MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 506/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 506         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 iulie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

582. - Hotărāre privind transmiterea unui imobil, reprezentānd teren, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al comunei Mia si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Mia, judetul Hunedoara

 

583. - Hotărāre pentru aprobarea declasificării informatiilor cu nivel de secretizare strict secret si secret elaborate de Ministerul Apărării Nationale anterior datei de 17 februarie 1972

 

586. - Hotărāre privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 25 martie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană si Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate īn situatie de sedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007

 

Protocol īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană si Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate īn situatie de sedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

701. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

907/1.080/53. - Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĆRILOR

 

524. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PROASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind transmiterea unui imobil, reprezentānd teren, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al comunei Mia si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Mia, judetul Hunedoara

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, reprezentānd teren, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al comunei Ilia si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Ilia, judetul Hunedoara.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 582.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, reprezentānd teren, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale īn domeniul public al comunei Ilia si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Ilia, judetul Hunedoara

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate īn administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Ilia str. Avram lancu, judetul Hunedoara

Domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Domeniul public al statului si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Ilia

- imobil 5193

- cod 8.29.09

Teren īn suprafată de 5.000 m2

Nr. M.F.P. 103.503


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea declasificării informatiilor cu nivel de secretizare strict secret si secret elaborate de Ministerul Apărării Nationale anterior datei de 17 februarie 1972

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă declasificarea informatiilor cu nivel de secretizare strict secret elaborate de Ministerul Apărării Nationale anterior datei de 17 februarie 1972, īntrucāt dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranta natională, apărarea tării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat detinătoare.

Art. 2. - Se aprobă declasificarea informatiilor cu nivel de secretizare secret elaborate de Ministerul Apărării Nationale anterior datei de 17 februarie 1972, īntrucāt dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranta natională, apărarea tării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat detinătoare.

Art. 3. - De la prevederile art. 1 si 2 se exceptează informatiile cu nivel de secretizare strict secret si secret elaborate de structurile cu specific de mobilizare, operatii, cifru si contrainformatii militare sau care reglementează ori fac referire la aceste activităti specifice, care se evaluează si se declasifică īn conformitate cu prevederile art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20 alin. (2) din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate īn Romānia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Autoritătile si institutiile publice, operatorii economici cu capital integral sau partial de stat si celelalte persoane juridice de drept public ori privat care au īn păstrare copii ale documentelor ce contin informatiile declasificate prevăzute la art. 1 si 2 iau măsuri pentru suprimarea marcajelor de clasificare si scoaterea informatiilor de sub incidenta reglementărilor protective prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Documentele ce contin informatiile declasificate urmează a fi gestionate īn continuare īn conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Consultarea documentelor ce contin informatiile declasificate, prevăzute la art. 1 si 2, se realizează īn conformitate cu prevederile art. 20 si 22 si ale anexei nr. 6 la Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces ia informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Īn termen de 12 luni de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, Ministerul Apărării Nationale va īntocmi si va supune aprobării Guvernului lista informatiilor declasificate care intră sub incidenta art. 22 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 583.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 25 martie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană si Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate īn situatie de sedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 25 martie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană si Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate īn situatie de sedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 586.

 

PROTOCOL

īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană si Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate īn situatie de sedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007

 

Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova, denumite īn continuare părti,

īn scopul implementării prevederilor Acordului dintre Comunitatea Europeană si Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate īn situatie de sedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007, denumit īn continuare Acord de readmisie,

īn conformitate cu prevederile art. 19 din Acordul de readmisie,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Autoritătile competente

 

(1) Īn conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Acordul de readmisie, părtile au desemnat următoarele autorităti competente pentru primirea, transmiterea si procesarea cererilor privind readmisia si tranzitul persoanelor, după cum urmează:

Pentru Guvernul Romāniei:

- Ministerul Administratiei si Internelor, prin:

a) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, pentru cererile de readmisie a cetătenilor romāni, precum si pentru cererile de readmisie īn procedură accelerată a persoanelor depistate īn zona de frontieră:

Directia de supraveghere si controlul trecerii frontierei Adresa postală: str. Răzoare nr. 5, sectorul 6, Bucuresti Telefon/Fax:+40 21 312.11.89 E-mail: igpf@mai.gov.ro

b) Oficiul Romān pentru Imigrări, pentru cererile de readmisie a cetătenilor Republicii Moldova, a cetătenilor statelor terte si apatrizilor, pentru cererile īn procedura accelerată īn cazul cetătenilor Republicii Moldova, al cetătenilor statelor terte si apatrizilor depistati pe teritoriul Romāniei, precum si al cererilor de tranzit:

Directia migratie

Adresa postală: str. Eforie nr. 3-5, et. 6, sectorul 5, Bucuresti

Telefon:+40 21 314.38.85

Fax:+40 21 311.88.95

E-mail: ori.returnari@mai.gov.ro

Pentru Guvernul Republicii Moldova:

- Ministerul Afacerilor Interne Biroul migratie si azil

Adresa postală: bd. Stefan cel Mare nr. 124, Chisinău Fax: +373 22.272.203 Telefon: +373 22. 272.203 E-mail: migrare@migrare.gov.md

(2) Părtile se vor informa, īn cel mai scurt timp, prin canale diplomatice cu privire la orice schimbare intervenită īn lista autoritătilor competente prevăzute la alin. (1).

 

ARTICOLUL 2

Punctele de trecere a frontierei

 

(1) Īn conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Acordul de readmisie, părtile au stabilit următoarele puncte de trecere a frontierei prin care se va face readmisia si tranzitul unei persoane, după cum urmează:

- īn Romānia:

a) pe cale aeriană: Aeroportul International Bucuresti „Henri Coandă";

b) pe cale terestră: Stānca Costesti-Costesti, Sculeni-Sculeni, Albita-Leuseni, Oancea-Cahul, Galati (rutief)-Giurgiulesti;

- īn Republica Moldova:

a) pe cale aeriană: Aeroportul International Chisinău;

b) pe cale terestră: Costesti-Stānca Costesti, Sculeni- Sculeni, Leuseni- Albita, Cahul-Oancea, Giurgiulesti-Galati (rutier).

(2) Părtile se vor informa, īn cel mai scurt timp, prin canale diplomatice cu privire la orice schimbare intervenită īn lista punctelor de trecere a frontierei prevăzută la alin. (1).

 

ARTICOLUL 3

Mijloace de proba privind cetătenia

 

Īn conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. d) din Acordul de readmisie, autoritatea competentă a părtii solicitante poate īnainta o cerere, īn scris, autoritătii competente a părtii solicitate pentru obtinerea de mijloace si documente suplimentare pentru dovedirea cetăteniei unei persoane. Părtile recunosc reciproc cetătenia dacă reiese din bazele de date că autoritătile părtii care aprimit cererea au eliberat un document valabil pentru dovedirea cetăteniei acelei persoane.

 

ARTICOLUL 4

Transferul persoanei ce urmează a fi readmisă

 

(1) Transferul persoanei ce urmează a fi readmisă va avea loc la data, ora si locul care vor fi stabilite īn scris de către autoritătile competente ale părtilor.

(2) Dacă, datorită unor impedimente de drept sau de fapt, termenul transferului a fost modificat, autoritatea competentă a părtii solicitante va cere, de īndată, autoritătii competente a părtii solicitate prelungirea acestui termen pānă ia eliminarea acestor obstacole si va preciza o nouă dată, oră si loc pentru realizarea transferului.

(3) Transferul persoanei care urmează a fi readmisă se va face pe bază de proces-verbal.

 

ARTICOLUL 5

Returnarea/Readmisia persoanelor īn procedură accelerată

 

(1) Īn conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Acordul de readmisie, īn cazul īn care o persoană a fost retinută īn zona de frontieră (inclusiv aeroporturi) a statului părtii solicitante, după ce a trecut ilegal frontiera, venind direct de pe teritoriul statului părtii solicitate, autoritatea competentă a statului părtii solicitante poate prezenta o cerere de readmisie īn termen de două (2) zile lucrătoare de la retinerea persoanei respective.

(2) Īn cazul īn care se prezintă o cerere de readmisie īn procedură accelerată, răspunsul se dă īn scris, īn termen de două (2) zile lucrătoare, dacă cererea a fost făcută īn conformitate cu procedura accelerată prevăzută la art. 6 alin. (3) din Acordul de readmisie.

(3) Termenul de răspuns īncepe să curgă de la data primirii cererii de readmisie. Īn cazul īn care nu se primeste un răspuns īn termenul mentionat anterior, se consideră că transferul a fost acceptat.

(4) Atunci cānd impedimente de drept sau de fapt nu permit comunicarea īn termen de două (2) zile lucrătoare a răspunsului privind cererea de readmisie, acest termen poate fi prelungit, īn baza unei cereri motivate īn mod corespunzător, cu cel mult două (2) zile lucrătoare. Dacă nu se primeste niciun răspuns īn termenul prelungit mentionat anterior, se consideră că transferul a fost aprobat.

(5) Īn cazul procedurii accelerate, formalitătile de returnare/readmisie vor fi simplificate si vor fi efectuate īn mod direct de către autoritătile de frontieră iocale.

 

ARTICOLUL 6

Conditii pentru retumarea si tranzitul sub escortă

 

Īn conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. c) din Acordul de readmisie, părtile stabilesc următoarele conditii


referitoare la returnarea si tranzitul sub escortă, după cum urmează:

1. escorta trebuie să fie responsabilă pentru supravegherea persoanelor care urmează a fi readmise si predarea acestora unui reprezentant al autoritătii competente din statul de destinatie;

2. membrii escortei părtii solicitante vor purta o tinută civilă, nu vor purta armă si vor avea autorizatii de readmisie sau tranzit. De asemenea, membrii escortei trebuie să poată, īn orice moment al readmisiei sau tranzitului, să īsi dovedească identitatea, natura misiunii si pozitia lor oficială;

3. partea solicitată trebuie să asigure protectia si asistenta necesară escortei pe timpul exercitării atributiilor īn baza autorizatiei emise īn acest sens;

4. escorta este obligată să respecte legislatia statului părtii solicitate atunci cānd efectuează tranzitul, iar membrii acestei escorte au dreptul de a se autoapăra;

5. Īn cazul īn care autoritătile competente ale părtii solicitate desemnate pentru acordarea asistentei escortei sunt indisponibile, escorta poate actiona īn mod rezonabil īn vederea prevenirii evadării de sub escortă, afectării integritătii fizice a persoanei ce urmează a fi readmisă ori care face obiectul tranzitului, inclusiv prin automutilare, sau persoanelor terte ori producerii daunelor proprietătii publice sau private, dacă acestea riscă să fie afectate din actiuni ce decurg din efectuarea escortei sau tranzitului;

6. escorta are īn sarcină si transportul documentelor de călătorie ale persoanei ce urmează a fi readmisă sau a altor documente solicitate ce contin date personale īn scopul transmiterii acestora reprezentantilor autoritătii competente din statul de destinatie;

7. escorta nu poate părăsi locul stabilit pentru transferul persoanei ce urmează a fi readmisă pānă cānd această operatiune nu a fost efectuată;

8. autoritatea competentă a părtii solicitante se va asigura că membrii escortei vor fi īn posesia vizelor de intrare īn statul/statele de destinatie si de tranzit, īn cazul īn care acest lucru este necesar.

 

ARTICOLUL 7

Modalităti de transmitere a cererii de tranzit si acordarea asistentei

 

(1) Īn conformitate cu prevederile art. 13 si 14 din Acordul de readmisie, părtile convin asupra următoarelor modalităti practice pentru operatiunile de tranzit, astfel:

- cererea de tranzit, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 6 la Acordul de readmisie, va fi transmisă autoritătii competente a părtii solicitate cu cel putin patru (4) zile lucrătoare īnaintea datei propuse pentru efectuarea operatiunii de tranzit, prin fax sau īn format electronic;

- autoritatea competentă a părtii solicitate va răspunde, prin fax sau īn format electronic, īn termen de trei (3) zile lucrătoare de la primirea cererii de tranzit, informānd cu privire la acceptarea sau neacceptarea tranzitului, data preconizată si punctul de trecere a frontierei, modalitatea de transport, precum si folosirea escortei;

- dacă autoritatea competentă a părtii solicitante consideră că este necesară acordarea de sprijin din partea autoritătii competente a părtii solicitate pentru o anumită operatiune de tranzit, acest lucru va trebui precizat īn cererea de tranzit. Īn răspunsul său la cererea de tranzit, autoritatea competentă a părtii solicitate va trebui să informeze cu privire la disponibilitatea de a acorda asistenta solicitată;

- dacă persoana ce urmează a fi readmisă este transportată pe cale aeriană sub escortă, autoritatea competentă a părtii solicitate va asigura supravegherea si īmbarcarea pe teritoriul statului său, dacă este posibil si cu sprijinul autoritătilor competente a celeilalte părti.

(2) Partea solicitantă va reprimi, fără īntārziere, persoana ce urmează a fi readmisă īn baza prevederilor art. 13 din Acordul de readmisie.

 

ARTICOLUL 8

Costuri

 

(1) Costurile aferente tranzitului pānă la frontiera tării de destinatie, precum si costurile rezultate dintr-o posibilă returnare vor fi suportate de partea solicitantă, īn conformitate cu art. 15 din Acordul de readmisie.

(2) Orice cheltuieli făcute de partea solicitată īn aplicarea alin. (1) vor fi rambursate de către partea solicitantă īn termen de treizeci (30) de zile de la primirea facturii.

 

ARTICOLUL 9

Reuniunile expertilor

 

Autoritătile competente ale părtilor pot organiza, dacă este necesar, reuniuni ale expertilor pentru a analiza modul de implementare a Acordului de readmisie si a prezentului protocol de aplicare, data, locul si componenta delegatiilor urmānd a fi stabilite de comun acord.

 

ARTICOLUL 10

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferende apărute pe timpul interpretării sau aplicării prezentului protocol de aplicare vor fi solutionate de către autoritătile competente ale părtilor īn cadrul Comitetului mixt privind readmisia pe cale amiabilă. Īn caz contrar, diferendele vor fi solutionate de către părti pe calea negocierilor.

 

ARTICOLUL 11

Relatia cu alte tratate internationale

 

Prezentul protocol de aplicare nu va aduce atingere obligatiilor statelor părtilor care decurg din alte tratate internationale bilaterale sau multilaterale la care statele părtilor sunt parte.

 

ARTICOLUL 12

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul protocol se īncheie pe o durată nelimitată de timp si va intra īn vigoare īn prima zi a lunii care va urma ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc īn legătură cu īndeplinirea procedurii legale interne necesare pentru intrarea sa īn vigoare, dar nu īnainte ca partea romānă să notifice Comitetul mixt privind readmisia, mentionat la art. 18 din Acordul de readmisie.

(2) Īncetarea valabilitătii Acordului de readmisie va conduce la īncetarea valabilitătii prezentului protocol.

(3) Protocolul va fi modificat si completat prin acordul scris al părtilor. Modificările si completările vor intra īn vigoare potrivit alin. (1).

(4) In caz de denuntare, protocolul īncetează să producă efecte la sase (6) luni de la data la care una dintre părti transmite celeilalte părti o notificare scrisă īn legătură cu īncetarea valabilitătii.

 

Semnat la Bucuresti la 25 martie 2010, īn două exemplare originale.

 

Pentru Guvernul Romāniei,

Vasile Blaga,

ministrul administratiei si internelor

Pentru Guvernul Republicii Moldova

Victor Catan,

ministrul afacerilor interne


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Īn baza art. 15 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare īn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

īn conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

īn temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzute īn anexele nr. 1-9*, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti īn anexele nr. 1-9 se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor īnscrise īn bugetele de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite.

(2) Īn cazul īn care īn executie se īnregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli īn functie de realizarea veniturilor, cu īncadrare īn indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutele nationale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2010.

Nr. 701.


Anexele nr. 1-9 sunt reproduse īn facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Mecatronică si Tehnica Măsurării

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

 

A

0

1

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

12.670

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

2

12.590

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

12481

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

109

c)

Alte venituri din exploatare

5

0

2

VENITURI FINANCIARE

6

80

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

12.570

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

12 550

a)

Bunuri si servicii

10

1.130

b)

Cheltuieli de personal din care:

11

9.493

 

cheltuieli cu salariile, din care:

12

7088

 

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

112

 

-drepturile salariale ale directorului general

14

135

-

contributii de asigurări sociale de stat

15

1.473

-

contributii de asigurări de somaj

16

35

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

17

368

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

19

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

60

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

18

-

contributii la fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

22

432

 

-tichete de masă

23

316

 

-deplasări, detasări

24

116

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

1.407

d)

Cheltuieli de protocol

26

3

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

3

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

3

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind

Codul fscal, din care:

29

110

h)

Alte cheltuieli

30

401

2

Cheltuieli financiare, din care:

31

20

 

- cheltuieli privind dobānzile

32

16

 

- alte cheltuieli financiare

33

4

3

Cheltuieli extraordinare

34

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

100

IV

IMPOZIT PE PROFIT

36

16

V

REZULTATUL NET

37

84

VI

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

39

84


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

40

17

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

50

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

17

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

520

1

Surse proprii

44

70

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

 

3

Credite bancare pentru investitii

46

 

 

- interne

47

 

 

- externe

48

 

4

Alte surse

49

450

IX

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

520

1

Investitii, inclusiv investitii īn curs la finele anului

51

520

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

 

 

- interne

53

 

 

- externe

54

 

X

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.01)

55

12.670

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

12.570

3

Rezultate (+/-)(rd 55-rd.56)

57

100

4

Număr mediu personal, total institut, din care:

58

181

 

-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

124

5

Cāstigul mediu lunar pe salariat, total institut** ( lei / persoană/lună)

60

3.167

6

Cāstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

3.230

7

Rentabilitatea (rd.57/rd 56*100)

62

0,80

8

Rata rentabilitătii financiare (rd.37*100/capital propriu)

63

2.30

9

Plăti restante

64

171

10

Creante de īncasat

65

1.894


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt īn sumă de īn 4.204 mii lei, īncheiate pānă la data de 02.02.2010, iar cele realizate din contracte īncheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt īn sumă de 300 mii lei.

**) Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general


 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si īncercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

 

A

0

1

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

26.900

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

2

26.788

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

15.848

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

9.590

c)

Alte venituri din exploatare

5

1.350

2

VENITURI FINANCIARE

6

112

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

26.093

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

25.570

a)

Bunuri si servicii

10

6.764

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

15.848

 

cheltuieli cu salariile, din care:

12

11.783

 

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

112

 

-drepturile salariate ale directorului generai

14

118

-

contributii de asigurări sociale de stat

15

2.451

-

contributii de asigurări de somaj

16

58

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

17

613

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

32

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

100

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor satariale

20

29

-

contributii la fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

22

782

 

-tichete de masă

23

497

 

-deplasări, detasări

24

285

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

2.403

d)

Cheltuieli de protocol

26

16

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

10

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art 21(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

87

h)

Alte cheltuieli

30

442

2

Cheltuieli financiare, din care:

31

523

 

- cheltuieli privind dobānzile

32

367

 

- alte cheltuieli financiare

33

156

3

Cheltuieli extraordinare

34

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

807

IV

IMPOZIT PE PROFIT

36

129

V

REZULTATUL NET

37

678

VI

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

39

678


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

40

136

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

406

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

136

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

3.744

1

Surse proprii

44

1.725

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

 

3

Credite bancare pentru investitii

46

 

 

- interne

47

 

 

- externe

48

 

4

Alte surse

49

2.019

IX

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

3.744

1

Investitii, inclusiv investitii īn curs la finele anului

51

3.744

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

 

 

- interne

53

 

 

- externe

54

 

X

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd 01)

55

26.900

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

26.093

3

Rezultate (+/-){rd.55-rd.56)

57

807

4

Număr mediu personal, total institut, din care:

58

300

 

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

59

177

5

Cāstigul mediu lunar pe salariat, total institut** { lei / persoană/lună)

60

3.220

6

Cāstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

4.024

7

Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

3,09

8

Rata rentabilitătii financiare (rd,37*100/capital propriu)

63

13,82

9

Plăti restante

64

752

10

Creante de īncasat

65

2.503


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt īn sumă de īn 3.311

mii lei

**) Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general


 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

 

A

0

1

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

16.000

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

2

15.750

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

13.550

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

1.000

c)

Alte venituri din exploatare

5

1.200

2

VENITURI FINANCIARE

6

250

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

15.800

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care;

9

15.550

a)

Bunuri gi servicii

10

1.200

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

9.689

 

cheltuieli cu salariile, din care:

12

7.500

 

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

102

 

-drepturile salariate ale directorului general

14

186

-

contributii de asigurări sociale de stat

15

1.560

-

contributii de asigurări de somaj

16

37

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

17

390

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

20

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

64

-

contributii ta Fondul de garantare a creantelor salariale

20

18

-

contributii la fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

22

100

 

-tichete de masă

23

 

 

-deplasări, detasări

24

100

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

2.000

d)

Cheltuieli de protocol

26

4

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

1

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art,21(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

20

h)

Alte cheltuieli

30

2.636

2

Cheltuieli financiare, din care:

31

250

 

- cheltuieli privind dobānzile

32

 

 

- alte cheltuieli financiare

33

250

3

Cheltuieli extraordinare

34

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

200

IV

IMPOZIT PE PROFIT

36

32

V

REZULTATUL NET

37

168

VI

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

39

168


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

40

33

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

101

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

35

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

950

1

Surse proprii

44

950

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

 

3

Credite bancare pentru investitii

46

 

 

- interne

47

 

 

- externe

48

 

4

Alte surse

49

 

IX

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

950

1

Investitii, inclusiv investitii īn curs la finele anului

51

950

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

 

 

- interne

53

 

 

- externe

54

 

X

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.01)

55

16.000

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

15.800

3

Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)

57

200

4

Număr mediu personal, total institut, din care:

58

190

 

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

59

145

5

Cāstigul mediu lunar pe salariat, total institut" ( lei / persoană/lună)

60

3.180

6

Cāstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

3.283

7

Rentabilitatea (rd.57/rd.56*1GG)

62

1,27

8

Rata rentabilitătii financiare (rd.37*100/capital propriu)

63

 

9

Plăti restante

64

 

10

Creante de īncasat

65

1.500


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, insumeaza 7572 mii lei, incheiate pana la data de 30 ianuarie 2010, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite, care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 445 mii lei

**) Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare īn Sudură si īncercări de Materiale - ISIM

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

 

A

0

1

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

7.736

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

2

7.714

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

7.431

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare- dezvoltare

4

50

c)

Alte venituri din exploatare

5

233

2

VENITURI FINANCIARE

6

22

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

7.616

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

7.541

a)

Bunuri si servicii

10

562

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

4.350

 

cheltuieli cu salariile

12

2.989

 

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

154

 

-drepturile salariate ale directorului general

14

102

-

contributii de asigurări sociale de stat

15

622

-

contributii de asigurări de somaj

16

15

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

17

182

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

9

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

24

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate

20

7

-

contributii la fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

22

503

 

-tichete de masă

23

129

 

-deplasări, detasări

24

374

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

1.000

d)

Cheltuieli de protocol

26

2

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

 

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

60

 

- tichete-cadou

29a

27

h)

Alte cheltuieli

30

1.567

2

Cheltuieli financiare, din care:

31

75

 

- cheltuieli privind dobānzile

32

67

 

- alte cheltuieli financiare

33

8

3

Cheltuieli extraordinare

34

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

120

IV

IMPOZIT PE PROFIT

36

19

V

REZULTATUL NET

37

101

VI

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

39

101


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

40

20

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

61

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

20

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

150

1

Surse proprii

44

150

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

 

3

Credite bancare pentru investitii

46

 

 

- interne

47

 

 

- externe

48

 

4

Alte surse

49

 

IX

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

150

1

Investitii, inclusiv investitii īn curs la finele anului

51

150

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

 

 

- interne

53

 

 

- externe

54

 

X

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.01)

55

7.736

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

7.616

3

Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)

57

120

4

Număr mediu personal . total institut, din care:

58

83

 

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

59

59

5

Cāstigul mediu lunar pe salariat, total institut** ( lei / persoană/lună)

60

2.777

6

Cāstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

3.062

7

Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

1,58

8

Rata rentabilitătii financiare (rd.39*100/capital propriu)

63

2,68

9

Plăti restante

64

861

10

Creante de īncasat

65

1.123


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt īn sumă de 6.792,6 mii iei īncheiate pānă la data de 15.03.2010, iar cele realizate din contracte īncheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt īn sumă de 176,3 mii lei

**) Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general


 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

 

A

0

1

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

13.350

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

2

13.090

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

11.250

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

1.840

c)

Alte venituri din exploatare

5

0

2

VENITURI FINANCIARE

6

260

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

11.900

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

11.880

a)

Bunuri si servicii

10

3.219

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

6.598

 

cheltuieli cu salariile, din care:

12

4.656

 

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

112

 

-drepturile salariate ale directorului general

14

104

-

contributii de asigurări sociale de stat

15

968

-

contributii de asigurări de somaj

16

23

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

17

242

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

13

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

40

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate

20

11

-

contributii la fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

22

645

 

-tichete de masă

23

282

 

-deplasări, detasări

24

250

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

1.910

d)

Cheltuieli de protocol

26

9

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

25

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

2

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

90

 

- tichete cadou

29a

40

h)

Alte cheltuieli

30

27

2

Cheltuieli financiare, din care:

31

20

 

- cheltuieli privind dobānzile

32

8

 

- alte cheltuieli financiare

33

12

3

Cheltuieli extraordinare

34

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1.450

IV

IMPOZIT PE PROFIT

36

232

V

REZULTATUL NET

37

1.218

VI

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

39

1.218


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

40

243

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

548

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

427

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

919

1

Surse proprii

44

350

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

 

3

Credite bancare pentru investitii

46

 

 

- interne

47

 

 

- externe

48

 

4

Alte surse

49

569

IX

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

919

1

Investitii, inclusiv investitii īn curs la finele anului

51

919

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

 

 

- interne

53

 

 

- externe

54

 

X

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.01)

55

13.350

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

11.900

3

Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)

57

1.450

4

Număr mediu personal , total institut, din care:

58

142

 

-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

105

5

Cāstigul mediu lunar pe salariat, total institut** ( lei / persoană/lună)

60

2.624

6

Cāstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

2.864

7

Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

12,18

8

Rata rentabilitătii financiare (rd.37*100/capital propriu)

63

19,53

9

Plăti restante

64

 

10

Creante de īncasat

65

237


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt īn sumă de 4.473 mii lei, īncheiate pānă la data de 31.12.2009, iar cele realizate din contracte īncheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt īn sumă de 52 mii lei, activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică din contracte economice interne/externe 6.721 mii lei

**) Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general


 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexploziva INSEMEX Petrosani

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

 

A

0

1

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

10.990

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

2

10.900

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

9.810

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

1.055

c)

Alte venituri din exploatare

5

35

2

VENITURI FINANCIARE

6

90

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

9.496

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

9.490

a)

Bunuri si servicii

10

1.600

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

6.124

 

cheltuieli cu salariile, din care:

12

4235

 

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

112

 

-drepturile salariate ale directorului general

14

150

-

contributii de asigurări sociale de stat

15

881

-

contributii de asigurări de somaj

16

21

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

17

220

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

6

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

35

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

10

-

contributii la fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

22

716

 

-tichete de masă

23

220

 

-deplasări, detasări

24

280

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

1.400

f)

Cheltuieli de protocol

26

17

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

3

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind

Codul fiscal, din care:

29

85

h)

Alte cheltuieli

30

261

2

Cheltuieli financiare, din care:

31

6

 

- cheltuieli privind dobānzile

32

 

 

- alte cheltuieli financiare

33

6

3

Cheltuieli extraordinare

34

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1.494

IV

IMPOZIT PE PROFIT

36

239

V

REZULTATUL NET

37

1 255

VI

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

39

1.255


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

40

251

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

753

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

251

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

650

1

Surse proprii

44

540

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

 

3

Credite bancare pentru investitii

46

 

 

- interne

47

 

 

- externe

48

 

4

Alte surse

49

110

IX

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50