MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 84/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 84         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 februarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            48. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            16. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 si 634 bis din 28 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu", sectiunea I „Bunuri imobile" se completează cu 24 de noi pozitii, pozitiile nr. 337-360, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baru", sectiunea I „Bunuri imobile" se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 210, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Banita", sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Jitoni-Cotesti", iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte din pământ stabilizat, lungime de 1.630 ml, lătime de 4 ml";

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte din pământ stabilizat, lungime de 1.250 ml, lătime de 6 ml";

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte din macadam, lungime de 2.462 ml, lătime de 6 ml";

- la pozitia nr. 26, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Rezervor de înmagazinare a apei tip Polstif, capacitate 100 mc", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 32/2009";

- la pozitia nr. 27, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Conductă din polietilenă, lungime totală de 2.013 ml", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 32/2009";

b) se completează cu 4 noi pozitii, pozitiile nr. 40-43, conform anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bucuresci", sectiunea I „Bunuri imobile" se completează cu 16 noi pozitii, pozitiile nr. 102-117, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Criscior", sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 3.523,31 m, lătime 4,0 m, drum pietruit";

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 369,78 m, lătime 3,5 m, pietruită, fără trotuar";

- la pozitia nr. 45, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 587,00 m, lătime 3,5 m, pietruită, fără trotuar";

- la pozitia nr. 46, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 1.648,25 m, lătime 3,5 m, pietruită, fără trotuar";

- la pozitia nr. 47, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Iungime148,60 m, lătime 3,0 m, drum de pământ";

- la pozitia nr. 49, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 58,30 m, lătime 3,0 m, pietruită, fără trotuar";

- la pozitia nr. 50, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 135,09 m, lătime 3,0 m, pietruită, fără trotuar";

- la pozitia nr. 51, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 84,30 m, lătime 3,0 m, pietruită, fără trotuar";

- la pozitia nr. 52, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 251,08 m, lătime 3,0 m, pietruită, fără trotuar";

- la pozitia nr. 53, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 795,00 m, lătime 3,5 m, pietruită, fără trotuar, de pământ";

- la pozitia nr. 57, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 146,56 m, lătime 3,5 m, pavată, fără trotuar";

- la pozitia nr. 58, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 372,86 m, lătime 3,5 m, pavată, fără trotuar";

- la pozitia nr. 59, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 219,34 m, lătime 4,0 m, pietruită, fără trotuar";

- la pozitia nr. 60, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 327,50 m, lătime 3,5 m, pietruită, fără trotuar";

- la pozitia nr. 61, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 117,21 m, lătime 3,5 m, pietruită, fără trotuar";

- la pozitia nr. 62, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime 231,35 m, lătime 3,5 m, pavată, fără trotuar";

- la pozitia nr. 89, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în Criscior, Str. Luncii nr. 8, constructii din cărămidă, fundatie din beton si piatră, sarpantă din lemn, acoperită cu tiglă, regim de înăltime P+1. Teren în suprafată totală de 6.165 mp, aferent scolii, precum si cu destinatia de: construire centru «After school» si alte obiective de interes local."

6. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Densus", la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, alin. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.503.200,01";

- la pozitia nr. 1, alin. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „274!970,01";

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „300.278,20";

- la pozitia nr. 3, alin. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.126.009";


- la pozitia nr. 3, alin. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „374^971, 54";

- la pozitia nr. 4, alin. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „692!349,86";

- la pozitia nr. 4, alin. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „215^871,98";

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „181.945,33";

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „423.125,49";

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.197.282,35";

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „96.307,90";

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „43.776,32";

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „52.531,58";

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Obreje-Densus", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „65.664,48";

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Codin-Densus", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „26.265,79";

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Fata-Densus", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „29.822,62";

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai hotar Ciula-Densus", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.643,42";

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „78.797,38";

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „96.307,90";

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68.263,70";

- la pozitia nr. 18, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.042,11";

- la pozitia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „67.032,49";

- la pozitia nr. 20, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.888,16";

- la pozitia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40.219,49";

- la pozitia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.909,22";

- la pozitia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.633,80";

- la pozitia nr. 24, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Bancea 1-Densus", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „98.496,72";

- la pozitia nr. 25, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Bancea 2-Densus", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins : „39.398,69";

- la pozitia nr. 26, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Fata Manii-Densus", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins : „59.508,44";

- la pozitia nr. 27, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai Poiana Betii-Densus", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „59.508,44";

- la pozitia nr. 28, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Grosi-Densus", iar coloana nr. 5 va avea urmatul cuprins: „101.779,94";

- la pozitia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.360,20";

- la pozitia nr. 30, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Obreje-Densus", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15.732,12";

- la pozitia nr. 31, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Ario-Criva", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „60.466,04";

- la pozitia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „48.153,95";

- la pozitia nr. 33, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.042,11";

- la pozitia nr. 34, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Mezinesti 1-Criva", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins : „131.328,96";

- la pozitia nr. 35, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai trup Mezinesti 2-Criva", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „131.328,96";

- la pozitia nr. 36, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinai Putini-Criva", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „464.028,99";

- la pozitia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „86.731,83";

- la pozitia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68.263,70";

- la pozitia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „63.065,26";

- la pozitia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „62.107,65";

- la pozitia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „103.284,76";

- la pozitia nr. 42, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „87.552,64";

- la pozitia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „105.063,17";

- la pozitia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.909,22";

- la pozitia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.119,09";

- la pozitia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „72.230,93";

- la pozitia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „133.107,37";

- la pozitia nr. 48, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „214.503,97";

- la pozitia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „183.860,54";

- la pozitia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „112.040,02";

- la pozitia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „63.065,26";

- la pozitia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „122.573,70";

- la pozitia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „116.417,65";

- la pozitia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „124.488,91";

- la pozitia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „115.596,85";

- la pozitia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „82.354,20";

- la pozitia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.909,22";


- la pozitia nr. 58, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal trup Magurea-Pesteana", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „144.461,86";

- la pozitia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.067,35";

- la pozitia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.042,11";

- la pozitia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.067,35";

- la pozitia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.909,22";

- la pozitia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.130,80";

- la pozitia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „52.531,58";

- la pozitia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „210.126,34";

- la pozitia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „148.839,49";

- la pozitia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „192.615,81";

- la pozitia nr. 68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.042,11";

- la pozitia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „323.944,77";

- la pozitia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „166.350,02";

- la pozitia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „131.326,96";

- la pozitia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „192.615,81";

- la pozitia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „66.485,29";

- la pozitia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „41.997,91";

- la pozitia nr. 75, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „26.265,79";

- la pozitia nr. 76, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11.354,48";

- la pozitia nr. 77, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „105.063,17";

- la pozitia nr. 78, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „105.063,17";

- la pozitia nr. 79, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „49.521,96";

- la pozitia nr. 80, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.042,11";

- la pozitia nr. 81, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „74.419,74";

- la pozitia nr. 82, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „420.252,67";

- la pozitia nr. 83, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „358.965,82";

- la pozitia nr. 84, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „78.797,38";

- la pozitia nr. 85, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „105.063,17";

- la pozitia nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „89.331,05";

- la pozitia nr. 87, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „62.664,48";

- la pozitia nr. 88, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „147.061,08";

- la pozitia nr. 89, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Pipau Adam-Stei", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „35.021,06";

- la pozitia nr. 90, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.223,40";

- la pozitia nr. 91, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal trup Făget-Stei", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „140.084,22";

- la pozitia nr. 92, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal trup Malaiste-Stei", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.643,42";

- la pozitia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „96.307,90";

- la pozitia nr. 94, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „240.769,76";

- la pozitia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „166.350,02";

- la pozitia nr. 96, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal trup Valea Fierului-Stei", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „621.623,74";

- la pozitia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „490.294,78";

- la pozitia nr. 98, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „45.965,14";

- la pozitia nr. 99, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „109.440,80";

- la pozitia nr. 100, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „48.153,95";

- la pozitia nr. 101, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal trup Miloia-Stei", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „217.103,19";

- la pozitia nr. 102, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „39.398,69";

- la pozitia nr. 103, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „193.163,01";

- la pozitia nr. 104, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „17.373,73";

- la pozitia nr. 105, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „42.271,51";

- la pozitia nr. 106, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „32.695,44";

- la pozitia nr. 107, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „23.119,37";

- la pozitia nr. 108, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.944,08";

- la pozitia nr. 109, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.136,15";

- la pozitia nr. 110, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.576,07";

- la pozitia nr. 111, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.859,29";

- la pozitia nr. 112, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.260,08";

- la pozitia nr. 113, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.859,29";

- la pozitia nr. 114, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.712,87";

- la pozitia nr. 115, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.581,79";

- la pozitia nr. 116, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16.005,72";

- la pozitia nr. 117, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.660,86";


- la pozitia nr. 118, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16.005,72";

- la pozitia nr. 119, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.096,22";

- la pozitia nr. 120, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „64.706,87";

- la pozitia nr. 121, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40.356,30";

- la pozitia nr. 122, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.745,64";

- la pozitia nr. 123, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „120.658,48";

- la pozitia nr. 124, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.096,22";

- la pozitia nr. 125, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.862,92";

- la pozitia nr. 126, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.660,86";

- la pozitia nr. 127, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.514,43";

- la pozitia nr. 128, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „35.978,66";

- la pozitia nr. 129, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „65.117,28";

- la pozitia nr. 130, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „42.955,51";

- la pozitia nr. 131, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „17.373,73";

- la pozitia nr. 132, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.633,80";

- la pozitia nr. 133, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „23.119,37";

- la pozitia nr. 134, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.435,36";

- la pozitia nr. 135, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.951,61";

- la pozitia nr. 136, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „23.119,37";

- la pozitia nr. 137, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16.005,72";

- la pozitia nr. 138, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „48.290,75";

- la pozitia nr. 139, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28.865,01";

- la pozitia nr. 140, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.816,90";

- la pozitia nr. 141, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.712,87";

- la pozitia nr. 142, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16.689,72";

- la pozitia nr. 143, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:

„32.011,43";

- la pozitia nr. 144, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.312,09";

- la pozitia nr. 145, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „79.618,18";

- la pozitia nr. 146, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.859,29";

- la pozitia nr. 147, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „268.129,96";

- la pozitia nr. 148, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „17.920,93";

- la pozitia nr. 149, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „45.965,14";

- la pozitia nr. 150, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „766.085,60";

- la pozitia nr. 151, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.204,16";

- la pozitia nr. 152, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.660,86";

- la pozitia nr. 153, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.028,87";

- la pozitia nr. 154, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.429,65";

- la pozitia nr. 155, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „23.392,97".

7. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pestisu Mic", sectiunea I „Bunuri imobile" se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 168, conform anexei nr. 5.

8. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pui", sectiunea I „Bunuri imobile" se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 206, conform anexei nr. 6.

9. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vetel", sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă următoarele pozitii: 114, 115, 116, 117 si 118;

b) se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 159, conform anexei nr. 7.

10. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zam", sectiunea I „Bunuri imobile" se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 146, conform anexei nr. 8.

Art. II. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.

Nr. 48.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orasului Geoagiu

 

SECTIUNEA I
Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

337

1.8.6.

Alimentare cu apă Calea Romanilor - Suseni

Retea de alimentare cu apă în lungime de 1900 ml, realizată din conductă OL 0 50

Lucrarea este executată în Calea Romanilor, în zona cuprinsă între imobilele cu nr. 261 si 289.

