MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 360/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 360         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 iunie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            498. - Hotărāre privind modificarea Hotărārii Guvernului nr. 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite īn anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte si produse lactate, grav afectati de criza din sectorul lactatelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

386. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Regulamentului de remorcare si frānare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.815/2005

 

436. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret pentru aprobarea Normelor procedurale privind achizitia publică de servicii hoteliere, campinguri si alte tipuri de cazare decāt cea hotelieră si a serviciilor de restaurant si de servire a māncării, pentru actiuni organizate de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

 

1.741. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2010

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            200. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate īn scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMĀNIEI

 

            18. - Circulară privind nivelul ratei dobānzii de referintă a Băncii Nationale a Romāniei valabil īn luna iunie 2010


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea Hotărārii Guvernului nr. 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite īn anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte si produse lactate, grav afectati de criza din sectorul lactatelor

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite īn anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte si produse lactate, grav afectati de criza din sectorul lactatelor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Suma prevăzută pentru Romānia īn anexa la Regulament este echivalentul īn lei a 5.010.401 euro, calculat la rata de schimb din data de 30 noiembrie 2009, si se distribuie la solicitarea producătorilor de lapte, care depun cererea la centrul judetean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, īn două etape, si care īndeplinesc cumulativ următoarele cerinte:

a) sunt īnscrisi īn sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Serviciul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări lapte pentru anul de cotă 2008-2009;

b) sunt īn activitate, respectiv sunt detinători de cotă la data de 31 martie 2010;

c) productia de lapte livrată pe exploatatie este mai mare de 10 mii kg lapte īn anul de cotă 2008-2009.

(2) Beneficiază de ajutorul prevăzut la alin. (1) si producătorii agricoli care, pānă la data solicitării acestuia, au intrat īn posesia cotelor de lapte prin:

a) transferul definitiv al exploatatiei;

b) transfer definitiv īntre rude de gradul I sau īntre soti, prin fuziunea sau divizarea exploatatiilor persoanelor juridice, prin fuziunea unor exploatatii apartinānd aceluiasi proprietar, după caz.

(3) Termenul-limită de depunere a cererilor pentru prima etapă este 14 mai 2010, iar perioada de depunere pentru a doua etapă este 31 mai-14 iunie 2010."

2. La articolul 4 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) producătorii care au livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 mii kg de lapte, pānă la 200 mii kg inclusiv, beneficiază de sprijin financiar ce se calculează pe baza cotei individuale de livrări efectiv realizate la 31 martie 2009 si a coeficientului mediu de calcul."

3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Coeficientul mediu de calcul are o valoare de 0,0118 euro/kg lapte livrat si reprezintă media rezultată din īmpărtirea sumei rămase după distribuirea sumelor aferente grupelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) la totalul cantitătii evidentiate īn sistemul cotelor de lapte īn anul de cotă 2008- 2009 pentru producătorii care se īncadrează īn grupa prevăzută la alin. (1)lit. d)."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 498.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului de remorcare si frānare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.815/2005

 

Īn temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare si functionare al Autoritătii de Sigurantă Feroviară Romānă - ASFR" la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Romāne - AFER" la Hotărārea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Romāne - AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de remorcare si frānare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.815/2005, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.043 si 1.043 bis din 24 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 30 alineatul (5), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) trenuri de călători frānate cu frāna automată tip călători:

- 168% pentru circulatia cu viteza maximă de 160 km/h;

- 155% pentru circulatia cu viteza maximă de 155 km/h;

- 142% pentru circulatia cu viteza maximă de 150 km/h;

- 131% pentru circulatia cu viteza maximă de 145 km/h;

- 126% pentru circulatia cu viteza maximă de 140 km/h;

- 105% pentru circulatia cu viteza maximă de 120 km/h;

- 85% pentru circulatia cu viteza maximă de 100 km/h;

- 76% pentru circulatia automotoarelor din seria 700 cu viteza maximă de 80 km/h;

- 63% pentru circulatia automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h."

2. La articolul 30, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) La solicitarea operatorilor de transport feroviar, īn functie de tipul de material rulant - procentul de masă frānată, tipul frānării si viteza maximă de circulatie - administratorul/gestionarul de infrastructură va stabili viteza maximă de circulatie a trenului pe īntregul parcurs, īn functie de pantele caracteristice si drumurile de frānare, utilizānd anexele nr. 16, 17 si 18."

3. La articolul 46 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) īn trenurile de călători care circulă cu viteze mai mari de 140 km/h se admite introducerea vagoanelor cu schimbător de regim «G-P-R-Mg» sau «P-R-Mg», avānd maneta schimbătorului de regim pe pozitia «R-Mg» sau «Mg», cu conditia realizării procentului de masă frānată stabilit īn livretul de mers;".

4. La articolul 72, alineatul (18) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(18) Cānd īn compunerea trenurilor mai mult de jumătate din vagoanele acestora sunt echipate cu saboti din material compozit tip K si L-L, la circulatia cu viteze mai mici de 50 km/h depresiunea īn conducta generală va fi mai mare de 0,7 bar."

