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Scopul prezentelor instructiuni, emise īn aplicarea art. 52 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită īn continuare lege, este de a stabili modalitătile si criteriile de individualizare a sanctiunilor īn cazul săvārsirii uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 50 si 501 din lege, tināndu-se seama de gravitatea si durata faptei.

Prin prezentele instructiuni se urmăreste asigurarea transparentei si a obiectivitătii īn procesul de individualizare a sanctiunilor pentru săvārsirea uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 50 si 501 din lege, realizarea efectului disuasiv al sanctiunilor, precum si asigurarea certitudinii juridice īntreprinderilor sau asociatiilor de īntreprinderi, precum si autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale.

Metodologia de stabilire a cuantumului amenzii se īntemeiază pe determinarea unui nivel de bază, care se va putea majora īn cazul existentei circumstantelor agravante sau se va reduce īn cazul existentei circumstantelor atenuante.

 

CAPITOLUL II

Nivelul de bază

 

I. Determinarea nivelului de bază

1. Nivelul de bază se determină īn functie de gravitatea si durata faptei, potrivit prevederilor art. 52 alin. (1) din lege.

2. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii īn cazul contraventiilor prevăzute la art. 50 din lege este avută īn vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient īn anul financiar anterior sanctionării.

II. Gravitatea

1. Īn evaluarea gravitătii īncălcării trebuie avute īn vedere, printre altele, natura faptei, īn special dacă informatiile solicitate puteau avea un impact semnificativ asupra solutionării cazului aflat īn analiza Consiliului Concurentei, datorită naturii, importantei si caracterului util ale acestora.

2. Īn functie de gravitate, faptele se īmpart īn 3 categorii:

a) īncălcări de gravitate mică: cuantum de la 0,1% pānă la 0,3% din cifra de afaceri totală, īn cazul contraventiilor prevăzute la art. 50, sau o sumă cuprinsă īntre 20.000 lei si 400.000 lei, īn ipoteza prevăzută la art. 511 alin. (2) lit. a), ori o sumă cuprinsă īntre 5.000 lei si 10.000 lei, īn cazul faptelor prevăzute la art. 501 din lege, săvārsite de autoritătile si institutiile administratiei publice centrale si locale;

b) īncălcări de gravitate medie: cuantum de la 0,3% pānă la 0,5% din cifra de afaceri totală, īn cazul contraventiilor prevăzute la art. 50, sau o sumă cuprinsă īntre 400.001 lei si 1.200.000 lei, īn ipoteza prevăzută la art. 511 alin. (2) lit. a), ori o sumă cuprinsă īntre 10.001 lei si 17.000 lei, īn cazul faptelor prevăzute la art. 501 din lege, săvārsite de autoritătile si institutiile administratiei publice centrale si locale;

c) īncălcări de gravitate mare: cuantum de la 0,5 % pānă la 0,9% din cifra de afaceri totală, īn cazul contraventiilor prevăzute la art. 50, sau o sumă cuprinsă īntre 1.200.001 lei si 1.600.000 lei, īn ipoteza prevăzută la art. 511 alin. (2) lit. a), sau o sumă cuprinsă īntre 17.001 lei si 23.000 lei, īn cazul faptelor prevăzute la art. 501 din lege, săvārsite de autoritătile si institutiile administratiei publice centrale si locale.

3. Contraventiile prevăzute la art. 50 lit. d) si e) din lege sunt considerate, de regulă, a fi fapte de gravitate mare si vor fi īncadrate ca atare. Inspectia reprezintă cel mai important mijloc prin care pot fi găsite dovezi ale unor posibile īncălcări ale regulilor de concurentă prezumate de Consiliul Concurentei. Prin refuzul de a se supune unei inspectii dispuse de autoritatea de concurentă este compromis caracterul inopinat al acesteia, existānd posibilitatea ca documentele īn legătură cu obiectul si scopul investigatiei, aflate la sediul īntreprinderii care se opune inspectiei, să fie modificate, ascunse, distruse total ori partial. Prin astfel de actiuni se periclitează exercitarea efectivă a atributiilor conferite prin lege Consiliului Concurentei.