2002

3.749,50

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

338

1.8.6.

Alimentare cu apă Str. Feredeului

Retea de alimentare cu apă în lungime de 1420 ml, realizată dinconductă PE - HD O 90

Lucrarea este executată din zona intersectie Calea Romanilor si până la cimitir.

2003

4.152,67

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

339

1.8.6.

Alimentare cu apă Str. Tilesului

Retea de alimentare cu apă în lungime de 725 ml, realizată din conductă PE - HD; O 63 = 725 m

Lucrarea este executată de la intersectia cu Str. Independentei, traversează podul, după care printr-un distribuitor este alimentată Str. Tilesului.

2005

3.122,45

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

340

1.8.6.

Alimentare cu apă Str. Independentei

Retea de alimentare cu apă în lungime de 670 ml, realizată din conductă PE - HD; O 90 si O 63

Lucrarea este executată în sistem de distributie inelar.

2004

86.530,75

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

341

1.8.6.

Alimentare cu apă Str. Piersicului

Retea de alimentare cu apă în lungime de 160 ml, realizată din conductă PE - HD; O 63 = 160 m Lucrarea este executată de la bl. nr. 22 până la intersectia cu Str. Independentei.

2004

656

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

342

1.8.6.

Alimentare cu apă Calea Romanilor - Joseni

Retea de alimentare cu apă în lungime de 1.750 ml, realizată dinconductă PE - HD; O 110 = 1.250 m; O 63 = 500 m Distributia pe Calea Romanilor - Joseni se realizează prin punctul de racord pod Maler, care face legătura cu bazinul de acumulare de 300 mc. Distributia se realizează pe ambele părti ale străzii.

2004

6.825

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

343

1.8.6.

Alimentare cu apă Str. Bobâlnei

Retea de alimentare cu apă în lungime de 40 ml, realizată din conductă PE - HD; 0 63 = 400 m; 0 32 = 60 m Lucrarea este executată de la intersectia cu Calea Romanilor prin căminul de bransament cu 0 3, iar spre familia Dincsorean pe o distantă de 60 m cu 0 32.

2003

1.656

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

344

1.8.6.

Alimentare cu apă Str. Muzicantilor

Retea de alimentare cu apă în lungime de 700 ml, realizată din conductă PE - HD; 0 110 = 150 m; 0 63 = 400 m; 0 32 =150 m Lucrarea este executată în sistem de distributie inelar prin două puncte de bransare din Calea Romanilor. Pe circuitul de distributie sunt montati 2 robineti de serviciu tip cismea.

2005

1.960

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

345

1.8.6.

Alimentare cu apă Str. Teilor

Retea de alimentare cu apă în lungime de 3.614 ml, realizată dinconductă PE - HD; 0 110 = 1.760 m; 0 63 = 1.854 m Lucrarea este executată prin programul SAMTID, finalizată în 2007, având 0 63 = 1.854 m conductă de distributie si 0 110 = 1.760 m conductă de transport.

2007

258.545,68

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

346

1.8.6.

Alimentare cu apă Str. Pinului, intravilan

Retea de alimentare cu apă în lungime de 462 ml, realizată din conductă PE - HD; 0 110 = 1.760 m; 0 63 = 1.854 m Lucrare executată de CIF Deva ca antreprenor si Serviciul Public ca subantreprenor

2006

99.683,08

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

347

1.8.6.

Alimentare cu apă Str. Pinului, extravilan

Retea de alimentare cu apă în lungime de 462 ml, realizată din conductă PE - HD; O 110 = 1.180 m

Lucrare executată prin punctul de bransare situat pe Str. Pinului, în extravilanul localitătii, în domeniul public, până la cariera de travertin

2006

57.777,90

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

348

1.8.6.

Alimentare cu apă Geoagiu, Str. Teilor

Retea de alimentare cu apă în lungime de 1.180 ml, realizată dinconductă PE - HD; 0 180 = 1.360 m; conductă de aductiune

2007

221.655,16

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

349

1.8.6.

Alimentare cu apă a satului Aurel Vlaicu

Retea de alimentare cu apă în lungime de 1.360 ml, realizată dinconductă PE - HD; 0 110; 0 90; 0 70; 0 63; 0 50; 0 40

- Statia de pompare-clorinare

- amenajare statie (izvoare, bazin captare, put, denisipator); rezervor 200 mc

- statie de clorinare; statie de pompare

- Retea de distributie (conductă, cămin vane, hidranti, cămine din material plastic, apometre)

2008

1.632.406,12

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

350

1.8.6.

Alimentare cu apă a satului Gelmar

Retea de alimentare cu apă în lungime de 6.719 ml, realizată dinconductă PE - HD; 0 110

- Retea de distributie (conductă, cămine vane, hidranti)

2008

405.000

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

351

1.8.6.

Alimentare cu apă IAS Gelmar

Retea de alimentare cu apă în lungime de 5.567,2 ml, realizată dinconductă PE - HD; 0 110

- Retea de distributie (conductă, cămin vane)

2008

86.530,75

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

352

1.8.6.

Retea Str. Prunului, Morii, Geoagiu

Retea de alimentare cu apă în lungime de 2.040 ml, realizată dinconductă PE - HD; 0 60; 0 50

- Retea de distributie (conductă, cămin vane)

2008

59.692,85

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

353

1.8.6.

Retea Str. Râului, Geoagiu

Retea de alimentare cu apă în lungime de 550 ml, realizată din conductă PE - HD; O 110; O 63; O 40

- Retea de distributie (conductă, cămin vane)

2008

139.360,83

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

354

1.8.11.

Hidranti, localitatea Geoagiu

Hidranti stradali

2008

10.847,79

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

355

1.8.11.

Rezervor apă 300 mc, Geoagiu

Bazin betonat, împrejmuire, alimentare cu energie electrică, legătură între bazine

2008

167.856,72

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

356

1.8.6.

Alimentare cu apă Sanatoriu Geoagiu

Retea de alimentare cu apă în lungime de 850 ml, realizată din conductă PE - HD; 0 180 înlocuire conductă de aductiune

2008

157.618,70

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

357

1.8.7.

Canalizare menajeră Calea Romanilor, Geoagiu

Retea de canalizare în lungime de 700 ml, realizată din conductă, tuburi beton; O 250

Lucrarea este executată între punctul de record situat la intrare în bl. 3 Calea Romanilor, având punctul final la Centrul de îngrijire si Asistentă Socială Geoagiu.

2002

185.007,06

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

358

1.8.7.

Canalizare menajeră Str. Feredeului, Geoagiu

Retea de canalizare în lungime de 1.400 ml, realizată din conductă - tuburi beton; O 200 Lucrarea este executată între punctul de racord Calea Romanilor si cimitir.

2003

370.014,12

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

359

1.8.7.

Canalizare menajeră Str. Pinului, Geoagiu-Băi

Retea de canalizare în lungime de 462 ml, realizată din conductă PVC; O 210 = 462 m

Lucrarea este executată din tuburi de PVC O 210, de la punctul de racord situat la intrare în Geoagiu-Băi si până la ultimul imobil situat pe Str. Pinului.

2006

122.104,66

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009

360

1.8.8.

Statie de epurare Geoagiu-Băi

Modul de epurare tertiar, compact, containerizat, suprateran, din inox, cu două linii de epurare în paralel (2x50%), cu parametri de functionare: Qu zi maxim = 727 m3/zi Qu zi mediu = 600 m3/zi Qu orar maxim = 90,8 m3/h

2009

3.259.789

Domeniul public al orasului Geoagiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009


ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baru

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

210

1.6.8.

Teren în suprafată de 8.400 mp destinat constructiei unui număr de 30 de locuinte sociale pentru familiile din comunitatea de romi din comuna Baru

Terenul în suprafată de 8.400 mp se identifică între vecinătătile: la nord - drum comunal, est - imobil Primărie, sud - teren neproductiv, vest - proprietăti particulare. Terenul este înscris în Titlul de proprietate nr. 20/5.372/2009 emis de Comisia Judeteană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Hunedoara, identificat în Cartea funciară nr. 549 N Baru, nr. cadastral 949, nr. top 1.300, tarla 51; terenul este cuprins în domeniul public în vederea construirii unui număr de 30 de locuinte sociale pentru familiile din comunitatea de romi.

2009

 

Domeniul public al comunei Baru, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2009

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Banita

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

40

1.6.6.

Teren extravilan în suprafată de 5.000 mp cu destinatia de organizare manifestări culturale

Teren în suprafată de 5.000 mp situat în satul Banita, între Pârâul Jigorel si Pârâul Jigoru, cuprins între vecinătătile: la nord - Ocolul Silvic Baru Mare, la est- Pârâul Jigoru, la vest - Pârâul Jigorel, la sud - Ocolul Silvic Petrosani

1993

 

Domeniul public al comunei Banita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

41

1.6.4.

Teren intravilan în suprafată de 5.000 mp cu destinatia construire cresă si alte obiective

Teren în suprafată de 5.000 mp situat în satul Banita, Str. Gării, fără număr, pe amplasamentul căruia se află constructii tabăra muncitori, între vecinătătile: la nord - proprietate privată Vladislav Viorel si Ungur Ionel Dorel, la est - DN 66, la vest - proprietate privată Jitea Stefan, la sud - proprietate privată Ardelean Petru si Stoica Măria

1974

 

Domeniul public al comunei Banita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

42

1.3.7.1.

Drum vicinal Jitoni- Poienari

Drum vicinal, îmbrăcăminte din macadam, lungime 1.625 ml, lătime 4 ml

1899

 

Domeniul public al comunei Banita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

43

1.3.7.1.

Drum vicinal Jitoni- Plostina

Drum vicinal, îmbrăcăminte din macadam, lungime 500 ml, lătime 4 ml

1899

 

Domeniul public al comunei Banita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2009

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bucuresci

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

102

2.1.24.4

Rezervor de apă potabilă

Rezervorul este situat în comuna Bucuresci, satul Bucuresci, judetul Hunedoara.

Rezervorul este executat din beton armat impermeabil sub formă de cuvă compartimentată. Primul compartiment este rezervorul propriu-zis si are dimensiunile 2,80 x 2,60 x 2,40 m, iar cel de-al doilea compartiment este camera vanelor si are dimensiunile 1,20 x 2,60 x 2,40 m.

2007

33.048

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

103

1.6.4

Clădire Primăria Comunei Bucuresci

Clădirea este situată în comuna Bucuresci, satul Bucuresci nr. 23, judetul Hunedoara.

Clădirea este din cărămidă, cu învelitoare cu tiglă, având suprafata construită de 210 mp.

Regim de înăltime P

Vecinătătile terenului pe care este amplasată clădirea: la Nord - drum acces spre Primăria Bucuresci; la Est – fâneată proprietatea lui David Dorina; la Sud - fâneată proprietatea lui Mârza Aurel si la Vest - drum acces spre Primăria Bucuresci

1959

17,50

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

104

1.6.4

Clădire remiză + arhivă

Clădirea este situată în comuna Bucuresci, satul Bucuresci nr. 23 A, judetul Hunedoara.

Clădirea este din cărămidă, cu învelitoare cu tiglă, având suprafata construită de 84 mp.

