MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 25/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 25         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

388/2009. - Lege privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, Romānia, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării īn domeniul īnvătămāntului superior īn cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare īn Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al ministrilor īn 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia

 

Acord īntre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, Romānia, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării īn domeniul īnvătămāntului superior īn cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare īn Europa Centrală (CEEPUS II)

 

1.898/2009. - Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, Romānia, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării īn domeniul īnvătămāntului superior īn cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare īn Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al ministrilor īn 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            23. - Hotărāre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

 

REPUBLICĂRI

 

            Regulament de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, Romānia, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării īn domeniul īnvătămāntului superior īn cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare īn Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al ministrilor īn 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se acceptă Acordul dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, Romānia, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării īn domeniul īnvătămāntului superior īn cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare īn Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al ministrilor īn 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia.

Art. 2. - Categoriile de cheltuieli ocazionate de aplicarea acordului prevăzut la art. 1 vor fi făcute īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 359/2005 privind derularea Programului CEEPUS II īn Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 405 din 13 mai 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 388.

 

ACORD*)

īntre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, Romānia, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării īn domeniul īnvătămāntului superior īn cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare īn Europa Centrală (CEEPUS II)1)

 

*) Traducere.

1) Asa cum a fost revizuit de Comitetul mixt al ministrilor īn 16 martie 2007.

 

 

Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, Romānia, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia, denumite īn continuare părti contractante,

au convenit următoarele:

Art. 1. - Īn contextul implementării programului CEEPUS II va fi promovată cooperarea dintre părtile contractante īn domeniul īnvătămāntului superior, īn special cooperarea si mobilitatea interuniversitară.

Actiunile programului CEEPUS II sunt prevăzute īn anexa nr. I, care face parte integrantă din prezentul acord.

Art. 2. - (1) Pentru scopul prezentului acord, termenul universitate se aplică unei institutii de īnvătămānt superior, recunoscută de autoritătile competente ale părtii contractante ca apartinānd sistemului său de īnvătămānt superior.

Fiecare parte contractantă va prezenta anual o listă cu universitătile eligibile pentru participarea la programul CEEPUS II.

(2) Pentru scopul prezentului acord, termenul an universitar se aplică perioadei de la 1 septembrie pānă la 31 august a anului următor.

(3) Studentii īnmatriculati īn universităti, indiferent de domeniul de studiu, sunt eligibili pentru a beneficia de sprijin īn cadrul programului CEEPUS II, incluzānd studiile de doctorat sau postuniversitare, dacă dovedesc că perioada studiilor sau a pregătirii profesionale, realizată īn concordantă cu prezentul acord, la o universitate sau o institutie-gazdă, al cărei curriculum este compatibil cu cel al universitătii trimitătoare, reprezintă o parte a studiilor universitare ale studentului sau studentei respective.

Īn plus, programul CEEPUS II va sprijini mobilitatea cadrelor didactice din universităti īn scopul promovării cooperării internationale interuniversitare si pentru a spori dimensiunea central-europeană a curriculei universitare.

Programul CEEPUS II nu va dezvolta activităti de cercetare si dezvoltare tehnologică.

Art. 3. - (1) Un comitet mixt al ministrilor, fiecare dintre ei reprezentānd una dintre părtile contractante, este constituit prin prezentul acord. Comitetul mixt al ministrilor va fi răspunzător pentru toate etapele si deciziile necesare pentru asigurarea implementării si promovării programului CEEPUS II si pentru aprobarea rapoartelor de evaluare si restructurare a programului.

(2) Comitetul mixt al ministrilor se va reuni cel putin o dată pe an. Ministrii care nu pot participa la reuniune vor fi reprezentati de īnalti functionari oficiali. Comitetul mixt al ministrilor poate stabili o listă de īnalti functionari, care să decidă pentru acele probleme pentru care Comitetul mixt al ministrilor i-a autorizat, īn vederea pregătirii următoarei īntruniri a Comitetului mixt al ministrilor.

(3) Comitetul mixt al ministrilor īl va alege pe unul dintre membrii săi ca presedinte, pentru o perioadă de un an.

(4) Comitetul mixt al ministrilor va depune toate eforturile pentru a ajunge, prin consens, la un acord privind toate deciziile menite să asigure implementarea si promovarea programului prevăzut īn anexa nr. I. Īn cazul īn care consensul nu poate fi realizat, problema va face obiectul unei decizii luate cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor Comitetului mixt al ministrilor prezenti si votanti.

(5) Īn legătură cu bugetul anual al tuturor părtilor contractante si cu cota lor de participare, respectiv numărul lunilor/bursă pe an universitar, pentru a facilita realizarea actiunilor cuprinse īn anexa nr. I, fiecare parte contractantă īsi va asuma un angajament. Comitetul mixt al ministrilor va lua īn unanimitate o decizie finală privind totalitatea angajamentelor.

Art. 4. - (1) Toate deciziile privind selectia proiectelor cuprinse īn anexa nr. I (actiunile 1-3) vor fi luate de către Comitetul mixt al ministrilor sau de un grup de īnalti functionari oficiali, conform prevederilor art. 3. Cadre universitare sau alti experti vor fi consultati pentru a sprijini procesul de selectie.

(2) După intrarea īn vigoare a prezentului acord, fiecare parte contractantă va nominaliza un oficiu national CEEPUS, cu următoarele responsabilităti, notificānd această măsură Comitetului mixt al ministrilor:

- popularizarea, īn scopul promovării programului, īn strānsă legătură cu Oficiul Central CEEPUS si cu celelalte oficii nationale CEEPUS;

- primirea candidaturilor;

- pregătirea acordării burselor pentru solicitanti;

- asigurarea unui loc de studiu pentru beneficiarii burselor;

- acordarea burselor (conform prevederilor anexei nr. I actiunea 4);

- organizarea plătii burselor;

- primirea rapoartelor;

- realizarea evaluării nationale a programului;

- rapoartele anuale.

Fiecare parte contractantă va lua măsuri pentru ca oficiul său national CEEPUS să aibă la dispozitie toate mijloacele necesare care să īi permită īndeplinirea īn bune conditii a atributiilor sale.

Art. 5. - (1) Oficiul Central CEEPUS va fi stabilitla Viena. Oficiul Central CEEPUS va avea capacitatea legală necesară

pentru exercitarea functiilor sale. Oficiul Central CEEPUS, personalul său si reprezentantii părtilor contractante la Oficiul Central CEEPUS vor beneficia de privilegiile si imunitătile care sunt necesare pentru functiile respective.

(2) Secretarul general al Oficiului Central CEEPUS va fi ales pentru o perioadă de 7 ani, cu o majoritate de două treimi, de către Comitetul mixt al ministrilor, la propunerea Republicii Austria. Secretarul general poate fi revocat īnainte de termen prin decizia unanimă a Comitetului mixt al ministrilor.

(3) Infrastructura necesară, incluzānd salariile secretarului general si ale personalului Oficiului Central CEEPUS, va fi finantată de către Republica Austria. Fiecare parte contractantă este īndreptătită să trimită, suplimentar, personal la Oficiul Central CEEPUS, pe cheltuiala proprie.

Secretarul general poate stabili normele de procedură ale Oficiului Central CEEPUS, notificānd aceasta Comitetului mixt al ministrilor.

(4) Oficiul Central CEEPUS va īndeplini numai functia de coordonare si de evaluare, īn timp ce părtile contractante vor avea puteri depline asupra bugetului lor national destinat mobilitătii si actiunilor de schimburi cuprinse īn anexa nr. I.

(5) Īn pius, Oficiul Central CEEPUS:

- va răspunde de dezvoltarea unei strategii comune de relatii publice privind programul CEEPUS II si va oferi consultantă părtilor contractante īn legătură cu publicatiile informative;

- va publica informatii privind universitătile părtilor contractante, īn scopul promovării mobilitătii universitare īntre acestea;

- īsi va asuma răspunderea pentru pregătirea unui raport anual si pentru realizarea unei evaluări generale a programului CEEPUS II;

- va face propuneri pentru dezvoltarea viitoare a programului CEEPUS II;

- se va ocupa de pregătirea si organizarea reuniunilor Comitetului mixt al ministrilor, precum si de īntocmirea minutelor acestor reuniuni;

- va sprijini, la cerere, implementarea deciziilor luate de Comitetul mixt al ministrilor.

