MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 39/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 39         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.448/2009. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului hr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            12. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

            Hotărârea din 7 februarie 2008 în Cauza Societatea Comercială „Sefer" - S.A. împotriva României

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            1. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de extemalizare a activitătilor acestora

 

            2. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dămienesti":

a) se abrogă pozitiile nr. 63, 66, 67, 68, 74, 84, 87, 88, 89, 91 si 100;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „160.220";

- la pozitia nr. 1, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.740";

- la pozitia nr. 2, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 3, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.100";

- la pozitia nr. 3, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 4, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.540";

- la pozitia nr. 4, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 5, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.550";

- la pozitia nr. 5, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 6, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.530";

- la pozitia nr. 6, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 7, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „930";

- la pozitia nr. 7, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 8, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.010";

- la pozitia nr. 8, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 9, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.030";

- la pozitia nr. 9, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 10, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.660";

- la pozitia nr. 10, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 11, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.030";

- la pozitia nr. 11, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 12, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.660";

- la pozitia nr. 12, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 13, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";


- la pozitia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.250";

- la pozitia nr. 13, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 14, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.250";

- la pozitia nr. 14, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 15, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.250";

- la pozitia nr. 15, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 16, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.280";

- la pozitia nr. 16, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 17, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.250";

- la pozitia nr. 17, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 18, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.800";

- la pozitia nr. 18, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 19, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.410";

- la pozitia nr. 19, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 20, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.080";

- la pozitia nr. 20, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 21, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.390";

- la pozitia nr. 21, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 22, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.260";

- la pozitia nr. 22, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 23, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.200";

- la pozitia nr. 23, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 24, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.640";

- la pozitia nr. 24, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 25, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.250";

- la pozitia nr. 25, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 26, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.350";

- la pozitia nr. 26, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 27, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.680";

- la pozitia nr. 27, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 28, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.880";

- la pozitia nr. 28, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 29, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.870";

- la pozitia nr. 29, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 30, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.710";

- la pozitia nr. 30, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 31, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";


- la pozitia nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.080";

- la pozitia nr. 31, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 32, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.460";

- la pozitia nr. 32, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 33, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.850";

- la pozitia nr. 33, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 34, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.000";

- la pozitia nr. 34, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 35, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.610";

- la pozitia nr. 35, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 36, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.160";

- la pozitia nr. 36, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 37, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.470";

- la pozitia nr. 37, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 38, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.880";

- la pozitia nr. 38, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 39, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.270";

- la pozitia nr. 39, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 40, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.270";

- la pozitia nr. 40, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 41, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.270";

- la pozitia nr. 41, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 42, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.270";

- la pozitia nr. 42, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 43, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.970";

- la pozitia nr. 43, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 44, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.910";

- la pozitia nr. 44, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 45, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.020";

- la pozitia nr. 45, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 46, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.620";

- la pozitia nr. 46, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 47, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.620";

- la pozitia nr. 47, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 48, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.740";

- la pozitia nr. 48, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 49, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";


- la pozitia nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.980";

- la pozitia nr. 49, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 50, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.280";

- la pozitia nr. 50, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 51, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.660";

- la pozitia nr. 51, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 52, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.470";

- la pozitia nr. 52, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 53, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: „87.340";

- la pozitia nr. 53, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 54, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.710";

- la pozitia nr. 54, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 55, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972";

- la pozitia nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.490";

- la pozitia nr. 55, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 56, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2";

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod beton armat sat Dămienesti - în constructie";

- la pozitia nr. 56, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 57, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2";

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod beton armat sat Călugărenii - în constructie";

- la pozitia nr. 57, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 58, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2";

- la pozitia nr. 58, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1986";

- la pozitia nr. 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.070";

- la pozitia nr. 58, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 59, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2";

- la pozitia nr. 59, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1984";

- la pozitia nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „82.670";

- la pozitia nr. 59, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 60, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2";

- la pozitia nr. 60, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1984";

- la pozitia nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.060";

- la pozitia nr. 60, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 61, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2";

- la pozitia nr. 61, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1984";

- la pozitia nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „68.890";

- la pozitia nr. 61, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 62, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2";

- la pozitia nr. 62, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1984";

- la pozitia nr. 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: „137.780";

