MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 870/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 870         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

267. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

1.232. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

268. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2010 pentru finantarea, în anul 2010, a Programului “Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”

 

1.233. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2010 pentru finantarea, în anul 2010, a Programului “Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”

 

269. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeană

 

1.234. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2010 pentru niodificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - fSPA si PHARE finantate de Uniunea Europeană

 

1.225. - Decret privind reîncadrarea în functie a unui judecător

 

1.226. - Decret privind reîncadrarea în functie a unui judecător

 

1.227. - Decret privind reîncadrarea în functie a unui judecător

 

1.228. - Decret privind reîncadrarea în functie a unui judecător

 

1.238. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.239. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.240. - Decret privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă

 

1.241. - Decret privind conferirea Medaliei Bărbătie si Credintă

 

1.242. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

 

1.243. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

 

1.244. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

 

1.245. -  Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

 

1.246. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

26. - Hotărâre privind actele de sesizare a Curtii Constitutionale în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.214. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 mai 2010 si la 31 mai 2010, între Guvernul României si Bancă Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru tinantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

 

1.324. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.751. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 113 “Profesionisti în piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 616/2008
- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009
- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.199/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.780/C/2009
- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009
- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009
- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.968/C/2009
- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.060/C/2009
- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.062/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.135/C/2009

 

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 2 iulie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul I, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:”.

2. La articolul I punctul 1, alineatul 2 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“În sensul prezentei legi, prin materii explozive se întelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de initiere, fitile detonante, fitile de sigurantă, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de soc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil si articolele pirotehnice.”

3. La articolul I punctul 2, alineatul 3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este reglementat în Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată si în Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată.”

4. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins: “5. În tot cuprinsul Legii nr. 126/1995, cu modificările si completările ulterioare, sintagmele «obiecte artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice», «obiecte artizanale de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice», «obiecte artizanale de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice si a celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice», «obiecte artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice», «obiecte artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice» se înlocuiesc cu sintagma «articole pirotehnice».”

5. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 267.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr 126/1995 privind regimul materiilor explozive

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.232.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2010 pentru finantarea, în anul 2010, a Programului “Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28 din 31 martie 2010 pentru finantarea, în anul 2010, a Programului “Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 12 aprilie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 268.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2010 pentru finantarea, în anul 2010, a Programului “Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2010 pentru finantarea, în anul 2010, a Programului “Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.233.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex – ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 269.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeană

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.234.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind reîncadrarea în functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1)din Constitutia României, republicată, ale art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.057/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bădescu Leonard se reîncadrează în functia de judecător la Tribunalul Comercial Arges.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.225.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind reîncadrarea în functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1)din Constitutia României, republicată, ale art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.056/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cosma Dana Marieta se reîncadrează în functia de judecător la Tribunalul Bihor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.226.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind reîncadrarea în functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1)din Constitutia României, republicată, ale art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.055/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Morcan Iosif se reîncadrează în functia de judecător la Tribunalul Hunedoara.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.227.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind reîncadrarea în functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1)din Constitutia României, republicată, ale art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.058/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Besliu Ion se reîncadrează în functia de judecător la Tribunalul Olt.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.228.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6, 7 si 8 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de apreciere a serviciilor deosebite aduse Armatei României, pentru rezultatele remarcabile si înaltul profesionalism de care au dat dovadă în executarea misiunilor încredintate.

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului colonel Paraschiv Savu Nicu.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului colonel Anghelescu Vasile Nicolae.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari:

1. domnului general de brigadă Cerăceanu Ion Ion;

2. domnului general de brigadă Foca Constantin Petrică-Lucian;

3. domnului general de brigadă Hermeneanu Niculae Vasile;

4. domnului general de brigadă Vătămanu-Coanta Ioan Gheorghe-Ion;

5. domnului colonel Bitan Constantin Viorel-Eugen;

6. domnului colonel Dinulică Ion Gheorghe-Cristian;

7. domnului colonel Sandu Radu Ion;

8. domnului colonel Stoicheciu Constantin Stefan;

9. domnului locotenent-colonel Botog Ioan Nelu-Gabriel.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului general de brigadă Manei Vasile Ioan;

2. domnului colonel Borca Dionisie Eugen;

3. domnului colonel Domsa Cornel Marcel;

4. domnului colonel Cernea Gheorghe Cristinel;

5. domnului colonel Dragomir Constantin Romică;

6. domnului colonel Hanganu Constantin Neculai;

7. domnului colonel Livadariu Stefan Nelu-Cristinel;

8. domnului colonel Lung Victor Flaviu-Dănut;

9. domnului comandor Moldovan Ioan Ioan-Gigi;

10. domnului colonel Moraru Stefan Constantin;

11. domnului colonel Nedelcu Necolae Alexandru;

12. domnului colonel Rosu Vasile Neculai;

13. domnului locotenent-colonel Brînzei Tănase Valentin;

14. domnului locotenent-colonel Buhus Neculai Valentin;

15. domnului căpitan-comandor Caraivan Petre Virgil;

16. domnului căpitan-comandor Dinescu Constantin Marian;

17. domnului locotenent-colonel Glăvan Mircea Dragos-Constantin;

18. domnului locotenent-colonel Ispas Teofil Teofil-Ionel;

19. domnului locotenent-colonel Oniciuc-Corduban Costache Ionel;

20. domnului locotenent-colonel Pavel Gheorghe Nicolaie;

21. domnului locotenent-colonel Sava Mihai Claudiu-Mihail;

22. doamnei maior Vîlcu Mariean Adela;

23. doamnei maior Vasile Andrei Lavinia-Diana.

Art. 5.- Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Bălan Mihai Elena-Luminita;

2. domnului Mihăilă Dumitru Eugen-Florin;

3. doamnei Popescu Florin Ana;

4. doamnei Serban Vasile Luminita;

5. doamnei Stoianovici Pavelica Constantina;

6. doamnei Vasiloni Ion Valentina.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului căpitan-comandor Stăiculescu Mihail Ion.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului comandor Munteanu Dumitrache Gheorghe.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului comandor Necula Vasile Vasile.

Art. 9. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnului maistru militar clasa a II-a Bărbieru Mircea- Aurel Răzvan-Octavian.

Art. 10. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Lăzărescu Botez Nicoleta;

2. doamnei Oprescu Luca-Aurel Alina.

Art. 11. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a II-a, cu însemn pentru civili, doamnei Stancu Mircea Monica.

Art. 12. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Belciug Grigore Adriana;

2. doamnei Calota Ion Sorinela-Liliana;

3. doamnei Cristocia Alfons Anisoara;

4. doamnei Dică Ion Raluca-Mihaela;

5. domnului Prochipriuc Dumitru Cătălin.

Art. 13. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa I, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant Pană Radu Radu-Costel.

Art. 14. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Vasiliu Constantin Nelu;

2. domnului plutonier adjutant Budulică Constantin Marius;

3. domnului plutonier adjutant Rată Constantin Cătălin-Florin;

4. domnului plutonier adjutant Răducanu Ion Cristian;

5. domnului plutonier major Calnegru Petrache Ionel;

6. domnului plutonier major Mihăescu Dumitru Marian;

7. doamnei plutonier major Pavel Constantin Daniela;

8. domnului plutonier major Râcă Gheorghe Puiu-Ionut.

Art. 15. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului caporal clasa a III-a Belchim Toader Glii;

2. domnului caporal clasa a III-a Bondis Ioan Ioan;

3. domnului caporal clasa a III-a Ciobănescu Manole Ionut;

4. domnului caporal clasa a III-a Codorean Ambrozie Sorin-Ambrozie;

5. domnului caporal clasa a III-a Covasniciuc Gheorghe Radu;

6. domnului caporal clasa a III-a Diaconu Gheorghe Bogdan-Ionel;

7. domnului caporal clasa a III-a Fabro Ioan Tiberiu-Adrian;

8. domnului caporal clasa a III-a Lucaci Teodor Ioan-Adrian;

9. domnului caporal clasa a III-a Marina Gheorghe Gheorghe;


10. domnului caporal clasa a III-a Mitrache Firu Constantin;

11. domnului caporal clasa a III-a Nicolae Mircea Liviu;

12. domnului caporal clasa a III-a Oros Gavril Gabriel-Cristi;

13. domnului caporal clasa a III-a Pănoiu Pavel Pavel-Dănut;

14. domnului caporal clasa a III-a Pistea Nisor Gheorghe-Ion;

15. domnului caporal clasa a III-a Sbîngu Stefan Nicolae-Mihael;

16. domnului caporal clasa a III-a Vlad Nicolae Daniel-Costin.

Art. 16. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Bîzîiac Paul Ileana-Daniela.

