MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 622/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 622         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 3 septembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

869. - Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

870. - Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

871. - Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

872. - Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

873. - Decret pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

 

874. - Decret pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

 

875. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

876. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

877. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

878. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

879. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

880. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

900. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia fostilor proprietari, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

901. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

902. - Hotărâre privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor PHARE RO 2006/018-411.03.04 „Dezafectarea în sigurantă a reactorului nuclear de cercetare (VVR-S)" si PHARE RO 2006/018-411.03.05 „Modernizarea Statiei de tratare a deseurilor radioactive (STDR) din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară - «Horia Hulubei» (IFIN-HH)"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

188. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume

 

4.496. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.074/2010 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2010

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

714. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Gabriel Sandu, ministrul comunicatiilor si societătii informationale, si se constată încetarea functiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 869.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Mihai Constantin Seitan, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, si se constată încetarea functiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 870.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Radu Mircea Berceanu, ministrul transporturilor si infrastructurii, si se constată încetarea functiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 871.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Adriean Videanu, ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, si se constată încetarea functiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 872.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se revocă din functie domnul Mihail Dumitru, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 873.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se revocă din functie domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finantelor publice.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 874.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste domnul Valerian Vreme în functia de ministru al comunicatiilor si societătii informationale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 875.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste domnul Ioan Nelu Botis în functia de ministru al muncii, familiei si protectiei sociale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 876.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste doamna Anca Daniela Boagiu în functia de ministru al transporturilor si infrastructurii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 877.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste domnul Ion Ariton în functia de ministru al economiei, comertului si mediului de afaceri.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 878.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2 si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste domnul Valeriu Tabără în functia de ministru al agriculturii si dezvoltării rurale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 879.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste domnul Gheorghe lalomitianu în functia de ministru al finantelor publice.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2010.

Nr. 880.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia fostilor proprietari, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la pozitia cu nr. M.F.P. 113393, reevaluat conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti din imobilul înregistrat la pozitia nr. M.F.P. 113393, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării acestuia persoanelor îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 900.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului la care se modifică valoarea contabilă ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea contabilă actualizată

113393

37-73

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui

Municipiul Vaslui, judetul Vaslui, nr. cadastru 37-73, Str. Castanilor nr. 1 (Punctul „Delea")

14.513.352,57 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti din imobilul care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestuia fostilor proprietari

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă

Numărul de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.

Municipiul Vaslui, judetul Vaslui, nr. cadastru 37-73, Str. Castanilor nr. 1 (Punctul „Delea")

Ministerul Administratiei si Internelor

Suprafată teren = 80.602 m2

9.259.557,76 lei

113393 (partial)


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în municipiul Giurgiu, str. Nicolae Bălănescu nr. 9, judetul Giurgiu, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 901.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar atribuit

De M.F.P

Municipiul Giurgiu,

str. Nicolae Bălănescu nr. 9,

judetul Giurgiu

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu

1. Birouri si depozite 52-01-03 Suprafata construită = 118,05 m2 Suprafata desfăsurată = 168,06 m2 Valoarea contabilă = 6.929, 01 lei

40.275

- partial -

2. Depozit subteran carburanti 52-01-05 Suprafata construită = 24,00 m2 Suprafata desfăsurată = 24,00 m2 Valoarea contabilă = 4.496,02 lei

3. Depozit cazarmare 52-01-06 Suprafata construită = 34,30 m2 Suprafata desfăsurată = 34,30 m2 Valoarea contabilă = 5.760,01 lei

4. Magazie 52-01-07 Suprafata construită = 18,70 m2 Suprafata desfăsurată = 18,70 m2 Valoarea contabilă = 5.685,34 lei

5. Grup sanitar 52-01-08 Suprafata construită = 12,70 m2 Suprafata desfăsurată = 12,70 m2 Valoarea contabilă = 9.864,94 lei

6. Depozit lubrifianti 52-01-09 Suprafata construită = 27,50 m2 Suprafata desfăsurată = 27,50 m2 Valoarea de inventar = 389,69 lei

7. Depozit materiale 52-01-10 Suprafata construită = 17,00 m2 Suprafata desfăsurată = 17,00 m2 Valoarea contabilă = 1.014,68 lei