- la pozitia nr. 62, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 64, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.3";

- la pozitia nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.390";

- la pozitia nr. 64, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „920";

- la pozitia nr. 65, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 66, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1-8.7";

- la pozitia nr. 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.960";

- la pozitia nr. 66, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";


- la pozitia nr. 67, coloana 1 va avea următorul cuprins: .1.8.8.";

- la pozitia nr. 67, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1986";

- la pozitia nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: „240";

- la pozitia nr. 67, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 68, coloana 1 va avea următorul cuprins: ,1.8.8.";

- la pozitia nr. 68, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1986";

- la pozitia nr. 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: „490";

- la pozitia nr. 68, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 69, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1986";

- la pozitia nr. 69, coloana 5 va avea următorul cuprins: „140";

- la pozitia nr. 69, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „280";

- la pozitia nr. 70, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata - 4.200 mp; Vecini: N - drum judetean 207; S - S.C. Piton; E -S.C. Piton;V-S.C. Damprest";

- la pozitia nr. 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.510";

- la pozitia nr. 71, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 72, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.360";

- la pozitia nr. 72, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 73, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4"

- la pozitia nr. 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: „117.780";

- la pozitia nr. 73, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 75, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12"

- la pozitia nr. 75, coloana 5 va avea următorul cuprins: „220";

- la pozitia nr. 75, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 76, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12"

- la pozitia nr. 76, coloana 5 va avea următorul cuprins: „130";

- la pozitia nr. 76, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 77, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.310";

- la pozitia nr. 77, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 78, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2"

- la pozitia nr. 78, coloana 5 va avea următorul cuprins: „103.050";

- la pozitia nr. 78, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 79, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1"

- la pozitia nr. 79, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978"

- la pozitia nr. 79, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.210";

- la pozitia nr. 79, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 80, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990"

- la pozitia nr. 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: „540";

- la pozitia nr. 80, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 81, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990";

- la pozitia nr. 81, coloana 5 va avea următorul cuprins: „880";

- la pozitia nr. 81, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 82, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2"

- la pozitia nr. 82, coloana 5 va avea următorul cuprins: „316.570";

- la pozitia nr. 82, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 83, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2"

- la pozitia nr. 83, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.740";

- la pozitia nr. 83, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 85, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1975"

- la pozitia nr. 85, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.250";

- la pozitia nr. 85, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 86, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.320";


- la pozitia nr. 86, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 90, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2"

- la pozitia nr. 90, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.790";

- la pozitia nr. 90, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 92, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1927"

- la pozitia nr. 92, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.060";

- la pozitia nr. 92, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 93, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940"

- la pozitia nr. 93, coloana 5 va avea următorul cuprins: „290";

- la pozitia nr. 93, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 94, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2"

- la pozitia nr. 94, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.260";

- la pozitia nr. 94, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 95, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2"

- la pozitia nr. 95, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.200";

- la pozitia nr. 95, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 96, coloana 5 va avea următorul cuprins: „540";

- la pozitia nr. 96, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 97, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2"

- la pozitia nr. 97 coloana 5 va avea următorul cuprins: „91.760";

- la pozitia nr. 97, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 98, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2"

- la pozitia nr. 98 coloana 5 va avea următorul cuprins: „674.130";

- la pozitia nr. 98, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

- la pozitia nr. 99 coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.370";

- la pozitia nr. 99, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dămienesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009";

c) după pozitia nr. 100 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 101-105, conform anexei nr. 1.

2. În anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ghimes-Făget", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 76 se introduc 9 noi pozitii, pozitiile nr. 77-85, conform anexei nr. 2.

3. În anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Solont", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 79 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 80-87, conform anexei nr. 3.

4. În anexa nr. 82 - „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Târgu Trotus", după pozitia nr. 148 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 149-153, conform anexei nr. 4.

Art. II. - În anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Itesti" la Hotărârea Guvernului nr. 1.538/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006, la sectiunea I „Bunuri imobile", la pozitia nr. 54, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „S=2.330 mp".

Art. III. - Se atestă apartenenta bunurilor care apartin domeniului public al comunei Odobesti, judetul Bacău, înfiintată prin Legea nr. 67/2005 pentru înfiintarea unor comune, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. IV. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.448.


