MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 357/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 357         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 mai 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 543 din 27 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            464. - Hotărāre privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio īn sistem digital terestru de televiziune si pentru modificarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 1.213/2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            120. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară īn directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 543

din 27 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Eugenia Puscasiu īn Dosarul nr. 3.129/102/2006 al Tribunalului Mures - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece prin Decizia nr. 778 din 12 mai 2009 Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin īncheierea din 5 noiembrie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 3.129/102/2006, Tribunalul Mures - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Eugenia Puscasiu.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că textul criticat contravine prevederilor art. 1 alin. (3) si art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Tribunalul Mures - Sectia civilă consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind īntemeiată.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece instanta de contencios constitutional, prin Decizia nr. 778 din 12 mai 2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, „Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale", iar, conform alin. (6) al aceluiasi articol, „Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o īncheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale [... ]".

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ordonantă publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001. Ordonanta a fost aprobată prin Legea nr. 742/2001, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 807 din 17 decembrie 2001.

Īn opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul legal criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul romān si art. 21 alin. (1) si (2) referitoare la accesul liber la justitie, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Prin textul de lege criticat s-a abrogat art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 778 din 12 mai 2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001.

Cu acel prilej Curtea a constatat că existenta răspunderii patrimoniale pentru daune morale a fost recunoscută implicit prin art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, text introdus īn lege prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1998, aprobată prin Legea nr. 112/1998, īn care se prevedea scutirea de taxa judiciară de timbru a actiunilor si cererilor, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la „stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii sau reputatiei unei persoane fizice". Reglementarea reprezenta un mod specificele apărare juridică a mentionatelor atribute ale personalitătii umane - caracterizate īn art. 1 alin. (3) din Constitutia Romāniei ca fiind valori supreme īn statul de drept. Īn felul acesta se asigura accesul la justitie, neconditionat de plata unei taxe de timbru, persoanelor vătămate prin proferarea de expresii insultătoare, calomnii ori denigrări săvārsite pe orice cale, direct sau prin mijloacele de comunicare īn masă.

Luānd īn considerare aceste ratiuni ale art. 1 alin. (3) din Constitutia Romāniei care au justificat scutirea de taxe judiciare de timbru a actiunilor avānd ca obiect stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii sau reputatiei unei persoane fizice, Curtea Constitutională a constatat că abrogarea art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru contravine prevederilor art. 1 alin. (3) si ale art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutia Romāniei, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, motiv pentru care, prin decizia precitată, a admis exceptia si a declarat dispozitiile art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 ca fiind neconstitutionale.

Īn acest sens instanta de judecată trebuia să facă aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora „Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale", si, īn consecintă, conform alin. (6) al aceluiasi articol, dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta trebuia să respingă printr-o īncheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale.

Avānd īn vedere cele expuse mai sus, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Eugenia Puscasiu īn Dosarul nr. 3.129/102/2006 al Tribunalului Mures - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 27 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio īn sistem digital terestru de televiziune si pentru modificarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 1.213/2009

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, precum si al art. 59 alin. (6) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Guvernului nr. 1.213/2009 pentru aprobarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Prezenta hotărāre are drept scop principal stabilirea procedurilor de selectie organizate pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio īn sistem digital terestru, a conditiilor de acordare a acestora, precum si a taxei de licentă pentru acordarea acestora.

Art. II. - Licentele de utilizare a frecventelor radio īn sistem digital terestru pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune īn sistem digital terestru se acordă operatorilor de multiplex, īn urma unor proceduri de selectie organizate de


Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare īn Comunicatii, denumită īn continuare ANCOM.

Art. III. - (1) Stabilirea cāstigătorilor procedurilor de selectie se va face:

a) cel mai tārziu pānă la data de 30 iulie 2010, pentru două licente de utilizare a frecventelor radio īn sistem digital terestru acordate prin proceduri de selectie comparativă distincte;

b) cel mai tārziu pānă la data de 31 octombrie 2010, pentru 4 licente de utilizare a frecventelor radio īn sistem digital terestru acordate prin proceduri de selectie competitivă.

(2) Acordarea fiecărei licente de utilizare a frecventelor radio īn sistem digital terestru prevăzute la alin. (1) lit. a) este conditionată de plata către bugetul statului a unei taxe de licentă cuprinse īntre 1.000.000 euro si 2.500.000 euro.

(3) Acordarea fiecărei licente de utilizare a frecventelor radio īn sistem digital terestru prevăzute la alin. (1) lit. b) este conditionată de plata către bugetul statului a unei taxe de licentă a cărei valoare se va determina īn baza ofertelor depuse, avānd ca punct de plecare valoarea minimală de 1.000.000 euro.

(4) Taxa de licentă se achită de către cāstigătorii procedurilor de selectie īn termen de maximum 30 de zile de la data anuntării de către ANCOM a denumirii acestora, īn conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

(5) Taxa de licentă īn cuantumul prevăzut la alin. (2), ce va fi achitată de către cāstigătorii procedurilor de selectie comparativă, se determină tināndu-se cont de echipamentele de receptie care se propun a fi subventionate de către acestia, prin decizie a presedintelui ANCOM, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. IV. - Īn cadrul licentelor de utilizare a frecventelor radio prevăzute la art. I se va impune respectarea unor conditii de acoperire teritorială si de populatie, de emisie Free To Air, de preluare si transmisie īn conditii economice transparente si nediscriminatorii a posturilor publice nationale de televiziune, transmise, la data adoptării prezentei hotărāri, īn sistem analogic, pe cale radio terestră, precum si a posturilor private de televiziune, īn functie de conditiile, criteriile si procedura stabilite de Consiliul National al Audiovizualului.

Art. V. - Reglementarea detaliată a modului de desfăsurare a procedurilor de selectie prevăzute la art. III se realizează prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. VI. - Drepturile de utilizare a frecventelor radio conferite prin licentele de utilizare a frecventelor radio īn sistem digital terestru prevăzute la art. III alin. (1) lit. a) vor fi supuse conditiilor prevăzute la pct. 4.1.2.1 si 4.1.3.1 din Strategia privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 1.213/2009.

Art. VII. - Licentele de utilizare a frecventelor radio īn sistem digital terestru prevăzute la art. I si III se eliberează persoanelor desemnate cāstigătoare ale procedurilor de selectie, īn maximum 30 de zile de la data achitării taxei de licentă.

Art. VIII. - Strategia privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 1.213/2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 721 din 26 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Punctele 4.1.2.1 si 4.1.2.2 vor avea următorul cuprins:

„4.1.2.1 Pentru finalizarea procesului de tranzitie la termenul asumat si notificat la nivelul Comisiei Europene, primele două multiplexe digitale nationale, cu reguli de utilizare conditionate din punct de vedere tehnic, se acordă cu obligatia ca acestea să retransmită programele publice nationale de televiziune transmise īn sistem analogic, pe cale radio terestră, precum si posturile private de televiziune, potrivit criteriilor si modalitătilor stabilite de CNA.

4.1.2.2 Restul de 4 multiplexe digitale vor avea posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a posturilor de televiziune după data de 1 ianuarie 2012."

2. Punctul 4.1.4.1 va avea următorul cuprins:

„4.1.4.1 Celelalte 4 multiplexe vor fi acordate īn baza propunerilor formulate de Grupul interdepartamental prezentat la cap. 5, astfel īncāt fiecare multiplex va permite retransmisia a cel putin 7 posturi de televiziune Standard Definition cu parametri tehnici de transmisie identici pentru fiecare post sau a unei combinatii de posturi Standard Definition, High Definition, precum si a unor servicii multimedia;".

3. Punctele 4.1.6.2, 4.1.6.3 si 4.1.6.4 vor avea următorul cuprins:

„4.1.6.2 Cel tārziu la data de 30 iunie 2011: realizarea unei acoperiri de minimum 60% din populatie si 50% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute la subpct. 4.1.1.3;

4.1.6.3 Cel tārziu la data de 31 decembrie 2011: realizarea unei acoperiri de minimum 80% din populatie si 70% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute la subpct. 4.1.1.3;

4.1.6.4 Cel tārziu la data de 30 iunie 2012: realizarea unei acoperiri de minimum 90% din populatie si 80% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute la subpct. 4.1.1.3;".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrarea si

Reglementarea īn Comunicatii,

Eduard Lucian Lovin

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 464.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară īn directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

 

Īn temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de ordine interioară īn directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 25 mai 2010.

Nr. 120.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de ordine interioară īn directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste normele de ordine interioară, principiile si regulile privind desfăsurarea activitătilor structurilor organizatorice ale aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, denumit īn continuare aparat central, precum si relatiile organizatorice dintre acestea, īn scopul realizării functiilor de previziune, planificare, organizare, coordonare si control, potrivit prevederilor legale īn vigoare.

Art. 2. - (1) Structura organizatorică a aparatului central este stabilită prin hotărāre a Guvernului.

(2) Unitatea organizatorică si functională de bază īn cadrul aparatului central este directia generală/directia.

(3) Directiile generale/directiile din componenta aparatului central, denumite īn continuare directii generale/directii, au competenta, īn domeniile lor de activitate, de a coordona, controla, īndruma si răspunde de īndeplinirea atributiilor ministerului, conform prevederilor actelor normative īn vigoare.

(4) Dispunerea directiilor generale/directiilor si responsabilii privind ordinea interioară fac obiectul anexei care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 3. - Domeniile de competentă ale directiilor generale/directiilor sunt prevăzute īn regulamentele de organizare si functionare proprii.

Art. 4. - (1) Personalul directiilor generale/directiilor se compune din: functionari publici, functionari publici cu statut special - politisti, cadre militare īn activitate si personal contractual.

(2) Personalul directiilor generale/directiilor se supune prevederilor legale care īi reglementează activitatea.

Art. 5. - (1) Prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de personal din directiile generale/directii, precum si personalului delegat/detasat de la alte structuri, elevilor si studentilor care desfăsoară activităti de practică īn directiile generale/directii si, īn părtile care le privesc, tuturor persoanelor care au acces īn incinta acestora.

(2) Dispozitiile prezentului regulament se completează cu prevederile actelor normative īn vigoare.

(3) Īn aplicarea prezentului regulament, sefii unitătilor aparatului central pot emite dispozitii cu privire la organizarea si disciplina muncii.

(4) Prezentul regulament asigură cadrul general necesar elaborării regulamentelor de ordine interioară la nivelul tuturor unitătilor ministerului.

 

CAPITOLUL II

Principiile privind desfăsurarea activitătilor īn directiile generale/directii

 

Art. 6. - (1) Pentru realizarea obiectivelor si atributiilor ce le revin, directiile generale/directiile cooperează si angrenează īn acest proces institutiile si structurile aflate īn subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, denumit īn continuare M.A.I.

(2) Īn acelasi scop, prevăzut la alin. (1), directiile generale/directiile colaborează cu celelalte ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si cu autoritătile administratiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele si sindicatele, asociatiile si organizatiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum si cu persoanele fizice, īn conditiile prevăzute de lege.

Art. 7. - Principiile care stau la baza activitătii directiilor generale/directiilor sunt:

a) legalitatea - īn exercitarea atributiilor, personalul directiilor generale/directiilor este obligat să respecte legea, precum si drepturile si libertătile constitutionale ale persoanelor;

b) nediscriminarea si echidistanta - īn īndeplinirea atributiilor de serviciu, personalul directiilor generale/directiilor este obligat să aplice prevederile legale īn mod nediferentiat, fără discriminări pe considerente etnice, de nationalitate, rasă, religie, opinie politică, vārstă, sex, orientare sexuală, avere, origine natională sau socială ori considerente de altă natură, decurgānd din orice altă situatie, actionānd cu impartialitate si īntr-o manieră echitabilă;


c) disponibilitatea - reprezintă obligatia personalului directiilor generale/directiilor de a actiona pentru solutionarea problemelor de serviciu repartizate de seful ierarhic, contribuind permanent la īmbunătătirea calitătii si eficientei activitătii unitătii din care face parte;

d) prioritatea interesului public - īn īndeplinirea atributiilor functionale, personalul directiilor generale/directiilor este obligat să respecte si să promoveze atributul ce fundamentează activitatea ministerului, respectiv de a fi permanent īn slujba cetăteanului;

e) profesionalismul - obligatia personalului directiilor generale/directiilor de a cunoaste si a aplica corect si responsabil, īn exercitarea atributiilor de serviciu, prevederile actelor normative īn vigoare, cu incidentă asupra domeniilor īn care īsi desfăsoară activitatea, precum si de a-si dezvolta īn mod continuu, prin dobāndire de cunostinte, abilitătile profesionale, īn vederea obtinerii si mentinerii unui standard īnalt de calitate a muncii specifice;

f) confidentialitatea - reprezintă obligatia personalului directiilor generale/directiilor de a garanta securitatea datelor si informatiilor obtinute īn exercitarea autoritătii conferite de lege;

g) transparenta - activitătile desfăsurate de unitătile aparatului central, īn exercitarea atributiilor de serviciu, sunt publice, īn limitele legii si implică informarea populatiei īn raporturile stabilite cu societatea civilă.

 

CAPITOLUL III

Sistemul de relatii al unitătilor aparatului central

 

Art. 8. - Principalele relatii la nivelul aparatului central sunt relatiile de autoritate, relatiile de cooperare/colaborare, relatiile publice si relatiile cu publicul.

Art. 9. - Relatiile de autoritate, la nivelul aparatului central, pot fi ierarhice, functionale si de coordonare.

Art. 10. - (1) Relatiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocită īntre nivelurile ierarhice ale M.A.I., īntre acesta si esaloanele subordonate, precum si īntre functiile de conducere si cele de executie.

(2) Relatia ierarhică functionează, cu caracter temporar, si īn situatia constituirii organelor colective de lucru, analiză si decizie.

Art. 11. - (1) Autoritatea functională reprezintă competenta acordată unei structuri/persoane de a dispune măsuri obligatorii fată de celelalte structuri/persoane care concură la īndeplinirea obiectivelor stabilite.

(2) Relatiile functionale se stabilesc īntre două sau mai multe unităti ale aparatului central sau īntre directiile generale/directiile si institutiile si structurile aflate īn subordinea/coordonarea M.A.I., dintre care una are asupra celeilalte/celorlalte autoritate functională, derivată din domeniul de responsabilitate al acesteia.

Art. 12. - (1) Relatiile de cooperare intraministerială se stabilesc īntre directiile generale/directii sau īntre directiile generale/directiile si institutiile/structurile aflate īn subordinea/coordonarea M.A.I.

(2) Relatiile de colaborare interinstitutională/cu societatea civilă se stabilesc, după caz, īntre M.A.I. si celelalte ministere sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autorităti ale administratiei publice locale si structurile asociative ale acestora, patronate si organizatii sindicale reprezentative, asociatii si organizatii neguvernamentale, precum si cu alte persoane juridice si fizice.

Art. 13. - (1) Relatiile publice sunt gestionate, la nivelul aparatului central, de Directia informare si relatii publice si de structurile de informare si relatii publice din cadrul directiilor generale/directiilor, acolo unde acestea sunt constituite.

(2) Relatiile publice se realizează prin asigurarea de către structurile prevăzute la alin. (1) a relatiei cu mass-media, prin comunicarea internă, prin comunicarea cu cetătenii, prin comunicarea externă, prin comunicarea internatională, prin gestionarea crizelor mediatice si a imaginii publice a M.A.I.

(3) Īn situatiile īn care reprezentantii mass-mediei solicită personalului M.A.I. care īsi desfăsoară activitatea īn cadrul aparatului central precizări, declaratii, interviuri, acesta are obligatia de a-i īndruma către structura de specialitate, respectiv Directia informare si relatii publice sau, īn functie de problematica abordată, către structurile de informare si relatii publice din cadrul directiilor generale/directiilor, acolo unde acestea sunt constituite.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) si (3) ministrul, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general si secretarii generali adjuncti.

(5) Activitatea īn domeniul relatiilor cu comunitatea presupune informarea oportună si corectă, prin mass-media, a societătii civile cu privire la problemele care pot afecta viata, sănătatea si linistea socială a populatiei, īn scopul formării unei atitudini preventive, dar si pentru īntelegerea activitătii M.A.I. si īntărirea cooperării atāt īn situatii de normalitate socială, cāt si īn situatii de criză.

Art. 14. - (1) Organizarea si desfăsurarea comunicării interne revine sefilor unitătilor aparatului central si se realizează cu toate categoriile de personal, īn conformitate cu obiectivele prioritare stabilite si cu nevoile de informare ale personalului. Comunicarea internă este o componentă a conducerii, avānd drept scop informarea celor interesati asupra rezultatului deciziilor, realizānd acordul executiei cu obiectivele si a rezultatelor cu planificarea.

(2) Comunicarea externă urmăreste promovarea sistematică, prin presa scrisă si audiovizuală, a unor date si informatii publice referitoare la activitatea M.A.I.

(3) Comunicarea internatională are drept scop promovarea sistematică, prin presa scrisă si audiovizuală internatională, a datelor publice referitoare la activitatea M.A.I.

Art. 15. - (1) Relatiile cu publicul, la nivelul conducerii M.A.I. si al directiilor generale/directiilor, asigură relationarea institutiei cu cetătenii si cu organizatiile legal constituite, prin activităti de primire, īnregistrare, examinare si solutionare a petitiilor adresate conducerii ministerului, precum si prin organizarea activitătii de primire a cetătenilor īn audientă.

(2) Activitătile mentionate la alin. (1) se realizează de Secretariatul General si de structurile de relatii cu publicul din cadrul directiilor generale/directiilor, acolo unde acestea sunt constituite.

 

CAPITOLUL IV

Procesul managerial īn cadrul aparatului central

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 16. - (1) Īn sensul prezentului regulament, procesul managerial reprezintă ansamblul de activităti prin care sefii unitătilor aparatului central planifică, organizează, coordonează si controlează activitatea subordonatilor lor, īn scopul realizării obiectivelor propuse, īn conditii de eficientă si de responsabilitate profesională.

(2) Functiile procesului managerial īn directiile generale/directiile sunt:

a) planificarea, organizarea si conducerea activitătilor;

b) coordonarea structurii si stimularea personalului;

c) controlul activitătilor;

d) evidenta si urmărirea executării ordinelor si dispozitiilor.


 

SECTIUNEA a 2-a

Planificarea, organizarea, coordonarea si evaluarea activitătilor directiilor generale/directiilor

 

Art. 17. - (1) Planificarea, avānd ca principale instrumente de cunoastere diagnoza si prognoza, reprezintă alegerea sarcinilor care trebuie īndeplinite pentru realizarea obiectivelor propuse, prezentarea modului īn care trebuie īndeplinite sarcinile si precizarea momentului īn care trebuie īndeplinite.

