MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 157/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 157         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 martie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

35. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

351. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

36. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

352. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

37. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de  autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

353. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

38. - Lege pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă

 

354. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă

 

39. - Lege pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare propus prin Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

355. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare propus prin Rezolutia nr. 596 din 30ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            150. - Hotărâre pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

432/C.- Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Instructiunilor privind evidenta nominală si statistică a persoanelor private de libertate aflate în unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

754. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de FNGCIMM în numele si în contul statului român în cadrul programului „Prima casă”


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107 din 7 octombrie 2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 35.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 351.

 


CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 36.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 352.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99 din 22 septembrie 2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 22 septembrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 si ale ari. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 37.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 353.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Ordonanta Guvernului nr. 48 din 11 august 2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 29 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 72/2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi, actele subsecvente emise în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 48/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 72/2006, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare pe perioada gestionării cotelor nationale pentru productia de lapte, respectiv până la expirarea celor 7 perioade consecutive de 12 luni, conform prevederilor art. 66 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitiile specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 38.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 354.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare propus prin Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se acceptă amendamentul*) la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare propus în partea (A) - Majorarea voturilor de bază a Rezolutiei nr. 596 din 30 ianuarie 2009, privind majorarea puterii de vot si a cotelor de participare ale statelor membre cu economii aflate în tranzitie si în curs de dezvoltare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să notifice Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare acceptarea de către România a amendamentului propus în partea (A) din Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009 la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 39.


*) Traducere.

 

Amendament la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare Rezolutia Consiliului Guvernatorilor nr. 596 - partea A

 

(A) Majorarea voturilor de bază. Consiliul Guvernatorilor decide prin prezenta după cum urmează:

1. Articolul V sectiunea 3 (a) din Statutul Băncii va fi amendat si va avea următorul continut:

„SECTIUNEA 3

Sistemul de vot

(a) Puterea de vot a fiecărui membru va fi egală cu suma dintre voturile de bază si voturile aferente actiunilor sale.

(i) Voturile de bază ale fiecărui membru vor fi reprezentate de numărul de voturi care rezultă din distribuirea în mod egal tuturor membrilor a 5,55 % din puterea de vot cumulată a tuturor membrilor, cu mentiunea că nu se atribuie voturi de bază fractionare.

(ii) Voturile aferente actiunilor fiecărui membru vor fi reprezentate de numărul de voturi care rezultă din alocarea câte unui vot pentru fiecare actiune detinută.”

2. Amendamentul de mai sus va intra în vigoare pentru toti membrii în termen de 3 luni de la data la care Banca va certifica prin comunicări oficiale adresate tuturor membrilor, că trei cincimi dintre membri, având o putere totală de vot de 85 %, au acceptat amendamentul.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare propus prin Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare propus prin Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 355.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte, denumit în continuare Consiliu interministerial, organism consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care functionează pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Componenta Consiliului interministerial este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Secretariatul consiliului este asigurat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 2. - Scopul înfiintării Consiliului interministerial îl constituie analizarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii publice, care sunt în competenta de aprobare a Guvernului.

Art. 3. - Consiliul interministerial are ca atributii analizarea si avizarea:

a) documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice - obiective noi, inclusiv extinderi, promovate de ordonatorii principali de credite din administratia publică centrală, care sunt în competenta de aprobare a Guvernului, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

b) documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice - lucrări pentru realizarea interventiilor la obiective existente, asimilate obiectivelor de investitii promovate de ordonatorii principali de credite din administratia publică centrală, care sunt în competenta de aprobare a Guvernului, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice - obiective noi, inclusiv extinderi, promovate de ordonatorii principali de credite din administratia publică locală, care sunt în competenta de aprobare a Guvernului, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

d) documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice - lucrări pentru realizarea interventiilor la obiective existente, asimilate obiectivelor de investitii promovate de ordonatorii principali de credite din administratia publică locală, care sunt în competenta de aprobare a Guvernului, potrivit Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;

e) documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice - obiective care au fost aprobate de Guvern si la care se schimbă indicatorii tehnico-economici, datorită modificării solutiei tehnico-economice initial adoptate;

f) documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice - obiective initial aprobate de ordonatorii principali de credite din administratia publică centrală sau din administratia publică locală si care, datorită schimbării indicatorilor tehnico-economici, datorită modificării solutiei tehnico-economice initial adoptate, intră în competenta de aprobare a Guvernului, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Consiliului interministerial

 

Art. 4. - (1) Consiliul interministerial îsi desfăsoară activitatea în plen.