Regim de înăltime P

Vecinătătile terenului: la Nord - drum acces spre Primăria Bucuresci; la Est -fâneată proprietatea lui David Dorina; la Sud - fâneată proprietatea lui Mârza Aurel si la Vest - drum acces spre Primăria Bucuresci

1959

58.747,20

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

105

1.6.4

Constructie WC în incinta Primăriei Comunei Bucuresci

Constructia este din cărămidă, cu învelitoare cu tiglă, având suprafata construită de 15 mp.

Vecinătătile terenului pe care este amplasată clădirea: la Nord - drum acces spre Primăria Bucuresci; la Est - fâneată proprietatea lui David Dorina; la Sud - fâneată proprietatea lui Mârza Aurel si la Vest - drum acces spre Primăria Bucuresci

1959

0,89

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

106

1.6.2

Cămin cultural Curechiu

Clădirea este situată în comuna Bucuresci, satul Curechiu nr. 92.

Constructia este din cărămidă, cu învelitoare cu tiglă, având

suprafata construită de 190 mp.

Regim de înăltime P

Vecinătătile terenului pe care este amplasată clădirea: la Nord -

fâneată proprietatea lui Moga Roman; la Est - locuintă Demian

Sofia; la Sud - DJ 741 si la Vest - grădină Plesa loan

1959

107.864,75

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

107

1.6.2

Căminul cultural Merisor

Clădirea este situată în comuna Bucuresci, satul Merisor nr. 36. Constructia este din cărămidă, cu învelitoare cu tiglă, având suprafata construită de 140 mp. Regim de înăltime P

Vecinătătile terenului pe care este amplasată clădirea: la Nord - fâneată proprietatea lui Demian Romolus; la Est - fâneată proprietatea lui Demian Viorel; la Sud - DC 15 si la Vest -DC 15

1974

26.055,90

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

108

1.6.2

Căminul cultural Rovina

Clădirea este situată în comuna Bucuresci, satul Rovina nr. 19. Constructia este din cărămidă, cu învelitoare cu tiglă, având suprafata construită de 175 mp. Regim de înăltime P

Vecinătătile terenului pe care este amplasată clădirea: la Nord - fâneată proprietatea lui Oprean Rozalia; la Est - fâneată proprietatea lui Muntean Vasile; la Sud - locuintă Câmpean Traian si la Vest - drum vicinal

1965

148.826,24

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

109

1.6.2

Cămin cultural Sesuri

Clădirea este situată în comuna Bucuresci, satul Sesuri nr. 104.

Constructia este din cărămidă, cu învelitoare cu tiglă, având suprafata construită de 210 mp.

Regim de înăltime P

Vecinătăti: la Nord - Cooperativa de Consum; la Est – drum vicinal; la Sud - fâneată proprietatea lui Tiu Cornelia; la Vest - fâneată proprietatea lui Tiu Cornelia

1965

117.494,40

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

110

1.6.2

Constructie WC în incinta Căminului cultural Rovina

Constructia este din cărămidă, cu învelitoare cu tiglă, având suprafata construită de 8 mp.

Vecinătăti: la Nord - fâneată proprietatea lui Oprean Rozalia; la Est -fâneată proprietatea lui Muntean Vasile; la Sud - locuintă Câmpean Traian si la Vest - drum vicinal

1965

0,15

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

111

1.6.2

Constructie WC Cămin cultural Sesuri

Constructia este din cărămidă, cu învelitoare cu tiglă, având suprafata construită de 8 mp.

Vecinătăti: la Nord - Cooperativa de Consum; la Est - drum vicinal; la Sud - fâneată proprietatea lui Tiu Cornelia; la Vest - fâneată proprietatea lui Tiu Cornelia

1965

0,10

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

112

1.6.3.2

împrejmuire a Primăriei Comunei Bucuresci

împrejmuieste terenul aferent clădirii Primăriei Bucuresci, situat în comuna Bucuresci, satul Bucuresci.

Este din prefabricate din beton armat, în lungime de 260 m.

Vecinătăti: la Nord - drum acces spre Primăria Bucuresci;

la Est - fâneată proprietatea lui David Dorina; la Sud – fâneată proprietatea lui Mârza Aurel si la Vest - drum acces spre Primăria Bucuresci

1981

0

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

113

1.3.17.2

Pod din beton peste Valea Bucuresci

Este situat în comuna Bucuresci, satul Bucuresci, judetul Hunedoara, traversează cursul de apă Valea Bucuresci din DJ 741 spre gospodăriile cetătenilor. Este din beton armat, având lungimea de 12 m.

2008

131.446,86

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

114

1.3.17.2

Podet

Este situat în comuna Bucuresci, satul Bucuresci, si traversează un afluent al Văii Bucuresci.

Podetul este din beton armat, în lungime de 4 m.

2008

61.406,09

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

115

1.6.4

Teren Primăria Comunei Bucuresci

Teren, curte, în intravilan, care deserveste incinta imobilului primăriei Bucuresci, în suprafată de 4.300 mp, situat în comuna Bucuresci, satul Bucuresci.

Vecinătăti: la Nord - drum acces spre Primăria Bucuresci; la Est - fâneată proprietatea lui David Dorina; la Sud – fâneată proprietatea lui Mârza Aurel si la Vest - drum acces spre Primăria Bucuresci

1959

0

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

116

1.6.2

Teren aferent Căminului cultural Sesuri

Situat în satul Sesuri, comuna Bucuresci, deserveste Căminul Cultural Sesuri, având suprafata de 1.000 mp. Vecinătătile: la Nord - Cooperativa de Consum; la Est - drum vicinal; la Sud - fâneată proprietatea lui Tiu Cornelia; la Vest - fâneată proprietatea lui Tiu Cornelia

1965

0

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

117

1.6.2

Teren aferent Căminului cultural Bucuresci

Situat în satul Bucuresci, comuna Bucuresci, deserveste Căminul cultural Bucuresci, având suprafata de 1.700 mp. Vecinătăti: la Nord - fâneată, la Est - complex comercial, la Sud - DJ 741 si la Vest - drum vicinal (cale de acces)

1988

0

Domeniul public al comunei Bucuresci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009


ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pestisu Mic

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

168

1.3.7.1.

Drum comunal 120 Nandru-Muncelu Mic

Km 0,000 Nandru - 10,000 Limită comuna Vetel, îmbrăcăminte din pământ L=10km, l = 5m

1999

 

Domeniul public al comunei Pestisu Mic, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2009

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pui

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

206

1.6.4.

Teren intravilan

Teren intravilan situat în satul Pui, înscris în CF nr. 60103 Pui (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 34N), nr. top. 626/3, categoria de folosintă „fâneată", în suprafată de 13.781 mp

2009

470.461

Domeniul public al comunei Pui, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2009


ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Vetel

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

159

1.6.8.

Teren necesar investitiei „locuinte sociale pentru comunitătile de romi" în extravilanul satului Mintia - colonie

Teren în suprafată de 8.500 mp, înregistrat în C.F. 541 N, nr. cad. 937, parcela nr. 1.574, categoria de folosintă „păsune"

2007

 

Domeniul public al comunei Vetel, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2009

 

ANEXA Nr. 8

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Zam

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

146

1.6.2.

Teren extravilan în suprafată totală de 9.000 mp înscris la nr. topo. 1.830 -Zam

Comuna Zam, în suprafată de 9.000 mp, între vecinii: E - drum; V - drum; N - drum; S - râul Mures

1994

4.500

Domeniul public al comunei Zam, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale buget-finante si fonduri europene nr. 156.986 din 3 noiembrie 2009;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, al art. 35 si 50 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 16.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

TITLUL I

Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat

 

CAPITOLUL I

Programarea bugetară a fondurilor aferente Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit si a contributiei publice nationale totale

 

Art. 1. - (1) Sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuti ia art. 14, 15, 24 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor si se aprobă cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor mentionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuti la art. 14, 15, 24 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia să completeze fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, si a Programului operational pentru pescuit, denumit în continuare POP, conform anexei nr. 1.

(3) Fisa de fundamentare a proiectului este elaborată de departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea la finantare/implementarea proiectului si va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.

(4) Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite în calitate de beneficiar prevăzut la art. 14, 15, 24 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, va cuprinde în buget sumele mentionate la alin. (1) numai dacă fisa de fundamentare a proiectului este avizată de Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit (APDRP), în cazul proiectelor finantate din PNDR, si de Autoritatea de management pentru POP, pentru cele finantate din POP, în cadrul căruia se propune la finantare/se finantează proiectul respectiv.

(5) În cazul proiectelor propuse la finantare în anul bugetar curent, dar ale căror contracte de finantare nu au fost încheiate cu APDRP/Autoritatea de management pentru POP, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar prevăzut la art. 14, 15, 24 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, solicită, din partea departamentului/structurii responsabil/ responsabile cu propunerea la finantare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finantare.

(6) Notele justificative prevăzute la alin. (5) vor cuprinde informatii privind eligibilitatea cheltuielilor si necesitatea angajării acestora pentru implementarea proiectului.

Art. 2. - (1) Sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuti ia art. 16 si 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor si se aprobă conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor mentionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuti la art. 16 si 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia să completeze fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat în cadrul PNDR sau POP, conform anexei nr. 1, fără a mai solicita avizul APDRP/Autoritătii de management pentru POP.

(3) În cazul proiectelor propuse la finantare, dar ale căror contracte de finantare nu au fost încheiate cu APDRP/Autoritatea de management pentru POP, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicită, din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finantare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finantare.

(4) Notele justificative prevăzute la alin. (3) vor cuprinde informatii privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea acestora si necesitatea angajării sumei respective pentru implementarea proiectului.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia să asigure integral si cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finantare/finantate în cadrul PNDR si POP, cât si pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt institutii publice locale finantate integral/partial din bugetul local.

(6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor finantate în cadrul PNDR sau POP, ai căror beneficiari sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritatea de plată, pe baza solicitării de finantare transmisă de beneficiari.

(7) Beneficiarii prevăzuti la art. 16 si 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia ca la semnarea contractului de finantare să depună o copie a formularului bugetar „Fisa proiectului", anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fisei de fundamentare mentionate la alin. (2), aferentă proiectului propus/aprobat la finantare în cadrul PNDR sau POP, semnat de ordonatorul principal de credite.

Art. 3. - Anexa nr. 1 este destinată fundamentării formularului bugetar privind proiectul finantat/propus la finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, respectiv din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, si Fondul european pentru pescuit, denumit în continuare FEP.

Art. 4. - Sumele reprezentând contravaloarea sprijinului financiar FEGAsi a contributiei publice nationale totale aferente PNDR si POP se cuprind la nivel de credite de angajament si credite bugetare în anexa la bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR), în formularul referitor la finantarea programelor politicilor comune agricole si de pescuit.

Art. 5. - Sumele prevăzute la art. 13 lit. e) si art. 22 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, se cuprind în bugetul MADR, cu rol de autoritate de management pentru PNDR si POP, conform prevederilor art. 19, 23 si 31 din aceeasi ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL II

Fluxuri financiare

 

Art. 6. - (1) Fondurile pentru cheltuielile aferente Fondului european de garantare agricolă, denumit în continuare FEGA, prevăzute în art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, se acoperă integral din finantarea comunitară, dacă au fost efectuate în conformitate cu regulile comunitare din domeniu si dacă sunt efectuate de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură (APIA), agentia de plăti acreditată.

