MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 447/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 447         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 iulie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

155. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind producerea în vederea  comercializării si comercializarea semintelor de plante furajere

 

453/1.365. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică privind completarea Clasificării ocupatiilor din România

 

1.879. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

22. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2010


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind producerea în vederea comercializării si comercializarea semintelor de plante furajere

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80.399 din 24 iunie 2010, elaborat de Directia generală politici agricole,

luând în considerare necesitatea armonizării legislatiei românesti cu Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semintelor de plante furajere, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE si 2002/57/CE ale Consiliului în ce priveste denumirile botanice ale plantelor, denumirile stiintifice ale altor organisme, precum si a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE si 2002/57/CE ca urmare a progreselor stiintifice si tehnice,

în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, precum si comercializării semintelor de plante furajere.

(2) În sensul prezentului ordin, termenul comercializare reprezintă vânzarea, detinerea în scopul vânzării, oferta spre vânzare si orice formă de cedare, furnizare ori transfer, în vederea exploatării comerciale, al semintelor către terti, fie că sunt remunerate sau nu.

(3) Nu se consideră comercializare schimburile de seminte care nu au ca scop exploatarea comercială a varietătilor, cum sunt următoarele operatiuni:

a) furnizarea de seminte unor institutii oficiale de testare si de inspectie;

b) furnizarea de seminte, în anumite conditii, prestatorilor de servicii, în vederea procesării sau ambalării, dacă prestatorul de servicii, nu detine un titlu asupra semintelor astfel furnizate.

(4) Furnizarea de seminte, în conditii specifice, prestatorilor de servicii, în vederea producerii unor materii prime agricole, destinate utilizării industriale, sau în vederea înmultirii semintelor în acest scop, nu este considerată comercializare dacă prestatorul de servicii nu detine un drept asupra semintelor astfel furnizate sau asupra produselor recoltate. Furnizorul de seminte pune la dispozitia autoritătii competente prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) o copie a părtilor relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie să includă normele si conditiile actuale pe care să le îndeplinească semintele furnizate.

Art. 2. - (1) În sensul prezentului ordin:

I. Plante furajere reprezintă plantele din următoarele genuri si specii:

 

a) Poaceae (Gramineae):

 

Agrostis canina L.

Bucătel

Agrostis gigantea Roth.

Iarba mare (albă)

Agrostis stolonifera L.

Moleată (iarba câmpului)

Agrostis capiiiaris L.

Păius

Alopecurus pratensis L.

Coada vulpii

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Ovăscior

Bromus catharticus Vahl.

Ovăz australian

Bromus sitchensis Trin.

Ovăz sitckensis

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Iarba de Bermuda, pir înalt

Dactylis glomerata L.

Golomăt

Festuca arundinacea Schreber

Păius înalt

Festuca filiformis Pourr.

Păiusul oilor, cu frunze mici

Festuca ovina L.

Păiusul oilor

Festuca pratensis Huds.

Păius de livezi

Festuca rubra L.

Păius rosu

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păiusul tare

Lolium multiflorum Lam.

Raigras italian (inclusiv Raigras Wasterwold)

Lolium peren ne L.

Raigras peren

Lolium x boucheanum Kunth

Raigras hibrid

Phalaris aquatica L.

Iarba Harding

Phleum nodosum L.

Timoftică noduroasă

Phleum pratense L.

Timoftică

Poa annua L.

Firută, firicea

Poa nemoralis L.

Iarbă deasă

Poa palustris L.

Firută de baltă

Poa pratensis L.

Firută de câmp

Poa trivialis L.

Suvarde munte

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Ovăz gălbui

 

Definitia contine, de asemenea, următorii hibrizi rezultati din încrucisarea speciilor mentionate anterior.

 

x Festulolium Asch. & Graebn.

Hibrizi rezultati din încrucisarea unei specii din genul Festuca cu o specie din genul Lolium

 

b) Fabaceae (Leguminosae) Leguminoase:

 

Galega orientalis Lam.

Galega furajeră

Hedysarum coronarium L.

Sparcetă de Spania

Lotus corniculatus L.

Ghizdei

Lupinus albus L.

Lupin alb

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru cu frunze înguste

Lupinus luteus L.

Lupin galben

Medicago lupulina L.

Trifoi mărunt

Medicago sativa L.

Lucerna

Medicago x varia T. Martyn

Lucerna de nisip

Onobrychis viciifolia Scop

Sparcetă

Pisum sativum 1. (partim)

Mazăre furajeră

Trifolium alexandrinum L.

Trifoi de Alexandria

Trifolium hybridum L.

Trifoi hibrid

Trifolium incarnatum L.

Trifoi încarnat

Trifolium pratense L.

Trifoi rosu

Trifolium repens L.

Trifoi alb

Trifolium resupinatum L.

Trifoi persan

Trigonella foenum-graecum L.

Schinduf, fân grecesc

Vicia faba L. (partim)

Bob

Vicia pannonica Crantz

Măzăriche de toamnă

Vicia sativa L.

Măzăriche de primăvara

Vicia villosa Roth.

Măzăriche păroasă

 

c) Alte specii:

 

Brassica napus L var. napobrassica (L.) Rchb.

Gulie

Brassica oleracea L. Convar. acephala (DC) Alef. var. mec/tv/fosaThell. + var. viridis L.

Varză furajeră

Phacelia tanacetifolia Benth.

Floarea albinelor

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ridiche de ulei


II. Sământa Bază reprezintă:

a) sământa din soiuri selectionate:

(i) care a fost produsă sub responsabilitatea mentinătorului după reguli de selectie conservativă în ceea ce priveste soiul;

(ii) care este destinată producerii de sământă din

categoria „sământă Certificată"; (iii) care îndeplineste, sub rezerva prevederilor art. 5, conditiile pentru sământa Bază prevăzute în anexele nr. 1 si 2; si (iv) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul conditiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă conditiile prevăzute la subpct. (i)-(iii);

b) sământa din soiuri locale:

(i) care a fost produsă sub control oficial, pornind de la materiale admise oficial ca soiuri locale în una sau mai multe exploatatii aflate într-o regiune de origine delimitată clar;

(ii) care este destinată producerii de sământă din categoria „sământă Certificată";

(iii) care respectă, sub rezerva prevederilor art. 5, conditiile pentru sământa Bază prevăzute în anexele nr. 1 si 2; si

(iv) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul conditiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă conditiile prevăzute la subpct. (i)-(iii).

III. Sământă Certificată reprezintă sământa tuturor speciilor prevăzute la pct. I, altele decât Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum si Medicago sativa:

a) care provine direct din sământa Bază sau, la cererea amelioratorului, din semintele unei generatii anterioare semintei Bază, care după examinarea oficială îndeplineste conditiile stabilite în anexele nr. 1 si 2 pentru sământa Bază;

b) care este destinată altor scopuri decât productia de seminte;

c) care îndeplineste, sub rezerva dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. b), conditiile stabilite în anexele nr. 1 si 2 pentru sământa Certificată;

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplineste conditiile stabilite la lit. a)-c).