Art. 6. - (1) Părtile contractante vor depune toate eforturile pentru a evita orice restrictii privind libera circulatie si rezidenta participantilor la actiunile de mobilitate cuprinse īn prezentul acord.

(2) Părtile contractante au convenit să ia măsurile pe care le consideră adecvate, īn conformitate cu legislatia natională, astfel īncāt să fie eliminate toate obstacolele de ordin administrativ sau financiar pentru obtinerea vizei si/sau a permisului de rezidentă de către beneficiarii de bursă CEEPUS II.

Art. 7. - (1) Prezentul acord va rămāne īn vigoare pentru o perioadă de 7 ani. El poate fi reīnnoit pentru o nouă perioadă, conform īntelegerii dintre părtile contractante. O revizuire a prezentului acord poate avea loc īnainte de īncheierea celui de-al patrulea an universitar după intrarea īn vigoare a acestuia. Această revizuire va avea la bază o evaluare generală a programului CEEPUS II.

(2) Orice parte contractantă poate solicita īn orice moment revizuirea prezentului acord. Īn acest scop se va īnainta o cerere scrisă presedintelui Comitetului mixt al ministrilor si celorlalte părti contractante. Toate deciziile privind revizuirea prezentului acord vor fi luate pe baza deciziei unanime a Comitetului mixt al ministrilor.

Art. 8. - (1) Prezentul acord va fi deschis pentru semnare la Zagreb, Croatia, pe durata zilei de 9 martie 2003, de către Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia,


Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, Romānia, Republica Slovacă si Republica Slovenia. Ulterior, acesta va fi deschis pentru aderare.

(2) Prezentul acord, precum si amendamentele la acesta vor fi supuse aprobării de către părtile contractante, iar documentele aprobate vor fi depozitate la Ministerul Educatiei din Republica Ungară, care va fi denumit īn acest acord depozitar.

(3) Prezentul acord va intra īn vigoare īncepānd cu prima zi a celei de-a treia luni care urmează depunerii documentelor de aprobare de către cel putin 3 părti contractante.

(4) Orice stat care nu a fost mentionat īn alin. (1) poate adera pe baza unei invitatii unanime a Comitetului mixt al ministrilor. Orice stat care doreste să devină parte contractantă poate notifica īn scris depozitarului intentia sa.

(5) Depozitarul va informa toate părtile contractante despre notificările si documentele de aprobare primite.

(6) Pentru orice stat care a devenit parte contractantă după intrarea īn vigoare a prezentului acord, participarea la activitătile programului CEEPUS II cuprinse īn anexa nr. I va avea loc īn conformitate cu prevederile adoptate īn unanimitate de către Comitetul mixt al ministrilor.

Art. 9. - Orice parte contractantă se poate retrage din prezentul acord īn orice moment, adresānd o notificare scrisă depozitarului. O astfel de retragere īsi va produce efectul după expirarea a cel putin 6 luni de la data primirii de către depozitar a notificării de retragere; totusi Comitetul mixt al ministrilor poate stabili o perioadă mai mare de 6 luni, dar mai mică de 12 luni, pentru intrarea īn vigoare a retragerii notificate.

Art. 10. - (1) Orice diferend īntre două sau mai multe părti contractante ori īntre oricare dintre acestea si Oficiul Central CEEPUS privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei nr. I, care nu poate fi solutionat de către Comitetul mixt al ministrilor, va fi supus arbitrajului, la cererea oricărei părti aflate īn litigiu.

(2) Tribunalul arbitrai va fi alcătuit din 3 membri. Fiecare parte aflată īn litigiu va nominaliza un arbitru; primii 2 arbitri īl vor nominaliza pe un al treilea, care va fi presedintele tribunalului arbitrai.

(3) Tribunalul arbitrai īsi va stabili sediul si propriile reguli de procedură.

(4) Decizia tribunalului arbitrai va fi luată de către majoritatea membrilor săi, nefiind admisă abtinerea de la vot. Această decizie va fi definitivă si obligatorie pentru toate părtile aflate īn litigiu, fără drept de apel. Părtile se vor supune verdictului fără īntārziere. Īn cazul unui diferend referitor la sensul sau scopul prezentului acord, tribunalul arbitrai īl va interpreta, la cererea oricărei părti aflate īn litigiu.

Art. 11. - Originalul prezentului acord si revizuirea sa, al cărui text īn limba engleză este autentic, vor fi păstrate de către depozitar.

 

ANEXA Nr. I

 

Părtile contractante vor dezvolta si vor promova o retea universitară īn Europa Centrală, alcătuită din diverse retele individuale. Obiectivele acestei retele sunt īncurajarea mobilitătii academice, īn special a mobilitătii studentilor, īn Europa Centrală, promovarea cooperării dintre universitătile din Europa Centrală, precum si initierea de programe comune care să conducă la specializări certificate de diplome duble sau diplome cu antet comun.

Toate actiunile CEEPUS II, cu exceptia mobilitătilor efectuate īn afara retelelor, vor fi realizate īn cadrul retelelor CEEPUS II descrise īn actiunea 1.

Programul CEEPUS II va acorda prioritate retelelor a căror activitate vizează dezvoltarea programelor de studii comune sau care īsi propun dezvoltarea de noi programe de studii comune. Comitetul mixt al ministrilor va monitoriza progresele obtinute īn cadrul Procesului Bologna īn acest sens si va adapta prioritătile programului CEEPUS II īn conformitate cu acestea.

I. Actiunea 1: īnfiintarea si functionarea unei retele universitare īn Europa Centrală

(1) O retea va cuprinde cel putin 3 universităti, două dintre ele apartinānd diferitelor părti contractante, desi retelele a căror activitate vizează dezvoltarea de programe de studii comune pot fi formate doar din două universităti ale diferitelor părti contractante pentru o fază initială, a cărei durată urmează a fi stabilită de către Comitetul mixt al ministrilor. Totusi, prioritate vor avea retelele constānd īn mai mult de două universităti ale diferitelor părti contractante.

(2) Orice universitate care doreste să facă parte dintr-o retea CEEPUS II trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) perioadele de studii si/sau de pregătire practică efectuate la o universitate si/sau la o institutie participantă vor fi recunoscute īn īntregime de către institutiile partenere;

b) se va urmări realizarea recunoasterii reciproce a studiilor īn cadrul retelei. Pentru aceasta se vor aplica Sistemul european de credite transferabile (ECTS) sau alte sisteme compatibile. Īn cazul studentilor care lucrează la o teză sau dizertatie, acest sistem se poate īnlocui printr-o declaratie a ambilor coordonatori, de la universitatea-gazdă si de la cea trimitătoare, prin care se certifică faptul că stagiul de studii īn străinătate se desfăsoară īn vederea realizării tezei, respectiv a dizertatiei;

c) īn vederea facilitării mobilitătii studentilor, cursurile si/sau prelegerile CEEPUS II se vor desfăsura, de asemenea, īn limba engleză, germană sau franceză.

Părtile contractante au convenit asupra promovării de cursuri de limbi străine aplicate prin acordarea de „luni bursă" īn vederea organizării de cursuri pregătitoare de limbi străine aplicate īn limba engleză, germană sau franceză, oferite de către retele. Cursuri aditionale de limbă, īn limba tării-gazdă, pot fi oferite īn cazul īn care există această posibilitate;

d) studentul care efectuează stagii de studii īn cadrul programului CEEPUS II va fi scutit de orice taxă de īnscriere si/sau de scolarizare.

