MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 362/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 362         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 iunie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            462/460. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            18. - Hotărâre privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale EUROLEASING IFN - S.A.

 

            19. - Hotărâre privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale LEASING ZONE IFN - S.A.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 462 din 18 mai 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 460 din 5 mai 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. Cs.A. 4.918 din 18 mai 2010 al Ministerului Sănătătii si nr. DG 290 din 4 mai 2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- titlurile II si VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ, finantate în anul 2010 din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, conform anexelor nr. 1 si 2.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ, conform anexei nr. 3.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unitătile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătătii să deruleze programe/subprograme nationale de sănătate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline si antidiabetice orale) si testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant si medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă), precum si centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 698/636/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 1 iulie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută

 

ANEXA Nr. 1

 

UNITATEA SANITARA:...................................

1. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:

1.1. Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

Raportare pentru........................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 1.1.1- SITUATIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. persoane infectate HIV/SIDA

cărora li s-au eliberat medicamente

Nr. persoane cu tratament postexpunere

Nr. total beneficiari cărora li s-au eliberat medicamente

Cheltuieli cu medicamente pentru persoane infectate HIV/SIDA cărora

li s-au eliberat medicamente

Cheltuieli cu medicamente pentru

persoane cu tratament postexpunere

Cheltuieli totale medicamente

C1

C2

C3=C1+C2

C4

C5

C6=C4+C5

 

 

 

 

 

 


TABEL 1.1.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

C3=C6 din tabelul 1.1.1

 

TABEL 1.1.3 - SITUATIA BENEFICIARILOR DE MATERIALE SANITARE (TESTE) SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. persoane monitorizate

Cheltuieli cu monitorizarea

C1

C2

 

 

 

TABEL 1.1.4 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (TESTE) (LEI)

 

Valoare materiale sanitare (teste) în stoc la începutul

perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare (teste) intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare (teste) consumate în cursul

perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare (teste) în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

            C3=C2 din tabelul 1.1.3

 

UNITATEA SANITARA:...........................................

1. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

Raportare pentru........................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 1.2.1 - SITUATIA BOLNAVILOR TRATATI, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE SI RADIOLOGICE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

Total bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

Nr. examene

bacteriologice

Nr. examene radiologice

Cheltuieli cu medicamentele

Total cheltuieli cu medicamente

Total

cheltuieli

cu materiale

sanitare

pentru

examene

bacteriologice

Total cheltuieli

cu materiale

sanitare pentru

examene

radiologice

Total cheltuieli

cu materiale

sanitare

Total cheltuieli

Total bolnavi cu tuberculoză categoria I,

II, III (regim I,

II, III)

Total bolnavi

cronici cu

tratament

individualizat

Bolnavi cu

tuberculoză

MDR*)

Total bolnavi cu tuberculoză categoria I,

II, III (regim I,

II, III)

Total

bolnavi cu

tratament

cronic

individualizat

Bolnavi cu

tuberculoză

MDR*)

C1

C2

C3

C4=C1+C2

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C7+C8

C11

C12

C13=C11+C12

C14=C10+C12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Medicamentele corespunzătoare DCI-urilorcare se importă cu avizul Ministerului Sănătătii conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008.

 

TABEL1.2.2 - SITUATIA STOCULUI MEDICAMENTELOR SI MATERIALELOR SANITARE (LEI)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de

raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de

raportare

Valoare materiale sanitare

consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1 +C2-C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6-C7

 

 

 

 

 

 

 

 

            C3=C10 din tabelul 1.2.1 C7=C13 din tabelul 1.2.1


 

UNITATEA SANITARA:...................................

2. PROGRAM P2: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE:

2.1. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 2.1.1 -SITUATIA BOLNAVILOR TRATATI PE TIPURI DE AFECTIUNE

 

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

Nr. total bolnavi beneficiari ai programului

Număr stenturi*

proceduri de dilatare percutană

proceduri

de electrofiziologie

proceduri de chirurgie cardiacă si vasculară

stimulatoare cardiace

defibrilatoare interne

stimulatoare de

resincronizare

cardiacă

copii

adulti

total, din care:

proceduri de chirurgie cardiacă

proceduri de chirurgie  vasculară

C1

C2

C3

C4=C5+C6

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C1+C2+C3+C4+C7+C8+C9

C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se raportează numărul de stenturi de care au beneficiat bolnavii din coloana C1.