*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

În temeiul art. 10 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere dispozitiile:

- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă;

- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a nomelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Beneficiarii prevăzuti la art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 au obligatia ca, la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finantare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar competent, să prezinte o copie a formularului bugetar «Fisa proiectului finantat/propus la finantare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene», anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fisei de fundamentare mentionate la alin. (2), aferentă proiectului propus/aprobat la finantare în cadrul programului operational respectiv, semnat si stampilat de ordonatorul principal de credite."

2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritătile de management/Autoritatea de certificare si plată, pe baza solicitării de finantare transmisă de beneficiari."

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Valoarea subventiei acordate beneficiarilor finantati partial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sumele aferente contravalorii instrumentelor structurale, cofinantării de la bugetul de stat si finantării contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate, care vor fi rambursate de către autoritătile de management/ Autoritatea de certificare si plată, conform contractului/deciziei/ ordinului de finantare a fiecărui proiect.

(2) Beneficiarii prevăzuti la alin. (1) au obligatia să informeze cu celeritate ordonatorul principal de credite privind sumele primite ca prefinantare, în vederea diminuării corespunzătoare a subventiei acordate.

(3) Beneficiarii finantati partial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale restituie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării, sumele rambursate de autoritătile de management/Autoritatea de certificare si plată, conform art. 8 lit. a) si b), în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subventiile prevăzute la alin. (1).

(4) În cazul în care restituirea subventiei mentionate la alin. (3) se efectuează în anul bugetar următor celui în care au fost primite subventiile, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare."

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Programul operational sectorial «Transport» utilizează mecanismul plătii directe.

(2) Programul operational sectorial «Mediu» utilizează mecanismul plătii directe până la data de 31 decembrie 2009, urmând ca după această dată să utilizeze mecanismul plătii indirecte."

5. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Prefinantarea se acordă în cotă de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului."

6. La articolul 14, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Suma reprezentând diferenta dintre dobânda acumulată în contul mentionat la alin. (2) corespunzătoare sumelor de prefinantare rămase disponibile în cont si valoarea impozitelor aferente si a comisioanelor de gestionare a contului respectiv


se raportează Autoritătii de management si se deduce de către aceasta din sumele rambursate beneficiarilor, cel târziu până la plata finală, inclusiv."

7. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Beneficiarii de proiecte finantate din instrumente structurale au obligatia să tină pentru fiecare proiect o evidentă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte."

8. La articolul 22, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru anul bugetar 2009, prevederile alin. (1) se aplică după intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, în limita creditelor bugetare rămase nerezervate."

9. La articolul 25, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Ordonantarea cheltuielilor se face la nivelul Autoritătii de management, folosind formularul 7 din prezentele norme metodologice, în limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contributiei publice nationale si în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă instrumentelor structurale."

10. La articolul 31, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Decontarea cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului în cadrul parteneriatului se efectuează pe bază de factură sau orice alt document justificativ prevăzut de reglementările în vigoare."

11. La articolul 32, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Sumele primite conform alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării, în conturile de disponibilităti proprii si/sau în conturile de disponibilităti ale partenerilor deschise la Trezoreria Statului/institutii de credit din România si/sau în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscală propriu si/sau al partenerilor, la unitătile Trezoreriei Statului prin care acestia îsi desfăsoară activitatea."

12. La articolul 32, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

„(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), sumele primite conform alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării în:

a) conturile de venituri ale bugetului de stat, deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în cazul liderilor de parteneriat/partenerilor ale căror proiecte sunt finantate integral din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009;

b) conturile de venituri ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscală al unitătilor administrativ-teritoriale prin bugetele cărora sunt finantate proiectele respective, în cazul liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de entităti finantate integral din bugetele locale.

(42) Sumele primite conform alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 6 zile lucrătoare de la data încasării, într-un cont deschis pe numele partenerului la o institutie de credit din străinătate prin intermediul unui cont propriu deschis la o institutie de credit din România, în situatia în care partenerul este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat membru al Uniunii Europene si nu are un cont deschis la o institutie de credit din România."

