MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 466/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 466         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

125. - Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2007

 

612. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

596. - Hotărâre privind rechemarea si numirea unui consul general

 

618. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

157. - Decizie privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Lorant Para a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

306/299/4.253. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007,

precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se aprobă contul general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, cuprinzând venituri în sumă de 24.631,9 milioane lei, cheltuieli în sumă de 23.093,7 milioane lei si un excedent în sumă de 1.538,2 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă contul general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2007, cuprinzând venituri în sumă de 2.511,6 milioane lei, cheltuieli în sumă de 1.447,4 milioane lei si un excedent în sumă de 1.064,2 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2007 este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 125.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.


ANEXA Nr. 1

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

(ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT)

 

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

PE ANUL 2007

 

- SINTEZA -

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat

pe anul 2007, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2007 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 612.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea si numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Pietro Lucian Pavoni se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la New York, Statele Unite ale Americii.

Art. 2. - Domnul Pietro Lucian Pavoni îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii domnului Pietro Lucian Pavoni, domnul Marian Pârjol se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la New York, Statele Unite ale Americii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 596.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Cornel Ionescu se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Rostov pe Don, Federatia Rusă.

Art. 2. - Domnul Cornel Ionescu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 618.

 

DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul

Lorant Para a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor

 

Tinând cont de solicitarea Ministerului Mediului si Pădurilor nr. 5.447/LB din 28 iunie 2010, precum si de Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 484.452 din 23 iunie 2010,

având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se prelungeste pentru o perioadă de 3 luni exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Lorant Para a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor, astfel cum a fost stabilită prin Decizia primului-ministru nr. 31/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2010.

Nr. 157.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

Sl PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 306 din 20 aprilie 2010

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PERSOANELE

CU HANDICAP

Nr. 299 din 12 aprilie 2010

MINISTERUL EDUCATIEI,

CERCETĂRII, TINERETULUI

SI SPORTULUI

Nr. 4.253 din 21 iunie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse,

al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si al ministrului educatiei,

cercetării si tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare

a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei

cu surdocecitate

 

Având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Tineretului si Sportului, al art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 293/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. I „Metodologia de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate" se modifică si se completează după cum urmează:

a. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - În vederea autorizării ca interpret, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să fi absolvit cel putin cursurile învătământului liceal;

c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen medical de specialitate;

d) să detină un document din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual efectuată în România si/sau în tările UE, într-un stat membru al UE sau al SEE."

b. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Dosarul va cuprinde următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea autorizatiei;

b) actele de identitate, în copie;

c) documentul din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual efectuată în România si/sau traducerea necertificată în limba română a documentului emis într-un stat membru al UE sau al SEE."

c. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) în cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Autoritatea va

contacta autoritătile competente din statul membru al UE sau al SEE în cauză, prin intermediul sistemului de informare în cadrul pietei interne, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010."

d. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Solutia presedintelui Autoritătii poate fi atacată pe calea contenciosului administrativ, în conditiile dreptului comun."

2. Anexa nr. II „Autorizatie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual" se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Procedurile si formalitătile de autorizare prevăzute de prezentul ordin pot fi îndeplinite si prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

(2) Prevederile prezentului articol se aplică în termen de 60 de zile de la data operationalizării punctului de contact unic.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin se completează cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. IV. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 106/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 7 iunie 2006, se abrogă.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap,

Ioana Mihaela Lese

Ministrul educatiei, cercetării

tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu


ANEXĂ (Anexa nr. II la Ordinul nr. 671/1.640/61/2007)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

AUTORIZATIE pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual

Nr............./............

 

Domnul/Doamna, ..........................., fiul/fiica lui ........... si al/a ............, născut/născută la data de .............., domiciliat/domiciliată în ......................, str. ...................................... nr......, bl........, sc....., ap....., sectorul/judetul ..................., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ............... seria ......... nr................, emis la data ........................de.............................., este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpretai limbajului mimico-gestual.

Prezenta autorizatie a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Prezenta autorizatie are valabilitate 2 ani de la data eliberării.

 

Presedinte,

………………………….

Vicepresedinte,

………………………….

Membru,

………………………….

Secretar,

………………………….

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.