MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 449/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 449         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 iulie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

605. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor împotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007

 

606. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii retelei de metrou cu Aeroportul International Bucuresti dintre Agentia Internatională de Cooperare a Japoniei si România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

 

621. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 635 Apărare Antiaeriană „Precista"

 

622. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia"

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

67. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

548. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 ianuarie 2010, la Bucuresti la 25 ianuarie 2010 si la Galati la 29 ianuarie 2010, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

549. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii si Municipiul Bucuresti, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 10 septembrie 2009 si la Bucuresti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Municipiul Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educationale în Bucuresti, semnat la Bucuresti la 1 octombrie 2003 si la Luxemburg la 7 octombrie 2003

 

550. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 14 octombrie 2009 si la Bucuresti la 23 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii destinat finantării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005

 

615. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de prefect al judetului Bacău de către domnul Bălan Claudiu

 

616. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bacău de către domnul Olaru Neculai

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

3. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor împotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 129 din 16 iunie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor împotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 605.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii retelei de metrou cu Aeroportul International Bucuresti dintre Agentia Internatională de Cooperare a Japoniei si România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 127 din 9 iunie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii retelei de metrou cu Aeroportul International Bucuresti dintre Agentia Internatională de Cooperare a Japoniei si România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 606.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 635 Apărare Antiaeriană „Precista"

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 635 Apărare Antiaeriană „Precista".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 621.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia"

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 622.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

Având în vedere intrarea în vigoare la 4 iulie 2010 a anumitor prevederi din Directiva 2007/23/CE privind introducerea pe piată a articolelor pirotehnice, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate a articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată, elaborată în temeiul art. 5 si al anexei nr. 1 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, este necesară modificarea în regim de urgentă a actualului cadru legislativ national reglementat de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare, sub aspectul acestor problematici, pentru a se asigura că nu există bariere în calea liberei circulatii a acestor produse si, prin urmare, o limitare a comertului sau contradictii între directivele mentionate si această lege.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„în sensul prezentei legi, prin materii explozive se întelege explozivii de uz civil (de exemplu, amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de initiere, fitile detonante, fitile de sigurantă, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de soc, relee detonante) si articolele pirotehnice."

2. La articolul 1, alineatul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este reglementat în Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată si în Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate a articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată."

3. La articolul 31, alineatul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an."

4. La articolul 31, după alineatul 21 se introduce un nou alineat, alineatul 22, cu următorul cuprins:

„Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum si comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an."

5. În cuprinsul prezentei legi, sintagma „obiecte artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice si pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice" se înlocuieste cu sintagma „articole pirotehnice".

Art. II. - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 ianuarie 2010, la Bucuresti la 25 ianuarie 2010 si la Galati la 29 ianuarie 2010, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 4*) convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 ianuarie 2010, la Bucuresti la 25 ianuarie 2010 si la Galati la 29 ianuarie 2010, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 548.


*) Traducere.

 

DHL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

070060 Bucuresti

România

 

În atentia domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat

 

Administratia Fluvială a Dunării de Jos Galati

Str. Portului nr. 32

Galati, RO-6200

România

 

În atentia domnului Florin Uzumtoma, director general

 

Cc: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Directia generală relatii financiare externe

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Sectorul 1, Bucuresti, RO-010873

România

 

În atentia domnului Alexandru Serban Cucu, director general

 


Luxemburg, 13 ianuarie 2010

JU Ops/SEE/AIAn.

 

Subiect: România - Proiectul de protejare a malului Canalului Sulina (FI 21.490)

Contractul de finantare semnat la Bucuresti între România, Banca Europeană de Investitii si Administratia Fluvială a Dunării de Jos Galati în data de 8 martie 2002, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finantare)

 

Amendamentul nr. 4

Stimati domni,

Ca urmare a scrisorii de solicitare nr. 511.205 din data de 11 decembrie 2009 a Ministerului Finantelor Publice, Banca propune modificarea următoarelor prevederi ale Contractului de finantare. Contractul de finantare va fi modificat după cum urmează:

1. La articolul 1.02A, data „30 aprilie 2010" se modifică, fiind acum „31 octombrie 2010".

2. La articolul 1.02B, data „31 decembrie 2009" se modifică, fiind acum „30 iunie 2010".

3. La articolul 1.05, data „30 aprilie 2010" se modifică, fiind acum „31 octombrie 2010".

4. Articolul 4.01 va avea următorul continut: „4.01 Rambursarea obisnuită

Împrumutatul va rambursa: (i) fiecare transă disponibilizată până la data de 4 aprilie 2008 inclusiv, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B1; (ii) fiecare transă disponibilizată după data de 4 aprilie 2008 si până la data de 13 ianuarie 2010, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B2; si (iii) fiecare transă disponibilizată după data de 13 ianuarie 2010 inclusiv, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B3."