5. Anexa nr. 7 se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 8 se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

7. Anexa nr. 10 se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

8. Anexa nr. 11 se modifică si se īnlocuieste cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Autoritatea Feroviară Romānă - AFER, Compania Natională de Căi Ferate „CFR"- S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marf㠄CFR. - Marfă" - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „CFR.- Călători"- S.A., gestionarii de infrastructură feroviară si operatorii de transport feroviar licentiati vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 386.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 7 la Regulamentul nr. 006)

 

Vitezele maxime de circulatie ale trenurilor īn functie de numărul, modul de asezare, legare sau nelegare la tren si frānă a locomotivelor īn actiune si tipul frānei trenului

 

Tipul trenului

Numărul si modul de asezare a locomotivelor īn tren

Tipul frānei trenului

Viteza maximă (km/h)

Observatii

Legate la tren si frānă

Īmpingă-toare

nelegată la tren si frānă

Tip călători

Tip marfă

Īn capul

trenului

Inter­calată

īmpingă-toare

De mare putere

cu actiune rapidă

Cu actiune rapidă

Cu actiune īnceată

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Călători

1

-

-

-

Da

-

-

160

 

1

-

-

-

Da

-

-

140

 

2

-

-

-

Da

-

-

140

Locomotive diesel sau electrice comandate de la un singur post

2

-

-

-

Da

-

-

120

Īn cazul remorcării cu două locomotive, cānd se defectează frāna automată a primei locomotive, actionarea frānei automate a trenului se face de către mecanicul locomotivei a doua, cānd conducerea trenului pe cel mult două intervale de statii este preluată de mecanicul locomotivei a doua, viteza maximă a trenului fiind de 80 km/h.

1-2

-

-

-

-

Da

-

100

3

-

-

-

-

Da

-

80

 

1-3

-

1

-

-

Da

-

70

1-2

1

-

-

-

Da

-

70

Numai la trenuri mixte prevăzute īn livretul de mers

-

-

1

-

Da

Da

Da

30

 

Marfă, militare, mixte, de coletărie si de serviciu

1-2

-

-

-

-

Da, cu schimbător de regim

(G-P) si dispozitiv de frānare

proportională cu īncărcătura

-

120

 

1-2

1

-

-

-

Da, cu schimbător de regim

(G-P) si/sau dispozitiv de frānare proportională cu īncărcătura

-

100

Īn cazul remorcării cu două locomotive, cānd se defectează frāna automată a primei locomotive, actionarea frānei automate a trenului se face de către mecanicul locomotivei a doua, cānd conducerea trenului pe cel mult două intervale de statii este preluată de mecanicul locomotivei a doua, viteza maximă a trenului fiind de 80 km/h.

1-2

-

-

-

-

Da sau combinată cu frānă cu actiune īnceată

Da sau combinată cu frānă cu actiune rapidă

80

Īn cazul remorcării cu două, respectiv 3 locomotive, cānd se defectează frāna automată a primei locomotive, actionarea frānei automate a trenului se face de către mecanicul locomotivei a doua, īn ordinea asezării īn tren, viteza maximă fiind de 60 km/h.

3

-

-

-

-

Da sau combinată cu frānă cu actiune īnceată

Da sau combinată cu frānă cu actiune rapidă

70

 

1-3

1-2

1

-

-

-

-

60

 

 

1-3

1-2

-

-

-

-

-

60

 

 

1-3

1-2

-

1

-

-

-

40

 

 

1-3

-

-

1

-

-

-

40

 

 

-

-

1

-

-

-

-

30

 

 

NOTĂ:

Īn toate cazurile de mai sus nu se va depăsi viteza maximă a locomotivei care are viteza cea mai mică. La alegerea vitezelor din prezenta anexă, se va tine seamă ca vagoanele să īndeplinească conditiile stabilite īn anexa nr. 2 la regulament.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 8 la Regulamentul nr. 006)

 

Vitezele maxime de circulatie ale locomotivelor electrice, diesel si cu abur, cānd circulă izolat, īn functie de pante

 

Panta

(%o)

 

 

 

Viteza maximă admisă (km/h)

Locomotive electrice

Locomotive diesel

Locomotive cu abur

060-EA 060-EB

060-EA1 060-EA2 060-EC 060-EC1

060-DA 060-DA1 060-DG

040-DHC 040-DF

040-DHB

040-DHA

231000, inclusiv

2201/2240

142000

230000

0-5

105

120

95

85

70

60

80

80

85

6-10

100

115

90

80

70

60

75

75

80

11-15

95

105

85

75

70

60

70

70

75

16-20

90

100

80

70

70

60

60

65

70

21-25

85

95

75

65

65

60

55

60

60

26-30

80

90

70

60

60

60

50

55

55

31-35

75

80

65

55

55

55

45

50

50

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 10 la Regulamentul nr. 006)

 

Limitarea vitezei de circulatie a trenului

 

Nr. crt.

Cazurile īn care se limitează viteza de circulatie a trenului

Viteza maximă (km/h)

0

1

2

1.

La darea īnapoi a trenului oprit īn linie curentă fără o īntelegere prealabilă cu impiegatul de miscare din statia care a expediat trenul

5

2.

3.

4.

La trecerea locomotivelor seriile 140100 si 50100 cu tenderul īnainte peste aparatele de cale cu tangenta 1/8

La circulatia locomotivelor cu un singur vagon WIT, postal sau de serviciu, prin īmpingere īn statii La manevra vagoanelor īncărcate cu mărfuri periculoase

10

5.

La trecerea peste aparatul de cale al liniei de primire, īn cazul cānd trenul este primit īn statii pe linie īnfundată

15

6.

7.

8.

9.

10.

