MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 405/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 405         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 iunie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

111. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Nationale în anul 2010

 

592. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Nationale în anul 2010

 

112. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

 

593. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

 

585. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentelor la anexele A, B si C la Conventia privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 si SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferintei părtilor la Geneva la 4-8 mai 2009

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

11. - Hotărâre pentru alegerea presedintelui Curtii Constitutionale

 

Decizia nr. 657 din 11 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si ale art. 20 si art. 21 alin. (2) din Legea nr. 146/1997privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 658 din 11 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 660 din 11 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Decizia nr. 661 din 11 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 

Decizia nr. 672 din 18 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 129/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            518. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate lasi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            937/597.- Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătatenr. 264/407/2010

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            20. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 125 de ani de la recunoasterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române si a 85 de ani de la înfiintarea Patriarhiei Române

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Nationale în anul 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta leqe.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8 din 17 februarie 2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Nationale în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 19 februarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 111.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Nationale în anul 2010

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Nationale în anul 2010 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 592.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cetătenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 10 februarie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera m) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,m) realizează orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autoritătii, în limita bugetului aprobat, a planului de activităti si a legii."

2. La articolul 14 punctul 4, alineatul 4 al articolului 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un presedinte si din 20 de membri, personal din cadrul Autoritătii Nationale pentru Cetătenie. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfăsoară în prezenta a cel putin 3 membri si sunt prezidate de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 112.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cetătenie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 593.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentelor la anexele A, B si C la Conventia privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 si SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferintei părtilor la Geneva la 4-8 mai 2009

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 108 din 5 mai 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului amendamentele la anexele A, B si C la Conventia privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 si SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferintei părtilor la Geneva la 4-8 mai 2009, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 585.

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂRE

pentru alegerea presedintelui Curtii Constitutionale

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) si (3), precum si ale art. 50 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, cu modificările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 5 lit. J din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată,

luând în considerare Procesul-verbal încheiat la data de 17 iunie 2010, din care rezultă că în privinta candidaturii domnului judecător Augustin Zegrean la functia de presedinte al Curtii Constitutionale au fost exprimate 5 voturi „pentru" si 3 „împotrivă", un buletin fiind anulat,

în temeiul dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Plenul Curtii Constitutionale adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Domnul judecător Augustin Zegrean este ales în functia de presedinte al Curtii Constitutionale pe o perioadă de 3 ani.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curtii Constitutionale în sedinta din data de 17 iunie 2010, prezidată de domnul judecător Ion Predescu, la care au participat judecătorii Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Mircea Stefan Minea, lulia AntoaneIIa Motoc, Puskâs Valentin Zoltân, Tudorel Toader si Augustin Zegrean.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Contrasemnează:

Ruxandra Săbăreanu,

secretar general

 

Bucuresti, 17 iunie 2010.

Nr. 11.


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 657

din 11 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si ale art. 20 si art. 21 alin. (2) din Legea nr.  146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si ale art. 20 si art. 21 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Elisabeta Verona GaIIo în Dosarul nr. 6.782/55/2007 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, în temeiul jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 28 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 6.782/55/2007, Tribunalul Arad - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si ale art. 20 si art. 21 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Elisabeta Verona GaIIo.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008, precum si art. 20 si art. 21 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 sunt neconstitutionale, întrucât pun în imposibilitatea de a-si apăra dreptul de proprietate persoana lipsită de resurse financiare pentru achitarea taxelor de timbru. Cu toate că prevederile constitutionale sunt generoase, consacrând egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie, garantarea dreptului de proprietate, acestea sunt simple deziderate, golite de continut dacă cel interesat nu dispune efectiv de posibilităti materiale să promoveze si să sustină un interes legitim în instantă. Textele de lege criticate încalcă si prevederile art. 6 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Protocolul nr. 12 la conventie si art. 1 din primul Protocol la Conventie.