IV. Sământa Certificată din prima generatie (C1) reprezintă sământa (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum si Medicago sativa):

a) care a fost produsă direct din sământa Bază sau, la cererea mentinătorului, din sământa apartinând unei generatii anterioare semintei Bază, care poate îndeplini sau a îndeplinit, prin examinare oficială, conditiile stabilite în anexele nr. 1 si 2 pentru sământa Bază;

b) care este destinată pentru producerea de sământă din categoria „sământa Certificată, din a doua generatie (C2)" sau pentru alte scopuri decât productia de sământă de plante furajere;

c) care, sub rezerva prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), îndeplineste conditiile stabilite în anexele nr. 1 si 2 pentru sământa Certificată;

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplineste conditiile stabilite la lit. a)-c).

V. Sământa Certificată din a doua generatie (C2) reprezintă sământa (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum si Medicago sativa):

a) care provine direct din sământa Bază, din sământa Certificată din prima generatie (C1) sau, la cererea mentinătorului, dintr-o generatie anterioară semintei Bază, care poate îndeplini si a îndeplinit, la examinarea oficială, conditiile stabilite în anexele nr. 1 si 2 pentru sământa Bază;

b) care este destinată altor scopuri decât productia de seminte de plante furajere;

c) care îndeplineste, sub rezerva art. 5 alin. (1) lit. b), conditiile stabilite în anexele nr. 1 si 2 pentru sământa Certificată;

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă conditiile stabilite la lit. a)-c).

VI. Sământa Comercială reprezintă sământa:

a) care păstrează identitatea speciei;

b) care îndeplineste, sub rezerva prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), conditiile pentru sământa Comercială prevăzute în anexa nr. 2; si

c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă conditiile stabilite la lit. a) si b).

VII. Măsuri oficiale reprezintă măsurile luate de către:

a) autoritătile competente ale României:

(i) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante este Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor (INCS);

(ii) autoritătile competente stabilite la nivel teritorial, în subordinea autoritătii competente prevăzute la subpct. (i), sunt inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor (ITCSMS) si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (LCCSMS);

(iii) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 pentru testarea si înregistrarea soiurilor de plante este Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor (ISTIS);

(iv) autoritătile competente fitosanitare de la nivel central si teritorial;

b) persoane juridice de drept public sau privat, sub responsabilitatea autoritătilor competente prevăzute la lit. a) subpct. (ii);

c) persoane fizice autorizate în acest sens pentru activităti auxiliare, sub responsabilitatea autoritătilor competente prevăzute la lit. a) subpct. (ii), cu conditia ca persoanele prevăzute la lit. b) si c) să nu folosească aceste măsuri în vederea obtinerii unui profit personal.

VIII. Ambalajele mici:

a) tip A reprezintă ambalaje mici care contin un amestec de seminte care nu sunt destinate să fie folosite ca plante furajere, până la greutatea netă de 2 kg, exceptând, dacă este cazul, pesticidele granulate, substantele de drajare sau alti aditivi solizi;

b) tip B reprezintă:

(i) ambalaje care contin sământa Bază, Certificată, Comercială; sau

(ii) în măsura în care nu este vorba de ambalaje mici tip A, contin un amestec de seminte, până la greutatea netă de 10 kg, exceptând, dacă este cazul, pesticidele granulate, substantele de drajare sau alti aditivi solizi.


(2) Diferitele tipuri de soiuri, inclusiv componentii, destinate certificării în conditiile prezentului ordin, se specifică si se definesc în conformitate cu procedura Comunitătii Europene.

(3) Atunci când se efectuează examinarea sub supraveghere oficială prevăzută la alin. (1) pct. II lit. a) subpct. (iv); alin. (1) pct. II lit. b) subpct. (iv); alin. (1) pct. III lit. d); alin. (1) pct. IV lit. d); alin. (1) pct. V lit. d) si alin. (1) pct. VI lit. c) trebuie să se respecte următoarele cerinte:

I. Pentru inspectia în câmp

a) Inspectorii trebuie:

(i) să detină calificările tehnice necesare;

(ii) să nu obtină niciun câstig personal prin efectuarea inspectiilor;

(iii) să fie autorizati în mod oficial de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii), iar această autorizare să cuprindă o declaratie pe propria răspundere a inspectorilor sau un angajament scris si semnat de ei cu privire la respectarea normelor care reglementează examinările oficiale;

(iv) să efectueze inspectiile sub supraveghere oficială în conformitate cu normele aplicabile inspectiilor oficiale.

b) Cultura seminceră care urmează să fie inspectată a fost obtinută din seminte care au fost supuse unui control oficial în postcontrol, iar rezultatele acestui control au fost satisfăcătoare.

c) Cel putin 5% din cultura de seminte sunt verificate de inspectori oficiali.

d) Un procent al esantioanelor provenind din loturile de seminte recoltate din culturile semincere se prelevă pentru verificare în postcontrol si, după caz, pentru testarea oficială în laborator a semintelor în privinta identitătii si puritătii varietale.

e) Nerespectarea dispozitiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a) subpct. (iii), în cazul în care se constată că inspectorii autorizati oficiali nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijentă, normele care reglementează examinările oficiale, si anularea oricărei certificări a semintelor examinate, cu exceptia cazului în care se poate demonstra că semintele respective respectă totusi toate cerintele corespunzătoare.

II. Pentru testarea semintelor

a) Testarea semintelor se efectuează de către laboratoarele de testare a semintelor care au fost autorizate în acest scop de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i), în conditiile stabilite la lit. b)-d).

b) Laboratorul de testare a semintelor:

(i) trebuie să detină un analist-sef pentru seminte care este direct răspunzător pentru operatiunile tehnice ale laboratorului si are calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a semintelor;

(ii) trebuie să aibă analisti pentru seminte care să detină calificările tehnice necesare, obtinute în cadrul cursurilor de formare organizate în conditiile aplicabile analistilor oficiali pentru seminte si confirmate prin examene oficiale;

(iii) trebuie să fie instalat în locatii bine întretinute si dotat cu echipamente considerate în mod oficial de autoritatea competentă a semintelor, prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii), ca fiind satisfăcătoare pentru testarea semintelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării;

(iv) trebuie să efectueze testarea semintelor în conformitate cu metodele internationale actuale.

c) Laboratorul de testare a semintelor trebuie să fie:

(i) un laborator independent; sau

(ii) un laborator care apartine unei companii producătoare de seminte; laboratorul poate efectua testarea semintelor numai pe loturi de seminte produse în numele companiei producătoare de seminte căreia îi apartine, cu exceptia cazului în care s-a convenit în mod diferit între respectiva compania producătoare de seminte, solicitantul certificării si autoritatea de certificare a semintelor.

d) Activitătile de testare a semintelor efectuate de laborator trebuie să fie supuse supravegherii oficiale de către autoritatea competentă a semintelor prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii).

e) În scopul supravegherii oficiale prevăzute la lit. d), cel putin 5% din loturile de seminte înscrise pentru certificarea oficială trebuie verificat prin testarea oficială a semintelor de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii).

f) Nerespectarea dispozitiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizati oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijentă, normele care reglementează examinările oficiale, si anularea oricărei certificări a semintelor examinate, cu exceptia cazului în care se poate demonstra că semintele respective respectă totusi toate cerintele corespunzătoare.

Art. 3. - (1) Sământa următoarelor specii:

 

Brassica napus L. var. naprobrassica (L.) Rchb.

Gulie furajeră

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Varză furajeră

Dactylis glomerata L.

Golomăt

Festuca arundinacea Schreber

Păius înalt

Festuca pratensis Hudson

Păius de livezi

Festuca rubra L.

Păius rosu

x Festulolium

Festulolium

Galega orientalis Lam.

Galega furajeră

Lolium multiflorum Lam.

Raigras aristat

Lolium peren ne L.

Raigras peren

Lolium x bouceanum Kunth

Raigras hibrid

Phleum pratense L.

Timoftică


Medicago sativa L.

Lucerna

Medicago x varia T. Martyn

Lucerna de nisip

Pisum sativum L.

Mazăre

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ridichea de ulei

Trifolium repens L.

Trifoi alb

Trifolium pratense

Trifoi rosu

 

poate fi comercializată numai în cazul în care a fost certificată oficial ca „sământă Bază"sau „sământă Certificată".

(2) Semintele din alte genuri si specii de plante furajere decât cele enumerate la alin. (1) nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate oficial ca „sământă Bază", „sământă Certificată"sau „sământă Comercială".

(3) Examinările oficiale ale semintelor se realizează după metodele internationale existente, în măsura în care există astfel de metode.

Art. 4. - Fără a aduce atingere dispozitiilor art. 3 alin. (1), se pot comercializa:

a) semintele din generatiile anterioare semintei Bază (sământa Prebază);

b) semintele brute comercializate în scopul prelucrării.

Art. 5. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 se poate autoriza:

a) certificarea oficială si comercializarea semintelor Bază care nu îndeplinesc conditiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2, prin aplicarea unei derogări a semintei certificate de Trifolium pratense, în măsura în care aceste seminte sunt destinate productiei altor seminte certificate. În acest caz, furnizorul trebuie să garanteze o facultate germinativă cunoscută, pe care o indică pentru comercializare pe o etichetă specială continând numele si adresa furnizorului, precum si numărul de referintă al lotului;

b) atunci când este nevoie de o aprovizionare rapidă cu seminte, certificarea oficială sau aprobarea oficială si comercializarea până la primul cumpărător al semintelor din categoriile „sământă Bază", „sământă Certificată" sau „sământă Comercială" pentru care nu s-a încheiat examinarea oficială menită să verifice respectarea conditiilor prevăzute în anexa nr. 2, referitoare la facultatea germinativă.

(2) Certificarea oficială sau aprobarea oficială se va acorda doar după prezentarea unui raport de analiză provizorie a semintelor si cu respectarea următoarelor conditii:

a) să se indice numele si adresa primului destinatar;

b) să se ia toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze facultatea germinativă constatată la analiza provizorie;

c) în vederea comercializării, facultatea germinativă trebuie să fie înscrisă pe o etichetă specială continând numele si adresa furnizorului si numărul de referintă al lotului.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică semintei importate din tări terte, exceptie făcând cazurile prevăzute la art. 21, în ceea ce priveste înmultirea în afara Comunitătii Europene.

(4) În situatia utilizării uneia dintre derogările prevăzute la alin (1) lit. a) sau b), autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) informează autoritătile competente ale statelor membre si îsi acordă reciproc asistentă administrativă în ceea ce priveste controlul.

Art. 6. - (1) Fără a se aduce atingere dispozitiilor art. 3 alin. (1), se pot autoriza producătorii stabiliti pe teritoriul României să comercializeze:

a) cantităti mici de seminte, pentru scopuri stiintifice sau pentru activitatea de ameliorare;

b) cantităti corespunzătoare de seminte destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele apartin varietătilor pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă la autoritatea competentă pentru înregistrarea soiurilor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a subpct. (iii).

(2) În cazul semintelor modificate genetic, autorizatia prevăzută la alin. (1) nu poate fi acordată decât dacă au fost luate toate măsurile adecvate în vederea evitării riscurilor pentru sănătatea umană si protectia mediului, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009.

(3) Scopurile pentru care se pot acorda autorizatiile prevăzute la alin. (1) lit. b), dispozitiile privind marcarea ambalajelor, cantitătile, precum si conditiile în care se pot acorda aceste autorizatii sunt stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind modalitătile de aplicare conform cărora statele membre pot autoriza comercializarea semintelor apartinând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul national al soiurilor de plante agricole si de specii de legume.

Art. 7. - La cererea mentinătorului, descrierea solicitată a componentelor genealogice este confidentială.

Art. 8. - (1) Pentru verificarea soiurilor si examinarea semintelor pentru certificare si examinarea semintelor comerciale, esantioanele trebuie să fie prelevate oficial sau sub supraveghere oficială. Esantionarea semintelor în vederea efectuării controalelor prevăzute la art. 24 se efectuează oficial.

(2) Atunci când esantionarea semintelor se efectuează sub supraveghere oficială, în conformitate cu prevederile alin. (1), trebuie să se respecte următoarele cerinte:

a) esantionarea semintelor să se efectueze de esantionori care au fost autorizati în acest scop de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii), în conditiile stabilite la lit. b)-d);

b) esantionorii trebuie să detină calificări tehnice necesare, obtinute prin cursuri de formare organizate în conditiile aplicabile esantionorilor oficiali si confirmate prin examene oficiale, si efectuează esantionarea semintelor în conformitate cu metodele internationale actuale;

c) esantionorii trebuie să fie:

(i) persoane fizice autorizate;

(ii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităti nu implică producerea semintelor, cultivarea semintelor, tratarea semintelor ori comercializarea semintelor; sau (iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităti implică producerea semintelor, cultivarea semintelor, tratarea semintelor ori comercializarea semintelor. În acest caz, un esantionor poate efectua esantionarea semintelor numai pe loturile de seminte produse în numele angajatorului său, cu exceptia cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării si autoritatea de certificare a semintelor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii);

d) activitătile esantionorilor să se supună supravegherii oficiale corespunzătoare de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii). În cazul esantionării automate, trebuie aplicate proceduri corespunzătoare, care fac obiectul unei supravegheri oficiale;

e) în scopul supravegherii prevăzute la lit. d), cel putin 5% din loturile de seminte destinate certificării oficiale se supun unei verificări de către esantionorii oficiali ai autoritătii competente prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii). Această


verificare a esantionării nu se aplică în cazul esantionării automate. Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) compară esantioanele de seminte prelevate oficial cu cele din acelasi lot de seminte prelevate sub supraveghere oficială;

f) nerespectarea dispozitiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizati oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijentă, normele care reglementează examinările oficiale, si anularea oricărei certificări a semintelor examinate, cu exceptia cazului în care se poate demonstra că semintele respective respectă totusi toate cerintele corespunzătoare.