8. Punct control 52-01-11 Suprafata construită = 1,60 m2 Suprafata desfăsurată = 1,60 m2 Valoarea contabilă = 353,67 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor PHARE RO 2006/018-411.03.04 „Dezafectarea în sigurantă a reactorului nuclear de cercetare (VVR-S)" si PHARE RO 2006/018-411.03.05 „Modernizarea Statiei de tratare a deseurilor radioactive (STDR) din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară - «Horia Hulubei» (IFIN-HH)"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cu suma de 4.991 mii lei, reprezentând echivalentul a 1.188 mii euro, a lucrărilor si achizitiilor efectuate în cadrul proiectelor PHARE RO 2006/018-411.03.04 „Dezafectarea în sigurantă a reactorului nuclear de cercetare (VVR-S)" si PHARE RO 2006/018-411.03.05 „Modernizarea Statiei de tratare a deseurilor radioactive (STDR) din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară - «Horia Hulubei» (IFIN-HH)", pentru implementarea, până la data de 31 decembrie 2011, a obiectivelor prevăzute a se realiza în conformitate cu fisele de proiect aprobate de Comisia Europeană, din care pentru anul 2010 suma de 1.542 mii lei, reprezentând echivalentul a 367 mii euro.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1, care includ si taxa pe valoarea adăugată, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, de la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală si cercetare dezvoltare".

Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 1 vor fi gestionate de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" - IFIN-HH, în calitate de beneficiar al proiectelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 902.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume

 

În baza prevederilor art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislatiei românesti cu Directiva 2010/46/UE a Comisiei din 2 iulie 2010 de modificare a directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 169 din 3 iulie 2010,

văzând Referatul de aprobare nr. 74.032 din 26 august 2010,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 5 si 6 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 4 si 5 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 3 si 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Pentru verificările începute înainte de 1 ianuarie 2011 se aplică prevederile art. 7 alin. (2) lit. f) pct. (i) si (ii) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile art. 7 alin. (2) lit. d) pct. (i) si (ii) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările ulterioare.

Art. IV. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Art. V. - Prezentul ordin transpune Directiva 2010/46/UE a Comisiei din 2 iulie 2010 de modificare a directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 169 din 3 iulie 2010.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 30 august 2010.

Nr. 188.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), potrivit Directivei 2010/46/UE

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Pisum sativum L.

Mazăre furajeră

TP 7/2 din 11.03.2010

Brassica napus L.

Colză (rapită)

TP 36/1 din 25.03.2004

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

In textil/In pentru ulei

TP57/1 din 21.03.2007

A vena nuda L.

Ovăz nud mic, ovăz Hulless

TP20/1 din 6.11.2003

Avena sativa L. (include A. byzantina K. Koch)

Ovăz si ovăz rosu

TP20/1 din 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orz

TP 19/2 rev. din 11.03.2010

Oryza sativa L.

Orez

TP16/1 din 18.11.2004

Secale cereale L.

Secară

TP58/1 din 31.10.2002

X Triticosecale Wittm. Ex. Camus

Hibrizi rezultati din încrucisarea unei specii din genul Triticum cu o specie din genul Secale

TP 121/2 din 22.01.2007

Triticum aestivum L. emend. Fiori at Paol.

Grâu

TP 3/4 rev. din 28.10.2009

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/2 din 6.11.2003

Zea mays L.

Porumb

TP 2/3 din 11.03.2010

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/2 din 1.12.2005

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internationale pentru Protectia Soiurilor (UPOV), potrivit Directivei 2010/46/UE

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Ghidul UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 4.11.1994

Agrostis canina L.

Bucătel

TG/30/6din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Bucătel mare

TG/30/6din 12.10.1990

Agrostis stoIonifera L.

Bucătel cu stoIoni

TG/30/6din 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Bucătel comun

TG/30/6din 12.10.1990

Bromus catharcticus Vahl.

Iarbă bromică laxativă

TG/180/3 din 4.04.2001

Bromus sitchensis Trin.

Iarbă bromică sitchensis (obsigă)

TG/180/3 din 4.04.2001

Dactylis glomerata L.

Golomăt

TG/31/8din 17.04.2002

Festuca arundinacea Schreb.