Tribunalul Arad - Sectia civilă consideră că exceptia este neîntemeiată, dispozitiile legale criticate stabilind acordarea unui ajutor public judiciar, fără nicio discriminare, acelor persoane care îndeplinesc conditiile legale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 7: „Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la art. 6, fără a putea depăsi, în total, în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 12 salarii minime brute pe tară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare.";

- Art. 8: „(1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proportie de 50%.

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda si în alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv din cauza diferentelor de cost al vietii dintre statul membru în care acesta îsi are domiciliul sau resedinta obisnuită si cel din România."

De asemenea, sunt criticate si dispozitiile art. 20 si art. 21 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare:

- Art. 20: „(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.

(2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării actiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determină o valoare mai mare, instanta va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micsorează valoarea pretentiilor formulate în actiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea initială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară.

(3) Neîndeplinirea obligatiei de plată până la termenul stabilit se sanctionează cu anularea actiunii sau a cererii.

(4) Dacă în momentul înregistrării sale actiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului său initial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui solutionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal.

(5) În situatia în care instanta judecătorească învestită cu solutionarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părtii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unitătilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice în a căror rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silită a creantelor bugetare.";

- Art. 21 alin. (2): „(2) Instanta acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităti sub formă de reduceri, esalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecătoresti, în următoarele situatii:

a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

b) plata integrală a taxei, potrivit art. 20, nu este posibilă, deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în conditiile legii, indisponibilizate."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16, 21, 24 si 44, precum si prevederile art. 6 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Protocolul nr. 12 la conventie si art. 1 din primul Protocol la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile criticate au mai format, în prealabil, obiect al controlului instantei de contencios constitutional. Astfel, prin Decizia nr. 96 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 24 februarie 2009, Curtea a retinut că prevederile art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 stabilesc acordarea unui ajutor public judiciar în formele prevăzute de lege, fără nicio discriminare, acelor persoane care îndeplinesc conditiile legale. Textele legale criticate sunt în concordantă cu dispozitiile art. 16 si 20 din Constitutie, precum si cu art. 14 din Conventie, întrucât aceste categorii de cauze si de persoane se deosebesc de altele si dau dreptul legiuitorului de a institui un anumit tratament. De asemenea, sunt conforme si prevederilor art. 21 si 24 din Constitutie, precum si art. 6 si 13 din Conventie, având în vedere că atât accesul la justitie, cât si dreptul la apărare sunt asigurate tuturor persoanelor beneficiare ale ajutorului public de stat. Mai mult decât atât, atât prevederile legale criticate, cât si ordonanta în întregul ei constituie o garantie suplimentară a accesului efectiv la justitie, mai ales pentru persoanele aflate în situatiile mentionate în cuprinsul ordonantei.

În ceea ce priveste dispozitiile criticate din Legea nr. 146/1997, prin Decizia nr. 65 din 11 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 13 septembrie 2000, si Decizia nr. 87 din 27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 1 aprilie 2003, Curtea a stabilit că accesul liber la justitie nu înseamnă gratuitate. Nicio dispozitie constitutională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătilor judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrării actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit Constitutiei, cetătenii sunt obligati să contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii."

Curtea apreciază că nu au intervenit elemente noi de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie, astfel încât solutia si considerentele deciziei mai sus amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si ale art. 20 si art. 21 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Elisabeta Verona GaIIo în Dosarul nr. 6.782/55/2007 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 mai 2010.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 658

din 11 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Marina Salzmann în Dosarul nr. 3.235/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, în temeiul jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.235/211/2009, Judecătoria Cluj-Napoca - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Marina Salzmann.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că dispozitia legală criticată „încalcă principiul egalitătii în drepturi, întrucât, pentru fapta nerespectării Legii nr. 112/1995 cu ocazia încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, sanctionează numai cumpărătorul, desi acelasi tratament juridic ar trebui să suporte si vânzătorul - statul român, din moment ce a fost, de asemenea, în culpă în ceea ce priveste nerespectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, deci suportarea de către cocontractanti a sanctiunii ar trebui să fie solidară si proportională cu culpa comisă de fiecare, potrivit regulilor culpei comune".

