MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 127/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 127         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 februarie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

309. - Decret privind numirea unui procuror

 

310. - Decret privind numirea unui procuror

 

311. - Decret privind numirea unui procuror

 

312. - Decret privind numirea unui procuror

 

313. - Decret privind numirea unui procuror

 

314. - Decret privind numirea unui procuror

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 4 din 12 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            135. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

            136. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Olt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            363/2009. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătătirii sigurantei fizice a surselor radioactive si a materialelor nucleare speciale din România, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2009

 

            39. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

            3.240. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind reglementarea recunoasterii functiilor didactice din învătământul universitar obtinute într-o institutie de învătământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si în Confederatia Elvetiană


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72 din 28 ianuarie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Hangiu O. Florentina-Cristina se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 309.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72 din 28 ianuarie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cretu N. Daniel se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Costesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 310.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72 din 28 ianuarie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dodoacă C. Nicolae se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 311.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72 din 28 ianuarie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Postolache I. Florin Nicolae se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăras.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 312.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72 din 28 ianuarie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bulat M. Gina se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 313.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72 din 28 ianuarie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Troacă C. Rodica-Mihaela se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rosiorii de Vede.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 314.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 4

din 12 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286,art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 2.687/120/2008, nr. 4.540/120/2008, nr. 7.466/120/2007, nr. 5.155/120/2008, nr. 7.087/120/2007, nr. 4.845/120/2008 si nr. 4.564/120/2008 ale Curtii de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 4.860D^.866D/2009 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 4.861 D- 4.866D/2009 la Dosarul nr. 4.860D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta instantei de contencios constitutional, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 29 aprilie 2009, pronuntate în dosarele nr. 2.687/120/2008, nr. 4.540/120/2008, nr. 7.466/120/2007, nr. 5.155/120/2008, nr. 7.087/120/2007, nr. 4.845/120/2008 si nr. 4.564/120/2008, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării recursurilor formulate împotriva unor sentinte civile având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că normele criticate sunt de un formalism excesiv, de natură să afecteze grav efectivitatea exercitării drepturilor recunoscute de lege atât pentru angajat, cât si pentru angajator si să restrângă nejustificat dreptul la apărare al angajatorului, care este pus într-o situatie de dezechilibru fată de angajatul care are calitatea de reclamant. Autorul exceptiei invocă faptul că intervalul de timp dintre data primirii citatiei si data termenului de judecată este prea scurt pentru ca un angajator să îsi exercite dreptul la apărare si să se achite de sarcina probei care îi revine. De asemenea, faptul că prevederile art. 164 din Codul de procedură civilă lasă la aprecierea instantei posibilitatea conexării cauzelor si nu obligă la luarea unei astfel de măsuri, ceea ce ar conduce la o economie de timp si cheltuieli, precum si la o judecată unitară, este de natură să aducă atingere dreptului la apărare. Astfel, dispozitiile legale atacate încalcă, în opinia autorului, si principiul efectivitătii juridice.

De asemenea, se mai sustine că obligarea angajatorului de a suporta nelimitat întreaga sarcină a probei vine în contradictie cu normele constitutionale ce configurează alcătuirea sistemului judiciar bazat pe egalitate de tratament, impartialitate si echitate procesuală, determinându-l să realizeze o probatiune diabolică, mai mult decât împovărătoare, cu consecinta suportării efectelor administrării unor probe speciale în interesul adversarilor procesuali, cum ar fi, cu titlu de exemplu, expertizele, care în cazul unor coparticipanti procesuali ajung la costuri uriase, suportate de angajator.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale îsi exprimă opinia în sensul că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, legiuitorul putând institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură si modalităti corespunzătoare de exercitare a drepturilor procesuale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 286,art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispozitii ce au următorul continut:

- Art. 286 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii: „(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a părtilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel putin 24 de ore înainte de termenul de judecată.";

- Art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii: „Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare.";

- Art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii: „Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgentă, instanta fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.";

- Art. 74 din Legea nr. 168/1999: „(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Părtile sunt legal citate, dacă citatia Ie-a fost înmânată cel putin cu o zi înaintea judecării.";

- Art. 75 din Legea nr. 168/1999: „în cazul în care sunt contestate măsuri unilaterale dispuse de unitate, aceasta are obligatia ca, până la prima zi de înfătisare, să depună dovezile în baza cărora a luat măsura respectivă.";

- Art. 77 din Legea nr. 168/1999: „(1) În cazul în care judecata continuă, administrarea probelor se va face cu respectarea regimului de urgentă al judecării conflictelor de drepturi.

(2) Instanta poate să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie nejustificat administrarea acesteia.";

- Art. 164 din Codul de procedură civilă: „Părtile vor putea cere întrunirea mai multor pricini ce se află înaintea aceleiasi instante sau instante deosebite, de acelasi grad, în care sunt aceleasi părti sau chiar împreună cu alte părti si al căror obiect si cauză au între dânsele o strânsă legătură.

Întrunirea poate fi făcută de judecător chiar dacă părtile nu au cerut-o.

Dosarul va fi trimis instantei mai întâi învestită, afară numai dacă amândouă părtile cer trimiterea lui la una din celelalte instante.

Când una din pricini este de competenta unei instante, si părtile nu o pot înlătura, întrunirea se va face la acea instantă."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 124 privind înfăptuirea justitiei, precum si dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil, prin raportare la art. 11 alin. (2) si art. 20 din Constitutie referitoare la raporturile dintre tratatele internationale în materia drepturilor omului si dreptul intern.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de neconstitutionalitate, în raport cu aceleasi critici si aceleasi texte din Constitutie si din Conventia Europeană a Drepturilor Omului.

În acest sens, sunt deciziile nr. 1.015 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009, sau nr. 1.404 din 3 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 18 ianuarie 2010, prin care Curtea a analizat exceptia de neconstitutionalitate invocată de acelasi autor ca în prezenta cauză, cu privire la acelasi obiect, decizii prin care au fost respinse ca neîntemeiate criticile de neconstitutionalitate formulate, pentru considerentele acolo retinute.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să conducă la schimbarea jurisprudentei Curtii, si având în vedere identitatea de rationament, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 2.687/120/2008, nr. 4.540/120/2008, nr. 7466/120/2007, nr. 5.155/120/2008, nr. 7.087/120/2007, nr. 4.845/120/2008 si nr. 4.564/120/2008 ale Curtii de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" se va face de către aceasta, cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputatilor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Monitorul Oficial" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu exceptia cheltuielilor cu personalul, care nu pot fi depăsite, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei

Deputatilor,

Gheorghe Barbu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor

Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 135.

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

CAMERA DEPUTATILOR

"Monitorul Oficial" R A

Str. Parcului nr.65 sector 1 Bucuresti

CIF R0427282

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

86.000

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

78.000

 

 

a)

din productia vândută

3

74.000

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

700

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.000

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

8.000

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

7.500

 

 

d)

alte venituri financiare

14

500

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

52.730

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

52.530

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

11.600

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.200

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

525

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

22.915

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

17.091

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

4.834

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

3.699

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

85

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

922

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

128

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

990

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

195


0

1

2

3

4

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

795

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

6.700

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

8.000

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.590

 

 

 

i1) contract de mandatdin care

39

127

 

 

 

indemnizatie

 

100

 

 

 

cheltuieli accesorii

 

27

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

47

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

100

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

172

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

200

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

200

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

33.270

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

5.323

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care*):

54

27.947

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 


0

1

2

3

4

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

2.795

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

13.973

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

11.179

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

112.204

 

1

 

Surse proprii

65

17.879

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse - disponibil

70

94.325

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

112.204

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

112.204

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

- interne

74

 

 

 

b)

- externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

1.001

 

1

 

Rezerve legale

77

982

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

19

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

86.000

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

52.730


0

1

2

3

4

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

400

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

395

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

17.091

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

16.979

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

112

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.582

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)**)

91

1.179

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

613

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

900

 

 

a)

preturi curente

97

900

 

 

b)

preturi comparabile

98

900

 

*) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, fără reflectarea provizionului în realizări/program, constituit potrivit normelor contabile.

**) Productivitatea muncii este calculată în pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii productii fizice si tinând cont de numărul mediu de personal.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 1.410.263 lei, pentru judetul Olt, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Colonesti, judetul Olt, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 136.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea  îmbunătătirii sigurantei fizice a surselor radioactive si a materialelor nucleare speciale din România, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2009

 

În conformitate cu prevederile art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 7 alin. (7) si ale art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătătirii sigurantei fizice a surselor radioactive si a materialelor nucleare speciale din România, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbâla

 

Bucuresti, 17 decembrie 2009.

Nr. 363.

 

ANEXĂ

 

ACORD

între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătătirii sigurantei fizice a surselor radioactive si a materialelor nucleare speciale din România

 

Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România (CNCAN) si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii (DOE), denumite în continuare părti,

dorind să pună în aplicare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, astfel cum a fost modificat (denumit în continuare Acord privind combaterea proliferării), care se referă la prevenirea furtului, sabotajului sau utilizării neautorizate a surselor radioactive si a materialelor nucleare speciale în România, care au potentialul de a cauza consecinte inacceptabile dacă sunt folosite cu intentii rele într-o dispersare radioactivă, expunere radioactivă sau dispozitive nucleare improvizate, prin îmbunătătirea sigurantei fizice a acelor surse si materiale,

luând în considerare că România este stat membru al Uniunii Europene si este parte la Tratatul EURATOM,

luând în considerare prevederile Codului de conduită privind securitatea si siguranta surselor radioactive al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA),

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

 

În scopul prezentului acord:

- surse radioactive (denumite în continuare RSs) Înseamnă material radioactiv închis etans într-o capsulă sau solidificat în formă compozită si care nu este exceptat de la regimul de control al Guvernului României. Aceste surse radioactive pot fi atât în utilizare conform scopului, în stocare temporară sau definitivă, cât si orfane. RSs include, de asemenea, orice material radioactiv eliberat, în cazul în care sursa radioactivă prezintă scurgeri sau fisuri, dar nu presupune a fi materialul încapsulat pentru depozitare definitivă sau materialul nuclear din cadrul ciclurilor de combustibil nuclear din centralele nucleare si reactoarele de cercetare;

- surse radioactive de mare activitate înseamnă sursele radioactive care pot prezenta un risc semnificativ pentru persoane, comunitate si mediu si care intră sub incidenta categoriilor I-III din tabelul I al anexei la Codul de conduită privind siguranta si securitatea surselor radioactive al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) si asupra cărora ambele părti sunt de acord că fac subiectul prezentului acord.

- activitatea de control a autoritătii de reglementare înseamnă orice formă de control statutar sau de reglementare a Guvernului României aplicată instalatiilor ori activitătilor desfăsurate în România care au legătură cu sursele radioactive si materialele nucleare speciale, pentru motive privind radioprotectia sau securitatea ori siguranta surselor radioactive si a materialelor nucleare speciale;

- sursele orfane înseamnă sursele radioactive care nu sunt sub controlul organismului de reglementare al Guvernului României, deoarece fie nu au fost niciodată sub controlul autoritătii de reglementare, fie au fost abandonate, pierdute, depozitate gresit, furate sau transferate fără autorizatia (licenta) corespunzătoare;

- materiale nucleare speciale înseamnă izotopii fisionabili de uraniu înalt îmbogătit si toti izotopii de plutoniu aflati în fasciculele de combustibil nuclear utilizat în reactori de cercetare, aflati în stare critică si subcritică, în bare, în barele de control sau în subcomponentele acestora; ansambluri de tinte din reactori de cercetare si de testare sau subcomponentele acestora; si materiale vrac destinate cercetării sau testării. Aceste materiale pot fi iradiate sau neiradiate;

- sigurantă înseamnă măsurile destinate împiedicării, prevenirii sau ripostei la accesul neautorizat ori deteriorarea sau sabotajul, pierderea, furtul ori transferul neautorizat al surselor radioactive de mare activitate si al materialelor nucleare speciale.

 

ARTICOLUL II

 

1. În conformitate cu termenii prezentului acord, DOE poate oferi asistentă gratuită către CNCAN sau către agentii săi de implementare desemnati să asiste CNCAN în îmbunătătirea sigurantei fizice a surselor radioactive de mare activitate si a materialelor nucleare speciale pentru care părtile stabilesc de comun acord că necesită îmbunătătiri privind siguranta fizică, precum si în căutarea si recuperarea surselor orfane.

2. CNCAN sau agentii săi de implementare desemnati vor folosi toate materialele (inclusiv accesorii, echipamente si instrumente), instruirea si serviciile furnizate în conformitate cu prezentul acord, exclusiv pentru scopul stabilit în alin. 1.

3. Prezentul acord si toate activitătile întreprinse în conformitate cu acesta se supun prevederilor Acordului privind combaterea proliferării. În cazul oricăror discrepante între prezentul acord si Acordul privind combaterea proliferării, prevederile Acordului privind combaterea proliferării vor prevala.

4. Prezentul acord nu are scopul de a dubla în niciun fel activitătile întreprinse în cadrul Acordului dintre Agentia Nucleară din România si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor si tehnologiilor nucleare, semnat la New York ia 19 iulie 2004, asa cum a fost modificat.

 

ARTICOLUL III

 

1. DOE si CNCAN vor avea dreptul fiecare, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti, să delege responsabilitătile pentru implementarea prezentului acord către alte agentii, departamente sau unităti din cadrul guvernului respectiv.

2. DOE si CNCAN vor avea dreptul fiecare, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti, să desemneze reprezentanti tehnici de legătură pentru materialele, echipamentele, instruirea si serviciile furnizate în baza prezentului acord.