(2) Plătile lunare necesare pentru finantarea cheltuielilor FEGA se efectuează de către Comisia Europeană, sub forma rambursărilor lunare, pe baza cheltuielilor efectuate de APIA, după ce resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor au fost decontate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative.

(3) Rambursările lunare efectuate de Comisia Europeană din FEGA, reprezentând fondurile pentru cheltuielile agricole, se efectuează până în a treia zi lucrătoare din a doua lună care urmează celei în care s-a efectuat plata de către APIA.

Art. 7. - În situatia în care APIA nu poate efectua plătile către beneficiari de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative la termenele stabilite de legislatia comunitară, penalitătile aferente plătilor efectuate cu întârziere către beneficiari, declarate neeligibile la finantarea din FEGA, în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului în ceea ce priveste tinerea evidentei conturilor de către agentiile de plăti, declaratiile de venituri si cheltuieli si conditiile de rambursare a cheltuielilor din FEGAsi FEADR, se suportă de la bugetul de stat.

Art. 8. - Contributia comunitară pentru dezvoltare rurală se face în conformitate cu angajamentele bugetare comunitare si în baza prevederilor PNDR, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Art. 9. - Contributia comunitară pentru FEP se face în conformitate cu angajamentele bugetare comunitare si în baza prevederilor POP, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C6664/2007, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2007 privind Fondul European pentru Pescuit.

Art. 10. - (1) Rambursările efectuate de Comisia Europeană din FEGA, FEADR si FEP, reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene, se încasează într-un cont analitic deschis pe numele MADR, în cadrul contului de valută al Ministerului Finantelor Publice, denumit în continuare MFP, deschis la Banca Natională a României.

(2) Sumele rambursate de Comisia Europeană potrivit art. 9, art. 18 alin. (1) si art. 28 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, se virează de MADR în contul de venituri ale bugetului de stat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării.

Art. 11. - (1) Beneficiarii publici si privati ai sprijinului financiar acordat din FEGA pot solicita APIA plata unui avans de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si conditiilor si în limitele maxime stabilite potrivit anexei nr. 2.

(2) APIA are obligatia de a solicita beneficiarului o garantie pentru acordarea avansului, la nivelul specificat în anexa nr. 2.

(3) APIA acordă avansul numai după constituirea garantiei pentru returnarea avansului de către beneficiarul de avans care are această obligatie.

(4) Beneficiarii privati vor constitui garantia sub forma unei scrisori de garantie bancară sau a unui depozit în numerar, prin virarea sumei în contul 50.05.08 „Sume de mandat si în depozit reprezentând garantii pentru acordarea de avansuri aferente FEGA", deschis pe numele APIA la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti. Emiterea scrisorilor de garantie bancară se face de către băncile autorizate de Banca Natională a României, înscrise în Registrul institutiilor de credit.

(5) Modelele scrisorilor de garantie bancară pentru returnarea avansului sunt prezentate în anexele nr. 3a si 3b.

(6) Beneficiarii privati ai schemei de plată unică pe suprafată pentru care au fost finalizate verificările conditiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 387/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, si pentru care au fost emise decizii de plată potrivit legislatiei nationale pot solicita acordarea unui avans, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6) APIA acordă avansul fără constituirea unei garantii sub forma scrisorii de garantie bancară sau a unui depozit în numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului.

Art. 12. - (1) Beneficiarii publici si privati ai unui sprijin pentru investitii finantat din FEADR pot solicita APDRP plata unui avans în conditiile prevăzute în art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sumele reprezentând avansuri acordate si nejustificate până la termenul prevăzut la art. 20 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, vor fi recuperate de APDRP prin executarea scrisorilor de garantie si virarea sumelor în contul 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR" deschis pe numele APDRP la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, care, la rândul său, le va restitui MADR astfel: în contul 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR" componenta de finantare externă nerambursabilă din avans, în contul 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR" componenta de cofinantare si în contul 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR" diferenta de 10% recuperată în plus fată de avansul acordat.

(3) Sumele reprezentând penalizarea prevăzută în contractele de finantare încheiate de APDRP cu beneficiarii pentru nerespectarea duratei maxime de executie se virează de beneficiari în contul 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR", deschis pe numele APDRP la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, în maximum 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii notificării de acceptare a modificării contractului de finantare. APDRP virează sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat.

Art. 13. - (1) APIA si APDRP transmit estimarea necesarului de fonduri trimestrial, iar Autoritatea de management pentru POP lunar la MADR, în baza previziunilor fluxurilor de numerar privind plătile, întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4, 5, 6 si 7.

(2) MADR transmite Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană, denumită în continuare UCRBUE, din cadrul MFP previziunile fondurilor externe nerambursabile, aferente FEGA, FEADR si FEP, în vederea estimării pozitiei financiare nete a României în relatiile cu Uniunea Europeană.

(3) MADR transmite UCRBUE situatia sumelor rambursate/încasate de la Comisia Europeană aferente FEGA, FEADR si FEP, precum si situatia actualizată a alocărilor anuale din aceste fonduri, stabilite de Comisia Europeană pentru România, în vederea monitorizării pozitiei financiare nete a României în relatiile cu Uniunea Europeană.

(4) Pe baza plătilor efectuate de MADR, APIA si APDRP, Directia pentru coordonarea agentiilor de plăti din cadrul APDRP si Autoritatea de Certificare si Plată din cadrul MFP transmit UCRBUE copiile declaratiilor de cheltuieli aferente FEGA, FEADR si FEP, la termenele solicitate de Comisia Europeană.

(5) Pe baza estimărilor comunicate de APIA, APDRP si MADR, Directia pentru coordonarea agentiilor de plăti din cadrul APDRP si Autoritatea de Certificare si Plată din cadrul MFP transmit UCRBUE, în copie, previziunile sumelor de încasat/rambursat din FEGA, FEADR si FEP transmise Comisiei Europene pentru anul în curs si pentru anul următor.

(6) Solicitarea de fonduri de către APIA, APDRP si Autoritatea de management pentru POP de la MADR se va face distinct pe axe, măsuri si scheme de sprijin, pentru fondurile externe nerambursabile acordate de Comisia Europeană, respectiv de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8, 9 si 10.

(7) Solicitarea de fonduri de către APDRP de la MADR pentru sumele necesare acoperirii plătii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate integral sau partial din contributia financiară a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferentă, acordate de la bugetul de stat potrivit art. 13 lit. d) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, ai căror beneficiari sunt prevăzuti la art. 32 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si în măsura „Asistentă tehnică" din cap. 16 „Operatiuni de asistentă tehnică din PNDR", se va face distinct pe axe, măsuri si scheme de sprijin, conform formularului de solicitare de fonduri din anexa nr. 11.

(8) Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, conform art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(9) MADR solicită MFP cererile de deschidere de credite bugetare prevăzute în bugetul propriu sau le solicită din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 12, 13 si 14.

(10) APIA solicită APDRP, în baza declaratiei privind cererile de plăti compensatorii, sumele aferente schemelor si măsurilor FEADR si, în baza declaratiei privind cererile de plăti nationale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil, sumele aferente schemelor de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune, în vederea rambursării la MADR, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 15 si 16.

(11) APIA solicită APDRP, în baza declaratiei privind cererile de plăti compensatorii, sumele aferente schemelor si măsurilor FEADR si, în baza declaratiei privind cererile de plăti nationale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil, sumele aferente schemelor de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune, în vederea efectuării plătilor către beneficiari, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 17 si 18.

(12) Ulterior aprobării de către MFP a cererii de deschidere de credite bugetare solicitate de MADR, acesta comunică agentiilor de plăti, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 19 si 20, data si suma ce se transferă în conturile deschise la Trezoreria Statului.

Art. 14. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data alimentării conturilor, APDRP si MADR efectuează plătile către beneficiari.

(2) În prima zi lucrătoare după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), APDRP va restitui sumele neutilizate în contul din care au fost virate si va notifica în scris MADR, conform modelului prezentat în anexa nr. 21.

Art. 15. - (1) MADR, în calitate de autoritate competentă pentru organizarea, implementarea si functionarea Retelei de informatii contabile agricole (RICA), culege informatii contabile de la exploatatiile agricole, pe care le utilizează în elaborarea de studii si analize economico-financiare.


(2) Finantarea cheltuielilor de înfiintare si sustinere a sistemelor informatice de contabilitate, conform art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, se suportă din fonduri externe nerambursabile FEGA si din alocatii bugetare, prin bugetul MADR, sau din alte surse stabilite prin acte normative.

(3) Plătile către furnizori, reprezentând decontarea cheltuielilor privind achizitii de bunuri, lucrări si servicii destinate functionării RICA, se efectuează de către MADR astfel: din fonduri externe nerambursabile FEGA, alocate cu această destinatie de Comisia Europeană, iar taxa pe valoarea adăugată din alocatii bugetare, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEGA.

(4) MADR solicită MFP sumele necesare efectuării plătilor, altele decât cele eligibile, respectiv taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, lucrărilor si serviciilor achizitionate destinate functionării RICA, conform anexei nr. 22.

 

CAPITOLUL III

Conturile aferente derulării Fondului european de garantare agricolă, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondului european pentru pescuit si a contributiei publice nationale totale

 

Art. 16. - (1) În vederea derulării operatiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile FEGA, FEADR si FEP, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.

(2) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile FEGA, FEADR si FEP, următoarele conturi:

a) contul 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";

b) contul 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";

c) contul 54.04.01.33 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP".

(3) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinantarea FEGA, FEADR si FEP, următoarele conturi:

a) contul 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA";

b) contul 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR";

c) contul 54.04.02.33 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEP".

(4) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană aferente FEGA, FEADR si FEP, următoarele conturi:

a) contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEGA";

b) contul 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR";

c) contul 54.04.03.33 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEP".

(5) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente celor 3 fonduri, următoarele conturi:

a) contul 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA";

b) contul 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR";

c) contul 54.04.04.33 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP".

(6) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea FEP, contul 54.04.05.33 „Disponibil din debite recuperate FEP".

(7) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinantarea FEGA, contul 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA".

(8) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile FEGA, contul 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA" si, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea de sume de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a fondurilor FEGA de la Comisia Europeană, contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEGA".

(9) Pe numele APIA si APDRP, ca ordonator secundar, respectiv tertiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinantarea FEADR, câte un cont 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR".

(10) Pe numele APIA si APDRP, ca ordonator secundar, respectiv tertiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a fondurilor FEADR de la Comisia Europeană, câte un cont 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR".

(11) Pe numele APIA si APDRP, ca ordonator secundar, respectiv tertiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile FEADR, câte un cont 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".

(12) Pe numele APIA si al centrelor judetene ale APIA, ca ordonatori secundar, respectiv tertiari de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea FEGA si FEADR, următoarele conturi:

a) contul 54.04.05.31 „Disponibil din debite recuperate FEGA";

b) contul 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR".


(13) Pe numele APDRP, ca ordonator tertiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea FEADR, contul 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR".

(14) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru plata cheltuielilor, altele decât cele eligibile, contul 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA".

(15) Pe numele APDRP, ca ordonator tertiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru plata cheltuielilor, altele decât cele eligibile, contul 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR".

(16) Pe măsura necesitătilor, MADR, APIA si APDRP pot deschide, cu avizul MFP, si alte conturi de disponibilităti analitice în cadrul contului sintetic 54.04 „Disponibil din fonduri externe aferente Politicii agricole comune si cofinantarea/prefinantarea acesteia".

