MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 869/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 869         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 decembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.237. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.247. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.248. - Decret privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv clasa I

 

1.249. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

1.250. - Decret privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

1.251. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

1.252. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

 

1.253. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.127. - Hotărâre privind transmiterea unor părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Grădistea si în administrarea Consiliului Local al Comunei Grădistea, judetul Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.128. - Ordin al ministrului apărării nationale privind resubordonarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”

 

152. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor

 

269. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare si evaluare a documentelor de planificare strategică si planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2010


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de apreciere deosebită pentru înaltul profesionalism, dăruirea si devotamentul dovedite în îndeplinirea atributiilor de serviciu.

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului general-maior Nicut I. Valeriu.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general-maior dr. inginer Savu Gh. Gheorghe;

- domnului general-maior dr. Botos I. Iile.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.237.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si Bsi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului sănătătii,

în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul si umanismul dovedite în actul medical, pentru modul exemplar în care au actionat la salvarea nou-născutilor în cazul incendiului de la Maternitatea Giulesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului profesor dr. Enescu Mircea loan Dan;

- domnului dr. Dan Viorel Viorel Theodor Eliseu;

- domnului dr. Bălănescu Ion Radu Ninel;

- doamnei dr. Grasu Rodica Alis;

- domnului dr. Oprita Bogdan-Mihai;

- domnului dr. Rusu Dumitru Florin Dumitru Cătălin;

- doamnei dr. Petrisor Elena.


Art. 2. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- doamnei asistent medical Croitoru Mihaela Mariana;

- doamnei asistent medical Stănciulescu Carmen Aurora.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.247.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv c\asa I

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret,

în semn de apreciere pentru rezultatele obtinute în întreaga carieră sportivă, pentru dăruirea si profesionalismul puse în slujba afirmării sportului mintii pe plan national si international.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I:

- domnului Aurel Anton, sahist;

- domnului Vladimir Sălceanu, sahist.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.248.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-sef de politie Vasilescu Ion Liviu i se acordă gradul profesional de chestor de politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 21 decembrie 2010.

Nr. 1.249.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 114/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, Dumitrescu Ion Ionel se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 21 decembrie 2010.

Nr. 1.250.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 114/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamnei colonel în retragere Georgescu Ilie Adela i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 21 decembrie 2010.

Nr. 1.251.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din IVIinisterul Apărării Nationale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 7 ianuarie 2011, domnul general-maior cu două stele Chirită Octavian Mihai trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 21 decembrie 2010.

Nr. 1.252.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 7 ianuarie 2011, domnul general de brigadă cu o stea Ion Dumitru Marian trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 21 decembrie 2010.

Nr. 1.253.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

în domeniul public al comunei Grădistea si în administrarea Consiliului Local al Comunei Grădistea, judetul Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor părti dintr-un imobil, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în domeniul public al comunei Grădistea si în administrarea Consiliului Local al Comunei Grădistea, judetul Vâlcea, în vederea construirii a 10 case pentru tinerii specialisti din mediul rural.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtilor din imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.127.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtilor din imobil care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Grădistea si în administrarea Consiliului Local al Comunei Grădistea, judetul Vâlcea

 

Denumirea si locul

unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finantelor Publice

Teren intravilan 2CC, grajd C5, grajd C6, grajd C7, subunitatea de pompieri. comuna Grădistea,

judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului Vâlcea

Comuna Grădistea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Grădistea,

judetul Vâlcea

C.F. 279 nr. cadastral 339

Grajd C5

Suprafată construită = 819 m2

Suprafată desfăsurată = 819 m2

Valoarea de inventar - 5.656,75 lei

Grajd C6

Suprafată construită = 818 m2

Suprafată desfăsurată = 818 m2

Valoarea de inventar - 2.883,16 lei

Grajd C7

Suprafată construită = 1.855 m2

Suprafată desfăsurată = 1.855 m2

Valoarea de inventar =12.109,07 lei

Suprafată teren - 10.698 m2

Valoarea de inventar = 209.401,98 lei

Valoarea totală de inventar = 230.050,96 lei

102.333 partial


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind resubordonarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 7 si art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiintarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”, aprobată prin Legea nr. 279/2001,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin. Institutul National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu” functionează în subordinea Directiei medicale.

