MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 509/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 509         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

162. - Lege pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si la Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, fncheiat la Paris la 4 iunie 1998

 

802. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si la Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 985 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

575. - Hotărâre pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, precum si a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

632. - Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, si pentru aprobarea închirierii unei părti din terenul aferent clădirii

 

642. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 30 aprilie 2009, 19 noiembrie 2009, 7 decembrie 2009 si 11 decembrie 2009 si la Washington D.C. la 26 mai 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare forestieră

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

874. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Manualului de operare pentru programul „Schema de granturi mici"

 

1.966. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si la Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între România si Banca de Dezvoltare a  Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Amendamentul, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si la Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, în valoare de 35 milioane ECU echivalent, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1998, aprobată prin Legea nr. 131/1998.

Art. 2. - Se ratifică Amendamentul, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998, în valoare de 10 milioane ECU echivalent, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 100/1998, aprobată prin Legea nr. 233/1998, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 162.


*) Traducere.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

19 august 2009

 

Către: BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII (BEI)

Bd. Konrad Adenauer nr. 100,

L-2950 Luxemburg

Tel: +352-43 79-1

Fax: +352-43 77-04

 

În atentia:

Domnului Cormac Murphy, director de divizie

Domnului F. Bruni Roccia, director adjunct de divizie

 

Re: Împrumutul nr. 19.914, Proiectul România - Termoficare Bucuresti - transferul obligatiei de plată a datoriei integrale către Municipalitatea Bucuresti

 

Stimati domni,

Facem referire la solicitarea adresată de Municipalitatea Bucuresti de transfer a obligatiei de plată a datoriei integrale generate în legătură cu acordul de împrumut mai sus mentionat de la R.A.D.E.T la Municipalitatea Bucuresti.

În acest sens, în conformitate cu prevederile acordului de împrumut, Ministerul Finantelor Publice, actionând ca si împrumutat, vă solicită să aprobati această modificare.

În asteptarea primirii răspunsului dumneavoastră cât mai curând, vă multumim anticipat pentru cooperare.

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

19 august 2009

 

Către: BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI (BDCE)

Avenue Kleber 55, Paris 75116, Franta

Tel: +33-1-47 55 55 34

Fax:+33-1-46 55 37 52

 

În atentia domnului Raphael Alomar, guvernator

 

Cc: Doamnei Sylvie Anagnostopoulos, director de tară pentru România Departamentul proiecte

 

Re: F/P 1259 (1997) - R.A.D.E.T. - transferul obligatiei de plată a datoriei integrale către Municipalitatea Bucuresti

 

Stimati domni,

Facem referire la solicitarea adresată de Municipalitatea Bucuresti de transfer a obligatiei de plată a datoriei integrale generate în legătură cu acordul de împrumut mai sus mentionat de la R.A.D.E.T. la Municipalitatea Bucuresti.

În acest sens, în conformitate cu prevederile acordului de împrumut, Ministerul Finantelor Publice, actionând ca si împrumutat, vă solicită să aprobati această modificare.

Dorim de asemenea să vă reamintim faptul că încă mai asteptăm reactia dumneavoastră la scrisoarea noastră din 19 ianuarie 2009 referitoare la anularea sumei restante din Acordul de împrumut F/P 1259 (1997).

În asteptarea primirii răspunsului dumneavoastră cât mai curând, vă multumim anticipat pentru cooperare.

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5,

RO-050741

Bucuresti

 

Luxemburg, 15 septembrie 2009                                   Ops A/SEE-2/1995-2214/JMl/cp

 

Subiect: F11.9914 - România - Proiectul de reabilitare a retelei de termoficare Bucuresti

 

Contractul de finantare din data de 12/14 noiembrie 1997 (FI Nr. 1.9914) dintre Banca Europeană de Investitii (BEI) în calitate de împrumutător si România în calitate de împrumutat si R.A.D.E.T. R.A. (RADET), (Contractul de finantare)

Stimate domnule Drăgoi,

Vă multumim pentru scrisoarea dumneavoastră din data de 19 august 2009. Întelegem că propunerea dumneavoastră se referă la o relatie între RADET si România, relatie care este separată si distinctă fată de Contractul de finantare si nu afectează obligatiile legale ale niciuneia dintre părti fată de BEI, generate de Contractul de finantare.

În conditiile în care:

1. Contractul de finantare rămâne neschimbat;

2. România continuă să fie responsabilă în mod individual pentru serviciul datoriei, în calitate de împrumutător, conform Contractului de finantare; si

3. obligatiile contractuale ale RADET prevăzute în Contractul de finantare si toată documentatia aferentă vor rămâne nemodificate, ne exprimăm acceptul nostru, în măsura în care este necesar si în conformitate cu Contractul de finantare, fn ceea ce priveste solicitarea de aprobare exprimată în scrisoarea dumneavoastră.

Vă rog să nu ezitati să ne contactati în cazul în care mai aveti si alte întrebări referitoare la această problemă.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

C. Murphy                                          J. Mcllwaine

 

BDCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Dl. Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Str. Apolodor 17,

sectorul 5, Bucuresti,

România

Paris, 10 septembrie 2009

 

Subiect: F/P 1259 – România

 

Stimate domnule Drăgoi,

Facem referire la scrisoarea dumneavoastră din data de 19 august 2009 referitoare la transferul obligatiilor de plată a datoriei aferente proiectului mai sus mentionat.

Mentionăm faptul că transferul propus al obligatiilor de plată a datoriei nu presupune nicio modificare a proiectului descris în Acordul-cadru de împrumut semnat între România si BDCE la data de 4 iunie 1998. Considerând că relatia contractuală a BDCE continuă să fie cu România, în calitate de împrumutat, BDCE nu se află în pozitia de a avea o opinie în legătură cu aspecte de natură administrativă ce apartin României.

 

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general, împrumuturi


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si la Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si la Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 802.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 985

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antonella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cafe Des Bouquinistes" - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.881/325/2009 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 4 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.881/325/2009, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.


Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Cafe Des Bouquinistes" - S.R.L. din Timisoara într-o cauză având ca obiect o plângere contraventională formulată în contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Judetului Timis.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2) si art. 45, deoarece impunerea în sarcina proprietarilor a obligatiei de a asigura cu mijloace eficiente paza bunurilor pe care le detin reprezintă o restrângere a exercitării dreptului de proprietate si creează blocaje în desfăsurarea normală a relatiilor economice.

Instanta de judecată apreciază că exceptia este neîntemeiată deoarece dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a comunica punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatului Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (3) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Aceste texte de lege au următoarea redactare:

- Art. 3 alin. (3): „La unitătile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligati să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei si integritătii bunurilor.";

- Art. 5 alin. (1): „Paza se organizează si se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază."

În opinia autorului exceptiei, aceste dispozitii de lege sunt în neconcordantă cu prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2) privind dreptul de proprietate privată si art. 45 referitoare la libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că este contraventie neluarea de către unităti, astfel cum sunt definite în art. 2 din Legea nr. 333/2003, a măsurilor de organizare si functionare a pazei bunurilor sau valorilor cu orice titlu.

Curtea, în spete similare, prin Decizia nr. 1.071 din 14 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 17 noiembrie 2008, si prin Decizia nr. 848 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 29 iulie 2008, a constatat că obligatiile instituite de dispozitiile Legii nr. 333/2003, precum si sanctionarea contraventională a nerespectării acestora nu aduc atingere principiului constitutional al garantării proprietătii private, prevăzut de art. 44 alin. (1) din Constitutie, ci, dimpotrivă, astfel cum prevede art. 1 din această lege, paza si protectia sunt activităti desfăsurate prin forte si mijloace specifice, în scopul asigurării sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor împotriva oricăror actiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenta materială a acestora, precum si a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizică sau sănătatea. Asadar, dispozitiile de lege criticate au ca finalitate tocmai protejarea proprietătii private a unitătilor la care face referire Legea nr. 333/2003 si nu se pune problema restrângerii accesului la o activitate economică.

De asemenea, nu poate fi vorba de o contrarietate a textelor de lege criticate cu prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, reglementarea obligativitătii întocmirii planului de pază pentru functionarea societătilor specializate de pază si protectie, cu avizul politiei, fiind rezultatul optiunii legiuitorului.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cafe Des Bouquinistes" - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.881/325/2009 al Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, precum si a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (4) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu completările ulterioare, si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tabelul I, la sectiunea „Plante si substante aflate sub control national", după pozitia 25 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile 26-32, cu următorul cuprins:

„26. 2C-C=4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină

27. Etcatinonă=(RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă

28. JWH 250=2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanonă

29. JWH-073=naftalen-1-il-(1-butilindol-3-il) metanonă

30. Metilendioxipirovaleronă (MDPV)

31. Metilbenzilpiperazină (MBZP)

32. N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)".

2. În tabelul II, la sectiunea „Plante si substante aflate sub control national", după pozitia 8 se introduce o nouă pozitie, pozitia 9, cu următorul cuprins:

„9. Dimetocaină (larocaină)=(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat".

3. În tabelul III, la sectiunea „Plante si substante aflate sub control national", pozitia 2 „Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona" se abrogă.

Art. II. - Anexa la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tabelul nr. I, după substanta „p-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-ona" se introduc următoarele substante:

„JWH 250 = 2-(2-metoxifenil)-1 -(1 -pentilindol-3-il) etanonă JWH-073 = naftalen-1-il-(1-butilindnol-3-il) metanonă".

2. În tabelul nr. III, după substanta „Tabernanthe iboga (L.) Nutt" se introduc următoarele substante:

,,2C-C = 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină Etcatinonă = (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă Dimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat Metilendioxipirovaleronă (MDPV) Metilbenzilpiperazină (MBZP) N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)".

3. În tabelul nr. IV, substanta „Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona" se abrogă.

- Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.

 

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 575.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, si pentru aprobarea închirierii unei părti din terenul aferent clădirii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14-16 si 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, compus din constructii si terenurile aferente acestora, înregistrate cu nr. M.F.P. 40167 si nr. M.F.P. 40168, se modifică în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă închirierea suprafetei de 20 m2 din terenul situat în str. GheorgheAdam nr. 13Ala nr. M.F.P. 40167, modificat conform art. 1, în vederea amplasării si functionării unui punct de desfacere produse alimentare, sanitare si de papetărie.

Art. 3. - (1) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara va demara procedura de licitatie publică, conform legislatiei în vigoare.

(2) Contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, în conditiile legii.

(3) Contractul de închiriere devine nul în cazul schimbării destinatiei prevăzute la art. 2.

Art. 4. - (1) Cota de 40% din chirie va reveni Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, iar restul de 60% din chirie se va vira la bugetul de stat, conform prevederilor legale.

(2) Sumele cuvenite Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara potrivit alin. (1) vor fi utilizate pentru întretinere, reparatii si modernizarea imobilelor aflate în administrarea sa, conform prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 632.

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR

ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

 

Nr. M.F.P.

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Ordonatorul/Administratorul (CIF si denumirea)

Modificările efectuate la datele de identificare ale bunului/Descriere tehnică

Modificările efectuate la valoarea de inventar raportată în lei, la data de 31 decembrie 2009

40167

Clădirea institutului- pavilion chirurgie toracică si teren

Ministerul Sănătătii 4266456/lnstitutul de Boli Cardiovasculare Timisoara 5189211

P+ 2 E si capelă cadre beton, zidărie cărămidă

Suprafată totală teren = 12.483 m2, din care suprafată construită = 1.718,23 m2

24.249.943

40168

Clădire – sectie experiment - „Boicil" si teren

Ministerul Sănătătii 4266456/lnstitutul de Boli Cardiovasculare Timisoara 5189211

D+ P+ E, zidărie cărămidă, acoperis tiglă

Suprafată totală teren = 1.215 m2, din care suprafată construită = 422 m2

7.878.892


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 30 aprilie 2009, 19 noiembrie 2009, 7 decembrie 2009 si 11 decembrie 2009 si la Washington D.C. la 26 mai 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare forestieră

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 400/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare forestieră, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 30 aprilie 2009, 19 noiembrie 2009, 7 decembrie 2009 si 11 decembrie 2009 si la Washington D.C. la 26 mai 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare forestieră, ratificat prin Legea nr. 400/2003, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 642.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti

Nr. 99474/30 aprilie 2009

 

Doamna Orsalia Kalantzopoulos,

director,

Unitatea Tărilor din Europa Centrală si de Sud,

Regiunea Europa si Asia Centrală

Banca Mondială

Str. 1818 HN.W.

Washington D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

 

Re: împrumutul nr. 4.683-RO pentru Proiectul BIRD de dezvoltare forestieră

 

Stimată doamnă Kalantzopoulos,

în urma analizei portofoliului BIRD si a scrisorii primite de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, suma rămasă netrasă de 3,65 milioane dolari S.U.A. nu a putut fi disponibilizată până la data-limită de tragere (30 iunie 2009).

Din acest motiv, împrumutatul, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, solicită prin prezenta anularea sumei de 3,65 milioane de dolari S.U.A.

Asteptăm primirea răspunsului dumneavoastră,

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Cc: Domnului Benoit Blarel,

director de tară,

Biroul Băncii Mondiale din România


*) Traducere.

 


BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare Internatională

S-Park, clădirea A2, et. 2,

Str. Tipografilor nr. 11-15,

sectorul 1,013714,

Bucuresti, România

Tel: (+4) 021-201-0311

Fax: (+4) 021-201-0338

 

19 noiembrie 2009

 

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea,

ministrul finantelor publice,

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

Ref.: Proiectul de dezvoltare forestieră (împrumutul nr. 4.683-RO)

Anularea si închiderea contului împrumutului

 

Ne referim la Acordul de împrumut pentru proiectul mai sus mentionat dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), din data de 31 ianuarie 2003, cu amendamente.

După cum cunoasteti, data-limită de tragere era 30 iunie 2009, iar data finală pentru primirea solicitărilor de retragere era 31 octombrie 2009. Conform sectiunii 6.03 din Conditiile generale, dorim să vă informăm că, odată cu operatiunea finală de tragere efectuată în data de 5 noiembrie2009, Banca anulează prin prezenta, începând cu data de 5 noiembrie 2009, echivalentul sumei de 942.256,28 dolari SUA (nouă sute patruzeci si două de mii două sute cincizeci si sase de dolari SUA si douăzeci si opt de centi) din contul împrumutului, comisioanele de angajare aferente acestei sume încetând să se mai aplice din data de 5 noiembrie 2009. Contul de împrumut mai sus mentionat este acum închis.

Anexa nr. 3 - Graficul de amortizate este revizuită de către Bancă în urma anulării acestei sume, cifrele revizuite urmând a vă fi transmise în scurt timp.

V-am fi recunoscători dacă ati putea confirma primirea acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Arntraud Hartmann,

director de tară în exercitiu Biroul Băncii Mondiale, România

Cc: Excelentei Sale

Radu Mircea Berceanu,

ministrul interimar al agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Domnului Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondială

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare Internatională

S-Park, clădirea A2, et. 2,

Str. Tipografilor nr. 11-15,

sectorul 1,013714,

Bucuresti, România

Tel: (+4) 021-201-0311

Fax: (+4) 021-201-0338

 

7 decembrie 2009

 

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea,

ministrul finantelor publice,

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

Ref.: Proiectul de dezvoltare forestieră (împrumutul BIRD nr. 4.683-RO)

Grafic de amortizare revizuit

 

Ne referim la scrisoarea noastră din data de 19 noiembrie 2009, prin care anulăm soldul netras al împrumutului mai sus mentionat si închidem contul împrumutului. Facem referire de asemenea la Acordul de împrumut pentru proiectul mai sus mentionat dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) din data de 31 ianuarie 2003, cu amendamente, în urmaanulării, anexa nr. 3 - Graficul de amortizare a fost revizuită. Atasăm prezentei graficul de amortizare revizuit. V-am fi recunoscători dacă ati putea confirma primirea acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Arntraud Hartmann,

director de tară în exercitiu

Biroul Băncii Mondiale, România

Cc: Excelentei Sale

Radu Mircea Berceanu,

ministrul interimar al agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Domnului Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondială


 

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea

 

7 decembrie 2009

 

România: Proiectul de dezvoltare forestieră (împrumutul BIRD nr. 4.683-RO)

Grafic de amortizare revizuit

(reflectând anularea sumei de 942.256,28 dolari SUAdin data de 5 noiembrie 2009)

 

Moneda

Data scadentei

Rata de capital revizuită

Rata de capital initială

Suma anulată

Dolari SUA

15- Aug-08

1.040.000,00

1.040.000,00

 

Dolari SUA

15-Feb-09

1.040.000,00

1.040.000,00

 

Dolari SUA

15- Aug-09

874.380,45

1.040.000,00

(165.619,55)

Dolari SUA

15-Feb-10

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15- Aug-10

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15-Feb-11

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15- Aug-11

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15-Feb-12

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15- Aug-12

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15-Feb-13

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15- Aug-13

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15-Feb-14

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15- Aug-14

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15-Feb-15

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15- Aug-15

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15-Feb-16

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15- Aug-16

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15-Feb-17

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15- Aug-17

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15-Feb-18

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15- Aug-18

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15-Feb-19

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15- Aug-19

829.593,13

1.040.000,00

(210.406,87)

Dolari SUA

15-Feb-20

861.500,67

1.080.000,00

(218.499,33)

Dolari SUA

Total

20.407.743,72

25.000.000,00

(4.592.256,28)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Directia generală trezorerie si datorie publică

Directia Front Office Nr. 511.255/11.12.2009

 

Către: Biroul Băncii Mondiale din România

 

Doamna Arntraud Hartmann,

director de tară în exercitiu

 

România - Proiectul de dezvoltare forestieră (împrumut BIRD nr. 4.683-RO)

Stimată doamnă Hartmann,

Vă multumim pentru scrisoarea dumneavoastră din data de 7 decembrie 2009 referitoare la anularea soldului nedisponibilizat si închiderea contului împrumutului si de asemenea pentru graficul de amortizare revizuit conform tragerii finale.

 

Cu stimă,

Boni Florinela Cucu,

director general adjunct

 


BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Str. H-N.W. nr. 1818

Washington D.C.

SUA

(202)473-1000

Adresa cablu: INTBAFRAD

Adresa cablu: INDEVAS

 

26 mai 2009

 

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

Ref.: Proiectul de dezvoltare forestieră (împrumutul nr. 4.683-RO) Anularea partială si realocarea sumelor din împrumut

 

Ne referim la Acordul de împrumut destinat Proiectului de dezvoltare forestieră dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), din data de 31 ianuarie 2003, cu amendamente. Am primit în data de 4 mai 2009 scrisoarea ministerului dumneavoastră din data de 30 aprilie 2009, prin care solicitati Băncii să anuleze fondurile netrase rămase în contul împrumutului, deoarece acestea nu vor fi trase până la data-limită de tragere actuală a proiectului. Confirmăm de asemenea primirea corespondentei din partea domnului Florea Trifoi din echipa de management al proiectului, în care se dau detalii cu privire la anulările propuse din categoriile de cheltuieli respective, corespondentă datată 21 mai 2009. Suntem încântati să venim în întâmpinarea acestei solicitări, Acordul de împrumut fiind modificat după cum se mentionează în continuare.

Asadar, conform sectiunii 7.01 din Conditiile generale, Banca anulează prin prezenta, de la data de 4 mai 2009, suma de 3,65 milioane dolari SUA din împrumut si comisioanele de angajament aferente acestei sume nu mai sunt datorate după data de 4 mai 2009, după cum urmează:

- 370.000 dolari SUA de la categoria (2) „Bunuri";

- 600.000 dolari SUA de la categoria (3) „Servicii de consultantă, inclusiv servicii de audit si instruire";

- 1.750.000 dolari SUA de la categoria (4) „Servicii tehnice";

- 380.000 dolari SUA de la categoria (5) „Costuri curente de operare";

- 550.000 dolari SUA de la categoria (6) „Sume nealocate".

Anexa nr. 3 - Graficul de amortizare este revizuită de Bancă în urma anulării, cifrele revizuite urmând a vă fi transmise curând.

Banca realocă prin prezenta sumele din împrumut stabilite în tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut, după cum urmează:

- 750.000 dolari SUA se transferă de la categoria (6) „Sume nealocate" la categoria (1) „Lucrări".

Prin urmare, sumele alocate acum diferitelor categorii în tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut sunt cele precizate în anexa nr. 1 la această scrisoare. Această anexă reflectă realocarea, precum si anularea a 3,65 milioane dolari SUA din împrumut solicitate.

 

Cu stimă,

Theodore O. Ahlers,

director în exercitiu,

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Anexă

 

Cc: Excelentei Sale

Mie Sârbu,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Bucuresti, România

 

Domnului Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială


ANEXA Nr. 1

Trageri din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de cheltuieli care urmează să fie finantate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul maxim în care urmează să fie finantate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari SUA)

(%) Procentul din cheltuieli ce urmează a fi finantat

(1) Lucrări

13.450.000

80%

(2) Bunuri

2.580.000

100% din cheltuielile externe si 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achizitionate pe piata internă

(3) Servicii de consultantă, inclusiv audit si instruire

2.700.000

100% din cheltuielile externe si 80% din cheltuielile locale

(4) Servicii tehnice

600.000

80%

(5) Costuri curente de operare

2.020.000

80%

(6) Sume nealocate

0

 

TOTAL:

21.350.000

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Manualului de operare pentru programul „Schema de granturi mici"

 

Pentru asigurarea conditiilor de derulare a activitătilor convenite cu Banca Mondială în baza Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică,

având în vedere:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2009;

- Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 347/2005 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Proiectului de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătătească conditiile de viată în special pentru grupurile dezavantajate din localitătile miniere, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Manualul de operare pentru programul „Schema de granturi mici" (SGM), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, în vederea acordării de granturi prin Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale (ARDDZI), pentru finantarea de microproiecte care să îmbunătătească conditiile de viată pentru grupurile dezavantajate din localitătile miniere.

Art. 2. - SGM se implementează pe perioada de utilizare a Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Acord de împrumut, în limita sumelor alocate prin legea anuală de aprobare a bugetului de stat si în conformitate cu prevederile actelor normative care au stat la baza procesului de fundamentare a schemei.

Art. 3. - ARDDZI va elabora anual programul de derulare a procedurilor de acordare a granturilor SGM, care va include: (i) planul de actiuni pentru promovare si publicitate la nivelul localitătilor miniere; (ii) planul de instruire a personalului ARDDZI; (iii) planul de implementare; (iv) bugetul operational; (v) planul de plăti pentru fondul destinat granturilor si estimarea plătilor; (vi) planul de monitorizare, control, raportare si evaluare; (vii) raportul anual privind implementarea programului; (viii) alte specificatii.

Art. 4. - SGM se aplică în zona de operare a ARDDZI, asa cum este definită în manualul de operare.

Art. 5. - (1) Se împuterniceste ARDDZI să administreze si să utilizeze fondurile operationale prevăzute în Acordul de împrumut pe perioada de utilizare a împrumutului, pentru implementarea SGM.

(2) Pentru implementarea SGM, ARDDZI este autorizată să cheltuiască sume constând în costuri operationale aditionale conform anexei nr. 1 la Acordul de împrumut drept cheltuieli efectuate de ARDDZI, în cadrul părtii C2 a Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, pentru implementarea acestuia, incluzând cheltuieli de exploatare a vehiculelor, comunicatii (incluzând telefon si internet) si costuri de deplasare în tară (incluzând diurna si cazarea).

(3) Cheltuielile se vor face cu respectarea prevederilor legale, la propunerea coordonatorului de program din cadrul Unitătii de management al proiectului - regenerare socioeconomică (UMP-RSE) pentru sumele din împrumut si a coordonatorului de program ARDDZI, numit prin decizia presedintelui ARDDZI, pentru sumele din componenta locală.

(4) Cheltuielile se vor face în limita bugetului operational al SGM, aprobat de coordonatorul proiectului, specificat în acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 167/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Coordonatorii regionali de program din cadrul birourilor regionale/reprezentantelor locale vor transmite: (i) lunar si trimestrial coordonatorilor de program ARDDZI si UMP-RSE rapoarte de urmărire a progresului implementării SGM; precum si (ii) periodic coordonatorilor de monitorizare si evaluare ARDDZI si UMP-RSE rapoarte de monitorizare socioeconomică si de evaluare a efectelor SGM, însotite de propuneri de îmbunătătire a manualului de operare.

(2) Presedintele ARDDZI va prezenta semestrial coordonatorului Proiectului sinteza rapoartelor coordonatorilor de program ARDDZI si UMP-RSE si va supune aprobării acestuia propunerile de îmbunătătire a manualului de operare.

Art. 7. - ARDDZI va face publică lunar lista cuprinzând informatii privind solicitantii eligibili de granturi mici cu care au fost încheiate acorduri de grantsi numărul estimat de beneficiari ai microproiectelor, prin afisarea pe pagina web: http://arddzi.minind.ro/

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - ARDDZI, UMP-RSE, Directia generală planificare si dezvoltare economică din Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 529/2006 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul „Schema de granturi mici", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 si 772 bis din 12 septembrie 2006, cu modificările ulterioare.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 10 mai 2010.

Nr. 874.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul din cadrul AM pentru POAT, al ACIS, al ACP, al AA si de coordonatorii SMIS cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă, indemnizatii de delegare si taxe de participare, precum si cheltuielile pentru cazare si diurnă ale soferului, dacă este pus la dispozitie de către institutie, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare si se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului."


2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 3, alineatele (31) si (32) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(31) Cheltuielile efectuate pentru remunerarea coordonatorilor de poli de crestere desemnati în baza Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitară si natională, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru remunerarea personalului de sprijin al acestuia (inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator) sunt considerate eligibile dacă se încadrează în grila de salarizare a agentiei pentru dezvoltare regională în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea, dacă sunt conforme contractului colectiv de muncă si în limita a:

a) 6.691 lei/luna/persoană, la care se adaugă echivalentul contributiilor salariale suportate de angajator, pentru coordonatorii de poli de crestere;

b) 5.648 lei/lună/persoahă, la care se adaugă echivalentul contributiilor salariale suportate de angajator, pentru personalul de sprijin al coordonatorilor de poli de crestere.

(32) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), cheltuielile aferente indemnizatiei de concediu medical, inclusiv contributia angajatului si contributia angajatorului, sunt eligibile doar pentru primele 5 zile de concediu medical."

4. La articolul 4, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. f), k) si l) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea si transportul lectorilor si/sau invitatilor, indiferent de cetătenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor necesare, asigurarea traducerii si a echipamentelor aferente, tipărirea si multiplicarea materialelor, asigurarea transportului si/sau cazării participantilor în tară si/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de actiuni (cafea, apă, sucuri si tratatii si/sau mese), precum si orice alte cheltuieli necesare desfăsurării evenimentelor.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (11) lit. d) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea si transportul lectorilor si/sau invitatilor, indiferent de cetătenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiectie, asigurarea traducerii si a echipamentelor aferente, tipărirea si multiplicarea materialelor, asigurarea transportului si/ori cazării participantilor în tară si/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de actiuni (cafea, apă, sucuri si tratatii si/sau mese)."

5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achizitia de aparatură birotică, mobilier, echipamente, periferice de calcul, instalatii, subansamble si piese de schimb, dacă subansamblele si piesele de schimb nu sunt incluse în costul serviciilor de instalare, întretinere si reparare, inclusiv pentru asigurarea securitătii si/sau sigurantei sediului beneficiarului, si alte active fixe corporale, necesare desfăsurării activitătii proiectului, realizată în cadrul si pe durata proiectului."

6. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) achizitionarea carburantilor, lubrifiantilorsi consumabilelor pentru mijloacele de transport;".

7. La articolul 6 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCÂ) pentru mijloacele de transport utilizate în scopul proiectului, dacă acestea sunt în proprietatea beneficiarului sau a institutiei din care face parte entitatea beneficiară."

8. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Sunt eligibile în cadrul proiectelor finantate din axele prioritare 2 si 3 - în cadrul domeniilor majore de interventie prevăzute la art. 1 lit. b) pct. 4 si lit. c) pct. 2 cheltuielile privind închirierea de spatii, instalatii, echipamente si mobilier, efectuate în ansamblu sau separat."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 1.966.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.