5. Primul paragraf al articolului 12.03 va avea următorul continut: „Preambulul si următoarele anexe fac parte integrantă din acest contract:

- anexa A         - Descrierea tehnică;

- anexa B1       - Graficul de amortizare (pentru transele disponibilizate până la data de 4 aprilie 2008 inclusiv);

- anexa B2       - Graficul de amortizare (pentru transele disponibilizate după data de 4 aprilie 2008 si până la data de 13 ianuarie 2010);

- anexa B3       - Graficul de amortizare (pentru transele disponibilizate după data de 13 ianuarie 2010 inclusiv)."

6. Anexa B a Contractului de finantare semnat initial va fi renumerotată „B1".

7. După anexa B1 se va insera anexa B2, în forma prevăzută în anexa I la Amendamentul nr. 2, semnat la data de 4 aprilie 2008.

8. După anexa B2 se va insera anexa B3, în forma prevăzută în anexa I la această scrisoare. Toate celelalte clauze ale Contractului de finantare rămân neschimbate.

Termenii definiti în Contractul de finantare au acelasi înteles când sunt utilizati în text, dacă nu se mentionează altfel în mod explicit.

Împrumutatul va plăti Băncii un comision de amendament în valoare de 10.000 euro (zece mii de euro). Această sumă va fi plătită în contul cu numărul IBAN LU30 0019 0050 6105 6000, Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxemburg (BCEELULL), în termen de 15 zile de la data semnării acestei scrisori de amendament, mentionându-se numărul facturii ca referintă.

Factura respectivă este anexată la această scrisoare.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, vă rugăm să initializati si să semnati, indicând de asemenea data semnăturii, toate cele 3 exemplare originale ale prezentei scrisori de amendament.

Vă rugăm să înaintati apoi toate cele 3 exemplare originale Administratiei Fluviale Dunărea de Jos Galati, pentru ca aceasta să le semneze, indicând astfel acordul său fată de cele de mai sus.

Va rugăm să transmiteti apoi un exemplar al Amendamentului nr. 4 semnat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii spre informare.

Acest amendament contractual va intra în vigoare după primirea de către Bancă a unui exemplar original cu semnăturile oficiale ale acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

F. Bruni Roccia                                  J.-M. Martin

 

Agreat si acceptat pentru si în numele

Ministerului Finantelor Publice

Data: 25 ianuarie 2010

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Agreat si acceptat pentru si în numele

Administratiei Fluviale a Dunării de Jos Galati

Data: 29 ianuarie 2010

Florin Uzumtoma,

director general

 

Anexa I: Anexa B3 la Contractul de finantare


 

ANEXA I

(Anexa B3)

 

GRAFIC DE AMORTIZARE

România - Proiectul de protejare a malului Canalului Sulina

 

Data scadentă pentru rambursarea transelor

Sumele care vor fi rambursate, exprimate ca fractie a împrumutului disponibilizat de către Bancă după data de 13 ianuarie 2010 inclusiv

1.

15 martie 2011

1/32

2.

15 septembrie 2011

1/32

3.

15 martie 2012

1/32

4.

15 septembrie 2012

1/32

5.

15 martie 2013

1/32

6.

15 septembrie 2013

1/32

7.

15 martie 2014

1/32

8.

15 septembrie 2014

1/32

9.

15 martie 2015

1/32

10.

15 septembrie 2015

1/32

11.

15 martie 2016

1/32

12.

15 septembrie 2016

1/32

13.

15 martie 2017

1/32

14.

15 septembrie 2017

1/32

15.

15 martie 2018

1/32

16.

15 septembrie 2018

1/32

17.

15 martie 2019

1/32

18.

15 septembrie 2019

1/32

19.

15 martie 2020

1/32

20.

15 septembrie 2020

1/32

21.

15 martie 2021

1/32

22.