(3) Procedurile, conditiile si regulile aplicabile esantionării semintelor sub supraveghere oficială pe teritoriul României sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 451/2006 pentru aprobarea Procedurilor, conditiilor si regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva esantioane de seminte în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială.

(4) În cursul examinării semintelor în vederea certificării si/sau a examinării semintelor comerciale, esantioanele sunt prelevate din loturi omogene, greutatea maximă a unui lot si greutate minimă a unei probe fiind precizate în anexa nr. 3.

Art. 9. - (1) Sământa Bază, sământa Certificată si sământa Comercială nu pot fi comercializate decât în loturi suficient de omogene si în ambalaje închise si dotate cu sistem de închidere si marcare, conform prevederilor art. 10-12.

(2) La comercializarea unor cantităti mici de seminte direct către utilizatorul final nu se aplică prevederile alin. (1) în ceea ce priveste ambalajul, sistemul de închidere si marcare.

Art. 10. - (1) Ambalajele semintei Bază, ale semintei Certificate si ale semintei Comerciale, în măsura în care sământa din ultimele două categorii nu se prezintă în ambalaj mic tip B, sunt închise în mod oficial sau sub control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută la art. 11 alin. (1} sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare.

(2) În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere presupune încorporarea etichetei mentionate anterior în acesta sau aplicarea unui sigiliu oficial.

(3) În situatia utilizării unui sistem de închidere de unică folosintă măsurile prevăzute la alin. (2) sunt facultative.

(4) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) constată dacă un anumit sistem de închidere corespunde sau nu dispozitiilor alin. (1) si (2).

(5) Reînchiderile se fac numai în mod oficial sau sub control oficial, cu exceptia cazului fractionării în ambalaje mici tip B. În acest caz, se mentionează pe eticheta prevăzută la art. 11 alin. (1) ultima reînchidere, data acesteia si autoritatea competentă care a realizat-o.

(6) Ambalajele mici tip B trebuie să fie închise astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără a lăsa urme evidente de manipulare pe etichetă sau pe ambalaj.

Art. 11. - Ambalajele semintei Bază, ale semintei Certificate si ale semintei Comerciale, cu exceptia ultimelor două categorii ambalate sub forma de ambalaje mici tip B, trebuie:

a) să fie prevăzute la exterior cu o etichetă oficială care nu a mai fost utilizată anterior, conform conditiile stabilite în anexa nr. 4 lit. Asi ale cărei indicatii sunt redactate în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Comunitătii Europene, după cum urmează:

(i) culoarea etichetei trebuie să fie: albă pentru sământa Bază, albastră pentru sământa Certificată din prima generatie obtinută din sământa Bază, rosie pentru sământa Certificată din generatiile următoare semintelor Bază si maro pentru sământa Comercială;

(ii) atunci când eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea sa se asigură în toate cazurile de un sigiliu oficial; (iii) dacă, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), sământa Bază nu îndeplineste conditiile stabilite la anexa nr. 1 referitoare la facultatea germinativă, acest lucru trebuie mentionat pe etichetă; (iv) utilizarea etichetelor oficiale adezive trebuie să fie autorizată;

(v) în conformitate cu procedura Comunitătii Europene se poate autoriza aplicarea pe ambalaj, sub control oficial, a indicatiilor obligatorii, într-un mod rezistent la stergere si în functie de modelul etichetei;

b) să contină un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel putin indicatiile prevăzute pentru etichetă în anexa nr. 4 lit. A pct. I lit. a) subpct. 3-5 si pentru semintele comerciale în anexa nr. 4 lit. A pct. I lit. b) subpct. 2, 4, si 5.

Prospectul este astfel constituit încât să nu poată fi confundat cu eticheta oficială prevăzută la lit. a). Prospectul nu mai este obligatoriu în cazul în care informatiile respective sunt înscrise pe ambalaj si nu pot fi sterse sau dacă, în conformitate cu lit. a), s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material rezistent.

Art. 12. - (1) Ambalajele mici tip B trebuie:

a) să fie prevăzute la exterior cu o etichetă a furnizorului, cu o inscriptie tipărită sau imprimată în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Comunitătii, în conformitate cu anexa nr. 4 lit. B. La ambalajele transparente, această etichetă poate fi introdusă în interior, cu conditia să fie citită direct prin ambalaj; în ceea ce priveste culoarea etichetei, se aplică prevederile art. 11 lit. a);

b) să fie prevăzute cu un număr de ordine atribuit în mod oficial si aplicat fie în exterior, pe ambalaj, fie pe eticheta furnizorului prevăzută la lit. a).

(2) În cazul folosirii unei viniete oficiale adezive, referitor la culoarea acesteia, se aplică dispozitiile art. 11 lit. a).

(3) Modalitatea de aplicare a numărului de ordine mentionat poate fi stabilită pe baza procedurii Comunitătii Europene.

(4) Pentru marcarea ambalajelor mici tip B, conditionate pe teritoriul României, se poate utiliza o vinietă oficială adezivă, care să contină partial informatiile prevăzute în anexa nr. 4 lit. B.

(5) În cazul prevăzut la alin. (2), marcarea prevăzută la alin. (1) lit. a) nu mai este obligatorie.

Art. 13. - La cerere, ambalajele mici tip B de seminte pot fi sigilate si marcate oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu art. 10 alin. (1) si art. 11.

Art. 14. - Controlul identitătii semintelor este asigurat, în cazul ambalajelor mici, în special cu ocazia fractionării loturilor de seminte pe teritoriul României, prin închiderea acestora în mod oficial sau sub control oficial.

Art. 15. - În cazul semintelor apartinând unei varietăti care a fost modificată genetic, orice document sau etichetă, oficială sau neoficială, aplicată pe un lot de seminte care însoteste lotul conform dispozitiilor prezentului ordin, trebuie să indice în mod clar că varietatea a fost modificată genetic.

Art. 16. - Orice tratament chimic aplicat asupra semintei Bază, Certificată sau Comercială trebuie să fie mentionat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum si pe ambalaj sau în interiorul acestuia.