Pe de altă parte, prin efectul aplicării art. 501 din Legea nr. 10/2001, sanctiunea constând în lipsirea unei categorii de persoane de beneficiul restituirii valorii de piată a imobilelor cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995 se aplică retroactiv, întrucât nu era prevăzută la momentul încheierii contractelor de vânzare-cumpărare. Noua sanctiune se aplică unor relatii civile născute si stinse înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2009 prin care a fost introdus art. 501 în Legea nr. 10/2001, ceea ce contravine dispozitiilor art. 15 din Constitutie.

Mai mult, persoanele care au încheiat contractele de vânzare-cumpărare cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 sunt private de dreptul la restituirea valorii de piată a imobilelor, drept care reprezintă o creantă asupra statului. Această măsură constituie o sanctiune prea oneroasă, echivalând cu confiscarea deghizată a bunului, fără o justificare obiectivă si ratională, fapt ce contravine prevederilor art. 44 din Constitutie.

Judecătoria Cluj-Napoca - Sectia civilă apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autor, respectiv nu au caracter retroactiv, nu stabilesc conditii discriminatorii pentru persoanele aflate în aceleasi situatii juridice si nu încalcă dreptul de proprietate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, text de lege care are următorul continut: „(1) Proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiintate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile au dreptul la restituirea pretului de piată al imobilelor, stabilit conform standardelor internationale de evaluare.

(2) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin expertiză."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 15, art. 16, art. 44 alin. (1) si (3) si art. 46.

Examinând critica de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional. În acest sens sunt deciziile nr. 1.351 din 10 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 24 decembrie 2008, si nr. 1.183 din 17 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 27 octombrie 2009, prin care


Curtea a respins, pentru considerentele acolo retinute, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 din Legea nr. 10/2001.

În plus fată de ratiunile pe care s-a întemeiat solutia pronuntată, Curtea retine si netemeinicia criticilor raportate la dispozitiile art. 15 din Constitutie, care consacră principiul neretroactivitătii legii civile. Cu privire la aplicarea acestui principiu, Curtea apreciază că situatia juridică generată de actul lovit de nulitate trebuie caracterizată ca facta pendentia, iar nu facta praeterita sau causae finite. Astfel, în situatia succesiunii în timp a mai multor acte normative, momentul anulării actului, adică al producerii efectelor nulitătii trebuie distins de momentul în raport cu care se apreciază existenta cauzei de nulitate. Ambele cazuri trebuie rezolvate potrivit regulii tempus regit actum: cauza de nulitate este reglementată de legea în vigoare în momentul încheierii actului juridic civil, în vreme ce efectele nulitătii sunt determinate de legea în vigoare în momentul anulării efective, care, în ipoteza pe care o avem în vedere, este legea nouă. Numai în cazul în care un act s-a încheiat si a fost anulat efectiv sub aceeasi lege, suntem în prezenta unei causae finite, care nu mai poate fi afectată de legea nouă.

Prin urmare, este posibil ca o lege să cârmuiască cauzele de nulitate si altă lege să se aplice efectelor acestei sanctiuni civile. O solutie contrară ar echivala cu înlăturarea principiului aplicării imediate a legii civile noi, si, deci, ultraactivitatea legii vechi, care nu poate fi admisă decât dacă este expres prevăzută de legea nouă.

Aplicând aceste consideratii cu valoare de principiu obiectului dedus controlului de constitutionalitate, Curtea retine că restituirea pretului actualizat plătit de chiriasii ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, iar nu a pretului de piată al imobilelor, stabilit conform standardelor internationale de evaluare, ca în cazul contractelor de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, nu constituie o nouă sanctiune civilă, asa cum pretinde autorul criticii de neconstitutionalitate, ci reprezintă exclusiv un efect al constatării nulitătii actelor civile, stipulat de legea nouă. Curtea constată că aceasta îsi limitează incidenta exclusiv la situatii juridice cu persistentă în timp, asadar integrate domeniului său temporal legitim de aplicare, ceea ce impune concluzia că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Distinctia operată de textul de lege criticat sub aspectul valorii pretului restituit către cumpărător reprezintă o consecintă a regimului juridic diferit aplicabil contractelor de vânzare- cumpărare încheiate cu fraudarea legii. Chiar făcând abstractie de posibila sa conotatie penală, o asemenea manoperă constituie un delict civil, ceea ce, evident, înlătură orice posibilă legitimare a sa în considerarea unui drept sau a unei libertăti si, totodată, impune instituirea, în ceea ce o priveste, a unui regim juridic sanctionator.

Astfel, pretinsa contrarietate fată de dispozitiile art. 16 din Constitutie, deoarece textul legal criticat nu ocroteste în mod egal dreptul de proprietate dobândit de fostii chiriasi în temeiul Legii nr. 112/1995 si dreptul de proprietate dobândit prin fraudarea legii, Curtea retine că aceasta este nefondată, deoarece principiul egalitătii impune aplicarea aceluiasi tratament juridic unor persoane aflate în aceeasi situatie juridică. Or, este evident că persoanele mentionate se află în situatii juridice diferite. Astfel, apare ca fiind echitabilă solutia ca prima categorie să beneficieze de plata unor despăgubiri ca urmare a desfiintării pe cale judecătorească a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în mod valabil, la pretul de piată al imobilelor, care să permită cumpărarea unei noi locuinte, având în vedere că, la data dobândirii acelui imobil de la stat, cumpărătorul a plătit pretul real al imobilului, stabilit în conformitate cu actele normative în vigoare la acel moment. În ceea ce priveste a doua categorie de persoane, este de principiu că, ori de câte ori prin intermediul unui act juridic se urmăreste un scop ilicit, cum ar fi fraudarea legii, potrivit principiului „fraus omnia corrumpit", operatia devine ilicită în întregime, astfel încât actul juridic care îi dă expresie este lipsit de eficientă juridică, fiind lovit de nulitate absolută. Împrejurarea că persoana interesată, desi cunostea sau ar fi trebuit să cunoască prevederile Legii nr. 112/1995 cu privire la conditiile de înstrăinare a imobilelor cu destinatia de locuintă, precum si consecintele juridice ale nerespectării acestora, nu s-a conformat exigentelor legale, dă expresie propriei sale culpe, iar, potrivit principiului „nemo auditur propriam turpitudinem aIIegans", lipseste de îndreptătire critica reglementării în cauză.

Mai mult, în argumentarea criticii sale, autorul exceptiei pleacă de la o premisă gresită constând în absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului său de proprietate, făcând abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit căruia continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, ca si de acelea ale art. 136 alin. (5) care consacră caracterul inviolabil al proprietătii private, „în conditiile legii".

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Marina Salzmann în Dosarul nr. 3.235/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 mai 2010.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 660

din 11 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de PAS Agromec Sărmăsag în Dosarul nr. 190/337/2009 al Judecătoriei Zalău.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 190/337/2009, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de PAS Agromec Sărmăsag.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că textul criticat încalcă prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, care consacră dreptul părtilor la un proces echitabil, în cadrul căruia este garantată egalitatea de arme. Or, nu se poate sustine că scutirea unei părti de la plata taxei judiciare de timbru este în concordantă cu acest principiu, dimpotrivă măsura este de natură a crea o stare de inegalitate, favorizând A.V.A.S., institutie publică.

Judecătoria Zalău apreciază că scutirea A.V.A.S. de la plata taxei judiciare de timbru nu contravine prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, deoarece, în cadrul procesului, se asigură egalitatea de arme. Astfel, părtile beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale prevăzute de lege, conditii ale unui proces echitabil, judecat de o instantă independentă si impartială, stabilită prin lege. Pe de altă parte, impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc numai prin lege.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată

presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, text de lege care are următorul continut: „Cererile formulate de A. V.A. S. si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta în orice fel de cauze sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si orice alte taxe."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 a mai fost supus controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi critici si aceleasi dispozitii constitutionale. Prin Decizia nr. 1.137 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2008, Curtea, invocând dispozitiile art. 139 alin. (1) din Constitutie, a arătat că „este atributul exclusiv al legiuitorului să prevadă inclusiv scutirea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru si a celorlalte taxe, având în vedere interesul general pe care-l prezintă aceste institutii publice. În plus, această scutire îsi are justificarea în strânsa legătură cu bugetul de stat (alimentat, printre altele, si prin încasarea taxelor judiciare) a actiunilor în justitie promovate de acestea în interes public".

Întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de PAS Agromec Sărmăsag în Dosarul nr. 190/337/2009 al Judecătoriei Zalău.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 mai 2010.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 661

din 11 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Club OK" - S.R.L. din lasi în Dosarul nr. 2.128/99/2009 al Curtii de Apel lasi - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 14 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.128/99/2009, Curtea de Apel lasi - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Club OK" - S.R.L. din lasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul arată că textul criticat încalcă principiul constitutional privind liberul acces la justitie, întrucât solutia legislativă conform căreia hotărârea pronuntată în fond, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003, are caracter irevocabil, astfel încât nu întruneste exigentele impuse de art. 21 alin. (3) din Constitutie referitoare la garantiile unui proces echitabil, printre care se numără si exercitiul unei căi de atac împotriva sentintei primei instante.

Curtea de Apel lasi - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, întrucât Constitutia nu cuprinde prevederi care să stabilească căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, stabilind în art. 129 că acestea se exercită în conditiile legii.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, texte de lege care au următorul continut: „(3) Hotărârile se redactează în termen de 10 zile de la pronuntare si sunt irevocabile."


În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitia legală criticată a mai format obiect al controlului de constitutionalitate, prin Decizia nr. 251 din 10 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005, si prin Decizia nr. 480 din 22 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 17 octombrie 2005, instanta constitutională respingând exceptia cu un atare obiect.

Cu acele prilejuri, Curtea a retinut că, „în conformitate cu procedura aprobării tacite prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, cererea de chemare în judecată a autoritătii administratiei publice având ca obiect constatarea aprobării tacite se introduce la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă [art. 9 alin. (2)]. Potrivit art. 11 alin. (2) al ordonantei criticate, în cazul în care instanta constată îndeplinirea conditiilor prevăzute de această ordonantă de urgentă, pronuntă o hotărâre prin care obligă autoritatea administratiei publice să elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului să desfăsoare o anumită activitate, să presteze un serviciu sau să exercite o profesie.

Prevederea criticată prin exceptia de neconstitutionalitate, potrivit căreia hotărârile pronuntate de instantele judecătoresti în această materie sunt irevocabile, nu încalcă prevederile Constitutiei sau pe cele ale Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Constitutia nu cuprinde prevederi care să stabilească căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, stabilind doar, în art. 129, că acestea se exercită «în conditiile legii»".

Solutia pronuntată de Curtea Constitutională prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au stat la baza acestora îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu se invocă elemente noi, de natură a schimba această jurisprudentă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Club OK" - S.R.L. din lasi în Dosarul nr. 2.128/99/2009 al Curtii de Apel lasi - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 mai 2010.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 672

din 18 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 129/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I alin. (2) din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 129/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, exceptie ridicată de Vasile lonescu în Dosarul nr. 5.481/120/2008 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.


Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.481/120/2008, Tribunalul Dâmbovita - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I alin. (2) din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 129/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, exceptie ridicată de Vasile lonescu într-o cauză având ca obiect recalculare pensie.

În motivarea exceptiei se arată că textul criticat introduce, contrar art. 78 alin. (8) din Legea nr. 19/2000, notiunea de „cumulat", astfel încât majorarea punctajului realizat de asigurat se aplică numai pentru stagiul suplimentar realizat după pensionare si blochează, astfel, dreptul asiguratilor de a beneficia neîngrădit de prevederile art. 78 alin. (8) din Legea nr. 19/2000.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate formulată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 2 [si nu alin. (2), astfel cum în mod eronat s-a retinut] din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 129/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 3 martie 2008.

Autorul exceptiei sustine că textul legal criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 47 privind nivelul de trai si ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că autorul acesteia pune în discutie neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-un ordin emis de ministrul muncii. Or, potrivit art. 146 lit. d) din Constitutie si art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, numai ordonantele sau legile pot fi obiect al controlului de constitutionalitate pe cale de exceptie. În consecintă, controlul constitutionalitătii ordinelor emise de autoritătile administratiei publice nu este de competenta Curtii Constitutionale, cenzurarea eventualei nelegalităti a acestora revenind instantelor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 129/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, exceptie ridicată de Vasile lonescu în Dosarul nr. 5.481/120/2008 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 mai 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate lasi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate lasi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, contractul de concesiune modificându-seîn mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R."- S.A. Îsi va actualiza corespunzător evidentele contabile aferente, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 518.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate lasi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si, după caz, a casării

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul

de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea

de inventar

(în lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătătile (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

in administrare/ concesiune

concesionat/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147828 partial

8.10._

Linii ferate de circulatie

si aparate de cale interoperabile

Linie CF simplă

LINIA 3, Statia Vaslui = 0,817km

Regionalele CFR Cluj, Galati

Statia Vaslui, judetul Vaslui

1895

303.954,53

L.nr. 219/1998

H.G. nr. 581/1998

H.G. nr. 1.372/2008

concesionat

 

imobil

2

Linie CF simplă

LINIA3PE,

Statia Piatra-Neamt = 1,033 km

Statia Piatra-Neamt, judetul Neamt

1900

115,51

L.nr. 219/1998

H.G. nr. 581/1998

H.G.  nr. 1.372/2008

concesionat

 

imobil

3

Linie CF simplă

LINIA 2C PE,

Statia Botosani = 0,249 km

Statia Botosani,

judetul Botosani

1975

36.198,59

L.nr. 219/1998

H.G. nr. 581/1998

H.G.  nr. 1.372/2008

concesionat

 

imobil

 

 

 

TOTAL Nr. M.F. 147828 partial

Total

Linie CF simplă = 2,099 km

 

 

1998

340.268,63

 

 

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 937 din 16 iunie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 597 din 16 iunie 2010

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. CS.A. 6.472/2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 679/2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 si 205 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sectiunea A, capitolul II „Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2010" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„MII LEI

 

Denumire program

Buget de stat

Venituri proprii

Buget total

Din care transfer FNUASS

I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

22.593

148.948

171.541

758

Credite bugetare

22.593

148.948

171.541

758

II. PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DINMEDIUL DE VIATĂ, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

0

5.022

5.022

0

Credite bugetare

0

5.022

5.022

0

III. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

334.178

969.281

1.303.459

1.159.593

Credite bugetare

334.178

969.281

1.303.459

1.159.593

IV. PROGRAMUL NATIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂTII SI EDUCATIEI PENTRU SĂNĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

22

8.183

8.205

0

Credite bugetare

22

8.183

8.205

0

V. PROGRAMUL NATIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII SI COPILULUI, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

76.173

866

77.039

0

Credite bugetare

76.173

866

77.039

0

VI. PROGRAMUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE SANITARĂ

 

 

 

 

Credite de angajament

68

189

257

0

Credite bugetare

68

189

257

0

VII. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

35.000

0

35.000

0

Credite bugetare

35.000

0

35.000

0

VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PRETULUI DE REFERINTĂ AL MEDICAMENTELOR

0

0

104.500

 

Credite de angajament

0

104.500

104.500

104.500

Credite bugetare

0

104.500

104.500

104.500

IX. PROGRAMUL NATIONAL DE ASISTENTĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

 

 

 

 

Credite de angajament

0

273

273

0

Credite bugetare

0

273

273

0

TOTAL PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

468.034

1.237.262

1.705.296

1.264.851

Credite bugetare

468.034

1.237.262

1.705.296

1.264.851"

 

2. La sectiunea A, capitolul III, la „IV. Programul national de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate", punctul 2 „Subprogramul de promovare a unui stil de viată sănătos", după litera C se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:

„D. Activităti derulate la nivelul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie «Ana Aslan» Bucuresti

Participă la organizarea si desfăsurarea lucrărilor Congresului International de Geriatrie si Gerontologie intitulat «Comunitătile longevive si fragilitatea vârstnicilor», organizat în perioada 17-18 iunie 2010."

3. La sectiunea A, capitolul III, la „IV. Programul national de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate", la punctul 2 „Subprogramul de promovare a unui stil de viată sănătos", titlul „Natura cheltuielilor" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Natura cheltuielilor:

Furnituri de birou (papetărie, consumabile: cartuse, toner xerox, toner imprimante, hârtie, dosare etc), materiale si prestări de servicii cu caracter functional (servicii tipografie pentru editare si tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri si buletine informative, multiplicare materiale, diseminare materiale), alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare (reparatii aparatură, servicii de întretinere si exploatare dotări pentru comunicare-informare); achizitionare piese de schimb, echipamente si dotări cu mică valoare de tehnică informatică (unităti centrale, monitoare, imprimante, memorie SDR, scannere etc), softuri speciale statistică si editare imagine, chestionare, deplasare în tară; achizitionare de cărti, publicatii si materiale documentare; pregătire profesională si formare personal (organizare instruiri metodologice si cursuri de scurtă durată), deplasări în tară, transport, carburanti lubrifianti, protectia muncii, alte cheltuieli cu bunuri si servicii (acreditări laboratoare si servicii), alte cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare."

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 125 de ani de la recunoasterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române si a 85 de ani de la înfiintarea Patriarhiei Române

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 14 iunie 2010, o monedă din aur, dedicată aniversării a 125 de ani de la recunoasterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române si a 85 de ani de la înfiintarea Patriarhiei Române.

Art. 2. - Caracteristicile monedelor din aur sunt următoarele:

 

Metal

aur

Valoare nominală

200 lei

Formă

rotundă

Diametru

27 mm

Titlu

999%o

Greutate

15,551 g

Calitate

proof

Margine

netedă

 

Aversul prezintă în centru, înscrise partial într-un chenar circular, imaginea Catedralei Patriarhale, valoarea nominală „200 LEI", stema României si anul de emisiune „2010"; la exterior, în stânga-sus, inscriptia în arc de cerc „ROMÂNIA".

Reversul prezintă în centru, înscrise într-un chenar circular, reprezentarea unui fragment din icoana Sfintei Treimi - sus, stema Patriarhiei Române -jos si anii „1885" - în stânga si „1925" - în dreapta; la exterior, inscriptiile circulare „125 DE ANI DE LA RECUNOASTEREA AUTOCEFALIEI BISERICII ORTODOXE ROMANE" si „85 DE ANI DE LA ÎNFIINTAREA PATRIARHIEI ROMANE".

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ si certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur din emisiunea dedicată aniversării a 125 de ani de la recunoasterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române si a 85 de ani de la înfiintarea Patriarhiei Române au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur din emisiunea numismatică „Aniversarea a 125 de ani de la recunoasterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române si a 85 de ani de la înfiintarea Patriarhiei Române" se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2010.

Nr. 20.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.