15 septembrie 2021

1/32

23.

15 martie 2022

1/32

24.

15 septembrie 2022

1/32

25.

15 martie 2023

1/32

26.

15 septembrie 2023

1/32

27.

15 martie 2024

1/32

28.

15 septembrie 2024

1/32

29.

15 martie 2025

1/32

30.

15 septembrie 2025

1/32

31.

15 martie 2026

1/32

32.

15 septembrie 2026

1/32


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii si Municipiul Bucuresti, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 10 septembrie 2009 si la Bucuresti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Municipiul Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educationale în Bucuresti, semnat la Bucuresti la 1 octombrie 2003 si la Luxemburg la 7 octombrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 69/2004 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Municipiul Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educationale în Bucuresti, semnat la Bucuresti la 1 octombrie 2003 si la Luxemburg la 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României aerobă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 3*) convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană de Investitii si Municipiul Bucuresti, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 10 septembrie 2009 si la Bucuresti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Municipiul Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educationale în Bucuresti, semnat la Bucuresti la 1 octombrie 2003 si la Luxemburg la 7 octombrie 2003, ratificat prin Legea nr. 69/2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 549.


*) Traducere.

 

DHL

 

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

070060 Bucuresti,

România

 

În atentia domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat

 

Municipalitatea Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5

Bucuresti, RO-70060,

România

 

În atentia doamnei Ileana Anghel-Person

 

Luxemburg, 10 septembrie 2009 

JUII/SEE/AIAn.

 

Subiect: România - Proiectul privind reabilitarea infrastructurii educationale în Bucuresti (FI 22.214)

Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Municipiul Bucuresti din data de 1/7 octombrie 2003, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finantare)

 


Amendamentul nr. 3

Stimati domni

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 29 iunie 2009, Banca propune modificarea următoarelor prevederi ale Contractului de finantare.

Contractul de finantare va fi modificat după cum urmează:

1. În ultimul paragraf al articolului 1.02B, data „30 iunie 2009" se modifică, fiind acum „30 octombrie 2011".

2. În ultimul paragraf al articolului 1.05, data „31 octombrie 2009" se modifică, fiind acum „28 februarie 2012".

3. Articolul 4.01 va fi înlocuit cu noul articol 4.01, ce va avea următorul continut:

„împrumutatul va rambursa: (i) fiecare transă disponibilizată până la data de 30 iunie 2009 inclusiv, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B1; si (ii) fiecare transă disponibilizată până la data de 30 iunie 2009, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B2."

4. Primul paragraf al articolului 12.03 va avea următorul continut: „Preambulul si următoarele anexe fac parte integrantă din acest contract:

- anexa A         - Descrierea tehnică;

- anexa B1       - Graficul de amortizare (pentru transele disponibilizate până la data de 30 iunie 2009 inclusiv);

- anexa B2       - Graficul de amortizare (pentru transele disponibilizate după data de 30 iunie 2009)."

5. Prima frază a punctului 3 din anexa Ava avea următorul continut: „Proiectul va fi finalizat până la data de 31 decembrie 2011."

6. Actuala anexă B va fi renumerotată „B1" si după anexa B1 va fi inserată anexa B2 (prevăzută în anexa la această scrisoare).

Toate celelalte clauze ale Contractului de finantare rămân neschimbate.

Termenii definiti în Contractul de finantare au acelasi înteles când sunt utilizati în text, dacă nu se mentionează altfel în mod explicit.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, vă rugăm să puneti initialele si să semnati, indicând de asemenea data semnăturii, toate cele 3 exemplare originale ale prezentei scrisori de amendament.

Vă rugăm să înaintati apoi toate cele 3 exemplare originale Municipalitătii Bucuresti, pentru ca aceasta să le semneze, indicând astfel acordul său fată de cele de mai sus.

Acest amendament contractual va intra în vigoare după primirea de către Bancă a unui exemplar original cu semnăturile oficiale ale acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

C. Murphy                              J. Lensi Orlandi

 

Agreat si acceptat pentru si în numele

Ministerului Finantelor Publice

Data: 2 octombrie 2009

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Agreat si acceptat pentru si în numele

Municipalitătii Bucuresti

Data: 2 octombrie 2009

Sorin Mircea Oprescu,

primar general

 

Anexă:

Anexa B2 la Contractul de finantare


 

ANEXĂ

(Anexa B2)

 

GRAFIC DE AMORTIZARE

România - Proiect AFI privind reabilitarea infrastructurii educationale în Bucuresti

 

Data scadentă pentru rambursarea transelor

Sumele care vor fi rambursate, exprimate ca fractie a împrumutului disponibilizat de către Bancă după data de 30 iunie 2009

1.

