MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 479/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 479         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 iulie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

598. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părti dintr-un imobil

 

599. - Hotărâre privind trecerea unor lucrări de artă plastică din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Muzeului de Artă Brasov

 

600. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Penitenciarului Gherla

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

17. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice

 

1.009. - Ordin al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

1.015. - Ordin al ministrului sănătătii privind acreditarea Institutului Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni

 

1.016. - Ordin al ministrului sănătătii privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de monitorizare si competentă profesională pentru cazurile de malpraxis, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.343/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părti dintr-un imobil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil proprietate publică a statului, compusă din teren si constructii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) După preluare, partea de imobil prevăzută la art. 1 se utilizează în scopul sistematizării zonei, respectiv construirea, în maximum 3 ani de la preluarea acesteia, de locuinte si functiuni complementare spatiilor de locuit, prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti va asigura transferarea, conform legii, Ministerului Apărării Nationale a unui procent de 30%, Ministerului Administratiei si Internelor a unui procent de 10%, Serviciului de Protectie si Pază a unui procent de 5% si Serviciului Român de Informatii a unui procent de 5% din numărul de locuinte construite pe terenul aferent părtii de imobil prevăzut la art. 1, după finalizarea acestora.

(3) În cazul în care nu se respectă destinatia părtii de imobil prevăzută la alin. (1), aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii de imobil transmisă potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 598.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, la care se schimbă titularul dreptului de administrare

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică

de la care se trece imobilul

Persoana juridică la care se trece imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Pantelimon, judetul Ilfov

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Statul român, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

- imobil 961 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 152.091

- suprafata construită - 5.571 m2

- suprafata desfăsurată - 9.230 m2

- suprafata terenului, inclusiv constructiile- 106.731 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor lucrări de artă plastică din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Muzeului de Artă Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Muzeului de Artă Brasov a unor lucrări de artă plastică, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea expunerii acestora.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor transferate potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 599.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale lucrărilor de artă plastică ce se transmit din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Muzeului de Artă Brasov

 

Nr. crt.

Titlul lucrării

Autorul

Datare

Tehnică/Material Dimensiuni

1.

„Peisaj de toamnă"

semnat dreapta jos S.Tarasov

1955

ulei/carton (R) 32/23 cm x 4,5 cm

2.

„Casa Pionierilor"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1956

ulei/carton (R+P) 45/30,5 cm x 9 cm

3.

„Peisaj imobil"

semnat dreapta jos S.Tarasov

1958

ulei/carton 50/35 cm

4.

„Peisaj munte" „Peisaj montan cu casă din Fundata"

semnat dreapta jos S.Tarasov

1952

ulei/carton 27,5/37 cm

5.

„Peisaj lac-pădure"

semnat stânga jos S.Tarasov

1957

ulei/carton (R) 31,5/22 cm x 4,5 cm

6.

„Ilenuta"

semnat dreapta jos S.Tarasov

1957

ulei/carton (R) 33,5/42,5 cm x 7,5 cm

7.

„Cartea cu povesti"

semnat dreapta jos S.Tarasov

1927

ulei/carton (R+P) 47,5/32,5 cm x 7,5 cm

8.

„La poalele muntilor"

semnat dreapta jos S.Tarasov

1952

ulei/carton (R+P) 30/21,5 cm x 7,5 cm

9.

„Casă de tară"

semnat dreapta jos S.Tarasov

-

ulei/carton (R+P) 43,5/29,5 cm x 7 cm

10.

„Peisaj la Eforie"

semnat dreapta jos S.Tarasov

1933

ulei/carton (R+P) 38,5/26,5 cm x 7,5 cm

11.

„Pepene" „Pepeni rosii"

semnat dreapta jos S.Tarasov

-

ulei/carton (R+P) 30,5/21,5 cm x 7,5 cm

12.

„Vază cu flori" „Panselute"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R) 18,5/28,5 cm x 6,5 cm

13.

„Autoportret"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1945

ulei/metal 31,3/23,5 cm

14.

„Vază cu flori violete"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton 12,5/19 cm x 6,5 cm

15.

„Zi ni ca"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1931

ulei carton (R+P) 36/49,5 cm x 7,5 cm

16.

„Marginea Brasovului"

nesemnat

-

ulei/carton (R+P) 42,5/18 cm x 7,5 cm

17.

„Peisaj" „Stradă din Brasov"

semnat stânga jos S. Tarasov

1960

ulei/carton (R+P) 25/34 cm x 5,5 cm

18.

„Casa Sfatului"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1946

ulei/carton (R+P) 47/32,5 cm x 7,5 cm

19.

„Copil"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1956

ulei/carton (R+P) 21,5/31 cm x 7,5 cm

20.

„Periferia Brasovului"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1954

ulei/carton (R+P) 45/30,5 cm x 7,5 cm

21.

„în Grădină"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R+P) 20/26,5 cm x 7,5 cm

22.

„Flori de toamnă"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R) 32/23 cm x 4,5 cm

23.

„Peisaj cu case" „Palatul Stirbei"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R) 31,5/41 cm x 5 cm

24.

„Portret de bărbat"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R) 36/50,5 cm x 2,5 cm

25.

„Casă din Brasov"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1947

ulei/carton (R+P) 29/22 cm x 7,5 cm

26.

„Vază cu flori albe" „Ghiocei"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei /carton (R) 15/19 cm x4, 5 cm

27.

„Turn"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1960

ulei/carton (R) 19,5/29,5 cm x 4,5 cm

28.

„Peisaj din Brasov - Biserica Neagră"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1959

ulei/carton (R+P) 40/51 cm x7,5 cm

29.

„Vas cu flori" „Crizanteme"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei /carton (R) 27/39,5 cm x 5 cm

30.