Cānd trenurile circulă pe linie īnchisă

Īn toate cazurile cānd se defectează semafoarele si semnalele luminoase, cānd acestea se depăsesc pe baza semnalului luminos de chemare sau a ordinului de circulatie

La primirea trenului pe linie abătută īn statii de pe sectii cu conducere centralizată

Īn cazul unui tren care īsi continuă mersul după oprire si asteptarea timpului pentru defrānare īn fata unui semnal luminos de trecere, pe BLA, cu o lumină rosie, dubioasă sau stinsă, cānd la semnal nu a apărut o lumină permisivă

La continuarea mersului, după oprirea la lumina rosie a semnalului de avarie, pānă la trecerea peste pasajul la nivel

20

11.

12.

13.

14.

Īn cazul defectării unui semnal luminos de iesire dintr-o statie centralizată electrodinamic, care nu este pe sectii cu bloc de linie automat

Īn cazul defectării unui semnal luminos de iesire dintr-o statie aflată pe o sectie de circulatie īnzestrată cu bloc de linie automat pe cale simplă

Cānd trenurile circulă pe linie īnchisă si se urmăresc la vedere

La trecerea trenului pe lāngă semafoarele de ramificatie defecte pe liber sau pe oprire, care nu sunt puncte de sectionare, si mecanicul a fost avizat prin ordin de circulatie

20

15.

16.

17.

 

18.

19.

 

20.

21.

La trecerea trenului peste aparatele de cale īn abatere, cānd nu este indicată altă viteză

Cānd toate mijloacele de comunicatie sunt īntrerupte atāt pe cale simplă, cāt si pe cale dublă

La darea īnapoi a trenului oprit īn linie curentă, dacă s-a stabilit o īntelegere prealabilă cu impiegatul de miscare din statia care a expediat trenul, respectiv agentul autorizat din punctele de sectionare de pe sectii cu conducerea centralizată a circulatiei

La intrarea pe linie directă īn statiile situate pe sectii cu conducere centralizată a circulatiei

La reluarea circulatiei unui tren care a fost oprit īn urma unui semnal „opriti toate trenurile" si nu s-au putut stabili cauzele care au impus darea acestui semnal, dacă după sunarea din nou a trenului īn sensul de mers nu s-a auzit īn timp de 10 minute semnalul „opriti toate trenurile"

La restrictii de viteză, cānd la paleta cu două ciungi negre īn diagonală nu este indicată nicio viteză si nu s-a specificat īn ordinul de circulatie sau BAR o altă viteză

După plecarea trenului de la semnalul de intrare pus pe liber, pānă la perceperea indicatiei de liber a semnalului de iesire sau de trecere dat de impiegatul de miscare, īn cazul trenului fără oprire

30

22.

23.

Īn cazul locomotivelor cu abur cu bielele motoare si cuplare demontate si care circulă numai īn trenuri speciale

Īn cazul trenurilor convoaie īn complexe feroviare, care circulă pe sectii cu declivităti pānă la 15 %o si au īn compunere cel putin 60% din vagoane cu frānă automată īn actiune

40

24.

Īn cazul circulatiei locomotivelor īn actiune sau īn stare rece cu tenderul īnainte, tenderul fiind fără boghiuri

50

25.

26.

Īn cazul circulatiei locomotivelor cu tenderul īnainte, tenderul fiind cu boghiuri

Īn cazul trenurilor de marfă care au īn compunerea lor locomotive cu abur īn stare rece, cu bielele motoare demontate, iar bielele cuplare montate

Īn cazul circulatiei locomotivelor LDH 25 M de 120-150 CP, dacă au bielele motoare demontate, remorcate īn trenurile de marfă

60

27.

La acoperirea cărucioarelor-turn, īn dreptul discului galben

100

28.

29.

30.

La indicatoarele de viteză amplasate de-a lungul liniei

La indicatoarele de viteză sporită īn abatere

La restrictii de viteză

Viteza īnscrisă pe indicator sau specificată īn ordin de circulatie

31.

La probele de parcurs ale locomotivelor si ale trenurilor

V. st. *)

 

*) V. st. - viteza stabilită de personalul tehnic care ia parte efectiv la probă, fără a depăsi īnsă viteza maximă admisă de linie, locomotivă, tipul trenului si caracteristicile vehiculelor din tren.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 11 la Regulamentul nr. 006)

 

Vitezele restrictionate la circulatia īn curbe pentru locomotive seria 50100 si 060-DG

 

Sensul de mers al locomotivei

Raza de curbură (m)

Viteza maximă de circulatie (km/h)

50100 cu cosul īnainte

150-200

201-300

35

50

50100 cu tenderul īnainte

150-200

201-250

mai mare de 250 si īn aliniament

10

30

50

060-DG

<170

170-200

201-250

251-300

10

30

40

50

 

OBSERVATIE:

Curbele cu raza mai mare de 300 m nu restrictionează din acest punct de vedere viteza de circulatie.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU SPORT SI TINERET

ORDIN

pentru aprobarea Normelor procedurale privind achizitia publică de servicii hoteliere, campinguri si alte tipuri de cazare decāt cea hotelieră si a serviciilor de restaurant si de servire a māncării, pentru actiuni organizate de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

 

Avānd īn vedere:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărārea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārea Guvernului nr. 141/2010 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret;

- Nota nr. 688 din 27 mai 2010 privind oportunitatea īntocmirii normelor procedurale, īn baza art. 6 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 141/2010,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele procedurale privind achizitia publică de servicii hoteliere, campinguri si alte tipuri de cazare decāt cea hotelieră si a serviciilor de restaurant si de servire a māncării, pentru actiuni organizate de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, cuprinse īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se difuzează prin Directia logistică, achizitii si secretariat tuturor directiilor interesate, care vor răspunde de īndeplinirea prevederilor normelor procedurale.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret,

Doina Ofelia Melinte

 

Bucuresti, 27 mai 2010.