 

TABEL 2.1.2 -SITUATIA CHELTUIELILOR AFERENTE BOLNAVILOR TRATATI PE TIPURI DE AFECTIUNE (LEI)

 

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

Cheltuieli pentru stenturi**

proceduri de dilatare percutană

proceduri de

electrofiziologie

proceduri de chirurgie cardiacă si vasculară

stimulatoare cardiace

defibrilatoare interne

stimulatoare de

resincronizare

cardiacă

copii

adulti

total din care:

proceduri de chirurgie cardiacă

proceduri de chirurgie vasculară

C1

C2

C3

C4=C5+C6

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C1+C2+C3+C4+C7+C8+C9

C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Se raportează cheltuiala aferentă stenturilor de care au beneficiat bolnavii din coloana C1 a tabelului 2.1.1 si care se regăseste în cheltuiala totală din coloana C1 a tabelului 2.1.2.

 

TABEL 2.1.3 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

 

Tip de interventie

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

proceduri de dilatare percutană

 

 

 

 

proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

 

 

 

chirurgie cardiacă si vasculară copii

 

 

 

 

chirurgie cardiacă si vasculară adulti

 

 

 

 

stimulatoare cardiace

 

 

 

 

defibrilatoare interne

 

 

 

 

stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

C3 proceduri de dilatare percutană = C1 din tabelul 2.1.2

C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C2 din tabelul 2.1.2

C3 chirurgie cardiacă si vasculară copii = C3 din tabelul 2.1.2

C3 chirurgie cardiacă si vasculară adulti = C4 din tabelul 2.1.2

C3 stimulatoare cardiace = C7 din tabelul 2.1.2

C3 defibrilatoare interne = C8 din tabelul 2.1.2

C3 stimulatoare de resincronizare cardiacă = C9 din tabelul 2.1.2

C3 TOTAL = C10 din tabelul 2.1.2


 

UNITATEA SANITARA:.....................................

2. PROGRAM P2: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE:

2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 2.2.1 -SITUATIA BOLNAVILOR CU IMA TRATATI SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cu IMA tratati

Cheltuieli pentru bolnavii cu IMA tratati

Număr stenturi

Cheltuieli pentru stenturi*

C1

C2

C3

C4

 

 

 

 

* Cheltuiala pentru stenturi se regăseste în totalul cheltuielii pentru bolnavii cu IMA tratati din coloana C2.

 

TABEL 2.2.2 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

 

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

 

UNITATEA SANITARA:

3. PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE:

3.1. Subprogramul de tratament al afectiunilor oncologice

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 3.1.1 -SITUATIA BOLNAVILOR TRATATI PE TIPURI DE TERAPIE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

Total bolnavi pentru care s-au  eliberat medicamente

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale

terapie standard

medicamente cu aprobarea comisiei CAS

Medicamente cu aprobarea

comisiei CNAS

terapie standard

medicamente cu aprobarea comisiei CAS

medicamentecu aprobarea

comisiei CNAS

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 3.1.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

            C3=C8 din tabelul 3.1.1

 

UNITATEA SANITARA:...................................

3. PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE:

3.2. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice

Raportare pentru......................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL3.2.1 -SITUATIA BOLNAVILOR CU MONITORIZARE ACTIVĂ SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cu monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice

Cheltuieli pentru bolnavii cu monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice

C1

C2

 

 


UNITATEA SANITARA:...................................

4. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI NEUROLOGICE:

4.2. Subprogramul de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 4.2.1 - SITUATIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATATI SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cu surditate beneficiari de:

Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

implant cohlear

proteză BAHA

VIBRANT

TOTAL

implanturi cohleare

proteze BAHA

VIBRANT

TOTAL

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 4.2.2 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

 

Materiale sanitare

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

implanturi cohleare

 

 

 

 

proteze BAHA

 

 

 

 

VIBRANT

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

            C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.2.1 C3 proteze BAHA= C6 din tabelul 4.2.1 C3 VIBRANT = C7 din tabelul 4.2.1 C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.2.1

 

UNITATEA SANITARA:...................................

5. PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 5.1 - SITUATIA BOLNAVILOR TRATATI, PE TIPURI DE TERAPIE, SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie

Nr. total bolnavi

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale cu medicamente

insulina

ADO

ADO + insulina

insulina

ADO

ADO + insulina

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 5.2 -SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

            C3=C8 din tabelul 5.1


 

TABEL 5.3 - SITUATIA BOLNAVILOR EVALUATI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICATE (HbA1c) SI A CHELTUIELILORAFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cu diabet zaharat evaluati prin dozarea HbA1c în perioada de raportare

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor prin dozarea HbA1c

C1

C2

 

 

 

UNITATEA SANITARA:...................................

6. PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER:

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare - scleroză multiplă (6.1.1)

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 6.1.1.1 -SITUATIA BOLNAVILOR TRATATI, PE TIPURI DE TERAPIE, SI A CHELTUIELILORAFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat medicamente:

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

interferon beta 1a

interferon beta 1b

glatiramer acetat

natalizumab

TOTAL

 

 

interferon beta 1a

interferon beta 1b

glatiramer acetat

natalizumab

TOTAL

 

 

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7=C1+...+C6

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14=C8+...+C13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 6.1.1.2 -SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

 

Medicament

Valoare medicamente în stoc la începutul  perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

Avonex

 

 

 

 

Rebif

 

 

 

 

Betaferon

 

 

 

 

Extavia

 

 

 

 

Copaxone

 

 

 

 

Tysabri

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

            C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1.1 C3 Rebif =C9 din tabelul 6.1.1.1 C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1.1 C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1.1 C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1.1 C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1.1 C3 Total= C14 din tabelul 6.1.1.1


 

UNITATEA SANITARA:.............................................

6. PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER:

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare - hemofilie, talasemie (6.1.2)

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 6.1.2.1 - SITUATIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE SI TALASEMIE TRATATI SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Total bolnavi beneficiari în luna de raportare

 

 

 

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale

 

 

 

Hemofilie

Talasemie

 

 

Hemofilie

Talasemie

 

 

fără interventie medicală majoră

cu interventie chirurgicală majoră pentru artropatii

invalidante

Total bolnavi cu hemofilie

fără interventie

chirurgicală majoră

cu interventie chirurgicală majoră pentru artropatii

invalidante

Total bolnavi cu hemofilie

C1

C2

C3=C1+C2

C4

C5=C3+C4

C6

C7

C8=C6+C7

C9

C10=C8+C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 6.1.2.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

 

Medicamente pentru:

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul  perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

hemofilie

 

 

 

 

talasemie

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

            C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.1.2.1 C3 talasemie = C9 din tabelul 6.1.2.1 C3 total = C10 din tabelul 6.1.2.1

 

UNITATEA SANITARĂ:....................................

6. PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER:

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare - alte boli rare (6.1.3)

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

tabel 6.1.3.1 - situatia bolnavilor cu boli rare tratati

(medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Boli neurologice

degenerative/

inflamatorii

Boli neurologice degenerative/ inflamatorii -

puseu acut

Miastenie gravis -

crize miastenice

Osteogeneză imperfectă

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

HTPA

Bosentan

Sindenafil

Bosentan si Sindenafil

Total HTPA

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabel 6.1.3.2 -situatia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (LEI)

(medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Cheltuieli pentru medicamente boli rare

Boli neurologice

degenerative/

inflamatorii

Boli neurologice degenerative/ inflamatorii -

puseu acut

Miastenie gravis -

crize miastenice

Osteogeneză imperfectă

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

HTPA

Total cheltuieli

Bosentan

Sindenafil

Bosentan si Sindenafil

Total HTPA

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 6.1.3.3 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

 

Medicamente pentru:

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente

în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

Boli neurologice degenerative/inflamatorii

 

 

 

 

Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut

 

 

 

 

Miastenie gravis - crize miastenice

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă

 

 

 

 

Boala Fabry

 

 

 

 

Boala Pompe

 

 

 

 

Tirozinemie

 

 

 

 

HTPA

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.1.3.2

C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut = C2 din tabelul 6.1.3.2

C3 Miastenie gravis - crize miastenice = C3 din tabelul 6.1.3.2

C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.1.3.2

C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.1.3.2

C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.1.3.2

C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.1.3.2

C3 HTPA= C11 din tabelul 6.1.3.2

C3 TOTAL = C12 din tabelul 6.1.3.2

 

UNITATEA SANITARA:...................................

6. PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER:

6.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 6.2.1 -SITUATIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU SEPSIS SEVER TRATATI SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi tratati

Cheltuieli pentru bolnavi tratati

Cheltuieli totale

cu Drotrecoginum alfa

fără Drotrecoginum alfa

cu Drotrecoginum alfa

fără Drotrecoginum alfa

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

TABEL 6.2.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

            C3=C5 din tabelul 6.2.1


 

UNITATEA SANITARA:...................................

7. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 7.1 - SITUATIA BOLNAVILOR TRATATI, PE TIPURI DE AFECTIUNE, SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale

 

 

Osteoporoză

Gusă prin tireomegalie

datorată carentei de iod

Gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

Total

Osteoporoză

Gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod

Gusă prin tireomegalie

datorată proliferării maligne

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6+C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 7.2 -SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

 

Medicamente pentru:

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul  perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

osteoporoză

 

 

 

 

gusă carentă iod

 

 

 

 

gusă proliferare malignă

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

C3 osteoporoză = C5 din tabelul 7.1

C3 gusă carentă iod = C6 din tabelul 7.1

C3 gusă proliferare malignă = C7 din tabelul 7.1

C3 TOTAL = C8 din tabelul 7.1

 

UNITATEA SANITARA:

8. PROGRAMUL NATIONAL DE ORTOPEDIE

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL8.1 -SITUATIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI Al PROGRAMULUI

 

Nr. endoproteze

Nr. bolnavi cu endoproteze

 

Nr. bolnavi cu endoproteze tumorale

Nr. bolnavi cu implant segmentar

de coloană

Nr. total bolnavi program

proteză totală sold cimentată

proteză totală sold cimentată

tip luxatie congenitală

 

proteză totală sold

necimentată

 

proteză bipolară sold

cimentată

 

proteză Moore

proteză totală genunchi

cimentată fără stabilizare

posterioară

proteză totală genunchi

cimentată cu stabilizare

posterioară

proteză unicompartimentală

genunchi

proteză totală sold cimentată

REVIZIE

proteză totală sold

necimentată REVIZIE

elemente de ranforsare

cotil si metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi

cimentată REVIZIE

proteză totală umăr

proteză partială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

 

Total endoproteze în luna de

raportare

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

C19

C20

C21=C18+C19+C20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 8.2 - SITUATIA CHELTUIELILOR PE TIPURI DE ENDOPROTEZE SI IMPLANT SEGMENTAR DE COLOANĂ (LEI)

 

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze tumorale

 

 

Cheltuieli pentru implant segmentar de coloană

 

 

Cheltuieli

totale program

 

 

proteză totală sold cimentată

proteză totală sold cimentată tip luxatie congenitală

proteză totală sold necimentată

proteză bipolară sold cimentată

proteză Moore

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioară

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioară

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală sold cimentată REVIZIE

proteză totală sold necimentată REVIZIE

elemente de ranforsare

cotii si metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi cimentată REVIZIE

proteză totală umăr

proteză partială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

Total

cheltuieli pentru

endoproteze

în luna de raportare

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

C19

C20=C17+C18+C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de sold cimentate si cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

 

TABEL 8.3 -SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

 

Materiale sanitare

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

endoproteze + ciment

 

 

 

 

endoproteze tumorale

 

 

 

 

implant segmentar

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

            C3 endoproteze = C17 din tabelul 8.2 C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 8.2 C3 implant segmentar = C19 din tabelul 8.2 C3 TOTAL = C20 din tabelul 8.2

 

NOTĂ:

Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale si instrumentatie segmentară de coloană.

