MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 162/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 162         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 martie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

18. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

151. - Hotărāre privind aprobarea Programului „Renasterea satului romānesc - 10 case pentru specialisti"

 

175. - Hotărāre privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor īn domenii prioritare pentru economia romānească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romāniei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

74/2009. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind asigurarea conditiilor tehnice pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor īn timpul sacrificării si uciderii, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006

 

65. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea componentei Comitetului National pentru Situatii de Urgentă

 

242. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.216/2008 privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de sigurantă īn exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor- NTLH-050

 

295. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2008 pentru aprobarea modelului autorizatiei de īnfiintare si functionare a crescătoriilor de vānat si a complexurilor de vānătoare si al documentelor legale de provenientă a exemplarelor de vānat care intră si ies īn/din crescătoriile de vānat si complexurile de vānătoare

 


ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume

prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Luānd īn considerare dificultătile īntāmpinate pānă īn prezent īn ceea ce priveste executarea hotărārilor judecătoresti avānd ca obiect drepturi de natură salarială stabilite īn favoarea personalului din sectorul bugetar,

avānd īn vedere influenta substantială asupra bugetului de stat pe anul 2010 pe care o are executarea, īn conditiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise īn anul curent,

avānd īn atentie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată īn timp, privind executarea silită a hotărārilor judecătoresti prin care se acordă anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,

tinānd seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonante de urgentă ar avea drept consecintă imposibilitatea mentinerii echilibrelor bugetare si, īn mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romāniei, inclusiv īn ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar,

īn considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Plata sumelor prevăzute prin hotărāri judecătoresti avānd ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite īn favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii īn perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010, se realizează astfel:

a) īn anul 2011 se plăteste 34% din valoarea titlului executoriu;

b) īn anul 2012 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) īn anul 2013 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu."

2. La articolul 1, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Īn cursul termenelor prevăzute la alin. (1) si (11) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) si (11), plătite īn temeiul prezentei ordonante de urgentă, se actualizează cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistică."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 18.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Programului „Renasterea satului romānesc- 10 case pentru specialisti”

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul „Renasterea satului romānesc - 10 case pentru specialisti", prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, denumit īn continuare Program.

Art. 2. - (1) īn sensul prezentei hotărāri, prin specialist se īntelege persoana pregătită pentru un anumit domeniu, reprezentant al unei specialităti, care īsi desfăsoară activitatea īn institutii publice sau de interes public, īn mediul rural.

(2) Beneficiarii Programului sunt specialisti care nu detin, individual sau īn comun, īmpreună cu sotii/sotiile lor, īn proprietate o locuintă īn comuna īn care īsi desfăsoară activitatea, indiferent de modul īn care a fost dobāndită, cu exceptia cotelor-părti din locuinte dobāndite prin mostenire, si nici nu au achizitionat după data aprobării Programului, prin hotărāre a Guvernului, o locuintă īn comuna īn care īsi desfăsoară activitatea, indiferent de modul de dobāndire.

(3) Pot beneficia de o locuintă construită prin Program:

a) personalul didactic identificat conform art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare;

b) medici si asistenti medicali;

c) politisti.

Art. 3. - (1) Programul prevăzut la art. 1 are īn vedere constructia de case - locuinte de serviciu pentru specialisti īn comune din Romānia, īn urma propunerilor primite de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului de la autoritătile administratiei publice locale.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Agentia Natională pentru Locuinte, va īntreprinde demersurile necesare si va īncheia acorduri cu autoritătile administratiei publice locale pentru punerea la dispozitie, cu titlu de folosintă gratuită, a unor terenuri din domeniul public local, destinate constructiei de case, precum si pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente, īn vederea asigurării serviciilor comunitare de utilităti publice, care se fac īn conditiile legii.

Art. 4. - (1) Casele prevăzute a fi construite potrivit Programului reprezintă obiective de investitii publice promovate si derulate de către Agentia Natională pentru Locuinte, cu finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, īn limita sumelor alocate cu această destinatie prin legea bugetului de stat.

(2) Casele construite prin Program apartin domeniului public al statului si sunt administrate, īn conditiile legii, de autoritătile administratiei publice locale ale unitătilor administrativ-teritoriale īn care acestea sunt amplasate si nu pot fi vāndute.

(3) După finalizarea lucrărilor de constructie si punerea īn functiune a caselor prevăzute la alin. (2), acestea se preiau īn administrare, prin protocol īncheiat cu Agentia Natională pentru Locuinte, de către consiliile locale ale comunelor īn a căror rază administrativ-teritorială se află, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 151.

 

ANEXĂ

 

Programul „Renasterea satului romānesc - 10 case pentru specialisti"

 

Art. 1. - (1) Programul „Renasterea satului romānesc - 10 case pentru specialisti", denumit īn continuare Program, are drept scop atragerea specialistilor si stabilitatea acestora īn mediul rural, īn vederea cresterii calitătii serviciilor pentru populatia din mediul rural.

(2) Prin Program se construiesc, de regulă, un număr de 10 case īn aceeasi comună, īn localitatea de resedintă a comunei.

(3) Īn cazul comunelor, īn care sunt īnregistrate mai multe cereri, prin Program se pot construi un număr de 15 case, cu aprobarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 2. - Implementarea Programului, promovarea si derularea investitiilor publice privind constructia de locuinte pentru specialisti se realizează prin Agentia Natională pentru Locuinte.


