MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 154/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 154         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 martie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

344. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

345. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

346. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

347. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 

348. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

349. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Bucuresti la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proportie de 80% a obligatiilor aferente Contractului de finantare dintre Banca Europeană de Investitii si S.C. Ford România - SA în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova

 

350. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Statutului Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 114 din 9 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

Decizia nr. 117 din 9 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Decizia nr. 122 din 9 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

167. - Hotărâre pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

 

168. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes national si sigurantă a navigatiei „Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre si de informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS"

 

171. - Hotărâre privind unele măsuri de reorganizare a Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

121. - Decizie pentru numirea doamnei Nicoleta-Ecaterina Eucarie în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

 

122. - Decizie privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Clement, secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

123. - Decizie privind eliberarea domnului Ciprian Constantin Ghioc din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

124. - Decizie privind numirea domnului Marian Proorocu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

125. - Decizie privind revocarea domnului Manea Eduard Nicusor din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

126. - Decizie privind numirea domnului Matei Mircea Leontin în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

267/64. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului strategic national de combatere a traficului ilicit cu tigarete în perioada 2010-2012

 

3.236. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea anexelor hr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 6.052/2009, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

 

Rectificări la :

             - Deciziei primului-ministru nr. 97/2010


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 111/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Szabo Tiberiu, judecător la Judecătoria Gheorgheni, delegat în functia de presedinte al Judecătoriei Gheorgheni, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 344.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 108/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul colonel (r)Apetrei loan, judecător la Tribunalul Militar lasi, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 345.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul colonel (r) Dinu Dumitru, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 346.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-sef de politie Bocănială Neculai Tacbe i se acordă gradul profesional de chestor de politie si îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 347.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marius Gabriel Lazurca se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Moldova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 348.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Bucuresti la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proportie de 80% a obligatiilor aferente Contractului de finantare dintre Banca Europeană de Investitii si S.C. Ford România - S.A. În valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 30 din 17 februarie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de garantie dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Bucuresti la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proportie de 80% a obligatiilor aferente Contractului de finantare dintre Banca Europeană de Investitii si S.C. Ford România - S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 349.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Statutului Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 24 din 10 februarie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 350.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 114

din 9 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor „art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative", exceptie ridicată de loan Octavian Hiris, Maria Hiris si Maria Cadar în Dosarul nr. 2.730/84/2008 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 4.118D/2009, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de aceiasi autori în Dosarul nr. 2.729/84/2008 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curtii că, în ambele dosare, partea Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România a transmis la dosar concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 4.118D/2009 la Dosarul nr. 4.117D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 8 mai 2009, pronuntate în dosarele nr. 2.730/84/2008 si nr. 2.729/84/2008, Tribunalul Sălaj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor „art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative".

Exceptia a fost ridicată de loan Octavian Hiris, Maria Hiris si Maria Cadar în cauze având ca obiect solutionarea cererilor de modificare a unor hotărâri ale Consiliului Judetean Sălaj de stabilire a despăgubirii pentru exproprierea unor terenuri.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate având un continut identic, se arată că, astfel cum au fost modificate prin art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 228/2008, dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 189/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local impun obligativitatea expropriatului de a suporta cheltuielile de efectuare a expertizelor de evaluare a cuantumului despăgubirilor cuvenite în caz de expropriere. Autorii exceptiei sustin că, prin această solutie legislativă, se îngrădeste accesul liber la justitie, întrucât demersul de evaluare a proprietătilor, în scopul încasării despăgubirilor, devine imposibil în conditiile în care cheltuielile ocazionate de efectuarea acestor expertize se ridică la sume care depăsesc contravaloarea despăgubirilor. Totodată, autorii exceptiei sustin că lipsa unor dispozitii tranzitorii din cuprinsul ordonantei de urgentă care a modificat Legea nr. 198/2004 conduce la încălcarea principiului de drept tempus regit actum. În acest sens, precizează că instanta învestită cu solutionarea litigiului în care sunt reclamanti a înteles că textul de lege criticat „este de imediată aplicabilitate, el având putere retroactivă, atât timp cât îl fac incident unui proces care s-a născut sub legiuirea veche (nemodificată) si atâta vreme cât prin textul modificator nu s-au prevăzut exceptii de neaplicabilitate a textului pentru cauzele existente pe rolul instantelor".

Tribunalul Sălaj - Sectia civilă apreciază că instituirea în sarcina reclamantului a obligatiei de plată a onorariului expertizei judiciare nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorii exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate nu îngrădesc accesul liber la justitie, iar în privinta cheltuielilor de judecată, care privesc si onorariile expertilor, sunt aplicabile dispozitiile art. 274 din Codul de procedură civilă. Apreciază că textul de lege criticat nu încalcă dreptul de proprietate, atâta vreme cât persoana expropriată beneficiază de despăgubirile aferente, obtinute fie pe cale amiabilă, fie prin justitie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îi constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009, care modifică si completează o serie de dispozitii cuprinse în Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare. Atât din motivarea scrisă a exceptiei, cât si din continutul încheierii de sesizare, rezultă că autorul exceptiei are în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004, astfel cum acestea au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 228/2008. Asadar, Curtea va examina constitutionalitatea acestor dispozitii, care au următorul cuprins:

- Art. 10 alin. (3): „Cheltuielile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului despăgubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1) vor fi avansate în conformitate cu procedura de drept comun."

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor din Legea fundamentală cuprinse în art. 15 alin. (2) care instituie principiul neretroactivitătii legii, în art. 21 alin. (1), (2) si (3) care garantează dreptul de acces liber la justitie si consacră dreptul la un proces echitabil si în art. 44 alin. (3) si (6) privind exproprierea si stabilirea despăgubirilor corespunzătoare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local au mai format obiectai controlului de constitutionalitate, Curtea pronuntându-se prin Decizia nr. 1.292 din 8 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 29 octombrie 2009. Cu acel prilej, Curtea a statuat că textul de lege criticat este în concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate si în prezenta cauză, pentru considerentele acolo retinute. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată si argumentele care au stat la baza acesteia îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, exceptie ridicată de loan Octavian Hiris, Maria Hiris si Maria Cadar în dosarele nr. 2.730/84/2008 si nr. 2.729/84/2008 ale Tribunalului Sălaj - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 117

din 9 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Afacov Consulting Group" - S.R.L. din Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 473/305/2009 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că nu sunt motive pentru ca instanta de contencios constitutional să reconsidere solutia pronuntată prin Decizia nr. 150/2007.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 473/305/2009, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Afacov Consulting Group" - S.R.L. din Sfântu Gheorghe într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat este neconstitutional, întrucât incriminează ca fiind contraventie exercitarea dreptului constitutional al proprietarului de a dispune liber de bunurile sale, impunându-i conditii restrictive. Una dintre aceste conditii restrictive este cea prevăzută de art. 7 pct. 18 din Legea nr. 50/1991, potrivit căruia „Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculează potrivit legii", ceea ce presupune că exercitarea dezmembrămintelor dreptului de proprietate, respectiv dreptul de a dispune de un bun si dreptul de a-l folosi, este limitată prin impunerea unor taxe „fără ca statul să dea ceva în schimbul acestora". Mai arată că neconstitutionalitatea textului de lege criticat este dată de „incriminarea implicită a neplătii unei taxe la bugetul local, deoarece respectarea prevederilor acestei legi si iesirea din câmpul răspunderii contraventionale presupun, ab initio, plata unei taxe". Or, eliberarea autorizatiei de construire nu este un act de autoritate menit atragerii de venituri.

Judecătoria Sfântu Gheorghe apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul opinează în sensul respingerii ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât impunerea unor limite legale privind exercitarea dreptului de proprietate este justificată de protejarea unui interes general.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, precizând că, prin lege, pot fi stabilite anumite limitări fie în privinta dreptului de proprietate, fie în privinta unor atribute ale acestuia, în vederea apărării intereselor sociale si economice generale sau pentru apărarea drepturilor altor persoane, esential fiind ca prin aceste restrictii să nu se anihileze dreptul de proprietate, ceea ce, în spetă, nu este cazul.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, care au următorul cuprins:

- Art. 26 alin. (1) lit. a): „(1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totală ori partială, fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de către investitor si executant."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza întâi din Constitutie privind garantarea dreptului de proprietate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 150 din 22 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2007, s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii prevederilor art. 26 în ansamblul său, din perspectiva art. 44 alin. (2) din Legea fundamentală. Cu acel prilej, în acord cu jurisprudenta sa anterioară, Curtea a retinut că textul de lege criticat nu aduce atingere dreptului de proprietate privată, garantat prin art. 44 din Constitutie. Pentru a statua astfel, Curtea a observat că Legea nr. 50/1991 reglementează conditiile în care trebuie să aibă loc executarea lucrărilor de constructii, stabilind în sarcina detinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - anumite obligatii ce derivă din necesitatea protejării interesului general pe care urbanismul si amenajarea teritoriului, precum si securitatea si siguranta în constructii îl reprezintă. Această argumentatie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au fost învederate elemente de noutate care să justifice modificarea acestei jurisprudente.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Afacov Consulting Group" - S.R.L. din Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 473/305/2009 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 122

din 9 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal în Dosarul acesteia nr. 417/88/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că exceptia ridicată este inadmisibilă, întrucât dispozitiile legale criticate nu mai sunt în vigoare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 417/88/2008, Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, exceptie ridicată din oficiu într-o cauză având ca obiect acordarea unor drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât realizează, la nivelul salarizării unor categorii de functionari publici, o diferentiere pe criteriul categoriei socio-profesionale, fără nicio justificare obiectivă si rezonabilă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, dispozitiile legale criticate nemaifiind în vigoare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile anexei nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, referitoare la salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al institutiilor subordonate autoritătilor sau institutiilor publice centrale, ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate din unitătile administrativ-teritoriale, al inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, al caselor judetene de pensii si a municipiului Bucuresti, al agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă si a municipiului Bucuresti, precum si din aparatul propriu al consiliilorjudetene.