Nr. 436.

 

ANEXĂ

 

NORME PROCEDURALE

privind achizitia publică de servicii hoteliere, campinguri si alte tipuri de cazare decāt cea hotelieră si a serviciilor de restaurant si de servire a māncării, pentru actiuni organizate de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

 

CAPITOLUL I

Scop. Principii

 

Art. 1. - Prezentele norme procedurale au drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, precum si a căilor de atac al actului sau deciziei autoritătii contractante care aplică aceste proceduri.

Art. 2. - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal, respectiv aplicarea, īn mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, astfel īncāt orice prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

c) recunoasterea reciprocă;

d) transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

e) proportionalitatea;

f) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;

g) asumarea răspunderii.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 3. - Īn sensul prezentelor norme procedurale, se īntelege prin:

a) achizitie publică - dobāndirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică, definită ca autoritate contractantă, a unor servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publică;

b) autoritate contractantă - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - persoana juridică care atribuie contractul de prestări de servicii hoteliere, alte tipuri de cazare decāt cea hotelieră si de restaurant, īn urma aplicării procedurii prevăzute īn prezentele norme procedurale;

c) prestator de servicii - persoana juridică care asigură servicii hoteliere si de restaurant, care dispune de baza materială necesară, sau persoana juridică care asigură alte tipuri de cazare decāt cea hotelieră si servicii de restaurant si dispune de baza materială necesară;


d) pachet de servicii pentru tabere studentesti de odihnă - servicii hoteliere si de restaurant;

e) contract de achizitie publică - contract, īncheiat īn formă scrisă, īntre autoritatea contractantă si prestator;

f) operator economic - ofertantul căruia i se atribuie contractul de achizitie publică īn urma aplicării procedurii prevăzute īn prezentele norme procedurale;

g) contract de servicii - contract de achizitie publică care are ca obiect prestarea unuia sau a mai multor servicii;

h) ofertant - oricare prestator care furnizează pachetul de servicii pentru tabere de odihnă pentru studenti, care a depus ofertă;

i) oferta - documentatie care cuprinde propunerea tehnică, propunerea financiară si orice formulare sau documente solicitate īn documentatia de atribuire;

j) propunere tehnică - document al ofertei elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini stabilite de autoritatea contractantă;

k) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

l) garantie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispozitia autoritătii contractante de către ofertant, īnainte de deschiderea ofertei;

m) fonduri publice - sume alocate institutiei din bugetul de stat;

n) căi de atac - contestatiile sau actiunile īn justitie īmpotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale si prin care se solicită suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;

o) zi - zi calendaristică.

 

CAPITOLUL III

Notiuni introductive

 

Art. 4. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica o selectie internă de oferte, respectiv procedeul prin care solicită oferte de pret, iar orice prestator interesat are dreptul de a depune ofertă.

(2) Această procedură presupune:

a) publicarea īntr-un mijloc de informare national (site-ul propriu, cel putin un cotidian central si/sau local) a anuntului privind organizarea cererii de oferte pentru achizitia publică de servicii;

b) publicarea pe site-ul propriu a documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publică de servicii, care va cuprinde: invitatia de participare, caietul de sarcini, modele de formulare, model - propunere de contract;

c) descărcarea de pe site-ul propriu al autoritătii contractante a documentatiei de atribuire de către operatorii economici interesati să depună oferte;

d) īntocmirea si transmiterea răspunsurilor la īntrebările formulate de către prestatorii interesati, īn vederea clarificării unor elemente cuprinse īn documentatia de atribuire;

e) primirea si īnregistrarea pachetelor (coletelor) sigilate, care contin ofertele si documentele īnsotitoare;

f) deschiderea ofertelor ce cuprind propunerile tehnice si economice;

g) evaluarea ofertelor īn functie de criteriile stabilite īn documentatia de atribuire;

h) stabilirea rezultatelor cererii de oferte: clasamentul final si alocarea locurilor pe statiuni;

i) comunicarea către toti ofertantii a rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică;

j) īncheierea contractului de achizitie publică, după terminarea perioadei alocate contestatiilor.

 

CAPITOLUL IV

Transparentă si publicitate - Anuntul de participare

 

Art. 5. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite spre publicare īntr-un mijloc de informare local sau national un anunt de organizare a selectiei de oferte, care va cuprinde următoarele informatii:

- denumirea autoritătii contractante;

- tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte;

- indicatii referitoare la posibilitătile ofertantilor de a intra īn posesia documentatiei de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a publica pe site-ul propriu un anunt care cuprinde toată documentatia de atribuire a contractelor de servicii, continānd īn principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele informatii:

- numărul locurilor pentru taberele organizate pe litoral si, separat, numărul locurilor pentru taberele organizate la munte, precum si eventualele locatii;

- durata sau termenul-limită de prestare a serviciilor;

- cerintele minime de calificare, documente solicitate, caietul de sarcini, model de formulare si orice alte informatii referitoare la modul de īntocmire a ofertei;

- criteriul de atribuire a contractului de achizitie publică, care īn acest caz va fi „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic";

- nivelul minim - maxim al cantitătilor ce urmează a se achizitiona;

- data-limită pentru depunerea ofertelor;

- adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele;

- data, ora si locul deschiderii ofertelor;

- alte informatii, dacă este cazul.

 

CAPITOLUL V

Data-limită pentru depunerea ofertelor

 

Art. 6. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include īn anuntul de participare la selectia de oferte, data-limită pentru depunerea ofertelor.