II. Actiunea 2: Cursuri intensive

Părtile contractante convin să organizeze cursuri intensive care să īndeplinească următoarele conditii:

1. să atragă participanti din cāt mai multe părti contractante posibil, inclusiv din tara-gazdă. Participantii sunt denumiti studenti si/sau lectori, profesori invitati si cadre didactice;

2. să fie clasificate īn:

a) cursuri de vară, cu durata de cel putin 10 zile lucrătoare, cu o tematică specifică si care să asigure obtinerea de credite;

b) cursuri de pregătire intensivă, cu o durată de cel putin 10 zile lucrătoare, pentru cadrele didactice tinere;

3. congrese sau evenimente similare sunt excluse.


III. Actiunea 3: Excursii studentesti

Părtile contractante convin să organizeze excursii studentesti, cu conditia ca aceste excursii să asigure obtinerea de credite si:

1. să servească unui scop stiintific/artistic si să folosească o parte specifică a infrastructurii tării-gazdă; sau

2. să servească unui scop stiintific/artistic si să fie organizate īn comun.

IV. Actiunea 4: Sprijinul financiar acordat pentru asigurarea mobilitătii studentilor si profesorilor

(1) Părtile contractante convin să acorde burse individuale studentilor participanti la activitătile CEEPUS II descrise īn actiunile 1-3.

(2) Suport financiar va fi, de asemenea, acordat lectorilor, profesorilor invitati si cadrelor didactice, cu conditia ca acestia să contribuie la cooperarea universitară transnatională si/sau la stabilirea unor măsuri de pregătire profesională corespunzătoare. Lectorii, profesorii invitati si cadrele didactice vor īndeplini o normă de predare de cel putin 6 ore pe săptămānă la universitatea-gazdă.

(3) Burse vor fi acordate, de asemenea, studentilor si absolventilor pentru pregătirea practică īntr-o īntreprindere comercială, unitate de cercetare sau institutie guvernamentală din tara-gazdă, cu conditia realizării unui proiect bine definit si structurat.

(4) Bursele pentru studenti pentru activitătile obisnuite de semestru se vor acorda pentru o perioadă de cel putin 3 luni si de cel mult 10 luni. Stagii mai scurte vor fi permise doar pentru

studentii care lucrează īn vederea realizării unei teze sau dizertatii.

(5) Bursele CEEPUS II pot fi acordate, de asemenea, studentilor īnscrisi la o universitate CEEPUS II eligibilă si pentru care s-au făcut aranjamente speciale pentru studii, īn afara unei retele CEEPUS II (freemovers).

(6) Bursele CEEPUS II sunt burse „comprehensive", respectiv burse menite să acopere costul īntretinerii, cheltuielile pentru taxele de laborator conform uzantei din tara-gazdă, de cazare si asigurare medicală de bază, pe durata sederii īn tara-gazdă. Bursele CEEPUS II vor fi acordate īn functie de costurile de īntretinere din tara respectivă si vor fi protejate īmpotriva inflatiei.

(7) Īntrucāt nu constituie un transfer de fonduri, bursele CEEPUS II vor fi achitate de către tara-gazdă, cu exceptia cheltuielilor de transport, care vor fi plătite de către tara de origine a solicitantului.

(8) Valoarea nominală a bursei CEEPUS II defineste „o lună bursă". Toate părtile contractante vor anunta cotele lor pentru anul următor de studii la interval de un an. Minimul obligatoriu este de 100 „luni bursă".

(9) Din programul CEEPUS II nu se suportă costuri suplimentare sau cheltuieli legate de scopuri de ordin organizatoric.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, Romānia, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării īn domeniul īnvătămāntului superior īn cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare īn Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al ministrilor īn 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, Romānia, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării īn domeniul īnvătămāntului superior īn cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare īn Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al ministrilor īn 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 1.898.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 9 alin. (1) si (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă standardele de cost pentru serviciile sociale organizate si administrate, īn conditiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale.

(2) Standardele de cost stau la baza determinării necesarului cheltuielilor de functionare ale serviciilor sociale organizate si administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unitătile administrativ-teritoriale, precum si a alocării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.

(3) Standardele de cost constituie unul dintre criteriile īn baza cărora furnizorii publici de servicii sociale contractează servicii sociale cu furnizorii privati sau, după caz, cu alti furnizori publici.

(4) Pentru īncadrarea īn standardele de cost, la organizarea si īnfiintarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea īn vedere cel mai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacitătii serviciului respectiv.

Art. 2. - Standardele de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevăzute de lege.

Art. 3. - Īn situatia īn care, datorită nevoilor specifice si situatiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăsesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, īn calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare din veniturile proprii.

Art. 4. - (1) Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor si pentru asigurarea unor servicii de calitate, furnizorii publici de servicii sociale angajează personalul din centrele rezidentiale si centrele de zi, cu respectarea următoarelor criterii:

a) īncadrarea pe categorii de personal;

b) normarea, pe tipuri de servicii, a personalului īncadrat potrivit prevederilor lit. a), cu raportare la totalul personalului prevăzut īn statul de functii aprobat prin hotărāre a consiliului judetean sau local;

c) īncadrarea personalului corespunzător numărului maxim de posturi prevăzut īn statul de functii aprobat.

(2) Categoriile de personal prevăzute la alin. (1) lit. a) se referă la personalul cu functii de conducere, functii administrative, gospodărire, īntretinere-reparatii, deservire, precum si functii de specialitate pentru īngrijirea si asistenta beneficiarilor. Functiile personalului sunt prevăzute īn anexa nr. 4.

(3) Normarea personalului, prevăzută la alin. (1) lit. b), se realizează astfel:

a) īn cazul serviciilor sociale acordate si organizate īn centre rezidentiale, personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din numărul total de personal;

b) īn cazul serviciilor sociale acordate si organizate īn centre de zi, personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din numărul total de personal.

(4) Pentru serviciile sociale prevăzute la alin. (3) lit. a) si b), se repartizează maximum două posturi pentru functii de conducere, respectiv un post pentru directorul sau seful de centru si, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.

(5) Īncadrarea cu personal, potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), se stabileste īn functie de nevoile persoanelor beneficiare, precum si cu respectarea raportului număr de beneficiari/număr de personal.

Art. 5. - (1) Pentru asigurarea transparentei privind utilizarea fondurilor alocate si administrarea acestora, furnizorii publici si privati de servicii sociale au obligatia de a face publice informatiile privind costurile serviciilor sociale acordate.

(2) Furnizorii publici de servicii sociale au obligatia ca pānă la data de 30 aprilie a fiecărui an să transmită Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si autoritătilor administratiei publice centrale aflate īn subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile si personalul/tipul de serviciu, īnregistrate īn anul anterior raportării.

(3) Īn aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, īn colaborare cu autoritătile administratiei publice centrale aflate īn subordine si care au atributii īn domeniul serviciilor sociale, emit instructiuni.

Art. 6. - (1) Nivelul standardului de cost si raportul număr de beneficiari/personal angajat sunt prevăzute īn anexele nr. 1-3 la prezenta hotărāre, după cum urmează:

a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovării drepturilor copilului;

b) anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap;

c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidentiale destinate persoanelor vārstnice.

(2) Finantarea serviciilor sociale conform standardelor de cost prevăzute īn anexele nr. 1 si 2 se asigură de la bugetul de stat īn limita bugetelor aprobate anual cu această destinatie īn legea bugetului de stat si din bugetele proprii ale autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 7. - Consiliile judetene, respectiv consiliile locale răspund de repartizarea sumelor si de aprobarea bugetelor pentru serviciile sociale cu sau fără personalitate juridică, aflate īn administrare.

Art. 8. - Autoritătile administratiei publice locale care au īn administrare servicii sociale, coordonatorii serviciilor publice de asistentă socială organizate īn conditiile Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistentă socială, precum si directorii serviciilor sociale cu personalitate juridică răspund, īn calitate de angajator, de reorganizarea serviciilor sociale, īn conditiile legii, cu īncadrarea īn standardele de cost aprobate.

Art. 9. - Īn functie de dinamica cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (2), precum si de particularitătile īn evolutie ale serviciilor sociale si de standardele de calitate aferente, prezenta hotărāre se modifică si se completează īn mod corespunzător, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 10. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 23.