Art. 17. - (1) Semintele de plante furajere sub formă de amestecuri din diferite genuri, specii sau varietăti se pot comercializa:

a) dacă nu sunt destinate utilizării ca plante furajere, caz în care amestecul poate contine seminte de plante furajere si seminte de plante care nu sunt plante furajere în sensul prezentului ordin;

b) dacă sunt destinate utilizării ca plante furajere, caz în care amestecul poate contine seminte de plante furajere din speciile enumerate în prezentul ordin, precum si seminte din specii de plante furajere, din specii de legume, cu exceptia soiurilor care nu sunt destinate utilizării ca plante furajere, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările si completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 2002/53/CE din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, cu modificările si completările ulterioare;

c) dacă sunt destinate protectiei mediului natural în cadrul conservării resurselor genetice, amestecul poate contine seminte de plante furajere si seminte de plante care nu sunt plante furajere, în sensul prezentului ordin.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), diversele componente ale amestecului, în măsura în care ele apartin uneia dintre speciile de plante furajere, cereale, oleaginoase, textile si legume, trebuie să corespundă regulilor de comercializare care sunt aplicabile fiecărei specii, înainte de a se face amestecul.

(3) Alte conditii, inclusiv indicarea pe etichetă a autorizării tehnice acordate operatorilor economici care realizează amestecurile de seminte, controlul productiei de amestecuri, precum si esantionarea loturilor si a amestecurilor produse, sunt stabilite în conformitate cu procedura Comunitătii Europene.

(4) Amestecurilor de seminte destinate utilizării ca plante furajere li se aplică prevederile art. 9-13 si 16, cu conditia ca etichetele să fie de culoare verde.

(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c) ambalajele mici tip A sunt considerate ambalaje mici tip B. Totusi, pentru ambalajele mici tip A, numărul de ordine atribuit în mod oficial si prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. (b) nu este obligatoriu.

Art. 18. - (1) In conformitate cu prevederile comunitare, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) poate decide să participe la experimentele temporare organizate în conditiile determinate la nivel comunitar, în scopul îmbunătătirii reglementărilor comunitare si nationale în vigoare.

(2) În cadrul acestor experimente, România poate fi scutită de anumite obligatii prevăzute în prezentul ordin. Obiectul acestor exceptii se defineste în functie de conditiile în care se aplică exceptiile. Durata unui astfel de experiment nu trebuie să depăsească 7 ani.

Art. 19. - Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) se asigură că semintele comercializate în conformitate cu prevederile prezentului ordin, fie obligatoriu, fie facultativ, nu sunt supuse, în ceea ce priveste caracteristicile lor, conditiile de examinare, marcare si închidere, niciunor restrictii de comercializare, cu exceptia celor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 20. - Semintele din generatiile anterioare semintei Bază (sământa Prebază), prevăzute la art. 4 lit. a), pot fi comercializate dacă:

a) sunt controlate oficial de autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii), în conformitate cu dispozitiile care se aplică certificării semintelor Bază;

b) sunt ambalate conform dispozitiilor prezentului ordin;

c) ambalajele poartă o etichetă oficială care să cuprindă cel putin următoarele informatii:

(i) autoritatea competentă pentru certificare pe teritoriul României (INCS) si indicativul României (RO);

(ii) numărul de referintă al lotului;

(iii) luna si anul sigilării; sau

(iv) luna si anul ultimei esantionări oficiale în vederea certificării;

(v) specia, indicată cel putin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată si fără numele autorilor, cu caractere romane;

(vi) denumirea varietătii indicată cel putin cu caractere romane;

(vii) mentiunea (sământă Prebază);

(viii) numărul de generatii anterioare semintelor din categoria „sământă Certificată" si „sământă Certificată din prima generatie"; d) eticheta este de culoare albă, cu o dungă pe diagonală de culoare violet.

Art. 21. - (1) Sământa de plante furajere:

a) provenită direct din sământa Bază sau din sământa Certificată oficial în unul sau mai multe state membre sau într-o tară tertă, căreia i s-a acordat echivalentă, în conformitate cu prevederile Comunitătii Europene sau provenită direct din încrucisarea semintei Bază, certificată oficial într-un stat membru, cu sământa Bază certificată oficial în una dintre aceste tări terte; si

b) recoltată într-un alt stat membru trebuie, la cerere si fără a se aduce atingere dispozitiilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurii si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, cu modificările si completările ulterioare, să fie certificată oficial ca sământă Certificată în fiecare stat membru, în cazul în care aceste seminte au fost supuse unei inspectii în câmp în conformitate cu conditiile prevăzute la anexa nr. 1 pentru categoria în cauză si în cazul în care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, respectarea conditiilor prevăzute la anexa nr. 2 pentru aceeasi categorie.

(2) Semintele care au fost obtinute direct din seminte certificate oficial din generatiile anterioare semintei Bază pot fi certificate oficial ca sământă Bază, în cazul în care s-au respectat conditiile mentionate pentru această categorie.

(3) Semintele de plante furajere care au fost recoltate pe teritoriul unui stat membru si urmează să fie certificate conform dispozitiilor alin. (1) trebuie:

a) să fie ambalate si etichetate cu o etichetă oficială care îndeplineste conditiile stabilite de anexa nr. 5 lit. A , conform dispozitiilor art. 10 alin. (1);

b) să fie însotite de un document oficial îndeplinind conditiile stabilite la anexa nr. 5 lit. B.

(4) Dispozitiile alin. (3) lit. a) nu se aplică dacă inspectia în câmp si eliberarea documentelor pentru aceste seminte necertificate final, în vederea certificării lor, precum si certificarea finală se fac de către aceeasi autoritate competentă sau dacă autoritătile competente se pun de acord cu această scutire.

(5) Semintele de plante furajere recoltate dintr-o tară tertă sunt certificate oficial, la cerere, în cazul în care:

a) au fost obtinute direct din:

(i) sământă Bază sau sământă Certificată în mod oficial fie în unul sau mai multe state membre, fie într-o tară tertă căreia i s-a acordat echivalentă în conformitate cu procedura Comunitătii Europene;

(ii) multiplicarea semintelor Bază certificate oficial într-un stat membru cu seminte Bază certificate oficial într-o tară tertă prevăzută la pct. (i);

b) au fost supuse unei inspectii în câmp care satisface conditiile prevăzute într-o decizie de echivalentă adoptată în conformitate cu procedura Comunitătii Europene pentru categoria respectivă;

c) examinarea oficială a demonstrat respectarea conditiilor stabilite în anexa nr. 2 pentru aceeasi categorie.

Art. 22. - (1) Pentru a depăsi toate dificultătile temporare de aprovizionare generală cu sământă Bază, sământă Certificată sau sământă Comercială, care nu pot fi rezolvate altfel pe teritoriul României, se poate autoriza, pentru o perioadă determinată, comercializarea, în cantitătile necesare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare, a semintelor unei categorii supuse cerintelor mai putin stricte sau a semintelor unei varietăti care nu figurează în Catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole sau în Catalogul national al soiurilor de plante de cultură din România.