 

ARTICOLUL IV

 

1. În baza termenilor prezentului acord, DOE poate oferi CNCAN sau agentilor săi de implementare desemnati, asistentă în scopul de a îmbunătăti siguranta fizică a surselor radioactive de mare activitate si a materialelor nucleare speciale din România. Această asistentă poate include, dar fără a se limita la acestea, activităti referitoare la:

a) Îmbunătătirea metodelor privind siguranta fizică si controlul surselor radioactive de mare activitate si al materialelor nucleare speciale stocate în locatii de pe teritoriul României, pentru a reduce riscul de furt sau de posibilă deturnare;


b) evaluarea si îmbunătătirea sigurantei fizice a surselor radioactive de mare activitate si a materialelor nucleare speciale, precum si a instalatiilor unde acestea sunt amplasate, incluzând, dar fără a se limita la acestea, instalatii medicale, institute de cercetare si întreprinderi comerciale;

c) securizarea transportului surselor radioactive de mare activitate, a materialelor nucleare speciale pe teritoriul României, inclusiv a seturilor de colete de transport;

d) instruirea si furnizarea de echipamente în vederea căutării si recuperării surselor orfane; si

e) alte asemenea îmbunătătiri ale sigurantei fizice cu privire la managementul surselor radioactive de mare activitate, al materialelor nucleare speciale si al surselor orfane în România, după cum părtile vor decide împreună.

2. Termenii prezentului acord vor acoperi:

a) furnizarea de asistentă tehnică, servicii de inginerie în domeniul nuclear, sprijin pentru planificarea si managementul proiectului legate de implementarea oricărei forme de asistentă furnizate în cadrul prezentului acord; si

b) furnizarea de servicii de procurare si/sau achizitie, de selectie a subcontractorilor, de servicii de management al proiectului si al contractului, precum si supravegherea performantelor subcontractorului din punct de vedere tehnic si administrativ pe parcursul pregătirii si implementării activitătilor derulate în cadrul prezentului acord.

3. Conditiile de asistentă asigurate în cadrul prezentului acord vor fi definite prin contracte sau întelegeri separate între DOE si CNCAN sau între agentii de implementare desemnati ai acestora. În cazul oricărei discrepante între aceste contracte sau întelegeri si prezentul acord, vor prevala prevederile prezentului acord.

4. În conformitate cu termenii prezentului acord, DOE poate furniza, la latitudinea sa, către CNCAN sau agentii săi de implementare desemnati alte tipuri de asistentă, cu acordul scris al ambelor părti.

 

ARTICOLUL V

 

1. CNCAN sau agentii săi de implementare desemnati va/vor sprijini DOE sau pe agentii săi de implementare desemnati, pe perioada implementării oricărei forme de asistentă convenite prin prezentul acord.

2. CNCAN sau agentii săi de implementare desemnati se va/vor coordona cu alte ministere, agentii sau organizatii competente pentru a se asigura că materialelor, inclusiv accesoriilor, echipamentelor si instrumentelor, furnizate către CNCAN în cadrul prezentului acord li se acordă procesare prioritară pentru a permite livrarea promptă către destinatia finală a acestora în România. CNCAN sau agentii săi de implementare desemnati se va/vor coordona cu ministerele, agentiile, organizatiile competente pentru a se asigura că măsuri de securitate adecvate sunt prevăzute pentru personalul guvernamental al Statelor Unite ale Americii, contractori si materiale, inclusiv accesorii, echipamente si instrumente, la acele instalatii asociate cu activitătile derulate în cadrul prezentului acord.

3. CNCAN sau agentii săi de implementare desemnati va/vor înlesni examinarea de către ministerele, agentiile si organizatiile competente a tuturor materialelor, inclusiv a accesoriilor, echipamentelor si instrumentelor, primite în conformitate cu prezentul acord si va/vor transmite DOE confirmarea că pot fi acceptate în cel mult 10 zile de la primirea rezultatului unor astfel de examinări. Termenii si conditiile pentru repararea sau schimbarea materialelor neconforme, inclusiv a accesoriilor, echipamentelor si instrumentelor, vor fi stabilite în contractul (ele) prin care materialele, inclusiv accesoriile, echipamentele si instrumentele, sunt furnizate în cadrul prezentului acord.

4. CNCAN sau agentii săi de implementare desemnati se va/vor asigura, prin inspectii anuale, că îmbunătătirile prevăzute în cadrul prezentului acord aduse sigurantei fizice pentru amplasamentele continând surse radioactive de mare activitate si materiale nucleare speciale sunt folosite pentru scopul propus si sunt mentinute în conditii bune de functionare. CNCAN va îndemna toate întreprinderile să sprijine reînnoirea îmbunătătirilor sigurantei fizice după încheierea perioadei de garantie si întretinere asigurate de DOE.

 

ARTICOLUL VI

 

            În plus fată de drepturile de examinare si audit stabilite în art. XII din Acordul privind combaterea proliferării, reprezentantii DOE vor avea dreptul de a monitoriza implementarea termenilor contractelor si progresul activitătilor din cadrul prezentului acord la instalatiile de pe teritoriul României.

 

ARTICOLUL VII

 

1. După caz, DOE poate încheia cu CNCAN întelegeri de implementare, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. În cazul oricărei discrepante între prezentul acord si oricare astfel de întelegere, vor prevala prevederile prezentului acord.

2. Orice întelegere de implementare încheiată între părti va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. X.

 

ARTICOLUL VIII

 

            Fiecare parte va implementa prevederile prezentului acord si ale oricărei întelegeri de implementare în conformitate cu legislatia internă a statului parte si cu acordurile internationale la care statul parte este parte.

 

ARTICOLUL IX

 

1. Prezentul acord poate fi amendat prin acordul scris al părtilor.

2. Orice amendament va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. X.

 

ARTICOLUL X

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării si va rămâne în vigoare pe toată durata valabilitătii acordului de combatere a proliferării.

2. Prezentul acord poate fi terminat prin acordul reciproc în scris al părtilor sau de oricare dintre părti prin notificare scrisă prealabilă cu cel putin 90 de zile către cealaltă parte.

3. Fără a aduce atingere expirării Acordului de combatere a proliferării sau prezentului acord, obligatiile prevăzute la art. V alin. 4 vor continua să se aplice fără limită de timp.

Drept care subsemnatii, împuterniciti în mod corespunzător în acest scop de către guvernele lor, au semnat prezentul acord.

            Încheiat la Bucuresti, în duplicat, în data de 10 decembrie 2009, în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Comisia Natională

pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România,

Vajda Borbâla

Pentru Departamentul Energiei

din Statele Unite ale Americii,

Mark H. Gitenstein


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Văzând Procesul-verbal nr. 98/2009 cu agentia autorizată de clasificare a carcaselor propusă de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul de aprobare al Directiei de inspectii tehnice în agricultură nr. 70.410 din 16 februarie 2010,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează: - După pozitia 48 se introduce o nouă pozitie, pozitia 49, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

C.U.I.

Sediul social

„49.

Societatea Comercială «LIRICA TEL» - S.R.L.

RO 26041900

Municipiul Tulcea, Str. Victoriei nr. 68, bl. 9, se. B, et. 2, ap. 9, judetul Tulcea"

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 18 februarie 2010.

Nr. 39.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind reglementarea recunoasterii functiilor didactice din învătământul universitar obtinute într-o institutie de învătământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si în Confederatia Elvetiană

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor pentru profesiile reglementate în România, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Functiile didactice din învătământul universitar obtinute într-o institutie de învătământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si în Confederatia Elvetiană se recunosc în România.

Art. 2. - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) are ca atributie verificarea si recunoasterea functiilor didactice mentionate la art. 1.

Art. 3. - (1) Recunoasterea functiilor didactice mentionate la art. 1 se realizează prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, în baza rezolutiei motivate a CNRED.

(2) În vederea realizării recunoasterii, solicitantul depune la CNRED dosarul de recunoastere, care cuprinde următoarele documente:

a) cerere de recunoastere;

b) act de identitate, în copie;


c) diploma de licentă sau echivalent, în traducere legalizată;

d) diploma de doctor în stiinte, pentru profesori universitari si conferentiari, în traducere legalizată;

e) dovada functiei didactice, eliberată de o institutie de învătământ universitar acreditată si/sau de o autoritate competentă din statele mentionate la art. 1, în traducere legalizată.

(3) Actele de studii mentionate la alin. (2) lit. c) si d) se recunosc de către CNRED, conform normelor legale în vigoare.

Art. 4. - Durata de solutionare a dosarelor de recunoastere este de 45 de zile de la data depunerii dosarului complet la Registratura Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 5. - (1) Taxa percepută pentru solutionarea dosarului de recunoastere este de 50 de lei.

(2) Taxa de urgentă, pentru solutionarea dosarului în termen de 10 zile, este de 100 lei.

Art. 6. - CNRED înaintează ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului spre aprobare rezolutia motivată, pentru emiterea ordinului ministrului de recunoastere a functiilor didactice mentionate la art. 1.

Art. 7. - CNRED duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 15 februarie 2010.

Nr. 3.240.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.