MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 38/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 38         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

44. - Hotărāre privind īncetarea exercitării temporare a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de către domnul Mītu Ion, ca urmare a īncetării suspendării din functie a titularului postului

 

45. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de către domnul Mītu Ion

 

46. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Moruzi Petru Daniel

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            16. - Decizie privind constatarea īncetării calitătii de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a domnului Mihai Constantin Seitan

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.270/2009. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru institutele nationale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĀRILOR

 

            36. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale LIDA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMĀNIEI

 

2. - Circulară privind ratele dobānzilor plătite la rezervele minime obligatorii īncepānd cu perioada de aplicare 24 decembrie 2009-23 ianuarie 2010

 

3. - Circulară privind ratele dobānzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii īncepānd cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010

 

Rectificări la:

- Ordinul Băncii Nationale a Romāniei nr. 13/2009


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării temporare a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de către domnul Mītu Ion, ca urmare a īncetării suspendării din functie a titularului postului

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea temporară a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de către domnul Mītu Ion, ca urmare a īncetării suspendării din functie a titularului postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de către domnul Mītu Ion

 

Avānd īn vedere prevederile art. 43 din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Mītu Ion exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Mehedinti pānă la organizarea concursului īn vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.

Nr. 45.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Moruzi Petru Daniel

 

Avānd īn vedere prevederile art. 43 din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Moruzi Petru Daniel exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Botosani pānă la organizarea concursului īn vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.

Nr. 46.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea īncetării calitătii de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a domnului Mihai Constantin Seitan

 

Avānd īn vedere Decretul Presedintelui Romāniei nr. 1.902/2009 pentru numirea Guvernului Romāniei,

īn temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată īncetarea, īncepānd cu data de 23 decembrie 2009, a calitătii de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a domnului Mihai Constantin Seitan.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.

Nr. 16.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru institutele nationale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Īn temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Articol unic. - Anexele nr. 1, 2, 4, 5 si 9 la Ordinul ministrului economiei nr. 1.420/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru institutele de cercetare-dezvoltare, de sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 853 din 9 decembrie 2009, se modifică si se īnlocuiesc cu anexele nr. 1-5*), care fac parte din prezentul ordin.

 

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 2.270.


*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.420/2009)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si īncercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2009

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2009

 

A

0

1

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1

26 863

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

2

26.770

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

13.956

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

11.649

c)

Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

1.165

2

VENITURI FINANCIARE

6

93

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

26.057

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

25.507

a)

Bunuri si servicii

10

8.139

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

14.549

 

cheltuieli cu salariile

12

11.088

 

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

112

 

- drepturi salariale ale directorului(general)

14

100

-

contributii de asigurări sociale de stat

15

2.306

-

contributii de asigurări de somaj

16

55

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

17

577

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

30

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

94

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate

20

28


-

contribuia la fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care

22

371

-

tichete de masă

23

39

-

deplasări, detasări

24

332

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

2.107

d)

Cheltuieli de protocol

26

16

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

11

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 ) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

63

-

tichete de cresă

30

 

-

tichete cadou

31

 

h)

Alte cheltuieli

32

622

2

Cheltuieli financiare, din care:

33

550

 

- cheltuieli privind dobānzile

34

390

 

- alte cheltuieli financiare

35

160

3

Cheltuieli extraordinare

36

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

806

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

38

129

V.

REZULTATUL NET

39

677

VI.

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

41

677

a)

pentru cointeresarea personalului

42

135

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

406

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

135

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

3.476

1

Surse proprii

46

431

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

110

3

Credite bancare pentru investitii

48

 

 

- interne

49

 

 

- externe

50

 

4

Alte surse

51

2,935

IX.

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

3.476

1

Investitii, inclusiv investitii īn curs la finele anului

53

3.528

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

 

 

- interne

55

 

 

- externe

56

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.01)

57

26.863

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

58

26.057

3

Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)

59

806

4

Numār mediu persona! , total institut, din care:

60

297

 

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

61

155

5

Cāstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei/persoană/luna)

62

3,062

6

Cāstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/luna)

63

3.827

7

Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)

64

3,09

9

Rata rentabilitătii financiare {rd.39*100/capital propriu)

65

13,97

10

Plăti restante

66

2.077

11

Creante de īncasat

67

4.623


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării si Inovării /Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt īn sumă de 3.751 mii lei

**) Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.420/2009)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare īn Sudură si īncercări de Materiale - ISIM

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2009

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2009

 

A

0

1

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1

8.392

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

2

8.387

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

7.800

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

427

c)

Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

160

2

VENITURI FINANCIARE

6

5

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

S

8.042

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

7.973

a)

Bunuri si servicii

10

1.300

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

4.652

 

cheltuieli cu salariile, din care:

12

3.059

 

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

163

 

-drepturile salariate ale directorului general

14

122

-

contributii de asigurări sociale de stat

15

575

-

contributii de asigurări de somaj

16

26

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

17

162

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

22

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

25

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

7

-

contributii la fondul de pensii facultative

21

61

-

alte cheltuieli de personal, din care:

22

715

 

-tichete de masă

23

134

 

-deplasări, detasări

24

581

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

900

d)

Cheltuieli de protocol

26

17

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

 

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

61

 

-tichete de cresă

30

 

 

-tichete cadou

31

30

h)

Alte cheltuiefi

32

1.043

2

Cheltuieli financiare, din care:

33

69

 

- cheltuieli privind dobānzile

34

69

 

- alte cheltuieli financiare

35

 

3

Cheltuieli extraordinare

36

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

350

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

38

56

V.

REZULTATUL NET

39

294

VI.

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

41

294


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

42

59

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

176

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

59

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

310

1

Surse proprii

46

150

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

160

3

Credite bancare pentru investitii

48

 

 

- interne

49

 

 

- externe

50

 

4

Alte surse

51

 

IX.

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

310

1

Investitii, inclusiv investitii īn curs la finele anului

53

310

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

 

 

- interne

55

 

 

- externe

56

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale trd.01)

57

8.392

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

58

8.042

3

Rezultate (+/-)(rd 57-rd.58)

59

350

4

Număr mediu personal. total institut, din care:

60

92

 

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

61

62

5

Cāstigul mediu lunar pe salariat, total institut** (lei/persoană/lună)

62

2.540

6

Cāstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

63

2.814

7

Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)

64

4,35

8

Rata rentabilitătii financiare (rd.39*100/capital propriu)

65

14,60

9

Plăti restante

66

906

10

Creante de īncasat

67

1.182


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt īn sumă de 3167,8miilei

**) Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.420/2009)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2009

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2009

 

A

0

1

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1

8.110

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

2

8.110

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

7.455

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

340

c)

Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

315

2

VENITURI FINANCIARE

6

 

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

8.103

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

8.056

a)

Bunuri si servicii

10

2.234

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

5.098

 

cheltuieli cu salariile

12

3.912

 

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

102

 

-drepturile salariate ale directorului general

14

145

-

contributii de asigurări sociale de stat

15

814

-

contributii de asigurări de somaj

16

20

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

17

203

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

11

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

33

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor saiariale

20

10

-

contributii la fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

22

95

 

-tichete de masă

23

45

 

-deplasări, detasări

24

50

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

400

d)

Cheltuieli de protocol

26

0,1

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

 

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

72

 

-tichete de cresă

30

 

 

-tichete cadou

31

 

h)

Alte cheltuieli

32

251

2

Cheltuieli financiare, din care:

33

47

 

- cheltuieli privind dobānzile

34

47

 

- alte cheltuieli financiare

35

 

3

Cheltuieli extraordinare

36

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

7

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

38

7

V.

REZULTATUL NET

39

0

VI.

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

41

0


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

42

0

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

0

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

0

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

495

1

Surse proprii

46

 

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

315

3

Credite bancare pentru investitii

48

 

 

- interne

49

 

 

- externe

50

 

4

Alte surse

51

180

IX.