Art. 3. - (1) Agentia Natională pentru Locuinte colaborează cu autoritătile administratiei publice locale īn derularea Programului, prin asigurarea de către acestea a terenurilor pentru constructii, precum si prin realizarea retelelor de utilităti si a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării conditiilor de locuit.

(2) Terenurile destinate constructiei de case pentru specialisti trebuie să apartină domeniului public al unitătilor administrativ-teritoriale, acest regim juridic fiind stabilit īn conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Suprafata terenului pus la dispozitie de autoritătile administratiei publice locale trebuie să fie de minimum 500 m2 pentru fiecare locuintă.

(4) Pe terenurile prevăzute la alin. (2), utilitătile si dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, īn corelare cu prezentul Program. Pentru realizarea unor lucrări de infrastructură - alimentare cu apă, pietruiri de drumuri - acolo unde este cazul, obiectivele de investitii pot fi cuprinse īn programele specifice derulate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(5) Lucrările necesare pentru realizarea/extinderea retelelor de alimentare cu energie electrică a caselor pentru specialisti si de iluminat public, precum si tarifele de emitere a avizelor de amplasament, avizele tehnice de racordare si tarifele de racordare a caselor la energie electrică se finantează din surse de la bugetele locale, din bugetul operatorilor de utilităti cu acordul acestora, precum si din alte surse legal constituite.

Art. 4. - Casele construite prin Program vor avea suprafata construită desfăsurată de maximum 100 m2 pentru locuintele cu două camere, respectiv de maximum 120 m2 pentru locuintele cu 3 camere.

Art. 5. - (1) Casele construite prin Program apartin domeniului public al statului si sunt administrate, īn conditiile legii, de autoritătile administratiei publice locale ale unitătilor administrativ-teritoriale īn care acestea sunt amplasate.

(2) După finalizarea lucrărilor de constructie si punerea īn functiune a caselor prevăzute la alin. (1), acestea sunt administrate de către consiliile locale ale comunelor īn a căror rază administrativ-teritorială se află, potrivit legii.

Art. 6. - (1) Terenurile prevăzute la art. 3 alin. (2) se preiau de Agentia Natională pentru Locuinte, īn folosintă gratuită, īn conditiile legii, pe perioada realizării obiectivelor de investitii privind constructia de case pentru specialisti, doar dacă sunt libere de orice sarcină si sunt cuprinse cu destinatia propusă īn planuri urbanistice aprobate.

(2) Pentru obiectivele de investitii prevăzute īn Program, Agentia Natională pentru Locuinte va achizitiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării, potrivit legii.

(3) Finantarea studiilor de fezabilitate prevăzute la alin. (2) se asigură din alocatii de la bugetul de stat, prevăzute anual cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, aprobat īn conditiile legii, precum si din resursele prevăzute cu această destinatie de către Agentia Natională pentru Locuinte īn bugetul propriu, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată.

(4) Studiile de fezabilitate supuse aprobării conform alin. (2) vor fi īnsotite de cāte un exemplar al contractelor īncheiate potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată.

(5) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (2) se face īn conditiile prevăzute de lege pentru investitiile publice.

Art. 7. - (1) După aprobarea studiilor de fezabilitate si după aprobarea finantării programului de investitii prin legea anuală a bugetului de stat, Agentia Natională pentru Locuinte organizează si desfăsoară, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, procedurile pentru achizitia proiectării si a executiei lucrărilor, pe baza documentatiei tehnice elaborate.

(2) Īnaintea īncheierii contractului de antrepriză pentru executarea lucrărilor de constructii-montaj, Agentia Natională pentru Locuinte transmite directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului devizul general al investitiei privind realizarea caselor pentru specialisti, īnsotit de devize financiare estimative pentru categoriile de cheltuieli care nu intră īn valoarea contractului de antrepriză, īn vederea urmăririi alocării fondurilor necesare pe categorii de cheltuieli. Decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investitii cuprinse īn devizul general se asigură pe surse de finantare.

(3) Agentia Natională pentru Locuinte asigură urmărirea si supravegherea tehnică a lucrărilor, receptia la terminarea lucrărilor de constructii-montaj, conform graficului-anexă la contract, si punerea īn functiune a obiectivelor de investitii. Agentia Natională pentru Locuinte participă si la receptia finală a lucrărilor de constructii-montaj.

(4) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de constructii-montaj se realizează de Agentia Natională pentru Locuinte, prin personal propriu atestat, angajat cu contract sau prin unităti de consultantă, īn conformitate cu reglementările īn vigoare.

(5) Pentru consultantă si asistentă tehnică īn urmărirea si derularea investitiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de constructii privind realizarea de locuinte pentru specialisti īn cadrul Programului, Agentia Natională pentru Locuinte poate efectua si deconta cheltuieli īn cuantum de pānă la 3% din valoarea lucrărilor de constructii-montaj executate si admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind īn devizul general pentru obiectivele de investitii si se īncasează pe măsura realizării lucrărilor de constructii-montaj.

(6) La finalizarea lucrărilor, īn vederea efectuării receptiei constructiilor de locuinte pentru specialisti, participă reprezentanti ai autoritătilor administratiei publice locale care urmează să preia īn administrare respectivele locuinte, precum si un reprezentat al Ministerului Dezvoltării Regionale si turismului.

Art. 8. - (1) Īn termen de 10 zile de la receptia prevăzută la art. 7 alin. (6), se va efectua predarea-primirea caselor pentru specialisti construite prin Program, precum si a terenurilor aferente, prin protocol īncheiat īntre Agentia Natională pentru Locuinte si autoritătile administratiei publice locale. La aceeasi dată, folosinta gratuită acordată Agentiei Nationale pentru Locuinte asupra terenurilor aferente locuintelor pentru specialisti īncetează de drept.

(2) Receptia finală a caselor pentru specialisti este realizată prin grija autoritătilor administratiei publice locale care le au īn administrare, din comisia de receptie făcānd parte si un reprezentant nominalizat de Agentia Natională pentru Locuinte.

Art. 9. - Administrarea caselor pentru specialisti construite prin Program se face īn conditiile prevăzute de lege pentru locuintele din fondul [ocativ de stat.

Art. 10. - (1) Īn vederea solutionării cererilor privind repartizarea caselor pentru specialisti construite prin Program, autoritătile administratiei publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea īn evidentă si pentru examinarea solicitărilor primite. Īn acest scop, prin hotărāri ale consiliilor locale ale comunelor se vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de case pentru specialisti si se vor stabili si da publicitătii, prin afisare la sediul primăriilor, actele justificative necesare care īnsotesc cererea si locul de primire a cererilor. Īn cazul īn care există mai multe cereri, consiliile locale vor stabili ordinea de repartizare, tinerii sub 35 de ani care au specializările prevăzute la art. 2 alin. (3) din hotărāre avānd prioritate īn obtinerea unei locuinte.

(2) Casele construite prin Program vor fi repartizate īn proportie de minimum 50% personalului didactic prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. a) din hotărāre, celelalte fiind repartizate specialistilor prevăzuti la art. 2 alin. (3) lit. b) si c), īn fiecare comună.

(3) Comisiile constituite conform alin. (1) vor examina cererile pentru casele construite prin Program, īn ordinea de prioritate stabilită, si vor prezenta spre aprobare consiliilor locale ale comunelor lista cuprinzānd solicitantii īndreptătiti să primească o casă. După aprobare, listele se vor afisa la sediile primăriilor comunelor.

(4) Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la casele pentru specialisti construite prin Program, precum si la acordarea prioritătilor īn solutionarea cererilor se vor adresa primarului īn termen de 7 zile de la afisarea listelor prevăzute la alin. (3). Solutionarea contestatiilor se va realiza īn termen de 15 zile de la primire, īn conditiile legii.

Art. 11. - (1) Īnchirierea caselor construite prin Program se face īn conditiile prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, si de Hotărārea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Durata contractelor de īnchiriere va fi stipulată īn contractul de īnchiriere īncheiat īntre părtile contractante, accesoriu la contractul de muncă.

(3) Chiriasul are obligatia de a preda locuinta īn termen de 30 de zile de la data la care īncetează a-si mai desfăsura activitatea īn considerarea căreia locuinta a fost īnchiriată īn comuna respectivă.

(4) Consiliile locale pot hotărī plata chiriei din bugetele locale, īn limita legii si potrivit competentelor stabilite prin lege, aceasta neputānd să fie mai mare decāt cheltuielile cu administrarea imobilului.

Art. 12. - Īn cazul īn care casele construite prin Program rămān vacante, acestea se pot repartiza si īnchiria unor specialisti din alte domenii pe o perioadă determinată, pānă la aparitia unor noi cereri din partea solicitantilor prevăzuti la art. 2 alin. (3) din hotărāre.

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin

pentru beneficiarii proiectelor īn domenii prioritare pentru economia romānească,

finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romānie

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor īn domenii prioritare pentru economia romānească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romāniei,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor īn domenii prioritare pentru economia romānească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romāniei, denumit īn continuare Programul de sprijin, si criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii proiectelor īn domenii prioritare pentru economia romānească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romāniei, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Programul de sprijin este un program guvernamental, cu caracter national, determinat de aplicabilitatea acestuia pe īntreg teritoriul tării si de importanta accelerării sistemului de absorbtie a fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea īmprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Tudor Serban,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul mediului si pădurilor,

Borbély Lįszló

Ministrul muncii, familiei, si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 175.

 

ANEXA

 

NORME

de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor īn domenii prioritare

pentru economia romānească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romāniei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme au fost elaborate īn conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor īn domenii prioritare pentru economia romānească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romāniei.

Art. 2. - Fondul National de Garantare a Creditelor pentru īntreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, denumit īn continuare FNGCIMM, garantează, īn numele si īn contul statului, creditele acordate beneficiarilor īn cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor īn domenii prioritare pentru economia romānească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romāniei, denumit īn continuare Programul de sprijin.

Art. 3. - Īn cadrul Programului de sprijin se acordă cel mult două garantii pentru īmprumuturile contractate de fiecare beneficiar eligibil, pentru cel mult două proiecte finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romāniei, indiferent de numărul de proiecte pe care acesta le implementează.

Art. 4. - (1) Sursa de plată a valorii de executare a garantiilor emise īn numele si īn contul statului este bugetul de stat.

(2) Pentru anul 2010, plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010 este de 300 milioane euro.