Art. 2. - Seful Directiei medicale este abilitat să emită dispozitii pentru conducerea si coordonarea activitătilor Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.26/2010 privind delegarea către secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apăram nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. M.128.

 

GUVERNUL ROMĂNIEI

COMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR

 

ORDIN

privind aprobarea taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor

 

Având în vedere propunerea ministrului sănătătii formulată prin Adresa nr. Cs.A.12.157 din 2 decembrie 2010, în temeiul prevederilor art. 175 alin. (3) si (6) si ale art. 177 alin. (1)si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 12 si art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru anul 2011, nivelul taxei de acreditare este de 4 lei/pat/lună pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, echivalentul a 240 lei/pat pentru un ciclu de acreditare de 5 ani.

(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO89TREZ7015009XXX009746, deschis la Trezoreria Sectorului 1, stabilirea nivelului taxei de acreditare făcându-se după formula:

Nr. paturi spital * 240 lei/pat

(3) Dovada efectuării plătii va fi transmisă de către spital Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor odată cu fisa de autoevaluare prevăzută la art. 4 lit. d) din Procedurile, standardele si metodologia de acreditare a spitalelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 972/2010, reprezentând premisa pentru declansarea vizitei de evaluare în vederea acreditării.

Art. 2. - (1) Pentru anul 2011, nivelul taxei de reevaluare, la cerere, este de 4 lei/pat/lună pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, echivalentul a 240 lei/pat pentru un ciclu de acreditare de 5 ani.

(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO89TREZ7015009XXX009746, deschis la Trezoreria Sectorului 1, stabilirea nivelului taxei de reevaluare făcându-se după formula:

Nr. paturi spital * 240 lei/pat

(3) Solicitantul va transmite Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor confirmarea plătii odată cu solicitarea de reevaluare, reprezentând premisa pentru declansarea vizitei de reevaluare.

Art. 3. - Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, spitalele, solicitantii reevaluării prevăzuti la art. 177 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor,

Romulus Dan Serban

 

Bucuresti, 10 decembrie 2010.

Nr. 152.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare si evaluare a documentelor de planificare strategică si planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central, ale Hotărârii Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 285/2009 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategică si planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare si evaluare a documentelor de planificare strategică si planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de politici publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va coordona implementarea metodologiei prevăzute la art. 1 la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 269.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare si evaluare a documentelor de planificare strategică si planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

I. Introducere

Procesul de planificare strategică si planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se desfăsoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central, ale Hotărârii Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 285/2009 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategică si planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Pentru a răspunde necesitătii transformării Planului Strategic al Ministerului Administratiei si Internelor pentru perioada 2010-2013 într-un instrument real de management pentru factorii de decizie ai ministerului, menit să asigure standardul necesar de calitate a serviciilor în domeniu, în perioada ianuarie-iunie 2010 au fost elaborate si aprobate la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor 7 planuri strategice pe fiecare sector de activitate gestionat de minister, respectiv:

- Planul strategic pe sectorul de activitate - Reforma administratiei publice;

- Planul strategic pe sectorul de activitate - Institutia prefectului si servicii deconcentrate;

- Planul strategic pe sectorul de activitate - Comunităti locale;

- Planul strategic pe sectorul de activitate - Ordine publică si siguranta cetăteanului;

- Planul strategic pe sectorul de activitate - Schengen si cooperare europeană;

- Planul strategic pe sectorul de activitate - Prevenire si combatere coruptie, protectie internă, control si audit intern;

- Planul strategic pe sectorul de activitate - Suport. Informatiile fundamentale identificate de către structurile de specialitate prin planurile strategice sectoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor au fost reunite într-o manieră integrată, de către Unitatea de politici publice, în cadrul Planului Strategic al Ministerului Administratiei si Internelor pentru perioada 2010-2013.