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

495

1

Investitii, inclusiv investitii īn curs la finele anului

53

495

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

 

 

- interne

55

 

 

- externe

56

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.01)

57

8.110

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

58

8.103

3

Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)

59

7

4

Număr mediu personal total institut, din care:

60

90

 

-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

61

60

5

Cāstigul mediu lunar pe salariat, total institut** (lei/persoană/lună)

62

3.432

6

Cāstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

63

3.677

7

Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)

64

0,09

8

Rata rentabilitătii financiare (rd.39*100/capital propriu)

65

0,10

9

Plăti restante

66

 

10

Creante de īncasat

67

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt īn sumă de 5.031 mii lei

**) Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general


 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2009

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2009

 

A

0

1

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1

6.696

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

2

6.695

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

6.263

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

280

c)

Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

151,5

2

VENITURI FINANCIARE

6

1

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

6.626

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

6.546

a)

Bunuri si servicii

10

1.459

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

3.591

 

cheltuieli cu salariile

12

2.566

 

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

117

 

-drepturile salariate ale directorului general

14

117

-

contributii de asigurări sociale de stat

15

732

-

contributii de asigurări de somaj

16

13

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

17

133

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

8

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

22

-

contributii ta Fondul de garantare a creantelor salariate

20

7

-

contributii la fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

22

110

 

-tichete de masă

23

 

 

-deplasări, detasări

24

110

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

384

d)

Cheltuieli de protocol

26

1

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

1

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

1

 

-tichete de cresă

30

 

 

-tichete cadou

31

 

h)

Alte cheltuieli

32

1.108

2

Cheltuieli financiare, din care:

33

80

 

- cheltuieli privind dobānzile

34

75

 

- alte cheltuieli financiare

35

5

3

Cheltuieli extraordinare

36

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

70

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

38

11

V.

REZULTATUL NET

39

59

VI.

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

41

59


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

42

12

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

35

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

12

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

151,5

1

Surse proprii

46

 

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

151,5

3

Credite bancare pentru investitii

48

 

 

- interne

49

 

 

- externe

50

 

4

Alte surse

51

 

IX.

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

151,5

1

Investitii, inclusiv investitii īn curs la fineie anului

53

151,5

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

 

 

- interne

55

 

 

- externe

56

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.01)

57

6.696

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

58

6.626

3

Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)

59

70

4

Numār mediu personal , total institut, din care:

60

83

 

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

61

60

5

Cāstigul mediu lunar pe salariat, total institut** ( lei / persoană/lună)

62

2.370

6

Cāstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

63

2.153

7

Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)

64

1,000

8

Rata rentabilitătii financiare (rd.39*100/capital propriu)

65

6,00

9

Plăti restante

66

 

10

Creante de īncasat

67

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt īn sumă de 4912,36 mii lei

**) Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general


 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.420/2009)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2009

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2009

 

A

0

1

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1

20.900

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

20.450

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

18.343

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

2.000

c)

venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

107,5

2

VENITURI FINANCIARE

6

450

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

19.977

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care;

9

19.769

a)

Bunuri si servicii

10

1.550

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

10.650

 

cheltuieli cu salariile

12

8.349

-

indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

104

-

drepturile salariate ale directorului (general)

14

191

-

contributii pentru asigurări sociale de stat

15

1.589

-

contributii pentru asigurările de somaj

16

52

-

contributii pentru asigurările sociale de sănătate

17

405

-

contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

18

21

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

19

66

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate

20

18

-

contributii la Fondul de pensii facultative

21

 

-

alte cheltuieli de personal, din care;

22

150

 

tichete de masa

23

 

 

deplasări, detasări

24

150

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

2.125

d)

Cheltuieli de protocol

26

8

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

1

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

70

-

tichete de crese

30

 

-

tichete cadou

31

 

h)

Alte cheltuieli

32

5.365

2

Cheltuieli financiare, din care:

33

208

 

- cheltuieli privind dobānzile

34

 

 

- alte cheltuieli financiare

35

208

3

Cheltuieli extraordinare

36

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

923

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

38

148

V.