(2) Pentru o categorie de seminte apartinând unei varietăti determinate, eticheta oficială este aceea prevăzută pentru categoria corespunzătoare, iar pentru semintele varietătilor care nu figurează în cataloagele prevăzute la alin. (1), eticheta


oficială este aceea prevăzută pentru semintele comercializate, de culoare maro, care indică în toate cazurile că semintele respective sunt dintr-o categorie cu cerinte mai putin stricte.

Art. 23. - Prezentul ordin nu se aplică semintelor de plante furajere dacă se dovedeste că acestea sunt destinate exportului în tări terte.

Art. 24. - (1) Semintele de plante furajere se controlează oficial în cursul comercializării, cel putin prin sondaj, pentru verificarea conformitătii cu cerintele si conditiile prevăzute prin prezentul ordin.

(2) Fără a prejudicia libera circulatie a semintelor în cadrul Uniunii Europene, la comercializarea semintelor importate din tări terte, în cantităti mai mari de 2 kg, trebuie să fie furnizate informatiile privind:

a) specia;

b) varietatea;

c) categoria;

d) tara producătoare si autoritatea competentă pentru certificare;

e) tara expeditoare;

f) importatorul;

g) cantitatea de seminte.

(3) Procedura furnizării informatiilor prevăzute la alin. (2) se stabileste la nivel comunitar.

Art. 25. - Prezentul ordin nu aduce atingere dispozitiilor contrare din legislatia natională, dacă acestea sunt justificate prin motive privind sănătatea si viata persoanelor si animalelor, conservarea plantelor sau protectia proprietătii industriale si comerciale.

Art. 26. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.

Art. 27. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

*

Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semintelor de plante furajere, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE si 2002/57/CE ale Consiliului în ce priveste denumirile botanice ale plantelor, denumirile stiintifice ale altor organisme, precum si a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE si 2002/57/CE ca urmare a progreselor stiintifice si tehnice.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 155.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITIILE

pe care trebuie să le îndeplinească cultura

 

1. Culturile premergătoare în câmp nu au fost incompatibile cu producerea de seminte a speciilor si soiurilor de cultură, iar câmpul de producere este suficient de liber de plante incompatibile rămase din culturile precedente.

2. Cultura corespunde următoarelor norme în ceea ce priveste distantele în raport cu sursele de polen vecine care pot provoca o polenizare străină nedorită:

 

Cultura

Distanta minimă

Brassica spp., Phacelia tanacetifolia:

 

- pentru producerea de sământă Bază

400m

- pentru producerea de sământă Certificată

200m

Specii sau soiuri, altele decât Brassica spp., Phacelia tanacetifolia, Pisum sativum, soiuri de Poa pratensis mentionate la pct. 4 lit. c):

 

- pentru producerea de sământă destinată a fi multiplicată, într-o cultură seminceră de până la 2 ha;

200m

- pentru producerea de sământă destinată a fi multiplicată, într-o cultură seminceră de peste 2 ha

100m

- pentru producerea de sământă destinată productiei de plante furajere, într-o cultură seminceră de până la 2 ha

100m

- pentru producerea de sământă destinată productiei de plante furajere, într-o cultură seminceră de peste 2 ha

50 m

 

Există posibilitatea ca aceste distante să nu fie respectate atunci când există o protectie suficientă împotriva oricărei polenizări străine nedorite.

3. Plantele din alte specii ale căror seminte sunt greu de deosebit de semintele culturii în cauză, în cursul analizelor de laborator, nu sunt tolerate decât în cantitate limitată.

În special, culturile speciilor de Lolium sau xFestulolium vor îndeplini următoarele conditii: numărul de plante dintr-o specie de Lolium sau xFestulolium care nu sunt conforme cu soiul culturii nu trebuie să depăsească:

- 1 la 50 m2 pentru producerea de sământă Bază;

- 1 la 10 m2 pentru producerea de sământă Certificată.


4. Cultura trebuie să aibă suficientă identitate si puritate a soiului.

a) Culturile, altele decât cele din speciile Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala sau de Poapratensis, îndeplinesc următoarele conditii: numărul de plante din această cultură, care pot fi recunoscute ca necorespunzătoare în mod clar soiului, nu depăseste:

- 1 la 30 m2 pentru producerea de sământă Bază;

- 1 la 10 m2 pentru producerea de sământă Certificată.

b) Pentru Poa pratensis, numărul plantelor de cultură care sunt recunoscute ca fiind evident neconforme cu soiul nu trebuie să depăsească:

- 1 la 20 m2 pentru producerea de sământă Bază;

- 4 la 10 m2 pentru producerea de sământă Certificată.

Cu toate acestea, în cazul soiurilor care sunt oficial clasificate ca „soiuri apomictice monoclonale" conform procedurilor admise, pot fi considerate ca acceptabile cel mult 6 plante la fiecare 10 m2, recunoscute ca fiind neconforme cu soiul, din punctul de vedere al normelor mentionate anterior, în culturile de producere pentru sământa Certificată.

Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) din ordin poate autoriza evaluarea respectării standardelor de puritate varietală pentru culturile de Poa pratensis care apartin acestor soiuri, fără să se bazeze exclusiv pe rezultatele inspectiei în câmp, efectuate în conformitate cu pct. 6 din prezenta anexă, în cazul în care conformitatea cu standardele de puritate varietală stabilite în anexa nr. 2 la ordin sunt garantate clar prin testarea corespunzătoare a semintelor sau prin alte mijloace adecvate.

c) Pentru speciile de Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala se aplică doar prima prevedere, cultura să aibă suficientă identitate si puritate a soiurilor.

5. Prezenta organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a semintelor nu este tolerată decât la nivelul minim.

6. Îndeplinirea normelor mentionate anterior sau a altor conditii se examinează, în cazul semintelor Bază, în timpul inspectiilor oficiale în câmp, iar în cazul semintelor Certificate, fie în cadrul inspectiilor oficiale în câmp, fie în cadrul inspectiilor efectuate sub supraveghere oficială.

Inspectiile în câmp se efectuează în conformitate cu următoarele conditii:

A. Starea culturii si stadiul de dezvoltare a culturii permit efectuarea unei examinări satisfăcătoare.

B. Se efectuează cel putin o inspectie în câmp.

C. Mărimea, numărul si distributia sondajelor elementare care trebuie inspectate în câmp pentru a verifica respectarea conditiilor prevăzute în această anexă se determină cu metode corespunzătoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITIILE

pe care trebuie să le îndeplinească sământa

 

I. Sământa Certificată

1. Sământa are suficientă identitate si puritate varietală a soiului.

Mai exact, sământa provenită de la speciile enumerate mai jos îndeplineste normele sau conditiile descrise în continuare.