Păius înalt

TG/39/8din 17.04.2002

Festuca filiformis Pourr.

Păiusul oilor, cu frunze mici

TG/67/5 din 5.04.2006

Festuca ovina L.

Păiusul oilor

TG/67/5 din 5.04.2006

Festuca pratensis Huds.

Păius de livezi

TG/39/8din 17.04.2002

Festuca rubra L.

Păius rosu

TG/67/5 din 5.04.2006

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păius tare

TG/67/5 din 5.04.2006

Lolium multiflorum Lam.

Raigras italian

TG/4/8 din 5.04.2006

Lolium perenne L.

Raigras peren

TG/4/8 din 5.04.2006

Lolium boucheanum Kunth

Raigras hibrid

TG/4/8 din 5.04.2006

Phleum nodosum L.

Timoftică noduroasă

TG/34/6 din 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 7.11.1984

Poa pratensis L.

Firută

TG/33/6din 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.03.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.03.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.03.2004

Medicago sativa L.

Lucerna

TG/6/5 din 6.04.2005

Medicago x varia T. Martyn

Lucerna de nisip

TG/6/5 din 6.04.2005

Trifolium pratense L.

Trifoi rosu

TG/5/7 din 4.04.2001

Trifolium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 9.04.2003

Vicia faba L.

Bob

TG/8/6din 17.04.2002

V/c/a sativa L.

Măzăriche comună

TG/32/6 din 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Nap

TG/89/6 rev. din 4.04.2001 + 1.04.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ridiche furajeră

TG/178/3 din 4.04.2001

Arachis hypogea L.

Alune de pământ

TG/93/3din 13.11.1985

Brassica râpa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rapită sălbatică

TG/185/3 din 17.04.2002

Carthamus tinctorius L.

Sofrănel

TG/134/3din 12.10.1990

Gossypium spp.

Bumbac

TG/88/6 din 4.04.2001

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/3 din 24.03.1999

Sina pis alba L.

Mustar alb

TG/179/3 din 4.04.2001

Glycine max (L.) MeriII

Soia

TG/80/6din 1.04.1998

Sorghum bicolor L.

Sorg

TG/122/3 din 6.10.1989

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), potrivit Directivei 2010/46/UE

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Allium cepa L. (grupul Cepa)

Ceapă si ceapă esalotă tip „banană"

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Ceapă esalotă

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium îistulosum L.

Ceapă de iarnă

TP 161/1 din 11.03.2010

Allium porrum L.

Praz

TP 85/2 din 1.04.2009

Allium sativum L.

Usturoi

TP 162/1 din 25.03.2004

Allium schoenoprasum L.

Ceapă de tuns

TP 198/1 din 1.04.2009

Apium graveolens L.

Telină

TP82/1 din 13.03.2008

Apium graveolens L.

Telină de rădăcină

TP74/1 din 13.03.2008

Asparagus oîîicinalis L.

Sparanghel

TP 130/1 din 27.03.2002

Beta vulgaris L.

Sfeclă rosie

TP60/1 din 1.04.2009

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/2 din 11.03.2010

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 din 21.03.2007

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 din 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Gulie

TP 65/1 din 25.03.2004

Brassica oleracea L.

Varză creată de Milano, varză albă, varza rosie

TP 48/2 din 1.12.2005

Brassica râpa L.

Varză chinezească

TP105/1 din 13.03.2008

Capsicum annuum L.

Ardei iute

TP 76/2 din 21.03.2007

Cichorium endivia L.

Cicoare creată si scarola

TP 118/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.03.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/1 din 21.03.2007

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.03.2007

Cucumis sativus L.

Castravete cu fruct semilung si lung si castravete cu fruct scurt

TP 61/2 din 13.03.2008

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 din 25.03.2004

Cynara cardunculus L.

Anghinare si cardon

TP 184/1 din 25.03.2004

Daucus carota L.

Morcov si morcov furajer

TP 49/3 din 13.03.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.03.2004

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/4 din 1.04.2009

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/3 din 21.03.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman exA. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.03.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP9/1 din 21.03.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică si fasole urcătoare

TP 12/3 din 1.04.2009

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted si mazăre dulce

TP 7/2 din 11.03.2010

Raphanus sativus L.