 

ANEXA Nr. 1

 

STANDARDELE

de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovării drepturilor copilului

 

            1. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor plasati la asistenti maternali

 

- lei -

Categoria copiilor

Standard de cost/an/beneficiar

Copii la asistenti maternali cu un copil īn plasament

20.896

Copii la asistenti maternali cu 2 copii īn plasament

13.931

Copii la asistenti maternali cu 3 copii īn plasament

11.014

 

            2. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităti plasati la asistenti maternali

 

- lei -

Categoria copiilor

Standard de cost/an/beneficiar

Copii la asistenti maternali cu un copil īn plasament

24.452

Copii la asistenti maternali cu 2 sau mai multi copii īn plasament

17.486

 

            3. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu HIV/SIDA plasati la asistenti maternali

 

- lei -

Categoria copiilor

Standard de cost/an/beneficiar

Copii la asistenti maternali cu un copil īn plasament

28.467

Copii la asistenti maternali cu 2 sau mai multi copii īn plasament

21.501

 

            4. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidential destinate copiilor

 

- lei -

Categoria copiilor

Standard de cost/an/beneficiar

Raport copil/angajat

Copii plasati īn centre de plasament

20.653

1,5/1

Copii plasati īn case de tip familial

18.324

1,8/1

Copii plasati īn apartamente

17.192

1,2/1


            5. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidential destinate copiilor cu dizabilităti

 

- lei -

Categoria copiilor

Standard de cost/an/beneficiar

Raport copil/angajat

Copii plasati īn centre de plasament

27.447

1/1

Copii plasati īn case de tip familial

24.409

1,4/1

Copii plasati īn apartamente

19.858

1,3/1

 

            6. Standard de cost pentru centrele de primire īn regim de urgentă si alte servicii de tip rezidential

 

- lei -

Categoria copiilor

Standard de cost/an/beneficiar

Raport copil/angajat

Copii plasati īn centre de primire īn regim de urgentă, adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care săvārseste fapte penale si nu răspunde penal etc.

27.606

1/1

 

            7. Standard de cost pentru centrele maternale

 

- lei -

Categoria beneficiarului

Standard de cost/an/beneficiar

Raport copil/angajat

Mamă cu un copil

31.756

0,8/1

 

Mamă cu 2 copii

28.868

Mamă cu 3 copii

27.904

 

            8. Standard de cost pentru centrele de zi

 

- lei -

Categoria copiilor

Standard de cost/an/beneficiar

Raport copil/angajat

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi

7.035

2,9/1

 

            9. Standard de cost pentru centrele de recuperare

 

- lei -

Categoria copiilor

Standard de cost/an/beneficiar

Raport copil/angajat

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare

9.283

3,3/1

 

 

ANEXA Nr. 2

 

STANDARDELE

de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap

 

            Servicii sociale rezidentiale

1. Standard de cost pentru centrul de īngrijire si asistentă persoane adulte cu handicap (CIA)

 

Tipul serviciului public rezidential

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Centrul de īngrijire si asistentă persoane adulte cu handicap (CIA)

23.164

1,45/1


2. Standard de cost pentru centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap (CRRPH)

 

Tipul serviciului public rezidential

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap (CRRPH)

24.423,55

1,3/1

 

            3. Standard de cost pentru centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică (CRRN)

 

Tipul serviciului public rezidential

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică (CRRN)

26.163,37

1,45/1

 

            4. Standard de cost pentru centrul de integrare prin terapie ocupatională (CITO)

 

Tipul serviciului public rezidential

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Centrul de integrare prin terapie ocupatională (CITO)

18.692,16

2/1

 

            5. Standard de cost pentru centrul-pilot de recuperare si reabilitare (CP)

 

Tipul serviciului public rezidential

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Centrul-pilot de recuperare si reabilitare (CPRR)

26.915

1,45/1

 

            6. Standard de cost pentru centrul de pregătire pentru o viată independentă (CPVI)

 

Tipul serviciului public rezidential

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Centrul de pregătire pentru o viată independentă (CPVI)

21.578,94

3/1

 

            7. Standard de cost pentru locuinte protejate (LP)

 

Tipul serviciului public rezidential

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Locuinte protejate

(10 beneficiari/locuintă)

- minim protejate

- moderat protejate

- maxim protejate

14.796

3/1

 

            8. Standard de cost pentru centre „Respira" (CR)

 

Tipul serviciului public rezidential

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Centre „Respira" (CR)

17.000

2,5/1


            9. Standard de cost pentru centre de criză (CCZ)

 

Tipul serviciului public rezidential

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Centre de criză (CCZ)

13.291,13

3/1

 

Servicii sociale alternative (de zi)

1. Standard de cost pentru centrele de zi (CZ)

 

Tipul serviciului public rezidential

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Centrele de zi

13.088,64

-

 

            2. Standard de cost pentru centrele ambulatorii de recuperare

 

Tipul serviciului

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Centrele ambulatorii de recuperare

4.992,24

-

 

ANEXA Nr. 3

 

STANDARDELE

de cost/an pentru serviciile sociale rezidentiale destinate persoanelor vārstnice

 

Tipul centrului

Standard de cost/an/beneficiar - lei -

Raport beneficiar/angajat

Cămin pentru persoane vārstnice

16.926

2/1

 

ANEXA Nr. 4

 

FUNCTIILE

personalului din serviciile sociale

 

 

Personal cu functie de conducere

1.

Director sau sef de centru

2.

Coordonator personal de specialitate

 

Personal cu functii administrative, gospodărire, īntretinere-reparatii, deservire

3.

Administrator

4.

Functionar, administrativ, economic

5.

Casier, magaziner

6.

Paznic, bufetier, īngrijitor, spălătoreasă

7.

Sofer

8.

Muncitor calificat

9.

Muncitor necalificat

 

Personal de specialitate de īngrijire si asistentă. Personal de specialitate si auxiliar

10.

Medic

11.

Fiziokinetoterapeut

12.

Psiholog, psihopedagog

13.

Asistent social

14.

Logoped, profesor CFM, kinetoterapeut

15.

Instructor CFM, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, educator, educator-puericu maseur, nutritionist, dietetician, interpret īn limbaj mimico-gestual Itor,

16.

Asistent medical, soră medicală

17.

Infirmieră, īngrijitoare


REPUBLICĂRI

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMĀNIA

CONFERINTA NATIONALĂ

 

REGULAMENT 1)

de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia

 

1) Republicat īn temeiul art. III din Hotărārea Conferintei nationale nr. 09/64/2009 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă comisiile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, aprobat prin Hotărārea Conferintei nationale nr. 07/58/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 252 din 15 aprilie 2009, dāndu-se texteloro nouă numerotare.

Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia a fost aprobat prin Hotărārea Conferintei nationale nr. 07/58/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, si a mai fost modificat si completat prin Hotărārea Conferintei nationale nr. 08/61/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor si Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, aprobat prin Hotărārea Conferintei nationale nr. 07/58/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2008.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Potrivit art. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată, si pct. 116 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, republicat, denumit īn continuare Regulament de organizare si functionare, pe lāngă consiliul fiecărei filiale a Corpului functionează o comisie de disciplină, compusă din 5 membri titulari si 5 supleanti, astfel: presedintele si 4 membri alesi de Adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experti contabili, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

Membrii supleanti sunt alesi, respectiv desemnati, īn aceleasi conditii.

Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.

2. Potrivit art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, pe lāngă Consiliul Superior al Corpului functionează Comisia superioară de disciplină, compusă din 7 membri titulari si 7 supleanti, astfel:

a) presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta natională pentru un mandat de 4 ani dintre expertii īnscrisi īn evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită;

b) 2 membri, desemnati de ministrul finantelor publice;

c) 2 membri, desemnati de ministrul justitiei.

Membrii supleanti sunt alesi, respectiv desemnati, īn aceleasi conditii.

Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani.

3. Īn cazul vacantării unora dintre locurile membrilor titulari īn cursul mandatului, din motive obiective, neimputabile acestora, īnlocuitorii vor fi desemnati dintre membrii supleanti de către Consiliul superior sau de către consiliul filialei, respectiv de către ministrul finantelor sau ministrul justitiei, după caz.

Īn functie de necesităti, membrii supleanti pot fi desemnati de presedintele comisiei de disciplină īn solutionarea cauzelor supuse judecătii, situatie īn care acestora le sunt aplicabile prevederile prezentului regulament.

4. Comisiile de disciplină vor fi sprijinite īn activitatea lor de către un secretar (referent de specialitate) pentru executarea lucrărilor de secretariat.

Secretarul (referentul) comisiei de disciplină participă la dezbaterile īn completul de judecată, fără drept de vot la adoptarea hotărārilor.

Atributiile de secretariat pot fi īndeplinite de un salariat al filialei (Corpului) desemnat de presedintele consiliului respectiv sau de un membru al comisiei de disciplină titular ori supleant, prin rotatie, desemnat de presedintele acelei comisii.

Īn functie de volumul de activitate a comisiei de disciplină, generat de numărul si de complexitatea cauzelor primite spre solutionare, la cererea presedintelui comisiei de disciplină se poate angaja o persoană, cu program permanent, pe postul de secretar al Comisiei de disciplină, care va asigura buna functionare a activitătii administrative a comisiei de disciplină.

5. Activitatea comisiilor de disciplină este o activitate internă aplicabilă exclusiv membrilor si stagiarilor Corpului. Hotărārile comisiilor de disciplină nu pot fi invocate īn cauzele aflate pe rol la instantele de drept comun ale statului.

 

CAPITOLUL II

Atributiile comisiilor de disciplină

 

A. Comisia de disciplină de pe lāngă consiliul filialei

6. Comisia de disciplină de pe lāngă consiliul filialei este competentă să sanctioneze abaterile disciplinare săvārsite de către expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul īn raza teritorială a acesteia, chiar dacă abaterile au fost săvārsite īn raza teritorială a altei filiale (pct. 117 primul alineat din Regulamentul de organizare si functionare).

Īncetarea provizorie de a mai face parte din Corp la cererea sa ori din initiativa consiliului filialei nu īl exonerează de răspundere disciplinară pe cel īn cauză pentru abaterile săvārsite anterior (pct. 98-100 din Regulamentul de organizare si functionare).

7. Actiunea disciplinară poate fi exercitată īn termen de un an de la săvārsirea faptei (pct. 123 din Regulamentul de organizare si functionare) si īn acelasi termen de un an de la data rămānerii definitive a hotărārii judecătoresti, īn cazurile īn care un membru al Corpului a fost condamnat pentru infractiuni care sunt sanctionabile si disciplinar potrivit legii si Regulamentului de organizare si functionare.

Īn cazurile īn care faptelor sanctionabile disciplinar, incriminate de autorul reclamatiei, nu li se poate atribui o dată certă a săvārsirii lor de către profesionistul contabil (expert contabil sau contabil autorizat membru al Corpului), termenul de un an īn care poate fi exercitată actiunea disciplinară curge de la:

- data predării Raportului de expertiză către beneficiar, īn cazul lucrărilor contabile extrajudiciare, executate pe bază de contract īncheiat cu beneficiarul (clientul), precum si īn cazul expertizelor judiciare solicitate de organele de cercetare;

- data actului emis de instantă (īncheiere, hotărāre etc.) prin care se constată depunerea Raportului de expertiză, īn cazul expertizelor efectuate īn cauze care se găsesc īn faze de judecată.

8. Īn cazul īn care īn interiorul termenului īn care actiunea disciplinară poate fi exercitată a apărut o cauză de īntrerupere dovedită cu īnscrisuri oficiale, cel īn drept va fi repus īn termenul legal de un an, īn momentul īncetării cauzei de īntrerupere. Repunerea īn termen se va face la cererea părtii interesate. Toate obligatiile privind dovada īntreruperii termenului apartine celui care solicită repunerea īn termen. Din termenul de un an se va scădea perioada deja scursă care nu a fost afectată de o cauză de īntrerupere.

9. Potrivit prevederilor pct. 41 lit. a) si b) si pct. 117 alineatul al doilea din Regulamentul de organizare si functionare, nu sunt de competenta de solutionare a comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor:

a) plāngerile referitoare la fapte săvārsite de membrii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, inclusiv de presedintii acestora;

b) plāngerile referitoare la fapte săvārsite de presedintii si membrii comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor, precum si de persoane fizice străine cărora Ie-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat īn Romānia.

Īn situatiile de mai sus, plāngerile se depun la Comisia superioară de disciplină.

10. Īn raport de gravitatea abaterilor săvārsite si de urmările acestora, comisia de disciplină de pe lāngă consiliul filialei, potrivit art. 36 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, aplică următoarele sanctiuni disciplinare:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de la 3 luni la un an.

B. Comisia superioară de disciplină

11. Comisia superioară de disciplină are următoarele competente:

a) analizează plāngerile referitoare la abateri de la conduita etică si profesională ale membrilor Consiliului superior făcānd, dacă este cazul, propunere de sanctionare Conferintei nationale, care hotărăste [art. 31 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr.65/1994, republicată, pct. 7 lit. g), pct. 41 lit. a) si pct. 117 alineatul al doilea din Regulamentul de organizare si functionare];

b) solutionează plāngerile referitoare la abaterile de la conduita etică si profesională ale presedintilor si membrilor consiliilor filialelor, ale presedintilor si membrilor comisiilor de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor, precum si ale persoanelor fizice străine cărora le-ar fi fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat īn Romānia si aplică, după caz, sanctiunile prevăzute la art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată [art. 41 lit. a) si b) si pct. 117 alineatul al doilea din Regulamentul de organizare si functionare];

c) aplică sanctiunea privind interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat membrilor Corpului care au săvārsit abateri grave, atāt īn cauzele judecate de Comisia superioară de disciplină, cāt si īn cauzele judecate de comisiile de disciplină ale filialelor, dacă este cazul, la propunerea acestora [pct. 41 lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare];

d) judecă si solutionează contestatiile formulate īmpotriva hotărārilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplină ale filialelor [pct. 41 lit. c) din regulamentul sus-mentionat].

12. Plāngerile referitoare la abateri de la conduita etică si profesională ale membrilor si ale presedintelui Comisiei superioare de disciplină se depun la Consiliul Superior al Corpului, care le analizează si le prezintă Conferintei nationale.

C. Atributii comune Comisiei superioare si comisiilor de disciplină ale filialelor

13. Comisiile de disciplină judecă abaterile disciplinare constānd īn fapte sau omisiuni săvārsite de membrii Corpului, prin nerespectarea obligatiilor ce le revin si a normelor de conduită etică si profesională, prevăzute īn Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, īn Regulamentul de organizare si functionare, īn Codul etic national al profesionistilor contabili si īn hotărārile organelor de conducere ale Corpului.

De asemenea, comisiile de disciplină pot judeca si sanctiona disciplinar abaterile săvārsite de membrii Corpului prin īncălcarea prevederilor din alte acte normative a căror aplicare este gestionată de alte organe abilitate, īn măsura īn care abaterile respective aduc atingere conduitei etice si profesionale, prestigiului si credibilitătii profesiei contabile.

14. Comisiile de disciplină, din punct de vedere al profilului activitătii si al procedurii folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecată si, ca urmare, acestea judecă si hotărăsc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati ori administrate de comisiile de disciplină (documente, declaratii ale martorilor si alte probe administrate pe parcursul elaborării raportului si al judecării cauzei).

Īn cadrul activitătii lor, comisiile de disciplină nu sunt abilitate să efectueze lucrări contabile, de control sau expertiză contabilă care să constituie probe īn solutionarea plāngerilor ori sesizărilor primite. Nemultumirile care vizează probleme de natură tehnico-contabilă īn lucrările executate de membrii Corpului, a căror solutionare presupune completarea sau refacerea lucrărilor pentru stabilirea adevărului, sunt solutionabile de părti potrivit clauzelor prevăzute īn contractele īncheiate de profesionistii contabili cu clientii, īn cazul expertizelor contabile si al altor lucrări extrajudiciare, ori de către organele de cercetare sau de către instantele de judecată care au dispus efectuarea expertizelor contabile judiciare, aceste organe putānd dispune, dacă apreciază că este cazul, completarea expertizei sau efectuarea de contraexpertize īn aceeasi cauză.

15. Dacă sunt sesizate cu reclamatii vizānd calitatea lucrărilor de expertiză contabilă, comisiile de disciplină de pe lāngă consiliile filialelor trebuie să apeleze la serviciile auditorilor de calitate de la nivelul filialelor, iar Comisia superioară de disciplină la serviciile Directiei de specialitate din cadrul Corpului.

16. Abaterile sanctionabile disciplinar, enumerate la pct. 121 si 122 din Regulamentul de organizare si functionare, acoperă o mare parte din prevederile cu caracter dispozitiv sau restrictiv stipulate īn prezentul regulament, precum si īn actul normativ mentionat la pct. 10 din prezentul regulament. Faptul că abaterile enumerate nu sunt exhaustive rezultă si din finalul textului de la lit. o) a pct. 121 din Regulamentul de organizare si functionare, avānd enuntul „orice alte īncălcări ale normelor si hotărārilor luate de organele de conducere ale Corpului".

Astfel, īncălcarea unor norme de conduită etică si profesională si nerespectarea unor cerinte prevăzute īn Codul etic national al profesionistilor contabili, care pot afecta calitatea lucrărilor, credibilitatea, reputatia, prestigiul si onoarea profesionistilor contabili si ale Corpului īn general, sunt de natură a constitui abateri sanctionabile disciplinar, ca de exemplu:


- nerespectarea cerintelor referitoare la integritate si obiectivitate īn profesia contabilă;

- nerespectarea normelor de conduită si a cerintelor pentru asigurarea independentei īn profesia contabilă;

- nerespectarea unor obligatii referitoare la relatiile cu colegii liber profesionisti, constānd īn respectul reciproc, abtinerea de la orice cuvinte jignitoare, imputări răuvoitoare, manifestări dure si necuviincioase, precum si de la orice alte actiuni susceptibile a aduce daune altor profesionisti contabili.

Enumerările de mai sus nu sunt limitative.

Comisiile de disciplină, prin completele de judecată, trebuie să analizeze cu discernămānt si obiectivitate abaterile reclamate, īncadrarea lor īn prevederile actelor normative care reglementează activitatea si conduita etică si profesională a profesionistilor contabili mentionate la pct. 13, să asigure o judecată dreaptă si să aplice, unde este cazul, sanctiunea disciplinară corespunzătoare, īn raport cu natura si gravitatea abaterilor, cu consecintele acestora si cu gradul de vinovătie a făptuitorului.

 

CAPITOLUL III

Primirea, analiza si punerea īn lucru a reclamatiilor

(plāngerilor, sesizărilor)

 

17. Se pot adresa comisiilor de disciplină cu reclamatii (plāngeri, sesizări) pentru abateri disciplinare săvārsite de membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati:

a) persoanele fizice si juridice interesate;

b) Consiliul Superior, consiliile filialelor si birourile permanente ale acestora;

c) directorul general executiv al Corpului este abilitat să propună Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovati de īncălcarea reglementărilor privind publicitatea [pct. 39 lit. g) din Regulamentul de organizare si functionare];

d) presedintii consiliilor filialelor Corpului, pentru abaterile constatate īn actiunile efectuate potrivit Regulamentului privind controlul de calitate īn profesia contabilă, īn conditiile prevăzute īn prezentul regulament, precum si īn alte situatii;

e) ceilalti membri ai Corpului. Reclamatiile vor cuprinde:

a) datele de identificare a părtilor, respectiv numele (denumirea), domiciliul sau resedinta, numărul de telefon la care acestia pot fi contactati si profesia reclamantului si pārātului;

b) obiectul reclamatiei si motivele de drept si de fapt pe care se īntemeiază reclamatia;

c) dovezile, probele pe care se sprijină fiecare capăt de acuzare.

Īn cazurile īn care dovada, probele constau īn īnscrisuri, acestea vor fi nominalizate īn reclamatie si anexate la aceasta, iar pentru proba cu martori, acestia vor fi nominalizati, cu precizarea datelor de identificare mentionate la lit. a) de mai sus.

18. Reclamatia īndreptată īmpotriva mai multor membri ai Corpului va forma obiectul unui singur dosar, dacă obiectul reclamatiei īl constituie o obligatie comună ori dacă obligatiile au aceeasi cauză.

19. Comisiile de disciplină se pot autosesiza pe baza materialelor apărute īn mass-media, īn care se fac referiri la abateri disciplinare care ar fi fost săvārsite de profesionistii contabili membri ai Corpului, procedānd la analiza, instrumentarea si judecarea cazurilor respective potrivit prevederilor prezentului regulament, cu respectarea competentelor prevăzute la paragrafele 6, 9, 11 si 12.

20. Reclamatiile se īnregistrează la filiala sau la aparatul central la care au fost primite si se transmit comisiei de disciplină pendinte īn termen de 48 de ore.

Asupra reclamatiilor primite presedintele comisiei de disciplină īl īnstiintează lunar pe presedintele consiliului filialei, pānă la data de 5 a lunii următoare.

21. Presedintele comisiei de disciplină analizează reclamatia, urmărind dacă:

a) sunt mentionate toate datele de identificare ale părtilor si martorilor, prevăzute la pct. 17;

b) obiectul reclamatiei si motivele pe care aceasta se īntemeiază sunt clare;

c) persoanele reclamate intră īn competenta de judecată a comisiei de disciplină căreia i-a fost adresată reclamatia; īn caz contrar, reclamatia se transmite īn termen de 10 zile comisiei de disciplină competente să o solutioneze sau Comisiei superioare de disciplină.

22. Īn functie de rezultatele analizei prevăzute la pct. 21, presedintele comisiei de disciplină desemnează ca raportor pe unul dintre membrii alesi ai comisiei de disciplină.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de judecată disciplinară

 

23. Raportorul desemnat de presedintele comisiei de disciplină analizează dosarul cauzei si, dacă este cazul, convoacă la sediul comisiei pe reclamant, pārāt si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. Raportorul va proceda īn asa fel īncāt să fie complet edificat asupra realitătii īn cauza respectivă.

Raportul se īntocmeste si se depune la comisia de disciplină īn termen de 30 de zile. Dacă este necesar, presedintele comisiei de disciplină poate prelungi acest termen sau poate desemna un nou raportor din rāndul membrilor alesi, titulari sau supleanti.

24. După depunerea raportului, presedintele comisiei de disciplină fixează termenul de judecată, dispune citarea părtilor si stabileste completul de judecată īn vederea judecării cauzei.

25. Completul de judecată este format din 3 membri ai comisiei de disciplină, altii decāt raportorul cauzei.

Unul dintre membrii completului de judecată este desemnat presedintele acestuia.

Membrii completului de judecată si raportorul sunt obligati să completeze o declaratie de independentă, pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut īn anexa la prezentul regulament.

26. Pentru judecarea cauzei, se citează pārātul, reclamantul si eventualii martori si avocati propusi de părti.

Citatia este trimisă celor īn cauză cu cel putin 10 zile īnainte de termenul de judecată, iar dosarul cauzei, cuprinzānd inclusiv raportul cauzei, este pus la dispozitia acestora, la secretariatul comisiei de disciplină, cu 7 zile īnainte de acelasi termen.

Citarea trebuie făcută prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

27. Dacă la primul termen de judecată procedura de citare a fost legal īndeplinită, iar pārātul nu se prezintă ori nu este reprezentat legal (procurator sau avocat), completul de judecată va dispune amānarea judecării cauzei la un termen de cel mult 45 de zile, cu repetarea procedurii de citare.

Dacă pārātul nu se prezintă nici la al doilea termen de judecată si nu face dovada imposibilitătii fizice de a fi prezent, prin certificat medical sau o altă probă relevantă, si nici nu si-a desemnat un reprezentant, judecata se va face īn lipsa acestuia.