III. Durata

Īn functie de durata īncălcărilor, acestea se īmpart īn 3 categorii, cărora le este atribuit un factor de la 1 la 2, după cum urmează:

a) īncălcări de scurtă durată (mai putin de 15 zile) sau cu consumare instantanee: factor 1;

b) īncălcări de durată medie (15-30 de zile): factor 1,5;

c) īncălcări de lungă durată (peste 30 de zile): factor 2.

IV. Nivelul de bază se obtine prin īnmultirea procentului determinat īn functie de gradul de gravitate a īncălcării cu factorul aferent duratei īncălcării, după următoarea formulă:

Nivel de bază = gravitate x factor (durată)

 

CAPITOLUL III

Adaptarea nivelului de bază

 

1. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins īntre 5% si 10% pentru fiecare circumstantă agravantă sau atenuantă retinută.

2. Circumstante agravante

Nivelul de bază poate fi majorat atunci cānd există circumstante agravante, precum:

a) experienta anterioară īn ceea ce priveste procedurile sau notificările desfăsurate īn fata autoritătii de concurentă;

b) săvārsirea de către aceeasi īntreprindere a unei īncălcări de acelasi tip cu o īncălcare constatată de Consiliul Concurentei prin decizie anterioară adoptată īn comisie sau prin proces-verbal īntocmit de inspectorii de concurentă;

c) măsurile de intimidare asupra altor īntreprinderi pentru a le determina să nu furnizeze informatiile solicitate de Consiliul Concurentei sau să le furnizeze de o manieră inexactă ori incompletă sau orice īncercare de a determina astfel de atitudini;

d) alte īmprejurări de natura celor de mai sus;

3. Circumstante atenuante

Nivelul de bază va fi diminuat atunci cānd există circumstante atenuante, precum:

a) colaborarea efectivă cu Consiliul Concurentei īn cursul procedurilor, dincolo de obligatia legală de a coopera;

b) īncetarea īncălcării din propria vointă a făptuitorului;

c) alte īmprejurări care demonstrează vointa īntreprinderii sau a autoritătii publice de a facilita aflarea adevărului īn cauzele aflate īn atentia Consiliului Concurentei.

 

CAPITOLUL IV

Alte prevederi

 

1. Pentru contraventiile prevăzute la art. 50 din lege, rezultatul final al calculului amenzii, conform metodei prevăzute īn prezentele instructiuni, nu se poate situa sub pragul de 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient īn anul financiar anterior sanctionării si nu poate īn niciun caz să depăsească 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sanctionării, respectiv, īn situatia prevăzută la art. 511 alin. (1) din lege, din cifra de afaceri aferentă anului imediat anterior anului de referintă pentru calcularea cifrei de afaceri īn vederea aplicării sanctiunii, pentru īntreprinderi sau asociatii de īntreprinderi.

2. Pentru contraventiile prevăzute la art. 501 din lege, amenda calculată conform metodei prevăzute īn prezentele instructiuni nu poate fi mai mică de 5.000 lei si nu poate depăsi 40.000lei.

3. Īn situatia īn care contraventiile prevăzute la art. 50 din lege au fost săvārsite de către o īntreprindere sau o asociatie de īntreprinderi nou-īnfiintată, care nu a īnregistrat cifră de afaceri īn anul anterior sanctionării, amenda calculată potrivit metodei prevăzute īn prezentele instructiuni nu poate fi mai mică de 20.000 lei si nu poate depăsi 2.000.000 lei.

4. Atunci cānd īn urma aplicării criteriilor de individualizare prevăzute la cap. II si III, pragul de 1% din cifra de afaceri totală, prevăzut la art. 50 din lege, sau pragul de 2.000.000 lei, prevăzut la art. 511 alin. (2) lit. a) din lege, sunt depăsite, amenda va fi redusă la 1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient sau la 2.000.000 lei.

