MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 75/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 75         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 februarie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            378/2009. - Lege privind ratificarea Actelor finale ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862 MHz, si a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006

 

            1.854/2009. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Actelor finale ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862 MHz, si a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

1. - Hotărâre privind demisia doamnei deputat Daniela Popa din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor

 

2. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

3. - Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat

 

4. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            1. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

20. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv

 

37. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Instalatii de sonorizare. Cerinte tehnice generale"

 

37. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, la 27 septembrie 2008 si 22 iunie 2009, pentru modificarea Programului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, comunicării, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008

 

143. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007 pentru aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, precum si pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnati de partea română în procedurile arbitrale în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            210. - Decizie privind principii si reguli de desfăsurare a campaniei electorale pentru alegerile partiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Actelor finale ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 MHzsi 470-862 MHz, si a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Actele finale*) ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862 MHz, semnate la Geneva la 16 iunie 2006.

Art. 2. - Se ratifică Actele finale*) ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 378.


*) Actele finale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Actelor finale ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862 MHz,si a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Actelor finale ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862 MHz, si a celor pentru revizuirea Acordului de ia Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 decembrie 2009.

Nr. 1.854.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia doamnei deputat Daniela Popa din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de demisia din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, prezentată de doamna deputat Daniela Popa, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei PSD+PC, si declară vacantă această functie de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, începând cu data de 1 februarie 2010.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 februarie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 1 februarie 2010.

Nr. 1.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) si (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicată, precum si ale art. 208 si art. 209 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentată de doamna Daniela Popa, aleasă deputat în Circumscriptia Electorală nr. 42 Municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 19, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei PSD + PC, si declară vacant acest loc de deputat, începând cu data de 1 februarie 2010.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 februarie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

Bucuresti, 1 februarie 2010.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul art. 47 alin. (16) si (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 si art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicată, precum si al art. 10 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, si având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Radu Stroe, candidat din partea Partidului National Liberal, ales în Circumscriptia Electorală nr. 42 Municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 1, la alegerile parlamentare partiale din data de 17 ianuarie 2010.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 1 februarie 2010.

Nr. 3.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Ioan Oltean - Grupul parlamentar al PD-L;

- Adrian Năstase -Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD + PC;

- Mircea Dusa - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD + PC;

- Ludovic Orban - Grupul parlamentar al PNL.

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Dumitru Pardău - Grupul parlamentar al PD-L;

- Sever Voinescu-Cotoi - Grupul parlamentar al PD-L;

- Valeriu-Stefan Zgonea - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD + PC;

- Mihai- Alexandru Voicu - Grupul parlamentar al PNL.

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Gheorghe Albu - Grupul parlamentar al PD-L;

- Nicolae Bănicioiu - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD + PC;

- Dan-Stefan Motreanu - Grupul parlamentar al PNL;

- Seres Denes - Grupul parlamentar al UDMR.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 1 februarie 2010.

Nr. 4.

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Senatului următorii senatori:

1. Anca-Daniela Boagiu - Grupul parlamentar al PD-L;

2. Alexandru Peres - Grupul parlamentar al PD-L;

3. Dan Voiculescu - Grupul parlamentar al PSD+PC;

4. Teodor Viorel Melescanu - Grupul parlamentar al PNL.

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Senatului următorii senatori:

1. Gheorghe David - Grupul parlamentar al PD-L;

2. Orest Onofrei - Grupul parlamentar al PD-L;

3. Doina Silistru - Grupul parlamentar al PSD+PC;

4. Cornel Popa - Grupul parlamentar al PNL.

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Senatului următorii senatori:

1. Constantin Dumitru - Grupul parlamentar al PD-L;

2. loan Chelaru - Grupul parlamentar al PSD+PC;

3. Dan-Radu Rusanu - Grupul parlamentar al PNL;

4. Attila Verestoy - Grupul parlamentar al UDMR.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din data de 1 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 februarie 2010.

Nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE


 

ORDIN

privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 115 din 8 ianuarie 2010;

- consultările cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv,

în temeiul:

- art. 16, art. 23 alin. (2) si art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 317/2009;

- art. 8 pct. A lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultura,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA), în calitate de administrator al resursei acvatice vii.

Art. 2. - Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face în baza permiselor emise de ANPA si eliberate prin asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite.

Art. 3. - (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.

(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil.

(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual.

Art. 4. - Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) În cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin ANPA, se înfiintează Registrul unic de evidentă a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri.

(2) Modelul Registrului unic de evidentă a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Înscrierea în Registrul unic de evidentă a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, se face în baza următoarelor documente:

- cerere de înaintare către ANPA;

- statut;

- act constitutiv;

- certificat de înregistrare în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

- cod de înregistrare fiscală;

- avizul de luare în evidentă eliberat de Ministerul Mediului si Pădurilor.

Art. 6. - Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv contine datele prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si forurile de reprezentare la nivel national pot sprijini cu persoane angajate si autorizate în conditiile legii personalul ANPA cu drept de inspectie si control, în actiunile de constatare si sanctionare a contraventiilor si infractiunilor.

Art. 8. - ANPA are obligatia să asigure tipărirea, gestionarea si emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2010.

Nr. 20.

 


REGISTRU UNIC

de evidentă a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri

 

Nr. crt.

Numărul/Data cererii de înscriere

Numele asociatiei

Sediul administrativ

Numărul certificatului de înregistrare în Registrul asociatiilor si fundatiilor

Numele si semnătura reprezentantului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT

de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

 

PARTEA I

Perioade, durate si zone de prohibitie a pescuitului

 

            Art. 1. - Pescuitul oricăror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor privind prohibitia anuală a pescuitului.

 

PARTEA a-II-a

Protectia resurselor piscicole

 

Art. 2. - (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociatiile de pescari sportivi pot propune stabilirea unor zone de protectie piscicolă, care se delimitează pe teren prin semne distincte.

(2) Zonele de protectie piscicolă pot fi:

a) de protectie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor si dezvoltarea puietului;

b) de protectie a diversitătii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;

c) de protectie pentru iernarea pestelui.

(3) În zonele de protectie piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise:

a) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice;

b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi:

- îngustarea/bararea cursului apei;

- tăierea si recoltarea vegetatiei;

- extragerea de nămol, nisip si pietris;

- colectarea ghetii;

c) lucrări în zona malurilor, precum si tăierea arborilor si arbustilor de pe mal.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), activitătile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situatii:

a) când activitătile se desfăsoară în scopuri stiintifice sau de cercetare;

b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

Art. 3. - (1) Asociatiile de pescari sportivi pot propune Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate si pot participa la:

a) identificarea, amenajarea si protectia zonelor de reproducere;

b) înfiintarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economică si stiintifică;

c) organizarea activitătii de monitorizare a populatiilor piscicole si stabilirea măsurilor de refacere a populatiilor periclitate.

(2) În caz de necesitate, se pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.

Art. 4. - (1) Asociatiile de pescari sportivi vor solicita ANPA declararea regiunilor de crutare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hrănirea puietului si adultilor speciilor de vietuitoare acvatice.

(2) În apele declarate regiuni de crutare se interzic pe toată perioada anului pescuitul în scop comercial si recreativ/sportiv, precum si alte activităti cum sunt:

- recoltarea vegetatiei;

- extragerea balastului;

- vânatul;

- cresterea animalelor;

- turismul.

Art. 5. - În scopul asigurării protectiei resurselor piscicole, asociatiile de pescari sportivi au obligatia să respecte prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009.

 

PARTEA a III-a

Conditiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv

 

            Art. 6. - Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009.

 

PARTEA a IV-a

Dimensiunile minime ale exemplarelor de pesti

 

Art. 7. - (1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de pesti sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare.

(2) Lungimea pestelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distantei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

(3) Puietul si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din această specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

 

PARTEA a V-a

Diverse

 

Art. 8. - Actiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezenta reprezentantilor ANPA.

Art. 9. -Asociatiile si federatiile de pescari sportivi consimt să îsi armonizeze actiunile în vederea implementării obiectivelor si măsurilor din prezentul regulament si îsi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, în vederea practicării pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009.

Art. 10. - Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, si ale legislatiei secundare stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Instalatii de sonorizare. Cerinte tehnice generale"

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 „Regulament de organizare si functionare al Organismului Notificat Feroviar Român" la anexa nr. 1 „Regulament de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române -AFER" la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române -AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Instalatii de sonorizare. Cerinte tehnice generale", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile normei tehnice feroviare prevăzute la art. 1 se aplică de către operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/temelor de proiectare, care stabilesc cerintele instalatiilor de sonorizare ce echipează vehiculele feroviare care transportă călători, de către operatorii economici care proiectează instalatii de sonorizare pentru vehiculele de cale ferată care transportă călători, precum si de către Autoritatea Feroviară Română - AFER în activitatea de avizare a documentatiei tehnice pentru instalatiile de sonorizare.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

(2) Prezentul ordin a fost emis cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2010.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ TEHNICĂ FEROVIARĂ

„Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Instalatii de sonorizare. Cerinte tehnice generale"

 

Preambul

Prezenta normă tehnică feroviară stabileste cerintele tehnice generale pentru proiectarea instalatiei de sonorizare care echipează vagoanele de călători clasa I, vagoanele de călători clasa a II-a, vagoanele-cusetă, vagoanele de dormit, vagoanele-bar si restaurant, denumite în continuare vagoane de călători. Atât instalatiile de acest tip care se importă, cât si instalatiile fabricate în România vor fi agrementate, respectiv omologate, dacă au cel putin performante echivalente cu cerintele prezentei norme tehnice feroviare.

Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se utilizează de către operatorii de transport feroviar si operatorii economici care detin vagoane de călători, precum si de către societătile comerciale reparatoare care modernizează vagoane, în vederea ridicării nivelului de confort si de sigurantă a călătorilor.

De asemenea, prevederile prezentei norme tehnice feroviare se utilizează de către toate societătile comerciale care fabrică echipamente si componente ale instalatiilor de sonorizare cu care sunt echipate vagoanele de călători noi sau modernizate.

La elaborarea prezentei norme tehnice feroviare s-a tinut seama de prevederile standardelor române care au preluat integral normele europene si de fisele UIC din anexa care face parte integrantă din prezenta normă tehnică feroviară.

Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normei tehnice feroviare indică numărul de ordine al documentului de referintă prevăzut în anexă.

1. Generalităti

1.1. Scop

Prezenta normă tehnică feroviară stabileste cerintele tehnice generale minimale pe care trebuie să le satisfacă instalatiile de sonorizare si de telefonie cu care sunt echipate vagoanele de călători care circulă pe liniile de cale ferată din România pentru:

- garantarea unei bune functionări a instalatiilor unui tren compus din vagoane de călători de proveniente diferite;

- asigurarea unei calităti de difuzare care să satisfacă cerintele minime acceptabile.

Vagoanele de călători apte RIC, echipate cu instalatii de sonorizare, pot fi realizate, în general, în următoarele variante:

a) vagoane de călători echipate cu un ansamblu de difuzoare, amplificator si microfon pentru anunturile prin sonorizare;


b) vagoane de călători echipate cu un ansamblu de difuzoare, amplificator si un microreceptor pentru anunturi prin sonorizare si legături telefonice;

c) vagoane de călători care în plus fată de una dintre variantele de echipare mentionate mai sus sunt echipate si cu o priză pentru racordarea unui aparat mobil necesar transmiterii anunturilor si muzicii (instalatie pentru însotitorul trenurilor speciale).

Trenurile trebuie echipate cu un sistem de sonorizare care să permită transmiterea mesajelor personalului de bord către pasageri.

Prezenta normă tehnică feroviară are ca scop stabilirea cerintelor tehnice generale unitare pentru proiectarea si realizarea instalatiilor de sonorizare care echipează vagoanele de călători.

1.2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică de către operatorii de transport feroviar si de către operatorii economici la întocmirea temelor de proiectare/caietelor de sarcini în cadrul procedurilor de achizitii publice, precum si de către operatorii economici care proiectează vagoane de călători.

Aplicarea prezentei norme tehnice feroviare la produsele legal comercializate în alt stat membru al Uniunii Europene este obiectul Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE.

Cerintele prezentei norme tehnice feroviare nu se aplică produselor legal fabricate si/sau comercializate în alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori legal fabricate într-un stat EFTAcare este parte contractantă a acordului EEA.

