MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 438/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 438         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iunie 2010

 

SUMAR

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

16. - Hotărāre privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

17. - Hotărāre privind completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

30. - Hotărāre privind modificarea componentei nominale a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romāniei, aprobată prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 19/2010

 

31. - Hotărāre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Irak

 

32. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

33. - Hotărāre privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Radiodifuziune

 

34. - Hotărāre privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Televiziune

 

35. - Hotărāre privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Televiziune

 

36. - Hotărāre privind numirea membrilor Consiliului fiscal

 

37. - Hotărāre privind numirea unui membru al Comitetului pentru finante publice locale

 

38. - Hotărāre privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Radiodifuziune

 


HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

Īn temeiul art. 40 alin. (4) si al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Cristina Elena Dobre, apartinānd Grupului parlamentar al PDL, trece de la Comisia pentru muncă si protectie socială la Comisia pentru sănătate si familie, īn calitate de membru;

- doamna deputat Mihaela Stoica, apartinānd Grupului parlamentar al PDL, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare la Comisia pentru muncă si protectie socială, īn calitate de membru;

- doamna deputat Mihaela Ioana Sandru, apartinānd Grupului parlamentar al PDL, trece de la Comisia pentru sănătate si familie la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare, īn calitate de membru;

- domnul deputat loan Sorin Roman, apartinānd Grupului parlamentar al PSD+PC, este desemnat īn calitatea de membru al Comisiei pentru egalitate de sanse pentru femei si bărbati īn locul domnului Mugurel Surupăceanu.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din 28 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 28 iunie 2010.

Nr. 16.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRĀRE

privind completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

Articol unic. - Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 59, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:

„18. Comisia pentru comunitătile de romāni din afara granitelor tării

- problemele legate de promovarea, păstrarea, dezvoltarea si exprimarea identitătii etnice, culturale, lingvistice si religioase a romānilor din afara granitelor tării;

- probleme privind strategia dezvoltării relatiilor dintre institutiile statului romān si comunitătile de romāni din afara granitelor tării;

- dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state si ale organismelor parlamentare internationale;

- audierea persoanelor propuse să fie numite īn functii de conducere īn institutiile care se ocupă de romānii din străinătate, īn urma căreia dă un aviz consultativ."

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din 28 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 28 iunie 2010.

Nr. 17.

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRĀRE

privind modificarea componentei nominale a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romāniei, aprobată prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 19/2010

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Componenta nominală a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romāniei, prevăzută īn anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 19/2010, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2010, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Tudor - Alexandru Chiuariu, apartinānd Grupului parlamentar al PNL, o īnlocuieste, īn calitatea de membru, pe doamna deputat Alina-Stefania Gorghiu.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 29 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 30.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Irak

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Irak, avānd componenta nominală prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 29 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 31.

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Irak

 

Presedinte Valeca Serban Constantin senator, Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

Vicepresedinte Badea Viorel Riceard senator, Grupul parlamentar al PDL

Secretar Rusanu Dan Radu senator, Grupul parlamentar al PNL

Membri Canacheu Costică deputat, Grupul parlamentar al PDL

Stoica Mihaela deputat, Grupul parlamentar al PDL

Ana Gheorghe deputat, Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

Pop Georgian deputat, Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

Taga Claudiu deputat, Grupul parlamentar al PNL

Pįlfi Mozes Zoltįn deputat, Grupul parlamentar al UDMR

Amet Aledin deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări īn componenta nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 173 din 19 martie 2009, cu modificările si completările ulterioare:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Qatar

- domnul deputat Lucian Nicolae Bode, apartinānd Grupului parlamentar al PDL, īl īnlocuieste, īn calitatea de presedinte, pe domnul deputat Gheorghe Ciobanu, apartinānd Grupului parlamentar al PDL;

- domnul deputat Constantin Chirilă, apartinānd Grupului parlamentar al PDL, īl īnlocuieste, īn calitatea de membru, pe domnul deputat Viorel Arion, apartinānd Grupului parlamentar al PDL.

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei

- domnul deputat Gheorghe Ciobanu, apartinānd Grupului parlamentar al PDL, īl īnlocuieste, īn calitatea de membru, pe domnul deputat Lucian Nicolae Bode, apartinānd Grupului parlamentar al PDL.