5. La data intrării īn vigoare a prezentelor instructiuni se abrogă Instructiunile privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse īn aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 106/2004, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 439 din 17 mai 2004.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea īn aplicare a Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor

pentru contraventiile prevăzute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996

 

Īn baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 21 alin. (2), ale art. 27 alin. (4), ale art. 28 alin. (1), precum si ale art. 52 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - Īn urma adoptării īn plenul Consiliului Concurentei se pun īn aplicare Instructiunile privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea īn aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Instructiunile prevăzute la art. 1 intră īn vigoare la data publicării lor īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Bogdan Marius Chiritoiu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2010.

Nr. 420.

 


ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 51

din Legea concurentei nr. 21/1996

 

Īn temeiul art. 27 alin. (1) si (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Concurentei adoptă prezentele instructiuni.

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

1. Scopul prezentelor instructiuni, emise īn aplicarea art. 52 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită īn continuare lege, este de a stabili modalitătile de individualizare a sanctiunilor īn cazul săvārsirii unei contraventii dintre cele prevăzute la art. 51 din lege, tināndu-se seama de gravitatea si durata faptei, precum si de alte elemente prevăzute īn prezentele instructiuni.

2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se bazează pe fixarea unui nivel de bază care se poate majora īn cazul existentei circumstantelor agravante sau se va reduce īn cazul existentei circumstantelor atenuante.

 

CAPITOLUL II

Nivelul de bază

 

A. Determinarea nivelului de bază

1. Nivelul de bază se determină īn functie de gravitatea si durata faptei. Nivelul de bază se obtine prin īnsumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, īn functie de gravitate si de durată: x gravitate + y durată = nivel de bază.

2. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii īn cazul contraventiilor prevăzute la art. 51 din lege este avută īn vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient īn anul financiar anterior sanctionării, determinată conform reglementărilor fiscale īn vigoare.

B. Gravitatea

1. Evaluarea gravitătii unei īncălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de īncălcare, luāndu-se īn considerare toate īmprejurările relevante ale cazului.

2. Īn evaluarea gravitătii īncălcării se iau īn considerare, printre altele, natura faptei săvārsite, dimensiunea si importanta pietei relevante, cotele de piată cumulate ale tuturor īntreprinderilor participante, impactul concret al īncălcării pe piată, atunci cānd acesta poate fi măsurat, probabilitatea ca o operatiune de concentrare economică să fi fost interzisă dacă ar fi fost notificată.

3. Īn functie de gravitate, aceste fapte se īmpart īn 3 categorii:

a) fapte de gravitate mică

Īn această categorie se īncadrează, īn general, restrictionările pe verticală, cu un impact redus asupra pietei sau care afectează o parte limitată a acesteia. Īn materia concentrărilor economice poate fi vorba de acele īncălcări referitoare la operatiuni de concentrare economică īn privinta cărora Consiliul Concurentei emite decizie de neobiectiune, deoarece nu există īndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.

Cuantumul preconizat este de la 0,5% pānă la 2% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 30.000 lei pānă la 1.000.000 lei, īn ipoteza prevăzută la art. 511 alin. (2) lit. b) din lege;

b) fapte de gravitate medie

Īn această categorie se īncadrează restrictiile pe orizontală sau pe verticală, dar a căror modalitate de realizare este mai complexă si mai riguroasă decāt īn cazul celor de gravitate mică si care au un impact mai mare pe piată, producānd efecte pe zone īntinse ale acesteia. Īn aceeasi categorie se īncadrează īn mod obisnuit abuzul de pozitie dominantă de excludere (refuzul de a livra, discriminări, excluderi, discounturi de fidelitate acordate de īntreprinderi care beneficiază de o pozitie dominantă īn scopul excluderii concurentilor de pe piată eto). Īn materia concentrărilor economice īn această categorie se īncadrează īncălcările referitoare la operatiuni de concentrare economică īn privinta cărora Consiliul Concurentei emite o decizie de neobiectiune, deoarece īndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal au fost īnlăturate prin angajamentele propuse de părtile implicate si acceptate de Consiliul Concurentei.