13. La articolul 33, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Conturile prevăzute la alin. (3) lit. b), alin. (5) lit. b) si alin. (6) lit. c), deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finantelor Publice ca ordonator principal de credite si gestionate de Autoritatea de certificare si plată se închid la data de 31 decembrie 2009 si se deschid la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operational sectorial «Mediu», începând cu data de 1 ianuarie 2010."

14. La articolul 33, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Conturile prevăzute la alin. (3), alin. (4) lit. a) si alin. (5) se alimentează până la data de 31 decembrie 2009 cu sume din bugetul Ministerului Finantelor Publice -Actiuni generale, virate din contul 23... «Cheltuieli ale bugetului de stat...»."

15. La articolul 33, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, conturile prevăzute la alin. (3) lit. a), alin. (4) lit. a) si alin. 5 lit. a) se alimentează cu sume din bugetul Ministerului Finantelor Publice -Actiuni generale, virate din contul 23 «Cheltuieli ale bugetului de stat....»."

16. La articolul 33 alineatul (8), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) contul 54.01.06.07 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor în cadrul Programului operational sectorial „Mediu"»."

17. La articolul 35, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective."

18. La articolul 35, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

„(31) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pe al cărui cod de identificare fiscală sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevăzuti la art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009.

(32) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (2), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unitătilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unitătilor administrativ-teritoriale în calitate de beneficiari, cât si pentru sumele cuvenite entitătilor finantate integral din bugetele acestora."

19. Formularul 3 „Propunere de angajare" si Formularul 6 „Angajament bugetar global" se modifică si vor avea cuprinsul conform anexei nr. 1, respectiv anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile art. I pct. 16 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2010.

Nr. 12.

 

ANEXA Nr. 1

 

Ministerul/Institutia

...........................................

Autoritate de management/Organism intermediar

...........................................

 

 

 

Data emiterii...............................

Compartimentul de specialitate...........

.........................................................

Nr.........................................................

Formularul 3

 

PROPUNERE DE ANGAJARE

(pentru actiuni multianuale în limita creditelor de angajament reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management)

 

Proiect individual selectat (beneficiar, denumire, valoare totală finantare nerambursabilă)................

sau

Lista de proiecte selectate - nr.........din data de..........................

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Anexă referitoare la finantarea programelor aferente

Politicii de coeziune a UE

Credite de angajament

(ct. 8071 + SID ct. 8072)

Credite de angajament angajate

(cont 8072)

Disponibil de credite de angajament ce mai poate fi angajat

Suma angajată

Disponibil de credite de angajament rămas de angajat

0

1

2

3 = 1-2

4

5=3-4

Finantare UE, din care:

 

 

 

 

 

FEDR

 

 

 

 

 

FSE

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

Contributia publică natională totală

 

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

 

Cofinantare publică

 

 

 

 

 

TVA

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Compartimentul de specialitate

 

 

 

 

Data...............

 

 

Semnătura..........

Compartimentul de contabilitate*)

 

 

 

 

Data.............

 

 

Semnătura..........

Control financiar preventiv propriu

 

CFPP

 

Data.................

 

Viza

 

Semnătura..........................

 

*) = Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 si 3.

 

 

Ordonator principal de credite/

Conducător organism intermediar,

.....................................................

 

 

Data...................

Semnătura.......................

 

ANEXA Nr. 2

 

Ministerul

……………………….

Autoritate de management

........................................

Formularul 6

Compartimentul de specialitate.......................................

………………………………………………………

Nr..................................................

Data emiterii..................................

 

ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL

(în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management)

 

 

- lei -

Finantare UE, din care:

FEDR

FSE

FC

Contributia publică natională totală, din care:

Cofinantare publică

TVA

TOTAL:

Suma

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Compartiment de specialitate

Data: ................................

Semnătura:.....................

Spatiu rezervat CFPP

Data:

- Viza

Semnătura:.......................

- Refuz de viză

 

- Înregistrare individuală

Nr...................

Data..................................

 

Ordonator principal de credite,

……………………………

Data:...........................

Semnătura:..................