Puritatea minimă a soiului este:

 

Poa pratensis, soiuri mentionate în partea a doua a celei de a treia propozitii a pct. 4 din anexa nr. 1 la ordin, Brassica napus var. napobrassica si Brassica oleracea convar. acephala

98%

Pisum sativum, Vicia faba:

 

- sământă Certificată din prima generatie (C1)

99%

- sământă Certificată din a doua generatie (C2)

98%

 

Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspectii în câmp, efectuate conform conditiilor mentionate în anexa nr. 1 la ordin.

2. Semintele îndeplinesc următoarele norme sau conditii în ceea ce priveste facultatea germinativă, puritatea specifică si continutul în seminte de alte specii de plante, incluzând prezenta de seminte amare în soiurile dulci de Lupinus spp.:


 

A. Tabel

 

Specia

Germinatia

Puritatea fizica

Continutul maxim de seminte din alte

specii de plante numeric intr-un esantion de greutatea prevăzută în coloana 4 a Anexei nr. 3

(total pe coloana)

Conditii privind continutul de seminte de Lupinus spp. de alta culoare sau de Lupin amar

Puritatea

fizică minima (% din

greutate)

Continutul maxim de seminte din alte specii de plante (% din greutate)

Germinatia minima

(% de seminte

pure)

Continutul

maxim de

seminte tari

(% de seminte

pure)

Total

O singura specie

Elytrigia repens

Alopecurus

miosur - oides

Melilotus spp.

Raphanus

raphanis-

trum

Sinapis arvensis

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. altele decât

Rumex acetosella si

Rumex maritimus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

POACEAE (GRAMINEAE)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2.0

1.0

0.3

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0.3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0.3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2.0

1,0

0.3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1.0(0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1.0(0

0.5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0.5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchtensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0.5

0.3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2.0

1.0

0.3

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 fa)

 

90

1,5

1.0

0.3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arudinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca fitiformis

75 (a)

 

85

2.0

1.0

0.5

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2.0

1.0

0.5

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratetensis

80 (a)

 

95

1,5

1.0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1.5

1,0

0.5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0.5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

x Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0.5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1.5

1.0

0.5

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1.0

0.5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium boucheanum

75 (a)

 

96

1.5

1.0

0.5

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1.5

1.0

0.3

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phalaris nadosum

80 (a)

 

96

1.5

1.0

03

0.3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phalaris pratense

80 (a)

 

96

1,5

1.0

0.3

0.3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

S5

2.0 (c)

1.0 (c)

0,3

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2.0 (c)

1,0 (c)

0,3

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2.0 (c)

l,0 (c)

0,3

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2.0 (c)

l,0 (c)

0,3

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1.0 (c)

0.3

0.3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1.0 (f)

0.3

0.3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Galega orietalis

60

40

97

2.0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a)(b)

30

95

2.5

1.0

 

 

0.3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lotus corniculatus

75 (a)(b)

40

95

1.8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

10

 

Lupinus albus

80 (a)(b)

20

98

0.5 (e)

03 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o)(p)

Lupinus angustifolius

73 (a) (b)

20

98

0.5 (e)

0.3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (l)(m)

5 (n)

(o)(p)

Lupinus luteus

80 (a)(b)

20

98

0.5 (e)

0.3 (e)

 

 

0.3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o)(p)

Medicago lupulina

80 (a)(b)

20

97

1.5

1.0

 

 

0.3

 

 

0

0 (l)(m)

10

 

Medicago sativa

80 (a)(b)

40

97

1.5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

10

 

Medicago * varia

80 (a)(b)

40

97

1.5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a)(b)

20

95

2.5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

5

 

Pisum sativum 

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a)(b)

20

97

1.5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

10

 

Trifolium hibridium

80 (a)(b)

20

97

1.5

1.0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a)(b)

20

97

1.5

1.0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

10

 

Trifolium pratense

80 (a)(b)

20

97

1.5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

10

 

Trifolium repens

80 (a)(b)

40

97

1.5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a)(b)

20

97

1.5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)(m)

10

 

Trifolium foenumgraecum

80 (a)

 

95

1.0

0.5

 

 

0,3

 

 

0

0(j)

5

 

Vicia faba

80 (a)(b)

5

98

0.5

0.3

 

 

0,3

 

 

0

0(j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a)(b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0(j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a)(b)

20

98

1.0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0(j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a)(b)

20

98

1.0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0(j)

5 (n)

 

ALTE SPECII

 

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1.0

0,5

 

 

 

0,3

0.3

0

0 (j)(k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa -var. viridis

75 (a)

 

98

1.0

0.5

 

 

 

0.3

0.3

0

0 (j)(k)

10

 

Phacelia

80 (a)

 

96

1.0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j)(k)

 

 

tanacetifolia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1.0

0,5

 

 

 

0,3

0.3

0

0 (j)

5

 


B. Norme sau alte conditii aplicabile atunci când se face referire la ele în tabelul prevăzut la pct. I subpct. 2 lit. A:

a) Se consideră seminte germinate toate semintele proaspete si sănătoase negerminate după pretratare.

b) Până la continutul maxim stabilit, semintele tari prezente se consideră seminte care pot germina.

c) Nu se consideră impuritate un continut maxim total de 0,8% din greutate de seminte de alte specii Poa.

d) Nu se consideră impuritate un continut maxim de 1% din greutate de seminte de Trifolium pratense.

e) Nu se consideră impuritate un continut maxim total de 0,5% din greutate de seminte de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa într-o altă specie relevantă.

f) Procentajul maxim indicat din greutatea de seminte dintr-o singură specie nu se aplică semintelor de Poa spp.

g) Nu se consideră impuritate un continut maxim total de două seminte de Avena fatua si Avena sterilis într-un esantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea esantion de aceeasi greutate nu contine seminte din aceste specii.

h) Nu se consideră impuritate prezenta unei singure seminte de Avena fatua si Avena sterilis într-un esantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea esantion cu o greutate de două ori mai mare decât cea stabilită nu contine seminte din aceste specii.

i) Numărarea semintelor de Avena fatua si Avena sterilis nu este necesară, cu exceptia situatiei în care există îndoieli cu privire la respectarea conditiilor mentionate în coloana 12.

j) Numărarea semintelor de Cuscuta spp. nu este necesară, cu exceptia situatiei în care există îndoieli cu privire la respectarea conditiilor mentionate în coloana 13.

k) Nu se consideră impuritate prezenta unei singure seminte de Cuscuta spp. Într-un esantion cu greutatea stabilită, dacă un

al doilea esantion de aceeasi greutate nu contine seminte de Cuscuta spp.