Art. 17. - (1) Pentru disponibilitătile din asistenta financiară nerambursabilă aflate în conturile MADR, APIA si APDRP, precum si ale beneficiarilor Trezoreria Statului nu bonifică dobânda.

(2) Pentru efectuarea operatiunilor de încasări si plăti prin conturile MADR, APIA si APDRP, precum si prin conturile beneficiarilor Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.

Art. 18. - (1) Plătile aferente derulării operatiunilor financiare de implementare a schemelor de sprijin direct si măsurilor finantate de la bugetul de stat aferente FEGA se efectuează de către APIA astfel:

- beneficiarilor persoane fizice sumele li se virează în conturi deschise la institutii financiar-bancare;

- organismelor neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică si altor persoane juridice care nu se încadrează în categoria operatorilor economici definiti la pct. 6.1.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările si completările ulterioare, în conturi deschise la institutii financiar-bancare;

- institutiilor publice, într-un cont distinct de disponibil, deschis la Trezoreria Statului; sumele încasate în contul de disponibil se utilizează pe răspunderea beneficiarilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

- operatorilor economici organizati ca regii autonome, societăti sau companii nationale si societăti comerciale, în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la institutii financiar-bancare.

(2) Plătile aferente derulării proiectelor finantate din FEADR si FEP se efectuează de către APDRP si MADR astfel:

- în conturi deschise la institutii financiar-bancare, pentru beneficiarii persoane fizice;

- în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la institutii financiar-bancare, pentru operatorii economici organizati ca regii autonome, societăti sau companii nationale si societăti comerciale;

- în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele, deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii finantati integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;

- în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii institutii publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale;

- în conturile de venituri ale bugetelor locale deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii finantati integral din bugetele locale;

- în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii entităti publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale.

Art. 19. - Fluxurile financiare privind derularea fondurilor nerambursabile FEGA, FEADR si FEP si a sumelor alocate de la bugetul de stat de către APIA, APDRP si MADR prin conturile deschise la Trezoreria Statului si Banca Natională a României sunt descrise în anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice.

Art. 20. - Prin ordin al ministrului agriculturi si dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finantelor publice, se aprobă instructiuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune si de pescuit provenite din FEGA, FEADR si FEP si a fondurilor alocate de la bugetul de stat.

 

TITLUL II

Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului

 

Art. 21. - În bugetul MADR se cuprinde valoarea totală a proiectelor aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, respectiv:

a) sumele reprezentând cofinantare publică asigurată de la bugetul de stat;

b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finantarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;

c) sumele necesare finantării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MADR în scopul efectuării plătilor;

d) sumele pentru acoperirea plătii taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate partial din contributia financiară a Uniunii Europene;

e) sumele necesare finantării diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de MADR.

Art. 22. - (1) Sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului se cuprind în bugetul Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare ANPA, pe toată perioada de implementare a acestora si se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor mentionate la alin. (1), ANPAare obligatia de a completa fisa de fundamentare a proiectelor propuse la finantare aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, conform anexei nr. 1.

(3) Anexa nr. 1 este destinată fundamentării formularului bugetar privind proiectul finantat/propus la finantare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si Programul de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului.

Art. 23. - (1) Solicitarea de fonduri se face de ANPA de la MADR, pe surse de finantare, respectiv fonduri externe nerambursabile si sume alocate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform anexei nr. 24.

(2) MADR solicită MFP cererile de deschidere de credite bugetare prevăzute în bugetul propriu sau le solicită din alte surse stabilite prin acte normative, conform anexei nr. 25.

(3) Ulterior aprobării de către MFP a cererii de deschidere de credite bugetare solicitate de MADR, acesta comunică ANPA, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelului prezentat în anexa nr. 26, data si suma ce se transferă în conturile deschise la Trezoreria Statului.

Art. 24. - (1) În vederea derulării operatiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente celor două programe, MADR si ANPA deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.

(2) Pe numele MADR si al ANPA, ca ordonator principal, respectiv tertiar de credite, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului, se deschide câte un cont de disponibil la Trezoreria Statului, si anume contul 54.06.01.41 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul national pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului". În acest cont de disponibil ANPA va încasa de la MADR contravaloarea avansului de 50% din contributia financiară prevăzută în decizia de aprobare a programului, primit de la Comisia Europeană, si va efectua plăti către furnizorii de bunuri si servicii pentru implementarea programului.

(3) Pe numele MADR si al ANPA, ca ordonator principal, respectiv tertiar de credite, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, se deschide câte un cont de disponibil la Trezoreria Statului, si anume contul 54.06.01.43 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului". În acest cont de disponibil ANPA va încasa de la MADR contravaloarea avansului de 50% din contributia financiară prevăzută în decizia de aprobare a programului, primit de la Comisia Europeană, si va efectua plăti către furnizorii de bunuri si servicii pentru implementarea programului.

(4) Pe numele ANPA, ca ordonator tertiar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinantarea celor două programe, conturile de disponibil 54.06.02.41 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare aferente altor instrumente - Programul national pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" si 54.06.02.43 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare aferente altor instrumente - Programul de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului".

(5) Pe numele ANPA, ca ordonator tertiar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană aferente celor două programe, conturile de disponibil 54.06.03.41 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare - Programul national pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" si 54.06.03.43 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare - Programul de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului".

(6) Pe numele MADR si al ANPA, ca ordonator principal, respectiv tertiar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente celor două programe, câte un cont de disponibil 54.06.04.41 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile - Programul national pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" si 54.06.04.43 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile - Programul de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului".

Art. 25. - Pe măsura încasării de la Comisia Europeană a rambursărilor reprezentând plăti intermediare si plăti finale ale celor două programe, MADR virează sumele în conturile de venituri ale bugetului de stat.

Art. 26. - Fluxurile financiare privind derularea fondurilor nerambursabile si a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru implementarea celor două programe prin conturile deschise la Trezoreria Statului si Banca Natională a României sunt descrise în anexa nr. 27.

Art. 27. - ANPAtransmite UCRBUE din cadrul MFP situatia alocărilor anuale stabilite de Comisia Europeană pentru România, precum si a sumelor încasate de la aceasta aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii în domeniul pescuitului, respectiv Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului.

Art. 28. - Prin ordin al ministrului agriculturi si dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finantelor publice, se aprobă instructiuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului din fonduri alocate de Comisia Europeană, precum si de la bugetul de stat.

Art. 29. - Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXA Nr. V

 la normele metodologice

 

Ordonator de credite ...........

Departament (care propune/implementează proiectul)

 

Bugetul din care este finantat: ............

I - Credite de angajament (CA)

II -Credite bugetare (CB)

 

Fisă de fundamentare

a proiectului propus la finantare/finantat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală {FEADR)/Fondul european pentru pescuit (FEP(/programe de pescuit

 

Denumirea proiectului .............

si/sau

Nr._data contractului/deciziei/ordinului de finantare

Program/instrument/facilitate

Tipul fondului extern nerambursabil (FEN) postaderare - FEADR/FEP/Programe de pescuit

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Perioada de implementare

CA/

CB

 

Bugetul proiectului  (realizat / estimat)

Total

Cheltuieli eligibile

AIIe cheltuieli decât cele eligibile

 

 

Total

din care TVA

FEN postaderare

buget propriu

buget propriu

buget propriu

0

 

1=2+3+4

2

3

4

5

... (anul 1)

(realizat/

I

 

 

 

 

 

estimat)

II

 

 

 

 

 

... (anul 2)

(realizat/

I

 

 

 

 

 

estimat)

II

 

 

 

 

 

... (anul 3)

I

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (anul n)

I

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

TOTAL

I

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

            Descriere activităti eligibile:

 

 

 

 

 

 

            Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT **

 

Departamenl/Directie (beneficiar)

.................................................

Autoritate de management

.................................................

Director general Director Presedinte,

 

Director general- Director,

Date de contact:

 

 

* Pentru proiectele în parteneriat se va lua în considerare numai totalul bugetelor activitătilor proprii.

Fax/e-mail: ...............

** Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuti la art 14, 15. 24 si 25 din OUG nr. 74/2009 si ANPA.

 

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Categoriile de ajutoare financiare

acordate conform măsurilor de piată si măsurilor de informare si promovare a produselor agricole finantate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA), limitele maxime privind acordarea avansurilor si nivelul garantiilor

 

Nr.

Denumirea măsurii

Legislatie comunitară

Conditiile de acordare, limitele maxime de acordare a avansurilor si nivelul garantiilor

1.

Ajutorul financiar destinat finantării programelor operationale ale organizatiilor de producători

Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 si (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor si legumelor

1. Cererea de avans

2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar.

3. Valoarea avansului reprezintă cuantumul cheltuielilor pentru o perioadă de 4 luni, începând din luna în care se depune cererea de avans.

4. Nivelul garantiei - 110% din cuantumul avansului acordat

5. Totalul avansurilor în cadrul unui an nu trebuie să depăsească 80% din cuantumul ajutorului aprobat initial pentru programul operational în cauză.

2.

Restructurarea si reconversia plantatiilor de vită-de-vie

Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999; Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol

1. Cererea de avans

2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar.

3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul financiar.

4. Nivelul garantiei - 120% din cuantumul avansului acordat

5. Avansul se acordă înainte de executarea unei anumite măsuri, cu conditia ca executia respectivei măsuri să fi început deja.

6. Beneficiarul avansului este obligat să execute măsura în 2 ani de la acordarea avansului. Durata poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului în următoarele situatii:

a) suprafetele implicate sunt cuprinse în zone care au suferit calamităti naturale;

b) suprafetele au fost atestate de către un organism recunoscut, implicat în probleme de natură fitosanitară privind materialul săditor.

3.

Ajutor pentru procesarea primară a inului si cânepei pentru fibre

Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al Comisiei din 5 februarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre

1. Cererea de avans

2. Acordarea avansului va fi conditionată de efectuarea verificărilor administrative si a „Declaratiei de productie", la fata locului, stabilindu-se astfel ajutorul financiar.

3. Se pot acorda avansuri de 80% din ajutorul financiar.

4. Nivelul garantiei constituite reprezintă 35% din cuantumul ajutorului financiar pentru fibrele lungi de in, fibrele scurte de in si pentru fibrele de cânepă si 110% din cuantumul ajutorului financiar acordat pentru fibrele scurte de in pentru care s-a încheiat contract de curătare.

4.

Ajutor pentru stocarea privată a untului si smântânii

Regulamentul (CE) nr. 2.771/1999 al Comisiei din 16 decembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului privind măsurile de interventie pe piata untului si smântânii

1. Cererea de avans

2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile-tonă de stocare.

3. Se pot acorda avansuri pentru o perioadă de depozitare de 90 de zile.

4. Nivelul garantiei - 110% din cuantumul avansului acordat

5. Avansul se poate acorda o singură dată, după o perioadă de stocare de 60 de zile.

6. Existenta unui contract semnat în conditiile legii


Nr.

Denumirea măsurii

Legislatie comunitară

Conditiile de acordare, limitele maxime de acordare a avansurilor si nivelul garantiilor

5.

Acordarea ajutorului comunitar pentru

Furnizarea de lapte în institutiile scolare

Regulamentul (CE) nr. 2.707/2000 al Comisiei din 11 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 ai Consiliului privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare

1. Cererea de avans

2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar.

