MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 151/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 151         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 martie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

34. - Lege pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

343. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

338. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

339. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

340. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

341. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

342. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

146. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

163. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

170. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor alunecării de teren produse în comuna Odăile, judetul Buzău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tările perimetrice prin Sistemul electroenergetic national

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.21/2010


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - După alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

„(31) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităti sau institutii publice de interes national sau local se întelege includerea în denumirea asociatiei a unor termeni precum: «comisariat», «inspectorat», «gardă», «academie», «autoritate», «consiliu», «agentie» sau derivatele acestora.

(32) Înscrierea unei asociatii folosind în denumirea sa cuvintele «national» sau «român» ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului."

Art. II. - Asociatiile si fundatiile legal constituite la data intrării în vigoare a prezentei legi îsi păstrează denumirile chiar în conditiile încadrării în prevederile art. 7 alin. (31) si (32) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire ia asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, precum si cu completarea adusă prin prezenta lege.

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 martie 2010.

Nr. 34.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

            Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 343.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 12/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Kiss Alexandru, procuror sef Sectie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 338.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 13/2010,

 

Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Domnul lonescu Mircea, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 339.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 64/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Medregoniu Valeriu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 340.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 7/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popp Felicia, procuror în cadrul Sectiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 341.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Derscariu Liliana, judecător la Judecătoria Suceava, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 342.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 si 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Golesti", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 131 se introduc douăsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 132-143, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lalosu", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 198 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 199, conform anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lăpusata" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

4. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scundu", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 130 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 131-135, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stroesti", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) la pozitia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Centru social pentru persoane cu nevoi speciale";

b) după pozitia nr. 242 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 243, conform anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tetoiu", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 186, 210, 217, 235, 252, 253;

b) la pozitia nr. 185, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bisericii Adormirea Maicii Domnului"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: lungime = 720 m, lătime = 6 m, pietruit cu sant pe 500 m; Adresa: comuna Tetoiu, satele Tepesti si Măneasa, din D.J. 676 - punctul Mateescu Alexandru până în D.J. 676-G punctul Solomon Stefan-Moraru"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 1.296 lei";

- la pozitia nr. 187, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Profesor Dumitru Mitrana"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: lungime = 850 m, lătime = 6 m, pietruit si pământ cu sant pe 450 m; Adresa: comuna Tetoiu, satele Tepesti si Popesti, din D.J. 676, punctul Voicu până în D.J. 676-G

punctul Mateescu Măria"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 11.530 lei";

- la pozitia nr. 218, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Atanasie Pop Martian"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: lungime = 730 m, lătime = 6 m, covor bituminos pe 400 m, pietruit pe 330 m cu sant pe 550 m; Adresa: comuna Tetoiu, satele Tepesti si Popesti, din D.J. 676 - punctul Răducan Constantin până în D.J. 676-G punctul Manda Ion"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 1.314 lei";

- la pozitia nr. 221, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Cătun Bădesti"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: lungime = 1.850 m, lătime -6m, pietruit si pământ cu sant pe 750 m; Adresa: comuna Tetoiu, satul Băroiu, din D.J. 676 - punctul Biserică până în D.J. 676 punctul Stefănescu"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 3.330 lei";

- la pozitia nr. 229, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Învătător Alexandru lonescu"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: lungime = 1.600 m, lătime -6m, pietruit si pământ cu sant pe 750 m; Adresa: comuna Tetoiu, satul Băroiu, din D.J. 676 - punctul Drăgănescu până în D.J. 676 punctul Ancuta"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 2.880 lei";

- la pozitia nr. 258, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Cătun Luncă", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: Lungime = 2.730 m, lătime -6m, pietruit si pământ cu sant pe 1.400 m; Adresa: comuna Tetoiu, satul Nenciulesti, din D.J. 676 - punctul Crăpătureanu până în D.J. 676 punctul Liu"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 4.919 lei";

- la pozitia nr. 264, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Căpitan Constantin Crăpătureanu"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: lungime = 730 m, lătime -6m, pietruit si pământ cu sant; Adresa; comuna Tetoiu, satele Tepesti si Popesti, din D.J. 676 - punctul S.M.A. până în D.J. 676-G punctul Ilie Mihai"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 1.080 lei";

- la pozitia nr. 274, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Câmpeni"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: lungime = 850 m, lătime = 6 m, pietruit cu sant; Adresa: comuna Tetoiu, satul Tetoiu, din D.J. 676 - punctul Tanislav până în D.J. 676-G punctul Călugărita"; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar: 1.530 lei".


7. La anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomsani, judetul Vâlcea", la sectiunea I „Bunuri imobile":

- la pozitia nr. 20, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: S = 11.003 mp; Vecini: Constantinescu Steliana, Smedescu Steliana, Smedescu Cecilia, mostenitor Manea Nicolae, Mihăilă Nicolae, HIDROELECTRICA-SA", coloana 6 va avea următorul cuprins: „13.202 lei".

8. La anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Diculesti":

- la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 152 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 153-155, conform anexei nr. 6.

Art. II. -Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 146.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Golesti

 

SECTIUNEA I - BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar

Situatia juridică

1

2

3

4

5

6

7

132.

 

Drum sătesc „Valea Caselor"

Tehnice: L = 500 m, I = 4 m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, DN 73 C peste

Pârâul Sâmnic în partea de est

1910

40.000,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

133.

 

Drum sătesc „Mosor-Costin"

Tehnice: L = 992m, I = 6 m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, din drumul sătesc „Valea Caselor" până în DN 7

1910

119.040,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

134.

 

Drum sătesc „Ropină"

Tehnice: L = 160 m, I = 4 m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, din drumul sătesc

„Valea Caselor" până la resedinta lui Ropină Dumitru

1910

12.800,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

135.

 

Drum sătesc „Preoteasa"

Tehnice: L= 110 m, I = 3,6 m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, din drumul sătesc „Valea Caselor" până la resedinta lui Preoteasa Dumitru

1910

7.920,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

136.