20.06.2012

1/33

2.

20.12.2012

1/33

3.

20.06.2013

1/33

4.

20.12.2013

1/33

5.

20.06.2014

1/33

6.

20.12.2014

1/33

7.

20.06.2015

1/33

8.

20.12.2015

1/33

9.

20.06.2016

1/33

10.

20.12.2016

1/33

11.

20.06.2017

1/33

12.

20.12.2017

1/33

13.

20.06.2018

1/33

14.

20.12.2018

1/33

15.

20.06.2019

1/33

16.

20.12.2019

1/33

17.

20.06.2020

1/33

18.

20.12.2020

1/33

19.

20.06.2021

1/33

20.

20.12.2021

1/33

21.

20.06.2022

1/33

22.

20.12.2022

1/33

23.

20.06.2023

1/33

24.

20.12.2023

1/33

25.

20.06.2024

1/33

26.

20.12.2024

1/33

27.

20.06.2025

1/33

28.

20.12.2025

1/33

29.

20.06.2026

1/33

30.

20.12.2026

1/33

31.

20.06.2027

1/33

32.

20.12.2027

1/33

33.

20.06.2028

1/33


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 14 octombrie 2009 si la Bucuresti la 23 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii destinat finantării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii destinat finantării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul nr. 2*) convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană de Investitii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 14 octombrie 2009 si la Bucuresti la 23 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii destinat finantării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2005, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 550.


*) Traducere.

 

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 Bucuresti

România

Banca Europeană de Investitii

 

În atentia domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat

 

Luxemburg, 14 octombrie 2009 

JUII/SEE/AIA

 

Referitor la: România - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar (FI nr. 22.943)

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii din data de 28 februarie 2005, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finantare)

 

Amendamentul nr. 2

 

Stimati domni,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 11 iunie 2009, Banca propune modificarea următoarelor prevederi ale Contractului de finantare.

Contractul de finantare se modifică după cum urmează:

1. Prima frază a articolului 1.02Ava avea acum următorul cuprins:

„Banca va disponibiliza creditul până la data de 30 aprilie 2012, în cel mult douăsprezece (12) transe."

2. În articolul 1.02B, data „31 august 2009" se înlocuieste cu data „31 decembrie 2011".

3. Articolul 4.01A se înlocuieste cu noul articol 4.01 A, care va avea următorul cuprins:

„împrumutatul va rambursa: (i) fiecare transă disponibilizată până la data de 31 august 2009 inclusiv, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B1; si (ii) fiecare transă disponibilizată după data de 31 august 2009, conform graficului de rambursare prezentat în anexa B2".

4. Primul paragraf al articolului 12.03 va avea următorul cuprins:


„Preambulurile si următoarele anexe fac parte integrantă din acest contract:

- anexa A (A1 si A2)    Descrierea tehnică si cerintele privind informatiile în cadrul Proiectului;

- anexa B1                   Graficul de rambursare (pentru transele disponibilizate până la data de 31 august 2009 inclusiv);

- anexa B2                   Graficul de rambursare (pentru transele disponibilizate după data de 31 august 2009);

- anexa C                     Definitia EURIBOR si LIBOR;

- anexa D                     Forma certificatului din partea împrumutatului; si

- anexa E                      Formularul cererii de tragere."

5. Actuala anexă A1 se înlocuieste cu noua anexă A1, prezentată în anexa I la această scrisoare, si

6. Actuala anexă B se renumerotează „B1", iar anexa B2 (prezentată în anexa II la această scrisoare) se inserează după anexa B1.

Toate celelalte clauze ale Contractului de finantare rămân neschimbate.

Termenii definiti în Contractul de finantare au acelasi înteles când sunt utilizati în prezentul amendament dacă nu se mentionează altfel în mod explicit.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, vă rugăm să puneti initialele si să semnati, indicând de asemenea si data semnăturii, cele două exemplare originale ale prezentei scrisori de amendament.