(2) Sedintele se convoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie.

(3) Convocarea la sedintele Consiliului interministerial se face prin grija secretariatului.

(4) Pregătirea si desfăsurarea sedintelor Consiliului interministerial se asigură de către secretariatul acestuia.

Art. 5. - (1) La sedintele Consiliului interministerial participă membrii de drept sau supleantii acestora, reprezentanti ai ordonatorului principal de credite bugetare care supune spre avizare documentatia tehnico-economică, reprezentanti ai beneficiarului si reprezentanti ai proiectantului.

(2) În functie de complexitatea lucrărilor, la sedintele Consiliului interministerial pot fi invitati, fără drept de vot, si reprezentanti ai unor institutii de specialitate.

(3) Membrii si supleantii acestora, precum si reprezentantii institutiilor invitate sunt numiti prin ordin/decizie a conducătorului institutiei pe care o reprezintă.

Art. 6. - (1) Sedintele sunt regulamentar constituite când participă două treimi din numărul membrilor Consiliului interministerial.

(2) Sedintele sunt conduse de către presedintele Consiliului interministerial, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedintele reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(3) Deciziile luate în cadrul sedintelor Consiliului interministerial trebuie să întrunească votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti.

(4) În cazul în care un membru al Consiliului interministerial sau supleantul acestuia lipseste, înlocuitorul trebuie să aibă mandat incluzând si dreptul de vot.

(5) Membrii Consiliului interministerial răspund în solidar pentru activitatea desfăsurată în cadrul sedintelor acestuia.

Art. 7. - În vederea consemnării cu exactitate a dezbaterilor sedintelor Consiliului interministerial, precum si în scopul redactării cu operativitate a proceselor-verbale ale sedintelor de avizare, Secretariatul Consiliului interministerial are obligatia înregistrării pe suport magnetic a dezbaterilor din cadrul acestora.


 

CAPITOLUL III

Secretariatul Consiliului interministerial

 

Art. 8. - (1) Secretariatul Consiliului interministerial, denumit în continuare Secretariat, functionează în cadrul directiei de specialitate din Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Pentru fiecare obiectiv de investitii, Secretariatul asigură cu personal propriu verificarea eligibilitătii administrative a documentatiilor tehnico-economice înaintate spre avizare din punctul de vedere al următoarelor criterii:

a) încadrarea în competentele de avizare ale Consiliului interministerial;

b) încadrarea obiectivului de investitii în politicii/strategii/ programe/acorduri;

c) dacă documentatia depusă este completă si întocmită conform prevederilor legale.

(3) În scopul analizării documentatiilor tehnico-economice, conducerea directiei de specialitate din Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului desemnează din cadrul Secretariatului un responsabil de lucrare, care răspunde de întocmirea raportului de evaluare a eligibilitătii înaintat membrilor Consiliului interministerial în mapa sedintei de avizare.

Art. 9. - (1) Atributiile Secretariatului sunt următoarele:

a) înregistrează documentatiile tehnico-economice propuse spre analiză si avizare;

b) verifică documentatiile tehnico-economice din punctul de vedere al eligibilitătii;

c) restituie solicitantului întreaga documentatie tehnico-economică, în situatia depunerii unei documentatii tehnico-economice incomplete/neeligibile;

d) elaborează ordinea de zi a sedintei, pe care o prezintă spre aprobare presedintelui Consiliului interministerial/vicepresedintelui desemnat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului;

e) întocmeste invitatia de participare la sedinta de avizare;

f) predă fiecărui membru al Consiliului interministerial mapa cu documentele sedintei, cu 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită;

g) elaborează rapoartele de evaluare a eligibilitătii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

h) asigură întocmirea proceselor-verbale la fiecare sedintă de avizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, ce urmează a se semna de către toti membrii prezenti;

i) întocmeste avizul Consiliului interministerial în baza procesului-verbal al sedintei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, si îl prezintă spre semnare presedintelui/vicepresedintelui reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului;

j) păstrează evidenta documentatiilor tehnico-economice înaintate spre analiză si avizare, precum si evidenta avizelor emise;

k) gestionează banca de date si arhiva Consiliului interministerial;

l) restituie ordonatorului principal de credite întreaga documentatie tehnico-economică depusă, mai putin nota de prezentare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în situatia respingerii acesteia în sedinta Consiliului interministerial;

m) transmite ordonatorului principal de credite avizul favorabil.