 

Drum sătesc „I.C. Brătianu"

Tehnice: L = 200m, l = 3,5m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, din DN 7 până în DN7

1910

14.000,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

137.

 

Drum sătesc „Gh. Costin"

Tehnice: L= 151 m, I = 3,60 m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, din drumul sătesc „Mosor-Costin" până la resedinta lui Gheorghe Costin

1910

10.872,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

138.

 

Drum sătesc „Costin - Ghigu"

Tehnice: L = 1.110 m, I = 4 m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, din DN 7

(intersectia cu drumul sătesc Gh. Costin până în DN 7 - Casa Oltenească)

1910

88.800,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

139.

 

Drum sătesc „La Gater"

Tehnice: L = 202 m, I = 4,00 m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, din DN 7 până la resedinta lui Calciu Nicolae

1910

16.160,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

140.

 

Drum sătesc „La Toi"

Tehnice: L = 106 m, I = 4,40 m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, din drumul sătesc „Costin-Ghigu" până la resedinta lui Toi Gheorghe

1910

9.328,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

141.

 

Drum sătesc „Ceausescu"

Tehnice: L = 150 m, I = 6,00 m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, din drumul sătesc „Costin-Ghigu" până la resedinta lui Ceausescu Gheorghe

1910

18.000,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

142.

 

Drum sătesc „Dicu"

Tehnice: L = 140 m, I = 3,50 m

Descript: nepietruit

Adresa: comuna Golesti, din drumul sătesc „Costin-Ghigu" până la resedinta lui Dicu Gheorghe

1910

9.800,00

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

143.

 

Teren „Arie Aldesti"

Tehnice: S = 6.256 mp

Descript: păsune - 6.256 mp

Adresa: intravilanul satului Aldesti, comuna Golesti

1950

482.337,60

Domeniul public al comunei Golesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2008

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lalosu

 

SECTIUNEA I - BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar

Situatia juridică

1

2

3

4

5

6

7

199.

 

Izlaz comunal

Tehnice: S = 2.500 mp, L = 50 m, I = 50 m Adresa: comuna Lalosu Vecini: S - izlaz comunal, N - izlaz comunal, E - drum vicinal Clocotici, V - izlaz comunal

1962

1.000,00

Domeniul public al comunei Lalosu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

ANEXA Nr. 3

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lăpusata

 

SECTIUNEA I - BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar

Situatia juridică

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

Teren

Tehnice: teren aferent primăriei, cu suprafata de 1.353 mp

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti Vecini: E - DJ, S -*DJ, V - DJ, N - Voinescu Iulian

1959

650,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

2.

 

Teren

Tehnice: teren cămin cultural, cu suprafata de 3.833,25 mp

Adresa: comuna Lăpusata

Vecini: E - Matei, V - DJ, N - Ivănescu, S - Iliescu

1962

1.800,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

3.

 

Teren Sărulesti

Tehnice: teren dispensar uman, cu suprafata de 500 mp

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti Vecini: N - Mazilu, S - Sc. veche, E - DJ, V - Mazilu

1980

300,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

4.

 

Teren Sărulesti

Tehnice: teren Scoala de 8 ani, cu suprafata de 5.084 mp

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

Vecini: E - DJ 676, V - Tărămoiu, N - Disp., S -Politie

1960

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

5.

 

Teren Sărulesti

Tehnice: teren scoală, cu suprafata de 1.828,84 mp

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti Vecini: E - Popescu, V - DJ, N - Cornoiu, S - Crivăt

1960

1.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

6.

 

Teren Gornet

Tehnice: teren Scoala Gornet, cu suprafata de 553 mp

Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti Vecini: E - Drum sătesc, V - Tudora, N - Drum sătesc, S - Tudora

1950

322,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

7.

1.3.17.2

Pod sat Zărnesti- Ruginoasa

Tehnice: km 1+200, L = 6 m, I = 10 m, cu suprafata construită 60 mp din beton armat Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1965

318.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

8.

1.3.17.2

Pod sat Zărnesti Iliasa

Tehnice: km 0 la 500, L = 6 m, I = IO m, suprafata construită 60 mp din beton armat Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1965

318.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

9.

1.3.17.2

Pod sat Sărulesti

Tehnice: km 0 la 100 m, L = 6 m, I = 8 m, construit 48 mp din beton armat Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1967

215.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

10.

1.3.17.2

Podet Zărnesti

Tehnice: km 0 Diaconescu Nicolae, satul Zărnesti, cu DC 107

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1964

7.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

11.

1.3.17.2

Podet Zărnesti

Tehnice: km 0 Patru Gheorghe cu DC 107 tub

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1966

7.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

12.

1.3.17.2

Podet Zărnesti

Tehnice: km 0 Biserica Zărnesti, cu DC 107

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1965

7.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

13.

1.3.17.2

Podet Zărnesti

Tehnice: km 0 Chiritescu Ilie si DC

Lăpusata-Lădesti

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1967

6.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

14.

1.3.17.2

Podet Zărnesti

Tehnice: km 0 Radu Gheorghe

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1968

7.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

15.

1.3.17.2

Podet Sărulesti

Tehnice: km 0 Bădărică Măria

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1964

5.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

16.

1.3.17.2

Podet Sărulesti

Tehnice: face legătura la km 0 Lila Ion DJ 676

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1965

6.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

17.

1.3.17.2

Podet Sărulesti

Tehnice: face legătura la km 0 Clocioboiu

Gheorghe DJ 676

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1965

5.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

18.

1.3.17.2

Podet Sărulesti

Tehnice: face legătura la km 0, pct. Coasta Florii

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1966

4.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

19.

1.3.17.2

Podet Scorusu

Tehnice: face legătura la km 0 Paunescu Natalia

Descript: construit din beton

Adresa: Lăpusata, satul Scorusu

1965

6.300,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

20.

1.3.17.2

Podet Scorusu

Tehnice: face legătura la km 0 Calciu Constantin

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Scorusu

1966

7.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

21.

1.3.17.2

Podet Scorusu

Tehnice: face legătura la km 0 Fistigoi I Nicolae

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Scorusu

1964

5.800,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

22.

1.3.17.2

Podet Scorusu

Tehnice: face legătura la km 0 Ghioca Constantin

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Scorusu

1964

6.400,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

23.

1.3.17.2

Podet Beresti

Tehnice: face legătura la km 0 Ivănescu Nicolae

Descript: construit din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1965

6.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

24.

1.3.17.2

Podet Beresti

Tehnice: face legătura la km 0 Bisu Ion, beton Adresa: Lăpusata, satul Beresti

1966

6.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

25.

1.3.17.2

Podet Beresti

Tehnice: face legătura la km 0 la Bisu Lăpusata biserica Beresti

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1970

4.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

26.

1.3.17.2

Pod Beresti

Tehnice: km 0 la 1, L = 8 m, I = 80 m, construit

640 mp din beton armat

Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

2001

450.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

27.

1.3.17.2

Podet Beresti

Tehnice: face legătura la km 0 Ivănescu

Gheorghe

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1970

3.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

28.

1.3.17.2

Podet Beresti

Tehnice: face legătura la km 0 Ibrac Nicolae Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1968

6.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

29.

1.3.17.2

Podet Beresti

Tehnice: face legătura la km 0 David

Gheorghe

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1970

4.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

30.

1.3.17.2

Podet Beresti

Tehnice: face legătura la km 0 la Scoala

Beresti

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1979

4.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

31.

1.3.17.2

Podet Mijati

Tehnice: face legătura la km 0 Mijata Aurelia Adresa: comuna Lăpusata, satul Mijati

1984

6.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

32.

1.3.17.2

Podet Mijati

Tehnice: face legătura la km 0 punctul Pârâu

Popeasa

Adresa: comuna Lăpusata, satul Mijati

1975

5.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

33.

1.3.17.2

Podet Mijati

Tehnice: Balaban Gheorghe

Adresa: comuna Lăpusata, satul Mijati

1976

5.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

34.

1.3.17.2

Podet Brosteni

Tehnice: face legătura la km 0 Fulger

Gheorghe

Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1980

5.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

35.

1.3.17.2

Podet Brosteni

Tehnice: face legătura la km 0 Biserica

Brosteni

Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1984

4.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

36.

1.3.17.2

Podet Brosteni

Tehnice: face legătura la km 0 Crivăt Aurel Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1980

5.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

37.

1.3.17.2

Podet Serbănesti

Tehnice: face legătura la km 0 Mitică Ghivici Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1970

5.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

38.

1.3.17.2

Podet Serbănesti

Tehnice: face legătura la km 0 Costică Ghivici Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1970

5.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

39.

1.3.17.2

Podet Serbănesti

Tehnice: face legătura la km 0 Costică Borcos

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1984

4.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

40.

1.3.17.2

Podet Serbănesti

Tehnice: face legătura la km 0 punctul Fântâna Bălutii

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1980

3.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

41.

1.3.17.2

Podet Serbănesti

Tehnice: face legătura la km 0 punctul Podu Florii

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1983

6.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

42.

1.3.17.2

Podet Serbănesti

Tehnice: face legătura la km 0 Benches Ion Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1980

5.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

43.

1.3.17.2

Podet Serbănesti

Tehnice: face legătura la km 0 Mega Victoria Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1981

5.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

44.

1.3.17.2

Podet Serbănesti

Tehnice: face legătura la km 0 pod la Negrită Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1982

6.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

45.

1.3.17.2

Podet Serbănesti

Tehnice: face legătura la km Burlănescu Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1985

4.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

46.

1.3.7.1

Drum agricol satul Zărnesti

Tehnice: km 0 Mazilu Ana la km 3 punctul agricol, L = 3 km, I = 5 m

Geamăna situat în extravilan

Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

20.150,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

47.

1.3.7.1

Drum agricol satul Zărnesti

Tehnice: km 0 lancu Gheorghe la km 1,500, punctul numit Mărari, L = 1,5 km, l-5m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

10.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

48.

1.3.7.1

Drum agricol satul Zărnesti

Tehnice: km 0 Geganu Nicolae la km 0,500, punctul Comora, L = 500 m, I = 5 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1964

5.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

49.

1.3.7.1

Drum agricol satul Zărnesti

Tehnice: km 0 Zărnescu Nicolae la km 0,300, punctul în Ogradă, L = 500 m, I = 5 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1983

5.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

50.

1.3.7.1

Drum agricol satul Zărnesti

Tehnice: km 0 Gageanu Nicolae la km 0,200, punctul In Ogradă, L = 200 m, I = 5 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1975

4.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

51.

1.3.7.1

Drum agricol satul Zărnesti

Tehnice: km 0 Ghimis Nicolae la km 1, punctul Valea Tiganilor, L = 1,5 km, I = 5 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

3.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

52.

1.3.7.1

Drum agricol satul Zărnesti

Tehnice: km 0 Radu Gheorghe la km 2, punctul Mărari, L = 2 km, I = 5 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1983

9.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

53.

1.3.7.1

Drum agricol satul Sărulesti

Tehnice: km 0 la Fântâna Bulacilor la km 0,500, punctul Cătunul Bungeti, L = 500 m, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1964

3.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

54.

1.3.7.1

Drum agricol satul Sărulesti

Tehnice: km 0 DJ 676 la km 1,5, punctul Geamăna, L = 1,5 km, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1965

4.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

55.

1.3.7.1

Drum agricol satul Sărulesti

Tehnice: km 0 DJ 676 la km 1, punctul Coasta Florii, L = 1 km, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1966

3.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

56.

1.3.7.1

Drum agricol satul Sărulesti

Tehnice: km 0 DJ 676 la km 1, punctul Bădulesti, L = 1 km, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1970

4.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

57.

1.3.7.1

Drum agricol satul Sărulesti

Tehnice: km 0 Bunget Petria la km 1, punctul Valea Tiganilor, L = 1 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1969

3.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

58.

1.3.7.1

Drum agricol satul Sărulesti

Tehnice: km 0 Ciuculan Ion la km 0,500, punctul Ciodaru, L = 500 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1959

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

59.