 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECTIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 7 februarie 2008

în Cauza Societatea Comercială „Sefer" - S.A. Împotriva României

(Cererea nr. 27.784/04)

 

În Cauza Societatea Comercială „Sefer" - S.A. Împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Bostjan M. Zupancic, presedinte, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandstrom, Alvina Gyulumyan, David Thor Bjorgvinsson, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefevre, judecători, si Santiago Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 17 ianuarie 2008,

pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 27.784/04) îndreptată împotriva României, prin care o societate comercială română, Societatea Comercială „Sefer" - S.A. (reclamanta), a sesizat Curtea la data de 7 iunie 2004 în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Reclamanta este reprezentată de domnul S. Movilă, administratorul său. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul R. Radu, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. La data de 12 decembrie 2006, Curtea a hotărât să comunice cererea Guvernului. Invocând prevederile art. 29 § 3 din Conventie, aceasta a hotărât să se analizeze în acelasi timp admisibilitatea si temeinicia cauzei.

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

4. Societatea reclamantă este o societate comercială română înfiintată în anul 1997, având sediul social în localitatea Brazi.

5. La data de 26 iunie 1997, la o adunare generală extraordinară a actionarilor societătii „Petrobrazi" - S.A. (societatea R), sucursală a Societătii Nationale a Petrolului (Petrom), s-a hotărât transferul unei părti din bunurile acestei societăti, printre care un teren în suprafată de 2.562 m2 si constructiile aflate pe acest teren, în patrimoniul reclamantei, societate înfiintată în anul 1997 prin sciziunea societătii P. Prin procesul-verbal întocmit la data de 4 septembrie 1997 s-a constatat transferul în discutie. În anul 1998, societatea reclamantă a fost privatizată.

6. Prin Sentinta din data de 30 aprilie 2002, camera însărcinată cu registrul funciar a Judecătoriei Ploiesti a admis actiunea reclamantei prin care se solicita înscrierea în registrul funciar a dreptului său de proprietate asupra terenului în suprafată de 2.562 m2 si asupra constructiilor aferente.

7. La apelul societătii P, prin Decizia din data de 16 octombrie 2002, Tribunalul Prahova a modificat în parte sentinta mentionată mai sus în sensul că a respins actiunea reclamantei cu privire la o parcelă de 35,45 m2 din terenul în litigiu si din constructia aflată pe această parcelă. Instanta s-a bazat în special pe un titlu de proprietate al societătii P. din 5 ianuarie 2001 si pe o adresă a biroului administrativ de cadastru si cartografie din Prahova din 21 iunie 2002, care aprecia că parcela în discutie nu făcea parte din terenul la care era îndreptătită reclamanta. Această parcelă era cunoscută sub numele de „pavilion - intrare principală a barierei de pe drumul dintre Ploiesti si Brazi".

8. Prin Decizia definitivă din data de 23 aprilie 2003, Curtea de Apel Ploiesti a admis recursul formulat de reclamantă si a confirmat temeinicia Sentintei din 30 aprilie 2002. După ce a comparat titlurile de proprietate ale celor două societăti asupra parcelei în litigiu, Curtea de Apel Ploiesti a statuat că din probele aflate la dosar, din procesele-verbale din 26 iunie si 4 septembrie 1997 si din documentele anexate reiesea că titlul reclamantei prevala fată de cel din anul 2001 furnizat de societatea P Curtea de Apel Ploiesti a mai adăugat că societatea P nu ceruse si nu furnizase un document cadastral pentru a dovedi că parcela în litigiu nu făcuse obiectul transferului de patrimoniu hotărât la data de 26 iunie 1997.

9. În urma recursului în anulare formulat de procurorul general al României în temeiul art. 330 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prin Decizia din data de 16 decembrie 2003, Înalta Curte de Casatie si Justitie a casat Decizia din data de 23 aprilie 2003 mentionată mai sus si, pe fond, a respins actiunea reclamantei în ceea ce priveste parcela în litigiu în suprafată de 35,45 m2 si constructia aferentă. Admitând argumentele procurorului general întemeiate pe art. 10 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române si pe art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, Înalta Curte de Casatie si Justitie a statuat că parcela si constructia aferentă aflate în litigiu făceau parte din infrastructura feroviară ce apartinea domeniului public al statului. Prin urmare, acestea nu puteau face obiectul unei înscrieri în registrul funciar ca proprietate a reclamantei. În plus, Înalta Curte de Casatie si Justitie a apreciat că din dosar, în special din Adresa biroului administrativ de cadastru si cartografie Prahova din 21 iunie 2002 reiesea că parcela în discutie nu făcea parte din terenul în suprafată de 2.562 m2 cu privire la care reclamanta solicita înscrierea dreptului său de proprietate.