„Cristina"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R) 31,5/23 cm x 7,5 cm

31.

„Malul Covasnei"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1955

ulei/carton (R) 25/29 cm x 7 cm

32.

„Casă din Agigea?" „Case din Moeciu"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1955

ulei/carton (R+P) 32,5/19,5 cm x 7,5 cm

33.

„Dealul Cetătii din Brasov"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1957

ulei/carton (R+P) 41,5/27,5 cm x 7,5 cm

34.

„Fetita cu căciulită albastră"

nesemnat

1927

ulei/carton (R+P) 30/45 cm x 7,5 cm


Nr. crt.

Titlul lucrării

Autorul

Datare

Tehnică/Material Dimensiuni

35.

„Vază cu flori" „Flori albe în borcan"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R) 23,5/30 cm x 3 cm

36.

„Autoportret"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1925

ulei/carton (R+P) 24,5/35,5 cm x 7,5 cm

37.

„Marină"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1926

ulei/carton (R+P) 30,5/21 cm x 7,5 cm

38.

„Peisaj de munte cu apă" „Valea Bistritei"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R+P) 40,5/27,5 cm x 7,5 cm

39.

„Peisaj de deal"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R+P) 30/21 cm x 9 cm

40.

„Chip de femeie bătrână"

Autor anonim nesemnat

sec. XVIII-XIX

ulei/pânză 36/26,5 cm

41.

„Vază cu flori albe" „Trandafiri albi"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/pânză 65/52 cm

42.

„Portret de bătrân" „Autoportret"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1952

ulei/pânză 60/80 cm

43.

„Cap de fetită" „Ilenuta"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1955

cărbune/hârtie 40/30 cm

44.

„Autoportret" „Autoportret, în fundal peisaj Tulcea"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1931

ulei/carton (R+P) 47/68,5 cm x 7,5 cm

45.

„Portret de fetită"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

cărbune/hârtie (R+P) 38/50 cm x 2 cm

46.

„Portret de femeie" „Sotia pictorului"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1956

cărbune/carton (R+P) 31/44 cm x 12,5 cm

47.

„Autoportret"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

creion/hârtie (R+P) 16,5/24 cm x 9,5 cm

48.

„Portret în creion" „Portret de femeie"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

creion/hârtie (R+P) 21/16 cm x 6 cm

49.

„Pictură pe carton" „Biserica Sf Gheorghe din Constanta"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1932

ulei/carton (R) 43/21 cm x 6 cm

50.

„Portret în creion" „Portret de femeie cusând"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

creion/hârtie (R+P) 23/16 cm x 6 cm

51.

„Marinică"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1955

ulei/carton (R+P) 20,5/30 cm x 9,5 cm

52.

„Femeie cusând"

nesemnat

1955

creion/hârtie (R+P) 27/19 cm x 8 cm

53.

„Portret creion" „Pionier radiofonist"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1957

creion/hârtie (R+P) 20/30 cm x 8 cm

54.

„Pictură pe carton" „Curs de aeromodele"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/placaj (R) 61/50 cm x 5 cm

55.

„Portret în creion/Femeie" „Studiu nud feminin"

semnat dreapta sus S. Tarasov

-

Cărbune/hârtie (R+P) 33/48 cm x 10 cm

56.

„Portret în creion" „Portret fată"

semnat dreapta S. Tarasov

-

creion/hârtie(R) 38/28 cm x 2 cm

57.

„Schită creion" „Pe gânduri"

nesemnat

-

creion /hârtie (R+P) 29/20 cm x 7,5 cm

58.

„Nud" „Femeie nud pe plajă la mare"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/pânză (R) 77/51 cm x 9 cm

59.

„Tablou" „Cercul de cusători ai pionierilor"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

creion/hârtie (R) 68/46 cm x 4 cm


Nr. Crt.

Titlul lucrării

Autorul

Datare

Tehnică/Material Dimensiuni

60.

„Pionieri" „Lectia de geografie"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1959

ulei/pânză (R) 80/100 cm x 7 cm

61.

„La cules de struguri"

nesemnat

-

ulei/pânză 70/60 cm x 7 cm

62.

„Tablou pe carton în creion" „Portret de fată"

semnat stânga jos S. Tarasov

-

cărbune/carton (R) 24/17 cm x 8,7 cm

63.

„Muncitor" „Muncitor otelar"

semnat stânga jos S. Tarasov

1958

ulei/carton 55/45 cm

64.

„Femeie" „Portret săsoaică în port popular"

nesemnat

1954

ulei/lemn 46/65 cm

65.

„La treierat"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1957

ulei/pânză 69/47 cm

66.

„Muncitori forestieri"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/pânză 87/50 cm

67.

a) „Portret bătrână"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton 18/23x5,5 cm

 

b) „Pionieră"

nesemnat

-

ulei/carton 31,5/46 cm

 

c) „Pionieră"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1954

ulei/carton 34,5/41 cm

68.

„Peisaj de mare" „Furtună pe mare"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/pânză (R) 111/82x10 cm

69.

„Femei cu cos"

nesemnat

-

ulei/carton 75,5/53,5 cm

70.

„Mare învolburată"

nesemnat

-

ulei/placaj 61/49 cm

71.

„Mare" „Marină"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton 62/43 cm

72.

„Vază cu crizanteme"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1952

ulei/carton (R) 41/31 x8cm

73.

Carton „Peisaj"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton 29/23 cm

74.

„Pepeni galbeni"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R) 24,5/35 cm x 7 cm

75.

„Peisaj"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R) 42/27 cm x 5 cm

76.

„Peisaj" „Marină"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1946

ulei/carton (R) 43,5/29,5 cm x 9 cm

77.