Ridiche

TP 64/1 din 27.03.2002

Solanum meIongena L.

Pătlăgele vinete

TP117/1 din 13.03.2008

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/3 din 11.03.2010

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.03.2007

V/c/a /aba L. (partim)

Bob

TP Bob/1 din 25.03.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb zaharat si porumb de floricele

TP 2/3 din 11.03.2010

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internationale pentru Protectia Soiurilor (UPOV), potrivit Directivei 2010/46/UE

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Ghidul UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă de petiol sau mangold

TG/106/4 din 31.03.2004

Brassica oleracea L.

Varză creată

TG/90/6 din 31.03.2004

Brassica râpa L.

Nap

TG/37/10 din 4.04.2001

Cichorium intybus L.

Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană

TG/154/3 din 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TG/155/4 rev. din 28.03.2007 + 1.04.2009

Raphanus sativus L.

Ridiche neagră

TG/63/6 din 24.03.1999

Rheum rhabarbarum L.

Revent

TG/62/6 din 24.03.1999

Scorzonera hispanica L.

Scortoneră

TG/116/4 din 24.03.2010

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.074/2010 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2010

 

Având în vedere Proces ui-verb al al comisiei de contestatii de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din data de 14 iulie 2010,

în temeiul art. 10 alin. (1)si art. 11 alin. (1), (2), (3), (4) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.074/2010 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 si 571 bis din 12 august 2010, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Art. 1. - (1) Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2010, privind acordarea unui ajutor în valoare de 200 euro destinat achizitionării unui calculator în anul 2010, cuprinzând 22.440 de beneficiari ai Legii nr. 269/2004, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei."

2. În anexă, pozitiile 4.639 si 22.125 se elimină.

3. În anexă, următoarele pozitii vor avea următorul cuprins:

 

„9589

HD

DEVA

SCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV «NICOALE TIC» BRĂNISCA

Nistor V Mariana

BRĂNISCA

HD

Marian M Bianca

13618

MH

VALEA URSULUI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII «GHE. ENESCU»

Pătrascu G Marcela

IZVORALU

MH

Dumitrascu C. Adi-Cornel

18936

TL

MACIN

GRUP SCOLAR MACIN

Mihailescu A Ionel

GRECI

TL

Mihailescu I Iordan

18937

TL

MACIN

GRUP SCOLAR MACIN

Sava C Marin

JIJILA

TL

Sava M Dumitru Daniel

18938

TL

MACIN

GRUP SCOLAR MACIN

Sava P Marian

JIJILA

TL

Sava M Nicolae

15734

OT

GROJDIBODU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CĂLUI

Barbulescu D Liliana

CĂLUI

OT

Barbulescu D Ionut Valentin

15735

OT

GROJDIBODU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CĂLUI

Berbece N Dumitru

CĂLUI

OT

Berbece D Georgeta

15737

OT

GROJDIBODU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CĂLUI

Chirtibusi C Elena

CĂLUI

OT

Chirtibusi N Claudiu Mihai

15740

OT

GROJDIBODU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CĂLUI

Ghita I Georgeta

CĂLUI

OT

Cucu V Gabriela Alina

15741

OT

GROJDIBODU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CĂLUI

Ivan D Doina

CĂLUI

OT

Popescu M Elena Adina

15743

OT

GROJDIBODU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CĂLUI

Nastase D Sandu Dolanescu

CĂLUI

OT

Nastase S Maria Magdalena

15744

OT

GROJDIBODU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CĂLUI

Nitu D Viorel

CĂLUI

OT

Nitu V Dorel Florin

2714

BR

MAGURENI

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII MAGURENI

Măcreanu T Marian

MAGURENI

BR

Măcreanu M Daniela"


4. În anexă, după pozitiile 22.392 se introduc 50 de noi pozitii, pozitiile 22.393-22.442, cu următorul cuprins:

 