Cuantumul preconizat este de la 2% pānă la 4% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 1.000.000 lei pānă la 2.000.000 lei īn ipoteza prevăzută la art. 511 alin. (2) lit. b) din lege;

c) fapte de gravitate mare

Īn această categorie se īncadrează restrictionările pe orizontală de tipul cartelurilor, īn vederea fixării preturilor si a īmpărtirii cotelor de piată, sau alte practici care īmpiedică buna functionare a pietei, precum si abuzul de pozitie dominantă de către īntreprinderi aflate īn situatia de monopol sau situatii echivalente ori abuzul de pozitie dominantă care a condus la eliminarea de pe piată cel putin a unei īntreprinderi. Īn materia concentrărilor economice īn această categorie se īncadrează īncălcările referitoare la operatiuni de concentrare economică cu privire la care Consiliul Concurentei, īn urma desfăsurării unei investigatii, poate adopta o decizie de autorizare conditionată sau o decizie prin care va declara operatiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurential normal.

Cuantumul preconizat este de la 4% pānă la 8% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 2.000.000 lei pānă la 3.500.000 lei īn ipoteza prevăzută la art. 511 alin. (2) lit. b) din lege.

4. Atunci cānd o asociatie de īntreprinderi are calitatea de contravenient, săvārsind o īncălcare ce priveste activitătile membrilor săi, īn conditiile art. 51 alin. (2) din lege, cifra de afaceri totală a asociatiei īn functie de care se determină cuantumul bazat pe gravitate nu poate depăsi suma cifrelor de afaceri totale ale fiecărui membru activ pe piata afectată de īncălcarea săvārsită de asociatie.

5. De asemenea, este necesar să se ia īn considerare capacitatea economică efectivă a autorilor īncălcării de a produce o pagubă importantă celorlalte īntreprinderi si mai ales consumatorilor si să se determine cuantumul amenzii la un nivel care să īi asigure acesteia un caracter suficient de disuasiv.

6. Īn general, se va putea tine seama si de faptul că īntreprinderile de mari dimensiuni dispun, de obicei, de cunostinte si infrastructuri juridice si economice care le permit să aprecieze mai usor caracterul contraventional al comportamentului lor si consecintele ce decurg de aici, din punctul de vedere al dreptului concurentei.

7. Īn cazul īncălcărilor ce implică mai multe īntreprinderi (de exemplu de tip „cartel"), se va putea conveni ponderarea īn anumite cazuri a cuantumurilor determinate īn cadrul fiecăreia dintre cele 3 categorii mentionate mai sus, tināndu-se seama de influenta specifică si de impactul real al comportamentului contraventional al fiecărei īntreprinderi īn domeniul concurentei, mai ales dacă există o disparitate considerabilă īn ceea ce priveste mărimea īntreprinderilor care săvārsesc īncălcări de aceeasi natură.

C. Durata

1. Durata īncălcărilor trebuie să fie luată īn considerare pentru a distinge īntre următoarele categorii:

a) īncălcări de scurtă durată (mai putin de un an): nu se aplică niciun cuantum aditional;

b) īncălcări de durată medie (de la un an la 5 ani): crestere de pānă la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;

c) īncălcări de lungă durată (peste 5 ani): crestere a cuantumului amenzii cu pānă la 10% pe an din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.

2. Această abordare conduce astfel la stabilirea unui eventual cuantum aditional al amenzii.

 

CAPITOLUL III

Adaptarea nivelului de bază

 

A.

1. La individualizarea amenzilor, Consiliul Concurentei va lua īn considerare toate circumstantele cazului, care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de bază.

2. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins īntre 5% si 10% pentru fiecare circumstantă agravantă ori atenuantă retinută, cu exceptia circumstantei agravante prevăzute la lit. B a) si a circumstantei atenuante prevăzute la lit. C pct. 2.