„Peisaj cu case"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R+P) 51/36,5 cm x 7,5 cm

78.

„Casă" „Peisaj cu casă fostul palat al pionierilor"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1954

ulei/carton (R) 50/39 cm x 5 cm

79.

„Femeie" „Portret săsoaică"

semnat dreapta jos S. Tarasov

1954

ulei/carton (R) 46,5/68 cm x 5 cm

80.

„Copil" „Portret profil fetită cosând"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R) 18,5/27,5 cm x 9 cm

81.

„Portret femeie bătrână" „Sotia pictorului"

semnat dreapta jos S. Tarasov

-

ulei/carton (R) 33/24 cm x 6 cm

 

Nr. total lucrări de artă plastică = 83


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Penitenciarului Gherla

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Penitenciarului Gherla, situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 4, judetul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

(3) După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Gherla îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 2. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 600.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Penitenciarului Gherla, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea demolării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 4

Penitenciarul Gherla

Partial din imobilul cu nr. M.F. - 36037 - Spatii detentie:

- corpC: S.c - 217,80 m2, valoare - 10.371,69 lei;

- cantină detinuti: S.c. - 125,00 m2, valoare - 14.102,64 lei;

- corp vizită: S.c. - 143,00 m2, valoare - 60.076,08 lei;

- cantină cadre: S.c. - 149,00 m2, valoare - 9.202,47 lei. Suprafata totală: 634,80 m2

Valoarea totală: 93.752,88 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice

 

În temeiul art. 9 alin. (8) si (9), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si e), al art. 74 lit. g) si al art. 76 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 24 iunie 2010.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste modul de determinare a venitului reglementat al operatorului unei piete centralizate din sectorul energiei electrice, precum si modul de calcul al tarifelor reglementate pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la respectiva piată.

Art. 2. - Metodologia are în vedere următoarele obiective:

a) promovarea unor practici eficiente de operare;

b) folosirea eficientă a resurselor;

c) îmbunătătirea continuă a calitătii serviciilor prestate;

d) viabilitatea financiară a operatorilor pietelor centralizate din sectorul energiei electrice.

Art. 3. - Venitul reglementat pentru serviciile prestate de operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice participantilor la respectivele piete este de tipul „cost+", reprezentând suma dintre costurile totale justificate si o cotă rezonabilă de profit, calculată ca procent din aceste costuri.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 4. - (1) Metodologia se aplică pentru stabilirea tarifelor practicate de operatorii următoarelor piete:

a) piata centralizată pentru ziua următoare;

b) piata centralizată a contractelor bilaterale;

c) piata centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă;

d) piata de certificate verzi;

e) alte piete centralizate din sectorul energiei electrice, stabilite de legislatia primară si/sau secundară din sectorul energiei electrice si reglementate ulterior aprobării prezentei metodologii.

(2) Metodologia nu se aplică la stabilirea tarifelor pentru operarea pietei centralizate de alocare a capacitătilor de interconexiune, a pietei centralizate de echilibrare si a pietei centralizate de servicii tehnologice de sistem, acestea fiind stabilite conform metodologiilor aferente tarifelor pentru serviciul de transport, respectiv pentru serviciul de sistem.

(3) Activitatea de calculare a obligatiilor de plată/drepturilor de încasare ale participantilor la pietele centralizate, costurile si veniturile aferente acestei activităti pot fi transferate altor operatori ai pietelor centralizate din sectorul energiei electrice, prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

CAPITOLUL III

Definitii si abrevieri

 

Art. 5. - (1) Termenii utilizati în prezenta metodologie sunt definiti în Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu modificările si completările ulterioare, si în Codul comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.


(2) În întelesul prezentei metodologii, următorii termeni sunt definiti după cum urmează:

 

- autoritate competentă

- Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;

- perioadă tarifară

- perioadă pentru care se calculează tarifele aprobate de ANRE; aceasta este de un an calendaristic;

- rată a titlurilor de stat (RTS)

- rată a dobânzii titlurilor de stat cu scadentă la un an, la prima emisiune a acestora din cadrul fiecărei perioade tarifare, exprimată în procente. În cazul în care nu au fost emise titluri de stat cu scadentă la un an, autoritatea competentă stabileste si comunică operatorilor pietelor centralizate, pe baza datelor furnizate de institutiile abilitate, rata care este utilizată în calcule;

- localizator uniform de resurse (Uniform Resource Locator - URL)

- adresă a unui document de pe internet. Contine numele fisierului, precum si informatii referitoare la localizarea exactă a acelui fisier;

- USB - Universal Seria Bus

- desemnează un ansamblu de magistrală si tip de conector utilizat pentru transmiterea de date;

- unitate tranzactionată (UT) pe o piată centralizată

- unitatea care se vinde/se cumpără pe piata centralizată;

- tranzactie

- conventie legală ferm încheiată între două sau mai multe părti prin care se transmit anumite drepturi ori se face un schimb comercial, de bursă etc.

 

(3) În prezenta metodologie se folosesc următoarele abrevieri:

CPT-consum propriu tehnologic;

CV- certificat verde;

OTS - operator de transport si sistem;

PZU - piată pentru ziua următoare;

RTS - rată a titlurilor de stat;

URL - localizator uniform de resurse;

USB - Universal Seria Bus;

UT- unitate tranzactionată.

 

CAPITOLUL IV

Determinarea venitului reglementat al operatorului pietei centralizate

 

Art. 6. - (1) Venitul anual reglementat pentru asigurarea serviciilor prestate de operatorul unei piete centralizate participantilor la fiecare piată centralizată reprezintă venitul necesar acoperirii costurilor justificate aferente activitătilor prestate pentru administrarea acelei piete, la care se adaugă profitul reglementat.