 

TABEL 8.4 - SITUATIA NUMĂRULUI DE ENDOPROTEZE SI IMPLANTURI SEGMENTARE DE COLOANĂ RĂMASE ÎN STOC LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

 

Nr. endoproteze

Nr. implanturi segmentare

de coloană

proteză totală sold cimentată

proteză totală sold cimentată

tip luxatie congenitală

proteză totală sold

necimentată

proteză bipolară sold

cimentată

proteză Moore

proteză totală genunchi

cimentată fără stabilizare

posterioară

proteză totală genunchi

cimentată cu stabilizare

posterioară

proteză unicompartimentală

genunchi

proteză totală sold cimentată

REVIZIE

proteză totală sold

necimentată REVIZIE

elemente de ranforsare

cotil si metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi

cimentată REVIZIE

proteză totală umăr

proteză partială umăr

proteză totală cot

alte endoproteze

Total endoproteze în luna de raportare

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.


 

UNITATEA SANITARA:...................................

9. PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANĂ - tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic

Raportare pentru.....................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 9.2.1 - SITUATIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATATI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI CRONICE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE

 

Nr. bolnavi tratati

Cheltuieli pentru medicamente

C1

C2

 

 

 

TABEL 9.2.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

            C3=C2 din tabelul 9.2.1

 

UNITATEA SANITARA:...................................

10. PROGRAMUL NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTĂ RENALĂ CRONICĂ

Raportare pentru..................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 10.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN SECTORUL PUBLIC

 

Nr. bolnavi dializati

Nr. sedinte

hemodializă

conventională

Nr. sedinte

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totale

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

Total

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12=C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 10.2 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂSIACHELTUIELILORAFERENTE (LEI)ÎN CENTRELE-PILOT SI ALTE UNITĂTI PRIVATE

 

Nr. bolnavi dializati

Nr. sedinte

hemodializă

conventională

Nr. sedinte

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totale

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

Total

hemodializă conventională

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

dializă

peritoneală

continuă

dializă peritoneală automată

CI

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12=C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA SANITARA:...................................

11. PROGRAMUL NATIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENTEI HEPATICE

Raportare pentru....................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 11.1 -SITUATIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI TRATATI PRIN EPURARE EXTRAHEPATICĂ SI A CHELTUIELILOR AFERENTE

 

Nr. bolnavi tratati prin epurare extrahepatică

Cheltuieli pentru epurare extrahepatică

C1

C2

 

 


TABEL 11.2 -SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE (LEI)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei

de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoare materiale sanitare

consumate în cursul perioadei

de raportare

Valoare materiale sanitare în  stoc la sfârsitul perioadei de

raportare

C1

C2

C3

C4=C1 +C2-C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6-C7

 

 

 

 

 

 

 

 

C3+C7=C2 din tabelul 11.1

 

UNITATEA SANITARA:

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

SITUATIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENTI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NATIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV

 

Programul/Subprogramul de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficientă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficientă

Valoarea (lei)

Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

număr de persoane infectate HIV/SIDA tratate

 

cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat

 

număr de persoane postexpunere tratate

 

cost mediu/persoană tratată postexpunere

 

număr de persoane monitorizate

 

cost mediu/persoană monitorizată

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

 

număr de bolnavi de tuberculoză tratati

 

cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat

 

număr de bolnavi de tuberculoză MDR tratati

 

cost mediu/bolnav de tuberculoză MDR tratat

 

Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare

număr de bolnavi cu proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav cu proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi cu proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav cu proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi (copii) cu interventii de chirurgie cardiacă si vasculară

 

cost mediu/bolnav copil cu interventii de chirurgie cardiacă si vasculară

 

număr de bolnavi (adulti) cu interventii de chirurgie cardiacă si vasculară

 

cost mediu/bolnav adult cu interventii de chirurgie cardiacă si vasculară

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cardiace implantate

 

cost mediu/bolnav cu stimulatoare cardiace implantate

 

număr de bolnavi cu defibrilatoare interne implantate

 

cost mediu/bolnav cu defibrilatoare interne implantate

 

număr de bolnavi cu stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav cu stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut

număr de bolnavi cu IMA tratati prin interventii coronariene percutane

 

cost mediu/bolnav cu IMA tratat prin interventii coronariene percutane

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice

număr de bolnavi cu afectiuni oncologice

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice

număr de bolnavi cu monitorizare activă a terapiei specifice

 

cost mediu/ bolnav cu monitorizare activă a terapiei

 