(3) Plafonul anual al garantiilor prevăzut la alin. (2) poate fi defalcat pe categorii de beneficiari ai Programului de sprijin, respectiv pe domenii prioritare pentru economia romānească, prin ordin al ministrului finantelor publice, īn functie de gradul de utilizare pe categorii de beneficiari ai proiectelor din domeniile prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010.

Art. 5. - (1) Conventia de implementare, modelul Contractului de garantare si al īnscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010 se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Orice comision datorat FNGCIMM, precum si conditiile īn care se percepe acesta se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociază semestrial īntre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM. Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM se calculează pe an la soldul finantării si se va plăti de către finantator, care ulterior īl recuperează de la beneficiarul garantiei de stat.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 6. - Īn sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) conditiile Programului de sprijin - criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului de sprijin, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;

b) garantie - angajament asumat de FNGCIMM īn numele si īn contul statului, materializat īntr-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit;

c) beneficiar al Programului de sprijin - se īncadrează īn una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010, īndeplineste criteriile de eligibilitate, precum si normele de creditare ale finantatorului si solicită si primeste finantare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, īn numele si īn contul statului, īn cadrul Programului de sprijin;

d) finantator- institutie de credit, inclusiv unitătile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii etc), care acordă o finantare unui beneficiar īn cadrul Programului de sprijin;

e) finantare garantată - maximum 80% din finantarea acordată īn euro sau īn lei īn cadrul Programului de sprijin, īn valoare de maximum 15% din valoarea totală a proiectului implementat īn domenii prioritare pentru economia romānească, exclusiv dobānzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul Programului de sprijin īn baza contractului de credit;

f) perioada de tragere a finantării - perioada de maximum 4 ani, īn care beneficiarul finantării garantate īn cadrul Programului de sprijin utilizează finantarea garantată conform transelor stabilite cu finantatorul īn baza contractului de credit;

g) riscul de credit - neplata, partială sau integrală, de către beneficiarul programului de sprijin a finantării garantate, respectiv principalul;

h) conventie privind implementarea Programului de sprijin - document-cadru, īncheiat īntre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM, care cuprinde, īn principal, termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM si clauze privind drepturile si obligatiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor;

i) contract de garantare - document contractual īncheiat īntre FNGCIMM, finantator si beneficiarul Programului de sprijin, īn care se prevăd conditiile specifice de acordare si plată a unei garantii;

j) conditii generale - document-cadru aprobat de FNGCIMM īn termen de 15 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, care stabileste cadrul general aplicabil finantatorilor īn privinta gestionării finantărilor garantate īn cadrul Programului de sprijin;

k) soldul finantării garantate - soldul finantării, respectiv principalul exigibil la data cererii de plată a garantiei, reprezentānd valoarea initială a finantării din care se scad obligatiile achitate de beneficiar pānă la data declarării exigibilitătii anticipate a creditului de către finantator;

l) valoarea garantiei - valoarea mentionată īn contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finantării garantate definite la lit. e);

m) valoarea de executare a garantiei - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finantării garantate, ia care se adaugă procentul de garantare;

n) data īncetării răspunderii FNGCIMM īn numele si īn contul statului - data la care īncetează răspunderea FNGCIMM īn numele si īn contul statului, respectiv:

1. data īndeplinirii de către beneficiarul Programului de sprijin a tuturor obligatiilor fată de finantator; sau

2. data la care Ministerul Finantelor Publice plăteste valoarea de executare a garantiei;

o) perioada de valabilitate a garantiei- perioada de la data intrării īn vigoare a garantiei si pānă la data īncetării răspunderii FNGCIMM īn numele si īn contul statului;


p) acord de principiu privind emiterea garantiei - document emis de FNGCIMM īn numele si īn contul statului, care atestă eligibilitatea beneficiarului potrivit lit. c) si care va fi inclus īn caietul de sarcini īntocmit de beneficiar īn vederea demarării procedurii de achizitie de prestări servicii financiare. Acordul de principiu nu reprezintă un angajament irevocabil de acordare a garantiei si nu diminuează plafonul alocat potrivit prevederilor art. 4 alin.(2).

 

CAPITOLUL III

Descrierea garantiei

 

Art. 7. - Garantia emisă de FNGCIMM īn numele si īn contul statului are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă - furnizorul protectiei nu īsi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului īn care cumpărătorul protectiei nu plăteste la scadentă costul protectiei;

b) este neconditionată - contractul prin care este furnizată protectia nu contine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protectiei nu detine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligatia de a plăti īn termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără īnsă a depăsi 90 de zile calendaristice de la data īnregistrării restantei, īn cazul īn care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plătile scadente;

c) este expresă - protectia furnizată de garantie este legată īn mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel īncāt gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la īndoială;

d) este directă;

e) este plătibilă la prima cerere scrisă a finantatorului, realizată īn termenii si conditiile prevăzute īn contractul de garantare;

f) valoarea se reduce cu ratele de capital, respectiv cu principalul, rambursate de către beneficiarul Programului de sprijin, proportional cu procentul de garantare;

g) acoperă initial numai 80% din principal, exclusiv dobānzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul Programului de sprijin īn baza contractului de credit.

Art. 8. - Răspunderea FNGCIMM īn numele si īn contul statului īncepe la data semnării de către părti a contractului de garantare si īncetează potrivit art. 6 lit. n).

Art. 9. - Garantia se acordă īn euro sau īn monedă natională si se plăteste īn monedă natională, la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a Romāniei si valabil la data plătii.