(2) Costurile justificate avute în vedere la determinarea venitului anual reglementat sunt cele necesare pentru desfăsurarea fiecăreia dintre activitătile operatorului pietei centralizate, potrivit licentei detinute si reglementărilor aplicabile.

(3) Costurile justificate avute în vedere la determinarea venitului reglementat sunt defalcate pentru fiecare piată centralizată în parte si, în cadrul unei piete, pentru fiecare dintre activitătile pentru care se reglementează tarifele în baza prezentei metodologii.

Art. 7. - (1) Activitătile desfăsurate de operatorul unei piete centralizate sunt următoarele:

a) administrarea pietei centralizate;

b) realizarea tranzactiilor pe piata centralizată;

c) calcularea obligatiilor de plată/drepturilor de încasare ale participantilor la pietele centralizate.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 8. - Rata profitului brut (px) pentru activitătile prevăzute la art. 7 alin. (1), aferente pietei centralizate X, este aprobată de ANRE în baza justificărilor prezentate de operatorii respectivei piete.

Art. 9. - Rata profitului brut aprobată de ANRE nu depăseste valoarea de 0,05 (5%) din costurile totale anuale recunoscute de ANRE pentru activitătile desfăsurate de operator pe respectiva piată centralizată.

Art. 10. - Venitul anual reglementat al operatorului unei piete centralizate X, obtinut din serviciile prestate participantilor la acea piată (Vx[0pER]), se calculează cu formula:

Vx [OPKR] = V admin + V tranz  + V calcul    [lei]      (1),

unde:

- Vxadmin = Cxadmin*(1+px) este venitul anual din activitatea de administrare a infrastructurii pietei centralizate, calculat pe baza costurilor justificate Cxacimin Si a profitului corespunzător ratei profitului brut px aprobat pentru desfăsurarea activitătii respective;

- Vxtranz = Cxtranz*(1+px) este venitul anual din activitatea de realizare a tranzactiilor pe piata centralizată, calculat pe baza costurilor justificate Cxtranz si a profitului corespunzător ratei profitului brut px aprobat pentru desfăsurarea activitătii respective;

- Vxcalcul = Cxcalcul*(1+px) este venitul anual din activitatea de calculare a obligatiilor de plată/drepturilor de încasare ale participantilor la pietele centralizate, determinat pe baza costurilor justificate Cxca|CU| si a profitului corespunzător ratei profitului brut px aprobat pentru desfăsurarea activitătii respective.

Art. 11. - (1) În vederea stabilirii venitului anual reglementat pentru perioada de tarifare (t), operatorul pietei centralizate completează si transmite la ANRE, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an (t-1), spre aprobare, anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, continând estimările proprii pentru perioada de tarifare (t) (valori totale si lunare) privind următoarele date:

a) costurile justificate;


b) rata profitului brut;

c) numărul participantilor înregistrati la începutul perioadei de tarifare (Nr. part.x);

d) numărul participantilor înregistrati în luna /a perioadei de tarifare (Nr. part. noixi);

e) numărul participantilor retrasi/revocati în luna /a perioadei de tarifare (Nr. part. retr./revoc. xi);

f) numărul unitătilor tranzactionate (UT) de participanti pe piata centralizată Xîn perioada de tarifare (Qxtranz.);

g) veniturile din alte prestatii (lucrări executate, servicii prestate, activităti diverse etc);

h) alte venituri de exploatare (vânzare active, operatii de capital, materiale obtinute din dezmembrări de mijloace fixe etc); i) venitul necesar desfăsurării activitătii pentru fiecare piată centralizată.

(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g) si h) nu se recunosc la determinarea venitului reglementat sau la corectia acestuia.

(3) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi însotite de explicatii si justificări privind valorile totale si defalcarea acestor valori pe fiecare dintre activitătile prevăzute la art. 7.

(4) La calculul tarifelor reglementate practicate, orice cost justificat asociat activitătilor desfăsurate de operatorul unei piete centralizate este luat în considerare o singură dată.

(5) În cazul în care se constată că un cost a fost inclus de mai multe ori, acesta va fi corectat prin scăderea din venitul reglementat aferent următoarei perioade de reglementare cu considerarea RTS.

(6) În cazul în care ANRE solicită clarificări, informatii suplimentare si/sau corectii unui operator al pietei centralizate, acesta este obligat să transmită datele solicitate în termen de 7 zile de la data solicitării.

(7) Operatorul pietei centralizate transmite la ANRE, odată cu valorile estimate prevăzute la alin. (1) pentru perioada tarifară (t), si valorile realizate referitoare la perioada tarifară (t-2), precum si valorile estimate a fi realizate (8 luni realizate: ianuarie-august si 4 luni estimate: septembrie-decembrie) în perioada tarifară (t-1).

 

CAPITOLUL V

Modul de calcul al tarifului pentru activitătile prestate de operatorul pietei centralizate

 

Art. 12. - Pentru fiecare dintre pietele centralizate se stabilesc anual următoarele tarife:

a) tarif de administrare a pietei centralizate X, aplicat lunar fiecărui participant la piata centralizată:

 

Txadmin [lei/participant]              (2)

 

b) tarif de realizare a tranzactiilor pe piata centralizată X, aplicat lunar fiecărui participant pentru tranzactiile de vânzare/cumpărare realizate în luna respectivă de acesta pe piata centralizată:

 

Txtranz    [lei/UT]                        (3)

 

c) un tarif de calculare a obligatiilor de plată/drepturilor de încasare ale participantilor la pietele centralizate, tarif aplicat lunar fiecărui participant pentru tranzactiile de vânzare/cumpărare realizate în luna respectivă de acesta pe piata centralizată:

 

Txcalcul   [lei/UT]            (4)

 

Art. 13. - (1) Tariful de administrare a pietei centralizate Xse calculează cu formula:

 

Vxadmin = Vxadmin / Σ12 l =1  [ Nr.part* + Σli =1 (Nr.part.noixi - Ni\part.retr/revoc.xi) ]                    [lei / participant]                        (5) ,

 

unde:

- Vxadmin [lei] este venitul anual din activitatea de mentenantă a infrastructurii pietei centralizate X definit la art. 10;

- Nr. partx este numărul participantilor înregistrati la începutul perioadei de tarifare;

- Nr. part. noixi este numărul participantilor noi, în luna /a perioadei de tarifare;

- Nr. part. retr./revoc.xi este numărul participantilor retrasi/revocati la/de la piata centralizată Xîn luna /a perioadei tarifare. (2) Tariful de administrare a pietei centralizate va fi plătit de participant integral pentru luna în care participantul s-a înregistrat, s-a retras sau a fost revocat din piata X.

Art. 14. -Tariful de realizare a tranzactiilor pe piata centralizată X se calculează cu formula:

 

Txtranz = Vxtranz /2 * Qx tranz.anual                     [lei/UT]                        (6),

 

unde:

- Vxtranz [lei] este venitul anual din activitatea de realizare a tranzactiilor pe piata centralizată X, definit la art. 10; si

- Qxtranz.anual [UT] reprezintă numărul de unităti tranzactionate anual de participanti pe piata centralizată X, definit la art. 11 alin. (1) lit. f).

Art. 15. - Tariful de calculare a obligatiilor de plată/drepturilor de încasare ale participantilor pe piata centralizată X se calculează cu formula:

 

Txcalcul = Vxcalcul/ 2*Qxtranz.anual                     [lei/UT]                        (7),

 

unde: Vxcalcul [lei] este venitul anual din activitatea de calculare a obligatiilor de plată/drepturilor de încasare ale participantilor pe piata centralizată X, definit la art. 10, si Qxtranz.anual [UT] reprezintă numărul de unităti tranzactionate anual de participanti pe piata centralizată X, prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. f).


 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 16. - (1) Până la momentul licentierii unui alt operator al pietei centralizate din sectorul energiei electrice, pentru toate serviciile prestate de Societatea Comercială OPCOM - S.A., în calitate de operator al pietei de energie electrică, ANRE aprobă un singur tarif calculat ca raportul dintre venitul anual reglementat si cantitătile de energie electrică aferente consumului intern (inclusiv pentru acoperirea CPT în retelele electrice de distributie) plus exportul, diminuate cu cantitătile de energie electrică pentru acoperirea CPT în reteaua electrică de transport.

(2) Tariful mentionat la alin. (1) este aplicat clientului în factura emisă de Compania Natională „Transelectrica" - S.A. pe baza Contractului pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică, încheiat între Compania Natională „Transelectrica" - S.A. si [Client], iar contravaloarea serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică este încasată de Societatea Comercială OPCOM - S.A.

Art. 17. - (1) Propunerea de tarife reglementate practicate de operatorul unei piete centralizate participantilor la acea piată centralizată se elaborează de către respectivul operator pentru fiecare perioadă tarifară (t) până la data de 1 noiembrie a perioadei tarifare (t-1) si se aprobă de către ANRE până la data de 31 decembrie a perioadei tarifare respective, potrivit prezentei metodologii.

(2) În vederea determinării tarifelor reglementate practicate de operatorii pietelor centralizate în perioada tarifară (t), venitul necesar prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. i) se corectează tinându-se cont de valorile prevăzute la art. 11 alin. (7), luându-se în considerare RTS.

Art. 18. -Toate costurile necesare determinării veniturilor necesare operatorului pietei centralizate pentru serviciile prestate participantilor la piata centralizată sunt exprimate în termeni nominali.

Art. 19. - Drepturile bănesti ale operatorilor pietelor centralizate rezultate din aplicarea tarifelor stabilite potrivit prezentei metodologii se obtin de către respectivul operator pe baze contractuale.

Art. 20. - (1) Operatorii pietelor centralizate pot solicita, în cadrul unei perioade de tarifare, revizuirea valorilor tarifelor reglementate practicate pentru serviciile prestate participantilor la oricare dintre pietele centralizate administrate la un interval de cel putin 6 luni de la data emiterii ultimului ordin de aprobare de către ANRE.

(2) Revizuirea valorii tarifelor reglementate prevăzută la alin. (1) poate fi solicitată în următoarele cazuri:

a) variatii mai mari de 20% ale veniturilor anuale estimate a fi realizate, avându-se în vedere veniturile realizate în n luni si cele estimate a fi realizate în 12-n luni, ca urmare a preluării/retragerii unor sarcini sau atributii stabilite de legislatia primară si secundară ori a altor cauze justificate;

b) rata inflatiei sau variatia cursului valutar leu/euro depăseste trimestrial 5%.

(3) ANRE revizuieste valoarea tarifelor în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ conditiile prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 21. - (1) Operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice au obligatia de a transmite lunar la ANRE, în ultima zi a lunii 1+1 pentru luna /, următoarele documente:

a) datele necesare stabilirii tarifelor reglementate practicate pentru serviciile prestate participantilor la pietele centralizate administrate, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie;

b) contul de profit si pierdere;

c) balanta de verificare contabilă.

(2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), ANRE monitorizează activitătile desfăsurate de operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice.

Art. 22. - (1) Operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice tin evidentă separată pentru fiecare contributie nerambursabilă primită.