(2) Data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 7 zile de la data publicării anuntului de participare.

Art. 7. - Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită ca dată-limită pentru depunerea ofertei. Īn acest caz, autoritatea contractantă are obligatia de a comunica noua dată de depunere, īn scris, cu cel putin 3 zile īnainte de data-limită stabilită initial, tuturor prestatorilor care au obtinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

 

CAPITOLUL VI

Participarea la selectia internă de oferte pentru atribuireacontractului de achizitie publică

 

Art. 8. - Orice prestator care furnizează pachetul de servicii pentru tabere studentesti de odihnă, asa cum a fost definit la art. 3 lit. c) si d), are dreptul de a depune oferta, īn conditiile prezentelor norme procedurale, la selectia internă de oferte si de a participa, printr-un reprezentant īmputernicit, la sedinta de deschidere a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achizitie publică de servicii.

Art. 9. - (1) Numărul de prestatori care au dreptul de a depune ofertă este nelimitat.

(2) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comună, fără a fi obligati să īsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai īn cazul īn care oferta comună este declarată cāstigătoare si numai dacă o astfel de măsură


reprezintă o conditie necesară pentru buna īndeplinire a contractului.

(4) Candidatul/ofertantul nu are dreptul, īn cadrul aceleiasi selectii de oferte:

a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici;

b) să depună candidatura/oferta individuală si o altă candidatură/ofertă comună;

c) să depună oferta individuală si să fie nominalizat ca subcontractant īn cadrul unei alte oferte.

(5) Īntreprinderile afiliate au dreptul de a participa īn cadrul aceleiasi selectii de oferte, dar numai īn cazul īn care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenta.

(6) Īn sensul prevederilor alin. (5), prin īntreprindere afiliată se īntelege orice subiect de drept:

a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influentă dominantă; sau

b) care poate exercita o influentă dominantă asupra altui subiect de drept; sau

c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenta dominantă a unui alt subiect de drept.

Art. 10. - Autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscute prestatorilor toate informatiile referitoare la documentele pe care acestia trebuie să le prezinte, precum si orice alte modalităti care urmează să fie utilizate īn scopul verificării eligibilitătii, īnregistrării capacitătii tehnice si capacitătii economico-financiare a acestora.

 

CAPITOLUL VII

Eligibilitate, īnregistrare, capacitate tehnică si capacitate economico-financiară

 

Art. 11. - Poate fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află īn oricare dintre următoarele situatii:

a) este īn stare de faliment ori lichidare, afacerile īi sunt administrate de un judecător sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este īntr-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa īn una dintre situatiile prevăzute la lit. a);

c) nu si-a īndeplinit obligatiile de plată exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum si a celorlalte contributii sociale obligatorii, asigurări sociale, sănătate, somaj etc; vor fi considerati eligibili ofertantii care au aprobată esalonarea datoriilor către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat;

d) furnizează informatii false īn documentele prezentate;

e) a comis o gravă greseală īn materie profesională sau nu si-a īndeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publică, īn măsura īn care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante īn acest sens.

Art. 12. - Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui prestator să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de īnregistrare ca persoană juridică, īn conformitate cu prevederile legale din Romānia.

Art. 13. - Ofertantul are obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă īn documentatia de atribuire, prin care dovedeste capacitatea tehnică si pe cea economico-financiară, precum si de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacitătilor sale materiale si a sistemului de asigurare a calitătii serviciilor.

 

CAPITOLUL VIII

Documentatia de atribuire. Continutul documentatiei de atribuire

 

Art. 14. - Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura īntocmirea documentatiei de atribuire, care trebuie să cuprindă cel putin:

a) invitatia de participare care va cuprinde, fără a se limita la acestea, informatii generale privind autoritatea contractantă, īn special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare, instructiuni privind date-limită care trebuie respectate si formalităti care trebuie īndeplinite īn legătură cu participarea la procedura de selectie internă de oferte, cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmează să fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea īndeplinirii criteriilor de calificare si selectie;

b) caietul de sarcini cuprinzānd specificatiile si cerintele tehnice solicitate pentru prestarea serviciilor;

c) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

d) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei cāstigătoare;

e) instructiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

f) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Art. 15. - Autoritatea contractantă va publica pe site-ul propriu, īn format electronic, īntreaga documentatie de atribuire.

Art. 16. - (1) Caietul de sarcini contine, īn mod obligatoriu, specificatii tehnice si orice informatie sau cerintă necesare īntocmirii de către ofertanti a propunerilor tehnice si calculării valorilor propunerilor financiare. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă.

(2) La īntocmirea caietului de sarcini se vor respecta prevederile art. 35-38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Dreptul de a solicita clarificări

 

Art. 17. - (1) Orice prestator care a obtinut, īn conditiile prezentelor norme procedurale, un exemplar din documentatia de atribuire are dreptul de a solicita, īn scris, clarificări despre elementele cuprinse īn aceasta.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, īntr-o perioadă care nu trebuie să depăsească, de regulă, două zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, din partea operatorului economic, dar numai acelor solicitări primite cu cel putin 3 zile īnainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel putin două zile īnainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

(4) Īn cazul īn care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare īn timp util, punānd astfel autoritatea contractantă īn imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (3), aceasta din urmă are totusi obligatia de a răspunde la solicitarea de clarificare īn măsura īn care perioada necesară pentru elaborarea si transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici īnainte de data-limită de depunere a ofertelor.

(5) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite continutul răspunsului către toti prestatorii care au obtinut, īn conditiile prezentelor norme procedurale, un exemplar din documentatia de atribuire, luānd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.