Art. 17. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa I, cu însemn pentru militari, domnului maistru militar clasa I Bobes Emilian Ion.

Art. 18. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului caporal clasa a III-a Apostu Fănică Victor;

2. domnului caporal clasa a III-a Fetită Ioan Ioan-Valentin.

Art. 19. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Ciucu Alexandru Sofia-Mihaela;

2. doamnei Dejescu Tudor Steliana;

3. doamnei Manole Aristide Mihaela.

Art. 20. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa I, cu însemn pentru militari, domnului maistru militar principal Stan Dumitru Corneliu.

Art. 21. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului maistru militar principal Voicu Dumitru Marian;

2. domnului plutonier major Ursachi Ioan Sorin.

Art. 22. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a II-a, cu însemn pentru civili:

1. domnului Ivanciu Ion Ion;

2. doamnei Stan Vasile Ciprieana.

Art. 23. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului caporal clasa a III-a Tăranu Petrică Marian;

2. domnului caporal clasa a III-a Vidrighin Gheorghe Nicolae.

Art. 24. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. domnului Bisoc Ion Constantin;

2. domnului Dumitru Traian Ion;

3. doamnei Serban Miron Georgeta;

4. doamnei Tudor Gheorghe Luiza-Victoria;

5. doamnei Zaharia Alexandru Florica-Maria.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIE!

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.238.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 si 8 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de apreciere a serviciilor deosebite aduse Armatei României, pentru rezultatele remarcabile si înaltul profesionalism de care au dat dovadă, în întreaga lor carieră, în executarea misiunilor încredintate.

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României in grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului Vasile-Ozunu Petre Mihail, general-maior în retragere.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului Dinu Florea Ion, general de brigadă în retragere;

2. domnului Neagu Vasile Aurel, colonel în rezervă.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului Oancea Nicolae Viorel, general-maior în retragere.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Mare Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului Rus Iosif Iosif, general în retragere.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului Olaru Ioan Vasile, general de flotilă aeriană în retragere.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului Domnu Vasile Vasile, general-maior în retragere;

2. domnului Prunariu Simion Dumitru-Dorin, general-maior în rezervă.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului Anghel Dumitru Petru, viceamiral în retragere.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului Boian Gheorghe Ion, contraamiral în retragere.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului Pârvu Iile Nicolae, comandor în retragere.


Art. 10. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului Angheloiu Niculae Dumitru, colonel în retragere;

2. domnului Jalbă Dimitrie Gheorghe, colonel în rezervă;

3. domnului Neblea Ion Iordan, colonel în retragere.

Art. 11. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului Rebenciuc Dumitru Toma, locotenent-colonel în retragere;

2. domnului Militaru Niculae Ionel, maior în rezervă;

3. domnului Chitcarof Vasile Gheorghe, plutonier adjutant principal în retragere;

4. domnului Dovleac Niculin Alexandru, plutonier adjutant principal în retragere;

5. domnului Bichescu Gheorghe Constantin, plutonier adjutant în retragere;

6. domnului Sîngeorzan Vasile Călin, plutonier adjutant în rezervă.

Art. 12. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului Mirea Ion Mitică, comandor în retragere;

2. domnului Sabău Ioan Ioan, comandor în retragere;

3. domnului Mărginean Iosif Laurentiu, sublocotenent în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIE!

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.239.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute în activitatea profesională si a înaltului profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredintate.

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Mare Ofiter, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Mare Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Comandor, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Ofiter, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 9. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.240.


 

ANEXA Nr. 1

 

Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Mare Ofiter, cu însemn pentru civili:

1. domnului Comsa Cornel Radu-Bogdan;

2. domnului Pop Vasile Radu-Cristian;

3. domnului Rătoi Marin Tudor.

 

ANEXA Nr. 2

 

Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Mare Ofiter, cu însemn pentru militari:

1. domnului general-locotenent, cu trei stele, Antonescu Constantin Olimpiodor;

2. domnului chestor principal de politie Baci Ioan Constantin-Cristian;

3. domnului chestor principal de politie Buda Dumitru Ioan;

4. domnului chestor de politie Popa Vasile Gheorghe;

5. domnului chestor de politie Romanică Maxim Adrian;

6. domnului colonel Pop Gheorghe Ion.

 

ANEXA Nr. 3

 

Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Comandor, cu însemn pentru civili:

1. domnului Anghel Gheorghe Gheorghe;

2. domnului Antipa Paul Mihai;

3. domnului Crisan Eugen Cristian;

4. domnului Dobrin Constantin Pîrvan;

5. domnului Dumitrescu Adrian Aurelian-Titu;

6. domnului Garoafă Nicolae Dumitru;

7. domnului Ionescu Gheorghe Alexandru-Emanoil;

8. domnului Istrate Constantin Valentin;

9. domnului Mihalache Dumitru Victor,

10. doamnei Mihalcea Ioan Eugenia-Marioara;

11. doamnei Muntean Vasile Diana;

12. domnului Niculescu Alexandru Vasile;

13. domnului Onofreiu Gavrilă Adrian-Gavril;

14. domnului Pantea Alexandru Alexandru;

15. domnului Pintilie Gică Dan-Ovidiu;

16. doamnei Stan Ion Adela;

17. domnului Stoican Ilie Gheorghe;

18. doamnei Tănase Ion Constanta.

 

ANEXA Nr 4

 

Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Comandor, cu însemn pentru militari:

1. domnului chestor-sef de politie Tutilescu Anisoara Marian-Grigorie;

2. domnului general de brigadă, cu o stea. Pop Eugen Eugen;

3. domnului chestor de politie Pătrascu EmanoiI Adrian;

4. domnului chestor de politie Robescu Ion Florentin;

5. domnului comisar sef de politie Nan Aurelian Florin-Mihail;

6. domnului comisar sef de politie Stanciu Joil Ovidiu.

 

ANEXA Nr 5

 

Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Ofiter, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Anghel Petre Georgeta;

2. domnului Anita Tudor Cristian;

3. domnului Băditoiu Mihail Bogdan-Ion;

4. doamnei Bădulescu Dumitru Emilia;

5. doamnei Bâzgan Costache Melentina;

6. domnului Boar Ioan-Stefan Liviu;

7. doamnei Burichită Ioan Valerica;

8. domnului Codreanu Dumitru Mihai-Adrian;

9. domnului Corneanu Mircea Alexandru-Mihail;

10. domnului Dianu Aurel Constantin-Mihai;

11. domnului Drăgan Viorel Ioan;

12. domnului Dumitrana Ion Teodor;

13. domnului Enea Constantin Constantin;

14. domnului Filip Petru Cristian;

15. doamnei Ghiocel Radu Cornelia;

16. domnului Honceriu Dumitru Valerlan;


17. doamnei Iliescu Mihai Ruxanda;

18. doamnei Illyes Dumitru Nicoleta-Mădălina;

19. domnului Ionescu Simion Adrian;

20. domnului Lăcătusu Gheorghe Ioan;

21. domnului Lupascu Teodor Adrian-Dan;

22. domnului Măcelaru Ioan Dumitru;

23. doamnei Mican Stefan Ildico;

24. domnului Moraru Ioan Constantin;

25. domnului Nedelcu Ioan Tiberiu;

26. domnului Nemteanu Marcel Dan;

27. doamnei Pirnă Ion Iulia;

28. domnului Popa Gheorghe Neculai;

29. domnului Scarlat Marin Nicoiae-Marian;

30. domnului Tănasie Nicolae Gheorghe;

31. domnului Tatu Alexiu Alexiu;

32. doamnei Tineghe Vasile Cristina-Dina;

33. domnului Tiripan Nicolae Nicolae;

34. doamnei Tofei Teodor Dorina;

35. domnului Turcitu Nicolae Victor-Claudiu;

36. domnului Vancea Pavel Paul-Daniel.

 

ANEXA Nr. 6

 

Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari:

1. domnului general de brigadă, cu o stea, Salan Ion Viorel;

2. domnului general de brigadă, cu o stea. Salar Haralambie Eugen;

3. domnului general de brigadă, cu o stea, Simionescu Costica Mihai;

4. domnului chestor de politie Dascălu Ion Ioan;

5. domnului chestor de politie Popa Gavril Liviu;

6. domnului comisar sef de politie Dodan Teodor Ion;

7. domnului comisar sef de politie Florescu Gheorghe Teodor;

8. domnului comisar sef de politie Opritescu Dumitru Ion-Valentin.