Programul/Subprogramul de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficientă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficientă

Valoarea (lei)

Subprogramul de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile

număr de bolnavi cu implant cohlear

 

cost mediu/bolnav cu implant cohlear

 

număr de bolnavi cu proteză BAHA

 

cost mediu/bolnav cu proteză BAHA

 

număr de bolnavi cu proteză VIBRANT

 

cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT

 

Programul national de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat tratati

 

cost mediu/bolnav tratat

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat tratati cu insulina

 

cost mediu/bolnav tratat cu insulina

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat tratati cu ADO

 

cost mediu/bolnav tratat cu ADO

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat tratati cu ADO + insulina

 

cost mediu/bolnav tratat cu ADO + insulina

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluati prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

Subprogramul de tratament al bolilor rare

număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratati

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

număr de bolnavi cu hemofilie fără interventie chirurgicală majoră

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie fără interventie chirurgicală majoră

 

număr de bolnavi cu hemofilie care necesită interventii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu interventie chirurgicală majoră

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamatorii tratati

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamatorii tratat

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamatorii - în puseu acut tratati

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamatorii - în puseu acut tratat

 

număr de bolnavi cu miastenie gravis - crize miastenice tratati

 

cost mediu/bolnav cu miastenie gravis - crize miastenice tratat

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă tratati

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă tratat

 

număr de bolnavi cu boala Fabry tratati

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry tratat

 

număr de bolnavi cu boala Pompe tratati

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe tratat

 

număr de bolnavi cu tirozinemie tratati

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie tratat

 

număr total de bolnavi cu HTPA tratati

 

cost mediu/bolnav cu HTPA tratat

 

Subprogramul de tratament al sepsisului sever

număr de bolnavi cu sepsis sever tratati cu Drotrecoginum alfa

 

cost mediu/bolnav cu sepsis sever tratat cu Drotrecoginum alfa

 

număr de bolnavi cu sepsis sever tratati fără Drotrecoginum alfa

 

cost mediu/bolnav cu sepsis sever tratat fără Drotrecoginum alfa

 

Programul national de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză tratati

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat

 

număr de bolnavi cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod tratati

 

cost mediu/bolnav cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod

 

număr de bolnavi cu gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 


Programul/Subprogramul de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficientă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficientă

Valoarea (lei)

Programul national de ortopedie

număr de bolnavi endoprotezati

 

cost mediu/bolnav endoprotezat

 

număr de bolnavi cu endoproteze tumorale

 

cost mediu/bolnav cu endoproteză tumorală

 

număr de bolnavi cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav cu implant segmentar de coloană

 

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

număr de bolnavi cu transplant hepatic tratati pentru recidiva hepatitei cronice

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

număr de bolnavi tratati prin hemodializă conventională

 

cost mediu/sedintă de hemodializă conventională

 

număr de bolnavi tratati prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi tratati prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi tratati prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice

număr de bolnavi tratati prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................................

1. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:

1.1. Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

Raportare pentru........................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 1.1.1- SITUATIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. persoane infectate HIV/SIDA

cărora li s-au eliberat medicamente

Nr. persoane cu tratament postexpunere

Nr. total beneficiari cărora li s-au eliberat medicamente

Cheltuieli cu medicamente pentru persoane infectate HIV/SIDA cărora li s-au eliberat medicamente

Cheltuieli cu medicamente pentru

persoane cu tratament postexpunere

Cheltuieli totale medicamente

C1

C2

C3=C1+C2

C4

C5

C6=C4+C5

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 1.1.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

            C3=C6 din tabelul 1.1.1


 

TABEL 1.1.3 - SITUATIA BENEFICIARILOR DE MATERIALE SANITARE (TESTE) SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. persoane monitorizate

Cheltuieli cu monitorizarea

C1

C2

 

 

 

TABEL 1.1.4 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (TESTE) (LEI)

 

Valoare materiale sanitare (teste) în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare (teste) intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare (teste) consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare (teste) în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

 

 

 

 

C3=C2 din tabelul 1.1.3

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................................

1. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

Raportare pentru........................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 1.2.1 - SITUATIA BOLNAVILOR TRATATI, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE SI RADIOLOGICE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

Total bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente

Nr.

examene

bacteriologice

Nr. examene radiologice

Cheltuieli cu medicamentele

Total cheltuieli cu medicamente

Total

cheltuieli

cu materiale

sanitare

pentru

examene

bacteriologice

Total cheltuieli

cu

materiale

sanitare

pentru

examene

radiologice

Total cheltuieli

cu materiale

sanitare

Total cheltuieli

Total bolnavi cu tuberculoză categoria I,

II, III (regim I,

II, III)

Total

bolnavi

cronici cu

tratament

individualizat

Bolnavi cu

tuberculoză

MDR*)

Total bolnavi cu tuberculoză categoria I,

II, III (regim I,

II, III)

Total

bolnavi cu

tratament

cronic

individualizat

Bolnavi cu

tuberculoză

MDR*)

C1

C2

C3

C4=C1+C2

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C7+C8

C11

C12

C13=C11+C12

C14=C10+C12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Medicamentele corespunzătoare DCI-urilorcare se importă cu avizul Ministerului Sănătătii conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008.

 

TABEL1.2.2 - SITUATIA STOCULUI MEDICAMENTELOR SI MATERIALELOR SANITARE (LEI)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare  intrate în cursul perioadei de

raportare

Valoare materiale sanitare

consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4=C1 +C2-C3

C5

C6

C7

C8=C5+C6-C7

 

 

 

 

 

 

 

 

C3=C10 din tabelul 1.2.1 C7=C13 din tabelul 1.2.1


 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................................

2. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE:

2.1. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare

Raportare pentru.....................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010.)

 

TABEL 2.1.1 -SITUATIA BOLNAVILOR TRATATI PE TIPURI DE AFECTIUNE

 

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

Nr. total de bolnavi beneficiari ai programului

Număr stenturi*

proceduri de dilatare percutană

proceduri

de electrofiziologie

proceduri de chirurgie cardiacă si vasculară

stimulatoare cardiace

defibrilatoare interne

stimulatoare de

resincronizare

cardiacă

copii

adulti

total, din care:

proceduri de chirurgie cardiacă

proceduri de chirurgie vasculară

C1

C2

C3

C4=C5+C6

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C1+C2+C3+C4+C7+C8+C9

C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se raportează numărul de stenturi de care au beneficiat bolnavii din coloana C1.

 

TABEL 2.1.2 -SITUATIA CHELTUIELILOR AFERENTE BOLNAVILOR TRATATI PE TIPURI DE AFECTIUNE (LEI)

 

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

Cheltuieli totale

pentru materiale

sanitare

Cheltuieli

pentru stenturi**

proceduri de dilatare percutană

proceduri

de

electrofiziologie

proceduri de chirurgie cardiacă si vasculară

stimulatoare cardiace

defibrilatoare interne

stimulatoare

de

resincronizare

cardiacă

copii

adulti

total, din care:

proceduri

de chirurgie

cardiacă

proceduri

de chirurgie

vasculară

C1

C2

C3

C4=C5+C6

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C1+C2+C3+C4+C7+C8+C9

C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Se raportează cheltuiala aferentă stenturilor de care au beneficiat bolnavii din coloana C1 a tabelului 2.1.1 si care se regăseste în cheltuiala totală din coloana C1 a tabelului 2.1.2.

 

TABEL 2.1.3 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

 

Tip de interventie

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârsitul perioadei de raportare

CO

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

proceduri de dilatare percutană

 

 

 

 

proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

 

 

 

chirurgie cardiacă si vasculară copii

 

 

 

 

chirurgie cardiacă si vasculară adulti

 

 

 

 

stimulatoare cardiace

 

 

 

 

defibrilatoare interne

 

 

 

 

stimulatoare de resincronizare cardiacă