B. Circumstante agravante

Nivelul de bază va fi majorat atunci cānd Consiliul Concurentei constată că există circumstante agravante, precum:

a) săvārsirea de către aceeasi īntreprindere a unei īncălcări identice sau similare cu īncălcarea constatată printr-o decizie anterioară a Consiliului Concurentei

Nivelul de bază va fi majorat cu un procent cuprins īntre 10% si 25% pentru fiecare astfel de īncălcare retinută de Consiliul Concurentei;

b) continuarea īncălcării după declansarea procedurii de către Consiliul Concurentei;

c) refuzul de a coopera cu Consiliul Concurentei sau obstructionarea acestuia īn desfăsurarea investigatiilor;

d) rolul de conducător sau de initiator al īncălcării Consiliul Concurentei va acorda, de asemenea, o atentie deosebită oricărei măsuri īntreprinse pentru a constrānge alte īntreprinderi să participe la īncălcarea respectivă si/sau măsurilor represive luate īmpotriva altor īntreprinderi cu scopul de a pune īn aplicare practicile anticoncurentiale;

e) alte īmprejurări de natura celor de mai sus care imprimă faptei un caracter grav.

C. Circumstante atenuante

1. Nivelul de bază al amenzii va fi redus atunci cānd Consiliul Concurentei constată că există circumstante atenuante, precum:

a) īntreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt īncălcării imediat ce autoritatea de concurentă a intervenit

Această situatie nu va fi retinută ca circumstantă atenuantă īn cazul īntelegerilor secrete sau practicilor concertate, īn special īn cazul cartelurilor;

b) īntreprinderea furnizează dovezi că participarea sa īn īncălcarea săvārsită este extrem de redusă si astfel demonstrează că, īn cursul perioadei īn care a fost parte la īncălcare, īn mod efectiv, a evitat punerea īn aplicare a acesteia, adoptānd un comportament concurential corect pe piată;

c) īntreprinderea implicată a colaborat īn mod efectiv si pe deplin cu Consiliul Concurentei īn afara domeniului de aplicare al politicii de clementă, reglementată la art. 51 alin. (3) din lege si dincolo de obligatia sa legală de a coopera;

d) comportamentul anticoncurential al īntreprinderii a fost autorizat sau īncurajat de autorităti publice ori de legislatia existentă;

e) alte īmprejurări de natura celor de mai sus.

2. Īn cazul contraventiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) din lege, dacă, după primirea raportului de investigatie si exercitarea dreptului de acces la dosar, īn conditiile art. 44 din lege sau īn cadrul audierilor, īntreprinderea recunoaste īn mod expres săvārsirea faptei anticoncurentiale, aceasta va fi retinută ca circumstantă atenuantă sub forma colaborării īn cadrul procedurii administrative si va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins īntre 10% si 25% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instructiuni.

Īn determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de bază, ca urmare a recunoasterii faptei, Consiliul Concurentei va avea, de regulă, īn vedere, de la caz la caz, faptul că īntreprinderea a recunoscut total sau partial fapta retinută īn raport (din perspectiva modalitătii de realizare a acesteia, a duratei etc). Īn caz de recunoastere partială, Consiliul Concurentei poate refuza acordarea reducerii dacă recunoasterea este considerată insuficientă si nu denotă asumarea de către īntreprindere a faptelor comise.

 

CAPITOLUL IV

Politica de clementă

 

Consiliul Concurentei va aplica regulile privind politica de clementă, īn conformitate cu dispozitiile legislatiei secundare adoptate īn baza art. 51 alin. (3) din lege.

 

CAPITOLUL V

Majorarea specifică pentru realizarea efectului disuasiv

 

Consiliul Concurentei va lua īn considerare necesitatea de a majora amenda astfel īncāt aceasta să depăsească cuantumul cāstigurilor realizate ilicit, ca urmare a īncălcării săvārsite, atunci cānd este obiectiv posibilă estimarea acestui cuantum.

