MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 345/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 345         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 mai 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

513. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 si semnată de România la 26 septembrie 2007

 

514. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

516. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

517. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

518. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

531. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler

 

532. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

533. - Decret privind retragerea unei decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            484. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către domnul Orban Andrei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

47. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de solutionare a cererilor pentru transferul autorizatiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură natională

 

1.080. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009

 

3.810. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tom si Jerry Junior” din Constanta

 

3.811. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gosen” din Arad

 

3.812. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Bacău

 

3.828. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Virgil Madgearu” din Suceava

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

396. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale COMPANIA DE FACTORINGIFN - S.A.

 

Rectificări la:


             - Hotărârii Guvernului nr. 162/2008

             - Hotărârii Guvernului nr. 436/2009

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 si semnată de România la 26 septembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 76 din 7 aprilie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 si semnată de România la 26 septembrie 2007, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 513.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Maria Sipos se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Columbia.

Art. 2. - Doamna Maria Sipos îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 514.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 273/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mirea Gheorghe, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 516.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pop Eva, presedintele Sectiei mixte de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale a Tribunalului Cluj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 517.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 200/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Catană Alina Simona, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamt, se eliberează din functie ca urmare a aplicării sanctiunii excluderii din magistratură.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 518.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului sănătătii,

în semn de recunoastere deosebită a valorii profesionale si a rolului deosebit în promovarea cercetării medicale românesti pe plan international,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler.

- domnului conferentiar universitar doctor Cristian Gheorghe, Centrul de Gastroenterologie si Hepatologie, Institutul Clinic Fundeni;

- domnului doctor Adrian-Călin Lobontiu, chirurg la Spitalul „Henri Mondor”, Republica Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 531.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Institutului Cultural Român, în semn de înaltă apreciere pentru promovarea relatiilor culturale româno-polone, precum si pentru contributia semnificativă avută la impulsionarea mediului cultural românesc,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, categoria F „Promovarea culturii”, domnului Jaroslaw Godun, presedintele Institutului Polonez din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 532.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind retragerea unei decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 52 lit. a) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere că propunerea de decorare înaintată Administratiei Prezidentiale de către Asociatia Natională a Veteranilor de Război si Ministerul Apărării Nationale s-a făcut cu nerespectarea prevederilor legale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se retrage Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, acordat prin Decretul nr. 448 din 26 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2010, domnului sublocotenent în retragere Homostean loan George.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 21 mai 2010.

Nr. 533.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către domnul Orban Andrei

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Orban Andrei exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de subprefect al judetului Timis.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 484.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de solutionare a cererilor pentru transferul autorizatiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură natională

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 121 din 15 martie 2010 întocmit de Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

în temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind modul de solutionare a cererilor pentru transferul autorizatiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură natională, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 21 mai 2010.

Nr. 47.

 

ANEXA

 

NORMĂ

sanitară veterinară privind modul de solutionare a cererilor pentru transferul autorizatiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură natională

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileste modul de examinare si de solutionare a cererilor pentru transferul autorizatiilor de comercializare a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură natională.

Art. 2. - Transferul autorizatiei de comercializare se poate solicita doar pentru produsele medicinale veterinare pentru care există autorizatie de comercializare valabilă emisă de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.

Art. 3. - Prezenta normă nu se aplică cererilor de variatie tip IA referitoare la schimbarea numelui detinătorului autorizatiei de comercializare, prevăzute la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2008 al Comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificării conditiilor autorizatiilor de introducere pe piată acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 334 din 12 decembrie 2008.

 

CAPITOLUL II

Examinarea si solutionarea cererilor pentru transferul autorizatiei de comercializare a produselor medicinale veterinare

 

Art. 4. - (1) Transferul autorizatiei de comercializare presupune înlocuirea detinătorului curent al autorizatiei de comercializare cu un nou detinător.


(2) Noul detinător al autorizatiei de comercializare trebuie să aibă sediul social în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene.