10. Prin Decizia din 12 decembrie 2006, Tribunalul Prahova a respins cererea în revizuire a reclamantei împotriva Deciziei din data de 16 octombrie 2002 ca neîntemeiată, pe motivul că nu erau îndeplinite conditiile prevăzute de lege.

II. Dreptul intern pertinent

A. Codul de procedură civilă


11. Articolele relevante din Codul de procedură civilă prevăd următoarele:

ARTICOLUL 330

„Procurorul general, din oficiu sau la cererea Ministrului Justitiei, poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Supremă de Justitie, hotărârile judecătoresti irevocabile pentru următoarele motive:

1. când instanta a depăsit atributiile puterii judecătoresti;

2. când prin hotărârea atacată s-a produs o încălcare esentială a legii, ce a determinat o solutionare gresită a cauzei pe fond, ori această hotărâre este vădit netemeinică (...)."

ARTICOLUL 3301

„În cazurile prevăzute de art. 330 pct. 1 si 2, recursul în anulare se poate declara în termen de 1 an de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă."

12. Aceste articole, astfel cum erau redactate la data evenimentelor, au fost abrogate prin art. I pct. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă.

B. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

13. Articolul 10 din ordonantă, astfel cum era redactat la data Deciziei din 16 decembrie 2003 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, descrie elementele ce compun infrastructura feroviară publică, si anume căile ferate si trenurile aferente, constructiile destinate protejării si supravegherii traficului feroviar, precum si alte instalatii aferente infrastructurii în discutie. Acest articol prevede că o hotărâre a guvernului trebuie să precizeze concret elementele infrastructurii feroviare publice, celelalte elemente apartinând societătilor însărcinate cu gestionarea infrastructurii feroviare.

C. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

14. Articolul 3 din această lege prevede că domeniul public al statului, al judetelor si al municipiilor este constituit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele care figurează în anexa la legea în discutie, precum si din alte bunuri care, în temeiul legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, conform legii sau hotărârilor consiliului judetean, respectiv local.

ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1

15. Reclamanta denuntă o încălcare a dreptului său la respectarea bunurilor sale din cauza anulării Deciziei definitive din 23 aprilie 2003 de către Înalta Curte de Casatie si Justitie în urma unui recurs în anulare formulat de procurorul general si invocă art. 1 din Protocolul nr. 1, care prevede următoarele:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor."

A. Asupra admisibilitătii

16. Guvernul sustine că reclamanta nu avea un „bun" în sensul jurisprudentei Curtii (Kopecky împotriva Slovaciei [GC], nr. 44.912/98, § 35, 28 septembrie 2004, si Broniowski împotriva Poloniei [GC], nr. 31.443/96, § 129, 22 iunie 2004). Acesta arată că Hotărârea din 16 decembrie 2003, admitând recursul în anulare, nu a lipsit-o de bunul său, deoarece aceasta preciza, pe de o parte, că infrastructura feroviară, inclusiv terenul în litigiu în suprafată de 35,45 m2, făcea parte din domeniul public al statului si, pe de altă parte, că parcela de 35,45 m2 nu făcea parte din terenul în suprafată de 2.562 m2 care a făcut obiectul transferului de proprietate dintre societatea P si reclamantă. Pe deasupra, Guvernul consideră că, în spetă, este aplicabilă jurisprudenta Curtii privind interpretarea si aplicarea dreptului intern de către instantele interne, în lipsa oricărei urme de arbitrar (Garcia Ruiz împotriva Spaniei [GC], nr. 30.544/96, § 28, 21 ianuarie 1999, Kopp împotriva Elvetiei, nr. 23.224/94, § 59, 25 martie 1998, si Kopecky, mentionată mai sus, § 56).

17. Reclamanta se opune argumentelor Guvernului. Ea argumentează că avea un „bun" recunoscut prin Decizia din data de 23 aprilie 2003, a cărui posesie a pierdut-o în favoarea statului.