 

CAPITOLUL VI

Posibilitatea de a plăti

 

Īn cazuri exceptionale, la cerere, Consiliul Concurentei va putea lua īn considerare o eventuală reducere a amenzii, dacă īntreprinderea dovedeste că va fi īn imposibilitate să plătească amenda fără să i se pericliteze existenta. Simpla invocare a unei situatii financiare negative sau generatoare de pierderi nu justifică o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar dacă īntreprinderea dovedeste dincolo de orice dubiu că este īn stare de insolventă sau īntr-o situatie financiară extrem de dificilă, care face iminentă iesirea sa de pe piată.

Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul dificultătii de a plăti să poată fi luată īn considerare, īntreprinderea trebuie:

a) să prezinte cel putin următoarele situatii economico-financiare ale īntreprinderii: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta de verificare sintetică si analitică;

b) să demonstreze, pe baza indicatorilor economico-financiari (solvabilitate, rată de īndatorare etc), efectele negative asupra īntreprinderii determinate de un cuantum al amenzii corespunzător propunerilor din raportul de investigatie.

 

CAPITOLUL VII

Amenda aplicată unei asociatii de īntreprinderi

 

1. Atunci cānd o amendă este aplicată unei asociatii de īntreprinderi, luāndu-se īn considerare cifra de afaceri a membrilor săi, iar aceasta nu este solvabilă, asociatia are obligatia de a solicita membrilor săi să participe la acoperirea sumei reprezentānd amenda, dacă este retinută implicarea acestora īn comiterea faptei anticoncurentiale.

2. Dacă membrii asociatiei nu participă la acoperirea amenzii, plata amenzii sau a diferentei rămase se va solicita direct acelor membri ai asociatiei care au fost implicati īn comiterea faptei anticoncurentiale.

3. Dacă, īn urma solicitării efectuate īn conformitate cu procedura prevăzută la pct. 1 si 2 din prezentul capitol, nu s-a acoperit īntregul cuantum al amenzii, plata diferentei se va cere de la acei membri ai asociatiei care erau activi pe piata relevantă pe care s-a realizat īncălcarea legii, asa cum aceasta este definită prin decizia Consiliului Concurentei prin care a fost sanctionată īncălcarea legii.

4. Īn orice situatie suma care ar reveni spre plată fiecărei īntreprinderi, membru al asociatiei, nu poate depăsi 10% din cifra sa de afaceri totală aferentă anului anterior emiterii deciziei Consiliului Concurentei.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

1. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate fi mai mic de 0,5% din cifra de afaceri totală realizată īn anul financiar anterior sanctionării, īn conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din lege, sau īn anul imediat anterior anului de referintă pentru calcularea cifrei de afaceri īn vederea aplicării sanctiunii, potrivit prevederilor art. 511 alin. (1) din lege.

Rezultatul final al calculului amenzii nu poate depăsi, īn niciun caz, 10% din cifra de afaceri totală realizată īn anul financiar anterior sanctionării, īn conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din lege, sau īn anul imediat anterior anului de referintă pentru calcularea cifrei de afaceri īn vederea aplicării sanctiunii, potrivit prevederilor art. 511 alin. (1) din lege.

2. Īn cazul īntreprinderii sau asociatiei de īntreprinderi nou-īnfiintate, care nu a īnregistrat cifră de afaceri īn anul anterior sanctionării, amenda calculată potrivit prezentelor instructiuni nu poate fi mai mică de 30.000 lei si nu poate depăsi 5.000.000 lei.

3. Cānd īn urma aplicării criteriilor de individualizare prevăzute la cap. II si III, pragul de 10% din cifra de afaceri totală, prevăzut la art. 51 din lege, este depăsit, amenda va fi redusă la 10% din cifra de afaceri totală a contravenientului.

4. La data intrării īn vigoare a prezentelor instructiuni se abrogă Instructiunile privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 56 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse īn aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 107/2004, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 439 din 17 mai 2004, cu completările ulterioare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.