(2) Etapele planificării sunt:

a) identificarea si stabilirea obiectivelor;

b) formularea variantelor de actiune, pe baza rezultatelor diagnozelor si prognozelor;

c) stabilirea prioritătilor;

d) stabilirea etapelor actiunii planificate;

e) normarea actiunii corespunzător etapelor;

f) programarea actiunii;

g) alocarea resurselor.

Art. 18. - (1) Stabilirea si structurarea activitătilor pentru īndeplinirea obiectivelor/misiunilor de către directiile generale/directii se concretizează īn:

a) documente de planificare strategică:

- Strategia natională de ordine publică;

- Strategia natională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităti publice;

- Planul strategic al M.A.I. si planurile strategice sectoriale, pentru domeniile gestionate de M.A.I.;

- planurile de actiune anuale, pentru implementarea strategiilor, a Planului strategic al M.A.I., precum si a planurilor strategice sectoriale;

- alte documente de planificare strategică nationale/sectoriale;

b) documente de planificare operatională:

- planurile anuale cu principalele activităti ale directiilor generale/directiilor, īntocmite pe baza extraselor din Planul unic cu principalele activităti ale M.A.I.;

- planurile semestriale de activităti ale directiilor generale/directiilor;

- notă de sarcini lunare ale directiilor generale/directiilor;

- alte documente de planificare operatională.

(2) Structurile subordonate directiilor generale/directiilor si cele subordonate/īn coordonarea M.A.I. Īsi organizează planificarea activitătilor, īn functie de specificul fiecăreia, prin metodologii proprii.

Art. 19. - Planurile unice prevăd, īn mod expres, necesarul de fonduri pentru finantare, pe activităti si perioade de timp.

Art. 20. - Planificarea activitătilor ce urmează a fi desfăsurate se realizează īn limita fondurilor alocate prin bugetul aprobat de către ordonatorul principal de credite pentru directiile generale/directii, pe capitole de cheltuieli.

Art. 21. - Organizarea si conducerea directiilor generale/directiilor sunt activităti coordonate, după caz, de ministrul administratiei si internelor, secretarii de stat sau secretarul general, potrivit prevederilor actelor normative īn vigoare.

Art. 22. - Organizarea activitătilor presupune stabilirea nivelurilor ierarhice, responsabilitătilor si/sau sarcinilor fiecărei unităti a aparatului central.

Art. 23. - Pentru eficientizarea sistemului informational-decizional, cresterea operativitătii īn īndeplinirea atributiilor si sarcinilor curente, evitarea omisiunilor si/sau distorsionării deciziilor ori perturbării fluxului de transmitere a datelor si informatiilor, se respectă nivelurile ierarhice.

Art. 24. - Activitătile si sarcinile ce revin directiilor generale/directiilor se stabilesc corespunzător functiilor si nivelurilor ierarhice si se materializează īn:

a) ordine si instructiuni ale ministrului administratiei si internelor, care pot avea caracter normativ sau individual;

b) dispozitii ale secretarilor de stat/secretarului general, necesare īndeplinirii atributiilor īn domeniile de competentă;

c) ordin de zi pe M.A.I., emis de Secretariatul General, cu privire la organizarea si desfăsurarea activitătilor la nivelul ministerului;

d) dispozitia zilnică a sefului unitătii aparatului central, document emis de către fiecare director general/director, pentru directia generală/directia coordonată, cu privire la organizarea si desfăsurarea activitătilor curente īn unitate, potrivit actelor normative interne īn domeniu;

e) dispozitiile sefilor unitătilor aparatului central, necesare reglementării unor activităti punctuale īn cadrul acestora, obligatorii pentru personalul din subordine;

f) dispozitiile sefilor unitătilor aparatului central, transmise celorlalte directii generale/directii si institutiilor/structurilor aflate īn subordinea/coordonarea M.A.I., necesare reglementării activitătilor din domeniile de muncă specifice, emise īn temeiul actelor normative īn vigoare.

Art. 25. - (1) Activitătile planificate, īn a căror rezolvare sunt implicate mai multe directii generale/directii, se organizează de către seful unitătii aparatului central cu competente īn domeniul respectiv, denumită īn continuare directie titulară, si sunt coordonate, după caz, de secretarul general, de secretarul de stat care coordonează directia titulară sau de persoana desemnată de acesta.

(2) Directia titulară poate colabora si cu alte directii generale/directii, dacă este atins domeniul de activitate al acestora, cu informarea din timp a unitătilor respective.

(3) Directiile generale/directiile solicitate contribuie la activitatea initiată de directia titulară si preiau din responsabilitătile acesteia, potrivit competentelor pe care le au īn domeniul respectiv.

(4) Desfăsurarea activitătilor neplanificate, īn a căror rezolvare sunt implicate mai multe directii generale/directii, se asigură prin grija directorului general/directorului directiei titulare si sub coordonarea, după caz, a secretarului general, respectiv a secretarului de stat care coordonează directia titulară.

Art. 26. - (1) Coordonarea īndeplinirii sarcinilor se execută de către sefii unitătilor aparatului central implicate, prin informare reciprocă.

(2) Informarea reciprocă si colaborarea dintre directiile generale/directii se desfăsoară, īn principal, prin:

a) discutii/convorbiri/consultări;

b) stabilirea procedurilor de lucru si a colectivelor;

c) schimb de materiale/documente/informatii si date;

d) clarificarea/eliminarea punctelor de vedere divergente;

e) analiza rezultatelor partiale si finale.

Art. 27. - (1) Pentru problemele ample, a căror solutionare necesită o colaborare intensă īntre mai multi specialisti ai unor domenii, pot fi constituite temporar grupuri de lucru pe domenii de activitate, programe sau proiecte.

(2) Constituirea grupului de lucru nu afectează responsabilitatea directiilor generale/directiilor, īn ceea ce priveste atributiile ce le revin.

Art. 28. - (1) La constituirea unui grup de lucru se stabilesc: denumirea, compunerea, mandatul, autoritatea si competentele, persoana desemnată coordonator, tipul relatiilor de lucru, modul de lucru, durata de functionare, locul de desfăsurare a activitătii, organul de conducere si coordonare, finalitatea activitătii.

(2) Īn compunerea grupurilor de lucru trebuie să se regăsească personal a cărui competentă face obiectul solutionării problemei, desemnat de către sefii unitătilor aparatului central.


(3) Personalul desemnat trebuie să aibă competenta si experienta necesare pentru rezolvarea problemei stabilite si să poată gestiona date si informatii specifice.

(4) Conducerea grupului de lucru revine unei persoane din cadrul directiei titulare.

Art. 29. - La fiecare directie generală/directie, organizarea, coordonarea activitătilor si analiza eficientei īndeplinirii sarcinilor se realizează după cum urmează:

a) sefii unitătilor aparatului central organizează săptămānal, īmpreună cu adjunctii, activitatea pentru intervalul următor, īn cadrul sedintelor de lucru. Problemele dezbătute si măsurile stabilite īn aceste sedinte se pot consemna īn Registrul cu procese-verbale ale sedintelor de lucru, de regulă prin grija structurii de secretariat a unitătii;

b) sefii serviciilor si birourilor din cadrul directiilor generale/directiilor īsi organizează activitatea pentru propria structură, săptămānal, de regulă după stabilirea prioritătilor de către seful ierarhic;

c) activitătile individuale se organizează, zilnic, la īnceputul programului, pentru ziua curentă, sau la sfārsitul programului, pentru ziua următoare;

d) directiile generale/directiile care organizează si desfăsoară inspectii si controale, precum si alte actiuni complexe, care angajează mai multe forte, īsi detaliază activitătile, de regulă, īn ultima săptămānă a fiecărei luni, pentru luna următoare.

Art. 30. - (1) Comisiile pe domenii de activitate se constituie la ordinul si cu aprobarea ministrului administratiei si internelor sau a īnlocuitorului legal al acestuia si functionează pe baza ordinelor acestuia.

(2) Comisiile se constituie numai pentru rezolvarea problemelor deosebit de importante si complexe, care excedează competentelor/atributiilor unei directii generale/directii.

Art. 31. - Constituirea comisiilor se face cu respectarea următoarelor reguli:

a) problematica să fie limitată temporar si corespunzător din punctul de vedere al complexitătii, astfel īncāt să se evite depăsirea competentelor membrilor comisiei;

b) selectia specialistilor să vizeze, după caz, si cuprinderea domeniilor conexe celui īn a cărui sferă se află problema de rezolvat;

c) eliberarea, totală sau partială, a membrilor comisiei de obligatiile de serviciu curente sau cel putin acordarea de prioritate colaborării īn cadrul comisiei, fată de celelalte activităti;

d) participarea fiecărui membru la rezolvarea problemelor īn ansamblu;

e) obligatia tuturor directiilor generale/directiilor de a sprijini activitatea comisiei, prin punerea la dispozitie a documentelor si datelor solicitate;

f) obligatia presedintelui comisiei de a prezenta rezultatele, nemijlocit, conducerii M.A.I.;

g) asigurarea spatiilor de lucru si a sprijinului logistic necesar.

Art. 32. - Verificarea semestrială si anuală a pregătirii continue a personalului din directiile generale/directii, precum si evidenta rezultatelor se desfăsoară/se tine potrivit prevederilor legale īn vigoare.

Art. 33. - Evaluarea rezultatelor activitătilor desfăsurate de directiile generale/directii se realizează, pe niveluri ierarhice si pe domenii de responsabilitate, anual si semestrial, prin verificare, control, analize, comparatii si observare personală.

Art. 34. - (1) Bilantul anual al M.A.I. este precedat de bilanturile anuale ale directiilor generale/directiilor, institutiilor si structurilor aflate īn subordinea/coordonarea ministerului.

(2) Bilanturile anuale ale directiilor generale/directiilor, desfăsurate de regulă īn luna ianuarie, sunt precedate de bilanturile institutiilor si structurilor aflate īn subordinea/ coordonarea M.A.I., care se desfăsoară, de asemenea, anual.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea si mecanismul decizional īn directiile generale/directii

 

Art. 35. - (1) Conducerea M.A.I. se exercită de către ministru.

(2) Īn absenta ministrului administratiei si internelor, conducerea ministerului se exercită de către persoana desemnată prin ordin al acestuia.

(3) Ministrul administratiei si internelor răspunde de īntreaga activitate a M.A.I. Īn fata Guvernului, precum si, īn calitate de membru al Guvernului, īn fata Parlamentului, si reprezintă ministerul īn raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si īn justitie.

(4) Secretarii de stat si secretarul general răspund de organizarea si conducerea activitătii structurilor coordonate, potrivit atributiilor si competentelor stabilite prin actele normative īn vigoare.

Art. 36. - Directiile generale/directiile coordonează, controlează si monitorizează, potrivit competentelor īn domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către directiile generale/directii si institutiile/structurile aflate īn coordonarea/subordonarea M.A.I.

Art. 37. - (1) Īn sensul prezentului ordin, conducerea reprezintă ansamblul activitătilor prin care persoanele cu functii de conducere asigură coordonarea activitătii personalului subordonat, īn sensul si cu scopul realizării obiectivelor stabilite la nivelul organizatiei.

(2) Cerintele conducerii constau īn: cunoasterea situatiei existente īn domeniul de competentă; identificarea formelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor, procedurilor si mijloacelor optime de actiune; identificarea modalitătilor optime de motivare a personalului.

(3) Metoda de conducere este maniera prin care persoanele cu functii de conducere desfăsoară procesul de conducere, transformānd, prin decizii, informatiile īn actiuni, īn scopul cresterii eficientei/operativitătii actiunilor, īn vederea īndeplinirii atributiilor din competentă.

Art. 38. - Decizia sefului ierarhic, ca esentă a atributului de conducere, trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) să fie legală;

b) să fie emisă īn baza unei autorităti institutionale;

c) să fie emisă īn timp optim;

d) să asigure conditiile care fac posibilă executarea ei.

Art. 39. - (1) Fundamentarea deciziilor conducerii ministerului se realizează de către sefii unitătilor aparatului central, potrivit competentelor si domeniilor de responsabilitate.

(2) Īn functie de problematica abordată, procesul de fundamentare a deciziilor presupune si consultarea institutiilor si structurilor aflate īn subordinea/coordonarea M.A.I., a ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor administratiei publice locale, a structurilor asociative ale acestora, a patronatelor si organizatiilor sindicale reprezentative, a asociatiilor si organizatiilor neguvernamentale, a altor persoane juridice, precum si a persoanelor fizice, īn conditiile prevăzute de lege.

Art. 40. - Fundamentarea deciziilor sefilor unitătilor aparatului central se realizează de către adjunctii acestora, sefii de servicii/birouri, subordonati, precum si de către grupurile de lucru anume desemnate, potrivit competentelor si domeniilor de responsabilitate.

Art. 41. - Persoanele cu functii de conducere pot atribui temporar, prin delegare de competentă, īndeplinirea atributiilor ce le revin unor persoane subordonate ierarhic.

Art. 42. - Controlul īndeplinirii prevederilor prezentului regulament se realizează, după caz, de către persoanele cu


functii de conducere, fiecare pentru componenta pe care o coordonează, respectiv de către structurile cu atributii si competente de control, potrivit reglementărilor legale īn vigoare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Evidenta, păstrarea si manipularea ordinelor si dispozitiilor cu caracter normativ sau individual, precum si a protocoalelor de cooperare/colaborare interministerială īn directiile generale/directii

 

Art. 43. - (1) La nivelul fiecărei unităti a aparatului central se constituie registre pe suport hārtie si/sau registre electronice, ce au drept scop urmărirea etapelor de elaborare, difuzare si raportare a punerii īn aplicare a prevederilor ordinelor si dispozitiilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administratiei si internelor.

(2) Evidenta ordinelor si dispozitiilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administratiei si internelor se realizează de Directia juridică, iar păstrarea si manipularea acestora se realizează prin:

a) compartimentele registratură, secretariat - planificare/ similare din cadrul directiilor generale/directiilor, pentru cele adresate acestora;

b) birourile documente clasificate/similare sau printr-un ofiter anume desemnat, pentru cele adresate sefilor unitătilor aparatului central.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), evidenta ordinelor si dispozitiilor de gestiune a resurselor umane se realizează de Directia generală resurse umane, iar a ordinelor pe linie de management organizatoric se realizează de Directia generală management operational.

(4) Evidenta dispozitiilor secretarilor de stat/secretarului general se realizează, pentru fiecare secretar de stat sau pentru secretarul general, printr-un registru unic, instituit īn acest scop, după caz, la cabinetul demnitarului/īnaltului functionar public sau la o directie generală/directie desemnată dintre cele aflate īn coordonarea acestuia.

(5) Evidenta dispozitiilor comune ale secretarilor de stat/secretarului general se realizează prin registrul unic instituit la cabinetul demnitarului/īnaltului functionar public īn a cărui subordine se află directia generală/directia initiatoare.

(6) Difuzarea dispozitiilor secretarilor de stat/secretarului general se realizează de către structura initiatoare sau de către structura nominalizată, īn continut, īn acest scop.

(7) Protocoalele de colaborare interministerială se păstrează la directiile generale/directiile initiatoare, iar un exemplar la Directia juridică.

(8) Evidenta acordurilor colective si a contractelor colective de muncă īncheiate la nivelul M.A.I. se realizează de Directia juridică.

 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea activitătilor īn directiile generale/directii

 

SECTIUNEA 1

Programul de lucru

 

Art. 44. - (1) Programul de lucru īn directiile generale/directii se organizează potrivit prevederilor Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 703/2009 privind stabilirea programului de lucru īn Ministerul Administratiei si Internelor.

(2) Īn directiile generale/directiile īn care programul de lucru nu poate fi desfăsurat īn intervalul 8,00-16,00, conform Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 703/2009, acesta este organizat, prin dispozitia directorilor generali/directorilor directiilor generale respective, cu consultarea, după caz, a Corpului National al Politistilor si a altor asociatii profesionale legal constituite, precum si a organizatiilor sindicale reprezentative, cu respectarea prevederilor legislatiei īn vigoare.

(3) Prin exceptie, pentru desfăsurarea unor activităti temporare cu caracter specific, sefii unitătilor aparatului central pot organiza, fără consultarea asociatiilor cu caracter profesional si a organizatiilor sindicale reprezentative, programul de lucru īn alt interval orar, cu obligatia de a asigura corespunzător compensarea cu timp liber.

(4) Programul de lucru al compartimentelor care desfăsoară activităti cu publicul se stabileste de către seful unitătii aparatului central, īn raport cu amploarea activitătii, asigurāndu-se personalului respectarea programului de lucru legal si repartizarea corespunzătoare a volumului de muncă.

(5) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore īn Centrul operational de comandă din cadrul Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publică se stabileste prin dispozitie a directorului general al Directiei generale management operational.

(6) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore īn cadrul Centrului national SIS si al Statiei operative centrale pentru comunicatii si tehnologia informatiei se stabileste prin dispozitie a directorului general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

Art. 45. - (1) Īn situatii de protectie civilă, tulburări de amploare ale ordinii si sigurantei publice ori alte asemenea evenimente, la instituirea stării de urgentă sau a stării de asediu, la declararea mobilizării si la război, la alarmarea unitătii, personalul directiilor generale/directiilor din categoria functionarilor publici cu statut special - politisti si a cadrelor militare, aflat īn Garnizoana Bucuresti, este obligat, potrivit prevederilor legale īn vigoare, să se prezinte de īndată la unitatea din care face parte.

(2) Īn cazul producerii vreuneia dintre situatiile prevăzute la alin. (1), functionarii publici cu statut special - politisti si cadrele militare din directiile generale/directii, din categoriile prevăzute la alin. (1), care se află īntr-o altă localitate, se prezintă īn cel mai scurt timp la cea mai apropiată unitate a M.A.I. si iau legătura cu directia generală/directia din care face parte.

(3) Īn cazul producerii vreuneia dintre situatiile prevăzute la alin. (1), functionarii publici cu statut special - politisti si cadrele militare din directiile generale/directiile care se află īn străinătate se supun regulilor stabilite īn cadrul misiunii internationale respective.

(4) Īn situatiile prevăzute la alin. (1), functionarii publici si personalul contractual din directiile generale/directii actionează potrivit atributiilor stabilite de legislatia īn vigoare si īn baza planurilor de crestere a capacitătii operationale/interventie/ alertare/anuntare, după caz, elaborate la nivelul fiecărei unităti a aparatului central.

Art. 46. - (1) Seful unitătii aparatului central poate dispune reducerea programului de lucru īn perioadele cu temperaturi extreme si īn alte conditii prevăzute de actele normative īn vigoare.

(2) Programul de lucru pentru personalul directiilor generale/directiilor, detasat īn afara M.A.I., se stabileste de către seful structurii unde acesta este detasat.

(3) Personalul directiilor generale/directiilor delegat īsi desfăsoară activitatea conform programului de lucru al structurii la care este delegat.

Art. 47. - (1) Īn situatii neprevăzute, care impun desfăsurarea de activităti peste durata programului de lucru, seful unitătii aparatului central poate dispune īn scris, cu justificarea temeinică a hotărārii sale si īn conditiile prevăzute de prevederile legale īn vigoare, efectuarea de ore suplimentare.

(2) Sarcinile care presupun desfăsurarea de activităti după īncheierea programului de lucru si cele care necesită chemarea personalului directiilor generale/directiilor la serviciu, de la domiciliu, din timpul liber al acestuia, se īndeplinesc īn conditiile alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (3).

Art. 48. - (1) Orele de serviciu prestate de personalul directiilor generale/directiilor peste durata programului de lucru se consideră ore suplimentare si se plătesc sau se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispozitiilor legale īn vigoare.

(2) Orele de serviciu prestate de personalul directiilor generale/directiilor īn zilele libere sau pe timpul sărbătorilor legale stabilite potrivit legii se consideră ore suplimentare si se plătesc sau se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispozitiilor legale īn vigoare.

Art. 49. - (1) Personalul directiilor generale/directiilor care, din motive īntemeiate, īntārzie sau absentează de la serviciu este obligat să anunte imediat seful nemijlocit.

(2) Personalul directiilor generale/directiilor poate părăsi locul de muncă, īn timpul programului, īn situatii temeinic justificate, numai cu acordul sefului nemijlocit, īn conditiile prevăzute de actele normative īn vigoare.

Art. 50. - (1) Pentru personalul directiilor generale/directiilor care desfăsoară activitatea īn schimburi, precum si pentru cei care desfăsoară activităti operative se asigură, īn cursul unei luni, cel putin un repaus săptămānal, sāmbăta si duminica, īn zile consecutive.

(2) Personalul directiilor generale/directiilor aflat īn timpul liber, după efectuarea serviciului nu participă la executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare, la activitătile de pregătire fizică, la analize profesionale sau la orice alte activităti, exceptānd situatiile īn care neparticiparea la aceste activităti ar face imposibilă evaluarea acestuia.

(3) Pentru participarea la astfel de activităti din timpul liber, personalului directiilor generale/directiilor i se acordă compensarea īn mod corespunzător, cu timp liber sau cu plata orelor suplimentare.

(4) Munca de noapte se prestează de către personalul directiilor generale/directiilor, īn limitele si cu acordarea drepturilor compensatorii prevăzute de lege.

Art. 51. - Orele efectuate īn scopul asigurării serviciului de permanentă se compensează prin acordarea de timp liber corespunzător, īn zilele imediat următoare, iar cānd nu este posibil, seful unitătii aparatului central, pe baza unei planificări, acordă zilele de recuperare īn următoarele 60 de zile lucrătoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli privind asigurarea spatiilor directiilor generale/directiilor, īn afara programului de lucru

 

Art. 52. - (1) La terminarea programului de lucru, usile īncăperilor se īncuie, iar īn conditiile īn care se detin documente clasificate, usile se īncuie si se sigilează.

(2) Un rānd de chei de la usile īncăperilor se păstrează la panoul instalat, după caz, fie īn camera ofiterului de serviciu pe unitate, fie īn anticamera cabinetului sefului unitătii aparatului central.

(3) Un rānd de chei de la fisetele personalului unitătii aparatului central se păstrează īn fisetul sefului de serviciu/birou, iar un rānd de chei de la fisetele sefilor de serviciu/birou se păstrează la ofiterul de serviciu pe unitate, după caz.

(4) Un rānd de chei de la īncăperile din care se asigură serviciul de permanentă de la fiecare directie generală/directie se păstrează la ofiterul de serviciu principal pe M.A.I., īn cutie sigilată. Ridicarea acestor chei se consemnează īntr-un registru destinat acestui scop.

(5) Un rānd de chei de la usile de acces la subsolurile si terasele sediilor aparatului central se păstrează, īn cutie sigilată, după caz, la subunitatea de jandarmi sau la personalul specializat care asigură paza si protectia sediilor. Ridicarea acestor chei se consemnează īntr-un registru destinat acestui scop.

(6) Un rānd de chei de la cabinetele demnitarilor si de la sălile de sedinte se păstrează la ofiterul de serviciu principal pe M.A.I., īn cutie sigilată.

Art. 53. - (1) Deschiderea fisetelor personalului unitătii aparatului central, respectiv a sefilor de servicii/birouri, īn lipsa acestora, se realizează de către o comisie numită de seful unitătii aparatului central sau de īnlocuitorul acestuia si se evidentiază prin īncheierea unui proces-verbal. Procesul-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care unul se īnaintează compartimentului secretariat din cadrul unitătii aparatului central, pentru luarea acestuia īn evidentă, iar celălalt este lăsat īn fisetul care a fost deschis.

(2) Īn directiile generale/directiile īn care este instituit serviciul de zi pe unitate, deschiderea fisetului se consemnează si de către ofiterul de serviciu pe unitate, īn procesul-verbal de predare-primire a serviciului de zi pe unitate.

Art. 54. - (1) Īn afara orelor de program, accesul īn spatiile directiilor generale/directiilor se face numai cu aprobarea conducerii unitătii aparatului central respective sau, după caz, după anuntarea ofiterului de serviciu pe unitate/minister si consemnarea īn registrul de evidentă a intrărilor/iesirilor īn/din directia generală/directie, īn afara programului de lucru, de către personalul care asigură serviciul de permanentă pe unitate.

(2) Īn situatia semnalării accesului nepermis īn spatiile directiilor generale/directiilor, īn afara orelor de program, persoana care asigură serviciul de permanentă pe unitate/ofiterul de serviciu principal pe M.A.I. dispune măsurile necesare ce se impun īn astfel de situatii, potrivit competentelor.

(3) Nicio persoană fizică sau reprezentantii altor autorităti nu poate/pot pătrunde īn īncăperile din sediile aparatului central, sub niciun motiv, īn afara orelor de program, fără acordul prealabil al ministrului administratiei si internelor/persoanei desemnate la conducerea ministerului, īn conformitate cu dispozitiile legale.

(4) Īn cazul producerii unor situatii de urgentă - incendii, inundatii, cutremure, epidemii, īn afara orelor de program, persoana care asigură serviciul de permanentă pe unitate/ofiterul de serviciu principal pe M.A.I. ia măsuri pentru realizarea interventiei īn situatii de urgentă potrivit prevederilor art. 72 alin. (5).

 

SECTIUNEA a 3-a

Modul de promovare si de transmitere a documentelor la nivelul aparatului central

 

Art. 55. - (1) Primirea, evidenta, trierea, repartizarea, urmărirea solutionării, multiplicarea, manipularea, selectionarea, păstrarea si arhivarea documentelor adresate conducerii M.A.I. se realizează de Secretariatul General, iar la nivelul directiilor generale/directiilor, de serviciile/birourile de profil.

(2) Forma si modul de promovare si transmitere a documentelor adresate conducerii M.A.I. se realizează potrivit prevederilor legale īn vigoare.

Art. 56. - Atunci cānd documentele adresate conducerii M.A.I. contin informatii clasificate, activitatea prevăzută la art. 55 se realizează cu respectarea prevederilor legale īn vigoare privind protectia informatiilor clasificate.

Art. 57. - (1) Transmiterea urgentă, utilizānd mijloace tehnice de comunicatii, a unor documente īntre directiile generale/directii sau către alte structuri M.A.I. se realizează si prin Statia operativă centrală pentru comunicatii si legături cifrate din cadrul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

(2) Transmiterea documentelor, prin personalul din cadrul secretariatelor/cabinetelor proprii sau din structura de securitate a unitătii aparatului central, se face cu respectarea prevederilor legale īn vigoare privind transportul corespondentei.

(3) Documentele pot fi prezentate, pentru transmitere, atāt īn forma tipărită, cāt si īn format electronic.

 

SECTIUNEA a 4-a

Desfăsurarea audientelor

 

Art. 58. - (1) Pentru probleme personale, care nu pot fi solutionate la nivelul unitătii aparatului central din care face parte, personalul M.A.I. poate solicita, prin cerere scrisă/raport scris, pe cale ierarhică, īnscrierea īn audientă, după caz, la ministrul administratiei si internelor, la secretarul general sau la secretarii de stat care coordonează directia generală/directia respectivă.

(2) Primirea īn audientă prevăzută la alin. (1) se planifică prin Secretariatul General.

(3) Conducerea M.A.I. acordă audiente si personalului din afara directiilor generale/directiilor, precum si persoanelor care nu fac parte din personalul ministerului, pe baza planificării realizate de Serviciul relatii cu publicul din cadrul Secretariatului General.

(4) Primirea cetătenilor īn audientă la conducerea M.A.I. se face īn zilele lucrătoare ale săptămānii si la orele stabilite pentru aceste activităti, prin Secretariatul General ori prin cabinetele persoanelor cărora le sunt adresate petitiile.

(5) Primirea īn audientă la sefii unitătilor aparatului central se solicită prin serviciile/birourile secretariat din cadrul acestora sau prin compartimentele de relatii cu publicul, acolo unde acestea sunt constituite.

Art. 59. - Persoanele din afara directiilor generale/directiilor planificate a fi primite īn audientă trebuie īnsotite permanent de personal anume desemnat la persoana pentru care s-a dat aprobarea, precum si de la aceasta pānă la iesirea din obiectiv.

Art. 60. - Programul pentru primirea īn audientă la conducerea M.A.I. se afisează la sediul Serviciului relatii cu publicul din cadrul Secretariatului General, iar pentru primirea īn audientă la conducerea directiilor generale/directiilor, acesta se afisează fie la sediul compartimentelor de secretariat din cadrul acestora, fie la cel al compartimentelor de relatii cu publicul, la directiile generale/directiile unde acestea sunt constituite.

 

SECTIUNEA a 5-a

Portul tinutei

 

Art. 61. - (1) Īn sediile directiilor generale/directiilor, īn timpul programului de lucru, politistii si cadrele militare īsi desfăsoară activitatea īn uniformă sau īn tinută civilă, īn conditiile stabilite prin reglementările interne īn vigoare.

(2) Tinuta functionarilor publici si a personalului contractual trebuie să fie decentă.

Art. 62. - La activitătile de protocol si la festivităti, tinuta se stabileste de către persoana care conduce activitatea si care are īn responsabilitate si organizarea evenimentului.

 

SECTIUNEA a 6-a

Concedii si īnvoiri

 

Art. 63. - Acordarea concediilor si īnvoirilor personalului directiilor generale/directiilor se realizează potrivit prevederilor legale īn vigoare.

Art. 64. - (1) La plecarea īn concediul de odihnă/ suplimentar, pe baza planificării aprobate de conducerea directiei generale/directiei, structura de secretariat a fiecărei directii generale/directii eliberează, numai pentru politisti si cadre militare, pe baza cererii/raportului acestora, ordin de serviciu.

(2) Īn cererea/raportul prevăzută/prevăzut la alin. (1), care se avizează de către seful nemijlocit ai solicitantului si se aprobă de către adjunctul sefului unitătii aparatului central, politistii si cadrele militare sunt obligati să prezinte situatia lucrărilor rămase nesolutionate, īn vederea redistribuirii acestora.

(3) Pentru celelalte categorii de personal, plecarea īn concediu se realizează, potrivit planificării aprobate de conducerea directiei generale/directiei, pe bază de cerere, avizată de către seful nemijlocit al solicitantului si aprobată de către adjunctul sefului unitătii aparatului central, iar sarcinile de serviciu se redistribuie.

(4) Īn cazul īn care o anumită situatie determină plecarea īn concediu īn afara planificării, angajatul mentionează aceasta īn raport/cerere.

Art. 65. - (1) Situatiile cu prezenta si răspāndirile personalului se păstrează la structura de secretariat/similară a fiecărei unităti a aparatului central, iar miscările zilnice ale personalului, astfel cum sunt definite īn reglementările interne īn vigoare, se consemnează īn dispozitia zilnică a sefului unitătii aparatului central.

(2) Īnvoirile pentru mai mult de o zi de lucru se aprobă de seful unitătii aparatului central si se consemnează īn dispozitia zilnică a sefului unitătii aparatului central.

Art. 66. - La nivelul fiecărei unităti a aparatului central se tine evidenta lunară si anuală a concediilor si īnvoirilor acordate personalului, respectiv a zilelor de misiune efectuate.

 

CAPITOLUL VI

Serviciul de permanentă, accesul, paza si interventia īn directiile generale/directii

 

SECTIUNEA 1

Serviciul de permanentă, accesul si paza īn directiile generale/directii

 

Art. 67. - Serviciul de permanentă si accesul persoanelor īn directiile generale/directii se organizează si se desfăsoară potrivit prevederilor legale īn vigoare.

Art. 68. - (1) Directia generală resurse umane asigură gestionarea documentelor de legitimare a personalului directiilor generale/directiilor.

(2) Directia generală management operational coordonează activitatea personalului care asigură paza, accesul, supravegherea video si interventia la sediul central al M.A.I. si asigură sprijin īn aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative care reglementează instituirea, organizarea si executarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor la celelalte sedii ale aparatului central.

(3) Cartelele individuale de acces īn sediul central al M.A.I. se eliberează prin grija personalului care deserveste dispeceratul de supraveghere-monitorizare video al M.A.I., īn baza solicitărilor directiilor generale/directiilor interesate, cu avizul Directiei generale management operational.

Art. 69. - (1) Accesul autovehiculelor īn perimetrul păzit al sediilor directiilor generale/directiilor se realizează pe baza permiselor de acces, iar īn cel delimitat cu bariere, cu cartelele magnetice de acces.

(2) Permisele de acces auto īn sediul central al aparatului central se eliberează de Directia generală management operational, iar tipărirea acestora se realizează prin grija Directiei economico-administrative.

(3) Cartelele magnetice de acces auto īn zona controlată/protejată a imobilului din Piata Revolutiei nr. 1Ase eliberează de Directia generală management operational directiilor generale/directiilor interesate, iar asigurarea acestora se realizează prin grija Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

(4) Pentru celelalte sedii ale aparatului central, asigurarea cartelelor individuale de acces si a permiselor/cartelelor magnetice de acces auto se realizează prin grija sefi lor directii lor generale/directiilor respective.

Art. 70. - Īn toate cazurile, regulile de acces/traseele īn spatiile ce apartin directiilor generale/directiilor se stabilesc prin dispozitie a directorului general/directorului fiecărei unităti a aparatului central.

Art. 71. - Paza si protectia sediilor directiilor generale/directiilor se asigură, īn functie de nivelul de risc la care este īncadrat fiecare sediu, cu efective de jandarmi, cu personal calificat, angajat al unitătii aparatului central beneficiare, sau cu personal al societătilor specializate de pază, īn conformitate cu actele normative īn vigoare si reglementările proprii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Asigurarea interventiei īn sediile directiilor generale/directiilor

 

Art. 72. - (1) Interventia īn primă urgentă, īn cazul aparitiei unor situatii de risc, se realizează, după caz, fie de către efectivele stabilite din cadrul subunitătii de jandarmi - la sediile aparatului central unde paza si protectia se asigură cu efective de jandarmi, fie de către personalul desemnat din cadrul societătii de pază si protectie - la sediul/sediile unde paza si protectia se asigură de către o societate specializată īn domeniu.

(2) Interventia pentru restabilirea ordinii publice, īn situatia tulburării acesteia, se asigură de Directia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.

(3) Interventia antiteroristă se execută de Brigada Specială de Interventie a Jandarmeriei, iar interventia contrateroristă se execută de Brigada Antiteroristă a Serviciului Romān de Informatii.

(4) Interventia pentru stingerea incendiilor se realizează de Inspectoratul pentru Situatii de Urgent㠄Dealul Spirii" Bucuresti.

(5) Interventia īn situatii de urgentă - incendiu, inundatie, cutremur, epidemie - care necesită evacuarea bunurilor se realizează de către efectivele stabilite din cadrul subunitătii de pază, sub coordonarea turei operative a Centrului operational de comandă si, ulterior, de către personalul fiecărei unităti a aparatului central. Măsurile de limitare a extinderii epidemiei si măsurile profilactice se dispun de către Directia medicală.

 

CAPITOLUL VII

Măsurile de protectie privind informatiile clasificate, securitatea si sănătatea īn muncă, apărarea īmpotriva incendiilor, protectia mediului si regulile privind fumatul īn directiile generale/directii

 

SECTIUNEA 1

Măsuri de protectie privind informatiile clasificate

 

Art. 73. - Īn directiile generale/directii, accesul la informatii clasificate este permis īn conditiile prevăzute de legislatia din domeniu, cu respectarea principiului necesitătii de a cunoaste.

Art. 74. - Evidenta, īntocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea, distrugerea si măsurile de protectie a informatiilor clasificate, la nivelul directiilor generale/directiilor, detinătoare de informatii clasificate, se realizează īn conformitate cu prevederile actelor normative īn vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli privind securitatea si sănătatea īn muncă, īn directiile generale/directii

 

Art. 75. - (1) Sefii unitătilor aparatului central au obligatia de a asigura aplicarea normelor privind securitatea si sănătatea personalului īn toate aspectele legate de muncă.

(2) Īn cadrul responsabilitătilor pe care le au, sefii unitătilor aparatului central au obligatia să ia măsurile necesare/să solicite luarea măsurilor necesare, potrivit competentelor, pentru:

a) asigurarea securitătii si protectia sănătătii personalului;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea si instruirea personalului;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitătii si sănătătii īn muncă.

Art. 76. - Sefii unitătilor aparatului central au obligatia de a comunica de īndată Directiei generale resurse umane orice accident suferit de personalul unitătii aparatului central, atāt la locul de muncă si/sau īn īndeplinirea īndatoririlor de serviciu, cāt si īn timpul deplasării la/de ia domiciliu sau de la un sediu la altul, precum si situatiile de persoane date dispărute si intoxicatiile acute profesionale.

Art. 77. - Fiecare persoană din cadrul directiilor generale/directiilor trebuie să īsi desfăsoare activitatea īn conformitate cu pregătirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea conducătorilor unitătii aparatului central, astfel īncāt să nu expună la pericol de accidentare sau de īmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale, īn timpul procesului de muncă.

Art. 78. - Personalul directiilor generale/directiilor are următoarele obligatii:

a) să utilizeze, conform prevederilor legale, autovehiculele, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport etc;

b) să utilizeze, conform prevederilor legale, echipamentul individual de protectie din dotare, pe care, după utilizare, să īl depună la locul destinat pentru păstrare;

c) să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau īnlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate instalate pe masini, aparatură, unelte, instalatii tehnice si clădiri si să le utilizeze corect;

d) să comunice imediat sefului unitătii aparatului central si/sau lucrătorilor desemnati orice situatie de muncă pentru care există motive īntemeiate să fie considerată un pericol pentru securitatea si sănătatea personalului, precum si orice deficientă a sistemelor de protectie;

e) să aducă de īndată la cunostinta conducătorului locului de muncă si/sau a sefului unitătii aparatului central accidentele de muncă suferite de sine sau de altul, atāt la locul de muncă si/sau īn īndeplinirea īndatoririlor de serviciu, cāt si īn timpul deplasării la/de la domiciliu ori de la un loc de muncă la altul;

f) să coopereze cu seful unitătii aparatului central si/sau cu lucrătorii desemnati, atāt timp cāt este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinte dispuse de către inspectorii de muncă si inspectorii sanitari, pentru protectia sănătătii si securitătii lucrătorilor;

g) să coopereze, atāt timp cāt este necesar, cu seful unitătii aparatului central si/sau cu lucrătorii desemnati, pentru a permite acestuia/acestora să se asigure că mediul de muncă si conditiile de lucru sunt sigure si fără riscuri pentru securitate si sănătate, īn domeniul său de activitate;

h) să īsi īnsusească si să respecte prevederile legislatiei din domeniul securitătii si sănătătii īn muncă si măsurile de aplicare a acestora.

Art. 79. - (1) Coordonarea si controlul activitătilor de securitate si sănătate īn muncă īn directiile generale/directii īn care īsi desfăsoară activitatea functionari publici cu statut special se realizează de Directia generală resurse umane, prin structura proprie de specialitate. Organizarea activitătilor de securitate si sănătate īn muncă īn aceste directii generale/directii se realizează potrivit prevederilor actelor normative aplicabile īn domeniu.


(2) Organizarea, coordonarea si controlul activitătilor de securitate si sănătate īn muncă īn directiile generale/directiile īn care īsi desfăsoară activitatea exclusiv functionari publici si personal contractual se realizează potrivit prevederilor Legii securitătii si sănătătii īn muncă nr. 319/2006.

 

SECTIUNEA a 3-a

Apărarea īmpotriva incendiilor la nivelul directiilor generale/directiilor

 

Art. 80. - Sefii unitătilor aparatului central răspund pentru asigurarea măsurilor de apărare īmpotriva incendiilor, de prevenire si stingere, pentru spatiile si bunurile materiale pe care ie administrează.

Art. 81. - Pe linia apărării īmpotriva incendiilor, seful unitătii aparatului central are următoarele atributii:

a) verifică, prin ofiterul responsabil/persoana desemnată, modul īn care sunt respectate măsurile privind activitătile de apărare īmpotriva incendiilor īn sediile directiilor generale/directiilor, instalatiile si materialele de stins incendii, precum si pregătirea pentru interventie a personalului;

b) dispune efectuarea de cercetări, potrivit regulilor stabilite īn reglementările de specialitate, privind īmprejurările si cauzele care au provocat incendii;

c) stabileste modul de efectuare a instructajului de prevenire si stingere a incendiilor, conform normelor īn vigoare;

d) organizează activităti de anuntare si alarmare īn caz de incendiu.

Art. 82. - Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor se organizează de Directia economico-administrativă astfel:

a) organizează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit normelor, īn toate īncăperile, atelierele, parcurile de tehnică, depozitele cu materiale si lichide inflamabile de care răspunde;

b) urmăreste, prin personalul desemnat, modul de amplasare a materialelor de stins incendii si verifică trimestrial starea tehnică, īntretinerea si functionarea acestora;

c) interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis īn alte locuri decāt cele stabilite si amenajate īn acest scop;

d) organizează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor la sediile aparatului central;

e) afisează la loc vizibil documentele aferente si urmăreste prelucrarea si īnsusirea lor de către īntregul personal al aparatului central;

f) asigură marcarea locurilor periculoase cu indicatoare avertizoare, conform reglementărilor legale īn vigoare;

g) controlează, īmpreună cu responsabilul cu prevenirea si stingerea incendiilor din fiecare directie generală/directie, clădirile, spatiile de depozitare, instalatiile, blocul alimentar, podurile clădirilor, cosurile de fum si spatiile aflate īn folosinta unitătii aparatului central, urmărind respectarea măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

h) asigură materialele de prevenire si stingere a incendiilor necesare fiecărei unităti a aparatului central, potrivit normelor de dotare;

i) verifică periodic, cel putin o dată pe trimestru, starea de īntretinere a tuturor materialelor, dispozitivelor, instalatiilor si utilajelor de stins incendii si ia măsuri de remediere a neajunsurilor constatate;

j) organizează si asigură desfăsurarea corespunzătoare a lucrărilor cu foc deschis;

k) asigură păstrarea si depozitarea corespunzătoare a materialelor periculoase.

Art. 83. - Personalul directiilor generale/directiilor răspunde de cunoasterea si respectarea regulilor si măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor si are următoarele obligatii:

a) să cunoască si să aplice normele de apărare īmpotriva incendiilor;

b) să respecte regulile privind fumatul instituite īn spatiile unitătii aparatului central, precum si pe cele referitoare la executarea lucrărilor cu pericol de incendiu: sudură, folosirea aparatelor electrice de īncălzire si altele asemenea;

c) să controleze, la īnceperea si īncheierea programului, locurile de muncă, īn vederea depistării si īnlăturării cauzelor generatoare de incendii;

d) să cunoască modul de functionare si să nu deterioreze mijloacele de protectie īmpotriva incendiilor;

e) să anunte imediat ofiterul de serviciu si/sau seful unitătii aparatului central despre orice incendiu sau īnceput de incendiu declansat;

f) să participe la stingerea incendiilor, evacuarea oamenilor si a documentelor importante, īnlăturarea efectelor incendiilor sau dezastrelor, potrivit planurilor de evacuare īn caz de incendiu, īntocmite la nivelul fiecărei unităti a aparatului central;

g) să participe la instructajele de prevenire si stingere a incendiilor;

h) să nu intervină īn afara atributiilor de serviciu pentru remedierea unor defectiuni la instalatia de iluminat si de fortă: schimbarea sigurantelor, mutarea sau instalarea lămpilor, īntrerupătoarelor, prizelor etc;

i) să nu curete pardoselile si mobilierul cu substante inflamabile;

j) să se asigure că resturile de la tigări, din cosurile dispuse īn locurile amenajate pentru fumat să fie stinse si, pe cāt posibil, acestea să nu vină īn contact cu materiale combustibile sau inflamabile;

k) să nu blocheze căile de acces si de evacuare, hidrantii, sursele de apă, stingătoarele, tablourile electrice, total sau partial, definitiv sau temporar, cu materiale, chiar dacă sunt incombustibile;

l) nu utilizeze pentru īncălzire radiatoare, aparate de aer conditionat, aeroterme si altele asemenea, cu exceptia celor aflate īn inventarul de gestiune al ministerului;

m) să nu distrugă prin ardere, decāt īn locuri special amenajate, deseuri, reziduuri, gunoaie si alte materiale combustibile.

 

SECTIUNEA a 4-a

Măsuri de protectie antiseismică īn directiile generale/directii

 

Art. 84. - Sefii unitătilor aparatului central răspund de:

a) verificarea si analizarea periodică a dispunerii mobilierului din īncăperi, pentru evitarea blocării iesirilor si căilor de acces - holuri, scări, īn caz de seism;

b) verificarea periodică a stării de fixatie din īncăperi - mobilier, hărti, planse, cuier, rafturi, lustre etc, si executarea lucrărilor necesare pentru fixarea acestora;

c) pregătirea si antrenarea personalului cu privire la modul de actiune (protectie si interventie) la producerea unui seism major.

Art. 85. - Activitătile de protectie antiseismică se organizează de Directia economico-administrativă prin:

a) evaluarea nivelului de protectie a clădirilor īn care sunt dispuse directiile generale/directiile;

b) planificarea inspectării de urgentă postseism a clădirilor;

c) interventii de consolidare a clădirilor;

d) cunoasterea punctelor de īntrerupere (oprire) a instalatiilor de alimentare cu apă, gaze si energie electrică si stabilirea personalului pentru executarea acestor operatiuni.

Art. 86. - Personalului directiilor generale/directiilor i se recomandă să respecte următoarele reguli de protectie antiseismică la locul de muncă:

a) să īsi īnsusească cunostinte necesare supravietuirii īn caz de seism;

b) să evite aglomerarea spatiilor cu piese de mobilier sau cu echipamente tehnice si/sau casnice; amplasarea pieselor de mobilier sau a echipamentelor tehnice si/sau casnice trebuie să


se facă astfel īncāt să nu se afle īn vecinătatea iesirilor din īncăperi, pentru a nu bloca prin deplasarea lor accesul īn caz de seism;

c) să fixeze aparatura astfel īncāt racordurile să nu sufere deteriorări īn caz de seism;

d) să pozitioneze obiectele fragile/valoroase īntr-un loc mai jos si sigur;

e) să amplaseze chimicalele/combustibilii īn dulapuri asigurate/fixate īmpotriva răsturnării, īn īncăperi īn care nu se lucrează si īn care nu există pericol de contaminare/incendiu;

f) să asigure, prin fixarea de pereti, mobilierul īnalt sau instabil.

Art. 87. - Pe timpul producerii seismului, īntregului personal al aparatului central i se recomandă să respecte următoarele reguli de comportare ratională, de protectie individuală si de grup:

a) să rămānă īn īncăpere, departe de ferestre si să se protejeze sub o grindă, toc de usă solid, sub un birou/masă suficient de rezistentă sau, cunoscānd īn prealabil elementele de constructie rezistente, să actioneze īn consecintă;

b) dacă este posibil, să īnchidă potentialele surse de incendii sau să actioneze īn acest sens imediat după īncetarea seismului;

c) să nu părăsească īncăperea, să nu sară pe ferestre, să nu utilizeze scările si nici ascensoarele si, dacă este posibil, să deschidă spre exterior usa īncăperii, spre a preveni blocarea acesteia, īn perspectiva evacuării, ulterior īncetării miscării seismice;

d) să nu alerge īn stradă;

e) dacă se află īn afara unei clădiri, să se deplaseze cu calm cāt mai departe de aceasta, spre un loc deschis si sigur, ferindu-se de eventualele căderi de tencuială, cărămizi, cornise, geamuri, cosuri, parapete, ornamente;

f) īn situatia īn care a fost surprins de căderi de tencuială, mobilier etc, să īsi asigure supravietuirea īn primul rānd prin protejarea cu māinile a capului, dar si prin alte metode, īn functie de situatie.

Art. 88. - Ulterior producerii seismului, se recomandă ca īntreg personalul aparatului central să respecte următoarele reguli de comportare:

a) să nu părăsească imediat spatiul, camera, clădirea īn care a fost surprins de seism, acordānd primul ajutor persoanelor rănite si calmānd persoanele speriate sau panicate;

b) să utilizeze telefoanele exclusiv pentru apeluri de urgentă, spre a nu bloca circuitele sau retelele telefonice;

c) dacă s-a declansat un incendiu, să actioneze prin forte proprii pentru stingerea acestuia;

d) să verifice instalatiile electrice si/sau, după caz, de apă, gaze, canal si, vizual, starea clădirii īn interior; īn cazul constatării de avarii, să anunte unitatea pentru interventie si să nu utilizeze foc deschis;

e) să iasă cu calm si prudentă din clădire, fără a lua cu sine lucruri inutile, verificānd īn prealabil starea scării si a căii de iesire, spre a nu se expune la pericole;

f) pentru orice eventualitate la iesirea din īncăpere/clădire se recomandă protejarea capului cu o cască de protectie, iar īn lipsa acesteia, cu un taburet, o carte mai groasă, o geantă etc;

g) dacă īntālneste usi blocate, să actioneze cu calm pentru deblocarea acestora; dacă usile respective sunt prevăzute cu vitraje, să procedeze la spargerea geamului utilizānd un scaun sau orice obiect la īndemānă;

h) dacă sesizează blocarea unor persoane īn ascensor, să actioneze pentru calmarea acestora si să solicite ajutor de la personalul autorizat;

i) să acorde ajutor echipelor de interventie/salvare;

j) să urmeze recomandările de actiune ale structurilor specializate, difuzate de posturile nationale de radio si televiziune;

k) la evacuare, să acorde prioritate rănitilor, femeilor si persoanelor īn vārstă.

Art. 89. - Persoanelor surprinse sub dărāmături li se recomandă ca, adaptat la situatie, să respecte următoarele reguli generale:

a) să rămānă calme si să īncerce deblocarea căilor de acces si/sau degajarea proprie sau a altor persoane de sub dărāmături/mobilier;

b) să īi calmeze pe cei din preajmă si să nu permită propagarea reactiilor specifice panicii;

c) să īsi semnaleze prezenta prin lovirea īn conducte sau īn pereti, la intervale regulate de timp;

d) după stabilirea contactului verbal cu salvatorii, să solicite acestora primul ajutor si să le furnizeze pe cāt posibil datele solicitate;

e) să nu se preocupe de durata actiunii de salvare, conservāndu-si si canalizāndu-si energia pentru a face fată situatiei.

 

SECTIUNEA a 5-a

Protectia mediului īn directiile generale/directii

 

Art. 90. - Īndrumarea si controlul activitătilor de protectie a mediului īn cadrul directiilor generale/directiilor se realizează de către Directia logistică, prin structura proprie de specialitate.

Art. 91. - (1) La nivelul directiilor generale/directiilor, directorul general/directorul răspunde de realizarea activitătilor de protectie a mediului īn spatiile repartizate unitătii aparatului central.

(2) Obligatiile ce revin sefilor unitătilor aparatului central prevăzute la alin. (1) sunt īndeplinite nemijlocit de către un responsabil de mediu pe directia generală/directie.

Art. 92. - Atributiile inspectorilor de mediu īncadrati īn structura de specialitate a Directiei logistice si ale responsabililor de mediu, precum si obligatiile directorilor generali/directorilor si ale personalului directiilor generale/directiilor aparatului central sunt cele prevăzute de prevederile legale īn vigoare.

 

SECTIUNEA a 6-a

Reguli privind fumatul īn sediile directiilor generale/directiilor aparatului central

 

Art. 93. - (1) Fumatul este interzis īn spatiile publice īnchise, aflate īn administrarea sau folosinta directiilor generale/ directiilor.

(2) Fumatul este permis numai īn spatii special amenajate, delimitate, cu respectarea următoarelor conditii obligatorii:

a) să fie realizată delimitarea de restul spatiului public īnchis, asigurānd izolarea completă de acesta - spatiile respective să nu fie spatii de tranzit sau de acces īn spatiul public īnchis;

b) să fie dotate cu sisteme de ventilatie functionale, care să asigure evacuarea fumului de tutun;

c) să fie dotate cu scrumiere si extinctoare si să fie amenajate īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor;

d) să fie marcate la loc vizibil cu unul dintre următoarele indicatoare: „Loc pentru fumat", „Spatiu pentru fumat", „īn acest spatiu fumatul este permis."

Art. 94. - Sefii unitătilor aparatului central au obligatia de a dispune măsurile necesare, īn cadrul structurilor proprii, pentru afisarea la loc vizibil a simbolurilor care interzic fumatul.


 

ANEXĂ

la regulament

 

Dispunerea sediilor directiilor generale/directiilor si a spatiilor destinate responsabililor privind ordinea interioară

 

Nr. crt.

Clădiri/Adrese

Directii generale/Directii ale aparatului central

Responsabili

Alte structuri ale aparatului central, institutii/structuri aflate īn subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor (M.A.I.)

1.

Imobilul din Piata Revolutiei nr. 1 A, sectorul 1

Directia generală control si audit intern

Directia de control

Directia generală resurse umane

Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei

Directia generală management operational

Unitatea centrală pentru reforma administratiei publice

Directia pentru dezvoltarea capacitătii administrative

Directia pentru politici fiscale si bugetare locale

Directia pentru relatiile cu institutiile prefectului

Directia pentru serviciile publice deconcentrate

Directia pentru comunităti locale, zone asistate, ajutor de stat si parteneriat cu structurile asociative

Directia pentru servicii de interes general, investitii si dezvoltare locală

Directia afaceri europene si relatii internationale

Directia Schengen

Directia juridică

Secretariatul General

Sefii unitătilor aparatului central din sediul central al MAI.

- Unitatea Specială 78 Jandarmi Pază si Protectie Institutională

- Directia informare si relatii publice - bufet

2.

Imobilul din str. Mihai Vodă

nr. 17-19, sectorul 5

Directia medicală

Directia informare si relatii publice

Directorul Directiei medicale, respectiv directorul Directiei informare si relatii publice

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament „Nicolae Kretzulescu"

- bufet (Directia medicală)

- Casa de Cultură a M.A.I.

- Ansamblul artistic „Ciocārlia"

- Redactia revistei „Pentru Patrie"

- Redactia revistei „Politia Romānă"

3.

Imobilul din str. Beldiman nr. 2

Directia generală de informatii si protectie internă

Directorul general al Directiei generale de informatii si protectie internă

 

4.

Imobilul din

str. Domnita Anastasia nr. 2

Directia informare si relatii publice, cu Serviciul

multimedia

Directorul Directiei

informare si relatii publice

 

5.

Imobilul din str. Eforie nr. 3-5,

sectorul 5

Corpul B:

Directorul Directiei logistice

Directorul general al Directiei generale control si audit intern

Directorul Unitătii de politici publice

Directorul general al Directiei generale financiare

- bufet

Directia logistică

Corpul B:

- Directia generală control si audit intern

- Directia audit intern Corpul C:

Unitatea de politici publice

Corpul C:

Directia generală financiară

6.

Imobilul din str. George Georgescu nr. 3

Directia generală de informatii si protectie internă

Directorul general al Directiei generale de informatii si protectie internă

 

7.

Imobilul din sos. Oltenitei nr. 390a, sectorul 4

Directia generală anticoruptie

Directorul general al Directiei generale anticoruptie

- bufet

8.

Imobilul din str. Leaota nr. 2A, sectorul 6

Secretariatul General - Serviciul arhive

Directorul Secretariatului General

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.