„22393

AB

NOSLAC

SCOALĂ CU CLS. I-VIII NOSLAC

Vlad Ildiko

NOSLAC

AB

Vlad David Emanuel

22394

BT

COPĂLĂU

SCOALĂ DE ARTE SI MESERII COPĂLĂU

Stan A loan

COPĂLĂU

BT

Stan I Marian Claudiu

22395

BZ

TOPLICENI

SCOALĂ CU CLS. I-VIII TOPLICENI

Matei I Caterina

TOPLICENI

BZ

Matei N Marian

22396

BC

ONESTI

SCOALĂ CU CLS. I-VIII NR 7, ONESTI

Chiriac D Mihaela

ONESTI

BC

Chiriac F Alexandru Florin

22397

BC

ONESTI

SCOALĂ CU CLS. I-VIII NR 7, ONESTI

Mitrea V Gheorghe

ONESTI

BC

Mitrea G Ana Maria

22398

CT

EFORIE NORD

SCOALĂ CU CLS. I-VIII EFORIE NORD

Diaconu Maria

EFORIE NORD

CT

Balla S Emil Alexandru

22399

GJ

BÂLTENI

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL BÂLTENI

Popescu AMonica

BÂLTENI

GJ

Dinca Constantin Daniel

22400

GJ

ROVINARI

SCOALĂ GENERALĂ NR. 1 ROVINARI

Jiroveanu I Mariana

ROVINARI

GJ

Jiroveanu Mihai Valentin

22401

GJ

TÂRGU JIU

UNIVERSITATEA «C-TIN BRÂNCUSI» TÂRGU JIU

Sanda Luigi Narcis

ALBENI

GJ

Sanda Luigi Narcis

22402

MM

BÂRSANA

SCOALĂ CU CLS. I-VIII «MIRCEA VULCĂNESCU» BÂRSANA

Cureleac I Maria

BÂRSANA

MM

Cureleac M Firuta Mihaela

22403

OT

CORABIA

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 4 CORABIA

Făfăneată M Monica Nutica

CORABIA

OT

Făfăneată N Andreea

22404

OT

BARZA

SCOALĂ CU CLS I-VIII BRĂNET

Dumitru T Mariana Miorita

BARZA

OT

Ticloi I Robert Daniel Marian

22405

PH

BREAZA

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII BREAZA DE SUS

Vlădilă I Dorina

BREAZA

PH

Vlădilă D Mihai Cătălin

22406

PH

BREAZA

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII BREAZA DE SUS

Gurgu I Marinică

BREAZA

PH

Gurgu M Marinică

22407

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Burtoi V Romeo Alexandru

DRĂGĂSANI

VL

Burtoi R Alexandru Robert

22408

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Mitală V Vasilica Camelia

DRĂGĂSANI

VL

Cimpoeru I Florintina Melisa

22409

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Mitala M Aurelian Marian

DRĂGĂSANI

VL

Mitala M Bianca Georgiana

22410

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Micu S Nicolae

DRĂGĂSANI

VL

Micu N Ramona Florentina

22411

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Burtoi V Nicolae

DRĂGĂSANI

VL

Burtoi N Elana Andreea

22412

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Micu N Elena

DRĂGĂSANI

VL

Micu C Florentina Rosalinda

22413

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Micu D Adrian

DRĂGĂSANI

VL

Micu A Florin Alendru

22414

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Constantin G Laurentiu Nicolae