Audierea părtilor si a martorilor nu este publică.

28. La primul termen de judecată părtile pot recuza pentru motive temeinice, prezentate īn scris īn următoarele 5 zile, pe presedintele sau pe unii dintre membrii completului de judecată.

De asemenea, dacă unul dintre membrii completului de judecată se află īn una dintre situatiile care pot duce la recuzare, acesta se poate abtine printr-o cerere scrisă, motivată, adresată presedintelui comisiei de disciplină, īn termen de 5 zile de la desemnare.

Motivele temeinice care pot duce la recuzarea membrilor completului de judecată si, respectiv, la cererea de abtinere a acestora sunt:

a) există relatii de rudenie, pānă la gradul IV inclusiv, īntre membrul completului de judecată vizat si una dintre părti;

b) membrul completului de judecată vizat si-a manifestat anterior opiniile īn legătură cu abaterile reclamate;

c) alte situatii care pot determina ca membrul completului de judecată să nu se poată exprima obiectiv īn cauza supusă judecătii.

Dacă motivele de recuzare sau de abtinere sunt temeinice, presedintele comisiei de disciplină va dispune īnlocuirea membrului completului de judecată vizat.

Dacă cel vizat este presedintele comisiei de disciplină, cererea de recuzare sau de abtinere se solutionează de către Comisia superioară de disciplină sau de către Consiliul Superior (īn cazul presedintelui Comisiei superioare de disciplină).

29. Cauza se află īn stare de judecată dacă părtile au fost legal citate conform prevederilor prezentului regulament, au fost solutionate cererile cu privire la recuzare sau abtinere si părtile nu au solicitat administrarea altor probe decāt cele prezentate anterior si administrate de raportor.

Īn mod exceptional, la primul termen de judecată părtile pot solicita completarea probelor, situatie īn care, dacă această cerere va fi īncuviintată, cauza se va īntoarce la raportor pentru suplimentarea raportului īn functie de noile probe admise.

Raportorul va proceda la completarea raportului īn termen de 15 zile de la īncuviintarea administrării de noi probe.

30. Dezbaterile au loc fără publicitate, īn prezenta părtilor, si sunt conduse de presedintele completului de judecată, după cum urmează:

- raportorul prezintă oral sinteza raportului;

- reclamantul, dacă este prezent, īsi sustine oral faptele sesizate īn reclamatie, avānd totodată libertatea de a renunta, partial sau total, la incriminările din reclamatie si, respectiv, la depozitiile martorilor;

- pārātul īsi prezintă apărările, personal sau prin reprezentant;

- pe parcursul dezbaterilor, īn functie de oportunitate, sunt chemati martorii pentru depozitii, dacă acestia au fost propusi de părti.

Cu īncuviintarea presedintelui, ceilalti membri ai completului de judecată, īn virtutea rolului lor activ, pot interveni pe parcursul dezbaterilor pentru solicitarea unor lămuriri sau pentru clarificarea unor aspecte prezentate īn cadrul dezbaterilor.

31. Īn urma dezbaterilor, secretarul (referentul) comisiei de disciplină redactează o īncheiere īn care sunt consemnate prezenta, depozitiile părtilor si, după caz, ale martorilor si interventiile membrilor completului de judecată.

32. Īn termen de 15 zile de la īncheierea dezbaterilor, completul de judecată se va pronunta prin hotărāre asupra admiterii plāngerii si aplicării de sanctiuni sau respingerii acesteia ca nefondată, prescrisă sau din alte motive.

Membrii completului de judecată hotărăsc, fără publicitate, cu majoritate de voturi. Hotărārea se semnează de toti membrii completului de judecată si de secretarul (referentul) comisiei.

Īn hotărāre se vor face referiri la: identitatea reclamantului si a pārātului, obiectul reclamatiei pe scurt, abaterile disciplinare confirmate sau neconfirmate, sanctiunea disciplinară aplicată ori neaplicarea de sanctiuni, mentiunea referitoare la dreptul si termenul de contestare a hotărārii si unde se adresează contestatia.

33. Hotărārile comisiilor de disciplină (adoptate de completele de judecată) se comunică īn termen de 15 zile de la

data adoptării lor, prin scrisoare recomandată, persoanelor interesate (reclamant si pārāt).

Hotărārile comisiei de disciplină a filialei se comunică si presedintelui consiliului filialei.

Īn cazul hotărārii comisiei de disciplină a filialei prin care s-a concluzionat că īn cauza supusă judecării este aplicabilă sanctiunea privind interzicerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat (pentru care nu este competentă a o aplica), această hotărāre si dosarul cauzei vor fi īnaintate īn acelasi termen Comisiei superioare de disciplină, care va hotărī si va comunica hotărārea luată reclamantului, pārātului si comisiei de disciplină a filialei.

34. Īmpotriva hotărārilor comisiilor de disciplină se pot face contestatii astfel:

a) hotărārile comisiei de disciplină a filialei pot fi contestate de cei interesati, precum si de consiliul filialei la Comisia superioară de disciplină īn termen de 30 de zile de la data comunicării (pct. 43 din Regulamentul de organizare si functionare).

Īn perioada de judecare a contestatiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărārii de sanctionare.

Īn situatia īn care un membru al Corpului este sanctionat cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, perioada de suspendare va īncepe să curgă de la:

- expirarea perioadei de contestare, īn cazul īn care hotărārea nu a fost contestată;

- data pronuntării Comisiei superioare de disciplină pentru mentinerea hotărārii de suspendare, īn urma judecării contestatiei.

Contestatia se depune la comisia de disciplină a filialei, care o va trimite la Comisia superioară de disciplină, īn termen de 15 zile de la īnregistrare, īmpreună cu dosarul cauzei, care va contine si punctul de vedere documentat al comisiei de disciplină a filialei referitor la toate problemele care fac obiectul contestatiei.

Comisia superioară de disciplină analizează contestatia, punctul de vedere al comisiei de disciplină a filialei referitor la problemele contestate si celelalte documente din dosarul cauzei si hotărăste fie:

- respingerea contestatiei si mentinerea hotărārii comisiei de disciplină a filialei, dacă īn contestatie nu au fost aduse elemente noi fată de cele existente la dosar si numai după ce, īn urma analizei dosarului, s-a ajuns la concluzia că īn primă instantă s-a tinut seama de toate elementele cuprinse īn contestatie; fie

- admiterea contestatiei; īn acest caz, se procedează la judecarea cauzei, respectāndu-se procedurile prevăzute la pct. 23-33 de mai sus. După judecare se poate hotărī modificarea sau anularea hotărārii comisiei de disciplină a filialei sau anularea acestei hotărāri, urmată de restituirea cauzei pentru rejudecare de către comisia de disciplină a filialei, situatie īn care presedintele comisiei de disciplină va numi un alt raportor al cauzei si un alt complet de judecată decāt cel care s-a pronuntat anterior.

Hotărārea Comisiei superioare de disciplină se comunică celui care a făcut contestatia si comisiei de disciplină a filialei, īn termen de 15 zile de la data adoptării;

b) hotărārile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul Superior īn termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la luarea la cunostintă.

Contestatia nu suspendă aplicarea hotărārii (pct. 48 din Regulamentul de organizare si functionare).

Consiliul Superior analizează īn plenul său contestatia si dosarul cauzei, inclusiv punctul de vedere al Comisiei superioare de disciplină referitor la problemele contestate, si se pronuntă fie pentru respingerea contestatiei si mentinerea hotărārii Comisiei superioare de disciplină, fie pentru admiterea contestatiei si restituirea cauzei spre rejudecare de către Comisia superioară de disciplină īntr-un complet de 3 membri, altii decāt cei care s-au pronuntat anterior.

Hotărārile Consiliului Superior privind mentinerea sanctiunii aplicate, precum si hotărārile Comisiei superioare de disciplină pronuntate după rejudecare sunt definitive si se comunică de către presedintele Comisiei superioare de disciplină celor interesati, īn termen de 10 zile de la data adoptării lor.