1.3. Clasa de risc

Instalatia de sonorizare si elementele ei componente cu care sunt dotate vagoanele de călători, precum si serviciul de proiectare a acestor instalatii fac parte din categoria produselor care prin defectare determină diminuarea conditiilor de transport si a sănătătii călătorilor.

1.4. Definitii

Pentru scopurile prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) administratorul infrastructurii - orice organism sau orice operator economic care are ca obiect principal de activitate administrarea si întretinerea infrastructurii feroviare, prevăzut la art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare, incluzând si administrarea sistemelor de conducere a circulatiei, de control si de sigurantă a infrastructurii. Functiile administratorului de infrastructură de pe o retea sau o parte a unei retele pot fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare, mai multor organisme sau operatori economici [4] si [5];

b) operator de transport feroviar- orice operator economic cu capital de stat sau privat, prevăzut la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările si completările ulterioare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestatii de transport de marfă si/sau de călători pe calea ferată, tractiunea fiind asigurată în mod obligatoriu de acest operator economic. Acest termen include, de asemenea, si operatorii economici care asigură numai tractiunea [4] si [5];

c) vagon de călători - vehicul feroviar care nu este prevăzut cu mijloace proprii de propulsie si care este destinat transportului de călători [1];

d) durata normală de functionare - durata de utilizare a vehiculului feroviar, timp în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea pe care a avut-o la începutul functionării, pe calea amortizării;

notă: Durata normală de functionare este mai mică decât durata fizică de viată a vehiculului respectiv.

e) fiabilitate - probabilitatea ca un produs să poată realiza functia cerută în conditiile date pentru o perioadă de timp dată (t1,t2)[51];

f) disponibilitate - capacitatea unui produs de a fi in stare să realizeze functia cerută în conditii date, la un moment dat, sau în orice moment al unui interval de timp dat, presupunând că sunt asigurate resursele externe cerute [51];

g) defectare - încetarea aptitudinii unui produs de a-si îndeplini functia specificată;

h) defectare datorată uzurii - defectare a cărei probabilitate de aparitie creste odată cu timpul si care survine ca urmare a unor procese ireversibile caracteristice dispozitivelor;

i) microreceptor- combinatia dintre microfon si receptor;

j) beneficiar final - detinătorul locomotivei, fie că este proprietar, fie că are drept de folosintă (închiriere, leasing).

1.5. Simboluri si abrevieri

AT1D - atenuator pentru comanda unui difuzor adaptat la linia de impedantă de 2.500 ohmi, la vagoanele de călători compartimentate

AT3D - atenuator pentru comanda simultană a 3 difuzoare adaptate la linia de impedantă de 833 ohmi, la vagonul de călători tip salon

AT4D - atenuator pentru comanda simultană a 4 difuzoare adaptate la linia de impedantă de 625 ohmi, la vagonul de călători tip salon

AT12D - atenuator pentru comanda simultană a maximum 12 difuzoare adaptate la linia de impedantă de 208 ohmi, legate în paralel, folosite la vagonul tip salon sau la vagonul-restaurant

GU - comutator de suport

HC - maneta de potrivire

7 - releu pentru telefonul trenului

OC- releu „telefonul trenului ocupat"

TOC - semnal luminos „telefonul trenului ocupat"

C - buton si semnal luminos „telefonul postului central"

L - buton si semnal luminos „telefonul din postul locomotivei"

A - buton si semnal luminos „anunturi"

AOC - semnal luminos „difuzoare ocupate"

S - comutator pentru sonorizare

VS - pozitia pentru comutatorul de sonorizare cu semnificatia „un singur vagon"

77 - pozitia pentru comutatorul de sonorizare cu semnificatia „tot trenul"

PA - preamplificator

AP - amplificator de putere

MAP- relee pentru alimentarea AP


PR, PRR - relee pentru prioritatea anunturilor

ME- releele emitătorului destinate anunturilor

AM-aparat mobil pentru transmiterea anunturilor si muzicii

M - comutatorul de punere în functiune a aparatului AM

P - buton pentru anunturile prioritare

PC - relee de emitere destinate anunturilor aparatului AM

dBm - unitate de măsură pentru puterea de emisie

IP - gradul normal de protectie din punctul de vedere al protectiei împotriva pătrunderii apei si a corpurilor străine

Un - tensiunea nominală

IT - înaltă tensiune

λ (t1, t2) - rata medie de defectare

z (t1, t2) - intensitatea medie de defectare

MTBF- media timpului de bună functionare

R (ti, h) - fiabilitatea

MRT- timpul mediu de reparare

A - coeficientul de disponibilitate

M (t1, t2) - functia de mentenabilitate

WC - grup sanitar

RIC - Acord privind transmiterea si folosirea vagoanelor de călători în trafic international

UIC - Uniunea Internatională a Căilor Ferate

2. Instalatii de sonorizare

2.1. Componenta instalatiilor de sonorizare (exemple)

Instalatia de sonorizare este destinată transmiterii, într-un singur vagon sau în tot trenul, a informatiilor utile călătorilor referitoare la mersul trenului, denumirea statiilor, durata de stationare, precum si a programelor muzicale sau de divertisment.

Felul si continutul anunturilor, precum si modul în care acestea se fac sunt reglementate de [6] si de [56]. Instalatia de sonorizare trebuie să satisfacă cerintele din [24], iar linia de telecomandă de-a lungul trenului trebuie să satisfacă prevederile din [16].

Pentru regulile generale de cablaj si protectia contra socurilor electrice ale liniei de sonorizare a trenului la care se conectează instalatia de sonorizare se recomandă [7] si [8].

Orice vagon apt RIC sonorizat va contine cel putin următoarele echipamente:

- difuzoare în toate spatiile destinate călătorilor si pe culoarele laterale;

- difuzoare instalate în plafonul cabinelor de WC, în zona platformelor si în locurile destinate special personalului de deservire, precum si pe peroanele vagoanelor;

- atenuatoare pentru difuzoarele din compartimente, pentru reglarea nivelului semnalului sonor;

- amplificator de putere;

- cablu cu 18 poli de-a lungul vagonului;

- racord de alimentare si dispozitivele de protectie aferente;

- aparatura dispozitivului de telecomandă;

- post telefonic de emisie (microreceptor);

- aparatura auxiliară de telecomandă, pentru punerea si scoaterea din functie a instalatiei de sonorizare în toate vagoanele de călători;

- incintă acustică prevăzută cu un comutator de reglare a volumului semnalului sonor pentru fiecare compartiment;

- cutie de distributie pentru conectarea instalatiei de sonorizare la linia de sonorizare a trenului.

În vagon trebuie să existe posibilitatea racordării unui aparat mobil pentru transmiterea anunturilor si a muzicii.

În acest caz, vagonul RIC sonorizat va contine suplimentar:

- o priză standardizată cu 8 poli fixată stabil în vagon pentru racordarea echipamentului mobil (de exemplu: casetofon), pentru asigurarea unei emisii de lungă durată;

- un comutator cu două pozitii, pentru alimentarea curentă modulată, fie la un singur vagon unde se găseste aparatul mobil pentru transmiterea anunturilor si muzicii, fie la toate vagoanele sonorizate din tren;

- un aparat mobil compus, în principal, dintr-un aparat de transmitere a anunturilor, un casetofon si un microfon.

Sistemul de sonorizare si telefonie pentru un vagon de călători trebuie să asigure următoarele functiuni:

- telefonie:

- legătura fonică dintre sistemul de sonorizare si telefonie al vagonului si locomotivă (dacă locomotiva este dotată cu echipament compatibil), la comanda însotitorului de vagon;

- legătura telefonică cu locomotiva, la initiativa personalului însotitor al trenului;

- legătura radiotelefonică cu postul central de pe sol prin intermediul echipamentului de radio emisie-receptie instalat pe locomotivă, la initiativa personalului însotitor al trenului.

În [58] sunt date informatiile referitoare la compatibilitatea dintre materialul rulant si sistemele de detectare a trenului.

- sonorizare:

- sonorizarea vagonului sau a trenului prin folosirea telefonului atasat;

- sonorizarea vagonului sau a trenului prin folosirea unui alt telefon din alt vagon sau de la locomotivă;

- posibilitatea difuzării unui program muzical sau a anunturilor prin intermediul unui aparat mobil de redare a anunturilor si muzicii cuplat în oricare dintre vagoanele ce compun trenul, prin intermediul unui conector;

- difuzarea anunturilor conductorului de tren prin intermediul microfonului;

- difuzarea muzicii provenite de la aparatul mobil;

- reglarea nivelului semnalului sonor în fiecare compartiment;

- posibilitatea difuzării anunturilor de tipul „Urmează statia..." prin intermediul aparatului mobil.

Pentru sonorizare se va utiliza linia de telecomandă si transmitere a informatiilor cu care este dotat trenul.

Informatiile destinate călătorilor, afisate în trenuri printr-un dispozitiv electronic, trebuie să respecte [57], iar transmiterea informatiilor în trenuri si automotoare trebuie să îndeplinească conditiile din [56].

Exemple de scheme-bloc ale instalatiilor de sonorizare pentru vagoanele de clasa I seria 1976, de clasa a II-a seria 2076, respectiv pentru vagoanele Bar seria 8976 sunt prezentate în figurile 1-3*).

 

notă: Aceste exemple sunt date cu titlu informativ si nu conditionează proiectarea instalatiei de sonorizare. Precizăm că figurile respective (figurile 1-3) sunt doar exemple de amplasare pe vagon a unor instalatii de sonorizare.


*) Figurile 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 


Figura 1 - Exemplu de schemă-bloc a instalatiei de sonorizare pentru vagoane de clasa a II-a seria 2076

 

Figura 2 - Exemplu de schemă-bloc a instalatiei de sonorizare pentru vagoane de clasa a II-a seria 2076

 

Figura 3 - Exemplu de schemă-bloc a instalatiei de sonorizare pentru vagoane-bar seria 8976


 

2.2. Descrierea instalatiilor de sonorizare

notă: Reprezentările din figurile 4-11*) sunt date cu titlu informativ, sunt doar exemple pentru: difuzor echipat, alternatoare, microreceptor, amplificatoare de sonorizare+telefonie, respectiv pentru priza cu 18 poli pentru sonorizare.

2.2.1. Ansamblul difuzoare si amplificator de putere

2.2.1.1. Amplificatorul de putere si difuzoarele sunt considerate ca un ansamblu în ceea ce priveste cerintele electrice si acustice care trebuie să respecte prevederile pct. 2 din [24].

2.2.1.2. Amplificatorul de putere si difuzoarele fac parte integrantă din instalatia de sonorizare si telefonie ce echipează vagoanele de călători pentru traficul intern, precum si pe cele pentru traficul international.

2.2.1.3. Amplificatorul de putere trebuie să aibă impedanta de intrare de minimum 3.000 ohmi în plaja de frecventă situată între 100 si 8.000 Hz.

2.2.1.4. Tensiunea nominală efectivă de intrare a amplificatorului de putere trebuie să fie de 2 V.

2.2.1.5. Amplificatoarele de putere trebuie să fie echipate cu o intrare unică comună pentru anunturi si pentru muzică. Această intrare trebuie să fie simetrică si izolată fată de masa metalică a aparatului. Gradul de simetrie va fi de cel putin 45 dB.

2.2.1.6. Difuzoarele vor fi amplasate în toate compartimentele vagoanelor de călători, pe culoarele vagoanelor, în WC-uri si pe peroanele vagoanelor.

Un exemplu de difuzor echipat este prezentat în figura 4.

2.2.1.7. Se recomandă ca un comutator de reglare a emisiunilor muzicale al difuzorului să aibă cel putin 5 pozitii. Aceste pozitii sunt pentru:

- puterea nominală;

- atenuarea de 6 dB;

- atenuarea de 15 dB;

- atenuarea de 25 dB;

- oprire.

Se recomandă utilizarea unui comutator rotativ fără pozitie de blocare sau limitatori de cursă, cele 5 pozitii fiind repartizate sub un unghi de 360°.

2.2.1.8. Circuitele difuzoarelor dintr-un vagon de călători trebuie să fie realizate astfel încât nivelul sonor al unui difuzor oarecare să nu varieze mai mult de 4 dB, oricare ar fi pozitiile comutatoarelor tuturor celorlalte difuzoare ale vagonului.

2.2.1.9. Curba de răspuns acustic trasată la tensiunea nominală de intrare a amplificatorului de putere între 100 si 8.000 Hz nu se va abate cu mai mult de ±3 dB fată de nivelul la 1.000 Hz.

2.2.1.10. Distorsiunea armonică a undei sonore, măsurată în conditiile specificate la pct. 2.5 din [24], va rămâne inferioară cu 8% pentru frecventele cuprinse între 100 si 8.000 Hz si pentru o tensiune de intrare a amplificatorului de putere care variază între limitele indicate la pct. 3.7 din [24].

2.2.1.11. Nivelul zgomotului de fond, măsurat cu ajutorul unui fonometru la iesirea amplificatorului de putere, dacă intrarea este scurtcircuitată si reglajul este făcut pentru nivelul normal, va fi cu cel putin 60 dB mai mic decât nivelul normal.


*) Figurile 4-11 sunt reproduse în facsimil.

 

Figura 4 - Exemplu de difuzor echipat

 


 

2.2.2. Microreceptorul

2.2.2.1. Microreceptorul face parte din postul de emisie telefonic si este utilizat atât pentru anunturile scurte vorbite, cât si pentru conversatiile telefonice.

2.2.2.2. Preamplificatoarele trebuie să aibă o impedantă de iesire de maximum 20 ohmi.

2.2.2.3. Tensiunea efectivă de iesire a preamplificatorului va fi de 2 V pentru un volum normal al vocii. Tensiunea de iesire nu va putea varia cu mai mult de 3 dB, indiferent care ar fi numărul vagoanelor de călători (dar nu mai mult de 20 de vagoane) la care instalatiile de sonorizare se află în functiune.

2.2.2.4. Iesirea preamplificatorului va fi simetrică si izolată fată de masă, gradul de simetrie va fi de cel putin 55 dB.

2.2.2.5. Nivelul de zgomot de fond al preamplificatoarelor trebuie să fie inferior valorii de 50 dB la tensiunea normală de iesire de 2 V.

2.2.2.6. Se recomandă ca nivelul zgomotului de fond să fie inferior valorii de 60 dB la tensiunea normală de iesire.

2.2.2.7. Preamplificatoarele vor fi înzestrate cu un limitator adecvat, astfel încât nivelul mediu de iesire al puterii să fie mentinut sensibil constant, chiar si în cazul variatiilor de putere vocală a persoanei care efectuează anunturile vorbite.

Limitatorul va cuprinde un dispozitiv cu două constante de timp, respectiv pentru timpii de atac si timpii de recuperare:

- prima va actiona la o crestere a nivelului sonor si va fi de cel mult 0,1 sec;

- a doua va actiona în asa fel încât dispozitivul de reglare automată să se opună restabilirii nivelului sonor initial si va fi de circa 1 sec.

2.2.2.8. Microreceptorul trebuie să contină o manetă de alternare. Prin intermediul acestei manete se va face functionarea selectionată, adică:

- fie anuntul vorbit este prioritar;

- fie linia telefonică cu mecanicul este prioritară;

- fie linia radiotelefonică cu postul central este prioritară. Se vor lua toate precautiile pentru evitarea unui cuplaj acustic cu difuzoarele montate în apropiere.

2.2.2.9. Microfoanele trebuie să fie de tipul compensării zgomotului ambiant.

2.2.3. Aparatul mobil pentru transmiterea anunturilor si a muzicii

2.2.3.1. Aparatul mobil pentru transmiterea anunturilor de lungă durată si a muzicii trebuie amplasat într-un vagon de călători echipat pentru racordarea unui astfel de aparat.

2.2.3.2. Acest aparat mobil pentru redarea anunturilor si a muzicii se pune în functiune/se opreste prin intermediul unui comutator general.

2.2.3.3. Se va acorda prioritate anunturilor la microfon, prin intermediul unui buton.

Pentru a se transmite un anunt prioritar de la aparatul mobil se actionează butonul si contactul ND se închide. După terminarea anuntului prioritar, butonul se eliberează si contactul se deschide.

2.2.3.4. Aparatul mobil trebuie să aibă o impedantă de iesire de maximum 20 ohmi.

2.2.3.5. Tensiunea efectivă de iesire nu va varia cu mai mult de 3 dB la nivelul de intrare constant, cu instalatia de sonorizare în functiune, pentru un tren cu maximum 20 de vagoane. Această tensiune nu trebuie să fie niciodată mai mare de 3 V.

2.2.3.6. Iesirea din aparatul mobil va fi simetrică si izolată fată de masă, gradul de simetrie va fi de cel putin 55 dB la tensiunea normală de iesire.

2.2.3.7. Aparatul mobil pentru transmiterea anunturilor si a muzicii trebuie să poată fi bransat printr-un stecăr la o priză standardizată fixată stabil în vagon. Această priză trebuie să fie protejată cu capac pentru situatiile când nu este utilizată.

2.2.3.8. In postul de difuzare destinat anunturilor sau în apropierea acestuia va fi amplasat un comutator cu două pozitii, care să permită limitarea difuzării de către aparatul mobil a anunturilor fie doar în vagonul în care este instalat, fie în toate vagoanele sonorizate din tren.

În pozitia VS, programele de muzică si de divertisment sunt transmise numai la difuzoarele propriului vagon. Volumul sonor se poate regla de la atenuator de către călători.

În pozitia TT, programele de muzică si de divertisment sunt transmise la difuzoarele tuturor vagoanelor din compunerea trenului. Volumul sonor se poate regla de către călători.

Când se transmite un anunt prioritar, indiferent de pozitia comutatorului (VS sau TT), se întrerupe automat programul de divertisment si în difuzoarele tuturor vagoanelor din compunerea trenului se aude la un volum maxim anuntul prioritar.

Anuntul prioritar trebuie transmis la toate vagoanele din compunerea trenului. Volumul anunturilor prioritare este întotdeauna maxim si nu poate fi reglat de la atenuator, indiferent de pozitia acestuia. Trebuie făcută diferenta între programul muzică - divertisment si anunturile prioritare.

2.2.4. Aparatura auxiliară de telecomandă si conectorul pentru aparatul mobil

2.2.4.1. Prin telecomandă se poate obtine:

a) punerea si scoaterea din functie a instalatiei de sonorizare în toate vagoanele de călători dotate cu astfel de instalatii;

b) realizarea prioritătii anunturilor vorbite fată de emisiunile de lungă durată.

2.2.4.2. Pentru a garanta o bună functionare a instalatiei de sonorizare în momentul legării unui număr mare de vagoane de călători de diverse proveniente într-un tren international, schema echipamentului de telecomandă va fi unificată conform plansei 1 din [24].

Curentii pentru fiecare regim de functionare a telecomenzii nu trebuie să depăsească 20 mA la o tensiune nominală de 24 V

2.2.4.3. Este interzis să existe schimb de curent între bateriile vagoanelor dintr-o garnitură de tren.

2.2.5. Atenuatorul pentru comanda difuzorului

2.2.5.1. Atenuatorul pentru comanda difuzorului face parte din sistemul de sonorizare si telefonie si este compus din:

- conector pentru conectarea la difuzor si la cofret;

- comutator fără opritor cu 6 pozitii pentru selectia nivelului atenuării semnalului;

- autotransformator cu prize pentru obtinerea semnalului sonor cu nivelul de atenuare selectat prin comutatorul cu 6 pozitii: putere maximă, -6 dB, -15 dB, -25 dB, oprit, oprit.

2.2.5.2. Atenuatorul pentru sistemul de sonorizare si telefonie este folosit pentru controlul intensitătii sonore si poate fi realizat în mai multe variante.

Exemple de atenuatoare:

- AT1D - atenuator pentru comanda unui difuzor adaptat la linia de impedantă de 2.500 ohmi, la vagoanele de călători compartimentate;

- AT3D - atenuator pentru comanda simultană a

3 difuzoare adaptate la linia de impedantă de 833 ohmi, la vagonul de călători tip salon;

- AT4D - atenuator pentru comanda simultană a

4 difuzoare adaptate la linia de impedantă de 625 ohmi, la vagonul de călători tip salon;

- AT12D - atenuator pentru comanda simultană a maximum 12 difuzoare adaptate la linia de impedantă de 208 ohmi, legate în paralel, folosite la vagonul tip salon sau la vagonul-restaurant.

2.2.5.3. Atenuatorul primeste semnal prin intermediul conectorului atenuatorului si în functie de pozitia comutatorului se aplică un nivel de semnal cu atenuare determinată la intrarea transformatorului de adaptare al difuzorului de compartiment.


în cazul unui apel prioritar comandat, linia de semnal sonor este comutată la linia HI, astfel încât nivelul sonor obtinut în difuzor este maxim, indiferent de pozitia în care se află comutatorul atenuatorului.

În figura 5 este prezentat un exemplu de atenuator AT1D pentru comanda unui difuzor adaptat la linia de impedantă de 2.500 ohmi.

În figura 6 este prezentat un exemplu de atenuator AT3D pentru comanda simultană a 3 difuzoare adaptate la linia de impedantă de 833 ohmi si un exemplu de atenuator AT4D pentru comanda simultană a 4 difuzoare adaptate la linia de impedantă de 625 ohmi.

În figura 7 este prezentat un exemplu de atenuator AT12D pentru comanda simultană a maximum 12 difuzoare adaptate la linia de impedantă de 208 ohmi.

 

 

Figura 5 - Exemplu de atenuator AT1D

 

Figura 6 - Exemplu de atenuator AT3D, AT4D

 

Figura 7 - Exemplu de atenuator AT12D

 

2.2.6. Postul de emisie pentru legătura telefonică si radiotelefonică

2.2.6.1. Postul de emisie trebuie să cuprindă următoarele elemente componente:

a) un microreceptor;

b) un terminal 4 conductoare/2conductoare pentru racordarea microreceptorului în cuplu % si punerea în circuit a tensiunii de comandă;

c) 3 butoane cu interblocare reciprocă a functiilor:

- sonorizare;

- legătura telefonică cu locomotiva;

- legătura radiotelefonică cu postul central;

d) 3 lămpi de semnalizare pentru indicarea acestor functiuni;

e) un dispozitiv de blocare, amplasat în celelalte vagoane de călători, cu functii corespondente, pentru a se evita erorile de manipulare, scurtcircuitele si conectările la polarităti inversate la baterii. Blocarea este semnalizată cu lampă-martor.

2.2.6.2. Se admite utilizarea a două butoane pentru legătura telefonică cu locomotiva si pentru legătura telefonică cu postul central. Functia de sonorizare trebuie obtinută în mod direct prin folosirea manetei de alternare a microreceptorului.

2.2.6.3. Postul de emisie al vagonului de călători trebuie să fie conform figurii 12*), plansa 1 din [24].

2.2.6.4. Legătura telefonică cu locomotiva va fi întotdeauna stabilită la initiativa personalului trenului, care, înainte de a ridica receptorul ansamblului, trebuie să apese butonul „telefon - locomotivă". Conversatia se realizează prin actionarea manetei ansamblului (pct. 2.2.2.8).

Postul de emisie se aduce în pozitia de repaus prin închidere pe suportul ansamblului telefon microfon.

2.2.6.5. Legătura radiotelefonică cu postul central se stabileste la initiativa personalului trenului, care, pentru a alege functionarea dorită, trebuie să apese butonul „telefon - post central" după ce a ridicat receptorul ansamblului din furcă. Conversatia se realizează prin actionarea manetei de alternare (pct. 2.2.2.8).

Postul de emisie se aduce în pozitia de repaus prin închidere pe suportul ansamblului telefon - microfon.

În figura 8 este prezentat un exemplu de microreceptor utilizat la modulul amplificare, iar în figura 9 este prezentat un exemplu de amplificator de sonorizare/telefonie.

 

Figura 8 - Exemplu de microreceptor


 

Figura 9 - Exemplu de amplificator de sonorizare/telefonie

 

2.2.7. Linia de telecomandă si de transmitere a informatiilor

2.2.7.1. Pentru sonorizarea trenului si pentru efectuarea legăturilor fonice dintre locomotivă si vagoanele de călători ale trenului se utilizează linia de telecomandă si de transmitere a informatiilor [16].

2.2.7.2. Linia de sonorizare a vagonului face parte integrantă din linia de telecomandă si de transmitere a informatiilor cu care este dotat trenul.

2.2.7.3. Linia de telecomandă si de transmitere a informatiilor cu care este dotat trenul se compune din:

- cablu flexibil cu o fisă cu 18 poli si o priză cu 18 poli fixate pe fiecare dintre peretii frontali ai vagonului;

- cutii de borne fixate în interiorul vagonului de călători în dreptul peretilor frontali;

- cablu cu mai multi conductori de trecere care leagă cutia de borne în dreptul peretilor frontali;

- cablu alcătuit dintr-o pereche de conductori ecranati, executati redundant, în interiorul vagonului de călători, între cutiile de borne, în dreptul peretilor frontali, si racordurile instalatiei de transmitere a datelor;

- cabluri de legătură între cutiile de borne, în dreptul peretilor frontali, dulapul electric si instalatia de sonorizare [24].

2.2.7.4. Functiile, repartitia si numerotarea diferitilor conductori sunt prezentate în plansa 1 din [16].

2.2.7.5. Două cuarte din aceste cabluri vor fi utilizate pentru instalatia de sonorizare si pentru legăturile telefonice.

Două cuarte servesc la transmiterea semnalelor, precum si pentru aparatura auxiliară de telecomandă în vederea instalării sonorizării si legăturilor fonice dintre vehiculul motor si vagoanele de călători conform [24].

2.2.7.6. O cuartă serveste telecomenzilor de iluminare si închidere a usilor [14] si [17 ].

2.2.7.7. Racordurile conductoarelor, cuplelor si cutiilor de borne pentru cablu sunt prezentate în plansa 8 din [16]. Repartizarea lor pe capetele vagonului este prezentată în plansa 6a din [16].

2.2.7.8. Caracteristicile cablurilor trebuie să îndeplinească cerintele cap. 2 din [16].

2.2.7.9. Caracteristicile cuplelor, prizelor si dozelor de repaus trebuie să îndeplinească cerintele cap. 3 din [16].

În figura 10 este reprezentată o priză cu 18 poli pentru sonorizare, iar în figura 11 este reprezentată o fisă cu 18 poli pentru sonorizare.

 

Figura 10 - Exemplu de priză cu 18 poli pentru sonorizare

 

Figura 11 - Exemplu de fisă cu 18 poli pentru sonorizare

 

2.2.8. Alimentarea cu energie electrică

2.2.8.1. Functionarea instalatiei de sonorizare si telefonie a vagoanelor de călători, conform plansei 1 din [24], trebuie să fie garantată în cazul în care tensiunea de alimentare este cuprinsă în intervalul situat între 18 si 33 V.

2.2.8.2. Puterea maximă necesară în fiecare vagon de călători pentru telecomandarea sonorizării trenului trebuie să fie de 25 W la o tensiune de 24 V.

2.2.8.3. Puterea maximă necesară în vagoanele de călători sonorizate cu posibilitatea racordării unui aparat mobil de transmitere a anunturilor si a muzicii trebuie să aibă valoarea de 50 W la o tensiune de 24 V în total.

În [9], [10], [11], [12] si [13] sunt specificate conditiile pe care trebuie să le îndeplinească instalatiile pentru alimentarea cu energie electrică a trenurilor. Distantele de izolare prin aer si pe suprafată pentru toate echipamentele electrice si electronice trebuie să îndeplinească cerintele din [53].

Butoanele de actionare A, L si C sunt blocate.

Legendă:

GU - comutator de suport;

HC - maneta de potrivire;

T - releu pentru telefonul trenului;

OC - releu „telefonul trenului ocupat";

TOC - semnal luminos „telefonul trenului ocupat";

C - buton si semnal luminos „telefonul postului central";

L - buton si semnal luminos „telefonul din postul locomotivei";

A - buton semnal luminos „anunturi";

AOC - semnal luminos „difuzoare ocupate";

S - comutator pentru sonorizare;

PA- preamplificator;

AP - amplificator de putere;

MAP - relee pentru alimentarea AP;

PR, PRR - relee pentru prioritatea anunturilor;

ME - releele emitătorului destinate anunturilor;

AM - aparat mobil pentru transmiterea anunturilor si muzicii; numărul fiselor AM corespunde numărului de conexiuni de la priza a 8 conductoare;

M - comutatorul de punere în functiune a aparatului AM;

MAL - releele de punere în functiune a aparatului AM;

P - buton pentru anunturile prioritare;

PC - releele de emitere destinate anunturilor aparatului AM.

 

Vagon sonorizat cu aparat mobil

Vagon sonorizat fără aparat mobil

pentru transmisia anunturilor si a muzicii

pentru transmisia anunturilor si a muzicii

 

Figura 12


*) Figura 12 este reprodusă în facsimil.

 

 

 

3. Cerinte privind proiectarea instalatiilor de sonorizare

 

3.1. Cerinte privind conditiile de mediu ambiant

 

Pentru conditiile de mediu se recomandă prevederile din [30], [32], [33], [34], [35] si [36].

 

 

Mărimea de influentă

Domeniul de referintă

Domeniul nominal de functionare

1

Temperatura

20°C ± 5°C

-32°C ...+55°C

2

Umiditatea

60 70%

maximum 80% la 20°C maximum 50% la 40°C

3

Presiunea atmosferică

90 101 kPa

80 106 kPa

 

3.2. Cerinte privind materialele utilizate

3.2.1. Materialele si componentele utilizate trebuie să fie cele prevăzute în documentatia de executie actualizată si avizată conform reglementărilor în vigoare [3].

3.2.2. Materialele metalice si nemetalice, lacurile si vopselurile utilizate se vor alege dintre cele folosite în mod curent la aparatura pentru uz industrial.

3.2.3. Nu se admite utilizarea materialelor, substantelor si a acoperirilor usor inflamabile si cu ardere prelungită.

Materialele trebuie să respecte prevederile din [18].

Toate materialele utilizate la fabricatia produsului trebuie să fie însotite de certificatele de calitate pentru fiecare lot aprovizionat.

3.2.4. Materialul izolant al conductoarelor si cablurilor de la vagoanele de călători, precum si învelisul exterior al acestora trebuie să reziste la temperaturi de la -40°C până la +90°C si influentelor climatice, fără variatii ale caracteristicilor mecanice, conform [16].

3.2.5. Conductoarele si cablurile de la vagoanele de călători trebuie să îndeplinească si următoarele conditii din [16]:

- să nu propage flacăra;

- să reziste la ozon;

- să reziste la hidrocarburi.

3.3. Cerinte privind executia

3.3.1. Constructia instalatiei trebuie să fie în conformitate cu documentatia de executie.

3.3.2. Inscriptionările se fac conform documentatiei de inscriptionare prin serigrafie (cu peliculă de protectie) si trebuie să fie clare, corecte si durabile.

3.3.3. Din punctul de vedere al protectiei împotriva pătrunderii apei si a corpurilor străine, subansamblurile instalatiei trebuie să corespundă gradului normal de protectie IP 40 [26].

3.4. Cerinte privind aptitudinile de functionare

3.4.1. Sonorizare - preamplificare

3.4.1.1. Nivelul în linia de sonorizare pentru un semnal de intrare de -50 dBm la 1 kHz trebuie să fie de 8,2 dBm ± 3 dBm pe sarcina de 150 ohmi.

Iesirea preamplificatorului trebuie protejată la scurtcircuit.

3.4.1.2. Banda de trecere la ±3 dB trebuie să fie 100 Hz -8 kHz, raportată la nivelul corespunzător frecventei de 1.000 Hz.

3.4.1.3. Raportul semnal/zgomot trebuie să fie de minimum 50 dB.

3.4.2. Sonorizare - amplificare

3.4.2.1. Nivelul de iesire spre difuzoare pentru un semnal de intrare de 8,2 dBm trebuie să fie de 32,2 dBm ± 2 dBm pe 166,6 ohmi.

Iesirea amplificatorului de putere trebuie protejată la scurtcircuit.

3.4.2.2. Distorsiunile armonice la 1 kHz trebuie să fie de maximum 3% la un nivel de iesire de 32,3 dBm pe sarcină de 166,6 ohmi (putere echivalentă 6 W).

3.4.2.3. Banda de trecere la ±3 dB trebuie să fie de 100 Hz * 8 kHz, raportată la nivelul frecventei de 1.000 Hz.

3.4.2.4. Raportul semnal/zgomot trebuie să fie de minimum 60 dB.

3.4.3. Telefonie - emisie

3.4.3.1. Nivelul de iesire în linia de telefonie pe sarcina de 600 ohmi pentru un nivel de intrare de -50 dBm trebuie să fie 0 dBm ±2 dBm.

Iesirea de telefonie trebuie protejată la scurtcircuit.

3.4.3.2. Distorsiunile armonice la 1 kHz nu trebuie să depăsească 3%.

3.4.3.3. Banda de trecere la ± 3dB trebuie să fie de 300 Hz +3 kHz.

3.4.3.4. Raportul semnal/zgomot trebuie să fie de minimum 50 dB.

3.4.3.5. Tensiunea de polarizare a liniei de telefonie este 24 V ± 2 V, furnizată de un convertor DC-DC, cu tensiune de iesire stabilizată.

3.4.4. Telefonie - receptie

3.4.4.1. Nivelul de iesire la casca telefonului trebuie să fie -22 dBm ± 2 dB pe sarcina de 100 ohmi pentru un nivel de intrare de la 0 dBm la 1 kHz.

Iesirea la casca telefonului trebuie protejată la scurtcircuit.

3.4.4.2. Distorsiunile armonice la 1 kHz nu trebuie să depăsească 3%.

3.4.4.3. Banda de trecere la ±3 dB trebuie să fie de 300 Hz + 3 kHz.

3.4.4.4. Raportul semnal/zgomot trebuie să fie de minimum 50 dB.

3.4.5. Telefonie cu postul central

Tensiunea de polarizare a liniei de telefonie trebuie să fie de 24 V ± 2 V.

3.4.6. Reglajul amplificării

Reglajul amplificării trebuie să poată fi făcut în 3 trepte, si anume: 0 dB, -3 dB, -6 dB, cu precizie de ± 1 dB.

3.4.7. Difuzarea mesajelor

Difuzarea mesajelor se face într-un singur vagon sau în tot trenul cu ajutorul comutatorului de difuzare a mesajelor.

3.4.8. Functionarea pe intrarea de aparat mobil în mod de lucru prioritar

Trebuie să se facă verificarea functionării pe intrarea de aparat mobil în mod de lucru prioritar.

3.4.9. Tensiunea pe linia de telecomandă si de prioritate Tensiunea pe linia de telecomandă si de prioritate trebuie să fie de 24 V ± 2 V.

3.4.10. Functionarea pe intrarea de aparat mobil în mod de lucru neprioritar

Trebuie să se facă verificarea functionării pe intrarea de aparat mobil în mod de lucru neprioritar.

3.4.11. Domeniul tensiunii de alimentare

Instalatia de sonorizare trebuie să functioneze în domeniul nominal al tensiunii de alimentare 16,8 ÷ 33 V (a se vedea [25]).


Echipamentul electronic alimentat de la bateria de acumulatoare trebuie să functioneze satisfăcător pentru toate valorile tensiunii de alimentare în interiorul domeniului de mai jos.

Tensiunea minimă: 0,7 Un = 0,7 x 24 = 16,8 V

Tensiunea nominală: Un = 24 V

Tensiunea atribuită: 1,15 Un = 1,15 * 24 = 27,6 V

Tensiunea maximă: 1,25 Un = 1,25 * 24 = 30 V

Fluctuatiile tensiunii (cum sunt cele din timpul pornirii echipamentului auxiliar sau oscilatiile bateriilor care se introduc) între 0,6 Un si 1,4 Un care nu depăsesc 0,1 s nu trebuie să cauzeze abateri în functionare.

Fluctuatiile de tensiune cuprinse între 1,25 Un si 1,4 Un care nu depăsesc 1 s nu trebuie să cauzeze defectiuni; echipamentul poate să functioneze la întreaga capacitate în timpul acestor fluctuatii.

3.4.12. Supratensiuni de alimentare

Supratensiunile de alimentare vor avea limitele prevăzute în [25].

3.4.13. Supratensiuni tranzitorii

Supratensiunile tranzitorii vor avea limitele prevăzute în [54].

3.4.14. Descărcarea electrostatică

în cazul în care echipamentul este accesibil personalului de exploatare si pasagerilor, se vor lua în considerare prevederile din [55].

3.5. Cerinte privind securitatea la utilizare

Solutiile constructive alese pentru proiectarea si executia instalatiei trebuie să asigure securitatea deplină a utilizatorului, precum si evitarea oricăror pericole de electrocutare sau de incendiu în caz de defectare. Se va prevedea o bornă de împământare pentru racordarea la structura metalică a vagonului (linia de împământare).

3.5.1. Instalatia trebuie să reziste unei încercări de rigiditate dielectrică a izolatiei în stare caldă si umedă:

- între bornele de intrare si iesiri difuzoare scurtcircuitate între ele si carcasă: încercare la supratensiune de 750 V, 50 Hz.

3.5.2. Rezistente de izolatie de min. 1 Mohm în stare caldă si umedă:

- între bornele de intrare si iesiri difuzoare scurtcircuitate între ele si carcasă.

3.6. Cerinte privind fiabilitatea, disponibilitatea si mentenabilitatea previzională

3.6.1. Cerinte privind fiabilitatea previzională Specificarea cerintelor privind fiabilitatea previzională a instalatiilor de sonorizare si telefonie trebuie să se facă înainte de începerea proiectării si numai atunci când sunt definite si cunoscute următoarele informatii:

- aria geografică de utilizare a vagoanelor de călători pe care se montează instalatia de sonorizare (pentru stabilirea conditiilor de mediu);

- conditiile de utilizare în exploatare (durata estimată de utilizare, infrastructura pe care se vor utiliza vagoanele etc);

- componentele critice;

- defectele posibile ce pot să apară la principalele subansambluri si în special la cele critice;

- clasificarea defectelor instalatiei si criteriile de clasificare;

- obligatiile si responsabilitătile furnizorului, beneficiarului si, când este cazul, ale unei terte părti;

- conditiile de mediu înconjurător;

- metodele prevăzute pentru verificarea conformitătii cu cerintele;

- sistemul de mentenantă aplicat, instructiunile si sustinerea logistică asociate;

- calificările si responsabilitătile personalului însărcinat cu exploatarea si mentenantă.

Cerintele referitoare la tehnica de diagnoză la vagoanele de călători sunt specificate în [15].

3.6.1.1. Specificarea indicatorilor de fiabilitate

Pentru a caracteriza corect, din punctul de vedere al fiabilitătii, instalatia de sonorizare si telefonie, trebuie specificati următorii indicatori:

- rata de defectare medie λ (t1, t2);

- intensitatea medie de defectare z (t1, t2);

- media timpului de bună functionare MTBF;

- fiabilitatea R(t1, t2);

- durata de viată utilă.

Cu t1 si t2 sunt notate unitătile de timp sau distantă parcurse la care se doreste să se calculeze indicatorii de fiabilitate.

3.6.1.2. Specificarea metodelor de calcul al indicatorilor de fiabilitate

3.6.1.2.1. Metoda de calcul al indicatorilor de fiabilitate previzionali

Proiectantul/constructorul/reparatorul vehiculului pe care se montează instalatia de sonorizare si telefonie va calcula valorile previzionale pentru indicatorii de fiabilitate mentionati la pct. 3.6.1.1 utilizând, după caz, valorile indicatorilor de fiabilitate prescrise de către furnizorii principalelor ansambluri si subansambluri ale instalatiei sau valorile oferite de literatura de specialitate pentru produse similare.

Calculele se vor face prin metoda analitică pe baza unei scheme bloc de fiabilitate, tinând seama de configuratia instalatiei.

Valorile previzionale ale indicatorilor de fiabilitate vor fi însotite de nivelul de încredere cu care au fost estimate.

3.6.1.2.2. Metode pentru calculul de verificare al indicatorilor de fiabilitate previzionali

Pentru calculul de verificare al indicatorilor de fiabilitate previzionali de către proiectant/beneficiarul final se va utiliza metoda analitică. Această metodă presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) culegerea informatiilor din exploatare cu privire la defectele înregistrate si la modul de remediere;

b) validarea informatiilor (validări formale, validări logice, eliminarea valorilor aberante);

c) alegerea distributiei statistice pentru modelarea legii de distributie a timpilor/parcursurilor de bună functionare;

d) validarea cu un anumit nivel de încredere a modelului ales (verificarea ipotezei statistice);

e) elaborarea algoritmilor de calcul si a programelor de calcul;

f) calculul indicatorilor de fiabilitate.

Informatiile despre defecte si despre modul de remediere trebuie să se refere cel putin la:

a) identificarea ansamblului/subansamblului/piesei componente defecte;

b) data aparitiei defectului;

c) natura defectului (mecanic, electric etc);

d) gravitatea defectului (pe baza clasificării);

e) efectul defectului asupra instalatiei/vehiculului feroviar;

f) modul de remediere (înlocuirea cu piese/subansambluri noi similare sau piese/subansambluri reparate, reglare, ajustare etc);

g) durata reparatiei;

h) imobilizarea în reparatie.

Modul de culegere si transmitere a informatiilor despre defecte si despre remedierea acestora trebuie să facă obiectul unui acord între proiectantul/constructorul/reparatorul vehiculului pe care se montează instalatia de sonorizare si telefonie si


utilizatorul vehiculului/instalatiei. In scopul reducerii numărului de defectări si a timpilor de indisponibilitate, este necesar ca furnizorul si utilizatorul instalatiei să aibă o colaborare strânsă pe toată durata ciclului de viată al instalatiei, cu respectarea de către ambele părti a obligatiilor ce le revin.

3.6.2. Cerinte privind mentenabilitatea si disponibilitatea previzională

Performantele privind mentenabilitatea se pot obtine numai dacă la faza de proiectare instalatia a fost concepută astfel încât să fie usor de întretinut si de reparat. Se pot utiliza metode automate pentru controlul stării tehnice si de mentenanta.

Specificarea cerintelor privind mentenabilitatea si disponibilitatea previzională a instalatiilor de sonorizare si telefonie trebuie să se facă numai atunci când sunt definite si cunoscute următoarele:

a) politica de mentenanta care trebuie aplicată, procedurile/instructiunile care trebuie elaborate si aplicate;

b) continutul programului de mentenanta si logistica de sustinere;

c) caracteristicile de mentenabilitate care trebuie satisfăcute la proiectarea instalatiei (accesibilitate, modularitate, usurinta în demontare etc);

d) constrângerile care trebuie prevăzute la utilizarea instalatiei si modul în care influentează mentenanta;

e) cerintele privind întocmirea programului de mentenanta în scopul de a asigura caracteristicile de mentenanta impuse;

f) componentele si responsabilitătile personalului implicat în activitătile de exploatare si întretinere a instalatiei;

g) conditiile de exploatare si de mediu în care instalatia este utilizată;

h) încercări privind demonstrarea satisfacerii unor cerinte privind mentenanta;

i) revizuirea caracteristicilor mentenabilitătii.

3.6.2.1. Specificarea indicatorilor previzionali de mentenabilitate si disponibilitate

Pentru caracterizarea mentenabilitătii si a disponibilitătii instalatiilor de sonorizare si telefonie este necesar să se specifice cel putin următorii indicatori:

a) timpul mediu de reparare MRT;

b) timpul mediu de defectare;

c) timpul mediu de defectare corectivă activă;

d) coeficientul de disponibilitate A;

e) functia de mentenabilitate M (t1, t2).

3.6.2.2. Metode de calcul al indicatorilor previzionali de mentenabilitate

Pentru calculul indicatorilor de mentenabilitate si disponibilitate specificati la pct. 3.6.1.1 se vor utiliza metode statistice si formule de calcul al mediilor si coeficientului de disponibilitate.

Pentru calculul functiei de mentenabilitate se va utiliza metoda analitică cu distributia exponentială e-Ât (Laplace) pentru modelarea matematică a timpilor de reparatie.

Modelul de distributie va fi validat prin utilizarea unuia dintre testele de validare oferite de literatura de specialitate.

3.6.2.3. Cerinte privind sistemul de mentenanta (preventivă si corectivă)

Instituirea unui sistem de mentenanta pentru instalatiile de sonorizare si telefonie presupune specificarea de către proiectant a cerintelor referitoare la:

- programul de mentenanta preventivă, care să contină frecventa si ciclicitatea actiunilor de mentenanta;

- lucrările ce trebuie efectuate la fiecare tip de revizie/inspectie;

- piesele componente/subansamblurile ce trebuie înlocuite cu altele noi similare si periodicitatea înlocuirii, în special pentru piesele componente critice;

- calificarea personalului de mentenanta;

- echipamentele, sculele si dispozitivele utilizate pentru controlul stării tehnice si pentru reparatia instalatiei, inclusiv mijloacele de etalonare;

- documentele pentru mentenanta (manualul pentru mentenanta, prescriptii pentru mentenanta continând criteriile de acceptare etc);

- resursele necesare sustinerii programului de mentenanta (utilităti, personal, echipamente specifice etc.)

Pentru specificitatea cerintelor privind indicatorii de fiabilitate, mentenabilitate si disponibilitate se recomandă următoarele documente de referintă: [47], [48], [49], [50], [51] si [52].

3.7. Cerinte privind functionarea de durată

3.7.1. Instalatia de sonorizare si telefonie trebuie să suporte o încercare de functionare continuă de 200 de ore la încercările de tip.

3.7.2. Instalatia de sonorizare si telefonie trebuie să suporte o încercare de functionare continuă de 24 de ore la încercările de lot.

3.8. Cerinte privind comportarea la actiunea factorilor din mediul înconjurător

Cerintele necesare pentru mediul înconjurător:

- zona climatică: N;

- categoria climatică: 2;

- domeniul nominal al temperaturilor de utilizare: -32°C ... +55°C;

- domeniul temperaturilor de depozitare si transport: -33°C... +70°C;

- umiditatea relativă medie lunară în perioada cea mai caldă si umedă raportată la +20°C: 90% timp de două luni;

- umiditatea relativă maximă raportată la +25°C: 95% fără condensare timp de 48 de ore;

- altitudinea maximă de functionare: 1.200 m;

- solicitări la vibratii si socuri: conform [41];

- functionare în medii lipsite de pulberi conductoare de electricitate, substante corozive.

3.9. Cerinte privind protectia împotriva coroziunii

Pentru protectia anticorozivă prin acoperiri metalice, electrochimice si pentru acoperirile de protectie pentru piesele filetate se recomandă utilizarea prevederilor [43], [44], [45] si [46].

3.10. Cerinte privind durata de functionare normală si durata de viată

3.10.1. Durata minimă de viată a ansamblului trebuie să fie de cel putin 20 de ani, cu respectarea conditiilor prescrise privind întretinerea, repararea si exploatarea pentru un regim de functionare de 16 ore/zi.

3.10.2. Durata minimă de utilizare normală pentru principalele subansambluri din componenta instalatiei de sonorizare (difuzoare, atenuator, cofret, post de apel etc.) trebuie să fie de 10 ani.

4. Cerinte privind încercările si verificările pentru determinarea conformitătii

4.1. Cerinte privind încercările si verificările pentru determinarea conformitătii instalatiei de sonorizare si telefonie

Pentru demonstrarea capacitătii functionale la parametrii proiectati, instalatiile de sonorizare si telefonie trebuie supuse unor încercări si verificări de conformitate.


Încercările si verificările de conformitate se efectuează în două etape:

a) Etapa I: se execută încercările si verificările principalelor ansambluri si subansambluri cu functii independente (difuzoare, atenuatoare, cofret etc.)

Aceste încercări se efectuează de către furnizorul subansamblurilor în conformitate cu specificatiile de încercări întocmite pe baza cerintelor constructorului/reparatorului (integratorul) vehiculului si aprobate de beneficiarul final.

La livrare subansamblurile instalatiilor de sonorizare si telefonie vor fi însotite de rapoarte de încercări/fise de măsurători, la solicitarea constructorului/reparatorului vehiculului.

b) Etapa II: se execută încercările pe vehicul ale instalatiei de sonorizare si de telefonie în vederea verificării parametrilor de sonorizare, a performantelor, protectiilor si executiei.

Aceste încercări se execută de către constructorul/reparatorul vehiculului în conformitate cu specificatiile de încercare întocmite pe baza cerintelor din prezenta normă tehnică feroviară. Aceste încercări pot fi de tip si de lot.

Lista încercărilor de tip si de lot este conform pct. 4.2.

4.1.1. Încercările de tip

încercările de tip se efectuează în vederea certificării/omologării tehnice a unor noi tipuri de instalatii de sonorizare si telefonie si ori de câte ori se aduc modificări constructive, de materiale, înlocuiri de echipamente si subansambluri care pot afecta sau influenta caracteristicile functionale si performantele instalatiilor existente.

Încercările de tip constau în verificarea tuturor cerintelor pe care va trebui să le satisfacă instalatia de sonorizare si telefonie (cerinte tehnice, aptitudini de utilizare, performante, conditii de mediu, cerinte privind fiabilitatea, mentenabilitatea si disponibilitatea, cerinte privind executia, securitatea de utilizare etc). Lista încercărilor de tip este prevăzută la pct. 4.2.

Încercările de tip se pot repeta din 3 în 3 ani sau la introducerea unor materiale noi, susceptibile să schimbe performantele produsului (se fac numai încercări pentru determinarea parametrilor/caracteristicilor afectati/afectate de modificările efectuate).

Încercările de tip periodice se fac pe două exemplare luate la întâmplare din productia curentă, în prezenta delegatului beneficiarului final, care semnează buletinul de încercări.

4.1.2. Încercările de lot

Încercările de lot se efectuează pe fiecare vehicul pe care se montează instalatii de sonorizare si telefonie si sunt prevăzute la pct. 4.2.

Încercările de lot se efectuează de către organul de control al producătorului în cadrul verificării finale a produsului. Se acceptă numai exemplarele găsite corespunzătoare.

Rezultatele încercărilor de lot se consemnează în rapoarte de încercări/fise de măsurători care vor însoti produsul. Prezenta reprezentantului receptiei beneficiarului final nu scuteste de răspundere producătorul.

Pentru stabilirea conditiilor de încercare, amplasarea punctelor de măsurare, a programelor de încercări, precum si a metodelor de efectuare a încercărilor de tip si de lot (serie) se recomandă utilizarea prevederilor din [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [27], [28], [29], [30], [31], [37], [38], [39], [40] si [41].

4.1.3. Încercări pentru determinarea fiabilitătii, mentenabilitătii si disponibilitătii încercările pentru determinarea indicatorilor de fiabilitate, mentenabilitate si disponibilitate au ca scop:

- verificarea indicatorilor previzionali de fiabilitate, mentenabilitate si disponibilitate prin urmărirea controlată în exploatare sau prin încercări;

- controlul periodic al conformitătii acestor indicatori, încercările pentru determinarea în exploatare a indicatorilor de fiabilitate, mentenabilitate si disponibilitate se efectuează prin urmărirea comportării în exploatare a unui lot de instalatii de sonorizare si telefonie si înregistrarea informatiilor privind defectele si modul de remediere.

Aceste încercări se pot efectua în cadrul încercărilor prevăzute la pct. 4.1.4.

4.1.4. Încercări pentru verificarea aptitudinilor de utilizare în exploatare

Aceste încercări se efectuează pe baza unui program de urmărire în exploatare a unei instalatii sau a unui lot de instalatii.

Programul trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

- lista încercărilor/verificărilor ce urmează a fi efectuate;

- conditiile reale de exploatare;

- durata programului (timp sau distantă parcursă);

- mărimea lotului (atunci când este cazul);

- planul de mentenantă cu referire la documentatia aferentă;

- planul de inspectie (frecventa, natura si numărul acestora);

- criteriile pentru defectiunile tolerabile în exploatare si impactul acestora asupra programului;

- informatiile ce urmează a fi incluse în raportul cu rezultatul încercărilor în exploatare;

- datele de identificare ale operatorului responsabil cu urmărirea în exploatare si elaborarea raportului.

Verificările supratensiunilor de alimentare se vor efectua:

- fie ca supratensiuni trapezoidale (a se vedea figura 2 din [25]);

- fie ca încercare alternativă (a se vedea figura 3 din [25]). Forma undei de încercare trebuie să fie de aceeasi polaritate

cu tensiunea de alimentare a sistemului de control care trebuie să fie prezentă înainte si după injectarea formei de undă de încercare.

Tensiunea trebuie să fie măsurată prin raportare la potentialul de întoarcere al sursei de alimentare cu tensiune.

Ca o alternativă la cele de mai sus, fabricantul trebuie să demonstreze că echipamentul este capabil să tină la formele de undă prin calcul, pentru a fi aprobat de către utilizator.

Verificarea supratensiunilor tranzitorii:

Forma de undă tranzitorie trebuie să fie generată si testată.

Pentru fiecare încercare, forma de undă trebuie să fie generată:

a) fie cu raportare la potentialul circuitului de întoarcere al sistemului de alimentare cu tensiune;

b) fie între potentialul circuitului de întoarcere si borna de împământare a echipamentului [54].

Verificarea descărcării electrostatice:

Această încercare va fi realizată doar pentru echipamentul care, în mod normal, este accesibil personalului de exploatare si călătorilor.

Echipamentul trebuie să fie asezat în habitatul său cu toate acoperirile si panourile de acces la locul lor si cu toate conexiunile lui la pământ [55].

Cu privire la domeniul compatibilitătii electromagnetice este necesar să se realizeze o încercare de interferentă electromagnetică, respectându-se cerintele [59].

 


Nr. crt.

Denumirea încercării

Categoria încercării

Tip

Lot

1.

Corespondenta cu documentatia

X

X

2.

Inscriptionări

X

X

3.

Rezistenta de izolatie

X

X

4.

Rigiditatea dielectrică

X

X

5.

Supratensiuni alimentare

X

X

6.

Nivel în linia de sonorizare

X

X

7.

Nivel de iesire-amplificare

X

X

8.

Distorsiuni-amplificare

X

X

9.

Nivelul în casca telefonului

X

X

10.

Telefonie cu postul central

X

X

11.

Reglajul amplificării

X

X

12.

Difuzarea mesajelor

X

X

13.

Intrare aparat mobil prioritară

X

X

14.

Tensiune polarizare pe linia de telecomandă si prioritate

X

X

15.

Intrare aparat mobil neprioritară

X

X

16.

Functionare în domeniul nominal al tensiunii de alimentare

X

X

17.

Interferente electromagnetice

X

-

 

5. Cerinte privind asigurarea calitătii procesului de proiectare a instalatiilor de sonorizare si telefonie

Calitatea instalatiilor de sonorizare si telefonie depinde în mare măsură, pe lângă calitatea intrinsecă a ansamblurilor si subansamblurilor componente, si de modul în care decurge colaborarea dintre constructorul/proiectantul vehiculelor pe care se montează instalatiile si utilizatorul acestora, în toate etapele ciclului de viată a instalatiilor.

Optiunea unor rezultate bune în ceea ce priveste performantele si eficacitatea instalatiilor de sonorizare si telefonie trebuie asigurată din etapa de proiectare prin determinarea, comunicarea, analiza si întelegerea tuturor cerintelor si asteptărilor referitoare la instalatiile de sonorizare si telefonie.

5.1. Elemente de intrare ale proiectării

Beneficiarul final al vehiculului/utilizatorul trebuie să stabilească si să comunice proiectantului/constructorului următoarele elemente:

a) tipul vehiculului pe care se montează instalatia, precizând:

- caracteristicile constructive ce pot influenta instalatia de sonorizare si telefonie;

- modul de compartimentare si destinatia spatiilor anexe;

b) domeniul de utilizare al vehiculului;

c) aria geografică de utilizare;

d) cerinte pentru instalatia de sonorizare si de telefonie (conform prezentei norme tehnice feroviare):

- cerinte privind componenta instalatiei;

- caracteristici tehnice si functionale;

- performante;

- conditii de executie;

- conditii privind fiabilitatea, mentenabilitatea si disponibilitatea;

- conditii privind locul de amplasare a componentelor instalatiilor pe vehicul;

e) cerinte privind comunicarea cu beneficiarul final (detinătorul vehiculului feroviar) pe durata elaborării proiectului;

- modul de tratare a cerintelor;

- modul de participare a beneficiarului final la validarea proiectului sau a părtilor de proiect în diferite etape.

5.2. Elemente de iesire ale proiectării

Constituie elemente de iesire ale proiectării următoarele:

a) contractul de realizare a instalatiilor de sonorizare si telefonie;

b) planul proiectului (etape de elaborare a proiectului, de verificare si de validare);

c) documentatia proiectului (scrisă si desenată):

- specificatia tehnică care să contină: cerinte, caracteristici, încercări, metode de încercare, cerinte de admisibilitate;

- desene de executie;

- breviare de calcul (calculul indicatorilor de fiabilitate previzională, bilanturi energetice etc);

- lista ansamblurilor si subansamblurilor componente si a serviciilor;

d) planul mentenatei preventive:

- tipul reviziilor/inspectiilor si al reparatiilor planificate;

- intervalul de timp/km parcursi la care se execută;

- plan de etalonare/regiare;

e) manual pentru mentenanta preventivă:

- lista ansamblurilor, subansamblurilor si a pieselor critice;

- lista pieselor de schimb;

- lista pieselor de schimb care nu se repară (se înlocuiesc cu altele noi similare) si duratele de viată la care se înlocuiesc;

- scheme electrice;

- nomenclatoare de lucrări pentru fiecare tip de revizie/reparatie;

- proceduri/instructiuni de lucru pentru căutarea defectelor, demontare/montare, reparare, reglare, cerinte referitoare la securitatea personalului implicat;

- lista dispozitivelor de măsurare si control;

- lista persoanelor care necesită autorizatii speciale (dacă este cazul);

- modelul rapoartelor de încercare/verificare;

- certificate specifice referitoare la securitate si dispozitiile legale (echipamente care poluează, aparate si echipamente de măsură);

- documente pentru înregistrarea activitătilor de mentenanta;

f) manualul de exploatare:


- instructiuni de punere în functiune;

- instructiuni de exploatare;

- modelul documentelor pentru înregistrarea informatiilor privind defectele si modul de remediere;

- diagrame.

Atunci când beneficiarul final solicită ca procesul de proiectare să se realizeze într-un sistem de management al calitătii se recomandă utilizarea prevederilor din [52].

6. Cerinte privind marcarea, conservarea, ambalarea, transportul, depozitarea, documentele de însotire si inventarul de livrare a ansamblurilor si subansamblurilor din componenta instalatiilor de sonorizare

6.1. Cerinte privind marcarea

6.1.1. Marcarea ansamblurilor si subansamblurilor (marcarea pe produs)

Pe capacul cutiei ansamblului/subansamblului component se inscriptionează:

- marca producătorului;

- tensiunea de alimentare si curentul nominal;

- denumirea produsului;

- seria: nr............/anul..............

6.1.2. Marcarea pe ambalaj Pe ambalaj se inscriptionează:

- marca producătorului;

- denumirea produsului;

- masa si dimensiunile ambalajului de transport;

- semne necesare pentru prevenirea manipulării gresite. Pentru marcarea pe ambalaj si pentru prevenirea manipulării gresite se utilizează prevederile reglementărilor în vigoare.

6.2. Cerinte privind conservarea

Conservarea se face în ambalajul original.

6.3. Cerinte privind ambalarea

Fiecare produs va fi ambalat în punga sa de polietilenă. În cutia de carton va fi introdus un singur aparat.

Pentru ambalarea fiecărui subansamblu se utilizează prevederile reglementărilor în vigoare.

6.4. Cerinte privind transportul

Transportul se face în ambalajul original, cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea cerintelor mecanice si climatice pentru care s-au efectuat încercările.

Pentru transport se utilizează prevederile reglementărilor în vigoare.

6.5. Cerinte privind depozitarea

Produsele se depozitează ambalate, în încăperi închise, lipsite de pulberi bune conductoare de electricitate, substante chimice active, abur, praf, rozătoare, bacterii, mucegai, radiatii ionizante.

Umiditatea relativă trebuie să fie de maximum 80% la + 20 °C si maximum 50% la + 40 °C.

Produsele ambalate se pot stivui în timpul depozitării, maximum 5 cutii.

6.6. Cerinte privind documentele de însotire

În fiecare ambalaj trebuie să existe următoarele documente:

- declaratia de conformitate;

- protocol semnat de delegat control calitate si delegat receptie beneficiar final;

- proces-verbal de constatare tehnică pentru urmărirea în exploatare conform reglementărilor specifice în vigoare;

- proces-verbal de receptie - la solicitarea beneficiarilor finali.

6.7. Cerinte privind inventarul de livrare

Odată cu fiecare aparat se livrează si o notită tehnică a aparatului.

6.8. Cerinte privind termenul de garantie

Pentru ansamblurile si subansamblurile care au prevăzute termene de garantie în standardele/normele tehnice de produs, fise UIC, se vor respecta aceste termene.

Pentru ansamblurile si subansamblurile care nu au prevăzute termene de garantie prin standarde/norme tehnice de produs, fise UIC, precum si pentru instalatia de sonorizare si telefonie în ansamblul său, termenele de garantie vor fi stabilite prin contract de către producător si beneficiarul final.

Defectele în termen de garantie sunt tratate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

 

ANEXA

la normele tehnice feroviare

 

DOCUMENTE DE REFERINTĂ

 

Aplicarea standardelor cuprinse în această listă reprezintă o modalitate recomandată pentru asigurarea conformitătii cu cerintele din norma tehnică feroviară.

[1] RIC - 2001 Acord privind transmiterea si folosirea vagoanelor de călători în trafic international

[2] OMTCT nr. 1.817/2005 Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind revizia tehnică si întretinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 1.039 din 23 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare

[3] RET 2001 Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 octombrie 2001

[4] Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar conventional cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 23 iulie 2003

[5] Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2004.

[6] Fisa UIC 440 OR Sonorizarea vagoanelor de călători RIC


[7] Fisa UIC 533 O Protectia prin punere la masă a pieselor metalice ale vagoanelor de călători

[8] Fisa UIC 550 OR Instalatii pentru alimentarea cu energie electrică a materialului rulant de călători

[9] Fisa UIC 550-1 OR Tablourile electrice din dotarea materialului rulant de călători

[10] Fisa UIC 550-2 OR Instalatii pentru alimentarea cu energie a vagoanelor de călători. Încercări de tip

[11] Fisa UIC 550-3 OR Instalatii pentru alimentarea cu energie electrică a materialului rulant de călători. Influenta echipamentelor electrice la exteriorul vagoanelor de călători

[12] Fisa UIC 552 OR Alimentarea trenurilor cu energie electrică. Caracteristici unificate ale liniei de tren

[13] Fisa UIC 554-1 OR Alimentarea echipamentului electric al vehiculelor feroviare de la o retea locală de distributie sau prin altă sursă de energie

[14] Fisa UIC 555 OR Iluminatul electric al materialului rulant de călători.

[15] Fisa UIC 557 OR Tehnica de diagnoză la vagoanele de călători

[16] Fisa UIC 558 OR Linie de telecomandă si informatii - Caracteristici tehnice unificate utilizate pentru echipamentul vagoanelor de călători

[17] Fisa UIC 560 OR Usi, ferestre, scări, peroane, mânere si bare de mână la vagoanele de călători si de marfă

[18] Fisa UIC 564-2 OR Reguli cu privire la protectia si lupta contra incendiilor la vehiculele feroviare în serviciu international, care transportă călători sau vehicule asimilate

[19] Fisa UIC 565-1 OR Caracteristici particulare de constructie si amenajare interioară a vehiculelor de noapte admise în trafic international

[20] Fisa UIC 565-2 OR Caracteristici particulare de constructie, de confort si reguli de igienă pentru vagoanele-restaurant admise în trafic international

[21] Fisa UIC 567 OR Dispozitii generale privind vagoanele de călători

[22] Fisa UIC 567-1 OR Vagoane de călători unificate de tip X si Y, admise în trafic international. Caracteristici

[23] Fisa UIC 567-2 OR Vagoane de călători unificate tip Z admise în trafic international. Caracteristici

[24] Fisa UIC 568 OR Sonorizarea si telefonia vagoanelor de călători RIC. Caracteristici tehnice pentru echipamentele vagoanelor de călători RIC unificate

[25] IEC 60571:2006 Echipamentul electronic utilizat pe vehiculele feroviare

[26] SR EN 60529:1995 Grade din protectie asigurate prin carcase. (Cod IP)

[27] SR EN 60068-2-1: 2007 încercări de mediu. Partea 2-1: încercări. Încercarea A: Frig

[28] SR EN 60068-2-2:2008 încercări de mediu. Partea 2-2: încercări. Încercarea B: Căldură uscată

[29] Echipament de sonorizare si telefonie UIC România NT 1604.OD.000 C1/F

[30] SR EN 50125-1:2003 Aplicatii feroviare. Conditii de mediu pentru echipamente. Partea 1. Echipament la bordul materialului rulant

[31] SR EN 50155: 2007 Aplicatii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant

[32] SR EN 60721-3-1: 2004 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenti de mediu si a gradelor de severitate ale acestora. Sectiunea 1: Depozitare

[33] SR EN 60721-3-2: 2004 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenti de mediu si a gradelor de severitate ale acestora. Sectiunea 2: Transport

[34] SR EN 60721-3-5: 2004 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenti de mediu si a gradelor de severitate ale acestora. Sectiunea 5: Instalatii pe vehicule terestre

[35] SR HD 478.2.1 S1: 2002 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 2. Conditii de mediu prezente în natură. Temperatură si umiditate


[36] SR HD 478.2.3 S1: 2002 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 2. Conditii de mediu prezente în natură. Presiune atmosferică

[37] SR EN 60068-2-64: 1996 încercări de mediu. Partea 2: Metode de încercare - încercarea Fh: vibratii aleatorii de bandă largă (control numeric) si ghid

[38] SREN 60068-2-27: 1998 încercări climatice si mecanice. Partea 2: încercări. Încercarea Ea si ghid: Socuri

[39] SR EN 60068-2-30: 2006 încercări de mediu. Partea 2-30: încercări - încercare Db. Căldură umedă ciclică (ciclu de 12 h +12 h)

[40] SR EN 61373: 2002 Aplicatii feroviare. Echipament pentru material rulant. Încercări la socuri si vibratii

[41] SR EN 60068-2-47: 2006 încercări de mediu. Partea 2-47: Metode de încercare. Montarea componentelor, echipamentelor si a altor articole pentru încercări dinamice la vibratii, la impact si la alte încercări similare

[42] SR EN ISO 2178: 1998 Acoperiri metalice nemagnetice pe metal de bază magnetic. Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda magnetică

[43] SREN 12373-1: 2002Aluminiu si aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodică. Partea 1: Metodă de stabilire a caracteristicilor acoperirilor decorative si de protectie obtinute prin oxidarea anodică a aluminiului

[44] SR EN 12373-3: 2002 Aluminiu si aliaje de aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodică. Partea 3: Determinarea grosimii stratului de oxid anodic. Examinare nedistructivă cu microscopul optic

[45] SR EN 12329: 2001 Protectia anticorozivă a metalelor. Acoperiri electrochimice cu zinc pe fontă sau otel, cu tratament suplimentar

[46] SR EN 12330: 2002 Protectia anticorozivă a metalelor. Acoperiri electrochimice de cadmiu pe fontă sau otel

[47] SR CEI 60300-3-2: 2005 Managementul sigurantei în functionare. Partea 3-2: Ghid de aplicare. Culegerea datelor privind siguranta în functionare în conditii de exploatare

[48] SR CEI 60863:1998 Prezentarea rezultatelor previziunii caracteristicilor de fiabilitate, mentenabilitate si disponibilitate

[49] SR EN 60300-1: 2006 Managementul sigurantei în functionare. Partea 1: Sisteme de management al sigurantei în functionare

[50] SR EN 13460: 2003 Mentenantă. Documente pentru mentenantă

[51] SR EN 50126-1:2003 Aplicatii feroviare. Specificarea si demonstrarea fiabilitătii, disponibilitătii, mentenabilitătii si sigurantei (FDMS). Partea 1: Prescriptii de bază si procesegenerice

[52] SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calitătii. Cerinte

[53] SR EN 50124-1:2002 Aplicatii feroviare. Coordonarea izolatiei. Partea 1: Prescriptii fundamentale. Distante de izolare prin aer si distante de izolare pe suprafată pentru toate echipamentele electrice si electronice

[54] SR EN 61000-4-5: 2007 Compatibilitatea electromagnetică (CEM). Partea 4-5: Tehnici de încercare si măsurare. Încercări de imunitate la unde de soc

[55] IEC 62236-3-2: 2008 Aplicatii feroviare - Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-2: Material rulant - Aparate

[56] Fisa UIC 556 OR Transmiterea informatiilor în trenuri si automotoare

[57] Fisa UIC 176 O Specificatii cu privire la informatiile destinate călătorilor, afisate în trenuri printr-un dispozitiv electronic

[58] SR EN 50238: 2006 Aplicatii feroviare. Compatibilitatea între materialul rulant si sistemele de detectare a trenului

[59] Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică si de abrogare a Directivei 89/336/CEE


 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, la 27 septembrie 2008 si 22 iunie 2009, pentru modificarea Programului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, comunicării, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008

 

În baza art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul, încheiat prin schimb de note verbale*), dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, la 27 septembrie 2008 si 22 iunie 2009, pentru modificarea Programului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, comunicării, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008.

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Bucuresti, 20 ianuarie 2010.

Nr. 37.

 

Ministerul Afacerilor Externe

Directia Generală Europa

Directia Tărilor din Europa Centrală si Occidentală

 

Alger, 27 septembrie 2008

 

N.4100

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Algeriene Democratice si Populare prezintă salutul său Ambasadei României la Alger si, potrivit recomandărilor rezultate din consultările politice dintre cele două părti, care au avut loc la Bucuresti la 23 septembrie 2008, are onoarea să propună ca noua redactare a art. 2 alin. 1 si 2 ale Programului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, comunicării, tineretului si sportului dintre Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare si Guvernul României si pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008, să fie următoarea:

1. - Partea algeriană pune anual la dispozitia părtii române zece (10) burse pentru formare universitară sau postuniversitară în discipline ce vor fi convenite de comun acord.

2. - Partea română pune anual la dispozitia părtii algeriene zece (10) burse pentru formare universitară sau postuniversitară în discipline ce vor fi convenite de comun acord.

Ministerul Afacerilor Externe propune Ambasadei României la Alger ca prezenta notă si răspunsul ambasadei să constituie un acord între cele două părti privind modificările aduse prezentului program.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Algeriene Democratice si Populare foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Alger asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Ambasada României

Alger

 

*) Traducere din limba franceză.


 

Nr. 591

Ambasada României la Alger prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Algeriene Democratice si Populare si are onoarea să confirme primirea Notei verbale nr. 4.100 din 27 septembrie 2008 referitoare la Programul de cooperare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, comunicării, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008, cu următorul continut:

„Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Algeriene Democratice si Populare prezintă salutul său Ambasadei României la Alger si, potrivit recomandărilor rezultate din consultările politice dintre cele două părti, care au avut loc la Bucuresti la 23 septembrie 2008, are onoarea să propună ca noua redactare a art. 2, alin. 1 si 2 ale Programului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, comunicării, tineretului si sportului dintre Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare si Guvernul României si pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008, să fie următoarea:

1. Partea algeriană pune anual la dispozitia părtii române zece (10) burse pentru formare universitară sau postuniversitară în discipline ce vor fi convenite de comun acord.

2. Partea română pune anual la dispozitia părtii algeriene zece (10) burse pentru formare universitară sau postuniversitară în discipline ce vor fi convenite de comun acord.

Ministerul Afacerilor Externe propune Ambasadei României la Alger ca prezenta notă si răspunsul ambasadei să constituie un acord între cele două părti privind modificările aduse prezentului program.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Algeriene Democratice si Populare foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Alger asigurarea înaltei sale consideratii."

 

Ambasada României la Alger are onoarea să comunice că propunerea Guvernului Republicii Algeriene Democratice si Populare primeste acordul Guvernului României.

 

Nota verbală nr. 4.100 din 27 septembrie 2008 a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Algeriene Democratice si Populare si prezenta notă verbală constituie un acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare pentru modificarea Programului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, comunicării, tineretului si sportului între Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare si Guvernul României si pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008, si va intra în vigoare la data la care partea algeriană va primi prezenta notă verbală.

 

Ambasada României la Alger foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Algeriene Democratice si Populare asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Alger, 21 iunie 2009

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Algeriene Democratice si Populare

În oras

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007 pentru aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, precum si pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnati de partea română în procedurile arbitraleîn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a institutiilor publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările ulterioare, si prevederile art. 35-38 si 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007 pentru aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, precum si pentru aprobarea


Procedurii de selectare a arbitrilor desemnati de partea română în procedurile arbitrale în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 19 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Se aprobă componenta comisiei de selectie a societătilor profesionale civile de avocati, prevăzută în anexa nr. 3."

2. Articolul 4 se abrogă.

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin."

4. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (1)se modificasi va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Societătile profesionale civile de avocati, denumite în continuare societăti de avocati, pot participa singure sau în asociere/consortiu la procedura de selectie de oferte."

5. În anexa nr. 1, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - În vederea reprezentării României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat de reprezentare uneia dintre societătile de avocati/asocieri/consortii cu care s-a încheiat contractul-cadru de reprezentare."

6. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Procedura de selectie de oferte se desfăsoară în două etape, respectiv initierea procedurii si selectia ofertelor. (2) Etapa de initiere a procedurii presupune:

a) transmiterea spre publicare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a - Achizitii publice, a invitatiei de participare la selectia societătilor de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, în vederea asigurării reprezentării României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii;

b) constituirea nominală a comisiei de selectie prin ordin al ministrului finantelor publice; se desemnează în comisii atât membrii titulari, cât si membrii supleanti."

7. În anexa nr. 1, la articolul 8, literele b) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) aplicarea criteriilor de selectie, potrivit celor stabilite în caietul de sarcini;

e) informarea conducerii Ministerului Finantelor Publice cu privire la rezultatul selectiei de oferte."

8. În anexa nr. 1, articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - Pe parcursul desfăsurării procedurii de selectie, membrii comisiei au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informatii prezentate de ofertanti, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja interesele comerciale."

9. În anexa nr. 1, articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) În urma aplicării criteriilor de selectie, comisia de selectie redactează raportul de atribuire a ofertelor depuse.

(2) Actele emise în legătură cu procedura de atribuire pot fi contestate în conditiile reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul depunerii unei contestatii, vor fi înstiintati toti participantii la procedura de selectie."

10. În anexa nr. 1, la articolul 13, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Ministerul Finantelor Publice, în urma aplicării procedurii de selectie de oferte, va încheia contractele-cadru de reprezentare cu societătile de avocati ale căror oferte au fost acceptate.

(3) Contractele-cadru de reprezentare se încheie în termen de cel mult 30 de zile de la anuntarea ofertantilor selectati în vederea încheierii acestora, cu exceptia cazului în care au fost formulate contestatii. În acest caz, se aplică în mod corespunzător dispozitiile din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 , aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la conditiile legale privind încheierea contractelor-cadru de reprezentare."

11. În anexa nr. 1, la articolul 16 alineatul (1), literele a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) componenta comisiei de selectie;

c) caietul de sarcini, ofertele si raportul de atribuire;".

12. În anexa nr. 1, la anexa A, paragraful al doilea „Obiectul contractului" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Obiectul contractului: servicii de reprezentare juridică, cod CPV 79112000-2."

13. În anexa nr. 1, la anexa A, paragraful al cincilea „Modul de prezentare a ofertelor" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Oferta tehnică si financiară se vor introduce într-un plic sigilat, care, la rândul lui, împreună cu celelalte documente doveditoare se vor introduce într-un alt plic sigilat, pe care va fi trecută adresa, denumirea si datele de contact ale ofertantului participant la procedură, precum si denumirea achizitiei publice."

14. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - în vederea selectării arbitrilor, persoana desemnată din cadrul Directiei generale juridice are următoarele atributii:

a) studiază lista arbitrilor Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, urmărind respectarea următoarelor criterii:

1. reputatie ireprosabilă si înaltă competentă profesională;

2. cunoasterea impecabilă a limbii în care se desfăsoară procesul;

3. experientă bogată în materia arbitrajului international;


4. detinerea de titluri stiintifice;

5. costul cheltuielilor legate de buna desfăsurare a procesului;

b) întocmeste, pe baza criteriilor de mai sus, o listă extinsă cu arbitrii posibil a fi selectati;

c) se consultă cu societatea profesională civilă de avocati selectată, căreia îi solicită recomandări, si întocmeste o listă de arbitri, cărora li se transmit invitatii;

d) după primirea confirmării de la arbitrii invitati, întocmeste o notă prin care solicită aprobarea ministrului finantelor publice asupra desemnării acestora."

15. În anexa nr. 2, articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - După definitivarea listei, Ministerul Finantelor Publice o va transmite avocatilor alesi, care o vor comunica Secretariatului general al Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii."

16. În anexa nr. 2, articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - În cazul în care propunerea părtii române nu este acceptată, Ministerul Finantelor Publice poate nominaliza un alt arbitru dintre cei invitati sau poate relua, dacă este cazul, procedura de selectie, până la definitivarea componentei tribunalului arbitrai."

17. Anexa nr. 3 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

18. Anexele nr. 4 si 5 se abrogă.

19. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Ministerul Economiei si Finantelor" se va înlocui cu sintagma „Ministerul Finantelor Publice".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2010.

Nr. 143.

 

ANEXA

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 668/2007)

 

COMPONENTA

comisiei de selectie a societătilor profesionale civile de avocati

 

Presedinte: reprezentant desemnat de Directia generală juridică

Membru: reprezentant desemnat de Directia de buget si contabilitate internă

Membru: reprezentant desemnat de Directia generală de investitii, achizitii publice si servicii interne

notă: Prin ordin al ministrului finantelor publice se va stabili componenta nominală a comisiei, numindu-se atât un membru titular, cât si un membru supleant.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind principii si reguli de desfăsurare a campaniei electorale pentru alegerile partiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, conform dispozitiilor art. 2, art. 7 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. e), art. 29, art. 31-33, 37, 38, 381 si 382, art. 48 alin. (17), art. 50 lit. h3) si h4), art. 51 alin. (1) si alin. (2) lit. g) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 si ale art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Campania electorală pe posturile de radio si de televiziune începe cu 15 zile înainte de ziua votării si se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării.

Art. 2. - (1) Candidatii si reprezentantii competitorilor electorali au acces gratuit la serviciile publice de radio si de televiziune.


(2) Candidatii si reprezentantii competitorilor electorali au acces la serviciile private de radio si de televiziune numai în emisiunile electorale definite la art. 5; fiecare radiodifuzor privat va practica acelasi tarif pe emisiune de promovare electorală si, respectiv, pe unitatea de timp, în cazul spotului electoral, pentru toti competitorii electorali. Tarifele vor fi stabilite în urma negocierilor desfăsurate cu toti competitorii electorali interesati si vor fi făcute publice.

Art. 3. - (1) Posturile de radio si de televiziune private care intentionează să realizeze si să difuzeze emisiuni electorale au obligatia să anunte competitorii electorali si, cu cel putin 48 de ore înainte de a începe difuzarea de emisiuni electorale, să notifice Consiliului National al Audiovizualului.

(2) În situatiile în care unii candidati sau competitori electorali nu doresc utilizarea integrală a timpilor alocati, posturile vor solicita acestora completarea unei declaratii scrise în acest sens.

Art. 4. - (1) Radiodifuzorii sunt obligati să respecte, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, următoarele principii:

a) echitate - toti candidatii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuti electoratului;

b) echilibru în prezentarea activitătilor de campanie ale candidatilor;

c) impartialitate - tratarea tuturor candidatilor si competitorilor electorali în mod obiectiv si echidistant.

(2) Radiodifuzorii au obligatia să se asigure că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum si în continutul spoturilor si al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispozitia acestora de către candidati sunt respectate următoarele conditii:

a) nu incită la violentă sau la ură pe considerente de convingeri politice, rasă, religie, etnie, nationalitate, sex sau orientare sexuală;

b) nu contin afirmatii sau imagini care pot aduce atingere demnitătii umane, onoarei, vietii particulare a persoanei, dreptului la propria imagine ori care sunt contrare bunelor moravuri;

c) nu contin acuzatii cu incidentă penală sau morală la adresa altor candidati, fără a fi însotite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.

(3) Realizatorii dezbaterilor electorale au următoarele obligatii:

a) să asigure mentinerea dezbaterii în sfera tematicii electorale;

b) să intervină atunci când invitatii încalcă, prin comportament sau exprimare, regulile prevăzute la alin. (2); în cazul în care invitatii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz;

c) să solicite dovezi explicite atunci când participantii aduc acuzatii cu incidentă penală sau morală unor contracandidati.

Art. 5. - (1) În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidatilor, opiniile si mesajele cu continut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni:

a) de promovare - în care candidatii îsi promovează programele politice si activitătile de campanie; emisiunile vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, si, respectiv, semnalate prin marcajul „promovare electorală", afisat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune;

b) de dezbatere - în care radiodifuzorii pun în discutie programele electorale si temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidatilor si/sau a reprezentantilor lor, precum si a altor invitati;

c) informative - în care radiodifuzorii prezintă activitătile de campanie ale candidatilor, respectând principiile de echitate, echilibru, impartialitate si informare corectă a publicului; radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative si interventii făcute în direct de către candidati.

(2) Difuzarea în direct sau înregistrată a mitingurilor si întâlnirilor electorale, a conferintelor de presă ori a altor activităti de campanie ale candidatilor este considerată emisiune de promovare electorală.

(3) Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispozitia radiodifuzorilor de către candidati pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.

(4) Este interzisă perceperea oricărei forme de plată pentru aparitia candidatilor în emisiunile de dezbatere sau informative.

(5) Radiodifuzorii sunt obligati să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi: candidat, sustinător al unui candidat, reprezentant al candidatului sau al unui partid politic, jurnalist, analist, consultant politic etc.

Art. 6. - (1) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau prezentate de candidati si reprezentantii competitorilor electorali.

(2) Candidatii care detin functii publice pot avea interventii în direct sau înregistrate si în alte emisiuni decât cele prevăzute la art. 5, strict în probleme legate de exercitarea functiei lor; în aceste situatii radiodifuzorii au obligatia să asigure echidistanta si pluralismul de opinii.

Art. 7. - (1) Radiodifuzorii privati pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale, respectând reglementările referitoare la publicitate.

(2) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde si trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare ori continut, de către candidati sau de competitorii electorali.

(3) În emisiunile de promovare electorală, în spatiile alocate unor candidati, nu pot fi inserate spoturi ale altor candidati sau competitori electorali.

(4) În cadrul dezbaterilor electorale, radiodifuzorii pot insera spoturi publicitare electorale numai în calupuri separate si marcate corespunzător.

Art. 8. - (1) Sondajele de opinie cu continut electoral pot fi difuzate numai în conditiile prevăzute la art. 381 si 382 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul prezentării unor televoturi sau anchete făcute în rândul electoratului, radiodifuzorii au obligatia să precizeze în mod expres că acestea nu sunt reprezentative pentru opinia publică ori pentru un anumit grup social sau etnic.

Art. 9. - (1) Cu 24 de ore înainte de începerea votării si până la închiderea urnelor sunt interzise:

a) difuzarea de emisiuni electorale si stiri electorale;

b) invitarea sau prezentarea candidatilor în programe, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 10 alin. (3);

c) comentarii si dezbateri cu caracter electoral.

(2) În ziua votării, până la închiderea urnelor, sunt interzise difuzarea de interviuri sau declaratii ale candidatilor, precum si difuzarea de declaratii cu caracter electoral ale reprezentantilor competitorilor electorali.

Art. 10. - (1) Candidatii si competitorii electorali ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate ori a unor informatii inexacte beneficiază de drept la replică; solicitarea se va conforma dispozitiilor art. 52 alin. (1), respectiv art. 60 alin. (1) din Codul de reglementare a continutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Radiodifuzorii au următoarele obligatii privind dreptul la replică:

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situatia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;

b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic si/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;

c) să difuzeze replica, în cazul în care decid acordarea acesteia, în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situatia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, replica se difuzează în preziua votării;

d) să difuzeze replica, în cazul în care Consiliul National al Audiovizualului dă câstig de cauză solicitantului, în termenul si în conditiile comunicate radiodifuzorului.

(3) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spatiu de emisie pentru difuzarea replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

Art. 11. - În perioada dintre data aducerii la cunostintă publică a zilei alegerilor si începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de promovare electorală si spoturi sau alte productii audiovizuale care constituie forme de promovare electorală.

Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 50 si 51 din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2010.

Nr. 210.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.