3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul financiar.

4. Nivelul garantiei - 110% din cuantumul avansului acordat

5. În cazul unei cereri de avans efectuate de un furnizor, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură (APIA) poate plăti avansul pe baza cantitătilor livrate, fără a pretinde documente justificative. Furnizorul înaintează APIA, în termen de o lună de la plata avansului, documentele necesare plătii finale a ajutorului, exceptând cazul în care APIA a efectuat controlul.

6.

Acordarea ajutorului financiar la cumpărarea de unt, unt concentrat sau smântână de pe piata liberă, destinate

Fabricării produselor de patiserie, înghetatei si altor produse alimentare

Regulamentul (CE) nr. 1.898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce priveste măsurile de comercializare a smântânii, untului si a untului concentrat pe piata comunitară

1. Cererea de avans

2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar pentru produsele eligibile, prin licitatie.

3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul financiar pentru produsele eligibile.

4. Nivelul garantiei se stabileste de către Comisia Europeană.

5. Beneficiarul va semna un angajament prin care se obligă ca produsele eligibile să fie încorporate într-un produs finit, în termen de 4 luni de la încheierea licitatiei.

6. În produsele eligibile să fie încorporati marcatori.

7.

Stocare privată de carne de porc

Regulamentul (CEE) nr. 3.444/90 al Comisiei din 27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor detaliate de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc

1. Cererea de avans

2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile-tonă de stocare.

3. Se poate acorda avans reprezentând valoarea ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de stocare.

4. Nivelul garantiei - 120% din cuantumul avansului acordat

5. Se acordă avans după 3 luni de stocare contractuală.

6. Existenta unui contract semnat în conditiile legii

8.

Stocare privată de carne de bovină

Regulamentul (CE) nr. 907/2000 al Comisiei din 2 mai 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.254/1999 al Consiliului în ceea ce priveste ajutoarele pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de vită si mânzat

1. Cererea de avans

2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile-tonă de stocare.

3. Se poate acorda avans reprezentând valoarea ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de stocare.

4. Nivelul garantiei - 120% din cuantumul avansului acordat

5. Se acordă avans după 3 luni de stocare contractuală.

6. Existenta unui contract semnat în conditiile legii

9.

Stocare privată de carne de oaie si capră

Regulamentul (CEE) nr. 3.446/90 al Comisiei din 27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor de acordare a ajutoarelor pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de oaie si de capră

1. Cererea de avans

2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile-tonă de stocare.

3. Se poate acorda avans reprezentând valoarea ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de stocare.

4. Nivelul garantiei - 120% din cuantumul avansului acordat

5. Se acordă avans după 3 luni de stocare contractuală.

6. Existenta unui contract semnat în conditiile legii


Nr.

Denumirea măsurii

Legislatie comunitară

Conditiile de acordare, limitele maxime de acordare a avansurilor si nivelul garantiilor

10.

Ajutorul de restructurare pentru industria zahărului

Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană si de modificare a Regulamentului (CE) nr.  1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune

1. Cererea de avans. Se consideră plată în avans situatia în care orice plată se efectuează la o dată calendaristică anterioară datei finalizării planului de restructurare.

2. Cuantumul ajutorului de restructurare per tona de cotă la care se renuntă este stabilit de art. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 320/2006, în functie de dezasamblarea instalatiilor, pe ani comerciali.

3. Se poate acorda avans astfel: 40% din ajutorul de restructurare per tonă de cotă la care se renuntă si se acordă în luna iunie a anului de comercializare în care se renuntă la cotă; si 60% din ajutorul de restructurare per tonă de cotă la care se renuntă si se acordă în luna februarie a anului de comercializare următor.

4. Nivelul garantiei - 120% din cuantumul avansului acordat

11.

Furnizare de alimente din stocurile de interventie pentru cele mai defavorizate

persoane din România

Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul (CE) nr. 1.127/2007

1. Cererea de avans

2. Existenta unui contract semnat în conditiile legii

3. Se poate acorda un avans de 100% din ajutorul financiar acordat de Comisia Europeană.

4. Nivelul garantiei - 110% din valoarea totală cuprinsă în ofertă

12.

Actiuni de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tări terte

Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tări terte; Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tările terte; Regulamentul (CEE) nr. 2.220/1985 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garantii pentru produsele agricole, cu modificările si completările ulterioare

1. Cererea de avans

2. Existenta unui contract semnat în conditiile legii, după constituirea garantiei de bună executie în cuantum de 15% din contributia financiară maximă anuală a Comunitătii si a statelor membre în cauză, destinată să garanteze buna executare a contractului. Dacă organizatia contractantă este un organism de drept public sau dacă acesta actionează sub tutela unui astfel de organism, o garantie scrisă din partea autoritătii tutelare care

să acopere procentajul mai sus mentionat poate să fie acceptată de către APIA, atât timp cât autoritatea tutelară se angajează să vegheze la executarea corectă a obligatiilor asumate si să verifice că sumele primite sunt adecvat utilizate pentru executarea obligatiilor asumate.

3. Se va stabili contributia comunitară si natională anuală.

4. Se poate acorda un avans de 30% din suma contributiei comunitare si nationale anuale.

5. Nivelul garantiei - 110% din cuantumul avansului acordat. În cazul beneficiarilor publici, APIA poate accepta o garantie scrisă din partea autoritătii ierarhice superioare acestora, în conformitate cu dispozitiile în vigoare, cu conditia ca autoritatea respectivă să se angajeze să plătească suma acoperită de garantie, în cazul în care avansul plătit nu a fost justificat.

6. Modelul scrisorilor de garantie este cel prevăzut în regulamentele specifice.

13.

Restituiri la exportul de produse agricole

Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole; Regulamentul (CEE) nr. 2.220/1985, cu modificările si completările ulterioare.

1. Cererea de avans

2. Se pot acorda avansuri de până la 100% din valoarea restituirii la exportul de produse agricole solicitată.

3. Nivelul garantiei - 110% din cuantumul avansului

14.

Promovarea vinurilor pe pietele tărilor

Terte în campaniile viticole 2008/2009-

2012/2013

Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), cu modificările si completările ulterioare; Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicbl; Regulamentul (CEE) nr. 2.220/1985, cu modificările si completările ulterioare.

1. Cererea de avans

2. Existenta unui contract semnat în conditiile legii, după constituirea garantiei de bună executie în cuantum de 2% din valoarea totală a sprijinului financiar comunitar si national.

3. Se va stabili contributia comunitară si natională anuală.

4. Se poate acorda un avans de până la 100% din suma contributiei comunitare si nationale anuale.

5. Nivelul garantiei - 110% din cuantumul avansului acordat

 

ANEXA Nr. 3a

la normele metodologice

 

Scrisoare de garantie bancară

Nr. XXXXXX/XX.XX.XXXX

 

Cu privire la Cererea pentru .....................................................................*) nr..............., depusă la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean....................de către........................................................, str..................... nr........, localitatea ....................judetul ................................, nr. de înregistrare la registrul comertului ............................, CUI.......................(operatorul economic), si în conformitate cu dispozitiile regulamentelor europene........................, operatorul economic este obligat să furnizeze o garantie bancară reprezentând.....% din suma solicitată.

Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercială..................., str...............nr....., nr. de înregistrare la registrul comertului, CUI ........................., noi, Banca.............................., Sucursala ...................................., str.............................nr........., nr. de înregistrare la registrul comertului,.................., CUI......................., ne angajăm irevocabil si neconditionat să plătim în favoarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, până la concurenta sumei de maximum................(în litere.....................) lei, orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată si stampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garantie bancară, însotită de declaratia dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic.........................................nu si-a îndeplinit total sau partial obligatiile asumate conform regulamentelor mentionate....................., cu precizarea obligatiei neîndeplinite.

Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. 50.05.08, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghiseele noastre, fără nicio amânare, contestatie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.

Aceasta garantie este valabilă până la data de............, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii si conditiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.

Orice plată efectuată de bancă în conditiile prezentei scrisori de garantie bancară va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăti.

În situatiile în care părtile sunt de acord să modifice unele prevederi din Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. ..., care au efecte asupra angajamentului băncii, garantia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ........................................

Restituirea originalului scrisorii de garantie bancară de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilitătii sale va elibera banca de obligatiile asumate.

Prezenta scrisoare de garantie bancară este supusă Publicatiei 458 a CC CCI Paris si este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucuresti.

 

            Semnături autorizate:......................................

 

*) Se specifică programul/măsura/actiunea/campania/perioada de desfăsurare.


 

ANEXA Nr. 3b

la normele metodologice

 

Scrisoare de garantie bancară

Nr. XXXXXX/XX.XX.XXXX

 

Cu privire la buna executare a Contractului de punere în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pietele tărilor terte............................., ce urmează a fi încheiat între Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură si Societatea Comercială ............................., str............. nr........, localitatea ...................., judetul ................................, nr. de înregistrare la registrul comertului............................, CUI.......................(operatorul economic), si în conformitate cu dispozitiile regulamentelor europene de profil, operatorul economic este obligat să furnizeze o garantie bancară de bună executie.

Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercială..................., str................nr....., nr. de înregistrare la registrul comertului, CUI ........................., noi, Banca.............................., Sucursala ...................................., str.............................nr........., nr. de înregistrare la registrul comertului,.................., CUI......................., ne angajăm irevocabil si neconditionat să plătim în favoarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, până la concurenta sumei de maximum................(în litere.........) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată si stampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garantie bancară, însotită de declaratia dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic.....................................nu si-a îndeplinit total sau partial obligatiile asumate conform Contractului de punere în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pietele tărilor terte......................................., cu precizarea obligatiei neîndeplinite.

Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. 50.05.08, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghiseele noastre, fără nicio amânare, contestatie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.

Această garantie este valabilă până la data de..................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii si conditiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.

Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garantie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăti.

În situatiile în care părtile sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul de punere în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pietele tărilor terte........................................, care au efecte asupra angajamentului băncii, garantia se va putea modifica numai cu acordul Băncii......................

Restituirea originalului scrisorii de garantie de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilitătii sale va elibera banca de obligatiile asumate.

Prezenta scrisoare de garantie este supusă Publicatiei 458 a CCI Paris si este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucuresti.

 

            Semnături autorizate:....................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Nr. ......./..............

 

Previziuni trimestriale de necesar de fonduri din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)/

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada de la............la...............

 

 

 

 

 

 

- lei -

Schemă/Măsură

Luna 1

Luna 2

Luna 3

 

Luna 12

 

 

 

 

 

 

 

Schema/Măsura 1

 

 

 

 

 

Schema/Măsura 2

 

 

 

 

 

Schema/Măsura 3

 

 

 

 

 

Schema/Măsura 4

 

 

 

 

 

……………………….

 

 

 

 

 

Schema/Măsura n

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

Întocmit..............................

Data...................................

 

Control financiar preventiv propriu,

.............................................................

Directorul general al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

.............................................................

(semnătura si stampila)


 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

Nr. .........../.................

Previziunea fluxului de numerar privind plătile pe trimestrul......

 

 

 

 

 

- lei -

Axe/Măsuri

Luna

Luna

Luna

Total trim. ..