Art. 18. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie initiativă, īn vederea clarificării, documentatia de atribuire.

(2) Orice astfel de completare trebuie publicată de către autoritatea contractantă pe site-ul propriu, dacă acest fapt nu afectează participarea la procedeul de selectie internă de oferte.

 

CAPITOLUL X

Elaborarea, prezentarea si evaluarea ofertei

 

Art. 19. - (1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta īn conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

(2) Propunerea tehnică se elaborează īn concordantă cu cerintele cuprinse īn caietul de sarcini īn asa fel īncāt să asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare evaluării tehnice.

(3) Propunerea financiară se elaborează īn asa fel īncāt să asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare evaluării financiare.

Art. 20. - Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă si trebuie să fie semnată si stampilată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană īmputernicită legal de acesta.

Art. 21. - (1) Prestatorul are obligatia de a depune oferta la adresa si pānă la data-limită si ora-limită pentru depunere, stabilite īn documentatia de atribuire, si īsi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră.

(2) Oferta care este depusă la o altă adresă a autoritătii contractante decāt cea stabilită de către aceasta sau după expirarea datei-limită pentru depunere va fi declarată inacceptabilă si se returnează nedeschisă.

Art. 22. - Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă, numită ofertă de bază, cu obligatia ca aceasta să nu se abată de la cerintele prevăzute īn documentatia de atribuire.

Art. 23. - Autoritatea contractantă are obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricărei informatii suplimentare solicitate ofertantului si a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

 

CAPITOLUL XI

Modificarea, retragerea si valabilitatea ofertei

 

Art. 24. - Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai īnainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertei.

Art. 25. - Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta după expirarea datei-limită pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si a pierderii garantiei pentru participare, dacă aceasta a fost solicitată.

Art. 26. - (1) Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei; perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, dacă aceasta a fost solicitată, va fi cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantilor, īn circumstante exceptionale, īnainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; īn cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie să fie prelungită īn mod corespunzător.

(3) Ofertantul are obligatia de a comunica autoritătii contractante dacă este de acord sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

(4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că si-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garantiei pentru participare.

 

CAPITOLUL XII

Comisia de evaluare

 

Art. 27. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a constitui o comisie de evaluare care răspunde de următoarele activităti:

a) deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care īnsotesc oferta;

b) verificarea īndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanti, īn cazul īn care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire;

c) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului īn care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini;

d) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al īncadrării īn fondurile care pot fi disponibilizate pentru īndeplinirea contractului de achizitie publică respectiv;

e) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza īncadrării ofertelor respective īn această categorie;

f) stabilirea ofertelor admisibile;

g) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut īn documentatia de atribuire, si stabilirea ofertei/ofertelor cāstigătoare;

h) īn cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, elaborarea unei propuneri de anulare a selectiei interne de oferte;

i) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Comisia de evaluare va fi formată din cel putin 5 membri cu pregătire profesională si experientă relevantă īn domeniu, precum si cu probitate morală recunoscută.

(3) Comisia de evaluare se numeste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

Art. 28. - Nu au dreptul să fie membri īn comisia de evaluare următoarele persoane:

a) persoane care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;

b) sot/sotie, rudă sau afin pānă la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/candidati;

c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

 

CAPITOLUL XIII

Deschiderea si evaluarea ofertelor

 

Art. 29. - (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si īn locul indicate īn invitatia de participare.

(2) Orice reprezentant al ofertantilor care au depus oferta are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor, īn baza unei īmputerniciri din partea operatorului economic.

(3) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă avānd ca singură motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectivă.


(4) Īn cazul īn care constată lipsa a cel mult două dintre documentele solicitate, comisia de evaluare poate acorda operatorului economic īn cauză un termen de maximum 48 de ore pentru depunerea acestora, iar īn cazul nedepunerii lor īn termen, oferta depusă va fi respinsă ca neconformă.

Art. 30. - Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant īn cazul īn care se dovedeste că acesta a fost sau este angajat īn practici corupte sau frauduloase īn legătură cu procesul de atribuire a contractului de achizitie publică.

 

CAPITOLUL XIV

Criteriul pentru atribuirea contractului de achizitie publică

 

Art. 31. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia să precizeze īn invitatia de participare criteriul pe baza căruia se atribuie contractul, iar acesta poate fi „cel mai mic pret" sau „oferta cea mai avantajoasă tehnico-economic".

(2) Odată cu mentionarea criteriului de atribuire, dacă este cazul, autoritatea contractantă va mentiona si factorii de evaluare, formule sau algoritmi de calcul ce vor fi utilizati la stabilirea clasamentului final al ofertelor depuse.

(3) Contractele de achizitie publică vor fi atribuite īn ordinea crescătoare a valorilor financiare propuse īn oferte sau descrescătoare a punctajului stabilit īn urma aplicării formulelor/algoritmului de calcul.

Art. 32. - Autoritatea contractantă nu poate schimba īn procesul de evaluare a ofertelor criteriul de atribuire stabilit īn documentatie.

 

CAPITOLUL XV

Forme de comunicare

 

Art. 33. - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie să se transmită sub formă de document scris.

(2) Orice document scris trebuie īnregistrat īn momentul transmiterii si al primirii.

(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirmă primirea.

(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

a) prin postă;

b) telegramă;

c) telex;

d) telefax;

e) e-mail.

Art. 34. - (1) Īn cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifică modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le īnsotesc.

(2) Plicurile vor fi deschise de presedintele comisiei de evaluare, care are obligatia de a anunta următoarele informatii:

a) denumirea ofertantilor;

b) modificările si retragerile de oferte;

c) existenta garantiilor de participare (dacă au fost solicitate īn documentatia de atribuire);

d) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv tariful;

e) orice alte detalii si precizări pe care comisia de evaluare le consideră necesare;

f) toate documentele/formularele depuse īn cadrul ofertei pentru achizitia de servicii solicitate de autoritatea contractantă.

(3) Comisia de evaluare va īntocmi un proces-verbal de deschidere, care trebuie să includă informatiile prevăzute la alin. (2) si care urmează să fie semnat atāt de membrii comisiei, cāt si de reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.

(4) La īntrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia.

(5) Comisia de evaluare va examina documentele care dovedesc īndeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnică si capacitatea economico-financiară, numai pentru acei ofertanti care nu au fost deja exclusi ca urmare a neīndeplinirii conditiilor referitoare la eligibilitate si īnregistrare.

(6) După verificarea īndeplinirii cerintelor minime privind capacitatea tehnică si capacitatea economico-financiară, comisia de evaluare stabileste ofertantii calificati si, dacă este cazul, pe cei exclusi.

Art. 35. - (1) După finalizarea etapei de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite īn cel mult două zile tuturor ofertantilor o comunicare īn scris referitoare la rezultatul procedurii.

(2) Īn cazul ofertantilor a căror ofertă nu a fost declarată cāstigătoare, comunicarea trebuie să precizeze motivul pentru care a fost respinsă, precum si căile de atac īmpotriva deciziei comisiei.

(3) Īn cazul ofertantilor cāstigători, comunicarea trebuie să precizeze faptul că oferta lor a fost declarată cāstigătoare si că acestia vor fi invitati īn vederea īncheierii contractului de achizitie publică, după expirarea perioadei legale prevăzute pentru depunerea de contestatii.

Art. 36. - Īn cazul īn care după evaluarea ofertelor si stabilirea operatorilor economici cāstigători membrii comisiei de evaluare constată că nu s-a acoperit necesarul de locuri stabilit initial, autoritatea contractantă are dreptul de a completa numărul de locuri printr-o solicitare de suplimentare făcută ofertantilor declarati cāstigători.

 

CAPITOLUL XVI

Anularea selectiei interne de oferte si a atribuirii contractului de achizitie publică

 

Art. 37. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula selectia internă de oferte si atribuirea contractului de achizitie publică numai dacă ia această decizie īnainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul selectiei ofertelor si numai īn următoarele circumstante:

a) niciunul dintre ofertanti nu a īndeplinit conditiile de calificare prevăzute īn documentatia de atribuire;

b) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

- sunt depuse după data-limită de depunere a ofertelor;

- nu au fost elaborate si prezentate īn concordantă cu cerintele din documentatia de atribuire;

- contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, īn mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

c) circumstante exceptionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică sau este imposibilă īncheierea contractului.

Art. 38. - Decizia de anulare nu creează vreo obligatie autoritătii contractante fată de participantii la selectia de oferte, cu exceptia returnării garantiei pentru participare, dacă aceasta a fost solicitată īn documentatia de atribuire.

Art. 39. - Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica īn scris tuturor participantilor atāt īncetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cāt si motivul anulării.


 

CAPITOLUL XVII

īncheierea, īndeplinirea si finalizarea contractului de achizitie publică

 

Art. 40. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a īncheia contractul de achizitie publică cu ofertantul/ofertantii ale cărui/căror oferte au fost stabilite ca fiind cāstigătoare de către comisia de evaluare.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a īncheia contractul de achizitie publică īn perioada de valabilitate a ofertelor.

(3) Fără a fi īncălcate prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are obligatia de a īncheia contractul de achizitie publică după data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective, dar nu īnainte de expirarea perioadei legale pentru depunerea eventualelor contestatii.

Art. 41. - Īn cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către una dintre părti, partea lezată are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publică si de a pretinde plata de despăgubiri potrivit legii.

 

CAPITOLUL XVIII

Dosarul achizitiei publice

 

Art. 42. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a īntocmi dosarul achizitiei publice.

(2) Dosarul achizitiei publice trebuie să cuprindă cel putin următoarele documente:

a) nota de fundamentare/oportunitate a achizitiei;

b) anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;

c) documentatia de atribuire si dovada publicării pe site-ul propriu;

d) proces ui-verb al de deschidere a ofertelor;

e) raportul procedurii de atribuire;

f) comunicările rezultatului procedurii aplicate;

g) contractul de achizitie publică semnat;

h) anuntul de atribuire (dacă este cazul) si dovada transmiterii acestuia spre publicare.

(3) Raportul procedurii de atribuire se elaborează īnainte de īncheierea contractului de achizitie publică si cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) denumirea si sediul autoritătii contractante;

b) obiectul contractului de achizitie publică/acordului-cadru;

c) denumirea/numele ofertantilor participanti la procedură;

d) dacă este cazul, denumirea/numele candidatilor neselectati, precum si motivele care au stat la baza neselectării respectivilor candidati;

e) denumirea/numele ofertantilor participanti la procedură;

f) denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;

g) denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a cărui/căror ofertă a fost declarată cāstigătoare si motivele care au stat la baza acestei decizii;

h) dacă este cazul, justificarea hotărārii de anulare a procedurii de atribuire.