Art. 5. -Transferul autorizatiei de comercializare are loc în următoarele cazuri:

a) în cazul unei fuziuni/achizitionări, prin care detinătorul autorizatiei de comercializare este preluat de către o altă societate comercială si încetează să existe ca o entitate juridică separată;

b) în cazul în care o societate comercială vinde produsul medicinal veterinar si drepturile asupra produsului medicinal veterinar unei alte societăti comerciale;

c) în alte situatii prevăzute de lege.

Art. 6. - Pentru realizarea transferului autorizatiei de comercializare, detinătorul autorizatiei de comercializare, denumit în continuare detinător, depune la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar următoarele:

a) cerere pentru transferul autorizatiei de comercializare produse medicinale veterinare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) documentele care trebuie să însotească cererea pentru transferul autorizatiei de comercializare a produsului medicinal veterinar, prevăzute în anexa nr. 2;

c) dovada achitării tarifului pentru solutionarea cererilor pentru transferul autorizatiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. - O cerere de transfer poate să facă referire la o singură autorizatie de comercializare.

Art. 8. - Transferul autorizatiei de comercializare nu se realizează în cazul produselor medicinale veterinare aflate în procedură de reînnoire a autorizatiei de comercializare.

Art. 9. - În cazul în care, în timpul procedurii de autorizare a comercializării produsului medicinal veterinar, este necesară înlocuirea detinătorului autorizatiei de comercializare propus initial, solicitantul informează Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar despre aceasta printr-o adresă însotită de documentele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 10. - (1) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar verifică dacă cererea pentru transferul autorizatiei de comercializare si documentele care o însotesc sunt corecte si complete.

(2) În cazul în care cererea pentru transferul autorizatiei de comercializare se respinge, procedura poate fi reluată prin depunerea unei noi cereri si a documentatiei complete.

Art. 11. - Termenul în care Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar solutionează cererea pentru transferul autorizatiei de comercializare este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

Art. 12. - (1) În cazul aprobării cererii pentru transferul autorizatiei de comercializare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, acesta informează, în termen de 5 zile lucrătoare, în scris, printr-o notificare, fostul si noul detinător, cu privire la aprobarea transferului autorizatiei de comercializare si emite autorizatia de comercializare pe numele noului detinător, în termen de 15 zile lucrătoare de la data solutionării cererii de transfer.

(2) Modelul notificării fostului si noului detinător cu privire la aprobarea cererii de transfer este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 13. - (1) Transferul autorizatiei de comercializare este valabil de la data emiterii de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar a autorizatiei de comercializare pe numele noului detinător, cu respectarea cumulativă a conditiilor prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Autorizatia de comercializare pe numele fostului detinător se anulează, emitându-se o nouă autorizatie de comercializare pe numele noului detinător, cu respectarea prevederilor art. 18.

(3) Data implementării transferului autorizatiei de comercializare este data la care noul detinător îsi asumă, prin declaratia prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 2, toate responsabilitătile care îi revin în conformitate cu Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, cu modificările ulterioare.

(4) Data implementării transferului autorizatiei de comercializare se mentionează în notificarea prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 14. - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar respinge cererea pentru transferul autorizatiei de comercializare în cazul în care documentele transmise pentru sustinerea acesteia sunt incomplete, nu sunt în conformitate cu anexele nr. 1 si 2 sau nu au fost îndeplinite conditiile pentru transferul autorizatiei de comercializare.

Art. 15. - (1) În situatia în care Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar solicită completarea documentelor care sustin cererea pentru transferul autorizatiei de comercializare, răspunsul la aceste solicitări trebuie să fie transmis, integral, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea adresei.

(2) Pentru situatia prevăzută la alin. (1), derularea procedurii se suspendă până la depunerea informatiilor suplimentare solicitate de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.

Art. 16. - (1) În cazul în care documentele solicitate suplimentar nu îndeplinesc conditiile pentru aprobarea cererii pentru transferul autorizatiei de comercializare sau dacă documentele nu sunt transmise în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1), cererea se respinge.