CE

BS

CE

BS

CE

BS

CE

BS

111 - Formare profesională, informare si difuzare cunostinte

 

 

 

 

 

 

 

 

112 - Instalarea tinerilor agricultori

 

 

 

 

 

 

 

 

113 - Pensionarea timpurie a fermierilor si a muncitorilor agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

114 - Utilizarea serviciilor de consiliere si consultantă

 

 

 

 

 

 

 

 

121 - Modernizarea exploatatiilor agricole

 

 

 

 

 

 

 

 

122 - Îmbunătătirea valorii economice a pădurii

 

 

 

 

 

 

 

 

123 - Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere

 

 

 

 

 

 

 

 

125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

 

 

 

 

 

 

 

 

141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistentă

 

 

 

 

 

 

 

 

142 - Sprijin pentru înfiintarea grupurilor de producători

 

 

 

 

 

 

 

 

Total axa 1 - Îmbunătătirea competitivitătii sectoarelor agricol si silvic

 

 

 

 

 

 

 

 

211 - Plăti compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap natural din zona montană

 

 

 

 

 

 

 

 

212 - Plăti acordate fermierilor aflati în zone cu handicap, altele decât zonele montane

 

 

 

 

 

 

 

 

213 -Plăti Natura 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

214 - Plăti de agromediu

 

 

 

 

 

 

 

 

221 - Prima împădurire a terenurilor agricole

 

 

 

 

 

 

 

 

223 - Prima împădurire a terenurilor nonagricole

 

 

 

 

 

 

 

 

224 - Plăti Natura 2000 Păduri

 

 

 

 

 

 

 

 

Total axa 2 - Îmbunătătirea mediului si peisajului

 

 

 

 

 

 

 

 

311, 312 - Diversificarea activitătilor nonagricole si crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi

 

 

 

 

 

 

 

 

313 - Încurajarea activitătilor turistice

 

 

 

 

 

 

 

 

322, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si îmbunătătirea mostenirii rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

341 - Dobândire de competente, animare si implementare a strategiilor de dezvoltare locală

 

 

 

 

 

 

 

 

Total axa 3 - Calitatea vietii în spatiul rural si diversificarea economiei rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală

 

 

 

 

 

 

 

 

411 - Cresterea competitivitătii sectoarelor agricole si forestiere

 

 

 

 

 

 

 

 

413 - Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

421 - Implementarea proiectelor de cooperare

 

 

 

 

 

 

 

 

431 - Functionarea grupurilor de actiune locală, dobândirea de competente si animarea teritoriului

 

 

 

 

 

 

 

 

Total axa 4 - Leader

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 511 - Asistenta tehnică Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentă tehnică - cheltuieli directe

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 611 - Plăti complementare directe

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit la data de:...............

 

Vizat

Directorul general al Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit,

.............................................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

Nr. .........../.................

Previziunea fluxului de numerar privind plătile pe trimestrul .....

 

 

 

 

 

- lei -

Axe/Măsuri

Luna

Luna

Luna

Total trim. ..

CE

BS

CE

BS

CE

BS

CE

BS

111 - Formare profesională, informare si difuzare cunostinte

 

 

 

 

 

 

 

 

112 - Instalarea tinerilor agricultori

 

 

 

 

 

 

 

 

113 - Pensionarea timpurie a fermierilor si a muncitorilor agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

114 - Utilizarea serviciilor de consiliere si consultantă

 

 

 

 

 

 

 

 

121 - Modernizarea exploatatiilor agricole

 

 

 

 

 

 

 

 

122 - Îmbunătătirea valorii economice a pădurii

 

 

 

 

 

 

 

 

123 - Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere

 

 

 

 

 

 

 

 

125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

 

 

 

 

 

 

 

 

141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistentă

 

 

 

 

 

 

 

 

142 - Sprijin pentru înfiintarea grupurilor de producători

 

 

 

 

 

 

 

 

Total axa 1 - Îmbunătătirea competitivitătii sectoarelor agricol si silvic

 

 

 

 

 

 

 

 

211 - Plăti compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap natural din zona montană

 

 

 

 

 

 

 

 

212 - Plăti acordate fermierilor aflati în zone cu handicap, altele decât zonele montane

 

 

 

 

 

 

 

 

213 -Plăti Natura 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

214 - Plăti de agromediu

 

 

 

 

 

 

 

 

221 - Prima împădurire a terenurilor agricole

 

 

 

 

 

 

 

 

223 - Prima împădurire a terenurilor nonagricole

 

 

 

 

 

 

 

 

224 - Plăti Natura 2000 Păduri

 

 

 

 

 

 

 

 

Total axa 2 - Îmbunătătirea mediului si peisajului

 

 

 

 

 

 

 

 

311, 312 - Diversificarea activitătilor nonagricole si crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi

 

 

 

 

 

 

 

 

313 - Încurajarea activitătilor turistice

 

 

 

 

 

 

 

 

322, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si îmbunătătirea mostenirii rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

341 - Dobândire de competente, animare si implementare a strategiilor de dezvoltare locală

 

 

 

 

 

 

 

 

Total axa 3 - Calitatea vietii în spatiul rural si diversificarea economiei rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală

 

 

 

 

 

 

 

 

411 - Cresterea competitivitătii sectoarelor agricole si forestiere

 

 

 

 

 

 

 

 

413 - Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

421 - Implementarea proiectelor de cooperare

 

 

 

 

 

 

 

 

431 - Functionarea grupurilor de actiune locală, dobândirea de competente si animarea teritoriului

 

 

 

 

 

 

 

 

Total axa 4 - Leader

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 511 - Asistenta tehnică Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentă tehnică - cheltuieli directe

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 611 - Plăti complementare directe

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit la data de:...............

 

Vizat

 

Directorul general al Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit,

.............................................................

(semnătura)


 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP

Nr. .........................

Previziune privind plătile de efectuat către beneficiarii Programului operational pentru pescuit (POP) în luna........

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Axe/Măsuri

Alocări bugetare în anul

Valoare contractată pe anul

Sume achitate cumulat de la începutul anului

Plăti estimate pe luna.........

1

Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a activitătii navelor de pescuit

 

 

 

 

2

Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a activitătilor de pescuit

 

 

 

 

3

Măsura 1.3. Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate

 

 

 

 

4

Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică

 

 

 

 

5

Măsura 1.5. Compensatii socioeconomice

 

 

 

 

6

Total axa 1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare

 

 

 

 

7

Măsura 2.1. Investitii productive în acvacultura

 

 

 

 

8

Măsura 2.2. Măsuri de acva-mediu

 

 

 

 

9

Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică

 

 

 

 

10

Măsura 2.4. Măsuri de sănătate animală

 

 

 

 

11

Măsura 2.5. Pescuit în apele interioare

 

 

 

 

12

Măsura 2.6. Investitii în procesare si marketing

 

 

 

 

13

Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura

 

 

 

 

14

Măsura 3.1. Actiuni colective

 

 

 

 

15

Măsura 3.2. Protectia si dezvoltarea faunei si florei sălbatice

 

 

 

 

16

Măsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adăposturi

 

 

 

 

17

Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare

 

 

 

 

18

Măsura 3.5. Proiecte-pilot

 

 

 

 

19

Total axa 3 - Măsuri de interes comun

 

 

 

 

20

Măsura 4.1. Selectarea grupurilor locale

 

 

 

 

21

Submăsura4.1.a. Sprijin pentru înfiintarea parteneriatelor public-privat si elaborarea strategiilor locale integrate

 

 

 

 

22

Submăsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiei locale integrate

 

 

 

 

23

Măsura 4.2. Sprijin pentru actiuni de cooperare între grupurile locale

 

 

 

 

24

Total axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăresti

 

 

 

 

25

TOTAL:

 

 

 

 

 

Întocmit la data de:

 

Vizat

Directorul general al Autoritătii de management pentru POP,

.............................................................

(semnătura si stampila)


 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Nr. .........../............

Solicitare fonduri nr............/data.................

Către

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Vă transmitem alăturat situatia centralizatoare în vederea solicitării sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând sprijin financiar/cofinantare/cheltuieli, altele decât cele eligibile, si a celor reprezentând finantarea Comisiei Europene, aferente Fondului european de garantare agricolă (FEG/A)/Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în sumă totală de...........lei.

Suma totală se compune din:

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea schemei/măsurii

Sprijin financiar

FEGA

(lei)

Sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe FEADR

(lei)

Cofinantare

FEGA/FEADR

(lei)

Cheltuieli, altele decât

cele eligibile FEGA

(lei)

Finantare CE

FEGA

(lei)

Suma totală

(lei)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

            Vă rugăm să ne aprobati alimentarea contului cu sumele mai sus mentionate.

 

Control financiar preventiv propriu,

.............................................................

Control financiar preventiv delegat,

.............................................................

Directorul general al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

.............................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

Nr. ........./..............

 

Solicitare de fonduri pentru finantarea proiectelor

 

            În vederea efectuării plătilor către beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată si cu contractele de finantare încheiate între beneficiari si Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, vă rugăm să dispuneti alimentarea cu fonduri reprezentând finantarea de la Comisia Europeană si de la bugetul de stat a proiectelor finantate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

            Subsemnatul,........................................(numele si prenumele) , director general al Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor este:

 

Axa/Măsura

lei

euro

Contributie publică

Contributie publică

Total

CE

BS

Total

CE

BS

1

2

3

4

5

6

7

111 - Formare profesională, informare si difuzare cunostinte

 

 

 

 

 

 

112 - Instalarea tinerilor agricultori

 

 

 

 

 

 

113 - Pensionarea timpurie a fermierilor si a muncitorilor agricoli

 

 

 

 

 

 

114 - Utilizarea serviciilor de consiliere si consultantă

 

 

 

 

 

 

121 - Modernizarea exploatatiilor agricole

 

 

 

 

 

 

122 - Îmbunătătirea valorii economice a pădurii

 

 

 

 

 

 

123 - Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere

 

 

 

 

 

 

125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si a silviculturii

 

 

 

 

 

 

141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistentă

 

 

 

 

 

 

142 - Sprijin pentru înfiintarea grupurilor de producători

 

 

 

 

 

 

Total axa 1 - Îmbunătătirea competitivitătii sectorului agricol si silvic

 

 

 

 

 

 

211 - Plăti compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap natural din zona montană

 

 

 

 

 

 

212 - Plăti acordate fermierilor aflati în zone cu handicap, altele decât zonele montane

 

 

 

 

 

 

213 -Plăti Natura 2000

 

 

 

 

 

 

214 - Plăti de agromediu

 

 

 

 

 

 

221 - Prima împădurire a terenurilor agricole

 

 

 

 

 

 

223 - Prima împădurire a terenurilor nonagricole

 

 

 

 

 

 

224 - Plăti Natura 2000 - păduri

 

 

 

 

 

 

Total axa 2 - Îmbunătătirea mediului si peisajului

 

 

 

 

 

 

311-312 - Diversificarea activitătilor nonagricole si crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi

 

 

 

 

 

 

313 - Încurajarea activitătilor turistice

 

 

 

 

 

 

321 - Servicii de bază pentru economie

 

 

 

 

 

 

322, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor si îmbunătătirea mostenirii rurale

 

 

 

 

 

 

341 - Dobândire de competente, animare si implementare a strategiilor de dezvoltare locală

 

 

 

 

 

 

Total axa 3 - Calitatea vietii în spatiul rural si diversificarea economiei rurale

 

 

 

 

 

 

41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală

 

 

 

 

 

 

411 - Cresterea competitivitătii sectoarelor agricole si forestiere

 

 

 

 

 

 

413 - Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

 

 

 

 

 

 

421 - Implementarea proiectelor de cooperare

 

 

 

 

 

 

431 - Functionarea grupurilor de actiune locală, dobândirea de competente si animarea teritoriului

 

 

 

 

 

 

Total axa 4 - Leader

 

 

 

 

 

 

Măsura 511 - Asistentă tehnică PNDR 2007-2013, din care:

 

 

 

 

 

 

Asistentă tehnică - cheltuieli directe

 

 

 

 

 

 

Măsura 611 - Plăti complementare directe

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

 

Control financiar preventiv propriu,

.............................................................