Art. 43. - Dosarul achizitiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atāt timp cāt contractul de achizitie publică produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

 

CAPITOLUL XIX

Căi de atac. Dispozitii generale privind utilizarea căilor de atac

 

Art. 44. - Orice persoană juridică care are un interes legitim īn legătură cu un act sau o decizie emise de comisia de evaluare a ofertelor si care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecintă directă a acelui act are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezentele norme procedurale.

Art. 45. - (1) Forma de atac pe cale administrativă a actelor si deciziilor nelegale care determină īncălcarea prevederilor prezentelor norme procedurale este contestatia.

(2) Īn conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, contestatiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii, din categoria celor incluse īn anexa 2B, se solutionează potrivit dispozitiilor cap. IX din actul normativ mentionat.

 

CAPITOLUL XX

Dispozitii finale

 

            Art. 46. - Prezentele norme procedurale intră īn vigoare la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2010

 

Īn temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare, al Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise īn formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a Romāniei si al Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a Romāniei si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, īncheiate īntre Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a Romāniei,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Īn vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat īn luna iunie 2010 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, īn valoare nominală totală de 4.600 milioane lei, prevăzute īn anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 mai 2010.

Nr. 1.741.

 

ANEXA Nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate īn luna iunie 2010

 

            Art. 1. - Īn vederea refinantării datoriei publice si finantării Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de deficitului bugetului de stat īn luna iunie 2010, Ministerul trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1011CTN0F0

7.06.2010

9.06.2010

8.06.2011

364

1.200.000.000

RO1010CTN0G9

14.06.2010

16.06.2010

15.12.2010

182

1.000.000.000

RO1011CTN0H6

21.06.2010

23.06.2010

22.06.2011

364

1.200.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vānzare este licitatia si va avea loc la data mentionată īn tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atāt īn cont propriu, cāt si īn contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) Īn cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse īn anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a Romāniei nr. 13/2005 īn aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a Romāniei, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite īn Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, īn calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) Īn cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse īn anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale

a Romāniei nr. 13/2005 īn aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a Romāniei, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive īntr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizānd următoarele formule:

P= 1 – (d x r ) / 360

Y = r/P,

īn care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile pānă la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a Romāniei, ce actionează īn calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de īnregistrare/depozitare, īn ziua licitatiei, pānă la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili īn aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a Romāniei de către Comisia de licitatie constituită īn acest scop si va fi dat publicitătii.


Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează īn conformitate cu Regulile Sistemului de īnregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face īn următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobānzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc īn această situatie rămān īn proprietatea detinătorului īnregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia īn vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate īn luna iunie 2010

 

Art. 1. - In vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat īn luna iunie 2010, Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 ani si 5 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN *)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate

Nr. ani

Rata cupon

%

Dobānda acumulata

- lei/titlu -

Valoarea nominală

totala

- lei -

RO1013DBN023

3.06.2010

7.06.2010

25.07.2013

3

6,25

542,81

600.000.000

RO1015DBN010

17.06.2010

21.06.2010

30.04.2015

5

6,00

85,48

85,48 600.000.000

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobānda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 si 5 ani se plăteste anual la datele specificate īn prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

īn care:

D = dobānda (cupon);

VN = valoarea nominală;

R = rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vānzare este licitatia si va avea loc la data mentionată īn tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atāt īn cont propriu, cāt si īn contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) Īn cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse īn anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a Romāniei nr. 13/2005 īn aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a Romāniei, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite īn Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, īn calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) Īn cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse īn anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a Romāniei nr. 13/2005 īn aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a Romāniei, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive īntr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a Romāniei, ce actionează īn calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de īnregistrare/depozitare, īn ziua licitatiei, pānă la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili īn aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a Romāniei de către Comisia de licitatie constituită īn acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează īn conformitate cu Regulile Sistemului de īnregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face īn următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobānzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc īn această situatie rămān īn proprietatea detinătorului īnregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia īn vigoare.


*) Īn conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a Romāniei si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 


 

ACTE ALE OFICIULUI ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru rad iod if uzarea fonogramelor publicate īn scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

Avānd īn vedere prevederile art. 1231 alin. (1) lit. d), art. 130 alin. (1) lit. b), art. 131 si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare īndeplinirii atributiilor Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, cu modificările si completările ulterioare,

tinānd cont de cererea formulată de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR) si Centrul Romān pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti (CREDIDAM), īnregistrată la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor cu nr. RG M/8.402 din 25 mai 2010, precum si de Referatul nr. RG M/8.424 din 26 mai 2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

īn temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate īn scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, după cum urmează:

- cāte un reprezentant al UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia) si un reprezentant al CREDIDAM (Centrul Romān pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti), pe de o parte; si

- cāte un reprezentant al Societătii Romāne de Radiodifuziune (SRR), al Asociatiei Romāne de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), al Societătii Comerciale „SBS Broadcasting Media" - S.R.L. - Kiss FM, al Societătii Comerciale „Europa Development International Romānia" - S.R.L. - Europa FM si al Societătii Comerciale „Radio XXI" - S.A. - Radio XXI, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile īn conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia īsi va stabili programul īntālnirilor, pe care īl va comunica Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, īn conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră īn vigoare la data publicării.

 

Directorul general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 200.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMĀNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMĀNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobānzii de referintă a Băncii Nationale a Romāniei valabil īn luna iunie 2010

 

Avānd īn vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a Romāniei si tinānd seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a Romāniei hotărăste:

Pentru luna iunie 2010, nivelul ratei dobānzii de referintă a Băncii Nationale a Romāniei este de 6,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a Romāniei,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2010.

Nr. 18.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.