1.3.7.1

Drum agricol satul Sărulesti

Tehnice: km 0 pod Râul Cerna la km 1,5, punctul Omoracea, L = 1,5 km, I = 3 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1970

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

60.

1.3.7.1

Drum agricol satul Scorusu

Tehnice: km 0 Pod peste Râul Cerna Scorusu la km I pod Sărulesti, L = 1 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Scorusu

1975

3.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

61.

1.3.7.1

Drum agricol satul Scorusu

Tehnice: km 0 Pod Scorusu la km 1 Pod Beresti, L = 1 km, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Scorusu

1970

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

62.

1.3.7.1

Drum agricol satul Beresti

Tehnice: km 0 pod Beresti la km 2, punctul Serbănesti, L = 2 km, I = 3 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1975

3.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

63.

1.3.7.1

Drum agricol satul Beresti

Tehnice: km 0 Diaconu Octavian la km 1, punctul Aninoasa, L = 1 km, I = 5 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1977

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

64.

1.3.7.1

Drum agricol satul Beresti

Tehnice: km 0 Radu Nicolae la km 0,500, punctul Valea Muierii, L = 500 m, I = 3 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1970

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

65.

1.3.7.1

Drum agricol satul Brosteni

Tehnice: km 0 Crivăt Ion la km 2, punctul Pădurea veche, L = 2 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1969

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

66.

1.3.7.1

Drum agricol satul Brosteni

Tehnice: km 0 Rosea Gheorghe la km 2, punctul Pădurea Vechi, L = 2 km, I = 3 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1970

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

67.

1.3.7.1

Drum agricol satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Borcos Ilie la km 3, punctul Tugulea, L = 1 km, I = 3 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

5.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

68.

1.3.7.1

Drum agricol satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Piscu Rosu la km 1, punctul Poiana Piscopiei, L = 1 km, I = 3 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

69.

1.3.7.1

Drum agricol satul Serbănesti

Tehnice: km 0 punctul Coboran la km 1,5, punctul Poiana Piscopiei, L = 1,5 km, I = 3 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

70.

1.3.7.1

Drum agricol satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Bica Gheorghe la km 1 Descript: Coboran, L = 1 km, I = 3 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

71.

1.3.7.1

Drum agricol satul Serbănesti

Tehnice: km 0 punctul Coboran la km 0,600, punctul Drumul Evei, L = 600 m, I = 3 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

72.

1.3.7.1

Drum agricol satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Valea Ciobanilor la km 0,200, punctul Valea Ciobanilor, L = 200 m, I = 3 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

2.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

73.

1.3.7.1

Drum agricol satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Pupăza Virgil la km 2,00, punctul Vechi, L = 200 m, I = 3 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

4.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

74.

1.3.7.1

Drum agricol satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Benches Ion la km 1, punctul Vechi, L = 1 km, I = 3 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

75.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Zărnesti DC 109

Tehnice: km 0 Diaconescu Ion si Dragomiroiu Nic.

la km 3,2 Mazilu Ana si Tudora Ilie, L = 300 m, l = 5m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

29.193,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

76.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Zărnesti DC 109

Tehnice: km 0 S.C. Cernat la km 0,300 Tudora Nicolae, L = 300 m, I = 5 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

9.700,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

77.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Zărnesti DC 109

Tehnice: km 0 Preda Constantin la km 0,200 Gageanu Nicolae situat în intravilan, L = 200 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

9.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

78.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Zărnesti DC 109

Tehnice: km 0 Nicola Dumitru la km 0,150 în intravilan, L = 150 m, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

2.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

79.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Zărnesti DC 109

Tehnice: km 0 Govoreanu Gheorghe la km 0,250 Diaconescu Mihai, situat în intravilan, L = 100 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

3.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

80.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Zărnesti DC 109

Tehnice: km 0 Dumbravescu Gheorghe la km 0,100 Popa Ilie, situat în intravilan, L= 100 m, l = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

1.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

81.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Zărnesti DC 109

Tehnice: km 0 Biserica satul Zărnesti la km 0,400 Diaconescu Elisabeta, L = 400 m, l = 5m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

5.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

82.

1.3.7.1

Drum agricol satul Zărnesti

Tehnice: km 0 Diaconu Gheorghe la km 0,250 Dulacioiu Gheorghe, situat în intravilan, L = 250 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

4.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

83.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Zărnesti

Tehnice: km 0 Chiritescu Ilie la km 2 Mazilu Gheorghe, situat în intravilan, L = 2 km, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

17.256,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

84.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Sărulesti

Tehnice: km 0 Bădărîcă Elena si DC 109 la km 2 Bucei Cristian, DJ 676, L = 2 km, l = 5m Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1980

556.120,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

85.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Sărulesti

Tehnice: km 0 DC 107 la km 2,5 Zugravu

Valeriu, L = 2,5 km, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1970

29.612,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

86.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Sărulesti

Tehnice: km 0 DJ 676 la km 0,300 Bucei Elena, situat în intravilan, L = 300 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1975

52.612,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

87.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Scorusu

Tehnice: km 0 Păunescu Natalia DJ 676 la km 2,5 Clocioboiu Alexandru, L = 2,5 km, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1980

28.012,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

88.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Scorusu

Tehnice: km 0 Calciu Gheorghe la km 2,5

Surdu Gheorghe, situat în intravilan, L = 2,5 km, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Scorusu

1975

28.012,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

89.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Scorusu

Tehnice: km 0 Cotea Eugenia la km 0,200 Voican Alexandru, L = 200 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Scorusu

1960

6.700,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

90.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Scorusu

Tehnice: km 0 Fistigoi Nicolae la km 1 Stănicescu Constantin, situat în intravilan, L = 1 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Scorusu

1959

3.800,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

91.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Scorusu

Tehnice: km 0 Calciu Constantin la km 0,500 Zugravu Alexandru, DJ 676, intravilan, L = 500 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Scorusu

1959

3.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

92.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Scorusu

Tehnice: km 0 Fistigoi I. Nicolae la km 2,5 Calciu Gheorghita, Popa Măria, L = 2,5 km, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Scorusu

1959

12.120,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

93.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0, DJ 676, Ivănescu Nicolae la km 3,00 Mitrache Victor, în intravilan, L = 300 m, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1959

29.110,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

94.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Bisu I. Ion la km 1 Bisu Gheorghe, L = 1 km, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1980

10.210,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

95.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Surdu Nicolae la km 1,5 Mijata Aurelia, L = 1,5 km, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1959

15.210,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

96.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0, DJ 676, Ibrac Nicolae la km 2 Păunescu Măria situat în intravilan, L = 2 km, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1959

18.220,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

97.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Păunescu Măria la km 0,500 Ducu Victor, situat în intravilan, L = 500 m, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1959

75.102,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

98.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Gabăr Mihai la km 0,200 Văduva Victor, L = 200 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

99.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Radu Nicolae la km 0,200 David Gheorghe, situat în intravilan, L = 200 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

100.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Onogea Aurelia la km 0,200 Albu Virgil, intravilan, L = 200 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

101.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Băciuca Ioana la km 0,300 Mitrache Margareta, L = 300 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1960

25.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

102.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Ivănoiu Gheorghe la km 0,100 Biserica Beresti, L = 100 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1960

10.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

103.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Oprea Ion la km 0,500 Grămada Gheorghe, L = 500 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1960

30.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

104.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0, DJ 676, la km 2 Diaconu Nicolae, L = 2 km, I = 5 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1959

15.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

105.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Ibrac Ion la km 1 Ibrac Nicolae, L= 1 km, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1959

7.500,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

106.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Girloiu Ilie la km 0,200 Ghioculescu Valentin, L = 200 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1960

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

107.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 pod peste râul Cerna la km 2,5 Ivănoiu Victor, L = 2,5 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1960

22.123,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

108.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Beresti

Tehnice: km 0 Cazan Gheorghe la km 1,500 Mitrache Ilie, L = 1,5 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

1959

75.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

109.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Mijati

Tehnice: km 0 Mijata Aurelia la km 2,5 Balaban Ilie, intravilan, L = 2,5 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Mijati

1959

22.212,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

110.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Mijati

Tehnice: km 0 Niculescu Gheorghe la km 1,5 Surdu Gheorghe, L = 1,5 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Mijati

1959

50.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

111.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Mijati

Tehnice: km 0 Pupăză Aurel la km 0,400 Ducu Gheorghe, L = 400 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Mijati

1959

25.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

112.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Mijati

Tehnice: km 0 Mătusoiu Veronica la km 0,400 Stanca Dumitru, L = 400 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Mijati

1959

25.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

113.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Mijati

Tehnice: km 0 Mijata Aurelia la km 2,5 Stancu Nicolae, L = 2,5 km, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Mijati

1959

60.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

114.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Mijati

Tehnice: km 0 Balaban Gheorghe la km 0,500 Balaban Ecaterina, L = 500 m, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Mijati

1959

25.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

115.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Mijati

Tehnice: km 0 Ciuca Gheorghe la km 0,250 Balaban Gheorghe si Bisu Silvia, L = 250 m, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Mijati

1959

25.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

116.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Selaru Nicolae la km 2 Udrea Gheorghe, intravilan, L = 2 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

23.600,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

117.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Udrea Petre la km 0,500 Mătusoi Veronica, intravilan, L = 500 m, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

25.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

118.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Mangeac Aurelia la km 1 Bisu Dumitru, intravilan, L = 1 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

40.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

119.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Fulger Nicolae la km 0,300 Stan Floarea, intravilan, L = 300, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

30.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

120.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0, DJ 676, Presura Dumitru la km 2,00 Corbeanu Constantin, L = 2 km, l = 4m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

10.200,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

121.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Dinescu Gheorghe la km 0,200 Busica Ruxandra, L = 200 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

122.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Mangeac Ilie la km 0,500 Ciolacu Măria, L = 500 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

123.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Crivăt Aurel la km 0,500 Bugău Ion, L = 500, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

124.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Mangeac Ilie la km 2,5 Văduva Constantin, intravilan, L = 2,5 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

82.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

125.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Crivat Ion la km 0,150 Crivat Dumitru, intravilan, L = 150 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

10.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

126.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Copoieru Ion la km 0,700 Staicu Ioana, intravilan, L = 700 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni

1959

30.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

127.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Brosteni

Tehnice: km 0 Burlan Ioana la km 0,500 Burlan Ion, L = 500 m, I = 4 m Adresa: Lăpusata, satul Brosteni

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

128.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Serbănesti

Tehnice: km 0 676 Ghivici Dumitru la km 3,00

Benches Virgil, L = 3 km, I = 5 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

129.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Ghivici Constantin la km 2,00 la Borcos Ilie, L = 2 km, I = 5 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

25.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

130.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Mega Aurel la km 0,400 teren intravilan, L = 400 m, I = 5 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

131.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Ghitoran Gheorghe la km 0,400

Bica Gheorghe, L = 400, I = 5 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

132.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Bondoac Nicolae la km 0,600 Bondoac Gheorghe, L = 600 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

25.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

133.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Petrachioiu Victoria la km 0,300 Florescu Ion, L = 300 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

15.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

134.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Marinescu Ion la km 0,500

Oncea Ilie, L = 500 m, I = 5 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

22.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

135.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Serbănesti

Tehnice: Mega Victoria la km 0,500

Marinescu Ion, L = 500 m, I = 5 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

20.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

136.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Bondoc Aurel la km 0,350 Belicaru Nicolae, L = 350 m, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

15.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

137.

1.3.7.1

Drum vicinal satul Serbănesti

Tehnice: km 0 Copoieru Ion la km 0,500

Turcu Nicolae, L = 500 m, I = 4 m

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1959

40.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/20099

138.

1.3.7.2

Drum comunal Sărulesti-Lădesti

Tehnice: km 0 - km; parte carosabilă -7m Grecu Preda - primăria Lăpusata, L = 2 km, l = 7m Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1975

722.126,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

139.

1.3.7.4

Drum forestier

Tehnice: km 0 DJ 676 la km 1,5 Dealul Rosiilor, L = 1,5 km, I = 4 m Adresa: comuna Lăpusata

1965

7.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

140.

1.6.2

Cămin cultural

Tehnice: cămin cultural cu fundatie beton armat, zidărie cărămidă, suprafata de 358,88 mp

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti Vecinii: E - Matei, V - DJ, N - Ivănescu S - Iliescu

1960

60.276,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

141.

1.6.2

Dispensar uman Sărulesti

Tehnice: dispensar uman cu fundatie de beton armat, acoperit cu tiglă P + 1, suprafata 408 mp Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1977

108.854,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

142.

1.6.2

Scoala Serbănesti

Tehnice: Scoala de 4 ani cu fundatie de beton armat, construită din cărămidă, în suprafata de 279,77 mp Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

1972

30.247,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

143.

1.6.2

Scoala Zărnesti

Tehnice: Scoala cu fundatie de piatră cu zidărie si din lemn, suprafata 65 mp Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1959

518,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

144.

1.6.2

Scoala de 8 ani Sărulesti

Tehnice: clădire nouă cu fundatie de beton armat zidărie cărămidă, suprafata de 1.003,92 mp

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

Vecini: E - DJ, V - Tărămoiu Ilie, N - Scoala veche, S - politia

1962

167.278,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

145.

1.6.2

Scoala Veche Sărulesti

Tehnice: Scoala de 4 ani, cu fundatie din piatră, zidărie de cărămidă, suprafata de 456 mp Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

1950

142.423,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

146.

1.6.4

Sediul Primărie Sărulesti

Tehnice: Primăria Sărulesti, cu zidărie din cărămidă

Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti

Vecini: E - DJ, V - DJ, N -Voinescu, S -DJ

1982

181.926,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

147.

1.6.6

Monumentul Sărulesti

Tehnice: Monument pentru cinstirea eroilor Anii 1916-1945, situat în centrul civic Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti Vecinii: E - DC, V - DJ 676, N - DJ 676, S -DC

1945

30.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

148.

1.8.1

Cismea Sărulesti

Tehnice: la monument, capacitatea 6 mc Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti Vecini: E - DC, V - DJ, N - DJ si S - DC

1946

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

149.

1.8.1

Cismea Zărnesti

Tehnice: la Itu capacitate 6 mc Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti Vecini: E - DC, V - Mazilu Alex., N - Săram, S - Mazilu Alexandru

1975

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

150.

1.8.1

Cismea Sărulesti

Tehnice: S.C. Sărulesti, capacitatea 6 mc Adresa: comuna Lăpusata, satul Sărulesti Vecini: E - DJ, V - Tărămoiu Ilie, N - Dispensar, S - Politie

1980

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

151.

1.8.1

Fântâna Zărnesti

Tehnice: fântână beton, capacitate 3 mc Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti Vecini: E - biserica, V - DJ, N - teren bis, S - drum sătesc

1970

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

152.

1.8.1

Fântâna Zărnesti

Tehnice: la Vlădutescu, capacitate de 3 mc E - DC, V - Vlădutescu, S - Chiritescu, N - Diaconu Adresa: comuna Lăpusata, satul Zărnesti

1960

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

153.

1.8.1

Fântâna Beresti

Tehnice: la Panaitescu, capacitate 3 mc, din beton

Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti

Vecini: E - Tuta, V - DJ, N - Panaintescu, S - Surdu

1961

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

154.

1.8.1

Fântâna Beresti

Tehnice: fântâna la Beresti, construită din beton, capacitate de 2 mc Adresa: comuna Lăpusata, satul Beresti Vecinii: E - Gârloiu, V - DJ, N - Popescu, S - Gârloiu

1959

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

155.

1.8.1

Fântâna Brosteni

Tehnice: fântâna la Presuresti, construită din beton, capacitate de 2 mc Adresa: comuna Lăpusata, satul Brosteni Vecini: E - DJ, V - Presură, N - magazin si S - Ciolacu

1957

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

156.

1.8.1

Fântâna Serbănesti

Tehnice: fântâna la Draghici Cornoiu, construită din beton, capacitate de 2 mc Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti Vecini: E - Maiorescu, V - DJ, N - Cornoiu, S - drum sătesc

1963

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

157.

1.8.1

Fântâna Serbănesti

Tehnice: fântâna Mare, construită din beton, capacitate de 3 mc

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti Vecinii: E - Ghivici, V - DJ, N - Crivăt, S - Mazilu

1975

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

158.

1.8.1

Fântâna Serbănesti

Tehnice: fântâna Balutii, construită din beton, capacitate 3 mc

Adresa: comuna Lăpusata, satul Serbănesti

Vecini: E - drum, V - Pupăza, N - Pupăza, S – Mazilu

1983

30,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

159.

 

Teren arabil

Tehnice: teren, ogradă, suprafata de 1.599,96 mp

Vecini: E - Cornoiu Pentelimon, V – rest proprietate, N - drum, S - rest proprietate, intravilan

2006

800,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

160.

 

Teren arabil

Tehnice: în suprafată de 1.599,23 mp Vecini: E - drumul local, V - Mazilu Măria, N - Mijata Victor, S - Mazilu Măria, intravilan

2006

800,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

161.

 

Teren păsune

Tehnice: teren - codrul casei, în suprafată de 2.706,37 mp

Vecini: E - drum, V - Rest proprietate, N - rest prop, S - mostenitor Mosteanu Ion, extravilan

2006

1.300,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

162.

 

Teren păsune

Tehnice: teren în suprafată de 1.300 mp, intravilan, satul Sărulesti (gospodărire de apă si statie de clorinare Sărulesti)

Vecini: E - rest proprietate, V – drum judetean, N - Borta Gheorghe, S – rest proprietate

1991

650,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

163.

 

Teren păsune

Tehnice: teren în suprafată de 2.200 mp, situat în intravilan, satul Serbănesti, gospodărire de apă si statie de clorinare Serbănesti

Vecini: E - drum judetean, V – rest proprietate, N - Presură Mihai, S – rest proprietate

1991

1.100,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

164.

1.8.1

Drum comunal 109 Scorusu

Tehnice: Drum comunal DC 109 Scorusu - DJ 676

Lungime = 2,5 km, lătime = 5 m, pietruit

Adresa: comuna Lăpusata

Vecini: N - proprietăti private, S - proprietăti private, E - DJ 676, V - proprietăti private

1999

564.927,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

165.

1.8.1

Drum comunal 107 Zărnesti

Tehnice: drum comunal DC 107 Zărnesti

Lungime = 2 km Lătime = 6 m, asfaltat

Adresa: comuna Lăpusata

Vecini: N - DJ 676, S - DN 65C, E - proprietăti private, V – proprietăti private

1999

770.898,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

166.

1.8.1

Put forare Serbănesti

Tehnice: echipat cu electropompă - P1 = 18,5 Kw

Adresa: comuna Lăpusata

2006

21.150,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

167.

1.8.1

Put forare Sărulesti

Tehnice: Echipat cu electropompă - P2 = 13,0 Kw

Adresa: comuna Lăpusata

2006

20.713,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

168.

1.8.1

Statie repompare Serbănesti

Tehnice: Putere - P = 1 x 1,2 Kw Adresa: comuna Lăpusata

2006

12.698,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009


1

2

3

4

5

6

7

169.

1.8.1

Statie repompare Sărulesti

Tehnice: Putere - P = 1 x 1,2 Kw Adresa: comuna Lăpusata

2006

12.698,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

170.

1.8.1

Statie de clorinare Serbănesti

Tehnice: compusă - un aparat cu vacuum cu o dozare CNEc = 12,53 gr Clor/h, echipat cu o pompă centrifugă cu P = 3 Kw Adresa: comuna Lăpusata

2006

8.174,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

171.

1.8.1

Statie de clorinare Sărulesti

Tehnice: compusă - un aparat cu vacuum cu o dozare CNEc = 12,53 gr Clor/h, echipat cu o pompă centrifugă cu P = 3 Kw Adresa: comuna Lăpusata

2006

8.174,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

172.

1.8.1

Reductor de presiune Serbănesti

Tehnice: Dn 40, Pn 16 Adresa: comuna Lăpusata

2006

53.983,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

173.

1.8.1

Reductor de presiune Sărulesti

Tehnice: Dn 40, Pn 16 Adresa: comuna Lăpusata

2006

53.983,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

174.

1.8.1

Rezervor 1 Sărulesti

Tehnice: rezervor înmagazinare cu un V = 200 mc, echipat electronic cu P = 3 Kw Adresa: comuna Lăpusata

2006

20.706,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

175.

1.8.1

Rezervor 2 Beresti

Tehnice: rezervor înmagazinare cu un V = 200 mc, echipat electronic cu P = 3 Kw Adresa: comuna Lăpusata

2006

19.992,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

176.

1.8.1

Rezervor 3 Serbănesti

Tehnice: rezervor înmagazinare cu un V = 200 mc, echipat electronic cu P = 3Kw Adresa: comuna Lăpusata

2006

19.992,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

177.

1.8.1

Retea de aductiune si distributie

Tehnice: retea confectionată din PVC (PEID) Pn = 6 bari pe o lungime totală de 16,460 m Adresa: comuna Lăpusata

2006

244.231,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

178.

1.8.2

Teren păsune

Tehnice: suprafata de 25.900 mp

Adresa: comuna Lăpusata

Vecini: E - Mazilu Alexandru si altii,

V - drum judetean, N - Borta Gheorghe si altii, S - Ivănescu Nicolae, Matei Eugenia, intravilan

1991

5.032,37

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

179.

1.8.1

Teren arabil

Tehnice: la Troita, în suprafata de 810 mp

Adresa: comuna Lăpusata

Vecini: E - Bâzdoacă Gheorghe si Zărnescu Alexandru, V - Ghimis Alexandru, Bâzdoacă Ion si

Dumbrăvescu Dumbravă, N - Tudora Ion, S - drum tarla, extravilan

2008

157,4

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

180.

1.8.2

Retea de canalizare si epurare a apei menajere comuna Lăpusata

Tehnice: lungime retea 18.000 metri, 6 statii de rempompare, 1 statie epurare ape menajere, un laborator Adresa: comuna Lăpusata

2009

3.950.000,00

Domeniul public al comunei Lăpusata, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scundu

 

SECTIUNEA I - BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar

Situatia juridică

1

2

3

4

5

6

7

131.

 

Teren

Tehnice: S = 353 mp

Adresa: comuna Scundu, satul Blejani, cătunul „Tigărani"

Vecini: N - proprietate privată, V – drum sătesc, S - drum sătesc, E – pârâul Scundu

1999

1.060,00

Domeniul public al comunei Scundu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009

132.

 

Teren

Tehnice: S = 684 mp

Adresa: comuna Scundu, cătunul „Andreesti"

Vecini: N - drum sătesc, V – proprietăti private, S - proprietate privată, E – drum sătesc

1999

2.050,00

Domeniul public al comunei Scundu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009

133.

 

Aleea I Tigărani

Tehnice: L= 105 m, I = 3,50 m

Adresa: comuna Scundu, satul Blejani

Vecini: N - drum sătesc Tigărani, V - proprietate privată, S - drum sătesc Andreesti, E - proprietăti private

1999

1.100,00

Domeniul public al comunei Scundu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009

134.

 

Aleea 2 Tigărani

Tehnice: L = 146 m, I = 3,50 m

Adresa: comuna Scundu, satul Blejani

Vecini: N - proprietate privată, V - proprietate privată, S – proprietate privată, E - drum sătesc Tigărani

1999

1.530,00

Domeniul public al comunei Scundu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009

135.

 

Aleea 3 Tigărani

Tehnice: L = 135 m, I = 4,00 m

Adresa: comuna Scundu, satul Blejani

Vecini: N - proprietate privată, V - proprietate privată, S - drum sătesc Tigărani, E - proprietate privată

1999

1.600,00

Domeniul public al comunei Scundu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stroesti

 

SECTIUNEA I - BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar

Situatia juridică

1

2

3

4

5

6

7

243.

1.6.2

Drum statie epurare Stroesti

Tehnice: intravilan, L = 220 m, I = 4 m Descript: balast, fără zonă de protectie Adresa: comuna Stroesti, satul Stroesti Vecini: din DJ 676 până la statia de epurare, vecin pe partea stângă cu târgul comunal si terenul de fortbal, iar pe partea dreaptă cu râul Cerna

2008

25.000,00

Domeniul public al comunei Stroesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2009


ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Diculesti

 

SECTIUNEA I - BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar

Situatia juridică

1

2

3

4

5

6

7

153.

 

Teren, ulm

Tehnice: S = 5.000 mp

Adresa: comuna Diculesti, satul Băbeni- Oltetu

Vecini: N - râul Cerna, V - drum vicinal, E - râul Cerna, S - Bunea Iuliana

2005

5.000,00

Domeniul public al comunei Diculesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

154.

 

Teren intravilan

Tehnice: S = 4.000 mp

Adresa: comuna Diculesti, satul Băbeni- Oltetu

Vecini: N - drum vicinal, V - Vâlcea, E - cimitir, S - Mitroi Elisabeta

2005

4.000,00

Domeniul public al comunei Diculesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

155.

 

Drum vicinal

Tehnice: L= 1.000 m, I = 4 m

Descript: nepietruit, intravilan, fără zonă de sigurantă si santuri marginale

Adresa: comuna Diculesti, satul Băbeni- Oltetu

Vecini: drum sătesc, râul Cerna

1968

24.000,00

Domeniul public al comunei Diculesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are încalitate de actionar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Posta Română" - SA, la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 163.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

Compania Natională „Posta Română" - S.A.

bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, municipiul Bucuresti

cod fiscal RO 427410

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2010

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.675.0171

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.630.5171

 

 

a)

din productia vândută, din care:

3

1.575.281

 

 

 

 

venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor

3 bis

521.400

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

31.600

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

 

 

d)

productia de imobilizări

8

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

23.636

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

44.500

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)

din dobânzi

13

37.000

 

 

d)

alte venituri financiare

14

7.500

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.675.017

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.658.427

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

67.551

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

11.200

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

21.554


 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010

0

1

2

3

4

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

908.176

 

 

 

d1

cheltuieli cu salariile

22

637.600

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

181.626

 

 

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

133.628

 

 

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

25

3.189

 

 

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

33.170

 

 

 

 

cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

11.639

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

88.950

 

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

21.450

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

67.500

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

e)

cheltuieli cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

1.550

 

 

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

56.875

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe

37

475.034

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

116.487

 

 

 

i1) contract de mandat Director General si contributii aferente

39

220

 

 

 

i1 bis) contracte de management/ mandat si contributii aferente

39 bis

3.796

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

400

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010

0

1

2

3

4

 

 

 

i3) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

42

400

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

200

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

127

 

 

 

i7) cheltuieli cu impozite, taxe si alte vărsăminte asimi ate

47 bis

87.530

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

16.590

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

11.090

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

5.500

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

52

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.455

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)

54

0

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumutur

58

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59.

60

0


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010

0

1

2

3

4

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

184.553

 

1

 

Surse proprii

65

91.150

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0

 

3

 

Credite bancare

67

93.403

 

 

a)

- interne

68

85.000

 

 

b)

- externe

69

8.403

 

4

 

Alte surse

70

0

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: *

71

184.553

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului 9

72

184.553

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

0

 

 

b)

externe

75

0

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

797.864

 

1

 

Rezerve legale

77

11.674

 

2

 

Rezerve statutare

78

0

 

3

 

Alte rezerve

79

786.190

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

*

 

1

 

Venituri totale

81

1.675.017

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.675.017

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

36.048

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

35.600


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010

0

1

2

3

4

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

637.600

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

637.591

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori)

87

9

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană)

88

1.492,5

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/ persoană) (rd.81/84)

89

47.051

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/ persoană) (rd.81/84 xlCP)

90

47.051

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoana)

91

*

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000

92

1.000,0

 

11

 

Plăti restante

93

*

 

 

a)

preturi curente

94

50.000

 

 

b)

preturi comparabile

95

50.000

 

12

 

Creante restante

96

*

 

 

a)

preturi curente

97

30.450

 

 

b)

preturi comparabile

98

30.450

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor alunecării de teren produse în comuna Odăile, judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 2.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, bugetului local al comunei Odăile, judetul Buzău, pentru înlăturarea efectelor alunecării de teren produse asupra drumului comunal DC 84, în vederea refacerii acestuia.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr 170.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tările perimetrice prin Sistemul electroenergetic national

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8) si (9), ale art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. e) si alin. (3) lit. a), ale art. 74 lit. b), ale art. 76 alin. (1) si ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.228/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2003 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2007 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, precum si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii operationale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport si de sistem",

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă aplicarea de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. a tarifului reglementat de tranzit de 0,7 euro/MWh, exclusiv TVA, pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice

din/spre tările perimetrice prin Sistemul electroenergetic national.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2008 privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tările perimetrice prin sistemul electroenergetic national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 20 martie 2008.

Art. 3. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 11 februarie 2010.

Nr. 7.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.21/2010 pentru aprobarea Normelor privind evaluarea competentei lingvistice în Ministerul Apărării Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 15 februarie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 3 la norme, în loc de:

 

„LIMBA ENGLEZĂ

Luna

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE LIMBI STRĂINE

Luna

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

            se va citi:

 

„LIMBA ENGLEZĂ

Luna

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Perioada

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

ALTE LIMBI STRĂINE

Luna

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

"

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.