(2) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar informează, în scris, atât detinătorul, cât si solicitantul transferului, despre respingerea cererii pentru transferul autorizatiei de comercializare.

(3) Respingerea cererii pentru transferul autorizatiei de comercializare nu aduce atingere dreptului de a depune o nouă cerere de transfer.

Art. 17. - În cazul în care pe parcursul procedurii de evaluare a cererii pentru transferul autorizatiei de comercializare sunt depuse cereri de variatie în termenii autorizatiei de comercializare, acestea vor fi solutionate independent de cererea de transfer.

Art. 18. - Transferul autorizatiei de comercializare nu aduce atingere termenului de valabilitate a autorizatiei de comercializare prevăzut la art. 33 din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.


 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

CERERE

pentru transferul autorizatiei de comercializare produse medicinale veterinare

 

Denumirea comercială a produsului medicinal veterinar........

Substanta activă/Substantele active......................................

Forma farmaceutică...............................................................

Concentratia..........................................................................

Calea de administrare............................................................

Numărul autorizatiei de comercializare..................................

Data până la care autorizatia de comercializare este valabilă

 

Detinătorul autorizatiei de comercializare

Denumire.........................

Adresa sediului social......

Telefon.............................

Fax..................................

E-mail..............................

 

 

Solicitantul cererii pentru transferul autorizatiei de comercializare

Denumire....................................................................................................................................................

Adresa sediului social..................................................................................................................................

Telefon...........................................................................................................................................................

Fax............................................................................................................................................................

E-mail..........................................................................................................................................................

 

 

Informatii despre persoana de contact pentru detinătorul autorizatiei de comercializare

Nume.......................................................................................................................................................

Adresă ......................................................................................................................................................

Telefon.....................................................................................................................................................

Fax...........................................................................................................................................................

E-mail.......................................................................................................................................................

 

 

 

Informatii despre persoana de contact pentru solicitantul cererii de transfer a autorizatiei de comercializare

Nume.......................................................................................................................................................

Adresă ......................................................................................................................................................

Telefon.....................................................................................................................................................

Fax...........................................................................................................................................................

E-mail.......................................................................................................................................................

 

 

            Semnatarii îsi asumă răspunderea că datele din prezenta cerere si din documentele anexate sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Reprezentantul legal al detinătorului

Reprezentantul legal al solicitantului

Numele si prenumele

Numele si prenumele

 

 

Functia..................................................................

Functia...................................................................

Semnătura

Semnătura

Data....................................

Data....................................


ANEXA Nr. 2

la normă

 

DOCUMENTE

care însotesc cererea pentru transferul autorizatiei de comercializare a produsului medicinal veterinar

 

Următoarele documente trebuie să însotească cererea pentru transferul autorizatiei de comercializare a produsului medicinal veterinar:

1. autorizatia de comercializare a produsului medicinal veterinar pentru care se solicită transferul autorizatiei de comercializare;

2. declaratia pe propria răspundere a detinătorului în care să se mentioneze că dosarul complet al produsului medicinal veterinar sau o copie a acestui dosar a fost făcută disponibilă sau a fost transferată către noul detinător al autorizatiei de comercializare;

3. declaratie pe propria răspundere privind data de la care solicitantul preia prin transfer toate responsabilitătile de la detinătorul autorizatiei de comercializare pentru produsul medicinal veterinar;

4. acordul scris al detinătorului autorizatiei de comercializare si al solicitantului, cu privire la data implementării transferului autorizatiei de comercializare;

5. documente care să evidentieze capacitatea solicitantului cererii pentru transferul autorizatiei de comercializare de a îndeplini toate responsabilitătile unui detinător de autorizatie de comercializare, în conformitate cu legislatia specifică în vigoare, si anume:

a) împuternicirea persoanei responsabile cu activitatea de farmacovigilentă cu mentionarea numelui si prenumelui, adresei, telefonului, faxului, e-mailului si curriculumului vitae; persoana responsabilă cu activitatea de farmacovigilentă trebuie să fie permanent la dispozitia noului detinător al autorizatiei de comercializare, să aibă domiciliul/resedinta în România sau în Uniunea Europeană;

b) document de identificare (cartea de identitate/actul de înfiintare) a persoanei fizice sau juridice autorizate pentru comunicarea dintre noul detinător al autorizatiei de comercializare si Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, după aprobarea transferului autorizatiei de comercializare;

c) împuternicirea persoanei de contact responsabile de reclamatiile ulterioare referitoare la produs, în care se mentionează numele si prenumele, adresa, telefonul, faxul si e-mailul.

6. declaratie pe propria răspundere a detinătorului autorizatiei de comercializare, din care să reiasă faptul că produsul medicinal veterinar pentru care se solicită transferul autorizatiei de comercializare nu a fost pus încă pe piată în Uniunea Europeană, în oricare dintre formele sale de prezentare;

7. declaratie pe propria răspundere a solicitantului cererii pentru transferul autorizatiei de comercializare cu privire la toate măsurile restante sau la obligatiile specifice; dacă nu mai este valabil niciunul dintre cele două aspecte, în declaratie se mentionează faptul că nu mai sunt de îndeplinit măsuri restante sau obligatii specifice;

8. declaratie pe propria răspundere în care se mentionează că nu au fost făcute alte modificări referitoare la informatiile despre produs, în afara celor care au vizat detinătorul autorizatiei de comercializare si, dacă este cazul, detalii privind reprezentanta locală;

9. prospectul produsului;

10. rezumatul caracteristicilor produsului;

11. eticheta produsului;

12. macheta ambalajului exterior si cea a ambalajului primar.

 

NOTĂ:

Documentele mentionate la pct. 1-3 si 8 trebuie să fie semnate atât de reprezentantul legal al detinătorului autorizatiei de comercializare, cât si de reprezentantul legal al solicitantului cererii de transfer a autorizatiei de comercializare.

Documentele mentionate la pct. 5 si 7 trebuie să fie semnate de către reprezentantul legal al solicitantului cererii de transfer a autorizatiei de comercializare.

În documentele mentionate la pct. 9-12 va fi înscrisă denumirea noului detinător al autorizatiei de comercializare.

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

TARIF

pentru solutionarea cererilor pentru transferul autorizatiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare

 

Nr. crt.

Tarif

1.

5.001 lei


ANEXA Nr. 4

la normă

 

(antetul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar)

Nr........................./..........................

NOTIFICARE

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, analizând

Cererea nr............../..........si documentatia depusă de..........................................................................,

detinător al Autorizatiei de comercializare nr............/...........pentru produsul............................................

În conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 47/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de solutionare a cererilor pentru transferul autorizatiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură natională,

APROBĂ

transferul Autorizatiei de comercializare nr. ........................ pentru produsul...............................

………………………………………………………………………………………………………

            de la

 

S.C.:..........................................................................................................................................

Adresa sediului social:..................................................................................................................

Telefon:.....................................................................................................................................

Fax:..........................................................................................................................................

E-mail:..........................................................................................................................................

 

            la

 

S.C.:..........................................................................................................................................

Adresa sediului social:..................................................................................................................

Telefon:.....................................................................................................................................

Fax:..........................................................................................................................................

E-mail:..........................................................................................................................................

 

Data implementării transferului autorizatiei de comercializare

..............................

 

Director,

................................

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009

 

Având în vedere dispozitiile:

- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamenului (CE) nr. 1.260/1999;

- Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Sumele reprezentând prefinantări si rambursări de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeană se păstrează în euro în contul de disponibil deschis la Banca Natională a României, pe numele Ministerului Finantelor Publice - Autoritatea de certificare si plată, urmând ca Autoritatea de certificare si plată să efectueze, în termenul prevăzut în procedurile interne, operatiunile de schimb valutar numai pentru echivalentul în euro al sumelor solicitate de autoritătile de management prin cererile de fonduri/rambursare, precum si prin notificările de prefinantare.”

2. La articolul 15, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Transferul sumelor aferente prefinantării/rambursării cheltuielilor eligibile/restituirii sumelor pentru finantarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată din conturile autoritătilor de management/Autoritătii de certificare si plată în conturile beneficiarului/conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale se efectuează în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care:

a) Autoritatea de management autorizează plata, în cazul programelor operationale care utilizează mecanismul plătii indirecte;

b) Autoritatea de certificare si plată primeste de la Autoritatea de management notificările de prefinantare/cererile de rambursare întocmite conform acordului încheiat între cele două părti privind managementul financiar si controlul în cazul Programului operational sectorial «Transport»“.

3. La articolul 32, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la prevederile art. 7 si 8, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul are obligatia deschiderii unui cont de disponibilităti în vederea primirii de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plată atât a sumelor aferente prefinantării, cât si a celor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului si restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite de liderul si/sau partenerii prevăzuti la art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr! 362/2009.”

4. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma „Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009” se înlocuieste cu sintagma „Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2010.

Nr. 1.080.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tom si Jerry Junior” din Constanta

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 31 martie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-martie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tom si Jerry Junior”, cu sediul în municipiul Constanta, str. Vânători nr. 55, judetul Constanta, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tom si Jerry Junior” din Constanta, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tom si Jerry Junior” din Constanta dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tom si Jerry Junior” din Constanta revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Tom si Jerry Junior” din Constanta.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tom si Jerry Junior” din Constanta este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Tom si Jerry Junior - S.R.L. din Constanta, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Tom si Jerry Junior” din Constanta, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 3.810.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gosen” din Arad

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 31 martie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009 - martie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gosen”, cu sediul în municipiul Arad, str. Aurel Vlaicu nr. 121-125, judetul Arad, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gosen” din Arad, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gosen” din Arad dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gosen” din Arad revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Gosen” din Arad.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gosen” din Arad este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Arad, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia Crestină de Caritate „Gosen” din Arad, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Gosen” din Arad, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Arad vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 3.811.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală FEG din Bacău

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 31 martie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-martie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Bacău, Str. Mioritei nr. 76 bis, judetul Bacău, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Bacău, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Bacău dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Bacău revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Bacău.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Bacău este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia Ecologică Green - Filiala Bacău, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Bacău, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 3.812.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Virgil Madgearu” din Suceava

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 31 martie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-martie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Virgil Madgearu”, cu sediul în municipiul Suceava, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, judetul Suceava, pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „economic”, calificarea profesională „tehnician în activităti economice”, limba de predare „română”, forma de învătământ „zi/frecventă redusă”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Virgil Madgearu” din Suceava, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Virgil Madgearu” din Suceava dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Virgil Madgearu” din Suceava revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Particular „Virgil Madgearu” din Suceava.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Virgil Madgearu” din Suceava este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia Umanitară „Floare de Colt” Suceava, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Particular „Virgil Madgearu” din Suceava, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 14 mai 2010.

Nr. 3.828.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale COMPANIA DE FACTORING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale COMPANIA DE FACTORING IFN - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 586 din 29 martie 2010, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale COMPANIA DE FACTORING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 43, sectorul 1,

înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/9593/2006, cod unic de înregistrare 18755932, înscrisă în Registrul general al institutiilor financiare nebancare la sectiunea k) - „Activităti multiple de creditare” sub nr. RG-PJR-41-110011.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 396.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 162/2008 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 1 august 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la articolul VII, în loc de: „... anexa nr. 35 la prezenta hotărâre (anexa nr. 81 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001)” se va citi: „... anexa nr. 35 la prezenta hotărâre (anexa nr. 82 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001)”.

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 436/2009 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la articolul II, în loc de: „... după anexa nr. 56 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 57 «Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fruntiseni, judetul Vaslui»...” se va citi: „... după anexa nr. 82 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 83 «Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fruntiseni, judetul Vaslui»...”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.