Acest amendament contractual va intra în vigoare după primirea de către Bancă a unui exemplar original cu semnăturile oficiale ale acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

F. Bruni Roccia                                  J.-M. Martin

 

Agreat si acceptat pentru si în numele

Ministerului Finantelor Publice

Data: 23 octombrie 2009

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Anexa I: Anexa A1 la Contractul de finantare

Anexa II: Anexa B2 la Contractul de finantare

 

ANEXAI

(Anexa A1)

 

România - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar

 

DESCRIERE TEHNICĂ

Întregul Proiect este compus din 5 componente principale, descrise după cum urmează:

Componenta 1: Asistentă medicală maternală si neonatală

Această componentă cuprinde aproximativ 204 maternităti si unităti de neonatologie din 8 regiuni ale tării. Componenta include asigurarea de echipamente medicale pentru aproximativ 204 unităti, asigurarea de lucrări civile legate de reabilitare, după cum sunt descrise mai jos, pentru aproximativ 22 dintre aceste unităti, inclusiv planificarea si supravegherea acestor lucrări.

Aceste lucrări civile vor include lucrări de verificare, reparare si lucrări noi, cum ar fi următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- Structura: stabilizarea greutătii care apasă asupra elementelor cum ar fi fundatii, coloane si grinzi

- Pereti: eliminarea spărturilor, fisurilor si umezelii - Acoperisuri: stabilitatea, integritatea si copertarea acestora

- Terase: integritatea izolării si rezistentei la apă

- Tâmplărie: integritatea usilor si ferestrelor, functionarea acestora si conditiile de finisare

- Structuri metalice

- Pardoseli si acoperiri cu placaj

- Instalatii sanitare (retea de apă si canalizare), inclusiv corpuri sanitare

- HEVAC: siguranta, integritatea si buna functionare a sistemelor

- Instalatii contra incendiilor (functionarea retelei si a echipamentului)

- Lifturi: functionarea si adecvarea pentru transportul pacientilor

- Sistemele de telecomunicatii interne, externe si capacitatea lor

- Lucrări de finisaj interior, faiantă si pardoseli, inclusiv pentru băi, gresie, linoleum sau suprafete epoxidice speciale pentru zonele tehnice

- Lucrări de zugrăveală

Echipamentele medicale, lucrările civile si noile echipări ale clădirilor vor fi agreate în prealabil cu Banca.

Componenta 2: Servicii medicale de urgentă

Această componentă include asigurarea de echipamente medicale pentru aproximativ 63 de spitale de urgentă si alte unităti sanitare si pentru aproximativ 190 de spitale selectate, precum si asigurarea unui sistem de comunicatii medicale de urgentă si a altor sisteme integrate de telecomunicatii destinate serviciilor de urgentă. Spitalele avute în vedere sunt spitale judetene din România, atât centre spitalicesti, cât si prespitalicesti, precum si spitale de urgentă din Bucuresti, spitalele de urgentă de pediatrie/sectii de pediatrie în spitale de urgentă selectate si alte unităti sanitare si spitale selectate. Modulele de echipamente sunt pentru resuscitare, îngrijire imediată si critică, examinare (de bază si avansată), sectii de observatii, ultrasonografie si alte echipamente si consumabile, fără a fi însă limitate la acestea. Componenta include totodată si unele lucrări de constructii pentru camerele de urgentă din spitale. Facilitătile sanitare eligibile si echipamentele medicale vor fi agreate în prealabil cu Banca.

Componenta 3: Asistentă medicală primară si servicii medicale rurale

Această componentă include asistenta acordată Ministerului Sănătătii pentru: a) identificarea si definirea zonelor slab deservite de servicii de asistentă medicală primară, incluzând si criteriile pentru fiecare zonă identificată, în vederea facilitării ulterior a elaborării strategiei privind asistenta medicală primară; si b) elaborarea strategiei privind asistentă medicală primară.


Componenta 4: Conturile nationale în sănătate si planificarea Această componentă include sprijinirea întăririi capacitătii Ministerului Sănătătii, a autoritătilor de sănătate publică si a spitalelor în vederea dezvoltării conturilor nationale de sănătate si elaborarea de propuneri financiare pentru proiecte si programe în sectorul sanitar.

Componenta 5: Managementul Proiectului

Această componentă include sprijinul acordat Ministerului Sănătătii si Unitătii de management a proiectului în activitatea de administrare si implementare a Proiectului.