 

ANEXA Nr. 7

 

Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:

1. domnului Adafini Mihail Mihai-Liviu;

2. domnului Andronie Mihail Dumitru;

3. doamnei Avarvarei Gavril Ofelia-Sanda;

4. domnului Bala Gheorghe Cristian-Nicolae;

5. domnului Banyai Botond Daniel-Peter;

6. doamnei Barbălată Ioan Oana;

7. domnului Bârnă Ioan Dumitru;

8. doamnei Bartok Dumitru Cristina-Elena;

9. doamnei Bercescu Gheorghe Elena;

10. domnului Borcoman Vasile Eugen;

11. doamnei Botez Ion Stefania;

12. doamnei Botîrcă Ilie Rodica;

13. doamnei Bujor Petre Geta-Margareta;

14. doamnei Bujoreanu Aurel Mariana;

15. doamnei Bulai Ioan Magda;

16. domnului Cheramidoglu Gheorghe Constantin;

17. doamnei Chirilă George Elena;

18. domnului Chirilă Mihai Valeriu;

19. doamnei Ciobanu Ovidiu Otilia-Mirela;

20. domnului Ciocoi Gavril Mihail;

21. doamnei Cocor Vasile Petra;

22. domnului Coman Eugen Florin-Cristian;

23. domnului Coman Ion Virgil;

24. doamnei Condesteanu Constantin Gabriela;

25. domnului Cristea Constantin Petrisor;

26. doamnei Crisan Gheorghe Adina-Maria;

27. doamnei Dima Cezar Aida-Vichi;

28. doamnei Dobozi Carp Milandolina-Beatrice;

29. domnului Dogaru Grigore Bogdan-Constantin;

30. domnului Dudas Laurentiu Laurentiu-Tibor;

31. doamnei Dudu Petre Mihaela;

32. doamnei Dumitrache Gheorghe Gabriela;


33. doamnei Florea Ioan Viorica-Marilena;

34. doamnei Frăsinar Ioan Liana;

35. doamnei Garda Nicolae Elena;

36. domnului Gheorghe Ion Florin;

37. doamnei Ghiată Paraschiv Gina;

38. doamnei Glăvan Paraschiv Doina;

39. doamnei Grigorie Sili-Victoria Stefania-Viorica;

40. domnului Herghelegiu Constantin Georelly-Constantin;

41. domnului Iile Mihai Valentin;

42. doamnei llinca Dumitru Daniela-Mariana;

43. doamnei Ionescu Iile Mihaela-Elena;

44. doamnei Ivănescu Traian-Valeriu Diana;

45. doamnei Licurici Dumitru Loredana-Nina;

46. domnului Marin Victor Serban;

47. domnului Mereută Vasile Gheorghe;

48. doamnei Mocanu Dumitru Mirela;

49. domnului Moldovan Petru Peter;

50. doamnei Morosanu Ilie Oana;

51. doamnei Moroti Desideriu Elisabeta;

52. doamnei Moruzi Neculai Măria;

53. doamnei Mos Florian Măria;

54. domnului Mosu Nicolae Ovidiu;

55. doamnei Muresan Stefan-Francisc Diana-Florentina;

56. domnului Muresan Gheorghe Florin-Valeriu;

57. domnului Muresan Aurel Ioan;

58. domnului Neagu Serban Constantin;

59. doamnei Nicolescu Francisc Erzsebet-Katalin;

60. doamnei Nitu Ion Ionela;

61. domnului Oltianu Tudor Giani;

62. doamnei Oprea Mihai Magnolia-Aurelia;

63. doamnei Păcurar Ioan Ramona-Carmen;

64. domnului Păduraru Ioan Petru-Radu-Octavian;

65. doamnei Palagheanu Sion Simona-Maria;

66. doamnei Panaitescu Florentin Corina-Daniela;

67. doamnei Pasculea Florea Florica;

68. domnului Pavăl Mihai Daniel;

69. doamnei Pavelescu Constantin Alina;

70. domnului Pohrib Gheorghe Adrian;

71. domnului Popescu Paul- Alexandru Aurelian;

72. doamnei Popoi Ion Mihaela;

73. doamnei Pororo Ion Anca-Elena;

74. doamnei Preotesi Cornel Gabriela;

75. doamnei Priminescu Vasile Ruxandra-Melania;

76. domnului Rosu Dumitru-Conel Laurentiu-Ovidiu;

77. domnului Rus Ioan Raul-Ionut;

78. doamnei Simion Gheorghe Carmen-Monica-Lucia;

79. doamnei Socol Alexandru Delia-Emilia;

80. domnului Sovar Dumitru Gheorghe;

81. doamnei Stanciu Manole Aurelia-Laura;

82. doamnei State Constantin Mariana;

83. doamnei Stavăr Niculae Liliana;

84. doamnei Stratulat Heinrich Gabriela;

85. domnului Tănase Nicolae Benone;

86. doamnei Tane Mihail Cornelia;

87. domnului Tudor Gheorghe Liviu;

88. doamnei Turbatu Anica Măria;

89. doamnei Visan Stefan Mihaela;

90. doamnei Varan Vasile Dana-Maria;

91. domnului Vînătoru Vasile Viorel;

92. domnului Vîrtejaru Vasile Ion;

93. doamnei Vulpe Constantin Gabriela;

94. doamnei Zaharia Emil Georgeta;

95. domnului Zarzăra Ilie Mihai-Cătălin;

96. doamnei Zecheru Gheorghe Alexandra-Dana.


 

ANEXA Nr. 8

 

Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului general-maior, cu două stele, Nemes Petre Liviu-Viorel;

2. domnului chestor principal de politie Căbulea Sabin Ioan-Nicolae;

3. domnului chestor principal de politie Pârvu Vasile Dumitru;

4. domnului general de brigadă, cu o stea. Rugină Gheorghe Gheorghe-Nicolaie;

5. doamnei chestor de politie Alexe Gheorghe Irina;

6. domnului chestor de politie Pop Stefan Stefan-Zaharie;

7. domnului colonel Balaban Vasile Vasile;

8. domnului colonel Bas Dumitru Ioan;

9. domnului colonel Bascău Dumitru Florin-Dumitru;

10. domnului colonel Burlui Constantin Ion;

11. domnului colonel Grigoroiu Dumitru Marian-Valentin;

12. domnului colonel Lazăr Constantin Stefan;

13. domnului colonel Olaru Marcel Mircea;

14. domnului colonel Pîrtea Vasile Vasile;

15. domnului colonel Stan Vasile Ghiorghe;

16. domnului colonel Tilvescu Ion Vasile;

17. domnului colonel Toma Costică Ion;

18. domnului comisar sef de politie Bucur Dumitru Cătălin- Adrian;

19. doamnei comisar sef de politie Dobritoiu Nicolai Cristina;

20. domnului comisar sef de politie Filip Valeriu Adrian;

21. domnului comisar sef de politie Galos Stelian Liviu-Marius;

22. domnului comisar sef de politie Haralambie Dumitru Dumitru;

23. domnului comisar sef de politie Iancu Ioan Nicolaie;

24. domnului comisar sef de politie Muntean Ioan Lucian-Ioan;

25. doamnei comisar sef de politie Oprea Dumitru Rozica- Alina;

26. domnului comisar sef de politie PIoesteanu Grigore-Ioan Nicolae-Dragos;

27. domnului comisar sef de politie Popa Victor Dorin;

28. domnului comisar sef de politie Sandu Ionel Tudor-Dorel;

29. domnului comisar de politie Macovei Gheorghe Ovidiu;

30. domnului subcomisar de politie Dobritoiu Nicolai Bogdan.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Medaliei Bărbătie si Credintă

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, pentru rezultatele remarcabile obtinute în activitatea profesională.

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a II-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.241.


 

ANEXA Nr. 1

 

Medalia Bărbătie si Credintă clasa a II-a, cu însemn pentru civili:

1. domnului Albert Alexe Petre;

2. domnului Andrei Gheorghe Horia;

3. doamnei Burlan Neculai Amalia;

4. domnului Chichirau Constantin Pavel;

5. domnului Despa Vasile Marin;

6. domnului Drobota Gheorghe Petru;

7. domnului Filat Ivan Mihail;

8. domnului Ivanov Ioan Teodor;

9. domnului Matei Ioja Iosif;

10. domnului Mihălcioiu IonAdrian-Dumitru;

11. domnului Nitu Ion Marian;

12. domnului Oila Florian Florin-Ionut;

13. domnului Ojog Costica Costel;

14. domnului Pascu Toma Ion;

15. domnului Patru Constantin Mihai;

16. doamnei Răceală Vergil Lidia;

17. domnului Vîrtejanu Marin Aurelian.

 

ANEXA Nr. 2

 

Medalia Bărbătie si Credintă clasa a II-a, cu însemn pentru militari: - domnului agent sef principal de politie Popa Constantin Constantin.

 

ANEXA Nr. 3

 

Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. doamnei Achim Gheorghe Elena;

2. doamnei Albu Ioan Rodica;

3. domnului Aldea Mihai Mihai-George;

4. domnului Aldescu Marin Constantin;

5. domnului Alexandru Vasile Alexandru;

6. doamnei Alexandru Dumitru Domnica;

7. doamnei Alexe Stefanache Lenuta;

8. doamnei Alexe Coman Zamfira;

9. doamnei Ana Vasile Aurora;

10. domnului Anghel Dumitru Marius;

11. doamnei Anton Mihai Tatiana;

12. domnului Artene Nicolae Aurel;

13. doamnei Babau Gheorghe Dana-Marcela;

14. doamnei Badea Gheorghe Aurelia-Monica;

15. doamnei Badea Gheorghe Cristina;

16. doamnei Bădulescu Dumitru Niculina;

17. doamnei Barbalan Traian Marilena-Elisabeta;

18. domnului Bege Anna Gyorgy;

19. doamnei Berchisan Emilian Ileana;

20. domnului Bina Ion Constantin;

21. doamnei Boarnă Petre Măria;

22. doamnei Bolocan Gheorghe Daniela;

23. domnului Bolovan Gheorghe Doru;

24. doamnei Bordia Mihai Cristina;

25. domnului Borza Alecu George-Cristian;

26. domnului Bozdoc Alexandru Tiberiu-George;

27. doamnei Brăiloiu Iile Daniela;

28. domnului Brâncoveanu Ion Emilian;

29. doamnei Bucur Tanase Pompilia;

30. doamnei Burciu-Mic Gheorghe Măria;

31. domnului Buscoveanu Aurel Ion;

32. doamnei Cacovean Vasile-Ioan Liliana-Octavia;

33. doamnei Căldăraru Cristache Luminita;

34. domnului Călugaru Gheorghe Gelu;

35. domnului Cherches Dumitru Eugen;

36. domnului Chinta Nicolae Sorin;

37. doamnei Chioaru Vasile Livia;

38. doamnei Chirilă Emanoil Angela;

39. doamnei Chiru Ion Maria;


40. domnului Chivu Gheorghe Constantin;

41. doamnei Cimpoeru Ion Elena;

42. doamnei Cireasă Stefan Valerica;

43. domnului Cîrlig Vasile Stefan-Ciprian;

44. domnului Cismasu Ion Ion-Daniel;

45. doamnei Ciufu Stelian Tudora;

46. domnului Ciuhuta Gheorghe Gheorghe-Sorin;

47. domnului Cocean Emil Silviu-Gheorghe;

48. domnului Cocosilă Tudor Nicusor;

49. domnului Codârleanu Ion Emil;

50. domnului Cojocaru Paul Marian;

51. domnului Coman Constantin Marin;

52. domnului Constantin Niculae Ioan;

53. doamnei Constantin Grigore Mariana;

54. doamnei Corboianu Stefan Ionica;

55. doamnei Costea Constantin Cristina;

56. doamnei Cotoman Stefan Anca-Florina;

57. doamnei Cracă Ion Aritina;

58. domnului Craiu Gheorghe Niculae;

59. doamnei Cretu Alexandru Luminita;

60. domnului Cretu Alexandru Pavel;

61. domnului Croitoriu Nicolae Sorin;

62. domnului Cuibus Ioan Grigore-Mihai;

63. domnului Culea Viorel Daniel-Dumitru;

64. doamnei Dachin Alexandru Mariana;

65. doamnei Dan Marcel Gica;

66. doamnei Dascalache Dumitru Eugenia;

67. domnului Deacu Tudor Constantin;

68. domnului Deak Stefan Laszio;

69. doamnei Dima Neagu Mariana;

70. doamnei Dinu Constantin Daniela;

71. doamnei Dinu Aurel Maria-Cristina;

72. domnului Dinu Victor Nicolae;

73. domnului Dobre Savu Cătălin;

74. domnului Dobre Alexandru Ion;

75. doamnei Dobre Constantin Măria;

76. doamnei Dobre Nicolae Mihaela;

77. doamnei Dodită Dumitru Adriana;

78. domnului Dorunga Vasile Ion;

79. domnului Drăgan Patru Patru;

80. doamnei Drăgan Dumitru Rozalia;

81. doamnei Dragne Ion Puica;

82. doamnei Dragnea Constantin Maricica;

83. domnului Drugă Ivan Vasile;

84. domnului Dumitru Marin Gabriel-Gelu;

85. doamnei Dumitru Vasile Liliana;

86. doamnei Dumitru Niculae Măria;

87. domnului Fălcescu Marcu Constantin-Florentin;

88. domnului Feier Petru Ioan;

89. domnului Florea Ioan Iulian;

90. domnului Geambasu Radu Vasile;

91. doamnei Georgescu Ion Georgeta;

92. domnului Gheorghe Ion Emil-Valeriu;

93. doamnei Gherghin Stefan Viorica;

94. domnului Ghită Ion Adrian;

95. doamnei Gospodin Niculae Măria;

96. doamnei Gretcu Ion Elena;

97. doamnei Grigore Constantin Florentina-Cornelia;

98. doamnei Grigoriu Gheorghe Elena;

99. domnului Grosu Gheorghe Valeriu;

100. doamnei Gutu Tudor Ioana;

101. doamnei Hauta Ion Ionica;

102. doamnei Herteg Constantin Violeta;

103. domnului Hesfelean Partenie Petru;

104. domnului Holobut Petru Cornel;

105. domnului Hulea Gheorghe Gabriel;

106. doamnei Husdup Alexandru Camelia;


107. domnului Huzoni-Marian Pompei Alexandru;

108. doamnei Iacob Gheorghe Angela-Stela;

109. doamnei Iacob Aurel Lidia;

110. domnului Iancu Ion Emil-Ion;

111. domnului Iancu Gheorghe Gheorghe;

112. doamnei Iancu Gheorghe Lucretia;

113. domnului Iile Constantin Adrian-Cornel;

114. domnului Iile Niculae Constantin;

115. doamnei Iile Nicolae Cristina;

116. domnului Iile Nicolae Marian-Simi;

117. domnului Incze Andras Andras-Levente;

118. doamnei Ioan Ion Alina-Bianca;

119. doamnei Ioana Ion Lenuta;

120. domnului Ioana Ion Mircea;

121. domnului Ion Iile Cornel;

122. domnului Ion Vasile Ion;

123. domnului Ion Calin Petre;

124. doamnei Ionescu Alexandru Daniela-Stefania;

125. domnului Ionescu Ilie Marian;

126. doamnei Ionită Petre Constantina;

127. domnului Iordache Petre Costică;

128. doamnei Iordache Dumitru Finelia;

129. doamnei Iosif Constantin Felicia;

130. doamnei Irimia Costica Cristina;

131. doamnei Isopescul Dumitru Aurelia;

132. domnului Koska Pavel Gabriel-Andrei;

133. domnului Laslo Gheorghe Marian;

134. domnului Lepădatu Dumitru Ionel;

135. domnului Lovin Gheorghe Ion;

136. doamnei Lucaci Fanica Loredana-Maria;

137. doamnei Lupea Ion Pusa-Elena;

138. doamnei Lupu Ion Paulina;

139. doamnei Mahriu Marin Rada;

140. domnului Măndita Ion Victor;

141. domnului Manicatide Petre Marius;

142. domnului Măntălută Neculai Oclav;

143. domnului Marin Aristide Stefan;

144. domnului Marina Ion Constantin;

145. doamnei Marinescu Niculae Mărioara-Carmen;

146. domnului Micu Ioan Ioan;

147. domnului Mihai Ion Dumitru;

148. doamnei Mihai Vasile Florentina;

149. domnului Mihai Ion George;

150. doamnei Mihai Ion Măria;

151. domnului Mihalache Vasile Melu;

152. doamnei Minghel Gheorghe Lenuta;

153. doamnei Mita Florea Ionela-Simona;

154. doamnei Moldoveanu Petre Marioara;

155. doamnei Molnar Alexandru Maria-Bianca;

156. domnului Moraru Marin Ion;

157. domnului Munteanu Dima Gelu;

158. domnului Muresan Gyorgy-Ianos Dan-Gheorghe;

159. domnului Muresan Ironim Daniel-Ironim;

160. doamnei Nae Ion Neli-Elena-Reghina;

161. domnului Naie Vasile Cristian-Vasile;

162. domnului Naie Cristache Ion;

163. domnului Năstasă Aurel Romică;

164. doamnei Neagoe Radu Carmen-Emilia;

165. domnului Neată Ilie Florin;

166. domnului Nechifor Constantin Ioan-Ilie;

167. domnului Negraia Neculai Toader;

168. doamnei Nica Măria Elena;

169. doamnei Nicoară Ion Georgeta;

170. domnului Nicoară Simion Niculae;

171. domnului Nicola Ion Laurentiu;

172. doamnei Nicolae Ion Elena;

173. doamnei Nicolae Mihaly Rita;


174. doamnei Nicolae Nicolae Viorica;

175. doamnei Niculescu Constantin Angelica;

176. doamnei Niculescu Lincu Florica;

177. doamnei Nită Nicolae Georgeta;

178. domnului Nitu Gheorghe Grigore;

179. doamnei Osan Lazar Sorana;

180. doamnei Păduraru Ion Măria;

181. domnului Pană Constantin Daniel-Viorel;

182. domnului Pană Gheorghe Marian;

183. doamnei Panait Doina Adriana;

184. domnului Panait Marin Laurentiu;

185. doamnei Panaiteanu Dumitru Nuti;

186. domnului Panga Ilie Vasile;

187. domnului Paraschiv Vasile Ionel;

188. domnului Pârlog Radu Ioan;

189. domnului Pârvan Constantin Gheorghe;

190. domnului Pârvu Marin Ion;

191. doamnei Pasitoniu Niculaie Carmen;

192. domnului Pătrăsescu Petre Florea;

193. doamnei Pavel Gheorghe Petruta;

194. doamnei Pencu Stefan Silvia;

195. domnului Petre Teodor Alexandru;

196. domnului Petre Niculae Marin;

197. domnului Pigoi Gheorghe Stefan-George;

198. domnului Pipelea Ion Vasile;

199. doamnei Pîslă Traian Doina;

200. doamnei Pop Toader Ana-Carmen;

201. domnului Pop Gheorghe Florin-Gheorghe;

202. doamnei Popa Emil Aurelia;

203. domnului Popa Bănica Petre;

204. doamnei Popescu Constantin Marinela;

205. doamnei Popoacă Teodor Florentina;

206. doamnei Postelnicu Constantin Carmen-Alina;

207. doamnei Precup Dumitru Claudia-Milena;

208. doamnei Puia Andrei Rădita;

209. domnului Raboaca Păun Dorin;

210. domnului Radu Dumitru Marin;

211. domnului Radu Ion Niculaie;

212. domnului Răducan Nicolae Gheorghe;

213. domnului Rădulescu Ion Aron;

214. doamnei Rădulescu Neculai Eugenia;

215. doamnei Rădulescu Constantin Măria;

216. doamnei Robescu-Pop Vasile Clarita;

217. domnului Rotaru Dumitru Cristian;

218. domnului Ruse Crăciun Gheorghe;

219. doamnei Salavastru Ion Daniela-Florentina;

220. domnului Sandu Niculae Gheorghe;

221. doamnei Sandu Ioan Ionela;

222. domnului Sauciuc Mircea Gheorghe;

223. domnului Scortea Gheorghe Dumitru;

224. domnului Serb Ion Marian;

225. doamnei Serban Gheorghe Elena;

226. domnului Serban Gheorghe Marian;

227. doamnei Serban Ion Rodica;

228. doamnei Serbanescu Nicolae Iuliana;

229. doamnei Simion Ilie Victoria;

230. domnului Sincan Ion Raul-Valentiu;

231. doamnei Sorescu Vasile Mariana;

232. domnului Stan Stefan Nicu;

233. domnului Stanciu Vasile Andreian-Lucian;

234. doamnei Stanciu Gheorghe Ecaterina;

235. domnului Stoica Dumitru Fănel;

236. doamnei Stoica Procopiu-Dumitru Lidia-Daniela;

237. domnului Subtirelu Pepila Romeo;

238. domnului Suciu Gheorghe Stefan;

239. doamnei Surugiu Alexandru Nicoleta;

240. domnului Svitlec Emil Eugen;


241. domnului Tablă Gheorghe Radu;

242. domnului Tache Voicu Stan;

243. doamnei Tănăsie Gheorghe Polina;

244. doamnei Tătar Ioan Lenuta;

245. doamnei Tătaru Niculae Georgeta;

246. domnului Tociu Dumitru Adrian;

247. domnului Toma Nicolae Dobre;

248. doamnei Tothazan Alexandru Natalia-Eleonora;

249. domnului Trancă Ion Vasile;

250. doamnei Treap Iulian Mihaela;

251. doamnei Trinca Florian Loredana-Florica;

252. domnului Truscă Constantin Stefan;

253. domnului Tudor Anghel Dumitru;

254. domnului Tudor Gheorghe Vasile;

255. doamnei Tudorache Gheorghe Extera;

256. domnului Udrea Gheorghe Gabriel;

257. doamnei Ungureanu Stan Elisabeta;

258. domnului Ungureanu Gheorghe Ion;

259. domnului Ută Ion Marcel;

260. doamnei Vărzaru Gheorghe Elena-Ionica;

261. doamnei Visan-Anghelescu Marin Marilena;

262. domnului Vlase Gheorghe Aurel;

263. domnului Voica Andrei Adrian-Viorel;

264. domnului Voicu Aurica Aurel;

265. domnului Voicu Ion Gheorghe;

266. domnului Voicu Niculae Petrică;

267. doamnei Voinea Stefan Constantina;

268. doamnei Voinea Radu Mariana;

269. domnului Zainea Stancu Grigore;

270. doamnei Zamfir Stefan Aurica;

271. doamnei Zanoaga Costica Dorina;

272. doamnei Zepa Marin Emilia;

273. domnului Zîrnă Alexandru Constantin.

 

ANEXA Nr. 4

 

Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III-a, cu însemn pentru militari

1. domnului maistru militar principal Cătană David David;

2. domnului maistru militar principal Vlaicu Stan Valeriu;

3. domnului maistru militar clasa I Sandru Mircea Mihail-Mircea;

4. domnului plutonier-adjutant sef Alexe Ilie Marian;

5. domnului plutonier-adjutant sef Cotoman Gheorghe Marian;

6. domnului plutonier-adjutant sef Cristea Gheorghe Virgil;

7. domnului plutonier-adjutant sef Cucu Toader Ion;

8. domnului plutonier-adjutant sef Florean Gheorghe Gheorghe;

9. domnului plutonier-adjutant sef Pop Vasile Fănel;

10. domnului plutonier-adjutant sef Sadoveanu Gheorghe Dumitru;

11. domnului plutonier-adjutant sef Tanascovici Gheorghe Ioan;

12. domnului agent sef principal de politie Afrăsinei Gheorghe Sandu;

13. domnului agent sef principal de politie Bitoiu Ion Traian;

14. domnului agent sef principal de politie Bordei Florea Cristian;

15. domnului agent sef principal de politie Cepoi Constantin Vasile;

16. domnului agent sef principal de politie Coman Gheorghe Eugen;

17. domnului agent sef principal de politie Corches Gheorghe Vasile;

18. domnului agent sef principal de politie Cumpănici Neculai Iulian;

19. doamnei agent sef principal de politie Dobre Gheorghe Tatiana;

20. domnului agent sef principal de politie Dogaru Petre Romulus-Dan;

21. domnului agent sef principal de politie Filip Alexandru Ionel-Florinel;

22. domnului agent sef principal de politie Fofircă Duta Dumitru-Marian;

23. domnului agent sef principal de politie Ghetu Niculae Victor-Dumitru;

24. domnului agent sef principal de politie Godinestean Teofil Eugen-Teofil;

25. domnului agent sef principal de politie Jurj Gheorghe-Leontin Felician-Gheorghe;

26. domnului agent sef principal de politie Mehedin Neculai Gheorghe;

27. domnului agent sef principal de politie Neacsa Mihai Mihai-Claudiu;

28. domnului agent sef principal de politie Stănescu Leonard Leonard;

29. domnului plutonier-adjutant Alexandru Mihai Adrian;

30. domnului plutonier-adjutant Anghel Constantin Marinică;

31. domnului plutonier-adjutant Borota Iosif Ioan;


32. domnului plutonier-adjutant Dinu Iacob Marius;

33. domnului plutonier-adjutant Dinu Ion Nicoiae-Gabriel;

34. domnului plutonier-adjutant Irimies Alexandru Sandu-Dănut;

35. domnului plutonier-adjutant Măciucă Neculai Sorin;

36. domnului plutonier-adjutant Micoara Onutiu Ioan-Codrut;

37. domnului plutonier-adjutant Niculae Gheorghe Florea;

38. domnului plutonier-adjutant Sănduleasa Gheorghe Constantin;

39. domnului plutonier-adjutant Teleagă Gheorghe Gheorghe-Ciprian;

40. domnului plutonier-adjutant Tudor Florea Liviu;

41. domnului agent sef de politie Albu Valeriu George-Laurentiu;

42. domnului agent sef de politie Berceanu Toma Stefan-Emil;

43. domnului agent sef de politie Codreanu Gheorghe Dorin;

44. domnului agent sef de politie Cosma Pantazi Nicolaie;

45. domnului agent sef de politie Dănilă Ioan Ioan-Cristian;

46. domnului agent sef de politie Draghia Gheorghe Dănut;

47. domnului agent sef de politie Gheorghe Constantin Adrian;

48. domnului agent sef de politie Ghită Vasile Doru-Cătălin;

49. domnului agent sef de politie Grigore Constantin Marius;

50. domnului agent sef de politie Henter Ludovic Attila;

51. domnului agent sef de politie Hogas Vasile Marin;

52. domnului agent sef de politie Ion Dumitru Tudor;

53. domnului agent sef de politie Ionescu Gheorghe Nicoiae-Valentin;

54. domnului agent sef de politie Macovei Petru Petrisor;

55. doamnei agent sef de politie Mitru Niculae Laura-Luminita;

56. domnului agent sef de politie Neagu Marin Marius- Adrian;

57. domnului agent sef de politie Onutu Gheorghe Marcel;

58. domnului agent sef de politie Podina Iuliu Mircea;

59. domnului agent sef de politie Radu Ion Aurelian-Emil;

60. domnului agent sef de politie Sut Vasile Dan;

61. domnului agent sef de politie Toma Alexandru Nicolae;

62. domnului plutonier-major Andreica Stefan Crinu;

63. domnului plutonier-major Balint Mihai Mihai;

64. domnului plutonier-major Gheorghe Constantin Marian;

65. domnului plutonier-major Jitaru Francisc Gabriel;

66. domnului plutonier-major Lefter Viorel Viorel-Călin;

67. domnului plutonier-major Pavel Gheorghe Costel;

68. domnului plutonier-major Popa Dumitru Ionel;

69. domnului plutonier-major Răducanu Gheorghe Nicusor;

70. domnului plutonier-major Samoilă Ioan Valentin-Daniel;

71. domnului plutonier-major Saragea Ion Laurentiu-Petrisor;

72. domnului plutonier-major Stanciu Iile Ionel;

73. domnului plutonier-major Stănescu Paul Stănel;

74. domnului plutonier-major Stirbu Costel Adrian-Stefan;

75. domnului plutonier-major Trăistaru Aristica George-Daniel;

76. domnului agent sef adjunct de politie Filip Nicolae Gheorghe;

77. domnului plutonier Cota Vasile Ovidiu-Daniel;

78. domnului plutonier Crisan Mihai Marius-Andrei;

79. domnului plutonier Ioan Adrian-Vicentiu Rafael-Orlando;

80. domnului plutonier Mangiurea Florea Florin;

81. domnului plutonier Preda Mărgărit Viorel-Nicolae;

82. domnului plutonier Pupăză Constantin Toma-Marian;

83. domnului plutonier Rezeanu Ion Mugurel-Marian;

84. domnului plutonier Szombati Attila Odon-Ovidiu;

85. domnului plutonier Trofin Mihai Lucian;

86. domnului plutonier Vese Aurel Călin-Nicolae;

87. domnului agent principal de politie Arghir Ion Eugen;

88. domnului agent principal de politie Buzilă Alexandru Alexandru-Sebastian;

89. domnului agent principal de politie Carabas Nicolaie Ioan;

90. domnului agent principal de politie Chilba Radu-Alexandru Radu-Eugen;

91. domnului agent principal de politie Ciornei Eugen Cătălin-Mihai;

92. domnului agent principal de politie Cretan Ion Ionel;

93. domnului agent principal de politie Sandu Dan Ciprian-Dănut;

94. domnului agent principal de politie Spătar Vasile-Ioan Alexandru-Mădălin;

95. domnului agent principal de politie Tăriceanu Gheorghe Marin-Cătălin;

96. domnului agent principal de politie Toma Anghel Marin;

97. domnului agent de politie Panait Marian Daniel-Ionut.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

dorind a marca cei 150 de ani de functionare, pentru rezultatele de exceptie obtinute în procesul de formare intelectuală si umană a tinerelor generatii, demonstrând astfel calitatea învătământului preuniversitar românesc - premisă incontestabilă a modernizării tării noastre.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter Colegiului National “Matei Basarab” din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.242.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

dorind a marca cei peste 150 de ani de functionare, pentru rezultatele de exceptie obtinute în procesul de formare intelectuală si umană a tinerelor generatii, demonstrând astfel calitatea învătământului preuniversitar românesc - premisă incontestabilă a modernizării tării noastre.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter Liceului Teoretic “Szekely Miko” din Sfântu Gheorghe.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.243.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

dorind a marca cei 160 de ani de functionare, pentru rezultatele de exceptie obtinute în procesul de formare intelectuală si umană a tinerelor generatii, demonstrând astfel calitatea învătământului preuniversitar românesc - premisă incontestabilă a modernizării tării noastre.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter Colegiului National “Andrei Saguna” din Brasov.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.244.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

dorind a marca cei 160 de ani de functionare, pentru rezultatele de exceptie obtinute în procesul de formare intelectuală si umană a tinerelor generatii, demonstrând astfel calitatea învătământului preuniversitar românesc - premisă incontestabilă a modernizării tării noastre.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter Colegiului National “Moise Nicoară” din Arad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.245.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

dorind a marca cei 150 de ani de functionare, pentru rezultatele de exceptie obtinute în procesul de formare intelectuală si umană a tinerelor generatii, demonstrând astfel calitatea învătământului preuniversitar românesc - premisă incontestabilă a modernizării tării noastre.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter Colegiului National “Gheorghe Lazăr” din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.246.

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂRE

privind actele de sesizare a Curtii Constitutionale în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie

În temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. a), art. 14, 29 si 50-51 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată,

tinând cont de prevederile art. 4 lit. j) si art. 17 alin. (1) si (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile:

- art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora:

“Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de către instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părtilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi însotită de dovezile depuse de părti. Dacă exceptia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând si sustinerile părtilor, precum si dovezile necesare. Odată cu încheierea de sesizare, instanta de judecată va trimite Curtii Constitutionale si numele părtilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora.”;

- art. 255 din Codul de procedură civilă potrivit cărora:

“Hotărârile prin care se rezolvă fondul cauzei în prima instantă se numesc «sentinte», iar hotărârile prin care se solutionează apelul, recursul, precum si recursul în interesul legii ori în anulare se numesc «decizii». Toate celelalte hotărâri date de instantă în cursul judecătii se numesc «încheieri».”;

- art. 261 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: “Hotărârea se dă în numele legii si va cuprinde:

1. arătarea instantei care a pronuntat-o si numele judecătorilor care au luat parte la judecată;

2. numele, domiciliul sau resedinta părtilor, calitatea în care s-au judecat; numele mandatarilor sau reprezentantilor legali si al avocatilor;

3. obiectul cererii si sustinerile în prescurtare ale părtilor cu arătarea dovezilor;

4. arătarea concluziilor procurorului;


5. motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, cum si cele pentru care s-au înlăturat cererile părtilor;

6. dispozitivul;

7. calea de atac si termenul în care se poate exercita;

8. mentiunea că pronuntarea s-a făcut în sedintă publică, precum si semnăturile judecătorilor si grefierului.”,

precum si faptul că prin dispozitiv trebuie rezolvate toate cererile părtilor, acesta trebuind să aibă un continut cât mai complet, să cuprindă elemente clare privind modalitatea de rezolvare a acestor cereri, întinderea drepturilor recunoscute părtilor si identificarea acestora,

constatând că unele instante de judecată nu mai procedează la întocmirea unei încheieri distincte de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate, ci, rezolvând acest incident procedural în considerentele încheierii (sentintei, deciziei) de sesizare, continuă judecata, astfel încât în dispozitivul respectivei încheieri (sentinte, decizii) transmise Curtii Constitutionale sunt consemnate măsurile dispuse pentru următorul termen de judecată sau chiar solutia pronuntată, fără a se mai face vreo mentiune cu privire la sesizarea Curtii Constitutionale,

constatând că această practică a intervenit ca urmare a abrogării, prin art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedură civilă si a Codului de procedură penală a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010, a dispozitiilor alin. (5) al art. 29 din Legea nr. 47/1992, care prevedea obligativitatea suspendării solutionării cauzei până la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate,

întrucât nu există nicio justificare a acestei practici, câtă vreme dispozitiile privitoare la natura juridică si continutul actului de sesizare al Curtii Constitutionale, cuprinse în art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu au suferit modificări;

având în vedere necesitatea colaborării cu instantele de judecată în vederea asigurării dreptului părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, concretizată si într-o aplicare corectă a dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată;

pentru a evita pronuntarea unor decizii de respingere a exceptiilor de neconstitutionalitate pe considerente formale, ce tin de legalitatea sesizării Curtii Constitutionale,

Plenul Curtii Constitutionale adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Dosarele Curtii Constitutionale având ca obiect exceptii de neconstitutionalitate cu privire la care Curtea este sesizată în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, se vor constitui numai în baza actului de sesizare constând într-o încheiere distinctă, care va cuprinde punctele de vedere ale părtilor si opinia instantei asupra exceptiei. Dacă exceptia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând si sustinerile părtilor. Dispozitivul încheierii se va referi la solutia instantei cu privire la sesizarea Curtii Constitutionale.

Art. 2. - De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actele de sesizare care nu sunt conforme cu dispozitiile legale retinute în această hotărâre vor fi restituite instantelor de judecată, în vederea îndeplinirii cerintelor prevăzute de lege.

Art. 3. - Actele de sesizare transmise Curtii Constitutionale până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi înregistrate si vor primi număr de dosar, exceptiile de neconstitutionalitate urmând să fie examinate, chiar dacă sunt viciate din punctul de vedere al legalitătii sesizării.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Superior al Magistraturii, înaltei Curti de Casatie si Justitie si presedintilor curtilor de apel, în considerarea dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora acestia exercită atributii de coordonare si control al administrării instantei unde functionează, precum si a instantelor din circumscriptie.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se va comunica de către seful Serviciului grefă, registratură si arhivă membrilor Curtii Constitutionale, prim-magistratului-asistent, magistratilor-asistenti-sefi, magistratilor-asistenti si secretarului general.

Art. 6. - Dispozitiile prezentei hotărâri se aplică de la data de 1 ianuarie 2011.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curtii Constitutionale, cu unanimitate de voturi, în sedinta din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Contrasemnează:

Secretar general,

Ruxandra Săbăreanu

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

Bucuresti, 16 decembrie 2010.

Nr. 26.


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 mai 2010 si la 31 mai 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 184/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 21 mai 2010 si la 31 mai 2010, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 184/2007, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii.

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.214.


*) Traducere.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 599.970 din 31 mai 2010

 

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

Tel:+021 319 97 39

Fax:+021 312 20 11

 

Biroul Băncii Mondiale din România Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare D-lui Frangois Rantrua, director de tară

Ref.: împrumutul nr. 4.842-RO “Proiectul sectorial de sprijinire a transporturilor” - închiderea contului de împrumut si graficul de rambursare revizuit

 

Stimate domn.

Dorim să vă confirmăm primirea scrisorii BIRD, datată 21 mai 2010, privind anularea sumei de 21.667.753,55 USD din proiectul mentionat anterior, închiderea contului de împrumut si graficul de rambursare revizuit în urma acestei anulări.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat


 

BIROUL BĂNCII MONDIALE DIN ROMÂNIA

BANCAINTERNATIONALÂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

 

S-Park, clădirea A2, et. 2, Str. Tipografilor nr. 11-15,

sectorul 1, 013174, Bucuresti, România

Telefon: (+4) 021-201-0311

Fax: (+4) 021-201-0338

 

31 mai 2010

 

Excelentei Sale Sebastian Vlădescu,

ministrul finantelor publice,

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Ref.: Proiectul sectorial de sprijinire a transporturilor (împrumutul nr. 4.842-RO) - Graficul de rambursare revizuit

 

Atasăm în continuare un grafic de plăti revizuit cuprinzând datele si sumele care vor trebui plătite în contextul Acordului de împrumut pentru împrumutul nr. 4.842-RO, încheiat între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare {Banca), datat 27 noiembrie 2006. Acest grafic înlocuieste sumele continute în graficul 3 atasat acordului de împrumut mentionat si reflectă anularea sumei de 21.667.753,55 USD, validă din data de 4 mai 2010, confirmată dumneavoastră prin scrisoarea noastră datată 10 septembrie 2009.

În conformitate cu prevederile aplicabile ale sectiunii 7.05 din Conditiile generale, suma anulată a fost aplicată pro-rata la cele câteva rate ale principalului aceluiasi împrumut, scadente după data anulării.

V-am fi recunoscători dacă ne-ati confirma primirea graficului revizuit.

 

Cu sinceritate,

Richard Florescu,

director de tară temporar.

Biroul Băncii Mondiale din România

 

Atasament: Graficul de rambursare revizuit

 

31 mai 2010

 

E.S. Sebastian Vlădescu

 

CC: Excelentei Sale Radu Berceanu,

ministrul transporturilor si infrastructurii,

Bucuresti, România

 

D-lui Bogdan Drăgoi, secretar de stat,

Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti, România

 

D-lui Constantin Dascălu,

secretar de stat.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Bucuresti, România

 

Dnei Angela Carabas, director general,

Ministerul Finantelor Publice,

Bucuresti, România

 

D-lui Alexandru Serban Cucu,

director general.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Bucuresti, România

 

D-lui Claudiu Dumitrescu,

director general. Directia infrastructură si transport feroviar,

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Bucuresti, România


 

Dnei Dorina Tiron,

director general,

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.,

Bucuresti, România

 

D-lui Emil Sabo,

manager general.

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.,

Bucuresti, România

 

D-lui Tiberiu Angelescu,

director general adjunct.

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.,

Bucuresti, România

 

D-lui Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondială

 

31 mai 2010

 

E.S. Sebastian Vlădescu

 

P093812 împrumutul BIRD nr. 4.842 - România

Proiect sectorial de sprijinire a transporturilor

Grafic revizuit de rambursare

 

(Reflectând anularea sumei de 21.667.753,55 USD, validă din 4 mai 2010)

 

Valuta

Data scadentă

Rata revizuită a principalului

Rata initială a principalului

Valoarea anulată

USD

15 mai 2012

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2012

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2013

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2013

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2014

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2014

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2015

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2015

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2016

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2016

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2017

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2017

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2018

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2018

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2019

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2019

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2020

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2020

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2021

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2021

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2022

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2022

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 mai 2023

5.138.843,60

7.500.000,00

(2.361.156,40)

USD

15 noiembrie 2023

5.138.843,65

7.500.000,00

(2.361.156,35)

USD

Total

123.332.246,45

180.000.000,00

(56.667.753,55)


BIROUL BĂNCII MONDIALE DIN ROMÂNIA

BANCAINTERNATIONALÂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

S-Parki clădirea Â2, et. 2, Str. Tipografilor nr. 11-15,

sectorul 1, 013174, Bucuresti, România

Telefon: (+4) 021-201-0311

Fax: (+4) 021-201-0338

 

21 mai 2010

 

D-lui Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat,

Ministerul Finantelor Publice,

Bucuresti, România

Stimate domnule secretar de stat,

 

Ref. Proiectul sectorial de sprijinire a transporturilor (împrumutul nr. 4.842-RO) - Închiderea contului de împrumut

Avem în vedere Acordul de împrumut nr. 4.842-RO, datat 27 noiembrie 2006, încheiat între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru proiectul mentionat mai sus si dorim să vă informăm cu privirela faptul că, odată cu anularea efectuată pe data de 4 mai 2010 în valoare de 21.667.753,55 USD, contul împrumutului de mai sus a fost închis.

Graficul 3 - Graficul de rambursare este în curs de revizuire de către Bancă în urma acestei anulări, iar cifrele revizuite vă vor fi transmise în curând.

V-am fi recunoscători pentru confirmarea primirii acestei scrisori.

 

Cu sinceritate,

Frangois Rantrua,

director de tară,

Biroul Băncii Mondiale din România

 

Atasament 1: Situatia finală a tragerilor pe categorii

21 mai 2010 D-lui Bogdan Alexandru Drăgoi

 

CC: E.S. Radu Berceanu,

ministrul transporturilor si infrastructurii,

Bucuresti, România

 

D-lui Constantin Dascălu,

secretar de stat,

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Bucuresti, România

 

D-lui Alexandru Serban Cucu,

director general,

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Bucuresti, România

 

D-lui Claudiu Dumitrescu,

director general. Directia infrastructură si transport feroviar.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii,

Bucuresti, România

 

Dnei Dorina Tiron,

director general,

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.,

Bucuresti, România

 

D-lui Emil Sabo,

manager general,

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.,

Bucuresti, România

 

Dnei Angela Carabas,

director general,

Ministerul Finantelor Publice,

Bucuresti, România

 

D-lui Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondială


21 mai 2010

 

D-lui Bogdan Alexandru Drăgoi

Atasament 1 - Situatia finală a tragerilor pe categorii (exprimate în dolari SUA)

 

Categorie

Alocat

Trageri

(1) Bunuri, lucrări si servicii de consultantă pentru partea I a Proiectului, după cum sunt identificate în programele anuale de întretinere a infrastructurii pentru respectiva parte I a Proiectului

90.000.000,00

86.821.875,18

(2) Bunuri, lucrări si servicii de consultantă pentru partea II a Proiectului, după cum sunt identificate în programele anuale de întretinere a infrastructurii pentru respectiva parte II a Proiectului

90.000.000,00

36.510.371,27

Subtotal

180.000.000,00

123.332.246,45

Anulări, situatie la data de 30 aprilie 2009

35.000.000,00

 

Total

145.000.000,00

123.332.246,45

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - După publicarea rezultatelor finale ale recensământului populatiei si al locuintelor, baza de date cu datele individuale este preluată spre păstrare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, de către directiile judetene ale arhivelor nationale, respectiv de către Directia Arhivelor Nationale a Municipiului Bucuresti.”

2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Ordonatorii de credite implicati în pregătirea, organizarea si efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor cuprind în bugete sumele prevăzute pe ani, conform anexei nr. 3.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Presedintele Institutului National

de Statistică,

Cristian Nicolae Stanică

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.324.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 113 “Profesionisti în piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Având în vedere:

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 113 “Profesionisti în piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.751.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr 1.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 616/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 32, în loc de: “32. Strulovici Han, fiul lui Bernard si Martha, născut la data de 1 ianuarie 1972 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul în Israel, Kiriat Motzkin, str Ben Gurion nr 71. (Dosar nr 1.272RD/2007)”se va citi: “32. Strulovici Han, fiul lui Bernard si Martha, născut la data de 31 ianuarie 1972 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul în Israel, Kiriat Motzkin, str Ben Gurion nr 71. (Dosar nr 1.272RD/2007)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 342, în loc de: “342. Vozian Veronica, fiica lui Alexandru si Nadejda (fiica lui Lisnic Constantin si Zinovia, născută la 2.07.1913 în localitatea Soroca), născută la data de 22 septembrie 1974 în localitatea Mîndîc, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mîndîc, raionul Donduseni (4.019/2003)” se va citi: “342. Vozian Veronica, fiica lui Alexandru si Nadejda (fiica lui Lisnic Constantin si Zinovia, născută la 2.07.1913 în localitatea Soroca), născută la data de 27 septembrie 1974 în localitatea Mîndîc, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mîndîc, raionul Donduseni (4.019/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 235, în loc de: “235. Surugiu Svetlana, fiica lui Scerbatîi Timofei (născut la 11.05.1918 în localitatea Floresti) si Măria, născută la data de 25 septembrie 1960 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str Trandafirilor nr 33, bl. 2, ap. 21. (5.693/2004)” se va citi: “235. Surugiu Svetlana, fiica lui Scerbatîi Timofei (născut la 11.05.1918 în satul Cunicea, raionul Floresti) si Măria, născută la data de 25 septembrie 1960 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str Trandafirilor nr 33, bl. 2, ap. 21. (5.693/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 7 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 155*), în loc de: “155. Marta Anatolie, fiul lui Anatolie si Mămăliga Lidmila, născut la data de 30 noiembrie 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str Gheorghe Asachi nr 20, ap. 2. (3.683/2004)” se va citi: “155. Marta Anatolie, fiul lui Anatolie si Liudmila, născut la data de 30 noiembrie 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str Gheorghe Asachi nr 20, ap. 2. (3.683/2004)”.


*) A se vedea si rectificările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 628 din 22 septembrie 2009 si nr 786 din 18 noiembrie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.199/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 19 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 19, în loc de:,,/9. Butnaru Alexandru, fiul lui Ion (născut la 1.11.1918 în localitatea Vărzăresti) si Tatiana, născut la data de 22 octombrie 1953 în localitatea Miesti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Nisporeni, Str Marii Adunări Nationale nr 8. (4.183/2008)” se va citi: “ -/ 9. Butnaru Alexandru, fiul lui Ion (născut la 1.11.1918 în localitatea Vărzăresti) si Tatiana, născut la data de 22 octombrie 1953 în localitatea Milesti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Nisporeni, Str Marii Adunări Nationale nr 8. (4.183/2008)”.


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.780/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 174, în loc de: “174. Rusu Ghenadi, fiul lui Russu Constantin si Paulina, născut la data de 16 iulie 1969 în localitatea Cepeleuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, Str. Dostoevskii nr. 16, ap. 32. (7.088/2003)” se va citi: “174. Rusu Ghenadi, fiul lui Russu Constantin si Pavlina, născut la data de 16 iulie 1969 în localitatea Cepeleuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, str Dostoevskii nr 16, ap. 32. (7.088/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 27 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 25, în loc de: “25. Căpita Silvia, fiica lui Andrei si Ludmila, născută la data de 26 februarie 1989 în localitatea Buiucani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str P. Zadnipru nr 16, ap. 48. (1.794/2005)” se va citi: “25. Căpita Silvia, fiica lui Andrei si Ludmila, născută la data de 26 februarie 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str P Zadnipru nr 16, ap. 48. (1.794/2005)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 198, în loc de: “198. Ursu Ion, fiul lui Ion si Alexandra, născut la data de 18 aprilie 1968 în localitatea Găureni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str M. Spătaru nr 19, bl. 5, ap. 39. (2.949/2006) Copii minori: Ursu Ion, născut la 9.04.1992, si Ursu Alina, născută la 19.10.1999.” se va citi: “198. Ursu Ion, fiul lui Ion si Alexandra, născut la data de 19 martie 1968 în localitatea Găureni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str M. Spătaru nr 19, bl. 5, ap. 39. (2.949/2006) Copii minori: Ursu Ion, născut la 9.04.1992, si Ursu Alina, născută la 19.10.1999.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.968/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 4 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 13*), în loc de: “13. Delian Parascovia, fiica lui Cîrchelan Ion si Măria, născută la data de 23 octombrie 1954 în localitatea A.I. Cuza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cahul, satul SIobozia Mare, str Ulita Mare nr 86. (5.189/2008)” se va citi: “13. Delian Parascovia, fiica lui Cîrchelan Ivan si Măria, născută la data de 23 octombrie 1954 în localitatea A.I. Cuza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cahul, satul SIobozia Mare, str Ulita Mare nr 86. (5.189/2008) “;

- în anexa nr. 2, la pozitia 18, în loc de: “18. Golban Tatiana, fiica lui Motoz Andrei si Elena, născută la data de 14 septembrie 1977 în localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str Alecu Russo nr 55, bl. 1, ap. 157. (8.814/2003) Copii minori: Golban Magdalena, născută la data de 4.07.2000.” se va citi: “18. Golban Tatiana, fiica lui Moroz Andrei si Elena, născută la data de 14 septembrie 1977 în localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str Alecu Russo nr 55, bl. 1, ap. 157. (8.814/2003) Copii minori: Golban Magdalena, născută la data de 4.07.2000.”


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 115 din 19 februarie 2010.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.060/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 130, în loc de: “130. Pădurean Valeriu, fiul lui Victor si Măria, născut la data de 19 aprilie 1971 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str P Zadnipru nr 10, ap. 3. (15.065/2003) Copii minori: Pădurean Măria, născută la data de 12.07.1994, si Pădurean Timofei, născut la data de 18.03.2008.”se va citi: “130. Padurean Valeriu, fiul lui Victor si Măria, născut la data de 19 aprilie 1971 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str P Zadnipru nr 10, ap. 3. (15.065/2003) Copii minori: Pădurean Măria, născută la data de 12.07.1994, si Pădurean Timofei, născut la data de 18.03.2008.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.062/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 12 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 70, în loc de: “70. Flocea Oxana, fiica lui Zgherea Nicolae si Ana, născută la data de 11 septembrie 1980 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Cahul, Str Visinilor nr 43. (154/2005) Copii minori: Flocea Cristian, născut la data de 27 septembrie 2002.” se va citi: “70. Flocea Oxana, fiica lui Zgherea Nicolae si Ana, născută la data de 9 noiembrie 1980 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Cahul, Str Visinilor nr 43. (154/2005) Copii minori: Flocea Cristian, născut la data de 27 septembrie 2002.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.135/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 4 decembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 21, în loc de: “21. Erhan Carolina, fiica lui Dumitru si Taiana, născută la data de 22 mai 1980 în localitatea Sireti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Orhei, str Paghis nr 5, bl. 1. (5.940/2004)”se va citi: “21. Erhan Carolina, fiica lui Dumitru si Tatiana, născută la data de 22 mai 1980 în localitatea Sireti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Orhei, str Paghis nr 5, bl. 1. (5.940/2004)”.

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.