REZULTATUL NET

39

775

VI.

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI din care:

41

775


 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului

42

155

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

465

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

155

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

950

1

Surse proprii

46

843

2

Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

107,5

3

Credite bancare pentru investitii

48

 

 

- interne

49

 

 

- externe

50

 

4

Alte surse

51

 

IX.

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

950

1

Investitii, inclusiv investitii īn curs la finele anului

53

950

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

 

 

- interne

55

 

 

- externe

56

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.1)

57

20.900

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

58

19.977

3

Rezultate (+/-)(rd.57-rd. 58)

59

923

4

Număr mediu personal, total institut, din care:

60

206

 

-număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

61

145

5

Cāstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei/persoană)

62

3.274

6

Cāstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

63

3.560

7

Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)

64

4,6

8

Rata rentabilitătii financiare (rd.39*100/capital propriu)

65

0

9

Plăti restante

66

 

10

Creante de īncasat

67

2.000


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare īncheiate cu Ministerul Educatiei Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt īn sumă de 14200 mii lei

**) Cāstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariate ale directorului general


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale LIDA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul īn municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de īnregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, īn temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza hotărārii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată īn procesul-verbal al sedintei din data de 22 decembrie 2009, īn cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. V.5.487 din 18 decembrie 2009, īntocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială LIDA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul īn municipiul Bucuresti, str. Grigore Tocilescu nr. 59, camera 3, sectorul 5, J40/522/18.01.2008, CUI 23068650/18.01.2008, RBK-461/28.02.2009,

a constatat următoarele:

Īncepānd cu data de 15 octombrie 2009, domnul Ilie Liviu Cristian nu mai detine functia de director executiv al Societătii Comerciale LIDA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a solicitat intermediarului īn asigurări să numească o nouă persoană semnificativă si să transmită documentatia necesară īn vederea aprobării unei noi persoane semnificative, fără ca societatea să dea curs acestei solicitări.

Societatea Comercială LIDA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind astfel īncălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, īn scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare īn Romānia, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărāt, īn sedinta din data de 22 decembrie 2009, sanctionarea Societătii Comerciale LIDA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, de la data publicării prezentei decizii īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, pānă la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unei noi persoane semnificative - conducător executiv, īn conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială LIDA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul īn municipiul Bucuresti, str. Grigore Tocilescu nr. 59, camera 3, sectorul 5, J40/522/18.01.2008, CUI 23068650/18.01.2008, RBK-461/28.02.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data publicării prezentei decizii īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, pānă la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unei noi persoane semnificative - conducător executiv, īn conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) īmpotriva prezentei decizii Societatea Comercială LIDA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plāngere la Curtea de Apel Bucuresti, īn termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, īn conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plāngerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, īn conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2010.

Nr. 36.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMĀNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMĀNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobānzilor plătite la rezervele minime obligatorii īncepānd cu perioada de aplicare 24 decembrie 2009-23 ianuarie 2010

 

Īn baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a Romāniei, īn aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a Romāniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a Romāniei hotărăste:

Īncepānd cu perioada de aplicare 24 decembrie 2009- 23 ianuarie 2010, ratele dobānzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 3,38% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite īn lei;

- 1,27% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite īn euro;

- 1,16% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite īn dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a Romāniei,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2010.

Nr. 2.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMĀNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobānzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii īncepānd cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010

 

Īn baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a Romāniei, īn aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Nationale a Romāniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a Romāniei hotărăste:

īncepānd cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010, ratele dobānzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii sunt următoarele:

- 17,25% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite īn lei;

- 13,50% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite īn euro;

- 13,50% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite īn dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a Romāniei,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2010.

Nr. 3.

 

RECTIFICĂRI

 

            Īn anexa nr. 1d) la Ordinul Băncii Nationale a Romāniei nr. 13/2009 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 897 din 22 decembrie 2009, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

            - la titlul coloanei 0, īn loc de: „Angajamente īn afara bilantului primite" se va citi: „Angajamente īn afara bilantului date".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.