18. Curtea reaminteste că un reclamant nu poate sustine o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 decât în măsura în care hotărârile pe care le incriminează se referă la „bunurile" sale, în sensul acestei prevederi. De asemenea, ea constată că, în conformitate cu jurisprudenta constantă a organelor Conventiei, notiunea de „bunuri" poate include atât „bunuri actuale", cât si valori patrimoniale, inclusiv creante, în virtutea cărora reclamantul poate pretinde că are cel putin o „sperantă legitimă" de a obtine exercitarea efectivă a unui drept de proprietate (Kopecky, mentionată mai sus, § 35).

19. Curtea observă că dreptul de proprietate al reclamantei asupra bunului în litigiu fusese stabilit prin Decizia rămasă definitivă din data de 23 aprilie 2003, pronuntată de Curtea de Apel Ploiesti în favoarea părtii interesate. Ea constată că dreptul astfel recunoscut nu era revocabil (vezi, â contrarie, Blucher împotriva Republicii Cehe (dec), nr. 58.580/00, 4 august 2004). Prin urmare, reclamanta era în mod incontestabil titulara unui „bun" în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 (vezi Brumărescu împotriva României [GC], nr. 28.342/95, § 70, 28 octombrie 1999).

20. Pe de altă parte, Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. În plus, ea constată că el nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admisibil.

B. Asupra fondului

21. Guvernul nu contestă existenta unei ingerinte în dreptul reclamantei la respectarea bunurilor sale. El consideră că ingerinta era justificată în ceea ce priveste art. 1 din Protocolul nr. 1, din moment ce ea era prevăzută de lege la data procesului, urmărea un scop legitim, si anume corecta aplicare a legii, si era proportională, având în vedere suprafata foarte redusă a terenului în litigiu si faptul că acesta era grevat de constructiile ce făceau parte din infrastructura feroviară.

22. Reclamanta consideră că privarea sa de libertate nu avea un temei legal si era disproportionată, decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie reprezentând o expropriere fără despăgubire. De asemenea, reclamanta mai arată că transferul bunului în discutie din patrimoniul său în patrimoniul statului i-a impus o sarcină exorbitantă, în lipsa unei decizii administrative care să prevadă că parcela în discutie apartine domeniului public si că acest transfer nu se putea face fără o despăgubire adecvată.

23. Curtea reaminteste că prin Decizia din 23 aprilie 2003 a Curtii de Apel Ploiesti, care a confirmat în ultimă instantă sentinta din data de 30 aprilie 2002 a Judecătoriei Ploiesti, reclamantei i s-a recunoscut un drept de proprietate asupra terenului în litigiu. Ea consideră că anularea de către Înalta Curte de Casatie si Justitie a deciziei definitive mentionate mai sus a avut ca efect lipsirea reclamantei de bunul său, în sensul celei de-a doua fraze din primul alineat al articolului 1 din Protocolul nr. 1 (vezi, mutatis mutandis, SC Masinexportimport Industrial Group SA împotriva României, nr. 22.687/03, § 44, 1 decembrie 2005).

24. O lipsire de proprietate în sensul celei de-a doua norme se poate justifica numai dacă demonstrăm în special că a intervenit pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege. Pe deasupra, orice ingerintă în exercitarea dreptului de proprietate trebuie să respecte criteriul de proportionalitate (Brumărescu, mentionată mai sus, §§ 73-74).

25. Presupunând chiar că ingerinta în cauză a intervenit în conditiile prevăzute de lege, si anume prevederile Codului de procedură civilă ce reglementează recursul în anulare, si că aceasta ar fi servit unei cauze de utilitate publică, Curtea consideră că, în spetă, ca si în celelalte cauze similare cu cea de fată cu care a fost sesizată, justul echilibru a fost stricat si că reclamanta a suportat o sarcină specială si exorbitantă prin lipsirea de bunul ce îi fusese recunoscut prin Hotărârea rămasă definitivă din data de 23 aprilie 2003, fără să existe motive substantiale si imperioase. Curtea observă că Guvernul invocă o eroare de drept a instantelor comune pentru a justifica ingerinta în dreptul la respectarea bunurilor reclamantei. În acest sens, ea apreciază că faptul că procurorul general, a cărui părere a fost confirmată prin decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a avut un punct de vedere diferit de cel adoptat de Curtea de Apel Ploiesti la finalul unei proceduri contradictorii si după epuizarea căilor de atac comune, nu poate justifica privarea unui bun dobândit în legalitate în urma unui litigiu civil solutionat în mod definitiv (vezi, mutatis mutandis, SC Masinexportimport Industrial Group SA, mentionată mai sus, §46).

26. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1.

II. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

27. Conform art. 41 din Conventie:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă."

A. Prejudiciu

28. Fără a oferi detalii, reclamanta solicită o reparatie echitabilă pentru ingerinta suferită.

29. Guvernul arată că reclamanta a solicitat la modul general acordarea unei reparatii echitabile, fără a-si exprima în mod explicit cererea în ceea ce priveste prejudiciul material sau prejudiciul moral. În plus, acesta consideră că o eventuală hotărâre de condamnare ar putea constitui, în sine, o reparatie suficientă a prejudiciului moral suferit de reclamantă.

30. Curtea constată că, în baza art. 60 din Regulamentul său, poate respinge în tot sau în parte o cerere de reparatie echitabilă dacă reclamantul nu a formulat o cerere specifică în acest sens si dacă nu si-a formulat pretentiile, exprimate în cifre si defalcate pe rubrici si însotite de documentele justificative relevante, în termenul acordat pentru prezentarea observatiilor sale pe fond. Împreună cu Guvernul, Curtea observă că reclamanta nu si-a exprimat cererea în cifre.

31. Tinând cont de faptul că reclamanta nu a furnizat elemente care să îi permită să evalueze un eventual prejudiciu material, Curtea consideră că nu este cazul să îi aloce nicio sumă în acest sens. În schimb, ea consideră că reclamanta a suferit un anumit prejudiciu moral. Statuând cu echitate, ea îi acordă suma de 2.000 EUR cu acest titlu.

B. Cheltuieli de judecată

32. Reclamanta nu solicită rambursarea cheltuielilor de judecată suportate în fata instantelor interne.

33. Conform jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor de judecată decât în măsura în care Ie-a solicitat. Prin urmare, în spetă, Curtea nu îi acordă reclamantei nicio sumă cu acest titlu.

C. Dobânzi moratorii

34. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă;

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1;

3. hotărăste:

a) ca statul pârât să îi plătească reclamantei, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 § 2 din Conventie, suma de 2.000 EUR (două mii euro) ca daune morale, plus orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit, sumă ce va fi convertită în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plătii;

b) ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si până la efectuarea plătii, această sumă să se majoreze cu o dobândă simplă, având o rată egală cu cea a facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

4. respinge cererea de reparatie echitabilă în rest.

Întocmită în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 7 februarie 2008, în aplicarea art. 77 §§ 2 si 3 din Regulament.

 

Bostjan M. Zupancic,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

 

Având în vedere prevederile art. 24, 77, 101, 104, 122, 148, 149, 289, 320, art. 384 alin. (1) si ale art. 385 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009, se modifică după cum urmează:

- La articolul 112, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Cu ocazia primei clasificări ulterioare operatiunilor de reesalonare si/sau refinantare a creditelor, la încadrarea creditelor respective in categorii de clasificare, institutiile de credit vor lua în considerare performanta financiară a debitorului în conditii mai stricte fată de cele avute în vedere anterior acestor operatiuni, prin revizuirea corespunzătoare a factorilor cantitativi si/sau calitativi, pe baza informatiilor actualizate la data operatiunilor respective."

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2010.

Nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul requlament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:

- La articolul 96, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), prima operatiune de restructurare a creditelor-problemă poate conduce la încadrarea acestora într-o categorie de clasificare mai favorabilă din punctul de vedere al riscului de credit, dar nu cu mai mult de două categorii de clasificare în cazul creditelor aflate la momentul restructurării în categoria «pierdere», respectiv de o categorie de clasificare în celelalte cazuri.

(4) În situatiile prevăzute la alin. (2) si (3), începând cu prima clasificare ulterioară datei achitării sumelor aferente ratelor restante la momentul restructurării, creditele restructurate pot fi încadrate într-o categorie de clasificare mai favorabilă, serviciul datoriei fiind calculat în conformitate cu noul grafic de plată."

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2010.

Nr. 2.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.