DRĂGĂSANI

VL

Constantin I Laurentiu Alin

22415

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Moacă I Florin Jean

DRĂGĂSANI

VL

Moacă F Cosmin Florin

22416

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Ochea A Florin

DRĂGĂSANI

VL

Ochea F Florin Eugen

22417

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Văduva V Gheorghe

DRĂGĂSANI

VL

Văduva G Ionut Cătălin

22418

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Burdulea A Marian Ion

DRĂGĂSANI

VL

Burdulea M Alexandru Gheorghe

22419

VL

DRĂGĂSANI

SCOALĂ CU CLS I-VIII NR 8 DRĂGĂSANI

Botogan P Ion

DRĂGĂSANI

VL

Botogan I Ionela Augustina

22420

BR

DUDESTI

S.A.M. DUDESTI

Dumitru Daniela-Gica

Corn. Dudesti

BR

Dumitru Marius-Ionut

22421

BR

DUDESTI

S.A.M. DUDESTI

Mihai Georgeta

Corn. Dudesti

BR

Mihai Daniela-Ionela

22422

BR

DUDESTI

S.A.M. DUDESTI

Popescu Mariana

Corn. Dudesti

BR

Popescu Mihăită-Ionut

22423

BR

DUDESTI

S.A.M. DUDESTI

Sârbu Virginica

Corn. Dudesti

BR

Sârbu Marian-Dragos

22424

BR

DUDESTI

S.A.M. DUDESTI

Sfârtoc Doinita

Corn. Dudesti

BR

Sfârtoc luliana

22425

BR

DUDESTI

S.A.M. DUDESTI

Strâmbianu Ionica

Corn. Dudesti

BR

Strâmbianu Claudia-Ionela

22426

BR

DUDESTI

S.A.M. DUDESTI

Strâmbianu Stefan

Corn. Dudesti

BR

Strîmbianu Daniel- Alexandru-Cosmin

22427

BR

DUDESTI

S.A.M. DUDESTI

Voicu Elena-Narcisa

Corn. Dudesti

BR

Voicu Mihăită-Octavian

22428

BR

ÎNSURĂTEI

GRUP SCOLAR ÎNSURĂTEI

Stoica Fănel

însurătei

BR

Stoica Georgel

22429

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Iconaru Ionel

Sat Vultureni/ Corn. Ciresu

BR

Iconaru Iulian

22430

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Lazarovici Ion-Eugen

Sat Scărlătesti/ Corn. Ciresu

BR

Lazarovici Bogdan-Marian

22431

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Urse Eugeniu

Sat Scărlătesti/ Corn. Ciresu

BR

Urse Georgian

22432

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Neacsu Marcel

Sat Scărlătesti/ Corn. Ciresu

BR

Neacsu Octavian-Nicusor

22433

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Tobă Dorinei

Sat Scărlătesti/ Corn. Ciresu

BR

Tobă Nicusor

22434

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

laba Gigei

Sat Scărlătesti/ Corn. Ciresu

BR

Iaba Angelica

22435

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Coman Ion

Sat Batogu/ Corn. Ciresu

BR

Coman Ionut

22436

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Coman Giorge

Sat Scărlătesti/ Corn. Ciresu

BR

Coman Miruna Mădălina

22437

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Albu Costelus

Corn. Ciresu

BR

Albu Dumitrel-Georgian

22438

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Gavrilă Lilian-Bicu

Sat Vultureni/ Corn. Ciresu

BR

Gavrilă Alexandra

22439

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Terchilă Liliana

Sat Scărlătesti/ Corn. Ciresu

BR

Iconaru Daniel

22440

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Stefan Codi na

Sat Ciresu/ Corn. Ciresu

BR

Stefan Săndica

22441

BR

CIRESU

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CIRESU

Perianu Angela

Sat Scărlătesti/ Corn. Ciresu

BR

Gurău Nicoleta-Liliana

22442

DB

TÂRGOVISTE

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII «CORESI»

Georgescu V. Lucian

Târgoviste

DB

Georgescu L. Luana Maria"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 15 iulie 2010.

Nr. 4.496


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. D.G. 2.052/2010 al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 967/2009 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - În partea 1 punctul II „Modificări ale volumului estimat" din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, punctul C2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„C2. În cazul în care pe durata executării contractului Furnizorul primeste noi adeziuni de la bolnavii nou-inclusi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, pentru efectuarea dializei în centru, Furnizorul va notifica CNAS despre aceste solicitări, va preciza că este un bolnav nou-introdus pe un post vacantat prin iesirea din Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică (transplant renal, deces sau alte cauze de iesire din program) sau că este un bolnav nou-introdus pe un loc liber creat prin transferul definitiv al unui bolnav constant într-un alt centru care are un loc vacantat, îl va raporta ca bolnav nou-tratat în centru, cu încadrarea în numărul total de bolnavi contractat pe tipuri de dializă si în valoarea de contract, si va informa CNAS dacă poate sau nu să onoreze această cerere.

Pentru bolnavii nou-introdusi, care nu au putut fi inclusi pe un post liber sau vacantat în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, CNAS va analiza trimestrial aceste situatii, putând încheia în acest sens acte aditionale, cu încadrarea în numărul total de bolnavi cuprinsi în acest program si în fondurile aprobate cu această destinatie prin buget în anui în curs."

Art. II - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale de dializă care intră în contract cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 30 august 2010.

Nr. 714.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.