(2) Operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice au obligatia de a informa ANRE cu privire la contributia nerambursabilă primită (descriere, valoare etc), în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Art. 23. - Operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice sunt obligati să organizeze:

a) evidenta contabilă separată pentru fiecare piată centralizată;

b) evidenta contabilă separată pentru activitătile nereglementate.

Art. 24. - (1) Costurile operatorilor pietelor centralizate din sectorul energiei electrice pe fiecare piată centralizată sunt alocate, conform unei metodologii de alocare, aprobată de ANRE la solicitarea acestora.

(2) Operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice elaborează metodologia de alocare prevăzută la alin. (1) si o transmit la ANRE, în vederea aprobării, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

(3) Metodologia de alocare prevăzută la alin. (1) contine date detaliate privind:

a) modul de alocare a costurilor;

b) motivul alegerii metodei utilizate;

c) cuantificarea factorilor utilizati în alocare.

(4) Sunt interzise subventiile încrucisate între fiecare dintre activitătile reglementate si alte activităti nereglementate prestate de operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

DESCRIEREA ACTIVITĂTILOR

 

A. Administrarea pietei centralizate

În vederea administrării pietei centralizate din sectorul energiei electrice, operatorul acesteia:

a) realizează, în conditii de transparentă, obiectivitate si nediscriminare, înscrierea participantilor, organizarea si administrarea tranzactiilor derulate pe piata centralizată;

b) primeste solicitarea de înscriere a participantului si documentele aferente potrivit reglementărilor;

c) verifică corectitudinea si completitudinea documentelor si solicită, după caz, completări sau corectii;

d) confirmă completitudinea si validează documentatia;

e) înregistrează datele participantilor în Registrul de tranzactionare/Registrul certificatelor verzi;


f) după semnarea de către părti a conventiei de participare, solicitantul este înregistrat ca participant la piata centralizată si primeste codul de identificare;

g) asigură retragerea, revocarea sau suspendarea înregistrării unui participant în situatiile prevăzute de reglementări;

h) informează participantul, OTS si ANRE si face publică înregistrarea acestuia;

i) informează participantul, OTS si ANRE si face publice informatii privind retragerea, suspendarea sau revocarea participantului;

j) după caz, eliberează la cerere, pe baza contractului de comodat încheiat cu participantul, cheia de autentificare USB Token, împreună cu adresele URL necesare pentru accesarea de către acesta a aplicatiilor sistemului de tranzactionare;

k) asigură instruirea necesară participantului pentru utilizarea cheii de autentificare USB si asistentă operativă;

l) elaborează rapoarte privind operatorii economici înscrisi la piată, conform reglementărilor;

m) îndosariază si arhivează documentele;

n) asigură cadrul de tranzactionare (organizează mentenanta infrastructurii, logistica si personalul, inclusiv elaborarea, implementarea si mentinerea aplicatiilor sistemului de tranzactionare);

o) aplică procedurile specifice în situatii de urgentă, inclusiv în cazul disfunctionalitătilor sistemelor informatice;

p) organizează si mentine registre de urmărire a garantiilor;

q) propune spre aprobare la ANRE tarifele aplicabile participantilor la PZU pentru activitatea sa;

r) înregistrează lunar în Registrul certificatelor verzi codurile numerice ale certificatele verzi emise de Compania Natională „Transelectrica" - S.A.;

s) înregistrează contractele bilaterale de vânzare/cumpărare de certificate verzi;

s) face publică oferta lunară de certificate verzi la nivel national;

t) pune la dispozitia altor entităti juridice, potrivit reglementărilor, informatiile cuprinse în Registrul de tranzactionare/Registrul certificatelor verzi;

t) supraveghează functionarea pietei si informează ANRE despre cazurile de comportament inadecvat/abuz sesizat;

u) colectează si publică datele statistice despre piată, conform prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare;

v) acordă asistentă si consultantă participantilor la piată;

w) conciliază diferendele apărute între participantii la piată, în limitele atributiilor stabilite de lege;

x) primeste si rezolvă contestatiile conform reglementărilor privind activitatea de administrare a pietei centralizate;

y) elaborează si transmite către ANRE propuneri de îmbunătătire/perfectionare a reglementărilor în vigoare, precum si propuneri de reglementări noi privind activitatea de administrare a pietei centralizate.

B. Realizarea tranzactiilor

În vederea realizării de tranzactii pe piata centralizată de energie electrică, operatorul acesteia:

a) primeste si validează ofertele de vânzare si cumpărare de energie electrică/certificate verzi;

b) înregistrează codurile numerice ale certificatelor verzi tranzactionate;

c) stabileste numărul de unităti tranzactionate si pretul de închidere al pietei;

d) stabileste oferta câstigătoare si partenerii de tranzactii, precum si confirmările de tranzactii pentru unitătile tranzactionate;

e) stabileste notificările fizice pe PZU aferente numărului de unităti tranzactionate pentru fiecare participant;

f) după caz, verifică si sesizează participantilor si ANRE eventualele neconformităti între textul contractului publicat împreună cu oferta si contractul semnat între părtile desemnate prin licitatie;

g) execută garantiile de participare la licitatie constituite;

h) transmite confirmările de tranzactie participantilor care au participat la sesiunea de licitatie;

i) publică pretul de închidere al pietei si alte informatii relevante referitoare la piată, cu respectarea conditiilor de confidentialitate;

j) elaborează, promovează si prezintă materiale sintetice privind rezultatele functionării pietelor centralizate din sectorul energiei electrice;

k) primeste si rezolvă contestatiile conform reglementărilor referitoare la activitatea de realizare a tranzactiilor;

l) elaborează si transmite către ANRE propuneri de îmbunătătire/perfectionare a reglementărilor în vigoare, precum si propuneri de reglementări noi privind activitatea de realizare a tranzactiilor.