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiană

- domnul deputat Viorel Arion, apartinānd Grupului parlamentar al PDL, īl īnlocuieste, īn calitatea de membru, pe domnul deputat Constantin Chirilă, apartinānd Grupului parlamentar al PDL.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 29 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 32.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Radiodifuziune

 

Īn temeiul prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată, si ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Romāne de Radiodifuziune si Societătii Romāne de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se desemnează īn Consiliul de administratie al Societătii Romāne de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, īncepānd cu data de 29 iunie 2010, membrii titulari si membrii supleanti prevăzuti īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 29 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ANCA-DANIELA BOAGIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 33.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Radiodifuziune

 

I. Membri titulari

II. Membri supleanti

1. Tănase Doina

1. Vigheciu Adrian Nicolae

2. Voicu Mihai

2. Pavelescu Liviu Bogdan

3. Miculescu Ovidiu

3. Tănase Ionela

4. Fugaru Mirela Ioana

4. Pospai Mircea

5. Savu Ileana

5. Rucăreanu Ion Mircea

6. Olaru Nicolae Stejărel

6. Belenes Serban

7. Bertzi Alexandru Ducu

7. Sima Oana Mădălina

8. Demeter Andrįs Istvįn

8. Āgoston Hugo

9. Florea Ana

9. Dobrescu Măria

10. Rădulescu Adelina

10. Josef Klein

11. Toghină Maria

11. Gavril Oana Raluca

12. Moise Adrian Valentin

12. Ciobanu Aurelia Daniela

13. Hossu Bogdan luliu

13. Dumitrescu Răzvan


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Televiziune

 

Īn temeiul prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată, si ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Romāne de Radiodifuziune si Societătii Romāne de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se desemnează īn Consiliul de administratie al Societătii Romāne de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, īncepānd cu data de 29 iunie 2010, membrii titulari si membrii supleanti prevăzuti īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 29 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ANCA-DANIELA BOAGIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Televiziune

 

I.

Membri titulari

II.

Membri supleanti

1.

Mesesian Adriana-Silvia

1.

Pascaru Andreea-lulia

2.

Botez Paul Călin

2.

Forfotă Monica Alina

3.

Nicolicea Nicoleta

3.

Catrina Ion Lucian

4.

Jugănaru Anne-Marie Rose

4.

Podgorean Radu

5.

Brīnzan Claudiu

5.

Ciocārlie Alin Theodor

6.

Nitulescu Cristian

6.

Vasile Arhire

7.

Hossu Longin Lucia

7.

Miron Nicoleta Brīndusa

8.

Sebesi Karen Attila

8.

Rostās-Peter Istvān

9.

Cornea Raico

9.

Ghită Andrea Julika

10.

Baba Cătălin Ovidiu

10.

Irimies Cosmin Vasile

11.

Lăzescu Alexandru Mihai

11.

Moldoveanu Mihaela

12.

Burtea Sorin

12.

Constantin Dani

13.

Bărbulescu Traian

13.

Mihalache Cornel


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Televiziune

 

Īn temeiul prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată, si ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Romāne de Radiodifuziune si Societătii Romāne de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Lăzescu Alexandru Mihai se numeste īn functia de presedinte al Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, īncepānd cu data de 29 iunie 2010.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 29 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ANCA-DANIELA BOAGIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 35.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRĀRE

privind numirea membrilor Consiliului fiscal

 

Īn temeiul prevederilor art. 42 din Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Doamna Tatiana Mosteanu si domnii Lucian-Liviu Albu, Răzvan Victor Stanca, Silviu-Marius Seitan si lonut Dumitru sunt numiti membri ai Consiliului fiscal, īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 29 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ANCA-DANIELA BOAGIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 36.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind numirea unui membru al Comitetului pentru finante publice locale

 

Īn temeiul prevederilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Liviu Costache se numeste membru al Comitetului pentru finante publice locale.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 29 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) lit. k) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ANCA-DANIELA BOAGIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 37.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Radiodifuziune

 

Īn temeiul prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată, si ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Romāne de Radiodifuziune si Societătii Romāne de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Demeter Andrās Istvān se numeste īn functia de presedinte al Consiliului de administratie al Societătii Romāne de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, īncepānd cu data de 29 iunie 2010.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 29 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, reoublicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ANCA-DANIELA BOAGIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 38.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.