Se sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

Începând cu data de 1 ianuarie 2010, a intrat în vigoare Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Potrivit prevederilor art. 48 alin. (1) pct. 13 din această lege, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 urmează să îsi înceteze efectele la data intrării în vigoare a Legii nr. 330/2009.

În acest conditii, exceptia de neconstitutionalitate ridicată nu mai priveste un text în vigoare, astfel încât, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor anexei nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal în Dosarul acesteia nr. 417/88/2008.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Kâroly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare se modifică după cum urmează:

1. La articolul 57, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Tariful de participare se face venit la bugetul de stat."

2. La articolul 61, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Tariful de participare se face venit la bugetul de stat."

3. La capitolul VIII, sectiunea a 2-a „Tariful de acces", cuprinzând articolele 64-66, se abrogă.

4. Articolul 661 va avea următorul cuprins:

„Art. 661. - Începând cu anul 2010, autoritatea contractantă are obligatia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe, reprezentând 40% din valoarea totală a achizitiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice."

5. La articolului 71, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Tarifele percepute pentru organizarea cursurilor de pregătire se fac venit la bugetul de stat."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 167.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes national si sigurantă a navigatiei „Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre si de informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes national si sigurantă a navigatiei „Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre si de informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS", prevăzuti în anexă*).

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în conformitate cu prevederile

Programului operational sectorial „Transport" si ale legislatiei comunitare si nationale în vigoare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 168.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de reorganizare a Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice aflate în subordinea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, functionează cu un număr de 440 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi, si este finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, potrivit nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009."

Art. II. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Tudor Serban,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 171.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat Număr maxim de posturi: 440

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea doamnei Nicoleta-Ecaterina Eucarieîn functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cetătenie,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

            Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Nicoleta-Ecaterina Eucarie se numeste în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Cetătenie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 121.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Clement, secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Având în vedere Cererea domnului Gheorghe Clement, secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, privind încetarea raportului de serviciu, prin acordul părtilor, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/1.482 din 26 februarie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. -începând cu data de 30 martie 2010 încetează, la cerere, raportul de serviciu al domnului Gheorghe Clement, secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 122.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ciprian Constantin Ghioc din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

            Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian Constantin Ghioc se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 123.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Marian Proorocu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Proorocu se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 124.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind revocarea domnului Manea Eduard Nicusor din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

            Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Manea Eduard Nicusor se revocă din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 125.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Matei Mircea Leontin în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

            Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Matei Mircea Leontin se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 126.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 267 din 22 februarie 2010

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 64 din 5 martie 2010

 

ORDIN

privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului strategic national de combatere a traficului ilicit cu tigarete în perioada 2010-2012

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează Grupul de lucru pentru elaborarea Planului strategic national de combatere a traficului ilicit cu tigarete în perioada 2010-2012.

Art. 2. - (1) Autoritătile publice reprezentate în cadrul Grupului de lucru sunt:

a) Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si Directia Generală de Informatii si Protectie Internă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

b) Agentia Natională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sefii institutiilor mentionate la alin. (1) desemnează în cadrul Grupului de lucru specialisti/experti în problematica de referintă.

(3) Coordonarea Grupului de lucru va fi asigurată de către Agentia Natională de Administrare Fiscală.

Art. 3. - (1) Lucrările Grupului de lucru vor fi conduse de un coordonator, iar în lipsa acestuia, de o persoană desemnată de acesta.

(2) În baza principiului transparentei decizionale, la sedintele Grupului de lucru pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai organizatiilor neguvernamentale interesate.

Art. 4. - În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Grupul de lucru va elabora Planul strategic national de combatere a traficului ilicit cu tigarete în perioada 2010-2012.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 6.052/2009, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

 

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5, 7, 9, 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 6.052/2009 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010,

în baza consultării federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă anexele nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 6.052/2009, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 9 februarie 2010.

Nr. 3.236.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Deciziei primului-ministru nr. 97/2010 privind numirea membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si a presedintelui Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 18 februarie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. 1 pct. 3, în loc de: „3. doamna Ana-Maria Enache - expert, reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;" se va citi: „3. doamna Ana-Maria Enache - expert, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.