În vederea îmbunătătirii calitătii serviciilor publice din domeniul de activitate al Ministerului Administratiei si Internelor, Unitătii de politici publice îi revine rolul de a monitoriza implementarea sarcinilor asumate prin planurile strategice sectoriale de către fiecare structură de specialitate a ministerului, de a evalua progresul si de a raporta rezultatele constatate către conducerea Ministerului Administratiei si Internelor.

II. Scop

Metodologia de monitorizare si evaluare a documentelor de planificare strategică si planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor are ca scop eficientizarea activitătilor de monitorizare si evaluare a documentelor de planificare strategică si bugetară, pe de o parte, si dezvoltarea proceselor de monitorizare si evaluare ca instrumente de management în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pe de altă parte.

Monitorizarea si evaluarea sunt procese conexe. Evaluarea înglobează procesele de implementare si gestionare, precum si constatarea rezultatelor, beneficiilor si progreselor obtinute. Procesul de implementare si gestionare trebuie dublat de cele de monitorizare si raportare.

Beneficiile abordării acestor procese sunt vizibile si cuantificabile, întrucât permit compararea a ceea ce a fost stabilit initial că trebuie realizat cu ce si cum a fost realizat la termenul propus. Mai mult, se asigură astfel analizarea resurselor alocate si utilizate prin raportare la beneficiile obtinute, identificarea dificultătilor sau erorilor apărute în procesul de implementare, precum si a modului de depăsire/corectare a acestora. Datele si informatiile obtinute sunt valoroase întrucât reprezintă suportul necesar identificării ariilor de îmbunătătire si prioritizării domeniilor viitoare de dezvoltare.

III. Procedura de monitorizare si evaluare a planurilor strategice sectoriale

Unitatea de politici publice va gestiona procesul de monitorizare si evaluare a planurilor strategice sectoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, prin parcurgerea următoarelor etape:

A. Monitorizare

În cadrul acestei etape se va proceda la întocmirea rapoartelor de progres si monitorizarea propriu-zisă a planurilor strategice sectoriale, astfel:

A. 1. Întocmirea rapoartelor de progres

Structurile de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe fiecare sector de activitate gestionat de minister sunt obligate să întocmească rapoarte de progres în care vor prezenta modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planurile de actiuni pentru implementarea planurilor strategice sectoriale elaborate ia nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.

Rapoartele de progres se întocmesc conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie, pe baza următoarelor coordonate:

- date privind activitatea structurii de specialitate (analiza mediului intern, actele normative si documentele de politici publice initiate/modificate/completate);

- date privind planul de actiuni pentru implementarea planului strategic sectorial (obiectivele atinse sau în curs de îndeplinire, activitătile desfăsurate pentru realizarea obiectivelor, indicatorii de performantă, rezultatele preconizate si cele obtinute pentru fiecare obiectiv specific stabilit prin planurile strategice sectoriale, termenul de realizare);

- probleme întâmpinate în procesul de implementare, propuneri de modificare/completare a informatiilor prezentate în planul strategic sectorial si planul de actiuni pentru implementarea acestuia.

În plus, structurile de specialitate ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, secundari sau tertiari, trebuie să întocmească semestrial raportul privind gradul de realizare a indicatorilor de performantă si raportul privind executia financiară, prin completarea modelelor de raportare prevăzute în anexelor nr. 2 si 3 la prezenta metodologie, iar, anual, să îsi actualizeze subprogramele bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

Rapoartele de progres si, după caz, rapoartele privind gradul de realizare a indicatorilor de performantă si rapoartele privind executia financiară se transmit Unitătii de politici publice, la solicitare, semestrial, în perioadele ianuarie-^februarie si iulie- august ale fiecărui an, începând cu anul 2011.

Subprogramele bugetare aferente anului următor raportării, actualizate, se transmit Unitătii de politici publice, la solicitare, anual, în perioada iulie-august.

A. 2. Monitorizarea propriu-zisă

Datele furnizate de către fiecare structură de specialitate prin intermediul rapoartelor de progres se colectează de către Unitatea de politici publice, care va întocmi, semestrial, în lunile martie si septembrie ale fiecărui an, începând cu anul 2011, rapoarte de monitorizare ale fiecărui plan strategic sectorial, utilizând instrumentul de monitorizare integrată prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

Monitorizarea propriu-zisă se realizează prin înregistrarea rezultatelor concrete obtinute în activitatea fiecărei structuri de specialitate a Ministerului Administratiei si Internelor. În acest sens, rezultatele monitorizării vor consta în identificarea stadiului îndeplinirii obiectivelor, rezultatelor fiecărei activităti măsurate cu ajutorul indicatorilor de performantă stabiliti si descrisi în planul de actiuni pentru implementarea fiecărui plan strategic sectorial, compararea rezultatelor obtinute cu estimările făcute de fiecare structură în parte, precum si încadrarea în termenele stabilite.

Pe baza subprogramelor bugetare actualizate de fiecare structură de specialitate al cărei conducător are calitatea de ordonator de credite, secundar sau tertiar, în luna septembrie a fiecărui an, începând cu anul 2011, Unitatea de politici publice va actualiza programele bugetare aprobate prin Planul Strategic al Ministerului Administratiei si Internelor pentru perioada 2010-2013.

B. Evaluare

Scopul procesului de evaluare este ca pe fiecare sector de activitate al Ministerului Administratiei si Internelor, cel putin la anumite momente în timp, să fie cunoscute rezultatele obtinute si modul în care acestea au fost obtinute, pentru a întelege cum se poate eficientiza activitatea pe aceste sectoare, astfel încât serviciile în domeniu să fie îmbunătătite.

Informatiile rezultate din monitorizare se analizează de către Unitatea de politici publice, care va întocmi rapoarte de evaluare pentru fiecare sector de activitate gestionat de Ministerul Administratiei si Internelor.

Rapoartele de evaluare trebuie să reflecte în ce măsură activitătile stabilite prin fiecare plan strategic sectorial îsi ating obiectivele specifice, dacă s-a reusit atingerea obiectivelor generale si dacă managementul interventiei poate fi îmbunătătit (în cazul evaluării intermediare) sau să stabilească ce a fost realizat, ce diferente au produs activitătile realizate si cum pot fi acestea îmbunătătite în viitor (în cazul evaluării ex-post).

Rapoartele de evaluare trebuie să evidentieze progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor stabilite pe fiecare sector de activitate în parte si, după caz, motivele îndeplinirii partiale sau neîndeplinirii obiectivelor, respectiv să cuprindă concluzii si recomandări privind posibile măsuri de îmbunătătire a procesului de implementare (propuneri de îmbunătătire/revizuire a obiectivelor propuse, propuneri de solutii pentru remedierea situatiilor constatate, măsuri de corectie astfel încât evolutia indicatorilor să fie cea scontată).

Rapoartele de evaluare se întocmesc anual, în perioada octombrie-noiembrie a fiecărui an, începând cu anul 2011.

C. Raportare

Rezultatele procesului de monitorizare si evaluare se prezintă de către Unitatea de politici publice fiecărui factor de decizie pentru sectorul de activitate pe care îl coordonează, care va decide cu privire la implementarea recomandărilor propuse prin rapoartele de evaluare. Conform dispozitiilor secretarilor de stat, respectiv secretarului general. Unitatea de politici publice va efectua, în perioada decembrie-ianuarie, eventualele ajustări/actualizări ale planurilor strategice sectoriale elaborate la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.

Pe baza rapoartelor de monitorizare si evaluare întocmite pentru fiecare plan strategic sectorial, anual, în perioada noiembrie-decembrie, începând cu anul 2011, se va întocmi raportul de monitorizare si evaluare a Planului Strategic al Ministerului Administratiei si Internelor pentru anul 2010-2013, care va fi prezentat de către Unitatea de politici publice ministrului administratiei si internelor.

Planul Strategic al Ministerului Administratiei si Internelor se actualizează anual, în perioada ianuarie-februarie, pe baza modificărilor survenite în cadrul planurilor strategice sectoriale.


 

ANEXA Nr. 1
la metodologie

 

RAPORT DE PROGRES

Semestrul.............anul..........

 

A. Date privind activitatea structurii de specialitate

- Analiza mediului intern

- Acte normative initiate/modificate/completate

- Documente de politici publice initiate/modificate/completate

 
B. Date privind planul de actiuni pentru implementarea planului strategic sectorial

 

OBIECTIVE GENERALE

OBIECTIVE SPECIFICE

ACTIVITĂTI

INDICATORI DE PERFORMANTĂ

REZULTATE

TERMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat estimat

Rezultat intermediar*

Rezultat final

Termen propus

Termen final

Introducerea obiectivelor generale ale sectorului de activitate

Introducerea obiectivelor specifice ale structurii de specialitate

Introducerea activitătilor specifice fiecărei structuri de specialitate

Introducerea indicatorilor stabiliti de fiecare structură de specialitate

Introducerea

rezultatelor

estimate

prin intermediul

indicatorilor de

performantă

stabiliti

Introducerea rezultatelor partiale obtinute (semestrial)

Introducerea rezultatelor finale înregistrate

Data propusă pentru realizarea activitătii

Data la care activitatea a fost realizată


* Se va completa în cazul în care activitatea este complexă si se derulează pe o perioadă mai mare de timp.

 

C. Probleme întâmpinate în procesul de implementare

 

D. Propuneri de modificare/completare a informatiilor prezentate în planul strategic sectorial si planul de actiuni pentru implementarea acestuia


 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

RAPORT

privind gradul de realizare a indicatorilor de performantă

 

Indicatori de performantă

Valoarea realizată în anul anterior raportării

Valoarea-tintă pentru anul raportării

Valoarea realizată în anul raportării (semestrul 1)

Introducerea indicatorilor de performantă specificati în subprogramul bugetar

Introducerea valorii indicatorilor realizată la data de 31 decembrie

Introducerea valorii indicatorilor previzionată în subprogramul bugetar

Introducerea valorii indicatorilor realizată la data de 30 iunie

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

RAPORT

privind executia financiară

 

Sursa de finantare:

Cod: 01 Denumire: Bugetul de stat

 

Tip

Denumire

Cod

Realizat (anul anterior raportării)

Aprobat (anul raportării)

Realizat (anul raportării)

50

Cheltuieli totale

50.01

 

 

 

 

Ordine si sigurantă natională

61.01

 

 

 

10

Cheltuieli de personal

61.01.10

 

 

 

……….

……….

……….

……….

……….

 

Sursa de finantare:

Cod: 06 Denumire: Credite externe

 

Tip

Denumire

Cod

Realizat (anul anterior raportării)

Aprobat (anul raportării)

Realizat (anul raportării)

50

Cheltuieli totale

50.06

 

 

 

 

Ordine si sigurantă natională

61.06

 

 

 

20

Bunuri si servicii

61.06.20

 

 

 

……….

……….

……….

……….

……….

 

Sursa de finantare:

Cod: 08 Denumire: Fonduri externe nerambursabile

 

Tip

Denumire

Cod

Realizat (anul anterior raportării)

Aprobat (anul raportării)

Realizat (anul raportării)

50

Cheltuieli totale

50.08

 

 

 

 

Ordine si sigurantă natională

61.08

 

 

 

10

Cheltuieli de personal

61.08.10

 

 

 

……….

……….

……….

……….

……….

 

Sursa de finantare:

Cod: 10 Denumire: Venituri proprii

 

Tip

Denumire

Cod

Realizat (anul anterior raportării)

Aprobat (anul raportării)

Realizat (anul raportării)

50

Cheltuieli totale

50.10

 

 

 

 

învătământ

65.10

 

 

 

10

Cheltuieli de personal

65.10.10

 

 

 

……….

……….

……….

……….

……….


ANEXA Nr. 4

la metodologie

FISA SUBPROGRAMULUI BUGETAR

1. Prezentarea subprogramului bugetar

 

DENUMIREA SUBPROGRAMULUI

 

DESCRIEREA SUCCINTĂ A SUBPROGRAMULUI

 

DIRECTOR SUBPROGRAM

 

OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI (OBIECTIVELE SPECIFICE ALE STRUCTURII DE SPECIALITATE)

 

DATA DE ÎNCEPERE

 

DATA DE ÎNCHIDERE

 

 

2. Fisă indicatori subprogram bugetar

 

Rezultatul actiunii nr. 1

Titlu:

Modalitatea de calcul

Indicatori de performantă

 

 

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

Informatii despre indicator

Titlul indicatorului:

 

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată):

 

Sursa informatiilor:

 

Mecanismul de colectare a datelor:

 

Ultimul rezultat cunoscut:

An:

Valoare:

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare):

 

Rezultatul actiunii nr. 2

Titlu:

Modalitatea de calcul

Indicatori de performantă

 

 

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

Informatii despre indicator

Titlul indicatorului:

 

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată):

 

Sursa informatiilor:

 

Mecanismul de colectare a datelor:

 

Ultimul rezultat cunoscut:

An:

Valoare:

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare):

 

Rezultatul actiunii nr 3

Titlu:

Modalitatea de calcul

Indicatori de performantă

 

 

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

Informatii despre indicator

Titlul indicatorului:

 

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată):

 

Sursa informatiilor:

 

Mecanismul de colectare a datelor:

 

Ultimul rezultat cunoscut:

An:

Valoare:

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare):

 

 

3. Finantarea subprogramului bugetar

 

Sursa de finantare

Cod: 01 Denumire: Bugetul de stat

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Tip

Denumire

Cod

Executie

(n-1)

2009

Aprobat

(n)

2010

Proiect

(n+1)

2011

Estimări

(n+2)

2012

Estimări

(n+3)

2013

50

Cheltuieli totale

50.01

 

 

 

 

 

 

Ordine publică

si sigurantă natională

61.01

 

 

 

 

 

10

Cheltuieli de personal

61.01.10

 

 

 

 

 

20

Bunuri si servicii

61.01.20

 

 

 

 

 

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

 

Sursa de finantare:

Cod: 06 Denumire: Credite externe

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Tip

Denumire

Cod

Executie

(n-1)

2009

Aprobat

(n)

2010

Proiect

(n+1)

2011

Estimări

(n+2)

2012

Estimări

(n+3)

2013

50

Cheltuieli totale

50.06

 

 

 

 

 

 

Ordine publică si sigurantă natională

61.06

 

 

 

 

 

20

Bunuri si servicii

61.06.20

 

 

 

 

 

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

 

Sursa de finantare

Cod: 08 Denumire: Fonduri externe nerambursabile

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Tip

Denumire

Cod

Executie

(n-1)

2009

Aprobat

(n)

2010

Proiect

(n+1)

2011

Estimări

(n+2)

2012

Estimări

(n+3)

2013

50

Cheltuieli totale

50.08

 

 

 

 

 

 

Ordine publică si sigurantă natională

61.08

 

 

 

 

 

10

Cheltuieli de personal

61.08.10

 

 

 

 

 

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….


Sursa de finantare

Cod: 10 Denumire: Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Tip

Denumire

Cod

Executie

(n-1)

2009

Aprobat

(n)

2010

Proiect

(n+1)

2011

Estimări

(n+2)

2012

Estimări

(n+3)

2013

50

CIneltuieli totale

50.10

 

 

 

 

 

 

învătământ

65.10

 

 

 

 

 

10

Cheltuieli de personal

65.10.10

 

 

 

 

 

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

 

NOTĂ:

Instructiuni de completare fisă indicatori subprogram bugetar

 

Rezultatul actiunii nr.

Rezultatele actiunii (outputs) vor deriva din obiectivele specifice ale subprogramului. Acestea vor fi în număr de maximum 3.

Titlul rezultatului actiunii

Definitia rezultatului actiuniii (maximum o frază).

Modalitatea de calcul

Se va calcula indicatorul pornind de la informatiile de bază. Dacă este o proportie, aceasta se va calcula separând împărtitul de împărtitor.

Indicatorii de performantă

Număr prevăzut care arată nivelul de atingere a rezultatului actiunii sau politicii (exprimat în cifre absolute sau procente) în ani diferiti. Începând cu al treilea an, predictia indicatorului de performantă poate fi crescătoare sau descrescătoare, evitându-se astfel o prognoză imprecisă.

Titlul indicatorului

Descrierea concisă a indicatorului.

Frecventa măsurării (într-o perioadă de timp dată)

Perioada de timp în care este definit indicatorul. Rezultatele actiunii se vor măsura anual.

Sursa informatiilor

Se va preciza numele exact al institutiei care este responsabilă cu strângerea datelor pentru indicatorii de performantă. Dacă pentru măsurarea indicatorului este necesar un studiu (de exemplu un sondaj de opinie publică), institutia care va elabora sau va comanda studiul respectiv trebuie si ea mentionată în această sectiune.

Mecanismul de colectare a datelor

Se mentionează metoda de cercetare calitativă sau cantitativă utilizată în strângerea datelor. Se va preciza dacă este vorba despre un sistem intraministerial de colectare si monitorizare a datelor.

Ultimul rezultat cunoscut

Anul si valoarea indicatorului la ultima colectare.

Tendinta prognozată a evolutiei (crescătoare/descrescătoare)

Se va preciza tendinta posibilă pentru indicatorii de performantă (crestere, respectiv descrestere a valorii acestora).


1 Rezultatele actiunilor sunt servicii sau produse furnizate de o institutie în functie de scopul propus si pentru care institutia este pe deplin responsabilă. Rezultatele actiunilor trebuie să fie măsurabile si bazate pe surse de date fiabile.


 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

INSTRUMENT DE MONITORIZARE INTEGRATĂ

 

Obiective generale

Obiective specifice

Activităti

Indicatori de

performantă

Rezultate

Termen

Responsabili

Rezultat estimat

Rezultat intermediar*

Rezultat final înregistrat

Termen propus

Termen final

Obiectivele majore

stabilite pe fiecare sector de activitate

gestionat de minister

 

 

Obiectivele urmărite

de structurile de specialitate din respectivul sector de activitate, care  conduc la  îndeplinirea obiectivelor generale

Modalitătile concrete prin care

se actionează în vederea atingerii obiectivelor  specifice stabilite

Instrumentul de  măsurare a performantei activitătilor întreprinse de  fiecare structură de

specialitate

Rezultatele estimate

pentru fiecare dintre

activităti

Rezultatele partiale

Obtinute pentru fiecare dintre activităti

Rezultatele finale

Înregistrate pentru fiecare dintre activităti

Data propusă pentru realizarea

activitătii

Data la care activitatea a fost

realizată

Structurile responsabile cu îndeplinirea activitătilor stabilite

NOTĂ:

Aceste coloane vor fi completate cu datele furnizate de fiecare structură de specialitate prin intermediul rapoartelor semestriale de progres.


* Numărul de coloane asociate rezultatului intermediar variază în functie de complexitatea si perioada de desfăsurare a activitătii propuse.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovarea si avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 3 noiembrie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

 

- la art. 4 alin. (3), în loc de: “(3) Criteriile privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale a personalului din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii aflate în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se aplică si personalului din unitătile sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.” se va citi: “(3) Criteriile privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale a personalului din unitătile sanitare publice, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii, se aplică si personalului din unitătile sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.”


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.