C. Calcularea obligatiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participantii la pietele centralizate

În vederea calculării obligatiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participantii la pietele centralizate din sectorul energiei electrice, operatorul acesteia:

a) rulează aplicatiile informatice dedicate calculării, pe baza prevederilor Codului comercial si a celorlalte reglementări specifice, a obligatiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participantii la pietele centralizate;

b) transmite rezultatele rulării participantilor la pietele centralizate;

c) administrează Contul central al PZU si asigură functionarea mecanismului de încasări si plăti, în fiecare zi bancară, conform reglementărilor Băncii Nationale a României, corespunzător tranzactiilor cu energie electrică realizate pe PZU, prin emiterea de instructiuni de direct debit si de ordine de plată;

d) emite facturile lunare si le transmite participantilor la PZU care au înregistrat cumpărări de energie electrică;

e) primeste si verifică facturile lunare emise de participantii la PZU care au înregistrat vânzări de energie electrică;

f) efectuează compensarea debitelor/creantelor pentru tranzactiile din PZU prin intermediul IMI;

g) primeste confirmările de plată/încasare pentru tranzactiile încheiate pe piata de certificate verzi;

h) transferă certificatele verzi tranzactionate pe piata de certificate verzi, din conturile vânzătorilor în conturile cumpărătorilor;

i) monitorizează garantiile depuse de participantii la pietele centralizate si determină valoarea garantiilor pentru validarea ofertelor de cumpărare;

j) solicită si urmăreste executarea garantiilor emise în favoarea sa, în vederea stingerii obligatiilor de plată ale participantilor neachitate la termen;

k) primeste si rezolvă contestatiile conform reglementărilor referitoare la activitatea de calculare a obligatiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participantii la pietele centralizate;

l) elaborează si transmite către ANRE propuneri de îmbunătătire/perfectionare a reglementărilor în vigoare, precum si propuneri de reglementări noi privind activitatea de calculare a obligatiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participantii la pietele centralizate.


 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

COSTURI/VENITURI

ale activitătilor operatorului unei piete centralizate din sectorul energiei electrice

 

Denumirea operatorului pietei centralizate:...................................

Datele persoanei de contact:.......................................................

Perioada:.............................................

Denumirea pietei:..............................

Transmis la data:........................

 

Date referitoare la piata centralizată

U.M.

Administrarea pietei X

Realizarea tranzactiilor pe piata X

Calcularea obligatiilor

de plată/drepturilor de încasare pe piata X

Total piata X

Alte activităti

Total operator piată centralizată

Nr. Crt.

 

A

B

C

A+B+C

Reglementate

Nereglementate

 

1.

COSTURI TOTALE, din care:

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Costuri de exploatare totale, din care:

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Costuri materiale (cheltuieli materiale, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli cu energia si apa)

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Costul cu personalul total, din care

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1.

Salarii

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2.

Costuri cu asigurările si protectia socială (contributii la asigurările sociale, ajutor de somaj si asigurări sociale de sănătate)

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3.

Alte costuri cu personalul (tichete de masă, provizioane, participare salariat la profitul anului anterior etc.)

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Costul cu amortizarea si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale (mai putin amortizarea imobilizărilor achizitionate din fonduri nerambursabile, conform legislatiei) si cu ajustarea activelor circulante

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

Total alte costuri de exploatare, din care:

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1.

Costuri cu prestatiile externe (protocol, reclamă si publicitate, sponsorizări)

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.2.

Alte costuri de exploatare

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Costuri financiare (costuri privind dobânzile si alte costuri financiare)

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Cheltuieli extraordinare

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

2.

Rata profitului brut reglementat [px]

[%]

 

 

 

 

 

 

 

3.

Profit

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

4.

Venituri din alte prestatii

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

5.

Alte venituri de exploatare

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

6.

VENITUL REGLEMENTAT (VX)

[Lei]

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nr. participanti noi la piata X

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Nr. participanti la piata X

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Nr. participanti retrasi/revocati la piata X

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

^Vanz. anual

[MWh]

 

 

 

 

 

 

 

11.

Nr. unităti tranzactionate

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

TX,

cf. art. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

..........................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

Văzând:

- adresele Agentiei Nationale de Transplant nr. 410 din 21 iunie 2010 si nr. 457 din 2 iulie 2010;

- Referatul de aprobare al Directiei Asistentă Medicală nr. 41.067 din 2 iulie 2010,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează pentru activitatea de bănci de tesuturi si/sau celule umane următoarele unităti sanitare:

1. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Grigore Alexandrescu" Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;

2. Spitalul Clinic Colentina Bucuresti;

3. Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor" Bucuresti;

4. Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucuresti - Laboratorul de Reproducere Umană Asistată;

5. Societatea Comercială HIT-MED - S.R.L. - Centrul Medical HIT-MED;

6. Societatea Comercială Centrul Medical „Med New Life" - S.R.L. - Departamentul de Fertilizare in vitro;

7. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj - Sectia Clinică de Obstetrică-Ginecologie I (Centrul de asistentă a reproducerii);