Control financiar preventiv delegat,

.............................................................

 

Avizat

Directorul Directiei plăti proiecte,

.............................................................

 

Întocmit

Seful Serviciului autorizare plăti,

.............................................................

Directorul general al Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit,

.............................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP

Nr. ............../...............

 

Solicitare de fonduri pentru finantarea proiectelor

 

În vederea efectuării plătilor către beneficiarii Programului operational pentru pescuit din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele previzionate a fi plătite si cu contractele de finantare încheiate între beneficiari si Autoritatea de management al Programului operational pentru pescuit,

având în vedere soldul la 25..........(se va mentiona luna) al conturilor:

- 54.04.01.33 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP" în sumă de..............................lei; si

- 54.04.02.33 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantarea FEP", în sumă de..............................lei,

vă rugăm să dispuneti alimentarea cu:

- suma de..............................lei, reprezentând finantarea de la Comisia Europeană;

- suma de...............................lei, reprezentând cofinantarea de la bugetul de stat;

- suma de.................................lei, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile;

- suma de .................................lei, reprezentând sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de

indisponibilitate a fondurilor comunitare.

 

Axa/Măsura

lei

Contributie publică

Total

CE

BS

1

2

3

4

Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a activitătii navelor de pescuit

 

 

 

Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a activitătilor de pescuit

 

 

 

Măsura 1.3. Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate

 

 

 

Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică

 

 

 

Măsura 1.5. Compensatii socioeconomice

 

 

 

Total axa 1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare

 

 

 

Măsura 2.1. Investitii productive în acvacultura

 

 

 

Măsura 2.2. Măsuri de acva-mediu

 

 

 

Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică

 

 

 

Măsura 2.4. Măsuri de sănătate animală

 

 

 

Măsura 2.5. Pescuit în apele interioare

 

 

 

Măsura 2.6. Investitii în procesare si marketing

 

 

 

Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura

 

 

 

Măsura 3.1. Actiuni colective

 

 

 

Măsura 3.2. Protectia si dezvoltarea faunei si florei sălbatice

 

 

 

Măsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adăposturi

 

 

 

Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare

 

 

 

Măsura 3.5. Proiecte-pilot

 

 

 

Total axa 3 - Măsuri de interes comun

 

 

 

Măsura 4.1. Selectarea grupurilor locale

 

 

 

Submasura 4.1.a. Sprijin pentru înfiintarea parteneriatelor public-privat si elaborarea strategiilor locale integrate

 

 

 

Submasura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiei locale integrate

 

 

 

Măsura 4.2. Sprijin pentru actiuni de cooperare între grupurile locale

 

 

 

Total axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăresti

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

Avizat

Sef al Serviciului declaratii cheltuieli,

.............................................................

Întocmit

Expert al Serviciului declaratii cheltuieli,

.............................................................

Directorul generalal Autoritătii de management pentru POP,

.............................................................

(semnătura si stampila)


ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

Nr. ........./..............

 

Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acoperirii plătii TVA aferente proiectelor finantate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

 

În vederea efectuării plătilor către beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată si cu contractele de finantare încheiate între beneficiari si Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, vă rugăm să dispuneti alimentarea cu fonduri reprezentând rambursarea TVA beneficiarilor prevăzuti la art. 32 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, pentru proiectele finantate din FEADR.

Subsemnatul,..................................................(numele si prenumele) , director general al Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor si TVA aferentă acestor cheltuieli este:

 

Axa/Măsura

lei

Contributie publică

Cheltuieli eligibile

TVA aferentă cheltuielilor eligibile

1

2

3

111 - Formare profesională, informare si difuzare cunostinte

 

 

114 - Utilizarea serviciilor de consiliere si consultantă

 

 

122 - Îmbunătătirea valorii economice a pădurii

 

 

125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si a silviculturii

 

 

Total axa 1 - Îmbunătătirea competitivitătii sectorului agricol si silvic

 

 

313 - Încurajarea activitătilor turistice

 

 

322, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor si îmbunătătirea mostenirii rurale

 

 

Total axa 3 - Calitatea vietii în spatiul rural si diversificarea economiei rurale

 

 

411 - Cresterea competitivitătii sectoarelor agricol si forestier

 

 

413 - Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

 

 

421 - Implementarea proiectelor de cooperare

 

 

431 - Functionarea grupurilor de actiune locală, dobândirea de competente si animarea teritoriului

 

 

Total axa 4 - Leader

 

 

Măsura 511 - Asistentă tehnică PNDR 2007-2013

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

Control financiar preventiv propriu,

.............................................................

Control financiar preventiv delegat,

.............................................................

 

Avizat

Directorul Directiei plăti proiecte,

.............................................................

 

Întocmit

Seful Serviciului autorizare plăti,

.............................................................

Directorul general al Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit,

.............................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr........../..................

 

Solicitare de fonduri de la bugetul de stat pentru acordarea sprijinului financiar/cofinantare/cheltuieli, altele decât cele eligibile aferente Fondului european de garantare agricolă (FŁGA)/Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

 

În vederea efectuării plătilor către beneficiari din fonduri publice nerambursabile, aferente fondurilor FEGA/FEADR, în conformitate cu sumele autorizate la plată de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, vă rugăm să dispuneti alimentarea cu suma totală de.................lei.

 

Suma totală se compune din:

 

Nr. crt.

Denumirea schemei/măsurii

Sprijin financiar FEGA (lei)

Sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe

FEADR

(lei)

Cofinantare

FEGA/FEADR

(lei)

Cheltuieli, altele decât cele eligibile FEGA

(lei)

Suma totală

(lei)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

….

……….

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Întocmit

 

Avizat

Director general,

....................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 13

la normele metodologice

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr............../...............

 

Solicitare de fonduri pentru finantarea proiectelor din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinantare/cheltuieli, altele decât cele eligibile)

 

            În vederea efectuării plătilor către beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată si cu contractele de finantare încheiate între beneficiari si Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, vă rugăm să dispuneti alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinantare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEADR, în sumă totală de..................lei.

 

Axa/Măsura

Sume alocate pe perioada de

indisponibilitate a fondurilor externe

(lei)

Cofinantare buget de stat

(lei)

Cheltuieli, altele

decât cele eligibile

(lei)

Suma totală (lei)

1

2

3

4

5

111 - Formare profesională si actiuni de informare

 

 

 

 

112 - Instalarea tinerilor agricultori

 

 

 

 

113 - Pensionarea timpurie

 

 

 

 

114 - Utilizarea serviciilor de consiliere

 

 

 

 

115 - Crearea de servicii de consultantă

 

 

 

 

121 - Modernizarea exploatatiilor agricole

 

 

 

 

122 - Îmbunătătirea valorii economice a pădurii

 

 

 

 

123 - Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere

 

 

 

 

124 - Noi produse, procese si tehnologii

 

 

 

 

125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier

 

 

 

 

126 - Revigorarea potentialului productiei agricole distruse de dezastre naturale si introducerea actiunilor adecvate de prevenire

 

 

 

 

131 - Ajutorarea fermierilor să adopte standardele cerute prin legislatia comunitară

 

 

 

 

132 - Sprijinirea fermierilor care participă la schemele de calitate a alimentelor

 

 

 

 

133 - Activităti de promovare si informare

 

 

 

 

141 - Sprijin pentru sustinerea fermelor de semisubzistentă

 

 

 

 

142 - Grupurile de producători

 

 

 

 

Total axa 1 - Îmbunătătirea competitivitătii sectorului agricol si silvic

 

 

 

 

211 - Plăti compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap natural din zona montană

 

 

 

 

212 - Plăti acordate fermierilor aflati în zone cu handicap, altele decât zonele montane

 

 

 

 

213 -Plăti Natura 2000

 

 

 

 

214 - Plăti de agromediu

 

 

 

 

215 - Plăti pentru bunăstarea animalelor

 

 

 

 

216 - Investitii neproductive

 

 

 

 

221 - Prima împădurire a terenurilor agricole

 

 

 

 

222 - Prima înfiintare de sisteme agroforestiere pe terenuri agricole

 

 

 

 

223 - Prima împădurire a terenurilor nonagricole

 

 

 

 

224 - Plăti Natura 2000 Păduri

 

 

 

 

225 - Plăti pentru protejarea mediului forestier

 

 

 

 

226 - Refacerea potentialului forestier si introducerea actiunilor preventive

 

 

 

 

227 - Investitii neproductive forestiere

 

 

 

 

Total axa 2 - Îmbunătătirea mediului si peisajului

 

 

 

 

311 - Diversificarea activitătilor nonagricole

 

 

 

 

312 - Crearea si dezvoltarea microîntreprinderilor

 

 

 

 

313 - Încurajarea activitătilor turistice

 

 

 

 

321 - Servicii de bază pentru economie

 

 

 

 

322 - Renovarea si dezvoltarea satelor

 

 

 

 

323 - Conservarea si îmbunătătirea mostenirii rurale

 

 

 

 

331 - Instruire/formare si informare

 

 

 

 

341 - Măsura de dobândire de abilităti si animare

 

 

 

 

Total axa 3 - Calitatea vietii în spatiul rural si diversificarea economiei rurale

 

 

 

 

411 -Competitivitate

 

 

 

 

412 - Mediul înconjurător/managementul terenurilor

 

 

 

 

413 - Calitatea vietii/diversificare

 

 

 

 

421 - Cooperare

 

 

 

 

431 - Costuri curente, dobândirea de cunostinte, animare

 

 

 

 

Total axa 4 - Leader

 

 

 

 

Măsura 511 - Asistentă tehnică PNDR 2007-2013, din care:

 

 

 

 

Asistentă tehnică - cheltuieli eligibile

 

 

 

 

Măsura 611 - Plăti complementare directe

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

Întocmit

 

Avizat

Director general,

....................................

(semnătura si stampila)

ANEXA Nr. 14

la normele metodologice

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr............../...............

 

Solicitare de fonduri pentru finantarea proiectelor din Fondul european pentru pescuit (FEP) (prefinantare/cofinantare/cheltuieli, altele decât cele eligibile)

 

            În vederea efectuării plătilor către beneficiarii Programului operational pentru pescuit (POP) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată si cu contractele de finantare încheiate între beneficiari si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR), vă rugăm să dispuneti alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinantare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEP în sumă totală de ..................lei.

 

Axa/Măsura

Sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe

(lei)

Cofinantare (lei)

Cheltuieli, altele decât

cele eligibile

(lei)

Suma totală

(lei)

1

2

3

4

5

Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a activitătii navelor de pescuit

 

 

 

 

Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a activitătilor de pescuit

 

 

 

 

Măsura 1.3. Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate

 

 

 

 

Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică