MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 160/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 160         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 martie 2010

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 107 din 4 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

164. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

165. - Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, din data de 18 aprilie 2010

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 977/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.197/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.286/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.429/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.456/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.781/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.935/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.968/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.064/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.133/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.134/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.135/C/2009

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 107

din 4 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom” - S.A. din Bucuresti în dosarele nr.: 3.327/102/2008,3.361/102/2008,3.314/102/2008,3.311/102/2008, 3.432/108/2008, 3.302/102/2008, 3.455/102/2008, 3.394/102/2008, 751/102/2009, 3.335/102/2008, 3.376/102/2008, 3.437/102/2008, 3.298/102/2008, 976/102/2009, 3.441/102/2008, 3.320/102/2008, 3.628/102/2008, 3.309/102/2008, 3.315/102/2008, 3.319/102/2008, 3.321/102/2008, 3.322/102/2008, 3.323/102/2008, 3.326/102/2008, 3.092/102/2008, 3.289/102/2008, 3.293/102/2008, 3.397/102/2008, 3.392/102/2008, 3.385/102/2008, 3.297/102/2008, 3.382/102/2008, 3.292/108/2008, 3.296/102/2008, 3.299/102/2008, 3.096/102/2008, 3.365/102/2008, 3.370/102/2008, 3.371/102/2008, 3.350/102/2008, 3.331/102/2008, 3.352/102/2008, 3.356/102/2008, 3.363/102/2008, 3.364/102/2008, 3.456/102/2008, 3.428/102/2008, 3.450/102/2008, 3.430/102/2008, 3.304/102/2008, 61/102/2009, 3.338/102/2009, 3.332/102/2008, 3.412/102/2008, 3.443/102/2008, 3.366/102/2008, 3.408/102/2008, 3.414/102/2008, 3.451/102/2008, 3.398/102/2008, 3.389/102/2008, 3.384/102/2008, 3.100/102/2008, 3.426/102/2008, 3.410/102/2008, 3.436/102/2008, 3.415/102/2008, 3.401/102/2008, 3.405/102/2008, 3.360/108/2008, 3.431/102/2008, 3.433/108/2008, 3.447/102/2008, 3.396/102/2008, 3.435/102/2008, 3.395/102/2008, 3.424/102/2008, 3.421/102/2008, 3.420/102/2008, 3.413/102/2008, 3.449/102/2008, 3.393/102/2008, 3.300/102/2008, 3.294/102/2008 si 3.368/102/2008 ale Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale pentru minori si familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate în dosarele 6.691 D/2009-6.693D/2009, 6.762D/2009, 6.781 D/2009-6.785D/2009, 6.855D/2009 - 6.882D/2009 si 7.313D/2009-7.359D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 6.691 D/2009- 6.693D/2009, 6.762D/2009, 6.781 D/2009-6.785D/2009, 6.855D/2009-6.882D/2009 si 7.313D/2009-7.359D/2009 la Dosarul nr. 6.690D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 10 iunie 2009 si, respectiv, 11 iunie 2009, 24 iunie 2009, 25 iunie 2009, 14 iulie 2009 si 20 august 2009, pronuntate în dosarele nr.: 3.327/102/2008, 3.361/102/2008, 3.314/102/2008, 3.311/102/2008, 3.432/108/2008, 3.302/102/2008, 3.455/102/2008, 3.394/102/2008, 751/102/2009, 3.335/102/2008, 3.376/102/2008, 3.437/102/2008, 3.298/102/2008, 976/102/2009, 3.441/102/2008, 3.320/102/2008, 3.628/102/2008, 3.309/102/2008, 3.315/102/2008, 3.319/102/2008, 3.321/102/2008, 3.322/102/2008, 3.323/102/2008, 3.326/102/2008, 3.092/102/2008, 3.289/102/2008, 3.293/102/2008, 3.397/102/2008, 3.392/102/2008, 3.385/102/2008, 3.297/102/2008, 3.382/102/2008, 3.292/108/2008, 3.296/102/2008, 3.299/102/2008, 3.096/102/2008, 3.365/102/2008, 3.370/102/2008, 3.371/102/2008, 3.350/102/2008, 3.331/102/2008, 3.352/102/2008, 3.356/102/2008, 3.363/102/2008, 3.364/102/2008, 3.456/102/2008, 3.428/102/2008, 3.450/102/2008, 3.430/102/2008, 3.304/102/2008, 61/102/2009, 3.338/102/2009, 3.332/102/2008, 3.412/102/2008, 3.443/102/2008, 3.366/102/2008, 3.408/102/2008, 3.414/102/2008, 3.451/102/2008, 3.398/102/2008, 3.389/102/2008, 3.384/102/2008, 3.100/102/2008, 3.426/102/2008, 3.410/102/2008, 3.436/102/2008, 3.415/102/2008, 3.401/102/2008, 3.405/102/2008, 3.360/108/2008, 3.431/102/2008, 3.433/108/2008, 3.447/102/2008, 3.396/102/2008, 3.435/102/2008, 3.395/102/2008, 3.424/102/2008, 3.421/102/2008, 3.420/102/2008, 3.413/102/2008, 3.449/102/2008, 3.393/102/2008, 3.300/102/2008, 3.294/102/2008 si 3.368/102/2008, Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale pentru minori si familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Petrom” - S.A. din Bucuresti cu prilejul solutionării unei actiuni civile având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, potrivit căruia orice dispozitie contrară acestui act normativ se abrogă, încalcă dispozitiile art. 1 alin. (4) si (5), art. 73 alin. (3) lit. p) si art. 79 alin. (1) din Constitutie, deoarece din cuprinsul lor rezultă abrogarea implicită a Legii nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, iar acest procedeu nu este admis de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, lege obligatorie pentru toate subiectele de drept, inclusiv pentru Parlament. Aceste argumente duc la concluzia pe care autorul exceptiei o consideră esentială pentru motivarea sa, anume că prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniută din Codul muncii încalcă principiul efectivitătii juridice, consacrat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acest principiu presupune că legiuitorul are obligatia de a asigura adoptarea unor dispozitii legale eficiente care să fie coerente (Cauza Unedic contra Frantei - 2008), să evite paralelismul legislativ (Cauza Katz contra României - 2009), să aibă vocatia de a respecta drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor si să aibă o aplicabilitate practică uniformă, pentru a se evita o jurisprudentă neuniformă (Cauza Santo Pinto contra Portugaliei - 2008).

Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale pentru minori si familie consideră exceptia întemeiată. În acest sens arată că modalitatea în care legiuitorul a înteles să abroge prin Legea nr. 53/2003 „orice alte dispozitii contrare”încalcă dispozitiile art. 1 alin. (4) si ale art. 73 alin. (3) din Constitutie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, potrivit cărora: „Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă: [...] - orice alte dispozitii contrare.”

Autorul exceptiei consideră că textul de lege criticat este contrar următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 1 alin. (4) si (5) care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat si obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 73 alin. (3) lit. p) care stabileste domeniul de reglementare al legii organice, si art. 79 alin. (1) referitor la atributiile Consiliului Legislativ.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că argumentele invocate de autor nu vizează o veritabilă problemă de constitutionalitate, ci constituie o problemă de interpretare si de aplicare a legii ce tine de resortul instantelor judecătoresti, iar nu de cel al instantei de contencios constitutional.

În acest sens, asupra unor critici identice s-a pronuntat Curtea Constitutională prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 1.005 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 18 august 2009.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom” - S.A. din Bucuresti în dosarele nr.: 3.327/102/2008, 3.361/102/2008,3.314/102/2008, 3.311/102/2008, 3.432/108/2008, 3.302/102/2008, 3.455/102/2008, 3.394/102/2008, 751/102/2009, 3.335/102/2008, 3.376/102/2008, 3.437/102/2008, 3.298/102/2008, 976/102/2009, 3.441/102/2008, 3.320/102/2008, 3.628/102/2008, 3.309/102/2008, 3.315/102/2008, 3.319/102/2008, 3.321/102/2008, 3.322/102/2008, 3.323/102/2008, 3.326/102/2008, 3.092/102/2008, 3.289/102/2008, 3.293/102/2008, 3.397/102/2008, 3.392/102/2008, 3.385/102/2008, 3.297/102/2008, 3.382/102/2008, 3.292/108/2008, 3.296/102/2008, 3.299/102/2008, 3.096/102/2008, 3.365/102/2008, 3.370/102/2008, 3.371/102/2008, 3.350/102/2008, 3.331/102/2008, 3.352/102/2008, 3.356/102/2008, 3.363/102/2008, 3.364/102/2008, 3.456/102/2008, 3.428/102/2008, 3.450/102/2008, 3.430/102/2008, 3.304/102/2008, 61/102/2009, 3.338/102/2009, 3.332/102/2008, 3.412/102/2008, 3.443/102/2008, 3.366/102/2008, 3.408/102/2008, 3.414/102/2008, 3.451/102/2008, 3.398/102/2008, 3.389/102/2008, 3.384/102/2008, 3.100/102/2008, 3.426/102/2008, 3.410/102/2008, 3.436/102/2008, 3.415/102/2008, 3.401/102/2008, 3.405/102/2008, 3.360/108/2008, 3.431/102/2008, 3.433/108/2008, 3.447/102/2008, 3.396/102/2008, 3.435/102/2008, 3.395/102/2008, 3.424/102/2008, 3.421/102/2008, 3.420/102/2008, 3.413/102/2008, 3.449/102/2008, 3.393/102/2008, 3.300/102/2008, 3.294/102/2008 si 3.368/102/2008 ale Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale pentru minori si familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarului municipiului Râmnicu Vâlcea,

judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste data de duminică, 18 aprilie 2010, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 164.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor

locale partiale pentru primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, din data de 18 aprilie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 125 alin. (1) si al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, din data de 18 aprilie 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Autoritătii Electorale

Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 165.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale

pentru primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, din data de 18 aprilie 2010

 

Nr. crt.

Termenul de realizare

potrivit Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autoritătilor

administratiei publice locale,

republicată, cu modificările

si completările ulterioare

(articolul)

Actiunea

Cine realizează actiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel putin 35 de zile înaintea votării 12 martie 2010

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea si aducerea la cunostinta publică a datei desfăsurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de

la stabilirea datei

alegerilor, dar nu mai

târziu de

13 martie 2010

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscriptiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare 20 martie 2010

Art. 24 alin. (5) si (7)

întocmirea listelor cu magistrati si alti juristi care participă la tragerea la sorti pentru desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic si care au cel putin studii medii

Presedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentantilor partidelor politice Prefectul, la propunerea primarului

 

4.

Cu cel putin 24 de ore înainte de data sedintei 20 martie 2010

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunostinta publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Anunt în presă si afisare la usa instantei

5.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 21 martie 2010 Art. 12 si 15

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare; aducerea la cunostinta publică a delimitării si numerotării sectiilor de votare si a numerotării circumscriptiei electorale

Primarul

Prin dispozitie Prin afisare

6.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 21 martie 2010 Art. 24 alin. (5)

Desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

7.

În termen de 24 de ore de la solicitare, după 21 martie 2010 Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispozitia partidelor politice, a aliantelor politice sau a aliantelor electorale, la solicitarea scrisă a acestora, a listei cuprinzând datele necesare ale presedintilor birourilor electorale de circumscriptie si ale loctiitorilor acestora, pentru a fi contactati, precum si adresele si numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscriptie

Presedintele tribunalului împreună cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de 22 martie 2010 Art. 27

Aducerea la cunostinta publică a sediului biroului electoral de circumscriptie si a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate


0

1

2

3

4

9.

În termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de 22 martie 2010 Art. 34 alin. (2)

Completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid

10.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscriptie, dar nu mai târziu de 22 martie 2010 Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente si complementare

Primarul

În scris

11.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de 22 martie 2010 Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

12.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 23 martie 2010 Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Persoanele interesate

În scris

13.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 23 martie 2010 Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

14.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 24 martie 2010 Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

15.

În termen de 5 zile de la

constituirea biroului

electoral de

circumscriptie, dar nu mai

târziu de

25 martie 2010

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale biroului electoral de circumscriptie a semnelor electorale

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

16.

În următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale 26 martie 2010 Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunostinta publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate

17.

În termen de 18 zile de la

data stabilirii zilei

alegerilor, cel mai târziu

la data de

29 martie 2010

Art. 16 alin. (1) si art. 221

Punerea la dispozitia primarului a listelor electorale permanente si a listelor electorale complementare

Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor, dar nu mai târziu de 29 martie 2010 Art. 44 si 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare


0

1

2

3

4

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 29 martie 2010 Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune si televiziune publice si private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, candidati independenti si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

20.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 30 martie 2010 Art. 50 alin. (3)

Afisarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie

21.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de 30 martie 2010 Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva respingerii candidaturilor

Candidatii, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

22.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 31 martie 2010 Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de cel mult

24 de ore de la afisarea

candidaturii, dar nu mai

târziu de

31 martie 2010

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

24.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2010 Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul respingerii candidaturii

Candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2010 Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de 2 aprilie 2010 Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul acceptării candidaturii

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

27.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 2 aprilie 2010

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

28.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de 2 aprilie 2010 Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscriptie

În scris

29.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de 2 aprilie 2010 Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

Primarul

Prin dispozitie


0

1

2

3

4

30.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente si complementare, dar nu mai târziu de 2 aprilie 2010 Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare

Primarul

În scris

31.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 3 aprilie 2010

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate asupra contestatiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabilă

32.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de 3 aprilie 2010 Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal

33.

Cu 15 zile înainte de data desfăsurării alegerilor 3 aprilie 2010 Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

34.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de 4 aprilie 2010 Art. 55 alin. (8) si (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care depun candidaturi

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin tragere la sorti

35.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de 4 aprilie 2010 Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si comunicarea situatiei centralizate către Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscriptie

În scris

36.

Cel mai târziu până la 5 aprilie 2010

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

în functie de ponderea detinută în Parlament

37.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti, dar nu mai târziu de 5 aprilie 2010 Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a candidatilor la functia de primar, precum si a ordinii pentru candidatii independenti

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În scris

38.

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de 5 aprilie 2010 Art. 65 alin. (1) si (2)

Calcularea timpilor de antenă acordati partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti la serviciile de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

în functie de situatia listelor complete prezentate


0

1

2

3

4

39.

Cel mai târziu în data de 12 aprilie 2010

Art. 28 alin. (2) si (4)

întocmirea listei cu juristi si alte persoane propuse de primar, care au, de regulă, cel putin studii medii si nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnati presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

40.

După tipărirea primului

tiraj pentru fiecare tip de

buletin de vot, dar nu mai

târziu de

12 aprilie 2010

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al primului tiraj al fiecărei categorii de buletine de vot membrilor biroului electoral de circumscriptie

Prefectul

 

41.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor 13 aprilie 2010 Art. 57 alin. (1)si(4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscriptie, prin grija prefectului

 

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 13 aprilie 2010 Art. 28 alin. (6)

Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

43.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, dar nu mai târziu de 14 aprilie 2010 Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului electoral de circumscriptie a reprezentantilor partidelor politice în birourile electorale ale sectiilor de votare

Organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

În scris

44.

De îndată ce primeste comunicarea

reprezentantilor partidelor politice în birourile electorale ale sectiilor de votare, dar nu mai târziu de 14 aprilie 2010 Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a reprezentantilor partidelor politice în birourile electorale ale sectiilor de votare

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În scris

45.

În termen de 24 de ore

de la desemnarea

presedintelui, dar nu mai

târziu de

14 aprilie 2010

Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Proces-verbal în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid

46.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de 14 aprilie 2010 Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de 14 aprilie 2010 Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prefectul, primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal


0

1

2

3

4

48.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2010

Art. 34 alin. (4) Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Persoanele interesate

În scris

49.

Cu 3 zile înainte de data

alegerilor

15 aprilie 2010

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare si în lista suplimentară

Primarul

În scris

50.

În termen de două zile de

la expirarea termenului

de imprimare, dar nu mai

târziu de

15 aprilie 2010

Art. 59

Afisarea unui buletin de vot, vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscriptie si al biroului electoral al sectiei de votare

Primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

 

51.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2010

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

52.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 16 aprilie 2010

Art. 34 alin. (4) Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la functia de primar

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor 16 aprilie 2010

Art. 16 alin. (6) Art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente si complementare, în două exemplare, precum si a listelor electorale suplimentare birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al sectiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

 

55.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de 16 aprilie 2010 Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către presedintele tribu­nalului a hotărârii prin care se admite contestatia privind desemnarea prese­dintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

În ziua de sâmbătă care precede data alegerilor 17 aprilie 2010 - ora 7,00 Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

57.

Cel mai târziu în preziua

alegerilor

17 aprilie 2010

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul, împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

58.

în ajunul zilei alegerilor 17 aprilie 2010-ora 18,00

Art. 78 alin. (3) si (4)

Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al sectiei de votare la sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 


0

1

2

3

4

59.

În ziua alegerilor

18 aprilie 2010 - ora 6,00

Art. 79 alin. (1) si (2)

Verificarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, stampile, tusiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

60.

În data de

18 aprilie 2010 - ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

61.

În data de

18 aprilie 2010-ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

62.

După încheierea votării 18 aprilie 2010-ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale si întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, membri ai biroului

 

63.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu în 19 aprilie 2010-ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau candidatii independenti

Cerere motivată, însotită de dovezile pe care se întemeiază

64.

În termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor Art. 31 alin.(4)

Solutionarea cererilor pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă si irevocabilă

65.

În cel mult 24 de ore de

la încheierea votării

19 aprilie 2010-ora 21,00

Art. 92 alin. (1) si (2)

Predarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscriptie

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu cel putin 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare, stabiliti prin tragere la sorti

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

66.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale sectiilor de votare 20 aprilie 2010-ora 21,00 Art. 94 alin. (1) Art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor si atribuirea

mandatelor

înaintarea dosarului privind alegerea

primarului la judecătorie

Biroul electoral de circumscriptie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

67.

Începând cu

19 aprilie 2010-ora 21,00, respectiv

20 aprilie 2010-ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunostinta publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscriptie

Prin orice mijloc de publicitate

 

NOTĂ:

Dacă este cazul organizării turului al ll-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână, în data de 25 aprilie 2010.


 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 977/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia 66, în loc de: „66. Sapiashvili Elgudza, fiul lui Mihael siAlka, născut la data de 2 ianuarie 1968 în U.R.S.S., cetătean israelian, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Colentina nr. 21, bl. R.24, se. A, ap. 11, sectorul 2. (2.896/2007) Copii minori: Sapiashvili Gavriel, născut la data de 17 decembrie 1999, Sapiashvili Nicol, născută la data de 7 ianuarie 2004, Sapiashvili Michael, născut la data de 25 octombrie 1998.” se va citi: „66. Sapiashvili Elgudza, fiul lui Michael si Elka, născut la data de 2 ianuarie 1968 în U.R.S.S., cetătean israelian, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Colentina nr. 21, bl. R.24, se. A, ap. 11, sectorul 2. (2.896/2007) Copii minori: Sapiashvili Gavriel, născut la data de 17 decembrie 1999, Sapiashvili Nicol, născută la data de 7 ianuarie 2004, Sapiashvili Michael, născut la data de 25 octombrie 1998.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 238, în loc de: „238. Sontu Anatolie, fiul lui Vasile (născut la 13.11.1928 în localitatea Bălti) si Elena, născut la data de 6 septembrie 1963 în localitatea Sîngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Casu nr. 23. (1.047/2004)” se va citi: „238. Sontu Anatolie, fiul lui Vasile (născut la 13.11.1928 în localitatea Bălti) si Elena, născut la data de 6 septembrie 1963 în localitatea lezărenii Vechi, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Casu nr. 23. (1.047/2004).”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 133, în loc: „133. Gorcea Dumitru, fiul lui Ion (fiul lui Vasilisa, născut la 20.04.1903 în localitatea Peresecina, judetul Orhei) si Alexandra, născut la data de 18 iunie 1971 în localitatea Perecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Crizantemelor nr. 11/1. (3.398/2004) Copii minori: Gorcea Ion, născut la data de 8.07.1997.” se va citi: „133. Gorcea Dumitru, fiul lui Ion (fiul lui Vasilisa, născut la 20.04.1903 în localitatea Peresecina, judetul Orhei) si Alexandra, născut la data de 18 iunie 1971 în localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Crizantemelor nr. 11/1. (3.398/2004) Copii minori: Gorcea Ion, născut la data de 8.07.1997.”;

            - în anexa nr. 2, la pozitia 45, în loc de: „45. Galynska Yana, fiica lui Mihail si Evdochia (fiica lui Balica Procop, născut la 31.08.1936 în localitatea Oziornoe), născută la data de 7 martie 1988 în localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în localitatea Ismail, str. Griboedov nr. 15, Odesa. (3.231/2008)”se va citi: „45. Galinscaia lâna, fiica lui Mihail si Evdochia (fiica lui Balica Procop, născut la 31.08.1936 în localitatea Oziornoe), născută la data de 7 martie 1988 în localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în localitatea Ismail, str. Griboedov nr. 15, Odesa. (3.231/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 7 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 244, în loc de: „244. Ursu Vasile, fiul lui Stefan si Alexandra (născută la 26.04.1936 în localitatea Ungheni), născut la data de 7 iulie 1965 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sipoteni, str. D. Cantemir. (376/2004) Copii minori: Ursu Vasile, născut la data de 14.06.1997.” se va citi: „244. Ursu Vasile, fiul lui Stefan si Alexandra (născută la 26.04.1936 în localitatea Ungheni), născut la data de 7 iulie 1965 în localitatea Sipoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sipoteni, str. D. Cantemir. (376/2004) Copii minori: Ursu Vasile, născut la data de 14.06.1997.”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 39, în loc de: „39. Popescu Cristina, fiica lui Valeriu si Lilia (fiica lui Arsihin Anatolie, născut la 18.03.1934 în localitatea Frumusica), născută la data de 11 februarie 1981 în localitatea Fumusica, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zăbriceni. (592/2009)” se va citi: „39. Popescu Cristina, fiica lui Valeriu si Lilia (fiica luiArsihin Anatolie, născut la 18.03.1934 în localitatea Frumusica), născută la data de 11 februarie 1981 în localitatea Frumusica, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zăbriceni. (592/2009)”.


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 192, în loc de: „192. Sîrghi Liuba, fiica lui Slifos Emilia (născută la 5.04.1925 în localitatea Criuleni), născută la data de 19 noiembrie 1958 în localitatea Criuleni, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Calea Orheiului nr. 111, bl. 4, ap. 52. (2.893/2005)”se va citi: „192. Sîrghi Liuba, fiica lui Sclifos Emilia (născută la 5.04.1925 în localitatea Criuleni), născută la data de 19 noiembrie 1958 în localitatea Criuleni, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Calea Orheiului nr. 111, bl. 4, ap. 52. (2.893/2005)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 20*), în loc de: „20. Grinciuc Gheorghe, fiul lui Eugen (născut la 16.12.1932 în localitatea Mihăileni) si Minodora, născut la data de 5 decembrie 1953 în localitatea Sinăuti, raionul Gliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 80/4, ap. 200. (4.249/2008)” se va citi: „20. Grinciuc Gheorghe, fiul lui Eugen (născut la 16.12.1932 în localitatea Mihăileni) si Minodora, născut la data de 5 decembrie 1953 în localitatea Sinivtî, raionul Gliboka, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 80/4, ap. 200. (4.249/2008)”.


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 27 noiembrie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.197/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 17 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 197, în loc de: „197. Melnic Svetlana, fiica lui Turuta Vasile (născut la 12.04.1934 în localitatea Trebujeni, judetul Orhei) si Maria, născută la data de 27 iunie 1963 în localitatea Susleni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. I. Creangă nr. 1, ap. 2. (192/2007) Copii minori: Melnic Nadejda, născută la data de 10.01.1990, si Melnic Eujeniu, născut la data de 2.04.1992. “seva citi: „197. Melnic Svetlana, fiica lui Turuta Vasile (născut la 12.04.1934 în localitatea Trebujeni, judetul Orhei) si Maria, născută la data de 27 iunie 1963 în localitatea Susleni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. I. Creangă nr. 1, ap. 2. (192/2007) Copii minori: Melnic Nadejda, născută la data de 10.01.1990, si Melnic Eugeniu, născut la data de 2.04.1992”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.286/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 15, în loc de: „15. Cucos Ion, fiul lui Vasile si lulia, născut la data de 19 iulie 1985 în localitatea Mîndresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Sîngerei, localitatea Mîndrestii Noi. (909/2009)” se va citi: „15. Cucos Ion, fiul lui Vasile si lulia, născut la data de 19 iulie 1985 în localitatea Mîndrestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Sîngerei, localitatea Mîndrestii Noi. (909/2009)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.429/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 7 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

            - în anexa nr. 2, la pozitia 8, în loc de: „8. Caraman Valentina, fiica lui Rotar Grigore si Daria, născută la data de 17 decembrie 1972 în localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Grătiesti, Str. 1 Mai nr. 33. (973/2003) Copii minori: Caraman Virginia, născută la 28.04.1992.” se va citi: „ 8. Caraman Valentina, fiica lui Rotaru Grigore si Daria, născută la data de 17 decembrie 1972 în localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Grătiesti, Str. 1 Mai nr. 33. (973/2003) Copii minori: Caraman Virginia, născută la 28.04.1992.”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 32, în loc de: „32. Siminitchi Eugenia, fiica lui Petru si Zinaida, născută la data de 15 noiembrie 1985 în localitatea Brînzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Edinet, str. Gh.Asachinr. 26. (726/2009)” se va citi: „32. Siminitchi Eugenia, fiica lui Petru si Zinaida, născută la data de 15 noiembrie 1985 în localitatea Bădragii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Edinet, str. Gh. Asachi nr. 26. (726/2009)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.456/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 4, în loc de: „4. Albu Iraida, fiica lui Tanas Ion si Maria, născută la data de 26 octombrie 1945 în localitatea Novoselitkii, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, satul Sofia. (2.385/2004)”se va citi: „4. Albu Iraida, fiica lui Tanas Ion si Maria, născută la data de 26 octombrie 1945 în localitatea Kosuleanî, raionul Novoselitkii, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Drochia, satul Sofia. (2.385/2004)”.


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.530/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 30, în loc de: „30. Butnaru Valentina, fiica lui Piui Vasile si Claudia, născută la data de 3 septembrie 1958 în localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 7. (1.311/2004)” se va citi: „30. Butnaru Valentina, fiica lui Puiu Vasile si Claudia, născută la data de 3 septembrie 1958 în localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 7. (1.311/2004)”.

           

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.781/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia 12, în loc de: „12. El Seedy Hamed-Mohamed-Khalil, fiul lui Mohamed si Ragaa, cetătean egiptean, născut la data de 24 aprilie 1971 în localitatea Menofia, Egipt, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, Str. Rapsodiei nr. 1A, judetul Constanta, căsătorit cu cetătean român. (908/2009)” se va citi: „12. El Seedy Hamed, fiul lui Mohamed si Ragaa, cetătean egiptean, născut la data de 24 aprilie 1971 în localitatea Menofia, Egipt, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, Str. Rapsodiei nr. 1A, judetul Constanta, căsătorit cu cetătean român. (908/2009)”;

- în anexă, la pozitia 33, în loc de: „33. Sayed Taleb Radwan, fiul lui Mhd Said si Ramadan Rajaa, cetătean sirian, născut la data de 15 august 1967 în localitatea Mirdan, Sadeddin, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Erkel Perene nr. 7, judetul Cluj. Copii minori: Sayed Taleb Rajaa, născută la data de 6 noiembrie 2006. (963/2009)” se va citi: „33. Sayed Taleb Radwan, fiul lui Mhd Said si Ramadan Rajaa, cetătean sirian, născut la data de 15 august 1967 în localitatea Mirdan, Sadeddin, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Erkel Perene nr. 7, judetul Cluj. Copii minori: Sayed Taleb Rajaa, născută la data de 6 noiembrie 2006, si Sayed Taleb Rayan, născută la data de 25 martie 2009. (963/2009)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.935/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 51, în loc de: „51. Frumkin Nathalie Dianne, fiica lui Gabriel Guy si Maya, născută la data de 31 iulie 1977 în localitatea Tel Aviv-Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzliya, str. Ahi Dahan nr. 5. (3.083/2009)” se va citi: „51. Frumkin Nathalie Dianne Guya, fiica lui Gabriel Guy si Maya, născută la data de 31 iulie 1977 în localitatea Tel Aviv-Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzliya, str. Ahi Dahan nr. 5. (3.083/2009)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 102, în loc de: „102. Marcus Rony fiul lui Yosef si Tina, născut la data de 23 decembrie 1966 în localitatea Ashkelon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Hankin nr. 115. (297/2009) Copii minori: Marcus Omer, născut la data de 15.02.1996, si Marcus Etay născut la data de 13.05.1999.” se va citi: „102. Marcus Roni, fiul lui losef si Tina, născut la data de 23 decembrie 1966 în localitatea Ashkelon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Hankin nr. 115. (297/2009) Copii minori: Marcus Omer, născut la data de 15.02.1996, si Marcus Etay, născut la data de 13.05.1999.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.968/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 4 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 211, în loc de: „211. Suruceanu Igor, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 28 februarie 1977 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Roscani, raionul Străseni. (828/2003) Copii minori: Suruceanu Alin, născut la data de 12.02.2001, si Suruceanu Alexandru, născut la data de 18.08.2003.” se va citi: „211. Suruceanu Igor, fiul lui Ion si Maria, născut la data de 28 februarie 1977 în localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Roscani, raionul Străseni. (828/2003) Copii minori: Suruceanu Alin, născut la data de 12.02.2001, si Suruceanu Alexandru, născut la data de 18.08.2003.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 57, în loc de: „57. Hrati Octavian, fiul lui Vladimir si Alexandra, născut la data de 5 septembrie 1985 în localitatea Batîr, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Muncesti nr. 800, bl. 2, ap. 86. (5.092/2008), se va citi: „57. Harti Octavian, fiul lui Vladimir si Alexandra, născut la data de 5 septembrie 1985 în localitatea Batîr, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Muncesti nr. 800, bl. 2, ap. 86. (5.092/2008)”;


- în anexa nr. 2, la pozitia 8, în loc de: „8. Bucsan Anastasia, fiica lui Mihail si Maria, născută la data de 10 aprilie 1977 în localitatea Cojusna, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Ghidighici, str. Paris nr. 25. (2.452/2007)” se va citi: „8. Bucsan Anastasia, fiica lui Mihail si Maria, născută la data de 10 aprilie 1977 în localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Ghidighici, str. Paris nr. 25. (2.452/2007)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.064/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 23 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 76, în loc de: „76. Gross Michelle Yael, fiul lui Pinchas si Jaffa, născut la data de 11 aprilie 1988 în localitatea Framingham, S.U.A., cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givatayim, str. Itshacnr. 9. (7.678/2009)”se va citi: „76. Gross Michelle Yael, fiica lui Pinchas si Jaffa, născută la data de 11 aprilie 1988 în localitatea Framingham, S.U.A., cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givatayim, str. Itshac nr. 9. (7.678/2009)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 128, în loc de: „128. Nathan Ghinea Dorit, fiica lui Isac si Carola, născută la data de 28 decembrie 1974 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Mevaseret Zion, str. Herman nr. 30. (7.130.2009) Copii minori: Nathan Hili, născută la data de 31.03.2007, si Nathan Rom lacov, născut la data de 16.03.2005.” se va citi: „128. Nathan Ghinea Dorit, fiica lui Isac si Carola, născută la data de 28 decembrie 1974 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Mevaseret Zion, str. Herman nr. 30. (7.130.2009) Copii minori: Nathan Hily născută la data de 31.03.2007, si Nathan Rom Yacov, născut la data de 16.03.2005.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.133/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 3 decembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 29, în loc de: „29. Butuc Victor, fiul lui Nicolae si Elizaveta, născut la data de 20 iulie 1954 în localitatea Cărpesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Grătiesti, Str. Cismelelor nr. 1. (140/2003)” se va citi: „29. Butuc Victor, fiul lui Nicolae si Elizaveta, născut la data de 20 iulie 1954 în localitatea Cîrpesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Grătiesti, Str. Cismelelor nr. 1. (140/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.134/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 25 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia 9, în loc de: „9. Amiri Kashani Manoucher, fiul lui Mohammad si Patima, cetătean iranian, născut la data de 13 martie 1964 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. George Ranetti nr. 31, sectorul 6 (1.511/2009)” se va citi: „9. Amiri Kashani Manouchehr, fiul lui Mohammad si Fatemeh, cetătean iranian, născut la data de 13 martie 1964 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. George Ranetti nr. 31, sectorul 6 (1.511/2009)”;

- în anexă, la pozitia 10, în loc de: „10. Chead Kamal, fiul lui Saod si Hanuf, cetătean irakian, născut la data de 12 mai 1963 în localitatea Nineveh, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 5, bl. 27, ap. 28, sectorul 2. (1.034/2009) Copii minori: Fadi Kamal Saoud, născut la data de 31.10.2001, Râmi Kamal Saod, născutla data de 18.11.2005, Rafel Kamal Saod, născut la data de 3.02.2008.” se va citi: „10. Chead Kamal, fiul lui Saod si Hanuf, cetătean irakian, născut la data de 12 mai 1963 în localitatea Nineveh, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 5, bl. 27, ap. 28, sectorul 2. (1.034/2009) Copii minori: Chead Fadi, născutla data de 31.10.2001, Chead Râmi, născut la data de 18.11.2005, Chead Rafel, născut la data de 3.02.2008.”;

- în anexă, la pozitia 14, în loc de: „14. Fatehi Mojgan, fiica lui Norouz si Kolsum, cetătean iranian, născută la data de 13 august 1975 în localitatea Ganbadekavoos, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Puskin Alexandru nr. 22, bl. 14, ap. 5, sectorul 1 (1.141/2009)” se va citi: „14. Fatehi Mojgan, fiica lui Norouz si Kolsum, cetătean iranian, născută la data de 13 august 1975 în localitatea Gonbadekavoos, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Puskin Alexandru nr. 22, bl. 14, ap. 5, sectorul 1 (1.141/2009”).

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.135/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 4 decembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 105, în loc de: „105. Matcovschii Igor, fiul lui Valentin si Vera, născut la data de 30 ianuarie 1981 în localitatea Hligeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Soldănesti, satul Hligeni. (156/2004)” se va citi: „105. Matcovschii Igori, fiul lui Valentin si Vera, născut la data de 30 ianuarie 1981 în localitatea Hligeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Soldănesti, satul Hligeni. (156/2004)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 19, în loc de: „19. Dabija Pavel, fiul lui llie si Axenia, născut la data de 10 martie 1947 în localitatea Morozeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Morozeni. (9.955/2003)” se va citi: „19. Dabija Pavel, fiul lui llie si Anesia, născut la data de 10 martie 1947 în localitatea Morozeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Morozeni. (9.955/2003)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 54, în loc de: „54. Ursu Tatiana, fiica lui Grigore si Svetana, născută la data de 4 august 1983 în localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (3.427/2006)” se va citi: „54. Ursu Tatiana, fiica lui Grigore si Svetlana, născută la data de 4 august 1983 în localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti. (3.427/2006)”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.