 

CAPITOLUL IV

Acordarea si monitorizarea garantiei

 

Art. 10. - (1) Īn vederea obtinerii unei garantii, beneficiarul poate transmite FNGCIMM solicitarea de obtinere a unui acord de principiu privind emiterea garantiei, īmpreună cu contractul de finantare īncheiat cu o autoritate de management sau un organism intermediar, toate anexele si actele aditionale, după caz, īn copii certificate de beneficiar pentru conformitate cu originalele, īmpreună cu dovada plătii comisionului de analiză. Solicitarea acordului de principiu este facultativă.

(2) FNGCIMM analizează, potrivit prezentelor norme si conditiilor generale, solicitarea acordului de principiu privind emiterea garantiei formulată de beneficiar si, īn cazul īn care constată că beneficiarul si proiectul pentru care se solicită sprijin se īncadrează īn una dintre categoriile prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010, comunică beneficiarului acordul său de principiu privind emiterea garantiei.

(3) Indiferent dacă a solicitat emiterea acordului de principiu, īn vederea obtinerii finantării garantate īn cadrul Programului de sprijin, beneficiarul Programului de sprijin derulează procedura de achizitie de prestări servicii financiare, īn conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare. Prevederile art. 12 se vor regăsi īn caietele de sarcini īntocmite de beneficiari.

Art. 11. - Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului de sprijin sunt următoarele:

a) la data solicitării finantării au īncheiat un contract de finantare valabil cu o autoritate de management sau cu un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicită finantarea garantată;

b) proiectul pentru care se solicită sprijin este promovat īn unul dintre următoarele domenii: infrastructura rutieră, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apă, canalizare si tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deseurilor, infrastructura destinată educatiei si cercetării-dezvoltării, infrastructura tehnologică de cercetare si dezvoltare stiintifică, infrastructura īn domeniul sănătătii si infrastructura īn domeniul asistentei sociale;

c) cel putin 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru care se solicită sprijin reprezintă realizare de lucrări si/sau achizitie de echipamente;

d) solicită un īmprumut de maximum 15% din valoarea totală a unui proiect pentru care solicită finantare īn cadrul Programului de sprijin;

e) īndeplinesc conditiile specifice prevăzute īn cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;

f) conform evidentelor FNGCIMM, la data solicitării finantării au mai beneficiat de cel mult un īmprumut garantat īn cadrul Programului de sprijin pentru un proiect derulat īn unul dintre domeniile prioritare pentru economia romānească prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010;

g) īn cazul īn care solicită acordarea celui de-al doilea īmprumut garantat īn cadrul programului, conform evidentelor finantatorilor, beneficiarul trebuie să fi īndeplinit pānă la momentul solicitării toate obligatiile asumate īn primul contract de credit īncheiat cu finantatorul, pānă la data solicitării celui de-al doilea īmprumut;

h) au capacitate de a garanta din surse proprii minimum 20% din valoarea finantării īn cadrul programului, respectiv partea negarantată de FNGCIMM īn numele si īn contul statului, precum si dobānzile si comisioanele bancare si alte sume datorate īn baza contractului de credit īn conformitate cu reglementările interne ale institutiei de credit finantatoare.

Art. 12. - (1) Perioada de acordare a finantării si perioada de gratie se stabilesc de comun acord cu finantatorul, cu obligatia finantatorului de a asigura o perioadă de tragere a sumelor aferente īmprumutului de maximum 4 ani.

(2) Finantatorii nu percep comision de neutilizare si comision de rambursare anticipată.

(3) Contractele de credit īncheiate cu beneficiarii Programului de sprijin nu pot contine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finantator a acestuia.

(4) Pe toată durata de valabilitate a garantiei, modificările contractelor de credit prin acte aditionale nu pot aduce atingere conditiilor Programului de sprijin.

Art. 13. - (1) După selectarea finantatorului īn urma procedurii achizitiei de prestări servicii financiare derulate īn conditiile art. 10 alin. (3), finantatorul transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, īmpreună cu actul de acceptare a ofertei cāstigătoare, contractul de achizitie de servicii financiare, documentul prin care finantatorul a aprobat acordarea finantării garantate īn cadrul Programului de sprijin si acordul de principiu eliberat īn conformitate cu prevederile art. 10, după caz.

(2) Pentru beneficiarul care nu a solicitat acord de principiu, finantatorul va transmite, pe lāngă documentele prevăzute la alin. (1), si contractul de finantare īncheiat cu o autoritate de management sau cu un organism intermediar.

(3) FNGCIMM analizează documentatia transmisă potrivit conditiilor generale prevăzute la art. 6 lit. j). Pentru beneficiarii care nu au solicitat acord de principiu se va efectua si analiza īndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 11 lit. a)-c).

(4) FNGCIMM are dreptul să solicite finantatorului informatii suplimentare atunci cānd elementele cuprinse īn solicitarea de garantare si īn documentatia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.

(5) īntre FNGCIMM, finantator si beneficiarul Programului de sprijin se īncheie contractul de garantare īn 4 exemplare originale, dintre care unul pentru finantator, unul pentru beneficiar si două pentru FNGCIMM.

Art. 14. - Contractul de garantare poate fi modificat prin act aditional, pe parcursul derulării, numai īn cazul īn care modificările nu se referă la conditiile Programului de sprijin.

Art. 15. - (1) FNGCIMM monitorizează garantiile acordate.

(2) Monitorizarea reprezintă ansamblul de actiuni īntreprinse īn perioada cuprinsă īntre acordarea garantiei si īncetarea valabilitătii acesteia, actiuni constānd, īn principal, īn:

a) urmărirea si verificarea īndeplinirii de către finantator a tuturor obligatiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele si īn conditiile prevăzute de acesta;

b) urmărirea periodică a stadiului derulării īmprumutului garantat, pe baza situatiilor furnizate de către finantatori, conform prevederilor contractului de garantare;

c) urmărirea gradului de utilizare a plafonului alocat, īn functie de categoriile de beneficiari ai Programului de sprijin si de domeniile īn care se implementează proiectele.

Art. 16. - (1) Īn baza analizei documentatiei aferente proiectului pentru care se solicită finantarea garantată, īn functie de stadiul de implementare, finantatorii stabilesc īn contractul de credit categoriile si natura cheltuielilor finantate.

(2) Finantatorii urmăresc utilizarea sumelor īmprumutate conform destinatiei stabilite īn contractul de credit pe toată durata tragerilor si monitorizării finantărilor garantate, precum si plata comisionului de gestiune de către beneficiar.

(3) Pe toată durata de valabilitate a garantiei, finantatorii au obligatia de a asigura mentinerea īn contractele de credit a clauzelor privind conditiile programului.

Art. 17. - (1) Īn cazul īn care beneficiarul unui īmprumut garantat īn cadrul Programului de sprijin nu onorează o obligatie de plată la data scadentei, institutia de credit finantatoare are obligatia de a īnstiinta FNGCIMM conform conditiilor generale īn termen de 5 zile lucrătoare de la data scadentei.

(2) Īn termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informatiilor prevăzute la alin. (1) FNGCIMM transmite Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor conventiei privind implementarea Programului de sprijin, lista unitătilor administrativ-teritoriale care nu au respectat termenul de rambursare si suma aferentă obligatiei neachitate la scadentă, īn scopul aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010.

(3) Īn cazul unitătilor administrativ-teritoriale care nu au achitat integral la scadentă obligatiile fată de finantator, Ministerul Finantelor Publice aplică măsura de sistare a alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

(4) Pānă la achitarea integrală a obligatiei de plată restante către finantator, cotele defalcate din impozit pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale a căror alimentare a fost sistată īn conditiile alin. (3) vor fi alocate bugetelor locale beneficiare ale Programului de sprijin numai pentru achitarea acestor obligatii.

 

CAPITOLUL V

Plata garantiei

 

Art. 18. - (1) Finantatorul este īndreptătit la executarea garantiei numai dacă a transmis FNGCIMM cererea de plată īn cadrul perioadei de valabilitate a garantiei.

(2) Cererea de plată va fi īnsotită de documentele justificative prevăzute īn contractul de garantare.

Art. 19. - FNGCIMM verifică īncadrarea cererii de plată conform conditiilor generale, precum si īn termenii si conditiile contractului de garantare.

Art. 20. - FNGCIMM verifică respectarea de către finantator a obligatiilor prevăzute la art. 12, 16 si art. 17 alin. 1).

Art. 21. - Plata garantiei se va face de către Ministerul Finantelor Publice conform contractului de garantare, īn termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără īnsă a se depăsi 90 de zile calendaristice de la data īnregistrării restantei la plată de către beneficiar.

Art. 22. - (1) Soldul finantării garantate prevăzute la art. 6 lit. k) se plăteste finantatorului si se recuperează prin executare silită, īn baza īnscrisurilor īntocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, de către organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finantărilor garantate, conform reglementărilor legale īn materia colectării creantelor fiscale.

(2) Agentia Natională de Administrare Fiscală raportează directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice situatia stingerii creantelor bugetare datorate de beneficiarii Programului de sprijin prin modalitătile de executare silită.

(3) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (2) se efectuează trimestrial, pānă īn ultima zi lucrătoare a lunii următoare īncheierii trimestrului.

Art. 23. - Īn temeiul titlului executoriu, organele fiscale vor proceda la emiterea si comunicarea somatiei de plată pentru sumele individualizate īn titlul de creantă prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010, executarea silită a creantelor fiscale datorate de către toate categoriile de beneficiari prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010 urmānd să se realizeze potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI

PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ORDIN

privind asigurarea conditiilor tehnice pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor īn timpul sacrificării si uciderii,

aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. 654 din 1 septembrie 2009,

tinānd cont de Avizul Comisiei de liberă practică din cadrul Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari nr. 5.788 din 9 septembrie 2009, īnregistrat la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor cu nr. 8.083 din 9 septembrie 2009,

luānd īn considerare prevederile cap. III din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor īn timpul sacrificării si uciderii,

avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare

īn temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Īncepānd cu data prezentului ordin, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti verifică si dispun măsurile tehnice necesare pentru respectarea prevederilor Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor īn timpul sacrificării si uciderii, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelornr. 180/2006.

Art. 2. - Īn vederea aplicării prevederilor art. 1, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti solicită medicilor veterinari de liberă practică īmputerniciti dotarea, pe cheltuiala proprie, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin, cu instrumentarul necesar pentru protectia animalelor īn timpul sacrificării si uciderii, conform prevederilor Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006.

Art. 3. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor vor asigura dotarea proprie cu 5 asomatoare disponibile pentru situatiile de urgentă.

Art. 4. - Respectarea dispozitiilor legale privind protectia animalelor īn timpul sacrificării sau uciderii revine īn exclusivitate proprietarului acestora, persoană fizică sau juridică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 74.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind stabilirea componentei Comitetului National pentru Situatii de Urgentă

 

Īn conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005, precum si ale art. 1 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, cu modificările si completările ulterioare,

luānd īn considerare prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administratiei publice centrale,

īn temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a Comitetului National pentru Situatii de Urgentă si lista consultantilor din Comitetul National pentru Situatii de Urgentă, prevăzute īn anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 81/2009 privind stabilirea componentei Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 316 din 13 mai 2009, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 8 martie 2010.

Nr. 65.

 

ANEXA Nr. 1

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comitetului National pentru Situatii de Urgentă

 

I. Presedinte

Vasile Blaga - ministrul administratiei si internelor

II. Vicepresedinte

Mihai Capră - secretar de stat pentru relatia cu prefecturile

III. Membri

1. Ministerul Administratiei si Internelor

Dan Valentin Fătuloiu - secretar de stat, sef al Departamentului ordine si sigurantă publică

Adrian Gurău - presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

2. Ministerul Apărării Nationale

Viorel Oancea - secretar de stat

3. Ministerul Afacerilor Externe

Bogdan Aurescu - secretar de stat

4. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Marin Anton - secretar de stat

5. Ministerul Finantelor Publice

Gratiela Denisa Iordache - secretar de stat

6. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Tudor Serban - secretar de stat

Ion Năstăsescu - presedintele Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive

7. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Dănut Apetrei - secretar de stat

8. Ministerul Mediului si Pădurilor

Dan Cārlan - secretar de stat


9. Ministerul Sănătătii

Raed Arafat - subsecretar de stat

10. Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

Marius-Constantin Fecioru - secretar de stat

11. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului I

oan Andreica - secretar de stat

12. Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 Cătălin Ovidiu Baba - secretar de stat

13. Serviciul Romān de Informatii

Ion Grosu - adjunctul directorului SRI

14. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

Corneliu Grigore - prim-adjunctul directorului STS

15. Serviciul de Protectie si Pază

Gabriel Cretu - prim-adjunctul directorului SPP

16. Inspectoratul de Stat īn Constructii

Romeo Gavriliu - director

17. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

Vladimir Secară - inspector general

18. Secretariatul General al Guvernului

Gheorghe Sima - director adjunct al Directiei speciale

19. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

Marian Zlotea - secretar de stat

20. Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

Vajda Borbala - secretar de stat

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA consultantilor din Comitetul National pentru Situatii de Urgentă

 

1. Ministerul Administratiei si Internelor

Adrian Tătărusanu - Directia generală management operational

Nicusor Ionită - Directia generală management operational

Carmen Teodorescu - director general -Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Măricel Popa - director - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Florin Matei - sef serviciu - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

2. Ministerul Apărării Nationale

Romică Dragomir - comandantul Centrului National Militar de Comandă

3. Ministerul Afacerilor Externe

Nadia Ghiorghe - consilier

4. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Eugen Marin - sef serviciu

Octavian Alalitei - consilier superior

Sorin Zmărăndescu - consilier superior

Ion Cristea - consilier superior

5. Ministerul Finantelor

Publice Lucian Niculescu - consilier

Iulian Enache - asistent consilier

6. Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri

Alexandru Săndulescu - director general

Ruxandra Anghel - director general


Mihai Sorin Găman - director general adjunct

Eugen Banches - consilier superior

Ion Turluianu - consilier superior

7. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Sevastean Cretescu - consilier

Valentin Spoeală - referent de specialitate

8. Ministerul Mediului si Pădurilor

Mary-Jeanne Adler - sef Centru operativ

Ion Sandu - director general - Administratia Natională de Meteorologie

David Csaba - director general - Administratia Natională Apele Romāne

Petre Stanciu - director- Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor

9. Ministerul Sănătătii

Amalia Canton - director

Florin Popovici - director

10. Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

Andrei Săvulescu - director general

Ionut Negrescu - sef serviciu

Adrian Topoloiu - sef birou

11. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Cristina Alexandra Popescu - consilier

12. Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

Gheorghe Asănică - secretar general

13. Serviciul Romān de Informatii

Georgică Budu - ofiter specialist

Traian - Aurelian Penes - ofiter specialist

14. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

Marius Burlan - sef directie

Dănut Popescu - loctiitor sef directie

15. Serviciul de Protectie si Pază

Cristian Popescu - ofiter specialist

Mircea Căiteanu - ofiter specialist

Iulian Cenusă - ofiter specialist

16. Inspectoratul de Stat īn Constructii

Emil Nae - consilier juridic

17. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

 Viorel-Liviu Nemes - prim-adjunctul inspectorului general

18. Secretariatul General al Guvernului

Viorel Andronie-Rădulescu - coordonator Centru de situatii al Guvernului

Eugen Blănaru - consilier

19. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

Corneliu Ceică - subsecretar de stat

Liviu Rusu - director general

Niculae Lazăr - director

20. Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

Lucian Biro - director

Adriana Baciu - sef serviciu

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.216/2008 privind

aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de sigurantă īn exploatare a echipamentelor

hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor- NTLH-050

 

Avānd īn vedere Referatul Directiei generale managementul apelor nr. 125.124/GC din 26 ianuarie 2010, īn temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.216/2008 privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de sigurantă īn exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor - NTLH-050, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 722 din 24 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Primul paragraf al preambulului va avea următorul cuprins:

„Avānd īn vedere prevederile art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicată, si ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,".

2. Īn anexă, articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Evaluarea stării de sigurantă īn exploatare a EHEM se realizează īn conditiile prevăzute de prezentul normativ tehnic de către experti atestati pentru evaluarea sigurantei īn exploatare a EHEM, denumiti īn continuare experti EHEM. Expertii EHEM vor fi atestati conform precizărilor din cap. II."

3. Īn anexă, titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Atestarea expertilor pentru evaluarea stării de sigurantă īn exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor"

4. Īn anexă, la articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Corpul expertilor EHEM este constituit din maximum 25 de experti, care vor fi atestati īn conformitate cu Regulamentul privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă īn exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor īncadrate īn categoriile de importantă A, B, C si D - NTLH-051, aprobat prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor."

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Dan Cārlan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 februarie 2010.

Nr. 242.

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale

nr. 762/2008 pentru aprobarea modelului autorizatiei de īnfiintare si functionare a crescătoriilor de

vānat si a complexurilor de vānătoare si al documentelor legale de provenientă a exemplarelor de

vānat care intră si ies īn/din crescătoriile de vānat si complexurile de vānătoare

 

Īn temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) si art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2004 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vānat si a complexurilor de vānătoare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 pct. II.3 si art. 15 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2008 pentru aprobarea modelului autorizatiei de īnfiintare si functionare a crescătoriilor de vānat si a complexurilor de vānătoare si al documentelor legale de provenientă a exemplarelor de vānat care intră si ies īn/din crescătoriile de vānat si complexurile de vānătoare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se īnlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*) la prezentul ordin.

Art. II. - Autorizatiile de īnfiintare si functionare a crescătoriilor de vānat si a complexurilor de vānătoare emise potrivit modelelor aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2008 pentru aprobarea modelului autorizatiei de īnfiintare si functionare a crescătoriilor de vānat si a complexurilor de vānătoare si al documentelor legale de provenientă a exemplarelor de vānat care intră si ies īn/din crescătoriile de vānat si din complexurile de vānătoare, cu modificările ulterioare, īsi păstrează valabilitatea.


Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Borbély Lįszló

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 295.

 

 

*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 762/2008)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

STEMA

 

AUTORIZATIE DE ĪNFIINTARE SI FUNCTIONARE

 

Data emiterii____________

 

Īn temeiul prevederilor art. 7 alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2004 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vānat si a complexurilor de vānătoare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare,

Īn baza solicitării formulate de ___________________________________________, īnregistrată sub nr.__________________,

Analizānd documentele prevăzute de art. 7 alin (3) Ut. a) - e) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2004 aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare, si prezentate de ________________________________________, Ministerul Mediului si Pădurilor emite prezenta autorizatie de īnfiintare si functionare pentru crescătoria de vānat________________________________, cu o suprafată de

____ ha, destinată_________________________________________________, pentru specia ________________________________________, situată pe raza localitătilor ______________________________________________________ īn fondul cinegetic nr. ________________ denumit ______________________________ din judetul ______________.

Prezenta autorizatie dă dreptul beneficiarului să īnfiinteze obiectivul anterior mentionat si să functioneze potrivit legii si studiului de specialitate.

Īn cazul constatării ulterioare a neautenticitătii documentelor īn baza cărora a fost emisă prezenta autorizatie sau a nerespectării conditiilor privind īnfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriei, autorizatia va fi retrasă de către emitent.

Prezenta autorizatie a fost emisă īn două exemplare, din care unul pentru emitent, iar celălalt pentru_____________________________, si este valabilă īn conditiile autorizării.

 

Bucuresti

Ministru,

.....................................................

 

(numele, prenumele si semnătura)


ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 762/2008)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

STEMA

 

AUTORIZATIE DE ĪNFIINTARE SI FUNCTIONARE

 

Data emiterii ___________________

           

Īn temeiul prevederilor art. 7 alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2004 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vānat si a complexurilor de vānătoare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare,

Īn baza solicitării formulate de ___________________________________________, īnregistrată sub nr.__________________,

Analizānd documentele prevăzute de art. 7 alin (3) lit. a) - e) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2004 aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare, si prezentate de ________________________________________, Ministerul Mediului si Pădurilor emite prezenta autorizatie de īnfiintare si functionare pentru complexul de vānătoare ________________________________, cu o suprafată de____ha, destinat _________________________________________________, pentru specia (speciile) ________________________________, situată pe raza localitătilor ______________________________________________________ īn fondul cinegetic nr. _______________ denumit ______________________________ din judetul _____________.

Prezenta autorizatie dă dreptul beneficiarului să īnfiinteze obiectivul anterior mentionat si să functioneze potrivit legii si studiului de specialitate.

Īn cazul constatării ulterioare a neautenticitătii documentelor īn baza cărora a fost emisă prezenta autorizatie sau a nerespectării conditiilor privind īnfiintare, organizarea si functionarea crescătoriei, autorizatia va fi retrasă de către emitent.

Prezenta autorizatie a fost emisă īn două exemplare, din care unul pentru emitent, iar celălalt pentru_____________________________, si este valabilă īn conditiile autorizării.

 

Bucuresti

Ministru,

........................................

(numele, prenumele si semnătura)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.