Trei dintre aceste 5 componente (componentele 1, 2 si 5) sunt eligibile pentru a fi finantate din împrumut.

Implementarea Proiectului

Începerea Proiectului: începutul anului 2005

Finalizarea Proiectului: aprilie 2012

 

ANEXA II

(Anexa B2)

 

GRAFIC DE RAMBURSARE

România - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar

 

Data de scadentă a rambursării transei

Sume care vor fi rambursate, exprimate ca o fractie din împrumutul disponibilizat de către Bancă după data de 31 august 2009

1.

25.08.2012

1/35

2.

25.02.2013

1/35

3.

25.08.2013

1/35

4.

25.02.2014

1/35

5.

25.08.2014

1/35

6.

25.02.2015

1/35

7.

25.08.2015

1/35

8.

25.02.2016

1/35

9.

25.08.2016

1/35

10.

25.02.2017

1/35

11.

25.08.2017

1/35

12.

25.02.2018

1/35

13.

25.08.2018

1/35

14.

25.02.2019

1/35

15.

25.08.2019

1/35

16.

25.02.2020

1/35

17.

25.08.2020

1/35

18.

25.02.2021

1/35

19.

25.08.2021

1/35

20.

25.02.2022

1/35

21.

25.08.2022

1/35

22.

25.02.2023

1/35

23.

25.08.2023

1/35

24.

25.02.2024

1/35

25.

25.08.2024

1/35

26.

25.02.2025

1/35

27.

25.08.2025

1/35

28.

25.02.2026

1/35

29.

25.08.2026

1/35

30.

25.02.2027

1/35

31.

25.08.2027

1/35

32.

25.02.2028

1/35

33.

25.08.2028

1/35

34.

25.02.2029

1/35

35.

25.08.2029

1/35


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de prefect al judetului Bacău de către domnul Bălan Claudiu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de prefect al judetului Bacău de către domnul Bălan Claudiu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 615.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bacău de către domnul Olaru Neculai

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

                 Articol unic. - Domnul Olaru Neculai exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de prefect al judetului Bacău.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 616.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

 

În aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 30 iunie 2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2010,

în temeiul art. 461 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În aplicarea prevederilor legale, în termen de 3 zile lucrătoare (20 de zile calendaristice, până la data de 31 decembrie 2010) de la sfârsitul fiecărui semestru sau de la o dată de referintă (data pentru care se face raportarea), institutiile de credit participante la Fond raportează acestuia lista cu informatiile prevăzute la alin. (1) pentru ultima zi a semestrului/data de referintă, pe fiecare unitate a institutiei de credit si pe fiecare deponent, respectiv pe structura prevăzută în Lista compensatiilor de plătit la data de....., prevăzută în anexă."

2. La articolul 4 alineatul (1), literele a) si j) vor avea următorul cuprins:

,,a) suma totală a depozitelor unui deponent garantat (câmpul «Depozit») se determină prin însumarea valorii tuturor depozitelor detinute de un deponent - persoană fizică sau persoană juridică - la data ultimei zile din semestru/data de referintă, aflate în conturile deponentului la toate unitătile teritoriale ale institutiei de credit, inclusiv a dobânzilor datorate la respectiva dată si neplătite acestuia, incluzându-se, dacă este cazul, si partea acestuia din conturile comune si depozitele pentru care este îndreptătit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2)-(4) din ordonantă;

j) se iau în calcul atât depozitele în moneda natională - leu, cât si cele în valută. Pentru sumele în valută se calculează echivalentul lor în lei: pentru valutele convertibile - prin utilizarea cursurilor de schimb valutar comunicate de Banca Natională a României în data de raportare; pentru valutele neconvertibile - prin utilizarea ultimului curs de schimb valutar practicat de institutia de credit în cauză pentru valuta respectivă anterior datei pentru care se face raportarea;".

3. La anexă, titlul si primul alineat vor avea următorul cuprins:

„LISTA COMPENSATIILOR DE PLĂTIT la data de ....

Lista compensatiilor de plătit se întocmeste, conform prevederilor incidente ale art. 3 si 4 din regulament, sub forma unei baze de date."

Art. II. - Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu modificările aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Adrian loan Cosmescu

 

Bucuresti, 31 mai 2010.

Nr. 3.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.