I) Greutatea esantionului pentru numărarea semintelor de Cuscuta spp. este de două ori mai mare decât greutatea mentionată în coloana 4 din anexa nr. 3 la ordin pentru speciile relevante.

m) Nu se consideră impuritate prezenta unei singure seminte de Cuscuta spp. Într-un esantion cu greutate stabilită, dacă un al doilea esantion cu greutate de două ori mai mare decât greutatea stabilită nu contine seminte de Cuscuta spp.

n) Numărarea semintelor de Rumex spp., altele decât Rumex acetosella si Rumex maritimus, nu este necesară, cu exceptia situatiei în care există îndoieli cu privire la respectarea conditiilor mentionate în coloana 14.

o) Procentul numărului de seminte de Lupinus spp. de o altă culoare nu trebuie să depăsească:

- 2% în lupinul amar;

- 1% în Lupinus spp., altele decât lupinul amar.

p) Procentul numărului de seminte amare în soiurile de Lupinus spp. nu trebuie să depăsească 2,5%.

3. Organismele dăunătoare care reduc utilitatea semintelor trebuie să fie la un nivel cât mai redus posibil.

II. Sământa Bază

Sub rezerva respectării dispozitiilor de mai jos, semintei Bază i se aplică conditiile mentionate la pct. I.

1. Semintele de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba si din soiurile de Poa pratensis, la care se face referire la pct. 4 din anexa nr. 1 la ordin, se conformează următoarelor standarde sau conditii: puritatea minimă a soiului este de 99,7%.

Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspectii în câmp, efectuate conform conditiilor mentionate în anexa nr. 1 la ordin.

2. Semintele îndeplinesc următoarele alte norme sau conditii:

 

A. Tabel*)

 

Speciile

Continutul maxim de alte specii de plante

Alte norme sau conditii

Total (%

din greutate)

Continutul numeric intr-un esantion de greutatea prevăzuta in coloana 4 a Anexei nr..3 (total pe coloana)

O singura specie

Rumex spp altele decât

Rumex acetosella si

Rumex maritimus

FJytrigia repens

Alopecttrus myosaroides

Melilonis spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

POACEAE (GRAMMEAE)

 

 

 

 

 

 

 

Agrostis canina

0,3

20

1

 

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

 

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

 

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

 

1

 

(j)

A/opecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(i)(j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

 

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

 

5

 

(j)

Cyndion dactylon

0,3

20 (a)

1

 

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

*Festulolium

0.3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Lolium x boucheanum

0,3

20 (a)

2

 

5

 

(j)

Phalaris aqualica

0.3

20

2

 

5

 

(j)

Phlenum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)


1

2

3

4

5

6

7

8

Phlenum pratense

0,3

20

2

 

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

 

1

 

(f)(j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

 

1

 

(f)(j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

l

 

1

 

(f)(j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

l

 

1

 

(f)(j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

l

1

1

 

(f)(j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

l

1

1

 

(i)(j)

FABACEAE (LEGUM1NOSAE)

 

 

 

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0(e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0(e)

(j)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0(e)

(g)(j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0(d)

(h)(k)

Lupinus angusttifolius

0,3

20

2

 

 

0(d)

(h) (k)

Lupinus lutenus

0,3

20

2

 

 

0(d)

(h)(k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

 

 

0(e)

(j)

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0(e)

(j)

Medicago * varia

0,3

20

3

 

 

0(e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0(d)

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0(d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0(e)

(j)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0(e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0(e)

(j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0(e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0{e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0(e)

(j)

Trigonella foenumgraecam

0,3

20

2

 

 

0(d)

 

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0(d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0(d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0(d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

5

 

 

0(d)

(h)

ALTE SPECII

 

 

 

 

 

 

 

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var viridis

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

2

 

 

 

 

Raphanus sativus. Var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

 

B. Norme sau alte conditii aplicabile atunci când se face referire la ele în tabelul prevăzut la pct. II subpet. 2 lit. A:

a) Un continut total maxim de 80 de seminte de Poa spp. nu se consideră impuritate.

b) Conditia mentionată în coloana 3 nu este aplicabilă semintelor de Poa spp. Continutul total maxim de seminte de Poa spp. din alte specii decât cea examinată nu trebuie să depăsească una într-un esantion de 500 de seminte.

c) Un continut total maxim de 20 de seminte de Poa spp. nu se consideră impuritate.

d) Numărarea semintelor de Melilotus spp. nu este necesară, cu exceptia situatiei în care există îndoieli cu privire la respectarea conditiilor mentionate în coloana 7.

e) Nu se consideră impuritate prezenta unei singure seminte de Melilotus spp. Într-un esantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea esantion cu o greutate de două ori mai mare decât cea stabilită nu contine seminte de Melilotus spp.

f) Conditia c) prevăzută la pct. I subpet. 2 nu se aplică.

g) Conditia d) prevăzută la pct. I subpet. 2 nu se aplică, h) Conditia e) prevăzută la pct. I subpet. 2 nu se aplică, i) Conditia f) prevăzută la pct. I subpet. 2 nu se aplică.

j) Conditiile k) si m) prevăzute la pct. I subpet. 2 nu se aplică, k) Procentul numărului de seminte de lupin amar în celelalte varietăti de Lupinus spp. nu trebuie să fie mai mare de 1%.

III. Seminte Comerciale

Sub rezerva respectării dispozitiilor de mai jos, conditiile mentionate la pct. I subpet. 2 si 3 se aplică semintelor Comerciale:

1. Procentele din greutate mentionate în coloanele 5 si 6 ale tabelului prevăzut la pct. I subpet 2 lit. Ase măresc cu 1%.

2. Pentru Poa annua, un continut total maxim de 10% din greutate de seminte de alte specii de Poa nu se consideră impuritate.

3. Pentru Poa spp., altele decât Poa annua, un continut total maxim de 3% din greutate de seminte din alte specii de Poa nu se consideră impuritate.

4. Pentru Hedysarum coronarium un continut total maxim de 1% din greutate de seminte de Melilotus spp. nu se consideră impuritate.

5. Conditia d) prevăzută la pct. I subpet. 2 nu este aplicabilă pentru Lotus corniculatus.

6. Pentru Lupinus spp.:

a) puritatea specifică minimă este de 97% din greutate;

b) procentul numărului de seminte de Lupinus spp. de altă culoare nu trebuie să depăsească:

- 4% în lupinul amar;

- 2% în Lupinus spp., altele decât lupinul amar.

7. Pentru Vicia spp., un continut total maxim de 6% din greutate de seminte de Vicia pannonica, Vicia villosa sau de


specii cultivate apartinând altor specii corespondente nu se consideră impuritate.

8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa puritatea fizică minimă este de 97% din greutate.

 

ANEXA Nr. 3

 

GREUTATEA

loturilor si a esantioanelor

 

Speciile

Greutatea maximă a unui lot (tone)

Greutatea mimimăa unui esantion prelevată dintr-un lot (grame)

Greutatea esantionului pentru numărările prevăzute în coloanele 12-14 din anexa nr, 2 pct. I subpct.2 lit. A si coloanele 3-7 din anexa nr, 2 pct. 11 subpct.2 lit. A (grame)

1

2

3

4

POACEAE (GRAMINEAE)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

x Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60