(2) În functie de complexitatea documentatiei tehnico-economice, termenul de analiză si întocmire a raportului de evaluare a eligibilitătii de către Secretariatul Consiliului interministerial este cuprins între 5 si 20 de zile lucrătoare.

Art. 10. - Mapa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) contine:

a) invitatia de participare la sedinta de avizare;

b) ordinea de zi a sedintei;

c) notele de prezentare elaborate de proiectanti si însusite de ordonatorii principali de credite, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5;

d) rapoartele de evaluare a eligibilitătii, conform anexei nr. 2;

e) modelul-cadru al fisei individuale de evaluare, prevăzut în anexa nr. 6, care urmează a fi completată de către fiecare membru al Consiliului interministerial.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de avizare

 

Art. 11. - (1) În vederea obtinerii avizului Consiliului interministerial, ordonatorul principal de credite transmite documentatia tehnico-economică Secretariatului spre analiză si avizare, printr-o adresă oficială.

(2) Documentatia tehnico-economică prevăzută la alin. (1) cuprinde:

a) studiul de fezabilitate/documentatia de avizare pentru lucrări de interventie/studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investitii - întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii si Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintei nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii”, cu modificările si completările ulterioare;

b) tema de proiectare/caietul de sarcini;

c) avizul ordonatorului principal de credite;

d) avizele si acordurile preliminare obtinute conform prevederilor legale;

e) nota de prezentare;

f) orice alte documente relevante, cum ar fi: acord de finantare, memorandum de finantare si altele similare.

(3) Membrii Consiliului interministerial pot, la cerere, înainte de data sedintei, să consulte documentatiile tehnico-economice complete prevăzute la alin. (2), înaintate spre analiză si avizare, la sediul Secretariatului Consiliului interministerial.

Art. 12. - (1) Documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii înscrise pe ordinea de zi a sedintei de avizare sunt prezentate de către persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) În cadrul sedintei de avizare, în vederea clarificării aspectelor consemnate de membrii Consiliului interministerial în fisele de evaluare individuale, respectiv a altor aspecte ridicate în cadrul sedintei, persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) răspund observatiilor si întrebărilor adresate de conducătorul sedintei/membri/invitati.

Art. 13. - (1) Conducătorul sedintei de avizare formulează concluziile, observatiile si propunerile rezultate în urma discutiilor si le supune aprobării membrilor Consiliului interministerial.

(2) Toate concluziile, observatiile si propunerile sunt consemnate în procesul-verbal al sedintei de avizare.

(3) Procesul-verbal este semnat de toti membrii prezenti sau de supleantii/înlocuitorii acestora cu drept de vot.

Art. 14. - Aprobarea sau respingerea documentatiei se face prin votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

Art. 15. - Pentru operarea modificărilor si completărilor solicitate în cadrul sedintei de avizare, termenul de solutionare de către ordonatorul principal de credite este cuprins între 5 si 15 zile lucrătoare, în functie de complexitatea modificărilor si completărilor.


Art. 16. - Pentru obiectivele de investitii aprobate în cadrul sedintei de avizare, Secretariatul va întocmi avizul Consiliului interministerial, în termen de cel mult 5 zile de la data sedintei de avizare.

Art. 17. - În situatia respingerii documentatiei tehnico-economice în sedinta de avizare a Consiliului interministerial, prin grija Secretariatului, aceasta va fi înapoiată ordonatorului principal de credite, mai putin nota de prezentare.

Art. 18. - În cazul documentatiilor neavizate înapoiate ordonatorului principal de credite, nota de prezentare, raportul de evaluare a eligibilitătii si procesul-verbal al sedintei de avizare se păstrează în arhiva Secretariatului.

Art. 19. - În cazul fiecărei lucrări avizate, Secretariatul deschide un dosar ce cuprinde:

a) nota de prezentare a lucrării;

b) raportul de evaluare a eligibilitătii;

c) avizul Consiliului interministerial;

d) nota de prezentare refăcută conform observatiilor si recomandărilor din sedinta de avizare, dacă este cazul.

Art. 20. - În cazul fiecărei sedinte de avizare, Secretariatul deschide un dosar ce cuprinde:

a) ordinea de zi a sedintei;

b) copii ale invitatiilor trimise;

c) procesul-verbal al sedintei de avizare;

d) dosarele obiectivelor de investitii cuprinse pe ordinea de zi.

 

CAPITOLUL V

Continutul avizului Consiliului interministerial

 

Art. 21. - (1) Avizul Consiliului interministerial certifică necesitatea si oportunitatea investitiei, compatibilitatea documentatiei cu avizele si acordurile prealabile, potrivit legii, precum si cu tema de proiectare/caietul de sarcini.

(2) Avizul emis de Consiliul interministerial contine, în anexă, caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii.

Art. 22. - Avizul se semnează de presedintele Consiliului interministerial sau de către vicepresedintele reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în două exemplare originale.

Art. 23. - Avizele se numerotează si se înregistrează într-un registru special, care se păstrează de către Secretariat împreună cu un exemplar original al avizelor eliberate.

 

CAPITOLUL VI

Obligatiile ordonatorilor de credite si ale operatorilor economici

 

Art. 24. - Ordonatorii de credite bugetare si operatorii economici prezintă documentatiile prevăzute la art. 11 alin. (2) însotite de avizul ordonatorului principal de credite - conditie eliminatorie de eligibilitate, de avizele si de acordurile prealabile, stabilite potrivit legii.

Art. 25. - (1) Se interzice ordonatorilor de credite bugetare si operatorilor economici să treacă la întocmirea fazelor ulterioare de proiectare aferente obiectivelor de investitii din categoria celor prevăzute la art. 3 fără avizul Consiliului interministerial.

(2) După obtinerea avizului Consiliului interministerial, indicatorii tehnico-economici din competenta de aprobare a Guvernului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului fiind unul dintre ministerele avizatoare.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) obiectivele de investitii din Programul pregătirii operative a teritoriului pentru apărare, stabilite de Ministerul Apărării Nationale.

Art. 26. - (1) În vederea monitorizării lucrărilor publice care au fost supuse avizării Consiliului interministerial, ordonatorii principali de credite sunt obligati să transmită Secretariatului, la finele fiecărui trimestru, date privind stadiul implementării proiectelor promovate, până la data semnării contractului de executie.

(2) Datele privind stadiul implementării proiectelor promovate se vor transmite sub forma unui „Centralizator privind monitorizarea lucrărilor publice avizate în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte”, întocmit de fiecare ordonator principal de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 27. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 28. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 435/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 150.


ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

1. Ministrul dezvoltării regionale si turismului - presedinte

2. Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului - vicepresedinte

3. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice - vicepresedinte

4. Reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii - vicepresedinte

5. Reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor - vicepresedinte

6. Reprezentantul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - membru

7. Reprezentantul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - membru

8. Reprezentantul Ministerului Mediului si Pădurilor - membru

9. Reprezentantul Ministerului Apărării Nationale - membru

10. Reprezentantul Ministerului Sănătătii - membru

11. Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului - membru

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

DIRECTIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE

Secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

RAPORT DE EVALUARE A ELEGIBILITĂTII

 

1. Date generale:

1.1. Obiectivul de investitii:...................................................................

1.2. Ordonator principal de credite:...................................................................

1.3. Beneficiar:...................................................................

1.4. Proiectant:...................................................................

1.5. Proiect/Faza de proiectare:...................................................................

1.6. Amplasament:...................................................................

2. Încadrarea în competentele de avizare ale Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte (conform art. 3 din hotărâre):

3. Avizul ordonatorului principal de credite (nr./data):............................

4. Încadrarea obiectivului de investitii în politici/strategii/programe/acorduri (nr./data, pozitie): ............................/.......................................

5. Documentatia depusă:

5.1. Studiul de fezabilitate/documentatia de avizare pentru lucrări de interventie (conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii si Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintei nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, cu modificările si completările ulterioare) (nr./data):..................................../...........................

- legislatie, norme, normative în baza cărora a fost întocmită documentatia:..................

5.2. Tema de proiectare/caietul de sarcini (nr./data):................................

5.3. Avizele si acordurile preliminare obtinute conform prevederilor legale:

- certificatul de urbanism si avizele cerute prin acesta (nr./data):.........../................

- alte avize si acorduri, necesare conform prevederilor legale în vigoare (nr./data):........../............

5.4. Nota de prezentare:

- este întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la hotărâre (da/nu):....................................

- evaluare indicatori tehnico-economici (da/nu):...................................................

- valoarea totală a investitiei (cu TVA):.................................................................

- din care C+M (cu TVA):...................................................................

- finantarea investitiei:....................

- durata de realizare a investitiei:.........

- costuri specifice, după caz:.............

5.5. Alte documente relevante (acorduri, legi etc.) (nr./data):......................................................

6. Concluzii si propuneri: ..................................................................................................................................................

 

Întocmit

 

Responsabil lucrare,

............................................

Director general,

............................................


ANEXA Nr. 3

 

CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE

 

Avizat

Presedinte/Vicepresedinte

(conducătorul sedintei de avizare)

 

PROCES-VERBAL Nr...................

al sedintei de avizare din................

 

1. Concluzii si propuneri ale sedintei de avizare

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Concluzii

 

Votul membrilor

1.

 

AVIZAT/NEAVIZAT fără observatii/cu observatii/cu recomandări/cu observatii si recomandări/cu modificări/cu completări/ cu modificări si completări

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

2.

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

2. Participanti la sedinta de avizare

2.1. Membri: 1.

2.

11. 12.

2.2. Invitati: 1.

2.

11.

 

Anexă la Procesul-verbal nr.......

 

Rezumatul lucrărilor sedintei de avizare din data de..........................


 

ANEXA Nr. 4

 

ROMÂNIA

CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE

 

AVIZ

Nr...............din....................

 

Temeiul legal............................................................................................................................................................................

 

CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE

 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

 

Denumirea obiectivului de investitii........................................................................................................................................

Faza.......................................................................................................................................................................................

Ordonator principal de credite...............................................................................................................................................

Observatii la documentatia avizată (după caz).......................................................................................................................

 

Presedintele Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte,

ministru,

............................................

 

Anexă la Avizul nr.............

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

 

Denumirea.............................................................................................................................................................................

Ordonatorul principal de credite............................................................................................................................................

Beneficiar..............................................................................................................................................................................

Amplasament.........................................................................................................................................................................

Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investitiei cu TVA..................................................*), din care C+M cu TVA..................................................

Capacităti (indicatori tehnici):

Durata de realizare a investitiei.............................................................................................................................................

Secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte,

 

Director general,

............................................


*) Valoarea este confidentială si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ANEXA Nr. 5

 

NOTĂ DE PREZENTARE

 

1. Date generale:

Obiectivele investitii................................................................................................................................................................

Ordonator principal de credite...............................................................................................................................................

Beneficiar..............................................................................................................................................................................

Proiectant...............................................................................................................................................................................

Proiect nr............................./faza.....................................

Amplasamentul obiectivului:...................................................................................................................................................

2. Indicatorii tehnico-economici:

2.1. Valoarea totală a investitiei (cu TVA)..............................................din care C+M (cu TVA)...............................................

2.2. Cost specific.....................................................................................................................................................................

2.3. Capacităti........................................................................................................................................................................

2.4. Durata de realizarea investitiei........................................................................................................................................

3. Necesitatea si oportunitatea investitiei:

- scurtă prezentare a domeniului în care este încadrat obiectivul de investitie si a cerintelor actuale si de viitor ale acestui domeniu, din care să rezulte necesitatea investitiei;

- justificarea necesitătii realizării obiectivului de investitii, cu încadrarea în politicile pe termen scurt, mediu si lung locale/sectoriale/nationale/regionale/europene si în strategia pe termen scurt, mediu si lung a ordonatorului principal de credite, cu precizarea capitolului din strategie;

- cuprinderea în programe, proiecte; aliniere la cerintele europene etc;

- actul legislativ nou-apărut care favorizează realizarea investitiei;

- acorduri internationale care obligă partea română la această investitie;

- locuri de muncă nou-create, pe perioada realizării si în timpul exploatării obiectivului de investitii;

-justificarea oportunitătii investitiei: includerea în acorduri de finantare, în programe prioritare etc; surse noi de finantare care favorizează investitia.

4. Continutul documentatiei:

4.1. Descrierea investitiei:

- date tehnice privind amplasamentul si terenul pe care se amplasează proiectul de investitii. În cazul documentatiilor de avizare pentru lucrări de interventii se vor prezenta si situatia existentă, concluziile raportului de expertiză tehnică si concluziile auditului energetic;

- prezentarea solutiilor adoptate în corelatie cu normele si normativele în vigoare ce definesc domeniul (normative de functionare, studii de trafic, legi, standarde, manuale de proceduri etc);

- prezentarea investitiei si a caracteristicilor principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii nou, în conformitate cu prevederile normelor si normativelor privind stabilitatea constructiilor si asigurarea energetică. În cazul documentatiilor de avizare pentru lucrări de interventii: descrierea lucrărilor si a solutiilor de interventie, cu prezentarea caracteristicilor principale îmbunătătite prin aplicarea proiectului;

- situatia existentă a utilitătilor si analiza de consum;

- concluziile evaluării impactului de mediu si solutii alternative de producere a energiei necesare functionării obiectivului, după caz.

4.2. Costurile estimative:

- valoarea totală si C+M (cu TVA) cu detalierea pe structura devizului general;

- indicatori de eficientă tehnico-economică.

4.3. Avize si acorduri:

- lista avizelor si acordurilor obtinute conform prevederilor legale (inclusiv avizul ordonatorului principal de credite).

5. Surse de finantare:

- valoarea totală (cu TVA) a investitiei:..............................................................;

- sursa de finantare (buget de stat, buget local, fonduri externe, credite, alte surse legal constituite) si valoarea (valoric si procentual): ..................................

 

 

Ordonatorul principal de credite - directia de specialitate coordonatoare -

 

Proiectant,

............................................

(institutie, functie, nume)

............................................

Beneficiar,

............................................

(institutie, functie, nume)

 

(institutie, functie, nume)

 

NOTĂ:

- Valoarea investitiei se va prezenta actualizată.

- Se vor anexa la nota de prezentare: devizul general si anexa indicatori, semnate de beneficiar si proiectant.

- Se vor anexa avizele si acordurile în copii lizibile, inclusiv copii ale cererilor făcute pentru obtinerea acestora.


 

ANEXA Nr. 6

 

CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE

LUCRĂRI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE

Sedinta din data de...................

 

FISĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE

 

Obiectiv de investitii:...............................................................................................................................................................

Observatii privind:

1. Necesitatea si oportunitatea investitiei si încadrarea în programe/strategii:...................................................................

2. Solutia tehnică aleasă si respectarea normelor si normativelor în vigoare: ...................................................................

3. Evaluarea lucrărilor si devizul general si finantarea lucrărilor:........................................................................................

4. Avize si acorduri:...............................................................................................................................................................

Concluzii si propuneri: ....................................................................................................................................................

 

Ministerul

Membru

Semnătura

 

ANEXA Nr. 7

 

            Ordonator principal de credite Ministerul..................................

 

CENTRALIZATOR

privind monitorizarea lucrărilor publice avizate în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Aviz nr./ din data de

Autoritatea contractantă

Valoarea totală avizată

Surse de finantare

preconizate

Hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici

nr./din data de

Contractul de achizitie publică

nr./din data de..............

Observatii privind stadiul implementării

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonatorul principal de credite - directia de specialitate coordonatoare –

............................................

(institutie, functie, nume)

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind evidenta nominală si statistică a persoanelor private de libertate aflate în unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

în baza art. 6 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006,

având în vedere dispozitiile art. 6 pct. VI.2 si ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind evidenta nominală si statistică a persoanelor private de libertate aflate în unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 432/C.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de FNGCIMM în numele si în contul statului român în cadrul programului „Prima casă”

 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2010, se aprobă comisionul de gestiune a garantiilor acordate de FNGCIMM, în numele si în contul statului român, în cadrul programului „Prima casă”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finantării.

Art. 2. - Nivelul comisionului de gestiune prevăzut la art. 1 se aplică exclusiv contractelor de garantare semnate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 martie 2010.

Nr. 754.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.