8. Societatea Comercială „Clinica Polisano" - S.R.L. Sibiu;

9. Hyperclinica Med Life Bucuresti - Departamentul de Medicină Materno-fetală;

10. Societatea Comercială Clinica Medicală „Gynera" - S.R.L. Bucuresti;

11. Societatea Comercială „Dacia International Medical" - S.R.L. - Departamentul de medicină materno-fetală;

12. Societatea Comercială „Vivamed" - S.R.L. Brasov;

13. Societatea Comercială „CBC Laboratories" - S.A. Cluj-Napoca, punct de lucru Cluj-Napoca;

14. Societatea Comercială „CBC Laboratories" - S.A. Cluj-Napoca, punct de lucru Otopeni;

15. Societatea Comercială „Biogenesis" -S.R.L. Bucuresti;

16. Clinica Genesys - S.R.L. Bucuresti;

17. Genesys Fertility Center Bucuresti;

18. Societatea Comercială „Iscare International" - S.R.L. lasi;

19. Societatea Comercială „New Life BM" - S.R.L. lasi;

20. Societatea Comercială „Biogenis" - S.R.L. Bucuresti;

21. Societatea Comercială „Grand Tehno-Medical SAJ" - S.R.L. Bucuresti;

22. Societatea Comercială „Gynatal" - S.R.L. Timisoara;

23. Societatea Comercială „Steam Health Unirea" - S.A. Bucuresti.

Art. 2. - Se acreditează pentru activitatea de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, în scop terapeutic, următoarele unităti sanitare:

1. Spitalul Clinic de Copii „Mărie Curie" - Sectia clinică de ortopedie si traumatologie;

2. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures - Sectia clinică de ortopedie traumatologie;

3. Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti - Sectia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă;

4. Spitalul Clinic de Urgentă „Bagdasar- Arseni" Bucuresti - Sectia clinică de chirurgie plastică si microchirurgie reconstructivă;

5. Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri Bucuresti;

6. Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - Sectia clinică de chirurgie plastică si microchirurgie reconstructivă;

7. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara - Sectia clinică de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă - „CASA AUSTRIA";

8. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta - Sectia clinică de chirurgie plastică si microchirurgie reconstructivă;

9. Spitalul Militar Central - Sectia clinică de oftalmologie;

10. Centrul Oftalmologie „OCULUS" Bucuresti;

11. Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti;

12. Spitalul Clinic de Urgentă „Sfântul Spiridon" lasi - Sectia clinică de oftalmologie;

13. Spitalul Universitar de Urgentă Elias - Sectia clinică de ortopedie - traumatologie.

Art. 3. - (1) Acreditarea unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 si 2 este valabilă maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a dispozitiilor prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, ca urmare a inspectiilor efectuate de Agentia Natională de Transplant împreună cu autoritatea natională competentă în domeniul securitătii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, în conditiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică, Agentia Natională de Transplant, precum si unitătile sanitare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 6 iulie 2010.

Nr. 1.009.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind acreditarea Institutului Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni

 

Văzând:

- Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 7.462 din 7 iulie 2010;

- Adresa Agentiei Nationale de Transplant nr. 413 din 21 iunie 2010, înregistrată la Ministerul Sănătătii cu nr. 40.716 din 1 iulie 2010,

având în vedere prevederile:

- Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni se acreditează pentru desfăsurarea activitătii de transplant renal.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 1.015.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de monitorizare si competentă profesională pentru cazurile de malpraxis, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.343/2006

 

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. Cs.A. 7.498 din 8 iulie 2010,

având în vedere prevederile art. 668 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de monitorizare si competentă profesională pentru cazurile de malpraxis, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.343/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 5 decembrie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), care va avea următorul cuprins:

,,n) raportează Ministerului Sănătătii sesizările adresate comisiei, precum si modul de solutionare al acestora, în conditiile prezentului ordin."

2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), care vor avea următorul cuprins:

„(3) Comisia raportează Ministerului Sănătătii, lunar, situatia sesizărilor primite, precum si modul de solutionare al acestora, conform machetei al cărei model este prevăzut în anexa la prezentul ordin.

(4) Datele prevăzute la alin. (3) se transmit pe suport hârtie, în original, Directiei asistentă medicală din cadrul Ministerului Sănătătii, până la data de 5 a fiecărei luni, precum si în format electronic la adresa de e-mail: raportare.malpraxis@ms.ro."


Art. II. - Comisiile de monitorizare si competentă profesională pentru cazurile de malpraxis constituite în conditiile legii si directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

 

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 1.016.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.343/2006)

 

COMISIA DE MONITORIZARE SI COMPETENTĂ PROFESIONALĂ

PENTRU CAZURILE DE MALPRAXIS

JUDETUL/MUNICIPIUL......................................

 

SITUATIA

sesizărilor adresate comisiei la data de*:...........................................................

 

Nr. crt.

Numărul/Data

Înregistrării sesizării

Stadiul de solutionare a sesizării

Modul de solutionare a sesizării**

Motivele nesolutionării

sesizării***

Decizia adoptată

a stabilit****:

Observatii

(dacă este cazul)

În curs de solutionare

Solutionată

Nesolutionată

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se mentionează ultima zi a lunii în care se face raportarea.

** Se mentionează în mod explicit, după caz, modalitatea legală de solutionare după cum urmează:

a) respingerea sesizării ca fiind nefondată si clasarea cazului, în conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (2) din regulament;

b) clasarea cazului ca urmare a constatării împlinirii termenului de prescriptie, în conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (3) din regulament;

c) adoptarea deciziei asupra cazului, în conformitate cu dispozitiile art. 34 din regulament (pentru aceste situatii se va mentiona numărul/data emiterii deciziei).

*** Se vor mentiona numai pentru situatiile în care sesizările nu au fost solutionate în termenul legal. **** Se va mentiona, în mod explicit, dacă în cauză a fost sau nu o situatie de malpraxis.

 

NOTĂ:

1. Situatia transmisă în prima lună de raportare va cuprinde toate sesizările adresate comisiei începând cu data de 1 ianuarie 2010.

2. Raportările lunare ulterioare se fac cumulat, începând cu data de 1 ianuarie 2010 si până în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Răspundem pentru realitatea si exactitatea datelor raportate.

 

Presedinte,

(numele în clar si semnătura)

.............................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.