35. Toate actele care emană de la comisiile de disciplină sunt semnate de către presedintii comisiilor respective sau de īnlocuitorii desemnati de acestia, iar hotărārile pronuntate se semnează de presedintele completului de judecată si de ceilalti membri ai acestuia, precum si de secretarul (referentul) comisiei de disciplină.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile membrilor comisiilor de disciplină

 

36. Presedintii comisiilor de disciplină si membrii completelor de judecată au dreptul de acces la informatiile si datele necesare solutionării cauzelor ce le sunt adresate.

37. Presedintii comisiilor de disciplină, īn cauzele mai complexe, cu consultarea presedintelui consiliului filialei sau al Consiliului Superior, după caz, pot antrena experti contabili si juristi care se bucură de autoritate profesională si morală pentru a sprijini raportorul īn īntocmirea raportului īn astfel de cauze. Persoanele antrenate īn acest scop pot fi retribuite īn conditiile stabilite de Biroul permanent al Consiliului Superior.

38. Membrii comisiilor de disciplină antrenati īn solutionarea cauzelor au dreptul la o indemnizatie stabilită si revizuită periodic de Biroul permanent al Consiliului Superior.

39. Membrii comisiilor de disciplină au dreptul la o tinută adecvată (robă) care li se va asigura gratuit si care va fi folosită cu prilejul dezbaterilor īn sedintele completului de judecată.

40. Completele de judecată au dreptul să hotărască obligarea membrului Corpului sanctionat la suportarea cheltuielilor de judecată, care se vor stabili īn functie de complexitatea cauzei.

41. Membrii comisiilor de disciplină, precum si secretarul (referentul) acestora sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional īn exercitarea mandatului si atributiilor care le-au fost conferite.

De asemenea, au obligatia să respecte confidentialitatea informatiilor, documentelor si lucrărilor despre care iau cunostintă sau la care participă, atāt personal, cāt si de către alte persoane antrenate īn diferitele etape ale solutionării cauzelor, potrivit prezentului regulament.

42. Membrii comisiilor de disciplină care, īn mod repetat, nu răspund sarcinilor repartizate de presedinte sau nu dovedesc obiectivitate si impartialitate īn solutionarea cauzelor vor fi īnlocuiti de către Consiliul Superior, la propunerea presedintelui Comisiei superioare de disciplină. Īn acest scop, pentru filiale, presedintii comisiilor de disciplină vor īnainta propunerile motivate la Comisia superioară de disciplină; pentru membrii Comisiei superioare de disciplină desemnati de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei, propunerile de īnlocuire vor fi īnaintate de Corp celor două ministere.

La proxima adunare generală de la filiale si, respectiv, la proxima Conferintă natională, membrii comisiilor de disciplină īnlocuitori, numiti de Consiliul Superior potrivit alineatului precedent, vor fi supusi confirmării acestor organe ori vor fi alesi alti membri.

 43. Potrivit art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, comisiile de disciplină au obligatia să transmită reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice pe lāngă Consiliul Superior si consiliile filialelor, după caz, cu 7 zile īnainte, materialele supuse dezbaterilor acelor comisii (alte eventuale dezbateri decāt cele referitoare la solutionarea reclamatiilor pentru abateri disciplinare).

44. Directorul executiv īmpreună cu presedintele comisiei de disciplină vor īntocmi anual proiectul bugetului propriu al comisiei de disciplină, care se īnglobează īn bugetul filialei, respectiv al Corpului, unde se conduce evidenta executării acestuia.

45. Pentru constituirea jurisprudentei disciplinare, Comisia superioară de disciplină va īntocmi o culegere cu solutiile proprii pronuntate, cāt si cu cele pronuntate de comisiile de disciplină ale filialelor, care se va publica anual īn revista Corpului.

46. Īn vederea perfectionării activitătii comisiilor de disciplină, Comisia superioară de disciplină va organiza periodic īntālniri de lucru si de schimb de experientă cu presedintii comisiilor de disciplină de la filiale, la sediul Consiliului Superior sau pe zone teritoriale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

47. Consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului vor asigura spatiul si dotările necesare desfăsurării activitătii comisiilor de disciplină si dezbaterilor īn sedintele de judecată.

48. Presedintii comisiilor de disciplină vor organiza evidenta si circuitul optim al documentelor legate de activitatea comisiei, īnregistrarea īntr-un registru de intrare-iesire a corespondentei primite si expediate (reclamatii, contestatii, comunicări ale hotărārilor completului de judecată si alte corespondente), īndosarierea corespondentei si materialelor scrise adiacente īn dosare ale fiecărei cauze primite pentru solutionare sau īn dosare distincte pe naturi de probleme la care se referă, īn cazul celorlalte corespondente, si materiale interne care nu au legătură cu cauzele disciplinare.

Registrul de intrare-iesire al comisiei de disciplină va fi conceput si completat astfel īncāt să reflecte, pentru fiecare document īnregistrat, numărul curent si data primirii-iesirii la si de la comisie, numărul de referintă si data de intrare sau de iesire de la registratura filialei (sau a Corpului, după caz), expeditorul sau destinatarul, continutul pe scurt, modul de solutionare, unde este cazul, si alte eventuale elemente considerate necesare.

Materialele si documentele interne, produse īn cadrul comisiei de disciplină, cum ar fi raportul raportorului, īncheierile privind dezbaterile īn completul de judecată, hotărārile completului de judecată si alte materiale interne, nu se īnregistrează īn registrul de intrare-iesire cu numere de ordine distincte (acestea nefiind īnregistrate nici la registratura generală a filialei sau a Corpului, după caz); astfel de materiale trebuie să fie datate si semnate de autori sau de cei obligati să le semneze si se īndosariază la dosarul fiecărei cauze la care se referă sau īn dosare distincte, pe naturi de probleme, cum s-a arătat mai sus.

Hotărārile completului de judecată se numerotează cronologic, anual, īncepānd cu nr. 1 pānă la numărul ultimei hotărāri adoptate īn anul respectiv, evidentiate īntr-un caiet-opis, indicāndu-se īn dreptul fiecăreia cauza la care se referă.

Arhiva comisiei de disciplină va fi păstrată ordonat, īn fisete metalice si īn deplină sigurantă.

49. Activitatea membrilor comisiilor de disciplină, inclusiv a presedintilor acestora, este analizată de Consiliul Superior al Corpului, care ia măsuri administrative, organizatorice, inclusiv de natură disciplinară, care să asigure că actiunile de investigare si de sanctionare a abaterilor se efectuează potrivit regulamentelor, reglementărilor si normelor profesionale īn vigoare.


Măsuri de natură disciplinară ce pot fi luate de Consiliul Superior sunt:

a) recomandarea de abtinere de a mai face parte din completele de judecată īn următoarele 3-5 cauze;

b) suspendarea activitătii pānă la următoarea adunare generală sau conferintă natională.

50. Īn toate cazurile īn care īn prezentul regulament este folosită sintagma „comisiile de disciplină" fără a se preciza apartenenta acestora, se īntelege atāt comisia de disciplină de

pe lāngă consiliul filialei, cāt si Comisia Superioară de disciplină de pe lāngă Consiliul Superior al Corpului.

51. Prezentul regulament se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă.

52. Prezentul regulament a fost aprobat de Conferinta natională a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia īn sedinta din 24 martie 2007.

La data adoptării prezentului regulament se abrogă orice reglementare contrară.

 

ANEXA

la regulament

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul .........................................., presedinte/membru al comisiei de disciplină/Comisiei Superioare de Disciplină īn legătură cu cauza care face obiectul dosarului nr. ...../........ al ..........................., declar următoarele:

a) nu mă aflu īn niciuna dintre situatiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de art. 12 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată;

b) fată de prevederile reglementărilor sus-mentionate mă aflu īn următoarele situatii:

Prezenta declaratie este dată pe propria răspundere, fiind conformă cu realitatea, avānd īn vedere prevederile legii privind falsul īn īnscrisuri si declaratii.

 

Data

.....................................

Semnătura

.....................................

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.